Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Αντρέας Φακοντής   

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.058, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στην οικοδόμηση των δύο νέων λυκείων της επαρχίας Πάφου. Εξ όσων γνωρίζω, τα σχέδια δεν έχουν ακόμα εγκριθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δημοσιευθούν και να εγκριθούν οι προσφορές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες οικοδόμησης των δύο νέων λυκείων της επαρχίας Πάφου, ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης της έναρξης των εργασιών και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για αποπεράτωση των δύο έργων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.059, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης, το κοινοτικό συμβούλιο μου έθεσε το αίτημα της κοινότητας για ανέγερση νέου περιφερειακού νηπιαγωγείου για κάλυψη των αυξημένων αναγκών της ευρύτερης περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο ανέγερσης νέου περιφερειακού νηπιαγωγείου και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.060, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης το κοινοτικό συμβούλιο μου έθεσε το αίτημα της κοινότητας για προώθηση της αντισεισμικής αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Τίμης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αντισεισμικής αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Τίμης και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την ολοκλήρωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.061, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης το κοινοτικό συμβούλιο μου έθεσε το αίτημα της κοινότητας για επέκταση του στίβου στο χώρο αθλοπαιδιών του Δημοτικού Σχολείου Τίμης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο επέκτασης του στίβου στο χώρο αθλοπαιδιών του Δημοτικού Σχολείου Τίμης και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.062, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Από τους κατοίκους της επαρχίας Πάφου και ιδιαίτερα από τους ηλικιωμένους τίθεται επιτακτικά το αίτημα για δημιουργία ουρολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να δημιουργήσει ουρολογική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να γίνει αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.063, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση στην κατασκευή της υπέργειας διάβασης στο Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πάφου. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ασφαλή διακίνηση των μαθητών, ιδιαίτερα μετά την κατασκευή της λεωφόρου Αγίων Αναργύρων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης στην κατασκευή της υπέργειας διάβασης στο Στ΄ Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πάφου και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την ολοκλήρωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.064, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Πενταλιάς παρατηρείται καθυστέρηση στην ανακατασκευή μέρους του δρόμου το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από κατολίσθηση βράχων. Το έργο κρίνεται αναγκαίο λόγω των σοβαρών προβλημάτων οδικής ασφάλειας που προκύπτουν.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης στην ανακατασκευή μέρους του δρόμου στην κοινότητα Πενταλιάς και για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.072, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο εργοστάσιο/οινοποιείο “Καμαντέρενα” στην Πάφο είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τους αμπελουργούς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αμπελοκαλλιέργειας. Λόγω της μειωμένης φετινής παραγωγής, που οφείλεται κυρίως στην ανομβρία, αλλά και λόγω των χαμηλών τιμών που προσφέρουν οι οινοβιομηχανίες, οι παραγωγοί ζητούν όπως τους παραχωρηθεί έκτακτη οικονομική βοήθεια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο στήριξης της αμπελοκαλλιέργειας με την παροχή έκτακτης οικονομικής βοήθειας ή με οποιαδήποτε άλλα μέτρα και, αν ναι, ποια είναι αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.114, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την καταμέτρηση των κατοίκων που έγινε στην κοινότητα Καλλέπειας φάνηκε ότι οι μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας είναι ελαφρώς περισσότεροι των διακόσιων. Ως εκ τούτου, η Καλλέπεια δεν καλύπτεται από το σχέδιο για κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο των διακόσιων κατοίκων. Η κοινοτική αρχή υποστηρίζει ότι στην καταμέτρηση που διενεργήθηκε συμπεριλήφθηκε και μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός να ξεπεράσει τους διακόσιους κατοίκους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο συμπερίληψης της κοινότητας Καλλέπειας στο σχέδιο για κοινότητες με πληθυσμό κάτω των διακόσιων κατοίκων, ώστε να δοθούν κίνητρα για ενθάρρυνση της εγκατάστασης νέων ζευγαριών στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.115, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Χούλου της επαρχίας Πάφου το κοινοτικό συμβούλιο μου έθεσε το αίτημα της κοινότητας για διενέργεια πιο τακτικά δρομολογίων για τη μεταφορά των συνταξιούχων κατόχων καρτών δωρεάν μετακίνησης.

Όπως έχω πληροφορηθεί, υπάρχει καθορισμένο δρομολόγιο μεταφοράς των κατοίκων στην πόλη της Πάφου δύο φορές την εβδομάδα. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό, για να καλύψει τις ανάγκες, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων ανθρώπων που χρειάζεται να μεταβαίνουν στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου πιο συχνά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αύξησης των δρομολογίων των λεωφορείων για μεταφορά των κατοίκων της κοινότητας Χούλου, αλλά και ευρύτερα των κατοίκων των κοινοτήτων της επαρχίας Πάφου, όπου παρουσιάζεται το ίδιο πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.116, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Λετύμβου της επαρχίας Πάφου το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το αίτημα της κοινότητας για ένταξή της στο σχέδιο για τον αγροτοτουρισμό.

Θεωρώ ότι το αίτημα της κοινότητας είναι δικαιολογημένο, αφού πολλές κοινότητες που γειτνιάζουν με τη Λετύμβου έχουν ήδη ενταχθεί στο σχέδιο για τον αγροτοτουρισμό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εντάξει την κοινότητα Λετύμβου στο σχέδιο για τον αγροτοτουρισμό, ποια τα κριτήρια ένταξης στο σχέδιο και ποιες οι διαδικασίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.191, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα στέγασης στο νηπιαγωγείο Γιόλου. Συγκεκριμένα, παρατηρείται πρόβλημα στις κτιριακές εγκαταστάσεις του νηπιαγωγείου και ο χώρος του είναι πολύ μικρός, για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της κοινότητας της Γιόλου, αλλά και των γύρω κοινοτήτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αναβάθμισης και επέκτασης του νηπιαγωγείου Γιόλου ή ανέγερσης νέου νηπιαγωγείου στην κοινότητα και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.240, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Επισκοπής Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για δημιουργία αποχετευτικού συστήματος ομβρίων υδάτων. Μετά την κατασκευή του δρόμου το πρόβλημα που παρουσιάζεται στη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων είναι πολύ σοβαρό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας αποχετευτικού συστήματος ομβρίων υδάτων στην κοινότητα Επισκοπής και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωση του έργου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.241, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Επισκοπής Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών διαπλάτυνσης και ασφαλτόστρωσης του δρόμου Επισκοπής-Νατάς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης στη διαπλάτυνση και ασφαλτόστρωση του δρόμου Επισκοπής-Νατάς και τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.254, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πραιτωρίου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για βελτίωση του γεφυριού και διαπλάτυνση του δρόμου των ορεινών θερέτρων παρά την “Πέτρα των Χασαμπουλιών”.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να κάνει, ώστε να ικανοποιηθεί το εν λόγω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.271, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Αίτημα της κοινότητας Σαλαμιού της επαρχίας Πάφου, καθώς και των άλλων κοινοτήτων της περιοχής, είναι η αναβάθμιση του Ιατρικού Κέντρου Σαλαμιού. Συγκεκριμένα, η κοινότητα Σαλαμιού και οι γύρω κοινότητες ζητούν όπως παραχωρηθεί ασθενοφόρο για κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της περιοχής, επανδρωθεί το ιατρικό κέντρο με δεύτερο ιατρό και παραϊατρικό προσωπικό και αναβαθμιστεί ο ιατρικός εξοπλισμός του.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετώνται τα ενδεχόμενα παραχώρησης ασθενοφόρου για εξυπηρέτηση των κατοίκων της κοινότητας Σαλαμιού και των γύρω κοινοτήτων, επάνδρωσης του Ιατρικού Κέντρου Σαλαμιού με δεύτερο ιατρό και παραϊατρικό προσωπικό και αναβάθμισης του ιατρικού εξοπλισμού του Ιατρικού Κέντρου Σαλαμιού και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.318, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση στην προώθηση της ευθυγράμμισης της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην κοινότητα Κονιών της επαρχίας Πάφου (δρόμος από τον κυκλικό κόμβο μέχρι το “Καμαρούδι”) και στη σύνδεσή της με το δρόμο ΑΧΕΠΑΝΣ, ώστε να δημιουργηθεί δεύτερη έξοδος από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου προς τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ασφαλή διακίνηση των κατοίκων της περιοχής, καθώς και στην πρόσβαση προς το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

α. κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο ευθυγράμμισης της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στα Κονιά και

                    β. κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας δεύτερης εξόδου από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου προς τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-                    Λεμεσού και σύνδεση με το δρόμο ΑΧΕΠΑΝΣ και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την ολοκλήρωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.358, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρινούδας της επαρχίας Πάφου μου τέθηκε το αίτημα για σύνδεση της κοινότητας με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά τον κυκλικό κόμβο που θα κατασκευαστεί δίπλα από τον παλιό σκυβαλότοπο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο κατασκευής δρόμου που να συνδέει την κοινότητα Αγίας Μαρινούδας με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά τον κυκλικό κόμβο που θα κατασκευαστεί δίπλα από τον παλιό σκυβαλότοπο και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


 Ερώτηση  με αρ. 23.06.009.01.359, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρινούδας της επαρχίας Πάφου μου τέθηκε το αίτημα για λήψη μέτρων με στόχο την κυκλοφοριακή ύφεση και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στους δρόμους της κοινότητας, οι οποίοι χρησιμοποιούνται καθημερινά από φορτηγά και βυτιοφόρα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο πρόκειται να ληφθούν μέτρα, με στόχο την κυκλοφοριακή ύφεση και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στους δρόμους της κοινότητας Αγίας Μαρινούδας (π.χ. δημιουργία κυρτωμάτων στο οδόστρωμα) και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.360, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Αίτημα της κοινότητας Αγίας Μαρινούδας της επαρχίας Πάφου είναι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος στον παλιό σκυβαλότοπο (λυματότοπο) της Αγίας Μαρινούδας και η απομάκρυνση από την περιοχή των εμπορευματοκιβωτίων που περιέχουν αμίαντο. Πέραν της οχληρίας, εκφράστηκαν έντονες ανησυχίες για την υγεία των κατοίκων της κοινότητας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να αποκατασταθεί το περιβάλλον στον παλιό σκυβαλότοπο (λυματότοπο) της Αγίας Μαρινούδας;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να απομακρυνθούν από την περιοχή τα εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν αμίαντο;

                   3. Ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.361, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για δημιουργία δεύτερης εξόδου από την κοινότητα. Στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας υπάρχει μόνο μια είσοδος και έξοδος, γι’ αυτό και το κοινοτικό συμβούλιο ζητά όπως κατασκευαστεί τουλάχιστον ένας ακόμα δρόμος για έξοδο από την κοινότητα. Η κοινότητα προτείνει όπως μια από τις τρεις παρόδους, πίσω από τα οικόπεδα που έχουν διαχωριστεί από τον οργανισμό, συνδεθεί με το δρόμο Αμαργέτης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο κατασκευής ενός ακόμα δρόμου (εξόδου) στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.362, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για λήψη μέτρων στο δρόμο Αγίας Βαρβάρας-Νατάς. Η υπερβολική ταχύτητα στο συγκεκριμένο δρόμο δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να λάβει μέτρα οδικής ασφάλειας στο δρόμο Αγίας Βαρβάρας-Νατάς (π.χ. δημιουργία κυρτωμάτων οδοστρώματος) και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.378, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για διαπλάτυνση/βελτίωση του δρόμου μπροστά από το δημοτικό σχολείο της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς. Η διαδικασία της απαλλοτρίωσης έχει ήδη ολοκληρωθεί και γνωστοποιηθεί.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για έναρξη των εργασιών διαπλάτυνσης/βελτίωσης του δρόμου μπροστά από το δημοτικό σχολείο της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.379, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών αποτύπωσης και προώθησης της κατασκευής του δρόμου που συνδέει την κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς με την κοινότητα Γιαλιάς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης της αποτύπωσης του δρόμου που συνδέει τις κοινότητες Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς και Γιαλιάς;

2. Ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση των διαδικασιών αποτύπωσης του εν λόγω δρόμου;

                    3. Ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του δρόμου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.380, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου μου τέθηκε το αίτημα για ενίσχυση της αστυνόμευσης της περιοχής. Λόγω της σημαντικής ανάπτυξης στην περιοχή και της αύξησης του πληθυσμού, δημιουργούνται πολλά προβλήματα, κυρίως στην οδική ασφάλεια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να ενισχύσει την αστυνόμευση της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.381, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου μου τέθηκε το αίτημα για κατασκευή πλακόστρωτων πεζοδρομίων στο δρόμο Πόλης-Πομού, εντός της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς. Η κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς έχει ήδη καταβάλει τη συνεισφορά της επί των έργων αναπτύξεως της κοινότητας, όπως της έχει ζητηθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για έναρξη των εργασιών για κατασκευή των πλακόστρωτων πεζοδρομίων στο δρόμο Πόλης-Πομού, εντός της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.407, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κάθικα μου τέθηκε το αίτημα για δημιουργία περιφερειακού Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας (ΣΚΕ) στην κοινότητα με σκοπό την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας περιφερειακού ΣΚΕ στην κοινότητα Κάθικα και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.408, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κάθικα της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση των πληρωμών των γεωργών της κοινότητας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών για την περίοδο 2005-2006.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για τους λόγους καθυστέρησης της πληρωμής του ποσού που προκύπτει από το αγροπεριβαλλοντικό μέτρο (καλλιέργεια αμπελιών) για την περίοδο 2005-2006.

                    2. για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την εξέταση των ενστάσεων και των πληρωμών των γεωργών από τον Κυπριακό Οργανισμό                     Αγροτικών Πληρωμών για την περίοδο 2005-2006.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.409, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κάθικα της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στην κοινότητα για την αγορά μικρού λεωφορείου. Σκοπός της απόκτησης του λεωφορείου αυτού είναι η μεταφορά των ηλικιωμένων από και προς το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο παραχώρησης οικονομικής βοήθειας για την αγορά ενός μικρού λεωφορείου από την κοινότητα Κάθικα για τη μεταφορά των ηλικιωμένων από και προς το Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.410, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κάθικα μου τέθηκε το αίτημα για επίσπευση των εργασιών ανακαίνισης και αντισεισμικής αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Κάθικα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνισης και αντισεισμικής αναβάθμισης του Δημοτικού Σχολείου Κάθικα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.411, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Λέμπας μού τέθηκε το αίτημα για ένταξη της κοινότητας στην Ταχυδρομική Υπηρεσία της κοινότητας Χλώρακα, η οποία για τη διανομή του ταχυδρομείου εντάσσεται στα όρια της Πάφου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο ένταξης της κοινότητας Λέμπας στην Ταχυδρομική Υπηρεσία της κοινότητας Χλώρακα, η οποία για τη διανομή του ταχυδρομείου εντάσσεται στα όρια της Πάφου, και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.412, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Λέμπας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για ανέγερση πολιτιστικού κέντρου/γραφείου κοινοτάρχη στην κοινότητα. Το κοινοτικό συμβούλιο Λέμπας έχει ήδη υποβάλει τη σχετική αίτηση και αναμένει απάντηση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο ανέγερσης πολιτιστικού κέντρου/γραφείου κοινοτάρχη στην κοινότητα Λέμπας και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.461, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τριμιθούσας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για διαμόρφωση της συμβολής της λεωφόρου Μεσόγης με το δρόμο Τριμιθούσας-Τάλας (φώτα τροχαίας).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα για διαμόρφωση της συμβολής της λεωφόρου Μεσόγης με το δρόμο Τριμιθούσας-Τάλας (φώτα τροχαίας) και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για αποπεράτωσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.462, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τριμιθούσας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για ανάπλαση/εξωραϊσμό της παλιάς γέφυρας και βρύσης και του πλατειακού χώρου της κοινότητας ευρύτερα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα ανάπλασης/εξωραϊσμού της παλιάς γέφυρας και βρύσης και του πλατειακού χώρου της κοινότητας ευρύτερα και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για αποπεράτωσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.463, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τριμιθούσας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για διαπλάτυνση/βελτίωση του χωριτικού δρόμου Πετριδιών-Τριμιθούσας που εξυπηρετεί τη βιομηχανική περιοχή Μεσόγης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα διαπλάτυνσης/βελτίωσης του χωριτικού δρόμου Πετριδιών-Τριμιθούσας και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για αποπεράτωσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.464, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τριμιθούσας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για διαχωρισμό της χαλίτικης γης στην περιοχή “Μέλανος” και παραχώρησή της στις φτωχές οικογένειες της κοινότητας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προωθήσει το διαχωρισμό της χαλίτικης γης στην περιοχή “Μέλανος”, με σκοπό να την παραχωρήσει στις φτωχές οικογένειες της κοινότητας Τριμιθούσας και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.465, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τριμιθούσας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για κατασκευή γεφυριού σύνδεσης της Βιομηχανικής Ζώνης Τριμιθούσας με τη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο κατασκευής γεφυριού σύνδεσης της Βιομηχανικής Ζώνης Τριμιθούσας με τη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης, και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.466, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τσάδας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα των ιδιοκτητών γης στην περιοχή Αγίας Ελένης να αναπτύξουν οικιστικά τα τεμάχιά τους, τα οποία βρίσκονται πάνω από το τούνελ που θα κατασκευαστεί στον υπό σχεδιασμό δρόμο Τσάδας-Πόλης Χρυσοχούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το πιο πάνω αίτημα μπορεί να υλοποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.467, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τσάδας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για μετατροπή των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του παλιού αστυνομικού σταθμού σε πάρκο. Με επιστολή του το κοινοτικό συμβούλιο Τσάδας έχει ήδη υποβάλει το αίτημά του και αναμένει απάντηση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο μετατροπής των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου του παλιού αστυνομικού σταθμού σε πάρκο και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.468, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τσάδας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για ενίσχυση της αστυνόμευσης της ευρύτερης περιοχής. Λόγω της σημαντικής ανάπτυξης στην περιοχή και της αύξησης του πληθυσμού, δημιουργούνται πολλά προβλήματα, κυρίως στην οδική ασφάλεια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο και πώς προτίθεται να ενισχύσει την αστυνόμευση της εν λόγω περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.469, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τσάδας μού τέθηκε το αίτημα για αύξηση των κονδυλίων προς την κοινότητα, ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή και επίστρωση με πρέμιξ των δρόμων εντός και εκτός της οικιστικής περιοχής. Παρ’ όλο που η κοινότητα Τσάδας αναπτύσσεται ραγδαία, τα σχετικά κονδύλια προς την κοινότητα στον κρατικό προϋπολογισμό είναι περιορισμένα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα αύξησης των κονδυλίων προς την κοινότητα, ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή και επίστρωση με πρέμιξ των δρόμων εντός και εκτός της οικιστικής περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.470, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κουκλιών της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για διαχωρισμό οικοπέδων στο κυβερνητικό τεμάχιο της Έπαυλης Κουκλιών, για να παραχωρηθούν σε φτωχές οικογένειες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετάται το πιο πάνω αίτημα και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διαχωρισμού των οικοπέδων στο κυβερνητικό τεμάχιο της Έπαυλης Κουκλιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.471, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κουκλιών της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για αύξηση της συνεισφοράς του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (από 65% σε 70%) για την κατασκευή του κοινοτικού γηπέδου. Οι οικονομικοί πόροι της κοινότητας, η οποία κατοικείται κυρίως από πρόσφυγες, είναι περιορισμένοι, γι’ αυτό και αδυνατεί να εξεύρει το απαιτούμενο κονδύλι για αποπεράτωση του συγκεκριμένου έργου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα αύξησης της συνεισφοράς του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (από 65% σε 70%) για την κατασκευή του κοινοτικού γηπέδου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.472, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κουκλιών της επαρχίας Πάφου, το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για την επιθυμία της κοινότητας να εκπονήσει μελέτη στρατηγικής ανάπτυξης η οποία να περιλαμβάνει το αποχετευτικό σύστημα, το οδικό δίκτυο και τις πολεοδομικές ζώνες. Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Κουκλιών είναι η επιχορήγηση της συγκεκριμένης μελέτης από το κράτος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης της μελέτης στρατηγικής ανάπτυξης της κοινότητας Κουκλιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.473, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κουκλιών της επαρχίας Πάφου, το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το αίτημα της κοινότητας για εγγραφή των αγροτικών δρόμων της κοινότητας ως δημόσιων δρόμων.

Μεταξύ άλλων, η κοινότητα Κουκλιών ζητά την εγγραφή ως δημόσιου δρόμου του αγροτικού δρόμου που συνδέει την κοινότητα Κουκλιών με την κοινότητα Νικόκλειας και τα ορεινά θέρετρα και του αγροτικού δρόμου που συνδέει την κοινότητα με τις τουριστικές αναπτύξεις. Κυρίως, όσον αφορά το δρόμο που συνδέει την κοινότητα Κουκλιών με την κοινότητα Νικόκλειας, ο οποίος χρησιμοποιείται καθημερινά από πολλά οχήματα, καθώς και από τους μαθητές της Νικόκλειας, η εγγραφή του ως δημόσιου δρόμου κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να διαπλατυνθεί και να βελτιωθεί άμεσα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο εγγραφής, αποτύπωσης και αναβάθμισης των αγροτικών δρόμων που συνδέουν την κοινότητα Κουκλιών με την κοινότητα Νικόκλειας και τα ορεινά θέρετρα, καθώς και τις τουριστικές αναπτύξεις και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.577, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αρόδων της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για δημιουργία περιφερειακού Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας (ΣΚΕ) στην κοινότητα, με σκοπό την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων. Το κοινοτικό συμβούλιο προτείνει τη δημιουργία περιφερειακού Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας στο χώρο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Αρόδων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας περιφερειακού Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας στην κοινότητα Αρόδων και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.578, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αρόδων της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για αναστήλωση της εκκλησίας-μοναστηριού του Αγίου Σάββα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αναστήλωσης της εκκλησίας-μοναστηριού του Αγίου Σάββα στην κοινότητα Αρόδων και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.005, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νατάς της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για έγκριση επιπλέον κονδυλίου για επιδιόρθωση του νηπιαγωγείου Νατάς. Το κοινοτικό συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Έπαρχο Πάφου ότι έχει ήδη εγκριθεί για το σκοπό αυτό κονδύλι ύψους £7.000. Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο, από τις προσφορές τις οποίες έλαβε, το κόστος επιδιόρθωσης του νηπιαγωγείου είναι πολύ μεγαλύτερο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προτίθεται να παραχωρήσει επιπλέον κονδύλι στο κοινοτικό συμβούλιο Νατάς για επιδιόρθωση του νηπιαγωγείου της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.006, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νατάς της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για διορισμό αγροτικού διανομέα για εξυπηρέτηση της εν λόγω κοινότητας. Το κοινοτικό συμβούλιο Νατάς έχει προβεί σ’ όλες τις βασικές ενέργειες, όπως του είχε ζητηθεί από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να διορίσει αγροτικό διανομέα στην κοινότητα Νατάς και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.007, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χολετριών της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για προώθηση της διαδικασίας διαχωρισμού οικοπέδων στην κοινότητα Μαμωνιών, προκειμένου αυτά να δοθούν στις φτωχές οικογένειες και τα νεαρά ζευγάρια της κοινότητας Χολετριών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.013, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Επισκοπής της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για προώθηση της διαδικασίας διαχωρισμού οικοπέδων στην κοινότητα, προκειμένου να γίνει μετακίνηση των κατοίκων της βόρειας περιοχής της Επισκοπής.

Πριν από πολλά χρόνια το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης έκρινε ακατάλληλη για οικιστική ανάπτυξη τη βόρεια περιοχή της εν λόγω κοινότητας και ζήτησε τη μετακίνηση των κατοίκων της σε άλλη περιοχή. Έκτοτε δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόοδος για τη μετακίνηση των κατοίκων της βόρειας περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία μετακίνησης των κατοίκων της βόρειας περιοχής της κοινότητας σε άλλη περιοχή και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται;

                    2. Προτίθεται το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης να προβεί σε νέες μελέτες για διαπίστωση της καταλληλότητας του εδάφους για οικιστική                     ανάπτυξη στη βόρεια περιοχή, δεδομένου ότι από τότε που έκανε την πρώτη μελέτη μέχρι σήμερα η επιστήμη της μηχανικής έχει κάνει                      σημαντική πρόοδο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.043, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Σε συνάντηση που είχα με εκπροσώπους του Συνδέσμου Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Πόλης και Επαρχίας Πάφου ενημερώθηκα για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι η ανυπαρξία ειδικών σχολείων σε κατάλληλους χώρους, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού προς εξυπηρέτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και η έλλειψη ειδικού εξοπλισμού και βοηθημάτων προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών αυτών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο:

1. δημιουργίας ειδικών σχολείων στην πόλη και επαρχία Πάφου σε κατάλληλους για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες χώρους και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται˙

2. επαρκούς στελέχωσης των σχολείων με εξειδικευμένο προσωπικό και προσοντούχους εκπαιδευτές˙

                    3. εγκατάστασης στα σχολεία κατάλληλου και επαρκούς εξοπλισμού και ειδικών βοηθημάτων τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες                     των παιδιών με ειδικές ανάγκες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.100, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε υπολογίζεται να υλοποιηθεί η απόφαση για εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού και τοποθέτηση του αναγκαίου προσωπικού στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.108, ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Λάσας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για ολοκλήρωση της κατασκευής του δρόμου Πόλης Χρυσοχούς-Σίμου-Λάσας-Αγίου Δημητριανού.

Η κατασκευή του εν λόγω δρόμου έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς ένα μικρό τμήμα, 700 περίπου μέτρων, εντός της κοινότητας Λάσας δεν έχει αποπερατωθεί, παρ’ όλο που έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απαλλοτρίωσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της κατασκευής του συγκεκριμένου τμήματος (εντός της κοινότητας Λάσας) του δρόμου Πόλης Χρυσοχούς-Σίμου-Λάσας-Αγίου Δημητριανού και για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.114, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Φύτης της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για ασφαλτόστρωση του δρόμου εντός της κοινότητας που περνά μπροστά από το δημοτικό σχολείο και το κέντρο υγείας και καταλήγει στη συμβολή με το δρόμο της κοινότητας Μηλιάς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο ασφαλτόστρωσης του συγκεκριμένου δρόμου και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.115, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Φύτης της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο δρόμο που διέρχεται μπροστά από το δημοτικό σχολείο, καθώς και για επένδυσή του με πέτρα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο κατασκευής τοίχου αντιστήριξης στον εν λόγω δρόμο και επένδυσής του με πέτρα και, αν ναι, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.116, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Φύτης της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για βελτίωση/επίστρωση με πρέμιξ του δρόμου που οδηγεί στην τοποθεσία “Βρύση Αγροίκους”. Η βελτίωση του συγκεκριμένου δρόμου κρίνεται αναγκαία, γιατί χρησιμοποιείται καθημερινά από πολλούς τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται τη Βρύση Αγροίκους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο βελτίωσης/επίστρωσης με πρέμιξ του δρόμου που οδηγεί στη Βρύση Αγροίκους και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.117, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Φύτη της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στην κοινότητα για αποπληρωμή του δανείου, ύψους £50.000, που είχε συνάψει το προηγούμενο κοινοτικό συμβούλιο Φύτης. Σκοπός της σύναψης του δανείου ήταν η εξασφάλιση χρημάτων για απαλλοτρίωση της κατοικίας του κ. Φίλιππου Θεοδοσίου, ώστε αυτή να χρησιμοποιηθεί ως πολιτιστικό κέντρο και μουσείο.

Η κοινότητα Φύτης αριθμοί 70 κατοίκους, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι συνταξιούχοι. Τα έσοδα από τη φορολογία των κατοίκων ανέρχονται στις £4.000, πράγμα που καθιστά αδύνατη την κάλυψη της ετήσιας δόσης αποπληρωμής του δανείου, που ανέρχεται στις £9.000 περίπου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα παροχής οικονομικής βοήθειας στο κοινοτικό συμβούλιο Φύτης για αποπληρωμή του συγκεκριμένου δανείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.118, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Δρύμου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για ολοκλήρωση της βελτίωσης του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς προς Σίμου-Δρύμου-Άγιο Δημητριανό.

Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει βελτιωθεί εκτός από ένα μικρό τμήμα του δρόμου εντός της κοινότητας Δρύμου, μήκους 450 μ. περίπου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της βελτίωσης του συγκεκριμένου τμήματος (εντός της κοινότητας Δρύμου) του δρόμου Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς προς Σίμου-Δρύμου-Άγιο Δημητριανό και για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την ολοκλήρωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.125, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νέα Δήμματα της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για προώθηση του σχεδιασμού και της κατασκευής της πλατείας της κοινότητας. Σημειώνεται ότι ολόκληρη η κοινότητα Νέων Δημμάτων έχει κηρυχθεί διατηρητέα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το όλο έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.126, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νέα Δήμματα της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για προώθηση των εργασιών συντήρησης των κοινοτικών κτιρίων, καθώς και του κοινοτικού καφενείου. Σημειώνεται ότι ολόκληρη η κοινότητα Νέων Δημμάτων έχει κηρυχθεί διατηρητέα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το όλο έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.127, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς, μου τέθηκε το αίτημα για προώθηση της κατασκευής του δυτικού παρακαμπτήριου δρόμου της πλατείας.

Λόγω διάφορων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο σχεδιασμό και την απαλλοτρίωση της απαιτούμενης γης για κατασκευή του δρόμου, τροποποιήθηκαν τα ρυθμιστικά και κατασκευαστικά σχέδια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σοβαρή καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών για υλοποίηση του έργου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το όλο έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.128, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς, μου τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για έγκριση από το Γραφείο Προγραμματισμού της σύναψης δανείου από το δήμο Πόλης Χρυσοχούς με σκοπό τη διαμόρφωση του χερσαίου χώρου στη νέα λιμενολεκάνη του αλιευτικού καταφυγίου στο Λατσί. Το ύψος του δανείου ανέρχεται στις £724.500.

Τα θαλάσσια έργα για το αλιευτικό καταφύγιο ολοκληρώθηκαν εδώ και τρία χρόνια με δαπάνες £4 εκατομ., αλλά το αλιευτικό καταφύγιο εξακολουθεί να λειτουργεί με προβλήματα και αδυναμίες, λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαμόρφωσης του χερσαίου χώρου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της καθυστέρησης της έγκρισης του δανείου από το Γραφείο Προγραμματισμού, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για έγκριση του δανείου και ολοκλήρωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.129, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς, μου τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για παραχώρηση του κατασκηνωτικού χώρου στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα να προβεί στην αξιοποίησή του είτε από μόνος του είτε μέσω στρατηγικού επενδυτή.

Σε πρόσφατη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος αποφασίστηκε καταρχάς όπως ο κατασκηνωτικός χώρος παραχωρηθεί στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς. Σημειώνεται ότι ο ΚΟΤ φαίνεται να συμφωνεί με την παραχώρηση του κατασκηνωτικού χώρου στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης στο θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.130, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για κατασκευή τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος του δρόμου και επένδυσή τους με πέτρα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το όλο έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.131, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για κατασκευή πεζοδρομίων.

Η προώθηση του έργου κρίνεται αναγκαία, λόγω της μεγάλης ανάπτυξης που παρατηρείται στην κοινότητα Πομού τα τελευταία χρόνια. Σημειώνεται ότι σε δύο περιφερειακές συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν δόθηκαν οδηγίες από τους αρμόδιους υπουργούς για προώθηση του σχεδιασμού του έργου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το όλο έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.132, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς, μου τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για δημιουργία γραμμικού πάρκου κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.

Η δημιουργία γραμμικού πάρκου κατά μήκος του ποταμού, που είχε προσυμφωνηθεί με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κρίνεται αναγκαία ενόψει της ένταξης της κοίτης του ποταμού στο σχέδιο “Φύση 2000”. Το γραμμικό πάρκο θα περιλαμβάνει πεζόδρομους, καθιστικά, τεχνητή λίμνη με παρατηρητήριο πτηνολόγων κ.ά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το όλο έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.133, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς, μου τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για επιχορήγηση και ένταξη του έργου για δημιουργία του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων (αποχετευτικό σύστημα Πόλης Χρυσοχούς) στα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση της κυβέρνησης στο θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.141, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Πρόσφατα ενημερώθηκα για τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τη μη ορκωμοσία των ειδικών αστυφυλάκων/εποπτών οδικών μεταφορών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών.

Τα δεκατρία άτομα τα οποία έχουν προσληφθεί ως επόπτες οδικών μεταφορών (ειδικοί αστυφύλακες) παρακολούθησαν μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, έτυχαν εκπαίδευσης στην Αστυνομική Ακαδημία και παρακάθισαν σε εξετάσεις, στις οποίες πέτυχαν.

Δυστυχώς, οι εν λόγω ειδικοί αστυφύλακες/επόπτες οδικών μεταφορών δεν έχουν ακόμα ορκιστεί, γι’ αυτό και δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν τα καθήκοντά τους όπως αυτά προβλέπονται στο σχέδιο υπηρεσίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν έχουν ακόμα ορκιστεί οι εν λόγω ειδικοί αστυφύλακες/επόπτες οδικών μεταφορών και πότε εκτιμάται ότι θα ορκιστούν, προκειμένου να είναι σε θέση να εκτελούν τα καθήκοντά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.188, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Υπάρχουν πληροφορίες για κατάργηση του 356 ΤΠ στην Πόλη Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου. Οι ανησυχίες μας για μια τέτοια πιθανή εξέλιξη είναι έντονες, δεδομένου ότι οι Πάφιοι στρατιώτες είναι οι πλέον αδικημένοι τόσο στις τοποθετήσεις όσο και στις μετακινήσεις προς την επαρχία Πάφου, γιατί οι θέσεις στα υφιστάμενα τάγματα της επαρχίας είναι πολύ περιορισμένες σε σχέση με τον αριθμό των Πάφιων στρατιωτών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ευσταθούν οι πληροφορίες για κατάργηση του 356 ΤΠ στην Πόλη Χρυσοχούς και, εάν ναι, ποιοι οι λόγοι κατάργησης του εν λόγω τάγματος και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.189, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Το τελευταίο διάστημα γίναμε αποδέκτες καταγγελιών ότι αριθμός πρατηριούχων πετρελαιοειδών επιχειρεί νόθευση του πετρελαίου θέρμανσης με μηχανέλαια με απώτερο στόχο το περαιτέρω κέρδος. Η ενέργεια αυτή δημιουργεί ταυτόχρονα και σοβαρό πρόβλημα στους λέβητες των μηχανοστασίων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται έλεγχοι και πόσο συχνά, αν έχουν εντοπιστεί τέτοιες περιπτώσεις και σε ποιες ενέργειες προβαίνει το αρμόδιο υπουργείο για αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.198, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αρμίνου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για παροχή οικονομικής βοήθειας στην κοινότητα, προκειμένου να προωθηθούν η ανακαίνιση του κοινοτικού καφενείου και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και διάφορα εξωραϊστικά έργα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο παροχής οικονομικής βοήθειας στην κοινότητα, ώστε να προωθηθούν η ανακαίνιση του κοινοτικού καφενείου και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και διάφορα εξωραϊστικά έργα και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.234, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με εκπροσώπους της εταιρείας “Κ. Υπεραστικά Λεωφορεία Λτδ” (GREEN BUSES) ενημερώθηκα για τον αποκλεισμό της εν λόγω εταιρείας από το σχέδιο επιδότησης των περιφερειακών εταιρειών λεωφορείων.

Παρ’ όλο που ο τότε Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων με απόφασή του, ημερομηνίας 17 Αυγούστου 2001, περιέλαβε την “Κ. Υπεραστικά Λεωφορεία Λτδ” στις περιφερειακές εταιρείες λεωφορείων, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δεν έχει καταβάλει καμιά επιδότηση προς τη συγκεκριμένη εταιρεία. Η “Κ. Υπεραστικά Λεωφορεία Λτδ” εκτελεί την ίδια εργασία με τις υπόλοιπες περιφερειακές εταιρείες (κόμιστρο κατ’ επιβάτη) και μάλιστα σε πιο άγονες διαδρομές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία “Κ. Υπεραστικά Λεωφορεία Λτδ” δε λαμβάνει επιδότηση για τα υπεραστικά δρομολόγια τα οποία εκτελεί, παρ’ όλο που έχει περιληφθεί στις περιφερειακές εταιρείες λεωφορείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.235, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής, έτσι ώστε να μετακινηθούν εκεί οι υφιστάμενες και οι νέες επιχειρήσεις.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας βιοτεχνικής περιοχής στην κοινότητα Χρυσοχούς και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.236, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για διαχωρισμό οικοπέδων στην εν λόγω κοινότητα ή στη γύρω περιοχή, προκειμένου να δοθούν σε πρόσφυγες που κατοικούν σε σπίτια τα οποία είναι κτισμένα σε τουρκοκυπριακή γη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο διαχωρισμού οικοπέδων στην κοινότητα Χρυσοχούς ή στη γύρω περιοχή και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.237, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Γουδιού της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για καθαρισμό της κοίτης του ποταμού από τη γέφυρα μέχρι τη θάλασσα. Τα απορρίμματα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού εγκυμονούν πολλούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων της γύρω περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται ο καθαρισμός της κοίτης του ποταμού στην κοινότητα Γουδιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.238, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

         «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Γουδιού της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για καταβολή του κονδυλίου το οποίο εγκρίθηκε για αναστήλωση των βρυσών της κοινότητας.

         Συγκεκριμένα, σε σύσκεψη του Υπουργείου Εσωτερικών με το κοινοτικό συμβούλιο Γουδιού, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Απριλίου 2007, εγκρίθηκε κονδύλι ύψους £5.000 για αναστήλωση των βρυσών της κοινότητας.

         Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης της καταβολής του εν λόγω κονδυλίου και πότε αναμένεται αυτό να καταβληθεί στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.259, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για δημιουργία ταχυδρομικού γραφείου στο δήμο Πέγειας προς εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών του δήμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας ταχυδρομικού γραφείου στο δήμο Πέγειας και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.260, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για ενίσχυση της αστυνόμευσης στο δήμο Πέγειας. Για το σκοπό αυτό, το δημοτικό συμβούλιο ζητά όπως ενισχυθεί ο θεσμός του “αστυνομικού της γειτονιάς” με ακόμα έναν αστυνομικό στο δήμο, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν τα αυξημένα κρούσματα διαρρήξεων και τροχαίων παραβάσεων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο ενίσχυσης του θεσμού του “αστυνομικού της γειτονιάς” με ακόμα έναν αστυνομικό στο δήμο Πέγειας και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.261, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης για τη λεωφόρο Αγίου Γεωργίου, η οποία παρουσιάζει αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση, έτσι ώστε να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα για την αναβάθμιση (ηλεκτροφώτιση, κατασκευή πεζοδρομίων κ.ά.) του εν λόγω δρόμου.

Θεωρώ ότι η κατασκευή έργων αναβάθμισης επί της λεωφόρου Αγίου Γεωργίου είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο δρόμο έχουν προκληθεί κατά καιρούς πολλά σοβαρά και θανατηφόρα δυστυχήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο εκπόνησης κυκλοφοριακής μελέτης για τη λεωφόρο Αγίου Γεωργίου, με σκοπό αυτή να αναβαθμιστεί, και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.423, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με την απόφαση του προηγούμενου Υπουργικού Συμβουλίου για μετατροπή των λιμανιών Κάτω Πάφου και Λατσιού σε μαρίνες;

2. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί η απόφαση του προηγούμενου Υπουργικού Συμβουλίου, υπάρχει πρόθεση για εκπόνηση τεχνοοικονομικής και περιβαλλοντικής μελέτης;

                   3. Υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας μαρίνας στο χώρο του λιμανιού Κάτω Πάφου, ο οποίος έχει συμπεριληφθεί στα μνημεία παγκόσμιας                    κληρονομιάς;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.424, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Kατά τη συνάντησή μου με εκπροσώπους του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου στην επαρχία Πάφου, μου τέθηκαν τα εξής δύο αιτήματα:

1. Ανάγκη τοποθέτησης και δεύτερου ιατρού στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των θαλασσαιμικών ατόμων των επαρχιών Πάφου και Λεμεσού.

2. Ανάγκη δημιουργίας αυτόνομης θαλασσαιμικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετώνται τα προαναφερθέντα αιτήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.482, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Έμπας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για προώθηση της διαδικασίας διαχωρισμού οικοπέδων στην εν λόγω κοινότητα, προκειμένου αυτά να δοθούν στις φτωχές οικογένειες και τα νεαρά ζευγάρια της κοινότητας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.483, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Έμπας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για προώθηση της ετοιμασίας του ρυθμιστικού σχεδίου σχετικά με τη διαμόρφωση της λεωφόρου Έμπας (πρώην Νικολάου Έλληνα) από τα “Διπλαρκάτζια” μέχρι την περιοχή “Ελιές”, καθώς και κήρυξή της ως εμπορικού άξονα. Σημειώνεται ότι η κοινότητα Έμπας είναι η μόνη κοινότητα η οποία δεν έχει εμπορικό άξονα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο ετοιμασίας ρυθμιστικού σχεδίου για τη διαμόρφωση της λεωφόρου Έμπας και για κήρυξή της σε εμπορικό άξονα και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.484, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Έμπας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για προώθηση της ετοιμασίας του ρυθμιστικού σχεδίου για αναβάθμιση/βελτίωση του δρόμου από την περιοχή “Ελιές” μέχρι το τέρμα της λεωφόρου Νικολάου Έλληνα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω σχέδιο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.485, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Έμπας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για προώθηση του έργου για τη βελτίωση της στροφής στην είσοδο του χωριού (περιοχή “Ελιές”), τουλάχιστον από τη μια πλευρά, για την οποία έχουν εξασφαλιστεί οι υπογραφές των ιδιοκτητών των τεμαχίων που επηρεάζονται.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.486, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Έμπας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για αύξηση των κονδυλίων για αναπτυξιακά έργα που παραχωρούνται στην κοινότητα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.487, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Έμπας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης από το Γραφείο Προγραμματισμού της δανειοδότησης από εμπορική τράπεζα για υλοποίηση της γ΄ φάσης εξωραϊσμού της κεντρικής πλατείας της κοινότητας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα αυτή και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.488, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Έμπας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για βελτίωση των παρόδων του παρακαμπτήριου δρόμου Έμπας-Τάλας, καθώς και κατασκευή ρείθρων από μπετόν κατά μήκος και των δύο πλευρών του εν λόγω δρόμου, με στόχο τη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων. Σημειώνεται ότι στο δρόμο αυτό και ειδικότερα στις παρόδους του έχουν σημειωθεί αρκετά και σοβαρά δυστυχήματα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο ικανοποίησης του προαναφερθέντος αιτήματος και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.489, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Τάλας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για αναβάθμιση/ασφαλτόστρωση του υφιστάμενου δρόμου Τάλας-Κοίλης-Τσάδας, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία του νέου κοιμητηρίου στο χώρο όπου έχει επιλεγεί.

Η κοινότητα Τάλας είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην κατασκευή του δρόμου μέσω δανεισμού και αποπληρωμής του δανείου από την κυβέρνηση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αναβάθμισης/ασφαλτόστρωσης του υφιστάμενου δρόμου Τάλας-Κοίλης-Τσάδας και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.494, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αναρίτας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για προώθηση της κατασκευής κυρτώματος οδοστρώματος σε δρόμο εντός της κοινότητας, το οποίο έχει εγκριθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και το Φορέα Κυκλοφοριακών Μελετών εδώ και αρκετό καιρό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.495, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αναρίτας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για προώθηση της κατασκευής του παρακαμπτήριου δρόμου προς το ΚΕΝ Αναρίτας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.496, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αναρίτας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για αλλαγή της Λευκής Ζώνης (Ζ3) κοντά στο φράγμα του Ασπρόκρεμμου. Η περιοχή αυτή εντάχθηκε στη Ζώνη Ζ3, προκειμένου να προστατευθεί το φράγμα και δη τα υπόγεια νερά.

Μετά από πρωτοβουλία του κοινοτικού συμβουλίου, μελέτες που εκπονήθηκαν από εμπειρογνώμονες αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος μόλυνσης των νερών του φράγματος. Ως εκ τούτου, το κοινοτικό συμβούλιο ζητά την αλλαγή της Ζώνης Ζ3 της περιοχής (2 000 σκάλες).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αλλαγής της Λευκής Ζώνης (Ζ3) στην περιοχή κοντά στο φράγμα του Ασπρόκρεμμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.497, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μανδριών της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για προώθηση της υλοποίησης του έργου που αφορά το πάρκο στη θάλασσα στην περιοχή “Αμμόκνο”.

Ο χώρος παραχωρήθηκε στο κοινοτικό συμβούλιο και ετοιμάστηκαν τα σχέδια. Μένει μόνο η υλοποίηση του έργου από το Τμήμα Δασών. Το έργο υπολογίζεται να κοστίσει €5.500 και ο αριθμός φακέλου είναι 8.07.005/2.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το όλο έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.510, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πολεμίου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για προώθηση της κατασκευής του υδρευτικού δικτύου από το φράγμα Κανναβιούς προς τις κοινότητες Πολεμίου, Κάθικα, Στρουμπιού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το όλο έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.511, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μεσόγης της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για προώθηση του σχεδιασμού του δρόμου Πάφου-Μεσόγης-Τσάδας (λεωφόρος Μεσόγης) με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και χωρίς νησίδα στη μέση.

Σύμφωνα με το κοινοτικό συμβούλιο Μεσόγης, ο αρχικός σχεδιασμός από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για το συγκεκριμένο δρόμο περιλαμβάνει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και νησίδα στη μέση, εισήγηση που βρίσκει αντίθετη την κοινότητα, καθώς και τους επιχειρηματίες της περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις της κυβέρνησης για το εν λόγω έργο, κατά πόσο έχει παρθεί τελική απόφαση για το σχεδιασμό του συγκεκριμένου δρόμου, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.512, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μεσόγης της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για λήψη προσωρινών μέτρων όσον αφορά στην αποσυμφόρηση και την αποφυγή σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων στη συμβολή των δρόμων λεωφόρου Μεσόγης και του δρόμου που οδηγεί προς το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Το έργο αυτό περιλαμβάνεται στο ρυθμιστικό σχέδιο που ήδη ετοιμάζεται για αναβάθμιση της λεωφόρου Μεσόγης (δρόμος Πάφου-Μεσόγης-Τσάδας), αλλά δυστυχώς η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στη λήψη προσωρινών μέτρων και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.513, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μεσόγης της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για προώθηση της εγκατάστασης των φώτων τροχαίας στη συμβολή της λεωφόρου Μεσόγης με το δρόμο που οδηγεί προς την κοινότητα Τριμιθούσας.

Το κονδύλι για την εγκατάσταση των συγκεκριμένων φώτων τροχαίας έχει εγκριθεί, αλλά, δυστυχώς, το έργο δεν έχει αποπερατωθεί.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.514, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μεσόγης της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για προώθηση της κατασκευής των κυρτωμάτων οδοστρώματος τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί από το αρμόδιο τμήμα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πoιο στάδιο βρίσκεται το όλο έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.551, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κοίλης της επαρχίας Πάφου πληροφορήθηκα ότι η κοινότητα έχει τέσσερις οικιστικές περιοχές οι οποίες δε συνδέονται μεταξύ τους, λόγω του ότι οι δρόμοι που οδηγούν σ’ αυτές δεν είναι εγγεγραμμένοι (δημόσιοι). Για το σκοπό αυτό υποβλήθηκε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Χωρομετρίας ρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο και εγκρίθηκε.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή του εν λόγω ρυθμιστικού σχεδίου, το οποίο θα ενώνει τις τέσσερις οικιστικές περιοχές της κοινότητας Κοίλης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.552, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κοίλης της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα όσον αφορά την ετοιμασία των διαχειριστικών σχεδίων για το σχέδιο “Φύση 2000”.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των διαχειριστικών σχεδίων για το σχέδιο “Φύση 2000”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.586, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για επέκταση του περιφερειακού ολοήμερου δημοτικού σχολείου με μία επιπλέον αίθουσα, η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως κουζίνα και ως αποθήκη για τον εξοπλισμό του σχολείου.

Επίσης, μου έχει τεθεί το αίτημα για κάλυψη από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού του κόστους του μεσημβρινού φαγητού όλων των παιδιών του σχολείου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο επέκτασης του εν λόγω σχολείου με μία επιπλέον αίθουσα, καθώς και για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο κάλυψης του κόστους του μεσημβρινού φαγητού όλων των παιδιών του σχολείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.587, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για επίσπευση των εργασιών κατασκευής του δρόμου Σουσκιούς-Φασούλλας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα αποπεράτωσής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.588, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο των σπιτιών της κοινότητας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αντικατάστασης των στεγών από αμίαντο στα σπίτια της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Πάφου και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.013, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Το τελευταίο διάστημα έχω γίνει δέκτης αρκετών παραπόνων από επαναπατρισθέντες Κυπρίους οι οποίοι ζούσαν σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικότερο παράπονό τους είναι ότι δε δικαιούνται να λαμβάνουν κοινωνική σύνταξη, σε αντίθεση με όσους έχουν επαναπατρισθεί από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο χορήγησης κοινωνικής σύνταξης στους επαναπατρισθέντες Κυπρίους οι οποίοι έζησαν σε χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.078, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χλώρακα της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της ετοιμασίας του Ρυθμιστικού Σχεδίου για τη Λεωφόρο Μακαρίου (δρόμος Πάφου-Χλώρακα-Κισσόνεργας).

Ο συγκεκριμένος δρόμος είναι πρωταρχικής σημασίας, γιατί συνδέει τις κοινότητες της δυτικής περιοχής Πάφου με την πόλη της Πάφου, και ως εκ τούτου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.176, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ανδρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ανδρολίκου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για μετακίνηση στην κτηνοτροφική περιοχή Ανδρολίκου των κτηνοτροφικών υποστατικών (κοπαδιών) που βρίσκονται εντός της κοινότητας.

Παράλληλα, το κοινοτικό συμβούλιο Ανδρολίκου ζητά την κατασκευή δρόμου που να οδηγεί στην κτηνοτροφική περιοχή, τη δημιουργία δικτύου ύδρευσης και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για μετακίνηση των κτηνοτροφικών υποστατικών στην κτηνοτροφική περιοχή Ανδρολίκου και για ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών στην εν λόγω κτηνοτροφική περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.177, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ανδρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νέου Χωρίου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για προώθηση της κατασκευής του παρακαμπτήριου δρόμου της κοινότητας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.376, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κουκλιών της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για κατ’ εξαίρεση ένταξη των κοινοτήτων Κουκλιών, Πολεμίου και Γιόλου στο στεγαστικό σχέδιο για κοινότητες κάτω των πεντακοσίων κατοίκων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αυτό και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για υλοποίηση της σχετικής απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.378, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κουκλιών της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για ολοκλήρωση του δρόμου εντός της κτηνοτροφικής περιοχής Κουκλιών (Σουσκιού), καθώς και το αίτημα για ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης των κτηνοτροφικών υποστατικών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την ολοκλήρωση του δρόμου εντός της κτηνοτροφικής περιοχής Κουκλιών (Σουσκιού) και για την ολοκλήρωση της ηλεκτροδότησης των κτηνοτροφικών υποστατικών.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.619, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Αίτημα της κοινότητας Σαλαμιούς της επαρχίας Πάφου είναι η προώθηση των διαδικασιών για το θέμα του αστικού αναδασμού. Συγκεκριμένα, στην κοινότητα Σαλαμιούς υπάρχουν αρκετές οικιστικές ζώνες χωρίς όμως να υπάρχουν δρόμοι, λόγω του ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο αναδασμός.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του αστικού αναδασμού και πότε υπολογίζεται να εγκριθούν οι σχετικοί κανονισμοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.025, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χολετριών της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για κοινοποίηση προς το κοινοτικό συμβούλιο Χολετριών του πορίσματος της γεωλογικής μελέτης που εκπονήθηκε το 2007 για τα παλιά Χολέτρια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως κοινοποιήσει το πόρισμα γεωλογικής μελέτης που εκπονήθηκε το 2007 για τα παλιά Χολέτρια στο κοινοτικό συμβούλιο Χολετριών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.030, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για άρση της αδικίας σε βάρος ατόμων που προχώρησαν σε επιδιόρθωση των σπιτιών τους στο συνοικισμό αυτοστέγασης της κοινότητας λίγο πριν από την αύξηση στο ποσό που παραχωρείται για το σκοπό αυτό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο παραχώρησης επιπλέον ποσού για όσους προχώρησαν σε επιδιόρθωση των σπιτιών τους στο Συνοικισμό Αυτοστέγασης Τίμης λίγο πριν από την απόφαση για αύξηση του εν λόγω ποσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.031, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το παράπονο ομάδας γεωργοκτηνοτρόφων της κοινότητας, οι οποίοι υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση του Τμήματος Γεωργίας καλλιεργούσαν συγκεκριμένη έκταση γης εντός της περιοχής του αεροδρομίου.

Μετά την κατασκευή του στρατιωτικού αεροδρομίου απαγορεύτηκε η καλλιέργεια της εν λόγω έκτασης γης. Πρόσφατα ζητήθηκαν προσφορές για την καλλιέργεια της γης αυτής. Η προσφορά κατακυρώθηκε σε έναν επιτυχών προσφοροδότη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις λεπτομέρειες της προκήρυξης της προσφοράς (πότε προκηρύχθηκε, πότε κατακυρώθηκε, τον αριθμό των προσφοροδοτών, το ύψος της προσφοράς που κατακυρώθηκε).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.032, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της μετακίνησης των αμιάντων σπό τα σπίτια της κοινότητας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία μετακίνησης των αμιάντων από τα σπίτια στην κοινότητα Τίμης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.033, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα να χαριστούν από την κυβέρνηση τα γεωργικά δάνεια (καλλιεργητικά) τα οποία είχαν συναφθεί για επαναδραστηριοποίηση των προσφύγων. Τα εν λόγω δάνεια παραχωρήθηκαν από τη ΣΠΕ Τίμης με εγγύηση της κυβέρνησης και επιτόκιο 4,5%.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή αν προτίθεται να μελετήσει το ενδεχόμενο να χαριστούν τα εν λόγω δάνεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.047, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

« Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρινούδας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για προώθηση των απαλλοτριώσεων συγκεκριμένων τεμαχίων και παραχώρηση με μίσθωση ενός τουρκοκυπριακού τεμαχίου, ώστε να δημιουργηθεί πάρκο, πλατεία και να εξωραϊστεί η παλιά βρύση της κοινότητας (Αρ. Φακ.: Επ. Παφ. 26/34/19/Α, Υ.Ε. 5.3.15.9).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το όλο έργο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.048, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

« Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρινούδας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για αποκατάσταση του παλαιού σκυβαλότοπου.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αποκατάστασης του παλαιού σκυβαλότοπου Αγίας Μαρινούδας και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.049, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρινούδας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για σύνδεση της κοινότητας με τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά τον κυκλικό κόμβο που θα κατασκευαστεί δίπλα από τον παλιό σκυβαλότοπο. Το αίτημα αυτό είχε τεθεί και παλαιότερα. Η απάντηση του αρμόδιου υπουργείου δεν ικανοποιεί την κοινότητα, γι’ αυτό και το κοινοτικό συμβούλιο Αγίας Μαρινούδας ζητά όπως εκπονηθεί μελέτη, ώστε να εξευρεθεί εναλλακτική λύση σύνδεσης της κοινότητας με το νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο εκπόνησης μελέτης για εξεύρεση εναλλακτικής όδευσης η οποία θα συνδέει την κοινότητα Αγίας Μαρινούδας με το νέο αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.081, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για παραχώρηση της γης του σκοπευτηρίου στο κοινοτικό συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας για δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι ο διαχειριστής του χώρου του σκοπευτηρίου σήμερα, καθώς και για πόσα χρόνια και κάτω από ποιους όρους και προϋποθέσεις δόθηκε η διαχείρισή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.152, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Λετύμπου και Τσάδας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά τη μέτρηση και επαναμέτρηση, μέσω του δορυφόρου, των εκτάσεων γης από τον ΚΟΑΠ. Οι γεωργοί υποστηρίζουν ότι χρόνο με το χρόνο το εμβαδόν των κτημάτων τους φαίνεται, σύμφωνα με τις μετρήσεις από τον ΚΟΑΠ, να μειώνεται. Προς επίλυση του προβλήματος αυτού οι γεωργοί εισηγούνται όπως στις περιπτώσεις των ενστάσεων γίνονται επιτόπου μετρήσεις των εκτάσεων γης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες του υπουργείου προς επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος και κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο επιτόπου μετρήσεων των εκτάσεων γης σε περιπτώσεις ενστάσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.153, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τσάδας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το πρόβλημα που παρουσιάζεται στην αμπελοκαλλιέργεια λόγω της ασθένειας του περονόσπορου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες ενέργειες προέβη το αρμόδιο υπουργείο προς επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος;

2. Ποια τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών;

                   3. Προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να αποζημιώσει τους αμπελουργούς;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.154, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Λετύμπου και Τσάδας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκαν τα εξής ζητήματα:

1. Καθυστερήσεις στις πληρωμές για τις εκριζώσεις που έγιναν το 2007.

2. Καθυστερήσεις στις πληρωμές για την καλλιέργεια των αμπελιών για το έτος 2008.

3. Ανάγκη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σχετικά με τις εκριζώσεις αμπελιών για το έτος 2010.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης στις πληρωμές από τον ΚΟΑΠ για τις εκριζώσεις που έγιναν το 2007 και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται;

2. Ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης στις πληρωμές από τον ΚΟΑΠ του αγροπεριβαλλοντικού μέτρου (καλλιέργεια αμπελιών) για το έτος 2008 και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται;

                    3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο υπουργείο όσον αφορά στις εκριζώσεις αμπελιών για το έτος 2010;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.155, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χούλου της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για ανάπλαση-εξωραϊσμό του χώρου γύρω από τα τζαμιά, των κυριότερων παραδοσιακών βρυσών και του νερόμυλου του χωριού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο ανάπλασης-εξωραϊσμού του χώρου γύρω από τα τζαμιά, των κυριότερων παραδοσιακών βρυσών και του νερόμυλου του χωριού, καθώς και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.540, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τάλας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για αύξηση των κονδυλίων που παραχωρούνται στην κοινότητα για συντήρηση του οδικού δικτύου εντός της οικιστικής ζώνης. Η κοινότητα έχει 3 500 κατοίκους και τα κονδύλια που παραχωρούνται είναι ανεπαρκή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.541, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τάλας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για αντικατάσταση της κατεστραμμένης περίφραξης στο πάρκο της περιοχής Μελάνου, το οποίο ανήκει στο Τμήμα Δασών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αυτό και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.542, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τάλας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για ανέγερση δημόσιου νηπιαγωγείου στην κοινότητα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ανέγερση του εν λόγω νηπιαγωγείου και σε ποιο χώρο πρόκειται να ανεγερθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.580, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Το τελευταίο διάστημα έχω γίνει δέκτης αρκετών παραπόνων από κατοίκους χωριών της επαρχίας Πάφου τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα είτε λόγω κατολισθήσεων είτε λόγω συγκοινωνιακού προβλήματος και μετακινήθηκαν σε παρακείμενες περιοχές.

Με την εξέλιξη της επιστήμης τίθεται ακόμα πιο έντονα το αίτημα για οικοδόμηση νέων κατοικιών ή επιδιόρθωση των υφιστάμενων στις περιοχές οι οποίες εγκαταλείφθηκαν. Καθώς όμως δεν είναι ξεκάθαρο το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εγκαταλελειμμένων χωριών, οι επηρεαζόμενοι ζητούν έντονα τη λήψη σχετικής απόφασης από το αρμόδιο υπουργείο για το θέμα αυτό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ποιες ζώνες ισχύουν, αν παρέχεται η δυνατότητα οικοδόμησης ή επιδιόρθωσης κατοικιών στις περιοχές/κοινότητες οι οποίες εγκαταλείφθηκαν λόγω ακαταλληλότητας, κατολισθήσεων ή συγκοινωνιακού προβλήματος και ποιες οι προθέσεις του υπουργείου για το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.581, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Το τελευταίο διάστημα έχω γίνει δέκτης αρκετών παραπόνων από άτομα με αναπηρίες για το θέμα της αγοράς αδασμολόγητου οχήματος. Το πρόβλημα που παρουσιάζεται αφορά κυρίως αναπήρους οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν όχημα μεγάλου κυβισμού, με αποτέλεσμα αυτοί να μην επωφελούνται οποιασδήποτε οικονομικής βοήθειας από το αρμόδιο υπουργείο για τα σκοπό αυτό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες κατηγορίες αναπήρων καλύπτει η σχετική νομοθεσία για αγορά αυτοκινήτου;

2. Πόσοι περίπου δικαιούχοι λαμβάνουν αυτή τη βοήθεια κάθε χρόνο και ποιο το ύψος της;

3. Τι ακριβώς καλύπτει αυτή η βοήθεια;

                    4. Μελετά το αρμόδιο υπουργείο το ενδεχόμενο διαφοροποίησης των κριτηρίων ή του τρόπου παραχώρησης προς τους αναπήρους της                         βοήθειας για αγορά αυτοκινήτου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.722, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κονιών της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού στα όρια της κοινότητας Κονιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο τοποθέτησης ηχοπετασμάτων κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού στα όρια της κοινότητας Κονιών και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.723, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κονιών της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για κήρυξη του ρυθμιστικού σχεδίου για το δρόμο Κονιών-βιομηχανικής περιοχής σε πολεοδομικό σχέδιο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται η κήρυξη του ρυθμιστικού σχεδίου για τον ως άνω δρόμο σε πολεοδομικό σχέδιο και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.772, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Δρύμου της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για προώθηση της διαδικασίας διαχωρισμού κυβερνητικών οικοπέδων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί;

2. Ποιοι είναι οι όροι/κριτήρια παραχώρησης κυβερνητικών οικοπέδων στη Δρύμου;

3. Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση της διαδικασίας διαχωρισμού και παραχώρηση κυβερνητικών οικοπέδων στη Δρύμου;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.832, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Στατού-Αγίου Φωτίου της επαρχίας Πάφου, το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για την έντονη ανησυχία των κατοίκων από την τοποθέτηση αντενών σε μεγάλη έκταση γης εντός της οικιστικής περιοχής. Η τοποθέτηση των αντενών πέρα από τον κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων προκαλεί και οπτική ρύπανση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο:

1. έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες (πολεοδομική, άδεια οικοδομής, άδεια για εκπομπή συχνοτήτων), προτού τοποθετηθούν οι αντένες,

2. έχουν γίνει οποιεσδήποτε έρευνες αναφορικά με το αν επηρεάζεται η υγεία των κατοίκων της περιοχής,

                    3. σε περίπτωση που δεν έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες, το αρμόδιο τμήμα θα προχωρήσει στην αποξήλωσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.833, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Στατού-Αγίου Φωτίου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για εξεύρεση τρόπου κάλυψης των ζημιών που υπέστησαν οι καλλιεργητές οπωροφόρων δέντρων από την ακαρπία που σημειώθηκε το 2009. Οι γεωργοί υπέστησαν οικονομική καταστροφή. Έγινε έλεγχος και καταγραφή των ζημιών από τον περιφερειακό γεωπόνο, χωρίς όμως να προχωρήσει η διαδικασία και να αποζημιωθούν.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο κάλυψης των ζημιών που υπέστησαν οι καλλιεργητές οπωροφόρων δέντρων από την ακαρπία που σημειώθηκε το 2009.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.834, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πενταλιάς της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για διαφοροποίηση των κριτηρίων παραχώρησης οικοπέδων στη Νέα Πενταλιά, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα απόκτησης οικοπέδων και από νέους αιτητές, κυρίως αποδήμους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο διαφοροποίησης των κριτηρίων παραχώρησης οικοπέδων στη Νέα Πεντάλια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.835, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Γαλαταριάς της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για προστασία του ελαιώνα της κοινότητας από την ανεξέλεγκτη βόσκηση και τους κυνηγούς που καταστρέφουν τα αιωνόβια αυτά δέντρα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για προστασία του ελαιώνα της κοινότητας Γαλαταριάς και, αν ναι, ποια είναι τα μέτρα αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1077, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας πόσοι παρακάθισαν στις εξετάσεις για απόκτηση Άδειας Οδικού Μεταφορέα και πόσοι από αυτούς πέτυχαν να αποκτήσουν την άδεια αυτή;

2. Μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας πόσοι παρακάθισαν στις εξετάσεις για απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Λεωφορείου, πόσοι για απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Φορτηγού και πόσοι για απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Ταξί, καθώς και πόσοι από αυτούς κατάφεραν να αποκτήσουν την επαγγελματική άδεια κατά κατηγορία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1168, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Θελέτρας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για τήρηση του προγράμματος επισκέψεων του ιατρού στην κοινότητα. Σύμφωνα με τους κατοίκους της κοινότητας, ο ιατρός δεν επισκέπτεται κάθε μήνα την κοινότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρκετά προβλήματα και ταλαιπωρία, ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους κατοίκους της Θελέτρας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για βελτίωση της κατάστασης και ενίσχυση της κοινότητας με επιπλέον ιατρό, ώστε να είναι δυνατό να επισκέπτεται την κοινότητα τουλάχιστο μια φορά το μήνα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1191, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Θελέτρας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίλυση του προβλήματος που παρουσιάζεται στην εγγραφή των αγροτικών δρόμων ως δημόσιων.

Το πρόβλημα της εγγραφής των αγροτικών δρόμων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όλων των κοινοτήτων της υπαίθρου. Η διαδικασία της απαλλοτρίωσης ή της συγκατάθεσης (υπογραφής) φαίνεται να μην επιλύει το πρόβλημα, καθώς για την απαλλοτρίωση δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κονδύλια και για την εξασφάλιση συγκατάθεσης υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις απροθυμία από μέρους των ιδιοκτητών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει για επίλυση του προβλήματος αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1204, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για επέκταση του προσφυγικού συνοικισμού στην κοινότητα ή/και δημιουργία πάρκου στα απαλλοτριωμένα τουρκοκυπριακά τεμάχια.

Συγκεκριμένα, στην κοινότητα Αγίου Γεωργίου είχε γίνει προσωρινή απαλλοτρίωση τουρκοκυπριακών τεμαχίων. Από το 1990, που κτίστηκαν έξι σπίτια, η κυβέρνηση δεν προχώρησε στην οικοδόμηση άλλων οικιών, με αποτέλεσμα τα νεαρά ζευγάρια που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην κοινότητα να αναγκάζονται να την εγκαταλείψουν λόγω έλλειψης σπιτιών. Η κοινότητα Αγίου Γεωργίου έχει εκφράσει το αίτημα για επέκταση του προσφυγικού συνοικισμού, αλλά, στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, ζητά όπως στην απαλλοτριωμένη γη δημιουργηθεί πάρκο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προτίθεται να επεκτείνει τον προσφυγικό συνοικισμό της κοινότητας Αγίου Γεωργίου και, αν όχι, κατά πόσο προτίθεται να δημιουργήσει πάρκο στον απαλλοτριωμένο χώρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1205, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κανναβιούς της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της ολοκλήρωσης των εργασιών για κατασκευή του οδικού δικτύου, όπως αυτό προέκυψε από τη μετακίνηση του χωριού Μελαμιούς και την ένταξή του στην κοινότητα Κανναβιούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται προς ολοκλήρωση των εργασιών για κατασκευή του εν λόγω οδικού δικτύου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1206, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κανναβιούς της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για ηλεκτροφώτιση του κύριου δρόμου ο οποίος προέκυψε από την επέκταση της οικιστικής (κατοικημένης) περιοχής της κοινότητας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην ηλεκτροφώτιση του κύριου δρόμου της νέας οικιστικής περιοχής της κοινότητας Κανναβιούς και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα περάτωσης του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1207, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κανναβιούς της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για οικονομική στήριξη της κοινότητας για καθαρισμό και συντήρηση του πάρκου, καθώς και για απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων από χώρο στον οποίο εναποτέθηκαν μετά από πρωτοβουλία του κοινοτικού συμβουλίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να βοηθήσει οικονομικά την κοινότητα για τον καθαρισμό και τη συντήρηση του πάρκου, καθώς και για την απομάκρυνση των στερεών αποβλήτων που έχουν συλλεγεί και τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1266, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί όσον αφορά στους τίτλους ιδιοκτησίας εβδομήντα πέντε οικογενειών στο συνοικισμό αυτοστέγασης (Α΄, Β΄, Γ΄ Φάση) στην κοινότητα Λέμπας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1267, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Λέμπας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για συμπερίληψη συγκεκριμένου τεμαχίου σε χαλίτικη γη της κοινότητας Έμπας στο τοπικό σχέδιο ως κοιμητηρίου, με σκοπό να δημιουργηθεί κοιμητήριο το οποίο θα εξυπηρετεί και τις δύο κοινότητες. Η κοινότητα Έμπας συμφωνεί με την πρόταση αυτή και έχει ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα με αρ. φακ. ΑΔΧ 103/08.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προτίθεται να συμπεριλάβει το εν λόγω τεμάχιο στο τοπικό σχέδιο ως κοιμητήριο, ώστε να επιλυθεί ένα καυτό πρόβλημα για τις κοινότητες Λέμπας και Έμπας 

Απάντηση  


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1268, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πολεμίου της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για διαφοροποίηση των κριτηρίων επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται στην κοινότητα Πολεμίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο διαφοροποίησης των κριτηρίων για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι χαμηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται στις διάφορες κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1269, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πολεμίου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για ρύθμιση του θέματος που αφορά στην περιουσία του κοινοτικού συμβουλίου.

Οι τίτλοι ιδιοκτησίας για την περιουσία του κοινοτικού συμβουλίου έχουν εκδοθεί στο όνομα “Κάτοικοι του Χωριού Πολέμι” και το κοινοτικό συμβούλιο ζητά όπως η περιουσία εγγραφεί στο κοινοτικό συμβούλιο Πολεμίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο ρύθμισης του ως άνω θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1270, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πολεμίου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για δημιουργία περιφερειακού υγειονομικού κέντρου στην κοινότητα, με σκοπό την αποσυμφόρηση των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Πάφου, αλλά και την εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας περιφερειακού υγειονομικού κέντρου στην κοινότητα Πολεμίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1271, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κισσόνεργας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής του δυτικού παρακαμπτήριου δρόμου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1272, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μαμωνιών της επαρχίας Πάφου μού υποβλήθηκε το αίτημα για προώθηση της διαδικασίας διαχωρισμού οικοπέδων στη χαλίτικη γη της κοινότητας, προκειμένου αυτά να δοθούν σε πρόσφυγες και σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να προβεί σε διαχωρισμό οικοπέδων στην κοινότητα Μαμωνιών και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1273, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μαμωνιών της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο των οικιών των αυτόχθονων οικογενειών της κοινότητας ή παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς αυτούς, ώστε να προχωρήσουν οι ίδιοι στην αντικατάσταση των στεγών. Στην κοινότητα όλοι οι κάτοικοι είναι συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντικαταστήσουν τις στέγες από αμίαντο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο στις οικίες των αυτόχθονων οικογενειών και, αν όχι, κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο παραχώρησης οικονομικής βοήθειας προς αυτούς, ώστε να το πράξουν οι ίδιοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1274, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νικόκλειας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για μείωση της προστατευτικής ζώνης του φράγματος. Η κοινότητα αναπτύχθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, η οικιστική περιοχή της κοινότητας περιορίζεται στον πυρήνα της, με αποτέλεσμα πολλά νεαρά ζευγάρια που επιθυμούν να κατοικήσουν στην κοινότητα να μην μπορούν να το πράξουν.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί σε μείωση της προστατευτικής ζώνης του φράγματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1275, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πολεμίου της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για ένταξη της κοινότητας στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο ένταξης της κοινότητας Πολεμίου στο Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.012, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Τελευταία έχω γίνει δέκτης αρκετών παραπόνων σχετικά με την ακαταλληλότητα του οδοστρώματος του δρόμου Τέρας-Κρίτου Τέρας στην επαρχία Πάφου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο βελτίωσης του οδοστρώματος του δρόμου Τέρας-Κρίτου Τέρας και, αν ναι, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.213, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου ενημερώθηκα ότι υπάρχει έγκριση για δημιουργία σταθμού ασθενοφόρων στο δήμο Πέγειας, ο οποίος θα στεγαστεί στο χώρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να λειτουργήσει ο νέος σταθμός, καθώς και πότε θα τεθεί σε ισχύ ο θεσμός των διασωστών

Απάντηση 


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.214, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου ενημερώθηκα ότι ο δήμος Πέγειας έχει ήδη ενταχθεί στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ), αλλά δεν έχει ακόμα διοριστεί ο εκπρόσωπος του δήμου σ’ αυτό.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να διοριστεί ο εκπρόσωπος του δήμου Πέγειας στο ΣΑΠΑ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.215, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για επίσπευση της διαδικασίας εκπόνησης των σχεδίων για την Α΄ φάση του παραλιακού πεζόδρομου (από Κισσόνεργα προς Κόλπο των Κοραλλίων) που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εκπόνησης των σχεδίων για την Α΄ φάση του εν λόγω πολεοδομικού έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.692, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την επίσκεψή μου στις κοινότητες του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς μού τέθηκε το αίτημα των γεωργών της περιοχής πέριξ του φράγματος της Αργάκας για εφαρμογή του προνομίου που τους παραχωρήθηκε, μετά από σχετική απόφαση δικαστηρίου, να χρησιμοποιούν δωρεάν μέχρι το τέλος Μαΐου το νερό της υπερχείλισης του φράγματος της Αργάκας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους δεν παραχωρήθηκε δωρεάν τα τελευταία χρόνια το νερό της υπερχείλισης του φράγματος της Αργάκας, καθώς και για το αν θα υλοποιηθεί, τουλάχιστον για φέτος, η σχετική απόφαση του δικαστηρίου για δωρεάν παραχώρηση του νερού της υπερχείλισης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.099, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών κατέχει τρεις μονάδες για επιθεώρηση των οχημάτων στους δρόμους. Οι δύο κινητές μονάδες αφορούν στον έλεγχο μικρών οχημάτων και η άλλη στον έλεγχο φορτηγών, λεωφορείων κτλ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πότε αγοράστηκαν οι τρεις κινητές μονάδες και πόσο κόστισαν;

2. Χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα και σε ποιο βαθμό;

                   3. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των αυτοκινήτων που ελέγχθηκαν κατά κατηγορία και χρονική περίοδο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.100, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Μετά τη λειτουργία του νέου συστήματος δημόσιων επιβατικών μεταφορών έχει ακινητοποιηθεί και περιέλθει στην ιδιοκτησία του κράτους αριθμός λεωφορείων που απώλεσαν την άδεια οδικής χρήσης και οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποζημιωθεί ή θα αποζημιωθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν καθοριστεί.

Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων που απώλεσαν την άδεια οδικής χρήσης και ποιο το συνολικό κόστος που θα καταβάλει ως αποζημίωση το κράτος στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων αυτών;

2. Σε ποιο μέρος και κάτω από ποιες συνθήκες φυλάττονται τα λεωφορεία αυτά και πώς το αρμόδιο υπουργείο προγραμματίζει να αξιοποιήσει το στόλο αυτό;

                    3. Έχει ξεκαθαρίσει οριστικά ποιος θα αποζημιώσει την Εταιρεία Αστικών Λεωφορείων Λευκωσίας για την απόσυρση και ακινητοποίηση των                      λεωφορείων -το                     κράτος ή ο ΟΣΕΛ- και ποιο θα είναι το συνολικό κόστος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.101, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Έχω διαπιστώσει σημαντική καθυστέρηση στην έκδοση και κυκλοφορία του νέου εκσυγχρονισμένου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος θα συμβάλει σημαντικά στην οδική ασφάλεια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν έχει εκδοθεί και κυκλοφορήσει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, αν υπάρχουν συγκεκριμένες δυσκολίες και προβλήματα και σε τι ενέργειες προβαίνει το υπουργείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.172, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Μετά τη συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της αεροπορικής εταιρείας “Ryanair”, αναμενόταν από τον Οκτώβριο του 2011 η έναρξη πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο Πάφου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Τι περιλαμβάνει η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και της εταιρείας “Ryanair”;

2. Η συμφωνία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ; Έχουν παρουσιαστεί οποιαδήποτε προβλήματα στην υλοποίησή της και, αν ναι, ποια είναι αυτά;

3. Πότε η εταιρεία προτίθεται να ξεκινήσει τις πτήσεις της από το αεροδρόμιο Πάφου και προς ποιους προορισμούς θα είναι αυτές;

4. Πόσους επιβάτες υπολογίζεται ότι θα διακινεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.355, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει στις πιο κάτω ερωτήσεις:

               1. Ποια τα ποσοστά επιτυχίας για απόκτηση άδειας οδήγησης ανά εξεταστή και ανά σχολή οδηγών παγκύπρια;

               2. Ποια τα ποσοστά επιτυχίας για απόκτηση άδειας οδήγησης ανά σχολή οδηγών στην Πάφο για το 2010 και το 2011

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.415, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Μου έχει τεθεί κατ επανάληψη το αίτημα Τουρκοκυπρίων πρώην κατοίκων της κοινότητας Σουσκιούς της Πάφου, αλλά και Ελληνοκυπρίων που επισκέπτονται την κοινότητα για άμεση βελτίωση/ανακατασκευή του γεφυριού στον ποταμό Διαρίζο. Το εν λόγω γεφύρι έχει καταστραφεί, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης στην κοινότητα Σουσκιούς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται το υπουργείο του να βελτιώσει το γεφύρι, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στην κοινότητα και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.457, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Κισσόνεργας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών για κατασκευή του δυτικού παρακαμπτηρίου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.458, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί όσον αφορά στους τίτλους ιδιοκτησίας για τις κατοικίες 75 οικογενειών στο συνοικισμό αυτοστέγασης (Α΄, Β΄, Γ΄ Φάση) στην κοινότητα Λέμπας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.459, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Χούλου της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για ανάπλαση/εξωραϊσμό του χώρου γύρω από το τζαμί, των κυριότερων παραδοσιακών βρυσών και του νερόμυλου του χωριού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο ανάπλασης/εξωραϊσμού του χώρου γύρω από το τζαμί, των κυριότερων παραδοσιακών βρυσών και του νερόμυλου του χωριού, καθώς και ποια χρονοδιαγράμματα τίθενται για αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.460, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Κανναβιούς της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της ολοκλήρωσης των εργασιών για κατασκευή του οδικού δικτύου, όπως αυτό προέκυψε από τη μετακίνηση του χωριού Μελαμιού και την ενσωμάτωσή του στην κοινότητα Κανναβιούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση των εργασιών για κατασκευή του εν λόγω οδικού δικτύου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.461, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την επίσκεψή μου στην κοινότητα Mαμωνιών της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για προώθηση της διαδικασίας διαχωρισμού οικοπέδων στη χαλίτικη γη της κοινότητας, προκειμένου αυτά να δοθούν σε πρόσφυγες και σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί σε διαχωρισμό οικοπέδων στην κοινότητα Μαμωνιών και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.467, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Μετά τις ραγδαίες και σε μεγάλη ποσότητα βροχές των τελευταίων ημερών, έχουν παρουσιαστεί καταστροφές σε αρκετά σημεία του οδοστρώματος πολλών δρόμων, κυρίως στο δευτερεύον οδικό δίκτυο, με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης δυστυχημάτων ή και ζημιών/καταστροφών στα οχήματα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προγραμματίζει να διενεργήσει ελέγχους για καταγραφή των επικίνδυνων σημείων των δρόμων και να καθορίσει πρόγραμμα επιδιόρθωσης των εν λόγω επικίνδυνων σημείων και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.469, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κάτοικοι των κοινοτήτων Αγίου Νικολάου και Πραιτωρίου της επαρχίας Πάφου μού έθεσαν το αίτημά τους για κατασκευή αρδευτικού δικτύου από το φράγμα Αρμίνου προς τις κοινότητες Αγίου Νικολάου και Πραιτωρίου και σύνδεσή του με τις τρεις υδατοδεξαμενές που βρίσκονται εντός των κοινοτήτων αυτών. Η σύνδεση του εν λόγω αρδευτικού δικτύου με τις τρεις υδατοδεξαμενές θα βοηθήσει σημαντικά τους κατοίκους των δύο κοινοτήτων, αλλά και τους γεωργούς της περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετά το ενδεχόμενο κατασκευής αρδευτικού δικτύου από το φράγμα Αρμίνου προς τις κοινότητες Αγίου Νικολάου και Πραιτωρίου και σύνδεσής του με τις τρεις υδατοδεξαμενές των εν λόγω κοινοτήτων και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την αποπεράτωση του έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.496, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της μετακίνησης εκτός της κοινότητας του εργοταξίου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Το αίτημα αυτό τίθεται εδώ και αρκετά χρόνια και, παρ’ όλο που έχει εξευρεθεί χώρος μετακίνησής του, δεν έχει μετακινηθεί ακόμα, ενώ παράλληλα στο υφιστάμενο εργοτάξιο συνεχίζεται η ανέγερση νέων υποστατικών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακριβή χρονοδιαγράμματα μετακίνησης του εργοταξίου του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στο νέο χώρο που ορίστηκε

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.497, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για διαμόρφωση/διαπλάτυνση του παλαιού υπεραστικού δρόμου Πάφου-Λεμεσού. Ο εν λόγω δρόμος είναι υποβαθμισμένος και ο φωτισμός ελλιπής, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί πολλά δυστυχήματα, μερικά από αυτά θανατηφόρα. Επιπλέον, ο δρόμος αυτός είναι η πρώτη εικόνα που αποκομίζει ένας τουρίστας κατά την άφιξή του στην Κύπρο, καθώς είναι ο δρόμος που συνδέει το αεροδρόμιο Πάφου με την πόλη της Πάφου και το παραλιακό μέτωπο.

Παρά το γεγονός ότι για το συγκεκριμένο δρόμο έχει ετοιμαστεί από τον Κλάδο Κυκλοφοριακών Μελετών του Τμήματος Δημοσίων Έργων ολοκληρωμένο σχέδιο για διαπλάτυνσή του (συγκεκριμένα, από την είσοδο της κοινότητας Τίμης μέχρι και το δρόμο που οδηγεί στη συμβολή με το δρόμο προς το αεροδρόμιο) η εκτέλεση του έργου καθυστερεί.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προγραμματίζει να προωθήσει την κατασκευή έργων διαπλάτυνσης στον εν λόγω δρόμο και ιδιαίτερα στην είσοδο και έξοδο της κοινότητας Τίμης και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.498, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρινούδας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για αποκατάσταση του παλιού σκυβαλότοπου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αποκατάστασης του παλαιού σκυβαλότοπου της Αγίας Μαρινούδας, όπως και των υπόλοιπων εγκαταλελειμμένων σκυβαλότοπων της επαρχίας Πάφου, και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση του έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.499, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρινούδας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκαν τα σοβαρά προβλήματα οχληρίας που δημιουργούνται λόγω της λειτουργίας του χώρου αδρανών υλικών σε περιοχή της κοινότητας Μαραθούντας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται το κλείσιμο του χώρου εναπόθεσης αδρανών υλικών στην κοινότητα Μαραθούντας, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αποκατάστασής του, καθώς και πότε αναμένεται η δημιουργία και η λειτουργία του νέου χώρου αδρανών υλικών και των πράσινων σημείων στην Πάφο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.500, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρινούδας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το πρόβλημα της σοβαρής οχληρίας που προκαλείται λόγω της λειτουργίας χοιροστασίου στην περιοχή Μαραθούντας. Απ’ ό,τι έχω ενημερωθεί, το χοιροστάσιο συνεχίζει να λειτουργεί κατά παράβαση των όρων λειτουργίας, καθώς δεν έχει ανεγείρει βιολογικό σταθμό, όπως προνοείται από τους όρους αδειοδότησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο του για τερματισμό της ταλαιπωρίας των περιοίκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.501, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Φειδία Σαρίκα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς θα μπορούσε να λυθεί το πρόβλημα της μη λήψης τηλεοπτικού σήματος που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της κοινότητας Επισκοπής της επαρχίας Πάφου. Σημειώνεται ότι είναι αδύνατη η λήψη σήματος όλων των τηλεοπτικών σταθμών στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.547, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει για την υλοποίηση της απόφασης για ανακήρυξη της Λέμπας σε πολιτιστικό χωριό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.598, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αμαργέτης της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για επίστρωση με πρέμιξ των ερεισμάτων του δρόμου από την Αξύλου μέχρι το Στατό-Άγιο Φώτιο. Τα ερείσματα του δρόμου από την Αγία Βαρβάρα μέχρι την Αξύλου έχουν ήδη επιστρωθεί με πρέμιξ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δεν ολοκληρώθηκε το έργο με την επίστρωση με πρέμιξ και των ερεισμάτων του δρόμου από την Αξύλου μέχρι το Στατό-Άγιο Φώτιο και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για επίστρωσή τους με πρέμιξ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.599, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αμαργέτης της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για επίστρωση/ανακατασκευή του δρόμου Αγίας Βαρβάρας-Νατάς-Επισκοπής στο σημείο όπου έγινε η κατολίσθηση. Ο δρόμος είναι πολύ επικίνδυνος και έχουν προκληθεί αρκετά δυστυχήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για επίστρωση/ανακατασκευή του δρόμου Αγίας Βαρβάρας-Νατάς-Επισκοπής στο σημείο όπου έγινε η κατολίσθηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.600, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αμαργέτης της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα από το κοινοτικό συμβούλιο για αύξηση της συχνότητας των αστυνομικών περιπολιών και των ελέγχων του ορίου ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων. Η αστυνόμευση στην περιοχή είναι πολύ περιορισμένη, ενώ οι κλοπές και οι περιπτώσεις απερίσκεπτης και επικίνδυνης οδήγησης έχουν αυξηθεί.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει να προβεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.601, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αξύλου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα από το κοινοτικό συμβούλιο για δημιουργία δεύτερης στάσης λεωφορείου, στην έξοδο της κοινότητας προς την κοινότητα Ελεδιό. Υπάρχει μόνο μία στάση λεωφορείου, έξω από το κοινοτικό ιατρείο, η οποία όμως δεν εξυπηρετεί πλήρως τους κατοίκους. Ως εκ τούτου, ζητούν όπως δημιουργηθεί μία δεύτερη στάση, στην έξοδο της κοινότητας Αξύλου προς την κοινότητα Ελεδιό.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας δεύτερης στάσης λεωφορείου στην κοινότητα Αξύλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.602, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αξύλου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα για αναστήλωση/συντήρηση της μικρής εκκλησίας του Αγίου Επιφανίου. Το εκκλησάκι ανακαλύφθηκε μετά την κατασκευή του νέου δρόμου Αγίας Βαρβάρας-Αξύλου. Πρόκειται για ερειπωμένο ασκητήριο σε μια λαξευτή σπηλιά πλησίον του δρόμου.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αναστήλωσης/συντήρησης της μικρής εκκλησίας του Αγίου Επιφανίου στην κοινότητα Αξύλου και, αν ναι, ποια χρονοδιαγράμματα τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.603, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ελεδιό της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα από το κοινοτικό συμβούλιο για διαχωρισμό οικοπέδων για νέες οικογένειες. Η αρχική αίτηση της κοινότητας για διαχωρισμό οικοπέδων έγινε το 2007 και από τότε καμία ενέργεια δεν έχει γίνει. Τα χρόνια αυτά οι ανάγκες των νέων οικογενειών για οικόπεδα έχουν αυξηθεί.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο διαχωρισμού οικοπέδων για νέες οικογένειες στην κοινότητα Ελεδιό και, αν ναι, ποια χρονοδιαγράμματα τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.604, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ελεδιό της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα για αναστήλωση της παλιάς εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης. Η εν λόγω εκκλησία χρονολογείται από εκατονταετίας και είναι πλέον ερειπωμένη. Βρίσκεται στο παλιό χωριό Ελεδιό, το οποίο ερειπώθηκε μετά το μεγάλο σεισμό του 1953.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αναστήλωσης της παλιάς εκκλησίας της Αγίας Ειρήνης στην κοινότητα Ελεδιό και, αν ναι, ποια χρονοδιαγράμματα τίθενται για ολοκλήρωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.605, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα από το κοινοτικό συμβούλιο για οριοθέτηση της πλατείας της κοινότητας, της οποίας μεγάλο μέρος ανήκει σε Τουρκοκυπρίους συμπατριώτες μας.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση της οριοθέτησης της πλατείας της κοινότητας, ώστε να μπορέσει το κοινοτικό συμβούλιο να την αναβαθμίσει και να την αξιοποιήσει προς όφελος των κατοίκων της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.606, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα από το κοινοτικό συμβούλιο για καθαρισμό της Βιομηχανικής Περιοχής Β΄ Αγίας Βαρβάρας.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος έχει την ευθύνη καθαρισμού της Βιομηχανικής Περιοχής Β΄ Αγίας Βαρβάρας, καθώς και σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί για καθαρισμό της εν λόγω περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.607, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα από το κοινοτικό συμβούλιο για επίσπευση της κατασκευής των έργων κυκλοφοριακής ύφεσης στο δρόμο Αγίας Βαρβάρας-Αξύλου, τα οποία έχουν εγκριθεί εδώ και αρκετό διάστημα.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια χρονοδιαγράμματα τίθενται για κατασκευή των έργων κυκλοφοριακής ύφεσης στο δρόμο Αγίας Βαρβάρας-Αξύλου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.608, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα από το κοινοτικό συμβούλιο για επέκταση του αυλακιού από μπετόν που βρίσκεται στο δρόμο Αξύλου-Νατάς-Αγίας Βαρβάρας μέχρι την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο επέκτασης του αυλακιού από μπετόν που βρίσκεται στο δρόμο Αξύλου-Νατάς-Αγίας Βαρβάρας μέχρι την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και, αν ναι, ποια χρονοδιαγράμματα τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.609, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα από το κοινοτικό συμβούλιο για κατασκευή γεφυριού το οποίο να συνδέει την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας με την κτηνοτροφική και τη βιομηχανική περιοχή στα ανατολικά, διαμέσου του ποταμού Έζουσας.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο κατασκευής γεφυριού που να συνδέει την κοινότητα Αγίας Βαρβάρας με την κτηνοτροφική και τη βιομηχανική περιοχή στα ανατολικά, διαμέσου του ποταμού Έζουσας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.610, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αμαργέτης της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα από το κοινοτικό συμβούλιο για συντήρηση του δρόμου που συνδέει την κοινότητα Αμαργέτης με την τουρκοκυπριακή κοινότητα Φάλειας.

Ο εν λόγω δρόμος είναι αγροτικός και χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό. Το κοινοτικό συμβούλιο Αμαργέτης εισηγείται είτε η συντήρηση του εν λόγω δρόμου να αναληφθεί από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου είτε να αυξηθεί το κονδύλι που αφορά στους αγροτικούς δρόμους, το οποίο παραχωρείται στην κοινότητα, έτσι ώστε αυτή να έχει την οικονομική ευχέρεια να συντηρεί το συγκεκριμένο δρόμο.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετά τις εισηγήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Αμαργέτης, καθώς και σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί για συντήρηση του αγροτικού δρόμου που συνδέει τις κοινότητες Αμαργέτης και Φάλειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.611, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα από το κοινοτικού συμβούλιο για κατασκευή περιτοιχίσματος και καθαρισμό του τουρκοκυπριακού κοιμητηρίου, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της κοινότητας.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετώνται τα ενδεχόμενα κατασκευής περιτοιχίσματος και καθαρισμού του τουρκοκυπριακού κοιμητηρίου, που βρίσκεται στην είσοδο της κοινότητας, και, αν ναι, ποια χρονοδιαγράμματα τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.612, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα για μετακίνηση του σκοπευτηρίου.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Το σκοπευτήριο έχει εξασφαλίσει άδεια οικοδομής και, αν ναι, τηρούνται οι όροι της άδειας αυτής;

2. Έχει παραχωρηθεί άλλος χώρος για μετακίνηση του σκοπευτηρίου και, αν ναι, ποια χρονοδιαγράμματα τίθενται για μετακίνησή του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.613, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα από το κοινοτικό συμβούλιο για διαχωρισμό οικοπέδων που θα παραχωρηθούν σε φτωχές οικογένειες και πρόσφυγες. Στην κοινότητα υπάρχει μεγάλης έκτασης χαλίτικη γη.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο διαχωρισμού οικοπέδων για παραχώρησή τους σε φτωχές οικογένειες και πρόσφυγες στην κοινότητα Αγίας Βαρβάρας και, αν ναι, ποια χρονοδιαγράμματα τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.641, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Άρμου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για πλήρη αναβάθμιση του δρόμου Άρμου-Κονιών, στον οποίο υπήρξε μετακίνηση του εδάφους. Σημειώνεται ότι το θέμα εκκρεμεί από το 2008. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν ετοιμαστεί οι όροι για την προκήρυξη των προσφορών και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το όλο θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.642, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κονιών της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της ετοιμασίας των κατασκευαστικών έργων του δρόμου από την κοινότητα Κονιών προς τη βιοτεχνική περιοχή της κοινότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι παρουσιάζεται σοβαρή καθυστέρηση, το κοινοτικό συμβούλιο Κονιών ζητά όπως, μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, βελτιωθεί/αναβαθμιστεί ο υφιστάμενος δρόμος, ώστε να χρησιμοποιείται προς εξυπηρέτηση των κατοίκων για μεταφορά των παιδιών τους στο Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση του δρόμου από την κοινότητα Κονιών προς τη βιοτεχνική περιοχή της κοινότητας;

                    2. Μελετάται το ενδεχόμενο βελτίωσης/αναβάθμισης του υφιστάμενου δρόμου, μέχρις ότου ολοκληρωθεί το πιο πάνω έργο, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται προς εξυπηρέτηση των κατοίκων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.643, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κονιών της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για τοποθέτηση ηχοπετασμάτων κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού, στο σημείο της οικιστικής περιοχής Κονιών. Ο θόρυβος από τον αυτοκινητόδρομο είναι αυξημένος και προκαλεί προβλήματα στις γειτνιάζουσες κατοικίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο τοποθέτησης ηχοπετασμάτων κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Πάφου-Λεμεσού, στο σημείο της οικιστικής περιοχής Κονιών, και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα αποπεράτωσης του έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.644, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κονιών της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για δημιουργία νέου περιφερειακού δημοτικού σχολείου, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής, καθώς οι μαθητές έχουν αυξηθεί.

Σύμφωνα με το νέο τοπικό σχέδιο, το νέο δημοτικό σχολείο χωροθετήθηκε βόρεια της κοινότητας στα σύνορα με την κοινότητα Άρμου σε ιδιωτικά τεμάχια. Η κοινότητα Κονιών, η οποία απορρίπτει το χώρο αυτό και υπέβαλε ένσταση, εισηγείται όπως απαλλοτριωθούν τα γειτονικά τεμάχια του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου και ανεγερθεί εκεί νέο δημοτικό, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τόσο οι γονείς όσο και οι μαθητές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο υιοθέτησης της λύσης που προτείνει η κοινότητα Κονιών για χωροθέτηση του νέου δημοτικού σχολείου στα γειτονικά τεμάχια του υφιστάμενου δημοτικού σχολείου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.645, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Άρμου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για εγγραφή των αγροτικών δρόμων της κοινότητας ως δημοσίων. Συγκεκριμένα, συγκαταθέσεις έχουν εξασφαλιστεί από ορισμένους ιδιοκτήτες, γι αυτό και το κοινοτικό συμβούλιο ζητά όπως προχωρήσει η διαδικασία και εγγραφούν ως δημόσιοι δρόμοι τα μέρη των δρόμων για τα οποία έχουν εξασφαλιστεί οι συγκαταθέσεις των ιδιοκτητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο το υπουργείο να προχωρήσει στην εγγραφή ως δημόσιων δρόμων των τμημάτων των αγροτικών δρόμων για τα οποία έχουν εξασφαλιστεί οι συγκαταθέσεις των ιδιοκτητών ή αν μελετά άλλους τρόπους για επίλυση του ακανθώδους αυτού προβλήματος που ταλανίζει όλες τις γύρω κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.707, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλώ όπως μας απαντήσει ο αρμόδιος υπουργός τις ακόλουθες ερωτήσεις που αφορούν το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο ιατροσυμβούλιο:

1. Πόσες περιπτώσεις ασθενών που έχουν αποταθεί για σύνταξη ανικανότητας έχουν εγκριθεί και πόσες έχουν απορριφθεί από το πρωτοβάθμιο ιατροσυμβούλιο τα έτη 2010, 2011 και 2012 (μέχρι τέλη Μαρτίου);

                   2. Πόσες περιπτώσεις ασθενών για το ίδιο ζήτημα εξέτασε το δευτεροβάθμιο ιατροσυμβούλιο και πόσες εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν για τις χρονιές 2010, 2011 και 2012 (μέχρι τέλη                                       Μαρτίου)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.709, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νατάς της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για επιδιόρθωση και συντήρηση του παλιού δημοτικού σχολείου της κοινότητας.

Το κτίριο του παλιού δημοτικού σχολείου χρησιμοποιείτο μέχρι τον Αύγουστο του 2010 ως δημόσιο περιφερειακό νηπιαγωγείο. Μετά το κλείσιμό του, το κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο λειτουργεί και ως σχολική εφορία, δε λαμβάνει οποιαδήποτε κονδύλια από το αρμόδιο υπουργείο για συντήρηση του σχολικού κτιρίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσης τμήματος της στέγης του.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην επιδιόρθωση/βελτίωση του σχολικού κτιρίου ή αν θα δοθεί έγκριση στο κοινοτικό συμβούλιο να προχωρήσει στην επιδιόρθωση του με δικά του κονδύλια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.710, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νατά της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επιδιόρθωση του δρόμου Νατάς-Αναρίτας ο οποίος υπέστη καθιζήσεις σε τέσσερα σημεία (περιοχές “Ακανθός”, “Διάλα”, “Μέλανος” και “Αλμυράς”) και ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων δυστυχημάτων είναι πολύ μεγάλος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην επιδιόρθωση του εν λόγω δρόμου και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.711, ημερομηνίας 6 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νατάς της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επιδιόρθωση των αγροτικών δρόμων στις περιοχές Κοκκινούι”, “Μαζερή”, και “Κρεμμός, οι οποίοι έχουν καταστεί αδιάβατοι λόγω των καθιζήσεων και των κατολισθήσεων μετά την πολυομβρία του φετινού χειμώνα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην επιδιόρθωση/ βελτίωση των εν λόγω αγροτικών δρόμων και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.812, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Παναγιάς της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για περαιτέρω στελέχωση του αστυνομικού σταθμού ο οποίος υπολειτουργεί. Ο εν λόγω αστυνομικός σταθμός καλύπτει συνολικά 17 κοινότητες. Σημειώνεται ότι έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για ανέγερση νέου αστυνομικού σταθμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο περαιτέρω στελέχωσης του υφιστάμενου αστυνομικού σταθμού για ενίσχυση της αστυνόμευσης της περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.813, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Παναγιάς της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για ενίσχυση του φαρμακείου του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Παναγιάς.

Στο Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Παναγιάς απασχολούνται δύο φαρμακοποιοί, από τους οποίους ο ένας απασχολείται εναλλάξ και στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, ενώ ο άλλος περιοδεύει και σε άλλες 14 κοινότητες της περιοχής. Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής, που ξεκίνησε τους τελευταίους τέσσερεις μήνες, είναι οι ασθενείς της Παναγιάς να εξυπηρετούνται μόνο κάθε Τετάρτη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο περαιτέρω στελέχωσης του φαρμακείου του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Παναγιάς, ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των κατοίκων/ασθενών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1072, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Έχω δεχθεί αρκετά παράπονα από πολίτες όσον αφορά στην ηχορρύπανση που προκαλεί η διακίνηση τετράτροχων μοτοσικλετών και μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μπορούν ελεύθερα να κυκλοφορούν στο κύριο και δευτερεύον οδικό δίκτυο οι τετράτροχες μοτοσικλέτες;

2. Υπάρχουν επιτρεπόμενα όρια θoρύβου που μπορεί να προκαλεί μια οποιαδήποτε μοτοσικλέτα;

                    3. Διενεργούνται έλεγχοι για την αντιμετώπιση της ηχορρύπανσης από μοτοσικλέτες και, αν ναι, πόσο συχνά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1105, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μακούντας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για οικονομική βοήθεια της κοινότητας, με σκοπό τον καθαρισμό των καταυλισμών των εξήντα περίπου αθίγγανων που κατοικούν στη Μακούντα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο παραχώρησης μικρής οικονομικής βοήθειας για καθαρισμό των καταυλισμών των αθίγγανων που μένουν στην κοινότητα Μακούντας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1106, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μακούντας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για προώθηση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης τουρκοκυπριακής γης, η οποία εκκρεμεί από το 2002.

Σκοπός της απαλλοτρίωσης είναι η εγκατάσταση αντλίας για μεταφορά πόσιμου νερού, έτσι ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της κοινότητας ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Σημειώνεται ότι στην κοινότητα κατοικούν, πέραν των προσφύγων, και εξήντα περίπου αθίγγανοι.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της απαλλοτρίωσης της εν λόγω τουρκοκυπριακής γης στην κοινότητα Μακούντας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1107, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς μού τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για συμπερίληψη στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 του έργου για αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών του δήμου. Συγκεκριμένα, η αναβάθμιση αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία στίβου με ταρτάν στο γήπεδο του Λυκείου και Τεχνικής Σχολής Πόλεως Χρυσοχούς και έχει σκοπό την προώθηση και ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού στην ευρύτερη περιοχή του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο σκοπεύει να περιλάβει το εν λόγω κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1108, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς μού τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για δημιουργία γραμμικού πάρκου κατά μήκος της κοίτης του ποταμού.

Η δημιουργία του γραμμικού πάρκου κατά μήκος του ποταμού, που είχε προσυμφωνηθεί με το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, κρίνεται αναγκαία ενόψει της ένταξης της κοίτης του ποταμού στο σχέδιο “Φύση 2000”. Το γραμμικό πάρκο θα περιλαμβάνει πεζόδρομους, καθιστικά, τεχνητή λίμνη με παρατηρητήριο πτηνολόγων κ.ά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται ο σχεδιασμός για δημιουργία του γραμμικού πάρκου και η οριοθέτηση της κοίτης του ποταμού, καθώς και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1109, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς μού τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για συμπερίληψη στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 ποσού ύψους €427.150. Συγκεκριμένα, το ποσό αυτό αποτελεί τη συνεισφορά του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανακαίνιση των υφιστάμενων κτιρίων του παλιού δημοτικού σχολείου, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του δήμου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο περιλαμβάνεται το εν λόγω ποσό στις προτεραιότητες του υπουργείου για τον προϋπολογισμό του 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1110, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς μού τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για αναβάθμιση/στελέχωση του περιφερειακού νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς. Το περιφερειακό νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς χρειάζεται εξοπλισμό για τη λειτουργία φυσικοθεραπευτηρίου, καθώς και στελέχωση με την πρόσληψη ενός αιμολήπτη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αναβάθμισης του περιφερειακού νοσοκομείου Πόλης Χρυσοχούς όσον αφορά τόσο τον εξοπλισμό όσο και τη στελέχωσή του με ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1111, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς μού τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για παραχώρηση των κτιρίων και του χώρου του παλαιού αστυνομικού σταθμού στο δήμο είτε με απευθείας παραχώρηση είτε με μακροχρόνια εκμίσθωση.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο παραχώρησης των κτιρίων και του χώρου του παλαιού αστυνομικού σταθμού στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1112, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πόλης Χρυσοχούς μού τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για συμπερίληψη στον κρατικό προϋπολογισμό του 2013 της δεύτερης φάσης των έργων ακτοπροστασίας στον κόλπο Πόλης Χρυσοχούς.

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση με την κατασκευή τεσσάρων κυματοθραυστών και εκκρεμεί η δεύτερη φάση με την κατασκευή των υπόλοιπων δέκα κυματοθραυστών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο περιλαμβάνεται το εν λόγω έργο στις προτεραιότητες του υπουργείου του για τον προϋπολογισμό του 2013

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.001, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Το τελευταίο διάστημα γίνομαι δέκτης αρκετών παραπόνων τόσο από πολίτες όσο και από οργανωμένα σύνολα για φαινόμενα αισχροκέρδειας και υπερχρεώσεων που παρατηρούνται λόγω της μη εφαρμογής της νομοθεσίας για υποχρεωτική χρήση του ταξιμέτρου από τα αστικά ταξί.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μελετάται το ενδεχόμενο αλλαγής της νομοθεσίας, έτσι ώστε αυτή να καταστεί εφαρμόσιμη;

2. Μελετάται το ενδεχόμενο αύξησης του βαθμού εποπτείας από την Αρχή Αδειών και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, έτσι ώστε να αποτρέπεται η μη χρήση του ταξιμέτρου από τους οδηγούς αστικών ταξί;

                    3. Mελετάται το ενδεχόμενο ελέγχου του θέματος αυτού από την αστυνομία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.002, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Πόσα και ποια Ταμεία Προνοίας επένδυσαν σε αξιόγραφα τραπεζών;

2. Ποιο είναι το ύψος των ποσών που επενδύθηκαν από τα ταμεία αυτά;

3. Yπάρχει κίνδυνος πρόκλησης προβλήματος ρευστότητας στα Ταμεία Προνοίας που επένδυσαν σε αξιόγραφα τραπεζών;

4. Οι επενδύσεις αυτές έγιναν με βάση τους κανόνες της συνετής διαχείρισης και των διάφορων ποσοτικών περιορισμών;

5. Από τις μέχρι τώρα έρευνες έχει διαπιστωθεί αν φέρουν ευθύνη οι Διαχειριστικές Επιτροπές;

                    6. Σε ποια μέτρα και ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο Έφορος Ταμείων Προνοίας για αντιμετώπιση της κατάστασης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.173, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου το αίτημα για προώθηση της ολοκλήρωσης του σχεδιασμού από το Τμήμα Δασών για κατασκευή δύο πάρκων, αλλά και για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς το κοινοτικό συμβούλιο για την κατασκευή τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός για την κατασκευή των δύο πάρκων και κατά πόσο θα ικανοποιηθεί το αίτημα της κοινότητας για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς το κοινοτικό συμβούλιο για την κατασκευή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.174, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την προκήρυξη των θέσεων στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ) παρατηρήθηκε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο αριθμός των αιτήσεων ήταν πολύ αυξημένος.

Πολλοί από τους αιτητές οι οποίοι δεν εγκρίθηκαν εξέφρασαν την επιθυμία όπως δημιουργηθούν νέα τμήματα στα ΜΙΕΕΚ, στα οποία θα μπορούν να εγγραφούν όσοι ενδιαφέρονται και για τη φοίτησή τους σε αυτά να καταβάλλουν δίδακτρα για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας τους.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων τμημάτων στα ΜΙΕΕΚ με κάλυψη των διδάκτρων των νέων τμημάτων από τους ίδιους τους φοιτητές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.175, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου το αίτημα για διαπλάτυνση του κύριου δρόμου παρά την είσοδο της κοινότητας.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο διαπλάτυνσης του κύριου δρόμου παρά την είσοδο της κοινότητας Πομού και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.176, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου το αίτημα για ετοιμασία ρυθμιστικού σχεδίου, ώστε να δημιουργηθεί πρόσβαση από και προς την παραλία της κοινότητας.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία του ρυθμιστικού σχεδίου για δημιουργία πρόσβασης από και προς την παραλία της κοινότητας Πομού.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.177, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου το αίτημα για επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου Πομού, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες για ελλιμενισμό των αλιευτικών σκαφών των ψαράδων της περιοχής.

Με την κατασκευή της αποβάθρας το αλιευτικό καταφύγιο συρρικνώθηκε αντί να επεκταθεί, ενώ τα νερά στην είσοδο του λιμανιού έγιναν πιο ρηχά, κάτι που δυσκολεύει πολύ τους ψαράδες.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο επέκτασης του αλιευτικού καταφυγίου Πομού και εκβάθυνσης της εισόδου του, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των ψαράδων της περιοχής και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.178, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Πομού της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου το αίτημα για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας από το αρμόδιο υπουργείο για επιδιόρθωση των ζημιών που υπέστη το πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας λόγω της αλμύρας της θάλασσας. Το υπολογιζόμενο κόστος για την επιδιόρθωση των ζημιών ανέρχεται στις €50.000.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο παραχώρησης οικονομικής βοήθειας προς το κοινοτικό συμβούλιο Πομού, με σκοπό την επιδιόρθωση των ζημιών που υπέστη το πολιτιστικό κέντρο της κοινότητας από την αλμύρα της θάλασσας.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.179, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου αίτημα για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης ή λήψη οποιωνδήποτε άλλων μέτρων αντιμετώπισης της διάβρωσης που παρατηρείται μπροστά από το κοινοτικό πάρκο κατά μήκος της παραλίας, μήκους εκατό περίπου μέτρων.

Σκοπός της κατασκευής του τοίχου αντιστήριξης ή της λήψης άλλων μέτρων αντιμετώπισης της διάβρωσης είναι η προστασία του κοινοτικού πάρκου από τη θάλασσα, καθώς η διάβρωση που προκαλείται από τα κύματα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο κατασκευής τοίχου αντιστήριξης ή λήψης άλλων μέτρων αντιμετώπισης της διάβρωσης για προστασία του κοινοτικού πάρκου.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.180, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου αίτημα για δημιουργία παραλίας λουομένων στην παραλιακή περιοχή Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς-Γιαλιάς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας κοινής παραλίας λουομένων στην παραλιακή περιοχή Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς-Γιαλιάς και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.181, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου αίτημα για διαχωρισμό οικοπέδων στην κοινότητα και παραχώρησή τους σε φτωχές οικογένειες.

Το κοινοτικό συμβούλιο εισηγείται το διαχωρισμό χαλίτικου τεμαχίου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μ. από την οικιστική περιοχή της κοινότητας, ή άλλου κατάλληλου τεμαχίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο διαχωρισμού οικοπέδων για φτωχές οικογένειες στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.182, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου αίτημα για παραχώρηση των παλιών κτιρίων του Αστυνομικού Σταθμού Γιαλιάς, ώστε να στεγαστούν εκεί οι υπηρεσίες των κοινοτικών συμβουλίων Αγίας Μαρίνας και Γιαλιάς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο παραχώρησης των παλιών κτιρίων του Αστυνομικού Σταθμού Γιαλιάς, ώστε να στεγαστούν εκεί οι υπηρεσίες των κοινοτικών συμβουλίων Αγίας Μαρίνας και Γιαλιάς και, εάν ναι, πότε προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει στην παραχώρηση των εν λόγω κτιρίων προς την τοπική αρχή.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.183, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου αίτημα για παραχώρηση του κρατικού τεμαχίου 277 Φ./Σχ. 26/15, στην τοποθεσία “Λαόνι της Ελιάς”, προς την κοινότητα και δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών για τους νέους της κοινότητας, αλλά και των γύρω περιοχών. Ο χώρος αυτός θα περιλαμβάνει εξωτερικά γήπεδα καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας, κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών, αποδυτήρια, κερκίδες και άλλα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο παραχώρησης/εκμίσθωσης του συγκεκριμένου τεμαχίου με σκοπό τη δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.507, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Σε συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψής μου στην κοινότητα Χλώρακα της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της κατασκευής/βελτίωσης του παραλιακού δρόμου της κοινότητας, ο οποίος αποτελεί τμήμα του δρόμου αεροδρομίου Πάφου-μαρίνας (περιοχή Ποτίμων).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

α. Κατά πόσο έχει εγκριθεί το ρυθμιστικό σχέδιο του παραλιακού δρόμου Χλώρακα και, αν όχι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την έγκρισή του.

β. Σε περίπτωση έγκρισης του ρυθμιστικού σχεδίου, κατά πόσο είναι εφικτό το τμήμα του δρόμου που αφορά στην κοινότητα Χλώρακα να αποδεσμευτεί από τον ευρύτερο σχεδιασμό του δρόμου αεροδρομίου Πάφου-μαρίνας, ώστε να μπορέσει το κοινοτικό συμβούλιο Χλώρακα να προχωρήσει στην ανάθεση της ετοιμασίας των κατασκευαστικών σχεδίων του τμήματος αυτού σε ιδιώτη μελετητή με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών.

                   γ. Κατά πόσο υπάρχει η δυνατότητα προώθησης των κατασκευαστικών σχεδίων του τμήματος του παραλιακού δρόμου ο οποίος εμπίπτει στα όρια της                     κοινότητας Χλώρακα από κονδύλια του κοινοτικού συμβουλίου και καταβολής της συνεισφοράς του κράτους σε μεταγενέστερο στάδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.512, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μεσόγης της επαρχίας Πάφου μου τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για προώθηση της προκήρυξης και κατακύρωσης των προσφορών για την κατασκευή πολυδύναμου κέντρου στην κοινότητα.

Ο χώρος που θα κατασκευαστεί το πολυδύναμο κέντρο είναι το παλιό δημοτικό σχολείο της κοινότητας, το οποίο έχει παραχωρηθεί στο κοινοτικό συμβούλιο. Έχουν επίσης εκδοθεί οι σχετικές άδειες για την κατασκευή του έργου, το οποίο υπολογίζεται να κοστίσει €700.000 και το κόστος έχει εγκριθεί να καλυφθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης στην προκήρυξη των προσφορών για κατασκευή πολυδύναμου κέντρου στην κοινότητα Μεσόγης και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την προκήρυξη και κατακύρωση των προσφορών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.513, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μεσόγης της επαρχίας Πάφου μου τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για επίσπευση της κατασκευής κυκλικού κόμβου στη συμβολή της λεωφόρου Μεσόγης με την οδό Πανίκου Χατζηπαναγή. Το ρυθμιστικό σχέδιο έχει ετοιμαστεί και αναμένονται η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών σχεδίων και η προώθηση της κατασκευής του έργου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης στην κατασκευή του συγκεκριμένου κυκλικού κόμβου και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την ολοκλήρωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.599, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσος είναι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της Κύπρου;

2. Ποιος ο αριθμός και ποιο το ποσοστό απασχόλησης των κοινοτικών εργαζομένων στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου;

3. Ποιος ο αριθμός και ποιο το ποσοστό απασχόλησης των κοινοτικών εργαζομένων σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου στην τουριστική βιομηχανία, ποιο το ποσοστό αυτό στην οικοδομική βιομηχανία και ποιο το ποσοστό στον κλάδο της γεωργοκτηνοτροφίας, τόσο παγκύπρια όσο και κατά επαρχία;

4. Ποιος ο αριθμός και ποιο το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων από τρίτες χώρες στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου;

5. Ποιος ο αριθμός και ποιο το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων από τρίτες χώρες σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου στην τουριστική βιομηχανία, ποιο το ποσοστό αυτό στην οικοδομική βιομηχανία και ποιο το ποσοστό στον κλάδο της γεωργοκτηνοτροφίας, τόσο παγκύπρια όσο και κατά επαρχία;

6. Ποιο το ποσοστό των άνεργων κοινοτικών που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης παγκύπρια και κατά επαρχία;

Ποιο το ποσοστό των ανέργων από τρίτες χώρες που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.600, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος ο αριθμός των κοινοτικών που βρίσκονται στην Κύπρο και πόσοι έχουν εξασφαλίσει βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη;

2. Ποιο το ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται στην Κύπρο και έχουν εξασφαλίσει βεβαίωση εγγραφής σε σχέση με τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της Κύπρου;

3. Ποια κριτήρια πρέπει να πληρεί ένας Ευρωπαίος πολίτης, για να μπορέσει να εξασφαλίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής ως Ευρωπαίου πολίτη στην Κύπρο;

4. Υπάρχει μηχανισμός ελέγχου του αριθμού των κοινοτικών που έχουν εξασφαλίσει βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη στην Κύπρο για το κατά πόσο εξακολουθούν να παραμένουν στην Κυπριακή Δημοκρατία;

                    5. Ποιος ο αριθμός των ατόμων από τρίτες χώρες που βρίσκονται στην Κύπρο και έχουν εξασφαλισμένη άδεια εργασίας και ποιο το ποσοστό αυτό σε σχέση με     τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό          της      Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.616, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Εδώ και αρκετό καιρό παραμένουν παγοποιημένες οι προσλήψεις πέντε Μετεωρολογικών Βοηθών Κλ. Α2-5-7. Διεξήχθησαν εξετάσεις, δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών και απομένει να κληθούν οι υποψήφιοι από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για προφορική εξέταση και να προσληφθούν.

Η μη πλήρωση των πέντε κενών θέσεων Κλ. Α2-5-7 αναγκάζει την υπηρεσία να καταφεύγει στην υπερωριακή απασχόληση Μετεωρολογικών Λειτουργών ανώτερης κλίμακας για διεκπεραίωση του αυξημένου όγκου εργασιών της.

Συγκεκριμένα, το 2012 καταβλήθηκε ποσό ύψους €150.000 για υπερωρίες, ενώ με την πλήρωση των πέντε θέσεων Κλ. Α2-5-7 το κόστος των υπερωριών θα μειωνόταν σημαντικά και ο ετήσιος προϋπολογισμός δε θα επιβαρυνόταν περαιτέρω. Επιπλέον, η δαπάνη για την πρόσληψη και εργοδότηση των μετεωρολογικών βοηθών καλύπτεται από το Eurocontrol. Την ίδια στιγμή θα υπάρξει καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας, γεγονός που θα συμβάλει περαιτέρω στην ασφάλεια των πτήσεων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά, θα ήταν παράκλησή μου όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης των πέντε Μετεωρολογικών Βοηθών Κλ. Α2-5-7 και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.001, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει πότε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις καθορίζεται το υπέρμετρο βάρος για υπηκόους της ΕΕ με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία 38/2004 και τον περί Εγκατάστασης Ευρωπαίων Πολιτών Νόμο σε σχέση με την παροχή δημόσιου βοηθήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.140, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Πρόσφατα έχω ενημερωθεί για το αίτημα της Αρδευτικής Επιτροπής Ξυλά Λεμώνας και του κοινοτικού συμβουλίου Λεμώνας για σύνδεση του Αρδευτικού Τμήματος Ξυλά Λεμώνας με τον αγωγό του φράγματος Κανναβιούς.

Λόγω του ότι το νερό της γεώτρησης είναι θειούχο, με αποτέλεσμα να προκαλούνται πολλά προβλήματα στους αγωγούς και στην τουρμπίνα, αλλά και λόγω της σημαντικής αύξησης της τιμής του ρεύματος, το κόστος λειτουργίας της τουρμπίνας είναι τεράστιο.

Ο αγωγός του φράγματος Κανναβιούς περνά δίπλα από τον αγωγό της γεώτρησης, αλλά η αρδευτική επιτροπή δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να εξασφαλίσει έγκριση για σύνδεση. Σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια το φράγμα υπερχειλίζει από το Μάιο και το νερό καταλήγει στη θάλασσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο σύνδεσης του Αρδευτικού Τμήματος Ξυλά Λεμώνας με τον αγωγό του φράγματος Κανναβιούς και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για τη σύνδεση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.151, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Έχω ενημερωθεί ότι για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 τα ποσοστά συνεισφοράς για έργα ανάπτυξης έχουν αλλάξει από 50% (ευρωπαϊκά κονδύλια) και 50% (εθνικοί πόροι) σε 85% και 15%, αντίστοιχα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό που αντλήθηκε μέχρι σήμερα για όλα τα αναπτυξιακά και μη προγράμματα την περίοδο 2007-2013 και ποιο θα είναι το αντίστοιχο ποσό για την περίοδο 2014-2020;

2. Η αλλαγή της ευρωπαϊκής συνεισφοράς από 50% σε 85% θα φέρει στη χώρα μας περισσότερα κονδύλια ή απλώς θα μειωθεί (ανάλογα στο 15%) η συνεισφορά του κράτους, μειώνοντας έτσι τα διαθέσιμα κονδύλια για έργα ανάπτυξης και άλλα προγράμματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.152, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το περιεχόμενο του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης, που θα υποβάλει η Κυπριακή Δημοκρατία τον Οκτώβριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επταετία 2014-2020

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.153, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

2. Ποιες οι εισηγήσεις των αναλογιστών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.156, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.03.118, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2013, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το κράτος, για να αποφευχθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει ο υπερπληθυσμός της αλεπούς στα πλαίσια της προστασίας του είδους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.157, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της Πάφου παρατηρούνται πολλές κατεστραμμένες ή και παραποιημένες πινακίδες, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η επισκευή ή η αντικατάστασή τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί σε επισκευή ή και αντικατάσταση των κατεστραμμένων πινακίδων και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.164, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Τελευταία έχω γίνει δέκτης αρκετών παραπόνων από κατοίκους των κοινοτήτων της επαρχίας Πάφου στις οποίες παραχωρείται νερό ύδρευσης από το φράγμα Κανναβιούς.

Πέραν της σοβαρής δυσοσμίας του νερού, υπάρχει έντονη ανησυχία ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής για την καταλληλότητα του νερού ύδρευσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει προβεί στις απαραίτητες αναλύσεις του νερού ύδρευσης και, εάν ναι, ποια τα πορίσματα των αναλύσεων αυτών, αλλά και σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο για επίλυση του προβλήματος που προέκυψε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.165, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Γιόλου-Μηλιούς φοιτούσε μέχρι την προηγούμενη σχολική χρονιά μόνο ένα παιδί με ειδικές ανάγκες. Με τη νέα σχολική χρονιά εντάχθηκαν ακόμα δύο, δίδυμα κοριτσάκια.

Η πρόσληψη δύο μόνο σχολικών συνοδών για την εξυπηρέτηση και φροντίδα των τριών παιδιών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα τόσο στα τρία αυτά παιδιά όσο και στην ομαλή λειτουργία του νηπιαγωγείου γενικότερα.

Επιπλέον, στο χώρο του νηπιαγωγείου δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, όπως π.χ. πτυσσόμενη αλλάχτρα στις τουαλέτες, και τα κατάλληλα εκπαιδευτικά παιχνίδια, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τριών παιδιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί:

1. σε πρόσληψη μιας ακόμη σχολικής συνόδου για το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Γιόλου-Μηλιούς και

2. σε αναβάθμιση του εν λόγω νηπιαγωγείου, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τριών αυτών παιδιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.202, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου για αποκατάσταση του παλαιού σχολείου και μετατροπή του σε αίθουσα χρήσεων και δημοτική βιβλιοθήκη μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Με βάση επιστολή της Μονάδας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2012, η πρόταση για υλοποίηση του εν λόγω έργου αξιολογήθηκε θετικά και θα μπορούσε να συγχρηματοδοτηθεί από το Μέτρο 3.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους υλοποίησης του έργου θα συμπεριλαμβάνονταν στην επιστολή χρηματοδότησης και η συμφωνία υλοποίησης θα υπογραφόταν σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής του έργου μετά την ολοκλήρωση του προκαταρκτικού επιτόπιου ελέγχου. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουν ετοιμαστεί και αποσταλεί οι όροι υλοποίησης του έργου.

Δεδομένου του ότι ο χρόνος εκπνέει, παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια χρονοδιαγράμματα τίθενται για αποστολή των όρων υλοποίησης του έργου, υπογραφή της συμφωνίας υλοποίησής του σύμφωνα με το εγχειρίδιο εφαρμογής του έργου και ολοκλήρωση του προκαταρκτικού επιτόπιου ελέγχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.295, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσες υποθέσεις εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου εναντίον εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων λόγω της παράλειψής τους να καταβάλουν τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) εντός της καθορισμένης προθεσμίας;

2. Πόσες υποθέσεις εναντίον εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων λόγω παράλειψης έγκαιρης καταβολής των εισφορών στο ΤΚΑ έχουν καταχωρισθεί στο δικαστήριο τα τελευταία τέσσερα χρόνια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.398, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

 «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1.         Ποιος ο αριθμός των ανέργων που προσλήφθηκαν στο λιανικό εμπόριο μετά την επέκταση του ωραρίου στα καταστήματα;

2.         Πόσοι από αυτούς εργάζονται με πλήρες ωράριο, πόσοι εργάζονται μέχρι είκοσι τέσσερις ώρες την εβδομάδα και πόσοι εργάζονται λιγότερες από είκοσι τέσσερις ώρες την εβδομάδα;

3.         Πόσοι από τους ανέργους προσλήφθηκαν σε νέες επιχειρήσεις που λειτούργησαν μετά την εφαρμογή του νέου ωραρίου και πόσοι προσλήφθηκαν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις;

4.         Πόσοι από αυτούς είναι Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και κοινοτικοί;

5.         Πόσοι από τους ανέργους που προσλήφθηκαν μετά την επέκταση του ωραρίου είχαν συνεχή απασχόληση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 και πόσοι έχουν απολυθεί  ή εγκαταλείψει την εργασία τους οικειοθελώς;

6.         Σε πόσους υπαλλήλους που εργάζονταν πριν από την επέκταση του ωραρίου στα καταστήματα υπήρξε μείωση ωραρίου εργασίας ή μισθού;

7.         Πόσες καταγγελίες έγιναν για μη τήρηση των όρων απασχόλησης (μισθού, ωραρίου κ.λπ.) στο λιανικό εμπόριο από τον Απρίλιο του 2013 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου   του 2013;

8.         Πόσοι εργοδότες έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια;

9.         Πώς διακυμάνθηκε ο συνολικός όγκος του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο το τελευταίο εννιάμηνο (περίοδος Απριλίου-Δεκεμβρίου 2013); Υπήρξε αύξηση ή μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012;

10.      Πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τερματίσει τις εργασίες τους το 2013;

11.      Πάνω σε ποια στοιχεία στηρίχθηκε και πώς τεκμηριώνεται η ανάγκη νέας επέκτασης των ωραρίου των καταστημάτων για ακόμη δύο μήνες;

12.      Υπάρχει πρόθεση της κυβέρνησης για κατάργηση των διαταγμάτων επέκτασης των ωραρίων και, αν ναι, πώς προτίθεται να ρυθμίσει το θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.434, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για παραχώρηση νερού με τη μέθοδο της βαρύτητας στις παραποτάμιες κοινότητες από τον υδατοφράκτη Διαρίζου για άρδευση των εκτάσεων των κοινοτήτων, ώστε να αποφευχθεί το κόστος λειτουργίας των διατρήσεων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να μελετήσει το ενδεχόμενο παραχώρησης νερού με τη μέθοδο της βαρύτητας στις παραποτάμιες κοινότητες από τον υδατοφράκτη Διαρίζου, με στόχο την άρδευση των κοινοτήτων αυτών και την αποφυγή του κόστους λειτουργίας των διατρήσεων, το οποίο με βάση τις σημερινές οικονομικές συνθήκες καθίσταται ασύμφορο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.435, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην προσφυγική κοινότητα Αγίου Ιωάννη της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Καλοψίδας, πλησίον της οικίας Δ82, στην οποία μάλιστα κατοικεί οικογένεια με παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων από τις κατολισθήσεις, γι’ αυτό και κρίνεται αναγκαία η προώθηση της κατασκευής του τοίχου αντιστήριξης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο κατασκευής του εν λόγω τοίχου αντιστήριξης και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.436, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην προσφυγική κοινότητα Αγίου Ιωάννη της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων για παραχώρηση τουρκοκυπριακών σπιτιών σε αιτητές. Η διαδικασία παρουσιάζει ήδη μεγάλη καθυστέρηση και ο αριθμός των αιτητών είναι μεγάλος.

Η παραχώρηση τουρκοκυπριακών σπιτιών θα δώσει τη δυνατότητα για ανακαίνιση και επιδιόρθωση των εν λόγω κατοικιών, για καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου, ενώ θα αυξήσει και τα έσοδα του κράτους από τα ενοίκια που θα λαμβάνει.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παραχώρησης τουρκοκυπριακών κατοικιών στην κοινότητα Αγίου Ιωάννη και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωσή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.437, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην προσφυγική κοινότητα Αγίου Ιωάννη της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας προς την κοινότητα για καθαρισμό των εγκαταλελειμμένων τουρκοκυπριακών σπιτιών, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ασθενειών από τα τρωκτικά, αλλά και εκδήλωσης πυρκαγιών. Η κοινότητα αδυνατεί να εξεύρει τους πόρους για καθαρισμό των εν λόγω σπιτιών, καθώς δεν έχει έσοδα. Οι μόνιμοι κάτοικοι της κοινότητας είναι μόλις είκοσι πέντε άτομα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να βοηθήσει οικονομικά την κοινότητα Αγίου Ιωάννη, ώστε να προχωρήσει στον καθαρισμό των εγκαταλελειμμένων τουρκοκυπριακών σπιτιών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.438, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

« Έχω πληροφορηθεί ότι έχει απαλειφθεί από τους όρους/προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια πρόσληψης ανέργων η υποχρέωση των εργοδοτών για εξόφληση όλων των οφειλών τους προς το κράτος και ειδικότερα προς το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, προκειμένου να δικαιούνται να επωφεληθούν των διάφορων σχεδίων.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο η ως άνω αναφορά ισχύει και, εάν ναι, για ποιους λόγους απαλείφθηκε ο συγκεκριμένος όρος και

2. ποιων οφειλών προς το κράτος δεν είναι υποχρεωτική η εξόφληση, προκειμένου να δικαιούνται να αιτηθούν και να εγκριθούν οι εργοδότες για τα διάφορα σχέδια που εκπονούνται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.439, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσοι αμπελουργοί εγκρίθηκαν για μετατροπή και επαναφύτευση αμπελώνων με βάση το Καθεστώς 1β.1 για την περίοδο 2013-2014;

2. Ποιο το διαθέσιμο ποσό και ποιο το ποσό που έχει εγκριθεί;

3. Πόσα δεκάρια κάλυπτε το σχέδιο και πόσα έχουν εγκριθεί;

4. Υπάρχει η δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν καλυφθεί η έκταση που προνοεί το σχέδιο, να συμπεριληφθούν και αμπέλια νεότερης ηλικίας από αυτήν που προνοεί το Καθεστώς 1β.1, ώστε να απορροφηθούν όλα τα κονδύλια;

                    5. Σύμφωνα με την εξαγγελία του μέτρου, αίτηση δικαιούνταν να υποβάλουν μόνο όσοι είναι ηλικίας μικρότερης των 55 ετών. Το υπουργείο εξετάζει αν υπάρχει η δυνατότητα, σε περίπτωση που οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται από τους αιτητές για το Καθεστώς .1 είναι μικρότερες απ’ ό,τι προνοείται, να ζητήσει συμπληρωματικές αιτήσεις από αμπελουργούς ηλικίας πέραν των 55 ετών, ώστε να καλυφθούν οι απαιτούμενες εκτάσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.440, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα των κατοίκων της κοινότητας για λήψη μέτρων και συστηματικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για αποφυγή της ελεύθερης και ανεξέλεγκτης βόσκησης. Πολύ συχνά παρουσιάζονται καταστροφές σε ιδιωτικές περιουσίες λόγω της ελεύθερης, ανεξέλεγκτης και παράνομης βόσκησης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβαίνει σε συστηματικούς ελέγχους για αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.441, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Το συμβόλαιο που σύνηψε η κυβέρνηση με την εταιρεία Μεσόγειος Α.Ε. για τη μονάδα αφαλάτωσης Πάφου έληξε χωρίς να ανανεωθεί με τη δικαιολογία ότι ήταν πλέον ασύμφορη η λειτουργία της μονάδας. Το υπουργείο έχει άλλη εναλλακτική λύση, ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση και να τεκμηριωθεί αυτή η απόφαση;

2. Η εταιρεία Μεσόγειος Α.Ε.” υπέβαλε προς το υπουργείο σας νέα βελτιωμένη πρόταση, για να συνεχίσει τη διαχείριση της μονάδας αφαλάτωσης Πάφου; Αν ναι, ποιο το περιεχόμενο αυτής της πρότασης και σε ποιες ενέργειες προέβη το υπουργείο σας;

3. Ευσταθεί ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι το κυπριακό δημόσιο θα ζημιωθεί γύρω στα 22 εκατομ., τα οποία έχουν επενδυθεί στην εν λόγω μονάδα;

Με το κλείσιμο της μονάδας υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσει η Πάφος είτε το 2014 είτε το 2015 πρόβλημα στην κάλυψη των αναγκών της σε ύδρευση ή άρδευση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.468, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Οι ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 1405/06 και 1914/06 αφορούν ειδικά μέτρα για τη γεωργία και την κτηνοτροφία (επιδότηση κόστους εφοδιασμού) για τα νησιά του Αιγαίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο ομαλός εφοδιασμός με ορισμένα γεωργικά προϊόντα και να αντισταθμίζονται οι επιπτώσεις της γεωγραφικής θέσης των μικρών νησιών του Αιγαίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ως κράτος έχουμε ζητήσει να συμπεριληφθεί η Κύπρος, ως απομακρυσμένο νησί, σ’ αυτούς τους κανονισμούς. Εάν ναι, ποια τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα; Εάν όχι, σε ποιες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο υπουργείο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.469, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιοι οι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη της απόφασης για πληρωμή της εκταρικής επιδότησης κατά προτεραιότητα σε ιδιοκτήτες γης πέραν των 100 δεκαρίων;

2. Γιατί δεν αποφασίστηκε η μερική, έστω, πληρωμή της εκταρικής επιδότησης προς όλους τους δικαιούχους σε πρώτη φάση

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.470, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο εξαγγελίας σχεδίων ενθάρρυνσης της απασχόλησης στον κλάδο της γεωργοκτηνοτροφίας με την παραχώρηση οικονομικών ή άλλων κινήτρων στους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους για εργοδότηση Κυπρίων ανέργων εκεί και όπου είναι δυνατόν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.486, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Μετά και τον πρόσφατο σεισμό εντάθηκαν ακόμη περισσότερο οι ανησυχίες τόσο των μαθητών όσο και των οργανωμένων γονέων της Πάφου για τη στατικότητα του Νικολαδειου Γυμνασίου Πάφου, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι κινδυνεύουν ζωές.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έγινε μελέτη στατικότητας του εν λόγω σχολικού κτιρίου και, εάν ναι, ποια τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής;

2. Εάν δεν έχει εκπονηθεί μελέτη στατικότητας, μελετάται το ενδεχόμενο εκπόνησής της και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται;

3. Το αρμόδιο υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει στην ουσιαστική επισκευή του Νικολαδειου Γυμνασίου ή στην ανέγερση νέου γυμνασίου για την κάλυψη των αναγκών της πόλης της Πάφου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.487, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 το Τμήμα Αλιείας προχώρησε σε διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών για την κατάλληλη προετοιμασία, τον καθαρισμό, τη μεταφορά και την πόντιση τεσσάρων σκαφών με σκοπό τη δημιουργία τεχνητών υφάλων.

Η υπογραφή της σύμβασης με τον επιτυχόντα προσφοροδότη αναμενόταν για τις 5 Αυγούστου 2013, ενώ η πόντιση θα ολοκληρωνόταν εντός τεσσάρων μηνών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Η προκήρυξη και η κατακύρωση των προσφορών προχώρησε σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα;

2. Η διαδικασία πόντισης των σκαφών προχωρά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και, αν όχι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί, ιδιαίτερα για το σκάφος LABOE, το οποίο προοριζόταν να ποντιστεί σε σημείο στη θαλάσσια περιοχή της Κάτω Πάφου, κοντά στα Μουλιά;

3. Ποιος ο προϋπολογισμός του έργου;

                   4. Ποια η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.488, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Τελευταία ακούγεται όλο και πιο συχνά ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στην εθνικοποίηση των ταμείων προνοίας μετατρέποντάς τα σε ταμεία συντάξεως.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται ή όχι η κυβέρνηση να προχωρήσει στην εθνικοποίηση των ταμείων προνοίας μετατρέποντάς τα σε ταμεία συντάξεως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.501, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός απαντήσει στις ακόλουθες ερωτησεις:

1. Υπήρξε οποιαδήποτε διαφοροποίηση των κριτηρίων εγγραφής ανέργων;

2. Ποια τα κριτήρια σήμερα, για να δικαιούται κάποιος πολίτης να εγγραφεί ως άνεργος;

3. Ευσταθεί το γεγονός ότι, σε περίπτωση που κάποιος πολίτης εργάζεται έστω και μία ώρα την εβδομάδα, δεν μπορεί να θεωρηθεί άνεργος και δεν μπορεί να εγγραφεί στους καταλόγους των ανέργων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.510, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλώ όπως μας ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός για τα ακόλουθα:

1. Πόσα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα έχουν σημειωθεί σε αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας τα τελευταία πέντε χρόνια;

2. Σε πόσα από αυτά τα τροχαία δυστυχήματα η αιτία πρόκλησής τους ήταν η υπερβολική ταχύτητα;

3. Ποιο είναι το ποσοστό των σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων σε αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας επί του συνόλου των σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων που σημειώνονται κάθε χρόνο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.780, ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Μετά και την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας για παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) αναμένεται ότι σημαντικός αριθμός επαναπατρισθέντων Κυπρίων από χώρες εκτός ΕΕ, κυρίως από τη Νότιο Αφρική, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι και δε δικαιούνται άλλη σύνταξη θα δικαιούνται να λαμβάνουν ΕΕΕ, νοουμένου ότι ζουν μόνιμα στην Κύπρο τα τελευταία πέντε χρόνια και τηρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου. Αυτό αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον αριθμό των επαναπατρισθέντων οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι και έτσι δε λαμβάνουν καμία σύνταξη ή επίδομα, αλλά έχουν ως πάγιο αίτημά τους τη χορήγηση κοινωνικής σύνταξης ή άλλου ανάλογου επιδόματος.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, θα παρακαλούσα τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο χορήγησης κοινωνικής σύνταξης με την αλλαγή των κριτηρίων παραχώρησής της ή χορήγησης άλλου επιδόματος στους επαναπατρισθέντες Κυπρίους από χώρες εκτός ΕΕ, κυρίως από τη Νότιο Αφρική, που δεν είναι ασφαλισμένοι και δε δικαιούνται οποιαδήποτε άλλη σύνταξη ή το ΕΕΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.019, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής ερωτήματα:

1. Η Πάφος διαθέτει το 60% των κυπριακών αμπελώνων, καθώς επίσης 19 περιφερειακά οινοποιία. Η διάλυση του Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΣΑΠ) και η μεταφορά του προσωπικού του σε άλλα τμήματα εκτιμώ ότι θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των αμπελουργών και των οινοποιών της επαρχίας Πάφου.

Πώς προτίθεται το υπουργείο να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε, ώστε να συνεχίσει να υπάρχει πλήρης κάλυψη των αναγκών και επαρκής εξυπηρέτηση των αμπελουργών και των οινοποιών της Πάφου;

2. Μέχρι τις 15/10/2014 πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και πληρωμής των ποσών που αναλογούν σε κάθε αμπελουργό που συμμετείχε στα μέτρα που προκήρυξε ο ΣΑΠ και κατ’ επέκταση το Τμήμα Γεωργίας μετά τη συγχώνευση συνολικού ύψους 4,5 εκατ.

Μετά τη διάλυση του ΣΑΠ και τη μεταφορά του προσωπικού σε άλλα τμήματα, το Τμήμα Γεωργίας (Κλάδος Αμπελουργίας) θα μπορέσει να διεκπεραιώσει έγκαιρα στα χρονικά πλαίσια που τίθενται τον έλεγχο και την πληρωμή των ποσών προς τους αμπελουργούς για τα διάφορα μέτρα που προκήρυξε ο ΣΑΠ;

3. Ποια είναι η ακίνητη και ποια η κινητή περιουσία του ΣΑΠ σήμερα και πώς αυτή θα αξιοποιηθεί μετά τη διάλυσή του;

                   4. Για το χώρο όπου στεγάζεται μέχρι και σήμερα το επαρχιακό γραφείο ΣΑΠ στην Πάφο υπάρχει συμβόλαιο ενοικίασης μέχρι το 2016. Θα διακοπεί ή όχι το συμβόλαιο και, εάν όχι, ποιο το

                     κόστος             που θα υποστεί το υπουργείο σας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.125, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τρεμιθούσας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα από το κοινοτικό συμβούλιο για επίσπευση της προκήρυξης προσφορών από το Τμήμα Δημοσίων Έργων για ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας στη Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας.

Η γέφυρα παρέμεινε ημιτελής μετά τις διαφορές που προέκυψαν μεταξύ του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του εργολάβου, καθώς και τη διακοπή του συμβολαίου.

Η συμπλήρωση και ολοκλήρωση της κατασκευής της γέφυρας είναι ύψιστης σημασίας, διότι θα βοηθήσει σημαντικά τόσο τους βιοτέχνες, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η επαναπροκήρυξη των προσφορών και ποια τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης της κατασκευής της γέφυρας στη Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.126, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τρεμιθούσας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα από το κοινοτικό συμβούλιο για επίσπευση των διαδικασιών κήρυξης ως διατηρητέων των οικοδομών ιδιοκτησίας του κοινοτικού συμβουλίου που βρίσκονται στο τεμάχιο με αριθμό 19, Φ/Σχ. 45/6023v01 στο χωρίο Τρεμιθούσα. Το κοινοτικό συμβούλιο προτίθεται να επιδιορθώσει/αποκαταστήσει τις οικοδομές και να τις μετατρέψει σε μουσείο λαϊκής τέχνης.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της κήρυξης ως διατηρητέων των οικοδομών και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για την ολοκλήρωσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.144, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τάλας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο το αίτημα για αποδέσμευση/αποχώρηση της κοινότητας από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ). Τόσο το κοινοτικό συμβούλιο όσο και οι κάτοικοι έχουν έντονες επιφυλάξεις και ανησυχίες για το απαιτούμενο κόστος κατασκευής και συντήρησης του έργου, το οποίο κρίνουν ως μη βιώσιμο. Για να στηρίξουν την άποψή τους, επικαλούνται τους ακόλουθους λόγους:

1. Οι περισσότεροι κάτοικοι είναι εποχικοί επισκέπτες. Αυτό το γεγονός επηρεάζει τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματική διαχείριση του έργου.

2. Το υπέδαφος αποτελείται από εδάφη ιδιαίτερα υδατοπερατά, οπότε τα υφιστάμενα συστήματα από απορροφητικούς λάκκους εργάζονται αποτελεσματικά.

3. Το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας αποτελείται από πρόσφατες αναπτύξεις που βρίσκονται σε ένα δύσκολο γεωγραφικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλες υψομετρικές διαφορές και απότομες και βαθιές λαγκαδιές. Αυτό καθιστά οποιοδήποτε αποχετευτικό δίκτυο ενεργοβόρο, περίπλοκο στη λειτουργία και επικίνδυνο λόγω συνεχών σπασιμάτων των αγωγών και των συναφών μηχανικών συστημάτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν το αρμόδιο υπουργείο μελέτησε το αίτημα της κοινότητας και, εάν ναι, σε ποια απόφαση κατέληξε,

2. αν προτίθεται να θέσει το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τάλας στο Υπουργικό Συμβούλιο για αποδέσμευση/αποχώρησή του από το ΣΑΠΑ και

                    3. αν ενέκρινε ή όχι την απόφαση του ΣΑΠΑ για αναστολή της σύνδεσης της κοινότητας μέχρι το 2016.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.145, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Λετύμπου μού τέθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο το αίτημα για προώθηση ανέγερσης του πολυδύναμου κέντρου που εγκρίθηκε στις αρχές του 2012 και αποτελεί συμπλήρωση/ολοκλήρωση του ενιαίου έργου διαμόρφωσης της κεντρικής πλατείας και κτιρίων της κοινότητας Λετύμπου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπό αναφορά έργο περιλαμβάνεται στις προτάσεις της κυβέρνησης για συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για υλοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.146, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χούλου της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο το αίτημα επίσπευσης της ετοιμασίας ρυθμιστικού σχεδίου για κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου, για να συνδέσει την κοινότητα Χούλου με την κοινότητα Στατού-Αγίου Φωτίου.

Η κοινότητα της Χούλου είναι αποκλεισμένη προς τη βόρεια-ανατολική περιοχή, γι’ αυτό και καθίσταται αναγκαία η κατασκευή του υπό αναφορά δρόμου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το συγκεκριμένο αίτημα της κοινότητας Χούλου έχει εγκριθεί και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση της ετοιμασίας του ρυθμιστικού σχεδίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.147, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Καλλέπειας της επαρχίας Πάφου τέθηκε ενώπιόν μου από το κοινοτικό συμβούλιο το αίτημα για επίσπευση της διαδικασίας εγγραφής δεκαπέντε αγροτικών δρόμων στην κοινότητα, για τους οποίους έχει εξασφαλιστεί και υποβληθεί στο Κτηματολόγιο η συγκατάθεση των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών γης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής των δεκαπέντε αγροτικών δρόμων στην κοινότητα Καλλέπειας και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωσή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.411, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλώ όπως οι αρμόδιοι υπουργοί ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσα άτομα είχαν προσληφθεί και με πόσες εταιρείες είχε συμβληθεί το κάθε υπουργείο και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας το 2012, το 2013 και το 2014 με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών;

2. Ποια η χρονική διάρκεια των συμβολαίων αυτών;

3. Ποια τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές των

                     4. Ποιο το κόστος των προσλήψεων/συμβολαίων αυτών ανά υπουργείο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.419, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Πληροφορήθηκα πρόσφατα ότι υπάλληλος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρόκειται να μετακινηθεί ή έχει ήδη μετακινηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ως Λειτουργός Ευημερίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ισχύει η πληροφορία ότι έχει ανοίξει η συγκεκριμένη θέση, που επί σειρά ετών παρέμενε κλειστή;

2. Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν, ώστε να γίνει η εν λόγω μετακίνηση;

3. Ποια θα είναι τα καθήκοντα του υπό αναφορά λειτουργού;

                   4. Σε ποια μισθολογική κλίμακα κατατάσσεται;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.445, ημερομηνίας 19 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Λυσού και Κινούσας της επαρχίας Πάφου ενημερώθηκα για το αίτημά τους για σύνδεση με το υδρευτικό σύστημα είτε του φράγματος Κανναβιούς είτε του φράγματος Ευρέτου. Η συντήρηση των πεπαλαιωμένων σιδερένιων σωλήνων που συνδέουν τις κοινότητες με τις διατρήσεις έχουν φθαρεί και το κόστος, το οποίο επωμίζονται οι μικρές αυτές κοινότητες, είναι πολύ αυξημένο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στη σύνδεση του υδρευτικού συστήματος Λυσού και Κινούσας με ένα εκ των δύο φραγμάτων και, εάν όχι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για αντικατάσταση των φθαρμένων αγωγών ύδρευσης που συνδέουν τις εν λόγω κοινότητες με τις διατρήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.506, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσα εξώδικα πρόστιμα έχουν εκδοθεί κατ’ έτος από το 2012 μέχρι σήμερα, με βάση το άρθρο 85Α του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, κατά τις επιθεωρήσεις των μικτών κλιμακίων για πάταξη της αδήλωτης και παράνομης εργασίας;

2. Πόσα από τα πρόστιμα αυτά αφορούν τον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας (συγκεκριμένα, ξενοδοχειακές μονάδες) και πόσα από αυτά αφορούν τον κλάδο της οικοδομικής βιομηχανίας;

3. Σε ποιες παραβάσεις αφορούν τα εν λόγω εξώδικα πρόστιμα;

4. Ποιο το ύψος των εξώδικων προστίμων που έχουν εκδοθεί από το 2012 μέχρι σήμερα;

5. Πόσα εξώδικα έχουν εισπραχθεί από το 2012 μέχρι σήμερα;

                     6. Ποια διαδικασία ακολουθείται για τα εξώδικα πρόστιμα που δεν εισπράττονται;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.034, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία θέσπισης νομοθεσίας για τη ρύθμιση της συμμετοχής των παιδιών σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες χωρίς αμοιβή.

Η συμμετοχή των παιδιών σε τέτοιες δραστηριότητες δε θεωρείται απασχόληση, γι’ αυτό και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας για την προστασία των νέων στην απασχόληση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.146, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Φύτη της επαρχίας Πάφου, ενημερώθηκα για το αίτημα των κατοίκων για επαναφορά του σχεδίου επιχορήγησης απόκτησης κατοικίας από νεαρά ζευγάρια σε κοινότητες κάτω των 200 κατοίκων.

Το σχέδιο αυτό θα ενθαρρύνει την κατοίκηση νεαρών ζευγαριών στην ύπαιθρο και θα συμβάλει θετικά στη συγκράτηση της αστυφιλίας και στην παραμονή των νέων της Κύπρου στην ύπαιθρο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να επαναφέρει το εν λόγο σχέδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.147, ημερομηνίας 21η Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Φύτη, Λάσα, Δρύμου και Δρυνιά της επαρχίας Πάφου, ενημερώθηκα για το αίτημα των κατοίκων για επαναφορά του σχεδίου επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να επαναφέρει το εν λόγο σχέδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.330, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία πλήρωσης των εκατόν ογδόντα εννέα (189) μόνιμων θέσεων νοσηλευτών, οι οποίοι πέτυχαν στη γραπτή εξέταση και αναμένουν από το 2011 να κληθούν για προφορική εξέταση από την ΕΔΥ, καθώς και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.262, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Με βάση τη σχετική νομοθεσία, η κάρτα νοσηλείας των ατόμων με αναπηρία τα οποία είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ανανεώνεται κάθε χρόνο μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών, ενώ η κάρτα νοσηλείας των παραπληγικών ατόμων που δεν είναι δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ανανεώνεται κάθε πέντε χρόνια.

Η διαδικασία της ανανέωσης της κάρτας νοσηλείας κάθε χρόνο ταλαιπωρεί τα άτομα με αναπηρία και πολύ περισσότερο τα άτομα τα οποία δεν είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετηθούν και βασίζονται στη βοήθεια άλλων προσώπων, είτε συγγενικών είτε φιλικών, όπως παραδείγματος χάρη τα άτομα με νοητική αναπηρία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο αύξησης της διάρκειας ισχύος της κάρτας νοσηλείας που παραχωρείται στα άτομα με αναπηρία και είναι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, παραδείγματος χάρη στα πέντε χρόνια, όπως συμβαίνει με την κάρτα νοσηλείας των παραπληγικών ατόμων, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις ατόμων των οποίων η κατάσταση της υγείας είναι μη αναστρέψιμη και ως εκ τούτου δε θα είναι ποτέ σε θέση να εργαστούν και τα οποία δεν έχουν εισόδημα από εργασία ή άλλες πηγές ούτε έχουν περιουσία η αξία της οποίας να υπερβαίνει την καθορισθείσα στη σχετική νομοθεσία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.401, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Η Νεφέλη Ταλιώτου από την Πάφο, η οποία απεβίωσε το 1982, κληροδότησε μέρος της περιουσίας της, ύψους €152.939, στην Κρατική Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων στο Χλώρακα της επαρχίας Πάφου. Το ποσό αυτό κατατέθηκε το Δεκέμβριο του 1986 σε λογαριασμό καταθέσεων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ). Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το 2015, το συνολικό ποσό του κληροδοτήματος στις 31/12/2015 ανερχόταν στις €787.058.

Για αξιοποίηση του κληροδοτήματος προγραμματιζόταν για αρκετά χρόνια η ανέγερση συγκροτήματος μικρών οικιστικών μονάδων πάνω σε κρατική γη που παραχωρήθηκε με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου το 1996, ενώ στη συνέχεια οι ΥΚΕ αποφάσισαν να προχωρήσουν στην υλοποίηση κάποιων βελτιωτικών έργων, τα οποία και πάλι δεν έγιναν. Αργότερα αποφασίστηκε η αξιοποίηση του εν λόγω κληροδοτήματος κατά την ολική ανακαίνιση της εν λόγω στέγης.

Από το 2014 οι ΥΚΕ σε συνεργασία με τη διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης των αναγκών των ενοίκων και των κτιριακών εγκαταστάσεων της στέγης, ώστε να αξιοποιηθεί σωστά το κληροδότημα.

Πρόσφατα ενημερώθηκα ότι οι ΥΚΕ προχώρησαν σε προκήρυξη προσφορών για ανακαίνιση των κτιρίων της Κρατικής Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων στο Χλώρακα.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης λήψης τελικής απόφασης;

2. Πότε αναμένεται να αρχίσουν και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση των κτιρίων της εν λόγω κρατικής στέγης;

3. Ποιο είναι το προϋπολογιζόμενο κόστος του έργου;

4. Ποια είναι η έκταση της ανακαίνισης των κτιρίων της Κρατικής Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων στο Χλώρακα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.508, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος o αριθμός των αδειοδοτημένων παιδοκομικών σταθμών και νηπιαγωγείων που λειτουργούν παγκύπρια;

2. Ποιος ο αριθμός των παιδοκομικών σταθμών και νηπιαγωγείων που λειτουργούν, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες;

3. Ποιοι οι λόγοι που οι παιδικοί αυτοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία αδυνατούν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας;

                   4. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο σας για αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.672, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Στο δρόμο Τίμης-Αχέλειας, στη συμβολή της εξόδου στον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Λεμεσού, ο φωτισμός είναι ελλιπής, το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου δεν είναι ευδιάκριτο και ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων είναι μεγάλος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για βελτίωση τόσο της ως άνω συμβολής όσο και του φωτισμού αυτής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.673, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας, το δημοτικό συμβούλιο και οι κάτοικοι της περιοχής με ενημέρωσαν για το πάγιο αίτημά τους για επίσπευση της βελτίωσης του δρόμου Κισσόνεργας-Κόλπου των Κοραλλίων.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ετοιμασίας των κατασκευαστικών σχεδίων για το δρόμο Κισσόνεργας-Κόλπου των Κοραλλίων;

2. Ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για υλοποίηση των κατασκευαστικών σχεδίων;

3. Χρονικά πότε αναμένεται η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στον εν λόγω δρόμο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.674, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Πέγειας, ενημερώθηκα για τη βούληση του δημοτικού συμβουλίου να δημιουργήσει οργανωμένες παραλίες λουομένων κατά μήκος της ακτογραμμής του δήμου.

Λόγω του ότι πρόκειται για ζώνη προστασίας της παραλίας και περιοχές που εμπίπτουν στο δίκτυο “Φύση 2000”, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως με ενημερώσει για τα εξής:

1. Ποια η διαδικασία και οι όροι αδειοδότησης για δημιουργία οργανωμένων παραλιών λουομένων κατά μήκος της ακτογραμμής του δήμου Πέγειας;

                    2. Πόσος χρόνος απαιτείται συνήθως από την υποβολή σχετική αίτησης μέχρι την έγκρισή της;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.684, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Πρόσφατα έγινα δέκτης παραπόνων από ομάδα συμπολιτών μας δικαιούχων κυβερνητικών οικοπέδων στην κοινότητα Τρεμιθούσας στην Πάφο. Συγκεκριμένα, με έχουν ενημερώσει ότι, ενώ έχουν εγκριθεί από το 2008 και έχουν υπογράψει τα σχετικά συμβόλαια, για να τους παραχωρηθεί κυβερνητικό οικόπεδο στην Τρεμιθούσα από το 2011, το αρμόδιο υπουργείο έχει αποφασίσει την ακύρωση της όλης διαδικασίας.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Τους λόγους ακύρωσης της διαδικασίας διαχωρισμού και παραχώρησης κυβερνητικών οικοπέδων στην κοινότητα Τρεμιθούσας της επαρχίας Πάφου.

2. Κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο οικονομικής αποζημίωσης, αντί παραχώρησης κυβερνητικού οικοπέδου σε άλλη περιοχή στην Πάφο, των συγκεκριμένων δικαιούχων οι οποίοι είχαν εγκριθεί για παραχώρηση κυβερνητικού οικοπέδου στην Τρεμιθούσα το 2011.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.834, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κάτω Ακουρδάλειας το κοινοτικό συμβούλιο και οι κάτοικοι της περιοχής με ενημέρωσαν για το αίτημά τους για απαλλοτρίωση συγκεκριμένων τεμαχίων (τεμάχιο 28, Φ./Σχ. XXXV/6334V01, αρ. εγγραφής: 0/3098 και τεμάχιο 109, Φ./Σχ. ΧΧΧV/6334V01, αρ. εγγραφής: 0/3428) για διάνοιξη και εγγραφή δρόμου εντός της κοινότητας.

Απ’ ό,τι έχω ενημερωθεί, έχει ήδη ολοκληρωθεί η έκθεση υπολογισμού της αποζημίωσης από ιδιώτη εκτιμητή.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διάνοιξης και εγγραφής του συγκεκριμένου δρόμου εντός της κοινότητας;

2. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της απαλλοτρίωσης για διάνοιξη του δρόμου και, αν όχι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί;

3. Ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.846, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Χλώρακα το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε ότι για την κατασκευή των κυματοθραυστών στη θαλάσσια περιοχή κατά μήκος της ακτογραμμής Χλώρακα το αρμόδιο υπουργείο ζήτησε από την κοινότητα να καταβάλει το 33% του συνολικού κόστους του έργου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις κατασκευής κυματοθραυστών το ποσοστό της συνεισφοράς της τοπικής αρχής είναι χαμηλότερο, ενώ στην περίπτωση της κοινότητας Χλώρακα το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο;

2. Πώς καθορίστηκε το ποσοστό στο 33%;

3. Μελετάται το ενδεχόμενο μείωσης του ποσοστού συνεισφοράς της κοινότητας Χλώρακα για την κατασκευή των κυματοθραυστών στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.925, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή
 

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κονιών της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για ανέγερση δεύτερου δημοτικού σχολείου, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής.
 

Σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο, το νέο δημοτικό σχολείο φαίνεται να οριοθετείται βόρεια της κοινότητας και προς το σκοπό αυτό έχουν δεσμευτεί συγκεκριμένες ιδιωτικές περιουσίες.
 

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων:
1. κατά πόσο προγραμματίζεται η ανέγερση δεύτερου δημοτικού σχολείου στην κοινότητα Κονιών και, εάν ναι, ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται,
2. κατά πόσο το εν λόγω δημοτικό σχολείο θα είναι περιφερειακό και
3. κατά πόσο έχει μελετηθεί το ενδεχόμενο οριοθέτησης του νέου σχολείου σε χαλίτικη γη νότια της κοινότητας.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.926, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή
 

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κονιών της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για αποκατάσταση από το Υπουργείο Εσωτερικών των ζημιών που προκλήθηκαν από έργα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ) στους δρόμους της κοινότητας.
 

Συγκεκριμένα, το κοινοτικό συμβούλιο εισηγείται όπως, σε περίπτωση που το κράτος οφείλει οποιοδήποτε ποσό στο ΣΑΠΑ, μέρος του ποσού αυτού, αντί να δοθεί απευθείας στο συμβούλιο, να δοθεί στις κοινότητες για αποκατάσταση των ζημιών.
 

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στις κοινότητες από τα έργα του ΣΑΠΑ απευθείας από το κράτος μέσω της αποκοπής του ανάλογου ποσού από τη χορηγία του κράτους προς το συμβούλιο.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.927, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή
 

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κονιών της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για επίσπευση της διαδικασίας ετοιμασίας των κατασκευαστικών σχεδίων για βελτίωση του δρόμου που συνδέει την κοινότητα Κονιών με τη βιοτεχνική περιοχή της κοινότητας, συνολικού μήκους 3 χμ. (Αρ. Φακ.: Ρ/Κονιά/1). Πρόκειται για ένα δρόμο εξαιρετικής σημασίας για την κοινότητα και για τον οποίο έχει ήδη ετοιμαστεί το ρυθμιστικό σχέδιο.
 

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα ετοιμασίας των κατασκευαστικών σχεδίων για τον πιο πάνω δρόμο.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.928, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

 

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Λέμπας της επαρχίας Πάφου το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το πάγιο αίτημα της κοινότητας για ένταξη ολόκληρου του πάρκου της κοιλάδας Λέμπας σε Ζώνη Προστασίας Δα1.

Το πάρκο είναι συνολικής έκτασης πενήντα περίπου δεκαρίων και σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από το Τμήμα Δασών το 2003. Μετά από προσπάθειες του κοινοτικού συμβουλίου, έχει ενταχθεί σε Ζώνη Προστασίας Δα1 ένα μέρος του πάρκου της κοιλάδας, ενώ το υπόλοιπο με διάταγμα εντάσσεται σε Λευκή Ζώνη. Το μέρος του πάρκου που εξακολουθεί να βρίσκεται σε Λευκή Ζώνη αποτελείται από τουρκοκυπριακά τεμάχια γης και ένα ιδιωτικό τεμάχιο, το οποίο αγοράστηκε από το κοινοτικό συμβούλιο για τη δημιουργία του πάρκου. 

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετά το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Λέμπας για ένταξη ολόκληρου του πάρκου της κοιλάδας Λέμπας, όπως αυτό έχει οριοθετηθεί από το Τμήμα Δασών, σε Ζώνη Προστασίας Δα1, και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.929, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή
 

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Λέμπας της επαρχίας Πάφου το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το αίτημα της κοινότητας για προώθηση της κατασκευής του δρόμου που ενώνει το δρόμο Λέμπας-Κισσόνεργας με τον παραλιακό δρόμο.

Ο εν λόγω δρόμος αποτελεί τμήμα του δυτικού παρακαμπτήριου και είναι συνολικού μήκους 1,3 χμ. Έχει σχεδιαστεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και τα κατασκευαστικά σχέδια ετοιμάστηκαν από ιδιώτη μελετητή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η ένταξη σχετικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό του κράτους για το 2018, προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή του πιο πάνω δρόμου.»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.001, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τρεμιθούσας της επαρχίας Πάφου το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα.

Συγκεκριμένα, στη Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας λειτουργούν σαράντα βιομηχανίες/βιοτεχνίες, ενώ υπάρχουν και πολλά κενά οικόπεδα. Πολλά από τα οικόπεδα αυτά κατά τη χειμερινή περίοδο καλλιεργούνται, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο να είναι πολύ αυξημένος. Όπως αντιλαμβάνεστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς τα βιομηχανικά/βιοτεχνικά υποστατικά είναι εκτεθειμένα και πολύ πιθανόν να υποστούν τεράστιες ζημιές.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο είναι επιτρεπτή η καλλιέργεια τεμαχίων γης τα οποία βρίσκονται εντός βιομηχανικών ζωνών και δη εντός της Βιομηχανικής Ζώνης Τρεμιθούσας.

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται, προκειμένου να αποφευχθούν πυρκαγιές ή άλλα ανεπιθύμητα συμβάντα στην περιοχή και να λειτουργεί η εν λόγω βιομηχανική ζώνη με βάση τη σχετική νομοθεσία;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.042, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή
 

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τσάδας της επαρχίας Πάφου το κοινοτικό συμβούλιο με ενημέρωσε για το αίτημα της κοινότητας για ανακαίνιση του οικήματος του κέντρου νεότητας “Ευαγόρας Παλληκαρίδης”, το οποίο πρόσφατα έχει μετονομαστεί σε “Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Ευαγόρας Παλληκαρίδης”.

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για την κοινότητα, καθώς ο χώρος χρησιμοποιείται για διάφορες εκδηλώσεις του κοινοτικού συμβουλίου, του δημοτικού σχολείου, του νηπιαγωγείου, της επιτροπής του κέντρου νεότητας και άλλους φορείς.

Το κόστος ανακαίνισης του κέντρου υπολογίζεται στις €65.000. Το κοινοτικό συμβούλιο Τσάδας έχει ήδη αποταθεί προς την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου για εξασφάλιση κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά ταμεία, καθώς και προς τον Οργανισμό Νεολαίας για πιθανή οικονομική βοήθεια, χωρίς ωστόσο να έχει οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετά το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Τσάδας για παροχή οικονομικής βοήθειας προς την κοινότητα για ανακαίνιση του Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου “Ευαγόρας Παλληκαρίδης” και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.124, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή
 

«Το τελευταίο διάστημα έχω γίνει δέκτης αρκετών παραπόνων από συμπολίτες μας οι οποίοι αποτάθηκαν στην Κρατική Στέγη Ηλικιωμένων και Αναπήρων “Νεφέλη Ταλιώτη” στη Χλώρακα της επαρχίας Πάφου για εξασφάλιση κλίνης.

Παρ’ όλο που η κρατική στέγη “Νεφέλη Ταλιώτη” στην Πάφο έχει πρόσφατα ανακαινιστεί, και μάλιστα το κόστος έχει καλυφθεί από κληροδοτήματα, και παρ’ όλο που υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες κλίνες, έχει διαφανεί ότι έχουν δοθεί οδηγίες να μη γίνονται αποδεκτές αιτήσεις για νέους ενοίκους.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες στην εν λόγω στέγη και, αν ναι, πόσες;

2. Όντως έχουν δοθεί οδηγίες για αναστολή της λήψης νέων αιτήσεων από ενδιαφερόμενους και, αν ναι, γιατί;

3. Σε περίπτωση που αποφασίστηκε η στέγη να μη δεχθεί ξανά νέες αιτήσεις (άρα, αργά η γρήγορα θα σταματήσει τη λειτουργία της), γιατί αξιοποιήθηκαν τα κληροδοτήματα για βελτίωση της λειτουργικότητας της στέγης;

4. Σε περίπτωση που αποφασίστηκε η στέγη να μη δεχθεί ξανά νέες αιτήσεις (άρα, αργά η γρήγορα θα σταματήσει τη λειτουργία της), ποιοι οι σχεδιασμοί του υπουργείου σας για αξιοποίηση της περιουσίας αυτής;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.158, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή
 

«Από το 2015 το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είχε εξαγγείλει την επεξεργασία μιας σύγχρονης, ενοποιημένης νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία. Από τότε έχουν παρέλθει δύο χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει οποιοδήποτε βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.
 

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο έχει εγκαταλείψει την πολύ σημαντική αυτή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ενοποιημένης νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία και, εάν όχι, ποια χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί για την ολοκλήρωσή της.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.236, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή
 

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Επισκοπής της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε από τους κατοίκους του χωριού το αίτημα για ένταξη της κατασκευής ενός ανελκυστήρα/αναβατορίου στο χώρο της εκκλησίας της κοινότητας στα έργα της β΄ φάσης ανάπλασης της πλατείας της κοινότητας.
Συγκεκριμένα, ζητούν όπως κατασκευαστεί ένας ανελκυστήρας/αναβατόριο που θα ξεκινά από την πλατεία της κοινότητας, που βρίσκεται στους πρόποδες του βράχου, και θα ανεβαίνει στην κορυφή αυτού, όπου είναι κτισμένη η εκκλησία του χωριού.

Ο λόγος που οι κάτοικοι της κοινότητας αιτούνται την τοποθέτηση του ανελκυστήρα είναι γιατί οι ηλικιωμένοι κάτοικοι του χωριού, η πλειοψηφία των οποίων δε διαθέτει μεταφορικό μέσο, δεν μπορούν να ανεβαίνουν στην κορυφή του βράχου όπου βρίσκεται ο ιερός ναός, για να εκκλησιαστούν. Πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την κοινότητα Επισκοπής Πάφου και των κατοίκων της.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο υπουργός προτίθεται να μελετήσει και να εντάξει στα έργα της β΄ φάσης ανάπλασης της πλατείας της κοινότητας Επισκοπής Πάφου την κατασκευή ανελκυστήρα/αναβατορίου στο βράχο “Μετέωρα” για διευκόλυνση της πρόσβασης των πιστών προς την εκκλησία του χωριού.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.333, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή
 

«Σε συνάντηση του κοινοτικού συμβουλίου Κισσόνεργας με τους βουλευτές Πάφου, καθώς και με πρόσφατη επιστολή που μου απέστειλε, ενημερώθηκα για το πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα.

Συγκεκριμένα, το κοινοτικό συμβούλιο ζητά τόσο την παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών όσο και του Υπουργείου Οικονομικών για καταβολή των οφειλών του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ) ύψους €46.948 προς το κοινοτικό συμβούλιο Κισσόνεργας.

Οι οφειλές αφορούν σε τοποθέτηση αγωγού του ΣΑΠΑ, καθώς και σε ζημιές στο δίκτυο υδατοπρομήθειας. Παρ’ όλο που το κοινοτικό συμβούλιο είχε λάβει στο παρελθόν πολλές διαβεβαιώσεις για καταβολή του οφειλόμενου ποσού, εντούτοις δεν έχει ακόμη γίνει καμιά πληρωμή.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα, ώστε το ΣΑΠΑ να προβεί στην καταβολή του οφειλόμενου ποσού προς το κοινοτικό συμβούλιο Κισσόνεργας.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.128, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

 

«Το τελευταίο διάστημα έγινα δέκτης αρκετών παραπόνων από χαμηλοσυνταξιούχους οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση στα πλαίσια του νέου τροποποιητικού νόμου που ψηφίστηκε στις 3 Ιανουαρίου 2018 από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων και δίνει το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για παροχή Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων (συμπληρωματική σύνταξη) σε όσους το 2014 το είχαν απολέσει.

Ειδικότερα, αιτητές Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων έχουν πληροφορηθεί τηλεφωνικώς ότι η αίτησή τους δεν μπορεί να εξεταστεί, καθώς αυτή είχε υποβληθεί λίγες μέρες πριν από τη δημοσίευση του νόμου. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, οι χαμηλοσυνταξιούχοι επί τρία χρόνια διεκδικούσαν όπως ανακτήσουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης για Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων, γι’ αυτό ήταν αναμενόμενο στο άκουσμα της ψήφισης της σχετικής νομοθεσίας από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων να τρέξουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, ενώ τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη τις παραλάμβαναν.

Επίσης, υπάρχει άλλη μια ομάδα αιτητών Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων οι οποίοι πληροφορήθηκαν ότι η αίτησή τους για παροχή Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων δε θα εγκριθεί, γιατί με βάση τα εισοδήματά τους για το 2014 δεν πληρούν τα καθορισμένα στο σχέδιο κριτήρια, παρ’ όλο που με βάση τα εισοδηματικά τους κριτήρια για το 2015, το 2016 και το 2017 μπορούν να καταστούν δικαιούχοι. Με βάση το νόμο που ψηφίστηκε στις 3 Ιανουαρίου 2018 θα έπρεπε να υποβάλουν εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου την αίτησή τους για το εν λόγω επίδομα, προκειμένου να ανακτήσουν το δικαίωμα αυτό και να ενεργοποιηθεί εκ νέου ο φάκελός τους, γι’ αυτό και το έχουν πράξει προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και βεβαιώσεις για όλες τις χρονιές από το 2014 μέχρι και το 2017.

Είναι αδιανόητο το υπουργείο σας να ζητά και για τις δύο περιπτώσεις όπως τις περιέγραψα πιο πάνω την υποβολή νέων αιτήσεων, ειδικότερα όταν για την καταχώριση των αιτήσεων για Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων χρειάστηκαν περίπου πέντε μήνες και άλλοι τρεις μήνες για την εξέτασή τους, δηλαδή οκτώ και πλέον μήνες, για να λάβουν οι αιτητές σχετική προφορική απάντηση.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεστε να δώσετε οδηγίες, ώστε να επενεχθούν τα ακόλουθα:

1. Να θεωρηθούν εντός προθεσμίας οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ η σχετική νομοθεσία, με την οποία ανακτούν το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για παροχή Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων όσοι το είχαν απολέσει το 2014.

2. Σε περίπτωση που αίτηση για Επίδομα Χαμηλοσυνταξιούχων απορρίπτεται με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του 2014, αφού ταυτόχρονα με την υποβολή ο φάκελος του αιτητή ενεργοποιείται, τότε το υπουργείο να μην απαιτεί την υποβολή νέας αίτησης για το 2018, αλλά αυτή να θεωρείται ως υποβληθείσα και να εξετάζεται, νοουμένου ότι υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχεία για τα εισοδηματικά κριτήρια του αιτητή για το 2017 (σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν υποβληθεί με την τελευταία αίτηση).»

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.482, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Το τελευταίο διάστημα έγινα δέκτης παραπόνων από δικαιούχους του Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες. Όπως εξηγούν, ο αριθμός του εν λόγω δελτίου αποτελείται από έναν αύξοντα ή τυχαίο αριθμό και τον αριθμό ταυτότητας έκαστου δικαιούχου.

Το παράπονο αφορά στην ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ατόμων με αναπηρία και δη των δικαιούχων του Δελτίου Στάθμευσης. Με την ανάρτηση του Δελτίου Στάθμευσης σε εμφανές σημείο εντός του οχήματος ο κάθε περαστικός μπορεί να διαβάσει τον αριθμό ταυτότητας του ατόμου με αναπηρία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως ένα μέρος του αριθμού δελτίου στάθμευσης αποτελείται από τον αριθμό ταυτότητας του δικαιούχου και κατά πόσο θα μελετήσει το ενδεχόμενο αντικατάστασης του αριθμού ταυτότητας του δικαιούχου, ο οποίος αποτελεί μέρος του αριθμού δελτίου στάθμευσης, με έναν προσωπικό τυχαίο αριθμό για έκαστο δικαιούχο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.004, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

             «Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1.              Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των υφιστάμενων σχεδίων νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας;

2.              Πόσα άτομα έχουν εγκριθεί για το κάθε σχέδιο;

3.              Πότε αναμένεται η επαναπροκήρυξη νέου Σχεδίου Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας και του νέου Σχεδίου Ενίσχυσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.010, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

                «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Παναγιάς της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Παναγιάς και των κατοίκων της περιοχής για τροποποίηση των κριτηρίων πρόσληψης εργοδοτουμένων τόσο στο Τμήμα Δασών όσο και σε άλλα τμήματα και υπηρεσίες του κράτους που λειτουργούν σε απομακρυσμένες περιοχές και έχουν να κάνουν με την προστασία των δασών μας.

                Συγκεκριμένα, γίνεται εισήγηση όπως τα κριτήρια τροποποιηθούν, κατά τρόπο που να αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα ο αιτητής να είναι μόνιμος κάτοικος των κοινοτήτων οι οποίες γειτνιάζουν με τα δάση μας, νοουμένου ότι αυτός πληρεί τα απαραίτητα προσόντα που καθορίζονται από τα σχέδια υπηρεσίας αναλόγως της θέσης εργασίας.

                Η προστασία των δασών μας, της χλωρίδας και της πανίδας του τόπου μας είναι εξαιρετικής σημασίας. Η εργοδότηση σε συναφή τμήματα και υπηρεσίες του κράτους των ατόμων που διαμένουν στην περιοχή θα συμβάλει περαιτέρω τόσο στην αντιμετώπιση του φαινομένου της αστυφιλίας αλλά κυρίως στην προστασία των δασών μας.

                Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο τροποποίησης των κριτηρίων πρόσληψης ατόμων σε τμήματα και υπηρεσίες του κράτους που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων αυτών περιοχών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.011, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

                «Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Παναγιάς της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα των κατοίκων της περιοχής για επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Παναγιάς.

                Στο Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Παναγιάς, το οποίο εξυπηρετεί δώδεκα κοινότητες της περιοχής, απασχολούνται ένας ιατρός και ένας νοσηλευτής μέχρι τις 3:00 το απόγευμα.  Λόγω της μεγάλης απόστασης της κοινότητας Παναγιάς από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, καθώς και του αυξημένου αριθμού κοινοτήτων που εξυπηρετεί το κέντρο, κρίνεται αναγκαίο όπως το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Παναγιάς στελεχωθεί με μόνιμο ιατρό και το ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό.

                Επίσης, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία σταθμού ασθενοφόρου, ως υπήρχε και στο παρελθόν, το οποίο θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή. Ο κίνδυνος απώλειας ανθρώπινων ζωών είναι μεγάλος, λόγω της μεγάλης απόστασης μέχρι το νοσοκομείο Πάφου, καθώς και της σοβαρής καθυστέρησης (ένεκα της αυξημένης κίνησης και των πολλών στροφών) που μπορεί να παρουσιαστεί στο δρόμο που συνδέει την εν λόγω περιοχή με την πόλη της Πάφου.

                Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1.            Κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο περαιτέρω στελέχωσης του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Παναγιάς με μόνιμο προσωπικό, ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των κατοίκων/ασθενών της περιοχής.

2.            Κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο ενίσχυσης των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών με τη συνεχή παρουσία ασθενοφόρου στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.206, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή

«Στον προϋπολογισμό του Τμήματος Αρχαιοτήτων για το 2021 περιλαμβάνεται η πρόνοια ύψους €1,61 εκατόμ. “Κατασκευαστικά Έργα-Αρχαιολογικοί Χώροι”. Μεταξύ άλλων, θα καλύψει δαπάνες για τη διεξαγωγή άλλων εργασιών για αναστήλωση και αποκατάσταση αρχαίων μνημείων Β΄ Πίνακα-μη κυβερνητικές περιουσίες. Επίσης στο επεξηγηματικό σημείωμα του προϋπολογισμού αναφέρεται ότι η επιχορηγούμενη δαπάνη για τα αρχαία μνημεία Β΄ Πίνακα, όπως οι εκκλησίες, τα μνημεία κοινής ωφελείας, οι οικίες λαϊκής αρχιτεκτονικής, τα γεφύρια, νερόμυλοι κ.ά. ή τα μνημεία λαϊκής αρχιτεκτονικής με εμπορική χρήση, κυμαίνεται πλέον από 50% μέχρι 100%, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του ιδιόκτητη, ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια η πρόνοια ήταν για χρηματοδότηση μέχρι 50% ή μέχρι €100.000.

Διαφαίνεται λοιπόν ότι ο χαρακτήρας του σχεδίου άλλαξε πλήρως, αφού πλέον η εξαίρεση γίνεται ο κανόνας και το 50% ως χρηματοδότηση θεωρείται δεδομένο με περιθώριο εξ ολοκλήρου κάλυψης του συνολικού ποσού των κατασκευαστικών έργων από τον κρατικό προϋπολογισμό, αντί να υπάρχει και συνεισφορά από τους ιδιοκτήτες των μνημείων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, καθώς και το γεγονός ότι σε πρόσφατη απάντηση του αρμόδιου υπουργού προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω της διαδικασίας ερωτήσεων και απαντήσεων για άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου αναφέρεται ότι αποφασίστηκε η ανάθεση των εργασιών συντήρησης της Ιεράς Μονής Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας στον ιδιωτικό τομέα από την Ιερά Μητρόπολη Πάφου, με συνολικό κόστος το οποίο υπολογίζεται στα €981.498 χωρίς το ΦΠΑ, παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακολούθα:

Στη βάση ποιων κριτηρίων αποφασίστηκε η αύξηση του ποσοστού επιχορηγούμενης δαπάνης μέσω του κρατικού προϋπολογισμού;

Ποια έργα προγραμματίζεται να αποκατασταθούν και να καλυφθούν από το κονδύλι που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2021;

Ποιο το ποσοστό επιχορήγησης και ποιο το ποσό που θα δαπανηθεί για το κάθε έργο ξεχωριστά;

Στο παρελθόν ιερές μητροπόλεις επικαλέστηκαν την αδυναμία κοινοτήτων να χρηματοδοτήσουν τα έργα συντήρησης εκκλησιαστικών μνημείων και, αντί η εκάστοτε ιερά μητρόπολη να επωμισθεί το κόστος, το επωμιζόταν το κράτος και κατ’ επέκταση ο φορολογούμενος πολίτης. Παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε για το τελικό ποσό επιχορηγούμενης δαπάνης για τις εργασίες συντήρησης της Ιεράς Μονής Παναγίας Χρυσορρογιάτισσας και τους λόγους που επιβάλλουν κατά το μεγαλύτερο μέρος η δαπάνη αυτή να γίνει από το κράτος και όχι την ιερά μητρόπολη.»

Απάντηση


 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων