Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιώργoς Τ. Γεωργίου

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.448, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2017, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου και Αδάμου Αδάμου

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, το Υπουργείο Υγείας έχει καταλήξει μετά από διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς στο τελικό προσχέδιο του τροποποιητικού νομοσχεδίου που τιτλοφορείται Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος. Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται το θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.702, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι εμβολιασμοί των παιδιών, αφού ένας μεγάλος αριθμός γονιών επιλέγουν να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων παραθέτοντας τα στοιχεία των εμβολιασμών που έγιναν τα τελευταία χρόνια, καθώς και τα ποσοστά, αν υπάρχουν, ατόμων που δεν εμβολιάζονται σε σύγκριση με προηγούμενα χρόνια.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.295, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την κατανομή του ποσού που υπάρχει στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προς τους συνδέσμους γονέων ειδικών σχολείων παγκύπρια και ξεχωριστά για τον καθένα, καθώς και για τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία το υπουργείο προχωρεί στην κατανομή χορηγίας προς τον κάθε σύνδεσμο, παραθέτοντας αναλυτικά στοιχεία.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.424, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα έργα και τις λύσεις που προωθούνται για απάμβλυνση των μεγάλων κυκλοφοριακών προβλημάτων που δημιουργούνται στις αερογέφυρες της μείζονος Λεμεσού. Συγκεκριμένα, αναφέρω το τεράστιο πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής στον κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών με τις συμβολές των λεωφόρων Νίκου Παττίχη και Γιάννου Κρανιδιώτη, καθώς και στον κυκλικό κόμβο Ορφανίδη με κατεύθυνση τόσο από την Πάφο προς τη Λεμεσό όσο και αντίστροφα. Επίσης, κυκλοφοριακό κομφούζιο δημιουργείται και στον κυκλικό κόμβο Αγίας Φυλάξεως με τεράστια προβλήματα ταλαιπωρίας από και προς την Αγία Φύλα. Ακόμη, προβλήματα μικρότερης έκτασης υπάρχουν και στους κυκλικούς κόμβους Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας. Παρακαλώ όπως η Βουλή ενημερωθεί για τον κάθε κυκλικό κόμβο ξεχωριστά και τι λύσεις προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προωθήσει.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.466, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου
 

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω ερωτήματα σχετικά με το Παιδογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου:

1. Πόσοι ειδικοί γιατροί σε θέματα παιδικής ογκολογίας εργάζονται στο Μακάρειο Νοσοκομείο; Να καταγραφεί το ιατρικό προσωπικό που μόνιμα στελεχώνει το Παιδογκολογικό Τμήμα.

2. Πόσες κλίνες υπάρχουν στον παιδογκολογικό θάλαμο και πόσα παιδιά βρίσκονται σε κάθε δωμάτιο; Πού διανυκτερεύουν οι γονείς που φροντίζουν τα παιδιά τους που νοσηλεύονται;

3. Πόσοι παιδοχειρουργοί εργάζονται στο Μακάρειο και πόσοι από αυτούς είναι εξειδικευμένοι να κάνουν εγχειρήσεις και βιοψίες σε μωρά, ακόμα και βρέφη;

4. Υπάρχει πολυθεματική ομάδα που να αποφασίζει έγκαιρα πότε ένα παιδί πρέπει να συνεχίσει τη θεραπεία του στο εξωτερικό; Έχουμε καταγγελίες από γονείς ότι αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και κάποτε αποδεικνύεται να είναι πολύ αργά.

5. Ποιος αναλαμβάνει να συντονίζει και να κάνει αναφορές και εκθέσεις, στην περίπτωση που ένα παιδί σταλεί στο εξωτερικό ή/και επιστρέφει από θεραπεία από το εξωτερικό, και ποιος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού;

6. Θα θέλαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο υπάρχει ψυχολογική στήριξη από ψυχολόγο προς τους γονείς και τα παιδιά και αν η παρουσία του στο Μακάρειο είναι πάνω σε τακτική βάση.

7. Υπάρχει ultrasound και MRI στο Μακάρειο Νοσοκομείο; Αν όχι, τότε πού γίνονται αυτές οι εξετάσεις και με ποια διαδικασία;

8. Όταν το Παιδογκολογικό Τμήμα δίνει στοιχεία επιβίωσης, λαμβάνονται υπόψη στα στατιστικά επιτυχίας του τμήματος τα περιστατικά που αποστέλλονται στο εξωτερικό, σύμφωνα με καταγγελίες, με μεγάλη καθυστέρηση; Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο σε περίπτωση θανάτου παιδιού στο εξωτερικό ο θάνατος χρεώνεται στο ιατρικό κέντρο του εξωτερικού και όχι στο Παιδογκολογικό Τμήμα, που πιθανόν να νοσηλευόταν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της νοσηλείας.

9. Παρακαλώ να δοθεί ο αριθμός των παιδιών που τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουν σταλεί για θεραπεία στο εξωτερικό. Πόσα από αυτά έχουν κερδίσει τη μάχη και πόσα απεβίωσαν στο εξωτερικό;

10. Παρακαλώ επίσης να δοθεί αριθμός για το πόσα παιδιά συνολικά έχουν νοσηλευτεί στο Παιδογκολογικό τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Πόσα έχουν χάσει τη μάχη στο Μακάρειο και πόσα έχουν χάσει τη μάχη μετά που εστάλησαν στο εξωτερικό;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.511, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πορεία εφαρμογής της νομοθεσίας που ψηφίστηκε από τον Απρίλιο του 2016 και που αφορά την αποτέφρωση των νεκρών και κυρίως το κομμάτι που αφορά τη λειτουργία κέντρου αποτέφρωσης και δη την αγορά αποτεφρωτήρων. Θυμίζω την πρόνοια που τέθηκε στη νομοθεσία που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη σύνθεση της Βουλής ότι “η Δημοκρατία, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να ιδρύσει και να λειτουργεί κέντρο ή κέντρα αποτέφρωσης είτε ως κρατικά είτε με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αλλά κάθε τέτοιο κέντρο οφείλει να τηρεί και να συμμορφώνεται με όλες τις λοιπές απαιτήσεις και προδιαγραφές που προβλέπει ο νόμος”.

Παρακαλώ επίσης όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν μέχρι σήμερα υπήρξε ενδιαφέρον από ιδιοκτήτες γραφείων κηδειών για λειτουργία κέντρου αποτέφρωσης και, εάν όχι, πώς προτίθεται ο αρμόδιος υπουργός να καλύψει το νομοθετικό αυτό κενό. Τέλος, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για το πόσα αιτήματα υπήρξαν για καύση νεκρών τα τελευταία χρόνια, από την ψήφιση της νομοθεσίας μέχρι σήμερα, και ποιο το κόστος για την Κυπριακή Δημοκρατία για μεταφορά και αποτέφρωση σε χώρες του εξωτερικού.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.609, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου
 

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος του κάθετου δρόμου νοσοκομείου-λιμανιού στη Λεμεσό και ιδιαίτερα στο κομμάτι του δρόμου παρά την περιοχή Μονοβόλικου. Τα έργα του κάθετου δρόμου έχουν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια, αλλά, παρ’ όλα αυτά, δεν τοποθετήθηκαν ηχοπετάσματα, όπως είχε συμφωνηθεί με τους πολίτες.»
 

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.218, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου

«Πρόσφατα έγινε στάση εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών που εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια σχετικά με τις εξετάσεις για απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα. Το ζήτημα αυτό επηρεάζει τόσο τους Ελλαδίτες όσο και τους Κυπρίους ειδικευομένους. Υπάρχει το ενδεχόμενο να υποχρεωθούν οι ιατροί αυτοί να καταφύγουν σε άλλες χώρες για την απόκτηση ειδικότητας. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έχουμε ακόμα περαιτέρω μείωση σε ιατρούς στα δημόσια νοσηλευτήρια, με αποτέλεσμα τα ήδη τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία μας να πολλαπλασιαστούν.
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε για τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει το υπουργείο σας για άμεση επίλυση του πιο πάνω προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.393, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου

           «Λόγω του ότι έχουν περάσει 11 μήνες από την ψήφιση του νόμου που προνοεί για την ηλεκτρονική υγεία, ενός νόμου που σκοπό είχε τη θεσμοθέτηση του πλαισίου χρήσης της ηλεκτρονικής υγείας για την πρόληψη ασθενειών, την προαγωγή της υγείας και την αποτελεσματική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες μέσω της ίδρυσης Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, της εφαρμογής του θεσμού του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, της ρύθμισης της αποθήκευσης και χρήσης της βιοϊατρικής πληροφορίας και της τηλεϊατρικής, θεμάτων αναμφίβολα πολύ σημαντικών και ουσιαστικών για την προαγωγή της δημόσιας υγείας, θα θέλαμε να μας ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός αν έχει διοριστεί το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας και πού βρίσκεται το όλο ζήτημα.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων