Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γεώργιος Γεωργίου

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.041 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 18 Σεπτεμβρίου 2002.

«Έχουν περιέλθει εις γνώσιν μου πληροφορίες αναφορικά με την πρόθεση της κυβέρνησης να εκμισθώσει στην εταιρεία Centrovintial Properties Inventures Ltd μεγάλο σε έκταση τουρκοκυπριακό τεμάχιο στο κέντρο της Λευκωσίας, το οποίο βρίσκεται απέναντι από την ελληνική πρεσβεία και είναι ιδιοκτησία του ΕΒΚΑΦ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Το νομικό καθεστώς που ισχύει για το ως άνω τουρκοκυπριακό τεμάχιο.
 2. Το ιστορικό κατοχής (νόμιμο ή παράνομο) του ως άνω τουρκοκυπριακού τεμαχίου από το 1960 μέχρι και σήμερα και ποιοι είναι σήμερα οι νόμιμοι ή παράνομοι κάτοχοί του.
 3. Τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το Υπουργείο Εσωτερικών για την εκδίωξη των παρανομούντων και ποιο το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών.
 4. Τη σχέση της εταιρείας Centrovintial Properties Inventures Ltd με το ως άνω τουρκοκυπριακό τεμάχιο και από πότε χρονολογείται.
 5. Την υπηρεσιακή σύσκεψη του Υπουργείου Εσωτερικών στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος της εταιρείας Centrovintial Properties Inventures Ltd αναφορικά με την αξιοποίηση του ως άνω τεμαχίου, το λόγο για τον οποίο προσκλήθηκε σε υπηρεσιακή σύσκεψη και το ρόλο που διαδραμάτισε σ’ αυτή, καθώς και για τις αποφάσεις που λήφθηκαν σ’ αυτή την υπηρεσιακή σύσκεψη.

Επειδή το θέμα θεωρείται μείζονος σημασίας αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως απαντήσει το συντομότερο δυνατό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.103 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 18 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κύπρο ο Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος υπέβαλε πρόταση στην κυβέρνηση για τη μονοπωλιακή διαχείριση των συλλογικών στοιχημάτων στην Κύπρο από τον ΟΠΑΠ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο και τις πρόνοιες της εν λόγω πρότασης και πώς προτίθεται να χειριστεί το θέμα, καθότι τα τελευταία δέκα χρόνια υπάρχουν και λειτουργούν αδειούχες εταιρείες συλλογικών στοιχημάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.110 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 15 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι έχουν πρόσφατα εισαχθεί στην Κύπρο ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία λειτουργούν με ηλεκτρική επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, προκειμένου να επιτρέψει την κυκλοφορία των εν λόγω ηλεκτρικών ποδηλάτων, πρότεινε την εγγραφή τους ως μοτοποδηλάτων, αφού ζήτησε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις σε αυτά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αιτιολογικό αυτής της απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.128 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Δεκεμβρίου 2002.

«Έχω παρατηρήσει ότι το μέγεθος ενός pint (έτσι λέγεται το μεγάλο ποτήρι μπίρας που προσφέρεται στις μπιραρίες, στα εστιατόρια, ξενοδοχεία κτλ.) ποικίλει από κατάστημα σε κατάστημα. Στο εξωτερικό η χωρητικότητα ενός pint ισούται με μια συγκεκριμένη ποσότητα. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα pint ισούται με 0,568 λίτρα και στις ΗΠΑ ένα pint ισούται με 0,473 λίτρα.

Στην Κύπρο όλες οι μπιραρίες, μηδεμιάς εξαιρουμένης, διαφημίζουν και σερβίρουν το συγκεκριμένο προϊόν ως pint, χωρίς να αναφέρουν το μέγεθος του ποτηριού. Άλλωστε, δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομοθεσία που να το καθορίζει. Αυτό το γεγονός προκαλεί πρόβλημα στην αγορά, αφού κάποια καταστήματα, εκμεταλλευόμενα την έλλειψη νομοθεσίας, σερβίρουν την μπίρα σε ποτήρια μικρότερης χωρητικότητας, παρουσιάζοντάς τα ως pint. Σημειωτέον ότι ο πελάτης δύσκολα μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά από ποτήρι σε ποτήρι, λόγω της μικρής διαφοράς στην ποσότητα, στο μέγεθος και στο σχήμα, η οποία όμως είναι αρκετά σημαντική τόσο για τον ίδιο όσο και για το κατάστημα. Σε μία τέτοια περίπτωση είναι καθαρό ότι πλεονέκτημα έχουν τα καταστήματα που σερβίρουν σε μικρά ποτήρια, τα οποία είναι σε θέση να προσφέρουν και χαμηλότερες τιμές, έχουμε δηλαδή ένα φαινόμενο αθέμιτου ανταγωνισμού.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σχεδόν σ’ όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην κυπριακή αγορά αναφέρεται η ποσότητα (π.χ. στις σοκολάτες, στα αναψυκτικά, στα απορρυπαντικά κ.λπ.).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα ποτήρια pint στην Κύπρο και στην Ευρώπη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.129 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Δεκεμβρίου 2002.

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι οι οδηγοί των οχημάτων που κυκλοφορούν σε δυσπρόσιτες περιοχές (“safari excursions”) εκτελούν συνάμα και χρέη ξεναγών, χωρίς να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα (π.χ. καλή γνώση ξένων γλωσσών). Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, οι πλείστοι από αυτούς τους οδηγούς δε γνωρίζουν πρώτες βοήθειες, κάτι το οποίο θα έπρεπε να επιβάλλεται λόγω της φύσης των συγκεκριμένων εκδρομών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα απαιτούμενα προσόντα απόκτησης άδειας οδηγού για τα “safari excursions”, καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διοργάνωσης τέτοιων εκδρομών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.133 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Δεκεμβρίου 2002.

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι το κόστος των εκδηλώσεων που διοργανώνουν κάθε χρόνο οι δήμοι Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου στα πλαίσια της προώθησης και αναβίωσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ανέρχεται περίπου σε £300.000 για κάθε δήμο ετησίως, ποσά τα οποία καλύπτουν σχεδόν εξ ολοκλήρου οι ίδιοι οι δήμοι.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή για τα ποσά που διατίθενται ως επιχορηγήσεις των πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλους τους δήμους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.146 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή στη Λεμεσό και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (υπόμνημα ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002) όπως αυξηθεί η ποσότητα του νερού που παραχωρείται στους γεωργούς για άρδευση μέσω του νότιου αγωγού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του σχετικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.147 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή στη Λεμεσό και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι, παρ’ όλο που εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζεται σε όλες τις παράλιες περιοχές ο περί Παραλιών Νόμος, στην περιοχή Επισκοπής δεν μπορεί να εφαρμοστεί, λόγω του ότι η παραλία βρίσκεται μέσα στα όρια των βρετανικών βάσεων. Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό το κοινοτικό συμβούλιο είχε συνάντηση με τις αρχές των βρετανικών βάσεων, κατά την οποία δόθηκαν υποσχέσεις ότι θα υιοθετηθεί ο περί Παραλιών Νόμος, ούτως ώστε να μπορεί το κοινοτικό συμβούλιο να αναλάβει τη διαχείριση της παραλίας.

Για το θέμα αυτό το κοινοτικό συμβούλιο είχε υποβάλει σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του σχετικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.148 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή στη Λεμεσό και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στην κοινότητα υπάρχουν αρκετά ετοιμόρροπα υποστατικά τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας τα οποία πρέπει να κατεδαφιστούν.

Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό η κοινότητα έχει υποβάλει υπόμνημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του σχετικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.149 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή στη Λεμεσό και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο με υπόμνημα που υπέβαλε προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, ζήτησε όπως του εκμισθωθεί μέρος των χαλίτικων τεμαχίων 226, 227 και 228 Φ./ΣΧ. 53/60, στα οποία υπάρχουν λυόμενα υποστατικά που ανήγειρε η εταιρεία που κατασκεύασε τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου (τμήμα Ερήμης-Αυδήμου) με σκοπό τη δημιουργία κατασκηνωτικού χώρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.150 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή στη Λεμεσό και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι με επιστολή, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2002, ζήτησαν από τον έπαρχο Λεμεσού, μέσω του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, να τους παραχωρηθεί ο τουρκοκυπριακός χώρος του τεμαχίου με αρ. 440 Φ./Σχ. 58/5 (κλίμακα 1:5 000), το οποίο προτίθενται να εξωραΐσουν με δικά τους έξοδα, για να χρησιμοποιείται και ως χώρος στάθμευσης.

Ο χώρος αυτός βρίσκεται στο κέντρο της κοινότητας (τουρκοκυπριακός τομέας) και σήμερα χρησιμοποιείται από διάφορους για την τοποθέτηση άχρηστων αντικειμένων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ άσχημη εικόνα.

Προς το σκοπό αυτό, το κοινοτικό συμβούλιο Επισκοπής Λεμεσού ετοίμασε και επισύναψε στην επιστολή του, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2002, προσχέδιο διαμόρφωσης του πιο πάνω χώρου.

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση της επιστολής, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.151 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή Λεμεσού και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι με επιστολή τους, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2002, ζήτησαν από τον έπαρχο Λεμεσού όπως τους εκμισθωθεί το παλαιό κτίριο του γυμνασίου με σκοπό τη στέγαση του αστυνομικού σταθμού Επισκοπής.

Σημειώνεται ότι στην επιστολή τονίζεται ότι, σε περίπτωση που για διάφορους λόγους η μεταφορά του αστυνομικού σταθμού δε γίνει κατορθωτή, το κτίριο του παλαιού γυμνασίου θα χρησιμοποιηθεί για άλλους κοινωφελείς σκοπούς, όπως δημιουργία στέγης νέων και γερόντων.

Στα πλαίσια αυτά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση της επιστολής, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.152 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή Λεμεσού και έπειτα από συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο, με πληροφόρησαν ότι με υπόμνημα που υπέβαλαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, ζήτησαν όπως επεκταθεί η οικιστική ζώνη τόσο βόρεια του αυτοκινητόδρομου όσο και προς άλλες κατευθύνσεις.

Σημειώνεται ότι στο υπόμνημα τονίζεται ότι ο Υπουργός Εσωτερικών κατά την περιφερειακή σύσκεψη που έγινε στο χωριό Ερήμη το καλοκαίρι του 2001 έδωσε υπόσχεση ότι, κατά την αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών, η περιοχή βόρεια του αυτοκινητόδρομου θα ενταχθεί στην οικιστική ζώνη.

Στα πλαίσια αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

 Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.153 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή Λεμεσού και έπειτα από συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο, με πληροφόρησαν ότι, παρ’ όλο που εδώ και αρκετά χρόνια ετοιμάστηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σχέδιο και εκτίμηση της δαπάνης για την κατασκευή νέας υδατοδεξαμενής για εξυπηρέτηση τόσο σημερινών όσο και μελλοντικών αναγκών της κοινότητας, το σχέδιο δεν έχει ακόμη αρχίσει.

Για το σκοπό αυτό η κοινότητα υπέβαλε σχετικό υπόμνημα στο αρμόδιο υπουργείο, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.154 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 12 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή Λεμεσού και έπειτα από συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο, με πληροφόρησαν ότι στο παρελθόν δόθηκαν υποσχέσεις από τους αρμόδιους φορείς για κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση του παλαιού δρόμου Λεμεσού-Πάφου, που διέρχεται μέσα από την κατοικημένη περιοχή.

Σημειώνεται ότι έχει γίνει και προκαταρκτική εκτίμηση και η κοινότητα αποδέχθηκε το όλο έργο ως πολεοδομικό.

Για το σκοπό αυτό η κοινότητα υπέβαλε σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.156 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 13 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή Λεμεσού και έπειτα από συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο, με πληροφόρησαν ότι η κοινότητα θεωρεί αναγκαίο το διαχωρισμό εκατό πενήντα νέων οικοπέδων χαλίτικης γης, για να αντιμετωπισθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για στέγαση των φτωχών οικογενειών της κοινότητας, καθώς και το διαχωρισμό οικοπέδων αυτοστέγασης για στέγαση των εκτοπισθέντων κατοίκων της Επισκοπής.

Για το σκοπό αυτό η κοινότητα υπέβαλε σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.157 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 13 Δεκεμβρίου 2002.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή Λεμεσού και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι, παρά το γεγονός ότι εδώ και αρκετά χρόνια αποφασίστηκε η δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής, έγινε ο σχεδιασμός και η οριοθέτηση, παραχωρήθηκαν τέσσερα βιοτεχνικά οικόπεδα και ανηγέρθησαν σ’ αυτά υποστατικά, μέχρι τώρα δεν έγιναν τα αναγκαία κατασκευαστικά έργα, γιατί δεν είναι δυνατή η αξιοποίηση του τεμαχίου, στο οποίο βρίσκεται η πιο πάνω περιοχή, επειδή το εν λόγω τεμάχιο ανήκει στο ΕΒΚΑΦ.

Για το σκοπό αυτό, η κοινότητα υπέβαλε σχετικό υπόμνημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, με το οποίο ζητά όπως εξευρεθεί άλλος κατάλληλος χώρος για τη δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση του υπομνήματος, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2002, του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του στο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Επισκοπής Λεμεσού;

3. Τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο για τα έργα υποδομής όπως δρόμους, πεζοδρόμια και υπηρεσίες για τα πιο πάνω τέσσερα βιοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία ανηγέρθησαν και λειτουργούν στο χώρο του ΕΒΚΑΦ;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.201 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 23 Ιανουαρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Κολοσσίου και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η κοινότητα αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα όσον αφορά το οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συνοικισμός Κολοσσίου έχουν ως εξής:

1. Οι είσοδοι στο χωριό δεν έχουν φωτεινή σηματοδότηση και καλό φωτισμό.

2. Δεν υπάρχει μεγάλη επιγραφή στην είσοδο της κοινότητας του συνοικισμού Κολοσσίου.

3. Ερχόμενοι από Πάφο δεν υπάρχει πρόσβαση προς το συνοικισμό.

4. Στους δρόμους μέσα στο χωριό υπάρχει ελλιπής οδική σήμανση, π.χ., όσον αφορά τις πινακίδες με το οδικό σήμα “STOP”.

5. Χρειάζεται όπως γίνουν κυρτώματα σε διάφορους δρόμους μέσα στο χωριό.

6. Από το χωριό Κολόσσι, οδεύοντας προς Λεμεσό, στο αλτ του συνοικισμού έγιναν πολλά δυστυχήματα. Χρειάζεται να γίνει μια σωστή μελέτη από τις υπηρεσίες για αποφυγή άλλων σοβαρών δυστυχημάτων.

Για την αντιμετώπιση των πιο πάνω προβλημάτων το κοινοτικό συμβούλιο του συνοικισμού Κολοσσίου ετοίμασε και έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 • Έλαβε γνώση των επιστολών που έχουν αποσταλεί για το συγκεκριμένο θέμα;
 • Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του αρμόδιου υπουργείου αναφορικά με τα αιτήματα του κοινοτικού συμβουλίου του συνοικισμού Κολοσσίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.202 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 23 Ιανουαρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Κολοσσίου και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο, με επιστολή του, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2002, υπέβαλε αίτημα προς τον έπαρχο Λεμεσού για ανέγερση οικήματος το οποίο θα στεγάζει το κέντρο νεότητας του χωριού, ενώ, επίσης, θα χρησιμοποιείται και για διάφορες άλλες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση της επιστολής που έχει αποσταλεί για το συγκεκριμένο θέμα;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του αρμόδιου υπουργείου αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου του συνοικισμού Κολοσσίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.203 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 23 Ιανουαρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Κολοσσίου και συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα με το πόσιμο νερό. Σήμερα η κοινότητα τροφοδοτείται από το διυλιστήριο αφαλάτωσης Λεμεσού και από το κοινό σχέδιο υδατοπρομήθειας Ερήμης-Κολοσσίου.

Η τροφοδότηση από το διυλιστήριο αφαλάτωσης Λεμεσού κοστίζει πολύ ακριβά στην κοινότητα, με αποτέλεσμα η κοινότητα να χρωστά σήμερα χιλιάδες λίρες στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ως κοινότητα ο προσφυγικός συνοικισμός Κολοσσίου δεν έχει σημαντικούς πόρους που θα μπορούσε να βοηθήσουν την κοινότητα στην αποπληρωμή του χρέους. Σημειώνεται επίσης ότι η κοινότητα παραπονείται ότι δεν ειδοποιείται εγκαίρως και επακριβώς για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της όσον αφορά το προαναφερόμενο χρέος. Το πρόβλημα φαίνεται να έγκειται στο γεγονός ότι στο Κολόσσι λειτουργούν δύο ξεχωριστές κοινότητες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, παρά τις επανειλημμένες συσκέψεις που έγιναν στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού για διευθέτηση του πιο πάνω προβλήματος, ούτως ώστε να βρεθεί τρόπος αποπληρωμής του προαναφερόμενου χρέους, μέχρι σήμερα δεν έχει διευθετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Για το σκοπό αυτό το κοινοτικό συμβούλιο του συνοικισμού Κολοσσίου ζητά όπως παγοποιηθούν οι τόκοι του χρέους, μέχρι να εξακριβωθεί το ποσό που χρωστά η κάθε κοινότητα ξεχωριστά.

Προς το σκοπό αυτό, το κοινοτικό συμβούλιο του συνοικισμού Κολοσσίου ετοίμασε και έστειλε σχετικές επιστολές στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, χωρίς όμως να λάβει καμία ανταπόκριση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έλαβε γνώση των επιστολών που έχουν αποσταλεί για το συγκεκριμένο θέμα;

2. Ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του αρμόδιου υπουργείου αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου του συνοικισμού Κολοσσίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.256 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 27 Μαρτίου 2003.

«Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας της Πάφου, το εργοστάσιο κατασκευής πλαστικών ειδών “ΚΟΣΜΟΠΛΑΣΤ”, που λειτουργεί εντός των δημοτικών ορίων του δήμου Γεροσκήπου, εμποδίζει την οικιστική ανάπτυξη του δήμου, ενώ, επίσης, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα, το εν λόγω εργοστάσιο προκαλεί οχληρία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν ευσταθούν οι εν λόγω κατηγορίες και για το κατά πόσο έχουν γίνει ενέργειες για απομάκρυνση του εργοστασίου από την περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.277 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 11 Απριλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια υπηρεσία έχει την ευθύνη για την κατασκευή πιστών αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων;

2. Ποια η στελέχωση της υπηρεσίας αυτής;

3. Πόσα πιστά αντίγραφα αρχαίων αντικειμένων έχουν κατασκευαστεί από το 1990 μέχρι σήμερα κατά κατηγορία και είδος;

4. Πού έχουν διατεθεί τα πιστά αντίγραφα και πότε;

5. Ποιο είναι το κόστος αγοράς των πρώτων υλών για την κατασκευή των πιστών αντιγράφων από το 1990 μέχρι σήμερα;

6. Ποιο είναι το κόστος παραγωγής κατά κατηγορία και είδος;

7. Ποιες οι τιμές πώλησης των πιο πάνω αντικειμένων κατά κατηγορία και είδος;

Πόσο κερδοφόρα ήταν για το κράτος η κατασκευή πιστών αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων από το 1990 μέχρι σήμερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.289 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 18 Απριλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τι ποσά έχουν διατεθεί για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των δήμων, κατεχομένων και μη;

2. Ποια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη για παραχώρηση οικονομικών επιχορηγήσεων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των δήμων;

3. Για τι είδους εκδηλώσεις επιχορηγούνται οι δήμοι;

Παρακαλείται επίσης το αρμόδιο υπουργείο όπως δώσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτική κατάσταση για τα ποσά, τους δήμους και τις εκδηλώσεις για τις οποίες έχουν διατεθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.290 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 18 Απριλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Με βάση ποια κριτήρια θα παραχωρηθούν τα νέα διαμερίσματα του υπό αναδόμηση συνοικισμού Ανθούπολης;

2. Έχουν παραχωρηθεί νέα διαμερίσματα και, εάν ναι, σε ποιους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.344 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 26 Μαΐου 2003.

«Όπως έχω πληροφορηθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας εφαρμόζεται στα αστικά ταξί με βάση τον ετήσιο κύκλο εργασιών ανά όχημα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσοι οδηγοί ταξί έχουν εγγραφεί στα μητρώα ΦΠΑ σε παγκύπρια βάση;

2. Πόσοι οδηγοί ταξί έχουν εγγραφεί στα μητρώα ΦΠΑ ανά επαρχία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.355 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Ιουνίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε διαχωρισμό οικοπέδων στην περιοχή Ζυγίου για στέγαση φτωχών οικογενειών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.356 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Ιουνίου 2003.

«Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι η ιερά μονή Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι χιλιάδες συμπατριώτες μας επισκέπτονται κάθε χρόνο τη μονή, το γεγονός ότι ο ηγούμενος της μονής είναι Κύπριος, καθώς επίσης και το γεγονός ότι στη μονή κατηχούνται πέραν των πενήντα Κυπρίων μοναχών, θα ήθελα να πληροφορηθώ κατά πόσο είναι δυνατή η οικονομική ενίσχυση της μονής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.357 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ζύγι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι η κοινότητα έχει ανάγκη δημιουργίας κυρτωμάτων και διαβάσεων πεζών σε καίρια οδικά σημεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται η δημιουργία κυρτωμάτων και διαβάσεων πεζών στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.358 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ζύγι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο έχει προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για κτίσιμο νέων γραφείων σε ιδιόκτητο οικόπεδο με τη σύμφωνη γνώμη του επάρχου Λάρνακας.

Όπως είναι γνωστό, οι κτιριολογικές ανάγκες των κοινοτήτων καθορίζονται με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων. Η κοινότητα Ζυγίου εμπίπτει στην κατηγορία Α, δηλαδή στις κοινότητες που έχουν μέχρι πεντακοσίους εγγεγραμμένους εκλογείς, ενώ θα επιθυμούσε όπως ενταχθεί στην κατηγορία Γ, δηλαδή στις κοινότητες που έχουν χιλίους πεντακοσίους έναν εγγεγραμμένους εκλογείς και άνω, λόγω του ότι στην κοινότητα προωθείται η μεταστέγαση των κατοίκων του χωριού Μαρί αλλά και λόγω άλλων παραγόντων όπως η ύπαρξη τριακοσίων πενήντα παραθεριστικών διαμερισμάτων, η ύπαρξη τεσσάρων μονάδων της Εθνικής Φρουράς και η προβλεπόμενη ραγδαία ανάπτυξη της κοινότητας εξαιτίας της κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου, εξωραϊσμού του λαϊκού μετώπου κτλ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτή η μεταφορά της κοινότητας σε άλλη κατηγορία όσον αφορά τις κτιριολογικές ανάγκες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.359 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ζύγι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι η κοινότητα έχει άμεση ανάγκη δημιουργίας παρακαμπτήριου δρόμου, ούτως ώστε τα φορτηγά που εφοδιάζουν το τσιμεντοποιείο Βασιλικού να μην περνούν μέσα από την κοινότητα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι καθημερινά πάρα πολλά φορτηγά διασχίζουν τον παραλιακό δρόμο της κοινότητας και προκαλούν πραγματικό κομφούζιο ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, περίοδο κατά την οποία η κοινότητα φιλοξενεί πάρα πολλούς επισκέπτες.

Το κοινοτικό συμβούλιο θεωρεί ότι θα μπορούσε να γίνει απόκλιση του δρόμου που οδεύει στην κοινότητα από το αεροδρόμιο Λάρνακας, ούτως ώστε τα φορτηγά να παρακάμπτουν την κοινότητα, ενώ επίσης θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και ένας δρόμος που είναι χαραγμένος δυτικά εκτός των ορίων της κοινότητας και χρειάζεται μόνο ασφαλτόστρωση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η δημιουργία απόκλισης για τον πρώτο δρόμο και η ασφαλτόστρωση του δρόμου που βρίσκεται εκτός των ορίων της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.360 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ζύγι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι, παρ’ όλο που από το 1995 έχουν ετοιμαστεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως κατασκευαστικά σχέδια για την κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος της κοινότητας και έχει εξευρεθεί και χώρος για την κατασκευή της βιολογικής μονάδας και της δεξαμενής για αποθήκευση των επεξεργασμένων λυμάτων, η δημιουργία του συστήματος καθυστερεί, λόγω του ότι εκκρεμεί ο υπολογισμός των αποχετευτικών τελών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί σε τελικό υπολογισμό των αποχετευτικών τελών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.361 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ζύγι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι εννέα ηλικιωμένα άτομα από την κοινότητα υπέβαλαν τον περασμένο Οκτώβριο αίτηση για χορήγηση του επιδόματος δημόσιου βοηθήματος από το Γραφείο Ευημερίας, χωρίς να λάβουν μέχρι σήμερα οποιαδήποτε απάντηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχουν πάρει οι ενδιαφερόμενοι απαντήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.362 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 4 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ζύγι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι όσον αφορά τη δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου έχουν ολοκληρωθεί τα κατασκευαστικά σχέδια και οι όροι προσφορών, καθώς και η μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι τα αποτελέσματα της μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον;

Πότε προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του έργου;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.371 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι έχουν γίνει σχέδια για την κατασκευή πεζοδρομίων και την ηλεκτροφώτιση του κεντρικού δρόμου που διασχίζει την κοινότητα (παλιός δρόμος Λευκωσίας - Λεμεσού).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών για τα εν λόγω έργα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.372 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στην κοινότητα υπάρχει άμεση ανάγκη δημιουργίας κυρτωμάτων σε καίρια οδικά σημεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προγραμματίζει τη δημιουργία κυρτωμάτων στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.373 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι τρεις αγροτικοί δρόμοι (μη ασφαλτοστρωμένοι) και συγκεκριμένα οι δρόμοι Κοφίνου-Μεννόγειας, Κοφίνου-Αναφωτίδας και Κοφίνου-Αγίου Θεοδώρου γίνονται αδιάβατοι με τις πρώτες βροχές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η ασφαλτόστρωσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.374 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι πάρα πολλά νεαρά ζευγάρια με χαμηλά εισοδήματα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την κοινότητα και να μετακομίσουν σε πόλεις, λόγω του ότι η αγορά οικοπέδου και η ανέγερση οικίας στη συγκεκριμένη περιοχή είναι οικονομικά αδύνατη. Έτσι, καταφεύγουν στην εύκολη λύση της αγοράς διαμερίσματος σε μία από τις μεγαλουπόλεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζονται:

1. ο διαχωρισμός νέων οικοπέδων για στέγαση φτωχών οικογενειών στην κοινότητα και

2. η ανέγερση νέου κυβερνητικού οικισμού στην Κοφίνου ή και επέκταση του υφιστάμενου κυβερνητικού οικισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.375 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα, ότι παρά τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί στο παρελθόν πως το Ιατρικό Κέντρο Κοφίνου θα ήταν έτοιμο περί τον Αύγουστο του 2004, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει οτιδήποτε που να πιστοποιεί τουλάχιστον την έναρξη εργασιών για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση;

2. Πώς προτίθεται να προχωρήσει για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.376 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι οι σωλήνες νερού στην αυτοστέγαση και στην κτηνοτροφική περιοχή έχουν φθαρεί, με αποτέλεσμα να χάνονται καθημερινώς μεγάλες ποσότητες νερού. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μου, στην αυτοστέγαση έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση των σωλήνων από τις 2 Ιουνίου του 2003, αλλά δεν έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση των σωλήνων στην κτηνοτροφική περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πού οφείλεται αυτή η καθυστέρηση;

2. Πότε προγραμματίζεται η αποπεράτωση του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.377 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι τα τρία πάρκα της κοινότητας βρίσκονται σε άθλια κατάσταση (έλλειψη φωτισμού, τουαλετών κτλ.). Το κοινοτικό συμβούλιο θεωρεί ότι επείγει ο εξωραϊσμός των τριών πάρκων και η αναβάθμισή τους με τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών, ανέγερση περιπτέρων κτλ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η αναβάθμιση των τριών πάρκων της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.378 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό γήπεδο Κοφίνου το χειμώνα γίνεται ακατάλληλο για διεξαγωγή ποδοσφαιρικών συναντήσεων λόγω της εισροής όμβριων υδάτων σε αυτό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων στο κοινοτικό γήπεδο Κοφίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.379 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι, παρά το γεγονός ότι τα σκύβαλα της κοινότητας Κοφίνου μεταφέρονται σε σκυβαλότοπο που βρίσκεται στην περιοχή του χωριού Μαρί, οι κάτοικοι της κοινότητας συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον παλαιό σκυβαλότοπο για την απόρριψη εκεί άχρηστων αντικειμένων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για το κλείσιμο του παλαιού σκυβαλότοπου και τον εξωραϊσμό του χώρου, ούτως ώστε να αποφεύγεται η χρήση του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.380 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 5 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κοφίνου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο αποτάθηκε παλαιότερα στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και στην επαρχιακή διοίκηση για την κατασκευή πεζοδρομίων πέριξ του κυβερνητικού οικισμού, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η κατασκευή πεζοδρομίων πέριξ του κυβερνητικού οικισμού Κοφίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.385 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μαρί και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η μεταστέγαση των κατοίκων της κοινότητας στη γειτονική κοινότητα του Ζυγίου βρίσκεται στην τελική της φάση. Επίσης μου διαβιβάστηκε η επιθυμία των κατοίκων της κοινότητας όπως εφαρμοστεί το σχέδιο στέγασης και επιδότησης που εφαρμόστηκε για τη μεταστέγαση των προσφύγων στο συνοικισμό Ανθούπολης στη Λευκωσία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται το θέμα της μεταστέγασης;

2. Θα εφαρμοστεί τελικά το σχέδιο “στέγασης Ανθούπολης” και, αν όχι, ποιο σχέδιο και με ποιους όρους θα εφαρμοστεί;

3. Το σχέδιο στέγασης με δάνεια από την κυβέρνηση θα μεταφερθεί και θα ενσωματωθεί στο πακέτο του σχεδίου μεταστέγασης για το χωριό Μαρί;

4. Στην περίπτωση ηλικιωμένων που είναι αντίθετοι στη μεταστέγαση λόγω οικονομικών δυσκολιών ποιο σχέδιο στέγασης θα εφαρμοστεί;

5. Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης να επιχορηγήσει τα παιδιά των ηλικιωμένων αυτών, πέραν της οικονομικής βοήθειας που θα πάρουν οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι, για να συστεγαστούν με τους ηλικιωμένους γονείς τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.386 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μαρί και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι παρά τα έντονα διαβήματα που έχουν γίνει από το κοινοτικό συμβούλιο για ηλεκτροδότηση της κοινοτικής γεωργικής γεώτρησης που χρησιμοποιείται για την άντληση πόσιμου νερού, το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί και η γεώτρηση εξακολουθεί να λειτουργεί με ηλεκτρογεννήτρια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η ηλεκτροδότηση της κοινοτικής γεώτρησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.387 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μαρί και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι πάρα πολλές οικίες της κοινότητας βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, λόγω του ότι παραμένουν ασυντήρητες εδώ και χρόνια, επειδή προγραμματίζεται μεταστέγαση των κατοίκων στο Ζύγι.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η συντήρηση των εν λόγω οικιών πριν από τη μεταστέγαση στο Ζύγι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.388 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μαρί και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι προγραμματίζεται πλησίον της κοινότητας η κατασκευή TANK FARM για την αποθήκευση πετρελαίου, λόγω της επικείμενης διάλυσης του διυλιστηρίου Λάρνακας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του εν λόγω έργου;

2. Πόση έκταση γης έχει απαλλοτριωθεί για το σκοπό αυτό; (Παρακαλώ να επισυναφθεί τοπογραφικό σχέδιο, στο οποίο να σημειώνεται ο απαλλοτριωθείς χώρος.)

3. Θα επιτρέπεται η καλλιέργεια των κτηνοτροφικών οικοπέδων που βρίσκονται πλησίον του χώρου που θα κατασκευαστεί το έργο μετά την έναρξη των εργασιών;

Τι προγραμματίζει το αρμόδιο υπουργείο ως αντιστάθμισμα προς την κοινότητα Μαρί για την κατασκευή του πιο πάνω έργου εντός των ορίων της κοινότητας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.389 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κλαυδιά και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι ο αμιαντοσωλήνας παροχής πόσιμου νερού που φθάνει στην κοινότητα από το χωριό Αλεθρικό και καταλήγει στο ντεπόζιτο της κοινότητας σπάζει πολύ συχνά, με αποτέλεσμα να χάνονται μεγάλες ποσότητες πόσιμου νερού. Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι η αντικατάσταση του αμιαντοσωλήνα με πλαστικό σωλήνα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτή η ικανοποίηση του πιο πάνω αιτήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.390 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κλαυδιά και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η κοινότητα Κλαυδιών υποφέρει πραγματικά από τη συχνή λειτουργία του πεδίου βολής Καλού Χωριού. Ως γνωστόν, ένα τμήμα του χωριού βρίσκεται στα όρια της κοινότητας Κλαυδιών και, ως εκ τούτου, αρκετοί αγροτικοί δρόμοι της κοινότητας έχουν καταστραφεί από τη συχνή διέλευση στρατιωτικών αρμάτων κτλ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία αντισταθμιστικών έργων λόγω της λειτουργίας του πεδίου βολής Καλού Χωριού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.391 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ηλεκτροδότηση των κτηνοτροφικών περιοχών Κλαυδιάς Α, Β και Γ, ποιοι είναι οι λόγοι που καθυστερεί η ηλεκτροδότηση και σε ποιες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο υπουργείο για την έναρξη των έργων ηλεκτροδότησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.392 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 10 Ιουνίου 2003.

«Με την ερώτησή μου με αριθμό 23.06.008.02.103, που υποβλήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2002 προς το Υπουργείο Οικονομικών, ζητούσα να πληροφορηθώ αν κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο ο Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος υπέβαλε πρόταση στην κυβέρνηση για μονοπωλιακή διαχείριση των συλλογικών στοιχημάτων στην Κύπρο από τον ΟΠΑΠ.

Επειδή στην απάντησή του το αρμόδιο υπουργείο δεν αναφέρει στοιχεία που να απαντούν στο ερώτημά μου, αλλά μας παραπέμπει στην τελευταία διακρατική συμφωνία για το θέμα, που υπογράφτηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2003 και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2003, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να επισυνάψει στην απάντησή του αντίγραφο της εν λόγω συμφωνίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.016 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η στέγη του κοινοτικού νηπιαγωγείου (τουρκοκυπριακό υποστατικό) παρουσιάζει πρόβλημα διαρροών κατά τους χειμερινούς μήνες. Το κοινοτικό συμβούλιο, λόγω του ότι αδυνατεί να καλύψει τη δαπάνη για επιδιόρθωση της στέγης, κάλυψε τη στέγη με νάιλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.017 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο έχει προχωρήσει στην εξεύρεση χώρου για την ανέγερση κοινοτικών κτιρίων. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, ο έντιμος Υπουργός Εσωτερικών είναι ενήμερος για το θέμα και μάλιστα σε επίσκεψή του στο χωριό, στις 10 Ιουνίου 2003, υποσχέθηκε ότι θα στείλει αρχιτέκτονα για μελέτη του χώρου και εκπόνηση αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες μελέτης και εκπόνησης αρχιτεκτονικών σχεδίων για την ανέγερση κοινοτικών κτιρίων στην Αλαμιννό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.018 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι επείγει η επέκταση της οικιστικής περιοχής της κοινότητας. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 1988 και η περιοχή που αναβαθμίστηκε σε οικιστική περιοχή περιλαμβάνει, στη μεγαλύτερή της έκταση, τουρκοκυπριακή γη, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος για ανέγερση νέων κατοικιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε προγραμματίζεται νέα επέκταση της οικιστικής περιοχής στην κοινότητα Αλαμιννό και προς ποιες κατευθύνσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.019 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι επείγει η δημιουργία κυρτωμάτων στην κοινότητα προς το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν σχέδια για δημιουργία κυρτωμάτων στην κοινότητα. Εάν υπάρχουν, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού προγραμματίζεται να γίνουν και πότε αναμένεται η αποπεράτωσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.020 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο επιθυμεί όπως ο χωμάτινος δρόμος (μονοπάτι) που διασχίζει την περιοχή “Μεννογιάτικα” μετατραπεί σε αγροτικό δρόμο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.021 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι ο δρόμος από την Αλαμιννό προς τη Μεννόγεια βρίσκεται σε άθλια κατάσταση, ενώ επίσης και η πορεία του, πολλές επικίνδυνες στροφές χωρίς παγκέττα, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τους διερχομένους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζονται έργα βελτίωσης και αναδιαμόρφωσης του εν λόγω δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.022 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η οικονομική επιχορήγηση των εννέα κοινοτήτων της επαρχίας Λάρνακας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η κοινότητα Αλαμιννό, από την ΑΗΚ. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο έχει δοθεί υπόσχεση οικονομικής επιχορήγησης της τάξης των £20.000 σε κάθε κοινότητα της περιοχής, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει καταβληθεί οποιοδήποτε ποσό από την ΑΗΚ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.023 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η ανέγερση ανδριάντα του ήρωα Λάζαρου Γεωργίου στοίχισε συνολικά £45.000. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων κάλυψε μέρος της δαπάνης, καταβάλλοντας ποσό της τάξης των £10.000, και η Επαρχιακή Διοίκηση πλήρωσε άλλες £4.000.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να καλύψει μέρος της υπόλοιπης δαπάνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.024 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο επιθυμεί όπως τα μονοπάτια που φαίνονται στο τοπογραφικό σχέδιο της κοινότητας, πλάτους έξι ποδών, μετατραπούν σε αγροτικούς δρόμους, για να διευκολυνθεί η προσπέλαση από τους αγρότες της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.025 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι τα τουρκοκυπριακά σπίτια της κοινότητας, στα οποία διαμένουν τριάντα πέντε πρόσφυγες, επιδιορθώθηκαν για τελευταία φορά το 1998. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο αρκετές από τις πιο πάνω οικίες βρίσκονται σήμερα σε άθλια κατάσταση, ενώ εκκρεμεί αίτημα της κοινότητας για επιδιόρθωσή τους από το Σεπτέμβριο του 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.026 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αλαμιννό και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το ιατρείο της κοινότητας χρήζει άμεσης επιδιόρθωσης. Παρατηρείται έλλειψη στοιχειωδών χώρων υγιεινής, π.χ. αποχωρητηρίων, πράγμα απαράδεκτο για τη λειτουργία ιατρικού κέντρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.027 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Έχει περιέλθει εις γνώση μου ότι δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς, στο ύψωμα παρά την αλυκή Λάρνακας, έχει ανεγερθεί πρόσφατα σε τουρκοκυπριακό τεμάχιο μία ογκώδης αποθήκη από λαμαρίνες, πανομοιότυπη με αυτές που κτίζονται κυρίως για κτηνοτροφικούς σκοπούς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την παραχώρηση του τουρκοκυπριακού τεμαχίου;

2. Ποιος ή ποιοι είναι οι αιτητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα);

3. Η παραχώρηση του τουρκοκυπριακού τεμαχίου και η ανέγερση της ογκώδους αποθήκης έγιναν σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανονισμούς για την ανάπτυξη των προστατευόμενων χώρων γύρω από την αλυκή;

4. Έγινε περιβαλλοντική έρευνα, πριν εκδοθεί η πολεοδομική άδεια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.028 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κιβισίλι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, μου αναφέρθηκε ότι αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι να παραχωρηθούν γεωργικοί κλήροι, ούτως ώστε να ενθαρρυνθεί η παραμονή των νέων στην κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν σχέδια παραχώρησης γεωργικών κλήρων στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.029 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κιβισίλι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, μου αναφέρθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο ότι επιθυμεί όπως κατασκευαστούν μικρές λεκάνες στην κοίτη του ποταμού Πούζη για εμπλουτισμό των υδροφόρων στρωμάτων της περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτή η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.030 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κιβισίλι και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, μου αναφέρθηκε ότι στην είσοδο της κοινότητας λειτουργεί χοιροστάσιο και εντός των ορίων της κοινότητας λειτουργεί κτηνοτροφικό υποστατικό. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, τα εν λόγω υποστατικά προκαλούν τόσο οχληρία όσο και δυσοσμία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει σχετικά με το πιο πάνω πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.031 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι ο ελλαδοκυπριακός δορυφόρος “HELLAS SAT” έχει προκαλέσει διεθνές επιχειρηματικό ενδιαφέρον λόγω του ισχυρού σήματος που εκπέμπει στη γηραιά ήπειρο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, καθώς επίσης και του γεγονότος ότι αναμεταδίδει για λογαριασμό των καναλιών “Euronews” και “Eurosport” διάφορα προγράμματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ξένες εταιρείες έχουν ενδιαφερθεί για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της δορυφορικής αυτής κοινοπραξίας και μάλιστα βρίσκονται πολύ πιο κοντά απ’ ό,τι η ΑΗΚ στην απόκτηση μετοχικών πακέτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Ποιο είναι το ακριβές ιδιοκτησιακό καθεστώς του εν λόγω δορυφόρου;
 2. Ποια είναι τα έσοδα της κυπριακής κυβέρνησης από την αναμετάδοση των διάφορων προγραμμάτων για τα κανάλια “Euronews” και “Eurosport”;
 3. Υπό ποιες συνθήκες διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις για τυχόν απόκτηση μετοχικών πακέτων από την ΑΗΚ και τις πιο πάνω εταιρείες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.032 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι η Αρχή Λιμένων προωθεί την αναβάθμιση της λιμενικής μας βιομηχανίας και ειδικότερα του λιμανιού της Λεμεσού ενόψει της ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω πληροφορηθεί ότι για την αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής προγραμματίζεται σειρά έργων, όπως η κατασκευή νέας αίθουσας επιβατών, η επέκταση του δυτικού κρηπιδώματος κατά 500 μ. και η ενίσχυση των κρηπιδωμάτων με περισσότερες γερανογέφυρες, η επέκταση των χώρων στοιβασίας των εμπορευματοκιβωτίων και η λειτουργία σταθμού παρακολούθησης ναυσιπλοΐας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Τι έργα ακριβώς προγραμματίζονται να γίνουν;
 2. Πότε πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες για ολοκλήρωση των πιο πάνω κατασκευαστικών έργων;
 3. Πότε αναμένεται να παραδοθούν τα εν λόγω έργα;
 4. Ποιο αναμένεται να είναι το συνολικό κόστος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.033 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι στην περιοχή Αγίας Νάπας και Πρωταρά σκάφη πραγματοποιούν κρουαζιέρες χωρίς να έχουν εξασφαλίσει από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας την απαραίτητη άδεια μεταφοράς επιβατών. Επίσης, παρατηρείται υπερφόρτωση σκαφών με επιβάτες που ο αριθμός τους υπερβαίνει κατά πολύ τον επιτρεπόμενο σύμφωνα με την άδεια μεταφοράς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Πόσο συχνά διενεργούνται περιπολίες για έλεγχο των εν λόγω σκαφών;
 2. Πόσες καταγγελίες έχουν γίνει κατά το έτος που διανύουμε για σκάφη που πραγματοποιούν κρουαζιέρες χωρίς την απαραίτητη άδεια μεταφοράς επιβατών και πόσες για περιπτώσεις υπερφόρτωσης σκαφών με επιβάτες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.034 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Με βάση τη Συνθήκη του Σένγκεν, η χώρα μας έχει δεσμευθεί, μέχρι την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει στη διάθεσή της ραντάρ, ακάτους, καθώς και τρία ελικόπτερα για σκοπούς επιτήρησης των ακτών και πάταξης της λαθρομετανάστευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες μου, έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση όσον αφορά την προμήθεια των τριών ελικοπτέρων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Για ποιους λόγους έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση όσον αφορά την προμήθεια των τριών ελικοπτέρων;
 2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πορεία των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας βάσει της Συνθήκης του Σένγκεν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.044 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 25 Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Παραλίμνι διαπίστωσα ότι η λεωφόρος Κάππαρη, κατά μήκος της οποίας υπάρχουν αρκετά ξενοδοχεία και τουριστικά συγκροτήματα, εστιατόρια, μπιραρίες κτλ., βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Συγκεκριμένα, στον εν λόγω δρόμο υπάρχει ελλιπής φωτισμός, δεν υπάρχουν πεζοδρόμια σε όλο το μήκος του δρόμου, η διαχωριστική γραμμή δεν είναι ευδιάκριτη το βράδυ κ.λπ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζονται έργα βελτίωσης της εν λόγω λεωφόρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.045 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 25 Ιουλίου 2003.

«Κατά την 23η Ιουλίου έτυχε να επισκεφθώ την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy) και μετά λύπης μου διαπίστωσα ότι δεν έχει ακόμη ανανεωθεί. Συγκεκριμένα, ο χαιρετισμός που υπάρχει στην ιστοσελίδα ανήκει στον προηγούμενο υπουργό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχει ακόμη ανανεωθεί η υπό αναφορά ιστοσελίδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.046 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 25 Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο αεροδρόμιο Λάρνακας και σε συνομιλία που έτυχε να έχω με αλλοδαπό τουρίστα έγινα δέκτης παραπόνων λόγω της έλλειψης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet services).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προγραμματίζεται η εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών για παροχή τέτοιας υπηρεσίας στους πελάτες-επισκέπτες του αεροδρομίου Λάρνακας;

2. Υπήρξε στο παρελθόν ενδιαφέρον για παροχή υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες;

3. Παρέχεται τέτοια υπηρεσία στο αεροδρόμιο Πάφου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.047 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 25 Ιουλίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Παραλίμνι διαπίστωσα ότι οι οδοί Κοραή (δρόμος Λυκείου Παραλιμνίου) και Μεγάλου Αλεξάνδρου (συνέχεια της οδού Κοραή, με κατεύθυνση προς το συνοικισμό Παραλιμνίου) βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προγραμματίζονται έργα βελτίωσης των εν λόγω δρόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.048 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 25 Ιουλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπήρξαν στο παρελθόν αιτήσεις για παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνo στην Κύπρο και, αν ναι, από ποιους;

2. Ετοιμάζεται σχετική νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία καζίνo στην Κύπρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.055 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως πληροφορήθηκα ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την κυκλοφορία από και προς το λύκειο της κοινότητας. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, στην εν λόγω περιοχή προκαλείται κυκλοφοριακή συμφόρηση και το οδικό δίκτυο δεν εξυπηρετεί την περιοχή του Λυκείου Αγίας Φυλάξεως.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η δημιουργία νέας οδικής αρτηρίας στην εν λόγω περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.056 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως πληροφορήθηκα ότι στην οδό Ηγερίας δεν παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα, παρά το ότι υπάρχει η κατάλληλη υποδομή (ηλεκτρικοί πάσσαλοι, καλώδια κτλ.), για είκοσι πέντε και πλέον χρόνια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Για ποιους λόγους δεν παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα στην εν λόγω οδό;
 2. Προγραμματίζονται να γίνουν έργα για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην εν λόγω οδό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.057 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως διαπίστωσα ότι η κοινότητα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων. Συγκεκριμένα, οι κατοικίες του συνοικισμού βρίσκονται σε χαμηλότερο υψόμετρο από το δρόμο, με αποτέλεσμα με τις πρώτες βροχές να πλημμυρίζουν οι κατοικίες του συνοικισμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζει την έναρξη αποχετευτικών έργων στο συνοικισμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.058 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως πληροφορήθηκα ότι στην οδό Καλοψίδας έχει ανεγερθεί βιολογικός σταθμός (βοθροδεξαμενή διακοσίων πενήντα τόνων). Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, η εν λόγω δεξαμενή δεν πληροί τους σχετικούς όρους κατασκευής, δηλαδή θέματα ασφάλειας και υγιεινής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές άδειες που απαιτούνται;
 2. Έγινε περιβαλλοντική μελέτη;
 3. Ποιοι όροι θα τεθούν για την ασφάλεια και υγεία των κατοίκων;
 4. Ποια μέτρα λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές για την επίλυση αυτού του προβλήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.059 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως πληροφορήθηκα ότι απαιτείται η άμεση επισκευή αρκετών δρόμων της κοινότητας, καθώς και η τοποθέτηση πινακίδων με τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Πληροφορήθηκα επίσης ότι αρκετοί δρόμοι της κοινότητας δεν έχουν ονόματα διευθύνσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Προγραμματίζονται έργα βελτίωσης, καθώς και η τοποθέτηση πινακίδων με τα σήματα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στους δρόμους της κοινότητας;
 2. Για ποιους λόγους αρκετοί από τους δρόμους της κοινότητας δεν έχουν ονόματα διευθύνσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.061 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως πληροφορήθηκα ότι απαιτείται η άμεση τοποθέτηση πιστοποιούντος υπαλλήλου από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.062 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως πληροφορήθηκα ότι ο αστυνομικός έλεγχος της κοινότητας όσον αφορά την τροχαία κίνηση είναι ελλιπής. Συγκεκριμένα, το κοινοτικό συμβούλιο απαιτεί ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης για τη ρύθμιση της τροχαίας το πρωί, το μεσημέρι και το απόγευμα, ώρες κατά τις οποίες παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση στον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, λόγω του ότι παρατηρείται αύξηση της νεανικής παραβατικότητας, οδήγηση αυτοκινήτων από ανηλίκους κτλ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.063 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 8 Αυγούστου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίας Φυλάξεως πληροφορήθηκα ότι απαιτείται η άμεση δημιουργία κυρτωμάτων στην οδό Ηλείας. Ο εν λόγω δρόμος αποτελεί το εμπορικό κέντρο της κοινότητας και κατά μήκος του δρόμου διακινούνται πάρα πολλοί πεζοί. Πληροφορήθηκα επίσης ότι αρκετοί δρόμοι της κοινότητας δεν έχουν διευθύνσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται δημιουργία κυρτωμάτων στον εν λόγω δρόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.081 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 25 Αυγούστου 2003.

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι σε υγειονομικό έλεγχο που διεξήγαγε το κρατικό χημείο στο νοσοκομείο Λάρνακας τον περασμένο Μάιο εντοπίστηκε το βακτήριο της λεγεωνέλλας (Legionella) στο σύστημα ύδρευσης του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το εν λόγω συμβάν απεκρύβη “εντέχνως” από τους αρμόδιους φορείς, τόσο από το υπαλληλικό προσωπικό του νοσοκομείου όσο και από τους ασθενείς και επισκέπτες του νοσοκομείου, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λήφθησαν για την καταστολή και καταπολέμηση του εν λόγω βακτηρίου;

2. Πότε πρωτοεμφανίστηκε το εν λόγω βακτήριο;

3. Υπάρχει ακόμη το βακτήριο της λεγεωνέλλας στο νερό του νοσοκομείου; Εάν όχι, πότε έγινε η τελευταία ανάλυση που να αποδεικνύει το αντίθετο;

4. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την πρόληψη της εξάπλωσης του εν λόγω βακτηρίου και την καταπολέμηση ασθενειών που προέρχονται από αυτό;

5. Για ποιους λόγους απεκρύβη το εν λόγω συμβάν από το προσωπικό και τους ασθενείς του νοσοκομείου;

6. Ποια είναι η τακτική του υπουργείου όσον αφορά τον υγειονομικό έλεγχο που ασκείται στα νοσοκομεία; Παρακαλώ όπως μας αποσταλεί αντίγραφο του υγειονομικού ελέγχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.122 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μεννόγεια και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στην κοινότητα δεν υπάρχει υδατοδεξαμενή και η κοινότητα μένει χωρίς νερό, μόλις διακοπεί η παροχή νερού για οποιοδήποτε λόγο. Το κοινοτικό συμβούλιο αιτεί την παραχώρηση στην κοινότητα της υδατοδεξαμενής η οποία παλαιότερα χρησιμοποιείτο από την κοινότητα Αναφωτίδας για άρδευση και η οποία τώρα δε χρησιμοποιείται. Το κοινοτικό συμβούλιο θεωρεί ότι η υπό αναφορά υδατοδεξαμενή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό, αφού βρίσκεται σε ύψωμα πάνω από το χωριό και υψομετρικά καλύπτει την κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτή η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.123 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μεννόγεια και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχουν χώροι υγιεινής στον περίγυρο της εκκλησίας. Το κοινοτικό συμβούλιο ζητά όπως ανεγερθούν χώροι υγιεινής στον περίγυρο της εκκλησίας, για να εξυπηρετείται τόσο το εκκλησιαστικό κοινό όσο και οι ιερείς που μεταβαίνουν στο χωριό από νωρίς το πρωί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το πιο πάνω αίτημα της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.124 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μεννόγεια και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι η κοινότητα αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα από την ύπαρξη ποντίκων. Μάλιστα οι κτηνοτρόφοι της κοινότητας μου παραπονέθηκαν ότι δαπανούν τεράστια ποσά στην αγορά υλικών για την καταπολέμησή τους. Το κοινοτικό συμβούλιο ζητά όπως αναλάβει το αρμόδιο υπουργείο την καταπολέμησή τους ή τουλάχιστο την επιχορήγηση των υλικών για την καταπολέμησή τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το πιο πάνω αίτημα της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.125 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μεννόγεια και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το κοινοτικό ιατρείο είναι πολύ μικρό και αποτελείται μόνο από μία αίθουσα, μέσα στην οποία στεγάζονται ο γιατρός, ο φαρμακοποιός και οι ασθενείς, ενώ επίσης δεν έχει σύστημα κλιματισμού και χώρους υγιεινής. Το κοινοτικό συμβούλιο αιτείται όπως ανεγερθεί ακόμα μία αίθουσα και εξοπλιστούν και οι δύο αίθουσες με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το πιο πάνω αίτημα της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.126 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μεννόγεια και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στην κοινότητα δεν υπάρχει καφενείο, λόγω του ότι δεν έχει παραχωρηθεί χώρος για να στεγαστεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχετικό αίτημα στην Επαρχιακή Διοίκηση από το 1999. Το κοινοτικό συμβούλιο αιτείται όπως παραχωρηθεί στην κοινότητα η οικία που βρίσκεται στο τεμάχιο 63/2, για να μετατραπεί σε καφενείο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το πιο πάνω αίτημα της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.140 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Οκτωβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μουτταγιάκα και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι εντός των ορίων της κοινότητας λειτουργούν δεκάδες βιοτεχνίες. Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και των κατοίκων της κοινότητας είναι όπως οι βιοτεχνίες αυτές μεταφερθούν εκτός των ορίων της κοινότητας. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει προχωρήσει ήδη στην εξεύρεση χώρου για την εγκατάσταση της βιοτεχνικής περιοχής, ενώ από το 1999 είναι έτοιμα και τα σχέδια. Απομένει μόνο η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία και για ποιους λόγους έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.141 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Οκτωβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μουτταγιάκα και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στο κοινοτικό γήπεδο της κοινότητας δεν υπάρχουν αποδυτήρια, κερκίδες και χώροι υγιεινής. Το κοινοτικό συμβούλιο αιτείται επίσης όπως του διατεθεί κονδύλι για την ανέγερση των προαναφερόμενων χώρων, καθώς και για τη χορτοφύτευση του γηπέδου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτά τα αιτήματα αυτά του κοινοτικού συμβουλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.142 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Γεωργίου στις 3 Οκτωβρίου 2003.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Μουτταγιάκα και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η κοινότητα έχει ανάγκη από την άμεση δημιουργία παρακαμπτήριου δρόμου βόρεια της κοινότητας, που να περιλαμβάνει επίσης ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, υπάρχει ήδη σχεδιασμένος δρόμος, που σχεδιάστηκε πριν από δεκαπέντε περίπου χρόνια, ο βόρειος παρακαμπτήριος Πεντάκωμου-Ερήμης, στα σχέδια του οποίου περιλαμβάνεται ποδηλατόδρομος και πεζόδρομος. Το κοινοτικό συμβούλιο αιτείται όπως κατασκευαστούν πεζοδρόμια και ποδηλατόδρομοι στα όρια της κοινότητας, καθώς και πεζοδρόμια στην αερογέφυρα της Μουτταγιάκας, σε περίπτωση που η διαδικασία Πεντάκωμου-Ερήμης καθυστερήσει ακόμη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους καθυστερεί η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του βόρειου παρακαμπτήριου Πεντάκωμου-Ερήμης και κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα της κοινότητας, σε περίπτωση που η διαδικασία έναρξης των εργασιών για την κατασκευή του βόρειου παρακαμπτήριου Πεντάκωμου-Ερήμης καθυστερήσει ακόμη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.219, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι η ΑΤΗΚ προτίθεται να αυξήσει το πάγιο ενοίκιο που χρεώνεται ο καταναλωτής για τη γραμμή σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Είναι αληθείς οι εν λόγω πληροφορίες και, εάν ναι, πότε πρόκειται να γίνει αυτό;

2. Πόσα νοικοκυριά πληρώνουν στο σταθερό τηλέφωνο από £5-£7, από £10-£20 και πόσα από £20 και άνω;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.236, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει νομοθεσία που διέπει την υποχρεωτική παρουσία των συμβόλων της θρησκείας και του έθνους (σταυρός της ορθοδοξίας και ελληνική σημαία) στα δημόσια σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.238, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες για την εξιχνίαση της μαζικής δηλητηρίασης κυνηγετικών σκύλων στον Ακάμα κατά τη 2α Νοεμβρίου 2003, καθώς και για τα μέτρα που λαμβάνονται για την πάταξη του εγκληματικού αυτού φαινομένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.250, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του όσον αφορά το θέμα της ανέγερσης ιατρικού κέντρου στα Λατσιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.251, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Λατσιών και σε συνάντηση που είχα με το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι εντός των ορίων του δήμου, προς την περιοχή Τσερίου, προγραμματίζεται η ανέγερση κεραίας, ύψους 100 περίπου μέτρων, για την εκπομπή ραδιοφωνικού σήματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ουσιαστική μελέτη για τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.252, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Λατσιών και σε συνάντηση που είχα με το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι ο δήμος δεν έχει πληροφορηθεί επίσημα για την κατάληξη του θέματος της επέκτασης της λεωφόρου Καλαμών ούτε και για το τι τελικώς έχει αποφασιστεί αναφορικά με το θέμα της πρόσβασης από τα Λατσιά στο δάσος της Αθαλάσσας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τελική κατάληξη των πιο πάνω θεμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.253, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Λατσιών και σε συνάντηση που είχα με το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι η μη ολοκλήρωση της κατασκευής του ανισόπεδου κόμβου παρά το εργοστάσιο “Πίττας” οξύνει το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ήδη ο δήμος. Λόγω της μη ολοκλήρωσης της κατασκευής του κόμβου τα αυτοκίνητα από τη βιομηχανική ζώνη Γερίου-Ιδαλίου και τους δορυφορικούς οικισμούς του δήμου Ιδαλίου δεν έχουν πρόσβαση στη Λευκωσία μέσω του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού αλλά μόνο μέσω της λεωφόρου Λεμεσού στα Λατσιά, γεγονός το οποίο προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στο δήμο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου και τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.254, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους εκκρεμεί η κατασκευή του καναλιού στο συνοικισμό Αποστόλου Λουκά στα Λατσιά, με αποτέλεσμα τη μη υλοποίηση πλήρως της αντιπλημμυρικής πολιτικής του δήμου.

Το κανάλι στο συνοικισμό Αποστόλου Λουκά είναι έργο πρωταρχικής σημασίας και η ολοκλήρωσή του επείγει, διότι χωρίς αυτό ολόκληρο το αντιπλημμυρικό έργο του δήμου Λατσιών, για το οποίο έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά από το δήμο, καθίσταται αλυσιτελές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.255, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Λατσιών και σε συνάντηση που είχα με το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι οι μαθητές λυκείου του δήμου Λατσιών είναι διασκορπισμένοι σε όλα τα λύκεια της περιοχής Λευκωσίας, λόγω του ότι εκκρεμεί η κατασκευή του προγραμματισμένου από μακρού λυκείου Λατσιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο, όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους εκκρεμεί η κατασκευή λυκείου Λατσιών και τι μέλλει γενέσθαι στο εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.297, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσα διαμερίσματα ή/και οικίες κατέχονται παράνομα σε όλους τους κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης; Παρακαλώ όπως δοθεί το όνομα του συνοικισμού, η οδός και ο αριθμός του διαμερίσματος ή/και της οικίας.

2. Πόσα διαμερίσματα ή/και οικίες παραμένουν κλειστά σε όλους τους κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης, είτε λόγω μόνιμης εγκατάστασης του δικαιούχου στο εξωτερικό είτε λόγω θανάτου του δικαιούχου; Παρακαλώ όπως δοθεί το όνομα του συνοικισμού, η οδός και ο αριθμός του διαμερίσματος ή/και της οικίας.

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για την έξωση των παρανομούντων και την ανάκτηση των διαμερισμάτων ή/και των οικιών από το κράτος; Παρακαλώ όπως δοθεί λεπτομερής κατάλογος των ενεργειών για καθεμιά περίπτωση ξεχωριστά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.300, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Η μη ύπαρξη κλειστού αθλητικού κέντρου στο Παραλίμνι δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα αθλητικής δραστηριότητας και αποτρέπει τη νεολαία από το να ασχοληθεί με τον αθλητισμό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχουν αποφάσεις και σχέδια για τη δημιουργία κλειστού αθλητικού κέντρου στο Παραλίμνι;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που μέχρι σήμερα δεν έχει ανεγερθεί κλειστό αθλητικό κέντρο στο Παραλίμνι;

3. Τι προτίθεται να πράξει το αρμόδιο υπουργείο για το πιο πάνω θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.301, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Η μη ύπαρξη χειμερινής αίθουσας θεάτρου στο Παραλίμνι δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα πολιτιστικής δραστηριότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τι προτίθεται να πράξει για τη δημιουργία χειμερινής αίθουσας θεάτρου στο Παραλίμνι;

2. Τι προβλήματα υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά και σήμερα, που δεν επέτρεψαν τη δημιουργία χειμερινής αίθουσας θεάτρου στο Παραλίμνι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.302, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσες λέσχες χαρτοπαιγνίου λειτουργούν παράνομα σε όλες τις πόλεις;

2. Ποια μέτρα λαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο για την πάταξη του φαινομένου λειτουργίας παράνομων λεσχών χαρτοπαιγνίου σε κάθε πόλη;

3. Πόσες υποθέσεις παράνομης λειτουργίας λεσχών χαρτοπαιγνίου έχουν καταγγελθεί για το 2003 σε κάθε πόλη;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.303, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για την αξιοποίηση της λίμνης Παραλιμνίου, καθώς και για το αν υπάρχουν προτάσεις για αξιοποίησή της και από πότε χρονολογούνται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.317, ημερομηνίας 31ης Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόση έκταση κρατικής γης (χαλίτικη) έχει εκμισθωθεί σε ιδιώτες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε οργανισμούς και έναντι ποιου τιμήματος; Παρακαλώ όπως δοθεί λεπτομερής κατάλογος.

2. Πόση έκταση κρατικής γης (χαλίτικη) έχει μεταβιβαστεί σε ιδιώτες, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε οργανισμούς και έναντι ποιων ανταλλαγμάτων;

3. Πόση έκταση κρατικής γης (χαλίτικη) κατέχεται παράνομα από το 1974 και μετά, από ποιους και σε ποιες ενέργειες προβαίνει η κυβέρνηση για την ανάκτησή της;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.320, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Παραλίμνι διαπίστωσα ότι ο ποταμός που διασχίζει την κωμόπολη βρίσκεται σε άθλια κατάσταση. Σε πολλά σημεία του ποταμού έχουν συσσωρευτεί σκουπίδια και ακαθαρσίες, τα νερά παραμένουν στάσιμα, ενώ επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες μου, λόγω των πιο πάνω συνθηκών ο ποταμός έχει μετατραπεί σε χώρο “φιλοξενίας” κάθε λογής ερπετών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η εκτέλεση έργων εξωραϊσμού του ποταμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.321, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο Παραλίμνι πληροφορήθηκα ότι το δημοτικό στάδιο Παραλιμνίου αντιμετωπίζει μία σειρά από προβλήματα. Συγκεκριμένα πληροφορήθηκα ότι το ταρτάν του γηπέδου δεν πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές, γεγονός που αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την κάθοδο ξένων αθλητών για προετοιμασία. Επίσης πρόβλημα παρουσιάζει και ο χορτοτάπητας του γηπέδου, ο οποίος χρειάζεται άμεση αντικατάσταση, όπως και το ταρτάν. Επιπρόσθετα υπάρχει ανάγκη επέκτασης των κερκίδων, καθώς και τοποθέτησης επιπλέον καθισμάτων. Το πρόβλημα με τις κερκίδες είναι αρκετά σοβαρό για το στάδιο, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα χωρητικότητας κατά τη διεξαγωγή τεσσάρων με πέντε αγώνων το χρόνο, γεγονός που έχει δυσμενείς συνέπειες όσον αφορά την ασφάλεια των θεατών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η εκτέλεση έργων αναβάθμισης στο γήπεδο Παραλιμνίου (αλλαγή ταρτάν και χορτοτάπητα, επέκταση των κερκίδων και τοποθέτηση καθισμάτων).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.330, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι η εταιρεία λεωφορείων που εξυπηρετούσε τις κοινότητες Στατού, Αγίου Φωτίου και Κοιλίνειας αποφάσισε να σταματήσει τις υπηρεσίες της προς τις κοινότητες αυτές, διότι ήταν οικονομικά ασύμφορο για την ίδια την εταιρεία.

Θα ήθελα να σημειώσω ότι οι κοινότητες αυτές κατοικούνται κατά κύριο λόγο από ηλικιωμένους, οι οποίοι δεν κατέχουν ιδιόκτητα οχήματα ή δεν είναι σε θέση να οδηγήσουν, οπότε η μεταφορά τους από και προς την πόλη της Πάφου είναι πλέον αδύνατη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για την επίλυση του εν λόγω προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.331, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Αυγόρου διαπίστωσα ότι ο δρόμος Αυγόρου-Ορμίδειας βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και γίνεται σχεδόν αδιάβατος με τις πρώτες βροχές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζει έργα βελτίωσης και διαπλάτυνσης του πιο πάνω δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.386, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσες παραπομπές σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων έχουν καταχωριστεί στα δικαστήρια της Δημοκρατίας τα τελευταία πέντε χρόνια;

2. Πόσο κοστίζουν στη Δημοκρατία οι υποθέσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων και των εξόδων εκτιμήσεων;

3. Με ποια κριτήρια καταβάλλονται τα εκτιμητικά έξοδα, υπάρχουν σχετικές κλίμακες των εξόδων;

4. Πόσες υποθέσεις παραπομπών σε υποθέσεις απαλλοτριώσεων έχουν εκδικαστεί και για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις τα τελευταία πέντε χρόνια από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας;

5. Υπάρχουν σκέψεις ή προθέσεις από το αρμόδιο υπουργείο να προτείνει την ίδρυση δικαστηρίου αποζημιώσεων για υποθέσεις παραπομπών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.400, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι δεν έχουν δοθεί γραπτοί κανονισμοί προς τα συνεργεία τεχνικού ελέγχου (ΜΟΤ) από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, όσον αφορά τον έλεγχο των μονοκάμπινων και διπλοκάμπινων οχημάτων, των οχημάτων τύπου βαν και των φορτηγών μέχρι 3 τόνους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικοί κανονισμοί και εάν πρόκειται να εκδοθούν σύντομα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.401, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1.   Πόσα άτομα δραστηριοποιούνται επί μονίμου ή επί προσωρινής βάσεως στο Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΤΟΜ) των ιδιωτικών συνεργείων τεχνικού ελέγχου (ΜΟΤ);

2.   Πόσες επιθεωρήσεις έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια;

3.   Πόσες καταγγελίες έγιναν και ποια τα αποτελέσματα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.439, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κελλιά διαπίστωσα ότι η περιοχή που επελέγη για διαχωρισμό οικοπέδων, βάσει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 1998, είναι μία περιοχή στο υπέδαφος της οποίας βρίσκονται μεγάλα στρώματα αργίλου (κόννος), κάτι που έχει ως συνέπεια τη συσσώρευση νερού και τη δημιουργία ελών με τις πρώτες βροχές. Συνεπώς, η ανέγερση οικιών από τους κατόχους κρίνεται δύσκολη, αν όχι και ανέφικτη.

Επίσης, πληροφορήθηκα ότι το τεμάχιο που είχε παραχωρηθεί στο κοινοτικό συμβούλιο για δημιουργία πάρκου παραχωρήθηκε πρόσφατα σε ιδιώτη, για σκοπούς ανέγερσης κατοικίας, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα έξοδα που έκανε η κοινότητα για δημιουργία του πάρκου και η μη ύπαρξη εναλλακτικού χώρου για δημιουργία νέου πάρκου στην ίδια περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προγραμματίζεται νέος διαχωρισμός οικοπέδων στην εν λόγω κοινότητα;

2. Ποιο ήταν το σκεπτικό της παραχώρησης του τεμαχίου που χρησιμοποιούνταν ως πάρκο; Έχουν ακολουθηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.460, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια έργα έχουν εκτελεστεί στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου τα τελευταία πέντε χρόνια και την ευθύνη εκτέλεσης είχε το Τμήμα Δημοσίων Έργων Αμμοχώστου;

2. Ποιοι ήταν οι επιβλέποντες μηχανικοί στα έργα αυτά;

3. Ποιοι ήταν οι επιβλέποντες τεχνικοί στα έργα αυτά;

4. Ποιοι ήταν οι επιβλέποντες εργαστηριακοί;

Ποιοι ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων και για ποια ποσά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.497, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κελλιά και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στην κοινότητα υπάρχει άμεση ανάγκη κατασκευής ενός φράγματος στην όχθη του χειμάρρου Ρινιά. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, η δημιουργία φράγματος θα λύσει το υδατικό πρόβλημα των γεωργοκτηνοτρόφων της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.502, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κελλιά και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στην κοινότητα υπάρχει ανάγκη κατασκευής ενός ολοκληρωμένου αποχετευτικού συστήματος το οποίο θα καλύπτει ολόκληρη την κοινότητα.

Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, δόθηκε υπόσχεση από τους αρμόδιους φορείς ότι το εν λόγω έργο θα γινόταν εντός του 2004.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.503, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κελλιά και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι στην κοινότητα υπάρχει ανάγκη κατασκευής κοινοτικού γηπέδου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της ποδοσφαιρικής ομάδας της κοινότητας ΑΕΚ Κελλιών.

Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, έχει ήδη εξευρεθεί και απαλλοτριωθεί ο κατάλληλος χώρος εντός των ορίων της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.506, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι ο δρόμος Κελλιών-Τρούλλων στην επαρχία Λάρνακας βρίσκεται σε άθλια κατάσταση και χρήζει άμεσης αναβάθμισης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται οποιαδήποτε βελτίωση ή αναβάθμιση του εν λόγω δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.507, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της ανέγερσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο χωριό Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.508, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το προαύλιο της εκκλησίας του Αγίου Αντωνίου χρειάζεται άμεση επιδιόρθωση.

Σημειώνεται ότι η εκκλησία αποτελεί αρχαίο μνημείο και εσωτερικά έχει ήδη επιδιορθωθεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, έχουν ήδη εγκριθεί κάποια κονδύλια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.509, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κελλιά της επαρχίας Λάρνακας και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι οι γεωργοκτηνοτρόφοι της κοινότητας εξυπηρετούνται από ιδιόκτητες διατρήσεις. Το κοινοτικό συμβούλιο ζητά όπως παρέχεται νερό στους γεωργοκτηνοτρόφους από το Νότιο Αγωγό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτή η ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.510, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε διαχωρισμό οικοπέδων για στέγαση φτωχών οικογενειών και σε δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής στην κοινότητα Κελλιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.512, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ηλεκτροδότησης της τουρμπίνας που εξυπηρετεί τη γεωργοκτηνοτροφική περιοχή της κοινότητας Κελλιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.513, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα της κοινότητας Κελλιών για δημιουργία κυρτωμάτων οδοστρώματος έξω από το δημοτικό σχολείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.578, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον προσφυγικό συνοικισμό Ζήνωνα στη Λάρνακα πληροφορήθηκα ότι ο ανοικτός χώρος δίπλα από την εκκλησία του Αγίου Αυξεντίου, ο οποίος έχει παραχωρηθεί από την Πολεοδομία στην εκκλησία, παραμένει αναξιοποίητος. Αίτημα των κατοίκων της κοινότητας είναι όπως αξιοποιηθεί ο χώρος με τη δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών (γήπεδο καλαθόσφαιρας, κλειστού ποδοσφαίρου κτλ.).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.115, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Όπως ήταν αναμενόμενο, με τη σταδιακή φιλελευθεροποίηση της αγοράς με βάση την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο ανταγωνισμός στην αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει ενταθεί με την είσοδο νέων ιδιωτικών εταιρειών και τα κυπριακά ταχυδρομεία με το αναχρονιστικό καθεστώς του κυβερνητικού τμήματος βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Παράλληλα, η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν είναι πολύ πιο κάτω από τα επίπεδα που καθορίζει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά και η κυπριακή νομοθεσία που ψηφίστηκε στα πλαίσια της εναρμόνισης, και αισθητά χαμηλότερη των αντίστοιχων επιπέδων στις υπόλοιπες 24 χώρες μέλη της ΕΕ. Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών έχει περιοριστεί στις παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες (κυρίως επιστολικό ταχυδρομείο), ενώ άλλες υπηρεσίες, όπως είναι η υπηρεσία επείγουσας αλληλογραφίας (courier service) και η μεταφορά δεμάτων εσωτερικού, βρίσκονται κατά 100% στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια σύγχρονη μορφή οργάνωσης σκέφτεται να δώσει στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, ώστε αυτό να αποκτήσει την απαραίτητη διοικητική και οικονομική αυτονομία και ευελιξία, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, να βελτιώσει την ποιότητα και να εισαγάγει νέες υπηρεσίες. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να έχουμε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των σχεδιασμών της κυβέρνησης για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.250, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια διαδικασία ακολουθείται για τη διαγραφή από το Αρχείο Πληθυσμού αποθανόντων πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.251, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Επισκοπής Λεμεσού διαπίστωσα ότι το αίτημα της κοινότητας για κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος του παλαιού δρόμου Λεμεσού-Πάφου, το οποίο έθεσα ενώπιόν σας με προηγούμενη ερώτηση, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2002, συνεχίζει να υφίσταται. Όπως πληροφορούμαι, το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται εδώ και δύο περίπου χρόνια στη φάση του σχεδιασμού. Να σημειωθεί ότι η αποτύπωση του έργου έγινε από ιδιώτη τοπογράφο με έξοδα της κοινότητας, με σκοπό την ταχεία αποπεράτωση του έργου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους καθυστερεί ο σχεδιασμός του έργου και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.252, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επισκοπή Λεμεσού διαπίστωσα ότι το θέμα της ανάγκης διαχωρισμού νέων κρατικών οικοπέδων για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών φτωχών οικογενειών και εκτοπισθέντων, πρόβλημα το οποίο έθεσα ενώπιόν σας με προηγούμενη ερώτηση, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2002, συνεχίζει να εκκρεμεί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω αίτημα της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.439, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Πρόσφατα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο του ανταγωνισμού μεταξύ της ΑΤΗΚ και του ΡΙΚ, το οποίο προέκυψε μετά την υιοθέτηση και ανάπτυξη της υπηρεσίας mivision από την ΑΤΗΚ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσα ακριβώς στοίχισε στην ΑΤΗΚ το συγκεκριμένο πρόγραμμα;

2. Μπορεί η ΑΤΗΚ, βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της, να αποκτήσει άδεια τηλεοπτικού σταθμού;

3. Υπάρχει νομικό πλαίσιο που να διέπει τη λειτουργία τέτοιων υπηρεσιών;

4. Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμόν 3 ερώτημα, θεωρείται ότι ο ανταγωνισμός που προέκυψε μεταξύ ΡΙΚ-ΑΤΗΚ ήταν προς όφελος του Κύπριου φορολογούμενου;

5. Θεωρείται ότι με την είσοδο της ΑΤΗΚ σε μία νέα αγορά η δεδομένη δαπάνη μεγάλων κεφαλαίων προς απόκτηση ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά, με όλους τους κινδύνους που υπάρχουν, είναι δυνατό να προκαλέσει αύξηση στις τιμές τηλεφωνίας που προσφέρει η ΑΤΗΚ ή έστω να σταθεί εμπόδιο σε περαιτέρω μειώσεις;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.553, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κελλιών και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το πρόβλημα της μη ηλεκτροδότησης της τουρμπίνας που εξυπηρετεί τη γεωργοκτηνοτροφική περιοχή συνεχίζει να υφίσταται. Σε σχετική απάντηση που έλαβα το Μάιο του περασμένου έτους πληροφορήθηκα ότι παρ’ όλο που το υπό αναφορά σχέδιο είχε κριθεί ως δευτερευούσης σημασίας σε εκείνο το στάδιο, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων θα προχωρούσε στις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με άλλα τμήματα και υπηρεσίες με στόχο την προώθηση της ετοιμασίας του πιο πάνω σχεδίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την παρούσα κατάσταση του εν λόγω θέματος.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.554, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κελλιών και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι το οίκημα που στεγάζει το αθλητικό σωματείο “ΑΕΚ” Κελλιών βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση.

Το κοινοτικό συμβούλιο αιτείται την ανέγερση νέου οικήματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.555, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κελλιών και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό πάρκο πλημμυρίζει με τις πρώτες βροχές.

Το κοινοτικό συμβούλιο αιτείται τη δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.556, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κελλιών και τη συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η κοινότητα έχει ανάγκη το διαχωρισμό οικοπέδων για στέγαση φτωχών οικογενειών, καθώς και για μεταστέγαση εργαστηρίων/βιοτεχνιών που σήμερα λειτουργούν εντός της κατοικημένης περιοχής.

Με βάση την καθορισθείσα πολιτική που δεν επιτρέπει πλέον το διαχωρισμό οικοπέδων σε τουρκοκυπριακή γη, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτός ο διαχωρισμός οικοπέδων χαλίτικης γης πλησίον της κοινότητας Κελλιών, προς ικανοποίηση των αναφερόμενων πιο πάνω αναγκών.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.557, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κελλιών και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, μου διαβιβάστηκε σχετικό αίτημα για την κατασκευή πλακόστρωτου στον περίγυρο του τεμένους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.558, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκονται οι σχεδιασμοί για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην κοινότητα Κελλιών.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.559, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κελλιών και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το θέμα της βελτίωσης του δρόμου Κελλιών-Τρούλλων, για τον οποίο υπήρχε και σχετική πρόνοια ύψους £100.000 στον κρατικό προϋπολογισμό του 2004, παραμένει στάσιμο.

Σύμφωνα με σχετική απάντηση που είχαμε λάβει το Μάιο του περασμένου έτους από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για το συγκεκριμένο θέμα, εκκρεμούσε η διαδικασία των σχεδίων απαλλοτρίωσης και πινάκων περιγραφής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω θέμα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.682, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ζυγίου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι εκκρεμεί το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για αντικατάσταση των ξύλινων πορτοπαραθύρων από αλουμινένια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται το εν λόγω αίτημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.683, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ζυγίου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι εκκρεμεί αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για κατασκευή κυρτωμάτων κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω αίτημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.684, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ζυγίου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι εκκρεμεί αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για κατασκευή πεζοδρομίων κατά μήκος της οδού Κωνσταντινουπόλεως.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το εν λόγω αίτημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.699, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επικοινωνία που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου πληροφορήθηκα ότι αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως επισπευσθεί η διαδικασία ετοιμασίας σχεδίου για το διαχωρισμό κτηνοτροφικών οικοπέδων, καθώς και η έναρξη έργων υποδομής στην περιοχή αυτή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.700, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επικοινωνία που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου πληροφορήθηκα ότι ο δρόμος Αυγόρου-Λιοπετρίου χρειάζεται άμεσα διαπλάτυνση, καθώς και κατασκευή πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμου.

Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως τα εν λόγω έργα κατασκευασθούν το συντομότερο δυνατό, καθώς προγραμματίζεται η ανέγερση γυμνασίου κατά μήκος του εν λόγω δρόμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.701, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε επικοινωνία που είχα πρόσφατα με το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου πληροφορήθηκα ότι αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι η δημιουργία νέας κτηνοτροφικής περιοχής στην περιοχή Αγίου Κενδέα, λόγω του ότι υπάρχουν εκεί από το 1974 κτηνοτροφικά υποστατικά, καθώς και κρατική γη για τη βοσκή των ζώων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.702, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε επικοινωνία που είχα πρόσφατα με το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου πληροφορήθηκα ότι υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για επίσπευση της διαδικασίας ηλεκτροδότησης των οικοπέδων άπορων οικογενειών, φάση Β΄.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.703, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε επικοινωνία που είχα πρόσφατα με το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου πληροφορήθηκα ότι υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για διάνοιξη δρόμου ο οποίος θα ενώνει τα προσφυγικά οικόπεδα, Θ΄ φάση, με το δρόμο Αυγόρου-Δάσους Άχνας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.704, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε επικοινωνία που είχα πρόσφατα με το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου πληροφορήθηκα ότι υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για διαπλάτυνση του δρόμου που συνδέει τα προσφυγικά οικόπεδα της Η΄ φάσης με τα οικόπεδα των άπορων οικογενειών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.705, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε επικοινωνία που είχα πρόσφατα με το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου πληροφορήθηκα ότι εκκρεμεί το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για δημιουργία βιομηχανικής/βιοτεχνικής περιοχής. Εξ όσων πληροφορούμαι, το κοινοτικό συμβούλιο έχει υποδείξει και συγκεκριμένη περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εξέταση του συγκεκριμένου αιτήματος.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.706, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε επικοινωνία που είχα πρόσφατα με το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου μού διαβιβάστηκε αίτημα όπως παραχωρηθεί οικονομική βοήθεια για ανέγερση εκκλησίας στο συνοικισμό αυτοστέγασης. Η δαπάνη του έργου αναμένεται να ανέλθει γύρω στις £650.000. Eπίσης, αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως όλοι οι χώροι, περιλαμβανομένου και του χώρου στάθμευσης, κατασκευασθούν με εξ ολοκλήρου δαπάνη του κράτους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικό συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.707, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε επικοινωνία που είχα πρόσφατα με το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου έγινα δέκτης παραπόνων για μη επαρκή αστυνόμευση της κοινότητας. Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως επανδρωθεί ο αστυνομικός σταθμός με περισσότερο προσωπικό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.708, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε επικοινωνία που είχα πρόσφατα με το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου μού διαβιβάστηκε αίτημα όπως διενεργηθεί μελέτη για την αξιοποίηση του αρδευτικού συστήματος της κοινότητας, το οποίο βρίσκεται στο συνοικισμό της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.709, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επικοινωνία που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου μου διαβιβάστηκε το αίτημα όπως αρχίσει το συντομότερο δυνατό η βελτίωση του δρόμου Αυγόρου-Δάσους Άχνας, ο οποίος συνδέει την κοινότητα με το νέο αυτοκινητόδρομο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών για βελτίωση του υπό αναφορά δρόμου.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.710, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου πληροφορήθηκα ότι αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως διαπλατυνθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι δρόμοι που εμπίπτουν στα όρια της οικιστικής ζώνης με εξ ολοκλήρου δαπάνη του κράτους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.711, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο συνοικισμό Αυγόρου πληροφορήθηκα ότι αίτημα των κατοίκων του συνοικισμού είναι όπως επισπευσθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης του διαχωρισμού των νέων οικοπέδων και των έργων υποδομής λόγω του ότι η μη ολοκλήρωση των έργων δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους των νέων οικιών τόσο κατά τη μετάβασή τους όσο και κατά την παραμονή τους στο νέο οικισμό.

Οι κάτοικοι του συνοικισμού ζητούν επίσης όπως τοποθετηθεί οδικός φωτισμός στον κύριο δρόμο του συνοικισμού Αυγόρου, καθώς και όπως ολοκληρωθούν τα πεζοδρόμια στα οικόπεδα αυτοστέγασης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.712, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Πρόσφατα πληροφορήθηκα ότι εκκρεμεί αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου για βελτίωση της λεωφόρου Καρύων, που διασχίζει την κοινότητα και μέρος της οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο το έργο έχει εγκριθεί ως πολεοδομικό.

Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως προωθηθεί αμέσως η υλοποίηση των κατασκευαστικών σχεδίων και η ετοιμασία μελέτης για διαμόρφωση της περιοχής από την εκκλησία Αποστόλων Πέτρου και Παύλου μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Καρύων (μέρος της οδού Αρχ. Μακαρίου Γ΄ και παρόδων αυτής) με εξ ολοκλήρου δαπάνη από το κράτος, αφού ο δρόμος υπάγεται στο Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.713, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου πληροφορήθηκα ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων από τη συμβολή της λεωφόρου Καρύων με τις οδούς Τριών Ιεραρχών και Μιχαήλ Κουτσόφτα μέχρι τη συμβολή των οδών Γεώργιου Γρίβα Διγενή και Μόδεστου Παντελή. Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως τα έργα κατασκευαστούν με εξ ολοκλήρου δαπάνη του κράτους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.714, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου πληροφορήθηκα ότι ο δρόμος Αυγόρου-Ορμίδειας, ο οποίος υπάγεται στις βρετανικές βάσεις και στον οποίο πρόσφατα σημειώθηκε και θανατηφόρο δυστύχημα, χρειάζεται άμεση βελτίωση, διαπλάτυνση και ευθυγράμμιση.

Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως μεσολαβήσει το κράτος, ούτως ώστε να προωθηθούν οι οποιεσδήποτε διαδικασίες απαιτούνται για βελτίωση του δρόμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.748, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι ο ΚΟΤ έχει προκηρύξει προσφορές για εκπόνηση μελετών για τις οικονομικές και τις κοινωνικές επιπτώσεις από την πιθανή λειτουργία καζίνων στον τόπο μας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή τα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται η επικύρωση των προσφορών;

2. Ποια κριτήρια έχουν τεθεί για την επιλογή του καταλληλότερου οίκου;

                    3. Έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα για την παράδοση των μελετών και, εάν ναι, μέχρι πότε;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.777, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο μου διαβιβάστηκε αίτημα όπως τα κόμιστρα των μαθητών που κατάγονται από αυτόχθονες οικογένειες για τις διακινήσεις τους με τα μαθητικά λεωφορεία από και προς την κοινότητα επιχορηγούνται από το κράτος.

Σημειώνεται ότι τα κόμιστρα των μαθητών της κοινότητας που είναι πρόσφυγες ή παιδιά πολύτεκνων οικογενειών επιχορηγούνται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.778, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το συμβούλιο έχει υποβάλει αίτημα προς τα αρμόδια υπουργεία για ενοποίηση των δανείων που έχει συνάψει από τράπεζες και τη ΣΠΕ Αυγόρου.

Το κοινοτικό συμβούλιο αιτείται την καταβολή από το κράτος της ανάλογης τοκοχρεολυτικής δόσης της τάξης του 80%.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.779, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο μου αναφέρθηκε ότι εκκρεμεί αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για κατασκευή κυρτώματος οδοστρώματος κατά μήκος της λεωφόρου Καρύων. Σημειώνεται ότι το έργο έχει εγκριθεί, απλώς εκκρεμεί η εκτέλεσή του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους έχει καθυστερήσει η εκτέλεση του έργου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.780, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο, σε συνεργασία με γειτονικά κοινοτικά συμβούλια, προσέλαβε δύο εργάτες προς αντιμετώπιση του προβλήματος της ύπαρξης μεγάλου αριθμού ποντίκων στην περιοχή.

Το συνολικό κόστος του σχετικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων, ανέρχεται γύρω στις £25.000 το χρόνο.

Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως αναλάβει εξ ολοκλήρου το κράτος το κόστος του υπό αναφορά προγράμματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.781, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο μου διαβιβάστηκε αίτημα όπως κατασκευασθεί γήπεδο καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και χειροσφαίρισης στα οικόπεδα αυτοστέγασης εκτοπισθέντων στη φάση Η΄ ή στη φάση Θ΄.

Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως καλυφθεί η απαιτούμενη δαπάνη με επιχορήγηση, για να προωθηθεί η υλοποίηση του έργου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα αυτό της κοινότητας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.782, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο μου διαβιβάστηκαν σχετικά παράπονα λόγω της μη σηματοδότησης των δρόμων από και προς την κοινότητα.

Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως τοποθετηθεί η κοινότητα Αυγόρου στις πινακίδες που βρίσκονται στο νέο αυτοκινητόδρομο, στο σημείο της ανισόπεδης διάβασης Ξυλοτύμβου, καθώς και στις εξόδους προς τα χωριά Λιοπέτρι και Ξυλοφάγου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.783, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο μου διαβιβάστηκε αίτημα όπως αναλάβει το κράτος το κόστος τοπιοτέχνησης του Μνημείου Ηρώων-ΕΟΚΑ 1955-1959, που έχει ανεγερθεί στο χώρο που έπεσε ο ήρωας Μόδεστος Παντελή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.784, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο μου διαβιβάστηκε αίτημα όπως το κράτος συνεισφέρει το 80% της όλης δαπάνης για την ανέγερση κοιμητηρίου.

Σημειώνεται ότι το έργο αναμένεται να κοστίσει γύρω στις £301.000.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.785, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο μου διαβιβάστηκε αίτημα όπως παραχωρηθεί η απαιτούμενη δαπάνη για κατασκευή έργων τοπιοτέχνησης στο γήπεδο καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και χειροσφαίρισης, που κατασκευάστηκε στο συνοικισμό Αυγόρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτό το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.786, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο μου διαβιβάστηκε αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου όπως ανεγερθεί κέντρο γεωργικών ερευνών στην κοινότητα το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με τη Γεωργική Σχολή, που ήδη υπάρχει στην κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.787, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο μου διαβιβάστηκε αίτημα όπως αυξηθεί η κυβερνητική επιχορήγηση από 80% σε 95%, όπως ισχύει δηλαδή και σε άλλες ακριτικές περιοχές. Επίσης, αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως παραχωρηθούν και τα άλλα ωφελήματα που λαμβάνουν οι κάτοικοι των ακριτικών περιοχών, όπως δάνεια στα νεαρά ζευγάρια κτλ.

Να σημειωθεί ότι η κοινότητα Αυγόρου είναι μία ημικατεχόμενη κοινότητα και μεγάλο μέρος της γεωργικής γης της βρίσκεται υπό κατοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.788, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο μου διαβιβάστηκε αίτημα όπως κατασκευασθεί ανοικτό γήπεδο αθλοπαιδιών (καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας) στο χώρο του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αυγόρου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.789, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο έγινα δέκτης παραπόνων για τη μη ύπαρξη κατάλληλα καταρτισμένου ατόμου που να ασκεί τα καθήκοντα λογιστή για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων της κοινότητας, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται ο πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος τυγχάνει να είναι και πρόεδρος της σχολικής εφορίας, να ασκεί καθήκοντα λογιστή.

Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι όπως παραχωρείται ειδική ετήσια χορηγία, ώστε να είναι δυνατή η τήρηση των λογιστικών βιβλίων από ιδιωτικές εταιρείες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι εφικτό το εν λόγω αίτημα.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.790, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο μου αναφέρθηκε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντικατάστασης του υδρευτικού δικτύου στο συνοικισμό αυτοστέγασης από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο της κοινότητας, την ευθύνη του οποίου έχει το κοινοτικό συμβούλιο.

Το κοινοτικό συμβούλιο σε επιστολή του, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2002, ζήτησε όπως του καταβληθεί το ποσό των £20.195,24, ποσό το οποίο αφορά το ύψος της εκτίμησης για την επανόρθωση των ζημιών που προκλήθηκαν λόγω των εκσκαφών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχει ακόμη καταβληθεί το συγκεκριμένο ποσό στην κοινότητα Αυγόρου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.791, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυγόρου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο μου διαβιβάστηκε αίτημα όπως καταβάλει το κράτος το ποσό των £35.200, ποσό το οποίο αφορά το ύψος της συνεισφοράς της κυβέρνησης για την ανέγερση αποχωρητηρίων και περιπτέρου (kiosk) στο εκθεσιακό κέντρο της κοινότητας.

Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, το ύψος της δαπάνης έχει ανέλθει στις £70.000 και το συμβούλιο έχει καταβάλει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη του έργου, με αποτέλεσμα να καθυστερούν άλλα έργα στην κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχει ακόμη καταβληθεί το συγκεκριμένο ποσό στην κοινότητα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.042, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η εταιρεία “Helios Airways”, μέχρι και τις 14 Αυγούστου 2005, ημερομηνία κατά την οποία συνέβη η αεροπορική τραγωδία, δε διέθετε κατάλληλα εγκεκριμένο σχέδιο ασφαλείας, κατά πλήρη παράβαση των ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας της Κύπρου, αν και έπρεπε να είχε ζητήσει, μελετήσει και εγκρίνει ένα τέτοιο σχέδιο, με βάση την ισχύουσα στην Κύπρο νομοθεσία από την 1η Μαΐου 2004, το έπραξε με καθυστέρηση οκτώ μηνών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πού οφείλεται η εν λόγω καθυστέρηση από πλευράς του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας;

                    2. Έχει υποβληθεί το συγκεκριμένο σχέδιο ή ακόμη;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.043, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποστείλει αυστηρή προειδοποίηση προς την Κυπριακή Δημοκρατία για την παράλειψη μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά την έρευνα των ατυχημάτων και συμβάντων πολιτικής αεροπορίας.

Η υπό αναφορά νομοθεσία ψηφίστηκε τελικά, με καθυστέρηση δεκατεσσάρων μηνών, τον περασμένο Ιούλιο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την καθυστέρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.044, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει για πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, καθώς και για αυτονόμηση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας;

                     2. Έγιναν στο παρελθόν συστάσεις προς το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων για το σκοπό αυτό από το Διεθνή                      Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και τις συνδυασμένες αρχές Πολιτικής Αεροπορίας JAA

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.045, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι ενδεδειγμένοι έλεγχοι διενεργούνται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας στα αεροπλάνα των τριών κυπριακών αερομεταφορέων (“Cyprus Airways”, “Eurocypria”, “Helios Airways”).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.046, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια θα έπρεπε να ήταν η στελέχωση του Τομέα Ασφάλειας Πτήσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με τους κανονισμούς του JAA;

                   2. Ποια είναι η ακριβής στελέχωση του τμήματος σήμερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.047, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την οργάνωση και στελέχωση του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αυτή παρουσιάστηκε κατά την επιθεώρησή του από την Joint Aviation Authorities Europe (JAA).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.048, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διοικητική οργάνωση, τον έλεγχο και την εποπτεία του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας από το 1996 μέχρι σήμερα.

Αν είναι δυνατό, να επισυναφθούν το σχετικό οργανόγραμμα και η στελέχωση του τμήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.049, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το Boeing 737-300, με την επωνυμία “Olympia”, της εταιρείας “HELIOS AIRWAYS”, που κατέπεσε στην περιοχή Γραμματικού του νομού Αττικής, κατά τη 14η Αυγούστου, είχε παρουσιάσει σοβαρά προβλήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης “Βαρσοβία-Λάρνακα” το Δεκέμβριο του 2004.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιο ήταν το πόρισμα της Κυπριακής Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ή και Συμβάντων. Εάν είναι δυνατό, να επισυναφθεί το εν λόγω πόρισμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.050, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσοι μηχανικοί έλεγχοι είχαν γίνει στο αεροσκάφος της εταιρείας “HELIOS AIRWAYS” με την επωνυμία “Olympia”, το οποίο κατέπεσε, κατά τη 14η Αυγούστου, στην περιοχή Γραμματικού του νομού Αττικής, πριν από τη νηολόγησή του, τον Απρίλιο του 2004, και πόσοι μετά την εγγραφή και νηολόγησή του;

                   2. Ποιοι διεξήγαγαν τους μηχανικούς ελέγχους και ποια ήταν τα ακριβή αποτελέσματα του κάθε ελέγχου ξεχωριστά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.051, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Σύμφωνα με την εταιρεία “HELIOS AIRWAYS”, το αεροσκάφος που συνετρίβη, κατά τη 14η Αυγούστου, είχε υποβληθεί σε συντήρηση ρουτίνας στις 10 και 12 Αυγούστου χωρίς να προκύψει οτιδήποτε το ανησυχητικό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας έλαβε γνώση του γεγονότος αυτού;

2. Ποια είναι η επεξήγηση του όρου “συντήρηση ρουτίνας”;

                    3. Η συντήρηση αυτή ελέγχεται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.052, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες εκπαιδευτικές σχολές χειριστών αεροσκαφών λειτουργούν με άδεια από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας;

2. Υπάρχουν εκπαιδευτικές σχολές χειριστών αεροσκαφών που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας;

3. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις παρέχονται αδειοδοτήσεις σε χειριστές αεροσκαφών;

                    4 . Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα εκπαίδευσής τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.053, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Στις 10 Οκτωβρίου 2003 η Κύπρος υιοθέτησε ευρωπαϊκή νομοθεσία με βάση την οποία δεν μπορεί να δοθεί έγκριση άδειας σε πιλότο να διενεργεί πτήσεις, εάν αυτός δεν έχει εξασφαλίσει πτυχίο πιλότου σε ευρωπαϊκή χώρα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Εφαρμόζεται η νομοθεσία αυτή από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και συγκεκριμένα από τον Τομέα Αδειοδότησης;

2. Υπήρξαν περιπτώσεις που η πολιτική αεροπορία παρέκαμψε τον Τομέα Αδειοδότησης και ενέκρινε άδειες σε πιλότους χωρίς να διαθέτουν πτυχίο ευρωπαϊκής χώρας;

3. Πόσοι πιλότοι που δε διαθέτουν πτυχίο ευρωπαϊκής χώρας εργάζονται στις τρεις αεροπορικές εταιρείες “Cyprus Airways”, “HELIOS AIRWAYS” και “Eurocypria”;

                   4. Υπήρξαν περιπτώσεις που πιλότοι προερχόμενοι από μη ευρωπαϊκές σχολές είχαν εργαστεί ή εργάζονται χωρίς τη                     μετατροπή του πτυχίου τους σε μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει πανεπιστήμιο που παραχωρεί τέτοια πτυχία                      (conversion);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.069, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσες οικιστικές μονάδες υπάρχουν στους συνοικισμούς Τσιακκιλερού, Κοκκίνων και Αγίων Αναργύρων Α΄ και Β΄ στη Λάρνακα;

2. Ποιοι κατέχουν τις οικιστικές αυτές μονάδες σε κάθε οικισμό και ποια η σύνθεση της κάθε οικογένειας;

3. Πόσες οικίες παραμένουν αδιάθετες και ποιες;

4. Πόσες οικίες στους πιο πάνω οικισμούς κατέχονται παράνομα και από ποιους;

5. Τι ενέργειες κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών για την έξωση των ατόμων που παράνομα κατέχουν κατοικίες στους οικισμούς αυτούς;

6. Ποιοι κατέχουν τα καταστήματα, με ποιο ενοίκιο και από πότε;

                     7. Υπάρχουν περιπτώσεις που κατέχονται παράνομα καταστήματα; Εάν ναι, από πότε κατέχονται παράνομα, από                     ποιους και σε τι ενέργειες προβαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών για έξωση των παρανομούντων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.238, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κολόσσι της επαρχίας Λεμεσού, παρατήρησα ότι στο σημείο εξόδου του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου προς το χωρικό Κολόσσι δεν υπάρχει φωτισμός, με συνέπεια να ελλοχεύουν κίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους το συγκεκριμένο σημείο του εν λόγω δρόμου δεν έχει φωτισμό;

                    2. Προγραμματίζεται φωταγώγηση του δρόμου στο σύντομο μέλλον;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.111, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι το θέμα της κατασκευής μαρίνας στην Αγία Νάπα καθυστερεί, σε βαθμό που ίσως να κρίνεται αδικαιολόγητη η καθυστέρηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της κατασκευής της εν λόγω μαρίνας;

                    2. Για ποιους λόγους έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.112, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της κατασκευής μαρίνων στις πόλεις Λεμεσού και Πάφου, καθώς και της μαρίνας του Πρωταρά;

                    2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της αναβάθμισης της μαρίνας της Λάρνακας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.192, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα:

1. Πόσοι και ποιοι είναι οι Σύμβουλοι Επικοινωνίας που εργάζονται στο Υπουργείο Εξωτερικών;

2. Ποιες θέσεις κατέχουν και ποια είναι τα εξειδικευμένα καθήκοντά τους;

3. Πότε έχουν διοριστεί και ποια η χρονική διάρκεια του συμβολαίου τους;

4. Ποιοι είναι οι όροι εργοδότησης και μισθοδοσίας τους;

                    5. Ποια άλλα ωφελήματα έχουν;»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.222, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι από το Δεκέμβριο του 2006 λειτούργησε στην κοινότητα της Μεννόγειας αποτεφρωτήρας ζώων, ο οποίος ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία, που φέρει το όνομα “Sigan Management Ltd”.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποια αντισταθμιστικά μέτρα θα δοθούν στην κοινότητα της Μεννόγειας εξαιτίας της λειτουργίας του αποτεφρωτήρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.236, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ζυγίου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το θέμα της κατασκευής του αλιευτικού καταφυγίου παραμένει στάσιμο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το όλο έργο και πότε αναμένεται η ολοκλήρωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.237, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ζυγίου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι αίτημα των κατοίκων της κοινότητας είναι η αντικατάσταση των ξύλινων πορτοπαραθύρων των κατοικιών τους με πορτοπαράθυρα αλουμινίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εφικτό το αίτημα των κατοίκων της κοινότητας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.524, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Όπως ήταν αναμενόμενο, με τη σταδιακή φιλελευθεροποίηση της αγοράς με βάση την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο ανταγωνισμός στην αγορά των ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει ενταθεί με την είσοδο νέων ιδιωτικών εταιρειών και, ως εκ τούτου, τα κυπριακά ταχυδρομεία με το αναχρονιστικό καθεστώς του κυβερνητικού τμήματος βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Παράλληλα, η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν είναι πολύ πιο κάτω από τα επίπεδα που καθορίζει η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, αλλά και η κυπριακή νομοθεσία που ψηφίστηκε στα πλαίσια της εναρμόνισης και αισθητά χαμηλότερη αντίστοιχων επιπέδων στις υπόλοιπες είκοσι τέσσερις χώρες μέλη της ΕΕ. Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών έχει επίσης περιοριστεί στις παραδοσιακές ταχυδρομικές υπηρεσίες (κυρίως επιστολικό ταχυδρομείο), ενώ οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας βρίσκονται 100% στα χέρια ιδιωτικών εταιρειών, όπως είναι η υπηρεσία επείγουσας αλληλογραφίας (courier service) και δεμάτων εσωτερικού.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία νομικού πλαισίου για τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υποχρέωση πλέον των κρατών-μελών της ΕΕ να παρέχουν δωρεάν τις ταχυδρομικές υπηρεσίες σε άτομα με προβλήματα όρασης;

Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το αρμόδιο υπουργείο για την απρόσκοπτη λειτουργία και διεκπεραίωση των εργασιών στα κυπριακά ταχυδρομεία με την εισαγωγή του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του 2008;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.581, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Μετά από επίσκεψή μου στο σημείο του δρόμου Αγίας Θέκλας-Σωτήρας Αμμοχώστου παρά το ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής, όπου στις 6 Ιουλίου 2007 σημειώθηκε διπλό τροχαίο θανατηφόρο δυστύχημα, πιστεύω ότι δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα αναφορικά με την ανακατασκευή, χρήση και οδική ασφάλεια που παρέχεται στον πιο πάνω δρόμο.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Με βάση ποιες προδιαγραφές οδικής ασφάλειας ασφαλτοστρώθηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία ο μέχρι πρότινος χωμάτινος δρόμος Αγίας Θέκλας-Σωτήρας;

2. Ποιο αρμόδιο τμήμα είχε την επίβλεψη όσον αφορά θέματα οδικής ασφάλειας, όπως οδική σήμανση στο δρόμο, επί της ασφάλτου, φωταγώγηση και κατασκευή πεζοδρομίων και ερεισμάτων στο δρόμο;

3. Γιατί ο συγκεκριμένος δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία χωρίς προηγουμένως να ελεγχθεί αναφορικά με την ύπαρξη σημάτων οδικής ασφάλειας;

4. Γιατί ο συγκεκριμένος δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία χωρίς προηγουμένως να μετακινηθούν οι δεξαμενές νερού που εφάπτονται του δρόμου ή και να περιφραχθούν;

5. Ποιο αρμόδιο τμήμα αποφάσισε όπως ο συγκεκριμένος δρόμος ασφαλτοστρωθεί ως είχε και δοθεί στην κυκλοφορία χωρίς οποιαδήποτε σήμανση οδικής ασφάλειας;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.018, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από επιχειρηματίες διεθνών μεταφορών από τη Γερμανία, την Αυστρία και ιδιαίτερα από την Ελλάδα για εγγραφή στην Κύπρο εταιρειών διεθνών μεταφορών, βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, και απόκτηση, σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, αδειών για εγγραφή κατάλληλων οχημάτων, αξίας πολλών χιλιάδων λιρών, με τα οποία εκτελούσαν μεταφορές φορτίων βάσει των νόμων και κανονισμών της ΕΕ.

Πληροφορούμαστε ότι οι Ευρωπαίοι αυτοί επενδυτές, αλλά και Κύπριοι έχουν βρεθεί εκτεθειμένοι, καθότι καμία ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο δεν τους παρέχει την αναγκαία ασφαλιστική κάλυψη με πράσινη κάρτα, παρ’ όλο που τα στοιχεία των τριών τελευταίων χρόνων παρουσιάζουν πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα.

Νοουμένου ότι, με βάση την κείμενη νομοθεσία, η ασφάλιση για όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα που εγγράφονται στην Κύπρο είναι υποχρεωτική, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

1. Τι μέτρα λαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο για εξεύρεση λύσης στο πιο πάνω θέμα;

                    2. Πώς απαντά το αρμόδιο υπουργείο, που, ενώ υποχρεώνει όλους τους επαγγελματίες ιδιοκτήτες ή/και κατόχους οχημάτων να έχουν                         ασφαλιστική κάλυψη, δε μεριμνά ή/και δε νοιάζεται για την παροχή τέτοιας ασφαλιστικής κάλυψης;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.019, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τη βοήθεια σε εγκλωβισμένους και τις οικογένειές τους κατά το 2007 και ειδικότερα για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το μηνιαίο επίδομα σε κάθε οικογένεια και κάθε εξαρτώμενο άτομο;

2. Ποιο είναι το αναπηρικό επίδομα και σε πόσα άτομα παρέχεται;

3. Σε εγκλωβισμένα άτομα που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν παρέχεται επίδομα κατ’ οίκον φροντίδας; Εάν ναι, ποιοι είναι οι ειδικοί λειτουργοί που προσφέρουν την κατ’ οίκον φροντίδα, σε ποιους παρέχεται και πώς λειτουργεί η υπηρεσία αυτή;

4. Ποια είναι τα έκτακτα επιδόματα δημόσιου βοηθήματος;

5. Υπάρχει επιδότηση φοιτητών παιδιών εγκλωβισμένων που φοιτούν στην Κύπρο και το εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007;

6. Ποιος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων που είχαν μόνιμη διαμονή στα κατεχόμενα κατά τον Ιούλιο του 2007; (Παρακαλώ να δοθεί κατάλογος για κάθε κοινότητα και οικογένεια).

7. Τι περιλαμβάνει η βοήθεια σε τρόφιμα κατά άτομο και οικογένεια; (Παρακαλώ να περιγραφούν τα είδη και η ποσότητα).

8. Η βοήθεια σε τρόφιμα διαφοροποιείται σε είδος ανάλογα με την εποχή που δίνεται;

9. Η βοήθεια στο είδος των τροφίμων διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία των εγκλωβισμένων;

                  10. Ποια είναι τα κριτήρια, για να θεωρηθεί ένας εγκλωβισμένος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.020, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει το αρμόδιο υπουργείο σε συνεννόηση με την Εκκλησία της Κύπρου για τη μετάβαση δεύτερου ιερέα για παροχή βοήθειας στον ιερέα Παπαζαχαρία Γεωργίου κατά την άσκηση του εκκλησιαστικού του λειτουργήματος για τη λειτουργία των εκκλησιών των κατεχόμενων κοινοτήτων του Ριζοκαρπάσου, της Αγίας Τριάδας και του Αποστόλου Ανδρέα.

Εάν οι κατοχικές αρχές αρνούνται να δώσουν ειδική “άδεια” για μετάβαση δεύτερου ιερέα, σε ποιες καταγγελίες προέβη η κυβέρνηση για την άρνηση αυτή των κατοχικών αρχών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.021, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την έναρξη των έργων επιδιόρθωσης και αναστήλωσης της ιεράς μονής του Αποστόλου Ανδρέα στην κατεχόμενη Καρπασία;

2. Ποιες ενέργειες γίνονται διαμέσου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, του ΟΗΕ, της UNESCO, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση των εργασιών;

Παρακαλώ, εάν έγιναν παρεμβάσεις, να μας κοινοποιηθούν οι ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.022, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Στις 5 Οκτωβρίου 2005, κατά τη συζήτηση του θέματος “Ζητήματα που αφορούν τους εγκλωβισμένους” στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων- Αγνοουμένων-Παθόντων της Βουλής, ο τότε Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Χριστόδουλος Πασιαρδής ανέφερε ότι, κατόπιν μελέτης του ΣΤΕΚ, θα χρειαστούν £1,5 εκατομ. για επιδιόρθωση των κατοικιών των εγκλωβισμένων (πρακτικά συνεδρίας σ. 7). Στον προϋπολογισμό του 2007 συμπεριλήφθηκε ποσό ύψους £0,7 εκατομ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσα χρήματα διατέθηκαν το 2006 για επιδιόρθωση των κατοικιών των εγκλωβισμένων;

2. Πόσες κατοικίες επιδιορθώθηκαν; (Παρακαλώ να δοθεί ονομαστικός κατάλογος).

3. Πόσα χρήματα διατέθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2007 για επιδιόρθωση των κατοικιών των εγκλωβισμένων;

4. Πόσες κατοικίες επιδιορθώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2007; (Παρακαλώ να δοθεί ονομαστικός κατάλογος).

                   5. Πότε προβλέπεται, με βάση την εργασία που έγινε μέχρι σήμερα, η αποπεράτωση του έργου της επιδιόρθωσης των κατοικιών των                        εγκλωβισμένων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.023, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς προσφέρεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους εγκλωβισμένους στα χωριά τους;

2. Σε ποιες ενέργειες προέβη το αρμόδιο υπουργείο, για να επιτραπεί σε Ελληνοκυπρίους γιατρούς να επισκέπτονται τους εγκλωβισμένους, ώστε να τους παρέχουν την απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;

                   3. Σημειώνεται ότι στις 5 Οκτωβρίου 2005 ο τότε Υφυπουργός παρά το Προέδρω κ. Χριστόδουλος Πασιαρδής διαβεβαίωσε την Κοινοβουλευτική                     Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων της Βουλής (πρακτικά συνεδρίας σ. 6) ότι θα επιληφθεί προσωπικά του                     θέματος, για να προσληφθεί συγκεκριμένη νοσοκόμα ως κατ’ οίκον ωρομίσθιο προσωπικό. Προσελήφθη η συγκεκριμένη νοσοκόμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.025, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει, πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τη δημιουργία ειδικού εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.026, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τις ενέργειες που γίνονται για την έγκαιρη στελέχωση σε διδακτικό προσωπικό, υποδομή και σχολικά βοηθήματα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.027, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Γεωργίου

«Η τηλεφωνική επικοινωνία των εγκλωβισμένων με τα παιδιά τους και των παιδιών ή/και συγγενών τους που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας με τους εγκλωβισμένους γίνεται μέσω Τουρκίας, με αποτέλεσμα το υψηλό κόστος για όλους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει για την εφαρμογή των ρυθμίσεων όπως αυτές έχουν διακηρυχθεί κατ’ επανάληψη από τα Ηνωμένα Έθνη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.045, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιώργου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αυδήμου μού κοινοποιήθηκε επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων [ΥΣΕ: 294/81/(66)], ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2003, προς τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, που αναφερόταν στην ικανοποίηση του αιτήματος της κοινότητας για βελτίωση πρόσθετου τμήματος δρόμου, μήκους 600 μ., στην πυκνοκατοικημένη περιοχή του χωριού, με χρόνο έναρξης των εργασιών το 2004. Παρά την παρέλευση τριών χρόνων από τότε, καμία εργασία δεν έχει ξεκινήσει για τη βελτίωση του δρόμου αυτού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ετοίμασε μελέτη για κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων ομβρίων υδάτων και πεζοδρομίων στο τμήμα του δρόμου αυτού;

2. Στον προϋπολογισμό του 2004 περιλήφθηκε πρόνοια για έναρξη των εργασιών βελτίωσης του δρόμου. Ποιοι οι λόγοι που οδήγησαν μέχρι σήμερα στη μη έναρξη των εργασιών βελτίωσής του;

                   3. Πότε προβλέπεται ότι θα ξεκινήσουν τα εν λόγω έργα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.143, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο συνοικισμό αυτοστέγασης Λιοπετρίου διαπίστωσα ότι οι δρόμοι εντός του συνοικισμού χρειάζονται ασφαλτόστρωση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζεται ασφαλτόστρωση των δρόμων του συνοικισμού και πότε θα γίνει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.144, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης συσταθείσα πριν από τις 15 Αυγούστου 1974, ιδιοκτήτρια ακίνητης περιουσίας στα κατεχόμενα, έχει τη δυνατότητα να πωλήσει και να μεταβιβάσει την περιουσία της πωλώντας τις μετοχές της σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προέρχεται από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.145, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ένας Ελληνοκύπριος ιδιοκτήτης περιουσίας στα κατεχόμενα έχει τη δυνατότητα να πωλήσει και να μεταβιβάσει την περιουσία του σε οποιοδήποτε πολίτη ή νομικό πρόσωπο προερχόμενο από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.146, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο συνοικισμό αυτοστέγασης Λιοπετρίου διαπίστωσα ότι ο χώρος στάθμευσης που βρίσκεται πίσω από τα καφενεία του συνοικισμού χρησιμοποιείται από μοτοσικλετιστές της περιοχής ως χώρος διεξαγωγής αγώνων ταχύτητας και ακροβατισμών, με αποτέλεσμα την πρόκληση οχληρίας και ρύπανσης από τα σύννεφα σκόνης που δημιουργούνται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ασφαλτοστρώσει, να χωροθετήσει και να τοπιοτεχνήσει το χώρο για απάμβλυνση του πιο πάνω προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.147, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο συνοικισμό αυτοστέγασης Λιοπετρίου διαπίστωσα ότι οι πάσσαλοι που εμπόδιζαν τη διέλευση τροχοφόρων από τους πεζόδρομους έχουν αποκοπεί, με αποτέλεσμα οι πεζόδρομοι να χρησιμοποιούνται από οχήματα και μοτοσικλέτες που προκαλούν ανησυχία και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πεζών και όσων χρησιμοποιούν τους πεζόδρομους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.052, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Φρεννάρους, καθώς και πότε θα προκηρυχθούν οι προσφορές για εκτέλεση του εν λόγω έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.123, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι ισχύουσες αυτή τη στιγμή διακρατικές συμφωνίες μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων χωρών σχετικά με τις ναυλωμένες πτήσεις;

2. Ποια είναι τα τέλη των αεροδρομίων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το κόστος χρήσης ενός αερολιμένα από μία αεροπορική εταιρεία; Παρακαλώ όπως μας αποσταλεί ξεχωριστός κατάλογος για τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.124, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα:

1. Τι είδους πολεοδομικά κίνητρα δόθηκαν στις τουριστικές επιχειρήσεις την τελευταία πενταετία;

2. Τι είδους κίνητρα δόθηκαν στις τουριστικές επιχειρήσεις την τελευταία πενταετία για εργοδότηση προσωπικού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.225, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το είδος των πολεοδομικών κινήτρων που δόθηκαν στις τουριστικές επιχειρήσεις την τελευταία πενταετία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.226, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το είδος των κινήτρων που δόθηκαν στις τουριστικές επιχειρήσεις την τελευταία πενταετία για εργοδότηση προσωπικού.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων