Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Λευτέρης Χριστοφόρου

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.306, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για την ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού χώρου στο χωριό Δένεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.307, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για κατασκευή φράγματος στην περιοχή “Μέρικκα” του χωριού Δένεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.308, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Δένεια και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι έχουν γίνει αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε λήφθηκε υπόψη το κοινοτικό συμβούλιο στις διαδικασίες για αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.309 ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επεκτείνει τα σχέδια για φτωχές οικογένειες πέραν από τα υφιστάμενα για την ακριτική περιοχή της Δένειας.

Επίσης παρακαλείται το υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή εάν προτίθεται να υιοθετήσει νέα πολιτική για τους δικαιούχους του σχεδίου, ιδιαίτερα για τους πρόσφυγες, οι οποίοι δε θα αποκλειστούν, επειδή έλαβαν προσφυγική στεγαστική βοήθεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.310, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Γιατί δεν προχωρά η καταβολή της αποζημίωσης στους πατατοπαραγωγούς για την ποικιλία “VELOX” για το δεύτερο χρόνο;

2. Η αποζημίωση που θα δοθεί στους πατατοπαραγωγούς για την ποικιλία “VELOX” θα είναι η ίδια όπως και στον πρώτο χρόνο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.311, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν πολλά τουρκοκυπριακά τεμάχια, με αποτέλεσμα νεαρά ζευγάρια να μη βρίσκουν οικόπεδα για ανέγερση κατοικιών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να λύσει το πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.312, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο προχώρησε σε επέκταση του κοιμητηρίου με δανεισμό και μικρή ετήσια συνεισφορά από την κυβέρνηση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να αυξήσει την ετήσια συνεισφορά της κυβέρνησης προς την κοινότητα Περιστερώνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.313, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι εντός των ορίων της κατοικημένης περιοχής, νότια του χωριού, βρίσκονται πυλώνες της ΑΗΚ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να μετακινήσει του πυλώνες της ΑΗΚ, που δημιουργούν διάφορα προβλήματα και εμποδίζουν την οικιστική ανάπτυξη της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.339, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Γιόλου της επαρχίας Πάφου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι έχουν γίνει αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις του κοινοτικού συμβουλίου κατά την αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών και γιατί κατά την επέκτασή τους εισήχθηκαν σ’ αυτές μόνο είκοσι δεκάρια γης και όχι περισσότερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.340, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.341, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Γιόλου της επαρχίας Πάφου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι το αρδευτικό έργο της Ευρέτου είναι ημιτελές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προγραμματίζονται η ολοκλήρωση και η αναβάθμιση του αρδευτικού έργου της Ευρέτου και αν έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα για το σκοπό αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.342, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Γιόλου της επαρχίας Πάφου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η κατασκευή του νηπιαγωγείου της κοινότητας είναι προβληματική και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών και του προσωπικού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία νέου νηπιαγωγείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.343, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Γιόλου της επαρχίας Πάφου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι υπήρξε μείωση των αρδεύσιμων σκαλών από το φράγμα Αγιάς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους μείωσης των αρδεύσιμων σκαλών από το φράγμα Αγιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.344, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Γιόλου της επαρχίας Πάφου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο, πληροφορήθηκα ότι υπάρχει έγκριση και σχεδιασμός για αναδασμό εδώ και αρκετά χρόνια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί ο αναδασμός και πότε προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.345, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απαλλάσσει τις κοινότητες από την καταβολή του ΦΠΑ για κατασκευή αναπτυξιακών έργων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.346, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διαχωρισμού προσφυγικών οικοπέδων για νεαρά ζευγάρια στην κοινότητα Αχερίτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.347, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία των απαλλοτριώσεων και η έναρξη των εργασιών για αναβάθμιση του δρόμου στην κοινότητα Αχερίτου (οδός Γ. Τζιοβάνη προς συνοικισμό Αγίου Γεωργίου).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.348, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι στις προθέσεις του η ανέγερση αίθουσας εκδηλώσεων και η δημιουργία γηπέδου futsal στην ακριτική περιοχή της Αχερίτου και αν έχει τεθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.349, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Αναφορικά με την ύπαρξη του σκυβαλότοπου στην περιοχή της Αχερίτου, ο οποίος δημιουργεί δυσοσμία, ρύπανση και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της κοινότητας, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι στις προθέσεις του η μετακίνηση του σκυβαλότοπου και αν έχει τεθεί σχετικό χρονοδιάγραμμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.350, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επεκτείνει τα σχέδια για ενθάρρυνση προσφυγικών ζευγαριών να εγκατασταθούν στην ακριτική περιοχή της Αχερίτου, ώστε να μην αποκλείονται από αυτά, εξαιτίας της προσφυγικής βοήθειας που έλαβαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.351, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για δημιουργία αστυνομικού σταθμού στην κοινότητα Αχερίτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.352, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Λουβαράς της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι υπάρχει ανάγκη ανέγερσης πολιτιστικού κέντρου για περιφερειακές εκδηλώσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν περιλαμβάνεται στα σχέδιά του η ανέγερση πολιτιστικού κέντρου στην κοινότητα Λουβαρά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.353, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση και αναβάθμιση των δρόμων Λουβαρά-Αψιούς-Μαθικολώνης-Αγίου Αθανασίου και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.354, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση και αναβάθμιση του δρόμου Λεμεσού-Αγρού και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.355, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Λουβαράς της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη λήψη σήματος του ΡΙΚ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι στις προθέσεις του να εγκαταστήσει κεραία για επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.356, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Λουβαράς της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι υπάρχει καθυστέρηση στη βελτίωση και αναβάθμιση των αγροτικών δρόμων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση και αναβάθμιση των αγροτικών δρόμων της κοινότητας Λουβαρά και πότε αναμένεται η έναρξη των εργασιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.357, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Λουβαράς της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι διακόπηκε ο θεσμός των εγγυημένων δανείων για τις κοινότητες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί διακόπηκε ο θεσμός των εγγυημένων δανείων και αν είναι στις προθέσεις του να επαναφέρει το θεσμό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.375, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Έμπα της επαρχίας Πάφου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι υπάρχει καθυστέρηση στην εκτέλεση των ακόλουθων έργων:

1. Ανάπλαση της πλατείας του χωριού, εξαιτίας της χρονοβόρας διαδικασίας για την έγκριση κονδυλίων.

2. Αναμόρφωση της πλατείας της βυζαντινής εκκλησίας από το Τμήμα Αρχαιοτήτων (η παράδοση του έργου επιβάλλεται να γίνει πριν από τη γιορτή της Παναγίας στις 25 Μαρτίου).

3. Ανοικτά δημόσια έργα στην κοινότητα της Έμπας, τα οποία είναι ημιτελή και απαιτείται η ολοκλήρωσή τους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα πιο πάνω έργα και πότε αναμένεται να αποπερατωθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.376, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Έμπα της επαρχίας Πάφου και σε συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι έχουν γίνει αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δε λήφθηκε υπόψη το κοινοτικό συμβούλιο κατά την αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.392, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι στις προθέσεις του η παραχώρηση μακροπρόθεσμων δανείων προς την τοπική αυτοδιοίκηση και η αύξηση της χορηγίας που παίρνουν οι δήμοι από το κράτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.393, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε επίσκεψή μου στο δήμο Αγλαντζιάς πληροφορήθηκα από το δημοτικό συμβούλιο ότι υπάρχει πρόθεση για αξιοποίηση του πρώην ξενοδοχείου “Φιλοξενία”, και μετατροπής του σε “Αίθουσα Εθνών”, αν και εφόσον παραχωρηθεί από το κράτος στο δήμο Αγλαντζιάς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης για το πρώην ξενοδοχείο “Φιλοξενία”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.394, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση του συντελεστή δόμησης στο δήμο Αγλαντζιάς λόγω της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού του δήμου, στην οποία συντελεί και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.395, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία περιγραμμικού πάρκου στα όρια του δήμου Αγλαντζιάς και, αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.396, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Αγλαντζιάς και σε συνάντηση που είχα με το δημοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι έχει γίνει μεγάλη καταστροφή στο δάσος της Αθαλάσσας από τα λύματα που χύνονταν στην περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο δάσος της Αθαλάσσας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.397, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Αγλαντζιάς και σε συνάντηση που είχα με το δημοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι η δημιουργία της πανεπιστημιούπολης στην Αγλαντζιά θα φέρει περίπου 10 000 νέους στον εν λόγω δήμο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει το κράτος, ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα όλοι οι φοιτητές της πανεπιστημιούπολης, καθώς και οι κάτοικοι του δήμου Αγλαντζιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.398, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Αγλαντζιάς και σε συνάντηση που είχα με το δημοτικό συμβούλιο πληροφορήθηκα ότι οι βιοτέχνες της Βιομηχανικής Περιοχής Αγλαντζιάς χρειάζονται οικονομική βοήθεια από το κράτος.  Συγκεκριμένα, οι εκατό δεκαεπτά βιοτέχνες της περιοχής Αγλαντζιάς υποχρεώθηκαν να μεταφέρουν τις βιοτεχνίες τους στη Βιομηχανική Περιοχή Αγλαντζιάς μετά από παρέμβαση και σύσταση του κράτους και εξαιτίας αυτού αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι στις προθέσεις του η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης προς τους εκατό δεκαεπτά βιοτέχνες της Βιομηχανικής Περιοχής Αγλαντζιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.399, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τον εκσυγχρονισμό της λεωφόρου Αγλαντζιάς στο δήμο Αγλαντζιάς, που σκοπό έχει να εξυπηρετήσει την πανεπιστημιούπολη, και πότε αναμένεται να αρχίσει το έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.777, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Λευτέρη Χριστοφόρου

«Παρακαλώ όπως απαντηθούν οι κάτωθι ερωτήσεις από τον αρμόδιο υπουργό:

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να παραχωρήσουν στους αγρότες οικονομική ενίσχυση μέχρι και 15.000 ευρώ. Πώς προτίθεται το υπουργείο να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα;

2. Τα θερμοκήπια που δεν έχουν πολεοδομικές άδειες αποκλείστηκαν από τις αγροτικές επιδοτήσεις. Ποιες οι ενέργειες του υπουργείου προς επίλυση του προβλήματος;

3. Οι πρόσφυγες αγρότες εδώ και τριάντα πέντε χρόνια δε λαμβάνουν καμία αγροτική επιδότηση. Στα πλαίσια της δίκαιης κοινωνίας εξετάζονται τρόποι ενίσχυσης των προσφύγων αγροτών;

4. Οι Κύπριοι αγρότες κατατάσσονται τελευταίοι στο αγροτικό εισόδημα σε σχέση με τους αγρότες των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε κάποια μελέτη εκ μέρους του υπουργείου και τι μέτρα πρόκειται να ληφθούν, για να αντιμετωπιστεί το ουσιαστικό πρόβλημα του χαμηλού εισοδήματος των αγροτών μας;

5. Τι μέτρα έχουν ληφθεί για την ανάκαμψη των αγροτικών κλάδων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων;

6. Πώς προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη της υπαίθρου στη βάση της ενίσχυσης και εξυπηρέτησης των αναγκών των κατοίκων της;

7. Ποιες ενέργειες υλοποιούνται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος και της αύξησης της συνεισφοράς του γεωργικού τομέα στην εθνική οικονομία;

8. Τι μέτρα έχουν ληφθεί για τη μείωση του κόστους της αγροτικής παραγωγής;

9. Πώς αξιοποιούνται τα κοινοτικά προγράμματα, πόσοι αγρότες επωφελούνται από αυτά και τι μέρος από τα ευρωπαϊκά κονδύλια αναλογεί σε κάθε αγρότη από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι και σήμερα;

10. Ποια κίνητρα έχουν προσφερθεί στους αγρότες για διαφήμιση και προώθηση των γεωργικών τους προϊόντων;

                    11. Είναι γνωστό ότι με τη διαγραφή των αγροτικών χρεών επωφελήθηκε μόνο μία μικρή μερίδα αγροτών. Πολλοί αγρότες υποχρεώθηκαν να                     ξεπουλήσουν περιουσίες για τη συνεπή εξόφληση των χρεών τους. Προτίθεται η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για την ισότιμη και δίκαιη                     αντιμετώπιση και των υπόλοιπων αγροτών;»

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων