Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής:  Άριστος Αριστοτέλους

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.223, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

« Έχω πληροφορηθεί ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στις προαγωγές των υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς όλων των τάξεων, με αποτέλεσμα να αισθάνονται παραμελημένοι και αδικημένοι.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που παρατηρείται η καθυστέρηση στις προαγωγές των υπαξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, καθώς και για τις ενέργειες επίλυσης του ζητήματος αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.354, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Κύπρου (ΔΣΚΚ) αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, το μέλλον του παραμένει αδιευκρίνιστο, αναβάλλεται η επίλυση των προβλημάτων αναφορικά με το καθεστώτος του, καθυστερούν πληρωμές προμηθευτών. Το προσωπικό θεωρεί την όλη κατάσταση ψυχοφθόρα και η αγωνία του παρατείνεται ένεκα της μη κατάληξης του θέματος. Επίσης, το κτίριο του πρώην ξενοδοχείου “Φιλοξενία” παραμένει από το 1999 εγκαταλελειμμένο και αναξιοποίητο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Την πραγματική κατάσταση των οικονομικών του ΔΣΚΚ, δεδομένων του τερματισμού της παραχώρησης κρατικής χορηγίας και του συσσωρευμένου ελλείμματος που παρουσιάζει.

2. Τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζεται το όλο πρόβλημα και πώς ο αρμόδιος υπουργός προτίθεται να ενεργήσει για την οριστική επίλυσή του, καθώς και μέσα σε ποια χρονικά περιθώρια θα πραγματοποιηθεί αυτό.

3. Το χρόνο που θα παρθεί σαφής και οριστική απόφαση για το μέλλον του προσωπικού του ΔΣΚΚ και τη ρύθμιση του προβλήματος απασχόλησής του.

4. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη φύλαξη των σκευών, του εξοπλισμού και των επίπλων του ΔΣΚΚ, για να αποφευχθούν οποιεσδήποτε απώλειες.

5. Το χρόνο που θα είναι έτοιμη η προκήρυξη των προσφορών για την ενοικίαση του ΔΣΚΚ, για την οποία είχαμε ενημερωθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, και τους λόγους για τους οποίους δεν έχει ακόμη προωθηθεί.

                   6. Τους λόγους για τους οποίους το κτίριο του πρώην ξενοδοχείου “Φιλοξενία” παραμένει ακόμη εγκαταλελειμμένο και ανεκμετάλλευτο, για το                    τι μέλλει γενέσθαι με το χώρο και τι προτίθεται η κυβέρνηση να κάνει με αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.426, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Σε πρόσφατες συναντήσεις μου με τα κοινοτικά συμβούλια Πέρα Πεδίου, Κοιλανίου, Μανδριών και Κάτω Πλατρών ένα από τα σοβαρά θέματα που ηγέρθησαν ήταν η ανεπαρκής, κατά την άποψη των κοινοτικών συμβουλίων, παροχή ιατρικών υπηρεσιών στην περιοχή.

Όπως μου ανέφεραν, το νοσοκομείο που ευρίσκεται στις Πλάτρες υπολειτουργεί ή δε λειτουργεί καθόλου. Ο ιατρός δεν είναι πάντα εκεί, αλλά υπάρχει στην πόρτα του ιατρείου το κινητό του τηλέφωνο, για να τον καλούν σε περίπτωση ανάγκης. Υπάρχει ένα μόνο ασθενοφόρο, του οποίου ο οδηγός είναι εθελοντής που και πάλι σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να κληθεί και, εάν ευρίσκεται κάπου κοντά, να ανταποκριθεί. Το ιατρείο, που, όπως το περιγράφουν, αποτελείται από ένα δωμάτιο, πέρα από μια απλή εξέταση, δεν είναι σε θέση να παρέχει άλλες υπηρεσίες, όπως, για παράδειγμα, αναλύσεις. Ακόμη δεν υπάρχουν κλίνες, για να παραμείνει εκεί ένας ασθενής, εάν κριθεί απαραίτητο.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου Πλατρών με προσωπικό και μηχανήματα, ασθενοφόρο και οδηγούς, ούτως ώστε η διαμονή των κατοίκων των επηρεαζόμενων κοινοτήτων στην ύπαιθρο να είναι λίγο ευκολότερη και να μην αναγκάζονται για τη βασική τους ιατρική περίθαλψη να την εγκαταλείπουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.427, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Σε πρόσφατες συναντήσεις μου με τα κοινοτικά συμβούλια Πέρα Πεδίου, Κοιλανίου, Μανδριών και Κάτω Πλατρών ένα από τα σοβαρά θέματα που μου έθεσαν έντονα οι κάτοικοι των κοινοτήτων ήταν η απουσία σωστά επανδρωμένης πυροσβεστικής μονάδας.

Όπως μου ανέφεραν, οι μόνιμοι πυροσβέστες που στελεχώνουν το τμήμα στις Πλάτρες εργάζονται μόνο τους θερινούς μήνες (Μάιο-Σεπτέμβριο) από τις 7.00 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ. και συχνά παρουσιάζεται πρόβλημα άμεσης ανταπόκρισης της υπηρεσίας. Τους υπόλοιπους μήνες οι πυροσβέστες είναι εθελοντές, οι οποίοι, όταν κληθούν και εφόσον είναι στην περιοχή, ανταποκρίνονται. Σημειώστε ότι υπάρχει μόνο ένα πυροσβεστικό όχημα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την επίλυση του ζητήματος αυτού, έτσι που να ικανοποιηθεί το αίσθημα ασφάλειας και να παρασχεθεί επαρκής πυροσβεστική κάλυψη στις επηρεαζόμενες κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.428, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κοιλανίου πληροφορήθηκα ότι ένα από τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την κοινότητα είναι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης του δρόμου προς Σιλίκου, καθώς και η διαπλάτυνση του γεφυριού της Αγίας Μαύρης.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να ενεργήσει για τα θέματα αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.429, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κοιλανίου πληροφορήθηκα ότι ένα από τα θέματα που απασχολούν την κοινότητα είναι η καθυστέρηση που παρατηρείται στην επιδιόρθωση οικοδομημάτων που κηρύσσονται διατηρητέα.

Η καθυστέρηση αυτή προκαλεί προβλήματα, αφού δεν παρουσιάζεται βελτίωση, λόγω του ότι δεν επιβάλλεται η επιδιόρθωση των οικοδομημάτων εντός καθορισμένου από το υπουργείο χρόνου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να ενεργήσει για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.430, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κοιλανίου πληροφορήθηκα ότι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν την κοινότητα είναι η καθυστέρηση που παρατηρείται στην έναρξη των εργασιών για το αποχετευτικό σύστημα.

Η καθυστέρηση αυτή προκαλεί και άλλα προβλήματα, αφού η κοινότητα δεν προχωρεί σε άλλα αναπτυξιακά έργα, που αφορούν την επιδιόρθωση των δρόμων και τον εξωραϊσμό της κοινότητας, γιατί περιμένουν πρώτα να γίνουν τα έργα για το αποχετευτικό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους παρατηρείται καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών του αποχετευτικού συστήματος στο Κοιλάνι και πότε προβλέπεται να αρχίσουν οι εργασίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.435, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μανδριών στην επαρχία Λεμεσού πληροφορήθηκα ότι ένα από τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την κοινότητα είναι η επίσπευση των διαδικασιών για διαπλάτυνση του γεφυριού στη συμβολή του δρόμου Ομόδους-Μανδριών με το δρόμο Μανδριών-Πλατρών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να ενεργήσει για το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.485, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Κατά τη διάρκεια επισκέψεών μου σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού, μου τέθηκαν παράπονα για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ανακοίνωση των πολεοδομικών ζωνών, καθώς και στην εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων.

Ακόμη, σε αρκετές περιπτώσεις τα κοινοτικά συμβούλια εισηγήθηκαν να υπάρχει περισσότερη εμπλοκή των ιδίων στη διαμόρφωση των απόψεων για το διαχωρισμό των ζωνών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να ενεργήσει για το εν λόγω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.486, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Κατά τη διάρκεια επισκέψεών μας σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού, μας υποβλήθηκαν παράπονα για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εγγραφή των αγροτικών δρόμων. Έπειτα από διερεύνηση του θέματος, φάνηκε ότι οι σχετικές διαδικασίες, που πηγάζουν από τον περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμο του 1995, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να ενεργήσει για την απλοποίηση των διαδικασιών, ούτως ώστε να μην καθίστανται τόσο χρονοβόρες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.487, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Σε επικοινωνία μου με πτυχιούχους του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων μού ανέφεραν το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με το θέμα αναγνώρισης του πτυχίου τους από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ). Συγκεκριμένα, ενώ οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης σχολής στην Ελλάδα μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο ως καθηγητές πληροφορικής, η ΕΕΥ υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο υπηρεσίας των καθηγητών πληροφορικής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Γιατί ο Οδηγός Επαγγελμάτων του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού που διανέμεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στα γραφεία επαγγελματικού προσανατολισμού των λυκείων στην Κύπρο αναφέρει “[...] το Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων στοχεύει στο να διαμορφώσει τεχνολογικά μορφωμένους εκπαιδευτικούς με δικαίωμα διορισμού ως καθηγητές τεχνολογικών μαθημάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση”, ενώ ο συγκεκριμένος κλάδος δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο υπηρεσίας των καθηγητών πληροφορικής;

2. Δεδομένου ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν διαπιστώσει το πρόβλημα, γιατί το υπουργείο εξακολουθεί να προσφέρει θέσεις σε Κυπρίους, τη στιγμή που αυτά που αναγράφονται δεν ισχύουν, οδηγώντας τους αποφοίτους σε επαγγελματικό αδιέξοδο;

                   3. Γιατί η ΕΕΥ δεν ανέλαβε με δική της πρωτοβουλία μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να κατατεθεί πρόταση στη Βουλή για                    συμπερίληψη και του κλάδου αυτού στο πιο σχέδιο υπηρεσίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.01.556, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Σε αντίθεση με τις δημόσιες τοποθετήσεις της κυβέρνησης ότι τίποτα ακόμη δεν έχει αποφασιστεί, πληροφορούμαστε ότι όντως έχει αποφασιστεί η δημιουργία πλωτού τερματικού για τη διέλευση και μεταφορά φυσικού αερίου στην Κύπρο. Επίσης, πληροφορούμαστε ότι για το σκοπό αυτό έχει παραχωρηθεί χώρος στο Ζύγι, ο οποίος παρεμπιπτόντως χρησιμοποιείται για διεξαγωγή ασκήσεων από την Εθνική Φρουρά.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει πράγματι ήδη συμφωνηθεί η παραχώρηση του εν λόγω χώρου για τη δημιουργία πλωτής μονάδας;

2. Πώς και από ποιον αποφασίστηκε η παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου και πώς αυτό θα επηρεάσει ασκήσεις της Εθνικής Φρουράς στο μέλλον;

3. Γιατί γίνονται τόσο εσπευσμένα όλες οι πιο πάνω ενέργειες, σε αντίθεση με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία του χερσαίου τερματικού;

                   4. Πόσες εταιρείες έχουν μέχρι τώρα επιδείξει ενδιαφέρον για την κατασκευή της πλωτής μονάδας στην εν λόγω περιοχή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.004, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Δεδομένου ότι ορισμένα θέματα που αφορούν την ανέλιξη των αξιωματικών και των υπαξιωματικών δεν έχουν ακόμη προωθηθεί, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Άμυνας για σύντομη διευθέτησή τους, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται και πότε αναμένεται τελικά να υλοποιηθούν:

1. το νομοσχέδιο που αφορά τις κρίσεις των αξιωματικών,

2. οι εκκρεμούσες προαγωγές μόνιμων υπαξιωματικών,

3. οι μονιμοποιήσεις και προαγωγές των εθελοντριών,

4. η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης και συνταξιοδότησης των ΕΠΥ,

                    5. η δημιουργία συνδέσμου μόνιμων αξιωματικών και υπαξιωματικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.047, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Σε σχέση με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στη δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL) και τη διάθεση των εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς για χρήση από ευρωπαϊκές και άλλες δυνάμεις, σύμφωνα με ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη συνεδρίαση της 19ης Οκτωβρίου 2006 (Θ΄ Βουλευτική Περίοδος - Σύνοδος Α΄), σημειώνουμε ότι το σχετικό ψήφισμα καλεί την εκτελεστική εξουσία να ενημερώνει το σώμα για το όλο θέμα με εξαμηνιαίες περιοδικές εκθέσεις.

Επειδή έχει περάσει η πρώτη εξαμηνία χωρίς οποιαδήποτε ενημέρωση από την εκτελεστική εξουσία κι επειδή σύντομα συμπληρώνεται και η δεύτερη εξαμηνία, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί, ενώ έχει μεσολαβήσει τόσο χρονικό διάστημα από την εν λόγω απόφαση, η εκτελεστική εξουσία δεν ενημέρωσε, ως όφειλε, με σχετικές εκθέσεις τη Βουλή επί του θέματος;

2. Όσον αφορά τις διευκολύνσεις προς τις δυνάμεις της UNIFIL, παρακαλείται να μας ενημερώσει για τα εξής:

α. Ποια τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της προσφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα τυχόν προβλήματα που έχουν προκύψει σε άλλες υπηρεσίες στην Κύπρο;

β. Υποβάλλεται το κυπριακό δημόσιο σε οποιεσδήποτε δαπάνες και σε τι ποσά ανέρχονται αυτές;

γ. Πώς έχει ρυθμιστεί το θέμα της κάλυψης του κόστους της φθοράς από τη χρήση των εγκαταστάσεων από τις διάφορες δυνάμεις της UNIFIL;

δ. Έχουν παραχωρηθεί οποιεσδήποτε επιπλέον διευκολύνσεις και εξοπλισμός, πέρα από εκείνα που έχουν αναφερθεί από το αρμόδιο υπουργείο στη Βουλή;

              3. Ποια η πορεία της ειρηνευτικής αποστολής (UNIFIL), ποια η συμβολή της Εθνικής Φρουράς στη δύναμη αυτή μέχρι σήμερα και σε ποιες               δραστηριότητες συμμετείχε;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.048, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Είναι γνωστόν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, πέραν της ειρηνευτικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο, παραχωρεί στρατιωτικές διευκολύνσεις ή διευκολύνσεις για στρατιωτικούς σκοπούς (περιλαμβανομένων και ανθρωπιστικών αποστολών κ.λπ.) σε ορισμένες χώρες, βάσει συμφωνιών που έχει υπογράψει με τις κυβερνήσεις των κρατών αυτών.

Δεδομένου του γεγονότος ότι το θέμα κρίνεται ως σημαντικό όσον αφορά το ρόλο και τη στρατηγική σημασία της Κύπρου στην περιοχή, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το όλο φάσμα των συμφωνιών ή άλλων διμερών ή πολυμερών διευθετήσεων, επί του θέματος και του περιεχομένου τους, που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία με άλλες χώρες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.102, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Με βάση πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας για την κατανομή των κονδυλίων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τα εξής:

1. Γιατί ο δήμος Λεμεσού, που είναι ο μεγαλύτερος σε όλη την Κύπρο, κατά την περασμένη προγραμματική περίοδο δεν έτυχε οποιασδήποτε χρηματοδότησης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία;

2. Γιατί, παρά τις υποσχέσεις ότι για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο θα αντιμετωπιζόταν με πιο δίκαιο τρόπο, στους καταλόγους που προωθήθηκαν από τη διαχειριστική επιτροπή για χρηματοδότηση το μερίδιο που αναλογεί στο δήμο Λεμεσού είναι πολύ πιο χαμηλό σε σύγκριση με άλλους δήμους/αρχές;

3. Δεν αποτελεί αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης του δήμου δυσμενή διάκριση σε βάρος της Λεμεσού και της ανάπτυξής της και τι προτίθενται οι αρμόδιοι φορείς να πράξουν, για να αρθεί η αδικία και να αυξηθεί αισθητά, στο βαθμό που πρέπει, η χρηματοδότηση, ώστε να προωθηθούν τα προγραμματισμένα έργα το ταχύτερο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.103, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Ως γνωστό, το κυκλοφοριακό είναι από τα πιο σοβαρά προβλήματα της Λεμεσού και, εξ όσων γνωρίζουμε, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προωθεί τη διεξαγωγή κυκλοφοριακής μελέτης. Το ζήτημα αυτό συνδέεται άμεσα με την αναβάθμιση και βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών, που είναι υψίστης σημασίας για την πόλη, και αντιλαμβανόμαστε ότι θα μελετηθεί σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο.

Δεδομένου ωστόσο ότι η πίεση στην πόλη για λήψη μέτρων είναι ιδιαίτερα έντονη, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζεται το αίτημα του δήμου Λεμεσού για ενδιάμεση επίλυση του προβλήματος με την αγορά μικρών λεωφορείων και την αναβάθμιση δύο ζωτικών γραμμών εξυπηρέτησης του κοινού σε πρώτο στάδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.104, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Από σωρεία παραπόνων του κοινού που έχει αποταθεί κοντά μας όσο και από προσωπικές εμπειρίες διαπιστώνουμε σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία αρκετών τομέων του δημοσίου και ιδιαίτερα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης όσον αφορά τη σωστή επικοινωνία με τους πολίτες και την εξυπηρέτησή τους.

Σχετικά με το εν λόγω τμήμα παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης δεν απαντά στα τηλεφωνήματα και πρέπει κανείς να τηλεφωνά συνεχώς για ώρες ή/και μέρες μέχρι να πάρει απάντηση από κάποιο υπάλληλο του τμήματος; Γιατί θα πρέπει να επικοινωνήσει κανείς με το γραφείο του Υπουργού, ώστε να μπορέσει, με την παρέμβασή του, να μιλήσει σε κάποιον από το προσωπικό του συγκεκριμένου τμήματος;

2. Γιατί μερικοί υπάλληλοι του συγκεκριμένου τμήματος επιδεικνύουν αδιαφορία στην εξυπηρέτηση του κοινού και γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως πληροφορούμαστε, η συμπεριφορά ορισμένων αγγίζει τα όρια της αγένειας έναντι των πολιτών;

3. Γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν κανείς καταφέρει τελικά να επικοινωνήσει με κάποιον υπάλληλο του τμήματος αυτού και αυτός του συστήσει να τον ξαναπάρει όταν θα έχει διερευνήσει την υπόθεσή του, ο λειτουργός είτε δεν ανταποκρίνεται είτε τον παραπέμπει σε άλλον, που, ορισμένες φορές, μέχρι κανείς να καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του, πρέπει να περάσουν μέρες, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην κατορθώσει ποτέ να τον βρει;

4. Γιατί ενώ το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας σαφώς προνοεί ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει εντός 30 ημερών να απαντούν στις επιστολές που τους απευθύνουν τα μέλη της Βουλής, το συγκεκριμένο τμήμα, σε πλείστες περιπτώσεις, παραβιάζει κατάφωρα τη συνταγματική αυτή πρόνοια;

                     5. Δεδομένου ότι, εξ όσων πληροφορούμαστε, το πρόβλημα αυτό είναι χρόνιο στο συγκεκριμένο τμήμα -αν και αφορά και άλλα τμήματα,                      υπουργεία και υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού- διερωτώμαστε πώς προτίθενται οι αρμόδιες αρχές και γενικά η κυβέρνηση να                      αντιμετωπίσουν αυτό το ανεπίτρεπτο φαινόμενο που συνιστά διοικητική ανεπάρκεια του χειρίστου είδους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.105, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Έχοντας υπόψη τις περιορισμένες δυνατότητες των δήμων και πιο συγκεκριμένα του δήμου Λεμεσού για εξεύρεση πόρων για την αντιμετώπιση των πιεστικών τους προβλημάτων και δεδομένης της δέσμευσης της κυβέρνησης για αύξηση της κρατικής χορηγίας στο 4% των φορολογικών εσόδων του κράτους, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η δέσμευση αυτή δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί και πότε προτίθεται να την υλοποιήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.106, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2007, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Έχουμε πληροφορηθεί για το χρόνιο αίτημα του δήμου Λεμεσού για παραχώρηση σ’ αυτόν αντισταθμιστικών τελών από τη λειτουργία του λιμανιού της πόλης.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς αντιμετωπίζει το αίτημα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.509, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Σε συνάντηση με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της Πάχνας διαπιστώθηκε η έντονη αντίδραση και ανησυχία τους για τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται από πλευράς της Χωρομετρίας στην οριοθέτηση των τεμαχίων γης που ο Οργανισμός Αναπτύξεως Γης έχει θέσει στην κατοχή του, για να τα αξιοποιήσει οικιστικά. Οι κάτοικοι της Πάχνας ζητούν να ληφθούν αποφάσεις το ταχύτερο και να δοθεί με τον πιο δίκαιο τρόπο λύση στο εν λόγω πρόβλημα, ώστε να πάψει να τους ταλαιπωρεί.

Συναφώς, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε και πώς θα δοθεί η ταχύτερη και σωστότερη λύση στο προαναφερθέν πρόβλημα;

                    2. Πώς προτίθεται να λύσει το πρόβλημα της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στο Κτηματολόγιο σε παρόμοια θέματα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.554, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας σε κοινότητες που επηρεάζονται από την εκτέλεση του έργου για το δρόμο Λεμεσού-Αγρού, μας έχει εκφρασθεί η ανησυχία και ο προβληματισμός τους για τις προοπτικές του και απαιτούν να τύχουν σωστής και υπεύθυνης ενημέρωσης.

Προς το σκοπό αυτό, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πού βρίσκεται το όλο ζήτημα, τις προοπτικές εκτέλεσης του έργου, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.555, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Κατά την επίσκεψή μας στο χωριό Πραστείο Κελλακίου της επαρχίας Λεμεσού, όπως και σε άλλες κοινότητες, μας τέθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής το θέμα δημιουργίας περιφερειακού γυμνασίου στην Παρεκκλησιά.

Επειδή μας λέχθηκε ότι έχει ληφθεί σχετική απόφαση για την προώθηση του εν λόγω έργου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα αυτό και ποιες οι προθέσεις της κυβέρνησης επί του προκειμένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.570, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μας στο Κυπριακό Οινομουσείο στο χωριό Ερήμη της επαρχίας Λεμεσού, ενημερωθήκαμε για το ιστορικό και την προσφορά του και διαπιστώσαμε την άμεση ανάγκη που υπάρχει για οικονομική στήριξή του από την πολιτεία για τη βιωσιμότητα και λειτουργικότητά του. Θεωρούμε πως η προσφορά του στην ιστορική γνώση και στον πολιτισμό από το 2004 είναι αξιόλογη, σημαντική και συμβάλλει στην προσέλκυση ντόπιων και ξένων επισκεπτών. Επίσης, εξ όσων γνωρίζουμε, πρόσφατα τιμήθηκε ως ένα από τα κορυφαία μουσεία της Ευρώπης από το European Museum Forum.

Σήμερα πληροφορούμαστε ότι βρίσκεται σε πολύ δυσχερή θέση και κινδυνεύει να τερματίσει τις υπηρεσίες του, αφού διαβεβαιώσεις από δημόσιους φορείς κατά τη διάρκεια της ανέγερσής του για οικονομική στήριξή του μέχρι σήμερα δεν υλοποιήθηκαν. Το Κυπριακό Οινομουσείο ανήκει σε ιδιώτες, λάτρεις του πολιτισμού και της παράδοσής μας, που επωμίζονται όλα τα έξοδα της λειτουργίας και της διοίκησής του, γεγονός δυσβάσταχτο δεδομένου του ύψους του δανείου που έχει συναφθεί για την εκτέλεση του έργου και της αδυναμίας των κρατικών φορέων να τηρήσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν για τη χρηματοδότησή του. Όσον αφορά στο νομικό καθεστώς του Κυπριακού Οινομουσείου, αυτό έχει μετατραπεί σε σωματείο-ίδρυμα (Cyprus Wine Museum Culture Center) έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού Πεύκιου Γεωργιάδη, με επιστολή ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου του 2006, ώστε να μπορεί να παίρνει κρατική χορηγία.

Επειδή το Κυπριακό Οινομουσείο ίσως να διανύει το τελευταίο στάδιο της ύπαρξής του, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του σχετικά με το εν λόγω έργο, καθώς και για τυχόν εισηγήσεις του για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων και για την επιβίωση του Κυπριακού Οινομουσείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.02.576, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Κατά την επίσκεψή μας στο χωριό Κελλάκι της επαρχίας Λεμεσού, όπως και σε άλλες κοινότητες, μας τέθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής το θέμα της λειτουργίας περιφερειακού ιατρικού κέντρου στην κοινότητα.

Επειδή μας λέχθηκε ότι έχει ληφθεί απόφαση για την προώθηση του έργου αυτού, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα αυτό και ποιες οι προθέσεις της κυβέρνησης επί του προκειμένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.079, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Στη διάρκεια των επαφών μας με πολίτες, μας γνωστοποιήθηκε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τον Οργανισμό Αναπτύξεως Γης και με τον Κλάδο Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Το πρόβλημα έγκειται στο ότι αρκετοί από τους αιτητές λαμβάνουν απαντητική επιστολή ότι είναι δικαιούχοι, πράγμα που τους δημιουργεί προσδοκίες ότι πολύ σύντομα θα αποκτήσουν οικόπεδο ή στέγη. Δυστυχώς όμως, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Σε αρκετές περιπτώσεις πληροφορούμαστε ότι περνούν πέντε και πλέον χρόνια χωρίς να υλοποιηθεί το αίτημά τους. Το γεγονός αυτό, όπως είναι φυσικό, όχι μόνο κρατά σε συνεχή αναμονή και ανυπομονησία τους επηρεαζομένους, αλλά και ανατρέπει τον προγραμματισμό είτε στη ζωή τους είτε στον προϋπολογισμό τους.

Υπό το πρίσμα των δεδομένων αυτών, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα αυτό στους αντίστοιχους οργανισμούς σε ό,τι αφορά την προσφορά και τη ζήτηση οικοπέδων ή στέγης αριθμητικά;

2. Ποιος είναι ο προγραμματισμός τους για την επόμενη δεκαετία;

3. Πόσες αιτήσεις υπάρχουν κατά χρονολογία και επαρχία, καθώς και πότε και πόσες αιτήσεις ετησίως αναμένεται να ικανοποιηθούν;

                   4. Τι προτίθεται να κάνουν, για να ενημερώνουν τους δικαιούχους για τα ανωτέρω, ώστε αυτοί να γνωρίζουν πότε και αν τελικά θα ικανοποιηθεί                        το αίτημά τους και να μην υπόκεινται σε αυτή την απάνθρωπη διαδικασία της άγονης αναμονής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.03.239, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2008, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Στη διάρκεια των επαφών μας με πολίτες μάς γνωστοποιήθηκε το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται όσον αφορά στη διδασκαλία του μαθήματος γεωγραφίας. Κάτοχοι του πτυχίου γεωγραφίας επιστρέφοντας στην Κύπρο δεν μπορούν να διδάξουν το μάθημα της ειδικότητάς τους, αφού αυτό διδάσκεται από καθηγητές άλλων ειδικοτήτων, κυρίως από καθηγητές βιολογίας.

Επιπρόσθετα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος διοριστέων για τους κατόχους πτυχίου γεωγραφίας, αυτός κινείται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς, γεγονός που δημιουργεί άγχος και ανασφάλεια στους νέους κατόχους του πτυχίου γεωγραφίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με το θέμα της εξεύρεσης εργασίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να δώσει απαντήσεις στο θέμα αυτό, ώστε να βρεθεί οριστική λύση για τη συγκεκριμένη ομάδα πτυχιούχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1353, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Εδώ και αρκετό χρόνο διάφορες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού, καθώς και άλλων επαρχιών άρχισαν να αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο οξύ πρόβλημα αποχετευτικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αντιμετώπιση και ο προγραμματισμός για την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1354, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Εξ όσων πληροφορούμαι από παραπονούμενους πολίτες που στάθμευσαν σε “απαγορευμένη” τοποθεσία ή δρόμο εντός των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, αυτοί έχουν υποχρεωθεί να καταβάλουν επιτόπου εξώδικο πρόστιμο στις υπηρεσίες του διαχειριστή των αεροδρομίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιας νομοθεσίας έχει δικαίωμα ο διαχειριστής να επιβάλλει αυτού του είδους τις ποινές σε πολίτες της Δημοκρατίας, πώς αυτές καθορίζονται και από ποιον εγκρίνονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1355, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Το θέμα της απασχόλησης των νέων και ιδιαίτερα των αποφοίτων ανώτερων και ανώτατων σχολών απασχολεί έντονα την κοινωνία μας, δεδομένων της οικονομικής κρίσης και του υψηλού ποσοστού ανεργίας τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας.

Συναφώς, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, τα διάφορα σχέδια που υπάρχουν, καθώς και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που λήφθηκαν μέχρι σήμερα, όπως και τυχόν μελλοντικό προγραμματισμό επί του θέματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1356, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Η εγγραφή αγροτικών δρόμων είναι ένα θέμα που απασχολεί για χρόνια διάφορες κοινότητες στην επαρχία Λεμεσού, καθώς και σε άλλες επαρχίες. Επειδή γνωρίζω το ενδιαφέρον των αρμόδιων αρχών επί του θέματος, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη επίλυσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1357, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστου Αριστοτέλους

«Έχω παρατηρήσει σε διάφορες περιπτώσεις εκτέλεσης οδικών έργων, κυρίως εντός, αλλά και εκτός των πόλεων, ότι οι πινακίδες εκτροπής και καθοδήγησης είτε είναι εσφαλμένες είτε δεν οδηγούν πουθενά ή γενικά δε βοηθούν καθόλου τους οδηγούς, γεγονός που προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία σε αυτούς. Επίσης, σε άλλες περιπτώσεις, πινακίδες καθοδήγησης των οδηγών είτε είναι καλυμμένες από κλαδιά παρακείμενων δέντρων είτε είναι σε κακή κατάσταση και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να προσανατολιστεί κανείς επαρκώς.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει υπόψη του το πρόβλημα αυτό και τι μέτρα λαμβάνει για αποτελεσματική αντιμετώπισή του.»

Απάντηση


 

 

 

 

 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων