Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Καίτη Κληρίδου

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.076 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτη Κληρίδου στις 27 Ιανουαρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις γύρω από τη σύναψη διακρατικών συμβάσεων με τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι ξένοι εργάτες για τη μεταφορά των δικαιωμάτων τους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.085 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτη Κληρίδου στις 6 Απριλίου 2000.

«Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει πρόβλημα ικανοποιητικής ροής νερού στο φράγμα της Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου και γενικά μείωση της παραχώρησης νερού στην περιοχή.

Εντούτοις, παρ’ όλον ότι έγιναν σοβαρές αποκοπές και μειώσεις παροχής νερού στους καταναλωτές γεωργούς και κτηνοτρόφους, οι κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν εντάξει νέα τεμάχια στον αναδασμό για άρδευση.

Παρακαλούνται τα αρμόδια τμήματα να διευκρινίσουν το θέμα αυτό.

Περαιτέρω παρακαλούνται τα αρμόδια τμήματα να πληροφορήσουν το σώμα τι σχέδια υπάρχουν για αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην περιοχή και συγκεκριμένα για την κατασκευή διυλιστηρίου και ανόρυξη γεωτρήσεων στην τοποθεσία Κελλιέγη.

Τέλος, παρακαλούνται τα αρμόδια τμήματα να πληροφορήσουν το σώμα πώς αντιμετωπίζουν το αίτημα της κοινότητας για επιχορήγηση της αγοράς νερού από την κοινότητα Λαγουδερών, καθώς επίσης και το αίτημα για επιστροφή του ποσού που πλήρωσε η κοινότητα για την αξιοποίηση της γεώτρησης 131/84, η οποία από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της φάνηκε ότι ήταν ανεπιτυχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.086 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτη Κληρίδου στις 6 Απριλίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα πού βρίσκεται το θέμα κατασκευής νέων τοίχων αντιστήριξης και περίφραξης με κάγκελα στο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου, στις δυο πλευρές που συνορεύουν με το δρόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.088 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτη Κληρίδου στις 20 Απριλίου 2000.

«Ο δρόμος Κάτω Μονής - Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου έχει υποστεί καθίζηση και σε δύο σημεία χρειάζεται η κατασκευή τοίχων για συγκράτηση των βράχων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή πού βρίσκεται το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.003 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτη Κληρίδη στις 2 Αυγούστου 2000.

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ποταμιάς, μού αναφέρθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο ότι κάποια προβλήματα που έχουν συζητηθεί με τις αρμόδιες αρχές παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Παρακαλούνται τα αρμόδια υπουργεία να ενημερώσουν το σώμα για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα ακόλουθα προβλήματα:

  1. Ανέγερση τρίτης αίθουσας διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο της κοινότητας με ταυτόχρονο διορισμό τρίτου δασκάλου. Το αίτημα υποβάλλεται για το λόγο ότι η κοινότητα είναι ακριτική, παρ’ όλο που αυστηρά ομιλούντες η κοινότητα δεν πληρεί τα σχετικά κριτήρια.
  2. Επίσπευση της διαδικασίας διαχωρισμού οικοπέδων για νεαρά και άπορα ζευγάρια και εφαρμογή των κριτηρίων που ισχύουν σε άλλες ακριτικές περιοχές όπως στο Μάμμαρι.
  3. Κλείσιμο της δεξαμενής του παλιού βιολογικού σταθμού Αγίου Σωζομένου. Σημειωτέον ότι, παρ’ όλο που έχουν γίνει συσκέψεις, δεν έγιναν ως τώρα συγκεκριμένα διαβήματα.
  4. Επίσπευση της απομάκρυνσης του χοιροστασίου Ζαβού που γειτνιάζει με την κοινότητα.
  5. Επίσπευση των διαδικασιών για εκτέλεση των προγραμματισθέντων για το 2000 έργων ανάπτυξης, για τα οποία εγκρίθηκε ποσό £23.000 στους φετινούς προϋπολογισμούς.
  6. Συμπλήρωση του εξωραϊσμού της κοινοτικής πλατείας, έργο για το οποίο προβλέπεται κονδύλι ύψους £10.000 σε δύο χρόνια.
  7. Καθάρισμα της κοίτης του ποταμού Γιαλιά όπου απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σκύβαλα και άλλα άχρηστα οικοδομικά υλικά. Μετά τον καθαρισμό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για περίφραξη του χώρου προς αποφυγή απόρριψης αντικειμένων στο μέλλον.
  8. Επιδιόρθωση και βελτίωση του οδικού δικτύου που συνδέει την Ποταμιά με το δήμο Ιδαλίου και με τη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.056 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτη Κληρίδη στις 8 Μαρτίου 2001.

«Παρακαλούνται τα αρμόδια τμήματα να πληροφορήσουν τη Βουλή πού βρίσκεται το θέμα παραχώρησης νερού για άρδευση στην περιοχή του αναδασμού των κοινοτήτων Πύργου Λεμεσού, Παρεκκλησιάς, Μονής και Πεντακώμου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.598, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτης Κληρίδου

«Στην έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Εμπορίου και Βιομηχανίας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται “Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004” και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται “Οι περί Παραχώρησης Αφορολόγητου Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004”, που ψηφίστηκαν στην ολομέλεια στις 13 Νοεμβρίου 2004, στη σελίδα 4, αναφέρεται πως ο υπουργός δήλωσε ότι έχει επίσης αποφασισθεί από την κυβέρνηση η παροχή ειδικών επιδομάτων θέρμανσης σε ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού, όπως είναι οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες επακριβώς είναι αυτές οι ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού;

2. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τους δικαιούχους;

                    3. Πόσοι έχουν έως σήμερα έχουν τύχει της παροχής αυτών των ειδικών επιδομάτων;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.811, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτης Κληρίδη

«Η εθνικιστική τουρκοκυπριακή εφημερίδα “Volkan”, προφανώς για να εμποδίσει την διέλευση Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιοχές και για να διασαλεύσει το κλίμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων, έχει δημοσιεύσει δύο αναφορές, στις οποίες ισχυρίζεται ότι Τουρκοκύπριοι που επισκέφθηκαν το Τρόοδος έπεσαν θύματα κακομεταχείρισης.

Η μία περίπτωση αφορά απλώς λεκτική μεταχείριση. Η δεύτερη, η οποία δημοσιεύτηκε στις 10 Μαρτίου 2005, ισχυρίζεται ότι τα θύματα υπέστησαν σωματική κακοποίηση και ότι έγινε καταγγελία της υπόθεσης, με παρουσίαση ιατρικού πιστοποιητικού για τη σωματική βλάβη, στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίου Δομετίου. Έκτοτε τα θύματα δεν έχουν ενημερωθεί για την πορεία της καταγγελίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως έγινε τέτοια καταγγελία και, αν έγινε, πού βρίσκεται η όλη υπόθεση.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.815, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Καίτης Κληρίδη

«Μετά από επικοινωνία που είχα με την Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων, έχει περιέλθει εις γνώσιν μου το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι σε σχέση με τους χώρους στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων στα νοσοκομεία Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας. Οι χώροι είναι πάντοτε κατειλημμένοι από αυτοκίνητα μη αναπήρων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.»

 

Απάντηση     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων