Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.076, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια βάση γίνονται οι συνεργασίες με ξένα κέντρα/νοσοκομεία και πώς ρυθμίζεται η αποστολή ασθενών στο εξωτερικό. Θα θέλαμε ακόμη να ενημερωθεί η Βουλή ποιες ήταν οι σχετικές δαπάνες τα τελευταία δυο χρόνια 2009-2010.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.111, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει αν τελικά θα προχωρήσει και πότε η κατασκευή του δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, εκτός αν υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση για αναβολή ή ματαίωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.075, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει προοπτική ηλεκτρονικής ενοποίησης των νοσοκομείων (μηχανογράφηση δεδομένων), έστω και μερικής, ούτως ώστε οι γιατροί να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα ασθενών και άλλων επαρχιών. Μια τέτοια προοπτική θα διευκολύνει πιθανή περίθαλψη των ασθενών σε νοσοκομειακές μονάδες διαφορετικών επαρχιών και θα προστατεύει το νοσοκομειακό προσωπικό, σε περίπτωση που ασθενείς είναι φορείς οποιωνδήποτε μεταδοτικών νοσημάτων, αφού αυτά θα είναι καταγραμμένα στο φάκελό του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.077, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο συνεχίζονται ή έχουν τερματιστεί οι επαφές με ξένους επενδυτές οι οποίοι ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν στη δημιουργία κέντρου στηθικών νοσημάτων για παιδιά στην Κυπερούντα. Αν η συμφωνία κατέληξε, παρακαλώ να μας ενημερώσετε ως προς την τελική μορφή της συμφωνίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα θέλαμε να γνωρίζουμε γιατί ναυάγησε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.078, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Προγραμματίζεται διορισμός διευθυντή στο Νοσοκομείο Κυπερούντας, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες της Σολιάς, της Μαραθάσας και της Πιτσιλιάς; Η θέση παραμένει κενή μετά την αφυπηρέτηση της κ. Μαρίας Κωνσταντινίδου προ ενός έτους.

2. Πώς προγραμματίζεται να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου Κυπερούντας για ορθοπεδικό γιατρό; Θα μπορούσε να γίνει κάποια διευθέτηση για επισκέψεις σε εβδομαδιαία βάση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.079, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει κατά πόσο έχουν εισαχθεί διαγνωστικές εξετάσεις για τα παιδιά προδημοτικής ηλικίας ή κατά την εισδοχή στην α΄ τάξη, ούτως ώστε να γίνεται έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών.

Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για το πώς διαχειρίζεστε το συγκεκριμένο θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.081, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ να ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει ετοιμαστεί ο κώδικας δεοντολογίας για τους ψυχολόγους και, εάν ναι, πώς αυτός διαμορφώνεται;

2. Με ποιο τρόπο προστατεύεται ο πελάτης-ασθενής σήμερα, σε περίπτωση παράβασης των διεθνώς αναγνωρισμένων ηθών που πρέπει να διέπουν την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος;

3. Πώς τυγχάνουν στο παρόν στάδιο διαχείρισης καταγγελίες παράβασης της επαγγελματικής δεοντολογίας, π.χ. περιπτώσεις διπλών σχέσεων ψυχολόγων με πελάτες τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.112, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας απαντήσει κατά πόσο το υπουργείο του προωθεί κανονισμούς, για να ρυθμίσει τον τομέα των ψυχοθεραπευτών και κατά πόσο οι κανονισμοί αυτοί ανταποκρίνονται στις κατευθυντήριες γραμμές που καταγράφει η EFPA, με τις οποίες διασφαλίζεται η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών σε θέματα ψυχικής υγείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.125, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει αν και πότε θα προσληφθούν γιατροί με την ειδικότητα του ρευματολόγου για τα νοσοκομεία Λεμεσού και Πάφου, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των συγκεκριμένων επαρχιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.127, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων από πότε και γιατί έχει τεθεί εκτός λειτουργίας η πισίνα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, καθώς και πότε θα επαναλειτουργήσει.

Σημειώνεται ότι ως αποτέλεσμα της υφιστάμενης κατάστασης, οι εσωτερικοί, αλλά και οι εξωτερικοί ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε πρόγραμμα υδροθεραπείας αναγκάζονται να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα με δική τους οικονομική επιβάρυνση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.174, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις υφιστάμενες παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες στον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας και ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί για την αναβάθμιση του νοσοκομείου. Έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα υλοποίησης αυτών των αποφάσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.179, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σε διάφορα σχολεία έχουν γίνει δωρεές έργων μεγάλων Κυπρίων καλλιτεχνών τα οποία χρειάζονται συντήρηση, για να μην καταστραφούν. Παρά το γεγονός ότι οι πίνακες αυτοί αποτελούν περιουσιακό στοιχείο των σχολείων, είναι πολύ πιθανόν αυτά να μη διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για μια τόσο εξειδικευμένη εργασία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς ενεργεί το υπουργείο του, προκειμένου τα έργα αυτά να τύχουν της κατάλληλης συντήρησης από ειδικούς και να αποφευχθεί η καταστροφή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.180, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να μελετήσει τη μετεξέλιξη του Μουσικού Λυκείου, όπου τα μαθήματα γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες επιπρόσθετα από την κανονική φοίτηση, σε Μουσικό Σχολείο με ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ανοίγοντας έτσι νέους ορίζοντες σε ταλαντούχα παιδιά και δημιουργώντας -το πιο σημαντικό- ένα ακόμη πυρήνα παραγωγής πολιτισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.220, ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έγινε χρήση του κοινοτικού εγγράφου S2 για την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να υπερχρεώνεται η Κυπριακή Δημοκρατία;

2. Γιατί εξακολουθούσαμε να στέλλουμε Κύπριους για ιατρική περίθαλψη ως ιδιωτικούς ασθενείς σε νοσοκομεία Ευρωπαϊκών χωρών;

3. Προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει σε διοικητική έρευνα για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, δεδομένης της σημαντικής αύξησης των δαπανών τα τελευταία χρόνια για τις αποστολές ασθενών στο εξωτερικό;

4. Με την υφιστάμενη απόφαση του αρμόδιου υπουργείου για χρήση του κοινοτικού εγγράφου S2 τι μείωση αναμένεται να υπάρξει στο συγκεκριμένο κονδύλι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.224, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τα τελευταία χρόνια όλοι οι ασθενείς που στέλλονταν για νοσηλεία στο εξωτερικό στέλλονταν πάντοτε με τη σύμφωνη γνώμη του ιατροσυμβουλίου;

2. Αν υπήρξαν εξαιρέσεις σε τι αριθμό ανέρχονταν αυτές οι εξαιρέσεις; Παρακαλώ να μας δώσετε συνολικό αριθμό αποστολών, πόσες έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη του ιατροσυμβουλίου και πόσες όχι, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια ποσοστιαία αναλογία.

3. Υπήρξαν ασθενείς για τους οποίους εγκρίθηκε κατ’ εξαίρεση νοσηλεία στο εξωτερικό με απόφαση του υπουργού και ποιος είναι ο αριθμός των ασθενών αυτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.301, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή αναφορικά με την πορεία των απαλλοτριώσεων οι οποίες είχαν γίνει με σκοπό τη δημιουργία μικρού αεροδρομίου στην περιοχή Τσερίου και Πέρα Χωριού Νήσου.

Έχουμε ενημερωθεί ότι κάποια από τα τεμάχια γης, αυτά των οποίων οι ιδιοκτήτες προσέφυγαν δικαστικά, θα επιστραφούν, ενώ αυτά των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν προσέφυγαν θα κατακρατηθούν μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα σύμφωνα με την οποία οι αιτητές δεν είχαν εμπρόθεσμα αμφισβητήσει το κύρος του διατάγματος απαλλοτρίωσης.

Αρχικά, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων με επιστολή στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ζητούσε όπως αρχίσει η διαδικασία επιστροφής όλων των απαλλοτριωθέντων τεμαχίων γης (αρ. φακέλου 16.1.15/7 2 Αυγούστου 2011).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Γιατί, ενώ αρχικά δόθηκαν γραπτές οδηγίες για επιστροφή όλων των τεμαχίων, στη συνέχεια αυτές οι οδηγίες ανακλήθηκαν;

2. Γιατί δεν επιστρέφεται η γη στους ιδιοκτήτες; Προγραμματίζονται άλλα έργα ανάπτυξης;

3. Δεν τίθεται ουσιαστικά θέμα άνισης μεταχείρισης σε βάρος αυτών που δεν αμφισβήτησαν την όποια απόφαση και συνεργάστηκαν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.319, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς διασφαλίζεται ότι οι αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς έχουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, για να μπορούν να διαχειριστούν την εξουσία που τους δίνεται σε ένα περιβάλλον επιβολής πειθαρχίας, αποκλείοντας έτσι την πιθανότητα ακραίων και αντικοινωνικών συμπεριφορών;

2. Υπάρχουν διαδικασίες ψυχολογικής αξιολόγησης των αξιωματικών του στρατεύματος πριν από την πρόσληψή τους και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, για να διαπιστωθεί αν είναι κατάλληλοι για τα συγκεκριμένα καθήκοντα που αναλαμβάνουν;

3. Ποιες διαδικασίες υπάρχουν, ούτως ώστε να εντοπίζονται εντός του στρατεύματος αξιωματικοί οι οποίοι παρουσιάζουν ακραίες συμπεριφορές ή επιχειρούν να επιβάλουν φασιστική ιδεολογία στους οπλίτες ή γενικότερα στους υφισταμένους τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.322, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή πώς προτίθεται να ενεργήσει, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή ψυχολογικής στήριξης σε παιδιά που αποδεδειγμένα, με τη μαρτυρία της αστυνομίας ή και του Γραφείου Ευημερίας, βιώνουν βία στην οικογένεια ή είναι μάρτυρες βίας.

Ως γνωστόν, μετά την απομάκρυνση των θυμάτων από το σπίτι και την παραμονή τους στο καταφύγιο είναι αδύνατη η παροχή ψυχολογικής στήριξης στα παιδιά, τα οποία απομακρύνονται από το φυσικό τους περιβάλλον, και αυτό συμβαίνει, γιατί απαιτείται, σύμφωνα με οδηγίες των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, η υπογραφή και των δυο γονιών, στην προκειμένη περίπτωση του θύματος και του θύτη. Ο θύτης συνήθως δεν υπογράφει, με αποτέλεσμα να στερούνται τα παιδιά την ψυχολογική στήριξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.321, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει οποιαδήποτε εποπτεία των παιδοφίλων στην Κύπρο μετά την αποφυλάκισή τους.

Συγκεκριμένα, παρακαλώ να ενημερώσει για τα εξής:

1. Εξαναγκάζεται ένας παιδόφιλος μετά την αποφυλάκισή του σε συνέχιση θεραπείας από ψυχολόγο;

2. Αλλάζει ο χώρος διαμονής του, αν το σπίτι στο οποίο διέμενε πριν από την καταδίκη του είναι κοντά σε σχολεία ή πάρκα ή άλλους τόπους όπου συχνάζουν παιδιά;

3. Πώς διασφαλίζεται η μη εργοδότησή του σε χώρους όπου βρίσκονται παιδιά;

4. Πώς διασφαλίζεται η μη επικοινωνία με τα θύματά του;

5. Ενημερώνονται οι οικογένειες από τις αρμόδιες αρχές αν στη γειτονιά τους διαμένει ένας παιδόφιλος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.320, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2011, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν στους αστυνομικούς σταθμούς όλων των επαρχιών υπάρχουν οι απαραίτητες πρόνοιες, ούτως ώστε οι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας να καταθέτουν σε ένα περιβάλλον που δεν τις επιβαρύνει περαιτέρω ψυχολογικά, και αν στις γυναίκες αυτές παρέχονται οι προϋποθέσεις, για να αισθάνονται ασφαλείς.

Συγκεκριμένα, παρακαλώ να μας πληροφορήσει για τα ακόλουθα:

1. Δίνεται η επιλογή λήψης κατάθεσης από γυναίκα αστυνομικό;

2. Ενημερώνεται το θύμα για το ότι έχει την επιλογή της προφορικής ή γραπτής καταγγελίας και ως προς τις προβλεπόμενες διαδικασίες;

3. Υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος, ούτως ώστε το θύμα να μην είναι εκτεθειμένο σε έναν κοινόχρηστο χώρο;

4. Αν η αστυνομία κρίνει ότι υπάρχουν σημάδια κακοποίησης, παρέχεται προστασία, για να επιστρέψει η γυναίκα στο χώρο διαμονής της, να μαζέψει τα προσωπικά της αντικείμενα, και να μεταφερθεί με ασφάλεια η ίδια, πιθανόν και τα παιδιά της, στο καταφύγιο;

5. Υπάρχει ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που να διαχειρίζεται αυτής της μορφής καταγγελίες σε όλους τους αστυνομικούς σταθμούς; Αν όχι, ποια διαδικασία ακολουθείται, όταν παρουσιάζεται ένα τέτοιο περιστατικό;

6. Μελετάται οποιαδήποτε τροποποίηση της νομοθεσίας, ούτως ώστε, αντί να μετακινούνται το θύμα και τα παιδιά από το σπίτι, που είναι και το φυσικό τους περιβάλλον, σε καταφύγιο, να απομακρύνεται ο θύτης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.414, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει στοχευμένο πρόγραμμα για τη δημιουργία εθνικών βιοτραπεζών και έχει δημιουργήσει βιοτράπεζα (BBMRI) ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή σε αυτήν όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Μια βιοτράπεζα, ως γνωστόν, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες και απαραίτητες υποδομές για τις σύγχρονες έρευνες στην ιατρική και βιοϊατρική επιστήμη, η οποία θα προσφέρει νέα γνώση και ως εκ τούτου και νέες θεραπείες στην καταπολέμηση ασθενειών.

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός σε ποιες ενέργειες προβαίνει για τη δημιουργία νομικού πλαισίου λειτουργίας εθνικής βιοτράπεζας στην Κύπρο, πέραν των βιοτραπεζών που υπάρχουν στα διάφορα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.437, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας απαντήσει αν όντως γίνονται προσπάθειες για κατοχύρωση της ψυχοθεραπείας ως επαγγέλματος.

Το ερώτημα τίθεται μετά από γραπτές παρεμβάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Συνδέσμου Ψυχολόγων στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, όπως και της Ψυχιατρικής Εταιρείας Κύπρου, σύμφωνα με τις οποίες οι πιο πάνω έχουν κάθετες διαφωνίες σε μια τέτοια εξέλιξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.462, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του νοσοκομείου “King’s College Hospital”.

Συγκεκριμένα, παρακαλείται να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Ποιους τομείς καλύπτει αυτή η συνεργασία;

2. Τι προοπτικές επέκτασης έχει;

3. Τι προνοεί όσον αφορά στις ανταλλαγές, επισκέψεις γιατρών και υποτροφίες για ειδίκευση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.470, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει πρόγραμμα ενημέρωσης των εφήβων στα σχολεία για το έιτζ, καθώς και για τα υπόλοιπα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα;

2 Εάν υπάρχει και εφαρμόζεται ένα τέτοιο πρόγραμμα, έχει αξιολογηθεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.471, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχουν γίνει έρευνες ως προς την ηλικία κατά την οποία αρχίζει η σεξουαλική δραστηριότητα των εφήβων μαθητών στην Κύπρο; Εάν έγιναν, ποια τα αποτελέσματά τους;

2. Εάν οι μαθητές χρειάζονται πληροφόρηση για το συγκεκριμένο θέμα, υπάρχουν σύμβουλοι στα σχολεία κατάλληλα εκπαιδευμένοι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.472, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχουν εντοπιστεί περιστατικά ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης εφήβων στα σχολεία;

2. Προσφέρεται ψυχολογική στήριξη στις εφήβους και στις οικογένειές τους μετά από ένα τέτοιο περιστατικό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.485, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει κατά πόσο και με ποιο τρόπο έχει ρυθμιστεί η άσκηση της ομοιοπαθητικής στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, παρακαλώ να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει νομοθετικό πλαίσιο και, αν ναι, πότε προγραμματίζεται να γίνει αυτό;

2. Πώς ελέγχονται από το Υπουργείο Υγείας άτομα που δέχονται πελάτες και ασκούν την ομοιοπαθητική χωρίς να είναι γιατροί;

3. Τα άτομα που δεν κατέχουν πτυχίο ιατρικής έχουν το δικαίωμα συνταγογράφησης ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών προϊόντων; [Βλ. σχετικά “Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006”, άρθρο 2, παράγραφος (ε)].»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.533, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας εξηγήσει γιατί η επέκταση-ανέγερση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας προγραμματίζεται στους πέντε ορόφους. Γιατί δεν μπορεί να κτιστούν απευθείας επτά όροφοι, όπως είναι και το ύψος του υφιστάμενου κτιρίου, ούτως ώστε να υπάρχει προοπτική επέκτασης στο μέλλον; Οι δύο όροφοι θα μπορούσε να παραμείνουν ως κέλυφος, χωρίς να γίνουν οποιεσδήποτε εσωτερικές εργασίες, και να ολοκληρωθούν οι εργασίες εξωτερικά, όπως έγινε και στην περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.534, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ να μας ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός ως προς τις επεμβάσεις που έγιναν πρόσφατα σε παιδιά από τον καρδιοχειρουργό Αυξέντιο Καλαγκό στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Πόσες επεμβάσεις έγιναν, ποιο ήταν το κόστος αυτών των επεμβάσεων και ποιες οι προοπτικές συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με τον κ. Καλαγκό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.535, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ να μας ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διενέργεια παιδοορθοπεδικών επεμβάσεων στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.537, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για το συνολικό αριθμό των εκδόσεων που έχουν επιχορηγηθεί από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά το 2011, καθώς και για το ύψος του κονδυλίου που έχει διατεθεί.

Παρακαλώ επίσης όπως μας δοθεί σχετικός κατάλογος με τις εκδόσεις που έχουν επιχορηγηθεί, καθώς και με το ύψος της επιχορήγησης που δόθηκε για την κάθε έκδοση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.573, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τις τελικές αποφάσεις του υπουργείου του όσον αφορά στη σύμβαση αγοράς του Συστήματος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας LEFCO.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.697, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας εξηγήσει γιατί, ενώ υπερχείλισε το φράγμα της Γερμασόγειας, με αποτέλεσμα το νερό να χύνεται ανεκμετάλλευτο στη θάλασσα, δεν προσφέρεται δωρεάν στους γεωργούς, για να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους, όπως γινόταν παλαιότερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.698, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή για το πότε προτίθεται να καταθέσει προς συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το τροποποιημένο νομοσχέδιο που ρυθμίζει το επάγγελμα της αισθητικού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.920, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Στη βάση ποιων κριτηρίων έγινε η επιχορήγηση του CD του Σταύρου Χατζησάββα “You are welcome friends to Cyprus”;

2. Πώς προτίθεται να χρησιμοποιήσει το ομώνυμο τραγούδι;

3. Ποιο το ύψος της χορηγίας που δόθηκε από τα κυβερνητικά τμήματα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.960, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν, ούτως ώστε να μη φεύγουν στο εξωτερικό μέσω του αεροδρομίου των κατεχομένων παιδιά τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη λίστα προσώπων η έξοδος των οποίων απαγορεύεται από την Κύπρο δυνάμει διαταγής οικογενειακού δικαστηρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.961, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους μηχανισμούς ελέγχου, εάν υπάρχουν, από πλευράς Τμήματος Εργασίας για τις περιπτώσεις όπου Κύπριοι άνεργοι αποστέλλονται για εργοδότηση μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε εργοδότες.

Το πιο πάνω ερώτημα τίθεται μετά από καταγγελίες Κυπρίων ανέργων οι οποίοι, ενώ ενδιαφέρονται και αποστέλλονται για εργοδότηση σε συγκεκριμένους εργοδότες, οι δεύτεροι τους απορρίπτουν, ενώ δηλώνουν ψευδώς στο Τμήμα Εργασίας ότι η απόρριψη έγινε από τους ανέργους. Με τη δήλωσή τους αυτή επιβαρύνεται ο φάκελος των ανέργων οι οποίοι απευθύνθηκαν για εργοδότηση, αφού σημειώνεται ότι αρνήθηκαν απασχόληση.

Την ίδια στιγμή οι εν λόγω εργοδότες αποτείνονται στο Τμήμα Εργασίας με αίτημα την παραχώρηση αδειών απασχόλησης αλλοδαπών από τρίτες χώρες, με το αιτιολογικό ότι δεν υπάρχουν Κύπριοι ή Ευρωπαίοι ενδιαφερόμενοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.962, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ερευνών στο Μαθητικό Πληθυσμό σχετικά με το Αλκοόλ και τα Άλλα Ναρκωτικά τα οποία παρουσιάστηκαν από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου καταγράφουν ανησυχητικά αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, με τους δεκαεξάχρονους μαθητές στη Κύπρο να καταναλώνουν ποσότητες αλκοόλ πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ και να έχουν επίσης μεγάλη προσβασιμότητα σε αλκοολούχα ποτά, κυρίως σε κλαμπ και νυκτερινά κέντρα διασκέδασης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως απαντήσει στα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Στη βάση των δεδομένων της έρευνας, κρίνετε ως αποτελεσματικούς τους υφιστάμενους ελέγχους που γίνονται στα νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δεκαεξάχρονοι δεν έχουν προσβασιμότητα σε αλκοόλ;

2. Η αστυνομία ελέγχει κατά πόσο τηρείται η νομοθεσία σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η είσοδος σε νυκτερινά κέντρα σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 17 ετών, εκτός αν συνοδεύονται από τους κηδεμόνες τους; Πόσες καταγγελίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα;

3. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση μέθης. Πώς διακριβώνεται αν κάποιος είναι σε κατάσταση μέθης, όταν επιχειρεί να προμηθευτεί αλκοόλ και τι ορίζεται ως κατάσταση μέθης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1097, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει κατά πόσο στα ΚΕΝ Λάρνακας και Πάφου εφαρμόστηκαν οι ίδιοι κανόνες ως προς τις επισκέψεις συγγενών των νεοσυλλέκτων, καθώς και τι οδηγίες είχαν δοθεί από το ΓΕΕΦ σχετικά με αυτό το θέμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, στο ΚΕΝ Πάφου είχε επιτραπεί σε συγγενείς να επισκεφτούν τους νεοσυλλέκτους και να τους παραδώσουν ρουχισμό. Δόθηκαν μάλιστα και συγκεκριμένα ωράρια επισκέψεων. Στο ΚΕΝ Λάρνακας από την άλλη αυτό δεν επετράπη, με αποτέλεσμα να υπάρχει το αίσθημα της άνισης μεταχείρισης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1098, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Δεδομένου ότι η Τράπεζα Κύπρου και η Λαϊκή Τράπεζα έχουν ζητήσει κρατική στήριξη, παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των αποζημιώσεων ή και των εφάπαξ ποσών που πήραν ή αναμένεται να πάρουν τα στελέχη των δύο αυτών τραπεζών τα οποία έχουν παραιτηθεί μετά την ανάγκη που παρουσιάστηκε για κρατική στήριξη.

Παρακαλώ όπως μας δοθούν αναλυτικά τα ονόματα και τα αντίστοιχα ποσά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.051, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μας περίπτωση άντλησης 22 855 κυβ. μ. νερού σε περίοδο 2 χρόνων αντί 600 κυβ. μ. που είναι η επιτρεπόμενη ποσότητα άντλησης νερού ανά έτος. Το περιστατικό είναι σε γνώση των αρμόδιων αρχών, οι οποίες απέστειλαν επιστολή, σύμφωνα με την οποία συστήνουν “όπως τηρούνται οι όροι της άδειας”. Η συγκεκριμένη περίπτωση διερευνήθηκε μετά από γραπτή καταγγελία πολίτη.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα αν γίνονται, και πώς, συστηματικοί έλεγχοι, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι δε γίνεται υπεράντληση από τις αδειοδοτημένες διατρήσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.053, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τους μισθούς, τα φιλοδωρήματα και τα άλλα ωφελήματα, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων με ευνοϊκό επιτόκιο, των ανώτατων διευθυντικών στελεχών των δύο τραπεζών οι οποίες αιτήθηκαν κρατικής στήριξης, με ονομαστική αναφορά στον καθένα, καθώς και πώς αυτά διαφοροποιήθηκαν για τον καθένα ξεχωριστά στη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.093, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου της πηγής των εισοδημάτων που έχουν επενδυθεί σε αξιόγραφα και κατά πόσο αυτός ο έλεγχος γίνεται άμεσα με κάθε καταγγελία που λαμβάνει χώρα για αυθαιρεσίες των τραπεζών και θυματοποίηση πελατών τους, οι οποίοι αιτούνται αποκατάσταση του κεφαλαίου τους για τις ζημιές που προκλήθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.111, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό της νομικής αρωγής που παραχωρείται για διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων σε ετήσια βάση. Τι ποσό αφορά σε Ελληνοκυπρίους και τι ποσό σε αλλοδαπούς;

Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός όπως, βάσει των στοιχείων πληρωμών που κατέχει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, πληροφορήσει το σώμα για τον αριθμό των δικηγορικών γραφείων που αναλαμβάνει τις υποθέσεις αυτές και για το ποσοστό από το συνολικό αριθμό που καταλήγει σε καθένα από αυτά τα γραφεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.153, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ωφελήματα (συμπεριλαμβανομένων και των δανείων με ευνοϊκά επιτόκια) τα οποία είχαν οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων (ονομαστικά) των δύο τραπεζών οι οποίες αιτήθηκαν κρατικής στήριξης και πώς αυτά διαφοροποιήθηκαν για τον καθένα ξεχωριστά στη διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.164, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή και η προώθηση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/32/ΕΚ, η οποία αφορά στην πρόληψη των τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.224, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σε απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2012, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.053, είναι σαφές ότι οι τράπεζες οι οποίες αιτήθηκαν κρατικής στήριξης αρνήθηκαν να δώσουν αναλυτικά στοιχεία που τους ζητήθηκαν για τα δάνεια των μελών των διοικητικών τους συμβουλίων και των ανώτατων στελεχών τους, καθώς και για τα επιτόκια με τα οποία επιβαρύνονταν τα συγκεκριμένα δάνεια. Επικαλέστηκαν προσωπικά δεδομένα.

Όπως έχει διαφανεί από τη συζήτηση του θέματος για τη λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως στη συνεδρία της Τρίτης 23 Οκτωβρίου 2012, δεν υφίσταται, σύμφωνα με τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θέμα προσωπικών δεδομένων όσον αφορά στην κατάθεση στοιχείων για τα δάνεια και τα επιτόκια μελών των διοικητικών συμβουλίων και ανώτατων στελεχών των δύο τραπεζών. Αυτά μπορούν να δοθούν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Ως εκ τούτου, αναμένω από τον αρμόδιο υπουργό να ζητήσει από τις τράπεζες άμεση κατάθεση των συγκεκριμένων στοιχείων και τον παρακαλώ όπως αυτά αποσταλούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.225, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σύμφωνα με έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, αλλά και μέσα από ποιοτική έρευνα με εκπαιδευτικούς, παρουσιάζονται μαρτυρίες και ανησυχητικά στοιχεία σε σχέση με την ομοφοβία στην εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, διαφαίνεται ότι παιδιά όλων των ηλικιών στα σχολεία είναι εκτεθειμένα σε προσβολές, χλευασμούς, ακόμη και σε βιαιοπραγίες.

Το μάθημα “Αγωγή της Υγείας”, σύμφωνα με τοποθέτηση εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεδρία κοινοβουλευτικής επιτροπής, φαίνεται να θεωρείται μέτρο αντιμετώπισης της ομοφοβίας στην εκπαίδευση. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο μάθημα όχι μόνο δεν έχει εισαχθεί, αλλά θα μπορεί να αξιολογηθεί σε βάθος χρόνου, αναμένουμε από τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει για την απαιτούμενη άμεση λήψη μέτρων και μηχανισμών όσον αφορά στην ενημέρωση και προστασία παιδιών από ομοφοβικές εξάρσεις στην εκπαίδευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.258, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των γυναικών που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά και σε ποιες βαθμίδες υπηρετούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.259, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του νομοσχεδίου για το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.260, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες καταγγελίες έγιναν για σεξουαλικά αδικήματα κατά ανηλίκων την περίοδο 2010-2012, πόσες από αυτές οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίων και τι ποινές επιβλήθηκαν.

Θα θέλαμε επίσης να γνωρίζουμε σε πόσες περιπτώσεις ο δράστης ήταν του οικείου περιβάλλοντος του θύματος και σε πόσες περιπτώσεις διατάχθηκε η κράτηση του δράστη μέχρι την προσαγωγή του στο δικαστήριο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.273, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους μηχανισμούς που τίθενται σε λειτουργία από τη στιγμή που εντοπίζεται σε σχολείο μαθητής ή μαθήτρια οι οποίοι κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, καθώς και για τη διαχείριση της οποίας τυγχάνουν περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι αρνούνται να πάνε για αποτοξίνωση ή των οποίων οι γονείς τελούν υπό άρνηση για την εξάρτηση του παιδιού τους, με αποτέλεσμα να μην αποδέχονται ένταξη των παιδιών τους σε προγράμματα αποτοξίνωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.274, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαχείριση περιπτώσεων μαθητών/μαθητριών με διαγεγνωσμένες ψυχιατρικές διαταραχές, δηλαδή αν παρέχεται παρακολούθηση και στήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, πώς εκφράζεται πρακτικά αυτή η στήριξη και κατά πόσο είναι υποχρεωτικό να ενημερώνεται σχετικά η διεύθυνση του σχολείου για την κατάσταση της ψυχικής υγείας των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο και παίρνουν φαρμακευτική αγωγή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.275, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ανηλίκων που εντάχθηκαν σε προγράμματα αποτοξίνωσης τα τελευταία πέντε χρόνια και για τον αριθμό όσων εντάχθηκαν πέραν της μίας φοράς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.283, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για το πρόγραμμα επιμόρφωσης στα φυλάκια της Εθνικής Φρουράς που έχει στόχο την πρόληψη κατά των ουσιών εξάρτησης και το οποίο προτίθεται να εφαρμόσει το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.287, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο προτίθεται να ζητήσει από τη γαλλική κυβέρνηση τη λίστα με τα ονόματα Κυπρίων καταθετών στην τράπεζα HSBC της Γενεύης, όπως έγινε και με άλλες χώρες (πρόκειται για τη λεγόμενη “λίστα Λαγκάρντ.”»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.311, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Έχει περιέλθει στα χέρια των φορολογικών αρχών της Βρετανίας λίστα 4 500 ατόμων με λογαριασμούς στην τράπεζα HSBC στο νησί Jersey. Έχει δημοσιευθεί ότι οι 97 από τα άτομα αυτά είναι Ελλαδίτες και οι 134 Ελληνοκύπριοι.

Ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας ζήτησε από τον ομόλογό του στη Βρετανία George Osborne τα ονόματα αυτών που αναφέρονται στη λίστα και οι οποίοι δηλώνουν ως έδρα των οικονομικών τους δραστηριοτήτων την Ελλάδα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει κατά πόσο προτίθεται να ζητήσει και αυτός τα ονόματα των ατόμων που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα και δηλώνουν ως έδρα τους την Κύπρο, με στόχο να ασκηθεί φορολογικός έλεγχος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.315, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Μετά τις σοβαρές επισημάνσεις της Γενικής Ελεγκτού, που έγιναν στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2012, σύμφωνα με τις οποίες λειτουργοί των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών επέμεναν να καθορίζουν τις τιμές των φαρμάκων με βάση τις τιμές της Ελλάδας του 2009 και όχι του 2010 ή του 2011, όταν αυτές είχαν μειωθεί σημαντικά και κατ’ επέκταση θα παρετηρείτο μείωση και στις τιμές των φαρμάκων της κυπριακής αγοράς, και οι οποίοι στηρίχθηκαν, σύμφωνα και πάλι με τα λεγόμενα της Γενικής Ελεγκτού, σε ένα χωρίς ταυτότητα έγγραφο, το οποίο είχαν παραλάβει από φαρμακέμπορο, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός αν προτίθεται να προχωρήσει αμέσως σε διοικητική έρευνα. Αν ναι, τότε αναμένουμε να μας γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.329, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τα κάτωθι:

1. Πόσοι κοινοτικοί χωρίς κάρτες ασφάλισης υγείας, οι οποίοι αδυνατούσαν να καταβάλουν νοσήλια, έχουν καταφύγει για νοσηλεία στα δημόσια νοσηλευτήρια τα τελευταία πέντε χρόνια;

2. Τι αριθμός τοκετών από γυναίκες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ασφάλιση υγείας, καταγράφεται στα δημόσια νοσηλευτήρια;

3. Τι μηχανισμοί διαχείρισης έχουν αναπτυχθεί για αντιμετώπιση των πιο πάνω περιπτώσεων;

4. Ποιο το συνολικό κόστος για την Κυπριακή Δημοκρατία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.330, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει πώς εξελίχθηκε η έρευνα της αστυνομίας σε σχέση με τους σκληρούς δίσκους οι οποίοι αποτελούν περιουσία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και κατακρατούνταν από τον τέως Διοικητική της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Τους έχει επιστρέψει; Αν όχι, ποια μέτρα θα ληφθούν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.407, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει κατά πόσο έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε έρευνα από το αρμόδιο υπουργείο σχετικά με τις καταγγελίες για αυξημένο αριθμό γεννήσεων με καισαρική τομή στο Μακάρειο Νοσοκομείο. Εδώ και ένα χρόνο γίνονται καταγγελίες από νοσηλευτές σε σχέση με την αύξηση των καισαρικών, οι οποίες αδικαιολόγητα προγραμματίζονται σε μη εργάσιμο χρόνο. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε τι στην πραγματικότητα συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα και αν είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες των νοσηλευτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.408, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για το εξής θέμα:

Το Υπουργείο Υγείας έχει δημιουργήσει τέσσερις σταθμούς ασθενοφόρων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου, τους οποίους έχει εξοπλίσει. Για τη στελέχωση των σταθμών αυτών έχει εκπαιδευτεί προσωπικό με έξοδα του κράτους. Η αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και η άμεση λειτουργία των τεσσάρων σταθμών θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Το Υπουργείο Υγείας σε ερώτησή μου κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού έδωσε ξεκάθαρη απάντηση και ανέδειξε την κρισιμότητα του θέματος, επιμένοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να προσληφθούν άμεσα είκοσι τέσσερις εκπαιδευμένοι διασώστες.

Περιμένω από τον αρμόδιο υπουργό να μου απαντήσει τι προτίθεται να πράξει για το συγκεκριμένο θέμα και γιατί παρατηρείται τόσο μεγάλη καθυστέρηση στη λήψη απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.486, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει με ποιο τρόπο και στο πλαίσιο ποιου χρονοδιαγράμματος προτίθεται να υλοποιήσει την προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη σε σχέση με τη μείωση της στρατιωτικής θητείας. Το ερώτημα τίθεται σε σχέση με δήλωση του Υπουργού Άμυνας, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2013, σύμφωνα με την οποία “δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Εθνική Φρουρά και ενόψει όλων αυτών των εξελίξεων να προχωρήσει σε μείωση της θητείας”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.494, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο υπάρχει θεσμοθετημένος μηχανισμός για υποχρεωτική μετακίνηση εργοστασίων που διαχειρίζονται χημικά τα οποία είναι επιβαρυντικά για την υγεία των ανθρώπων ή κτηνοτροφικών μονάδων, στις περιπτώσεις όπου οι οικιστικές περιοχές επεκτείνονται και πλησιάζουν αδειοδοτημένες παλιές εγκαταστάσεις, εργοστασιακές ή κτηνοτροφικές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.495, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν η θωράκιση τάξεων σε δημοτικά σχολεία με πλατιά φύλλα αλουμινίου σε σταθερή βάση, τα οποία μετατρέπουν τις αίθουσες σε κελλιά φυλακών, περιορίζοντας αισθητά το φως στις τάξεις, με αποτέλεσμα την αρνητική ψυχολογία των μαθητών, έτυχε της έγκρισης των αρμόδιων Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Προκύπτει επίσης το ερώτημα κατά πόσο αυτές οι επιβαρυντικές για τα παιδιά παρεμβάσεις έγιναν με την έγκριση της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.505, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο Υγείας να ενταχθεί το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στο πλαίσιο ενός εθνικού προγράμματος εμβολιασμών και να παρέχεται δωρεάν ή να επιχορηγείται μερικώς, στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων.

Το ερώτημα τίθεται, δεδομένου ότι το εμβόλιο πρέπει να γίνεται σε νεαρές ηλικίες και το κόστος είναι πολύ υψηλό. Χορηγείται σε τρεις δόσεις και στοιχίζει περίπου €180 η κάθε δόση. Ως εκ τούτου, καθίσταται αποτρεπτικό για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και όχι μόνο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.527, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σύμφωνα με τη θέση που εξέφρασε χθες 8 Απριλίου 2013 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η πώληση των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα ήταν πολιτική απόφαση.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει για τα ακόλουθα:

1. Ποιος ανέλαβε τη διαπραγμάτευση;

2. Είχε προηγηθεί έλεγχος κατά πόσο οι αγοραστές οι ίδιοι ή offshore εταιρείες που ανήκουν στους ίδιους ήταν στον κατάλογο των δανειοληπτών των εν λόγω υποκαταστημάτων; Αυτά τα δάνεια είχαν εξοφληθεί κατά τη στιγμή της συναλλαγής;

3. Αν τα δάνεια των αγοραστών-δανειοληπτών δεν είχαν εξοφληθεί, σκοπεύετε να προχωρήσετε σε διαδικασίες για ακύρωση της συμφωνίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.530, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει κατά πόσο ο κατάλογος με τα έξι χιλιάδες ονόματα, ο οποίος βρίσκεται στην κατοχή του κοινοβουλίου και έχει δει το φως της δημοσιότητας, θα προωθηθεί στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί κατά πόσο οι εκροές κεφαλαίων, που έχουν γίνει από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συνάδουν με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.538, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2013, στην παρουσία και του Υπουργού Οικονομικών, κατέστη σαφές ότι η συμφωνία πώλησης των υποκαταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Τράπεζα Πειραιώς ήταν αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Η οικογένεια του προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς, εμφανίζεται μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού (Shent Enterprises, Benidver Enterprises, KAEO Enterprises) να έχει λάβει από τη Λαϊκή Τράπεζα το συνολικό ποσό των €113.513.219 περίπου για επενδυτικούς σκοπούς μέσω λογαριασμών στη Marfin Εγνατία Τράπεζα (MEB) με μορφή overdraft. Οι εξασφαλίσεις του ως άνω ποσού ήταν λόγω πτώσης των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς πολύ χαμηλότερες από τα ποσά που παραχωρήθηκαν (€45.316.894). Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τη ζημιά που προέκυψε από το διαγνωστικό έλεγχο της PIMCO σε σχέση με τα πιο πάνω επενδυτικά δάνεια των εταιρειών της οικογένειας του προέδρου της τράπεζας.

2. Περαιτέρω, αν όντως, βάσει του δυσμενούς (adverse) σεναρίου της PIMCO, καταγράφηκαν ζημιές που αφορούσαν και τα επενδυτικά δάνεια της οικογένειας του προέδρου της τράπεζας, να μας ενημερώσετε αν το θεωρείτε δίκαιο και εύλογο οι Κύπριοι ανεξασφάλιστοι καταθέτες να έχουν υποστεί ζημιές για τα δάνεια του προέδρου της τράπεζας, προκειμένου να μεταφερθούν αυτά τα δάνεια στις χαμηλότερες αξίες στην Τράπεζα Πειραιώς.

3. Τέλος, αν στη σχετική σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς μεριμνήσατε, έτσι ώστε το όφελος από την ανάκτηση δανείων τύπου της οικογένειας του προέδρου της τράπεζας να επιστραφεί στους ανεξασφάλιστους καταθέτες της Λαϊκής Τράπεζας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.543, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για το τι προτίθεται να πράξει με το πιο κάτω θέμα, που αφορά σε συγκεκριμένο επίδομα που δίνεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρέπει να επισημάνω ότι σχετικές αναφορές για τα όσα καταγράφω στην ερώτηση έχουν γίνει και από τη Γενική Ελέγκτρια του κράτους στην τελευταία της έκθεση, του 2011, χωρίς, όπως διαφαίνεται, να έχει μέχρι σήμερα θεσπιστεί μηχανισμός ελέγχου, με αποτέλεσμα η όλη κατάσταση να διαιωνίζεται σε βάρος του δημοσίου και να παρατηρείται κατάχρηση δικαιωμάτων από πανεπιστημιακούς, ειδικά σήμερα που βιώνουμε ακραίες καταστάσεις ως κοινωνία λόγω της οικονομικής κρίσης.

Παρακαλώ πολύ όπως έχω την απάντησή σας ως προς το τι προτίθεστε να πράξετε, ούτως ώστε να λυθεί επιτέλους το πολυσυζητημένο αυτό θέμα, το οποίο υπό τις σημερινές συνθήκες αποτελεί πρόκληση.

Το συγκεκριμένο επίδομα, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ €6.830 και €11.960, χορηγείται μόνο στους αναπληρωτές καθηγητές και στους καθηγητές. Λέκτορες και επίκουροι καθηγητές δε λαμβάνουν αυτό το επίδομα.

Είναι κατανοητό ότι το επίδομα αυτό θεσμοθετήθηκε την εποχή ίδρυσης του Πανεπιστημίου Κύπρου ως επιπρόσθετο κίνητρο προσέλκυσης Κυπρίων και ξένων καθηγητών με ερευνητικές περγαμηνές παγκόσμιας εμβέλειας. Επειδή οι κλίμακες του δημοσίου δεν επέτρεπαν μισθολογικές απολαβές πέρα από αυτές που γνωρίζουμε, η πολιτεία και το πανεπιστήμιο συμφώνησαν να δοθεί αυτό το επίδομα ως συμπλήρωμα των ετήσιων απολαβών.

Η στρέβλωση όμως δημιουργήθηκε με την επέκταση του πανεπιστημίου, την εργοδότηση μεγάλου αριθμού καθηγητών και την ανέλιξη λεκτόρων και επικούρων στις δύο ανώτερες βαθμίδες.

Το αποτέλεσμα είναι σήμερα να γίνονται καταχρηστικές χορηγήσεις του επιδόματος αυτού, οι οποίες καταγράφονται και στην έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του κράτους.

1. Συγκεκριμένα, καθηγητές που σταμάτησαν να διενεργούν έρευνα (σημείωση: το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ερευνητικό πανεπιστήμιο) και βρίσκονται στις δύο ανώτερες βαθμίδες συνεχίζουν για χρόνια να καρπώνονται αυτό το επίδομα.

2. Συνεχίζουν επίσης να διδάσκουν ένα ή δύο μαθήματα την εβδομάδα, χωρίς να διενεργούν και να δημοσιεύουν πρωτότυπες έρευνες σε έγκυρα διεθνή περιοδικά του κλάδου τους. Σημειώνεται ότι ο λόγος για τον οποίο τα πανεπιστήμια διεθνώς δεν επιβαρύνουν με πέραν των δύο μαθημάτων διδασκαλίας εβδομαδιαίως τους καθηγητές τους είναι γιατί τα πανεπιστήμια αυτά έχουν ερευνητικό χαρακτήρα, όπως και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε περιπτώσεις όμως που ο καθηγητής δε διεξάγει έρευνα, τότε θα έπρεπε να επιβαρύνεται με επιπλέον διδασκαλία.

3. Τουναντίον, σε κάποιες περιπτώσεις στο Πανεπιστήμιο Κύπρου οι εν λόγω καθηγητές επιβραβεύονται και με επίδομα χιλιάδων ευρώ, που θυμίζω ότι θεσμοθετήθηκε για επιβράβευση της ερευνητικής αριστείας.

4. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο ανησυχητική, γιατί το θέμα έχει και άλλες προεκτάσεις, αφού, ενώ διδάσκουν ελάχιστες ώρες, παίρνουν το επίδομα και δεν ελέγχονται από κανέναν, ενώ την ίδια ώρα είναι πιθανό να διδάσκουν με επιπλέον αμοιβές σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα και ταυτόχρονα να συμμετέχουν και ως επ’ αμοιβή σύμβουλοι ή να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επ’ αμοιβή σε οργανισμούς και εταιρείες.

Με άλλα λόγια, ο φορολογούμενος καλείται να πληρώνει έναν καθηγητή στην κλίμακα Α16, αυτός να μην παράγει έρευνα, ο φορολογούμενος να τον επιβραβεύει με επίδομα χιλιάδων ευρώ, αυτός να αμείβεται και από άλλες πηγές και να προσφέρει επ’ αμοιβή υπηρεσίες στο φυσικά μεγάλο ελεύθερό του χρόνο.

Πέρα όμως από αυτές τις περιπτώσεις, που πρέπει να ερευνηθούν η καθεμιά ξεχωριστά, η πολιτεία και το πανεπιστήμιο πρέπει να εξηγήσουν πώς γίνεται καθολική χορήγηση ενός επιδόματος σε όλους τους αναπληρωτές καθηγητές και καθηγητές, τη στιγμή που αυτό πρέπει να δίνεται μόνο σε όσους έχουν αποδεδειγμένα συνεχιζόμενο ερευνητικό έργο διεθνούς εμβέλειας, που να στηρίζεται σε δημοσιεύσεις και άλλα ακαδημαϊκά τεκμήρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.613, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας εξηγήσει πώς η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2013, ανακοίνωσε την 21η Μαΐου 2013 κέρδη ύψους €3,4 δις υπό τη μορφή αρνητικής υπεραξίας των καταστημάτων των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Παρακαλώ επίσης να μας απαντήσει συγκεκριμένα για τα εξής:

1. Πώς η κυβέρνηση συγκατατέθηκε σε αυτή τη συναλλαγή, με την οποία οι μέτοχοι και οι καταθέτες των κυπριακών τραπεζών έχουν χάσει €3,4 δις σε αξίες που μεταφέρθηκαν στους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς;

2. Η αντιπροσωπία της τρόικας για την Κύπρο και η αντιπροσωπία της τρόικας για την Ελλάδα είχαν πραγματική εικόνα των δεδομένων;

3. Πώς η αντιπροσωπία της τρόικας για την Κύπρο επέβαλε τη μεταφορά αυτών των δανείων σε άλφα τιμή, ενώ φαίνεται ότι η αντιπροσωπία της τρόικας για την Ελλάδα αποδεχόταν την 31η Μαρτίου 2013 (μόλις πέντε μέρες αργότερα) ότι αυτά τα δάνεια άξιζαν κατά €3,4 δις περισσότερα και αυτό σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς;

Το Υπουργείο Οικονομικών να μας ενημερώσει άμεσα για τους χειρισμούς που έγιναν σε αυτή τη συμφωνία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.643, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Από πότε παραχωρούνται κρατικά οχήματα σε αξιωματούχους (νυν, τέως και πρώην) ή/και συζύγους αξιωματούχων του κράτους;

2. Πόσο συχνά αντικαθίστανται τα οχήματα αυτά;

3. Πότε έγινε η τελευταία αγορά τέτοιων οχημάτων και για ποιους;

4. Ποιος έχει την ευθύνη της συντήρησής τους;

5. Τι κυβισμού είναι αυτά τα οχήματα και με ποια κριτήρια αποφασίζεται ο κυβισμός τους;

6. Ζητούμε ονομαστικό κατάλογο όλων των αξιωματούχων (νυν, τέως και πρώην) ή/και των συζύγων τους που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή κρατικά οχήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.655, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει ποιοι από τους διορισθέντες υπουργούς της κυβέρνησης Αναστασιάδη αποχωρώντας από τις θέσεις που κατείχαν στη δημόσια υπηρεσία, προκειμένου να υπουργοποιηθούν, πληρώθηκαν τις άδειές τους και ποιο είναι το ύψος αυτού του ποσού. Έχουν επιστρέψει αυτό το ποσό μετά τη σχετική πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.274, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2012, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαχείριση περιπτώσεων μαθητών/μαθητριών με διαγεγνωσμένες ψυχιατρικές διαταραχές, δηλαδή αν παρέχεται παρακολούθηση και στήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, πώς εκφράζεται πρακτικά αυτή η στήριξη και κατά πόσο είναι υποχρεωτικό να ενημερώνεται σχετικά η διεύθυνση του σχολείου για την κατάσταση της ψυχικής υγείας των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο και παίρνουν φαρμακευτική αγωγή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.028, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει γιατί κανένας κλινικός φαρμακοποιός δεν απασχολείται στο χώρο της ειδικότητας του, δηλαδή στην κλινική.

Έχω πληροφορηθεί ότι, παρ’ όλο που στο δημόσιο τομέα (Φαρμακευτικές Υπηρεσίες) εργοδοτούνται πέραν των δέκα κλινικών φαρμακοποιών, κανένας από αυτούς δεν απασχολείται στο χώρο της ειδικότητάς του, δηλαδή στην κλινική.

Η ειδικότητα του κλινικού φαρμακοποιού αποκτάται με τη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Master). Ο κλινικός φαρμακοποιός, όπως τον ορίζει ο τίτλος του, έχει φυσική θέση δίπλα στους γιατρούς, στην κλινική δηλαδή. Έχει ως αποστολή την παροχή επιστημονικών συμβουλών όσον αφορά στη φαρμακοθεραπεία, στην ορθή επιλογή φαρμάκων, στην ορθή δοσολογία και στην αξιολόγηση οφέλους κινδύνου πριν ή κατά τη διάρκεια της έκθεσης του ασθενούς στο φάρμακο.

Σήμερα κανένας κλινικός φαρμακοποιός του δημόσιου τομέα δε βρίσκεται στη φυσική του θέση, σε κάποια κλινική δηλαδή. Απασχολούνται σε άλλες θέσεις (φαρμακορρύθμιση, Γραμματεία Επιτροπής Φαρμάκων, αγροτικά φαρμακεία, τιμοκατάλογος κτλ.).

Ο κλινικός φαρμακοποιός αποτελεί ισχυρή πηγή γνώσης όσον αφορά στα φάρμακα και είναι αναγκαία η παρουσία του στον κλινικό χώρο, όπου αλωνίζουν οι ιατρικοί επισκέπτες.

Ο κλινικός φαρμακοποιός έχει θέση στον κλινικό χώρο, ώστε να βοηθά στη σωστή και ορθολογική συνταγογράφηση. Ιδιαίτερα με τα μέτρα για τη μείωση των δαπανών στα φάρμακα, ο κλινικός φαρμακοποιός μπορεί να συμβάλει στη μείωση του φαινομένου της πολυφαρμακίας και στην εξοικονόμηση κονδυλίων.

Η αναχαίτιση των δαπανών μπορεί να γίνεται από τις κλινικές από το επίπεδο της ορθής συνταγογράφησης. Ο κλινικός φαρμακοποιός μπορεί να ελέγχει τι συνταγογραφεί ο κάθε γιατρός και την ποσότητα (ειδικά των φτηνών φαρμάκων, αλλά και των αντιβιοτικών) και να τον συμβουλεύει ως ο ειδικός στο χώρο.

Ο κλινικός φαρμακοποιός οφείλει να έχει σαφείς όρους εντολής και πρέπει να είναι στην κλινική και να ενημερώνει το γιατρό για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα φάρμακα του συνταγολογίου κα να δίνει αυτός επιτόπου λύσεις για ένα φάρμακο που ζητείται και είναι εκτός συνταγολογίου και όχι να γίνεται ανταλλαγή αλληλογραφίας με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.029, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Στις τελευταίες εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Υγείας απέστελλε ασθενείς στο Ισραήλ χρησιμοποιώντας υπηρεσίες ιδιωτικών εταιρειών. Κατά την υπουργία του κ. Σταύρου Μαλά αυτή η πολιτική διεκόπη πλήρως και έγινε αξιοποίηση ιατρικών κέντρων της Ευρώπης, τα οποία χρέωναν το υπουργείο απευθείας (ενώ στην περίπτωση του Ισραήλ υπήρχαν μεσάζοντες) με χρεώσεις των αντίστοιχων εθνικών συστημάτων υγείας, χρησιμοποιώντας το έντυπο S2.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο έχει επαναρχίσει η αποστολή ασθενών στο Ισραήλ, σύμφωνα με πληροφόρηση που έχουμε. Δόθηκαν νέες εγκρίσεις χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες εταιρείες μεσαζόντων κατά παράβαση των υποδείξεων της Γενικής Ελέγκτριας;

2. Εάν ναι, ποιος είναι ο αριθμός των ασθενών που έχουν σταλεί στο Ισραήλ και για ποιες παθήσεις;

3. Να μας δοθούν στοιχεία για τις χρεώσεις που προέκυψαν από την περίθαλψη ασθενών για τους οποίους έγινε χρήση του εντύπου S2 και πώς αυτές οι χρεώσεις συγκρίνονται με ανάλογες περιπτώσεις ασθενών που έτυχαν περίθαλψης στο Ισραήλ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.033, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει για τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του για άρση των αρμοδιοτήτων του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Υγείας σχετικά με το θέμα έγκρισης αποστολής ασθενών στο εξωτερικό. Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου είναι ο κατά νόμο ελέγχων λειτουργός των δαπανών του υπουργείου. Η πρακτική αυτή ίσχυε τα τελευταία δύο χρόνια και ήθελε τον υπουργό και το γενικό διευθυντή να εγκρίνουν τις αποστολές, με αποτέλεσμα το εν λόγω κονδύλι να περιορισθεί δραματικά το 2011 και το 2012. Ζητούμε να πληροφορηθούμε γιατί ο αρμόδιος υπουργός πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση.

Υπενθυμίζω ότι κατά το 2010 το συγκεκριμένο κονδύλι ήταν σε μια ανεξέλεγκτη πορεία και ανήλθε στα €43 εκατομ. Την ευθύνη έγκρισης τότε είχε μόνο ο υπουργός και δύο άλλοι λειτουργοί που όρισε ο ίδιος, ενώ την ευθύνη για τις δαπάνες είχε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, ο οποίος εξαναγκαζόταν να εγκρίνει, χωρίς να έχει συμμετοχή στη λήψη της απόφασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.049, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Το 2010 παρατηρείται μια ανεξέλεγκτη δαπάνη για την αποστολή ασθενών στο εξωτερικό. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας, ανήλθε στα €42.882.872, σημειώνοντας αύξηση ύψους 20,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Μεγάλο μέρος του ποσού δόθηκε σε συγκεκριμένα νοσοκομεία του Ισραήλ, τα οποία δέχονταν περιστατικά μέσω δύο αντιπροσώπων, οι οποίοι εισέπρατταν για τη μεσολάβησή τους σχετική προμήθεια.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας απαντήσει για το 2010 στα εξής:

1. Σε ποια νοσοκομεία του Ισραήλ είχαν σταλεί ασθενείς μέσω αντιπροσώπων, ποιες ήταν οι δαπάνες σε κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά και ποιες οι προμήθειες των μεσαζόντων;

2. Ποιοι λειτουργοί του υπουργείου είχαν την αρμοδιότητα να εγκρίνουν αποστολές ασθενών στο Ισραήλ πέραν του υπουργού;

3. Παρ’ όλες τις υποδείξεις της Γενικής Ελέγκτριας, το υπουργείο συνέχιζε να αποστέλλει ασθενείς σε συγκεκριμένα νοσοκομεία του Ισραήλ με μεσάζοντες αντί να συνάψει κατευθείαν συμβάσεις. Ποιος είχε την ευθύνη να επιδιώξει απευθείας συνεργασία με τα νοσοκομεία της Ευρώπης, αλλά και του Ισραήλ χωρίς την εμπλοκή αντιπροσώπων, με σκοπό τη μείωση των σχετικών δαπανών, και γιατί δεν έγιναν ενέργειες από τον τότε Υπουργό Υγείας προς αυτήν την κατεύθυνση; Σημειώνουμε ότι από τον Αύγουστο του 2011 άρχισε η αποστολή ασθενών σε ιατρικά κέντρα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρήση του έντυπου S2, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την κάθετη μείωση των εξόδων για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.077, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.108, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει πότε αναμένεται να κατατεθεί το αναθεωρημένο κείμενο του περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Αξιωματούχους και σε Λειτουργούς της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμου του 2013, ο οποίος αφορά δικαίωμα χρήσης οχήματος μετά οδηγού επί εικοσιτετραώρου βάσεως, δικαίωμα χρήσης μετά οδηγού σε τέως και πρώην Προέδρους της Δημοκρατίας και τέως και πρώην Προέδρους της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και δικαίωμα χρήσης οχήματος για υπηρεσιακούς σκοπούς σε υπηρεσία ή οργανισμό κρατικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.109, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί σε σχέση με τους παράνομους διορισμούς συμβούλων στα υπουργεία. Ο Γενικός Εισαγγελέας είχε δηλώσει σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2013, ότι η Νομική Υπηρεσία ουδεμία ανάμιξη είχε επί του θέματος. Τόνισε επίσης ότι το άρθρο 11 του Νόμου 12 του 2006, το οποίο επικαλέστηκε για τις προσλήψεις το Υπουργικό Συμβούλιο, δεν καλύπτει τις συγκεκριμένες πράξεις εργοδότησης. Συνεπώς, η Δημοκρατία καταβάλλει μισθούς οι οποίοι δε νομιμοποιούνται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.110, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με το συνολικό κόστος για την Κυπριακή Δημοκρατία της λειτουργίας της διορισθείσας από το Υπουργικό Συμβούλιο Ερευνητικής Επιτροπής για την Οικονομία.

Παρακαλώ να μας δοθούν αναλυτικά τα έξοδα λειτουργίας και άλλα σχετικά έξοδα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.133, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Είναι γνωστό ότι οι πληροφορίες και η ηλεκτρονική αλληλογραφία διατηρούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για ένα χρόνο. Δεδομένης της κίνησης του κ. Ορφανίδη να αποσπάσει τους σκληρούς δίσκους από τους υπολογιστές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που χρησιμοποιούσε ο ίδιος και οι οποίοι αποτελούν περιουσία του κράτους και περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για κρίσιμες και υπό διερεύνηση περιόδους, είναι άξιον απορίας πώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η αστυνομία δεν προχώρησαν σε τέτοιες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσουν την επιστροφή τους σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί άμεσα, προκειμένου να επιστραφούν οι δίσκοι που κατέχει ο κ. Ορφανίδης με σημαντικό πληροφοριακό υλικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.143, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Συγκεκριμένος ανθυπίλαρχος, το όνομα του οποίου κατέχουμε, ο οποίος είχε ανάμειξη στην επίθεση κατά του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εντοπίστηκε να εκπαιδεύει στη σκοποβολή ακραία στοιχεία και συμμετείχε σε διαδηλώσεις όπου και συνελήφθη από την αστυνομία, αφού στην κατοχή του εντοπίστηκε απαγορευμένος επιθετικός εξοπολισμός (μαχαίρια, λοστοί κ.ά.), εξακολουθεί να είναι στέλεχος της Εθνικής Φρουράς.

Το εν λόγω πρόσωπο έχει επιδείξει ακραίες και πολύ επικίνδυνες συμπεριφορές. Σε απάντησή σας, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2012, στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.319, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2011, αναφέρεστε σε σειρά μέτρων με τα οποία εντοπίζετε στελέχη με ακραίες συμπεριφορές, μέτρα που δε φαίνεται να έτυχαν εφαρμογής στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Είναι άξιο λοιπόν απορίας πώς ο εν λόγω ανθυπίλαρχος, ο οποίος έχει συλληφθεί κατ’ επανάληψη από την αστυνομία, εξακολουθεί να υπηρετεί σε πόστο, γεγονός που μπορεί να αποβεί επικίνδυνο για στρατιώτες με δημοκρατικές ιδεολογικές προσεγγίσεις.

Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως διερευνήσει το θέμα και μας ενημερώσει άμεσα για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.187, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Στον Κυβερνητικό Οικισμό “Στρόβολος ΙΙ” παρατηρούνται ρωγμές σε σπίτια, τα οποία δεν έχουν ανακαινιστεί, στις οδούς Αλαμάνας, Αλεξάνδρας, Ησιόδου, Κωνσταντινουπόλεως, Ανδρούτσου, Μάνης, Τυρταίου, Παπαδιαμάντη και στην Πλατεία Ηνωμένων Εθνών. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει οποιαδήποτε αξιολόγηση της κατάστασης και πότε σκοπεύει να προχωρήσει στην ανακαίνιση των σπιτιών, καθότι κάποια είναι ετοιμόρροπα και επικίνδυνα για τους ενοίκους τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.188, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Κατά τη διάρκεια συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στις 3 Οκτωβρίου 2013 είχαμε πληροφορηθεί από λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας ότι για τη ρύθμιση του ζητήματος πρόσληψης των διασωστών για στελέχωση των ασθενοφόρων εκεί όπου κενώνονται θέσεις λόγω αφυπηρέτησης των οδηγών των ασθενοφόρων υπάρχει πρόβλημα που χρειάζεται άμεση νομική ρύθμιση. Η γραπτή δέσμευση του Υπουργείου Υγείας, το οποίο είχε αναλάβει την εκπαίδευση των διασωστών με λεφτά του δημοσίου, ήταν η σταδιακή πρόσληψή τους στις θέσεις που θα κενώνονται με τις αφυπηρετήσεις των οδηγών των ασθενοφόρων, αφού δεν υπήρχε άλλη προοπτική αξιοποίησής τους. Σήμερα, η πρακτική που ακολουθείται, λόγω της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων αυτών οδηγών και όχι εκπαιδευμένων διασωστών, όπως ήταν η γραπτή δέσμευση του Υπουργείου Υγείας.

Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να μας πληροφορήσουν για το πώς προτίθενται να προχωρήσουν στη ρύθμιση του εν λόγω θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.189, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι, παρά το γεγονός ότι το Σύμφωνο Συμβίωσης είχε εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και είχε προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, προκειμένου να κατατεθεί στο κοινοβούλιο, έχει τώρα ανακληθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ξεκινήσει μια νέα χρονοβόρα διαδικασία, η οποία θα καθυστερήσει την προώθηση του σχετικού νομοσχεδίου.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για το πότε προτίθεται να καταθέσει τον εν λόγω νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.232, ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τη χρήση της οποίας τυγχάνει σήμερα υποστατικό το οποίο ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και βρίσκεται στη λεωφόρο Αγλαντζιάς (απέναντι από το Συνεδριακό Κέντρο “Φιλοξενία”, δίπλα από το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς). Συγκεκριμένα παρακαλείται όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Έχει παραχωρηθεί δικαίωμα χρήσης σε ιδιώτες; Αν ναι, πότε και για ποιους λόγους;

2. Έχει ανεγερθεί ιδιωτική κατοικία στον εν λόγω χώρο; Ποιος έδωσε άδεια ανέγερσης και πολεοδομική άδεια; Εάν η ανέγερση της εν λόγω κατοικίας έγινε χωρίς άδεια, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ο αρμόδιος υπουργός;

3. Σε ποιον ανήκει η εν λόγω κατοικία, δεδομένου ότι η γη ανήκει στο κράτος, αλλά έχει ανεγερθεί με ιδιωτικά έξοδα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.256, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Σύμφωνα με το πόρισμα της ερευνητικής επιτροπής για το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, η οποία διορίστηκε από την κυβέρνηση Κληρίδη, νεοδιορισμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας είχε σε ένορκη δήλωσή του δώσει ψευδή στοιχεία στην επιτροπή σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση στην οποία ήταν άμεσα αναμεμιγμένο. Επισυνάπτω απόσπασμα του πορίσματος με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

Ως εκ τούτου, θέτω τα πιο κάτω ερωτήματα προς τον αρμόδιο υπουργό:

1. Τι προτίθεστε να πράξετε δεδομένων των στοιχείων που επισυνάπτω;

2. Πώς έγινε ο έλεγχος καταλληλότητας για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας, προκειμένου να αποφασισθεί ο διορισμός;

3. Στη βάση ποιων κριτηρίων έγινε η επιλογή τους;»

 • Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.
 • Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.270, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Ποιος είναι ο αριθμός φακέλων ασθενών για τους οποίους υπάρχει καταγγελία ότι είναι απολεσθέντες;

  2. Πόσοι εξ αυτών αποτελούσαν τεκμήριο σε υποθέσεις που εκδικάζονται για ιατρική αμέλεια;

  3. Έχουν γίνει πειθαρχικές έρευνες για πρόσωπα που αποτελούσαν την ιατρική ομάδα που παρακολουθούσε τον ασθενή όσον αφορά την απώλεια των προαναφερθέντων φακέλων, οι οποίοι ζητήθηκαν και από δικηγόρους και αφορούν εκδικαζόμενες υποθέσεις για ιατρική αμέλεια;

  4. Τι είδους έλεγχος γίνεται όσον αφορά τη φύλαξη των φακέλων ασθενών και την πρόσβαση σε αυτούς; Ποιοι έχουν πρόσβαση στους φακέλους σήμερα;

  5. Προγραμματίζεται μηχανογράφησή τους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.284, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Δέσμευση του Υπουργείου Άμυνας ήταν η διεξαγωγή περιβαλλοντικής μελέτης για το πεδίο βολής που βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί.

  Χθες, 5 Νοεμβρίου 2013, η περιοχή αναστατώθηκε λόγω προγραμματισμένης άσκησης βαρέων όπλων, την οποία παρακολούθησε και ο ίδιος ο υπουργός.

  Οι εκρήξεις προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους και σε μικρά παιδιά. Προκάλεσαν επίσης ρωγμές σε σπίτια. Υπάρχει διαχρονική και έντονη αντίδραση από τους κατοίκους, οι οποίοι ζητούν μετακίνηση του πεδίου βολής. Κάποιοι εξ αυτών κατά τη διάρκεια της χθεσινής άσκησης εισήλθαν, όπως γνωρίζετε, στο πεδίο βολής.

  Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει πότε αναμένεται ολοκλήρωση της εν λόγω μελέτης, ούτως ώστε να επανεξεταστούν τα όρια του πεδίου βολής, με στόχο να διαφυλαχθεί η υγεία και η ασφάλεια των κατοίκων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.291, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν προχωρήσει στην εθελούσια αποκοπή των εισοδημάτων τους ύψους 25%, όπως ήταν η προεκλογική δέσμευση του ιδίου και του ΔΗΣΥ, προκειμένου να καλυφθεί ο προϋπολογισμός για τα υφυπουργεία.

  Σύμφωνα με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, διαφαίνεται ότι η εθελοντική αποκοπή μέχρι σήμερα είναι ύψους 6%, δηλαδή €493 το μήνα. Οι υπόλοιπες αποκοπές έγιναν στη βάση του μνημονίου, όπως και στους λοιπούς αξιωματούχους του κράτους. Ως εκ τούτου, αναμένω όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν με την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία υφυπουργείων θα προχωρήσει με οδηγίες προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους σε αποκοπή ύψους 25% των μισθών του Προέδρου και των υπουργών της κυβέρνησης ή αν θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του δημοσίου τα €2 εκατομ. και επιπλέον την αγορά των τριών πολυτελών αυτοκινήτων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.294, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει αν αξιωματούχοι του κράτους λαμβάνουν διπλά επιδόματα της ίδιας κατηγορίας (π.χ. γραμματειακές υπηρεσίες) και, αν ναι, να μας πληροφορήσει σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Πόσοι και ποιοι είναι αυτοί οι αξιωματούχοι;

  2. Ποια είναι τα διπλά επιδόματα τα οποία λαμβάνουν;

  3. Σε περίπτωση που η υπηρεσία τους σε προηγούμενη θέση προϋποθέτει την καταβολή επιδόματος της ίδιας κατηγορίας με αυτό που προϋποθέτει η παρούσα τους θέση, δεν πρέπει να καταβάλλεται το ένα από τα δύο, όπως έγινε με τις διπλές και τριπλές συντάξεις;

  4. Σε μια τέτοια περίπτωση θα ζητηθεί επιστροφή του ποσού που έχει διπλοπληρωθεί;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.313, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει πώς συμβαίνει σε κρατικούς προσφυγικούς οικισμούς που είναι κτισμένοι σε τουρκοκυπριακή γη και τα σπίτια έχουν παραχωρηθεί με μίσθωση να ακολουθούνται δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά στη χρέωση των τελών αποχετεύσεων. Συγκεκριμένα, ο δήμος Λακατάμιας χρεώνει στην οδό Αντωνίου Παυλίδη (ΤΤ2323) τέλη για το συμβούλιο αποχετεύσεων, ενώ στην οδό Ομορφίτας (ΤΤ2323) για ίδιες περιπτώσεις κατοικιών κτισμένων σε τουρκοκυπριακή γη με πιστοποιητικά μίσθωσης δε χρεώνει τέλη.

  Αναμένουμε από εσάς να τοποθετείτε ως προς τη συγκεκριμένη τακτική του δήμου Λακατάμιας και να δοθούν διευκρινίσεις για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται. Επισυνάπτονται σχετικά τιμολόγια.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.325, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Έχω ενημερωθεί ότι το εμβόλιο της μηνιγγίτιδας έχει ενισχυθεί με τέσσερα στελέχη, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες εξελιγμένες μορφές της συγκεκριμένης ασθένειας. Το εμβόλιο είναι απαραίτητο να γίνεται πριν από την κατάταξη στην Εθνική Φρουρά, γιατί εκεί εμφανίζονται αυξημένα κρούσματα. Το κόστος του εμβολίου ανέρχεται στα €100 με €110 στους ιδιώτες παιδιάτρους και δεν παρέχεται στο δημόσιο.

  Δεδομένου ότι συμβιβασμοί δεν μπορεί να γίνονται σε θέματα υγείας, ειδικά όσον αφορά στα παιδιά, και δεδομένου ότι η υγεία δεν είναι προνόμιο οικονομικό των εύπορων οικογενειών, θα ήθελα να ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να ενεργήσει το υπουργείο του, προκειμένου όλα τα παιδιά της Κύπρου να τύχουν εμβολιασμού κατά την εφηβεία, πράγμα που από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα κρίνεται απαραίτητο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.345, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Πόσες στενοτυπίστριες απασχολούνται στα κυπριακά δικαστήρια;

  2. Πόσες ώρες την ημέρα εργάζονται, πόσα αμείβονται την ώρα οι ίδιες και πόσα καταλήγουν στην εταιρεία που τις εργοδοτεί;

  3. Πώς εμπλέκεται ιδιωτική εταιρεία σε μονοπωλιακό επίπεδο και ποια είναι αυτή;

  4. Τι συμβόλαιο έχει η εν λόγω εταιρεία; Να κατατεθεί στη Βουλή αντίγραφο του συμβολαίου.

  5. Γιατί δεν προκηρύσσονται προσφορές, για να δοθεί ευκαιρία σε εταιρείες που είναι σε θέση να παρέχουν το ίδιο σύστημα να συμμετέχουν, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.352, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.02.111, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2012, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως, πέραν του αριθμού των δικηγορικών γραφείων που αναλαμβάνουν υποθέσεις νομικής αρωγής, τον οποίο μας έχει αποστείλει με απάντησή του, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2013, μας δώσει και αναλυτικό κατάλογο με τα γραφεία αυτά, καθώς και με τον αριθμό των υποθέσεων που έχει διαχειριστεί το καθένα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.363, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει αν έχουν αξιοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οποιαδήποτε προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) τα οποία λήγουν το 2013 και αφορούν στην προσχολική εκπαίδευση, όπως έχει γίνει στην Ελλάδα.

  Γνωρίζουμε επίσης ότι, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, υπάρχει πρόταση που στοχεύει στη στήριξη της απασχόλησης των γυναικών μέσω της επιχορήγησης των διδάκτρων για την προσχολική εκπαίδευση των παιδιών τους. Εκτιμούμε ότι η αξιοποίηση μιας τέτοιας πρότασης θα έχει πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία μας, αφού μεταξύ άλλων:

  1. θα στηριχτούν οι εργαζόμενες γυναίκες των οποίων οι απολαβές έχουν μειωθεί ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης,

  2. το αδρανές γυναικείο δυναμικό, εφόσον θα εξασφαλιστεί η φροντίδα και η εκπαίδευση των παιδιών (περιλαμβανομένων του μεταφορικού μέσου, του φαγητού, της απογευματινής φροντίδας κ.λπ.) θα μπορεί να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας χωρίς να πρέπει να παραμένει στο σπίτι για τη φροντίδα των παιδιών,

  3. τα οικονομικά της πολιτείας θα ενισχυθούν, καθότι λόγω της μετάβασης από την ανεργία στην απασχόληση θα μειωθεί ο αριθμός των ανεργιακών επιδομάτων και οι νεοπροσληφθέντες θα εισφέρουν στα ταμεία της πολιτείας (Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, φόρος εισοδήματος κ.λπ.),

  4. θα επιλυθεί το πρόβλημα της μη εξασφάλισης θέσης από μικρά παιδιά σε δημόσια νηπιαγωγεία λόγω των μεγάλου αριθμού αιτήσεων και ως εκ τούτου της αναγκαστικής παραμονής τους στο σπίτι και

  5. θα διατηρηθούν θέσεις εργασίας στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, στα οποία οι εγγραφές, λόγω της παρατεταμένης ύφεσης και παρά τη μείωση διδάκτρων, εξακολουθούν να είναι μειωμένες, με αποτέλεσμα να τερματίζουν την απασχόληση μέρους του προσωπικού τους λόγω πλεονασμού ή να κλείνουν.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω οφέλη και δεδομένης της οικονομικής κρίσης, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε κατά πόσο το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προτίθεται να αξιοποιήσει στο έπακρον τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.376, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα εξής:

  1. Ακολουθήθηκε η νομοθεσία ως προς την αποδοχή της δωρεάς ροφημάτων γάλακτος σε παιδιά στα σχολεία;

  2. Υπήρξε δέσμευση από πλευράς υπουργείου ότι αποδοχή της προαναφερθείσας δωρεάς θα συνεπήγετο και δέσμευση για την προμήθεια του προϊόντος χωρίς διαδικασία προκήρυξης προσφορών από τη συγκεκριμένη εταιρεία;

  3. Ποια διαδικασία ακολούθησε το αρμόδιο υπουργείο; Προκηρύχτηκαν προσφορές, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσφορών, για να αγοραστούν γαλατάκια ως ρόφημα για τα άπορα παιδιά στα σχολεία; Αν όχι, γιατί;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.399, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Ποιες είναι οι τριάντα εταιρείες με τις μεγαλύτερες οφειλές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

  2. Ποιο είναι το χρηματικό ποσό που οφείλει κάθε μια από αυτές;

  3. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή ποιες ρυθμίσεις έχουν γίνει, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εξόφληση των οφειλών αυτών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.400, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Ποιες είναι οι τριάντα εταιρείες με τις μεγαλύτερες οφειλές στο ΦΠΑ;

  2. Ποιο είναι το χρηματικό ποσό που οφείλει κάθε μια από αυτές;

  3. Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ή ποιες ρυθμίσεις έχουν γίνει, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εξόφληση των οφειλών αυτών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.411, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Αναφορικά με την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 18 Δεκεμβρίου 2013, στην ερώτηση 23.06.010.03.291, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2013, επισημαίνονται τα πιο κάτω:

  1. Το ερώτημα αφορούσε το ύψος της εθελοντικής αποκοπής και, σύμφωνα με ενημέρωση από το Γενικό Λογιστήριο, αυτό ανέρχεται στο 6%. Οι υπόλοιπες αποκοπές στις οποίες γίνεται αναφορά, όπως υπογραμμίζεται στην απάντηση, γίνονται στη βάση νομοθεσιών και αφορούν όλους τους αξιωματούχους του κράτους.

  2. Το ύψος του μισθολογίου των τριών υφυπουργών ανέρχεται, σύμφωνα με την απάντηση, στις €317.000. Το ερώτημα όμως αφορούσε στο συνολικό κόστος για τη δημιουργία υφυπουργείων και όχι μόνο στη μισθοδοσία των τριών υφυπουργών.

  3. Η δέσμευση του Προέδρου αφορούσε σε εθελοντική αποκοπή, με στόχο τη μηδενική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία υφυπουργείων.

  Και ερωτώ τα εξής:

  1. Με το 6% εθελοντική αποκοπή θα υλοποιηθεί η δέσμευση του Προέδρου για μηδενική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού;

  2. Γίνεται αναφορά σε €317.000 για τη μισθοδοσία τριών υφυπουργών. Η ερώτηση όμως αφορούσε το συνολικό ποσό της επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού από τη δημιουργία των τριών υφυπουργείων, δηλαδή για γραμματειακό προσωπικό κ.ά., αγορά και συντήρηση οχημάτων, μισθοδοσίες οδηγών και αστυνομικών, καθώς και για άλλες ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν.

  3. Αναφορικά με το σχόλιο υπ’ αριθμόν 6 στην απάντηση, έχω να παρατηρήσω ότι το ερώτημα δεν τίθεται ως προς την αναγκαιότητα για τη δημιουργία ή όχι των υφυπουργείων, αλλά ως προς την εξαγγελθείσα ΔΕΣΜΕΥΣΗ του Προέδρου για μηδενικό κόστος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.412, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, προσωπικό των Κυπριακών Αερογραμμών που έχει απολυθεί ως πλεονάζον, χωρίς να προκύψουν επιπλέον ανάγκες από πλευράς Κυπριακών Αερογραμμών σε προγραμματισμένες πτήσεις, επαναπροσλαμβάνεται. Για να γίνει αυτό κατορθωτό, απολύονται άλλοι συνάδελφοί τους.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει άμεσα στη βάση ποιων κριτηρίων γίνονται οι απολύσεις από τις Κυπριακές Αερογραμμές και στη βάση ποιων άλλων κριτηρίων επαναπροσλαμβάνονται αυτοί που ήδη είχαν κριθεί ως πλεονάζον προσωπικό. Κατέχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και ονόματα που είμαστε έτοιμοι να τα καταθέσουμε στον αρμόδιο υπουργό, εάν αποφασίσει να διερευνήσει μία προς μία τις περιπτώσεις που μας έχουν καταγγελθεί.

  Επιπλέον, έχει διεξαχθεί έρευνα για αριθμό αδειών ασθενείας, κάποιες εκ των οποίων έχουν διάρκεια μέχρι και 8 μήνες; Ερευνήθηκε κατά πόσο υπάλληλοι των Κυπριακών Αερογραμμών βρίσκονται σε άδειες ασθενείας, με στόχο τη συμπλήρωση του 55ου έτους ηλικίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η λήψη ωφελήματος 6% βάσει των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατά πόσο αυτό γίνεται με την ανοχή της διοίκησης;

  Επίσης, ποια είναι τα ελλείμματα του ταμείου προνοίας που όφειλε η εταιρεία να συμπληρώνει με βάση τη σύμβαση; Διασφαλίζεται όλο το προσωπικό; Εάν όχι, πώς προτίθεται η εταιρεία να καλύψει αυτά τα ελλείμματα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.413, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο προτίθεται να καταθέσει νομοσχέδιο με σκοπό τη ρύθμιση για τα άτομα με νοητική αναπηρία τα οποία αποφοιτούν από ειδικά σχολεία.

  Κάποιοι από τους οικίσκους, οι οποίοι ήδη λειτουργούν σε κοινότητες βάσει δικών τους κριτηρίων, δεν αποδέχονται όλες τις περιπτώσεις, αλλά τις μελετούν και εγκρίνουν ανάλογα της κλινικής κατάστασης που παρουσιάζουν. Ως εκ τούτου, οι γονείς αυτών των ανθρώπων είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα τους επί εικοσιτετραώρου βάσεως, με ανάλογες συνέπειες σε θέματα εργασίας των γονέων.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας απαντήσει στα εξής:

  1. Ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση ως προς την ύπαρξη οικίσκων φροντίδας αυτών των ατόμων στις διάφορες πόλεις;

  2. Τι είδους προσωπικό απασχολείται;

  3. Τι ειδικότητες έχει το προσωπικό αυτό;

  4. Πόσα άτομα τυγχάνουν σήμερα φροντίδας σε κάθε πόλη και οικίσκο;

  5. Υπάρχει προσοντούχα ομάδα η οποία να αξιολογεί τα άτομα με νοητική υστέρηση πέραν των 21 χρονών, ούτως ώστε να λαμβάνονται ανάλογες πρόνοιες ως προς τη φροντίδα και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους;

  6. Έχουν καταγραφεί παγκύπρια όλα τα σχετικά περιστατικά;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.414, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.03.294, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2013, και της σχετικής απάντησης, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2013, ζητούμε από τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει τι μέτρα θα ληφθούν από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, ούτως ώστε να τερματιστεί η καταβολή διπλών επιδομάτων της ίδιας κατηγορίας, που, όπως αποδείχτηκε, λαμβάνουν συγκεκριμένοι αξιωματούχοι.

  Η ίδια επισήμανση γίνεται και για τις περιπτώσεις που οι αξιωματούχοι χρησιμοποιούν οχήματα του δημοσίου και ταυτόχρονα λαμβάνουν επίδομα οδοιπορικών. Τι μέτρα θα ληφθούν σε εκείνες τις περιπτώσεις;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.452, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τους τρόπους διαχείρισης σε εκπαιδευτικό επίπεδο των περιπτώσεων κατά τις οποίες παιδιά που δεν έχουν ολοκληρώσει την τρίτη τάξη γυμνασίου είτε λόγω ελλιπούς φοίτησης είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο θα δικαιούνται με βάση τη σχετική νομοθεσία να φοιτήσουν στην πρώτη τάξη λυκείου. Ποιος θα καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί, για να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά, ώστε να προχωρήσουν στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.453, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα δύο διοικητικών ερευνών που είχαν διαταχθεί από το Υπουργείο Υγείας για τα εξής περιστατικά:

  1. Έρευνα για το θάνατο πενηνταεπτάχρονου ασθενούς από την Πάφο εξαιτίας μετάγγισης σε αυτόν μολυσμένου με τον ιό της ηπατίτιδας Β΄ αίματος.

  2. Έρευνα για το θάνατο νεαρής μητέρας από τη Λάρνακα, η οποία απεβίωσε στο Μακάρειο Νοσοκομείο είκοσι τέσσερις ώρες μετά τη γέννηση του παιδιού της. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των συγγενών της, σημειώθηκε καθυστέρηση στη μεταφορά της από το νοσοκομείο Λάρνακας στο Μακάρειο Νοσοκομείο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.503, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα πιο κάτω:

  1. Πόσοι ψυχίατροι και πόσοι ψυχολόγοι υπηρετούν σήμερα στην Εθνική Φρουρά;

  2. Πόσοι μόνιμοι και πόσοι κληρωτοί στρατιώτες αντιστοιχούν στους γιατρούς των πιο πάνω ειδικοτήτων;

  3. Πόσοι στρατιωτικοί γιατροί και ποιων ειδικοτήτων υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά; Παρακαλώ να μας δοθεί αναλυτικός κατάλογος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.509, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Μετά την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας σε σχέση με την ψηφιακή βιβλιοθήκη “Αριστοτέλης” παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα πιο κάτω:

  1. Κατά πόσο έχει αποσύρει την εγκύκλιο που υπέγραψε ο ίδιος και με την οποία δίνεται πρόσβαση στην πώληση του προϊόντος εντός των σχολείων από ιδιωτική εταιρεία.

  2. Κατά πόσο έχει ενημερώσει την εταιρεία ότι δε δύναται να εμπορεύεται το περιεχόμενο των βιβλίων του δημοσίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.554, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει πότε προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει στην ευθυγράμμιση της λεωφόρου Λυμπιών παρά τη Βιοτεχνική Ζώνη Αλάμπρας, κοντά στην υπόγεια διάβαση, από όπου περνά ο πιο πάνω δρόμος (κάτω από τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας). Για το σκοπό αυτό έχει απαλλοτριωθεί γη εδώ και μερικά χρόνια.

  Υπενθυμίζουμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί δύο θανατηφόρα δυστυχήματα, στα οποία έχασαν τη ζωή τους νέα παιδιά. Περαιτέρω καθυστέρηση είναι πιθανό να οδηγήσει και σε άλλες απώλειες ζωών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.556, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια της απάντησης του αρμόδιου υπουργού, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2014, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.412, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2014, λυπούμαι να παρατηρήσω ότι η απάντηση δεν είναι διαφωτιστική ως προς τα ερωτήματα που θέσαμε. Εκκρεμεί το ερώτημα κατά πόσο έχουν απολυθεί και στη συνέχεια επαναπροσληφθεί άτομα, πράγμα που για να γίνει εφικτό, απολύθηκαν συνάδελφοί τους, οι οποίοι, στη βάση των κριτηρίων που έθεσαν οι Κυπριακές Αερογραμμές, κρίθηκε αρχικά ότι θα έπρεπε να παραμείνουν στην εταιρεία.

  Αναφέρονται ως κριτήριο ανθρωπιστικοί λόγοι. Και ερωτώ: Ποιοι είναι αυτοί οι ανθρωπιστικοί λόγοι, στη βάση των οποίων έχουν απολυθεί μονογονιοί και οικογενειάρχες με δεκαπενταετή υπηρεσία, προκειμένου να επαναπροσληφθούν άτομα χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις και με δύο ή τρία χρόνια υπηρεσίας στις Κυπριακές Αερογραμμές; Ως εκ τούτου, θα ήθελα να διευκρινιστεί ποια έννοια δίνεται από τις Κυπριακές Αερογραμμές στον όρο “ανθρωπιστική προσέγγιση”.

  Θα θέλαμε ακόμη να γνωρίζουμε αν στους ατομικούς φακέλους του προσωπικού υπήρχαν αξιολογήσεις από τους ανωτέρους τους καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, αφού, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίστηκαν από τις Κυπριακές Αερογραμμές σε σχέση με την επιλογή των πλεοναζόντων υπαλλήλων, το 80% αφορά στην αποδοτικότητα, γεγονός που καθιστά απαραίτητες τις ατομικές αξιολογήσεις.

  Τέλος, ενώ αρχικά απολύθηκε αριθμός αεροσυνοδών, στη συνέχεια κάποιοι/κάποιες επαναπροσλήφθηκαν και μετατέθηκαν στο Τμήμα Μισθοδοσίας. Για να γίνει εφικτή αυτή η επανατοποθέτηση, απολύθηκε προσωπικό που υπηρετούσε στο συγκεκριμένο τμήμα. Ως εκ τούτου, αναμένουμε εξηγήσεις από το συμβούλιο της εταιρείας, στη βάση ποιας αρχής απολύει εκπαιδευμένο για συγκεκριμένα καθήκοντα προσωπικό από ένα τμήμα και το αντικαθιστά με προσωπικό που υπηρετούσε σε άλλο τμήμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.565, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αναμένει το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (ΤΕΠ) να ανταποκριθούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες-μισθωτοί στο αίτημά του όπως ο κάθε φορολογούμενος υπολογίζει από μόνος του κατά πόσο έχει να δίνει ή να παίρνει από το ΤΕΠ. Σύμφωνα με τις νέες δηλώσεις εισοδήματος μισθωτού που έχουν αποσταλεί από το ΤΕΠ, για να γίνει δεκτή η αίτηση, πρέπει να γίνει αυτός ο υπολογισμός.

  Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα για τα ακόλουθα:

  1. Πώς οι πολίτες έχουν τη εμπειρογνωμοσύνη, για να συμπληρώσουν μια τέτοια αίτηση και να προχωρήσουν σε υπολογισμούς;

  2. Τι θα συμβεί, σε περίπτωση που αυτοί οι υπολογισμοί είναι λανθασμένοι; Θα επιβαρύνονται με πρόστιμο;

  3. Τι θα συμβεί, σε περίπτωση που πολίτης ταχυδρομήσει τη δήλωση, χωρίς να συμπληρώσει το συγκεκριμένο εδάφιο και ποιες θα είναι οι συνέπειες για τον πολίτη;

  4. Τι ενημέρωση έχει προηγηθεί, για να απαιτηθεί από τον πολίτη κάτι τέτοιο;

  5. Δεν υποχρεώνονται με αυτό τον τρόπο οι πολίτες να προσφεύγουν σε εγκεκριμένους λογιστές, γεγονός που σημαίνει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.588, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι απόρρητη.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.594, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει ως προς τις διαδικασίες πώλησης της χρονοθυρίδας των Κυπριακών Αερογραμμών στο αεροδρόμιο “Heathrow” της Μεγάλης Βρετανίας. Παρακαλούμε επίσης όπως η γραπτή συμφωνία για την πώληση της χρονοθυρίδας μεταξύ Middle East Air και Κυπριακών Αερογραμμών κατατεθεί άμεσα στο κοινοβούλιο και απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Προκηρύχτηκε ανοικτός διαγωνισμός για την πώληση της χρονοθυρίδας;

  2. Ποιος ο αριθμός των ενδιαφερομένων που επέδειξαν ενδιαφέρον; Να κατατεθούν οι προσφορές.

  3. Πώς δικαιολογείται η χαμηλή τιμή πώλησης της χρονοθυρίδας στα €6,3 εκατομ. σε σχέση με προηγούμενη πώληση στη Virgin Atlantic χρονοθυρίδας η οποία κοστολογήθηκε 3,5 φορές περισσότερο από το ποσό που καταβλήθηκε από την Middle East Air;

  4. Ποιοι μετείχαν στις διαπραγματεύσεις;

  5. Υπήρξε διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο; Η απόφαση ήταν ομόφωνη;

  6. Υπάρχει πρόθεση πώλησης της τελευταίας χρονοθυρίδας των Κυπριακών Αερογραμμών που απέμεινε στο Heathrow του Λονδίνου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.617, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο υπάρχει σχέδιο διαχείρισης του φράγματος της Σολιάς και ποιες οι προτάσεις του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για τη λειτουργία του φράγματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.618, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του αποχετευτικού έργου της Σολιάς, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καλύπτει το 85%.

  Εάν η Κυπριακή Δημοκρατία αποτύχει να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα, τότε θα κληθεί να πληρώσει αποζημιώσεις και ως εκ τούτου τίθεται το ερώτημα πότε αναμένεται η προκήρυξη προσφορών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.648, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο το Υπουργείο Υγείας είναι έτοιμο να χορηγήσει το νέο φάρμακο που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Νοέμβριο του 2013 και περιέχει την ουσία “tafamides”. Το φάρμακο αυτό σταθεροποιεί την τρανσθυρετίνη και την εμποδίζει να διασπαστεί και να σχηματίσει τις εναποθέσεις του αμυλοειδούς σε ασθενείς που πάσχουν από οικογενή αμυλοειδική πολυνευροπάθεια (TTR-FRA). Το χάπι αυτό είναι το μοναδικό χάπι που έχει εγκριθεί στην Ευρώπη που έχει την ιδιότητα να καθυστερεί τις περιφερικές νευρολογικές βλάβες στους πιο πάνω ασθενείς.

  Η χορήγησή του (ένα χάπι ημερησίως) είναι σημαντική για τους ασθενείς, αφού τους δίνει παράταση ζωής, αν λάβει κανείς υπόψιν το γεγονός ότι οι ασθενείς με την πιο πάνω ασθένεια επιβάλλεται να υποβληθούν σε μεταμόσχευση ήπατος, με αποτέλεσμα να βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε λίστα αναμονής, περιμένοντας ηπατικό μόσχευμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.649, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.659, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει ως προς τα κάτωθι:

  1. Γιατί τα κριτήρια πρόσληψης βάσει των οποίων θα ετοιμαστούν κατάλογοι για προσλήψεις στη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο 2015-2016 καθορίζονται από τριμελή επιτροπή, δύο από τα τρία μέλη της οποίας δεν ανήκουν στη Στατιστική Υπηρεσία;

  2. Για ποιο λόγο εκχωρείται το δικαίωμα απόφασης για πρόσληψη ατόμων στην τριμελή αυτή επιτροπή, η οποία αποτελείται κυρίως από εξωυπηρεσιακούς που δε γνωρίζουν τις ανάγκες της Στατιστικής Υπηρεσίας;

  3. Ποια η σκοπιμότητα αλλαγής των κριτηρίων; Ο συντελεστής στάθμισης για προϋπηρεσία, από 50% για την περίοδο 2013-2014, μειώθηκε στο 28% για την περίοδο 2015-2016, γεγονός που εύλογα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πρόθεση αποκλεισμού ατόμων με προϋπηρεσία και εμπειρία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.661, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σύμφωνα με πληροφόρηση που έχουμε, η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας απέστειλε επιστολές στις οποίες αναφέρεται ότι, παρά το γεγονός ότι υπάρχει έγκριση για παραχώρηση κυβερνητικών οικοπέδων σε πρόσφυγες, λόγω των οικονομικών συνθηκών η κυβέρνηση αποφάσισε ότι δεν είναι δυνατή η προώθηση του διαχωρισμού οικοπέδων και καλεί τους δικαιούχους να υποβάλουν εκ νέου αίτημα για παροχή στεγαστικής βοήθειας μέσω άλλου στεγαστικού σχεδίου για εκτοπισθέντες.

  Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τι θα συμβεί στις περιπτώσεις που δικαιούχοι κινηθούν νομικά εναντίον της κυβέρνησης, δεδομένου ότι κάποιοι από αυτούς έχουν προχωρήσει σε έξοδα;

  2. Δεν όφειλε η κυβέρνηση να ρυθμίσει το θέμα, το οποίο αποτελεί δέσμευσή της, δεδομένου ότι πρόκειται για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού;

  3. Γιατί δεν έγινε διάλογος με τους δικαιούχους, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις με πιθανή συμμετοχή των ίδιων των δικαιούχων στο κόστος διαχωρισμού των οικοπέδων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.662, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Έχω ενημερωθεί ότι η Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας έχει συνταγογραφήσει συγκεκριμένο φάρμακο (Ruxolitinib) σε ασθενή που πάσχει από μυελοΐνωση, η οποία εξελίχθηκε μετά από ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση, το οποίο όμως οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες αρνούνται να χορηγήσουν στον ασθενή.

  Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Τη συγκεκριμένη περίπτωση ασθενούς.

  2. Δεδομένου ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται το φαινόμενο οι θεράποντες ιατροί να συνταγογραφούν συγκεκριμένα φάρμακα, τα οποία οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες είτε δε διαθέτουν είτε αρνούνται να χορηγήσουν λόγω κόστους, θα θέλαμε να μας πείτε πώς συμβαίνει να υπάρχει τόση ασυνεννοησία μεταξύ γιατρών και Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Αντιλαμβάνεστε ότι, πέραν του θέματος ουσίας, ο ασθενής επιβαρύνεται ψυχολογικά, αφού η χορήγηση του φαρμάκου που κρίνει ο κυβερνητικός γιατρός ως κατάλληλο τυγχάνει απόρριψης από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.673, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα σε σχέση με τις κάμερες φωτοεπισήμανσης που τοποθετήθηκαν στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία:

  1. Αρχές Ιουνίου αρχίζει η κανονική λειτουργία του συστήματος. Ποιο θα είναι το όριο ταχύτητας, η υπέρβαση του οποίου θα συνιστά αδίκημα στη βάση του οποίου θα καταγγέλλονται οι οδηγοί;

  2. Δεδομένου ότι συζητήθηκε αναθεώρηση των ορίων ταχύτητας σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης, τι έχετε πράξει ως προς αυτό;

  3. Το σύστημα φωτοεπισήμανσης τοποθετήθηκε στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή, για να αντιμετωπισθεί συγκεκριμένο πρόβλημα με αγώνες ταχύτητας κατά τις πρωινές ώρες. Τίθεται υπό συζήτηση το κατά πόσο οι καταγγελίες πρέπει να γίνονται για πιο υψηλά όρια ταχύτητας. Στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή σήμερα το όριο ταχύτητας είναι μόλις 50 km/h, με αποτέλεσμα, εάν το Τμήμα Τροχαίας ακολουθήσει συνήθειες πρακτικές, εύκολα θα καταγράφονται παραβάσεις από τους οδηγούς. Αντιλαμβάνεστε πως αυτή η πρακτική μπορεί να εκληφθεί ως άλλος τρόπος φορολογίας των πολιτών, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη λεωφόρο εύκολα υπερβαίνει κανείς το όριο των 50 km/h. Η τοποθέτηση του συστήματος έπρεπε να έχει ως στόχο την πρόληψη.

  4. Προτίθεστε να δώσετε περίοδο χάριτος, κατά την οποία να ενημερώνετε γραπτώς τους παραβαίνοντες, ούτως ώστε να πληροφορηθούν επαρκώς οι πολίτες για τον τρόπο που θα λειτουργήσει το όλο σύστημα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.682, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Πόσο έχει κοστίσει στην Κυπριακή Δημοκρατία το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης κρατουμένων, των οποίων η παρακολούθηση επιτυγχάνεται με τα γνωστά ηλεκτρονικά βραχιόλια; Πόσα έχουν παραγγελθεί;

  2. Πώς είναι δυνατόν, όπως έχει λεχθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αυτά τα ηλεκτρονικά βραχιόλια παρακολούθησης να χρησιμοποιηθούν εκτός της επαρχίας Λευκωσίας, αφού ο ασύρματος συναγερμός με λειτουργία GSM έχει περιορισμένη ακτίνα δράσης;

  3. Τι σκοπεύετε να πράξετε άμεσα, δεδομένου ότι αλλάζουν οι τεχνολογίες και είναι πιθανό στο τέλος αυτά να αχρηστευτούν χωρίς να έχει γίνει οποιαδήποτε χρήση του συγκεκριμένου συστήματος, το οποίο είχε κόστος για τη Δημοκρατία;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.683, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια της ερώτησής μας με αρ. 23.06.010.03.109, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2013, για την οποία δεν έχουμε οποιαδήποτε απάντηση μέχρι σήμερα, σε σχέση με τους παράνομους διορισμούς συμβούλων στα υπουργεία και νοουμένου ότι κατά τη διάρκεια συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, στις 16 Ιουλίου 2013, ο τέως Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας τόνισε ότι το άρθρο 11 του Νόμου 12 του 2006 δεν καλύπτει τις συγκεκριμένες προσλήψεις, με αποτέλεσμα η Δημοκρατία να καταβάλλει μισθούς που δε νομιμοποιούνται, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Υπήρξε οποιαδήποτε γνωμάτευση από το νυν Γενικό Εισαγγελέα η οποία να αναιρεί την προηγούμενη τοποθέτηση του τέως Γενικού Εισαγγελέα; Αν ναι, να μας αποσταλεί. Ο τέως Γενικός Εισαγγελέας ήταν ξεκάθαρος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου: «Η Νομική Υπηρεσία δεν έχει υπόψιν της τα εν λόγω συμβόλαια ή συμβάσεις για πρόσληψη συμβούλων στα υπουργεία, ως θα έπρεπε». Ως εκ τούτου, τι έχει συμβεί επί τούτου; Αναμένουμε να μας στείλετε τα συμβόλαια.

  2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νέα γνωμάτευση, πώς η κυβέρνηση εξακολουθεί χωρίς νομικό πλαίσιο να εργοδοτεί τα συγκεκριμένα άτομα, με αποτέλεσμα να μην είναι νόμιμες αυτές οι προσλήψεις;

  3. Παρακαλούμε όπως κατατεθεί αυτούσια στη Βουλή η σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την πρόσληψη όλων αυτών των προσώπων.

  4. Επιπλέον, ζητούμε στοιχεία σε σχέση με τις μισθοδοσίες των νεοδιορισθέντων επιτρόπων και το συνολικό κόστος για τη Δημοκρατία. Ποια ωφελήματα τους έχουν δοθεί τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όσο και μετά τη λήξη της θητείας τους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.687, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε αναμένεται να επανέλθει στο κοινοβούλιο, για να συνεχιστεί η συζήτηση για τον περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμο που αντικαθιστά το Ν. 132/88.

  Υπενθυμίζω ότι η συζήτηση στη Βουλή ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και περισσότερα. Μετά την αποδοχή του Υπουργού Υγείας οι ίδιες πρόνοιες που αφορούν στα ιδιωτικά εργαστήρια να διέπουν και τα εργαστήρια του δημοσίου, το νομοσχέδιο απεσύρθη και έκτοτε δεν επανακατατέθηκε στη Βουλή.

  Αντιλαμβάνεστε ότι επείγει, καθότι πρέπει να παρέχεται ασφάλεια στους ασθενείς (patient safety) με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.688, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σύμφωνα με τον περί του Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2007 (Ν. 114(Ι)/2007), καθορίζεται για κρατικούς αξιωματούχους και πρώην υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα περίοδος δύο ετών από την ημέρα αποχώρησης ή αφυπηρέτησή τους για πρόσληψη στον ιδιωτικό τομέα.

  Απώτερος στόχος της νομοθετικής αυτής ρύθμισης είναι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος από τη χρησιμοποίηση της δεσπόζουσας θέσης ή της προνομιακής πληροφόρησης την οποία τα πρόσωπα αυτά κατέχουν λόγω της θέσης που είχαν προς όφελος νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων. Παράλληλα, στοχεύει στην αποτροπή αξιωματούχων του κράτους και ορισμένων κρατικών υπαλλήλων από το να ενεργούν για το προσωπικό τους συμφέρον ή για το συμφέρον του μελλοντικού εργοδότη τους και συνεπώς ενάντια στο δημόσιο συμφέρον.

  Δεδομένης λοιπόν της πιθανής εργοδότησης ή και διορισμού συμβούλων υπουργών οι οποίοι έχουν προνομιακή άμεση πρόσβαση σε εμπιστευτική πληροφόρηση ή και απόρρητη λόγω επαγγελματικής σχέσης και στενής συνεργασίας με τους υπουργούς, θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν γίνονται σκέψεις τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, για να περιληφθούν και αυτοί.

  Υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια τέτοια περίπτωση όπου στενός συνεργάτης και σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών με προνομιακή πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες του υπουργείου, καθοριστικές για την οικονομία, μεταπηδά στον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα.

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο προτίθεται να καταθέσει σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο, προκειμένου τέτοια φαινόμενα, που πλήττουν τη δημόσια ζωή του τόπου, να απαλειφθούν.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.694, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Η ερώτησή μας με αρ. φακ. 23.06.010.03.189, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2013, δεν έχει ακόμη απαντηθεί. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει γιατί, ενώ κρατά έτοιμο νομοσχέδιο για το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης, το οποίο είχε εγκριθεί από το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο και είχε κατατεθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, προκειμένου να προωθηθεί, το έχει ανακαλέσει και έκτοτε αγνοείται η τύχη του.

  Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης αφορά και ετερόφυλα ζευγάρια. Έκκληση της Νομικής Υπηρεσίας, αλλά και της Επιτρόπου Διοικήσεως ήταν η άμεση προώθηση στη Βουλή της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, προκειμένου να ρυθμιστούν σοβαρά κοινωνικά θέματα.

  Πού οφείλεται η ολιγωρία της κυβέρνησης στην κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου, δεδομένου ότι οι διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς έχουν γίνει από την τέως Υπουργό Εσωτερικών και όλοι θα έχουν την ευκαιρία να καταθέσουν εκ νέου τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου από την ολομέλεια της Βουλής;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.707, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σύμφωνα με εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, τα επιδόματα εξωτερικού για λειτουργούς και αξιωματούχους ουδόλως έχουν μειωθεί, με αποτέλεσμα το κράτος να εξακολουθεί να καταβάλλει υπερβολικά ποσά για θέματα διαμονής και σίτισης στο εξωτερικό.

  Συγκεκριμένα, για υπουργούς, γενικούς διευθυντές υπουργείων και λειτουργούς κλίμακας Α14 και άνω τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο καλύπτονται πλήρως από τη Δημοκρατία, χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται σημαντικά το δημόσιο.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για το συνολικό κόστος που έχει δαπανήσει η Δημοκρατία για διαμονή ανώτερων λειτουργών και αξιωματούχων του κράτους σε ξενοδοχεία του εξωτερικού κατά τον τελευταίο χρόνο, μετά τα αυστηρά μέτρα λιτότητας που έχουν επιβληθεί στους πολίτες στο πλαίσιο του μνημονίου από το Υπουργείο Οικονομικών.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός επίσης να απαντήσει:

  Tι προτίθεστε να πράξετε, ούτως ώστε αλόγιστες δαπάνες σε ξενοδοχεία υπερπολυτελείας να σταματήσουν;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.711, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή πώς σκοπεύει να αποκαταστήσει την αδικία σε βάρος οικογενειών αγνοουμένων, στις περιπτώσεις εκείνες που ο αγνοούμενος δεν εργαζόταν στο δημόσιο ή στον ημικρατικό τομέα.

  Μέσα από ένα απαράδεκτο σκεπτικό, αυτή η πολιτεία διαχώρισε τους αγνοουμένους σε εργοδοτουμένους της δημόσιας υπηρεσίας/ημικρατικού τομέα και εργοδοτουμένους ιδιωτικού τομέα. Αυτό συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, με αποτέλεσμα να εγείρονται θέματα ίσης μεταχείρισης των πολιτών.

  Η πολιτεία όφειλε να ρυθμίσει νομοθετικά σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την εισβολή ένα τόσο σοβαρό θέμα. Ως αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις κληρονόμοι που δεν είχαν σχέση συγγένειας πρώτου ή δεύτερου βαθμού με τον αγνοούμενο μοιράζονται εκατομμύρια και σε άλλες τα παιδιά, οι σύζυγοι και οι γονείς αγνοουμένων παίρνουν ένα μικρό μηνιαίο επίδομα. Αυτή η διαχρονική διαχείριση του θέματος από πλευράς πολιτείας αποτελεί δυσμενή διάκριση σε βάρος μερίδας πολιτών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.712, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας για αναδιάρθρωση στην Εθνική Φρουρά, επαναφέρω το ερώτημά μου όσον αφορά τη μείωση της στρατιωτικής θητείας και καλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί και το χρονοδιάγραμμα στο πλαίσιο του οποίου προτίθεται να υλοποιήσει την προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας για μείωση της στρατιωτικής θητείας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.713, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Μετά από επιστολή που στάλθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών στον πρόεδρο του Δ.Σ. των Κυπριακών Αερογραμμών στην οποία καταγράφεται σειρά από καταγγελίες σε σχέση με πεπραγμένα του ίδιου του προέδρου του Δ.Σ. τα οποία ο υπουργός του ζητά να «δικαιολογήσει επαρκώς», επικρατεί εντός της εταιρείας κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού των υπαλλήλων.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει γιατί δε δόθηκε εντολή για άμεση διερεύνηση των καταγγελιών, προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά και να μη βρεθούν στο στόχαστρο οποιουδήποτε υπάλληλοι της εταιρείας, οι οποίοι φαίνεται να πιέζονται για εκ των υστέρων συγκάλυψη αποφάσεων και πεπραγμένων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.734, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο το υπουργείο του έχει προβληματισθεί για το αν πρέπει να προωθηθεί συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ούτως ώστε οι στρατιώτες που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά να αξιοποιούν δημιουργικά τη θητεία τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.745, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Έχουμε πληροφορηθεί ότι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το λεωφορείο που εκτελεί το δρομολόγιο Λευκωσία-Πάφος για την αεροπορική βάση “Ανδρέας Παπανδρέου” έχει σταματήσει λόγω οικονομικής κρίσης. Η συγκεκριμένη διαδρομή εξυπηρετεί καθημερινά πενήντα πέντε στελέχη, πιλότους και μηχανικούς ελικοπτέρων.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο το Υπουργείο Άμυνας προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα και να επαναλειτουργήσει το δρομολόγιο αυτό, που σκοπός του είναι η ασφαλής μεταφορά των στελεχών της Εθνικής Φρουράς στο χώρο εργασίας τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.765, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2014, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών, αρνούμενος να απαντήσει σε τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις που του υπέβαλα, παρά την υποχρέωσή του να απαντήσει σε αυτές, παρέπεμψε στον Υπουργό Οικονομικών.

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός, στο πλαίσιο της διερεύνησης που γίνεται σε σχέση και με άλλες καταγγελίες, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν απαντηθεί τα κάτωθι ερωτήματα:

  1. Το διοικητικό συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών έχει αναθέσει εργασίες στην εταιρεία UNOTEL χωρίς προκήρυξη προσφορών; Να κατατεθούν τα σχετικά πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου.

  2. Ποια η προσωπική σχέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου με τους μετόχους της εταιρείας Γιώργο και Ειρήνη Λοϊζίδη;

  3. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ο κ. Γιώργος Καλλής, μέλος του διοικητικού συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών, λαμβάνει καθημερινά από τις Κυπριακές Αερογραμμές οδοιπορικά και αντιμισθία, σε αντίθεση με όλα τα άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου; Επιθυμούμε όπως πληροφορηθούμε για το συνολικό ποσό που έλαβε τους τελευταίους δέκα μήνες ως αντιμισθία από τις Κυπριακές Αερογραμμές ο κ. Καλλής, για τα οδοιπορικά και αν άλλο μέλος του συμβουλίου έχει τύχει παρόμοιας μεταχείρισης;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.782, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια της απάντησης, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2014, του Υπουργού Υγείας κ. Φίλιππου Πατσαλή στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.03.648, ημερομηνίας 13 Μαΐου 2014, σε σχέση με το φάρμακο Vyndagel (Tafamidis), έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα:

  1. Υπάρχουν πάνω από τριάντα δημοσιεύσεις σε διάφορα έγκυρα επιστημονικά περιοδικά για το πιο πάνω σκεύασμα.

  2. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο οποίος έχει και το γενικό πρόσταγμα της επιστημονικής αξιολόγησης των διάφορων φαρμάκων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πεισθεί για την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και το έχει εγκρίνει.

  3. Το πιο πάνω σκεύασμα επιβραδύνει την εξέλιξη της αμυλοειδικής πολυνευροπάθειας, λόγω εναπόθεσης της τρανσθυρετίνης.

  4. Η επιβράδυνση της νόσου κρίνεται αναγκαία για τη σταθεροποίηση του ασθενούς, ώστε αυτός να βρίσκεται σε καλή κατάσταση πριν από τη μεταμόσχευση ήπατος, και θεωρείται ως η καταλληλότερη θεραπεία.

  5. Το πιο πάνω σκεύασμα ήδη χορηγείται σε εκατοντάδες ασθενείς σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Θα παρακαλούσαμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ζητήσει επανεξέταση του θέματος από την Επιτροπή Φαρμάκων. Οι θέσεις που αναφέρω δεν είναι απόψεις δικές μου, αλλά θέσεις που εκφράζονται από επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένων και επιστημόνων του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.783, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει τα εξής:

  1. Στη βάση ποιας πρακτικής/λογικής ζητήθηκε από τους νεοσυλλέκτους που επιθυμούν να καταταγούν στη στρατονομία και σε άλλα ειδικά σώματα να περάσουν πρώτα από την αθλητική δοκιμασία, ενώ ενημερώθηκαν εκ των υστέρων, και αφού ολοκληρώθηκε η αθλητική δοκιμασία, ότι πρέπει να περάσουν από έλεγχο όρασης, ο οποίος θα είναι και καθοριστικός για την κατάταξή τους; Γνωρίζετε ότι η αθλητική δοκιμασία απαιτεί ειδική και εξαντλητική προετοιμασία την οποία είχαν κάνει οι νεοσύλλεκτοι;

  2. Τα τελευταία 15 χρόνια πότε υποβλήθηκαν σε εξέταση όρασης καταδρομείς, ΟΥΚ, στρατονόμοι ή δόκιμοι, και, αν αυτό δεν έχει γίνει, ποιος ο λόγος που αποφασίστηκε αυτό φέτος; Οι ίδιοι λόγοι που οδήγησαν στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης φέτος εκτάκτως και με καθυστέρηση δεν ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια;

  3. Με βάση τα δεδομένα και τις επιστημονικές μελέτες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τις απαλλαγές, η ΕΦ έχει την πολυτέλεια να “παίζει” και να επιβαρύνει περαιτέρω την ψυχολογία των νεοσυλλέκτων με αυτό τον τρόπο;

  4. Η ευθύνη διαδικασίας και απόφασης μέτρησης της όρασης βαραίνει την ΕΦ. Αυτό δεν έγινε από την αρχή, ενώ ήταν εις γνώσιν των αρμόδιων αξιωματικών -αλίμονο να μην ήταν!- με αποτέλεσμα να καταλήξουμε στην εκ των υστέρων καταπόνηση, ψυχολογική και σωματική, των ίδιων των υποψηφίων. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή τους στη διάρκεια της θητείας τους. Ως εκ τούτου, γιατί να μην ισχύσει για φέτος η ίδια πρακτική των προηγούμενων δεκαετιών και, εάν κριθεί επάναγκες, να υιοθετηθεί ο κανονισμός για την όραση 10/10 από την επόμενη χρονιά;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.001, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Έχουμε δεχτεί παράπονα από επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται μόνο σε επίπεδο εξαγωγών και αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας, αφού ο ΦΠΑ δεν τους επιστρέφει έγκαιρα το οφειλόμενο σε αυτούς ποσό. Όπως γνωρίζετε, οι εξαγωγικές εταιρείες καταθέτουν κάθε μήνα τις δηλώσεις τους στο ΦΠΑ για επιστροφή, ούτως ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση και να μη στερούνται ρευστότητας. Σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στο γραφείο μας, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ πέραν των επτά μηνών.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει για το πού οφείλονται αυτές οι καθυστερήσεις και τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο του, νοουμένου ότι οι εταιρείες αυτές, λόγω οικονομικής κρίσης, πλήττονται με διάφορους τρόπους και δεν είναι δυνατό να στερούνται ρευστότητας λόγω προβλημάτων διεκπεραίωσης του ΦΠΑ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.020, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Τυγχάνουν διερεύνησης οι καταγγελίες που αφορούν στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών όπως μας ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών απαντώντας στις 7 Ιουλίου 2014 στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.03.713, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2014.

  Έχει περάσει ενάμιση μήνας και, παρ’ όλες τις δεσμεύσεις τόσο του ίδιου του Υπουργού Οικονομικών όσο και του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών κ. Χρίστου Πατσαλίδη ότι εντός δύο ημερών θα ολοκληρωνότανε η διερεύνηση των σχετικών καταγγελιών, μέχρι σήμερα ουδέν έχει ανακοινωθεί.

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει αμέσως για τα αποτελέσματα της διερεύνησης των καταγγελιών εναντίον του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών.

  Παράλληλα αναπάντητη παραμένει και η ερώτησή μου με αριθμό 23.06.010.03.765, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2014, που αφορά καταγγελίες για προσωπικές σχέσεις του προέδρου των Κυπριακών Αερογραμμών με ιδιοκτήτες ιδιωτικής εταιρείας που εκτέλεσε χωρίς προσφορές εργασίες προς όφελος των Κυπριακών Αερογραμμών και καταγγελίες για την αντιμισθία και τα οδοιπορικά του μέλους του διοικητικού συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών κ. Γιώργου Καλλή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.021, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο θα διεξαχθεί έρευνα σε σχέση με εκείνους τους λειτουργούς του Κτηματολογίου Λεμεσού οι οποίοι υπό την επίβλεψη του κ. Τσολάκη, που ήταν τότε διευθυντής του Κτηματολογίου Λεμεσού και σήμερα αναβαθμίστηκε σε αναπληρωτή διευθυντή του Κτηματολογίου, προέβησαν στην εκτίμηση του πολυσυζητημένου οικοπέδου που αγόρασε η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή “Καλόγηροι” στη Λεμεσό. Το συγκεκριμένο οικόπεδο εκτιμήθηκε πολύ πρόσφατα στις €500.000 από λειτουργούς του Κτηματολογίου Λεμεσού, ενώ για σκοπούς φορολόγησης ακίνητης ιδιοκτησίας εκτιμήθηκε και πάλι από το Κτηματολόγιο στις €700.000.

  Τα ερωτήματα που προκύπτουν και πρέπει να απαντηθούν άμεσα είναι τα εξής:

  1. Ο τρόπος με τον οποίο δικαιολογείται το γεγονός ότι λειτουργοί του Κτηματολογίου έχουν κάνει δύο διαφορετικές εκτιμήσεις μέσα σε διάστημα λίγων μόνο μηνών.

  2. Κατά πόσο χρησιμοποιούνται σήμερα άλλοι συντελεστές εκτίμησης, προκειμένου το κράτος να εισπράττει περισσότερα σε βάρος του πολίτη, συντελεστές οι οποίοι δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία των ακινήτων.

  3. Εάν αυτό δε συμβαίνει και θεωρείται ότι οι εκτιμήσεις που έγιναν για τη φορολογία της ακίνητης ιδιοκτησίας είναι οι σωστές, τότε προκύπτει μείζον θέμα για δημόσιους λειτουργούς και για όσους επόπτευσαν και ενέκριναν, οι οποίοι έδωσαν τις πρώτες εκτιμήσεις με σκοπό να τερματισθεί η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα της αγοράς οικοπέδου της συζύγου του Προέδρου στους Καλογήρους.

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ξεκαθαρίσει κατά πόσο θα ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας τόσο για τον τότε προϊστάμενο του Κτηματολογίου Λεμεσού, που επόπτευε την εκτίμηση και σήμερα αναβαθμίστηκε σε αναπληρωτή διευθυντή του Κτηματολογίου, όσο και για τους άλλους λειτουργούς οι οποίοι εμπλέκονται στο θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.022, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Η απάντηση του αναπληρωτή διευθυντή του Κτηματολογίου στα ερωτήματα που έθεσα σε σχέση με την εκτίμηση του οικοπέδου του προεδρικού ζεύγους στην περιοχή “Καλόγηροι” από το Κτηματολόγιο Λεμεσού, όπως δημοσιεύθηκε από τον αρμόδιο υπουργό στα ΜΜΕ, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι για την εκτίμηση του συγκεκριμένου οικοπέδου λήφθηκε υπόψιν και η μείωση της αξίας του ακινήτου, ένεκα της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία βρέθηκε ο τόπος λόγω κουρέματος με τις ανάλογες επιπτώσεις και στα ακίνητα.

  Συγκεκριμένα, στην απάντησή του ο αναπληρωτής διευθυντής του Κτηματολογίου αναφέρει: «Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει μείωση στις αξίες από την 01.01.2013 μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών ακινήτων του RICS παρουσιάζει μείωση των τιμών των ακινήτων πριν και μετά την απόφαση του Eurogroup της τάξης του 15% περίπου.» «Συνεπώς», συνεχίζει, «το γεγονός ότι η εκτίμηση χρονικά ήταν μετά το Μάρτιο του 2013 δικαιολογεί τη μείωση 15%.»

  Τα ερωτήματα παραμένουν και καλείται ο αρμόδιος υπουργός να τα απαντήσει:

  1. Γιατί το Κτηματολόγιο για σκοπούς φορολόγησης ακίνητης ιδιοκτησίας δεν έλαβε υπόψιν για τον κάθε πολίτη αυτή τη μείωση του 15%, την οποία παραδέχεται ο αναπληρωτής διευθυντής του Κτηματολογίου, ούτως ώστε οι εκτιμήσεις του Κτηματολογίου να πλησιάζουν τις πραγματικές τιμές;

  2. Γιατί οι πολίτες θα πρέπει να καταβάλουν το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας στη βάση των φουσκωμένων τιμών που ίσχυαν πριν από το κούρεμα το Γενάρη του 2013;

  3. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση, δε θα μπορούσε εύκολα να προσαρμοστούν οι αξίες στη βάση των πραγματικών δεδομένων της αγοράς;

  4. Είχαμε την εντύπωση ότι σκοπός της επικαιροποίησης είναι ακριβώς η επικαιροποίηση. Πώς δικαιολογούν την καθήλωση των τιμών στην προ του Eurogroup/κουρέματος εποχή;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.084, ημερομηνίας 27 Αυγούστου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Τα σοβαρότερα προβλήματα στον τομέα των ακινήτων πηγάζουν από τους μεγαλοοφειλέτες οι οποίοι δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους και όχι από τον απλό κόσμο, τον οποίο προσπαθούμε να προστατέψουμε. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια η πρακτική που έχει ακολουθηθεί σε σχέση με τη δυνατότητα που παρέχει ο περί Εταιρειών Νόμος για την εγγραφή από τις τράπεζες κυμαινόμενων επιβαρύνσεων σε μεγάλους δανειολήπτες; Αντιλαμβάνεται ο αρμόδιος υπουργός ότι μέσω της εγγραφής κυμαινόμενων επιβαρύνσεων (floating debentures) οι τράπεζες έχουν απεριόριστες δυνατότητες σε σχέση με τους μεγαλοοφειλέτες, όπως για παράδειγμα ο διορισμός διαχειριστή και η άμεση εκποίηση περιουσιακών στοιχείων χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση; Άρα, αφού το βασικό πρόβλημα για παράδειγμα της Τράπεζας Κύπρου πηγάζει από τους είκοσι μεγαλοοφειλέτες των €6,5 δις, γιατί επικεντρώνεστε σε νέα νομοθεσία για εκποιήσεις; Δε θα μπορούσαν οι τράπεζες να ενεργοποιήσουν τις κυμαινόμενες επιβαρύνσεις και να εκποιήσουν τις περιουσίες των μεγαλοεταιρειών/μεγαλοοφειλετών που δεν τους πληρώνουν;

  2. Έχετε ζητήσει από τις τράπεζες οι οποίες ενέκριναν δανεισμούς εκατοντάδων εκατομμυρίων σε μεγαλοοφειλέτες, τα δάνεια των οποίων ανέρχονται σε δισεκατομμύρια, να ενεργοποιήσουν τις δανειστικές συμβάσεις για κυμαινόμενη επιβάρυνση, αν υπάρχουν, για να επιτύχουν έτσι τον έλεγχο των εταιρειών και την είσπραξη των χρεών; Γνωρίζει ο αρμόδιος υπουργός τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα οι τράπεζες προς την κατεύθυνση της ανάληψης μέτρων προς ανάκτηση κεφαλαίων τα οποία έχουν δανείσει στους μεγαλοοφειλέτες μέσω των εξουσιών που τους παρέχουν οι ρήτρες κυμαινόμενων επιβαρύνσεων;

  3. Αφού το βασικό πρόβλημα είναι οι εταιρείες/μεγαλοοφειλέτες, ο αρμόδιος υπουργός και το αρμόδιο υπουργείο δε μελέτησαν εναλλακτική πρόταση σε σχέση με τις εκποιήσεις, να προωθήσουν δηλαδή νόμο για αυτόματη εισαγωγή ρητρών κυμαινόμενης επιβάρυνσης στις περιπτώσεις όπου τα δάνεια υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο ποσό και δεν εξυπηρετούνται; Με αυτό το τρόπο θα αποφευχθεί η στοχοποίηση του απλού κόσμου και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

  4. Ο νόμος παρέχει στις τράπεζες δικαίωμα να ανακτήσουν τα δάνεια που παραχώρησαν, ακόμα και αν δεν έχουν υπογραφεί συμβάσεις για κυμαινόμενη επιβάρυνση μεταξύ της τράπεζας και των εταιρειών, όπως ο διορισμός εκκαθαριστή στις εταιρείες βάσει του περί Εταιρειών Νόμου ή παραλήπτη βάσει του περί Δικαστηρίων Νόμου. Γνωρίζετε να μας ενημερώσετε σε πόσες και ποιες περιπτώσεις γνωστών μεγαλοοφειλετών, τα ονόματα των οποίων έχουν κατατεθεί στην επιτροπή Θεσμών, ελήφθησαν τέτοια μέτρα για ανάκτηση των χρεών;

  5. Ο νόμος παρέχει επίσης στις τράπεζες το δικαίωμα να εκποιούν ακίνητη περιουσία η οποία είναι ενυπόθηκη και παρέχουν τα εχέγγυα, για να μη δημιουργούνται αδικίες όσον αφορά την τιμή πώλησης του ακινήτου. Αντί να βελτιώσετε την υπηρεσία του Κτηματολογίου, η οποία χρειάζεται δεκαπέντε και πλέον έτη, για να προχωρήσει στην πώληση ενός ενυπόθηκου ακινήτου, και αντί να θέσετε κανονισμούς κατάλληλους που να ελέγχουν το Κτηματολόγιο, ούτως ώστε να προχωρούν οι διαδικασίες έγκαιρα και εντός προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων, παραχωρείτε αυτές τις εξουσίες στις τράπεζες. Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός γιατί από το Μάρτιο του 2013 δεν έλαβε μέτρα για την αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας του Κτηματολογίου αφενός και αφετέρου ζητείται να απαντήσει για ποιους μεγαλοοφειλέτες έγιναν αιτήσεις στο Κτηματολόγιο για πώληση των ενυπόθηκων ακινήτων και πού βρίσκονται αυτές.

  6. Ποια η άποψη του αρμόδιου υπουργού και της Κεντρικής Τράπεζας (και αν υπάρχουν σχετικές μελέτες, που θα έπρεπε να υπάρχουν, παρακαλούμε να τις καταθέσετε) ως προς την κατηγορία των ακινήτων τα οποία θεωρούνται σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ως τα πλέον εμπορεύσιμα. Μήπως λογικά υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για τις μικρές κατοικίες των €100.000-€200.000, με αποτέλεσμα το σχέδιο εκποιήσεων να κτυπήσει τους ιδιώτες, δηλαδή την πρώτη κατοικία, και μήπως αυτός είναι και ο στόχος και η λογική που αναπτύσσεται γύρω από το θέμα των εκποιήσεων;

  7. Τι θα συμβεί στην περίπτωση όπου ένα ακίνητο πωληθεί κάτω από την αξία του δανείου; Ο δανειζόμενος και οι εγγυητές του θα παραμείνουν χρεώστες της τράπεζας για εξόφληση του υπολοίπου;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.093, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014, που αφορά στους παιδεραστές, έχει τεθεί σε ισχύ από τις 4 Ιουλίου 2014.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο καταρτισμός του μητρώου παιδόφιλων και κατά πόσο έχουν δημιουργηθεί και στελεχωθεί οι μηχανισμοί εποπτείας προς υλοποίηση των προνοιών του σχετικού νόμου. Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Ιουνίου 2014, όταν ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος, κάποιοι είχαν ήδη αποφυλακιστεί, ενώ μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη αποφυλακίζονται και άλλοι παιδόφιλοι που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.094, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την άσκηση εποπτείας στους παιδόφιλους, αφού η πολιτεία έκρινε ότι μπορούν να ενταχθούν σε εξωιδρυματική απασχόληση. Το ζητούμενο είναι να μην τους δίνεται η ευκαιρία να παρενοχλήσουν εκ νέου τα θύματά τους. Ως γνωστόν, το μεγαλύτερο ποσοστό καταδικασθέντων για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων, σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές που κατατέθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών κατά τη συζήτηση του θέματος, επαναλαμβάνουν το έγκλημα και μετά την αποφυλάκισή τους.

  Η ερώτηση υποβάλλεται μετά από καταγγελία που μου έγινε πολύ πρόσφατα, την οποία διαβίβασα στην αστυνομία, από μητέρα θύματος με νοητική στέρηση. Σύμφωνα με τη μητέρα, ο θύτης παιδόφιλος, ενώ βρισκόταν σε εξωιδρυματική απασχόληση, παρενόχλησε και πάλι το θύμα του μέσω ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η μητέρα έκανε επίσης γραπτή καταγγελία στο CID Λεμεσού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.108, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Δεδομένου του προβλήματος χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Εθνική Φρουρά, όπως έχει καταδειχθεί σε αλλεπάλληλες έρευνες, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τους μηχανισμούς που υπάρχουν προς αντιμετώπιση και καταστολή του προβλήματος και συγκεκριμένα τα εξής:

  1. Ποια διαδικασία ακολουθείται, από τη στιγμή που εντοπιστεί στρατιώτης χρήστης και ποια βοήθεια του παρέχεται;

  2. Όπως γνωρίζετε ήδη, για τις Ειδικές Δυνάμεις στη βάση κανονισμών δίνεται το δικαίωμα στην Εθνική Φρουρά όπως προβαίνει σε τακτικούς υποχρεωτικούς ελέγχους, προκειμένου να επιβεβαιωθεί κατά πόσο οι εθνοφρουροί που υπηρετούν στις Ειδικές Δυνάμεις έκαναν χρήση ουσιών. Αυτό δεν ισχύει για το υπόλοιπο στράτευμα, με αποτέλεσμα οι διοικήσεις των μονάδων να αφοπλίζονται ενώπιον ενός τόσο σοβαρού προβλήματος. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε αλλαγή των κανονισμών αυτών και να συμπεριλάβετε και τα άλλα σώματα του στρατού πέραν των Ειδικών Δυνάμεων;

  3. Προκάτοχός σας είχε δημιουργήσει εντός του στρατού “Ειδικό γραφείο αντιμετώπισης ναρκωτικών”, στο οποίο παραχωρήθηκαν σημαντικές εξουσίες, και σε συνεργασία με την αστυνομία υπήρχε συστηματικός έλεγχος για την καταπολέμηση του φαινομένου εντός της Εθνικής Φρουράς. Το εν λόγω σώμα ήταν επαρκώς στελεχωμένο με προσωπικό εκπαιδευμένο για το σκοπό αυτό. Σήμερα αντιλαμβάνομαι ότι το εν λόγω τμήμα υποβαθμίστηκε σε προσωπικό και μέσα και ως εκ τούτου είναι αναποτελεσματικό. Δεδομένου του προβλήματος, προτίθεστε να επαναφέρετε το “Ειδικό γραφείο αντιμετώπισης ναρκωτικών” σε πλήρη λειτουργία;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.112, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων πού οφείλεται η αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου για την περίθαλψη και μεταχείριση τοξικομανών. Πότε αναμένεται το αρμόδιο υπουργείο να καταθέσει στη Βουλή το εν λόγω νομοσχέδιο;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.113, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Έχουμε πληροφορηθεί ότι σε ασθενείς καρκινοπαθείς των οποίων η ζωή δύναται να παραταθεί πέραν των πέντε μηνών με τη χορήγηση συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής δε χορηγούνται τα φάρμακα τα οποία κρίνουν ως απαραίτητα οι θεράποντες ιατροί. Να σημειωθεί ότι στις ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζεται πολιτική χορήγησης φαρμάκων, όταν η ζωή παρατείνεται πέραν των πέντε μηνών.

  Το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου έχει ζητήσει με επιστολή στην Επιτροπή Φαρμάκων, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2014, όπως εγκριθούν η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε εξαιρετική γενική κατάσταση (ECOG PS=0) και είναι σχετικά νεαρής ηλικίας, χωρίς ιδιαίτερη συμπτωματολογία, και συγκεκριμένου φαρμάκου στην τρίτη γραμμή θεραπείας (συγκεκριμένα, η χορήγηση nab-πακλιταξέλης).

  Είναι αδιανόητο η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε αυτά τα επίπεδα να παρέχεται μόνο σε όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος. Στην προκειμένη περίπτωση το κόστος ανέρχεται στις €2.800, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας φαρμάκου για τρεις κύκλους θεραπείας.

  Αναμένουμε από τον αρμόδιο υπουργό να εισηγηθεί τρόπους διαχείρισης του συγκεκριμένου θέματος, το οποίο αφορά σε ανθρώπινες ζωές, και, εάν είναι δυνατό, να εγκριθεί αμέσως η χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.120, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας αποστείλει την έκθεση για την αναδιάρθρωση του ΡΙΚ, την ετοιμασία της οποίας ανέλαβε μετά από οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών η PWC. Ήδη το προσχέδιο της έρευνας έχει σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος εδώ και μερικές βδομάδες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.121, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός, ενόψει της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014, όπως μας καταθέσει τη μελέτη την οποία ετοίμασε μετά από οδηγίες της κυβέρνησης Αναστασιάδη ο Ολλανδός σύμβουλος σε σχέση με το πολυασφαλιστικό σύστημα υγείας, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές μελέτες. Αυτό κρίνεται αναγκαίο μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.123, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα πρακτική, ξένοι φοιτητές που ήθελαν να εγγραφούν σε πανεπιστήμια και σχολές της Κύπρου είχαν περιθώριο, φέτος μέχρι τις 12 Αυγούστου, να προσκομίσουν στις πρεσβείες ή τα προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας τα απαιτούμενα έντυπα, προκειμένου να τους παραχωρηθεί άδεια εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

  Αιφνιδίως και κατά έναν περίεργο τρόπο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 12 Αυγούστου 2014, την ημέρα που έληγε η προθεσμία για υποβολή αιτήματος για θεώρηση βίζας, απέστειλε κατεπείγουσα επιστολή με την οποία αλλάζει τα κριτήρια εισδοχής. Ένα από τα νέα κριτήρια είναι όπως οι εν λόγω φοιτητές κατέχουν απολυτήριο με γενικό βαθμό 50/100 (τα τελευταία οκτώ χρόνια ήταν 40/100). Παρά την ορθότητα του κριτηρίου, κατά την προσωπική μου άποψη, ο αιφνίδιος τρόπος με τον οποίο επεβλήθη την τελευταία στιγμή προκαλεί σοβαρές επιπλοκές και καταδεικνύει έλλειψη προγραμματισμού από πλευράς του υπουργείου.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει στα ακόλουθα:

  1. Είναι δυνατόν ουσιώδεις αλλαγές που επηρεάζουν μεγάλο αριθμό ξένων φοιτητών, οι οποίοι συνεισφέρουν και στην οικονομία του τόπου επιλέγοντας να φοιτήσουν στην Κύπρο, να γίνονται, να ανακοινώνονται και να μπαίνουν σε ισχύ τελευταία στιγμή προκαλώντας σοβαρότατη αναστάτωση στον προγραμματισμό των εμπλεκομένων εντός και εκτός Κύπρου; Ποιος ευθύνεται; Τι διορθωτικά μέτρα θα λάβετε;

  2. Δε θα μπορούσε το υφιστάμενο μέτρο να ισχύσει μετά από μια μεταβατική περίοδο, ούτως ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση στην εφαρμογή των νέων κριτηρίων τόσο από πλευράς ξένων φοιτητών όσο και από πλευράς επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων;

  3. Κατέχετε στοιχεία ως προς τον αριθμό των φοιτητών που θα ακυρώσουν ένεκα των όρων που εφαρμόστηκαν την τελευταία στιγμή και ποιες οι οικονομικές συνέπειες για την Κυπριακή Δημοκρατία; Έγινε οποιαδήποτε μελέτη;

  4. Έχετε λάβει υπόψιν πιθανές συνέπειες σε νομικό επίπεδο αν κάποιοι κινηθούν εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της δικαστικής οδού;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.166, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) έχει μηχανισμούς ελέγχου για τη διαπίστωση των στοιχείων που καταθέτουν καθηγητές σε σχέση με την έδρα τους; Εάν ναι, ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί;

  2. Γίνεται διασταύρωση των προσωπικών στοιχείων που δηλώνουν οι καθηγητές στα σχολεία που υπηρετούν με τα στοιχεία τα οποία διατηρεί η ΕΕΥ κυρίως ως προς τη διεύθυνση μόνιμης διαμονής;

  3. Έχουμε πληροφορηθεί πως υπάρχουν περιπτώσεις, μικρός αριθμός, που καθηγητές δηλώνουν αναληθή στοιχεία σε σχέση με τον τόπο διαμονής τους, προκειμένου να πιστώνονται μονάδες ως να υπηρετούν εκτός έδρας. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, λειτουργεί σε βάρος συναδέλφων τους οι οποίοι πειθαρχούν στους κανονισμούς και δηλώνουν την πραγματική τους έδρα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μια τέτοια παράβαση, τι συνέπειες υπάρχουν για τον καθηγητή που δήλωσε αναληθή στοιχεία;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.176, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει ως προς τα μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο του σε σχέση με την προστασία των πολιτών από το θανατηφόρο ιό “Έμπολα”.

  Είναι σαφές πλέον ότι υπάρχει έξαρση κρουσμάτων του ιού “Έμπολα” και στην Ευρώπη. Τα πρώτα κρούσματα έχουν εμφανιστεί και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Πρόεδρος Ομπάμα έχει χαρακτηρίσει τον ιό “Έμπολα” ως το μεγαλύτερο εθνικό κίνδυνο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Πρωθυπουργός Κάμερον συγκάλεσε το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων “Κόμπρα”. Ο αρμόδιος υπουργός καλείται αμέσως να ενημερώσει ως προς τα μέτρα που λαμβάνει η Κύπρος και συγκεκριμένα ως προς τα εξής:

  1. Έχει συσταθεί ομάδα παρακολούθησης της εξάπλωσης του ιού η οποία θα έχει την ευθύνη διαχείρισης οποιουδήποτε κρούσματος παρουσιαστεί στην Κύπρο;

  2. Έχει αυτή η ομάδα καταρτίσει τα αναγκαία ιατρικά πρωτόκολλα διαχείρισης κρουσμάτων ιού “Έμπολα”;

  3. Ποιο νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο θα χρησιμοποιηθεί για νοσηλεία οποιουδήποτε προσώπου ασθενήσει με τον ιό και τι προετοιμασίες έχουν γίνει;

  4. Πόσες προστατευτικές στολές έχει στη διάθεσή της η Κυπριακή Δημοκρατία, για να διασφαλίσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που θα αναλάβει την περίθαλψη οποιουδήποτε ασθενή παρουσιάσει συμπτώματα του ιού; Σημειώνω ότι στην Ισπανία το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχει προβεί σε κινητοποιήσεις μεταξύ άλλων και λόγω του ότι οι προστατευτικές στολές δεν είναι κατάλληλες όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

  5. Τι εκπαίδευση ή/και ενημέρωση έχει γίνει στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που θα κληθεί να χειριστεί οποιοδήποτε κρούσμα του ιού “Έμπολα”;

  6. Υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης από το κυπριακό κράτος στα πειραματικά εμβόλια; Πού χρησιμοποιούνται ήδη τα εμβόλια αυτά;

  7. Τι σκέψεις γίνονται σε σχέση με ελέγχους στα αεροδρόμια, λιμάνια και οδοφράγματα σε σχέση με άτομα που ταξίδεψαν σε χώρες της Αφρικής οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τον ιό “Έμπολα”;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.204, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει κατά πόσο έχει προβληματιστεί ως προς την εισαγωγή μαθήματος οδικής ασφάλειας, ειδικά στη μέση εκπαίδευση (Γ΄ τάξη λυκείου και τεχνικής), δεδομένου ότι σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία οι μαθητές απευθύνονται για μαθητική άδεια στα 17,5 τους χρόνια.

  Είναι σημαντικό να καλλιεργηθεί συνείδηση οδικής ασφάλειας στους εφήβους και υπεύθυνης συμπεριφοράς κατά την οδήγηση, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αύξηση θανατηφόρων ατυχημάτων.

  Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατέθεσε το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου στο κοινοβούλιο, η Κύπρος είναι ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά πολιτών που δε θεωρούν μεγάλο ρίσκο την οδήγηση μετά από κατανάλωση δύο ή περισσότερων ποτών, ενώ παράλληλα η σχετική έρευνα καταδεικνύει σοβαρότατο πρόβλημα στη χρήση αλκοόλ από εφήβους.

  Δύο στους εκατό θανάτους που συμβαίνουν στην Κύπρο οφείλονται στο αλκοόλ. Ως εκ τούτου, η διδασκαλία μαθήματος σε τακτική βάση με στόχο την καλλιέργεια οδικής συνείδησης θα συμβάλει τα μέγιστα στην πρόληψη ατυχημάτων και στη διάσωση ανθρώπινων ζωών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.227, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Στην κοινότητα Λυμπιών διαμορφώθηκε η πλατεία Αγίου Γεωργίου ως κλειστή ζώνη με πέτρινο επίστρωμα, η οποία και αναβαθμίζει την αισθητική της κοινότητας. Ενώ οι οδηγίες του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων επέτρεπαν τη διέλευση οχημάτων για ορισμένες μόνο ώρες μέσω μετακινούμενων πασσάλων, το κοινοτικό συμβούλιο αυθαίρετα αφαίρεσε τους πασσάλους, επιτρέποντας τη διέλευση μηχανοκινήτων όλο το εικοσιτετράωρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η επένδυση να καταστρέφεται και να αλλοιώνεται. Επιπλέον, προκαλείται οχληρία άκρως ενοχλητική για όσους είναι αναγκασμένοι να κατοικούν σε σπίτια που εφάπτονται της πλατείας.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει, ούτως ώστε να προστατευθεί η πλατεία, η οποία κατασκευάστηκε ως αντισταθμιστικό μέτρο για τα ΧΥΤΥ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.233, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Τι αριθμός διακρατικών συμφωνιών έχει υπογραφεί εκ μέρους του κράτους, τα δικαιώματα των οποίων εκχωρήθηκαν στις Κυπριακές Αερογραμμές;

  2. Προτίθεται το κράτος να κοστολογήσει ή έχει κοστολογήσει εκάστη διακρατική συμφωνία; Ποια η υπολογιζόμενη αξία τους σήμερα;

  3. Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται για την εξαγορά των Κυπριακών Αερογραμμών θα εξαγοράσουν αυτές τις συμφωνίες;

  4. Υπάρχει περίπτωση το κράτος να μεταβιβάσει τα δικαιώματα που απέκτησε η Κυπριακή Δημοκρατία με τις υπογραφείσες διακρατικές συμφωνίες δωρεάν μαζί με την εξαγορά του λογότυπου και την ονομασία των Κυπριακών Αερογραμμών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.241, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει σε πιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες σε σχέση με την τροποποίηση του Περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου (Κεφ. 144), με απώτερο στόχο τη μείωση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα στα παιδιά και τους νέους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.242, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Σε ποιες αεροπορικές εταιρείες και σε ποιο ποσό ανέρχεται η επιχορήγηση του ΚΟΤ προς αυτές για σκοπούς διαφήμισης και με στόχο την αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού;

  2. Θα συνεχίσει η κυβέρνηση να επιχορηγεί τις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους μέσω των συμφωνιών με τη HERMES και τον ΚΟΤ μετά τον τερματισμό των δρομολογίων των Κυπριακών Αερογραμμών;

  Με ποια ποσά προβλέπεται ότι θα επιχορηγούνται ετήσια από το κράτος η AEGEAN και η RYANAIR, όταν θα αρχίσουν να πετούν προς νέους προορισμούς;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.243, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποιο ποσό για ενοίκια καταβάλλουν οι Κυπριακές Αερογραμμές προς τη HERMES σε ετήσια βάση για τα κτίρια τα οποία οι Κυπριακές Αερογραμμές έκτισαν με δικά τους έξοδα, πριν να αναλάβει η HERMES τη διαχείριση των αεροδρομίων;

  2. Αληθεύει ή όχι ότι την επιχορήγηση την οποία καταβάλλει η HERMES στη RYANAIR, για να φέρνει επιβάτες, στο τέλος την πληρώνει ο Κύπριος φορολογούμενος και όχι η HERMES, γιατί η επιχορήγηση αφαιρείται από το ποσό που η HERMES είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στην Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με τους φόρους που εισπράττει;

  3. Ποιο ποσό έχει καταβληθεί στη RYANAIR από το κράτος τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε μορφή επιδότησης/επιχορήγησης;

  4. Αληθεύει ότι για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου το κυπριακό κράτος καταβάλλει αποζημίωση στην HERMES;

  Τι προνοεί αυτή η συμφωνία; Παρακαλώ όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.244, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έχετε απαντήσει ως αρμόδιος υπουργός στην επιστολή της Κομισιόν του Φεβρουαρίου 2014 [C(2014)470] σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις, η οποία απευθυνόταν στον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας; Παρακαλώ να κατατεθεί η απάντηση από πλευράς κυβέρνησης στη συγκεκριμένη επιστολή, εάν έχετε απαντήσει. Εάν όχι, να μας εξηγήσετε γιατί τηρήθηκε σιγή ιχθύος.

  2. Γιατί η κυπριακή κυβέρνηση δεν ακολούθησε τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες οι οποίες τηρούνται, όταν πωλούνται κρατικά περιουσιακά στοιχεία;

  3. Είναι η όχι παράνομο να προχωρά σε διαπραγμάτευση ένας εκ των μετόχων, στην προκειμένη περίπτωση η κυπριακή κυβέρνηση, και να διαπραγματεύεται την πώληση περιουσιακών στοιχείων των Κυπριακών Αερογραμμών χωρίς την εμπλοκή του διοικητικού συμβουλίου;

  4. Αρχικά είχαν επιλεγεί εννέα εταιρείες. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί δε δόθηκε η ευκαιρία και στις εννέα να προχωρήσουν σε δεσμευτικές προτάσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παράπονα και ενστάσεις ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

  5. Υπήρξε αναφορά ότι δύο εταιρείες έχουν επιλεγεί στη βάση ποιοτικών κριτηρίων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Daily Mail”, η αεροπορική εταιρεία RYANAIR θεωρείται η δεύτερη χειρότερη στον κόσμο. Ποια είναι τα ποιοτικά κριτήρια, που κατά την άποψή μας είναι αόριστα; Αντιλαμβάνεστε ότι η ασφάλεια στις αερογραμμές είναι υψίστης σημασίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.245, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποιος αποφάσισε να δώσει οδηγίες στους HOGAN and LOVELLS να μεταφέρουν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις Βρυξέλλες ότι η κυπριακή κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να πωλήσει μετοχικό πακέτο των Κυπριακών Αερογραμμών και ότι το ενδιαφέρον από πλευράς κυπριακής κυβέρνησης επικεντρώνεται στην πώληση περιουσιακών στοιχείων;

  2. Ποιο αρμόδιο πρόσωπο στις Βρυξέλλες απάντησε στην κυπριακή κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει πιθανότητα έγκρισης κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

  3. Ποιο πολιτικό πρόσωπο μετέβη στις Βρυξέλλες εκ μέρους της κυπριακής κυβέρνησης, για να υποστηρίξει την έγκριση των κρατικών ενισχύσεων; (Αυτό συνέβη με άλλες χώρες, οι οποίες ζήτησαν έγκριση για κρατικές ενισχύσεις, όπως η Μάλτα, η Λετονία, η Τσεχία, η Πολωνία.)

  4. Ποιοι οι λόγοι που οδήγησαν στην αντικατάσταση του δικηγόρου Πάρη Ανέστη, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για όλες τις επιβεβλημένες επαφές με τα στελέχη της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού της Κομισιόν και ο οποίος χειριζόταν τις υποθέσεις των Κυπριακών Αερογραμμών στις Βρυξέλλες;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.305, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2014, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πόσα εκατομμύρια ανέρχονται οι οφειλές της Hermes Airports προς το κράτος τα τελευταία δύο χρόνια, στη βάση της συμφωνίας για επιστροφή στην Κυπριακή Δημοκρατία του 1/3 των φόρων αεροδρομίου και άλλων χρεώσεων. Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που έχει καταβληθεί από τα οφειλόμενα, καθώς και για το υπόλοιπο που παραμένει.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.350, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο ο Έφορος Φορολογίας, στο πλαίσιο των εξουσιών που του παρέχει ο νόμος, θα προχωρήσει σε ενδελεχή έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων όσων καταδικάζονται για θέματα φοροδιαφυγής, διαφοράς ή είναι ύποπτοι ή κατηγορούνται σε σχέση με θέματα διαφθοράς. Έχουν δοθεί τέτοιες οδηγίες;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.352, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε εκτενή απάντησή του με αρ. 23.06.010.03.618, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2014, ο Υπουργός Γεωργίας έδωσε αναλυτικό προγραμματισμό ως προς την υλοποίηση του έργου του αποχετευτικού συστήματος του συμπλέγματος Σολιάς, το οποίο είναι κατά 85% συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην ερώτησή μου με τον ίδιο αριθμό, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2014, η οποία εστάλη στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εξέφραζα τις ανησυχίες μου σε σχέση με την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, μη τηρουμένων των οποίων η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκαλείτο να πληρώσει αποζημιώσεις.

  Με έκπληξη πληροφορήθηκα ότι σε σύσκεψη, η οποία έγινε στο γραφείο του αναπληρωτή επάρχου στις 18 Δεκεμβρίου 2014, οι κοινοτάρχες του συμπλέγματος Σολιάς ενημερώθηκαν ότι το έργο δε θα υλοποιηθεί. Επιπλέον, στους προϋπολογισμούς του υπουργείου για το 2015 δεν έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για το εν λόγω έργο ούτε έχει προχωρήσει η προκήρυξη προσφορών. Στις 30 Δεκεμβρίου 2014 έφτασε σε μένα επιστολή-καταγγελία σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα από το σύμπλεγμα κοινοταρχών Σολιάς, η οποία επισυνάπτεται.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει άμεσα κατά πόσο οι καταγγελίες για απόφαση για μη υλοποίηση του έργου υφίστανται και κατά πόσο αίρονται τα όσα καταγράφονται στην τετρασέλιδη απάντησή του, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2014, καθώς και για τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, με κίνδυνο να χαθεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιβληθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία χρηματικό πρόστιμο.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.374, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Έχουμε πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προτίθεται να δημιουργήσει κέντρα εξυπηρέτησης αγροτών. Σήμερα το Τμήμα Γεωργίας διαθέτει σε κάθε επαρχία γεωργικά γραφεία, τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες στους αγρότες.

  Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι περισσότερο θα διεκπεραιώνουν τα κέντρα αυτά, ποιο το κόστος για τη Δημοκρατία και ποια περιοχή έχει επιλεγεί για τη δημιουργία του πρώτου κέντρου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.389, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια της ερώτησής μας με αρ. 23.06.010.03.414, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2014, και μετά την περίληψη σχετικής αναφοράς στη σελ. 19 της ετήσιας έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2013 [Παρατηρήθηκε ότι Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, λαμβάνει σύμφωνα με τον περί Ωφελημάτων (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων) Νόμο αρ. 131(Ι)1988, μηνιαίο επίδομα για την απασχόληση ιδιαιτέρας γραμματέως συνολικού ύψους €3.019. Επίσης βάσει του περί Υπουργών και του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου αρ. 22/1960, δικαιούται μηνιαίο κατ’ αποκοπή επίδομα για γραμματειακές υπηρεσίες ύψους €1.025,16. Σύσταση: Το Υπουργείο Οικονομικών να προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για κατάργηση της καταβολής διπλού επιδόματος για γραμματειακές υπηρεσίες στις περιπτώσεις που Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων διετέλεσε και Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων.”], παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο η εκτελεστική εξουσία προτίθεται να καταθέσει τροπολογία στη σχετική νομοθεσία, με σκοπό τη ρύθμιση του φαινομένου της καταβολής διπλών επιδομάτων της ίδιας κατηγορίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.390, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια της ερώτησής μας με αρ. 23.06.010.03.683, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2014, και μετά την περίληψη σχετικής αναφοράς στη σελ. 18 της ετήσιας έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το 2013 (“Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι, αν και θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το δικαίωμα των Υπουργών να επιλέγουν τους πολύ στενούς συνεργάτες τους, αυτή η ανάγκη, αν δεν μπορεί να καλυφθεί με απόσπαση από το δημόσιο τομέα, τότε θα πρέπει να γίνεται με προκαθορισμένο τρόπο, για εκείνες μόνο τις συγκεκριμένες θέσεις που θα εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια του Προϋπολογισμού, με όρους εργοδότησης και μισθό που θα έχουν τύχει της έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων και στη βάση μιας νόμιμης διαδικασίας εργοδότησης προσωπικού που θα διασφαλίζει ότι η εργοδότηση των συνεργατών και συμβούλων αυτών θα τερματίζεται αυτόματα με τη λήξη της θητείας του Υπουργού. Η Υπηρεσία θεωρεί ότι το άρθρο 11 του πιο πάνω Νόμου δεν καλύπτει τις υπό αναφορά προσλήψεις και συνεπώς θα πρέπει να διαμορφωθεί από την εκτελεστική εξουσία το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την εργοδότηση τέτοιων προσώπων.”) σχετικά με τους παράνομους διορισμούς συμβούλων στα υπουργεία, ζητούμε ενημέρωση ως προς την πρόθεση του υπουργού να προχωρήσει σε άρση της παρανομίας και στη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που να διέπει τις πιο πάνω προσλήψεις, ως και η εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.417, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «H Cytavision τα τελευταία 9 χρόνια δαπάνησε πάνω από €100 εκατομ. σε υπηρεσίες από το συγκρότημα LTV-ALPHA. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα κάτωθι:

  1. Το ακριβές ποσό που δαπανήθηκε, τις υπηρεσίες που συμπεριλάμβανε και αν αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι συνδρομητές ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας. Θα θέλαμε επίσης να συμπεριληφθούν τόσο το συμβόλαιο αγοράς του καναλιού “Premiership” από την LTV, που έγινε το Φεβρουάριο του 2014, όσο και το συμβόλαιο της εξαγοράς των καναλιών της LTV, που έγινε το καλοκαίρι του 2014.

  2. Όλες τις σχετικές πληροφορίες (ποσά, προμηθευτές και διάρκεια) για αθλητικό περιεχόμενο του εξωτερικού (Champions League, Europa League, εθνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, εθνικά πρωταθλήματα καλαθοσφαίρισης, προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων, άλλα αθλήματα κ.λπ.), καθώς και για τα κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου περιεχομένου, καθώς και των προμηθευτών για τα τελευταία χρόνια.

  3. Τους όρους συμφωνίας με τον ΑΠΟΕΛ και με την Ανόρθωση για τα έτη 2014-19 και τη σύγκρισή τους με παρόμοια συμβόλαια που έγιναν παλαιότερα.

  4. Τυχόν μειώσεις σε συμβόλαια κυπριακών ομάδων ποδοσφαίρου εν μέσω οικονομικής κρίσης τόσο το 2013 όσο και το 2014.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.421, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Ο Έφορος Φορολογίας έχει προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη έρευνα, ούτως ώστε να διαπιστώσει με ποιο τρόπο οι εταιρείες από τις οποίες χρηματίζονταν άτομα στην υπόθεση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ) και που το έχουν παραδεχτεί παρουσίαζαν αυτές τις πληρωμές εκατομμυρίων στα βιβλία που υπέβαλλαν στον Έφορο Φορολογίας. Εάν μέχρι σήμερα ουδεμία ενέργεια δεν έχει γίνει, πότε και πώς προτίθεται ο Έφορος Φορολογίας να προχωρήσει και γιατί δεν το έχει πράξει μέχρι σήμερα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.425, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Ο Υπουργός Οικονομικών, σε απαντητικές επιστολές του, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου και 18 Σεπτεμβρίου 2013, όσον αφορά στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.02.287 (Κατάλογος με τα ονόματα Κυπρίων καταθετών στην Τράπεζα HSBC της Γενεύης-Λίστα Λαγκάρντ), ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2012, μας ενημέρωνε ότι το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχε αναθέσει στον πρέσβη της Κύπρου στη Γαλλία να προβεί στις δέουσες ενέργειες για εξασφάλιση του εν λόγω καταλόγου. Μάλιστα, επεσήμανε ότι η γαλλική πλευρά είχε πει στον πρέσβη μας πως θα αντιμετωπίσει θετικά το αίτημά μας, “λαμβάνοντας υπόψη πως η επεξεργασία των δεδομένων θα χρειαστεί κάποιο χρόνο”. Αυτό έγινε το Φεβρουάριο του 2013.

  Το Μάρτιο του 2013, μέσω επιστολής προς το αρμόδιο άτομο στο Υπουργείο Οικονομικών της Γαλλίας, το οποίο είχε υποδειχθεί στον πρέσβη μας, είχε εκφρασθεί η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας για άμεσο χειρισμό του θέματος.

  Από το Μάρτιο του 2013 μέχρι σήμερα ουδεμία ενημέρωση είχαμε και τίθεται το ερώτημα ως προς τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο αρμόδιος υπουργός στο διάστημα των τελευταίων δύο χρόνων, προκειμένου να εξασφαλίσει τη λίστα Λαγκάρντ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.430, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε τοποθέτησή του ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας τόσο στο Γ΄ Πρόγραμμα του ΡΙΚ όσο και στο πρωινό ενημερωτικό πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ημερομηνίας 12.2.2015, άφησε σοβαρότατες αιχμές ως προς την ασφάλεια των Κεντρικών Φυλακών, αφού η Νομική Υπηρεσία έκανε αποδεκτό τον ισχυρισμό του τέως δημάρχου Πάφου ότι εντός των φυλακών απειλείται η ζωή του. Αποτέλεσμα ήταν να μην επιτρέψει την παραπομπή του στις Κεντρικές Φυλακές. Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας απαντούσε σε ερωτήσεις ως προς την επιλογή της Νομικής Υπηρεσίας να μη μεταφερθεί ο τέως δήμαρχος Πάφου στις Κεντρικές Φυλακές και την απόφασή της να επιλεγεί άλλος χώρος, για να τεθεί υπό φρούρηση και να ενταχθεί σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.

  Μετά από σειρά αυτοκτονιών στις Κεντρικές Φυλακές ο ισχυρισμός ότι κάποιοι εξακολουθούν να έχουν μηχανισμούς ελέγχου και επιρροής εντός των φυλακών, ισχυρισμός που γίνεται αποδεκτός από τη Νομική Υπηρεσία διά στόματος Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, είναι σοβαρότατος και ανησυχητικός.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο υπάρχει ασφάλεια για τους κρατουμένους, από τη στιγμή που αφήνονται τέτοιες αιχμές.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.436, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου το πρόγραμμα εκπαίδευσης κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές να συνεχιστεί απρόσκοπτα.

  Το πρόγραμμα ξεκίνησε εδώ και χρόνια. Από το 2010 υπήρξε ουσιαστική αναβάθμιση, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός κρατουμένων να συμμετέχει στα μαθήματα, γι’ αυτό και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει αυξήσει τον προϋπολογισμό για το εν λόγω πρόγραμμα. Έχει γίνει οποιαδήποτε αξιολόγηση από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού μέχρι σήμερα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.486, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Απαντώντας στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.782, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2014, στις 20 Νοεμβρίου 2014, ο Υπουργός Υγείας μάς πληροφορούσε ότι η Επιτροπή Φαρμάκων σε προσεχή συνεδρία της θα επαναξιολογούσε το αίτημα για συμπερίληψη στο κρατικό συνταγολόγιο του σκευάσματος “Vyndaqel (Tafamidis)”.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και αν έχει ενταχθεί το πιο πάνω σκεύασμα στο κρατικό συνταγολόγιο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.541, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει πότε προτίθεται να καταθέσει στο κοινοβούλιο το τροποποιητικό νομοσχέδιο σε σχέση με την Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων. Δέσμευσή του ήταν ότι αυτό θα συνέβαινε εντός 15 ημερών από τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, ημερομηνίας 3 Φεβρουαρίου 2015.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.544, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Με την ψήφιση του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014 συστάθηκε η Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων. Πέραν των υποχρεώσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που είναι μέλος της Αρχής Εποπτείας, οι οποίες προβλέπονται στο νόμο, η αστυνομία οφείλει, βάσει της νομοθεσίας, να προβεί στις πιο κάτω δράσεις:

  1. Καταχώριση των καταδικών στο ποινικό μητρώο των καταδικασθέντων.

  2. Δημιουργία αρχείου και καταχώριση στο εν λόγω αρχείο στοιχείων που αφορούν τους Καταδικασθέντες, καθώς και εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το άρθρο 22.

  3. Ειδοποίηση προς όλους τους σταθμούς για την υποχρέωσή τους με βάση το άρθρο 24.

  4. Ενημέρωση του Γενικού Εισαγγελέα για τη λήξη της υποχρέωσης ειδοποίησης, για να μπορεί να υποβληθεί αίτημα με βάση το άρθρο 26.

  5. Ενημέρωση του καταδικασθέντος με βάση το άρθρο 26(3).

  6. Ενημέρωση του Γενικού Εισαγγελέα για τα όσα θα απαιτηθούν από το δικαστήριο με βάση τα άρθρα 26(4) και 53.

  7. Επιμόρφωση των ανακριτών [άρθρο 29(γ)].

  8. Ενημέρωση για τις πρόνοιες του άρθρου 31.

  9. Ενημέρωση όλων των αστυνομικών για τις υποχρεώσεις τους με βάση τα άρθρα 30, 31, 33, 37, 38(3)-38(6), 41, 42 (ιδιαίτερα σημαντικό), 43, 52(4), 52(7) και 54.

  10. Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το άρθρο 36 σε σχέση με το θύμα.

  11. Ενημέρωση και συνεργασία με το Τμήμα Φυλακών για τους καταδικασθέντες και την αναμενόμενη αποφυλάκισή τους, για να είναι δυνατή η προώθηση αίτησης από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με βάση το άρθρο 53.

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τις μέχρι τώρα ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το υπουργείο του για την εφαρμογή της πιο πάνω νομοθεσίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.545, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Με την ψήφιση του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014 συστάθηκε η Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων. Μέλος της Αρχής Εποπτείας είναι και το Υπουργείο Υγείας (Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας), το οποίο οφείλει, βάσει της νομοθεσίας, να προβεί στις πιο κάτω δράσεις:

  1. Ενημέρωση όλων των λειτουργών και επαγγελματιών υγείας για την υποχρέωση αποκάλυψης και προώθησης καταγγελίας σε περίπτωση υποψίας ή γνώσης για κακοποίηση ή εκμετάλλευση και τις πιθανές επιπτώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους, καθώς και για τη μη δυνατότητα επίκλησης του επαγγελματικού απορρήτου (άρθρο 30).

  2. Ετοιμασία και ετοιμότητα για προσφορά προγραμμάτων σε υπόπτους ή καταδικασθέντες από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

  3. Εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τα άρθρα 45 και 53(3), (4), (5) και (6) σε σχέση με τη στήριξη των θυμάτων και των οικογενειών τους και τη λήψη μέτρων παρέμβασης, αντίστοιχα, καθώς και κατάρτιση των υπαλλήλων.

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει λεπτομερώς για τις μέχρι τώρα ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το υπουργείο του για την εφαρμογή των πιο πάνω προνοιών της νομοθεσίας, καθώς και για το ύψος των κονδυλίων που προτίθεται να διαθέσει για την υλοποίηση των πιο πάνω υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από το νόμο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.546, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Με την ψήφιση του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014 συστάθηκε η Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων. Μέλος της Αρχής Εποπτείας είναι και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο οφείλει, βάσει της νομοθεσίας, να προβεί στις πιο κάτω δράσεις:

  1. Ίδρυση Ταμείου Στήριξης και οργάνωση της διαχείρισής του (άρθρο 46).

  2. Ενημέρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για όλες τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με το νόμο.

  3. Προώθηση κανονισμών με βάση τα άρθρα 37(4) και 46(2).

  4. Ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την πρόνοια του άρθρου 37(5) για την αποζημίωση των θυμάτων για τα έξοδά τους για τη συμμετοχή τους στην ποινική διαδικασία.

  5. Ενημέρωση εργοδοτών για το άρθρο 22(6) και την υποχρέωση αναζήτησης πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου.

  Ταυτόχρονα, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας οφείλουν να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

  1. Να ενημερώσουν τους λειτουργούς τους για την υποχρέωση που πηγάζει από το άρθρο 30 και τις επιπτώσεις μη συμμόρφωσης με αυτό.

  2. Να τηρούν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τα άρθρα 31, 32, 33, 42(1) και 54 και αφορούν τα εξής:

  α. Λήψη μέτρων συνδρομής, στήριξης και προστασίας.

  β. Έκδοση διατάγματος απομάκρυνσης θύματος.

  γ. Έκδοση προσωρινού διατάγματος αποκλεισμού.

  δ. Προστασία των θυμάτων στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.

  ε. Εκπαίδευση λειτουργών.

  3. Να ενημερώνουν για τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το άρθρο 36 σε σχέση με το δικαίωμα λήψης πληροφοριών από το θύμα.

  4. Να στηρίζουν τα θύματα σύμφωνα με το άρθρο 45 και να συντονίζουν τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες [άρθρο 45(5)].

  5. Να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα προληπτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 52, και να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα και μέτρα παρέμβασης.

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει λεπτομερώς για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί το υπουργείο του για την άμεση εφαρμογή του πιο πάνω νόμου, καθώς και για το ύψος των κονδυλίων που προτίθεται να διαθέσει για την υλοποίηση των πιο πάνω υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από το νόμο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.547, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Με την ψήφιση του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου του 2014 συστάθηκε η Αρχή Εποπτείας Καταδικασθέντων για Αδικήματα Σεξουαλικής Φύσης κατά Ανηλίκων. Μέλος της Αρχής Εποπτείας είναι και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο οφείλει, βάσει της νομοθεσίας, να προβεί στις πιο κάτω δράσεις:

  1. Λήψη λευκού ποινικού μητρώου σε περιπτώσεις που θα εργοδοτήσει άτομα που θα δουλεύουν με παιδιά [άρθρο 22(6)].

  2. Ενημέρωση καθηγητών και δασκάλων για την υποχρέωσή τους για καταγγελία σε περίπτωση κακοποίησης ή εκμετάλλευσης και τις πιθανές επιπτώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης (άρθρο 30).

  3. Ενημέρωση διευθύνσεων σχολείων και συνδέσμων γονέων για την ανάγκη λήψης πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου, όντας ο μεγαλύτερος εργοδότης ατόμων σε χώρους όπου συχνάζουν παιδιά. Ο όρος “προσωπικό” περιλαμβάνει όχι μόνο καθηγητές, αλλά και κηπουρούς, οδηγούς λεωφορείων, υπευθύνους καντίνας κ.λπ.

  4. Ενημέρωση όλων των συλλόγων (αθλητικών, προσκόπων, φιλανθρωπικών οργανισμών που λειτουργούν σε σχολεία δημόσια και ιδιωτικά κ.λπ.) τους οποίους εποπτεύει για την υποχρέωση λήψης πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου.

  5. Οργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης στα σχολεία και στην κοινωνία (άρθρα 55 και 56).

  6. Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού [άρθρο 52(4)].

  7. Τακτική κατάρτιση των υπαλλήλων του που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με παιδιά θύματα (άρθρο 54).

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει άμεσα και αναλυτικά για το ύψος των κονδυλίων που προτίθεται να διαθέσει το υπουργείο του για την υλοποίηση των πιο πάνω υποχρεώσεων οι οποίες καθορίζονται από τον εν λόγω νόμο, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί μέχρι σήμερα για την εφαρμογή του νόμου αυτού.

  Ταυτόχρονα, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για το πώς προτίθεται το υπουργείο του να συμβάλει στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (προδημοτική, δημοτική και μέση εκπαίδευση) στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων αναλυτικών προγραμμάτων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.585, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει γιατί οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας αρνούνται να χορηγήσουν το φάρμακο EXJADE σε νέα περιστατικά ασθενών, ενώ συνεχίζεται η χορήγηση μόνο σε αυτούς που ήταν ενταγμένοι στο πρόγραμμα για τη λήψη του φαρμάκου.

  Σύμφωνα με θεράποντες γιατρούς, υπάρχουν ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στα σκευάσματα DESFERAL και FERRIPROX. Αποτέλεσμα της μη ανταπόκρισης η μη σωστή αποσιδήρωση και πολλές επιπλοκές.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για το τι προτίθεται να πράξει για την επίλυση του θέματος και την άμεση χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου στους ασθενείς που το έχουν ανάγκη, σύμφωνα πάντα με τους θεράποντες γιατρούς του δημοσίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.098, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Έπειτα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2015, και την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2015, για την εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων μιας (1) θέσης Διευθυντή Φυλακών (Κλ. Α15 και Α16) για τις ανάγκες του Τμήματος Φυλακών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί, ώστε να πληρωθεί η συγκεκριμένη θέση το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα σοβαρά προβλήματα εντός των φυλακών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.127, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε απάντησή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.430, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2015, όσον αφορά στη μεταφορά του κυρίου Σ. Βέργα σε χώρο εκτός των Κεντρικών Φυλακών για λόγους προστασίας της σωματικής του ακεραιότητας απάντησε επί λέξει μεταξύ άλλων:

  1. «Τόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και το Τμήμα Φυλακών δεν γνωρίζουν τις ισχυριζόμενες απειλές που δέχτηκε ο κ. Βέργας.»

  2. «Εντάχθηκε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων για τους λόγους που έκριναν ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας στο πλαίσιο του Νόμου και αυτοί δεν μπορεί να συνδέονται με το επίπεδο ασφάλειας των Φυλακών. Οι οποιεσδήποτε απειλές εναντίον του κ. Βέργα δεν μπορούν να εκλαμβάνονται ως δεδομένη απειλή για την ασφάλειά του εντός των Φυλακών».

  Εύλογα τίθεται το ερώτημα ως προς τις υφιστάμενες συνθήκες κράτησης του κ. Βέργα και καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου το καθεστώς κράτησής του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.136, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Με απάντησή του, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2015, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.010.04.421 ο Υπουργός Οικονομικών μάς πληροφορεί ότι ο Έφορος Φορολογίας, σε συνεργασία με το Γενικό Εισαγγελέα, επιλαμβάνεται του θέματος που εγείρεται στην εν λόγω ερώτηση.

  Η ερώτηση απευθύνετο στον Υπουργό Οικονομικών και μ’ αυτή ζητούσα να πληροφορηθώ αν ο Έφορος Φορολογίας είχε προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη έρευνα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί με ποιο τρόπο οι εταιρείες από τις οποίες χρηματίζονταν άτομα, οι οποίες υπερχρέωναν υπηρεσίες στην υπόθεση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (ΣΑΠΑ) και που το έχουν παραδεχθεί στη διάρκεια των ανακρίσεων παρουσίαζαν αυτές τις πληρωμές στα βιβλία που υπέβαλλαν στον Έφορο Φορολογίας.

  Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εκ νέου αν όντως προτίθενται οι αρχές του κράτους να κινηθούν και να ελέγξουν τις εταιρείες αυτές. Είναι προφανές ότι, για να εξακολουθούν μέχρι σήμερα να υποβάλλουν προσφορές για έργα του δημοσίου, ουδεμία ενέργεια έχει γίνει ούτε από πλευράς Εφόρου Φορολογίας ούτε από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας.

  Επιπρόσθετα, είχε αναληφθεί δέσμευση από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και τη Νομική Υπηρεσία για εξεύρεση τρόπων, ούτως ώστε οι εταιρείες που παραδέχτηκαν ότι χρημάτιζαν άτομα και υπερχρέωναν το δημόσιο να μην μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για έργα του δημοσίου, πράγμα που επίσης δεν έγινε μέχρι σήμερα.

  Αναμένουμε ενημέρωση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.137, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας σε σχέση με το διαγωνισμό για τη βελτίωση της λεωφόρου Περνέρα στο Παραλίμνι (Αρ. Διαγωνισμού PS/C/718) θα εισακουσθεί ή κατά πόσο το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων θα επιμείνει στους όρους προκήρυξης, οι οποίοι δημιουργούν εύλογα ερωτήματα και υποψίες ότι φωτογραφίζουν συγκεκριμένες εταιρείες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.144, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Πόσες εργοληπτικές εταιρείες (Α΄ Τάξης, Τεχνικά Έργα) έχουν εκτελέσει έργα οδοποιίας αξίας τουλάχιστον €4 εκατομ. τα τελευταία πέντε χρόνια (2010-2014); Παρακαλώ να παρατεθούν αναλυτικά.

  2. Ποιες είναι αυτές οι εργοληπτικές εταιρείες;

  3. Δεδομένων των περιοριστικών όρων που αναφέρονται σε κάποιες εκ των προκηρύξεων, όπως:

  α. αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας (current ratio) κατά μέσο όρο τα έτη 2012, 2013 και 2014 τουλάχιστον ίσος με 1.1,

  β. αριθμοδείκτης κάλυψης πληρωτέων τόκων (interest cover ratio) κατά μέσο όρο τα έτη 2012, 2013 και 2014 τουλάχιστον ίσος με 2,

  γ. μέσος όρος γενικού κύκλου εργασιών τα έτη 202, 2013 και 2014 ίσος τουλάχιστον με €6 εκατομ.

  δ. συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έργου οδοποιίας αξίας τουλάχιστον €4 εκατομ. ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια,

  δε θεωρείτε ότι ένεκα συνθηκών οικονομίας, καθώς και περιορισμένου αριθμού έργων για τα οποία προκηρύσσονται διαγωνισμοί, περιορίζεται η ευρύτητα συμμετοχής στο πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού; Δε θα έπρεπε και οι 25/27 εργοληπτικές εταιρείες που κατέχουν άδεια Τάξης Α΄ να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.151, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει πόσα κτίρια από αυτά που ενοικιάζονται από το κράτος για τη στέγαση κυβερνητικών οργανισμών και τμημάτων δεν έχουν τελική έγκριση. Όταν στον κάθε πολίτη επιβάλλεται η απόκτηση τελικής έγκρισης, δε θα έπρεπε το ίδιο το κράτος σε συμφωνίες που υπογράφει για ενοίκια εκατομμυρίων να επιβεβαιώνει πριν την υπογραφή συμβολαίων ότι όλα γίνονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους και να ζητείται από τον ιδιοκτήτη η τελική έγκριση; Τι διορθωτικά μέτρα λαμβάνει σχετικά ο Φορέας Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.192, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει σε σχέση με τις μετεγγραφές παιδιών σε άλλο σχολείο λόγω ενδοοικογενειακής βίας.

  Παρά τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2008, και την ενημέρωση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού από τον Αλέξανδρο Κουράτο, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2008, παρατηρούνται ακόμη προβλήματα σε σχέση με το υπό αναφορά θέμα.

  Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) έχει πετύχει, τις περισσότερες φορές που αυτό απαιτήθηκε, τη μετεγγραφή παιδιών τα οποία φιλοξενούνται στα καταφύγια με τις μητέρες τους, προκύπτουν ζητήματα τα οποία πρέπει να τύχουν διαχείρισης από εσάς:

  1. Το σχολείο αρνείται να δεχτεί το μαθητή, όταν οι θέσεις της τάξης έχουν συμπληρωθεί.

  2. Αρνείται τη μετεγγραφή μαθητή, όταν πρόκειται να φοιτήσει για μικρό διάστημα και δε θα ολοκληρώσει τη σχολική χρονιά στο ίδιο σχολείο.

  3. Μας έχει καταγγελθεί περίπτωση όπου το σχολείο ζήτησε συγκατάθεση από τον πατέρα/ύποπτο.

  Το ζήτημα πρέπει να τύχει άμεσης διαχείρισης, ούτως ώστε τα παιδιά να επανεντάσσονται χωρίς ταλαιπωρία στο νέο σχολικό περιβάλλον. Τα επαρχιακά γραφεία ευημερίας πρέπει να συντονίζονται με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ούτως ώστε να μην αναγκάζονται μητέρες να επιστρέψουν στους υπόπτους, οι οποίοι χρησιμοποιούν την απουσία των παιδιών από το σχολείο ως μοχλό πίεσης (έχουμε σχετικές καταγγελίες).

  Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για τα μέτρα τα οποία προτίθεστε να λάβετε.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.210, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει σε σχέση με την αίτηση και τη Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) για μετακίνηση της υφιστάμενης γραμμής μεταφοράς 132KV της ΑΗΚ με αρ. φακ. ΛΕΥ/00894/2014 στην περιοχή Ιδαλίου.

  Σύμφωνα με επιστολή που μας απέστειλε η ΑΗΚ, έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες και διαβουλεύσεις με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς για τη μετακίνηση της εν λόγω γραμμής. Σύμφωνα με την ΑΗΚ, πολύχρονες και επίπονες ήταν και οι προσπάθειες για την έκδοση πολεοδομικής άδειας για τη νέα πορεία της γραμμής. Το θέμα φαίνεται να βρίσκεται ενώπιον του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για τη λήψη σχετικής απόφασης.

  Το ερώτημα είναι μέχρι πότε θα περιμένουν οι κάτοικοι της περιοχής τις υπηρεσίες και τα υπουργεία να συνεννοηθούν μεταξύ τους για ένα θέμα που ταλαιπωρεί τους κατοίκους εδώ και τριάντα χρόνια.

  Γνωρίζετε ότι η γραμμή υψηλής τάσης περνά πάνω από σπίτια, οι κάτοικοι των οποίων μαζί με το δήμο Ιδαλίου ζήτησαν να μετακινηθεί.

  Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την άμεση επίλυση του θέματος;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.212, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει αν στοχευμένη πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η ιστορική δικαίωση του Γεώργιου Γρίβα Διγενή, χρησιμοποιώντας για αυτό το σκοπό τον αγώνα της ΕΟΚΑ! Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου, ημερομηνίας 5.10.2015, αυτό εισηγείται επισκέψεις σε μνημεία της ΕΟΚΑ, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το “Μουσείο Διγενή” στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λεμεσό, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Ενθαρρύνετε και παροτρύνετε επισκέψεις στο συγκεκριμένο χώρο!

  Επιχειρείται η ηρωοποίηση στα αθώα μάτια των παιδιών του Γεώργιου Γρίβα Δινενή, του οποίου ο βίος και η πολιτεία έχουν καταγραφεί στις μαύρες σελίδες της ιστορίας της Κύπρου, αλλά και της ιστορίας του ελληνικού έθνους; Επιχειρείτε παραποίηση ιστορικών γεγονότων; Γιατί δε νομίζω να αναφέρετε στα παιδιά την πραγματική δράση του Γεώργιου Γρίβα κατά την επίσκεψη στο μνημείο του, κυρίως την προδοτική δράση του ως αρχηγού της ΕΟΚΑ Β΄. Φτάνει που μεγάλωσε η δική μας γενιά μες στο ψέμα και με μισές αλήθειες. Τα χρόνια περνούν, κύριε Υπουργέ, αλλά η μνήμη παραμένει άσβεστη και, παρά το γεγονός ότι η πολιτεία επέτρεψε τη σύγχυση ανάμεσα στους ήρωες και τους προδότες με πολιτικές κλάδου ελαίας, το υπουργείο σας θα έπρεπε να τηρεί πιο σοφή στάση και να μην προκαλεί με αυτό τον τρόπο. Προτίθεστε να αποσύρετε τις συγκεκριμένες οδηγίες χάριν της μνήμης των δολοφονηθέντων με οδηγίες του Γεώργιου Γρίβα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.214, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ούτως ώστε ο δήμος Αγίου Δομετίου, ο οποίος παραχώρησε παράτυπα την εκμετάλλευση τεσσάρων γηπέδων futsal, τα οποία βρίσκονται στην αυλή του Α΄ Δημοτικού Αγίου Δομετίου, ιδιοκτησία της Σχολικής Εφορίας Αγίου Δομετίου, να συμμορφωθεί με την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, τηρώντας τις δεσμεύσεις που ανέλαβε γραπτώς έναντι της σχολικής εφορίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.230, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο η 7η Δεκεμβρίου, Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τους Μαχητές της Αντίστασης, θα τιμηθεί και φέτος, ως εγίνετο μέχρι τώρα, στα σχολεία μας, καθώς και αν προτίθεται να στείλει εγκύκλιο προς τους μαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.231, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Δεδομένου ότι η αχίλλειος πτέρνα της παιδείας μας φαίνεται πως είναι τα θέματα επανένωσης, επαναπροσέγγισης και συμφιλίωσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει ως προς το συνολικό πρόγραμμα επίτευξης αυτών των τριών ουσιαστικών στόχων, οι οποίοι θα έπρεπε να είναι στόχοι της κυβέρνησης, δεδομένων των προσπαθειών για λύση του Κυπριακού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.271, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σύμφωνα με τοποθέτηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου σε σχέση με την ασφαλή φύλαξη αρχείων και/ή εγγράφων καταγράφεται ότι από την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο σε σχέση με κανονισμούς πυροπροστασίας, αν και κατά καιρούς (1985, 2003) έγιναν διάφορες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση για ετοιμασία και θεσμοθέτηση κανονισμών πυροπροστασίας.

  Σημειώνουμε ότι το 2004, πριν από την ένταξή μας στην ΕΕ, έγινε προσπάθεια θεσμοθέτησης προτεινόμενου νόμου, ενώ μετά την ένταξή μας ανέλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών την προώθηση του Κώδικα Πρακτικής Πυροπροστασίας, ο οποίος θα ήταν κάτω από την ομπρέλα του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου.

  Το εκπληκτικό είναι ότι μέχρι σήμερα ουδεμία εξέλιξη υπήρξε επί του θέματος και ουδεμία ενέργεια έγινε, για να θεσμοθετηθεί ο κώδικας πρακτικής, ο οποίος βρίσκεται ακόμα, μετά από τόσα χρόνια, στο στάδιο της νομοτεχνικής μελέτης. Ως αποτέλεσμα διακυβεύεται η ασφάλεια σημαντικών εγγράφων, τα οποία κατέχουν ουσιώδεις οργανισμοί.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς προτίθεται να ενεργήσει, ούτως ώστε να υιοθετηθούν οι Κανονισμοί (ΕΕ) αρ. 305/2011.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.305, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή (2012, 2013) υπήρξε εισήγηση στον τότε Υπουργό Υγείας για τροποποίηση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων (ΕΕΤΦ), ώστε τα μέλη της να μην έχουν άμεσο συμφέρον στα θέματα που εξετάζονται, σύμφωνα και με πάγια αρχή το διοικητικού δικαίου. Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων μερών (εισαγωγέων, παρασκευαστών, φαρμακοποιών) θα μπορούσε να καλούνται σε συνεδρίες της ΕΕΤΦ, κατά τις οποίες εξετάζονται θέματα που τις αφορούν, και να παραθέτουν τις απόψεις τους, χωρίς ωστόσο να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων.

  Γνωρίζετε για την έκθεση, την οποία ζήτησε ο τέως Υπουργός Υγείας (παραδόθηκε τον Αύγουστο του 2014), η οποία ετοιμάστηκε από το London School of Economics and Political Sciences (LSE) από τους καθηγητές Panos Kanavos και Olivier Wouters. Σύμφωνα με την έκθεση: «όλα τα κράτη μέλη της EE έχουν επιτροπές που τιμολογούν τα φάρμακα, η σύνθεση των οποίων διασφαλίζει διαδικασίες ως προς την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια, ούτως ώστε η κάθε απόφαση που λαμβάνεται να μην εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα». Τονίζεται επίσης στην έκθεση ότι «στην Κύπρο η ΕΕΤΦ, η οποία εισηγείται καταλόγους τιμών φαρμάκων στον Υπουργό Υγείας, συνίσταται από αριθμό δημοσίων και ιδιωτών παραγόντων, με τους δεύτερους να έχουν την πλειοψηφία. Αυτοί δικαιούνται ψήφο σε ενέργειες οι οποίες επηρεάζουν τις τιμές φαρμάκων στην Κύπρο. Η Επιτροπή θα έπρεπε να συνίσταται από τεχνοκράτες, πανεπιστημιακούς και θεσμικά πρόσωπα με απαραίτητα προσόντα στη φαρμακευτική, ιατρική, οικονομία της υγείας και νομική. Είναι απαραίτητο να αποκλειστούν ιδιώτες με ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ».

  Μετά την έκθεση του LSE και τις εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή, το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2015, ενέκρινε το νομοσχέδιο «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015», με το οποίο αντιμετωπιζόταν η σύγκρουση συμφερόντων και άλλαζε η σύνθεση της ΕΕΤΦ. Ο στόχος του νομοσχεδίου ήταν όπως αλλάξει η σύνθεση της ΕΕΤΦ, ώστε να αποτελείται αποκλειστικά από τεχνοκράτες και εμπειρογνώμονες σε θέματα τιμολόγησης και κοστολόγησης και να εισαχθεί διάταξη για δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΦ με τους εμπλεκόμενους φορείς (φαρμακοποιούς, εισαγωγείς φαρμακευτικών προϊόντων, παρασκευαστές φαρμακευτικών προϊόντων, ασθενείς και καταναλωτές) ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που κατατίθενται.

  Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2015, με επιστολή της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας προς τη γενική διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων, δόθηκαν οδηγίες για απόσυρση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015».

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει πότε θα κατατεθεί εκ νέου αυτό το τόσο σημαντικό νομοσχέδιο με το οποίο θα άλλαζε η σύνθεση της ΕΕΤΦ και θα αντιμετωπιζόταν το θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, όπως καταγράφεται στις εκθέσεις του LSE και του Γενικού Ελεγκτή, δεδομένου ότι κανείς στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι ο Κύπριος πολίτης προστατεύεται από τους κινδύνους που καταγράφονται στις εκθέσεις του LSE και του Γενικού Ελεγκτή, δηλαδή την υψηλή τιμολόγηση φαρμάκων.

  Τα νομοσχέδια κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και αποσύρονται πάλι με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει επίσης αν αυτή η ενέργεια απόσυρσης του νομοσχεδίου είναι απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.360, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Από τον Ιανουάριο του 2013 είχαμε θέσει ερώτημα στον αρμόδιο υπουργό σε σχέση με τους σταθμούς ασθενοφόρων σε διάφορες περιοχές της Κύπρου (Κλήρου, Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού, Ορόκληνη, Πέγεια) και στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, τους οποίους είχε εξοπλίσει το Υπουργείο Υγείας. Για τη στελέχωση των σταθμών αυτών είχε εκπαιδευτεί προσωπικό με έξοδα του κράτους, με την παραδοχή από πλευράς του Υπουργείου Υγείας ότι η αναδιοργάνωση και άμεση λειτουργία της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων θα είχε ως αποτέλεσμα τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

  Στις 12 Οκτωβρίου 2015 η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού ενέκρινε την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης 26 θέσεων διασωστών με σκοπό τη στελέχωση και λειτουργία των νέων σταθμών ασθενοφόρων σε διάφορες περιοχές (Κλήρου, Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού, Ορόκληνη, Πέγεια) και στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς.

  Νοουμένου ότι οι νοσηλευτές που θα πληρώσουν τις θέσεις στους πιο πάνω σταθμούς έχουν προσληφθεί από το 2012 και απασχολούνται σε άλλα τμήματα των δημόσιων νοσοκομείων, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει πότε προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην πρόσληψη των 26 διασωστών, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη στελέχωση και λειτουργία των πιο πάνω σταθμών.

  Ταυτόχρονα, ζητούμε από τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να προβεί σε αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των σταθμών των οποίων οι εγκαταστάσεις ολοκληρώθηκαν το 2012, όμως λόγω της μη λειτουργίας τους έχουν πλήρως ερημωθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.379, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Στις 13 Μαΐου 2014 ζητήσαμε από το Υπουργείο Υγείας ενημέρωση ως προς τη χορήγηση του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Ένωση φαρμάκου που περιέχει την ουσία “Tafamidis”.

  Στις 11 Ιουλίου 2014 ο προκάτοχος του νυν υπουργού μάς ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Υγείας απέρριψε το αίτημα χορήγησης του φαρμάκου λόγω δήθεν αβεβαιότητας για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και προφασιζόμενο ελλιπή επιστημονική τεκμηρίωση.

  Στις 18 Ιουλίου 2014 απαντήσαμε στον προκάτοχο του νυν υπουργού με συγκεκριμένα στοιχεία ως προς την επιστημονική τεκμηρίωση και ζητήσαμε επανεξέταση του θέματος από την Επιτροπή Φαρμάκων.

  Στις 20 Νοεμβρίου 2014 ο προκάτοχος του νυν υπουργού απάντησε ότι η Επιτροπή Φαρμάκων θα επαναξιολογούσε το αίτημα για συμπερίληψη του φαρμακευτικού σκευάσματος “Vyndagel (Tafamidis)” στο κρατικό συνταγολόγιο.

  Στις 11 Μαρτίου 2015 υποβάλαμε εκ νέου ερώτημα, για να ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και αν το φάρμακο θα εντασσόταν τελικά στο κρατικό συνταγολόγιο.

  Στις 10 Αυγούστου 2015 σε απάντηση του αρμόδιου υπουργού καταγράφηκε ότι η Επιτροπή Φαρμάκων, στις 13 Μαρτίου 2015, αποφάσισε όπως το θέμα συμπερίληψης του φαρμάκου “Tafamidis” στο κρατικό συνταγολόγιο συζητηθεί από ειδικούς σε επίπεδο ad hoc επιτροπής. Η συνεδρία αυτή πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου 2015. Τότε καταγράφηκαν οι απόψεις των ειδικών και προτάθηκε πρωτόκολλο χορήγησης του φαρμάκου “Tafamidis” από τα κρατικά νοσηλευτήρια.

  Στις 24 Ιουλίου 2015 οι εισηγήσεις της ad hoc επιτροπής αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Φαρμάκων, η οποία και αποφάσισε την υιοθέτησή τους.

  Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει γιατί μέχρι σήμερα (Φεβρουάριος 2016) το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα και οι ασθενείς εξακολουθούν να μη λαμβάνουν το συγκεκριμένο φάρμακο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.380, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Τους τελευταίους μήνες έχουμε γίνει δέκτες πολλών παραπόνων από πολίτες που υπέβαλαν αιτήσεις για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα τέκνου, τη φοιτητική χορηγία και για άλλα επιδόματα σε σχέση με τον υπολογισμό των εισοδημάτων τους. Παρατηρείται ότι κατά τον υπολογισμό των εισοδημάτων των αιτητών, στις περιπτώσεις όπου είναι συγκαταθέτες με άλλα άτομα, αντί να γίνεται επιμερισμός των τόκων, ως θα έπρεπε, οι τόκοι πιστώνονται ως εισόδημα στον καθένα από τους συγκαταθέτες ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται το πραγματικό εισόδημα της οικογένειας και να δημιουργείται ουσιαστικά ένα πλασματικό εισόδημα για όλους τους συγκαταθέτες. Δε λαμβάνεται επίσης υπόψη το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τα άλλα φορολογούμενα εισοδήματα, οι τόκοι υποβάλλονται σε φορολογία 30%, η οποία αποκόπτεται άμεσα από τους καταθέτες με τη λήξη των εκπρόθεσμων καταθέσεών τους. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει υπεξαίρεση από τη φορολογία και ασφαλώς δεν είναι λογικό να προστίθενται στα εισοδήματα των πολιτών.

  Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει άμεσα για το πώς προτίθεται να ρυθμίσει την πιο πάνω αδικία, που έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση από τους δικαιούχους διαφόρων επιδομάτων μεγάλου αριθμού συμπολιτών μας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.381, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Όπως γνωρίζετε, έχουν δικαιωθεί πλήρως οι καταγγελίες που κάναμε στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας του παντοπωλείου των Κεντρικών Φυλακών.

  Μετά την εγγραφή και εξέταση του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου από την κοινοβουλευτική μας ομάδα, η οποία υιοθετήθηκε στη συνέχεια από όλα τα μέλη της επιτροπής, τοποθετηθήκαμε ομόφωνα ότι πρέπει να αλλάξει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας του παντοπωλείου των Κεντρικών Φυλακών. Ο Γενικός Ελεγκτής τόνισε ότι, εάν αυτή η αλλαγή δεν είναι ριζική, θα στείλει το θέμα στο Γενικό Εισαγγελέα.

  Αναμένουμε από τον αρμόδιο υπουργό ολοκληρωμένη ενημέρωση ως προς τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να αρθούν όλες οι παρατυπίες που είχαν επισημανθεί ως προς τη λειτουργία του παντοπωλείου των Κεντρικών Φυλακών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.382, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει πώς σκοπεύει να ενεργήσει σε σχέση με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών Πάφου, μετά την τοποθέτηση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας στη γραπτή καταγγελία μας, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2016, ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε πειθαρχική έρευνα ως προς τα θέματα που έχουμε εγείρει. Από τις ενέργειες λειτουργών του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Πάφου, πέραν της σύγκρουσης συμφερόντων και της παρανομίας που παρατηρούνται, τίθεται και θέμα ασφάλειας των πολιτών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.390, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Με αφορμή τη δικαστική απόφαση με αριθμό 338/2012, που αφορούσε στην αιτήτρια Συρίμη, η οποία δικαιώθηκε από το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και ως εκ τούτου η σύμβαση της εργασίας της μετετράπη σε σύμβαση αορίστου χρόνου, καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει κατά πόσο αυτή η απόφαση θα εφαρμοστεί σε ανάλογες περιπτώσεις στο Τμήμα Στατιστικής Υπηρεσίας.

  Δεχτήκαμε καταγγελίες ότι το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ετοιμάζει συμβόλαια διάρκειας έξι μηνών, οκτώ μηνών και δέκα μηνών για τα μέλη του προσωπικού που εργάζονται σήμερα με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στη Στατιστική Υπηρεσία και οι συμβάσεις των οποίων έπρεπε να είχαν μετατραπεί προ πολλού σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

  Σύμφωνα με την απόφαση Συρίμη και τη νομοθεσία, δεν υπάρχει πρόνοια που να προβλέπει αντί τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου την προσφορά συμβολαίων ορισμένης διάρκειας.

  Ως εκ τούτου, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για το πού στηρίζεται αυτή η απόφαση των αρμόδιων οργάνων για παροχή συμβολαίων συγκεκριμένης διάρκειας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.391, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.393, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Έχουμε δει τις δημοσιοποιημένες απαντήσεις του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με την ερώτησή μας με αρ. 23.06.010.05.380, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, για τον τρόπο υπολογισμού των εισοδημάτων αιτητών επιδομάτων, για την οποία ερώτηση δεν έχουμε πάρει επίσημη γραπτή απάντηση μέσω του κοινοβουλίου. Στις υπό αναφορά απαντήσεις παρατηρούμε όμως τα ακόλουθα:

  1. Δε γίνεται καμιά αναφορά στην αποκοπή του φόρου ύψους 30%, η οποία επιβάλλεται σε όλους τους καταθέτες με τη λήξη των εκπρόθεσμων καταθέσεών τους.

  2. Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου ισχυρίστηκε ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί δεν ενημερώνουν το υπουργείο ως προς τον αριθμό των δικαιούχων κάθε λογαριασμού. Υπογραμμίζουμε πως σε όλες τις βεβαιώσεις λογαριασμών και τόκων γίνεται ονομαστική αναφορά σε όλους τους συγκαταθέτες.

  3. Όσον αφορά στη βεβαίωση για το πότε δημιουργήθηκε ο κοινός λογαριασμός, σας πληροφορούμε πως σε λογαριασμούς πέραν του ενός δικαιούχου δεν μπορεί να αποδειχθεί η πηγή προέλευσης των χρημάτων της κατάθεσης και αν τα λεφτά υπήρχαν σε άλλο λογαριασμό, γιατί ο παλιός λογαριασμός κλείνει και δημιουργείται καινούριος.

  4. Περιορισμοί στην πρόσβαση των κοινών λογαριασμών τίθενται μόνο σε περιπτώσεις ανηλίκων, αποθανόντων, διαζυγίου κ.λπ.

  Ως εκ τούτου, αναμένουμε την απάντησή σας και στις δύο ερωτήσεις που υποβάλαμε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.413, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Το Υπουργείο Οικονομικών, απαντώντας στην ερώτησή μας με αρ. 23.06.010.03.400, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τα πρώτα τριάντα πρόσωπα που έχουν οφειλές αναφορικά με το ΦΠΑ, μας κοινοποίησε συγκεκριμένο κατάλογο στον οποίο εταιρεία η οποία οφείλει για το ΦΠΑ γύρω στα €1,3 εκατομ. δραστηριοποιείται στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, ενώ “ο διευθυντής της εταιρείας διαμένει στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές”.

  Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει αν μέχρι σήμερα έχει εισπραχθεί το οφειλόμενο για το ΦΠΑ ποσό και, εάν όχι, να μας ενημερώσει γιατί, δεδομένου του ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στις ελεύθερες περιοχές.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.001, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.003, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει αν ευσταθούν οι καταγγελίες που έχουμε δεχτεί σε σχέση με το εργαστήριο ραδιοϊσοτόπων του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Ο υπουργός ήταν ενήμερος από τις 14 Δεκεμβρίου του 2015 για τις ακόλουθες καταγγελίες:

  1. Τα δείγματα που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει το εν λόγω εργαστήριο συνωστίζονται μέσα σε καταψύκτες. Μέχρι το Δεκέμβρη του 2015 ήταν περίπου 4 000.

  2. Τα δείγματα της επαρχίας Λευκωσίας καθυστερούν μια με δύο εβδομάδες μέχρι να διεκπεραιωθούν, ενώ τα δείγματα από τις άλλες επαρχίες έχουν καθυστέρηση τέσσερις εβδομάδες από το εργαστήριο ραδιοϊσοτόπων και αυτό επιπρόσθετα της καθυστέρησης από το νοσοκομείο της επαρχίας από όπου προέρχονται και απαιτούνται δυο με τρεις εβδομάδες έως ότου μηχανογραφηθούν και αποσταλούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

  3. Από τον Ιούνιο του 2015 υπάρχει στο εργαστήριο ραδιοϊσοτόπων καινούριος αναλυτής ο οποίος δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

  4. Το επιστημονικό προσωπικό υποαπασχολείται εκτελώντας καθήκοντα βοηθού εργαστηρίου, τηλεφωνητή, γραφείου υποδοχής και υπάρχει άρνηση από τους αρμόδιους φορείς να εκπαιδευτεί όλο το προσωπικό, για να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα των διαφορετικών τμημάτων εργασίας του εργαστηρίου.

  Τα πρόσωπα τα οποία είχαν την υπευθυνότητα να καταγγείλουν τα προαναφερόμενα έγιναν δέκτες απειλών, προσβολών και εκφοβισμού, προκειμένου να αποσιωπηθεί το πρόβλημα και εξαναγκάστηκαν σε μεταθέσεις από το πόστο που υπηρετούσαν.

  Παρακαλούμε όπως έχουμε ενημέρωση ως προς τις καταγγελίες που δεχτήκαμε και πώς σκοπεύετε να διαχειριστείτε το θέμα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.013, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Από το 2012 ασκούμε συνεχείς και στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου πιέσεις, ούτως ώστε να πληρωθούν είκοσι τέσσερις θέσεις διασωστών στους τέσσερις περιφερειακούς σταθμούς ασθενοφόρων (Κλήρου, Ορόκλινη, Πέγεια, Λεμεσό) με γνώμονα τη δημιουργία υποδομής αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, όπως για παράδειγμα καρδιακών ανακοπών ή άλλων σοβαρών τραυματισμών, και τη δυνατότητα διάσωσης ανθρώπινων ζωών.

  Πέντε χρόνια μετά και παρά τις αλλεπάλληλες υποσχέσεις εξακολουθούν οι σταθμοί να είναι εγκαταλελειμμένοι και το θέμα πρόσληψης διασωστών να ταλαιπωρείται μέσα από δαιδαλώδεις και χρονοβόρες διαδικασίες που ακολουθούνται. Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που είχαμε, η ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των θέσεων μετατέθηκε για το τέλος του 2016.

  Τόσο η ΕΔΥ όσο και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν υποχρέωση να προωθήσουν άμεσα το θέμα, αφού διακυβεύονται ανθρώπινες ζωές και έχουμε ήδη θρηνήσει θύματα. Ας μην προστεθούν άλλα. Υπενθυμίζουμε ότι οι διασώστες που θα στελεχώσουν τους εν λόγω σταθμούς εκπαιδεύτηκαν από το 2011 με έξοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και ακόμα αναμένουν να αναλάβουν τα καθήκοντα για τα οποία έχουν εκπαιδευτεί.

  Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται άμεσα να ενεργήσει, προκειμένου να μη θρηνήσουμε θύματα λόγω έλλειψης υποδομής και προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση λειτουργία των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών ασθενοφόρων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.028, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας απαντήσει γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν υιοθετηθεί οι εισηγήσεις της αρμόδιας επιτροπής, που ο ίδιος διόρισε, ούτως ώστε, στην περίπτωση που κάποια άτομα πρέπει να ακολουθήσουν πρόγραμμα αποτοξίνωσης, αυτό να γίνεται υπό την ευθύνη του κράτους, προκειμένου να αποφεύγονται τραγελαφικές καταστάσεις, όπως η απόδραση από την Αγία Σκέπη κρατουμένου, ο οποίος πήρε τα κρυμμένα κλοπιμαία από κλοπή που είχε διαπραχθεί και εξαφανίστηκε.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.030, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει πόσα αυτοκίνητα με λογισμικό απεικόνισης πινακίδων (ANPR) έχει η αστυνομία. Πότε παρελήφθησαν τα αυτοκίνητα αυτά και ποιο το κόστος για τη Δημοκρατία;

  Επίσης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα υπό αναφορά αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται, αν υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη χρήση τους και αν μπορεί να γίνει άμεσα η συγκέντρωση και αποστολή δεδομένων, καθώς και η ανάλυσή τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.031, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει πόσοι φυλακισμένοι και δεσμοφύλακες μεταφέρθηκαν στις Πρώτες Βοήθειες ή έτυχαν περίθαλψης στα δημόσια νοσηλευτήρια τα τελευταία τρία χρόνια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.032, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει πόσα περιστατικά εμπρησμού, βομβιστικών επιθέσεων ή άλλων εγκληματικών πράξεων έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια σε βάρος δεσμοφυλάκων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.033, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει πόσοι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί που υπηρετούσαν στις Κεντρικές Φυλακές, καθώς και πόσοι δεσμοφύλακες τα τελευταία τρία χρόνια έχουν παραιτηθεί ή έχουν αφυπηρετήσει πρόωρα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.036, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Τον Αύγουστο του 2015 είχαμε ζητήσει από την Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως εξεταστούν οι συνθήκες διαβίωσης των στρατιωτών στην Εθνική Φρουρά, μετά από καταγγελία που έγινε σε μας από στρατιώτες. Η έκθεση της επιτρόπου ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2016 με αρκετές παρατηρήσεις.

  Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αναλυτικά κατά πόσο όλα τα θέματα για τα οποία διαβεβαιώσατε την επίτροπο ότι τύγχαναν διαχείρισης έχουν διευθετηθεί.

  Επισυνάπτεται η επιστολή της επιτρόπου, καθόσον σε πλείστα σημεία φαίνεται να υπάρχει εκκρεμότητα, αφού ανελήφθη από πλευράς Εθνικής Φρουράς η υποχρέωση διαχείρισης για συγκεκριμένα θέματα, χωρίς όμως να γνωρίζουμε αν μέχρι σήμερα έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες με στόχο την ασφάλεια και την υγεία των εθνοφρουρών, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.037, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας πληροφορήσει για τα ακόλουθα σε σχέση με το πρόγραμμα αποτοξίνωσης ατόμων που ήδη εκτίουν ποινή φυλάκισης και που δεν καλύπτονται από τον περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμο του 2016 και αποστέλλονται για θεραπεία στη θεραπευτική κοινότητα “Αγία Σκέπη”:

  1. Υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία εφαρμογής αυτού του προγράμματος;

  2. Εξηγήστε μας πώς εφαρμόζεται αυτό το πρόγραμμα, αν δεν υπάρχει θεσμοθέτηση και κανονιστικό πλαίσιο.

  3. Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι φυλακισμένοι που θα σταλθούν στην “Αγία Σκέπη” για αποτοξίνωση; Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ή επαφίεται στην κρίση της Διευθύντριας του Τμήματος Φυλακών;

  4. Στις 5 Ιουλίου 2016 ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως ότι την ευθύνη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα την έχει ο Γενικός Εισαγγελέας και μάλιστα ο ίδιος καθόρισε το πλαίσιο λειτουργίας του. Ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει για την αναστολή ποινικής δίωξης, όχι όμως και για αναστολή της ποινής, για την οποία αποφασίζει μόνο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συνεπώς, τι εννοούσε ο αρμόδιος υπουργός, όταν είπε ενώπιον της επιτροπής ότι: ‘… ήταν αρμοδιότητα του Γενικού Εισαγγελέα το αν τα άτομα τούτα θα μπορούσαν να βγουν από τη φυλακή και να πάνε στο πρόγραμμα στην “Αγία Σκέπη”… μόνο άτομα για τα οποία θα πρέπει να υπάρχει απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος αναστέλλει την έκτιση της ποινής φυλάκισης, και θα έπρεπε ο Γενικός Εισαγγελέας να δώσει αναστολή στην ποινή φυλάκισης...’;

  5. Έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ένταλμα σύλληψης για το φυλακισμένο που πήρε αναστολή ποινής και διέκοψε το πρόγραμμά του; Εάν όχι, γιατί, αφού, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, ‘από τη στιγμή που τερματίζεται το πρόγραμμα, ακυρώνεται η αναστολή και εκδίδεται ένταλμα σύλληψης.’;

  6. Ποιοι μηχανισμοί ελέγχου υπάρχουν, ούτως ώστε να διασφαλίζεται πως, αν κάποιος δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμά του, δε θα διαφύγει, αλλά θα επιστρέψει στις Κεντρικές Φυλακές; Ποιος έχει την ευθύνη της επιτήρησής του; Η “Αγία Σκέπη” ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως;

  7. Έχει αξιολογηθεί το εν λόγω πρόγραμμα;

  8. Έχει διαβουλευθεί ο αρμόδιος υπουργός με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο;

  9. Πώς συμβαίνει σε μια τέτοια πρωτοβουλία στην οποία ένα πρόγραμμα αποτοξίνωσης μπορεί να μετατραπεί σε σχέδιο δραπέτευσης ουδεμία ανάμειξη να έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.049, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας απαντήσει στη βάση ποιων κριτηρίων παραχωρούνται σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι του τόπου για την πραγματοποίηση ιδιωτικών δραστηριοτήτων.

  Πώς ελέγχεται η πολιτιστική διάσταση, το περιεχόμενο των παραστάσεων που ανεβάζουν ιδιώτες στο Κούριο και το κατά πόσο αυτές συνάδουν προς τα πραγματικά γεγονότα της ιστορίας και του πολιτισμού μας, δεδομένου ότι οι ιδιώτες επικαλούνται, για να εξασφαλίζουν άδεια παραχώρησης, την προβολή του κυπριακού πολιτισμού; Υπάρχει συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για αξιολόγηση αυτών των αιτήσεων;

  Να υποθέσουμε ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων, μετά την παραχώρηση του αρχαιολογικού χώρου του Κουρίου σε τέως βουλευτή του ΔΗΣΥ, με πρόσχημα τη δήθεν προβολή της Κύπρου σε προσωπικούς της καλεσμένους, θα πράξει το ίδιο και με άλλες μεγάλες εταιρείες οι οποίες πιθανό να αιτηθούν παρόμοιες εκδηλώσεις για δήθεν προβολή του κυπριακού πολιτισμού είτε για το προσωπικό τους, που είναι ξένης υπηκοότητας, είτε για καλεσμένους τους από άλλες χώρες;

  Υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία στη βάση της οποίας πραγματοποιείται η διαδικασία της παραχώρησης;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.003, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τις στολές της Εθνικής Φρουράς. Έχουμε ενημερωθεί ότι χειμώνα-καλοκαίρι υπάρχει μία και μόνο στολή. Δεδομένων των συνθηκών καύσωνα του καλοκαιριού, πώς είναι δυνατό να μην υπάρχει καλοκαιρινή στολή για τους υπηρετούντες στην Εθνική Φρουρά και οι οδηγίες να είναι να σηκώνουν τα μανίκια των στολών πάνω; Ως αποτέλεσμα, οι υπηρετούντες στην Εθνική Φρουρά κολυμπούν στον ιδρώτα. Στην Κύπρο στολή κατάλληλη για χειμώνα δεν μπορεί να είναι κατάλληλη και για καλοκαίρι. Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό ως εκ τούτου να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς διορθώνεται αυτή η κατάσταση;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.014, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός για σκοπούς διαφάνειας να καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο με τα ονόματα των φυλακισμένων στους οποίους δόθηκε αναστολή ποινής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και παραπέμφθηκαν στην Αγία Σκέπη για αποτοξίνωση από τη διευθύντρια των Φυλακών. Να περιληφθούν όλα τα ονόματα από την ημέρα εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και τα αδικήματα για τα οποία είχαν καταδικαστεί οι παραπεμφθέντες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.015, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι αλλαγές σε σχέση με το παντοπωλείο των Φυλακών, αλλαγές για τις οποίες είχε αναλάβει δέσμευση ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου και του Γενικού Ελεγκτή.

  Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τις €600.000 αποθεματικό τις οποίες διέθετε το παντοπωλείο και αναμενόταν γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, προκειμένου να αποφασιστεί τι θα γινόταν με αυτό το ποσό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.062, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Στην ερώτησή μας με αρ. 23.06.010.05.231, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2015, με την οποία ζητούσαμε να μας πείτε πώς τα θέματα επανένωσης, επαναπροσέγγισης και συμφιλίωσης επιτυγχάνονται ως ουσιαστικοί στόχοι, δεδομένων και των προσπαθειών του Προέδρου της Δημοκρατίας για επίλυση του Κυπριακού, απαντήσατε ότι ο υπό έμφαση στόχος για τη νέα σχολική χρονιά ήταν “η ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της ρητορικής μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης”.

  1. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε κατά πόσο έχετε διεξαγάγει οποιαδήποτε διοικητική/πειθαρχική έρευνα σε σχέση με το περιστατικό που αφορούσε άρνηση λυκειάρχη να επιτρέψει στη δικοινοτική χορωδία να παρουσιαστεί σε εκδήλωση του σχολείου λόγω χρήσης της τουρκικής γλώσσας σε ένα από τα τραγούδια.

  2. Δε θεωρείται ρατσιστική η συγκεκριμένη απόφαση και δε διαφαίνεται ότι οι πρώτοι που δεν υιοθετούν τους στόχους του υπουργείου είναι κάποιοι εκ των εκπαιδευτικών;

  3. Δεν είναι ρατσισμός να απορρίπτεται η γλώσσα αυτών με τους οποίους ο Πρόεδρος προσπαθεί να εξεύρει πολιτική λύση στο κυπριακό πρόβλημα;

  4. Πού κατέληξε η δημόσια εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας να ανέβει τουρκοκυπριακό θέατρο σε όλα τα σχολεία; Στο έργο θα γινόταν χρήση μόνο της ελληνικής γλώσσας;

  5. Πώς διαχειρίζεστε τις δύο καταδικαστικές εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως σχετικά με συμπεριφορές εκπαιδευτικών που επιδεικνύουν ρατσιστικές προθέσεις και διαθέσεις και οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις αφορούν στο ίδιο πρόσωπο;

  6. Ως μέλος της επιτροπής Θεσμών, της αρμόδιας επιτροπής για τις εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, δεν μπορώ παρά να επισημάνω ότι στις εκθέσεις της που αφορούν το υπουργείο σας υπάρχουν αναφορές για άρνηση συνεργασίας των λειτουργών σας με το γραφείο της. Τι μέτρα θα λάβετε, ούτως ώστε αυτό το φαινόμενο να εξαλειφθεί;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.110, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας αποστείλει κατεπειγόντως το πόρισμα που προκύπτει από τη διοικητική έρευνα σε σχέση με τις ζώνες ασφαλείας στα λεωφορεία.

  Σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το συγκεκριμένο πόρισμα θα ήταν έτοιμο εντός ολίγων ημερών. Έχουμε πληροφορηθεί ότι ολοκληρώθηκε και βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου υπουργού. Υπενθυμίζουμε ότι η έρευνα διετάχθη μετά το θανατηφόρο ατύχημα στην περιοχή Αρχαγγέλου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.116, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Μέχρι πρόσφατα οι φοιτητές πιστοποιούσαν τα αναγκαία έγγραφα για την εγγραφή τους στα πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και στο στρατολογικό γραφείο.

  Φέτος για πρώτη φορά ζητήθηκε τα ήδη πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έγγραφα να πιστοποιηθούν και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με επιπλέον κόστος για τους φοιτητές €5 ανά έγγραφο, γεγονός που τους επιβαρύνει οικονομικά, αλλά και τους ταλαιπωρεί.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι εξυπηρετεί αυτή η νέα γραφειοκρατική διαδικασία πέραν της φοροεισπρακτικής πολιτικής του κράτους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.136, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εκτελεστικού μέλους της Κεντρικής Τράπεζας κ. Στέλιου Κοιλιάρη και αν αυτό συνδέεται με γνωμάτευση του νομικού κ. Αλέκου Μαρκίδη σύμφωνα με την οποία ο διορισμός των δύο εκτελεστικών συμβούλων ήταν αντισυνταγματικός, γεγονός που εγείρει ερωτήματα αναφορικά με την παραμονή του κ. Γιώργου Συρίχα ως εκτελεστικού μέλους στο διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.139, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε σχέση με τις ερωτήσεις μας υπ’ αριθμόν 23.06.011.01.014 και 23.06.010.05.01.037 και των συνακόλουθων απαντήσεών σας ως του αρμόδιου υπουργού, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2016, παρακαλώ όπως δώσετε περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με τα πιο κάτω:

  1. Παρατηρούμε ότι έχουν σταλεί στην Αγία Σκέπη για απεξάρτηση έμποροι ναρκωτικών (και όχι απλοί χρήστες που έχουν καταδικαστεί για μικροπαραπτώματα με μικρές ποινές φυλάκισης, έμποροι), οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση. Συγκεκριμένα, οι καταδίκες τους αφορούσαν:

  α. εισαγωγή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Β1 με σκοπό την προμήθεια (ποινή φυλάκισης δέκα χρόνια),

  β. εισαγωγή κοκαΐνης με σκοπό την προμήθεια (ποινή φυλάκισης εφτά χρόνια),

  γ. εισαγωγή κοκαΐνης με σκοπό την προμήθεια (ποινή φυλάκισης έξι χρόνια),

  δ. παράνομη κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α2 με σκοπό την προμήθεια (ποινή φυλάκισης δέκα χρόνια),

  ε. παράνομη κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α με σκοπό την προμήθεια (ποινή φυλάκισης οκτώ χρόνια).

  Αυτό που προκαλεί έντονα ερωτήματα είναι ότι οι πιο πάνω έμποροι με το πρόγραμμα της Αγίας Σκέπης θα βρεθούν ελεύθεροι να κυκλοφορούν και πάλι στους δρόμους στους δεκαοκτώ μήνες. Σημειώνεται ότι αυτοί έχουν εκτίσει λιγότερο από δύο χρόνια της προβλεπόμενης ποινής τους και κάποιοι λιγότερο από ένα χρόνο. Στην απαντητική σας επιστολή αναφέρεται “όταν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα απεξάρτησης και εκδοθεί πιστοποιητικό από το Διευθυντή της Θεραπευτικής Κοινότητας, το οποίο να παραδοθεί στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, έτσι ώστε ο κατάδικος να μην επανέλθει στις Φυλακές”.

  Να σημειωθεί ότι ο περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος του 2016 ρητώς αποκλείει από τις πρόνοιές του τους εμπόρους ναρκωτικών, οι οποίοι πλείστες φορές με τεκμηριωμένες επιστημονικές μελέτες είναι και χρήστες.

  2. Στις περιπτώσεις απεξάρτησης, στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης, υπάρχει υποτροπή σε μεγάλο ποσοστό. Με ποιο μηχανισμό ελέγχει η Δημοκρατία ότι ο έμπορος, στον οποίο χαρίστηκαν εφτά ή οκτώ χρόνια ποινής, δε θα βρεθεί στους δρόμους, για να συνεχίσει το καταστροφικό του έργο, είτε λόγω υποτροπής είτε γιατί απλά έτσι το αποφάσισε λόγω χρηματικού κέρδους;

  3. Για αυτές τις περιπτώσεις γιατί δεν καταρτίστηκε πρόγραμμα εντός των Φυλακών, ούτως ώστε να μην απαιτείται αναστολή ποινής;

  4. Δεν αποτελεί κίνητρο για εμπόρους με πολυετείς ποινές φυλάκισης να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Αγίας Σκέπης με μόνο στόχο τη γρήγορη αποφυλάκισή τους;

  5. Στο πλαίσιο ποιας νομοθεσίας υπάρχουν θεσμοθετημένες τέτοιες πρόνοιες, που να αποφυλακίζονται για οποιοδήποτε λόγο έμποροι ναρκωτικών που δεν ολοκλήρωσαν ούτε το μισό της επιβληθείσας σε αυτούς ποινής;

  6. Είναι προφανές ότι οι μηχανισμοί επιτήρησης και ελέγχου στο πρόγραμμα της Αγίας Σκέπης είναι ανεπαρκείς, όπως τις περιγράφετε, καθότι κατάδικος που διέκοψε το πρόγραμμα απεξάρτησης ακόμα καταζητείται και δεν έχετε καταφέρει να τον επαναφέρετε στις Κεντρικές Φυλακές, σύμφωνα με δική σας παραδοχή.

  1 Φάρμακα τάξης Β: κάνναβη, κωδεΐνη, αμφεταμίνη, μεταμφεταμίνη, ρητίνη κάνναβης

  2 Φάρμακα τάξης Α: κοκαΐνη, ηρωίνη, μορφίνη, όπιο, ecstasy, LSD, εθαδόνη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.150, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ότι, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είχε λάβει ξεκάθαρη τοποθέτηση με επιστολή ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2015 από τον πρέσβη της Κύπρου στις Βρυξέλλες κ. Κορνηλίου ότι δεν υπήρχε ανάγκη για πλήρωση δεύτερης θέσης στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να αφορά στο Υπουργείο Παιδείας, ουδέποτε ενημερώσατε το Υπουργείο Παιδείας για την εν λόγω επιστολή. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε ως προς τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί μετά την επιστολή του κ. Κορνηλίου προς εσάς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.160, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει πώς τυγχάνουν διαχείρισης υποθέσεις εκπαιδευτικών με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι μετακινούνται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της ασθένειάς τους όπως ούτε οι ώρες εργασίας, αν και λόγω ιατρικής παρακολούθησης τα πρωινά δεν μπορούν να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας.

  Συγκεκριμένα, μετατέθηκε άτομο που είχε τοποθετηθεί στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Επισυνάπτουμε όλα τα ιατρικά έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προσωπικά στοιχεία του υπό αναφορά ατόμου, που καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πρόκειται για νεφροπαθή ο οποίος το 2013 υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού από μεταθανάτιο δότη. Βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση εφ’ όρου ζωής και τα πρωινά έχει ραντεβού, προκαθορισμένα και μη, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του, με τους ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με ιατρικά πιστοποιητικά, η συχνή και καθημερινή επαφή με παιδιά στον κλειστό χώρο της τάξης θέτει σε κίνδυνο την υγεία του λόγω περιορισμένης άμυνας του οργανισμού του εξαιτίας φαρμακευτικών αγωγών.

  Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τη συγκεκριμένη υπόθεση το συντομότερο.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.182, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από πλευράς κυβέρνησης, ενόψει και της εφαρμογής του CRS από την 1η Ιανουαρίου 2017, να εφαρμόσει πρόγραμμα φορολογικής αμνηστίας ή αλλιώς πρόγραμμα επαναφοράς κεφαλαίων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.183, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τις αγορές κυβερνητικών ομολόγων (τίτλοι εξωτερικού) τα ακόλουθα:

  1. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχει το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, τι ποσοστό των αγοραστών είναι Κύπριοι; Υπάρχουν πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα ανάμεσα σε αυτούς;

  2. Στις περιπτώσεις που οι αγοραστές είναι Κύπριοι, ποιοι μηχανισμοί υπάρχουν, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η αγορά έχει γίνει με νόμιμα κεφάλαια και ότι αυτά δεν αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.191, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν υλοποιούνται οι αποφάσεις που λήφθηκαν από τους Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με αποτέλεσμα τον περασμένο Σεπτέμβριο το Νοσοκομείο Αθαλάσσας να μετατραπεί σε πεδίο μάχης με απολογισμό πέντε τραυματίες ύστερα από επίθεση κατάδικου ασθενούς σε νοσηλευτές και αστυνομικούς.

  Τέτοιο περιστατικό δεν ήταν το μοναδικό. Συνέβη άλλο ένα πριν από μερικούς μήνες και τότε είχαν κατέλθει και πάλι σε στάση εργασίας οι νοσηλευτές.

  Σύμφωνα με απόφαση που λήφθηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης, πρέπει να παραχωρείται δεσμοφύλακας από τις Κεντρικές Φυλακές ανάλογα με την επικινδυνότητα του ασθενούς, κάτι που δεν έγινε. Να σημειωθεί ότι ο ψυχίατρος που υπέγραψε την εισαγωγή του υπό αναφορά ασθενή στο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας είχε καταγράψει στην αναφορά του ότι ο ασθενής ήταν επικίνδυνος τόσο για τον εαυτό του όσο και για τους γύρω του και συνιστούσε την παρουσία προσωπικού από τις Κεντρικές Φυλακές.

  Αναμένουμε διευκρινίσεις για το συγκεκριμένο περιστατικό και για τα μέτρα που προτίθεστε να λάβετε, καθώς και γιατί δεν υπήρχε συνοδός δεσμοφύλακας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.192, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει, δεδομένης της πολυθεματικής ομάδας που υπάρχει στις Κεντρικές Φυλακές, σύμφωνα με την αναφορά εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, που αποτελείται από δύο ψυχιάτρους και τρεις ψυχολόγους, τι εμποδίζει την ενίσχυση του υφιστάμενου προγράμματος απεξάρτησης εντός των φυλακών, ούτως ώστε οι καταδικασθέντες για εισαγωγή και εμπορία σκληρών ναρκωτικών με πολυετή ποινή φυλάκισης να τυγχάνουν απεξάρτησης εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος.

  Μετά την ολοκλήρωση της απεξάρτησης όσων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα απεξάρτησης εντός των Κεντρικών Φυλακών, τι προγράμματα παρέχονται, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υποτροπιασμού, δεδομένου ότι είναι κοινώς παραδεκτό ότι εντός των φυλακών διακινούνται ναρκωτικά;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.193, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να διευκρινίσει για τα ακόλουθα:

  1. Μετά την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα σε σχέση με το πρόγραμμα απεξάρτησης καταδικασθέντων στην Αγία Σκέπη και τη διευκρίνιση που έκανε ότι καταδικασθέντες που εκτίνουν πολυετή ποινή φυλάκισης θα επιστρέφουν στις Κεντρικές Φυλακές και δε θα απολύονται αυτόματα, ως καταγράφηκε στις απαντήσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και σε έγγραφα που εστάλησαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε άλλους εμπλεκόμενους φορείς, εκκρεμεί το εξής βασικό ερώτημα: Δεδομένου ότι οι βαρυποινίτες που εστάλησαν στην Αγία Σκέπη έχουν εκτίσει μόνο ένα ή δύο χρόνια από την πολυετή ποινή τους, τι θα συμβεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος των δεκαοκτώ μηνών, όταν θα επιστρέψουν και πάλι στις Κεντρικές Φυλακές;

  2. Υπάρχουν οποιαδήποτε προγράμματα τα οποία θα λειτουργήσουν προληπτικά, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υποτροπιασμού; Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις κράτησής τους, για να προστατευτούν από συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός των φυλακών σε σχέση με τα ναρκωτικά;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.194, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει πώς συνέβη να καταλήξει δεσμοφύλακας κτυπημένος στο Γενικό Νοσοκομείο με κάταγμα στο ζυγωματικό και πρήξιμο στο μάτι μετά από ξυλοδαρμό του από δύο ισοβίτες. Πώς αναμένεται οι δεσμοφύλακες να εκτελούν τα καθήκοντά τους με συνέπεια και χωρίς φόβο, όταν τα μέτρα εντός των φυλακών είναι τέτοια που δε διασφαλίζουν τη σωματική τους ακεραιότητα και την υγεία τους;

  Οι εργαζόμενοι στις φυλακές δεν είναι δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες και δεν μπορεί κάθε τόσο να αναφύονται περιστατικά βίας, ξυλοδαρμών, βομβιστικών επιθέσεων, εμπρησμών αυτοκινήτων και πυροβολισμών εναντίον της κατοικίας τους.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει επίσης σε πόσες περιπτώσεις απαιτήθηκε νοσηλεία δεσμοφυλάκων εντός των Κεντρικών Φυλακών ή στο Γενικό Νοσοκομείο μετά από περιστατικά βίας σε βάρος τους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.195, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποιος είναι ο αριθμός των επιθέσεων σε βάρος δεσμοφυλάκων;

  2. Κατέληξαν οι έρευνες της αστυνομίας στα αίτια και στους δράστες;

  3. Σε πόσες περιπτώσεις κρίθηκε ότι οι επιθέσεις σχετίζονταν με την επαγγελματική δραστηριότητα των δεσμοφυλάκων;

  4. Τι αποζημιώσεις καταβλήθηκαν σε αυτούς από την Κυπριακή Δημοκρατία;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.224, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Μετά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί κατά τη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Ελέγχου της Βουλής σχετικά με ενοικίαση κτιρίου για τη στέγαση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τους ιδιοκτήτες της εταιρείας RUIDOSO OVERSEAS LIMITED, που ασχολείται με τη λειτουργία κέντρων αναψυχής κ.ά. και της οποίας μέτοχος φαίνεται να είναι η VERENO HOLDINGS CORP., εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στον Παναμά.

  Επειδή σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, είναι προφανές ότι έγιναν υπερβάσεις σε πολλά και διαφορετικά θέματα, ώστε να καταστεί δυνατή η υπογραφή του εν λόγω συμβολαίου, με απόφαση μάλιστα του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιοι κρύβονται πίσω από την εταιρεία του Παναμά, η οποία πλέον συναλλάσσεται με το δημόσιο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.237, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει, με βάση τα στοιχεία που διαθέτει ο Έφορος Εταιρειών, ποιο είναι το δικηγορικό γραφείο που έχει εγγράψει την εταιρεία “Ruidoso Overseas Ltd”, που ασχολείται με τη λειτουργία κέντρων αναψυχής κ.ά. και της οποίας μέτοχος φαίνεται να είναι η Vereno Holdings Corp., εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στον Παναμά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.249, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια της ερώτησής μας με αρ. 23.06.011.01.194, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2016, η οποία αφορούσε τον ξυλοδαρμό δεσμοφύλακα από δύο ισοβίτες και τη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο με κάταγμα στο ζυγωματικό και πρήξιμο στο μάτι, και την ερώτησή μας με αρ. 23.06.010.05.01.031, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2016, με την οποία ζητούσαμε ενημέρωση ως προς τον αριθμό των φυλακισμένων και των δεσμοφυλάκων που μεταφέρθηκαν στις Πρώτες Βοήθειες ή έτυχαν περίθαλψης στα δημόσια νοσηλευτήρια τα τελευταία τρία χρόνια μετά από περιστατικά βίας εντός των Κεντρικών Φυλακών, για τις οποίες δεν έχουμε ακόμα λάβει απάντηση, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει ως προς τα επεισόδια που κατ’ επανάληψη συμβαίνουν εις βάρος του προσωπικού των Κεντρικών Φυλακών και συγκεκριμένα των δεσμοφυλάκων.

  Το περασμένο Σάββατο, 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε, νεαρός κρατούμενος κτύπησε δεσμοφύλακα, το όνομα του οποίου κατέχουμε. Την προηγούμενη Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου, το απόγευμα κρατούμενος έσπρωξε άλλη δεσμοφύλακα, εκσφενδονίζοντας τα φαγητά που κρατούσε στο πρόσωπό της. Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου η πρωινή βάρδια δεσμοφυλάκων αρνήθηκε να αναλάβει καθήκοντα λόγω αισθήματος ανασφάλειας, μέχρι που μεταπείστηκε και προσήλθε κανονικά στα καθήκοντά της. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί συμβαίνουν συνεχώς τέτοια επεισόδια κατά των δεσμοφυλάκων των Κεντρικών Φυλακών και να μας ενημερώσετε για τα μέτρα που λαμβάνετε για την προστασία τους;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.257, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τα συμβόλαια της τριμελούς επιτροπής της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων. Τα συμβόλαια λήγουν το 2019, παρ’ όλο που οι αρμοδιότητες της Αρχής έχουν μεταφερθεί πλέον στο Διοικητικό Δικαστήριο. Πώς λοιπόν σκοπεύετε να ενεργήσετε, ούτως ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να μην καταβάλλει άσκοπα τις υψηλές μισθοδοσίες που προβλέπονται στα συμβόλαια των μελών της Αρχής; Θα μπουν χρονοδιαγράμματα στις εκκρεμούσες υποθέσεις που διαχειρίζεται η Αρχή, ούτως ώστε να μην υπάρξει άσκοπη εκμετάλλευση του χρόνου, για να δικαιολογήσουν τα μέλη της επιτροπής την παραμονή τους μέχρι τη λήξη των συμβολαίων;

  Να αποσταλούν τα συμβόλαια των τριών μελών στη Βουλή.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.379, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την ενοικίαση συγκεκριμένου κτιρίου στο Παραλίμνι για τη μεταστέγαση του Κτηματολογίου Αμμοχώστου. Το θέμα εξετάστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών. Σύμφωνα με το Γενικό Ελεγκτή, ένεκα της όλης διαχείρισης του θέματος, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, χαρακτηριζόταν από υπερβάσεις, αλλά και δαπάνες από πλευράς κυβέρνησης σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος, προκειμένου το κτίριο να καταστεί κατάλληλο για ενοικίαση, η συμφωνία θα έπρεπε να σταλεί για νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία.

  Η επιτροπή Ελέγχου ζήτησε επίσης ενημέρωση ως προς τους ιδιοκτήτες του κτιρίου. Αρχικά διαπιστώθηκε ότι ανήκε σε εταιρεία, τη Ruidoso Overseas Ltd, εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η οποία ανήκε σε άλλη εταιρεία εγγεγραμμένη στον Παναμά, τη Vereno Holdings Ltd, και βασικό στέλεχος εμφανιζόταν να είναι Κύπριος από το Παραλίμνι, ο κ. Χρίστος Μακρίδης. Μέχρι σήμερα να σημειωθεί ότι δε γνωρίζουμε ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης του κτιρίου.

  Στις 6 Δεκεμβρίου 2016 το Υπουργικό Συμβούλιο έστειλε στη Βουλή ενημέρωση, ως οφείλει, για το διορισμό του κ. Χρίστου Μακρίδη στη θέση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Για συστάσεις ο κ. Μακρίδης αναφέρει τους:

  1. Νίκο Αναστασιάδη, Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,

  2. Γλαύκο Κληρίδη, πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,

  3. Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρο του ΔΗΣΥ,

  4. Ιωάννη Κασουλίδη, Υπουργό Εξωτερικών,

  5. Χάρη Γεωργιάδη, Υπουργό Οικονομικών,

  6. Χριστόφορο Φωκαΐδη, Υπουργό Άμυνας,

  7. Νίκο Χριστοδουλίδη, Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

  Παρακαλείται ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τον ιδιοκτήτη του κτιρίου όπου, παρά τις ενστάσεις του Γενικού Ελεγκτή, θα μεταστεγαστεί το Κτηματολόγιο Αμμοχώστου και να μας εξηγήσει γιατί το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αρνήθηκε το αυτονόητο, να στείλει για νομοτεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τις συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή, τη συμφωνία που υπέγραψε στη Νομική Υπηρεσία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.385, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Το 2014 κατατέθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού κανονισμοί, “Οι περί Οργανισμού Νεολαίας (Συντάξεις και Χορηγήματα) Κανονισμοί του 2014”. Αποσύρθηκαν τότε από την εκτελεστική εξουσία. Επανήλθαν αρχές του 2016 -και πρόσφατα μάλιστα, στις 30 Νοεμβρίου 2016- στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού. Οι κανονισμοί αφορούν τη δημιουργία σχεδίου συντάξεων με ωφελήματα πανομοιότυπα με αυτά που ισχύουν για τους παλαιούς δημόσιους υπαλλήλους. Τα ωφελήματα αυτά δίνονται με βάση τους προτεινόμενους κανονισμούς αναδρομικά από το 1994.

  Στην έκθεση αντικτύπου (παράγραφος 2.5 της ανάλυσης αντικτύπου) αναφέρεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί δεν έχουν κανένα κόστος. Στην πραγματικότητα υπάρχει μεγάλο κόστος για το δημόσιο ταμείο και πρόκειται για δαπάνη που θα γίνει, ενώ το κράτος δεν έχει καμιά υποχρέωση να την κάνει. Το κόστος μόνο για τα αναδρομικά υπερβαίνει τα €6 εκατομ. περίπου και αφορά τριάντα υπαλλήλους του οργανισμού. Συγκεκριμένα, αν θεωρήσει κανείς ότι οι υπάλληλοι αυτοί εργάζονταν στον οργανισμό από το 1994, η δαπάνη για την υλοποίηση συνταξιοδοτικού σχεδίου είναι γύρω στο 25% επιπροσθέτως του μισθολογίου. Το μισθολόγιο του οργανισμού είναι σε σημερινές τιμές €1,2 εκατομ., δηλαδή η δαπάνη για τα αναδρομικά είναι 1,2 x 25% x είκοσι ένα χρόνια = 6.300.000 ευρώ. Το κράτος δηλαδή με τη ρύθμιση αυτή θα κάνει δώρο σε κάθε υπάλληλο γύρω στις €200.000 και επιπλέον το κόστος εργοδότησης για κάθε υπάλληλο ο οποίος προσλήφθηκε από το 1994 ως το 2012 θα αυξηθεί κατά 20% περίπου. Τόσο περίπου είναι το αναλογιστικό κόστος για κάθε παλιό δημόσιο υπάλληλο μετά τις αλλαγές στη σχετική νομοθεσία.

  Άρα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Δεν είναι ψευδής ο ισχυρισμός ότι η έγκριση των κανονισμών δε συνεπάγεται κόστος για το δημόσιο; Το κόστος με βάση τους κανονισμούς αφορά τον οργανισμό, όμως ο προϋπολογισμός του οργανισμού χρηματοδοτείται κατά το μέγιστο από το Πάγιο Ταμείο. Επομένως, χωρίς να έχει καμιά υποχρέωση, το κράτος παραχωρεί ένα τεράστιο χρηματικό ποσό σε τριάντα υπαλλήλους.

  2. Δε δημιουργείται ένα εκρηκτικό προηγούμενο, αφού κατηγορίες εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα οι οποίοι σήμερα δεν απολαμβάνουν του ωφελήματος της επαγγελματικής σύνταξης θα μπορούσαν να ζητήσουν το ίδιο με δυνητικό κόστος εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ; Οι υπάλληλοι του οργανισμού ήταν έκτακτοι ως το 2007, οπότε και νομιμοποιήθηκαν με τροποποίηση της νομοθεσίας.

  3. Ουσιαστικά, δεν ανατρέπεται η αναθεώρηση της νομοθεσίας σχετικά με το συνταξιοδοτικό του 2012, η οποία “κλείδωσε” αυτά σχέδια; Η προσπάθεια που γίνεται δεν είναι μόνο να ενταχθούν εκ των υστέρων σε τέτοιο σχέδιο άτομα που δεν είχαν αυτό το ωφέλημα το 2012, αλλά να δημιουργηθεί εξ υπαρχής ένα τέτοιο σχέδιο.

  Αναμένω την απάντηση του αρμόδιου υπουργού το συντομότερο, δεδομένου του κατεπείγοντος του θέματος.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.463, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Η λειτουργός του Υπουργείου Οικονομικών κ. Σάβια Ορφανίδου αποσπάται, όπως έχει δημοσιευτεί, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε θέση η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα. Όπως αναφέρεται και σε δικές της αναρτήσεις, η κ. Ορφανίδου θα εξακολουθήσει να εργοδοτείται κανονικά από το Υπουργείο Οικονομικών και η μετακίνησή της θα γίνει με τη διαδικασία της απόσπασης, αντιλαμβάνομαι μέσω της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ).

  Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας διαβιβάσει όλη τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΤΕπ που αφορά στη δημιουργία της υπό αναφορά θέσης, καθώς και όπως μας πληροφορήσει για τα ακόλουθα:

  1. Την ημερομηνία έναρξης και την περίοδο της απόσπασης.

  2. Το μισθό που λαμβάνει σήμερα η κ. Ορφανίδου και το μισθό που θα λαμβάνει μετά την απόσπασή της μαζί με όλα τα επιδόματα και ωφελήματα που θα της παραχωρηθούν.

  3. Τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή της κ. Ορφανίδου, συνοδευμένη από όλη τη σχετική αλληλογραφία εντός του υπουργείου του και μεταξύ του υπουργείου του και της ΕΔΥ.

  4. Αν δεν ακολουθήθηκε ανοικτή διαδικασία με την προκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να μας ενημερώσει για τους λόγους που δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία αυτή.

  Επίσης, παρακαλώ όπως μας σταλεί αναφορά για τα καθήκοντα που εκτελούσε μέχρι σήμερα η κ. Ορφανίδου και την έγκριση που έχει λάβει από την ΕΔΥ με βάση τον περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημόσιων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου Νόμο [Ν. 102(Ι)/2015], ώστε να μπορεί να συμμετέχει ως μέλος στο Πολιτικό Γραφείο του ΔΗΣΥ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.549, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς το τι απέγιναν το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί για την αναμόρφωση του σωφρονιστικού συστήματος που ετοιμάστηκαν από πέντε εμπειρογνώμονες που διόρισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί ήταν η κ. Ηλιάνα Νικολάου, πρώην δικαστής και τέως Επίτροπος Διοικήσεως, ο δρ Άρης Κωνσταντινίδης, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο κ. Άριστος Τσιάρτας, η κ. Καμπανελλά και εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

  Σε απάντησή του, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2017, ο υπουργός αναφέρει ότι από πλευράς των πέντε εμπειρογνωμόνων υποβλήθηκαν απλά εισηγήσεις για τροποποίηση της περί Φυλακών νομοθεσίας: “Οι εισηγήσεις αξιολογούνται στα πλαίσια του προωθούμενου από το υπουργείο εκσυγχρονισμού της περί Φυλακών νομοθεσίας”.

  Καλούμε για άλλη μια φορά τον αρμόδιο υπουργό να μας αποστείλει στο κοινοβούλιο το νομοσχέδιο, που γνωρίζουμε ότι του παρέδωσαν οι πέντε, μαζί με τους κανονισμούς, που επίσης του παρέδωσαν.

  Ακόμα και αν κάποια σημεία από το νομοσχέδιο που ετοίμασαν οι πέντε έχουν περιληφθεί στο κυβερνητικό νομοσχέδιο στο οποίο αναφέρεται ο υπουργός στην απαντητική του επιστολή, θα ήταν χρήσιμο να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα ως προς το τι αποδέχθηκε και τι απέρριψε από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου και τους κανονισμούς που του παρέδωσαν οι εμπειρογνώμονες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.577, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο έχει υπολογίσει τις επιπτώσεις στην κυπριακή οικονομία από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο λιμάνι Λεμεσού με την ανάληψη της διαχείρισής του από τους αναδόχους στις 28 Ιανουαρίου 2017.

  Γνωρίζει ο αρμόδιος υπουργός σε τι ποσό υπολογίζεται να ανέλθουν οι συνολικές ζημιές για την κυπριακή οικονομία;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.626, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει ως προς τον αριθμό των κτιρίων που ενοικιάζει η Κυπριακή Δημοκρατία από ιδιώτες τα οποία δεν έχουν πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Τι ενοίκια καταβάλλονται γι’ αυτά τα κτίρια και σε ποιους ανήκουν;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.698, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σύμφωνα με ισχυρισμούς του Υπουργείου Υγείας κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας στις 23 Μαρτίου 2017, έχουν εισαχθεί προγράμματα ενημέρωσης στα σχολεία για ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά τους δότες οργάνων και την καλλιέργεια της σχετικής κουλτούρας.

  Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει πώς έχουν ενταχθεί αυτά τα προγράμματα στα σχολεία, τι μορφή έχουν πάρει, πότε διδάσκονται και τι αξιολόγηση τους έχει γίνει.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.703, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποιος ήταν ο αξιωματικός ασφαλείας κατά την προχθεσινή απόδραση;

  2. Γιατί βλέπουμε να γίνονται αναφορές μόνο σε δεσμοφύλακες;

  3. Κατείχε ο συγκεκριμένος τα προσόντα για εκείνη τη θέση;

  4. Ήταν νομότυπα διορισμένος;

  5. Διερευνάται και ο αξιωματικός για ευθύνες ή μόνο οι δεσμοφύλακες διερευνώνται;

  6. Αν δεν τον διερευνούν, γιατί;

  7. Έχει τεθεί και ο αξιωματικός σε διαθεσιμότητα και, αν όχι, γιατί;

  8. Γιατί η διευθύντρια των Φυλακών περιορίζει τις αναφορές της στους τρεις δεσμοφύλακες, αφήνοντας στο απυρόβλητο τον αξιωματικό ασφάλειας και τον υπεύθυνο του κέντρου ελέγχου, οι οποίοι λογικά ήταν και οι μόνοι που γνώριζαν τους κωδικούς του συναγερμού που βρέθηκε στο αθόρυβο;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.713, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Σε σχέση με την απαντητική επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως με αρ. φακ. 12.14.2.24, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου, στις ερωτήσεις μας με αρ. 23.06.011.01.194 και 23.06.011.01.249, σύμφωνα με την οποία η υπόθεση του δεσμοφύλακα Γ.Μ. διερευνάται από την αστυνομία, τίθενται τα εξής ερωτήματα:

  (α) Πώς διερευνάται από τη στιγμή που ο συγκεκριμένος κατάδικος εστάλη στις 6 Δεκεμβρίου 2016 στην Ελλάδα, χωρίς να γνωρίζουμε υπό ποιες συνθήκες; Κρατείται σε Φυλακές στην Ελλάδα ή απολύθηκε;

  (β) Πώς επέτρεψε ο Αξιωματικός Ασφαλείας τη μετάβαση για εκκλησιασμό έντεκα κρατουμένων υψηλής επικινδυνότητας, αφού κρατούνταν στην Πτέρυγα 9 από ένα και μόνο δεσμοφύλακα, αυτόν ο οποίος έχει χτυπηθεί και ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό του μέχρι σήμερα;

  (γ) Ποιες ευθύνες ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία, για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα, αφού, όπως διαφαίνεται μέσα από ιατρικές εκθέσεις, υπάρχει σοβαρή βλάβη στο πρόσωπο, η οποία, για να διορθωθεί, χρήζει πολλαπλών επεμβάσεων που προϋποθέτουν κόστος περίπου €30 000 και η Δημοκρατία αρνείται να τις καταβάλει;

  2. Πόσες επιθέσεις έγιναν εντός των Φυλακών εναντίον δεσμοφυλάκων τον τελευταίο χρόνο;

  3. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουμε δεχθεί, ο δεσμοφύλακα Μ.Ο. χτυπήθηκε στο κεφάλι και χρειάστηκε συρραφή κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου, ο δεσμοφύλακας Σ. έπαθε ηλεκτροπληξία από εκτεθειμένα καλώδια, ο δεσμοφύλακας Κ.Σ. χτυπήθηκε στο γόνατο από κρατούμενο με σκουπόξυλο προκαλώντας του σοβαρή ζημιά, ο δεσμοφύλακας Α. τραυματίστηκε στον ώμο μετά από επίθεση κρατουμένου, η δεσμοφύλακας Ε. υπέστη εξάρθρωση ωμοπλάτης. Συνοψίζονται σε έξι περιστατικά τους τελευταίους έξι μήνες. Έχουν καταγγελθεί τα συγκεκριμένα περιστατικά στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ως εργατικά ατυχήματα; Κατά πόσο τους έχουν καταβληθεί οποιεσδήποτε αποζημιώσεις;

  4. Δεν έχει απασχολήσει τον Αξιωματικό Ασφάλειας των Φυλακών το γιατί έχουν καταντήσει οι δεσμοφύλακες “σάκος του μποξ” των κρατουμένων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.716, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Κατά την απονομή των παγκύπριων δημοσιογραφικών βραβείων του ΚΥΠΕ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλαβε δέσμευση όπως τα έξοδα των λεωφορείων του ΠΑΣΥΚΑΦ και του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου τα οποία μεταφέρουν ασθενείς από την Πάφο και τη Λεμεσό, για να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία στο Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου στη Λευκωσία, καλύπτονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό μέχρι σήμερα δεν έγινε.

  Παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται το όλο ζήτημα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.726, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταγγελθεί στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ως εργατικά ατυχήματα τα έξι περιστατικά ατυχημάτων και επιθέσεων που είχαν έξι δεσμοφύλακες εν ώρα εργασίας στο χώρο των Φυλακών τους τελευταίους έξι μήνες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.727, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των εισιτηρίων που διατέθηκαν και για το ακριβές ποσό εσόδων που είχαν οι παραστάσεις στα πλαίσια του Φεστιβάλ “Κύπρια” για τα έτη 2014 μέχρι 2016 συμπεριλαμβανομένου.

  Επειδή ο υπουργός έχει αποδώσει τη μείωση των εσόδων κατά 50% σε ανοιχτές παραστάσεις που έγιναν χωρίς είσοδο, αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, αυτές κατά το 2016 ήταν μόνο τρεις, γεγονός που κατά την άποψή μας δε δικαιολογεί τη μείωση.

  Να μας ενημερώσει επίσης πώς αξιολογούνται οι παραστάσεις και πώς γίνεται διοργανωτές παραστάσεων που δεν προσελκύουν κόσμο και δέχονται κακές κριτικές να τυγχάνουν κατ’ επανάληψη έγκρισης για συμμετοχή στα “Κύπρια”.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.833, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σύμφωνα με παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή όπως αυτές κατατέθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, η κυβέρνηση αποφάσισε τη μεταφορά των γραφείων του Κτηματολογίου Λευκωσίας σε κτίριο που ανήκει στην εταιρεία “Τοφαρίδης Λτδ”.

  Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τα κάτωθι:

  1. Το κτίριο “Ιάσων” στη λεωφόρο Διγενή Ακρίτα έχει τελική έγκριση;

  2. Πότε ολοκληρώθηκαν οι οικοδομικές εργασίες σε αυτό και από πότε παραμένει ξενοίκιαστο το κτίριο “Ιάσων”;

  3. Διαθέτει επαρκή χώρο στάθμευσης και για πόσα αυτοκίνητα; Σύμφωνα με τα όσα έχουν συζητηθεί στην επιτροπή Ελέγχου, το κτίριο διαθέτει χώρους στάθμευσης για μικρό αριθμό αυτοκινήτων, μη επαρκείς. Πού θα σταθμεύουν οι πολίτες, αλλά και οι υπάλληλοι του Κτηματολογίου;

  4. Έχει πρόνοια χώρων για αποθήκευση των αρχείων του Κτηματολογίου όπως και το υφιστάμενο κτίριο ή θα χρειαστεί η κεντρική αποθήκη να μεταφερθεί αλλού, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη και για ενοικίαση χώρου σε άλλο κτίριο; Αν ναι, σε ποιο κτίριο, σε ποια απόσταση θα βρίσκεται και έναντι ποιου ενοικίου;

  5. Ποιο θα είναι το κόστος της μεταστέγασης;

  6. Ο ιδιοκτήτης θα αναλάβει έξοδα υδατοπρομήθειας όπως ισχύει σήμερα; Τι ποσό ετησίως καταβάλλει ο υφιστάμενος ιδιοκτήτης στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας;

  7. Όπως αντιλαμβάνομαι, από €78.000 που καταβάλλει σήμερα η Δημοκρατία το κόστος θα εκτοξευτεί στις €325.000;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.932, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Θεωρούσαμε δεδομένο ότι η αναδιάρθρωση και η αποτελεσματική λειτουργία του Τμήματος Φορολογίας ήταν εκ των ων ουκ άνευ, λόγω και των προβλημάτων που βιώσαμε από την οικονομική κρίση. Υποτίθεται ότι το εν λόγω τμήμα είχε προχωρήσει σε δραστικές αλλαγές, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και η διαφάνεια. Πώς είναι δυνατό μέχρι σήμερα αυτά να μην έχουν γίνει;

  Η πρόσφατη αρνητική αξιολόγηση του Τμήματος Φορολογίας από το Παγκόσμιο Φόρουμ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών οδήγησε σε άκρως δυσμενείς εξελίξεις για την Κύπρο.
  Αντιλαμβανόμαστε ότι, μέχρι να υλοποιηθούν οι συστάσεις του παγκόσμιου φόρουμ υπάρχει πιθανότητα άρνησης της παραχώρησης χρηματοοικονομικών πληροφοριών για φυσικά και νομικά πρόσωπα που ελέγχονται για φοροδιαφυγή στην Κύπρο. Επιπρόσθετα, έχει πληγεί το όνομα και η φήμη της Κύπρου ως διεθνούς οικονομικού κέντρου παροχής υπηρεσιών.

  Εγείρονται καίρια ερωτήματα ως προς τα μέχρι τώρα πεπραγμένα σας. Είναι σημαντικό να μας εξηγήσετε πώς, παρά τις διαβεβαιώσεις σας και τις δήθεν προσπάθειές σας για πάταξη της φοροδιαφυγής, βρισκόμαστε ενώπιον μιας τόσο δυσμενούς και καθοριστικής εξέλιξης για θέματα φοροδιαφυγής και διαφάνειας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.944, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας εξηγήσει πώς, σύμφωνα με έκθεση της Επιτρόπου Διοικήσεως, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2017, η οποία απευθύνεται προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, αδίκησαν παιδιά ιδιωτικών σχολείων, των οποίων απορρίφθηκε η αίτηση για συμμετοχή στη γραπτή εξέταση για την πλήρωση 250 κενών θέσεων στην αστυνομία.

  Στην προκήρυξη ετίθετο ως απαιτούμενο προσόν η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας. Τα παραπονούμενα παιδιά εξασφάλισαν και απέστειλαν στην αστυνομία βεβαιώσεις των ιδιωτικών σχολείων, στις οποίες περιγράφονταν λεπτομερώς τα μαθήματα τα οποία παρακολούθησαν στην ελληνική γλώσσα, αλλά και οι διδακτικές περίοδοι (Νέα Ελληνικά, Αρχαιογνωσία, Ιστορία, Θρησκευτικά). Επιπλέον, ο ένας εκ των δυο παραπονουμένων κατέχει πτυχίο από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας πολλών μαθημάτων ήταν η ελληνική. Η αστυνομία έκρινε ως ανεπαρκείς τις βεβαιώσεις και δεν τους κάλεσε στη γραπτή εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2017.

  Η επίτροπος κάνει αναφορά στην Αναθεωρητική Έφεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με αρ. 60/2011, Σταύρος Αμβροσίου v. Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, ημερομηνίας 2/12/2015, και αναφέρει ότι αποφασίστηκε ότι η κατοχή γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η γνωστοποίηση αυτή έκτοτε επισημαίνεται σε όλες τις προκηρύξεις θέσεων στη δημόσια υπηρεσία, σε αντίθεση με την προκήρυξη της αστυνομίας για τις 250 θέσεις.

  Η επίτροπος, ενόψει των πιο πάνω διαπιστώσεων και συμπερασμάτων, αλλά και για να αρθεί οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση, εισηγείται όπως κληθούν οι παραπονούμενοι να λάβουν μέρος στη γραπτή εξέταση και ζητά επανεξέταση του όλου θέματος το συντομότερο δυνατόν.

  Αναμένω να με ενημερώσετε κατά πόσο θα υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση της επιτρόπου. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω ποιος ήταν ο αριθμός των παιδιών από ιδιωτικά σχολεία που αποκλείστηκε από τη διαδικασία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.952, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια επίσημων ανακοινωθέντων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει ποιος είναι ο εποπτικός έλεγχος που ασκείται για ακατάλληλα προϊόντα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, γεννήτριες κινεζικής προέλευσης, οι οποίες στη βάση ανακοίνωσης, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2009, είχαν αποσυρθεί, εξακολουθούσαν να πωλούνται και να κυκλοφορούν στην αγορά. Ως αποτέλεσμα αυτού, επήλθε ο θάνατος ενός νέου παιδιού στις 17 Ιουλίου 2015.

  Δεδομένου ότι το κοινό δεν είναι δυνατό να ενημερωθεί αποτελεσματικά από μια και μόνο ανακοίνωση μέσω του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, πώς ενεργείτε, ούτως ώστε να είστε βέβαιοι πως η ενημέρωση φτάνει στον καταναλωτή και πώς διασφαλίζετε με συνεχείς ελέγχους ότι όλα τα ακατάλληλα προϊόντα αποσύρονται ή καταστρέφονται;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.983, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο, όπως καταγράφεται στον ημερήσιο τύπο, η εταιρεία που προμήθευσε την κυπριακή αστυνομία με επαγγελματικό drone, πριν από περίπου δέκα μήνες, με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας αποδέχθηκε τους ισχυρισμούς περί ελαττωματικότητας του drone, δεδομένου ότι αυτό κατέπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα την αχρήστευσή του.

  Συγκεκριμένα, θέλουμε να γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Έχει γίνει αποδεκτός ο ισχυρισμός της αστυνομίας ως προς την ελαττωματικότητα; Η εταιρεία ανέλαβε οποιαδήποτε ευθύνη;

  2. Έχει διαταχθεί οποιαδήποτε διοικητική έρευνα για το εν λόγω συμβάν;

  3. Ποια είναι η προμηθεύτρια εταιρεία και τι επίπεδο εκπαίδευσης είχαν οι χειριστές του drone;

  4. εταιρεία θα ξαναστείλει άτομα για εκπαίδευση των χειριστών;

  Θεωρούμε δεδομένο ότι το drone καλυπτόταν από ασφάλεια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.991, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τις οφειλές δικαιωμάτων αδειών ενοικίασης λιμενικών χώρων.

  Συγκεκριμένα, η εταιρεία “Famalift Shipyard Ltd” οφείλει σημαντικά ποσά, ενώ από το 2003 βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Παρά ταύτα, η Αρχή Λιμένων Κύπρου παραχώρησε άδειες χρήσης στη συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία “F&T Investments Ltd” και στον κ. Λ. Κίμωνος, εκκαθαριστή της εταιρείας “Famalift Shipyard Ltd”. Οι άδειες αυτές έχουν λήξει από την 31η Αυγούστου του 2010 και δεν έχουν ανανεωθεί, ενώ οι λιμενικοί χώροι εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται. Τα εντάλματα των δικαστηρίων σε σχέση με την εταιρεία “F&T Investments Ltd” για κάποιο λόγο δεν εκτελούνται. Ζητούμε εξηγήσεις για το ως άνω ζήτημα.

  Παρομοίως, όσον αφορά την εταιρεία “AFS Cyprus Offshore Services and Supply Ltd”, ενώ όφειλε για συγκεκριμένη περίοδο πέραν των €200.000, η Αρχή ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα της εταιρείας, αποφάσισε να της χαρίσει το μισό οφειλόμενο ποσό. Η ίδια εταιρεία είχε εξασφαλίσει άδεια χρήσης χώρου και στο λιμάνι Λάρνακας. Σε αυτή την περίπτωση και πάλι μετά από αίτημα της εταιρείας για τερματισμό της άδειας, προτού ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού, η Αρχή αποφάσισε την ακύρωση μέρους της χρέωσης και σταδιακή αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού, εφόσον αυτό εξοφληθεί πλήρως μέχρι το Μάρτη του 2016 και χωρίς να επιβληθούν επιβαρύνσεις ή/και τόκοι. Μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, όπως καταγράφεται στην έκθεση, η εταιρεία είχε καταβάλει μόλις το ένα τρίτο (1/3) του ποσού. Βρισκόμαστε προς τα τέλη του Ιούνη του 2017. Πώς έχει η κατάσταση σήμερα; Η εταιρεία “GAP Vassilopoulos & James Louisides (Naval Operations) Ltd”, παρ’ όλο που έτυχε διευκόλυνσης από την Αρχή ως προς το χρόνο αποπληρωμής κάθε οφειλόμενου ποσού, την 31η Δεκεμβρίου 2015 όφειλε στην Αρχή ποσό ύψους €1.458.825. Υφίσταται η οφειλή; H εταιρεία “EDT Marine Construction Ltd” όφειλε στην Αρχή την 31η Δεκεμβρίου 2015 το ποσό των €507.156. Υφίσταται η οφειλή;

  Τέλος, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την άδεια χρήσης του εστιατορίου “Ποσειδών” από την εταιρεία “Subota Ltd”, καθώς και με τη λειτουργία γραφείων στο λιμανάκι Πάφου από τον κ. Αντώνη Ανδρέου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1009, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων δεδομένων των θέσεων που ακούστηκαν για κινδύνους πιθανής λοίμωξης εντός των Φυλακών, στην περίπτωση του καταδίκου που μεταφέρθηκε στο Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ, κατά πόσο θα τύχουν της ίδιας και ίσης μεταχείρισης κατάδικοι που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και παραμένουν εντός των Φυλακών.

  Ακόμη, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει πότε θα μεταφερθούν σε ασφαλές περιβάλλον, καθώς και να εξηγήσει γιατί η αναπληρώτρια διευθύντρια των Φυλακών επιμένει ότι υπάρχουν όλες οι βεβαιώσεις για ασφαλείς και υγιεινούς χώρους στις Φυλακές και ότι ουδείς κίνδυνος λοιμώξεων υπάρχει. Παραπλανούσε;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.133, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Έχω γίνει πρόσφατα δέκτης καταγγελίας-παραπόνου από πολίτη ο οποίος μετέβη στο Ιατρικό Κέντρο Ιδαλίου, για να λάβει ποσότητα απαραίτητων φαρμάκων. Σύμφωνα με αυτή την καταγγελία, στο κέντρο υπήρχε έλλειψη του σκευάσματος ινσουλίνης ταχείας δράσης “Humalog”. Όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, του δόθηκε παραπεμπτικό, για να μεταβεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, για να παραλάβει την απαιτούμενη ποσότητα. Προκαλείται δηλαδή μια αχρείαστη ταλαιπωρία και επιπρόσθετο κόστος σε ασθενείς λόγω κάποιων αδυναμιών στο σύστημα παροχής υγείας.

  Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει πώς προτίθεται να ενεργήσει, ώστε τα ιατρικά κέντρα της περιφέρειας να μην υποφέρουν από ελλείψεις σε φάρμακα τα οποία είναι απαραίτητα σε ασθενείς με σοβαρές ή/και χρόνιες παθήσεις.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.197, ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πότε (ημερομηνία) δόθηκαν οδηγίες να διεξαχθεί διοικητική έρευνα για την απέλαση κρατουμένου ο οποίος είχε καταγγελθεί για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος δεσμοφύλακα και, αντί να κατηγορηθεί, απολύθηκε από τις Κεντρικές Φυλακές και απελάθηκε;

  2. Ποιοι ήταν οι όροι εντολής της διοικητικής έρευνας;

  3. Πότε (ημερομηνία) απελάθηκε το εν λόγω πρόσωπο;

  4. Αποτελούσε αντικείμενο διερεύνησης και από άλλες υπηρεσίες το πρόσωπο που απελάθηκε;

  Παρακαλώ επίσης όπως αποσταλούν στο κοινοβούλιο η επιστολή με την οποία ζητούνταν η διεξαγωγή της διοικητικής έρευνας και οι όροι εντολής της.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.231, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει ποιος είναι ο εποπτικός έλεγχος που ασκείται, σε συνέχεια επίσημων ανακοινωθέντων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, για ακατάλληλα προϊόντα.
  Σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπήρχαν γεννήτριες κινεζικής προέλευσης οι οποίες στη βάση ανακοίνωσης, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2009, είχαν αποσυρθεί, αλλά εξακολουθούσε η πώλησή τους και κυκλοφορούσαν στην αγορά. Ως αποτέλεσμα επήλθε ο θάνατος ενός νέου παιδιού στις 17 Ιουλίου 2015.

  Δεδομένου ότι το κοινό δεν είναι δυνατό να ενημερωθεί αποτελεσματικά από μια και μόνο ανακοίνωση μέσω του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, πώς ενεργείτε, ούτως ώστε να είστε βέβαιοι πως η ενημέρωση φτάνει στον καταναλωτή, και πώς διασφαλίζετε με συνεχείς ελέγχους ότι όλα τα ακατάλληλα προϊόντα αποσύρονται ή καταστρέφονται;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.392, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει πόσοι τουρκολόγοι με ειδικότητα σε θέματα της σύγχρονης Τουρκίας εργοδοτούνται σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών ή στο ευρύτερο κυβερνητικό σχήμα με καθήκοντα της αρμοδιότητάς τους, δηλαδή την ανάλυση των προθέσεων, των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών στόχων και επιδιώξεων της Τουρκίας στην περιοχή, όπως επίσης και την ανάλυση εσωτερικών θεμάτων της Τουρκίας, τα οποία αντανακλούν στη συμπεριφορά της σε διεθνές επίπεδο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.417, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ πολύ τους αρμόδιους υπουργούς όπως μας ενημερώσουν τι προτίθενται να πράξουν σε σχέση με το σοβαρότατο ζήτημα της επάρκειας των ιατροδικαστών.
  Οι δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα περί “ανεπάρκειας” των ιατροδικαστών είναι σοβαρότατες, δεδομένου ότι διακυβεύεται και η εκδίκαση σοβαρών ποινικών υποθέσεων.

  Το πρόσφατο περιστατικό με την άτυχη σαρανταεξάχρονη Petrana Mihalova Milkova, που βρέθηκε νεκρή στη Γεροσκήπου, δεν είναι το μόνο. Να υπενθυμίσω και την προηγούμενη περίπτωση της Χριστίνας Καλαϊτζίδου από τη Γεωργία. H άτυχη τριαντάχρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύζυγό της, αλλά το αρχικό πόρισμα της παθολογοανατόμου που διενήργησε τη νεκροψία απέδιδε το θάνατό της σε ασφυξία. Τότε ήταν με επιμονή της οικογένειας της άτυχης γυναίκας που διενεργήθηκε μετά από δύο σχεδόν χρόνια εκταφή της σορού της και νέα νεκροψία, η οποία κατέδειξε ότι είχε δολοφονηθεί από το σύζυγό της.

  Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε επί τούτου, δεδομένης της σοβαρότητας του ζητήματος;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.473, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Είναι εκπληκτική η αδράνεια που παρατηρείται από μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν έκτακτα γεγονότα που άπτονται της υγείας των πολιτών, όπως για παράδειγμα η σκόνη που κατέκλυσε την ατμόσφαιρα. Σημειώνω ότι τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσαν ιδιώτες γιατροί. Μέχρι τις 28 Μαρτίου και ενώ το φαινόμενο βρισκόταν σε έξαρση, στρατιώτες, παιδιά και εργάτες με ενασχόληση σε υπαίθριους χώρους βρίσκονταν εκτεθειμένοι, αφού ουδείς εξέδωσε οδηγίες για προστασία. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το έπραξε με μεγάλη καθυστέρηση, αν και μέχρι τις 27 Μαρτίου σε διάφορα σχολεία το μάθημα της γυμναστικής γινόταν κανονικά στις αυλές του σχολείου.

  Στα στρατόπεδα οι στρατιώτες εκτελούσαν σκοπιές χωρίς μάσκες, που όφειλε το κράτος να τους παρέχει, όταν μάλιστα είχαν ενημέρωση για αυτές τις συνθήκες από τις 8 Μαρτίου, οπότε και σύμφωνα με ισχυρισμούς του αρμόδιου υπουργείου εξέδωσαν σχετικές οδηγίες για λήψη μέτρων, χωρίς αυτές να έχουν φτάσει προφανώς στα στρατόπεδα.

  Αναμένουμε από τους αρμόδιους υπουργούς γραπτές εξηγήσεις για όλη την κωλυσιεργία, η οποία θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, και εξηγήσεις για την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τη στιγμή που είχαν ενημέρωση για το φαινόμενο της σκόνης, που πλέον είναι συχνό και επαναλαμβανόμενο στην Κύπρο.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.475, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει ποια είναι τα πρότυπα στη βάση των οποίων καθορίζεται η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
  Θεωρείται δεδομένο ότι κάποιος απόφοιτος δημόσιου σχολείου έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ανεξαρτήτως επίδοσης;
  Όπως θα πρέπει να γνωρίζετε, το προσόν της πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας απαιτείται στα σχέδια υπηρεσίας για πρόσληψη στο δημόσιο.

  Δε θα έπρεπε να υπάρχει πρότυπο στη βάση του οποίου να καθορίζονται ειδικά και όχι γενικευμένα κριτήρια καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.541, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να μας ενημερώσουν με ποια διαδικασία λήφθηκε η απόφαση της παρουσίασης του βιβλίου του Φώτη Παπαφώτη, γνωστού για τη δράση του κατά την περίοδο της ΕΟΚΑ Β΄, στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα.

  Ποιος προέβη στη σχετική εισήγηση, με ποιου την πρωτοβουλία και από ποιους εγκρίθηκε;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.560, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει κατά πόσο οι καταγγελίες που έχουν φτάσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών από δικηγόρο στη Λάρνακα έχουν διερευνηθεί και κατά πόσο υπάρχει σχετική έκθεση.
  Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε ότι δικαστικοί επιδότες/εκτελεστές ενταλμάτων εμφανίστηκαν και προσπάθησαν να κάνουν κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα. Τα χρέη, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, έχουν δημιουργηθεί από δραστηριότητες του εκεί πρέσβη και αφορούν προσωπικές του υποθέσεις.

  Όπως μας πληροφορεί ο συγκεκριμένος δικηγόρος, η κατάσχεση έχει αποτραπεί με την επίκληση διπλωματικής ασυλίας. Εάν οι καταγγελίες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αντιλαμβάνεστε σε ποιο βαθμό εκτιθέμεθα πολιτικά.

  Παρακαλούμε όπως, αφού διερευνήσετε το θέμα, μας ενημερώσετε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου ως προς την εγκυρότητα των καταγγελιών και για το ποια διορθωτικά μέτρα σκοπεύετε να λάβετε, εάν οι καταγγελίες επιβεβαιώνονται.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.563, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Είναι άκρως ανησυχητικά τα όσα έχουν κατατεθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως και έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την Επιτροπή Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων.

  Είναι προφανές, από τα όσα έχουν ακουστεί, ότι υπάρχει απροθυμία από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών να παρέχει τα απαιτούμενα εφόδια για την εύρυθμη λειτουργία της συγκεκριμένης επιτροπής, η αποτελεσματική λειτουργία της οποίας είναι υψίστης σημασίας, αφού έχει να διαδραματίσει άμεσο ρόλο και στην πάταξη της διαφθοράς σε σχέση με εργοληπτικές εταιρείες που μοιράζουν μίζες.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποια είναι η θέση του και ποια τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, έστω και αργά, προκειμένου να καταστεί λειτουργική η επιτροπή, με στόχο πάντοτε το δημόσιο συμφέρον.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.585, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει στα ακόλουθα:

  Ακόμα αναμένουμε ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) ως προς τη διαγραφή δανείου, ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ, συζύγου αξιωματούχου του κράτους. Υπενθυμίζω ότι από την ηγεσία της ΣΚΤ, συγκεκριμένα από τον κ. Χατζηγιάννη, έγινε παραδοχή στην κοινή συνεδρίαση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, στις 18 Απριλίου 2018, ότι τους διέφυγε το γεγονός ότι πρόκειται για σύζυγο πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου και ότι δεν είχαν αντιληφθεί την πραγματική εικόνα της οικονομικής επιφάνειας του συγκεκριμένου ατόμου.

  Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές είναι πρακτικές που δικαιολογημένα εγείρουν ερωτήματα ως προς τη διαχείριση και άλλων δανείων, γι’ αυτό και ζητούμε, άσχετα με τις εξελίξεις στη ΣΚΤ, να ξεκαθαρίσει το θέμα σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις της ηγεσίας της ΣΚΤ ενώπιον των δύο επιτροπών.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.587, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει σε σχέση με την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.
  Είναι προφανές ότι και αυτή η επιτροπή δεν έχει τα απαραίτητα εφόδια και την οικονομική στήριξη, για να ανταποκριθεί στο έργο που η πολιτεία της ανέθεσε. Ως αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεσή της τον Απρίλη του 2018 καταδεικνύει τη σύγκρουση συμφερόντων που παρατηρείται, λόγω του ότι η Αρχή χρησιμοποιεί αφυπηρετήσαντες ανακριτές του αστυνομικού σώματος για διερεύνηση παραπόνων. Αυτό απαιτεί άμεση διόρθωση, όπως ο πρόεδρος της Αρχής παραδέχτηκε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.

  Απαιτούνται κονδύλια, ούτως ώστε η Αρχή να μπορεί να εκπαιδεύσει πρόσωπα τα οποία να ανταποκρίνονται στον ανακριτικό ρόλο και στη διερεύνηση, με τρόπο που να μην αφήνεται η παραμικρή υπόνοια από διεθνείς επιτροπές για έλλειψη αντικειμενικότητας. Η Αρχή σήμερα λειτουργεί με άκρως περιορισμένο προσωπικό και με προϋπολογισμό €280.000, ο οποίος δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να ανταποκριθεί στις ανάγκες της.
  Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.588, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Χθες (23 Μαΐου 2018) από το τηλεοπτικό κανάλι “Σίγμα” ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ προέβη σε καταγγελίες που προσβάλλουν όχι μόνο σώματα επαγγελματιών, αλλά και το ίδιο το κράτος και τις υπηρεσίες του, σε σχέση με την επάρκεια ανταπόκρισης στα σοβαρότατα θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης παιδιών.

  1. Συγκεκριμένα, στη μεσημβρινή τηλεοπτική εκπομπή “Μεσημέρι και κάτι” είπε ότι “υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν εναντίον τους καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση μαθητών και, αντί να αποπεμφθούν από το χώρο της παιδείας, λαμβάνουν μετακινήσεις από το ένα σχολείο στο άλλο.”

  2. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένη περίπτωση, όπου γονιός κατήγγειλε δήθεν συγκεκριμένο δάσκαλο στην επαρχία Λεμεσού, αλλά ο γονιός, που αντί να σκεφτεί το συμφέρον του παιδιού του σκέφτηκε τη βαθμολογία του και την ανικανότητα της πολιτείας να ανταποκριθεί, υποχώρησε.

  3. Ενέπλεξε τα επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, αναφέροντας ότι υπάρχουν επιστολές σύμφωνα με τις οποίες συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις.

  4. Σήμερα (24 Μαΐου 2018) στην εκπομπή του ΡΙΚ “Πρώτη ενημέρωση”, όταν ρωτήθηκε από τη δημοσιογράφο κατά πόσο ο δάσκαλος στον οποίο αναφέρεται υπηρετεί ακόμα στην εκπαίδευση, ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ είπε ότι δεν μπορεί να απαντήσει για αυτονόητους λόγους. Προσωπικά, δεν κατανοώ αυτή την αοριστία, η οποία εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια των παιδιών.

  Επιπλέον, η νομοθεσία προνοεί συγκεκριμένες και πολύ αυστηρές διαδικασίες σε περιπτώσεις καταγγελιών σεξουαλικής παρενόχλησης. Ως εκ τούτου, δεν μπορώ να δεχτώ επ’ ουδενί την τοποθέτηση του κ. Δίπλαρου, ότι “σε όλες τις επαρχίες υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις καταγγελιών για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και, αντί αυτοί οι δάσκαλοι να φύγουν από τα σχολεία, έξω από την κοινωνία, αν θέλετε, και να πάνε κάπου αλλού να καταδικαστούν, μετακινούνται από το ένα σχολείο στο άλλο, ωσάν στο άλλο σχολείο που θα πάνε δε θα διαπράξουν τίποτα”.

  5. Δεν είναι θέμα γονιού ή επιθυμίας του για κατάθεση, για να μπορέσει η πολιτεία να αντιδράσει, ως ισχυρίζεται ο κ. Δίπλαρος. Ο νόμος αναγνωρίζει ευθύνη σε οποιονδήποτε γνωρίζει ή υποψιάζεται και δεν καταγγέλλει. Αν λοιπόν τα επαρχιακά γραφεία και όλοι οι άλλοι στους οποίους αναφέρεται ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ, συμπεριλαμβανομένων της Αστυνομίας Κύπρου, του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, γνώριζαν, παραμένοντας άπραγοι για αυτές τις σοβαρές υποθέσεις, έχουν σοβαρότατες ποινικές ευθύνες.

  Αναμένω από τους αρμόδιους υπουργούς είτε να διαψεύσουν τις δηλώσεις του αναπληρωτή κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΔΗΣΥ, που έχουν αναπαραχθεί από διάφορα τηλεοπτικά πάνελ, είτε να μας απαντήσουν γιατί, όπως ισχυρίζεται ο κ. Δίπλαρος, ενήργησαν με εγκληματική αμέλεια.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.590, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει στις αναφορές του κυρίου Δίπλαρου στην εκπομπή του ΡΙΚ “Πρώτη Ενημέρωση”, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2018, σύμφωνα με τις οποίες η αστυνομία δέχθηκε παρέμβαση, για να σταματήσει εξέταση καταγγελίας εναντίον εκπαιδευτικού για κακοποίηση ανηλίκου.

  Αυτό χρησιμοποίησε ο κ. Δίπλαρος ως αιτιολόγηση για τη δημοσιοποίηση που έκανε ο ίδιος μιας υπόθεσης, η οποία τύγχανε ήδη χειρισμού από τις αρμόδιες αρχές του κράτους. Ως αποτέλεσμα της δημοσιοποίησης, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα, είναι πιθανή η απόσυρση της καταγγελίας. Πέραν αυτού, στις απαντήσεις που έδωσε στους παρουσιαστές της εκπομπής ο κ. Δίπλαρος ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους ανακριτές και την αστυνομία, οι οποίοι τον ενημερώνουν ανελλιπώς και τον διαβεβαίωσαν ότι δε θα υπάρξει απόσυρση.

  Προσωπικά δε θέλω να δεχτώ αυτές τις καταγγελίες, γιατί γνωρίζω ότι η σχετική νομοθεσία που ψηφίστηκε είναι πλήρης και ιδιαιτέρως αυστηρή ως προς τις διαδικασίες που ακολουθούνται.

  Καλείστε όμως να τοποθετηθείτε, γιατί αντιλαμβάνεστε τα σοβαρότατα ερωτήματα που εγείρονται από τέτοιου είδους καταγγελίες, οι οποίες γίνονται από τον αναπληρωτή κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος.

  Αναμένω επίσημη τοποθέτησή σας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αφού το θέμα αφορά στη διαχείριση αυτών των υποθέσεων από την αστυνομία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.591, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις χρονολογίες κατά τις οποίες υπηρετούσε ως λειτουργός και ανώτερος λειτουργός στα επαρχιακά γραφεία Λεμεσού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

  Παρακαλείται επίσης να μας πληροφορήσει κατά πόσο περιήλθε εις γνώσιν του περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου σε δημοτικό σχολείο της Λεμεσού, ως κατήγγειλε ο αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ. Ο κ. Δίπλαρος κατήγγειλε ότι τα επαρχιακά γραφεία γνώριζαν για τις καταγγελίες που αφορούσαν περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από πέντε χρόνια.

  Αναμένω την τοποθέτησή του επί τούτου.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.612, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Επειδή ο φορολογούμενος πολίτης έχει κληθεί πρόσφατα να αναλάβει νέους κινδύνους από τη στήριξη της κυβέρνησης προς τη συνεργατική τράπεζα με “κατάθεση” 2,5 δις ευρώ, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει στα ακόλουθα:

  1. Ποιο το μέγεθος του πραγματικού κινδύνου που αναλαμβάνει το κράτος με την “κατάθεση” αυτή;

  2. Με ποιόν τρόπο η “κατάθεση” αυτή βελτιώνει τη ρευστότητα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

  3. Από τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών εξάγεται το συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για κατάθεση ρευστού, αλλά για παραχώρηση ομολόγου που εξέδωσε το κράτος με εξασφάλιση ΜΕΔ της συνεργατικής. Αν πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα, με ποιον τρόπο εξασφαλίζεται η αύξηση της ρευστότητας της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας;

  4. Είναι αποδεκτό το ομόλογο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για πράξεις νομισματικής πολιτικής; Εάν όχι, μήπως η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα το έχει χρησιμοποιήσει, για να πάρει έκτακτη ρευστότητα από την Κεντρική Τράπεζα; Εάν το ομόλογο δεν έχει γίνει αποδεκτό ούτε από την ΕΚΤ για σκοπούς παραχώρησης ρευστότητας, τότε τίθεται το ερώτημα προς τον αρμόδιο υπουργό για τις διαδικασίες που έγιναν προκειμένου με αυτή την εικονική “κατάθεση” η οποία δε βελτιώνει τη ρευστότητα της συνεργατικής τράπεζας.

  5. Έχει υπάρξει οποιανδήποτε αντίδραση εκ μέρους της EE, αφού το όλο εγχείρημα φαίνεται ως προσπάθεια παράκαμψης των ευρωπαϊκών κανόνων που αφορούν την κρατική στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.630, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Όπως γνωρίζετε, στην πολιτεία της Κολούμπια έχει καταχωρισθεί δίωξη από την κυβέρνηση των ΗΠΑ εναντίον των κ. Paul J. Manafort Junior και Konstantin Kilimnik.
  Ο Paul J. Manafort υπηρέτησε για χρόνια ως πολιτικός σύμβουλος. Από το 2006 μέχρι το 2015 φαίνεται, μέσα από εταιρείες που διεύθυνε, να διαχειρίστηκε δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ως εισόδημα από τις υπηρεσίες που πρόσφερε και στην ουκρανική κυβέρνηση. Κατηγορείται ότι από το 2006 μέχρι το 2017, μαζί με άλλους, απέκρυψαν από τις αρχές των ΗΠΑ εισοδήματα που είχαν. Συνολικά, πάνω από εβδομήντα πέντε εκατομμύρια δολάρια διακινήθηκαν μέσα από offshore εταιρείες. Ο Paul J. Manafort ξέπλυνε πάνω από τριάντα εκατομμύρια δολάρια, τα οποία απέκρυψε από τις αρχές των ΗΠΑ. Στο κατηγορητήριο, το οποίο κατατέθηκε στις 8 Ιουνίου 2018 κάτω από τον τίτλο “Cypriot Entities”, καταγράφεται ένας μεγάλος κατάλογος εταιρειών, με έδρα την Κύπρο, οι οποίες ενεγράφησαν από το 2009 μέχρι το 2015.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, αν έχει προβεί, προκειμένου να εντοπιστούν οι συνεργάτες του Paul J. Manafort στην Κύπρο, ούτως ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν πρόκειται για συνήθεις και τακτικές πρακτικές και υπηρεσίες που προσφέρονται και σε άλλους, και αν έχει ελέγξει δικηγορικά γραφεία που πιθανό να ενέγραψαν τις εταιρείες και τα λογιστικά γραφεία που διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς των εν λόγω εταιρειών.
  Στο κατηγορητήριο εμφανίζεται ένας απίστευτα μεγάλος κατάλογος με ημερομηνίες, εταιρείες και ποσά που διακινήθηκαν μέσω Κύπρου. Αντιλαμβάνεστε ότι σε καμιά περίπτωση, ειδικά μετά τα όσα πέρασαν οι πολίτες της Κύπρου, δεν επιτρέπεται να αφήνεται η παραμικρή υπόνοια για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες στον τόπο μας, με στόχο την παράνομη διακίνηση μετρητών.
  Επισυνάπτεται αυτούσιο το κατηγορητήριο.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.021, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Πρόσφατα γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία απαλλάσσει από την υποχρέωση κατάταξης στην Εθνική Φρουρά Κυπρίους ιδιοκτήτες πλοίων και ιδιοκτήτες πλοιοδιαχειριστικών εταιρειών που έχουν γραφεία στην Κύπρο, καθώς και τα παιδιά τους. Το Υπουργικό Συμβούλιο επικαλέστηκε λόγους δημοσίου συμφέροντος.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν έχει λάβει γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατά πόσο η επίκληση του δημοσίου συμφέροντος μπορεί να ισχύσει στην παρούσα περίπτωση.

  Υπενθυμίζω ότι αυτό (επίκληση δημοσίου συμφέροντος) συνέβη και στην περίπτωση των συμβούλων των υπουργών, των οποίων την πρόσληψη αποφάσισε αυτή η κυβέρνηση και η οποία τότε θεωρούνταν παράνομη. Ο τέως Γενικός Εισαγγελέας κ. Πέτρος Κληρίδης, κληθείς να σχολιάσει στην κοινοβουλευτική επιτροπή Ελέγχου την εν λόγω απόφαση, ξεκαθάρισε ότι η επίκληση δημοσίου συμφέροντος για τη συγκεκριμένη περίπτωση από το Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης Αναστασιάδη δεν μπορούσε να ισχύσει, επέπληξε την απόφαση της κυβέρνησης και διευκρίνισε ότι ουδείς δύναται να επικαλείται το δημόσιο συμφέρον για κάθε “μεθόδευση” που επιχειρεί να επιβάλει.

  Ως εκ τούτου, καλείστε να μας ενημερώσετε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου κατά πόσο στην προκειμένη περίπτωση έχει γίνει αποδεκτή με γραπτή γνωμάτευση η επίκληση δημοσίου συμφέροντος από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κ. Κώστα Κληρίδη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.103, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Έχουμε δεχτεί καταγγελίες από φοιτητές ότι νοσοκομεία του εξωτερικού δε δέχθηκαν τη φοιτητική κάρτα νοσηλείας τους, γιατί δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν οι αρμόδιοι τι είδους έγγραφο ήταν, δεδομένου ότι τα στοιχεία αναγράφονται μόνο στα ελληνικά.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει αν υπήρξαν παρόμοιες καταγγελίες και τι προτίθεται να πράξει, προκειμένου οι Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό να μην αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.104, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει προγραμματισμός, ούτως ώστε τα αρχεία του στρατολογικού γραφείου να συνδεθούν με το σύστημα ελέγχου διαβατηρίων των αεροδρομίων. Οι άρρενες Κύπριοι πολίτες αναγκάζονται να παρουσιάζουν απολυτήριο του στρατού ή άλλο έγγραφο κάθε φορά που αναχωρούν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Φοιτητές, επαγγελματίες που τυγχάνει να ξεχάσουν το απολυτήριο κατά την αναχώρησή τους υφίστανται συνέπειες ανεπίτρεπτες σε μια εποχή που κυριαρχεί η τεχνολογία.

  Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν αυτό το τόσο απλό ζήτημα μπορεί να επιλυθεί προς εξυπηρέτηση του Κυπρίου πολίτη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.117, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Το οριστικό απολυτήριο εκπαιδευμένου εθνοφρουρού, καθώς και το πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρεωτικής θητείας, δε γίνονται αποδεκτά ως έγγραφα από τα υπόλοιπα υπουργεία για τις περιπτώσεις που υπάρχει αίτημα για φοιτητική χορηγία, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λπ.

  Τους ζητούν το λεγόμενο “μπλε χαρτί”, το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄. (Επιπρόσθετα υπάρχει και το καφέ χαρτί “τύπου Β΄” για τις αναχωρήσεις στο εξωτερικό, βλ. προηγούμενη ερώτηση σε σχέση με τη μηχανογράφηση). Αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να υποβάλλεται το κάθε παιδί σε αυτή τη διαδικασία, που στοιχίζει στην Κυπριακή Δημοκρατία όχι μόνο σε υλικό, αλλά και επιφορτίζει το στρατολογικό γραφείο με αχρείαστο όγκο εργασίας. Όλα καταλήγουν σε κόστος για την Κυπριακή Δημοκρατία.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας πει σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προχωρήσει, προκείμενου να απαλείψει την αχρείαστη γραφειοκρατία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.118, ημερομηνίας 10 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο Υπουργός Οικονομικών να μας ενημερώσει σε ποιο τελικά ποσό ανέρχονται οι συνολικές απαιτήσεις του Οίκου “Freshfields Bruckhaus Deringer” για τον συμβουλευτικό ρόλο τους για τη συμφωνία μεταξύ της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας και τη σύμβαση εγγύησης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Τράπεζας.

  Το υπουργείο σας φαίνεται να ζήτησε αποδέσμευση κονδυλίου από τη Βουλή ύψους €400.000. Τι χρονική διάρκεια είχε αυτή η σύμβαση και τι προέβλεπε για μελλοντικές ανάγκες που ήθελε προκύψουν;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.126, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

  1. Πόσα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) λειτουργούν και πού; Πόσο είναι το προσωπικό σε κάθε κέντρο; Ποιος ο αριθμός των πολιτών που εξυπηρετούνται καθημερινά;

  2. Πόσος είναι ο μέσος όρος χρόνου αναμονής; Έχει γίνει ποτέ αξιολόγηση του χρόνου εξυπηρέτησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών;

  3. Τι συμβόλαια δόθηκαν στην ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο: 22054054, Υπηρεσία Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πρόνοιας; Αξιολογήθηκαν οι υπηρεσίες που παρέχει η εν λόγω υπηρεσία, οι λειτουργοί της οποίας παραπέμπουν όσους τηλεφωνούν στα ΚΕΠ;

  4. Από το 2013 και μετά τα ΚΕΠ έχουν επιφορτιστεί και με άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες. Ποιες είναι αυτές και τι αναβάθμιση κάνατε, προκειμένου τα κέντρα να μπορούν να αντεπεξέλθουν και να εκπληρώσουν το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκαν, δηλαδή την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του πολίτη;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.143, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Τον Ιανουάριο του 2018 η διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών δήλωνε ότι δε δίνεται προεδρική χάρη σε ισοβίτες και κατάδικους οι οποίοι κακοποίησαν ανήλικο ή αδικοπράγησαν σεξουαλικά σε βάρος ανηλίκων.

  Να μας εξηγήσετε πώς ξαφνικά θεσπίστηκαν κριτήρια με τα οποία γίνεται ηλικιακός διαχωρισμός των θυμάτων. Έχετε τεκμηριωμένη έκθεση ψυχολόγων ή ψυχιάτρων που να καταδεικνύει ότι, αν ένα παιδί βιαστεί ή κακοποιηθεί στα 14, 15, ή 16 του χρόνια, έχει λιγότερα τραύματα από ένα παιδί που υπέστη τα ίδια πριν από τα 13 του χρόνια;

  Αυτά τα ηλικιακά ορόσημα πώς και γιατί υιοθετήθηκαν και από ποιον;

  Να μας πείτε αν επιβεβαιώνεται η πληροφορία πως έχει δοθεί προεδρική χάρη και σε άλλους παιδεραστές, γεγονός που μειώνει την ποινή τους κατά το ένα τέταρτο. Για ποια εγκλήματα έχουν καταδικαστεί, τι ποινές εκτίουν και σε τι χρονικό διάστημα θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκισης, δεδομένου ότι εμπίπτουν στα ηλικιακά κριτήρια που τέθηκαν;

  Αναμένουμε να απαντήσετε και για επώνυμο παιδεραστή, ο οποίος φαίνεται να επωφελείται από την εν λόγω προεδρική χάρη σε συνδυασμό με τα ηλικιακά κριτήρια που τέθηκαν και ο οποίος αναμένεται να απευθυνθεί στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης, αν δεν το έχει ήδη κάνει.

  Γνωρίζετε πολύ καλά πως με τον νόμο που ψήφισε η Βουλή το 2014 έχουν εισαχθεί εξαιρετικά αυστηρές ποινές γι’ αυτά τα αδικήματα και αυτό το οποίο τυγχάνει σήμερα επεξεργασίας είναι η αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της Αρχής Εποπτείας. Η Νομική Υπηρεσία μάς ενημέρωσε ότι ακόμα αναμένει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να επιστραφούν τα νομοσχέδια, προκειμένου να προωθηθούν στην επιτροπή Νομικών. Πότε θα γίνει αυτό; Δεδομένου ότι αυτή η κυβέρνηση “πρωτοτυπεί” αποφυλακίζοντας παιδεραστές.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.168, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Τον Μάρτιο του 2017 είχαμε καταγγείλει στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας τις χαριστικές διαδικασίες απόσπασης λειτουργού του Υπουργείου Οικονομικών στα Γραφεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Αναφέραμε επίσης το γεγονός ότι δεν εξασφαλίστηκαν οι σχετικές εγκρίσεις που απαιτούνταν από την ΕΔΥ, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη λειτουργός ήταν μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ.

  Το θέμα συζητήθηκε και στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή μετά και την ετοιμασία σχετικής έκθεσης από τον Γενικό Ελεγκτή. Από την Ελεγκτική Υπηρεσία επιβεβαιώθηκε η χαριστική διαχείριση του θέματος για την εν λόγω λειτουργό και ακολούθησε η δική σας σύγκρουση με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού επιμένατε να υποστηρίζετε τις θέσεις σας, παρά τις συστάσεις των δύο θεσμών της Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και της Νομικής Υπηρεσίας.

  Πρόσφατα η εφημερίδα “Φιλελεύθερος” σε δημοσίευμά της, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο “Μόνο δύο γιατροί τιμωρήθηκαν για την υπόθεση της Σάβιας”, αναφέρει: “αφέθηκαν όλοι στο απυρόβλητο και πλείστα μέλη του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργού σας, πλην δύο γιατρών για τους οποίους διεξάχθηκε πειθαρχική έρευνα και στους οποίους επιβλήθηκε ποινή”.

  Στο πλαίσιο της ισονομίας, της χρηστής διοίκησης και της ακριβοδίκαιης μεταχείρισης πολιτών, υποβάλλω το ερώτημα ως προς το τι εσείς έχετε πράξει, για να συμμορφωθείτε με τις υποδείξεις της Νομικής Υπηρεσίας και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.352, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε σχέση με το νηπιαγωγείο “Λητώ Παπαχριστοφόρου”, το οποίο λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει σχετικά με τα ακόλουθα:

  1. Κάτω από ποιο καθεστώς λειτουργεί το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, μετά τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2016, ότι “ελλείψει ρητής εξουσιοδοτικής νομοθετικής πρόνοιας το Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι αξιωματούχοι του δε νομιμοποιούνται ούτε στην ίδρυση, ούτε στη συμμετοχή σε σωματεία ή ιδρύματα που λειτουργούν δυνάμει του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου.”;
  Σημειώνουμε ότι το πανεπιστήμιο είχε θέσει αίτημα να εγγραφεί το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο ως ίδρυμα στήριξης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

  2. Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι, παρά το γεγονός ότι το εν λόγω νηπιαγωγείο χαρακτηρίζεται ως κοινοτικό, δε λειτουργεί με τους όρους ενός κοινοτικού νηπιαγωγείου ούτε προσφέρει όρους εργοδότησης κοινοτικού νηπιαγωγείου, παρά το γεγονός ότι λαμβάνει χορηγία ύψους €9.000 ως κοινοτικό. Τελικά εξυπηρετεί μόνο τους καθηγητές του πανεπιστημίου και τις οικογένειές τους ή τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής;

  Στο καταστατικό του σωματείου Νηπιαγωγείο “Λητώ Παπαχριστοφόρου” και Βρεφοκομικός Σταθμός Πανεπιστημίου Κύπρου καταγράφεται ότι το νηπιαγωγείο δέχεται μόνο 5% των παιδιών της κοινότητας. Πώς λοιπόν λειτουργεί ως κοινοτικό, εάν λειτουργεί με αυτόν τον περιορισμό; (Άρθρο 6.2 “Κριτήρια Επιλογής”).

  3. Ποιοι είναι οι όροι εργασίας των εργοδοτουμένων στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο και τι είδους συμβάσεις απασχόλησης τους έχουν δοθεί; Είστε ενήμερος ως προς το περιεχόμενό τους;

  Σημειώνεται ότι συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του πανεπιστημίου προέκυψαν μετά την επιστολή της γενικής διευθύντριας της Βουλής, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2013, σύμφωνα με την οποία το νηπιαγωγείο έπρεπε να είχε αυτονομηθεί από το 2014, “ώστε να μην επιβαρύνεται οικονομικά το πανεπιστήμιο από τη λειτουργία του, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βουλή δεν προτίθεται να εγκρίνει οποιοδήποτε κονδύλι για αυτό τον σκοπό”.

  4. Από ποια κονδύλια καλύπτονται σήμερα τα έξοδα του νηπιαγωγείου, εξαιρουμένης της χορηγίας των €9.000, ποια είναι τα έξοδά του και ποια τα έσοδά του;
  Αναμένουμε λεπτομερή και ουσιαστική ενημέρωση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.361, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να δώσει απαντήσεις για ερωτήματα που παραμένουν ασαφή μετά την επιστολή του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, με την οποία απαντούσε στην κοινοβουλευτική ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.143, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018.

  Στην απαντητική επιστολή (παράγραφος 3) ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως υποστηρίζει ότι ήταν ο Γενικός Εισαγγελέας που εισηγήθηκε τα συγκεκριμένα κριτήρια με τα οποία τέθηκε ο ηλικιακός διαχωρισμός των 13 χρόνων για σεξουαλικά αδικήματα. Συγκεκριμένα απάντησε: “Ειδικότερα, με την ευκαιρία της εγκατάστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας τον Μάρτιο του 2018, τα κριτήρια που είχαν τεθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ήταν η μείωση της ποινής των καταδικασθέντων κατά το ¼ της, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

  (α) των καταδίκων οι οποίοι εκτίουν ποινή φυλάκισης διά βίου,

  (β) των καταδικασθέντων για βιασμό ανήλικου προσώπου, για σεξουαλικά αδικήματα εναντίον προσώπου μέχρι 3ου βαθμού συγγένειας και για σεξουαλικά αδικήματα εναντίον προσώπων ή με πρόσωπο ηλικίας κάτω των 13 χρόνων,

  (γ) των καταδικασθέντων για τους οποίους εκκρεμεί έφεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε σχέση με την ποινή που του επιβλήθηκε από το Δικαστήριο”.

  Δεν έχετε απαντήσει επίσης ως προς τα κάτωθι:

  Για ποια ακριβώς εγκλήματα έχουν καταδικαστεί τα εφτά πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην επιστολή, ποιες ποινές εκτίουν και σε πόσο χρονικό διάστημα θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτημα αποφυλάκισης, δεδομένου ότι εμπίπτουν στα ηλικιακά κριτήρια που τέθηκαν;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.409, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας απαντήσει ποιος από το υπουργείο του έχει δώσει άδεια στο ΕΛΑΜ, για να μπει στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου, με τρόπο που όχι μόνο περνά λάθος μηνύματα στα παιδιά, που είναι οι αυριανοί πολίτες της κοινωνίας, αλλά προσβάλλει επίσης με τέτοιες ρατσιστικές προθέσεις κάθε πολίτη αυτού του τόπου (εκτός βέβαια από αυτούς που μοιράζονται τα ίδια ιδανικά και αξίες με ρατσιστές).

  Θα θέλαμε να μάθουμε επίσης αν θα γίνουν οποιεσδήποτε πειθαρχικές έρευνες, για να έχουμε πλήρη εικόνα και να πειστούμε ότι το υπουργείο έχει κατανοήσει τις ευθύνες του για αυτό που έγινε.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.421, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Είχαμε πρόσφατα αποστείλει ερωτήματα προς τον Υπουργό Οικονομικών στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε σχέση με τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Ο υπουργός, απαντώντας στο παρακάτω ερώτημα, μας παρέπεμψε στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

  Ως εκ τούτου, απευθύνουμε το ίδιο ερώτημα και ζητούμε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μας ενημερώσει για τα εξής: Τι συμβόλαια δόθηκαν στην ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο 22054054, Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας; Με ποια δαπάνη; Αξιολογήθηκαν οι υπηρεσίες που παρέχει η εν λόγω υπηρεσία, οι λειτουργοί της οποίας παραπέμπουν όσους τηλεφωνούν στα ΚΕΠ;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.422, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Πρόσωπα με διαβήτη που είναι δικαιούχα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα δημόσια νοσηλευτήρια σε κάποιο στάδιο αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα κάτω άκρα τους και χρειάζονται περίθαλψη από ποδολόγους/ποδιάτρους. Στα δημόσια νοσηλευτήρια όμως δεν παρέχονται, ως φαίνεται, αυτού του είδους οι υπηρεσίες, με αποτέλεσμα τα άτομα αυτά να αναγκάζονται, με δικά τους έξοδα, να αποτείνονται στον ιδιωτικό τομέα.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ή λαμβάνει για στήριξη των επηρεαζόμενων ατόμων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.423, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Έχουμε λάβει γνώση ότι το Υπουργείο Υγείας προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση προγράμματος διακοσίων ωρών εκπαίδευσης των ιατρών που δεν κατέχουν την ειδικότητα του γενικού ιατρού.

  Ερωτώ τον Υπουργό Υγείας με ποιο τρόπο θα αξιολογηθούν τα άτομα αυτά στο τέλος της εκπαίδευσης και αν η αξιολόγησή τους θα είναι στη βάση διεθνώς αναγνωρισμένων κριτηρίων για τη διασφάλιση της ποιότητας φροντίδας προς τους ασθενείς τους, δηλαδή αν η αξιολόγηση θα είναι στη βάση κριτηρίων αξιολόγησης οικογενειακών ιατρών που έχουν ολοκληρώσει την ειδικότητα σε άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα κτλ.

  Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ένα σύστημα υγείας όπως το ΓΕΣΥ, θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών με στόχο και πάλι τη διασφάλιση της ποιότητας φροντίδας του Κυπρίου ασθενή, ειδικά εκείνων των ιατρών που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης διακοσίων ωρών και οι οποίοι θα ενταχθούν στο ΓΕΣΥ χωρίς αναγνωρισμένη ειδικότητα οικογενειακού ιατρού.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.431, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει. Σύμφωνα με τους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικούς Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2013, οι δημόσιοι υπάλληλοι καταβάλλουν υποχρεωτική συνεισφορά ύψους 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

  Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε πώς θα μετεξελιχθεί αυτή η συνεισφορά σε σχέση με την επιβάρυνση που θα επιβληθεί γενικά ως συνεισφορά από τον ερχόμενο Μάρτιο για το ΓΕΣΥ.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.459, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2018, κατά την οποία συζητήθηκε η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το ΡΙΚ για το έτος 2017, απηύθυνα ερώτηση προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) του ΡΙΚ σε σχέση με τη διαδικασία ανανέωσης της σύμβασης με τον νομικό σύμβουλο του ΡΙΚ.

  Η ερώτησή μου παρέμεινε έκτοτε αναπάντητη.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει γιατί το ΔΣ του ΡΙΚ προχώρησε σε ανανέωση της συμφωνίας με τον ίδιο νομικό σύμβουλο, χωρίς να ληφθεί υπόψη η εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου ΓΛ/ΑΑΔΣ 76, ημερομηνίας 27 Απριλίου 2016, η οποία διευκρινίζει ότι θα πρέπει να ακολουθούνται οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης μεταξύ των οικονομικών φορέων και γιατί, αντί να προκηρυχθούν προσφορές με βάση την εγκύκλιο και ως ήταν η εισήγηση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, προχώρησε με απευθείας ανάθεση στο δικηγορικό γραφείο “Χρυσαφίνης και Πολυβίου” .»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.467, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Έχουμε δει στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προτίθεται να προχωρήσει στην πλήρωση 35 νέων θέσεων δικαστών (23 Επαρχιακού Δικαστή, εκ των οποίων οι 20 είναι νέες θέσεις, 5 νέες θέσεις Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή και 7 νέες θέσεις Προέδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου). Οι αιτήσεις λήγουν στις 28 Φεβρουαρίου 2019.

  Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, προκειμένου να προστατευτεί η ποιότητα απονομής δικαιοσύνης, θα ακολουθείτο νέα διαδικασία στις προσλήψεις δικαστών, ούτως ώστε να είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι οι δικηγόροι που θα βρεθούν πίσω από τη δικαστική έδρα.

  Είχε επίσης αναφερθεί σε “Σχολή Δικαστών”.

  Αντιλαμβάνεστε την επικινδυνότητα, όταν κάποιος από νεαρός ίσως δικηγόρος “βαφτίζεται” δικαστής, δεδομένου ότι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση δικηγόροι με περιορισμένο αριθμό χρόνων άσκησης της δικηγορίας.

  Είναι παραδεκτό ότι το υφιστάμενο σύστημα διορισμού δικαστών είναι αδιαφανές και αναχρονιστικό. Δεν υπάρχουν γραπτές εξετάσεις σε συνδυασμό με την προσωπική συνέντευξη, ώστε να είμαστε βέβαιοι για την κατάρτιση των υποψηφίων και την επάρκειά τους για το δύσκολο έργο που θα κληθούν να επιτελέσουν. Επιπλέον, σχετική αναφορά υπήρχε και στο πλαίσιο των συστάσεων της GRECO, όπου καταγράφεται εισήγηση για εισαγωγή συγκεκριμένης εκπαίδευσης, πράγμα που δεν υιοθετήθηκε.

  Ενώ από τα προαναφερόμενα τίποτα δεν έχει πραγματοποιηθεί, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προχωρά στην πρόσληψη 35 νέων δικαστών. Περιμένουμε ενημέρωση ως προς τα όσα καταγράφονται και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο αρμόδιος υπουργός, για να αποτρέψει ακόμα ένα σοβαρότατο πλήγμα στη δικαιοσύνη, δεδομένων και των εξαγγελιών του.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.480, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει.

  Έχουμε ενημερωθεί και επιβεβαιώσει ότι στα δημόσια νηπιαγωγεία με δυο τάξεις (σύνολο 50 παιδιά) κατά τις πρωινές ώρες, που οι γονείς παραδίδουν τα παιδιά τους στους επαγγελματίες του υπουργείου, υπάρχει μόνο μία σχολική βοηθός, για να παραλαμβάνει και να προσέχει αυτά τα παιδιά (ηλικιών τεσσάρων-πεντέμισι χρόνων).

  Αντιλαμβάνεστε ότι οι συγκεκριμένες ηλικίες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, πράγμα που στην προκειμένη περίπτωση δε φαίνεται να υπάρχει, αφού μόνο ένα άτομο βρίσκεται στον σχολικό χώρο τη δεδομένη στιγμή.

  Εγείρεται θέμα ασφάλειας των παιδιών. Αναμένουμε τη θέση σας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.481, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χρίστου Χρίστου

  «Έχουμε ενημερωθεί από βιοτέχνες της κοινότητας Μάμμαρι για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη βιομηχανική περιοχή.

  Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει σχετικά με τα έργα υποδομής της συγκεκριμένης βιοτεχνικής περιοχής με αφορμή διάφορα αιτήματα βιοτεχνών στους οποίους εκμισθώθηκε οικόπεδο, αλλά δεν μπόρεσαν μέχρι σήμερα να το αξιοποιήσουν εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης των έργων αυτών. Έχει καταβληθεί το ποσό των €50.000 για ολοκλήρωση του οδικού δικτύου εντός της βιοτεχνικής ζώνης, όπως αναφέρθηκε από το 2017; Η κατασκευή οδικού δικτύου είναι μείζονος σημασίας, αφού, για να εγκατασταθούν τηλεφωνικές και άλλες υπηρεσίες, χρειάζεται, όπως γνωρίζετε, να αποπερατωθεί το δίκτυο. Δεν αποτελούν λύσεις οι προσωρινές παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι ανέφικτες.

  Επίσης, ζητούμε ενημέρωση σε σχέση με την αδικαιολόγητη αύξηση των ενοικίων, η οποία έγινε χωρίς καμία ενημέρωση και καμία διαπραγμάτευση, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται σημαντικά οι βιοτέχνες. Στην απόφαση για επιπλέον επιβάρυνση έχουν ληφθεί υπόψη οι οικονομικές συνθήκες, αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά; Παρακαλούμε όπως οι τόκοι διαγραφούν, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κυπριακή επιχειρηματικότητα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.514, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε σχέση με τα νέα πολυώροφα κτίρια που ανεγείρονται στη Λεμεσό, θα θέλαμε να ενημερωθούμε για τα εξής:

  1. Δεδομένης της σημαντικής σεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται νότια της Κύπρου, κατά πόσο οι ισχύοντες αντισεισμικοί κανονισμοί που αφορούν στη στατικότητα των κτιρίων είναι επαρκείς για την ασφάλεια των νέων πολυώροφων κτιρίων που ανεγείρονται;

  2. Έχετε ερευνήσει κατά πόσο σε αντίστοιχες σεισμογενείς περιοχές εκτός Κύπρου ανεγείρονται αντίστοιχου ύψους κτίρια;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.556, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε ερώτησή μας, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με διαγνωστικές εξετάσεις για παιδιά προδημοτικής ηλικίας για έγκαιρη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, το Υπουργείο Παιδείας απάντησε με επιστολή, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2012. Κρίνουμε ότι έχει δοθεί υπεραρκετός χρόνος, για να επανέλθουμε, ζητώντας αξιολόγηση των όσων καταγράφονται στην επιστολή του υπουργείου από τους τεχνοκράτες του.

  Επομένως, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Συστάθηκε η πολυθεματική ομάδα αξιολόγησης ως προνοείται από τη σχετική νομοθεσία; Εάν ναι, έγινε αξιολόγηση της πολυθεματικής ομάδας και του έργου της;

  2. Ο μηχανισμός που έχει διαμορφωθεί με βάση τον Νόμο 113(Ι)/1999 και ο οποίος δοκιμάστηκε αρχικά πιλοτικά στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου έχει αξιολογηθεί; Εάν ναι, τι κατέδειξαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης;

  3. Ο μηχανισμός αυτός εφαρμόζεται σήμερα σε όλες τις επαρχίες;

  4. Πώς αξιολογείτε σήμερα την πρωτοβάθμια πρόληψη, ούτως ώστε να επιβεβαιώνεται ότι προάγεται η μάθηση και η ανάπτυξη του κάθε παιδιού που αντιμετωπίζει μαθησιακά προβλήματα στο δημόσιο σχολείο;

  5. Το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης υποτίθεται ότι θα είχε κάνει ενέργειες για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, διαδικασιών και πρακτικών, ούτως ώστε να προωθείται η πρόληψη με αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα και η αξιολόγηση των μαθητών να μη χρησιμοποιείται ως εργαλείο κατηγοριοποίησης, αλλά ως εργαλείο βελτίωσης για τη διδασκαλία παιδιών με μαθησιακά προβλήματα. Αυτό έγινε;

  6. Στην επιστολή σας γίνεται επίσης αναφορά για ανάπτυξη ψυχομετρικών διαγνωστικών εργαλείων και σε σχετικές προτάσεις που είχαν ήδη υποβληθεί και μελετηθεί. Τελικά εφαρμόστηκαν; Αναμένουμε ενημέρωση.

  7. Εάν υποθέσουμε ότι καταφέρνετε να εντοπίσετε στην προδημοτική ηλικία παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με ποιους συγκεκριμένους τρόπους το εκπαιδευτικό σύστημα βοηθά και συμβάλλει στην εκπαίδευσή τους;

  8. Ποια κατάρτιση χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί, για να χειρίζονται αυτές τις περιπτώσεις, που απαιτούν είτε εξειδίκευση στον τρόπο διδασκαλίας είτε ειδικά μηχανήματα και σύγχρονους τρόπους εκπαίδευσης;

  9. Όταν εντοπίσετε παιδιά με μαθησιακά προβλήματα, ποιος ενημερώνει τους γονείς ή οικείους του παιδιού και με ποιον τρόπο παρέχεται στήριξη στους γονείς, προκειμένου να αποδεχτούν, να κατανοήσουν και να διαχειριστούν την κατάσταση του παιδιού τους, ούτως ώστε σε συντονισμό με το σχολείο να διασφαλίσουν ότι το παιδί τους δε θα στερηθεί των ίδιων ευκαιριών εκπαίδευσης με τα άλλα παιδιά;

  10. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθησιακών προβλημάτων υπάρχει τεχνολογική υποστήριξη. Παρέχεται από το υπουργείο εντός των αιθουσών διδασκαλίας αυτού του είδους η τεχνολογική υποστήριξη; Σε περίπτωση που δεν παρέχεται, τυγχάνει οικονομικής βοήθειας η οικογένεια, για να την αποκτήσει (π.χ. μηχανήματα ανάγνωσης Optelec); Επίσης, επιτρέπεται η χρήση αυτών των μηχανημάτων κατά τη διάρκεια διαγωνισμάτων και εξετάσεων; Αν όχι, γιατί;

  Αναμένω σύντομα την απάντησή σας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.579, ημερομηνίας 9 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να επιβεβαιώσει κατά πόσο τα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων και άλλων στην πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, τα οποία έχουν αναδιαρθρωθεί και έχουν σταλεί πλέον ως εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελληνική Τράπεζα, σε περίπτωση που αυτά θα καταστούν και πάλι μη εξυπηρετούμενα, αυτόματα θα εμπίπτουν στο Asset Protection Scheme. Αυτό αναφέρεται στη συμφωνία για εγγυήσεις που προσέφερε η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ελληνική Τράπεζα, γεγονός που σημαίνει ότι, σε περίπτωση αποτυχίας αποπληρωμής αυτών των δανείων, θα επιβαρυνθεί ο Κύπριος φορολογούμενος, ο οποίος ουσιαστικά θα καταβάλει αυτές τις εγγυήσεις.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.583, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Γνωρίζετε ότι μετά την παρέμβαση του κοινοβουλίου, το 2016, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ουδεμία πρόσβαση έχει σε λογαριασμούς της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) σε κόκκινα δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (ΠΕΠ) και μη, γι’ αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος επί της ουσίας.

  Συνεπώς, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα για τα ακόλουθα:

  1. Ποιος μπορεί να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση της ΣΚΤ αποφάσισε να αναδιαρθρώσει συγκεκριμένα δάνεια και αν αυτά έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης, αφού όλη η πληροφόρηση πέρασε στην Ελληνική Τράπεζα;

  2. Ποιος γνωρίζει αν διέγραψαν, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, οποιοδήποτε ποσό από το κάθε δάνειο, τι υπόλοιπο έμεινε ως οφειλόμενο και με ποια ρύθμιση αυτό θα εξοφληθεί; Γνωρίζετε ότι η Ελληνική Τράπεζα έχει παραλάβει αυτά τα δάνεια μαζί με το ιστορικό τους.

  3. Σε ό,τι αφορά στις εγγυήσεις που έδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) στην Ελληνική Τράπεζα, σε ποιο βαθμό θα υπάρχει διαφάνεια; Θα δοθούν αναλυτικές καταστάσεις από την Ελληνική Τράπεζα στην ΚΔ αναφορικά με το ποια δάνεια απέτυχαν, ακόμα και με τις νέες ρυθμίσεις, να γίνουν εξυπηρετούμενα, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα να κληθεί ο Κύπριος φορολογούμενος να τα εξοφλήσει;

  4. Δεδομένων των προαναφερθεισών συνθηκών, δε θα έπρεπε να υπάρχει πλήρης και απόλυτη διαφάνεια σε σχέση με όσα αναφέρονται στην ερώτησή μου; »

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.584, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει γιατί κρίθηκε αναγκαίο να καταβληθεί το ποσό των €215.000 επιπλέον ΦΠΑ για παροχή νομικής αρωγής στους αξιωματούχους της ΣΚΤ οι οποίοι θα κατέθεταν ενώπιον της Eρευνητικής Eπιτροπής. Αν οι εν λόγω αξιωματούχοι θα κατέθεταν την αλήθεια, ως όφειλαν, γιατί χρειάζονταν τέτοιες υπηρεσίες, τις οποίες πλήρωσε ο φορολογούμενος;

  Επιπρόσθετα, να μας ενημερώσετε για τα εξής:

  1. Ποιο δικηγορικό γραφείο ανέλαβε να παρέχει τη νομική αρωγή;

  2. Εγκρίθηκε από την επιτροπεία αυτό το ποσό; Υπάρχουν σχετικά πρακτικά;

  3. Πόσες ώρες εργασίας απαιτήθηκαν από πλευράς του δικηγορικού γραφείου;

  4. Γιατί δεν ακολουθήθηκε διαδικασία προσφορών και δεν προηγήθηκε διακρίβωση της εν λόγω δαπάνης;

  5. Σε ποιους αξιωματούχους παρασχέθηκε αυτή η νομική αρωγή και τι είδους νομική αρωγή παρασχέθηκε στον καθένα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.600, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει το κοινοβούλιο, αμέσως μόλις θα είναι έτοιμα τα ευρήματα της έρευνας για τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα στο λούνα παρκ “Parko Paliatso”, που προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό μητέρας και παιδιού. Θέλουμε να γνωρίζουμε πού καταλογίζονται ευθύνες και τι προτίθεστε να πράξετε, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά.

  Τι έλεγχος ασκείται στο προσωπικό που χειρίζεται τέτοια μηχανήματα στα διάφορα πάρκα διασκέδασης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρξει επανάληψη τέτοιων σοβαρών τραυματισμών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.601, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει πώς προτίθενται οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργείται με τα κουνούπια λόγω της βαριάς βροχόπτωσης και εκτεταμένης βλάστησης. Τι έκαναν οι αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι σήμερα για αντιμετώπιση του προβλήματος ως προς την πρόληψη και τι προτίθενται να κάνουν από δω και πέρα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.613, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.634, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ πολύ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο ο παυθείς Αρχηγός Αστυνομίας κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου εξακολουθεί να έχει μετά την παύση του φρουρά αστυνομικών (δύο ή τεσσάρων). Αν αυτό συμβαίνει, υπάρχει έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο; Πότε δόθηκε αυτή και στη βάση ποιας αιτιολόγησης;

  Παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσει αν και άλλοι πρώην Αρχηγοί Αστυνομίας διατηρούν φρουρά μετά την παύση, παραίτηση ή αφυπηρέτησή τους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.643, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει σχετικά με τα μέλη της αστυνομίας που υπηρετούν σε ομάδες ειδικών αποστολών και που ασκούν επικίνδυνα καθήκοντα αν καλύπτονται από ασφάλιση, σε περίπτωση που, ο μη γένοιτο, υποστούν κάποιο ατύχημα κατά την ώρα άσκησης του καθήκοντός τους. Συγκεκριμένο παράδειγμα οι άνδρες της ΕΜΑΚ που επιχείρησαν στο φρεάτιο του Μεταλλείου Μιτσερού για αναζήτηση και ανάσυρση πτωμάτων, γνωρίζοντας την επικινδυνότητα του φρεατίου. Σε περίπτωση που κάποιος χτυπούσε ή συνέβαινε κάτι ακόμα χειρότερο, ήταν ασφαλισμένος για μόνιμη ανικανότητα ή θάνατο; Να μας ενημερώσετε αν προσφέρεται τέτοια ασφάλεια που να καλύπτει τους συγκεκριμένους εργαζομένους. Όπως αναγκάζεται ο ιδιώτης εργοδότης να ασφαλίζει τους υπαλλήλους του δεν πρέπει το ίδιο να πράττει και το κράτος για περιπτώσεις εργαζομένων με καθήκοντα υψηλού κινδύνου; Σημειώνω ότι οι μισθοί τους κυμαίνονται στις πλείστες περιπτώσεις από €1 300 έως €2 000.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.645, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Στην αστυνομική δύναμη Κύπρου υπάγονται τρεις ομάδες αυτοδυτών: της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας (Λ&ΝΑ), της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΜΑΕΠ).

  Η ομάδα αυτοδυτών της ΕΜΑΚ ανταποκρίθηκε τους πρώτους μήνες του 2019 σε τριάντα τέσσερα περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Κόκκινης Λίμνης και της λίμνης “Μεμί”. Στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, πέραν των καθηκόντων πυρόσβεσης, ως αυτοδύτες εκπαιδεύονται δύο φορές τον μήνα, μέρα και νύχτα, σε θάλασσα και υδατοφράχτες. Κάποια άτομα της ομάδας κατέχουν διαφορετικές ειδικότητες ή ακόμα και όλες τις ειδικότητες της ΕΜΑΚ. Ανταποκρίνονται πρώτοι σε επεισόδια που λαμβάνουν χώρα σε υδατοφράχτες, αλλά και στη θάλασσα μετά από διαταγή του διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

  Στις άλλες δύο ομάδες αυτοδυτών (Λ&ΝΑ και ΜΑΕΠ) παραχωρείται το καταδυτικό επίδομα ανά εξάμηνο, σύμφωνα με την ΚΔΠ 51/189 και την αστυνομική διάταξη 5/47. Κατά παράδοξο τρόπο, στα μέλη της ομάδας αυτοδυτών της ΕΜΑΚ αυτό το επίδομα δεν παραχωρείται. Να σημειωθεί ότι και για τους δώδεκα αυτοδύτες της ΕΜΑΚ συνολικά το επίδομα θα ανέρχεται περίπου στις €24.000 ετησίως.

  Θεωρώ επίσης απαράδεκτο να καταγράφεται σε επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας (ΑΔ 5/47) ότι ομάδα αυτοδυτών, οι οποίοι βρίσκονται συνεχώς σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για καταδυτικές αποστολές, εκτελούν τα καθήκοντά τους σε εθελοντική βάση. Δηλαδή, αν οι δώδεκα αρνούνταν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κόκκινη Λίμνη μετά τα πρόσφατα γεγονότα, δεδομένης της πρόνοιας για εθελοντική υπηρεσία, δε θα μπορούσε να τους υποχρεώσει κανείς να ανταποκριθούν.

  Εκτός λογικής είναι και η πρόνοια 8 (4) στην ΑΔ 5/47, η οποία έρχεται σε αντίφαση με τον όρο “εθελοντής”, σύμφωνα με την οποία, αν ο αυτοδύτης αρνηθεί συμμετοχή σε καταδύσεις εκπαιδευτικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα, αποκλείεται και αποχωρεί από την ομάδα με άμεση υποχρέωση παράδοσης του εξοπλισμού του.

  Πώς γίνεται να υπάρχει διάκριση μεταξύ μελών της αστυνομίας και σε άλλους να παραχωρείται το επίδομα (Λ&ΝΑ και ΜΑΕΠ), ενώ στους υπηρετούντες στην ΕΜΑΚ να μην παραχωρείται; Δεν είναι αυτό δυσμενής διάκριση;

  Σημειώνω ότι στον Κανονισμό 30Β των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (ΚΔΠ 51/1989), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, προβλέπεται ότι, όταν ο Αρχηγός είναι ικανοποιημένος που ομάδα αυτοδυτών της αστυνομίας βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για καταδυτική αποστολή, καταβάλλεται στα μέλη της το καταδυτικό επίδομα ετοιμότητας. Τα μέλη αυτής της ομάδας της ΕΜΑΚ είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, δεδομένης της εκπαίδευσης που έχουν, αλλά τους αρνούνται το επίδομα.

  Έχουμε δει όλοι τους άντρες της ΕΜΑΚ σε πλήρη δράση τον τελευταίο μήνα. Θεωρώ απαράδεκτο να αναγκάζομαι να εγείρω θέμα για επιδόματα και ποσά τα οποία κάποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει αμελητέα μπροστά στην αυτοθυσία αυτών των αντρών.

  Αν οι άνδρες της ΕΜΑΚ καταφύγουν σε δικαστική διεκδίκηση και απαιτήσουν καταβολή αναδρομικού επιδόματος από το 2004, αντιλαμβάνεστε το κόστος για τη Δημοκρατία και κατ’ επέκταση για τον φορολογούμενο πολίτη.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.647, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια της απάντησή σας, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, μετά από ερώτησή μας με Αρ. Φακ. 23.06.011.03.104, αναμένουμε να μας δώσετε ένα χρονικό πλαίσιο για την ηλεκτρονική διασύνδεση των αρχείων των στρατολογικών γραφείων με τα συστήματα ελέγχου διαβατηρίων των επίσημων λιμένων και αερολιμένων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  Σκοπός είναι η κατάργηση άδειας εξόδου, του Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) και όλων των συναφών εγγράφων που προκαλούν ταλαιπωρία στους πολίτες.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.756, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Ήταν ουσιώδης όρος όπως πραγματοποιηθεί ανεξάρτητος έλεγχος σε σχέση με τις πρόνοιες της συμφωνίας μεταξύ Altamira και συνεργατισμού.
  Η συγκεκριμένη έρευνα ανατέθηκε στον εξωτερικό οίκο BDO Ιρλανδίας.
  Η συγκεκριμένη έρευνα θα εξέταζε τρεις συγκεκριμένους πυλώνες, ανάμεσα σε αυτούς το επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ και την αξιολόγηση της συμφωνίας με την Altamira.
  Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα και πότε αναμένεται να παραδοθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.763, ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου


  «Σύμφωνα με δεδομένα, τον Σεπτέμβρη του 2010 το Κτηματολόγιο αυτεπάγγελτα προχώρησε σε εκτίμηση της κρατικής γης η οποία στέγαζε το στρατόπεδο απέναντι από το ξενοδοχείο “Χίλτον” στη Λευκωσία. Η εκτίμηση του Κτηματολογίου κατέδειξε αξία τότε €143 εκ.
  Η συγκεκριμένη εκτίμηση προβλήθηκε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ήταν η ίδια περίοδος κατά την οποία γίνονταν διαπραγματεύσεις από το κράτος για κοινοπραξία με το Κατάρ. Η συγκεκριμένη εκτίμηση, όπως και οι πολιτικές παρεμβάσεις που γίνονταν παράλληλα είχαν ως αποτέλεσμα την κατάρρευση της συμφωνίας.
  Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από το Κτηματολόγιο, και παρακαλώ διορθώστε αν έχουμε αντιληφθεί λάθος, ότι το ίδιο τεμάχιο γης εκτιμάται στα €5 εκ. Το Κτηματολόγιο δηλαδή εκτιμά ότι η γη έχει χάσει το 96,5% της αξίας που το ίδιο της προσέδιδε πριν από εννέα χρόνια.
  Εκείνη η εκτίμηση είχε ως αποτέλεσμα απώλειες εκατομμυρίων σε επενδύσεις και απώλειες εκατοντάδων θέσεων εργασίας.
  Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο έγιναν εκείνες οι παρεμβάσεις και οι εκτιμήσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα να ζημιωθεί το δημόσιο συμφέρον. Παράλληλα, θέλουμε να γνωρίζουμε αν το συγκεκριμένο τεμάχιο γης βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης, έναντι ποιου ποσού και σε ποιον θα πωληθεί.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.002, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου


  «Παρακαλείται ο Υπουργός Εσωτερικών, σε συνέχεια της απάντησής του, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2019, στην ερώτησή μας με αρ. 23.06.011.03.514 να μας ενημερώσει ως προς τα ακόλουθα:
  1. Υπάρχει ή δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός για τον έλεγχο της αντισεισμικής και γεωπολιτικής μελέτης, αλλά και κατά τη διάρκεια της οικοδόμησης;
  2. Σε ό,τι αφορά την αναφορά σας για κτίρια αντίστοιχου ύψους που υπάρχουν και σε άλλες σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης, όπως στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στη νότια Γαλλία και στην Ισπανία, θα ήθελα να σχολιάσω ότι στην Ελλάδα και στη νότια Ιταλία, που εντάσσονται στο ίδιο ρήγμα με την Κύπρο, δεν υπάρχουν αντίστοιχα πολυώροφα κτίρια. Στη δε νότια Γαλλία, αλλά και στην ανατολική Ισπανία, όπου τυχόν υπάρχουν ψηλά κτίρια, οι περιοχές είναι πολύ χαμηλότερης σεισμικότητας από την Ανατολική Μεσόγειο.
  3. Είναι της άποψής σας ότι οι τοπικές αρχές οι οποίες εξετάζουν αιτήσεις πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής διαθέτουν έμπειρο προσωπικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των εδαφολογικών/γεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.151, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με την πολεοδομική άδεια που έχει εκδοθεί και αφορά ανέγερση δύο τριώροφων πολυκατοικιών στα οικόπεδα με αριθμό 768 και 769, Φ/Σχ.21/53 Ε2, στην Έγκωμη.
  Ως βουλευτής και δημότης Έγκωμης, έχω δεχθεί καταγγελίες ότι, κατά παράβαση κάθε κανονισμού, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προχώρησε σε έκδοση άδειας για την ανέγερση δύο τριώροφων πολυκατοικιών πάνω σε υποστυλώματα, οι οποίες θα έχουν 36 διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου.
  Η πολεοδομία φαίνεται να μην έχει λάβει υπόψη ούτε τον χαρακτήρα, ούτε την κλίμακα της περιβαλλοντικής περιοχής στην οποία γίνεται η ανάπτυξη, αλλά ούτε τα σοβαρότατα κυκλοφοριακά προβλήματα τα οποία θα επιδεινωθούν. Οι πολυκατοικίες ανεγείρονται σε αδιέξοδο, όπου η πρόσβαση είναι ένας και μόνο δρόμος.
  Επισυνάπτω:
  1. Επιστολή η οποία εστάλη 23 Απριλίου 2019 από κατοίκους της περιοχής των οποίων η ασφάλεια επηρεάζεται.
  2. Επιστολή του δήμου Έγκωμης, σύμφωνα με την οποία ο δήμος Έγκωμης συμμερίζεται τις ανησυχίες των δημοτών για αλλοίωση του χαρακτήρα ευαίσθητων οικιστικών περιοχών. Καθιστά επίσης σαφέστατη τη διαφωνία του με την έγκριση πολεοδομικών άδειών εντός οικιστικών περιοχών για οικοδομές που περιλαμβάνουν μονάρια διαμερίσματα τα οποία με τη λεγόμενη πιλοτή μετατρέπονται με μαζικό τρόπο σε φοιτητικές εστίες. Να σημειωθεί ότι σε άλλους χώρους στην Έγκωμη επιτρέπεται η χωροθέτηση φοιτητικών εστιών.
  Αναμένω να τοποθετηθείτε αναλυτικά σε όλα -ένα προς ένα- τα σημεία που εγείρονται στην επιστολή που επισυνάπτω, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2019.
  Καταγγέλλω επίσης -και απαιτώ να διερευνηθεί- ότι κάτοικος του δήμου Έγκωμης στις 29 Μαρτίου 2019 επισκέφθηκε τα γραφεία της πολεοδομίας κατέβαλε το ποσό των €50 προκειμένου να πληροφορηθεί για το είδος της οικοδομής και κατά πόσο υπήρχε άδεια από πλευράς πολεοδομίας

  και υπάλληλος της πολεοδομίας τον ενημέρωσε ότι δεν έχει εκδοθεί άδεια από την πολεοδομία, πράγμα που αποδείχθηκε στη συνέχεια αναληθές.
  Στη συνέχεια, αρχές Απριλίου, ζητήθηκε συνάντηση με το διευθυντή πολεοδομίας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν περίπου δέκα επηρεαζόμενοι και στη διάρκειά της διαφάνηκε ότι ο ίδιος ο διευθυντής της πολεοδομίας αγνοούσε σημαντικά στοιχεία που αφορούσαν τις οικοδομές και, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, τους εξήγησε ότι δόθηκε παρέκκλιση, χωρίς να διασαφηνίζει τη βάση στην οποία αυτή δόθηκε και ως προς τι.
  Το σημαντικότερο δε είναι ότι η πολεοδομία είχε δώσει άδεια ανέγερσης της οικοδομής από τις 15 Μαρτίου 2019. Η ταχύτητα δε με την οποία η πολεοδομία εξέδωσε την άδεια είναι εντυπωσιακή, αφού η αίτηση υποβλήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2019 και η άδεια εκδόθηκε μέσα σε δύο μήνες. Ελπίζω με την ίδια ταχύτητα να παραχωρούνται όλες οι πολεοδομικές άδειες.
  Όσα καταγράφω πιο πάνω είναι μετά από γραπτές καταγγελίες των επηρεαζομένων.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.155, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας εξηγήσει πώς αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο να παραχωρήσει διαβατήρια, σύμφωνα με το δημοσίευμα του πρακτορείου “Reuters”, σε άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού της Καμπότζης και σε μέλη της πολιτικής ελίτ της χώρας που πρόσκεινται σε αυτόν, δεδομένου του καθεστώτος που επικρατεί στη χώρα αυτή, γεγονός που μας εκθέτει διεθνώς.
  Σύμφωνα με το δημοσίευμα φαίνεται επίσης οι αξιωματούχοι αυτοί να έχουν μεταφέρει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ εκτός της χώρας.
  Παρακαλούμε όπως δοθούν εξηγήσεις και αιτιολογήσεις για την απόφαση αυτή, δεδομένου ότι η πληροφόρηση που έχουμε για άτομα που έχουν πάρει υπηκοότητα γίνεται κυρίως από διεθνή μέσα ενημέρωσης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.241, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό, προς χάριν της διαφάνειας και με γνώμονα πάντα την πάταξη της διαφθοράς, να μας αποστείλει σχετικό κατάλογο με τα δικηγορικά ή ελεγκτικά γραφεία που μεσολάβησαν για την έκδοση των διαβατηρίων που θα ανακληθούν, αλλά και τις επενδύσεις που έγιναν, καθώς και πού έγιναν αυτές οι επενδύσεις από πλευράς των ξένων που πήραν διαβατήριο και τις εταιρείες με τις όποιες είχαν συναλλαγές.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.328, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Τι έλεγχοι γίνονται σε νυχτερινά κέντρα, σε σχέση με τα πιστοποιητικά καταλληλόλητας που επιβάλλεται να εκδίδονται από αρμόδιους φορείς, όπως παραδείγματος χάριν η Πυροσβεστική Υπηρεσία;

  2. Τι διαδικασίες ακολουθούνται σε περιπτώσεις όπου, μετά από επιθεώρηση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αρνείται να συγκατατεθεί και να παραχωρήσει πιστοποιητικό καταλληλόλητας;

  Αντιλαμβάνεστε ότι εγείρονται ζητήματα ασφάλειας και γι’ αυτό θεωρούμε το θέμα ως υψίστης σημασίας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.466, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Πώς θα εφαρμοστεί το πρωτόκολλο ασφαλείας για τους μαθητές της ειδικής εκπαίδευσης και τους σχολικούς συνοδούς, νοουμένου ότι υπάρχει άμεση σωματική επαφή, όσον αφορά τα θέματα σίτισης, προσωπικών αναγκών κ.λπ.; Σε περίπτωση που δεν επιστρέψουν οι μαθητές, οι συνοδοί είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν στα σχολεία;

  2. Οι συνοδοί που είναι και γονείς θα μπορούν να πάρουν μαζί τους στο σχολείο τα παιδιά τους, όπως θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς;

  3. Υπάρχουν περιπτώσεις συνοδών που υπό κανονικές συνθήκες η εργοδότησή τους τερματίζεται περί τα τέλη του Μάη. Θα παραταθεί η εργοδότησή τους μέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς και θα είναι επί πληρωμής; Όσον αφορά τα ειδικά σχολεία, αν αυτά δεν επαναλειτουργήσουν, θα λάβουν ανεργιακό επίδομα ή θα πληρωθούν μέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς;

  4. Υπό ποιες συνθήκες θα επαναλειτουργήσουν τα ειδικά σχολεία; Σε αυτά τα σχολεία η εργασία του συνοδού σημαίνει και άμεση επαφή με τους μαθητές.

  5. Τα ολοήμερα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν και υπό ποιες συνθήκες;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.494, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί (Υγείας, Οικονομικών, Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Εξωτερικών, Υφυπουργός Τουρισμού) να απαντήσουν στα εξής:

  Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί (GRECO, ΟΟΣΑ, ΟΑΣΕ, ΚΣ ΟΑΣΕ, Διεθνής Διαφάνεια) έχουν εκδώσει ανακοινώσεις και κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με προσφορές ιατρικών προμηθειών είτε άλλων αναγκαίων προμηθειών ή δραστηριοτήτων, που έγιναν με ταχείς διαδικασίες κάτω από πίεση λόγω πανδημίας.

  Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου θέλουμε να γνωρίζουμε:

  1. αν υπήρξαν απευθείας αναθέσεις προσφορών και ποιες ήταν αυτές,

  2. αν υπήρξαν προσφορές που ανατέθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες ή τηλεφωνικώς και

  3. συγκεκριμένα ποιες ήταν αυτές οι περιπτώσεις.

  Αναμένουμε την απάντησή σας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.496, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο έχει εξεταστεί η πιθανότητα να προσφέρεται φοροαπαλλαγή σε εταιρείες που προσφέρουν εργοδότηση σε άτομα που περιθωριοποιούνται και στιγματίζονται λόγω κοινωνικής προκατάληψης, όπως άτομα που ολοκλήρωσαν προγράμματα απεξάρτησης, ή αποφυλακισθέντες. Είναι ένα μέτρο το οποίο προσφέρεται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και επανένταξη αυτών των ατόμων στην κοινωνία.

  Αναμένουμε ενημέρωση.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.549, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Στις 22 Νοεμβρίου 2013 είχα αποστείλει ερώτηση (αρ. 23.06.010.03.325) στο Υπουργείο Υγείας, στα πλαίσια της άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, με την οποία ζητούσα ενημέρωση για το πώς προετίθετο να ενεργήσει το υπουργείο, προκειμένου όλα τα παιδιά να τύχουν εμβολισμού πριν από τη στρατιωτική τους θητεία με το τετραπλό εμβόλιο της μηνιγγίτιδας (A,C,W135,Y).

  Το υπουργείο στην απάντησή του, στις 7 Μαρτίου 2014, ανέφερε ότι τα στρατευμένα παιδιά εμβολιάζονται κατά την κατάταξή τους στον στρατό με το διδύναμο εμβόλιο του μηνιγγιτιδόκοκκου.

  Λαμβάνοντας όμως υπόψη το υψηλό κόστος που απαιτείται, για να εμβολιαστεί κάποιος με το τετραπλό εμβόλιο μηνιγγίτιδας (στον ιδιωτικό τομέα κοστολογείται €130) και το εμβόλιο για τη μηνιγγίτιδα Β (2 δόσεις συνολικού κόστος €260), θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για το τι ισχύει σήμερα ως προς τους εμβολιασμούς και αν το υπουργείο προτίθεται να καλύψει τους εμβολιασμούς των στρατευσίμων που η οικονομική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να εμβολιαστούν στον ιδιωτικό τομέα πριν από την κατάταξη τους για να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.002, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ο Υπουργός Άμυνας έχει δηλώσει ότι η φυγοστρατία φέτος κατά την κατάταξη της 2020 ΕΣΣΟ ανέρχεται στο 3,5%. Είναι τελειωτικό το νούμερο ή εκκρεμούν αιτήσεις για απαλλαγές;

  2. Πώς ακριβώς ορίζει τη φυγοστρατία; Στο ποσοστό που έχει δώσει περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις για τις οποίες υπήρχε απόφαση ιατροσυμβουλίου ή υπάρχουν και άλλες; Παρακαλώ όπως μας δοθεί λεπτομερής ενημέρωση.

  3. Υπάρχει μεγάλη αναστάτωση λόγω της αύξησης των διδάκτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω Brexit από το 2021. Οι άρρενες στρατεύσιμοι χάνουν την ευκαιρία να φοιτήσουν με τα χαμηλά δίδακτρα, όπως οι συμμαθήτριες τους, λόγω της θητείας τους. Σύμφωνα με τα δεδομένα που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και τις δηλώσεις που έγιναν στην πλατφόρμα του Υπουργείου ‘Άμυνας, ο αριθμός αυτός ανέρχεται στους 522.

  Θα θέλαμε να γνωρίζουμε αν υπάρχουν αιτήσεις για αναστολή σε σχέση με αυτούς τους 522 και, εάν ναι, σε ποιο αριθμό ανέρχονται; Επιχειρήθηκε έγκριση ιατροσυμβουλίου για κάποιους από αυτούς τους 522;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.003, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Υπάρχει δημόσια παραδοχή ότι είναι άκρως ανησυχητική η εξέλιξη σε σχέση με τον ιό COVID-19. Αντιλαμβάνεστε ότι στον στρατό ο κίνδυνος είναι αυξημένος, λόγω και της διακίνησης στρατιωτών και σε άλλες πόλεις. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αναλυτικά για τα ακόλουθα:

  1. Ποια μέτρα λαμβάνονται στα στρατόπεδα, για να τηρούνται τα μέτρα προστασίας, όπως αποφασίζονται από τον Υπουργό Υγείας (αποστάσεις σε θαλάμους, σίτιση, χώρους υγιεινής κ.λπ.);

  2. Η μάσκα είναι πλέον υποχρεωτική σε πολυσύχναστους χώρους. Τι γίνεται στα στρατόπεδα;

  3. Κατά την κατάταξη της 2020 ΕΣΣΟ έγιναν μόνο δειγματοληπτικοί έλεγχοι από το Υπουργείο Υγείας στους στρατιώτες. Τώρα, που υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα, τι προτίθεται να πράξει σε σχέση με τα τεστ SARS-COV-2, ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι δε θα υπάρξει κίνδυνος διασποράς;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.005, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει γιατί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τη βρετανική κυβέρνηση για τα ζητήματα των βάσεων λόγω Brexit δεν τέθηκε το θέμα των Κυπρίων φοιτητών που θέλουν να σπουδάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήταν πολύ λογικό αίτημα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης!»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.085, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών την Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2020, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ερώτησή μου ως προς τον τύπο και το ύψος των επενδύσεων που αφορούσε στις είκοσι τρεις περιπτώσεις για τις οποίες είχαν δοθεί οδηγίες από τον τέως Υπουργό Εσωτερικών για επίσπευση (σύμφωνα με την έκθεση ΥΠΕΣ/01/2020 του Γενικού Ελεγκτή), απάντησε ότι οι δεκαοκτώ εξ αυτών των αιτήσεων αφορούν στο καζίνο.

  Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει στα ακόλουθα:

  1. Ποια σχέση έχουν με το καζίνο τα δεκαοκτώ άτομα τα οποία υπέβαλαν αίτηση για πολιτογράφηση;

  2. Σε ποιες εταιρείες που σχετίζονται με το καζίνο μετέχουν;

  3. Είχε τεθεί ως όρος από την εταιρεία που αδειοδοτήθηκε για το καζίνο για τη συμμετοχή της στον δημόσιο διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί να πολιτογραφηθούν οι μέτοχοί της ή οι διευθυντές της;

  4. Με βάση ποια κριτήρια έγινε η πολιτογράφηση; Τι είδους και τι ύψους ήταν οι επενδύσεις των συγκεκριμένων δεκαοκτώ ατόμων;

  Ανάλογη ενημέρωση να υποβληθεί για τις υπόλοιπες πέντε περιπτώσεις.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.089, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει σε σχέση με την Επιτροπή Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων για τα ακόλουθα:

  1. Πόσες φορές έχει συνεδριάσει η συγκεκριμένη επιτροπή από την ημέρα της σύστασής της μέχρι σήμερα ανά έτος;

  2. Πόσες υποθέσεις έχει εξετάσει ανά έτος;

  3. Σε ποιες εταιρείες έχει επιβάλει ποινές και τι είδους ποινή έχει επιβληθεί ανά περίπτωση;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.124, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει αν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους προτίθενται να διεξάγουν έρευνα για το κατά πόσο τηρούνταν ή όχι τα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του ιού SARS-COV-2 στο σφαγείο CYPRA, καθώς και για τα μέτρα που θα ληφθούν εναντίον της εταιρείας, σε περίπτωση που τεκμηριωθεί αμέλεια, αλλά και για τις ποινές που θα επιβληθούν για αυτή την καταστροφή που επήλθε με τα ενενήντα δύο κρούσματα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.128, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει πότε συγκεκριμένα και πόσους ελέγχους έκανε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας στο σφαγείο CYPRA τα τελευταία 5 χρόνια και ποια τα σχετικά ευρήματα από τους ελέγχους.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.129, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα σε σχέση με τις οφειλές του σφαγείου CYPRA ύψους €1 εκατομμυρίου για κτηνιατρικά τέλη προς την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως καταγράφεται στη σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας:

  Από πότε υπήρχε η οφειλή;

  Πότε άρχισε η αποπληρωμή;

  Επιβλήθηκαν τόκοι, ώστε το εν λόγω ποσό να μη θεωρείται κρατική ενίσχυση; Το ποσό, υπενθυμίζω, ήταν άτοκο.

  Σε τι συμφωνία έχει έλθει η Δημοκρατία με το σφαγείο για αποπληρωμή του ποσού, πότε ξεκίνησε η αποπληρωμή, πότε ολοκληρώνεται η εξόφληση και τι ποσό εκκρεμεί;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.130, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει αν υπήρξαν άλλες περιπτώσεις κατά τις οποίες το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ζήτησε απόσυρση επιταγής από τράπεζα που είχε ήδη κατατεθεί, όπως έγινε στην περίπτωση του σφαγείου CYPRA, γεγονός που καταγράφεται στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Αν αυτό έγινε, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε ποιες εταιρείες αφορούσε και για τι ποσά.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.136, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο Υπουργός Υγείας να μας ενημερώσει αν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους προτίθενται να διεξάγουν έρευνα ως προς το κατά πόσον τηρούνταν ή όχι τα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19 στο σφαγείο CYPRA, καθώς και τα μέτρα που θα ληφθούν εναντίον της εταιρείας, σε περίπτωση που τεκμηριωθεί αμέλεια, αλλά και τις ποινές που θα επιβληθούν για αυτή την καταστροφή που επήλθε με τα 92 κρούσματα.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.141, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει πώς προτίθεται να ενεργήσει για το θέμα πειθαρχικής διερεύνησης σε σχέση με πεπραγμένα της Γενικής Λογίστριας του κράτους, όπως καταγράφονται στο πόρισμα του ερευνώντα λειτουργού του Υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρία της 26ης Νοεμβρίου 2020.

  Το πόρισμα παρέμεινε στα συρτάρια του ΥΠΟΙΚ για 3 χρόνια και, όπως αφέθηκε να νοηθεί κατά την εν λόγω συνεδρία, λόγω παρεξήγησης μεταξύ ΥΠΟΙΚ και Νομικής Υπηρεσίας σε σχέση με την απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν από την πλευρά του ΥΠΟΙΚ, ωστόσο κανείς από το υπουργείο δεν ενδιαφέρθηκε ούτε επέμενε σε ό,τι ήταν απαραίτητο να διασφαλιστεί, προκειμένου να προχωρήσει η όλη υπόθεση στη βάση των ευρημάτων του πορίσματος.

  Αναμένουμε να μας πείτε κατά πόσο προτίθεστε να οδηγήσετε το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, για να γίνει πειθαρχική έρευνα κατά της Γενικής Λογίστριας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.146, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Ο Έφορος Φορολογίας έχει υπερεξουσίες σε θέματα ελέγχου των φορολογούμενων πολιτών. Παρακαλώ να μας πείτε για πόσες από τις περιπτώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και τεκμηριώθηκε ότι κρατικοί αξιωματούχοι εμπλέκονταν σε σκάνδαλα (κάποιοι κατέληξαν και στη φυλακή) έχει προχωρήσει το Τμήμα Φορολογίας σε ουσιαστικό έλεγχο φορολογικών δηλώσεων και περιουσιακών στοιχείων και για ποιους έγινε αυτό. Επιπρόσθετα, επισυνάπτω κατάλογο με δικηγορικά και ελεγκτικά γραφεία που σχετίζονται με το θέμα των διαβατηρίων. Μάλιστα, ο αριθμός εκδοθέντων διαβατήριων παρουσιάζει αύξηση για κάποια από τα γραφεία σε πιο πρόσφατο κατάλογο. Να μας πείτε αν έχετε ξεκινήσει έλεγχο για οιονδήποτε περιλαμβάνεται σε αυτό τον κατάλογο. Η ερώτηση αναφέρεται και για αξιωματούχους που η ανάμιξή τους πλέον είναι αδιαμφισβήτητη και λόγω οπτικού παραγωγής Al Jazeera.»

  Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.147, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Κάποιες κοινότητες έχουν καταβάλει σημαντικά ποσά, προκειμένου να γίνει αντικατάσταση των λαμπτήρων στους δρόμους με λαμπτήρες LED.

  Κάποιες εκ των κοινοτήτων κατέβαλαν ολόκληρο το ποσό από τον Γενάρη του 2020.

  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Πόσες συνολικά κοινότητες κατέβαλαν το απαιτούμενο ποσό;

  2. Σε ποιες περιπτώσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες;

  3. Δεδομένου του ότι σε πολλές περιπτώσεις η κυβέρνηση αναγκάζεται να πληρώσει τα οφειλόμενα ποσά των κοινοτήτων στην ΑΗΚ, άρα, όσο συντομότερα ολοκληρωθούν οι εργασίες τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος για το κράτος, πόσες υπολείπονται ακόμα;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.149, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο το Τμήμα Φορολογίας είναι σε θέση να γνωρίζει άμεσα τι ποσά καταβάλλει ως πληρωμές ο ΟΑΥ μηνιαίως στους παρόχους.

  Ειδικότερα, να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Αν έχει πρόσβαση σε μια τέτοια πληροφόρηση και, εάν ναι, κατά πόσο την έχει ζητήσει και έχει κάνει τους απαραίτητους ελέγχους.

  2. Αν έχει σκεφτεί το ενδεχόμενο άμεσης αποκοπής του οφειλόμενου ποσού και αν αυτό είναι δυνατό να γίνει σε μηνιαία βάση, ως γίνεται και στην περίπτωση της μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων. Χωρίς αυτό βέβαια να αναιρεί την υποχρέωση φορολογικής δήλωσης σε ετήσια βάση, όπου και θα ελέγχεται αν υπάρχουν υπόλοιπα. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε περιπτώσεις που γιατροί έχουν εγγράψει εταιρείες ακολουθούνται άλλες διαδικασίες.

  3. Ποιοι μηχανισμοί έχουν διαμορφωθεί, ούτως ώστε ο Έφορος Φορολογίας να ενημερώνεται από τον ΟΑΥ για τα καταβληθέντα ποσά σε γιατρούς και άλλους συμβεβλημένους με τον ΟΑΥ παρόχους, στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, δεδομένου ότι στις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καταγράφεται ότι έχουν καταβληθεί μεγάλα ποσά σε συγκεκριμένους γιατρούς.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.161, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.169, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνεδρία της επιτροπής Ελέγχου, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2020, σε κείμενο που ανέγνωσε και κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών, αναφερόμενος στις γνωματεύσεις του νομικού του συμβούλου, ανέφερε “σας αποστέλλουμε τον συνολικό αριθμό των πολιτογραφηθέντων προσώπων ανά έτος, αλλά όχι πόσες αιτήσεις κατατέθηκαν ανά γραφείο, αφού κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου των εν λόγω γραφείων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 [53(1)2017] και των περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών (ΚΔΠ 237/2002) δυνάμει του περί Δικηγόρων Νόμου (Κεφ. 2)”.

  Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε απάντηση, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2020, ξεκαθάρισε με τον πλέον σαφή τρόπο “σε ερώτημα που έθεσε ο Υπουργός Εσωτερικών τηλεφωνικώς απάντησα ότι μπορεί να δώσει στην επιτροπή σας αριθμητικά στοιχεία πολιτογραφήσεων που διεκπεραίωσαν ΔΕΠΕ και ελεγκτικά γραφεία, αφού τα στοιχεία αυτά δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα φυσικών προσώπων και ως εκ τούτου δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα και εξάλλου το Μητρώο Αδειοδοτημένων Παρόχων Υπηρεσιών Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος είναι αναρτημένο και δημόσια προσβάσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών”.

  Όσον αφορά στο επαγγελματικό απόρρητο, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ήταν επίσης ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Σε σχέση με τα περί παραβίασης του επαγγελματικού απορρήτου των εν λόγω γραφείων και για τους περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμούς ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος διαφώνησε κάθετα με την άποψη που εξέφρασε ο Υπουργός Εσωτερικών και απάντησε ότι δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα στο να δοθεί ο αριθμός των αιτήσεων που υπέβαλε το κάθε γραφείο.

  Όσον αφορά στον Γενικό Εισαγγελέα, το μόνο που ανέφερε στη γνωμάτευσή του, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2020, προς τον Υπουργό Εσωτερικών για το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν “να λάβετε υπόψη την προστασία των όποιων προσωπικών δεδομένων των ατόμων που δυνατόν να επηρεάζονται, καθώς και να ληφθεί υπόψιν ΤΥΧΟΝ παραβίαση του επαγγελματικού/επιχειρηματικού/εμπορικού απορρήτου των παρόχων υπηρεσιών”. Εστιάζω στο “τυχόν”.

  Ως εκ τούτου, εγείρεται μείζον θέμα για την άρνηση του Υπουργού Εσωτερικών να καταθέσει στοιχεία σε κοινοβουλευτική επιτροπή, αφού προφανώς έγιναν αυθαίρετες ερμηνείες του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να αποκλείσει πρόσβαση της επιτροπής Ελέγχου στην πληροφόρηση που με βάση τον νόμο και τον κανονισμό της Βουλής και για σκοπούς ελέγχου και διαφάνειας νομιμοποιείται να ζητά.

  Καλείται λοιπόν ο Υπουργός Εσωτερικών να μας αποστείλει τον αριθμό των αιτήσεων που κατατέθηκαν ανά γραφείο, δεδομένου ότι καμία γνωμοδότηση που επικαλέστηκε δεν επιβεβαιώνει τα όσα ισχυρίστηκε στην επιτροπή. Εάν έχει ο υπουργός γνωμάτευση σαφή που να λέει ότι δεν επιτρέπεται να καταθέσει τον αριθμό των αιτήσεων που υπέβαλε το κάθε γραφείο, να μας την καταθέσει, αλλιώς αναμένουμε τα στοιχεία.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.198, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  « Το Τμήμα Φορολογίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα δημόσια οικονομικά, πόσω μάλλον σε περιόδους οικονομικής κρίσης, και μια τέτοια περίοδο περνούμε τα τελευταία χρόνια.

  Όπως είναι γνωστό, ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας με βάση δικαστική απόφαση είναι αντισυνταγματικός. Ως αποτέλεσμα, η Βουλή στο αίτημα του Υπουργού Οικονομικών για προσωρινή ρύθμιση ενός έτους, ώστε να μην παραλύσει το τμήμα, μέχρι να εξευρεθεί συνταγματικά κατάλληλη ρύθμιση, συνεργάστηκε, χωρίς όμως να έχει εκλείψει ο κίνδυνος οι αποφάσεις του εφόρου που θα ληφθούν κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο του ενός έτους να ακυρωθούν από το δικαστήριο με ανάλογο αιτιολογικό όπως και οι προηγούμενές του αποφάσεις.

  Γι’ αυτό, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει ως προς τις ενέργειες που έχει κάνει για ρύθμιση του θέματος. Επιπλέον, μας ανησυχεί ότι αυτή η εκκρεμότητα και η αναμονή από πλευράς εφόρου πιθανούεπαναδιορισμού του δύναται να επηρεάσει τις έρευνες, την έκταση των ερευνών,και στο θέμα των παρόχων υπηρεσιών για τις πολιτογραφήσεις, όπου εμπλέκονται ισχυρά ονόματα, ελεγκτικά και δικηγορικά γραφεία και πολιτειακοί αξιωματούχοι.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.199, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Όπως έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 4 Νοεμβρίου 2020 να αυξήσει σημαντικά την αμοιβή των μελών της Ερευνητικής Επιτροπής για τις Πολιτογραφήσεις δύο σχεδόν μήνες μετά τον διορισμό τους.

  Όπως έγινε γνωστό, τα μέλη της Ερευνητικής Επιτροπής για τον Συνεργατισμό, που διεκπεραίωσαν με επιτυχία ένα πολύ δύσκολο έργο και εργάστηκαν για περίοδο οκτώ μηνών, αμείφθηκαν με το ποσό των €10.000 και συνεπώς εγείρονται ερωτηματικά για την απόφαση της κυβέρνησης να παραχωρήσει στα μέλη της επιτροπής για τις πολιτογραφήσεις τριπλάσια αμοιβή.

  Μείζον θέμα φαίνεται επίσης να εγείρεται για τους εν ενεργεία αξιωματούχους που είναι μέλη της επιτροπής, δηλαδή για την κ. Δ. Καλογήρου, τον κ. Π. Ιωάννου και τον κ. Κ. Κυριάκου. Αυτοί έτσι κι αλλιώς πληρώνονται κανονικά τον μισθό τους. Με ποια λογική πρέπει να τους δοθεί αύξηση ύψους €30.000; Αυτό, κατά την άποψή μου, αλλά και κατά την άποψη γνωστών νομικών, συνιστά διασπάθιση δημοσίου χρήματος, πέραν φυσικά του γεγονότος ότι μπορεί να εκληφθεί ως προσπάθεια επηρεασμού τους λόγω του μεγάλου ύψους του ποσού.

  Αναμένω το σκεπτικό αυτής της απόφασης.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.200, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο υπάρχει αρχείο για τους Βρετανούς υπηκόους που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και να μας δώσει τον συγκεκριμένο αριθμό.

  Αντιλαμβάνομαι ότι οι Βρετανοί μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου έχουν κάποια δικαιώματα. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει γνώση αν κάποιος διαμένει μόνιμα στην Κύπρο και ωφελείται αυτών των δικαιωμάτων ή αν είναι επισκέπτης/τουρίστας για σύντομο χρονικό διάστημα ή φιλοξενείται για κάποιους μήνες από μόνιμα διαμένοντα πρόσωπα.

  Το ερώτημα τίθεται, δεδομένου ότι η Βρετανία έχει εφαρμόσει παρόμοιο πρόγραμμα σε σχέση με Ευρωπαίους υπηκόους που διαμένουν τα τελευταία τρία χρόνια μόνιμα στη Βρετανία.

  Αναμένω την απάντησή σας.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.205, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Το 2015 ο τέως Πρόεδρος της Βουλής εμφανίστηκε ως σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας σε διεθνές συνέδριο στο Ντουμπάι, με στόχο την προώθηση του προγράμματος πολιτογραφήσεων.

  Επειδή το Προεδρικό μέχρι σήμερα δεν απάντησε κατά πόσο ήταν εν γνώσει τους αυτή η δράση του τέως Προέδρου του κοινοβουλίου ή αν ήταν εν αγνοία τους, οπότε εγείρονται σοβαρά ζητήματα χρήσης τίτλων και εμβλημάτων για δημιουργία εντυπώσεων, παρακαλούμε να μας πείτε αν η αστυνομία προχωρά σε διερεύνηση του θέματος, επιπρόσθετα των υπολοίπων ζητημάτων που βαραίνουν τον τέως Πρόεδρο της Βουλής.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.239, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σε συνέχεια της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2021, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σε πόσα εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το ποσό το οποίο παραδέχτηκε ο Έφορος Φορολογίας ότι διαμοιράστηκε κατά λάθος σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Κύπρου και σε σχέση με την Κύπρο ως κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία.

  Παρακαλώ να μας ενημερώσετε πόσα εκατομμύρια έχουν επιστραφεί στο Τμήμα Φορολογίας μετά την αναγνώριση του λάθους και πόσα εκατομμύρια κατακρατούνται ακόμα από τις εταιρείες. Ποιος θα επωμιστεί το κόστος αυτό; Προτίθεστε να προχωρήσετε σε αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.003, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Κατά την υποβολή παραίτησής της από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως η τέως υπουργός κ. Έμιλυ Γιολίτη με την επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας άφησε ξεκάθαρα υπονοούμενα για ελλιπείς φορολογικές δηλώσεις αξιωματούχων του κράτους, συμπεριλαμβανομένων και ατόμων που κατέχουν ανώτατα θεσμικά αξιώματα.

  Παρακαλούμε όπως ο Υπουργός Οικονομικών μάς ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  1. Κατά πόσο το Τμήμα Φορολογίας διεξάγει οποιοδήποτε έλεγχο στη βάση των σοβαρότατων καταγγελιών της τέως υπουργού.

  2. Αν το Τμήμα Φορολογίας διεξάγει οποιεσδήποτε έρευνες, ιδιαίτερα μετά από καταγγελίες που έγιναν στο τμήμα και ήρθαν εις γνώσιν μας, σε σχέση με φορολογικά δεδομένα του πρώην Προέδρου της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη.»

  Απάντηση


   

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.004, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες σχετικά με την εξαπάτηση σε βάρος του δημοσίου από τον κ. Γιάννη Γιαννάκη, τέως Επίτροπο Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

  Προτίθεται το κράτος να ανακτήσει τα χρήματα των φορολογουμένων που έλαβε ο κ. Γιαννάκη κάτω από ψευδείς παραστάσεις και να κινηθεί νομικά εναντίον του προς υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.002, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.003, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2021, με θέμα «Τα δικαιώματα των θυμάτων», υπήρξαν παραδοχές από τους επίσημους φορείς ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι λανθασμένες ιατροδικαστικές εκθέσεις είτε κατά την αυτοψία σε σκηνή εγκλήματος είτε κατά τη νεκροψία σε σορό θύματος οδηγούν τις αστυνομικές έρευνες σε λάθος κατευθύνσεις κατά τη διερεύνηση εγκλημάτων. Τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει συγκλονιστικές αποκαλύψεις σε σχέση με το προαναφερθέν θέμα.

  Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, προκειμένου να μην επαναληφθούν τέτοια σοβαρά λάθη, τα οποία θέτουν υπό διακύβευση τη διερεύνηση εγκλημάτων και την παρουσίαση της υπόθεσης ενώπιον της Δικαιοσύνης.

  Παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσει κατά πόσο έχει προχωρήσει σε διαβούλευση με τη Νομική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να αλλάξουν οι δομές και η στελέχωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας με πιο εξειδικευμένο προσωπικό.»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.004, ημερομηνίας 14 Ιουλίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν υπάρχει πρωτόκολλο που ακολουθείται για την ενημέρωση συγγενών θύματος, σε περίπτωση βίαιου ατυχήματος ή εγκληματικής ενέργειας που έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη. Την ενημέρωση των συγγενών αναλαμβάνουν άτομα με κατάλληλη εξειδίκευση και εκπαίδευση για να μεταφέρουν τέτοια τραγικά νέα;

  Πιο συγκεκριμένα, η ενημέρωση γίνεται από ψυχολόγους ή άλλο προσωπικό του τομέα της ψυχικής υγείας;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.013, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Η Κυπριακή Δημοκρατία καταβάλλει ετησίως σημαντικό ποσό για την τροφοδοσία του στρατεύματος.

  Το ερώτημα είναι πώς ελέγχεται η ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος, δεδομένου ότι κατ’ επανάληψη έχουμε δεχτεί καταγγελίες συνοδευόμενες από φωτογραφικό υλικό (φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί και στο διαδίκτυο) με ωμά κρέατα.

  Δεδομένου ότι οι καταγγελίες είναι συνεχείς, με αποκορύφωμα τη δηλητηρίαση τριάντα στρατιωτών στο KEN Λάρνακας, όπως δημοσιεύτηκε στα ειδησεογραφικά πρακτορεία (περιστατικό που έγινε το Σάββατο 24 Ιουλίου 2021), παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας πληροφορήσει για τα ακόλουθα:

  1. Ποια είναι η εταιρεία;

  2. Τι ποσό λαμβάνει ετησίως;

  3. Μετά το περιστατικό με τη δηλητηρίαση των στρατιωτών, προχώρησε η ίδια η Εθνική Φρουρά σε υγειονομικό έλεγχο των προϊόντων και ποια τα ευρήματα;

  4. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα με την εν λόγω εταιρεία;

  5. Διεξάγονται υγειονομικοί έλεγχοι από την Εθνική Φρουρά στα προϊόντα που παραδίδονται στα στρατόπεδα; Αν ναι, πόσες φορές έχουν διεξαχθεί, ποια τα ευρήματά τους και με ποια συχνότητα γίνονται;»

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.038, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.048, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

  Μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2021, κατά την οποία παρατηρήθηκε αδυναμία να απαντηθεί η ερώτησή μου γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία κρατούσε απόρρητο μέχρι το 2000 τον κατάλογο με τα ονόματα των αγνοουμένων ενάντια σε κάθε διεθνή πρακτική παρόμοιων περιπτώσεων και μετά την παραδοχή του Επιτρόπου Ανθρωπιστικών Θεμάτων ότι δεν είχε απάντηση στο ερώτημα αυτό, παρακαλώ όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για να δοθούν διευκρινίσεις όσον αφορά στο καυτό αυτό ερώτημα».

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.049, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Σύμφωνα με αλληλογραφία που μας έχει κοινοποιήσει το κοινοτικό συμβούλιο Ανάγυιας, η κοινότητα αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα σχετικά με την αποχέτευση, ειδικά η περιοχή όπου έχουν ανεγερθεί κατοικίες από τον ΚΟΑΓ.

  Από την αλληλογραφία μεταξύ του κοινοτικού συμβουλίου Ανάγυιας, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας (ΣΑΛ) από το 2019 φαίνεται ότι υπήρξε σχετική καθυστέρηση στην απόφαση για την υλοποίηση του έργου, ενώ είχαν γίνει και συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών λόγω της διαφωνίας μεταξύ του ΤΑΥ και του ΣΑΛ ως προς το ποιος φορέας θα προκηρύξει τον διαγωνισμό για το έργο και θα αναλάβει το κόστος αυτού.

  Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με τον προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα με τις αποχετεύσεις.

  Δεδομένου ότι τα σχετικά κονδύλια είχαν περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2021, παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσει αν έχουν περιληφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του 2022, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου».

  Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.050, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

  «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για τα πιο κάτω:

  1. Ποιος λειτουργός του υπουργείου έδωσε οδηγίες για το σκίσιμο της επίμαχης σελίδας από το βιβλίο των αγγλικών της Β΄ Λυκείου;

  2. Σκοπεύει να προχωρήσει σε πειθαρχικά μέτρα εναντίον του λειτουργού;

  3. Ποιος είχε την ευθύνη να ελέγξει το περιεχόμενο του βιβλίου, πριν αυτό παραγγελθεί; Θα γίνει διοικητική ή/και πειθαρχική έρευνα;

  Τέτοιες ενέργειες που αποπνέουν σκοταδισμό -και μάλιστα από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας- δεν μπορεί να μένουν χωρίς αναζήτηση ευθυνών και καταλογισμό τους. Η υπόθεση δεν μπορεί να κλείσει, χωρίς να κατονομαστούν τα πρόσωπα τα οποία εντός του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας λειτουργούν με τέτοια αυθαιρεσία, αφού εσείς αρνείστε ότι δώσατε σχετικές οδηγίες, προκαλώντας συνέπειες στο κυπριακό κράτος, πέραν των οικονομικών. Επίσης, καλό θα ήταν να μας ενημερώσετε για το ποσό που κατέβαλε η Δημοκρατία, εφόσον παραγγείλατε και αποσύρατε το βιβλίο.»

  Απάντηση


       © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων