Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γεώργιος Τάσου

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.031 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 16 Οκτωβρίου 2001.

«Πόσοι από τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι εγγεγραμμένοι και καταβάλλουν εισφορές ως γεωργοί ή κτηνοτρόφοι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.032 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 16 Οκτωβρίου 2001.

«Πότε προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην ανέγερση της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου Λάρνακας και στην αγορά αξονικού τομογράφου για το νοσοκομείο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.039 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 23 Νοεμβρίου 2001.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να επαναφυτέψει τα καταστρεφέντα δάση που βρίσκονταν σε δασική και χαλίτικη γη και κάηκαν από την τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή Ορεινής Λάρνακας.

Παρακαλείται επίσης να πληροφορήσει γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.072 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 8 Μαρτίου 2002.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο έχει αφαιρεθεί η λέξη “διεθνής” από την επωνυμία “Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας” και γιατί μέχρι σήμερα, παρ’ όλα τα διαβήματα, δεν έχει επαναφερθεί η λέξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.073 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 8 Μαρτίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το τι προγραμματίζει να πράξει το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, για να συνδεθεί οδικά η περιοχή Μακένζυ στη Λάρνακα με την τουριστική περιοχή Κιτίου διά μέσου της περιοχής του αεροδρομίου Λάρνακας, εν όψει της ανάθεσης της διαχείρισης του αεροδρομίου σε στρατηγικό επενδυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.097 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 8 Νοεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο καθυστερεί η έναρξη των εργασιών για βελτίωση του παραλιακού δρόμου Πιαλέ Πασιά μέχρι τη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λάρνακα (από το κάστρο Λάρνακας μέχρι την ακτή Μακένζυ).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.318 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 6 Μαΐου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το τι προτίθεται να πράξει για την παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε μειωμένη τιμή για αγροτικούς σκοπούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.413 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 23 Ιουνίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι είναι οι πολιτικοί πρόσφυγες καθώς και οι άλλοι αλλοδαποί που διαμένουν στην Κύπρο και παίρνουν δημόσιο βοήθημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.414 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 23 Ιουνίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει όσον αφορά την εργοδότηση των πολιτικών προσφύγων και άλλων αλλοδαπών που διαμένουν στην Κύπρο οι οποίοι παίρνουν δημόσιο βοήθημα και ποια θα είναι τα οικονομικά οφέλη του Ταμείου Δημοσίου Βοηθήματος του Γραφείου Ευημερίας από τυχόν εργοδότησή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.415 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 23 Ιουνίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να αρχίσει η ανέγερση του νέου περιφερειακού δημοτικού σχολείου της περιοχής Ορεινής Λάρνακας και για ποιο λόγο υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.416 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 23 Ιουνίου 2003.

«Επειδή τον τελευταίο καιρό παρατηρείται κωλυσιεργία όσον αφορά το θέμα της ρύθμισης των αγροτικών χρεών, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για την επίσπευση και επίλυση του προβλήματος αυτού το συντομότερο δυνατό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.417 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιο Τάσου στις 23 Ιουνίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει, για να λυθεί το πρόβλημα της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην εξέταση των αιτήσεων στο Τμήμα Χωρομετρίας του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.181, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η μελέτη και η έναρξη των εργασιών του αντιπλημμυρικού έργου στην κοινότητα Τρούλλων Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.197, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Η ακριτική κοινότητα Τρούλλων τα τελευταία χρόνια ζητά επίμονα την ανέγερση νέου δημοτικού σχολείου, που θα λύσει τα σοβαρά στεγαστικά προβλήματα που παρουσιάζει το υφιστάμενο σχολείο, χωρίς κανένα αποτέλεσμα μέχρι σήμερα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προγραμματίζει να προχωρήσει στην άμεση επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος και πότε αναμένεται να αρχίσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για την ανέγερση του πιο πάνω σχολείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.198, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται να αρχίσουν και να τελειώσουν οι οικοδομικές εργασίες της ανέγερσης του Δημοτικού Σχολείου Πυργών, ποιο είναι το κόστος κατασκευής του και γιατί, ενώ δόθηκαν υποσχέσεις προς το κοινοτικό συμβούλιο Πυργών ότι θα άρχιζαν οι εργασίες το πρώτο εξάμηνο του 2003, ακόμη δεν έχουν αρχίσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.271, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση της λεωφόρου Γρίβα Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λάρνακα (από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού μέχρι την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας) και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.272, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη Β΄ φάση της κατασκευής του δρόμου πρωταρχικής σημασίας που συνδέει τη λεωφόρο Στρατηγού Τιμάγια με τον παρακαμπτήριο δρόμο Αραδίππου - Δεκέλειας (παράλληλος παραλιακού δρόμου Λάρνακας - Δεκέλειας) στη Λάρνακα και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.273, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση και αναβάθμιση του δρόμου που συνδέει την κοινότητα Ορόκληνης με τον παραλιακό δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.274, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες για την προέκταση της λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.275, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζει να αρχίσει την ανέγερση κυβερνητικών κτιρίων στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.573, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι έχει πράξει ή τι προτίθεται να πράξει για στήριξη όλων των κλάδων της κτηνοτροφίας (ποιμνιοτροφία, χοιροτροφία, αγελαδοτροφία, πτηνοτροφία κ.λπ.) μετά τις φιλελευθεροποιήσεις που ισχύουν από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.574, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Πριν από την εφαρμογή του νόμου για την επιβολή ΦΠΑ στα ακίνητα, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως δέχτηκε εκατοντάδες αιτήσεις, με αποτέλεσμα να παρατηρείται τρομερή καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της εξέτασης των αιτήσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τι προτίθεται να πράξει, για να λυθεί το όλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε;

2. Είναι διατεθειμένο να εξετάσει τις αιτήσεις των κτηνοτρόφων κατά προτεραιότητα, ούτως ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στο σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης 2004-2006;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.638, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να εγκαταστήσει εγκεφαλογράφο στο νοσοκομείο Λάρνακας και, επιπρόσθετα, σε ποιο σημείο της διαδικασίας ευρίσκονται οι διορισμοί ιατρών με ειδικότητες νευρολόγου, αιματολόγου και μικροβιολόγου, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία του νοσοκομείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.112, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας καλύπτονται από το σχέδιο αγροτουρισμού;

2. Υπό ποιες προϋποθέσεις οι κοινότητες αυτές δικαιούνται εφαρμογή του σχεδίου για τον αγροτουρισμό;

3. Υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

4. Το αρμόδιο υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει στην αναθεώρηση της πολιτικής του για αύξηση των κινήτρων στις δικαιούχες κοινότητες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.113, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει για μείωση του κόστους παραγωγής στους τομείς της γεωργίας και κτηνοτροφίας, ούτως ώστε να γίνουν τα κυπριακά γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα πιο ανταγωνιστικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.171, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την οικονομική βοήθεια που θα παρέχεται στους πιο κάτω κλάδους της γεωργικής παραγωγής (πατατοκαλλιέργεια, αμπελουργία, εσπεριδοκαλλιέργεια, ελαιοκαλλιέργεια, σιτηροκαλλιέργεια, καλλιέργεια φυλλοβόλων, οπωροφόρων και ακρόδρυων, καλλιέργεια κηπευτικών, ανθοκομία, καλλιέργεια σε θερμοκήπια, βιοκαλλιέργειες, μελισσοκομία, αλιεία) από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ένταξή μας και κατά πόσο υπάρχει ενδεχόμενο κάποιοι από τους πιο πάνω κλάδους να επιδοτούνται και από εθνικούς πόρους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.172, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να προχωρήσει στην ανέγερση και λειτουργία λυκείου στην κοινότητα Ξυλοφάγου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.173, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι είδους και ποιες διευκολύνσεις παρέχονται από τα αρχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στους ιδιώτες χωρομέτρες αναφορικά με πληροφορίες και στοιχεία που χρειάζονται για εκτέλεση χωρομετρικών εργασιών που αναλαμβάνουν στον ιδιωτικό τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.508, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για ποιους λόγους καθυστερεί και δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα η έναρξη των εργασιών της αποκατάστασης της δημοτικής αγοράς και του περιβάλλοντος χώρου της εκκλησίας του Αγίου Φωκά στο δήμο Αθηένου,

2. πότε προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών και

3. τι προτίθεται να πράξει για την επίσπευση της έναρξης και της εκτέλεσης των πιο πάνω έργων, τα οποία είναι υψίστης σημασίας για το δήμο.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.512, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει, ούτως ώστε το υπό μελέτη γεωργικό μουσείο να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει στον ακριτικό γεωργικό δήμο της Αθηένου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.587, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να δημιουργήσει μητρώο αγροτών και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει στη δημιουργία του.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.588, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη της ίδρυσης και λειτουργίας του περιφερειακού σχολείου των κοινοτήτων της Ορεινής Λάρνακας (Οδού, Μελίνης, Οράς, Λάγειας, Αγίων Βαβατσινιάς);

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την επίσπευση της μελέτης του έργου;

                    3. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης και η έναρξη των εργασιών;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.071, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για την ανάπλαση της λεωφόρου Πιαλέ Πασά στη Λάρνακα και πότε αναμένεται η έναρξη και η αποπεράτωση του όλου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.072, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία της μεταστέγασης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας και του ταχυδρομείου από το παραλιακό μέτωπο, καθώς και πότε αναμένεται να γίνει η μεταστέγαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.073, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Το λιμάνι και η μαρίνα της Λάρνακας είναι δύο έργα υψίστης σημασίας για την πόλη της Λάρνακας. Μέχρι σήμερα παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων της μελέτης προώθησης των διαδικασιών κατακύρωσης του έργου σε στρατηγικό επενδυτή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη των διαδικασιών για την παραχώρηση κατασκευής του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας (ενοποιημένη ανάπτυξη) σε στρατηγικό επενδυτή, καθώς και ποιοι είναι οι λόγοι της καθυστέρησης και πότε υπολογίζεται ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για υλοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.074, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λαμβάνει, ούτως ώστε οι δύο φάσεις, η δεύτερη και η τρίτη, του πολεοδομικού έργου του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας, το τμήμα από το Ναυτικό Όμιλο μέχρι το δρόμο προς Πύλα (δεύτερη φάση) και το τμήμα από το δρόμο προς Πύλα μέχρι τον ΚΟΤ (τρίτη φάση), να ενοποιηθούν σε μία φάση ή να δοθούν σε δύο προσφοροδότες ταυτόχρονα, έτσι ώστε να συντομευθεί ο χρόνος εκτέλεσης του όλου έργου;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που δημιουργούν τις καθυστερήσεις στην προσφοροδότηση του έργου;

                    3. Πότε αναμένεται η έναρξη και η ολοκλήρωση του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.075, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης και η έναρξη των εργασιών για βελτίωση των λεωφόρων Γρίβα Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου, από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού μέχρι την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, και ποια μέτρα λαμβάνονται για την επίσπευση του όλου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.076, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Καθολικό αίτημα όλων των Λαρνακέων είναι όπως ο παραλιακός δρόμος Μακένζυ, ο οποίος αποκόπτεται από το αεροδρόμιο, συνεχίσει και ενωθεί με τον παραλιακό δρόμο Μενεού διαμέσου του αεροδρομίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί τέτοια πρόνοια στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου από το στρατηγικό επενδυτή και, αν όχι, τι προτίθεται να πράξει.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.077, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί η κυβερνητική έγκριση για τη σύναψη του δανείου από το δήμο Λάρνακας, έτσι ώστε να αρχίσει αμέσως η κατασκευή του έργου της ανάπλασης των τριών πλατειών, Ερμού, Μεσαιωνικού Κάστρου και Αγίου Λαζάρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.039, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη ανέγερσης λυκείου στην κοινότητα Ξυλοφάγου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.040, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Η διαμόρφωση της πλατείας Ηρώων στην κοινότητα Ξυλοφάγου είναι ένα έργο μεγάλης σημασίας για την κοινότητα. Παρ’ όλο που το αρμόδιο υπουργείο είχε υποσχεθεί στο κοινοτικό συμβούλιο Ξυλοφάγου ότι το έργο θα άρχιζε εντός του 2005, μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμη αρχίσει.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη του εν λόγω έργου και πότε αναμένεται να αρχίσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής της πλατείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.048, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιους μαθητές παραχωρείται δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία από και προς τα σχολεία τους και τι προτίθεται να πράξει, ούτως ώστε να καλύψει όλους τους μαθητές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.266, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Με ποια κριτήρια έχει επιλεγεί η επαρχία Λάρνακας ως χώρος εγκατάστασης αιολικών πάρκων; (Συνολικά θα δημιουργηθούν γύρω στα είκοσι αιολικά πάρκα σε ισάριθμες κοινότητες).

2. Ποια τα προβλήματα ή τυχόν ωφέλειες που θα προκύψουν για τις κοινότητες;

3. Έχουν ενημερωθεί τα επηρεαζόμενα κοινοτικά συμβούλια και έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους;

                   4. Τι ζημιά θα προκαλέσουν στο φυσικό περιβάλλον;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.300, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της μη συμπερίληψης κονδυλίου στον κρατικό προϋπολογισμό του 2007 για το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αναφορικά με την εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων στην περιοχή Μαζωτού, τα οποία θα καλύψουν και τις κοινότητες Αλαμιννό, Αναφωτίδας, Αγίου Θεοδώρου και Κιβισιλίου και πότε αναμένεται η έναρξη και αποπεράτωση του όλου έργου.»

 Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.301, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα η κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος της κοινότητας Αγίων Βαβατσινιάς, αφού οι μελέτες έχουν αποπερατωθεί από το τέλος του 2004 και η έναρξη των εργασιών υπολογιζόταν για το 2005, και πότε υπολογίζεται η έναρξη και η αποπεράτωση του όλου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.302, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη ανέγερσης του Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου Ορεινής Λάρνακας και πότε αναμένεται να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν οι εργασίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.303, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης του νέου Δημοτικού Σχολείου Τρούλλων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.319, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Στα δύο δημοτικά σχολεία της κοινότητας Ξυλοφάγου δεν υπάρχουν αίθουσες πολλαπλής χρήσης με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τους μαθητές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε προγραμματίζεται η έναρξη κατασκευής των αιθουσών;

2. Ποιο το κόστος κατασκευής τους;

                    3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την επίσπευση της έναρξης και αποπεράτωσης του όλου έργου;»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.334, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προτίθεται με τη νέα σχολική χρονιά να κλείσει το Δημοτικό Σχολείο Αγίων Βαβατσινιάς. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους κατέληξε σε αυτή την απόφαση;

                   2. Ποιες θα είναι οι συνέπειες και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στους μαθητές και κατ’ επέκταση στους γονείς;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.431, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λαμβάνει για την επίσπευση των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της μελέτης για τα έργα στη βιοτεχνική περιοχή στην Ξυλοφάγου;

2. Ποιο το ολικό κόστος της κατασκευής του έργου και πότε αναμένεται η έναρξη και ολοκλήρωση των έργων υποδομής;

                    3. Πότε αναμένεται η παραχώρηση των βιοτεχνικών οικοπέδων στους δικαιούχους και ποιο το κόστος χρέωσης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.432, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Οι κάτοικοι της κοινότητας Ξυλοφάγου αντιδρούν στη δημιουργία περιφερειακού διαμετακομιστικού σταθμού σκυβάλων στην κοινότητά τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει γίνει η κατάλληλη ενημέρωση στους κατοίκους;

2. Έχουν μελετηθεί τυχόν συνέπειες στον περιβάλλοντα χώρο ή/και στην υγεία των κατοίκων;

3. Ποια τα οφέλη που θα προκύψουν για την κοινότητα και ποιες θα είναι οι ζημιές;

4. Για ποιο λόγο επιλέχθηκε η κοινότητα της Ξυλοφάγου και όχι κάποια άλλη κοινότητα στην περιοχή;

                    5. Έχει μελετηθεί ως υπαλλακτική λύση η δημιουργία του σταθμού σε άλλες περιοχές και για ποιο λόγο αυτές έχουν απορριφθεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.190, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Οι κάτοικοι του δήμου Αραδίππου είναι αγανακτισμένοι, γιατί, ενώ έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό καιρό ο αναδασμός στην περιοχή του, μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί το αρδευτικό δίκτυο. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης και η προσφοροδότηση του έργου για την άρδευση της περιοχής αναδασμού στην Αραδίππου;

2. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει το όλο έργο;

                    3. Πότε αναμένεται η έναρξη της λειτουργίας του έργου και ποιο το κόστος κατασκευής του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.191, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Η κατασκευή εμπλουτιστικού φράγματος στον ποταμό Καμμύτση στην Αραδίππου είναι επιβεβλημένη ανάγκη. Γι’ αυτό καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει το πιο πάνω έργο και πού οφείλεται η καθυστέρηση, παρ’ όλο που στους προϋπολογισμούς των τελευταίων δέκα χρόνων υπάρχει σχετικό κονδύλι;

2. Πότε αναμένεται η έναρξη και αποπεράτωση του έργου και ποιο το κόστος του;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.367, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει προχωρήσει στην έγκριση άδειας επέκτασης λατομείου στην περιοχή της κοινότητας Ξυλοφάγου, παρά την άρνηση του κοινοτικού συμβουλίου να συγκατατεθεί στην έκδοση της σχετικής άδειας;

2. Γιατί παραγνωρίστηκε το κοινοτικό συμβούλιο και δε λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις του;

3. Για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί ο λαξευμένος χώρος και γιατί δε λήφθηκαν οποιαδήποτε δικαστικά μέτρα εναντίον των παρανομούντων λατόμων;

4. Πότε αναμένεται η αποκατάσταση του χώρου και γιατί το αρμόδιο Τμήμα Μεταλλείων μέχρι σήμερα δεν απαίτησε την εφαρμογή των όρων έκδοσης της άδειας λατομείου;

5. Ποια αντισταθμιστικά μέτρα δόθηκαν στην κοινότητα;

6. Ποια οφέλη και ποιες ζημιές θα προκύψουν για την κοινότητα;

                   7. Πόσα εκτάρια γης έχουν παραχωρηθεί και σε ποιους; Υπάρχει σκέψη για κλείσιμό του;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.467, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν ανασταλεί ή καθυστερούν οι μελέτες για την εκτέλεση τη γ΄ φάσης της αναδιαμόρφωσης του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Αληθεύει η πιο πάνω πληροφορία;

2. Πότε προγραμματίζεται η έναρξη και αποπεράτωση του όλου έργου και ποιο θα είναι το κόστος;

                    3. Ο λόγος της καθυστέρησης οφείλεται στη μελέτη του ενδεχομένου έναρξης και εκτέλεσης της γ΄ και δ΄ φάσης του πιο πάνω δρόμου                        ταυτόχρονα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.085, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Στην κοινότητα Ξυλοφάγου παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στο διαχωρισμό νέων οικοπέδων για τους πρόσφυγες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη διαδικασία διαχωρισμού νέων οικοπέδων για τους πρόσφυγες κατοίκους της Ξυλοφάγου;

2. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαχωρισμού;

3. Πότε αναμένεται να δοθούν τα οικόπεδα στους δικαιούχους αιτητές;

4. Πόσα οικόπεδα προγραμματίζεται να διαχωριστούν και πόσες οικογένειες θα επωφεληθούν από αυτό το διαχωρισμό;

                    5. Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, πόσες έχουν εγκριθεί και πόσες εκκρεμούν για έγκριση και με ποια κριτήρια θα                     παραχωρηθούν τα οικόπεδα στους πρόσφυγες δικαιούχους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.352, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Το νοσοκομείο της Λάρνακας παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας, έλλειψης χώρων, υποδομής, εξοπλισμού κ.λπ.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε προγραμματίζεται να γίνει η επέκταση της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου και τι θα περιλάβει η όλη μελέτη;

2. Ποιο το υπολογιζόμενο κόστος;

3. Πότε υπολογίζεται η έναρξη των εργασιών και πότε αναμένεται η αποπεράτωση του όλου έργου;

                             4. Πότε σκοπεύεται να γίνει αντικατάσταση των κλινών, στρωμάτων, ανελκυστήρων κ.λπ.;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.542, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχει συμπεριληφθεί μέχρι σήμερα η πόλη της Λάρνακας στο σύστημα ανακύκλωσης οικιακών αποβλήτων και πότε αναμένεται η ένταξή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.604, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους δεν έχουν τηρηθεί τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοση των τεσσάρων ανελκυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπως καθόριζε το συμβόλαιο (ημερομηνία παράδοσης 19 Απριλίου 2009);

2. Γιατί συνεχίζεται η καθυστέρηση, δεδομένου ότι μόνο οι δύο ανελκυστήρες έχουν παραδοθεί;

3. Ποιες συνέπειες θα υποστεί ο εργολάβος για αυτές του τις καθυστερήσεις;

4. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η αγγλική γλώσσα για ενημέρωση του κοινού αντί της ελληνικής;

                    5. Για ποιο λόγο οι παραδοθέντες ανελκυστήρες δε διαθέτουν τον κατάλληλο εξαερισμό και είναι βραδυκίνητοι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.605, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Για ποιους λόγους δεν υπάρχουν τα αναγκαία αναλώσιμα υλικά στο νοσοκομείο Λάρνακας, με αποτέλεσμα εδώ και ένα μήνα να μη γίνονται    βρογχοσκοπήσεις;

2. Πότε αναμένεται να παραδοθούν τα αναγκαία αναλώσιμα υλικά στο νοσοκομείο Λάρνακας;

3. Πότε αναμένεται να ξαναρχίσουν οι βρογχοσκοπήσεις;

                    4. Ποια μέτρα λαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο για διασφάλιση της υγείας των ασθενών που χρειάζεται επειγόντως να υποβληθούν στην πιο                         πάνω εξέταση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.730, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο το κόστος και τι περιλαμβάνει η μελέτη για την ανάπλαση της πλατείας Ηρώων στην κοινότητα Ξυλοφάγου;

2. Για ποιο λόγο δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα οι εργασίες για την ανάπλαση της εν λόγω πλατείας;

                   3. Πότε αναμένεται η έναρξη και η αποπεράτωση των εργασιών ανάπλασης της πλατείας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.731, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη δημιουργία λυκείου στην περιοχή Κοκκινοχωριών της επαρχίας Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.732, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους δεν έχουν προχωρήσει μέχρι σήμερα οι διαδικασίες για την παραχώρηση οικοπέδων σε προσφυγικές οικογένειες στην κοινότητα Ξυλοφάγου;

2. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης, καθώς και της παραχώρησης των οικοπέδων στους δικαιούχους;

3. Πόσες οικογένειες θα ωφεληθούν από το πιο πάνω σχέδιο;

                   4. Θα καλυφθούν όλες οι εγκεκριμένες αιτήσεις;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.916, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να αρχίσει η κυβέρνηση να καταβάλλει το επίδομα στους συνταξιούχους σύμφωνα με το σχέδιο ενίσχυσης των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα, που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση αρ. 68.644, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2009.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.917, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι Κύπριοι πολίτες συνεισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι αγρότες και σε ποιους κλάδους (π.χ. γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, μελισσοκόμοι κ.λπ.);

2. Ποιοι κλάδοι παρουσιάζουν μείωση και ποιοι αύξηση;

3. Ποια είναι η ανά έτος κατάσταση των ασφαλισμένων αγροτών της τελευταίας δεκαετίας;

4. Ποια είναι η μέση ηλικιακή κατάσταση των αγροτών μας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1044, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013;

2. Ποια μέτρα του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης αφορά η πρώτη προκήρυξη, πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί ανά μέτρο και πόσα χρήματα έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα;

3. Ποια από τα μέτρα έχουν υλοποιηθεί και πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της πρώτης προκήρυξης;

                   4. Πότε προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει σε νέα προκήρυξη;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1045, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποια κριτήρια ελήφθησαν υπόψιν για τη χωροθέτηση και λειτουργία των δύο νέων γραφείων ευημερίας στη Λάρνακα;

2. Για ποιους λόγους δεν επιλέχθηκαν αγροτικές περιοχές για τη λειτουργία των πιο πάνω γραφείων, πράγμα που θα βοηθούσε πραγματικά στην εξυπηρέτηση του κοινού;

3. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες των υποστατικών (σε περίπτωση εταιρείας οι μέτοχοί της) και τι ενοίκιο θα καταβάλλεται για κάθε γραφείο ξεχωριστά;

4. Ποιο είναι το επιπρόσθετο κόστος ενοικίου που θα καταβάλει το υπουργείο με αυτή τη νέα διευθέτηση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1224, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, ώστε να αρθεί η αδικία που δημιουργήθηκε εις βάρος των αγροτών οι οποίοι κρίθηκαν δικαιούχοι βάσει του σχεδίου ρύθμισης των αγροτικών χρεών, αλλά αδυνατούν να εισπράξουν το εγκριθέν γι’ αυτούς ποσό, επειδή αποπλήρωσαν τα αγροτικά τους χρέη (λόγω της πίεσης που άσκησαν οι δανειστές τους) πριν από την ολοκλήρωση του σχεδίου.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.112, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει για μείωση του κόστους παραγωγής στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, ούτως ώστε να γίνουν τα κυπριακά γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα πιο ανταγωνιστικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.113, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης και η έναρξη των εργασιών για βελτίωση των λεωφόρων Γρίβα Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου, από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού μέχρι την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, καθώς και ποια μέτρα λαμβάνονται για επίσπευση του εν λόγω έργου.»   

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.333, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα λαμβάνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών για πάταξη του φαινομένου της μη χρήσης ταξίμετρου από ασυνείδητους οδηγούς ταξί, με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο αισχροκέρδειας εις βάρος κυρίως των ξένων τουριστών που χρησιμοποιούν ταξί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.334, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η έναρξη κατασκευής και η αποπεράτωση των αιθουσών πολλαπλής χρήσης των Δημοτικών Σχολείων Ξυλοφάγου Α΄ και Β΄ και ποιο θα είναι το κόστος κατασκευής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.335, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη για παραχώρηση οικοπέδων σε φτωχές οικογένειες στην ακριτική κοινότητα Τρούλλων και πότε αυτά αναμένεται να παραχωρηθούν;

2. Πόσα οικόπεδα θα διαχωριστούν;

                    3. Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν και πόσες θα ικανοποιηθούν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.336, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λαμβάνει ή προτίθεται να λάβει, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της κερδοσκοπίας των μεσαζόντων χονδρεμπόρων κατά την εμπορία αγροτικών προϊόντων και τη διάθεσή τους από τους παραγωγούς στους καταναλωτές;

2. Προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία οργανισμού προώθησης γεωργικών προϊόντων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.337, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει ή που προτίθεται να λάβει για μείωση της τιμής παραχώρησης των οικοπέδων του σχεδίου για τις φτωχές οικογένειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.338, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει αναφορικά:

1. με την αξιοποίηση του χώρου του φυτωρίου του πρώην επαρχιακού γραφείου του Τμήματος Γεωργίας Λάρνακας,

2. με τα εγκαταλειμμένα γραφεία που βρίσκονται στον ίδιο χώρο,

3. με την προστασία των αιωνόβιων δέντρων και με τα άλλα φυτά τα οποία ξηραίνονται, καθώς και

4. με τον καθαρισμό και την απαλλαγή του χώρου από τα τρωκτικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.339, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η απαλλοτρίωση του χώρου, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση του έργου κατασκευής αθλητικών υποδομών για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Χοιροκοιτίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.344, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει οι εργασίες ανάπλασης της Πλατείας Ηρώων στην κοινότητα Ξυλοφάγου, πού οφείλονται οι καθυστερήσεις και πότε αναμένεται η έναρξη και η αποπεράτωση των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.394, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για την αξιοποίηση του χώρου του Διανέλλειου Γυμνασίου στη Λάρνακα και αν είναι στους στόχους και τους προγραμματισμούς του η δημιουργία νέου γυμνασίου στον υφιστάμενο χώρο.»

Απάντηση  


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.395, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πέραν των πολιτικών προσφύγων, ποιες άλλες κατηγορίες αλλοδαπών δικαιούνται να παραμένουν μόνιμα στην Κύπρο;

2. Ποιος έχει το δικαίωμα να εγκρίνει την παραμονή τους στη χώρα μας και με ποια κριτήρια εγκρίνεται;

3. Πόσοι έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα για παραμονή από τους διαμένοντες, για συμπληρωματική προστασία και ανθρωπιστικούς λόγους, αλλοδαπούς και ποια είναι τα δικαιώματά τους;

4. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των νομικά διαμενόντων στην Κύπρο αλλοδαπών κατά κατηγορία;

                    5. Ποιο είναι το συνολικό ποσό με το οποίο επιβαρύνθηκε ο προϋπολογισμός του κράτους τα τελευταία δέκα χρόνια; Παρακαλώ όπως δοθεί                     αναλυτικός      κατάλογος κατά χρονολογία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.396, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προτίθεται να προχωρήσει στην ίδρυση δεύτερου νηπιαγωγείου στην εκπαιδευτική περιφέρεια Δροσιάς;

                    2. Ποια μέτρα λαμβάνει για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το δημόσιο νηπιαγωγείο Δροσιάς Λάρνακας σχετικά με την                         επέκταση του      υπαίθριου χώρου του νηπιαγωγείου (απαλλοτρίωση γειτονικού οικοπέδου) και την οδική ασφάλεια των παιδιών (διάβαση                         πεζών, φώτα τροχαίας, ρύθμιση της      κυκλοφορίας κτλ.);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.412, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να βοηθήσει οικονομικά τους πατατοπαραγωγούς των οποίων οι πατατοφυτείες υπέστησαν ζημίες από τις κακές καιρικές συνθήκες την περίοδο 2009-2010, για να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν, ούτως ώστε να συνεχίσουν τις εργασίες τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.480, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι Κύπριοι ασθενείς έτυχαν ιατρικής περίθαλψης τα τελευταία πέντε χρόνια σε ιατρικά κέντρα του εξωτερικού βάσει του σχεδίου αποστολής ασθενών στο εξωτερικό;

2. Σε ποιο ποσό ανήλθε το ολικό κόστος της πενταετούς δαπάνης και τι ποσό δαπανήθηκε κατά έτος;

3. Για ποιους λόγους το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα σε υπογραφή συμφωνίας με εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού για κατευθείαν αποστολή ασθενών για ιατρική περίθαλψη προς όφελος του δημοσίου;

4. Ποια μέτρα λαμβάνονται για αντιμετώπιση του φαινομένου της υπερχρέωσης από τους εν Κύπρω αντιπροσώπους αυτών των ιατρικών κέντρων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.543, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα η απόφαση για την ανέγερση του νέου δημοτικού σχολείου Περβολιών;

2. Πότε προγραμματίζεται η έναρξη και ολοκλήρωση του πιο πάνω έργου;

                    3. Ποιο το προβλεπόμενο κόστος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.060, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πότε αναμένεται να υλοποιηθεί η απόφαση για απομάκρυνση των πετρελαιοδεξαμενών, των δεξαμενών αποθήκευσης υγραερίου και των αποθηκών καυσίμων της Κυπριακής Εταιρείας Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών από τη Λάρνακα;

2. Τηρούνται όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας για τις πιο πάνω εγκαταστάσεις;

3. Πόσο συχνά διενεργούνται έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων;

4. Ποιο το επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με παρόμοιες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;

                    5. Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται και ποιοι είναι οι σχεδιασμοί που υπάρχουν για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής σε   περίπτωση κινδύνου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.061, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσα νέα τοπικά γραφεία κοινωνικής ευημερίας έχουν λειτουργήσει σε όλη την Κύπρο;

2. Ποιο το επιπρόσθετο λειτουργικό κόστος των νέων γραφείων σε σχέση με τη λειτουργία ενός επαρχιακού γραφείου; (Παρακαλώ να δοθεί ξεχωριστός αναλυτικός κατάλογος λειτουργικών εξόδων για κάθε νέο τοπικό γραφείο.)

                    3. Υπάρχει σκέψη εξαιτίας της οικονομικής κρίσης να συγχωνευθούν ορισμένα γραφεία για μείωση των λειτουργικών εξόδων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.696, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται τρομερές καθυστερήσεις αλλά και ταλαιπωρίες όσον αφορά την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες. Υπάρχουν καθυστερήσεις μέχρι και για ενάμιση χρόνο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή για τα εξής:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι των καθυστερήσεων;

2. Πότε αναμένεται να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά και για ποιους λόγους δεν καταβάλλονται αυτά τα ποσά εντός τριών μηνών, όπως προβλέπεται από το νόμο;

3. Γιατί δεν υπάρχει ενιαία πολιτική στην εφαρμογή του νόμου και αυτή αφήνεται στην καλή θέληση του κάθε λειτουργού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.070, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν όροι και κανονισμοί για το ψάρεμα με καλάμι που να αφορούν τον αριθμό, το είδος και το μέγεθος των ψαριών που επιτρέπεται να αλιεύονται από τους ερασιτέχνες ψαράδες που χρησιμοποιούν ως αλιευτικό εργαλείο το καλάμι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.082, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται στο νοσοκομείο Λάρνακας τρομερές ελλείψεις όσον αφορά τις κλίνες, τα εξωτερικά ιατρεία, τα γραφεία των ιατρών, τους αποθηκευτικούς χώρους κ.λπ., με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σήμερα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πότε αναμένεται να υλοποιηθεί η απόφαση για επέκταση του νοσοκομείου Λάρνακας και δημιουργία νέας πτέρυγας;

2. Τι θα περιλαμβάνει η όλη επέκταση (αρχιτεκτονική μελέτη);

3. Πότε αναμένεται ότι θα αρχίσουν και πότε ότι θα τελειώσουν οι κατασκευαστικές εργασίες;

                   4. Ποιο είναι το προβλεπόμενο κόστος του όλου έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.106, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν καταβάλλονται έγκαιρα τα οφειλόμενα ποσά από την Κυπριακή Δημοκρατία ως απαλλοτριούσα αρχή στους ιδιοκτήτες των ακίνητων που τα ακίνητά τους απαλλοτριώνονται (υπάρχουν καθυστερήσεις όσον αφορά την καταβολή οφειλόμενων ποσών) και με ποια κριτήρια ορισμένοι δικαιούχοι εισπράττουν έγκαιρα την αποζημίωσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.107, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Στην περιοχή Ψεματισμένου έχει γίνει απαλλοτρίωση γης για τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι έχει δαπανηθεί από την απαλλοτριούσα αρχή δυσανάλογο ποσό της πραγματικής αξίας του ακινήτου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το πραγματικό ποσό που έχει δαπανηθεί για την απαλλοτρίωση;

2. Πότε έγινε και με ποια κριτήρια δόθηκε αυτό το ποσό;

                    3. Πέραν της χρηματικής αποζημιώσεως έχει δοθεί και χαλίτικη γη ως αντιστάθμισμα στην εταιρεία MAXIMOS HOLDINGS και, εάν ναι, ποια                    είναι η εκτιμημένη                     αξία της χαλίτικης γης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.137, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει την Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσες μονάδες αφαλάτωσης λειτουργούν σήμερα και σε ποιες περιοχές;

2. Ποιες μονάδες αφαλάτωσης βρίσκονται υπό κατασκευή και πότε αναμένεται η ολοκλήρωση και λειτουργία τους;

3. Ποια είναι η συνολική παραγωγή αφαλατωμένου νερού και ποια είναι η δυναμικότητα της κάθε μονάδας;

4. Ποια είναι η τιμή αγοράς του νερού ανά μονάδα; (Να δοθεί αναλυτική κατάσταση για κάθε μονάδα αφαλάτωσης ξεχωριστά.)

5. Ποιοι είναι οι επόμενοι προγραμματισμοί και σχεδιασμοί του υπουργείου αναφορικά με τις αφαλατώσεις;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.657, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Η άδεια λατόμησης των λατομείων στην περιοχή Ξυλοφάγου έληξε στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2011, αλλά οι λατομήσεις συνεχίζονται παράνομα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

                    1. Ποια μέτρα λαμβάνονται, για να σταματήσει η παράνομη λατόμηση;

2. Για ποιο λόγο μέχρι σήμερα το αρμόδιο για τα λατομεία τμήμα δε ζήτησε την εφαρμογή των όρων αδειοδότησης; Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει οδηγήσει τους παρανομούντες στη δικαιοσύνη, επιδεικνύοντας διάθεση συγκάλυψης και ανοχή;

3. Πότε αναμένεται το οριστικό κλείσιμό τους και η αποκατάσταση της περιοχής μετά την περιβαλλοντική καταστροφή;

4. Σε ποιους έχει εκμισθωθεί η γειτνιάζουσα με τα λατομεία δασική γη; Έχουν δικαίωμα να τη μεταπωλήσουν στους λατόμους, κερδίζοντας αρκετές χιλιάδες ευρώ, όπως έγινε και στο παρελθόν;

                   5. Γιατί μέχρι σήμερα το αρμόδιο τμήμα δεν έχει ακυρώσει τα συμβόλαια, εφόσον η εν λόγω δασική γη δε χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.658, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται o σχεδιασμός και η μελέτη κατασκευής των Γ΄ και Δ΄ φάσεων του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας;

2. Πότε αναμένεται η έναρξη κατασκευής και πότε η αποπεράτωση του έργου;

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την επίσπευση των διαδικασιών, μιας και υπήρξαν τρομερές καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου;

                   4. Ποιο είναι το προβλεπόμενο κόστος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.659, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιες μελέτες έγιναν και ποια μέτρα ελήφθησαν για την ορθή φύλαξη και την ασφάλεια των πυρομαχικών που βρίσκονται στις αποθήκες της Εθνικής Φρουράς στην Ασγάτα;

2. Κάθε πότε επιθεωρούνται τα πυρομαχικά; Ποια η κατάστασή τους;

3. Σε περίπτωση ατυχήματος υπάρχουν σχέδια που να διασφαλίζουν την ασφάλεια

των κατοίκων της Καλαβασού, άλλα και του γειτνιάζοντος υδατοφράκτη;

4. Για ποιους λόγους οι κάτοικοι της κοινότητας δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την ενημέρωση που έτυχαν από το υπουργείο;

                   5. Με ποιο τρόπο προτίθεται το υπουργείο να πείσει τους κατοίκους ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλειά τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.670, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι τα λατομικά υλικά που εξορύσσονται από τα παράνομα λατομεία της περιοχής Ξυλοφάγου δεν τηρούν τις προδιαγραφές των προτύπων CYS64: 1986 και CYS14: 1986 και είναι ακατάλληλα για χρήση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποια μέτρα λαμβάνονται για τον έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων;

2. Εάν γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι, ποια μέθοδος ακολουθείται, πόσο συχνά γίνονται και ποια τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων;

3. Αφού κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι λίστες των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών των τριών τελευταίων χρόνων, να ελεγχθεί αν δείχνουν ότι η ποιότητα των αδρανών υλικών βρίσκεται στα πλαίσια του προτύπου για επιβεβαίωση ή διάψευση των πιο πάνω πληροφοριών.

4. Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει από την ημέρα λειτουργίας τους μέχρι σήμερα;

5. Ποιοι αποτελούν την επιτροπή παρακολούθησης εφαρμογής των όρων αδειοδότησης των λατομείων; Πόσες επιθεωρήσεις έκανε η επιτροπή από το 2008 μέχρι σήμερα στα πιο πάνω λατομεία και ποια τα αποτελέσματα (να κατατεθεί ημερολόγιο επισκέψεων τόσο του Τμήματος Μεταλλείων όσο και της επιτροπής παρακολούθησης για επιβεβαίωση);

                  6. Από ποια τμήματα αποτελείται, ποιοι συμμετέχουν στην Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης Ορυκτών Πόρων και με ποια κριτήρια λαμβάνει τις αποφάσεις της                     αναφορικά με την   ανανέωση/επέκταση των λατομείων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.700, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός των οικοπέδων για άπορες οικογένειες στην κοινότητα Ξυλοτύμπου (Φάση Ζ);

2. Πόσα οικόπεδα θα διαχωριστούν;

3. Πότε αναμένεται να γίνει η παραχώρησή τους στους δικαιούχους;

                    4. Πόσες αιτήσεις υποβλήθηκαν και έχουν εγκριθεί και πόσες αναμένεται ότι θα ικανοποιηθούν από τη Φάση Ζ

    Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.701, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει την Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται η έναρξη της κατασκευής και η αποπεράτωση του αντιπλημμυρικού καναλιού (Αρ. Φακ. 125/62/14/Β) στην κοινότητα Ξυλοτύμπου;

2. Για ποιους λόγους υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του όλου έργου και για ποιο λόγο δεν έχουν αρχίσει ακόμη οι εργασίες;

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την επίσπευση των διαδικασιών;

                   4. Ποιο το προβλεπόμενο κόστος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.702, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσα δωρεάν ή/και μειωμένου κόστους αεροπορικά εισιτήρια δικαιούνται οι υπάλληλοι των Κυπριακών Αερογραμμών και τα μέλη της οικογένειάς τους κάθε χρόνο;

2. Πόσοι από το πλεονάζον προσωπικό, αλλά και τους αφυπηρετήσαντες υπαλλήλους είναι δικαιούχοι αυτού του ευεργετήματος (δωρεάν ή μειωμένου κόστους εισιτήρια κ.λπ.);

                   3. Η χρήση αυτού του δικαιώματος πόσο ζημιώνει την εταιρεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.703, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Οι κάτοικοι της κοινότητας Τρούλλων διαμαρτύρονται ότι τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας στα τρία ναρκοπέδια που βρίσκονται στη διοικητική περιοχή του κοινοτικού συμβουλίου Τρούλλων είναι ανεπαρκή, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να θρηνήσουμε θύματα.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

                    1. αν τα υπάρχοντα μέτρα ασφάλειας κρίνονται ικανοποιητικά,

2. ποια επιπρόσθετα μέτρα μπορούν να παρθούν, ούτως ώστε οι κάτοικοι να νιώσουν ότι δε διατρέχουν κανένα κίνδυνο,

                   3. αν τα τρία ναρκοπέδια βρίσκονται στους σχεδιασμούς του υπουργείου για αποναρκοθέτηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.776, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Οι αγρότες διαμαρτύρονται για την υψηλή τιμή του αγροτικού πετρελαίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για ποιο λόγο έχει ανέβει στα ύψη η τιμή αγοράς του αγροτικού πετρελαίου,

2. με πoιο τρόπο υπολογίζεται το κόστος της λιανικής τιμής του, αλλά και των άλλων ειδών καυσίμων,

                    3. σε ποια ποσοστά κυμαίνονται τα κέρδη των εταιρειών που εμπορεύονται το αγροτικό πετρέλαιο, καθώς και τα άλλα είδη καυσίμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.777, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Οι κάτοικοι του Κόρνου είναι ανάστατοι εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην ανέγερση του νέου δημοτικού σχολείου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για ποιους λόγους δεν προχωρεί η διαδικασία ανέγερσης του νέου δημοτικού σχολείου,

2. σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός και η μελέτη του όλου έργου,

3. πότε αναμένεται η έναρξη και η αποπεράτωσή του,

                    4. ποιο είναι το προβλεπόμενο κόστος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.806, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Κατά τη μελέτη και κατασκευή του αυτοκινητόδρομου προς την ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου δε λήφθηκε υπόψη η είσοδος-έξοδος προς τη Βιοτεχνική Περιοχή Ξυλοτύμβου, με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλο πρόβλημα στη διακίνηση από και προς τη βιοτεχνική περιοχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται η έναρξη της κατασκευής και της αποπεράτωσης του πλαγιόδρομου προς τη Βιοτεχνική Περιοχή Ξυλοτύμβου (Αρ. Φακ. 125/62/27/ΣΑΠ);

2. Για ποιους λόγους παρατηρούνται όλες αυτές οι καθυστερήσεις;

3. Για ποιο λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η απαλλοτρίωση;

                   4. Ποιο είναι το προβλεπόμενο κόστος εκτέλεσης του έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.807, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Το φυσιοθεραπευτήριο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας στερείται βασικών μηχανημάτων και συσκευών για την εύρυθμη λειτουργία του, όπως υπέρηχοι, συσκευή ψύξης, έλξη αυχένος, υπέρυθρη λάμπα κ.λπ. Επίσης, η πισίνα του είναι σε άθλια κατάσταση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

(α) Για ποιο λόγο δεν έχει εξοπλιστεί με αυτά τα απαραίτητα και απλά μηχανήματα το πιο πάνω τμήμα, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς;

(β) Γιατί υπάρχει αυτή η δυσμενής μεταχείριση;

(γ) Πότε αναμένεται η αγορά και εγκατάσταση αυτού του εξοπλισμού;

(δ) Ποιο είναι το κόστος αγοράς τους;

(ε) Τι προτίθεται να πράξει για τον εκσυγχρονισμό και την αποκατάσταση της πισίνας, για να γίνει προσιτή προς τους ασθενείς;

(στ) Γιατί δεν τοποθετούνται ανοξείδωτα σκαλιά και χειρολαβές μέσα στην πισίνα;

(ζ) Έχει γίνει πρόβλεψη στην προγραμματισμένη επέκταση του νοσοκομείου η δημιουργία νέας σύγχρονης πισίνας, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των ασθενών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.808, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Η Διανέλλειος Τεχνική Σχολή Λάρνακας έχει εγκαταλειφθεί προ πολλού από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και είναι σήμερα ένα ερειπωμένο και επικίνδυνο κτίριο υπό κατάρρευση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Τι προτίθεται να πράξει για το συγκεκριμένο κτίριο;

2. Υπάρχει ενδεχόμενο κατεδάφισης του κτιρίου και δημιουργίας νέας σχολικής μονάδας;

                    3. Ποιο είναι το νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του πιο πάνω σχολείου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1012, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Από προσωπική μου επίσκεψη στο χώρο των παράνομων λατομείων στην περιοχή Ξυλοφάγου έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν παράνομες οικοδομές και ότι οι εργασίες συνεχίζονται παράνομα σε όλα τα επίπεδα, παρ’ όλο που η άδεια λειτουργίας τους έληξε το Δεκέμβριο του 2011.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους οι διευθυντές του Τμήματος Μεταλλείων και του Τμήματος Δασών, ο έπαρχος Λάρνακας, ο πολιτικός διοικητής των βρετανικών βάσεων Δεκέλειας και τα άλλα εμπλεκόμενα τμήματα δεν παίρνουν οποιαδήποτε νομικά μέτρα εναντίον των παρανομούντων;

2. Για ποιους λόγους οι πιο πάνω δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι βρετανικές αρχές δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία, ενώ αντίθετα σε άλλες πολύ πιο μικρής σημασίας παρανομίες οι πολίτες οδηγούνται στα δικαστήρια;

3. Τι προτίθεται να πράξει ο ίδιος για την επιβολή της έννομης τάξης, εφόσον οι δημόσιοι λειτουργοί δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία και καλύπτουν τους παρανομούντες;

4. Είναι στις προθέσεις του να οδηγήσει τους παρανομούντες ενώπιον της δικαιοσύνης και να διορίσει ανεξάρτητη επιτροπή για διερεύνηση των καταγγελιών;

                    5. Ποια πειθαρχικά μέτρα προτίθεται να πάρει εναντίον των δημόσιων λειτουργών που δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.161, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Σε απαντητική επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.01.1012, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, αναφορικά με τα λατομεία Ξυλοφάγου ο υπουργός αναφέρει ότι γίνονται εργασίες επαναφοράς, σύμφωνα με τη Διαχειριστική Μελέτη, καθώς και ότι έχουν υποβληθεί για τις παράνομες εγκαταστάσεις και οικοδομές οι απαραίτητες αιτήσεις στις αρμόδιες αρχές”.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εργασίες επαναφοράς και αποκατάστασης του χώρου;

2. Τι μέρος της διαχειριστικής μελέτης έχει γίνει και τι περιλαμβάνει αυτή; (Να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ενημέρωση του σώματος.)

3. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της αποκατάστασης;

4. Τι ποσό έχει δαπανηθεί μέχρι σήμερα;

5. Ποιοι είναι οι αριθμοί φακέλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές και ποιοι οι αριθμοί των αδειών οικοδομής που έχουν εξασφαλιστεί;

                   6. Για ποιους λόγους στην εικοσαετία λειτουργίας των λατομείων δεν πάρθηκαν οποιαδήποτε δικαστικά μέτρα για τις παράνομες οικοδομές και εγκαταστάσεις,  όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες                       περιπτώσεις παρανομούντων πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.162, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο αριθμός των αλλοδαπών εργατών που εργοδοτούνται στην αγροτική οικονομία;

2. Από ποιες χώρες προέρχονται οι εργάτες αυτοί; (Να δοθεί αναλυτικός κατάλογος ανά χώρα.)

3. Ποιος είναι ο αριθμός των απασχολούμενων αλλοδαπών εργατών στην κτηνοτροφία και ποιος στη γεωργία;

                   4. Ποιος είναι ο αριθμός των εποχιακών εργατών και ποιος των χρόνιων;» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.302, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Στην απαντητική επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2012, στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.01.670 αναφέρεται ότι σε ελέγχους για την ποιότητα των παραγόμενων υλικών στα λατομεία Ξυλοφάγου έχει διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνταν οι απαιτήσεις του διατάγματος Κ.Δ.Π. 164/2011.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός και καλείται να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια πειθαρχικά μέτρα λήφθηκαν εναντίον των λατόμων της Ξυλοφάγου που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις του διατάγματος Κ.Δ.Π. 164/2011; Παρακαλώ όπως κατατεθούν στη Βουλή αντίγραφα επιστολών, παρατηρήσεων, κυρώσεων κ.λπ.

2. Τι ποσότητες διατέθηκαν στην αγορά από τα ακατάλληλα υλικά;

3. Τι ποσότητες αποσύρθηκαν από το συγκεκριμένο υλικό;

4. Σε ποιες περιοχές της Κύπρου διατέθηκαν τα ακατάλληλα υλικά;

                     5. Τι ζημιές μπορεί να προκαλέσει στο σουβά, το μπετόν αρμέ κ.λπ. η περιεκτικότητα αλάτων χλωρίου στην άμμο και ποιος ο μελλοντικός επηρεασμός της στατικής επάρκειας μιας οικοδομής από τη                    χρήση τέτοιων υλικών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.366, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων και ως εκ τούτου παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται η καταβολή των εκταρικών επιδοτήσεων από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών;

2. Ποιο είναι το υπολογιζόμενο ποσό που θα καταβληθεί στους αγρότες;

3. Πόσοι είναι οι δικαιούχοι που θα επωφεληθούν από το σχέδιο εκταρικών επιδοτήσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.367, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Οι αγρότες μας βρίσκονται σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση και αναμένουν από τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης να τους καταβάλει τις ανάλογες αποζημιώσεις που δικαιούνται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα οι αποζημιώσεις στους αγρότες για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τις θεομηνίες κατά τα έτη 2009 και 2010;

2. Πότε αναμένεται να καταβληθούν στους αγρότες οι σχετικές αποζημιώσεις;

3. Πόσοι είναι οι δικαιούχοι αποζημιώσεων;

4. Ποια είναι η εκτίμηση των ζημιών ανά έτος;

                    5. Ποιο είναι το συνολικό ύψος των ζημιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.394, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Η μη σωστή ενημέρωση των κτηνοτρόφων (αγελαδοτρόφων-ποιμνιοτρόφων) και τυροκόμων για τις πραγματικές παραγόμενες ποσότητες γάλακτος για την παρασκευή του χαλλουμιού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Γι’ αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποια στοιχεία βασίστηκε για την έκδοση του διατάγματος όσον αφορά τον καθορισμό των ποσοστώσεων αιγοπρόβειου-αγελαδινού γάλακτος στην παραγωγή χαλλουμιού από τις γαλακτοβιομηχανίες;

2. Ποιες είναι οι παραγόμενες ποσότητες γάλακτος ανά κτηνοτροφικό τομέα κατά έτος και κατά μήνα (αιγινού-πρόβειου-αγελαδινού) τα τελευταία τρία χρόνια, 2010-2012;

3. Πόσες από τις πιο πάνω ποσότητες διατίθενται για παστερίωση και πόσες για παρασκευή χαλλουμιού;

4. Πόση ποσότητα χρησιμοποιείται για παρασκευή χαλλουμιού από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους;

5. Πόσοι τόνοι χαλλουμιού εξάγονται ανά έτος και σε ποιες χώρες;

6. Πόσο ξένο συνάλλαγμα εισρέει στην κυπριακή οικονομία από τις πωλήσεις του προϊόντος;

                    7. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο φάκελος καταχώρισης του χαλλουμιού ως προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.454, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Υπάρχουν παράπονα από νέους μουσικούς ότι το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου δεν εφαρμόζει αξιοκρατικά κριτήρια όσον αφορά την επιλογή των μουσικών και την επιλογή των προγραμμάτων, γι’ αυτό παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Με ποιο τρόπο και με ποια κριτήρια επιλέγονται οι μουσικοί για να συμμετάσχουν στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου;

2. Πόσα είναι τα μέλη και από ποιους αποτελείται η επιτροπή προσλήψεων;

3. Κάθε πόσο γίνονται ακροάσεις;

4. Ποια είναι τα προσόντα που απαιτούνται για να συμμετάσχει κάποιος σε ακροάσεις;

5. Με ποιο τρόπο και πού μπορούν οι Κύπριοι μουσικοί να αποκτήσουν στην Κύπρο τις σχετικές εμπειρίες;

6. Ποιες δυνατότητες παρέχει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου σε Κυπρίους μουσικούς να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν τις σχετικές εμπειρίες;

7. Με ποιο τρόπο και με ποια κριτήρια επιλέγονται και διορίζονται οι μαέστροι στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου;

8. Από πόσα μέλη αποτελείται η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, πόσοι μουσικοί είναι Κύπριοι, πόσοι είναι αλλοδαποί και ποια είναι η αντιστοιχία Κυπρίων και αλλοδαπών;

9. Ποια είναι τα προσόντα που απαιτούνται για να διοριστεί κάποιος ως μέλος της κριτικής επιτροπής για τις προσλήψεις στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου;

10. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται όσον αφορά το διορισμό των μελών της κριτικής επιτροπής για τις προσλήψεις και ποιος αποφασίζει το διορισμό τους;

                    11. Από πού κατάγονται τα μέλη της κριτικής επιτροπής των τελευταίων τριών ακροάσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.354, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας υπάρχουν δωμάτια μπάνιου με μπανιέρες τζακούζι, τα οποία δε χρησιμοποιούνται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Για ποιο σκοπό έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι χώροι;

2. Για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχουν λειτουργήσει;

3. Ποιο είναι το κόστος συντήρησής τους;

4. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με το όλο θέμα;

5. Είναι στις σκέψεις του υπουργείου η αποξήλωση των συγκεκριμένων μπάνιων και η μετατροπή των δωματίων σε δωμάτια για άλλη χρήση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.378, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Έχει παρθεί απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την εφαρμογή του θεσμού του καλοκαιρινού σχολείου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Πόσα σχολεία θα λειτουργήσουν και πότε;

2. Σε ποιες πόλεις και κοινότητες θα λειτουργήσουν;

3. Ποια τα κριτήρια εισδοχής των μαθητών;

4. Πόσοι μαθητές θα επωφεληθούν από αυτό το θεσμό;

5. Πόσοι εκπαιδευτικοί και άλλο προσωπικό θα χρειαστούν;

6. Ποιοι θα εργοδοτηθούν και με ποιο τρόπο θα επιλεγούν;

7. Ποιο είναι το προβλεπόμενο κόστος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.532, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται η έναρξη και η ολοκλήρωση των βελτιωτικών έργων στο αλιευτικό καταφύγιο Ξυλοφάγου και ποια η δαπάνη του όλου έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.155, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Ο αγροτικός κόσμος είναι ανάστατος, επειδή έχει παρατηρηθεί τον τελευταίο χρόνο μια αυθαίρετη και παράνομη πολιτική αναφορικά με την έκδοση πολεοδομικών αδειών σε γεωργική γη ή σε γη του αναδασμού. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι να οδηγείται η ύπαιθρος σε μαρασμό και οι νέοι να εγκαταλείπουν τα χωρία τους.

Γι’ αυτό, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο έχει παρθεί αυτή η απόφαση και ποια η σκοπιμότητά της;

2. Πάνω σε ποια νομοθεσία βασίζεται, αφού δεν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο;

3. Λήφθηκε υπόψη ότι με αυτή την απόφαση μηδενίζονται οι αξίες των περιουσιών των αγροτών προς όφελος των μεγαλοεπιχειρηματιών γης εντός των παραθεριστικών και οικιστικών περιοχών;

4. Ποια τα οφέλη και ποιες οι συνέπειες από την εφαρμογή αυτής της πολιτικής;

                     5. Πώς αυτή η πολιτική μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της υπαίθρου και κατά πόσο μπορεί να ανακάμψει την πορεία της αστυφιλίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.163, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Οι γεωργοί κάτοικοι του Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους όσον αφορά το θέμα της παραχώρησης νερού για σκοπούς άρδευσης. Η δυσαρέσκειά τους έγκειται στο γεγονός ότι έχουν μειωθεί οι παραχωρηθείσες ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε απόγνωση, καθότι κινδυνεύουν να καταστραφούν οι καλλιέργειές τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Σε πόσους τόνους νερού άρδευσης αντιπροσωπεύουν οι φετινές δηλώσεις των αναγκών των παραγωγών Αγίου Θεοδώρου και πόσες οι παραχωρηθείσες προς αυτούς ποσότητες;

2. Πόσες συνολικά είναι οι παραχωρηθείσες ποσότητες νερού στους αγρότες τα τελευταία τέσσερα χρόνια; Παρακαλώ όπως δοθούν αναλυτικά οι παραχωρηθείσες ποσότητες ανά έτος για το 2012, 2013, 2014 και 2015.

3. Με ποιο τρόπο υπολογίζονται οι παραχωρηθείσες ποσότητες νερού, ανά δεκάριο, ανά φυτεία ή ισχύουν και άλλα κριτήρια; (Να ενημερωθεί η Βουλή λεπτομερώς για τον τρόπο παραχώρησης του νερού.)

4. Τι θα γίνει με τους γεωργούς οι οποίοι έχουν εξαντλήσει τις εγκριθείσες ποσότητές τους;

5. Είναι στις σκέψεις του υπουργείου να τους παραχωρήσει επιπρόσθετες ποσότητες νερού για κάλυψη των αναγκών τους καταργώντας την επιπρόσθετη επιβάρυνση;

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.205, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Οι πατατοπαραγωγοί διαμαρτύρονται, καθότι μέχρι σήμερα δεν τους έχουν καταβληθεί ολόκληρες οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν το 2010.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο δεν έχει καταβληθεί ολόκληρο το ποσό των αποζημιώσεων για τις ζημιές που υπέστησαν οι πατατοκαλλιέργειές τους από τις θεομηνίες του 2010;

2. Πότε αναμένεται να καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό των αποζημιώσεων στους επηρεαζομένους;

3. Πόσοι είναι οι δικαιούχοι αποζημιώσεων;

4. Ποιο είναι το συνολικό ύψος των ζημιών;

5. Τι ποσό έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα;

                   6. Η κυβέρνηση προτίθεται να καταβάλει όλο το ποσό και πότε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.268, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρατηρείται τρομερή καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών αναβάθμισης του δρόμου Κιτίου-Μαζωτού, με αποτέλεσμα καθημερινά να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Για ποιο λόγο μέχρι σήμερα δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες;

2. Πότε αναμένεται η έναρξη και αποπεράτωση του όλου έργου;

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την επίσπευση των διαδικασιών, μιας και υπήρξαν τρομερές καθυστερήσεις στην εκτέλεση του όλου έργου;

                    4. Ποιο το προϋπολογιζόμενο κόστος 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.269, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Τα τελευταία χρόνια έχει διακοπεί η αποστολή των ιατρών των κρατικών νοσοκομείων σε διάφορα σεμινάρια ή συνέδρια στο εξωτερικό για την επιμόρφωσή τους. Αυτή η απόφαση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα όσον αφορά την ενημέρωση των ιατρών σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη. Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός κατά πόσο προτίθεται να επαναφέρει αυτό το μέτρο προς όφελος της επιστημονικής κατάρτισης των ιατρών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.270, ημερομηνίας 16 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Ένα πάγιο αίτημα των Λαρνακέων είναι η ολοκλήρωση του δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας. Ο συγκεκριμένος δρόμος δε φαίνεται να ολοκληρώνεται σύντομα. Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη του σχεδιασμού και της κατασκευής του όλου έργου;

2. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της όλης μελέτης και η έναρξη των εργασιών;

                   3. Ποιο είναι το προϋπολογιζόμενο κόστος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.361, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Γεώργιου Τάσου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσοι Κύπριοι πολίτες συνεισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι αγρότες και σε ποιους κλάδους (π.χ. γεωργοί, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, μελισσοκόμοι κ.λπ.);

2. Ποιοι κλάδοι παρουσιάζουν μείωση και ποιοι αύξηση;

3. Ποια είναι η ανά έτος κατάσταση των ασφαλισμένων αγροτών της τελευταίας πενταετίας;

                      4. Ποια είναι η μέση ηλικιακή κατάσταση των αγροτών μας

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων