Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Άριστος Χρυσοστόμου

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.01.001 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 15 Ιουνίου 2001.

«Εντός ενός μηνός είχαμε στη Λεμεσό δεκαέξι πυρκαγιές εκ των οποίων οι δεκαπέντε είχαν ως εστία σκυβαλότοπους. Οι σκυβαλότοποι αποτελούσαν και στα προηγούμενα χρόνια εστίες ανάφλεξης με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα.

Πρόκειται για πολύ σοβαρό θέμα, γι’ αυτό καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή για τα μέτρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες προτίθενται να πάρουν, έτσι ώστε οι σκυβαλότοποι να μην αποτελούν εστίες πυρκαγιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.01.008 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου την 21η Ιουνίου 2001.

«Όλα τα προϊόντα αίματος που παίρνουν οι λευκοπενικοί ή ανοσοευάλωτοι ασθενείς πρέπει να ακτινοβολούνται. Σε ενάντια περίπτωση δυνατό ο ασθενής να πάθει τη λεγόμενη επιπλοκή της αντίδρασης του αίματος έναντι του ξενιστή, που είναι θανατηφόρος.

Η τακτική που ακολουθείται τώρα είναι τα προϊόντα αίματος να αποστέλλονται από τη Λεμεσό στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με ταξί και συνήθως εκτίθενται σε ψηλές θερμοκρασίες κατά τη μεταφορά τους, με κίνδυνο να αναπτυχθούν μικρόβια ή να υπάρξει αλλοίωση.

Για να μην εκτίθενται σε κίνδυνο ζωές πασχόντων, είχε αποφασιστεί να εξοπλιστεί η τράπεζα αίματος στη Λεμεσό με συσκευή ακτινοβολίας αίματος. Επειδή έχει ήδη παρέλθει ένας χρόνος από τότε, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή πότε θα εξοπλιστεί η τράπεζα αίματος στη Λεμεσό με συσκευή ακτινοβολίας αίματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.013 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

«Ενώ συμπληρώνεται η συγκομιδή αυτού του χρόνου, οι φρουτοπαραγωγοί δεν έχουν πάρει την επιδότηση για τον περασμένο χρόνο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα πάρουν την εν λόγω επιδότηση οι παραγωγοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.014 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

«Ενώ ιδιοκτήτες κτημάτων στην περιοχή Λουβαρά και Καλού Χωριού, στην επαρχία Λεμεσού, κατέχουν πιστοποιητικό εγγραφής ακίνητης περιουσίας, στα βιβλία του κτηματολογίου αυτά παρουσιάζονται ως δασική γη.

Όπως έχω πληροφορηθεί, επί αποικιοκρατίας, με διάταγμα, ιδιωτικά κτήματα που περικλείονταν από το δάσος στη συγκεκριμένη περιοχή θεωρήθηκαν δασική γη χωρίς να καταβληθεί αποζημίωση στους ιδιοκτήτες.

Λόγω αυτού του προβλήματος, το κτηματολόγιο δεν εξετάζει αιτήσεις ή αρνείται να διαχωρίσει ή να μεταβιβάσει κτήματα που εμπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία, με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής, αναμένοντας γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία.

Νοουμένου ότι το θέμα αυτό εκκρεμεί για μερικές δεκαετίες και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους ιδιοκτήτες των κτημάτων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα επιλυθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.013 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

«Ενώ συμπληρώνεται η συγκομιδή αυτού του χρόνου, οι φρουτοπαραγωγοί δεν έχουν πάρει την επιδότηση για τον περασμένο χρόνο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα πάρουν την εν λόγω επιδότηση οι παραγωγοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.014 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 11 Σεπτεμβρίου 2001.

«Ενώ ιδιοκτήτες κτημάτων στην περιοχή Λουβαρά και Καλού Χωριού, στην επαρχία Λεμεσού, κατέχουν πιστοποιητικό εγγραφής ακίνητης περιουσίας, στα βιβλία του κτηματολογίου αυτά παρουσιάζονται ως δασική γη.

Όπως έχω πληροφορηθεί, επί αποικιοκρατίας, με διάταγμα, ιδιωτικά κτήματα που περικλείονταν από το δάσος στη συγκεκριμένη περιοχή θεωρήθηκαν δασική γη χωρίς να καταβληθεί αποζημίωση στους ιδιοκτήτες.

Λόγω αυτού του προβλήματος, το κτηματολόγιο δεν εξετάζει αιτήσεις ή αρνείται να διαχωρίσει ή να μεταβιβάσει κτήματα που εμπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία, με βάση το πιστοποιητικό εγγραφής, αναμένοντας γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία.

Νοουμένου ότι το θέμα αυτό εκκρεμεί για μερικές δεκαετίες και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στους ιδιοκτήτες των κτημάτων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα επιλυθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.026 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 8 Οκτωβρίου 2001.

«Το κυκλοφοριακό είναι το μέγιστο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη αστική περιοχή της Λεμεσού.

Η συμφόρηση, πέρα από την αυξημένη κατανάλωση καυσίμων, την απώλεια χρόνου, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, υποβαθμίζει γενικά την ποιότητα ζωής και γίνεται πρόξενος πολλών τροχαίων ατυχημάτων.

Με μεγάλη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε το περιεχόμενο της έκθεσης με τις προκαταρκτικές τελικές προτάσεις των συμβούλων - μηχανικών του κράτους που στοχεύουν στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Λευκωσίας, όμως τι γίνεται με τη Λεμεσό;

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα εκπονηθεί μελέτη που θα στοχεύει στην αποσυμφόρηση της ευρύτερης αστικής περιοχής της Λεμεσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.049 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 3 Ιανουαρίου 2002.

« Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας κυκλοφόρησε ημερολόγιο για το 2002. Ανάμεσα στα πολύ χρήσιμα στοιχεία που παρατίθενται υπάρχουν αναφορές και στην πολιτική πτυχή του κυπριακού προβλήματος.

Εις ό,τι αφορά την τουρκανταρσία υπάρχει η εξής αναφορά: “1st December 1963: disturbances began between the two communities”.

Το ημερολόγιο εκδόθηκε στην αγγλική και αντιλαμβάνομαι ότι πρόθεση του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών είναι να το διαθέσει σε πρεσβείες, ξένες αποστολές και αλλού και ότι θα αποτελεί για τους χρήστες του πηγή επίσημης πληροφόρησης.

Με την αναφορά αυτή, που κατά λέξη σημαίνει “1η Δεκεμβρίου 1963: άρχισαν ταραχές ανάμεσα στις δύο κοινότητες”, όχι μόνο δεν αποδίδονται τα πραγματικά γεγονότα, αλλά κατανέμεται ίση ευθύνη στις δύο κοινότητες και ασφαλώς αυτό αφορά και τις εξελίξεις που ακολούθησαν. Αυτή την εντύπωση θα αποκομίσει ο αναγνώστης του επίσημου αυτού κειμένου που δεν έζησε ή δεν έμαθε τα πραγματικά γεγονότα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπό αναφορά κείμενο εκφράζει τη θέση της κυβέρνησης και, αν όχι, τι μέτρα θα πάρει για την ορθή διατύπωση των γεγονότων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.055 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 22 Ιανουαρίου 2002.

«Κατά την επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις Κεντρικές Φυλακές διαπιστώσαμε ότι άτομα με ψυχικά προβλήματα εκτίουν την ποινή τους στα κελιά των φυλακών. Αναμφίβολα ο χώρος είναι ακατάλληλος τόσο για την κράτησή τους όσο και για σκοπούς νοσηλείας.

Ο περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμος του 1997 προνοεί για τη νοσηλεία ψυχικά ασθενών προσώπων και ειδικότερα για την προαιρετική νοσηλεία, που παρέχεται σε κέντρα συνήθη ή ασφαλούς κράτησης, και για την υποχρεωτική νοσηλεία, που παρέχεται μόνο σε ψυχιατρικά κέντρα ασφαλούς κράτησης.

Η κράτηση των ψυχικά ασθενών ατόμων στις Κεντρικές Φυλακές όχι μόνο αντίκειται στον υφιστάμενο νόμο, αλλά, λόγω του περιβάλλοντος των φυλακών, δε συμβάλλει στη θεραπεία τους, γ’ αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα επιλύσει το πρόβλημα, συμμορφούμενο με τις διατάξεις του νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.090 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 4 Απριλίου 2002.

«Ο κύριος δρόμος Λεμεσού-Αγρού λόγω πολλών στροφών προκαλεί σοβαρά προβλήματα και δυσχεραίνει τη διακίνηση των κατοίκων της Πιτσιλιάς.

Πάγιο αίτημα των χωριών της Πιτσιλιάς είναι η κατασκευή δρόμου Λεμεσού-Αγρού με νέα χάραξη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει επιληφθεί του αιτήματος καθώς και για τις προθέσεις του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.091 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 4 Απριλίου 2002.

«Το Γ΄ Λύκειο Λεμεσού, που λειτουργεί από το 1971 και στο οποίο φοιτούν οκτακόσιοι μαθητές, δε διαθέτει αίθουσα πολλαπλής χρήσης, με όλα τα συνεπακόλουθα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρος για ανέγερση της αίθουσας υπάρχει, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προγραμματίζεται η ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.092 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργο Περδίκη στις 5 Απριλίου 2002.

« Έχω πληροφορηθεί ότι έχει ανασταλεί τελεσίδικα η λειτουργία του λατομείου στον Αστρομερίτη. Εξακολουθεί όμως να λειτουργεί η σκυροθραυστική μονάδα και δεν έχουν αρχίσει οποιεσδήποτε εργασίες αποκατάστασης του τοπίου στα δύο μεγάλα σκάμματα που δημιουργήθηκαν από την πολύχρονη λειτουργία του λατομείου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, ώστε να τερματιστεί η λειτουργία της σκυροθραυστικής μονάδας και να αποκατασταθεί η ζημιά από την πολύχρονη λειτουργία του λατομείου στον Αστρομερίτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.009 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου την 21η Αυγούστου 2002.

« Παρατηρείται το φαινόμενο να απολύονται από την εργασία τους, ως πλεονάζοντα, άτομα ηλικίας γύρω στα πενήντα πέντε χρόνια. υπάρχει δε ο ισχυρισμός ότι απολύονται, επειδή ο μισθός τους, λόγω ετών υπηρεσίας, είναι ψηλός.

Οι εργοδότες αποφεύγουν να προσλάβουν προσωπικό αυτής της ηλικίας με αποτέλεσμα οι απολυθέντες να παραμένουν άνεργοι.

Στην ηλικία αυτή οι υποχρεώσεις προς την οικογένεια, λόγω σπουδών των παιδιών και άλλων λόγων, είναι αυξημένες και οι γονείς αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Πρόκειται για σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, γι’ αυτό παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή αν έχει στοιχεία για τον αριθμό των ανέργων κατά ηλικία (53-63 χρόνων), για το μέγεθος του προβλήματος και αν έχουν μελετηθεί μέτρα αντιμετώπισής του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.029 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 26 Αυγούστου 2002.

«Στις 19 Απριλίου 2002 πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό μέγαρο Λεμεσού σύσκεψη του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού με βουλευτές και δημάρχους της μείζονος Λεμεσού με μοναδικό θέμα την ίδρυση Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα πρακτικά της σύσκεψης, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δεσμεύτηκε ως προς το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

  • Πριν από τον Ιούνιο 2002 αναμένεται να έχει εγκριθεί το νομοθετικό πλαίσιο για το διορισμό διοικούσας επιτροπής η οποία θα είναι αρμόδια για τη λειτουργία του πανεπιστημίου.
  • Μέχρι τον Ιούνιο 2002 αναμένεται ότι η Βουλή θα έχει εγκρίνει το διορισμό της διοικούσας επιτροπής.
  • Μέχρι τον Ιούνιο 2002 αναμένεται να έχει ψηφιστεί ο νόμος για την ίδρυση Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών και να έχουν διοριστεί τα άτομα που θα αποτελούν τη διοικούσα επιτροπή, ώστε σε ένα χρόνο να μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως το πανεπιστήμιο.

Επειδή ο Ιούνιος 2002 έχει περάσει και τίποτε από ό,τι προγραμματίστηκε και αναμενόταν δεν υλοποιήθηκε, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το στάδιο στο οποίο ευρίσκεται το όλο θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.084 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άριστο Χρυσοστόμου στις 27 Αυγούστου 2003.

«Το 1940 η αποικιοκρατική κυβέρνηση, με σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα, κήρυξε κρατικά δάση συγκεκριμένες περιοχές που δεικνύονται σε σχέδια, σύμφωνα με τον περί Δασών Νόμο. Σε αυτές τις περιοχές συμπεριλαμβάνονται και κτήματα που ανήκουν σε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας. Τα κτήματα αυτά δεν απαλλοτριώθηκαν ούτε καταβλήθηκε αποζημίωση και οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν μέχρι τώρα να τα καλλιεργούν.

Το πρόβλημα που υφίσταται είναι ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας αρνείται να διαχωρίσει ή να μεταβιβάσει κτήματα που εμπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία με βάση τον τίτλο ιδιοκτησίας, αναμένοντας γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε απάντησή του, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2002, σε δική μου ερώτηση, με αρ. 23.06.008.01.014, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2001, πληροφορούσε τη Βουλή ότι για το θέμα αυτό πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και συμφωνήθηκε η ετοιμασία ειδικών κανονισμών διάθεσης δασικής γης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του περί Δασών Νόμου. Το Τμήμα Δασών ετοίμασε και υπέβαλε στο Γενικό Εισαγγελέα προσχέδιο κανονισμών για νομοτεχνικό έλεγχο. Με το εν λόγω προσχέδιο προνοείται το εξής:

“Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να διαθέσει τεμάχιο ή μέρος τεμαχίου γης το οποίο έχει κηρυχθεί δάσος με το νόμο, όταν συντρέχουν οι πιο κάτω λόγοι:

1. Ο φερόμενος ιδιοκτήτης κατέχει νομότυπο τίτλο ιδιοκτησίας.

2. Διαχειρίζεται ενεργά για οποιοδήποτε σκοπό το εν λόγω τεμάχιο για είκοσι πέντε συναπτά έτη μετά την κήρυξή του σε κρατικό δάσος.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το τεμάχιο είναι περίκλειστο στο κρατικό δάσος, τότε ο ιδιοκτήτης δικαιούται να το ανταλλάξει με ισάξια κρατική γη ή χρηματική αποζημίωση.”.

Απάντηση


 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων