Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Ατταλίδου Αλεξάνδρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.039, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου κατέθεσε αίτημα προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ώστε σκευάσματα όπως η ασπιρίνη, η βιταμίνη D και ο ψευδάργυρος να συμπεριληφθούν στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία επιδοτούνται από το ΓΕΣΥ. Ειδικότερα, φαίνεται ότι τα υπό αναφορά σκευάσματα λαμβάνονται από χιλιάδες ασθενείς και ηλικιωμένους. Γι' αυτό τον λόγο η συνταγογράφησή τους στα πλαίσια του ΓΕΣΥ αποτελεί πάγιο αίτημα της ομοσπονδίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δε συμπεριλαμβάνονται τα υπό αναφορά σκευάσματα στον κατάλογο των συνταγογραφούμενων φαρμάκων του ΓΕΣΥ και αν εξετάζει το αίτημα του οργανισμού για συμπερίληψή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.040, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφαση (αρ. 89.669), ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων ενέκρινε την 31η Δεκεμβρίου 2030 ως την εφικτή ημερομηνία πλήρους συμμόρφωσης της Κύπρου με την Οδηγία, καθώς και το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα και το σχετικό κεφαλαιουχικό πλάνο για την υλοποίηση των αποχετευτικών έργων στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα έργα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της εν λόγω απόφασης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. Παρακαλώ επίσης όπως κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα και το σχετικό κεφαλαιουχικό πλάνο για την υλοποίηση των αποχετευτικών έργων στην Κύπρο, όπως παρουσιάζονται στα παραρτήματα 4 έως 10 της πρότασης που τέθηκε ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.041, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Τις προηγούμενες μέρες δημοσιεύθηκε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης ανά το παγκόσμιο μεγάλη έρευνα δεκαεπτά (17) δημοσιογραφικών οργανισμών σύμφωνα με την οποία ηγέτες κρατών, ακτιβιστές, δημοσιογράφοι και άλλα άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο φαίνεται να κατασκοπεύονταν μέσω του λογισμικού Pegasus, το οποίο δημιούργησε η ισραηλινή εταιρεία NSO Group Technologies. Στην υπόθεση αυτή φαίνεται να εμπλέκεται και η Κύπρος.

Ειδικότερα, η Ολλανδή ευρωβουλευτής Sophia in 't Veld με ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε ενημέρωση για το ενδεχόμενο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδότησε δραστηριότητες της NSO στην Κύπρο ή στη Βουλγαρία και για το αν έχει ξεκινήσει έρευνα σχετικά με τον έλεγχο που άσκησαν τα δύο κράτη-μέλη ως προς τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά την εξαγωγή του Pegasus. Σημειώνεται ότι η Κύπρος και η Βουλγαρία είναι οι δύο χώρες της EE από τις οποίες εξήχθη το λογισμικό παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων Pegasus. Υπενθυμίζεται ακόμα ότι η εταιρεία NSO σχετίζεται και με την υπόθεση του μαύρου κατασκοπευτικού βαν που απασχόλησε την Κύπρο το 2019.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια η σχέση της Κύπρου με την εταιρεία NSO και το λογισμικό Pegasus;

2. Έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθυνθεί στις κυπριακές Αρχές σχετικά με έρευνες που διενεργεί για την εν λόγω υπόθεση;

3. Έχει διερευνηθεί το ενδεχόμενο η εν λόγω εταιρεία να κατασκόπευε μέσω του λογισμικού Pegasus πρόσωπα και στην Κύπρο;

4. Ποια η σχέση της υπόθεσης του κατασκοπευτικού βαν με την υπόθεση Pegasus;

5. Ποιες οι εξελίξεις στην υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν; Έχει ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.138, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού κατά τη συνεδρίασή της, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2021, από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Νίκο Νουρή, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο 390 αιτήσεις για πολιτογράφηση μετά τον τερματισμό του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος την 1η Νοεμβρίου 2020, ενώ απορρίφθηκαν 1 023 αιτήσεις από τις συνολικά 1 413 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο κ. Νουρής σημείωσε ότι η 31η Οκτωβρίου 2020 ήταν η τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων και εκκρεμούσαν ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών 691 αιτήσεις επενδυτών και 722 αιτήσεις μελών οικογενειών επενδυτών. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το άρθρο 11 ΙΑ του Περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου “Τιμητική πολιτογράφηση αλλοδαπού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος” μπορεί να παραχωρηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις παροχής ύψιστου επιπέδου υπηρεσιών προς τη Δημοκρατία.

Οι υπηρεσίες αυτές, οι οποίες αναφέρονται στη σχετική απόφαση, μπορούν να επιτρέψουν στο Υπουργικό Συμβούλιο για λόγους δημόσιου συμφέροντος να πολιτογραφήσει αλλοδαπούς χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους (1)(α), (1)(β) και (1)(δ) του τρίτου πίνακα. Επιπλέον, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει την πολιτογράφηση αλλοδαπών επιχειρηματιών και επενδυτών ή/και των μελών της οικογένειάς τους χωρίς να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους (1)(α), (1)(β) και (1)(δ) του τρίτου πίνακα. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 11 ΙΑ του νόμου απαιτείται όπως ενημερώνεται εκ των προτέρων η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί έχει παραβιάσει τις πρόνοιες του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου και δεν έχει αποστείλει ενημέρωση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα άτομα που είχε πρόθεση να θέσει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης, όπως έπρατταν οι προκάτοχοί του.

Παρακαλώ επίσης όπως ενημερωθώ από τον αρμόδιο υπουργό εάν υπάρχει πρόθεση να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη εναντίον των δημόσιων υπαλλήλων που παραβίασαν τον νόμο και δεν προώθησαν τις πληροφορίες αυτές προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ως όφειλαν βάση της κείμενης νομοθεσίας και ως όφειλαν να πράξουν και οι ίδιοι, παρά τις όποιες ίσως περί του αντιθέτου οδηγίες του πολιτικού ή διοικητικού τους προϊσταμένου, όπως προνοείται ρητά στον περί Δημοσίων Υπαλλήλων Νόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.143, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε περιστατικό γυναικολογικής επέμβασης και συγκεκριμένα σε διαδικασία διακοπής κύησης (άμβλωση) σε αλλοδαπή γυναίκα, που εργάζεται ως οικιακή βοηθός, ενημερώθηκε ο/η εργοδότης με email από το ΓΕΣΥ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Η νομοθεσία ή οι κανονισμοί λειτουργίας του ΓΕΣΥ προβλέπουν κάτι τέτοιο;

2. Πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα ιατρικού χαρακτήρα ατόμων που

ενδεχομένως να έχουν εγγραφεί στο ΓΕΣΥ μέσω του εργοδότη τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.144, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι πρακτικές που ακολουθούνται στα Σσημεία Δδιέλευσης της Πράσινης Γραμμής είναι καταχρηστικές στη βάση της κείμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 866/2004, με βάση το οποίο επιτρέπεται να εισέλθουν δια διά της γραμμής και από τα προκαθορισμένα σημεία διέλευσης εμπορεύματα που έχουν υποστεί την τελευταία ουσιαστική,, οικονομικά δικαιολογημένη μεταποίηση ή επεξεργασία, σε επιχείρηση σε περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κκυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, έχω πληροφορηθεί ότι επιδεικνύεται υπέρμετρος ζήλος, ως προς την κατάσχεση προϊόντων, από τα άτομα που καθήκοντι διενεργούν τους τελωνειακούς ελέγχους, ακόμα και απέναντι σε πολίτες ή τουρίστες που αγνοούν την ύπαρξη της νομοθεσίας και, αφότου ενημερωθούν, επιθυμούν να επιστρέψουν τα προϊόντα στα σημεία πώλησης, προκειμένου, να αποζημιωθούν.

Παρακαλώ όπως θεωρηθεί απαρέγκλιτη η προσήλωση της παρούσας ερώτησης στην αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν αναζητείται παράκαμψη ή υποβάθμισή της. Το αίτημα ενημέρωσης έγκειται στο αν υπάρχει κατηγοριοποίηση των διαφόρων διάφορων περιπτώσεων διέλευσης και αν τελικώς, εφόσον ισχύουν οι συγκεκριμένες πρακτικές, εξυπηρετούν την φιλοσοφία της νομοθεσίας, που είναι μεταξύ άλλων και ο περιορισμός εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες , ακόμα και στις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ευρισκόμενες εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυβέρνησης κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό ή/και Τμήμα να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα ακόλουθα:

Υπάρχει πρωτόκολλο αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου που ακολουθείται στα σημεία διέλευσης της Πράσινης Γραμμής;

Αν ναι, σε αυτό προνοείται η δυνατότητα σε άτομα που αγνοούσαν την ύπαρξη της σχετικής νομοθεσίας, να επιστρέψουν τα προϊόντα τους στα σημεία απ’ό όπου τα προμηθεύτηκαν, για να αποζημιωθούν;

Σε περίπτωση που δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα και δεδομένου ότι θα ήταν πιο ορθολογικό να μετακυαλλίεείται μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης μη πώλησης προϊόντων (από τρίτες χώρες) σε άτομα που πρόκειται να διέλθουν την Πράσινη Γραμμή, στους πωλητές των κατεχόμενων περιοχών, θεωρείται ότι τελικώς εξυπηρετούν την φιλοσοφία της νομοθεσίας, που είναι μεταξύ άλλων και ο περιορισμός εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες στις περιοχές που είναι εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κκυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Αναφορικά με τΤα προϊόντα που κατάσχονται, πουύ καταλήγουν; Υπάρχει σχετικό πρωτόκολλο; Αν ναι, παρακολουθείται ή έστω αξιολογείται η εφαρμογή του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.148, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης των Διαγωνισμών Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού Έργου και Κυπριώτικου Σκετς που προκηρύσσει κάθε χρόνο το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (PΙΚ) ενδεχομένως να τίθενται εν αμφιβόλω οι αρχές της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.

Μελετώντας τα αποτελέσματα κατά τα έτη 2018-2021, διαπιστώνεται ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο εναλλαγής ατόμων σε ό,τι αφορά τους νικητές και τους κριτές των διαγωνισμών (βλ. παράρτημα).

Όπως έχω πληροφορηθεί, στην εκάστοτε τετραμελή κριτική επιτροπή που διορίζεται για να αξιολογήσει τα υποβληθέντα έργα συμμετέχει πάντοτε ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Θεατρικών Συγγραφέων Κύπρου (ΕΘΣΚ). Ταυτόχρονα, στους εν λόγω διαγωνισμούς λαμβάνουν μέρος ως διαγωνιζόμενοι άλλα ενεργά μέλη του ίδιου διοικητικού συμβουλίου της ΕΘΣΚ.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι κατά το έτος 2020 το πρώτο και το δεύτερο βραβείο στον Διαγωνισμό Συγγραφής Ραδιοφωνικού Θεατρικού Έργου απέσπασαν η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΘΣΚ, αντίστοιχα, ενώ το τρίτο βραβείο στον αντίστοιχο Διαγωνισμό Συγγραφής Κυπριώτικου Σκετς απέσπασε και πάλι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΘΣΚ.

Από το 2018 μέχρι το 2021 το όνομα του νυν προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΕΘΣΚ εναλλάσσεται μεταξύ νικητών και κριτών, ενώ το ίδιο ισχύει από το 2019 μέχρι το 2021 και για τη νυν ταμία της ΕΘΣΚ. Οι ανησυχίες για αναξιοκρατική διαδικασία εντείνονται, εάν ληφθεί υπόψη και ο αριθμός συμμετοχών στους Διαγωνισμούς κάθε χρόνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

εάν τα εν λόγω περιστατικά είναι εις γνώσιν του και

πώς διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.179, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Έχω πληροφορηθεί για περίπτωση πολίτη ο οποίος δεν μπορεί να προχωρήσει σε υποθήκευση του ακινήτου στο οποίο διαμένει, με σκοπό να εξασφαλίσει δάνειο από τραπεζικό ίδρυμα για ανέγερση κατοικίας για το παιδί του, καθώς πρόκειται για οικία που έχει ανεγερθεί σε τουρκοκυπριακή γη, παρά τις διαβεβαιώσεις που έλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών για το αντίθετο.

Συγκεκριμένα, ο πολίτης έλαβε το 2011 πιστοποιητικό μίσθωσης για την οικία που διαμένει στον συνοικισμό αυτοστέγασης Μουτταγιάκας. Το Υπουργείο Εσωτερικών σε απαντητική επιστολή του προς την ενδιαφερόμενη, ημερομηνίας 31ης Δεκεμβρίου 2020, την ενημέρωσε πως ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ενέκρινε το αίτημά της για υποθήκευση του εμπράγματου δικαιώματος της σύμβασης μίσθωσης που της έχει παραχωρηθεί για την οικιστική της μονάδα στον συνοικισμό αυτοστέγασης Μουτταγιάκας με σκοπό την εξασφάλιση στεγαστικού δανείου από τραπεζικό ίδρυμα (επισυνάπτεται η σχετική επιστολή).

Ωστόσο, όταν η ενδιαφερόμενη αποτάθηκε στα τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, όλοι ανεξαιρέτως αρνήθηκαν να παραχωρήσουν οποιαδήποτε χρηματοδότηση, καθώς, όπως τους ενημέρωσαν, το μίσθωμά της δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για σκοπούς υποθήκης, πληροφορώντας τους παράλληλα πως το θέμα χειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών σε ηλεκτρονική επικοινωνία με τον σύζυγο της ενδιαφερομένης τον ενημέρωσε πως το θέμα εμπίπτει στο Υπουργείο Εσωτερικών, επισημαίνοντας εντούτοις πως όντως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη βάση των σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δεν αναγνωρίζουν τα εν λόγω πιστοποιητικά ως εξασφάλιση για την παραχώρηση δανείου και ως εκ τούτου το αίτημα της ενδιαφερομένης δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό (επισυνάπτεται η σχετική επικοινωνία).

Μελετώντας τη σχετική αλληλογραφία, παρατηρούμε πως τα όσα αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την απάντηση που απέστειλε στους ενδιαφερομένους το Υπουργείο Εσωτερικών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η αναγνώριση της φερεγγυότητας του πιστοποιητικού μίσθωσης εμπίπτει στις αρμοδιότητές του και, εάν ναι, γιατί η πληροφόρηση που παρέχει έρχεται σε αντίθεση με τις οδηγίες των τραπεζικών ιδρυμάτων, οδηγώντας τους πολίτες σε αχρείαστες γραφειοκρατικές διαδικασίες, εφόσον δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημά τους.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα, που έχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.180, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Σε συνέχεια επιστολής που απέστειλε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2021, προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Γεωργίας με θέμα την παράνομη παγίδευση πτηνών στην Κύπρο και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου παρακαλώ τα αρμόδια υπουργεία να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η επιστολή έχει απαντηθεί και, εάν ναι, παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθεί.

Επισημαίνεται πως στην επιστολή αυτή ο Ευρωπαίος επίτροπος εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία σε σχέση με το επίμονο πρόβλημα της παράνομης παγίδευσης και θανάτωσης άγριων πτηνών, ιδιαίτερα των αποδημητικών, στην Κύπρο με τη χρήση μεθόδων που απαγορεύονται από την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πτηνά, όπως δίχτυα και ξόβεργα. Επιπρόσθετα, ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων για τα επίπεδα της παράνομης παγίδευσης μεταναστευτικών πτηνών και για την τροποποίηση της νομοθεσίας για δημιουργία δύο κατηγοριών ειδών πουλιών όσον αφορά στην επιβολή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.181, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Πρόσφατα σημειώθηκαν κατολισθήσεις βράχων σε οικιστική περιοχή στον δήμο Αγλαντζιάς, που είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν διάφορες ζημιές σε ιδιωτικές περιουσίες.

Σε συνάντηση που είχαμε με τον δήμαρχο Αγλαντζιάς κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου μάς ενημέρωσε πως ο δήμος έχει ξεκινήσει εργασίες για στήριξη των βράχων με κονδύλι ύψους €1 εκατομ. από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο όμως αφορά αποκλειστικά τα δημόσια τεμάχια, καθώς ο δήμος δεν μπορεί να επέμβει σε ιδιωτικές κατοικίες με δημόσιους πόρους.

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό και επαναλαμβανόμενο ζήτημα που χρήζει άμεσης διαχείρισης, καθώς προκαλεί έντονες ανησυχίες στους κατοίκους της περιοχής, καθότι εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλειά τους, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. αν υπάρχει σχεδιασμός για την αποτροπή αντίστοιχου φαινομένου στο μέλλον,

2. αν για το πρόσφατο συμβάν θα καταβληθούν αποζημιώσεις στους επηρεαζόμενους πολίτες και, εάν ναι, πότε και

3. αν οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν μέσω του δήμου ή απευθείας στους ιδιώτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.182, ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Στο πλαίσιο της συζήτησης που διενεργείτο στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, είχα υποβάλει σειρά ερωτήσεων στην πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού με την παράκληση όπως αυτές προωθηθούν στον Υπουργό Εσωτερικών.

Αφού λάβαμε την απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, διαπιστώσαμε πως κάποια από τα ερωτήματά μας, που αφορούσαν τους αιτητές ασύλου και τα κυκλώματα διακίνησης παράτυπων μεταναστών, παρέμειναν αναπάντητα καθώς, όπως μας πληροφόρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν άπτονταν της αρμοδιότητάς του, αλλά της Αστυνομίας Κύπρου.

Ως εκ τούτου, τα ερωτήματα παρατίθενται εκ νέου και παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Αιτητές ασύλου: Από το 2009 μέχρι το 2021 πόσοι αιτητές ασύλου εισήλθαν στην Κυπριακή Δημοκρατία από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, πόσοι από σημεία της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, πόσοι από οδοφράγματα και πόσοι με βάρκες;

2. Κυκλώματα διακίνησης παράτυπων μεταναστών: Πόσοι Κύπριοι ή αλλοδαποί (ανά εθνικότητα) καταγγέλθηκαν και πόσοι καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε διακίνηση παράτυπων μεταναστών, πόσοι για εργοδότηση ατόμων χωρίς άδεια παραμονής στην Κύπρο και πόσοι για παροχή ψευδών στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση του κράτους σε αιτήσεις για θεωρήσεις βίζας;

Για σκοπούς καλύτερης πληροφόρησης επισυνάπτεται και η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.210, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κάλεσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση τύπου που εξέδωσε στις 9 Φεβρουαρίου 2022, την Κύπρο να μεταφέρει διάφορες διατάξεις του Κανονισμού (EE) αριθ. 1143/2014 για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών.

Όπως αναφέρεται, “τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι φυτά και ζώα τα οποία ως αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης εισάγονται τυχαία ή σκοπίμως σε φυσικό περιβάλλον στο οποίο δεν απαντώνται κανονικά. Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για το νέο περιβάλλον τους. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη αποτελούν μία από τις πέντε κύριες αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Η αντιμετώπισή τους αποτελεί σημαντική πτυχή του στόχου της EE για ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, όπως διατυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030”. Η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κράτη μέλη που δεν εκπόνησαν, δεν εφάρμοσαν και δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης (ή δέσμη σχεδίων δράσης) για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων διαδρομών εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν ανησυχία στην EE.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε δεκαοκτώ κράτη μέλη τον Ιούνιο του 2021. Η Κύπρος ήταν μεταξύ των κρατών μελών που δεν έδωσαν ικανοποιητικές απαντήσεις. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη, δίνοντας στην Κύπρο προθεσμία δύο μηνών, για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν η Κύπρος είναι σε θέση να προχωρήσει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων. Εάν ναι, παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.211, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης απέστειλε, σύμφωνα με την Ανακοίνωση Τύπου που εξέδωσε στις 9 Φεβρουαρίου 2022, προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, υπενθυμίζοντάς την για την υποχρέωσή της ως κράτους μέλους να παρέχει επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας.

Ειδικότερα, κάλεσε την Κύπρο να επικαιροποιήσει τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την Οδηγία για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (2007/60/ΕΚ). Όπως επισημαίνει, «οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας θα πρέπει να καλύπτουν τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν, ενώ οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας δείχνουν τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που συνδέονται με αυτά τα σενάρια πλημμύρας. Οι εν λόγω χάρτες αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας».

Αξίζει να σημειωθεί πως τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν έως τον Δεκέμβριο του 2019 τις επικαιροποιήσεις που πραγματοποίησαν στους πρώτους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας. Η προθεσμία για την ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση και την επικαιροποίηση των εν λόγω χαρτών έληξε τον Μάρτιο του 2020. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έλαβε καμία πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία από την Κύπρο, αποφάσισε όπως αποστείλει προειδοποιητική επιστολή, δίνοντας προθεσμία δύο μηνών στην Κύπρο, για να απαντήσει και να άρει τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν από την Επιτροπή.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Κύπρος είναι σε θέση να παρέχει επικαιροποιημένους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνων πλημμύρας και, εάν ναι, παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.214, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Δεδομένου ότι η διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και του τοπίου είναι υποχρέωση του κράτους έναντι των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από σχετικές δεσμευτικές Οδηγίες, εκφράζουμε την ανησυχία μας για το αν τα παραπάνω διασφαλίζονται μέσα από επικείμενες αποφάσεις. Ειδικότερα, στην περίπτωση της Χερσονήσου Ακάμα προωθείται ένα τοπικό σχέδιο που φαίνεται να απειλεί τη διαφύλαξη των περιοχών υψηλής οικολογικής ευαισθησίας, ενώ παράλληλα προωθείται η άνιση μεταχείριση μεταξύ των ιδιοκτητών γης εντός της περιοχής. Και τα δύο αυτά θέματα θα μπορούν να ρυθμιστούν με τη λήψη μιας σειράς πολιτικών μέτρων.

Ένα εξ αυτών είναι και το αναξιοποίητο νομοσχέδιο που διαμορφώθηκε από το 2011 με τον τίτλο “Ο περί Μεταφοράς Αναπτυξιακών Δικαιωμάτων Νόμος του 2011” και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Μαΐου του 2011. Η αξιοποίηση του εν λόγω νομοσχεδίου μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής, αλλά και στην οριζόντια και ίση μεταχείριση όλων των ιδιοκτητών γης εντός της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί έχει αποσυρθεί το εν λόγω νομοσχέδιο και η ευρύτερη φιλοσοφία του από τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης;

2. Γιατί προωθείται άμεσα το τοπικό σχέδιο για τη Χερσόνησο Ακάμα χωρίς την ύπαρξη οριζόντιας λύσης για τους ιδιοκτήτες γης εντός αυτής;

3. Πώς διασφαλίζονται τα αναπτυξιακά δικαιώματα και η ίση μεταχείριση όλων των ιδιοκτητών γης εντός της Χερσονήσου Ακάμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.215, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Παρατηρητήριο για το Οργανωμένο Έγκλημα και τη Διαφθορά (OCCRP) δημοσίευσε στις 20 Φεβρουαρίου λίστα με τα ονόματα ιδιοκτητών χίλιων οκτακόσιων λογαριασμών της Credit Suisse. Η λίστα περιέχει μεγάλο αριθμό υπόπτων ή καταδικασμένων για σοβαρά εγκλήματα και αναλύει για πολλές περιπτώσεις τους λόγους για τους οποίους η τράπεζα λογικά δεν έπρεπε να είχε ανοίξει λογαριασμούς ή να αποδεχθεί μεταφορές χρημάτων από τα άτομα αυτά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αναθέσει σε υπεύθυνο άτομο στο Τμήμα Φορολογίας να ελέγξει αν στη λίστα αυτών των χίλιων οκτακόσιων ατόμων περιλαμβάνεται το όνομα οποιουδήποτε Κύπριου πολίτη ή φορολογικού πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.218, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Με αφορμή δημοσίευμα που σχετίζεται με περιστατικό πρόσκρουσης άγριου πτηνού (αρκόθουπου-Asio otus) σε γυάλινο κτίριο, φαινόμενο που φαίνεται να έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως πολύ σοβαρό πρόβλημα σε περιοχές με υψηλά γυάλινα κτίρια όσον αφορά τα άγρια πουλιά, εγείρονται σοβαροί προβληματισμοί. Η σχετική βιβλιογραφία καταγράφει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι ετησίως συμβαίνουν κατά μέσο όρο εξακόσια εκατομμύρια θάνατοι πουλιών από πρόσκρουση σε κτίρια, κυρίως κατά την εαρινή και φθινοπωρινή μετανάστευση.

Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση της ανέγερσης υψηλών κτιρίων, κυρίως στις αστικές περιοχές και συνεπώς αύξηση της καταγραφής αυτού του φαινομένου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για πολεοδομικά κίνητρα που παρέχουν την αύξηση του ανώτατου επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και ορόφων και αποτελούν κατά τεκμήριο την αιτία έντασης του φαινομένου αυτού έχουν υποβληθεί από μόνες τους σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων;

2. Εξετάζεται από την πολιτεία η θεσμική ρύθμιση του ζητήματος αυτού μέσα από τη διαμόρφωση κανόνων για μελλοντικές κατασκευές ή τη βελτίωση υπαρχόντων, όπως η απαγόρευση της κατασκευής γυάλινων κτιρίων ή άλλων αντίστοιχων εγκαταστάσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.219, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Μετά από υπόδειξη πολίτη και σχετική διερεύνηση, περιήλθε στην αντίληψή μου η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε περιοχές που φαίνεται να αποτελούν διαδρόμους διέλευσης αποδημητικών άγριων πτηνών. Ειδικότερα, στην περιοχή βορειοδυτικά του οικιστικού πυρήνα της κοινότητας Αγίου Ιωάννη της επαρχίας Λευκωσίας εντοπίζεται, μέσα από χρονοσειρά δορυφορικών λήψεων (Google Earth) και με τη βοήθεια του χάρτη περασμάτων της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, από τον Νοέμβριο του 2016 έως και τον Νοέμβριο του 2021. Επισυνάπτεται σχετική δορυφορική φωτογραφία.

Δεδομένου ότι στο παρελθόν η περιβαλλοντική αρχή έχει εκδώσει ορισμένες αρνητικές γνωμοδοτήσεις για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, με την αιτιολόγηση ότι οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα από την κατασκευή και τη λειτουργία τους ήταν ιδιαίτερα σοβαρές για το περιβάλλον της περιοχής και ιδιαίτερα σε σχέση με το πέρασμα των μεταναστευτικών πουλιών στο οποίο ενέπιπταν, και δεδομένου του γεγονότος ότι προσφάτως οι επιπτώσεις αυτές έχουν αναγνωριστεί και θέτουν αυστηρότερο πλαίσιο χωροθέτησης των φωτοβολταϊκών πάρκων μέσα από τη σχετική γνωμοδότηση Στρατηγικής Μελέτης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από τη Χωροθέτηση ΑΠΕ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι σήμερα η ακριβής διαδικασία μελέτης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων και από ποιο κανονιστικό πλαίσιο διέπεται;

2. Για τα συγκεκριμένα έργα στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη έχουν εκπονηθεί και αξιολογηθεί από την περιβαλλοντική αρχή τέτοιου είδους μελέτες; Αν ναι, μπορούν να κοινοποιηθούν στο σώμα της Βουλής των Αντιπροσώπων;

3. Στη βάση της γνωμοδότησης της Στρατηγικής Μελέτης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από τη Χωροθέτηση ΑΠΕ του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και δεδομένου ότι η περιβαλλοντική αρχή και γενικότερα το κράτος σήμερα αναγνωρίζουν ότι η κατασκευή των πάρκων θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, εξετάζει την εφαρμογή των προνοιών της γνωμοδότησης ακόμα και για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από την εν λόγω γνωμοδότηση, αλλά δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί;

4. Μετά την κατασκευή υπάρχει σε εθνική κλίμακα κάποιος μηχανισμός παρατήρησης και καταγραφής από αρμόδιο τμήμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν αυτά τα πάρκα (για παράδειγμα, καταγραφή θανάτων άγριων πτηνών οι οποίοι σχετίζονται με την παρέμβαση της κατασκευής στο φυσικό τους περιβάλλον), προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή να αναθεωρηθεί η αρχική εκτίμηση;»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.222, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Λαμβάνοντας υπόψη πως σε συνέχεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) προχώρησε σε επιβολή κυρώσεων κατά αριθμού προσώπων και οργανισμών, παρακαλούμε τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ζητήσει ή παρέχει η Κύπρος εξαίρεση στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας για οποιοδήποτε λόγο από την έναρξη του πολέμου (24/02) μέχρι και σήμερα. Εάν ναι, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους με σχετική αιτιολογική έκθεση, καθώς και με τον κατάλογο των εξαιρέσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.227, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξη της λειτουργίας του ΓΕΣΥ λαμβάνουμε παράπονα για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν συμπεριληφθεί οι κυριότερες μέθοδοι αντισύλληψης στις παρεχόμενες υπηρεσίες του. Με εξαίρεση τη μόνιμη αντισύλληψη (στείρωση), που παρέχεται μέσω του ΓΕΣΥ, η πρόσβαση στις υπόλοιπες μεθόδους αντισύλληψης, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στον ιδιωτικό τομέα σήμερα, δεν παρέχονται από την πολιτεία. Ειδικότερα, τα αντισυλληπτικά χάπια, τα οποία διατίθενται με συνταγή από ιδιώτη γιατρό, τα ενδομήτρια σπειράματα (σπιράλ/IUD/coil), το κόστος τοποθέτησης των οποίων ανέρχεται γύρω στα €250, και το ανδρικό προφυλακτικό, που διατίθεται ελεύθερα σε διάφορα σημεία πώλησης, είναι μέθοδοι αντισύλληψης που το κράτος δεν παρέχει δωρεάν στους πολίτες. Για την περίπτωση των ενδομήτριων σπειραμάτων πρέπει να επισημανθεί ότι, παρ’ όλο που δεν προσφέρονται στα κρατικά νοσηλευτήρια ως μέθοδος αντισύλληψης, εντούτοις τοποθετούνται, όταν πρόκειται για ιατρικούς λόγους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Αν ισχύει ή/και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα η απαίτηση για τη συγκατάθεση των συζύγων ή των συντρόφων, προκειμένου να προσφερθεί η μέθοδος της στείρωσης.

2. Τις ακριβείς μεθόδους αντισύλληψης που προσφέρονται και καλύπτονται από το ΓΕΣΥ και τις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Υγείας μεθόδους αντισύλληψης που δεν προσφέρονται μέσα από το ΓΕΣΥ.

3. Αν υπάρχουν σχεδιασμοί της πολιτείας, για να συμπεριληφθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας στο άμεσο μέλλον όσες μέθοδοι αντισύλληψης δεν περιλαμβάνονται σήμερα σ’ αυτό.

4. Για ποιο λόγο, αφού η τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος πραγματοποιείται για ιατρικούς λόγους, δεν προσφέρεται και ως μέθοδος αντισύλληψης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.228, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου πως στην περίπτωση τοκετού στο νερό, που αποτελεί μία ιατρικά απολύτως αποδεκτή μέθοδο φυσικού τοκετού και η οποία προσφέρεται σε πολλές αναπτυγμένες χώρες από το δημόσιο σύστημα υγείας, υπάρχει πρόσθετη χρέωση στα νοσηλευτήρια και στις κλινικές που εντάχθηκαν στο ΓΕΣΥ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο η πιο πάνω μέθοδος δεν προσφέρεται στις δικαιούχους του ΓΕΣΥ χωρίς χρέωση, όπως οι άλλες μέθοδοι (φυσικός τοκετός ή με καισαρική τομή), ειδικότερα εφόσον στην κάλυψη των μεθόδων αυτών συμπεριλαμβάνεται και ό,τι άλλο χρειαστεί κατά τον τοκετό, όπως η υποβοήθηση για ανώδυνο τοκετό με επισκληρίδιο τοπική νάρκωση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.229, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Σε συνέχεια της επιβολής κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, μετά την εισβολή της τελευταίας στην Ουκρανία, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως

πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

αν στον κατάλογο των φυσικών προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνονται πρόσωπα που έχουν πολιτογραφηθεί ως υπήκοοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και,

αν ναι, παρακαλώ όπως μας κοινοποιηθεί κατάλογος με τα σχετικά ονόματα.

Για σκοπούς διευκόλυνσης επισυνάπτονται οι σχετικές εκδόσεις της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες καταγράφονται τα πρόσωπα και οντότητες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.234, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Σε συνέχεια καταγγελίας που υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα τις διακρίσεις που έχουν υποστεί λόγω φύλου γυναίκες μέλη της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου και δη στο πλαίσιο της υπηρεσίας τους ως υπαξιωματικών, έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικοινώνησε με τις κυπριακές αρχές, για να διερευνήσει τις σχετικές πτυχές της εθνικής νομοθεσίας και να αξιολογήσει εν συνεχεία κατά πόσο θα ήταν σκόπιμο να λάβει κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης, εφόσον εντοπισθεί πλημμελής μεταφορά ή εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επισημαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει, σε περίπτωση μη μεταφοράς ή πλημμελούς μεταφοράς του δικαίου της ΕΕ, και μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ), προκειμένου να διαπιστωθεί παραβίαση του δικαίου της ΕΕ από κράτος μέλος.

Για σκοπούς διευκόλυνσης, να σας ενημερώσω πως η προαναφερθείσα καταγγελία έχει καταχωριστεί ως καταγγελία “CHAP”, με τον αριθμό CHAP(2019)03529.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων την επιστολή που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με το εν λόγω θέμα, καθώς και την απάντηση που απέστειλε. Επιπρόσθετα, να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έλαβε εκ νέου απαντητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κοινοποιώντας το περιεχόμενό της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.235, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου

«Ο αριθμός των προσφύγων από την ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε σε συνέχεια της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία ξεπερνά τα τρία εκατομμύρια, ενώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι μισές περίπου αφίξεις στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν παιδιά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

Λειτουργεί συντονιστικός φορέας για την καταγραφή των προσφύγων που καταφθάνουν στην Κύπρο εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία;

Έχει οριστεί εκπρόσωπος για τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, ούτως ώστε να

διασφαλίζεται η προστασία τους;

Εάν ναι, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα σχετικά πρωτόκολλα.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων