Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής:  Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.084 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 29 Μαρτίου 2002.

«Με επιστολή που μας αποστείλατε στις 5 Οκτωβρίου 2001, μετά από σχετικό διάβημα και του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, μας πληροφορούσατε για τη ρύθμιση που έχει γίνει αναφορικά με την παραχώρηση διευκολύνσεων για θέματα μητρότητας στις καθηγήτριες που γέννησαν μέσα στο 2000, στη βάση και της σχετικής πρόνοιας της νομοθεσίας για προστασία της μητρότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες μου, παρά τη δέσμευση που αναλάβατε, μέχρι σήμερα η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου σας δεν έχει δώσει τις αναγκαίες οδηγίες για ρύθμιση του θέματος.

Παρακαλείται το υπουργείο να πληροφορήσει αμέσως τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά μ’ αυτό το θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.136 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 3 Ιουνίου 2002.

«Στις 15 Φεβρουαρίου 2002 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νόμο για παροχή επιδόματος τέκνου για τρίτο παιδί σε οικογένειες με τρία παιδιά.

Παρά το ότι έχουν περάσει τρεις και πλέον μήνες από την ψήφιση της εν λόγω νομοθεσίας, μέχρι σήμερα δεν έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες για παροχή του επιδόματος στους δικαιούχους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα κυκλοφορήσει τα σχετικά έντυπα αιτήσεων και πότε θα αρχίσει να παρέχεται το επίδομα στους δικαιούχους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.122 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 28 Νοεμβρίου 2002.

«Στην προκήρυξη θέσεων ειδικών αστυφυλάκων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 20 Σεπτεμβρίου 2002 και αριθμό 5386, αναφέρεται πως αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο από άνδρες πολίτες της Δημοκρατίας.

Αναφορικά με το πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος ο λόγος που οι θέσεις αυτές απευθύνονται μόνο σε άνδρες;

2. Πώς η διάκριση αυτή συνάδει με τη σύμβαση 34/180 των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εις βάρος της γυναίκας, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε;

3. Πώς αυτό συμβαδίζει με το ρόλο και την αποστολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως αρμόδιου υπουργείου για την προώθηση της ισότητας και εφαρμογής προγραμμάτων για την ισότητα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.326 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 13 Μαΐου 2003.

«Σε επισκέψεις μου στην περιοχή Δρομολαξιάς και στις γειτνιάζουσες περιοχές, μου έχει τεθεί από κατοίκους θέμα για την έντονη δυσοσμία που επικρατεί ως αποτέλεσμα της λειτουργίας εργοστασίου πυρηνελαίου στην περιοχή.

Όπως έχω πληροφορηθεί το πιο πάνω θέμα έχει απασχολήσει στο παρελθόν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Παρ’ όλα αυτά δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή, αφού οι απαράδεκτες συνθήκες συνεχίζουν να υφίστανται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακολουθα:

1. Έγιναν οποιεσδήποτε επιστημονικές μετρήσεις και ποια τα αποτελέσματά τους;

Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν ληφθεί για απάμβλυνση του προβλήματος και ποιο το αποτέλεσμά τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.329 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 13 Μαΐου 2003.

«Στον προϋπολογισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για το 2003 περιλήφθηκε πρόνοια για απασχόληση όλου του έκτακτου προσωπικού για περίοδο έξι μηνών, μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης για διαπίστωση των αναγκών του ΧΑΚ σε προσωπικό, που διεξάγεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Αναφορικά με τα πιο πάνω παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Η υπό αναφορά μελέτη έχει ολοκληρωθεί; Αν όχι, πότε προβλέπεται η ολοκλήρωσή της;

Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο αναφορικά με το υφιστάμενο προσωπικό, λαμβανομένου υπόψη ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις είναι μόνο για έξι μήνες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.117 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 17 Σεπτεμβρίου 2003.

«Στις 8 Αυγούστου του 2002 ο τότε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέας Μουσιούττας είχε ανακοινώσει, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με το πρόβλημα της προκατάληψης απέναντι στους ηλικιωμένους, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να συμπεριλάβει ειδική αγωγή των παιδιών σε συγκεκριμένα μαθήματα του σχολείου, ώστε να αντιμετωπίζουν με θετικό τρόπο τα θέματα της τρίτης ηλικίας και τους ηλικιωμένους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα έχουν ληφθεί για υλοποίηση της εξαγγελίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.139 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους στις 2 Οκτωβρίου 2003.

«Στις 26 Ιουνίου 2003 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα τον περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Τροποποιητικό) Νόμο του 2003. Η τροποποίηση, που αφορούσε την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου “ανάπηρος”, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 11 Ιουλίου 2003, ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ.

Από πληροφορίες που έχω από άτομα τα οποία αποτείνονται στο Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για δημόσιο βοήθημα, φαίνεται ότι οι λειτουργοί δεν έχουν ενημερωθεί για την υπό αναφορά τροποποίηση, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται, μετά την τροποποίηση, περιπτώσεις που εμπίπτουν στην έννοια του όρου “ανάπηρος”.

Επειδή το θέμα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί μέχρι τώρα το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για την πρακτική εφαρμογή του πιο πάνω νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.476, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στη δημόσια υπηρεσία με μίσθωση υπηρεσιών, τα κυβερνητικά τμήματα στα οποία απασχολούνται, τη διαδικασία πρόσληψής τους και τους όρους των συμβολαίων τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.032, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2004, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους

«Εξ όσων γνωρίζω, στον Ξενώνα Νεανίδων Λευκωσίας, το μόνο ίδρυμα προστασίας έφηβων κοριτσιών σε ολόκληρη την Κύπρο, φιλοξενούνται παιδιά που ανήκουν σε δύο κατηγορίες ως προς τη συμπεριφορά. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει παιδιά που εκδηλώνουν συμπτώματα ήπιας συμπεριφοράς και η δεύτερη παιδιά που εκδηλώνουν επιθετική / παραβατική συμπεριφορά και έχουν σοβαρά προβλήματα κοινωνικοποίησης.

Εξαιτίας των πιο πάνω παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προτίθεται να λειτουργήσει και δεύτερο ίδρυμα, το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πιο σοβαρών περιστατικών παιδιών και θα στελεχώνεται με προσωπικό με εξειδικευμένη πείρα και κατάρτιση, ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση μεταξύ των δύο κατηγοριών παιδιών, με στόχο πάντοτε τη σωστότερη εξυπηρέτησή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.025, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Σωτηρούλας Χαραλάμπους

«Έχω δεχθεί παράπονα από πολίτες για την απουσία προνοιών παροχής διευκολύνσεων σε γονείς με μικρά παιδιά, όπως είναι, για παράδειγμα, η ύπαρξη κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων για αλλαγή πάνας βρεφών σε δημοτικά πάρκα και άλλους χώρους αναψυχής παιδιών.

Δεδομένων των πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τις προδιαγραφές χώρων που προνοούνται από τη νομοθεσία αναφορικά με την παροχή διευκολύνσεων σε γονείς με παιδιά σε δημόσιους χώρους.

                    2. Κατά πόσο η παροχή τέτοιων διευκολύνσεων αποτελεί προϋπόθεση για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας χώρων                     αναψυχής και κυρίως αυτών που απευθύνονται σε μικρά παιδιά.»

Απάντηση


 

 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων