Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Δώρος Χριστοδουλίδης

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.116 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Δώρο Χριστοδουλίδη στις 25 Νοεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιας περιβαλλοντικής αντιλήψεως έγιναν οι επεμβάσεις στα βουνά Ευκάλη - Σταυρίδες - Μονοδέντρι - Πίπης, στην περιοχή της κοινότητας Πυργών, από το Τμήμα Δασών για τη δημιουργία αντιπυρικών δρόμων, που είχαν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.338 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Δώρο Χριστοδουλίδη την 21η Μαΐου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται η Κυπριακή Δημοκρατία να ενεργήσει σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων και της παροχής αδειών εισόδου στην Κύπρο σε άτομα που προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν είναι ενταγμένες ούτε τελούν υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ειδικά από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Λευκορωσία, όπου, βάσει πληροφόρησης, η Κυπριακή Δημοκρατία δε διαθέτει διπλωματικές αποστολές).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.240, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Δώρου Χριστοδουλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα, που αφορούν την ασθένεια της εκ γενετής μικροωτίας με ατροφία και πρόβλημα του ακουστικού πόρου.

  1. Πόσες εγχειρήσεις έγιναν στην Κύπρο και ποια τα ονόματα των ασθενών;
  2. Πότε έγιναν οι εγχειρήσεις;
  3. Από ποιους έγιναν οι εγχειρήσεις;
  4. Ποιο ήταν το κόστος των εγχειρήσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.514, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Δώρου Χριστοδουλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια τα προταθέντα ποσά της εκτίμησης για εξαγορά των συμβολαίων των μισθώσεων των υποστατικών στη βιοτεχνική περιοχή Παμπούλας στη Λάρνακα των οποίων δεν έχει ακόμη λήξει η μίσθωση; Πώς έχουν οι προτεινόμενες προτάσεις αντικριστεί από το σύνολο των επηρεαζόμενων βιοτεχνιών, ειδικά από εκείνους για τους οποίους η κυβερνητική άποψη είναι πως δε δικαιούνται αποζημίωση;

2. Ποια η κυβερνητική πολιτική ενίσχυσης των υπόλοιπων βιοτεχνιών των οποίων έχει λήξει η μίσθωση και δε δικαιούνται αποζημίωση, σε σχέση με την επαναδραστηριοποίησή τους σε άλλο χώρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.211, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Δώρου Χριστοδουλίδη

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω που αφορούν το νεφρολογικό τμήμα του νοσοκομείου Λάρνακας:

1. Πόσες αιμοδιαλύσεις έγιναν το τελευταίο εξάμηνο;

2. Πόσες προγραμματισμένες αιμοδιαλύσεις αναβλήθηκαν και πότε προγραμματίστηκε να γίνουν;

3. Πόσες συσκευές αιμοδιάλυσης διαθέτει το τμήμα και πόσες από αυτές χρησιμοποιούνται σε ημερήσια βάση;

4. Πόσα άτομα είναι εγγεγραμμένα και λαμβάνουν φροντίδα από το τμήμα;

                    5. Ποιες είναι οι δυνατότητες του τμήματος για ημερήσια παροχή φροντίδας;»

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων