Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιαννάκης Γαβριήλ

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.435, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιαννάκη Γαβριήλ

«Στο αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Νάπας απαιτείται η εκβάθυνση της λιμενολεκάνης στο σημείο εισόδου και εξόδου των σκαφών. Έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων από επαγγελματίες αλιείς που χρησιμοποιούν το καταφύγιο ότι καθυστερεί η έναρξη των βελτιωτικών έργων και ότι η υφιστάμενη κατάσταση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή διέλευση των σκαφών, ιδιαίτερα όταν επικρατεί θαλασσοταραχή και ισχυροί άνεμοι. Εξ όσων γνωρίζω, για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του 2015.

Ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης των απαραίτητων βελτιωτικών έργων στο αλιευτικό καταφύγιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.137, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιαννάκη Γαβριήλ

«Σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων τέθηκε επιτακτικά το θέμα για τις ζημιές που υφίστανται οι θερμοσίφωνες σε περιοχές οι οποίες τροφοδοτούνται αποκλειστικά με νερό από την αφαλάτωση στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Μετά και την παραδοχή από το αρμόδιο Τμήμα Υδάτων, υπάρχει πρόθεση εξαγγελίας σχετικού σχεδίου επιδότησης όσον αφορά τις συγκεκριμένες περιοχές, ούτως ώστε να δοθούν κίνητρα σε δικαιούχους να αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους κατεστραμμένους θερμοσίφωνες;

Εάν ναι, παρακαλώ να μας καταθέσετε χρονοδιάγραμμα, εάν όχι, παρακαλώ όπως εκπονηθεί μελέτη και όπως μας κοινοποιηθούν τα ευρήματα της έρευνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.237, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γιαννάκη Γαβριήλ

«Στα πλαίσια συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων στις 08 Μαρτίου 2022 σχετικά με τα θέματα παρασκευής και εμπορίας χαλλουμιού ευρύτερα, ζητήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει γραπτώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί για την τήρηση του κυπριακού προτύπου για την παρασκευή χαλλουμιού στην Κύπρο. Το αρμόδιο υπουργείο απάντησε με επιστολή του ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022.

Παρακαλείται ωστόσο ο αρμόδιος υπουργός όπως παράσχει στη Βουλή των Αντιπροσώπων περαιτέρω πληροφόρηση για τα ακόλουθα:

Στην προαναφερθείσα απαντητική επιστολή γίνεται αναφορά για ελέγχους κατά την περίοδο 2017-2020. Τι ισχύει όσον αφορά τους ελέγχους κατά το 2021 και τα έτη πριν από το 2017;

Στην ίδια επιστολή γίνεται αναφορά για ογδόντα οκτώ ελέγχους και είκοσι ένα δείγματα πιθανής παράβασης του προτύπου ως προς την περιεκτικότητα σε αιγοπρόβειο γάλα. Πόσες εταιρείες αφορούν τα πιο πάνω δείγματα; Έχουν διενεργηθεί επαναληπτικοί έλεγχοι και ποια τα αποτελέσματα; Πόσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην εμπορία χαλλουμιού; Τα ερωτήματα αυτά παρακαλώ όπως απαντηθούν και για τους ελέγχους για περιεκτικότητα σε σκόνη γάλακτος.

Όσον αφορά τους ελέγχους για περιεκτικότητα σε σκόνη γάλακτος, στην επιστολή αναφέρεται ότι για εννέα δείγματα αναμένεται ακόμα η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους. Λαμβανομένου υπόψη ότι οι υπό αναφορά έλεγχοι ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος του 2020, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης. 

Στην επιστολή επαναλαμβάνεται η φράση “πιθανή παράβαση”. Δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση μέχρι σήμερα κατά πόσο πρόκειται περί παραβάσεων;

Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ότι ελέγχους για την τήρηση του προτύπου πραγματοποιούν και οι εμπορικοί σύμβουλοι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στο εξωτερικό. Δεν αναφέρεται ωστόσο κατά πόσον έγιναν έλεγχοι για την περιεκτικότητα σε αιγοπρόβειο γάλα και την περιεκτικότητα σε γαλακτόσκονη. Για ποιους λόγους δε διενεργήθηκαν αυτού του είδους οι έλεγχοι;

Όσον αφορά τους ελέγχους στο εξωτερικό γίνεται αναφορά σε δεκαεπτά, είκοσι έξι και δεκατέσσερις παραβάσεις αντίστοιχων προδιαγραφών του προτύπου. Πόσες εταιρείες αφορούν οι πιο πάνω παραβάσεις; Έχουν διενεργηθεί επαναληπτικοί έλεγχοι και ποια τα αποτελέσματά τους; Πόσες εταιρείες δραστηριοποιούνται στην εμπορία χαλλουμιού στο εξωτερικό;

Τέλος, στην επιστολή αναφέρεται ότι για όλες τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο ύψους €530.000. Παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του προστίμου για κάθε παράβαση ξεχωριστά και κατά πόσο οδηγήθηκε οποιαδήποτε περίπτωση ενώπιον δικαστηρίου.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων