Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Ανδρέας Χρίστου

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.04.042 που υποβλήθηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Ανδρέα Χρίστου την 31η Οκτωβρίου 1999.

«Προτού τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Περί Κοινοτήτων Νόμος, τα εκλεγμένα συμβούλια βελτιώσεως λειτουργούσαν για χρόνια ως η αρμόδια αρχή για τον «Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο», με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών. Στα πλαίσια αυτά είχαν την εξουσία να ελέγχουν και να εκδίδουν τις άδειες οικοδομής της κοινότητάς τους, έχοντας μάλιστα και τον κατάλληλο μηχανισμό.

Στις 15 Οκτωβρίου 1999 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα ανάκληση του διατάγματος, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τα επηρεαζόμενα κοινοτικά συμβούλιο. Επειδή ως ΑΚΕΛ θεωρούμε ότι η υπουργική απόφαση συγκρούεται μετωπικά με το πνεύμα του νέου νόμου που διευρύνει τις αρμοδιότητες των κοινοτήτων, ερωτούμε:

1) Σε ποιους λόγους στηρίχθηκε η υπουργική απόφαση που στερεί τις κοινότητες από μια ουσιαστική αρμοδιότητα που είχαν για χρόνια;

2) Πώς συμβιβάζεται η υπουργική απόφαση με το πνεύμα και τις σχετικές πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει κυρώσει και η Κυπριακή Δημοκρατία;

3) Πώς προτίθεται το κράτος να αποζημιώσει τις επηρεαζόμενες κοινότητες για τα λειτουργικά έξοδά τους που παραμένουν, ενώ έχουν στερηθεί το δικαίωμα να εγκρίνουν άδειες οικοδομής;

4) Η απόφαση του υπουργού στερεί τις επηρεαζόμενες κοινότητες από ένα σημαντικό έσοδο. Πώς προτίθεται το κράτος να αποζημιώσει τις κοινότητες για τα έσοδα αυτά;

5) Ενόψει των πολλών και έντονων διαμαρτυριών, δεν προτίθεται η κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της;»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.099 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου στις 5 Απριλίου 2002.

« Το αρχείο του ΡΙΚ περιλαμβάνει πολύτιμο κινηματογραφικό υλικό που, ουσιαστικά, αποτυπώνει όλη την πρόσφατη ιστορία της Κύπρου. Διάφορες πληροφορίες φέρουν αυτό το αρχείο να βρίσκεται σε όχι καλή κατάσταση, αναρμόδια πρόσωπα να έχουν πρόσβαση σε αυτό, αξιόλογα στοιχεία του να έχουν υπεξαιρεθεί από ιδιώτες και ταινίες να κινδυνεύουν να καταστραφούν με το χρόνο λόγω του ότι είναι στο αρνητικό. Κατά συνέπεια, δημιουργείται εύλογη ανησυχία για το γεγονός ότι το σημαντικό αυτό αρχείο, που αποτελεί μεγάλης σπουδαιότητας περιουσία του λαού, κινδυνεύει να υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση του αρχείου, για τις συνθήκες φύλαξης και επιτήρησής του και για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διασφάλισή του ως πολύτιμου αρχειακού υλικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.145 που υποβλήθηκε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Ανδρέα Χρίστου στις 3 Ιουλίου 2002.

«Η Κύπρος είναι κατάσπαρτη με πέτρινα, κυρίως, γεφύρια που ανάγονται στα χρόνια της τουρκοκρατίας και της αγγλοκρατίας.

Ορισμένα χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, τα περισσότερα όμως βρίσκονται σε δρόμους που είναι εκτός κυκλοφορίας. Το καθένα από αυτά - μικρό ή μεγάλο - έχει τη δική του αυθεντική κατασκευή και σχήμα και πολλά απ’ αυτά αποτελούν πραγματικά μνημεία μηχανικής και αρχιτεκτονικής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει κατάσταση καταγραφής και αποτύπωσης αυτών των γεφυριών;

2. Υπάρχει πρόγραμμα συντήρησής/διατήρησής τους και ποιο είναι το αντίστοιχο κονδύλι;

3. Έχουν κριθεί διατηρητέα κάποια απ’ αυτά;

Ποιος είναι ο προγραμματισμός για τη διάσωση αυτού του κτιστού πλούτου που, πέραν των άλλων, αποτυπώνει με απαράμιλλο τρόπο το μόχθο και τη μαστοριά του Κύπριου τεχνίτη;

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων