Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Σταύρος Ευαγόρου

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.075 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρο Ευαγόρου στις 11 Μαρτίου 2002.

«Αναφορικά με το κλείσιμο του ξενοδοχείου “Φιλοξενία”, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

 1. Σε ποιο ποσό ανερχόταν το αποθεματικό της εταιρείας και πώς αυτό το κεφάλαιο έχει χρησιμοποιηθεί.
 2. Ποια ήταν η τύχη των εργαζομένων στο “Φιλοξενία” και κατά πόσο, κατά το κλείσιμο της εταιρείας, έτυχαν οποιασδήποτε χρηματικής αποζημίωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.076 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρο Ευαγόρου στις 11 Μαρτίου 2002.

«Αναφορικά με την αύξηση στα επιδόματα και βοηθήματα του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

Τον Απρίλιο του 2001 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αύξηση στα επιδόματα και τα βοηθήματα που λαμβάνουν χιλιάδες δικαιούχοι συμπατριώτες μας από το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Υπηρεσία Δημοσίων Βοηθημάτων και Ηλικιωμένων).

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος χωρίς να έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους οι εν λόγω αυξήσεις εξαιτίας της μηχανογράφησης της υπηρεσίας. Παρακαλώ να κοινοποιηθεί η ημερομηνία έναρξης της καταβολής των επιδομάτων και κατά πόσο εξετάζονται τρόποι παράκαμψης του κωλύματος της μηχανογράφησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.040 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρο Ευαγόρου στις 16 Σεπτεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο και στη βάση ποιου συγκεκριμένου προγράμματος η κυβέρνηση σκέφτεται να αποπληρώσει τις οφειλές της στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.421 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρο Ευαγόρου στις 23 Ιουνίου 2003.

«Δεκάδες νεαρά ζευγάρια προσφύγων έχουν πάρει έγκριση στην αίτηση που υπέβαλαν για να τους παραχωρηθεί οικόπεδο για αυτοστέγαση στο Παραλίμνι ή και σε άλλες περιοχές της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου.

Υπάρχουν σοβαρά παράπονα για μεγάλη καθυστέρηση στο διαχωρισμό των νέων οικοπέδων από την κυβέρνηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει εκτενώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία υλοποίησης των κυβερνητικών αποφάσεων για παραχώρηση των οικοπέδων μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.433, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με το ακριβές ύψος του ποσού των υπερωριών που έχει καταβληθεί για το οικονομικό έτος 2003 σε όλους τους ημικρατικούς οργανισμούς, ανά τμήμα και ανά υπάλληλο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.434, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με το ακριβές ύψος του ποσού των υπερωριών που καταβλήθηκε για το οικονομικό έτος 2003 στους δήμους, ανά τμήμα και ανά υπάλληλο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.435, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με το ακριβές ύψος του ποσού των υπερωριών που καταβλήθηκε για το οικονομικό έτος 2003 σε όλα τα υπουργεία, ανά τμήμα και ανά υπάλληλο. Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει ανάλογα τη Βουλή για τις ακόλουθες ανεξάρτητες υπηρεσίες και/ή γραφεία:

 • Νομική Υπηρεσία.
 • Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.
 • Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.
 • Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.
 • Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως.
 • Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Ανταγωνισμού.
 • Βουλή των Αντιπροσώπων.
 • Γραφείο Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας.
 • Ανώτατο Δικαστήριο και επαρχιακά δικαστήρια.
 • Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 • Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων.»
 • Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.537, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους, οι οποίοι έχουν επιλεγεί με βασικό κριτήριο το υψόμετρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.002, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Πριν από πολλά χρόνια δόθηκε η υπόσχεση για ανέγερση γυμνασίου στο Λιοπέτρι. Ενώ όλες οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν, όπως η εκχώρηση γης και η παροχή αποζημιώσεων για μετακίνηση υποστατικών, η έναρξη των εργασιών κατασκευής του γυμνασίου καθυστερεί.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Το λόγο για τον οποίο έχει υπάρξει όλη αυτή η καθυστέρηση στην υλοποίηση της απόφασης.

  2. Τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν τα αρμόδια υπουργεία.

  3. Πότε θα αρχίσουν οι εργασίες ανέγερσης του γυμνασίου Λιοπετρίου και πότε προγραμματίζεται η ολοκλήρωσή τους με βάση χρονοδιαγράμματα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.003, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Στον προσφυγικό οικισμό Λιοπετρίου οκτώ κατοικίες της Α΄ Φάσης, στις οποίες διαμένουν ηλικιωμένα άτομα, συνεχίζουν να έχουν στέγες από αμίαντο.

  Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για αντικατάσταση των στεγών από αμίαντο και το λόγο για τον οποίο δεν έχει γίνει η αντικατάσταση των στεγών μέχρι σήμερα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.445, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

  Σε ποιο ύψος αναμένεται να ανέλθουν οι συνεισφορές του κράτους στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για το 2004 και ποιο το ύψος των κονδυλίων που έχουν απορροφηθεί από τα διάφορα ταμεία της ΕΕ μέσα στο ίδιο έτος και για ποιους τομείς οικονομικής δραστηριότητας;»

   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.446, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στοιχεία που αναφέρονται πιο κάτω σε μορφή ερωτηματολογίου και απαντήσει στις ερωτήσεις οι οποίες καταγράφονται πιο κάτω:

  Α. Επίδομα μάνας

                     1. Αριθμός πολύτεκνων μητέρων δικαιούχων επιδόματος μάνας για το 2004:

  α. Συνταξιούχοι: …………

  β. Εργαζόμενες: …………

  γ. Οικοκυρές: …………

  δ. Σύνολο: …………

  2. Αριθμός πολύτεκνων μητέρων δικαιούχων επιδόματος μάνας για το έτος 1999, χρόνο εφαρμογής της νομοθεσίας: ……………

  Αριθμός πολύτεκνων μητέρων μη δικαιούχων επιδόματος μάνας:

            α. Λόγω παροχής σ’ αυτές κοινωνικής σύνταξης (£142,84): ………….

  β. Λόγω του ότι το ύψος της σύνταξής τους είναι ίσο με το ποσό της βασικής σύνταξης (£176,32): ………..

  γ. Λόγω του ότι το ύψος της σύνταξής τους υπερβαίνει το ποσό της βασικής σύνταξης (£176,32): ………..

  δ. Σύνολο: …………

  Αριθμός πολύτεκνων μητέρων μη δικαιούχων επιδόματος μάνας που η σύνταξή τους κυμαίνεται:

                             α. από £300 μέχρι £400 το μήνα: ……….

                             β. από £400 και άνω: …………

  Β. Χορηγία για αγορά αυτοκινήτου

  1. Συνολικός αριθμός οικογενειών που έχουν εκποιήσει το δικαίωμα από την ημερομηνία εφαρμογής του νόμου μέχρι σήμερα: …………

  Αριθμός οικογενειών οι οποίες συνεχίζουν να είναι δικαιούχοι της χορηγίας και δεν έχουν εκποιήσει το δικαίωμά τους: ………….

  Αριθμός οικογενειών οι οποίες έχουν πάρει τη χορηγία και παράλληλα συνεχίζουν να παίρνουν επίδομα τέκνου για τέσσερα (4) παιδιά και άνω: ………

  Γ. Επίδομα τέκνου

  1. Αριθμός πολύτεκνων οικογενειών δικαιούχων επιδόματος τέκνου, κατά αριθμό εξαρτώμενων παιδιών και ύψος επιδόματος, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

  Αριθμός Εξαρτώμενων παιδιών Αριθμός πολύτεκνων οικογενειών
  Με ύψος επιδόματος

  £52,07 ανά τέκνο

  Με ύψος επιδόματος

  £62,91 ανά τέκνο

  Με ύψος επιδόματος

  £69,42 ανά τέκνο

  1      
  2      
  3      
  4      
  5      
  6      
  7      
  8      
  9      
  10      
  11      
  12      

  2. Βάσει της νομοθεσίας περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου, το ύψος του επιδόματος τέκνου καθορίζεται βάσει του οικογενειακού εισοδήματος που αποκτήθηκε τρία χρόνια πριν από το έτος καταβολής του επιδόματος τέκνου και του ύψους του αφορολόγητου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται από το περί Φόρου Εισοδήματος Νόμο για φυσικά πρόσωπα. Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, αναμένεται όπως το 2005 οι κλίμακες καθορισμού του ύψους του επιδόματος θα διαφοροποιηθούν ως εξής: Το εισόδημα για το βασικό επίδομα θα διαφοροποιηθεί από £12.000 και άνω σε £18.000 και άνω. Για πρόσθετο επίδομα £200 ανά τέκνο το εισόδημα θα διαφοροποιηθεί από £6.000 σε £9.000 και για πρόσθετο επίδομα £125 ανά τέκνο το εισόδημα θα διαφοροποιηθεί από £6.000 μέχρι £12.000 σε £12.000 μέχρι £18.000.

  Ερωτήσεις:

  1. Το αρμόδιο υπουργείο έχει προχωρήσει στην εξέταση των αλλαγών που θα προκύψουν; Αν ναι, πώς διαμορφώνονται τα στοιχεία βάσει του πιο πάνω πίνακα και ποιο είναι το υπολογιζόμενο συνολικό κόστος για το 2005;

  2. Οι δικαιούχοι επιδόματος τέκνου θα χρειαστεί να υποβάλουν νέα στοιχεία του εισοδήματός τους για το έτος 2002; Αν ναι, πότε;

  Δ. Φοιτητική χορηγία

  1. Αριθμός φοιτητών παιδιών πολύτεκνων οικογενειών που δικαιούνται αυξημένη φοιτητική χορηγία: ……………..

  2. Πρόσθετο κόστος σε σχέση με το ύψος της βασικής χορηγίας: £………..

  3. Συνολικό κόστος: £………… .»

   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.861, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί για τα έτη 2003 και 2004 από την πληρωμή των αδειών κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων τόσο συνολικά όσο και κατά κατηγορία (σαλούν, εμπορικά κ.ά.).

                      2. Τον αριθμό των νεοεγγραφέντων αυτοκινήτων τύπου “παντός εδάφους” για τα έτη 2001, 2002, 2003, 2004, καθώς και τα ποσά που                    έχουν εισπραχθεί από την εγγραφή τους.»

   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.038, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των κυβερνητικών αποφάσεων για το διαχωρισμό και την παραχώρηση οικοπέδων στους πρόσφυγες.»

  Απάντηση


   Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.555, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Υπάρχουν κενά οικόπεδα στη Βιομηχανική Περιοχή Φρεννάρους;

  2. Αν η απάντηση είναι αρνητική, πότε και σε ποιο άτομο παραχωρήθηκε το τελευταίο τεμάχιο;

  Το υπουργείο γνωρίζει ότι δόθηκαν αρκετά τεμάχια εδώ και χρόνια τα οποία δε χρησιμοποιούνται. Πώς ενεργεί το αρμόδιο υπουργείο σε τέτοια περίπτωση, ώστε να εφαρμοστεί η υφιστάμενη νομοθεσία η οποία ρυθμίζει το θέμα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.005, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2010, των βουλευτών κ. Γιάννου Λαμάρη και Σταύρου Ευαγόρου εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ακριβές ποσό των οφειλών της Εκκλησίας της Κύπρου στο κράτος αξιολογώντας και τα στοιχεία που καταγράφονται στην έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας αναφορικά με το θέμα. Ακόμη ζητείται όπως κατατεθούν όλα τα στοιχεία για τη φορολόγηση της Εκκλησίας, καθώς και για τα έσοδά της διαχρονικά, μέχρι και σήμερα.»

   

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.545, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2013, στο μέρος που αναλύονται οι δαπάνες για την Προεδρία και το Προεδρικό Μέγαρο, στο Κεφάλαιο 010100, άρθρο 02106.2, Πρόσθετες Βοηθητικές Υπηρεσίεςπροβλέπεται ποσό ύψους €939.649 για σκοπούς κάλυψης των μισθών, μεταξύ άλλων, ειδικών συμβούλων του Προέδρου της Δημοκρατίας για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σ’ αυτόν.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πόσοι διορισμοί έγιναν, πότε και ποιοι διορίστηκαν;

                     2. Να κατατεθούν αναλυτικά στοιχεία όπως τα συμβόλαια, το ύψος της αμοιβής τους και τα καθήκοντα της κάθε θέσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.222, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Στον κυπριακό ημερήσιο τύπο, συγκεκριμένα στην εφημερίδα “Ο Φιλελεύθερος” (ημερ. 14 Οκτωβρίου 2013, σελ. 8) υπάρχει σχετικό δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Βόμβα ΔΝΤ για φόρο 10% στις καταθέσεις» (βλ. σχετικό επισυναπτόμενο). Στο εν λόγω δημοσίευμα, που είναι βασισμένο σε βελγικό δημοσίευμα, γίνεται λόγος για πρόταση προερχόμενη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η οποία συμπεριλαμβάνεται στην εξαμηνιαία έκθεση του οργανισμού για τις δημοσιονομικές τάσεις και στην οποία γίνεται σαφής αναφορά σε φορολογία της τάξης του 10% επί ιδιωτικών αποταμιεύσεων σε δεκαπέντε χώρες της Ευρωζώνης.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων καταρχάς κατά πόσο τέθηκε ένα τέτοιο θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, είτε σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είτε διεθνών, καθώς μια τέτοια συζήτηση ή εξέλιξη επηρεάζει άμεσα τη χώρα μας ως μέλος της Ευρωζώνης. Επίσης, εάν όντως έλαβε χώρα τέτοια συζήτηση σε οποιοδήποτε επίπεδο, παρακαλούμε όπως αποσταλούν στο σώμα όλες οι σχετικές πληροφορίες και ενημέρωση. Τέλος, ζητούμε να ενημερωθούμε για την τοποθέτηση που κατέθεσε η κυπριακή κυβέρνηση επί του συγκεκριμένου ζητήματος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και συναντήσεων

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.312, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία σε σχέση με τη μέχρι στιγμής καταβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας και όπως σε αυτά περιλαμβάνεται συγκεντρωτικός πίνακας του ποσοστού κάλυψης ανά αξία ακινήτων, με βάση τις κατηγορίες φορολογικών συντελεστών που ισχύουν σήμερα.»

  Απάντηση


   Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.278, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Έχω δεχθεί -και είμαι σίγουρος και άλλοι βουλευτές συνάδελφοί μου- σωρεία καταγγελιών και παραπόνων που αφορούν μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στις επιστροφές ΦΠΑ για πρώτη κατοικία, αλλά και για επιστροφές που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  Παρακαλώ όπως τύχω ενημέρωσης για τον τρόπο που το υπουργείο σας διαχειρίζεται τις επιστροφές ΦΠΑ, αλλά και τη μέθοδο που προτίθεται να ακολουθήσει, για να περιορίσει τις καθυστερήσεις.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.349, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία πλήρωσης των κενών θέσεων Βοηθού Φοροθέτη στο νέο Τμήμα Φορολογίας. Η διαδικασία, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, είχε ξεκινήσει πριν από την νομοθετική ρύθμιση της παγοποίησης των θέσεων στη δημόσια υπηρεσία και στη βάση της νομοθεσίας θα έπρεπε από τότε να ολοκληρωθεί.

  Τώρα στη βάση της ενοποίησης των τμημάτων ΤΕΠ και ΦΠΑ αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρξει νέο οργανόγραμμα και οι εν λόγω θέσεις θα ενταχθούν σε αυτό. Παρακαλώ όπως η ενημέρωση αφορά όχι μόνο τις εν λόγω θέσεις, αλλά το σύνολο των θέσεων του νέου Τμήματος Φορολογίας και τις πρακτικές που θα ακολουθηθούν από το αρμόδιο υπουργείο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.433, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σταύρου Ευαγόρου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε σχέση με τη δέσμευση της κυβέρνησης για καταβολή του 75% του ποσού της μερίδας του κάθε εργαζομένου στα ταμεία προνοίας.

  Σε σχετική επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, με παραλήπτη τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία συνάπτεται για εύκολη αναφορά, καταγράφονται οι προθέσεις της κυβέρνησης για το σύνολο των ταμείων προνοίας ως καταθετών. Παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τη Βουλή για τις ενέργειες που περιγράφονται στην επιστολή, καθώς και αν τις έχετε κάνει πραγματικότητα.

  Παραμένει το ερώτημα και ζητείται όπως ενημερωθεί αρμοδίως η Βουλή των Αντιπροσώπων για την αποκατάσταση των ταμείων προνοίας που αφορούν τους εργαζομένους της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, καθώς και τους νυν και πρώην εργαζομένους της Τράπεζας Κύπρου.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων