Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Κίκης Γιάγκου

Ερώτηση με 23.06.007.04.013 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 29 Ιουλίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρούν οι διαχωρισμοί των οικοπέδων αυτοστέγασης επί τουρκοκυπριακής γης.

Γιατί να παρατηρείται μακρά και αδικαιολόγητη κωλυσιεργία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.014 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 29 Ιουλίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού εργάζονται οι αστυνομικοί που το υπουργείο σας έστειλε στο εξωτερικό, για να ειδικευτούν στη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για το έγκλημα και αν οι αστυνομικοί που εργάζονται στο τμήμα αυτό κατέχουν τα ανάλογα προσόντα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.035 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 26 Οκτωβρίου 2001.

«Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε πολλές χώρες λόγω της ασθένειας των τρελών αγελάδων είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη έλλειψη σε βοδινό φιλέτο παγκοσμίως. Ως αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης οι τιμές είναι πολύ ψηλές.

Μετά από σφοδρά παράπονα από τους κύπριους εισαγωγείς και κατόπιν συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο να δοθούν άδειες εισαγωγής βοδινού φιλέτου από τρίτες χώρες με επιβάρυνση μόνο εβδομήντα πέντε σεντ το κιλό αντί £4-4.50 το κιλό. Ζητήθηκε επίσης από το Υπουργικό Συμβούλιο η εισαγωγή εφτακοσίων τόνων, αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε μόνο τριακόσιους τόνους, ενώ οι ανάγκες μας σε βοδινό φιλέτο είναι πέραν των χιλίων τόνων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς θα γίνει η κατανομή και σε πόσους εισαγωγείς, καθώς και για το ποια μέτρα θα ληφθούν για την αποφυγή δημιουργίας μονοπωλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.036 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 13 Οκτωβρίου 1999.

«Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοχοι οικοπέδων φτωχών οικογενειών, γιατί δεν πήραν τίτλους ιδιοκτησίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα παραχωρηθούν τίτλοι ιδιοκτησίας και γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.037 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 13 Οκτωβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν υλοποιείται η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ριζικές επιδιορθώσεις στις κατοικίες αυτοστέγασης χαμηλού κόστους με αρχική έγκριση £2.250, εφόσον υπάρχουν εγκριμένα κονδύλια, για να μη χαθεί και ο φετινός χρόνος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.038 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 13 Οκτωβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1) Από πότε συμπεριλαμβάνεται στους προϋπολογισμούς του ΤΑΕΠ το κονδύλι για τη διαμόρφωση της πλατείας Αγίων Αναργύρων Α΄ στη Λάρνακα;

2) Γιατί δεν έχει δαπανηθεί όλα αυτά τα χρόνια:

3) Ποιος ο λόγος της μη καταβολής του στο δήμο Λάρνακας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.039 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 13 Οκτωβρίου 1999.

«Στους κυβερνητικούς οικισμούς υπάρχουν κατοικίες που κατακρατούνται από οικογένειες που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα κριτήρια, ενώ υπάρχουν προσφυγικές οικογένειες χωρίς στέγη. Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

Τον ακριβή αριθμό και ονομαστικό κατάλογο όσων διαμένουν στους κυβερνητικούς οικισμούς χωρίς έγκριση.

Τον ονομαστικό κατάλογο αυτών στους οποίους παραχωρήθηκαν κατοικίες με ενοίκιο.

Τον αριθμό κατόχων οικιών στους κυβερνητικούς οικισμούς που διαμένουν στο εξωτερικό μόνιμα.

Πόσοι είναι οι κάτοχοι οικιών που διαμένουν σε γηροκομεία και τον ονομαστικό κατάλογο αυτών.

Πόσοι και ποιοι ένοικοι κυβερνητικών οικισμών έχουν ιδιόκτητες κατοικίες και είναι εις γνώση της πολεοδομίας.

Πόσες κατοικίες παραμένουν κλειστές λόγω του ότι απεβίωσαν οι ένοικοί τους και πού βρίσκονται αυτές.

Πώς σκέφτεται να ανακτήσεις τις κατοικίες η πολεοδομία, για να καλύψει τις ανάγκες των δικαιούχων.

Εάν χρειάζεται τροποποίηση η νομοθεσία, κατά πόσο προτίθεται η πολεοδομία να το πράξει και πότε θα ζητηθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.043 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 3 Νοεμβρίου 1999.

«Από έγκυρες πληροφορίες τις οποίες κατέχω αποκαλύπτεται ότι πολλά οχήματα τα οποία εισάγονται στην Κύπρο υποτιμολογούνται από τους εισαγωγείς, χωρίς οι τελωνειακές αρχές να προβαίνουν στις απαραίτητες έρευνες, για να καταβληθεί ο νενομισμένος δασμός.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πλείστοι τελωνειακοί λειτουργοί χαριστικά για ευνόητους λόγους αγόρασαν εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα υποτιμολογημένα από εισαγωγείς τέτοιων οχημάτων.

Επειδή η πιο πάνω πληροφορία χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1) εάν υπάρχει τέτοια καταγγελία και εάν προτίθεται να διατάξει ανεξάρτητη έρευνα, καθότι είναι οι ίδιοι παπάδες και οι ίδιοι τατάδες για την εκτίμηση των οχημάτων,

2) εάν υπάρχουν τελωνειακοί ή μέλη της οικογένειάς τους που αγόρασαν εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και ποιοι είναι αυτοί και

3) εάν μπορεί κάποιος να κάνει χρήση του δικαιώματος προσώπου για αφορολόγητο αυτοκίνητο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.044 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 3 Νοεμβρίου 1999.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεση της τελευταίας κλοπής κινητών τηλεφώνων στην Πάφο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.051 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 12 Νοεμβρίου 1999.

«Πριν από τρεις μήνες αξιωματικός της αστυνομίας χειροδίκησε εναντίον του ειδικού αστυφύλακα 7006 εντός της αίθουσας του Δικαστηρίου Λάρνακος ενώπιον πλήθους κόσμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προέβη, για να τιμωρήσει τον παρεκτραπέντα αξιωματικό και να αποκαταστήσει το όνομα της αστυνομίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.052 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 12 Νοεμβρίου 1999.

«Το 1999 συνελήφθη από την αστυνομία ο Γεώργιος Αρέστη με λαγούς και περδίκια προερχόμενα από τις κατεχόμενες περιοχές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την εξέλιξη και το αποτέλεσμα αυτής της υπόθεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.054 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 22 Νοεμβρίου 1999.

«Ερωτώ το αρμόδιο υπουργείο πώς και πότε οι κρατικές υπηρεσίες θα επιλύσουν τα καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οικισμός ‘‘ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΣ’’ στην Πάφο.

Η αντικατάσταση των πορτοπαραθύρων και η στεγανοποίηση των ταρατσών της α΄ φάσης δεν επιδέχονται οιανδήποτε αναβολή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.055 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 22 Νοεμβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα ελήφθησαν εναντίον του ανώτατου στελέχους της αστυνομίας που με τη συμπεριφορά πιστολέρο της Δύσης δημιούργησε σοβαρό επεισόδιο σε βάρος Βρετανών ειρηνευτών.

Ο κύριος υπουργός γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα πως η συμπεριφορά και τα όποια τυχόν αδικήματα διεπράχθησαν από το στέλεχος αυτό καθίστανται ασύγγνωστα ως εκ της θέσεως και της επιστημονικής κατάρτισής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.056 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 25 Νοεμβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα τεμάχια γης:

Ποιος ο προηγούμενος κάτοχος;

Ποιος ο σημερινός κάτοχος;

Έναντι ποιου ποσού πωλήθηκαν;

Ποια η εκτιμημένη αξία;

Ποια η τελευταία πράξη αγοραπωλησίας;

Αναλιόντας: Αρ. τεμ. 33 φ/σχ. ΧΧΙΧ 12.

Αναβαργός - Πάφος: Αρ. εγγραφής 3343, 3434, 3466, 3467, 3275, 3718, 3384, 3471 φ/σχ. XLV/60. Τεμ. 265, 259, 289, 291, 552, 267, 550, 266.

Στρόβολος: Αρ. τεμ. 812, 813, φ/σχ. ΧΧ 154.6.111.

Έγκωμη: Τεμ. 5129 φ/σχ. ΧΧ1 52 W2.

Αγία Νάπα: Τεμ. 109 φ/σχ. 41/24.

Πέρα Ορεινής: Φ/σχ. 42/24 τεμ. 119, φ/σχ. 30/50 τεμ. 1365.

Κονιά - Πάφος: Αρ. τεμ. 342 και 345/2 344 φ/σχ. 4/4.

Αγία Φύλα - Λεμεσός: α. Αρ. εγγραφής 21133 φ/σχ. LIV/41 τεμ. 316

β. Δύο οικόπεδα Α247, Α253, φ/σχ. LIV/49.3.111.

Πολιτικό: Φ/σχ. 30/58 αρ. τεμ. 241, 242, 243, 244, 323, 324, 325, 351, 353, 400, 538.

Άγιος Τύχωνας - Λεμεσός: Αρ. εγγραφής 8663 φ/σχ. LIV/46 αρ. τεμ. 408(173/1).

Αρ. εγγραφής 8600 φ/σχ. LIV/46. Αρ. τεμ. 1060.

Δάλι: Φ/σχ. ΧΧΧ39W2 αρ. τεμ. 1737-1755. 1760, 1761, αρ. τίτλου 1688-1706, 1711, 1712.

Πολιτικό: Αρ. τεμ. 36 φ/σχ. ΧΧΧ58.

Αγορά κτήματος στην Πάφο: Αρ. εγγραφής 3343, 3434, 3466, 3467, 3275, 3718, 3384, 3471, φ/σχ. XLV/60. Αρ. τεμ. 265, 259, 289, 552, 267, 550, 266.

Αγροκηπιά: Αρ. τεμ. 6/6.

Αγία Νάπα: Τεμ. 105 φ/σχ. 42/24 αρ. τεμ. 109 φ/σχ. 42/24.

Μοσφιλωτή: Αρ. τεμ. 13-14 φ/σχ. ΧΧΧ 1Χ48 (5 σκάλες).

Πολιτικό: Αρ. τεμ. 430 τεμ. 47 φ/σχ. ΧΧΧ58.

Αναβαργός - Πάφος: Αρ. εγγραφής 3343, 3434, 3466, 3467, 3275, 3718, 3384, 3471, φ/σχ. XLV/60. Τεμ. 265, 259, 289, 291, 552, 267, 550, 266.

Στρόβολος: Αρ. τεμ. 812, 813, φ/σχ. ΧΧΙ154.6.111.

Έγκωμη: Τεμ. 5129 φ/σχ. ΧΧΙ 52 W2.

Αγία Νάπα: Τεμ. 109 φ/σχ. 42/24.

Αγία Νάπα: Ανταλλαγή κτήματος φ/σχ. 42/24 τεμ. 119 με κτήμα εις Πέρα Ορεινής φ/σχ. 30/50 τεμ. 1365.

Κονιά - Πάφος: Αρ. τεμ. 342 και 345/2 344 φ/σχ. 4/4.

Αγία Φύλα - Λεμεσός: 1) Αρ. εγγραφής 21133 φ/σχ. LIV/41 τεμ. 316.

Λεμεσός: 2) Δύο οικόπεδα Α247, Α253, φ/σχ. LIV/49.3.111. 272 278

Πολιτικό: Φ/σχ. 30/58 αρ. τεμ. 241, 242, 243, 244, 323, 324, 325, 351, 353, 400, 538.

Άγιος Τυχώνας - Λεμεσός: Αρ. εγγραφής 8663 φ/σχ. LIV/46 αρ. τεμ. 408(173/1).

Αρ. εγγραφής 8600 φ/σχ. LIV/46. Αρ. εγγραφής τεμ. 1060.

Δάλι: Φ/σχ. ΧΧΧ39W2 αρ. τεμ. 1737-1755, 1760, 1761 αρ. τίτλου 1688-1706, 1711, 1712.

Πολιτικό: Αρ. τεμ. 36 φ/σχ. ΧΧΧ58.

Αγορά κτήματος στην Πάφο: Αρ. εγγραφής 3345, 3434, 3466, 3467, 3275, 3718, 3384, 3471 φ/σχ. XLV/60. Αρ. τεμ. 265, 259, 281, 211, 552, 267, 550, 266. 583.000-ετιτλοποιήθη σε ποιον - υπάρχει πωλητήριο σε τρίτους;

Αγροκηπιά: Αρ. τεμ. 6/6.

Αγία Νάπα: Τεμ. 105 φ/σχ. 42/24 (αγοραστής: Γ. Ποταμίτης).

Αγία Νάπα: Αρ. τεμ. 104 φ/σχ. 42/24 (Αγοραστής: Άντης Χ’’ Αναστασίου)

6866 τ.μ. προς £46.360.

Μοσφιλωτή: Αρ. τεμ. 13-14 φ/σχ. ΧΧΧ 1χ48 5 σκάλες

69.000 αγοραστής: Νίκος Μελετίου.

Πολιτικό: Αρ. τεμ. 430 35820 τετρ. μετρ. προς £2.500 τη σκάλα 47 φ/σχ. ΧΧΧ58.

Αναλιόντας: Αρ. τεμ. 33 φ/σχ. ΧΧΙΧ 12.

Αγία Νάπα: Αρ. τεμ. 105 φ/σχ. 42/24 έκτασης 7579 Τ.Π. £24.000 (Αγοραστής: Γ. Ποταμίτης).

Μοσφιλωτή: Αρ. τεμ. 13/13 φ/σχ. ΧΧΧΙΧ 48 εκτάσεως 5 σκάλων £69.000 (αγοραστής: Νίκος Μελετίου).

Αγία Νάπα: Αρ. τεμ. 104 φ/σχ. 42/24 εκτάσεως 6866 τ.μ. £46.000 (Αγοραστής: Άντης Χ’’ Αναστασίου).

Μακεδονίτισσα: Αρ. τεμ. 4358 φ/σχ. ΧΧ160.W1 και ΧΧ152W2.

Παραμάλι: Φ/σχ. 58/1 αρ. τεμ. 51/52 και 218 εκτάσεως 12 σκαλών.

Μιτσερό: Αρ. τεμ. 1034, φ/σχ. ΧΧΙΧ/53 έκτασης 7024 τ.μ..

Αγία Νάπα: Φ/σχ. 42/24, τεμ. 109.

Αγία Νάπα: Φ/σχ. 42/24, τεμ. 119.

Πέρα Ορεινής: Φ/σχ. 30/50, τεμ. 1365.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.057 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 25 Νοεμβρίου 1999.

«Μεγάλη δυσφορία επικρατεί στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου εξαιτίας των παρανομιών της ΣΠΕ Παραλιμνίου σε συνεργασία με συγκεκριμένο χρηματιστηριακό γραφείο στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Επιτρέπεται από το νόμο να ασχολείται η ΣΠΕ με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου;

2. Είναι εις γνώσιν του Εφόρου Συνεργατικής Ανάπτυξης η επέκταση του κύκλου εργασιών της ΣΠΕ στο χρηματιστήριο;

3. Γίνεται έλεγχος των κερδών της ΣΠΕ από την πιο πάνω δραστηριότητα;

4. Πόσα κέρδη ή ζημιές είχε η ΣΠΕ;

5. Απασχολεί μέρος του υφιστάμενου προσωπικού για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.058 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 8 Δεκεμβρίου 1999.

«Οι πρόσφυγες της ενορίας Μούτταλου μου κατάγγειλαν ότι στην είσοδο της ενορίας και συγκεκριμένα στην οδό Φυλλούχογλου επιχειρηματίας μη πρόσφυγας κατέχει και αξιοποιεί τουρκοκυπριακή περιουσία (πρόκειται για τον Κυριάκο Σπύρου από τη Χλώρακα).

Πριν από μερικά χρόνια ο εν λόγω επιχειρηματίας, άγνωστο πώς, εξασφάλισε κατάστημα τουρκοκυπριακό το οποίο λειτουργούσε ως καφενείο και το μετέτρεψε σε γραφείο της επιχείρησής του. Επίσης, άγνωστο πώς, χρησιμοποιούσε και άλλο διπλανό κενό τουρκοκυπριακό χώρο, τοποθετώντας γεωργικά μηχανήματα. Τώρα στον κενό ανοικτό χώρο άρχισε και την ανέγερση υποστατικού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή πώς εξασφαλίστηκαν και χρησιμοποιούνται από μη πρόσφυγα επιχειρηματία αυτές οι τουρκοκυπριακές περιουσίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.059 που υποβλήθηκε από το βουλευτή Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 8 Δεκεμβρίου 1999.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι Ελληνοκύπριοι συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο Λάρνακος για παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος, ποια ημερομηνία και με ποιο ποσό χρημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.066 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 4 Ιανουαρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί κατά το σχεδιασμό για βελτίωση του δρόμου που οδηγεί στην Αγία Νάπα από το δρόμο Ξυλοφάγου - Αγ. Νάπας προβλέπεται επιλεκτικά η δημιουργία δρόμου, ώστε να εξασφαλίσει πρόσβαση το τεμάχιο 56 Φ/Σ XLII. 13.W2.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.067 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 4 Ιανουαρίου 2000.

«Κτηνοτρόφοι και γεωργοί από το χωριό Κλαυδιά με πληροφόρησαν ότι ο Θεμιστοκλής Χ’’ Κωσταντή κατέλαβε παράνομα εκατοντάδες σκάλες χαλίτικης και τουρκοκυπριακής γης. Στους χώρους αυτούς παλαιότερα όλοι οι κτηνοτρόφοι έβοσκαν τα κοπάδια τους.

Ο κ. Χ’’ Κωσταντής έχει οικειοποιηθεί ολόκληρη την εν λόγω περιοχή καλλιεργώντας την, παρεμποδίζοντας με οποιαδήποτε μέσα - χρήση βίας και απειλές - την πρόσβαση στους κτηνοτρόφους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα θα πάρει, για να τεθεί τέρμα στην παράνομη επέμβαση από τον εν λόγω κύριο και να αποδοθεί η γη στους πραγματικούς δικαιούχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.068 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 4 Ιανουαρίου 2000.

«Λόγω του ότι παραχωρήθηκε σε ιδιώτη συντελεστής δόμησης κατά 50% μεγαλύτερος στην παραλία της Ορόκλινης, αρ. φακ. Β585/95 τεμ. 74 και 409 φ.σχ.41/26, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι πολιτική απόφαση ή πολεοδομική παρέμβαση, γιατί οπωσδήποτε δεν είναι για το δημόσιο συμφέρον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.073 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου την 21η Ιανουαρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχει προσφυγικό σωματείο «Πανένωση Ελληνοκυπρίων Προσφύγων» (Π.Α.Ε.Π.) και αν έχει άδεια να διεξάγει έρανο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.074 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου την 21η Ιανουαρίου 2000.

«Ο νόμος περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας προβλέπει τη δημιουργία αρχείου που να είναι προσιτό στο κοινό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν υλοποιήθηκε το άρθρο του νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.075 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου την 21η Ιανουαρίου 2000.

«Οι αποκαλύψεις ότι ο πολιτιστικός όμιλος ‘‘ΙΡΙΔΑ’’, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τη μυστικιστική καταστροφική λατρεία ‘‘ΕΜΙΝ’’, χρηματοδοτείται από το κράτος προκάλεσαν αναστάτωση.

Το 1980 ο Raymond Armin, ιδρυτής της ‘‘ΕΜΙΝ’’, σφετερίστηκε εκατομμύρια από το ταμείο του ιδρύματος και εξορίστηκε στη Ν. Ζηλανδία. Θεωρούν ότι ο υπόλοιπος κόσμος είναι ψεύτες, απατεώνες, υποκριτές και σχιζοφρενικοί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν ο πολιτιστικός όμιλος ‘‘ΙΡΙΔΑ’’ χρηματοδοτείται από το κράτος, με ποιο ποσό και από ποιο ταμείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.077 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 15 Μαρτίου 2002.

«Σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996, η ΕΔΥ αποφασίζει για την αφυπηρέτηση υπαλλήλου με συντάξιμα χρόνια από τη δημόσια υπηρεσία, μεταξύ άλλων λόγων, και για πτώχευση του υπαλλήλου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 68.

Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, με επιστολή του με αριθμό 34/2001, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2001, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Ιουλίου 2001, σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεως Νόμο, Κεφ. 5, κήρυσσε πτωχεύσαντα πολίτη από την Πάφο.

Παρά τις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου για πρόσληψή του στη δημόσια υπηρεσία, το εν λόγω πρόσωπο προσελήφθη στη δημόσια υπηρεσία και αποσπάσθηκε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην Πάφο.

Η συμπεριφορά του είναι απαράδεκτη και καταπιεστική λόγω των πολιτικών διασυνδέσεών του.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται να συνετίσει τον εν λόγω υπάλληλο και να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσελήφθη στη δημόσια υπηρεσία και τέλος, σε περίπτωση που ο υπάλληλος προέβη σε ψευδείς δηλώσεις, εάν προτίθεται να ασκήσει ποινική δίωξη εις βάρος του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.079 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Κίκη Γιάγκου στις 10 Φεβρουαρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια έργα ανάπτυξης έγιναν τα έτη 1995-1996-1997-1998-1999 αναλυτικά στους δήμους Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου, Λάρνακας, Στροβόλου Παραλιμνίου για τους πρόσφυγες που κατοικούν σ’ αυτούς».

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.084 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου την 31η Μαρτίου 2000.

«Έγινε το 1999 προσφορά εκ μέρους της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου για αγορά αυτοκινήτων. (αρ. προσφοράς ΑΤ49/99). Στην πιο πάνω προσφορά, στο τμήμα ‘‘Ι’’, ζητούνται είκοσι ένα Station Wagon 4X4. Αγοράστηκαν είκοσι ένα Subaru Forester, τα οποία ήταν κατά £30.000 περίπου πιο ακριβά από δύο άλλες εταιρείες (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους συντήρησης για επτά χρόνια).

Η δικαιολογία για την πιο πάνω αγορά ήταν ότι τα αυτοκίνητα αυτά διέθεταν στην πίσω ανάρτηση stabilizer bar και τα άλλα όχι. (Στην παράγραφο για το stabilizer υπήρχε επίσης αναφορά για σύστημα equivalent or better). Οι άλλοι αντιπρόσωποι εξήγησαν το σύστημα ανάρτησης των αυτοκινήτων τους, αλλά αυτό δεν έγινε αποδεκτό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σπαταλήθηκαν £30.000 περισσότερες για κάτι που καμία υπηρεσία ή τεχνικός μπορεί να πει ότι όλα τα άλλα εργοστάσια κατασκευάζουν μειονεκτικά ή αυτοκίνητα που υστερούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.087 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 14 Απριλίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα κτίρια ενοικιάζονται από τον ιδιωτικό τομέα για στέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών, ποια είναι η χρήση τους και πόσα έχουν πιστοποιητικό τελικής έγκρισης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.090 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 2 Ιουνίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

Σχετικά με τα πιο κάτω ξενοδοχεία τα οποία βρίσκονται στη Λεμεσό:

1. Οι υφιστάμενες σε αυτά οικοδομές πληρούν τους όρους των αδειών οικοδομής τους; Υπάρχουν άδειες οικοδομής για όλα;

2. Έχουν πιστοποιητικά τελικής έγκρισης και αν δεν έχουν, γιατί;

3. Οι οικοδομές σ’ αυτά είναι σύμφωνες με το ποσοστό δόμησης και κάλυψης;

4. Υπάρχουν σ’ αυτά παράνομες οικοδομές;

5. Οι διάφορες οικοδομές, προβλήτες, λιμενοβραχίονες και λοιπά που έγιναν επί της παραλίας έγιναν με άδειες της αρμόδιας αρχής;

Σε περίπτωση που υπάρχουν παρανομίες -σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες υπάρχουν- τι μέτρα έχουν ληφθεί, ποιο το αποτέλεσμά τους και/ή τι μέτρα προτίθεται το υπουργείο να λάβει;

Ονόματα ξενοδοχείων: AMATHUS, MERIDIEN, MIRAMARE, FOUR SEASONS.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.091 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 16 Ιουνίου 2000.

«Την 30ή Δεκεμβρίου 1977 δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα της Επισήμου Εφημερίδας της Δημοκρατίας διοικητική πράξη, υπ’ αριθμόν 1209, γνωστοποίησης απαλλοτριώσεως ακίνητης ιδιοκτησίας διά την κατασκευή αεροδρομίου στη Λάρνακα (επέκταση του διαύλου του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακος), έκτασης 373 σκαλών και 3 προσταθίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Γιατί δεν έγινε γραπτή προσφορά προς τον ιδιοκτήτη ή τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών;

2. Ποιες οι συνέπειες από αυτή την παράλειψη και ειδικότερα ποιες οι νομικές και οικονομικές συνέπειες;

3. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις και ποιες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.092 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 16 Ιουνίου 2000.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

α. Πόσες μεταβιβάσεις τουρκοκυπριακών περιουσιών έγιναν μετά το 1974 και σε ποιους;

β. Πόσοι και ποιοι αποτάθηκαν μετά το 1974, ώστε να μεταβιβασθούν επ’ ονόματί τους ή σε νομικά πρόσωπα τουρκοκυπριακές περιουσίες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.093 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 22 Ιουνίου 2000.

«Έντονες φήμες κυκλοφορούν ότι υπάλληλος του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας εξασφάλισε δίπλωμα από το πανεπιστήμιο SOUTHEASTERN UNIVERSITY (London Campus) που πιστοποιεί ότι φοίτησε από το Μάρτη του 1998 μέχρι το Δεκέμβρη του 1999 με πλήρη φοίτηση, ενώ βρισκόταν στην υπηρεσία του συμβουλίου.

Έχει δε αποταθεί για διορισμό στη θέση του διευθυντή του εν λόγω συμβουλίου, ισχυριζόμενος ότι το πτυχίο του είναι αναγνωρισμένο από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

α. Είναι εις γνώσιν του υπουργείου ότι το εν λόγω πανεπιστήμιο έχει παράρτημα στις κατεχόμενες περιοχές;

β. Έγινε έλεγχος εάν την περίοδο που δηλώνει ότι φοιτούσε ο υπάλληλος εργαζόταν;

γ. Είναι εις γνώσιν του υπουργείου ότι η ίδια η χώρα προέλευσης του πτυχίου δεν το αναγνωρίζει;

δ. Ποια μέτρα προτίθεσθε να πάρετε;

ε. Πόσοι άλλοι αποτάθηκαν για αναγνώριση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.100 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 13 Ιουλίου 2000.

« Στο Τμήμα Τροφοδοσίας των Κυπριακών Αερογραμμών τοποθετήθηκε σύστημα ασφαλείας, έγινε η κατάλληλη υποδομή και εγκαταστάθηκαν κάμερες, μία εκ των οποίων αποκλειστικά για συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Ερωτάται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα στοίχισαν οι κάμερες και πόσα η υποδομή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.101 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 13 Ιουλίου 2000.

« Στον κυβερνητικό οικισμό Τσιακκιλερού, στα πλαίσια της αναδόμησης, δόθηκαν προσφορές για τα συγκροτήματα Σ1, Σ2, Σ3. Το συγκρότημα Σ3 δε δόθηκε στον τελευταίο προσφοροδότη, αλλά σε άλλον, η προσφορά του οποίου ήταν κατά £18.500 πιο ψηλή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έγινε το πιο πάνω, διότι δεν είναι αποδεκτή η δικαιολογία ότι θα παρέδιδε τις κατοικίες σε λιγότερο χρόνο. Εξάλλου ο εργολάβος ζητεί αποζημιώσεις £60.000.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.102 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 13 Ιουλίου 2000.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

α. Αν αγοράστηκαν από το Τμήμα Τροφοδοσίας των Κυπριακών Αερογραμμών ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έναντι ποιου ποσού αγοράστηκαν και αν τώρα βρίσκονται στις αποθήκες της εταιρείας εκτός από δύο.

β. Αν η εταιρεία χρησιμοποιεί εισαγόμενες πατάτες.

γ. Αν έγιναν προσφορές για την προμήθεια φθαρτών και ποιοι προμηθεύουν με φθαρτά το Τμήμα Τροφοδοσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.030 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 9 Νοεμβρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα περιβαλλοντικής ανάπτυξης έχουν ληφθεί εντός και εκτός του διυλιστηρίου Λάρνακας για αναβάθμιση του περιβάλλοντος τα τρία τελευταία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.031 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 9 Νοεμβρίου 2000.

«Το άρθρο 5Α-(1) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου προνοεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με γνωστοποίησή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει περιοχές της παραλίας ή περιοχές της παραλίας που εφάπτονται σ’ αυτήν εντός των οποίων απαγορεύεται η ανέγερση οποιασδήποτε οικοδομής, εκτός αν εξασφαλισθεί έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής ότι εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον.

Για όλες τις περιοχές έχουν δημοσιευθεί τέτοιες γνωστοποιήσεις, οι οποίες είναι γνωστές ως ζώνες προστασίας της παραλίας. Στην πράξη, σε κάποιες περιοχές (ιδιαίτερα της Λάρνακας) λόγω διάβρωσης ή και εισχώρησης της θάλασσας σε τεμάχια, που επηρεάζονται από τη ζώνη προστασίας της παραλίας, παρατηρούνται τα εξής προβλήματα:

 1. Ζώνες προστασίας της παραλίας έχουν εξαφανισθεί και μετατραπεί σε θάλασσα, με αποτέλεσμα να ανεγείρονται οικοδομές οι οποίες εμποδίζουν τη χρήση της παραλίας από το κοινό.
 2. Η θάλασσα βρίσκεται σήμερα πέραν της ζώνης προστασίας της παραλίας, με αποτέλεσμα κάποιες Αρχές δίκαια να μη χορηγούν άδειες ανάπτυξης ιδιωτικών τεμαχίων.

Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση, οι μεν ιδιοκτήτες δεν μπορούν να αξιοποιήσουν εγγεγραμμένη στο όνομά τους περιουσία, ενώ ταυτόχρονα το κοινό δεν μπορεί, σε περίπτωση αξιοποίησης των περιουσιών αυτών, να έχει προσπέλαση στην παραλία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς σκέφτεται να αντιμετωπίσει τα σοβαρά αυτά προβλήματα και τι σκέψεις γίνονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.048 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 2 Φεβρουαρίου 2001.

«Έχει παρατηρηθεί πως δημόσιοι υπάλληλοι σχεδόν σε όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες και υπάλληλοι των ημικρατικών οργανισμών επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό για αποστολή προσωπικών ευχετήριων καρτών κατά τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 1. εάν έχει υπολογίσει το κόστος για το κράτος. και
 2. εάν προτίθεται να λάβει μέτρα, για να σταματήσει η άσκοπη διασπάθιση δημόσιου χρήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.049 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 9 Φεβρουαρίου 2001.

«Σύμφωνα με τα συμβόλαια, η πρώτη φάση του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Βασιλικού προνοούσε για δύο μονάδες 130MW η καθεμιά. Χρόνος παράδοσης της πρώτης μονάδας ήταν η 1η Νοεμβρίου 1999 και της δεύτερης η 2α Μαΐου 2000.

Λόγω κακού σχεδιασμού και λόγω κακής διαχείρισης του σχετικού συμβολαίου από την ΑΗΚ η πρώτη μονάδα παραδόθηκε μαζί με τη δεύτερη τον Ιούλιο του 2000.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Τι σημαίνει σε χρήματα η καθυστέρηση αυτή, ενόψει της χαμηλότερης απόδοσης των δύο άλλων σταθμών, στη Μονή και στη Δεκέλεια, και ενόψει του γεγονότος ότι ο σταθμός του Βασιλικού είναι απόδοσης 36%;
 2. Τι σημαίνει η αδυναμία της κατασκευάστριας εταιρείας ΑΒΒ να παραδώσει τα κατάλληλα μηχανήματα στην ΑΗΚ όσον αφορά στη μακροζωία του σταθμού, στην απόδοσή του, στην ασφάλεια και στη συντήρησή του;
 3. Τι αποζημιώσεις πρόκειται να ζητήσει η ΑΗΚ από την κατασκευάστρια εταιρεία;
 4. Έχει ενημερωθεί το αρμόδιο υπουργείο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.057 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 8 Μαρτίου 2001.

«Ο Γεώργιος Τρύφωνος είναι ιδιοκτήτης σχολής οδηγών με την επωνυμία «Διοικητής» στην Πάφο. Είναι 71 ετών και έχει πολλά προβλήματα υγείας. Το αρμόδιο υπουργείο εξέτασε τελευταία αρκετούς εκπαιδευτές οδηγών που έχουν προβλήματα και αφού κρίθηκαν ακατάλληλοι, τους στέρησε την άδειά τους.

Πριν 2 μήνες περίπου, ο υπεύθυνος εξεταστών παγκύπρια κ. Γιαννικκούρης και ο υπεύθυνος Λεμεσού - Πάφου κ. Δριάδης εξέτασαν τον Γεώργιο Τρύφωνος στην Πάφο και του αφαίρεσαν την άδεια οδηγού και την εκπαιδευτική άδεια για λόγους υγείας. Ο Γεώργιος Τρύφωνος έκαμε αρκετές ενέργειες, για να πάρει πίσω την άδεια οδηγού. Εξετάστηκε ξανά ο «Διοικητής» στη Λεμεσό (και όχι στην Πάφο που είναι η επαρχία του) και πήρε μαθητική και κανονική άδεια την ίδια μέρα. Στις 14 Φεβρουαρίου 2001 ο «Διοικητής», και πάλι με μυστικό τρόπο, εξετάστηκε στη Λεμεσό και του δόθηκε επαγγελματική άδεια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 1. Ποιος έδωσε οδηγίες να εξεταστεί, εφόσον εξετάστηκε από ανώτερους εξεταστές και θεωρήθηκε ακατάλληλος;
 2. Γιατί να εξεταστεί από απλό εξεταστή;
 3. Γιατί να μην εξεταστεί στην Πάφο, που είναι η επαρχία του;
 4. Γιατί να εξεταστεί την ίδια μέρα και για μαθητική και για κανονική άδεια, τη στιγμή που αρκετός κόσμος περιμένει μέχρι έξι μήνες σειρά;
 5. Ποιος θα φέρει ευθύνη αν προκαλέσει ένα σοβαρό δυστύχημα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.062 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 22 Μαρτίου 2001.

«Πρόξενος ξένης χώρας στην Κύπρο είναι συνδεδεμένος με επαγγελματικές σχέσεις με όλους σχεδόν τους πολίτες της χώρας του οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο και που ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες. Αυτή η σχέση δημιουργείται συνεπεία της προξενικής του ιδιότητας, γι’ αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η παραμονή του εν λόγω προξένου στη θέση του ανταποκρίνεται στα διεθνή και κυπριακά προξενικά θέσμια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.063 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 22 Μαρτίου 2001.

«Στα τέλη του 2000 υπάλληλος της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού καταδικάσθηκε από το δικαστήριο σε φυλάκιση ενός χρόνου για κατοχή εκρηκτικών υλών και όπλου. Έπειτα από παραμονή δεκαεπτά ημερών στη φυλακή, απολύθηκε με προεδρική χάρη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο εν λόγω υπάλληλος επέστρεψε στην εργασία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.067 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Φιλίππου στις 18 Απριλίου 2001.

«Καλείται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να ενημερώσει τη Βουλή κατά πόσο αληθεύει η ακόλουθη καταγγελία από καθηγητές των μαθημάτων της Τέχνης, των Αγγλικών, των Εμπορικών και των Φυσιογνωστικών, οι οποίοι προήχθησαν κατ’ αξίαν στην κλίμακα Α10 πριν από το 1996:

Ενώ συνάδελφοί τους -που δεν προήχθησαν στην κλίμακα Α10 κατ’ αξίαν, αλλά τοποθετήθηκαν μετά στην κλίμακα Α8-Α10, αφού παρακολούθησαν μερικές διαλέξεις ή ετοίμασαν τρία σχέδια μαθημάτων- άρχισαν να προάγονται αυτόματα στην κλίμακα Α11 από τον Ιούλιο του 2000, αυτοί αναμένουν για να διεκδικήσουν προαγωγή στην κλίμακα Α11, μετά από συνέντευξη τους στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Εάν η καταγγελία αληθεύει, προκύπτουν και τα ακόλουθα ερωτήματα:

Γιατί οι παραπονούμενοι καθηγητές δε συμπεριελήφθησαν στους καταλόγους για ανέλιξη στην κλίμακα Α11, αφού προηγούνταν μάλιστα κατ’ αξίαν των άλλων συναδέλφων τους;

Αν δεν είχαν ήδη προαχθεί κατ’ αξίαν, θα ήταν στην ίδια κλίμακα με τους υπόλοιπους. Είναι δίκαιη μεταχείριση από μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού η προηγούμενη προαγωγή τους να καταλήξει να είναι τιμωρία γι’ αυτούς;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.068 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρέα Φιλίππου στις 19 Απριλίου 2001.

«Γονείς των οποίων τα παιδιά θα δώσουν εξετάσεις στην Πολιτική Οικονομία και στα Αρχαία Ελληνικά (4) για τον Κύκλο Ε΄ (Επιστήμες της Αγωγής) αγωνιούν, διότι οι εξετάσεις στα δύο αυτά μαθήματα προγραμματίστηκαν για την ίδια μέρα, Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2001, με διαφορά μισής ώρας.

Καλείται το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επιλύσει το πρόβλημα με αλλαγή της ημερομηνίας της εξέτασης για το ένα από τα δύο μαθήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.01.013 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 10 Ιουλίου 2001.

«Αριθμός ψαράδων που ασχολούνται με την παράκτια αλιεία πήραν επιστολές σύμφωνα με τις οποίες η αίτησή τους για χορήγηση άδειας παράκτιας αλιείας για το 2001 έγινε αποδεκτή. Σε αυτούς όμως οι οποίοι περιλαμβάνονται στην κατηγορία των υπερήλικων συνταξιούχων δε χορηγείται οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια, παρ’ όλον ότι τους παραχωρείται άδεια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια επιχειρήματα έχει στηριχτεί η πολιτική του υπουργείου για μη παροχή οικονομικής βοήθειας σε υπερήλικους ψαράδες.

 1. Μπορούν οι ψαράδες αυτοί να στηριχτούν μόνο στη σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων;
 2. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή έχουν εξαρτώμενα άτομα;
 3. Μήπως δεν υφίστανται καταστροφές από δελφίνια και χελώνες, όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.01.014 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 10 Ιουλίου 2001.

« Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας περιέφραξε το χώρο των γραφείων του με ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής έντασης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

 1. Ποια η σκοπιμότητα της επιλογής αυτού του τρόπου περίφραξης;
 2. Σε περίπτωση ατυχήματος ποιος φέρει την ευθύνη;
 3. Βάσει των νόμων, επιτρέπεται η περίφραξη πολυσύχναστων χώρων με ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής έντασης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.01.015 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 12 Ιουλίου 2001.

« Κατά τη διοργάνωση του διαγωνισμού για τη “Μις Υφήλιος” στην Κύπρο, αγοράστηκαν διάφορα αντικείμενα για τις ανάγκες του διαγωνισμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αντικείμενα, με κατάλογο, το κόστος τους, καθώς και για το τι απέγιναν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.01.016 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 12 Ιουλίου 2001.

« Οι κάτοικοι της συνοικίας Άη Γιάννη στη Λάρνακα μού υποβάλλουν έντονα παράπονα, γιατί αποκόπηκε δρόμος και μετατράπηκε σε αυλή κατοικίας (δρόμος Αλή Τετέ - Κυρίλλου).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν θα αποκαταστήσει τη νομιμότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.002 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 20 Ιουλίου 2001.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Γιατί για δύο συνεχείς φορές, την Τετάρτη 11 Ιουλίου και την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2001, το οδοντιατρικό τμήμα στο Παραλίμνι δε λειτούργησε; Επίσης, γιατί δε λειτούργησε στον οικισμό Κόκκινες;
 2. Γιατί το οδοντιατρικό τμήμα στον οικισμό Κόκκινες δε λειτουργεί τα απογεύματα από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα;
 3. Γιατί στην προσθετική κλινική του νοσοκομείου Λάρνακας τα ραντεβού για τις σιαγόνες των ηλικιωμένων ορίζονται για μετά από έξι μήνες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.011 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 30 Αυγούστου 2001.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Πόσο στοίχισε η επιδιόρθωση της οικίας του διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών, που βρίσκεται στο σύμπλεγμα των φυλακών;
 2. Γιατί δεν έχει κατοικηθεί ακόμα, αφού η αποπεράτωσή της έχει ολοκληρωθεί;
 3. Κατά πόσο ήταν ενδεδειγμένο να δαπανηθούν τόσες χιλιάδες λίρες για επιδιόρθωση της οικίας, τη στιγμή που τα κονδύλια χρειάζονταν για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός των καταδίκων, κάτι που εξαγγέλθηκε, ωστόσο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.035 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 26 Οκτωβρίου 2001.

«Το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε πολλές χώρες λόγω της ασθένειας των τρελών αγελάδων είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη έλλειψη σε βοδινό φιλέτο παγκοσμίως. Ως αποτέλεσμα της μεγάλης ζήτησης οι τιμές είναι πολύ ψηλές.

Μετά από σφοδρά παράπονα από τους κύπριους εισαγωγείς και κατόπιν συνεννόησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο να δοθούν άδειες εισαγωγής βοδινού φιλέτου από τρίτες χώρες με επιβάρυνση μόνο εβδομήντα πέντε σεντ το κιλό αντί £4-4.50 το κιλό. Ζητήθηκε επίσης από το Υπουργικό Συμβούλιο η εισαγωγή εφτακοσίων τόνων, αλλά το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε μόνο τριακόσιους τόνους, ενώ οι ανάγκες μας σε βοδινό φιλέτο είναι πέραν των χιλίων τόνων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς θα γίνει η κατανομή και σε πόσους εισαγωγείς, καθώς και για το ποια μέτρα θα ληφθούν για την αποφυγή δημιουργίας μονοπωλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.036 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 26 Οκτωβρίου 2001.

« Κατά τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος της ΣΕΚ Λάρνακος - Αμμοχώστου 1999-2000, παράγοντας του σωματείου “Διγενής” Ορόκληνης προσπάθησε να δωροδοκήσει ποδοσφαιριστή του σωματείου “Σουρουκλή” Τρούλλων. Αφού συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από την αστυνομία, κινήθηκε νομική διαδικασία εναντίον του. Ορίστηκε η δίκη στα μέσα Νοεμβρίου 2000. Ο κατηγορούμενος ζήτησε αναβολή και εισακούσθη η παράκλησή του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αποτέλεσμα της δίκης ή αν η υπόθεση έκλεισε και γιατί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.038 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 23 Νοεμβρίου 2001.

« Στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου υπάρχουν ανεξέλεγκτα χώροι ρίψης σκυβάλων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Τι γίνεται με τη διαχείριση των σκυβάλων Λάρνακας και Αμμοχώστου;
 2. Γιατί καθυστερεί η έναρξη λειτουργίας ή κατασκευή του περιφερειακού χώρου υγειονομικής ταφής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.040 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 30 Νοεμβρίου 2001.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

Πώς έχουν πληρωθεί τα £16,5 εκατομ. που ήταν το προϊόν πώλησης των μετοχών της “Cycom”, της οποίας κύριος μέτοχος ήταν ο κ. Μιχαλάκης Ζαμπέλας, όπως εδηλώθη στο χρηματιστήριο στις 23 Μαΐου 2000; Είναι αληθές ότι μέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ήταν από τους υπογράψαντες τα συμβόλαια Ζαμπέλα για την πώληση των μετοχών της “Cycom” προς την “Globalsoft”; Μέτοχοι της “Cycom” ήταν πρώην μέλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και πρώην μέλος του χρηματιστηρίου;

Είναι αληθές ότι μέρος των £16,5 εκατομ. έχει χρησιμοποιηθεί για αγορά μετοχών της “Globalsoft”; Από ποιους έχουν αγοραστεί και πού έχουν καταλήξει τα £16,5 εκατομ.;

Αν όντως αυτή είναι η πραγματική συμφωνία, γιατί δεν έχει δηλωθεί στο χρηματιστήριο η πράξη, όπως προβλέπει ο νόμος; Αληθεύει ότι εντός του 1999 ο κ. Μιχαλάκης Ζαμπέλας και οι συνέταιροί του προγραμμάτιζαν δημοσιοποίηση της “Cycom” και πρόσφεραν μετοχές στο προσωπικό τους; Σε ποια τιμή εξετιμήθη τότε η μετοχή της “Cycom”;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.077 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 15 Μαρτίου 2002.

«Σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 έως (Αρ. 2) του 1996, η ΕΔΥ αποφασίζει για την αφυπηρέτηση υπαλλήλου με συντάξιμα χρόνια από τη δημόσια υπηρεσία, μεταξύ άλλων λόγων, και για πτώχευση του υπαλλήλου, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 68.

Ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης, με επιστολή του με αριθμό 34/2001, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2001, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Ιουλίου 2001, σύμφωνα με τον περί Πτωχεύσεως Νόμο, Κεφ. 5, κήρυσσε πτωχεύσαντα πολίτη από την Πάφο.

Παρά τις απαγορευτικές διατάξεις του νόμου για πρόσληψή του στη δημόσια υπηρεσία, το εν λόγω πρόσωπο προσελήφθη στη δημόσια υπηρεσία και αποσπάσθηκε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην Πάφο.

Η συμπεριφορά του είναι απαράδεκτη και καταπιεστική λόγω των πολιτικών διασυνδέσεών του.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται να συνετίσει τον εν λόγω υπάλληλο και να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προσελήφθη στη δημόσια υπηρεσία και τέλος, σε περίπτωση που ο υπάλληλος προέβη σε ψευδείς δηλώσεις, εάν προτίθεται να ασκήσει ποινική δίωξη εις βάρος του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.108 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 10 Μαΐου 2002.

« Η εταιρεία “ΝΕΜΕΣΙΣ” έκανε την επίστρωση του δρόμου Λευκωσίας - Λεμεσού. Ο δρόμος σε ένα χρόνο παρουσίασε τεράστια προβλήματα. Εν τω μεταξύ η εταιρεία “ΝΕΜΕΣΙΣ” πωλήθηκε στην εταιρεία “CYFIELD DEVELOPMENT” (Κυριάκος Χρυσοχός).

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Τι εισέπραξε η εταιρεία “ΝΕΜΕΣΙΣ” από το κράτος;

 2. Τι γίνεται με τις επιπλέον εργασίες;

 3. Η κυβέρνηση θα πληρώσει στο ακέραιο όλες τις απαιτήσεις χωρίς διαπραγματεύσεις, χωρίς διαιτησία, χωρίς δίκη;

 4. Η επιδιόρθωση θα ακριβοπληρωθεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.131 που υποβλήθηκε από βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 27 Μαΐου 2002.

«Από πληροφορίες που έχω, ανώτερος υπάλληλος υπουργείου, ο οποίος είχε αφυπηρετήσει αλλά του δόθηκε παράταση υπηρεσιών, ήταν και μυστικός ειδικός αστυνομικός, ο οποίος οπλοφορούσε. Το πρόσωπο αυτό απώλεσε κατά παράδοξο τρόπο το όπλο που του είχε παραχωρηθεί και στη συνέχεια το εν λόγω όπλο βρέθηκε στην κατοχή ανθρώπων του υποκόσμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν το εν λόγω όπλο χρησιμοποιήθηκε σε παράνομες ενέργειες, κάτω από ποιες συνθήκες χάθηκε, πώς βρέθηκε στα χέρια ανθρώπων του υποκόσμου και ποιοι λόγοι επέβαλαν τη χορήγηση άδειας οπλοφορίας στο εν λόγω πρόσωπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.042 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 17 Σεπτεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν θα επιστρέψει και πότε τα τέλη που κατέβαλαν ερασιτέχνες ψαράδες για έκδοση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.073 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 18 Οκτωβρίου 2002.

«Έχω παρατηρήσει ότι από τη μη λειτουργία Γραφείου και Κέντρου Επιθεώρησης Οχημάτων στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα και δυσκολίες στους μεταπωλητές αυτοκινήτων, στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, στους μηχανικούς της επαρχίας και στο κοινό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Είναι εις γνώσιν του υπουργείου τα προβλήματα και οι δυσκολίες που δημιουργούνται;

2. Έχει πάρει το υπουργείο πολιτική απόφαση για τη δημιουργία και λειτουργία τέτοιου γραφείου και κέντρου στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου;

3. Εάν ναι, πότε σκοπεύει το υπουργείο να προβεί στην υλοποίησή της;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.088 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 30 Οκτωβρίου 2002.

«Πολλοί πρόσφυγες δικαιούχοι στέγασης σε κυβερνητικούς οικισμούς παίρνουν τη στερεότυπη απάντηση: «Η αίτησή σας απορρίπτεται, διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες οικιστικές μονάδες». Από στοιχεία που συλλέξαμε, πέραν των 250 οικιών κατακρατούνται παράνομα και είναι κλειστές.

Στον κυβερνητικό οικισμό Λινόπετρας, στην οδό Ηγουμενίτσας αρ. 1, κυβερνητική κατοικία κατέχεται από καθηγήτρια, διορισμένη σε δημόσιο σχολείο, και χρησιμοποιείται ως φροντιστήριο. Στην οδό Αραράτ αρ. 18 κυβερνητική κατοικία κατέχεται παράνομα από αστυνομικό και ενοικιάζεται σε άλλους πρόσφυγες.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν ανακτά τις πιο πάνω κατοικίες, για να δοθούν σε οικογένειες που δικαιούνται, και τι μέτρα θα λάβει ενάντια στους παρανομούντες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.125 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 29 Νοεμβρίου 2002.

«Οι κάτοικοι του συνοικισμού ΑΗΚ εκφράζουν σφοδρά παράπονα για τη ρύπανση που δημιουργούν τα καυσαέρια από τα φουγάρα του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Β΄ στο συνοικισμό τους. Συγκεκριμένα, όταν δε φυσά καθόλου άνεμος, αυτά τα καυσαέρια πέφτουν πάνω στις βεράντες των σπιτιών, στα τραπέζια και τις καρέκλες που βρίσκονται έξω, καθώς και στα αυτοκίνητα που είναι σταθμευμένα στις αυλές των σπιτιών.

Πιστεύω ότι από τη ρύπανση που προκαλούν τα καυσαέρια πιο πολύ επηρεάζεται η υγεία των κατοίκων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει, ώστε να τερματισθεί η απαράδεκτη αυτή κατάσταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.127 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 29 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί από ιδιοκτήτες υδροφόρων πόσιμου νερού ότι το τμήμα του υπουργείου που είναι υπεύθυνο για τον υγειονομικό έλεγχο των υδροφόρων και του νερού καθυστερεί να εκδώσει και να παραδώσει στους ενδιαφερομένους τα πιστοποιητικά υγείας που απαιτούνται.

Ως αποτέλεσμα αυτού, οι πωλητές πόσιμου νερού εργάζονται υπό συνθήκες ανασφάλειας. Δεν είναι σωστό, κατά τη γνώμη μου, να τους λένε οι αρμόδιοι “αν σας σταματήσουν για υγειονομικό έλεγχο, πέστε τους να μας τηλεφωνήσουν, για να πιστοποιήσουμε εμείς ότι έχετε υποβάλει αίτηση και ότι το πιστοποιητικό υγείας το έχουμε εμείς”.

Γι’ αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για να επιλυθεί το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.134 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 4 Δεκεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί από ψαράδες της περιοχής Ζυγίου ότι οι συσκευές εκδίωξης δελφινιών δεν παραχωρούνται εκ περιτροπής σε όλους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια παραχώρησης συσκευών εκδίωξης δελφινιών στους ψαράδες της περιοχής Ζυγίου και πότε θα παραχωρηθούν σε όλους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.194 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 17 Ιανουαρίου 2003.

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Παραλίμνι δεν έχουν καταχωριστεί οι εισφορές των κοινωνικών ασφαλίσεων για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ως αποτέλεσμα αυτού δημιουργούνται προβλήματα με την πληρωμή διάφορων επιδομάτων στους εργαζομένους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω πρόβλημα και τα μέτρα που παίρνονται προς επίλυσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.195 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου την 21η Ιανουαρίου 2003.

«Οι ζωικές ασθένειες θερίζουν κυριολεκτικά τα ζώα μας. Κοπάδια το ένα μετά το άλλο οδηγούνται στη σφαγή, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να αναχαιτιστούν οι ζωικές ασθένειες που απειλούν με αφανισμό τόσο τους κτηνοτρόφους μας όσο και τα ζώα τους.

Σε χρόνο ανύποπτο έκρουα τον κώδωνα του κινδύνου και καλούσα τους αρμοδίους να αφυπνισθούν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Η αδιαφορία τους ήταν μεγάλη και στην προσπάθειά τους να εξυπηρετήσουν συμφέροντα κατέστρεψαν την κτηνοτροφία του τόπου.

Πρέπει να ενθυμείσθε ότι με κυβερνητική άδεια μεταφέρθηκε στις ελεύθερες περιοχές ολόκληρο κοπάδι από αιγοπρόβατα από μη ελεγχόμενη περιοχή από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Κοπάδι από αιγοπρόβατα που κατασχέθηκε από την αστυνομία ως τεκμήριο της μεταφοράς του στις ελεύθερες περιοχές από τα κατεχόμενα πωλήθηκε σε δημόσιο πλειστηριασμό.

Τέλος, το ανεξέλεγκτο λαθρεμπόριο ζώων από τα κατεχόμενα συνέβαλε στη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η κτηνοτροφία μας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τη σωτηρία της κτηνοτροφίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.225 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 18 Φεβρουαρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις 27 Ιανουαρίου 2002 εντοπίστηκε από περίπολο του ΤΑΕ Λευκωσίας να κάνει επαναστροφή στα φώτα της λεωφόρου Κυριάκου Μάτση και της λεωφόρου Νίκης ο κ. Μιχάλης Αγγελίδης, ο οποίος ανακόπηκε από τους αστυνομικούς. Διαπιστώθηκε ότι δε φορούσε ζώνη ασφαλείας και ότι η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε, με αρ. εγγραφής ΗΤΑ 642, ήταν ληγμένη από το 2001. Ο εν λόγω κύριος αρνήθηκε να μεταβεί στον αστυνομικό σταθμό Λυκαβητού για κατάθεση.

Έγινε καταγγελία στον αστυνομικό σταθμό Λυκαβητού, αλλά την επομένη η υπόθεση έκλεισε.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω περιστατικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.238 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 7 Μαρτίου 2003.

«Με την τελευταία αύξηση των κομίστρων των λεωφορείων έχει προκληθεί αναστάτωση στους κατοίκους της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο καθορισμού των κομίστρων μεταφοράς μαθητών γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών των κοινοτήτων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου στη Λάρνακα, στο Φρέναρος και στο Παραλίμνι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.303 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 23 Απριλίου 2003.

«Έχω προσέξει ότι οι επιστολές που αποστέλλονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους εργαζομένους και αφορούν απαντήσεις και ενημέρωση για διάφορα θέματα για τα οποία είναι το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο τις περισσότερες φορές δεν είναι υπογραμμένες ούτε σφραγισμένες, γεγονός το οποίο σχολιάστηκε αρνητικά από τους παραλήπτες αυτών των επιστολών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εις γνώσιν του αυτό το θέμα και τι μέτρα προτίθεται να λάβει προς επίλυση αυτού του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.304 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 23 Απριλίου 2003.

«Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στο βυθό του θαλάσσιου πεδίου βολής στην περιοχή Ζυγίου υπάρχει αριθμός μη εκραγέντων βλημάτων, τα οποία προέρχονται από τις στρατιωτικές ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς.

Η πιθανότητα ατυχήματος είναι μεγάλη λόγω του ότι στην περιοχή υπάρχουν επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι ψαρεύουν με δίχτυα και το καλοκαίρι η περιοχή προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών, ντόπιων και ξένων, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη παραλία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λαμβάνονται για το πιο πάνω θέμα;

2. Καταστρέφονται τα μη εκραγέντα βλήματα μετά από κάθε στρατιωτική άσκηση;

Ενημερώνονται οι κάτοικοι της περιοχής για την ύπαρξη αυτού του προβλήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.305 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 23 Απριλίου 2003.

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την ίδρυση της θυγατρικής αεροπορικής εταιρείας των Κυπριακών Αερογραμμών “HELLAS JET” και πιο συγκεκριμένα:

1. Ποια είναι η σκοπιμότητα της ίδρυσής της;

2. Ποιοι είναι οι μέτοχοί της και ποια τα ποσοστά μετοχών που κατέχουν;

3. Ποιο είναι το οικονομικό κόστος της ίδρυσης της εταιρείας;

4. Πού εδρεύει αυτή η εταιρεία;

5. Πόσο προσωπικό απασχολεί αυτή τη στιγμή;

6. Πόσα αεροσκάφη κατέχει και πώς χρησιμοποιούνται σήμερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.306 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 23 Απριλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Επισκοπής, οι κάτοικοι μου εξέφρασαν σφοδρά παράπονα για την ύπαρξη κουνουπιών, σκνιπών και άλλων εντόμων στην κοινότητά τους. Όπως γνωρίζετε, η ύπαρξη όλων αυτών των εντόμων εμπερικλείει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων της κοινότητας, αλλά και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής γενικότερα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για εξάλειψη της οχληρίας από τα πιο πάνω έντομα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.307 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 23 Απριλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τη μέθοδο προκήρυξης προσφορών που αφορούν την ανακατασκευή του χορτοτάπητα των γηπέδων ποδοσφαίρου.

2. Το κόστος ανακατασκευής.

3. Το αν ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (KOA) ζητά από τα διάφορα σωματεία ή γήπεδα να υποβάλουν τις δικές τους προσφορές.

Το ποια σωματεία ή γήπεδα έχουν πάρει τα τελευταία πέντε χρόνια χορηγία για ανακατασκευή του χορτοτάπητα και ποια είναι τα χρηματικά ποσά που έχουν χορηγηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.110 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 11 Σεπτεμβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψη ανώτερου αξιωματικού του Αρχηγείου Αστυνομίας στον αστυνομικό σταθμό Αγίας Νάπας για έλεγχο της περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2003 διαπιστώθηκε ότι από τις τετρακόσιες τριάντα δύο υποθέσεις που καταγγέλθηκαν μόνο δύο υποθέσεις εξετάστηκαν. Κατά την έρευνα ανακαλύφθηκε ότι σημειώθηκαν πλαστογραφία, απείθεια και αμέλεια καθήκοντος από τους υπεύθυνους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ενάντια στους υπεύθυνους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.111 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 15 Σεπτεμβρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία υποβολής αίτησης από πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας για ανέγερση αποβάθρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.115 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 16 Σεπτεμβρίου 2003.

«Το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε στις 11 Σεπτεμβρίου 1999 το διαχωρισμό κυβερνητικών οικοπέδων στα Πάνω Πολεμίδια στη Λεμεσό.

Από τότε τα σχέδια έχουν αλλάξει, απ’ ό,τι πληροφορούμαι, τρεις φορές. Ως αποτέλεσμα αυτής της κωλυσιεργίας, έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στους πρόσφυγες που υπέβαλαν αίτηση για παραχώρηση οικοπέδου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί επιλέγηκε αυτός ο χώρος, ενώ ήταν γνωστό ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα;

2. Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για να επισπευσθεί ο διαχωρισμός των οικοπέδων;

3. Πότε θα είναι έτοιμες οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου να παραχωρήσουν τα οικόπεδα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.116 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου στις 16 Σεπτεμβρίου 2003.

«Ο Υπουργός Εσωτερικών, σε επιστολή του με ημερομηνία 3 Ιουλίου 2002 προς όλα τα αρμόδια τμήματα, έδωσε οδηγίες για το διαχωρισμό νέων κυβερνητικών οικοπέδων αυτοστέγασης στις πιο κάτω κοινότητες: Γέρι, Λατσιά, Τσέρι, Κοκκινοτριμιθιά, Δάλι, Νήσου, Πέρα Χωριό, Ανάγυια, Αρεδιού, Μουτταγιάκα, Τραχώνι, Επισκοπή, Κολόσσι, Αυδήμου, Ξυλοφάγου, Δρομολαξιά, Μενεού, Καλό Χωριό, Αλεθρικό, Αγκλεισίδες, Μοσφιλωτή, Τερσεφάνου, Περβόλια, Κόρνος, Δερύνεια, Παραλίμνι, Φρένναρος, Βρυσούλλες, Σωτήρα, Λέμπα, Γεροσκήπου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες διαχωρισμού αυτών των οικοπέδων και πότε προβλέπεται να παραχωρηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.511, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

«Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο (Κεφ. 5Α), παραλία είναι η εδαφική έκταση των 100 υαρδών από την ανώτατη στάθμη της παλίρροιας. Σ’ αυτή την έκταση απαγορεύεται η ανέγερση οποιασδήποτε οικοδομής. Η εδαφική αυτή έκταση δεν αποτυπώνεται σ’ οποιοδήποτε σχέδιο και δεν είναι δυνατό να αποτυπωθεί, γιατί με την πάροδο του χρόνου είναι δυνατό να μετατοπισθεί.

Έχει παρατηρηθεί πως αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, και πολεοδομικές αρχές, σύμφωνα με τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο, έχουν παραχωρήσει άδειες οικοδομής και έχουν ανεγερθεί κτίρια εντός της παραλίας, με συνέπεια να περιορίζεται η προσπέλαση πολιτών στην παραλία, η οποία αποτελεί δημόσιο αγαθό και απολαύσιμο ελεύθερα από το κοινό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε πόσες και σε ποιες περιπτώσεις έχουν παραχωρηθεί άδειες και έχουν ανεγερθεί οικοδομές εντός της παραλίας;

2. Σε πόσες και σε ποιες περιπτώσεις η παραλία έχει μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια εις βάρος της ξηράς;

3. Είναι αρμοδιότητα του κράτους η προστασία ιδιωτικών εκτάσεων από τη μετακίνηση της θάλασσας, λόγω παλίρροιας, προς την ξηρά και, αν ναι, τι μέτρα προγραμματίζει;

4. Πώς οι πολίτες μπορούν απρόσκοπτα να χρησιμοποιούν την παραλία, στις περιπτώσεις που η παλίρροια επηρέασε εδαφικές εκτάσεις που ανήκουν σε ιδιώτες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.530, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

«Όπως γνωρίζετε, οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες αντιμετωπίζουν προβλήματα στελέχωσής τους. Αυτό έχει αναφερθεί και σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας της Βουλής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους απόσπασης τριών οδοντιάτρων στο Υπουργείο Υγείας, που ασχολούνται με γραφειακές εργασίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.572, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε θα αρχίσουν τα βελτιωτικά έργα στο αλιευτικό καταφύγιο της Λάρνακας;

2. Πότε θα αρχίσει η κατασκευή του νέου αλιευτικού καταφυγίου Ζυγίου, που αποφασίστηκε πριν από δεκατρία χρόνια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.601, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

«Έχω πληροφορηθεί ότι, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων της οδού Κυριάκου Μάτση στην Αραδίππου, προωθείται η ανέγερση πρατηρίου βενζίνης και πετρελαίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα που εγείρονται:

1. Γιατί, ενώ η αίτηση ανέγερσης του πρατηρίου απερρίφθη δύο φορές, τώρα γίνεται πρόταση να εγκριθεί;

2. Γιατί η τοπική αρχή απέρριψε άλλη αίτηση για ανέγερση πρατηρίου στην ίδια περιοχή και τώρα επιμένει να εγκριθεί η συγκεκριμένη αίτηση;

3. Γιατί έχει γίνει αλλαγή του ρυθμιστικού σχεδίου του δρόμου της οδού Κυριάκου Μάτση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.602, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη διαδικασία διαχωρισμού οικοπέδων για άπορες οικογένειες στους δήμους και τις κοινότητες της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου.

Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να πληροφορηθώ για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιους δήμους και κοινότητες της ελεύθερης Αμμοχώστου υπάρχουν διαθέσιμα οικόπεδα για άπορες οικογένειες και ποιος ο αριθμός τους;

2. Σε ποιους δήμους και κοινότητες της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου προγραμματίζεται διαχωρισμός νέων οικοπέδων για άπορες οικογένειες και ποιος ο αριθμός τους;

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο διαχωρισμός νέων οικοπέδων στις κοινότητες Φρεννάρους και Λιοπετρίου;

4. Πότε υπολογίζεται η αποπεράτωση του διαχωρισμού των νέων οικοπέδων και πότε αυτά θα παραδοθούν;

5. Πόσες αιτήσεις εκκρεμούν σήμερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.149, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσα αγροτεμάχια τουρκοκυπριακής γης δεν έχουν διατεθεί και σε ποιες περιοχές της επαρχίας Λάρνακας ευρίσκονται;

2. Ποια η έκταση αυτών των αγροτεμαχίων;

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για ικανοποίηση των αιτημάτων για παροχή γης σε επαγγελματίες στην επαρχία Λάρνακας, για τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί οι σχετικές αιτήσεις εδώ και μερικά χρόνια;

4. Γιατί εγκρίνονται αιτήσεις που αφορούν συγκεκριμένα τεμάχια και δεν προωθούνται αιτήσεις που έχουν ήδη εγκριθεί και δεν αφορούν συγκεκριμένα τεμάχια γης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.150, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην πολυκατοικία “ARTEMIS CHRISTIANA COURT”, οδός Τήνου, Λειβάδια 7060, έχει εγκατασταθεί από συγκεκριμένη εταιρεία που ασχολείται με τις τηλεπικοινωνίες κεραία. Όταν οι ένοικοι διαμαρτυρήθηκαν, οι τεχνικοί αυτής της εταιρείας τούς πληροφόρησαν ότι έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες. Δεν τις παρουσίασαν όμως στους άμεσα ενδιαφερομένους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει δοθεί η απαραίτητη άδεια και από ποιους;

2. Επιτρέπεται να εγκατασταθεί κεραία αυτού του είδους σε οροφή πολυκατοικίας που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή με ή χωρίς την έγκριση των ενοίκων της;

3. Ποια είναι η εν λόγω εταιρεία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.151, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αντισεισμικά, καθώς και για άλλα έργα που προγραμματίζεται να γίνουν στο Δημοτικό Σχολείο Καλού Χωριού στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.152, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

«Το 1992 στην Αγία Νάπα δημιουργήθηκε εθνικό πάρκο. Μετά από αυτή την εξέλιξη ιδιωτικά αγροτεμάχια δεν μπορεί να τύχουν καμιάς ανάπτυξης. Προς επίλυση του προβλήματος είχε προταθεί ανταλλαγή αυτών των τεμαχίων με άλλη χαλίτικη γη στην περιοχή Αγίας Νάπας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό το θέμα ακόμα εκκρεμεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί δεν επιλύθηκε ακόμα αυτό το πρόβλημα;

2. Ποια μέτρα προτίθεται το υπουργείο να λάβει, για να υπάρξει σύντομα επίλυση;

3. Πόσοι ιδιοκτήτες γης επηρεάζονται και ποια η έκταση αυτών των τεμαχίων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.599, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα κριτήρια επιδότησης των μεταφορικών στους εκτοπισθέντες φοιτητές που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο και στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου.

Συγκεκριμένα, θα ήθελα να πληροφορηθώ σε ποιες περιπτώσεις δικαιούνται οι εκτοπισθέντες σπουδαστές επιδότηση των μεταφορικών τους εξόδων, τη μέθοδο υπολογισμού του ποσού και τον τρόπο καταβολής του.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.600, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

«Έχω πληροφορηθεί ότι στους συνοδούς νηπιαγωγείων δεν έχουν καταβληθεί από την έναρξη του σχολικού έτους 2004-2005 τα δεδουλευμένα ημερομίσθιά τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση;

                    2. Πότε προτίθεται να καταβάλει τα δεδουλευμένα των πιο πάνω εργαζομένων;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.814, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους μη παραχώρησης απαλλαγής του επιπέδου φορολογίας στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα, ιδιαίτερα στο πετρέλαιο, από τα τουριστικά επαγγελματικά και επιβατηγά σκάφη.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.833, ημερομηνίας 18 Μαΐου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

«Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται το φαινόμενο της δημιουργίας υπεραγορών οι οποίες στεγάζονται σε διάφορα υποστατικά, που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι παράνομες, διότι δεν τηρούν τις απαιτούμενες υπό το νόμο προϋποθέσεις και προδιαγραφές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Αν τα υποστατικά που λειτουργούν ως υπεραγορές εργάζονται βάσει του περί Πολεοδομίας και Οικήσεως Νόμου.

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για τήρηση του νόμου.

                    3. Πόσα και ποια υποστατικά λειτουργούν νόμιμα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.956, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κίκη Γιάγκου

«Μετά από διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το Υπουργείο Εσωτερικών ετοίμασε τελική πρόταση για νέα στεγαστική πολιτική για εκτοπισθέντες, η οποία και κατατέθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Απ’ ό,τι πληροφορούμαι, η πρόταση διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πιο πάνω πρόταση και πιο συγκεκριμένα πότε θα εγκριθεί και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή.»

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων