Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Χάμπας Πανίκος

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.620, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πανίκου Χάμπα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός του δρόμου Αστρομερίτη-Ευρύχου και πότε αναμένεται η έναρξη της κατασκευής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.621, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πανίκου Χάμπα

«Το Πρόγραμμα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωργίας, ως ένα από τα προγράμματα για τη βελτίωση του βιοτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού, επιπέδου της αγρότισσας και της αγροτικής οικογένειας τέθηκε το 1965 σε λειτουργία και εφαρμόζεται με επιτυχία μέχρι σήμερα. Το ανθρώπινο δυναμικό της Υπηρεσίας Αγροτικής Οικονομίας σήμερα αριθμεί μόνο 3 άτομα έναντι 14, που ήταν κάποτε, με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται το εν λόγω πρόγραμμα μόνο στη Λευκωσία και στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου του να στελεχώσει επαρκώς την εν λόγω υπηρεσία, έτσι που να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στο σκοπό για τον οποίο έχει συσταθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.622, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2009, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Πανίκου Χάμπα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός του δρόμου Κοκκινοτριμιθιάς-Αστρομερίτη.»

Απάντηση


 

 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων