Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Αντώνης Καράς

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.029 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 8 Νοεμβρίου 2000.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο κάτω:

 1. Έχουν γίνει μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας ακινήτων από Τουρκοκυπρίους σε Ελληνοκυπρίους από το 1974 μέχρι σήμερα;
 2. Αν έχουν γίνει, παρακαλώ να κατατεθεί στη Βουλή ο κατάλογος των ονομάτων τόσο των Ελληνοκυπρίων αγοραστών όσο και των Τουρκοκυπρίων πωλητών.
 3. Στην περίπτωση που έγιναν μεταβιβάσεις, παρακαλώ να κατατεθούν τα στοιχεία των μεσολαβητών ή κτηματομεσιτών.
 4. Αν έχουν γίνει μεταβιβάσεις, ποια αποτελέσματα έχουν σε τουρκοκυπριακή γη η οποία κατέχεται σήμερα από πρόσφυγες;
 5. Επίσης να δοθούν οι τιμές πωλήσεως κατά στρέμμα και οι τιμές πωλήσεως ομόρων κτημάτων που ανήκουν σε Ελληνοκυπρίους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.043 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 19 Σεπτεμβρίου 2002.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας γηπέδων γκόλφ στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.044 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 19 Σεπτεμβρίου 2002.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο θα επωφεληθούν οι αγρότες από το σχέδιο που προωθείται για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.045 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 19 Σεπτεμβρίου 2002.

«Σχετικά με την κατασκευή μαρίνας στην Αγία Νάπα, καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα κατασκευής και ποιες είναι οι προβλέψεις για τη βιωσιμότητα του όλου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.078 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 22 Οκτωβρίου 2002.

«Στα πρακτικά της συνεδρίας του Τμήματος Δημοσίων Έργων της 20ής Μαΐου του 1997 για το δρόμο Δεκέλειας-Πρωταρά αναφέρεται ότι η κατασκευή και η τοπιοτέχνηση υπηρεσιακού δρόμου θα είναι μέρος του συμβολαίου.

Τελικά, ενώ ο δρόμος ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην κυκλοφορία, ο υπηρεσιακός δρόμος δεν αποτέλεσε μέρος του συμβολαίου. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω δρόμος δεν έχει κατασκευαστεί, αλλά ούτε και δημοσιεύτηκε οποιαδήποτε απόφαση για απαλλοτρίωση αναφορικά με την κατασκευή του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή του υπηρεσιακού δρόμου με πρέμιξ από τον κόμβο του Λιοπετρίου μέχρι τον κόμβο της Αγίας Θέκλας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.079 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 22 Οκτωβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα από μέρους του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας να θεωρηθεί η κατασκευή του δρόμου Σωτήρας-Δερύνειας (οδός Αμμοχώστου) κύριο οδικό δίκτυο και το κράτος να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη δαπάνη κατασκευής του. Το συμβούλιο δικαιολογεί το αίτημά του ως ακολούθως:

1. Με τη λειτουργία του γυμνασίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα η κυκλοφορία του δρόμου.

2. Με την ολοκλήρωση του δρόμου Σωτήρας-Αγίας Θέκλας, ο δρόμος Σωτήρας-Δερύνειας θα λειτουργήσει και ως δρόμος πρόσβασης της Δερύνειας προς τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη το πιο πάνω ιστορικό της υπόθεσης, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το κράτος προτίθεται να αναλάβει ολόκληρη τη δαπάνη για την κατασκευή του δρόμου Σωτήρας-Δερύνειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.080 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 22 Οκτωβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε πιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας αλιευτικού καταφυγίου στο Ζύγι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.081 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 22 Οκτωβρίου 2002.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας βιομηχανικών ζωνών στη Σωτήρα, Λιοπέτρι και Αυγόρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.082 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 22 Οκτωβρίου 2002.

«Αναφέρομαι σε άρθρο της αμερικάνικης εφημερίδας “Washington Times”, της 12ης Οκτωβρίου 2002, με τίτλο “Turkey: our most underapreciated ally”, (επισυνάπτω αντίγραφο), καθώς και σε άλλα πρόσφατα αρνητικά για την Κύπρο και το εθνικό πρόβλημά της δημοσιεύματα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο, έχοντας υπόψη το περιεχόμενο του άρθρου αυτού και άλλων δημοσιευμάτων, να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια διαβήματα έγιναν ή γίνονται σε σχέση με τέτοιου είδους δημοσιεύματα;

2. Υπάρχει κάποια εξειδικευμένη υπηρεσία του κράτους που παρακολουθεί και αντιδρά συστηματικά σε σχέση με αυτά τα θέματα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.090 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω παρατηρήσει ότι στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Γραφείου για την Ανατολική Μεσόγειο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization - Regional Office for the Easter Mediterranean) που εδρεύει στην Αίγυπτο δεν αναφέρεται όνομα επίσημου εκπροσώπου για την Κύπρο (επισυνάπτω αντίγραφο της συγκεκριμένης σελίδας). Ως σύνδεσμος της Κύπρου με τον οργανισμό κατονομάζεται κάποιος ο οποίος φαίνεται να ανήκει στο μόνιμο επιτόπιο προσωπικό του οργανισμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί δεν έχει διοριστεί επίσημος εκπρόσωπος της Κύπρου στον εν λόγω οργανισμό;

2. Βάσει ποιων κριτηρίων και από ποιους επελέγη ο υφιστάμενος σύνδεσμος της Κύπρου με τον οργανισμό αυτό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.091 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Νοεμβρίου 2002.

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι ορισμένα φάρμακα για διάφορες σπάνιες ασθένειες (π.χ. για παραπληγικούς) δεν παρέχονται από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του κράτους. Ο μόνος τρόπος, για να προμηθευτούν οι ασθενείς αυτά τα φάρμακα, είναι μέσω του ιδιωτικού τομέα. Επιπλέον, το κόστος αυτών των φαρμάκων φαίνεται να είναι αρκετά ψηλό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν υπάρχει συγκεκριμένη πρόνοια ή διαδικασία για προμήθεια ή/και επιχορήγηση αυτών των φαρμάκων μέσω των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του κράτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.092 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Νοεμβρίου 2002.

«Το νερό που συγκεντρώνεται στη λίμνη Παραλιμνίου εμπλουτίζει το υδροφόρο στρώμα της γύρω περιοχής. Τα τελευταία χρόνια μεγάλη ποσότητα του νερού αυτού διοχετεύεται στη θάλασσα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, ούτως ώστε το νερό να αξιοποιηθεί προς όφελος των αγροτών της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.093 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Νοεμβρίου 2002.

«Το φαινόμενο του “κραχτισμού” αποτελεί μεγάλη μάστιγα για την τουριστική βιομηχανία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχουν οιαδήποτε σχέδια για θέσπιση νομοθεσίας προς αντιμετώπιση του προβλήματος;

2. Επί του παρόντος τι είδους πρακτικά μέτρα λαμβάνονται για απάμβλυνση του προβλήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.094 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Νοεμβρίου 2002.

«Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων βίας και εγκληματικότητας στην τουριστική περιοχή Αγίας Νάπας. Υπάρχει αίτημα του δήμου Αγίας Νάπας όπως επανδρωθεί καλύτερα ο αστυνομικός σταθμός Αγίας Νάπας, ώστε να γίνεται καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν και πώς προτίθεται να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.095 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Νοεμβρίου 2002.

«Έντονη ανησυχία προκαλούν τα σχεδόν καθημερινά κρούσματα βίας που παρουσιάζονται στην κυπριακή κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρω την έξαρση της βίας στα γήπεδα, στην οικογένεια, στα σχολεία κτλ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [World Health Organization (WHO)] δημοσίευσε πρόσφατα, 3 Οκτωβρίου 2002, την πρώτη στο είδος της έκθεση για τη βία και την υγεία (World Report on Violence and Health). Στην έρευνα, που διενεργήθηκε σε εβδομήντα χώρες, λήφθηκαν υπόψη όλες οι μορφές βίας, από τη σεξουαλική παρενόχληση έως τη βία σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων. (Επισυνάπτεται αντίγραφο-περίληψη).

Το αξιοσημείωτο της έρευνας είναι ότι ορίζει τη βία ως ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας που μπορεί να προληφθεί. Στην έκθεση γίνονται και συγκεκριμένες πρακτικές προτάσεις για την κάθε μορφή βίας που έχει μελετηθεί. Αυτές οι εισηγήσεις απευθύνονται προς τις εθνικές κυβερνήσεις, για να αξιοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα μπορούσε να χαραχτεί μια ολοκληρωμένη εθνική πολιτική για πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και με ποιο τρόπο σκοπεύει να αξιοποιήσει την εν λόγω έκθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.100 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 12 Νοεμβρίου 2002.

«Σχετικά με τη δημιουργία εκκολαπτηρίων υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσα εκκολαπτήρια άρχισαν να λειτουργούν και πόσα υπολογίζεται να δημιουργηθούν στο προσεχές μέλλον;

2. Σε πια περιοχή της Κύπρου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν;

3. Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός για ισομερή και ισότιμη κατανομή των εκκολαπτηρίων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου;

4. Τι ποσοστό κρατικής χορηγίας δίδεται σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.101 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 12 Νοεμβρίου 2002.

«Η εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων και η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πρωτοκόλλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας φέρνει συνεχώς σε πιο στενή επαφή με τους Ευρωπαίους μελλοντικούς μας εταίρους. Αναπτύσσουμε μαζί τους στενότερες σχέσεις και αποκομίζουμε σημαντικά πρακτικά οφέλη, εμπειρίες και τεχνογνωσία. Η εξοικείωση με τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ είναι πολύ σημαντική, γιατί αυτά, με την πάροδο του χρόνου, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για την Κύπρο.

Είναι επίσης γνωστό ότι οι τοπικές αυτοδιοικήσεις και οι τοπικές κοινωνίες, γενικότερα, είναι οι πιο άμεσα ενδιαφερόμενοι και επηρεαζόμενοι από την υλοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, η ενδυνάμωση και ανεξαρτητοποίηση των τοπικών αυτοδιοικήσεων αποτελεί διακηρυγμένη πολιτική της ΕΕ. Σημαντικό μέτρο για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής της ΕΕ αποτελεί και η αποκέντρωση κονδυλίων κατευθείαν στις τοπικές αυτοδιοικήσεις, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Έχω γίνει δέκτης παραπόνων από μέλη των τοπικών αυτοδιοικήσεων της επαρχίας Αμμοχώστου, αλλά και από ενδιαφερόμενους φορείς ή/και πολίτες, ότι δεν τυγχάνουν επαρκούς ενημέρωσης από το κράτος για το πώς μπορούν να επωφεληθούν από κονδύλια που παρέχει η ΕΕ. Πιστεύω ότι, τουλάχιστο σε αυτό το αρχικό στάδιο της ευρωπαϊκής μας πορείας, το κράτος θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί περισσότερο σε αυτό τον τομέα. Παράλληλα, έχω παρατηρήσει ότι τα πλείστα, αν όχι όλα, ενημερωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται για αυτό το σκοπό γίνονται στην πρωτεύουσα.

Σε σχέση με τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς και πόσο συχνά ενημερώνονται οι τοπικές αυτοδιοικήσεις/κοινωνίες για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από κονδύλια της ΕΕ και πόσα λεφτά δαπανώνται ειδικά για αυτό το σκοπό;

2. Πέραν του Γραφείου Προγραμματισμού και του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, πόσοι και ποιοι άλλοι φορείς είναι εντεταλμένοι από το κράτος για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού;

3. Πόσα ενημερωτικά σεμινάρια έγιναν κατά το τρέχον έτος και πού αυτά έλαβαν χώρα;

Υπάρχει σχεδιασμός για αποκέντρωση ή παροχή κρατικών κονδυλίων σε ιδιωτικούς φορείς που θα μπορούσαν να αναλάβουν το έργο της ενημέρωσης τόσο για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ όσο και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου γενικότερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.102 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 12 Νοεμβρίου 2002.

«Οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της δημόσιας υπηρεσίας υπόκεινται σε ριζικές αλλαγές λόγω της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η δημόσια υπηρεσία θα γίνει μέρος του ευρωπαϊκού θεσμικού συστήματος και θα επηρεάζεται άμεσα από αυτό. Ως μέρος του ευρωπαϊκού συστήματος εξουσίας θα συμμετέχει ενεργά στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων, στην αξιοποίηση ευκαιριών, καθώς και στην αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο βαθμό είναι έτοιμη η δημόσια υπηρεσία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2. Πώς οι δημόσιοι υπάλληλοι ενημερώνονται και επιμορφώνονται για ευρωπαϊκά θέματα που σχετίζονται με τον τομέα/υπηρεσία όπου ανήκουν;

3. Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν συμμετάσχει σε ενημερωτικά ή/και επιμορφωτικά προγράμματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση;

4. Πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι μεταβαίνουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό για επιμόρφωση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς αυτοί μεταδίδουν τις γνώσεις και εμπειρίες που αποκτούν σε άλλους συναδέλφους τους; Έχω πληροφορίες ότι πολλοί από αυτούς δεν ενημερώνουν τους συναδέλφους τους.

5. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αξιοποιεί πλήρως την ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, ως του κύριου εργαλείου επικοινωνίας, οργάνωσης και διοίκησης, πότε υπολογίζεται (χρονικά) να ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση όλων των τμημάτων της δημόσιας υπηρεσίας; Αν κάποια τμήματα του κυπριακού δημόσιου τομέα δεν είναι μηχανογραφημένα μέχρι την ένταξη, πώς αυτά θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.111 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 19 Νοεμβρίου 2002.

«Σχετικά με τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας σκυβάλων για τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας της μονάδας;

2. Έχει τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή και ολοκλήρωση του εν λόγω έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.117 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 25 Νοεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Άχνας όπως επισπευσθεί η διαδικασία διαχωρισμού νέων οικιστικών οικοπέδων για στέγαση εκτοπισθέντων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.118 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 25 Νοεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Άχνας όπως επισπευσθεί η διαδικασία διαχωρισμού νέων οικοπέδων για επαγγελματική στέγαση εκτοπισθέντων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διαχωρισμού των οικοπέδων;

2. Πόσα οικόπεδα θα διαχωριστούν και πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμα για παράδοση σε δικαιούχους ενοικιαστές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.119 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 25 Νοεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Άχνας να επισπευσθεί η διαδικασία για την ανέγερση της Β΄ φάσης του εμπορικού κέντρου της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας του έργου;

Πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία; Τέθηκαν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.120 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 25 Νοεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην επαρχία Αμμοχώστου το Τμήμα Οδικών Μεταφορών δεν παρέχει υπηρεσία είσπραξης εξώδικων προστίμων για αδικήματα που αφορούν την επιβολή βαθμών ποινής στις άδειες οδήγησης.

Εξαιτίας αυτού του κενού οι καταγγελμένοι αναγκάζονται να μεταβούν στη Λάρνακα, για να πληρώσουν το πρόστιμο και να εγγραφούν οι βαθμοί ποινής στην άδεια οδήγησής τους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με επιπρόσθετο οικονομικό και ψυχολογικό κόστος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν και πότε προτίθεται να καλύψει αυτό το κενό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.137 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Δεκεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φρενάρους για επίσπευση της διαδικασίας διαχωρισμού οικοπέδων για φτωχές οικογένειες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διαχωρισμού των οικοπέδων;

2. Πόσα οικόπεδα θα διαχωριστούν και πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμα για παράδοση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.138 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Δεκεμβρίου 2002.

«Το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) ως εργαλείο αποτελεί το θεμέλιο λίθο και το καθημερινό κείμενο αναφοράς για κάθε επιχειρηματική δράση είτε αυτή είναι ιδιωτική είτε δημόσια. Στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα διάφορα τμήματα/οργανισμοί του δημόσιου τομέα καταρτίζουν και δημοσιοποιούν τόσο μακροπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα επιχειρησιακά σχέδια, βάσει των οποίων διαγράφουν και υλοποιούν την καθημερινή τους δράση. Τα σχέδια αυτά μπορεί να αφορούν τόσο τη γενική δράση και τον τρόπο λειτουργίας ενός δημόσιου οργανισμού όσο και συγκεκριμένα έργα που αναλαμβάνει.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1.

Καταρτίζουν επιχειρησιακά σχέδια, είτε γενικής φύσεως είτε για συγκεκριμένα έργα που αναλαμβάνουν, τα διάφορα τμήματα/οργανισμοί της κυπριακής δημόσιας υπηρεσίας;

2.

Πώς τα σχέδια αυτά αξιοποιούνται από το προσωπικό του κάθε δημόσιου οργανισμού;

3.

Πώς δημοσιοποιούνται τα επιχειρησιακά σχέδια είτε ενδοτμηματικά στους υπαλλήλους των διάφορων τμημάτων είτε ευρύτερα στον Κύπριο πολίτη;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.139 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Δεκεμβρίου 2002.

«Πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2002 έλεγαν ότι Τούρκοι έκλεψαν ανεκτίμητης αξίας θησαυρούς από την εκκλησία της Παναγίας στην κατεχόμενη κωμόπολη της Λύσης. Είναι επίσης γνωστό ότι πολλές άλλες εκκλησίες και μοναστήρια που βρίσκονται στα κατεχόμενα έχουν συληθεί από τους Τούρκους εισβολείς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με τις κλοπές που έγιναν στην εκκλησία της Παναγίας στη Λύση;

2. Ποια διαδικασία ακολουθείται και ποιες υπηρεσίες του κράτους είναι αρμόδιες για τη διερεύνηση τέτοιων καταγγελιών;

3. Πόσες περιπτώσεις σύλησης εκκλησιών καταγγέλθηκαν ή περιήλθαν εις γνώσιν του κράτους μέχρι σήμερα, πόσες διερευνήθηκαν και σε πόσες και σε ποιες συγκεκριμένα επανακτήθηκαν τα κλοπιμαία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.140 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Δεκεμβρίου 2002.

«Η σημερινή γεωργία στην Κύπρο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από μη ανανεώσιμους και οικονομικά ασύμφορους φυσικούς πόρους, όπως το πετρέλαιο. Στην αειφορική γεωργία αρχίζει η σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο, που αντικαθίσταται από άλλες ανανεώσιμες και πιο οικονομικές πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική κ.ά.).

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού εφαρμόζει σχέδιο παροχής χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας και υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων και ηλεκτρισμού με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), το οποίο καλύπτει επενδύσεις και στον τομέα της γεωργίας. Το σχέδιο τέθηκε σε λειτουργία στις 2 Ιουνίου 1999 και προβλέπει την παροχή χορηγίας ύψους 30% της επένδυσης, με μέγιστο ποσό χορηγίας τις £30.000.

Το διευρυμένο νέο σχέδιο χορηγιών για εξοικονόμηση ενέργειας και ενθάρρυνση των ΑΠΕ, μεταξύ άλλων, προβλέπει και τα πιο κάτω κίνητρα για τον αγροτικό τομέα:

1.

Για επενδύσεις που αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας προβλέπεται η παροχή ύψους 30%, με μέγιστο ποσό χορηγίας τις £50.000.

2.

Για επενδύσεις με σκοπό την εκμετάλλευση των ΑΠΕ, ηλιακής, αιολικής, φωτοβολταϊκών ή συστημάτων εκμετάλλευσης βιομάζας, προβλέπεται η παροχή χορηγίας μεταξύ 30% και 40% της επένδυσης, με μέγιστα ποσά χορηγίας τα οποία κυμαίνονται από £10.000 μέχρι £125.000.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1.

Πώς και πόσο συχνά ενημερώνονται οι γεωργοί γι’ αυτά τα σχέδια;

2.

Σε σχέση με το υφιστάμενο σχέδιο, πόσοι γεωργοί επωφελήθηκαν ανά επαρχία και τι ποσό δαπανήθηκε γι’ αυτό το σκοπό;

3.

Πώς ενημερώνονται/επιμορφώνονται οι γεωργοί για συστήματα αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως τις ηλιακές ηλεκτροτουρμπίνες άντλησης νερού (solar water pumps);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.141 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Δεκεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φρενάρους για αναβάθμιση του κοινοτικού γηπέδου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία δημιουργίας του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.142 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Δεκεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φρενάρους για δημιουργία μεγάλου αντιπλημυρικού έργου βόρεια της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία δημιουργίας του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.167 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φρενάρους για εγγραφή αγροτικών δρόμων λόγω και της επιδείνωσής τους εξαιτίας των βροχών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται η όλη διαδικασία και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.168 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε οκτάλεπτο διαφημιστικό τουριστικό φιλμάκι για την Κύπρο που προβάλλεται στα αεροπλάνα των Κυπριακών Αερογραμμών υπάρχει άνιση προβολή των ελεύθερων επαρχιών. Συγκεκριμένα, η Πάφος προβάλλεται για τέσσερα από τα οκτώ λεπτά που διαρκεί το φιλμάκι, ενώ από την επαρχία Αμμοχώστου προβάλλεται μόνο η Αγία Νάπα για δέκα δευτερόλεπτα και δεν αναφέρεται καθόλου ο Πρωταράς. Ο υπόλοιπος χρόνος κατανέμεται στις άλλες τρεις επαρχίες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Εξακολουθεί να προβάλλεται και για πόσο καιρό προβαλλόταν το εν λόγω φιλμάκι;

2. Ποιος είχε την πρωτοβουλία/ευθύνη για την παραγωγή της ταινίας;

3. Επειδή έχω πληροφορηθεί ότι το φιλμάκι έγινε από κάποια αγγλική εταιρεία, βάσει ποιων διαδικασιών δόθηκε η παραγωγή της ταινίας σε ξένη εταιρεία; Ενδιαφέρθηκαν και κυπριακές εταιρείες για την παραγωγή του διαφημιστικού αυτού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.169 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα τέλη προσγείωσης αεροπλάνων και τα τέλη λεωφορείων που ίσχυαν κατά τα έτη 1999, 2000, 2001 και 2002 στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, καθώς και για τα τέλη προσγείωσης και λεωφορείων τα οποία θα ισχύουν για το έτος 2003.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.170 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο δυνατό για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για τον άνθρωπο η πόση/χρήση αφαλατωμένου νερού το οποίο ρέει μέσα από πεπαλαιωμένους και οξιδωμένους μεταλλικούς αγωγούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.171 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του δήμου Δερύνειας για παροχή οικονομικής βοήθειας για αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου (των μεταλλικών αγωγών) του δήμου. Σύμφωνα με εκτίμηση του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, το κόστος αντικατάστασης του δικτύου ανέρχεται γύρω στις £145.000. Σημειωτέον ότι το πρόβλημα επιδεινώθηκε λόγω και της φθοράς των μεταλλικών σωλήνων από το αφαλατωμένο νερό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος θα επωμισθεί το κόστος του πιο πάνω έργου;

2. Πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των μεταλλικών αγωγών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.172 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Ο δήμος Δερύνειας τροχοδρομεί τη δημιουργία βοτανικού πάρκου και παιδικής χαράς κοντά στη γραμμή αντιπαράταξης, στην τοποθεσία του λατομείου, πίσω από το πολιτιστικό κέντρο της κατεχόμενης Αμμοχώστου. Η συνύπαρξη του πάρκου με το πολιτιστικό κέντρο καθίσταται αναγκαία και για την αναζωογόνηση της πράσινης γραμμής.

Υπάρχει αίτημα του δήμου όπως το έργο αυτό, το κόστος του οποίου υπολογίζεται γύρω στις £200.000, γίνει πολεοδομικό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν και πώς προτίθεται να συνδράμει στη δημιουργία του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.173 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του δήμου Δερύνειας όπως του παραχωρηθεί οικονομική και άλλη βοήθεια για την εξασφάλιση ιδιωτικής γης/κατοικίας που βρίσκεται κοντά στο λαογραφικό μουσείο, η οποία, αφού διαμορφωθεί κατάλληλα, θα αξιοποιηθεί ως εκθεσιακός χώρος για τη φιλοξενία συλλογής παλαιών νομισμάτων και άλλων αντικειμένων, καθώς και για τη δημιουργία υπαίθριου λαογραφικού μουσείου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία έγκρισης και παροχής της βοήθειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.174 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

« Σύμφωνα με πληροφορίες που κατέχω, μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί οποιαδήποτε νομοθεσία που να υποχρεώνει τα ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια και κομμωτήρια να υπόκεινται σε υγειονομικό έλεγχο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γίνεται υγειονομικός έλεγχος στα εν λόγω υποστατικά;

2. Τι προβλέπει το ευρωπαϊκό κεκτημένο για αυτό το θέμα και ποια πρακτική ακολουθείται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.175 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Υπάρχει αίτημα του δήμου Δερύνειας όπως του παραχωρείται πρόσθετη οικονομική βοήθεια για κάλυψη των λειτουργών εξόδων του, όπως συμβαίνει και με τους κατεχόμενους δήμους, ίσης με το 75%, που είναι η κατεχόμενη περιοχή του δήμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Βάσει ποιων κριτηρίων και πόσο ενισχύονται οικονομικά οι κατεχόμενοι δήμοι;

2. Υπάρχει πρόθεση από το κράτος να ικανοποιήσει το αίτημα του δήμου Δερύνειας; Εάν ναι, πότε και γιατί αυτό δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.176 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

« Τον Αύγουστο του 2002 ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος επισκέφθηκε τη λίμνη Παραλιμνίου (επισυνάπτεται σχετικό άρθρο). Ο ίδιος δήλωσε ότι τα αρμόδια τμήματα του υπουργείου του θα λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του ενδημικού φιδιού (Natrix Natrix Cypriaca) που ζει στην περιοχή της λίμνης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τι μέτρα λήφθηκαν μέχρι στιγμής, για να προστατευθεί το συγκεκριμένο είδος φιδιού;

2. Τι άλλα μέτρα λαμβάνονται για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας της λίμνης;

3. Ποιες διεθνείς συμβάσεις έχει υπογράψει η Κύπρος για την προστασία των λιμνών και γενικότερα των υδροβιότοπων και σε ποιες από αυτές συμπεριλαμβάνεται η λίμνη Παραλιμνίου;

4. Έχει γίνει κάποια περιβαλλοντική ή άλλη μελέτη για την προστασία ή/και κάποιας μορφής αξιοποίηση της λίμνης Παραλιμνίου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.189 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 9 Ιανουαρίου 2003.

« Σχετικά με αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αχερίτου της επαρχίας Αμμοχώστου για δημιουργία αστυνομικού σταθμού, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Αν και πότε προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία αστυνομικού σταθμού στην εν λόγω κοινότητα.

2. Ποιος αστυνομικός σταθμός έχει την ευθύνη για την επιτήρηση της περιοχής και πώς ασκείται στην πραγματικότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.190 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 9 Ιανουαρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο και σε ποιο ποσό/είδος παρέχεται οικονομική στήριξη στους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Βρυσούλλων κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.191 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 9 Ιανουαρίου 2003.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αχερίτου για μετατροπή του ιδιόκτητου γηπέδου του αθλητικού σωματείου “Όλυμπος” σε κοινοτικό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εξέτασης ή/και ικανοποίησης του πιο πάνω αιτήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.192 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 9 Ιανουαρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας αίθουσας πολλαπλής χρήσεως στην κοινότητα Αχερίτου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.197 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 22 Ιανουαρίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων έπαψε να υφίσταται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μικροβιολογικά εργαστήρια χωρίς οιονδήποτε έλεγχο. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, όποιος επιθυμεί να δημιουργήσει μικροβιολογικό εργαστήριο υποβάλλει αίτηση στην οποία η δημόσια υπηρεσία οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα ημερών. Λόγω του ότι το Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων δεν υφίσταται πλέον, ο/η ενδιαφερόμενος/η προχωρεί στη δημιουργία εργαστηρίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Θα επαναλειτουργήσει το Συμβούλιο Εγγραφής Κλινικών Εργαστηρίων και πότε;

2. Τι προβλέπει το ευρωπαϊκό κεκτημένο γι’ αυτό το θέμα και ποια πρακτική ακολουθείται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.198 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 23 Ιανουαρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία των εργασιών σχεδιασμού και ανέγερσης του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας στην επαρχία Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.199 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 23 Ιανουαρίου 2003.

«Η επικείμενη ολοκλήρωση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η τυχόν εφαρμογή μιας οιασδήποτε λύσης του κυπριακού προβλήματος θα φέρουν τους Κύπριους πολίτες σε μια πιο στενή επαφή με πολλές διαφορετικές κοινωνίες. Τυχόν άγνοια της κουλτούρας, του πολιτισμού και του τρόπου ζωής αυτών των κοινωνιών μπορεί να δημιουργήσει τάσεις ξενοφοβίας και ρατσισμού, που ενδεχομένως να οδηγήσουν ακόμα και σε βίαιη συμπεριφορά.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει ενιαία εθνική πολιτική για το πρόβλημα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και, εάν ναι, πώς αυτή εφαρμόζεται στην πράξη;

2. Υπάρχουν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που να διαπαιδαγωγούν και να ενημερώνουν τη νεολαία και την κοινωνία, γενικότερα, για το πρόβλημα της ξενοφοβίας και του ρατσισμού;

3. Υπάρχουν οιαδήποτε σχέδια για την εισαγωγή μαθήματος επίλυσης διενέξεων (conflict resolution) στη δημόσια εκπαίδευση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.205 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 28 Ιανουαρίου 2003.

«Έχω παρατηρήσει ότι διάφορες κύριες οδικές αρτηρίες των επαρχιών Αμμοχώστου και Λάρνακας χρησιμοποιούνται από ξένες ποδηλατικές ομάδες για σκοπούς προπόνησης, ιδίως κατά τη χειμερινή περίοδο. Εξ όσων γνωρίζω, πολλές από αυτές τις ομάδες επιλέγουν την Κύπρο γι’ αυτό το σκοπό και λόγω του ότι προβάλλεται ως ιδανικός προορισμός για ποδηλατικό τουρισμό. Εντούτοις, δε φαίνεται να υπάρχουν οι αναγκαίοι ποδηλατόδρομοι που να μπορούν να φιλοξενήσουν αυτές τις ομάδες. Ως εκ τούτου, βλέπουμε πολλές ομάδες ποδηλατιστών, αποτελούμενες πολλές φορές από δέκα ποδηλατιστές και άνω, να ποδηλατούν στις κύριες λωρίδες κυκλοφορίας των αυτοκινητόδρομων (λ.χ. στους δρόμους Δεκέλειας-Λάρνακας, Δεκέλειας-Αμμοχώστου κ.λπ.). Επιπλέον, και εκεί όπου υπάρχουν ποδηλατόδρομοι είναι σχεδόν αδύνατο να αξιοποιηθούν, αφού χρησιμοποιούνται παράνομα για άλλους σκοπούς (π.χ. ως χώροι στάθμευσης, διέλευσης μοτοποδηλάτων κτλ.).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λαμβάνονται για τη στήριξη του ποδηλατικού τουρισμού, αλλά και την προώθηση του αθλήματος γενικότερα;

2. Σε δρόμους όπου δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι πώς προστατεύονται και πώς υποχρεώνονται οι ομάδες ποδηλατιστών να εφαρμόζουν τους κανόνες οδικής ασφάλειας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.222 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Φεβρουαρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διαπλάτυνσης και βελτίωσης του δρόμου Δάσους Άχνας - Ορμίδιας και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.223 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 17 Φεβρουαρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ευθυγράμμισης και διαπλάτυνσης του δρόμου Δάσους Άχνας - Αυγόρου και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.227 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 26 Φεβρουαρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας κεντρικού συστήματος λειτουργίας και αντίδρασης ασθενοφόρων και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.231 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 4 Μαρτίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η υπό κατασκευή μαρίνα Παραλιμνίου, παρά το αλιευτικό καταφύγιο, θα είναι δυναμικότητας 250 σκαφών. Σύμφωνα με τη μελέτη Ρογκάν για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Κύπρο, κάθε μαρίνα που έχει συνολική (θαλάσσια και χερσαία) δυναμικότητα πέραν των 500 σκαφών θεωρείται βιώσιμη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της μαρίνας Παραλιμνίου, αφού θα φιλοξενεί λιγότερα από 500 σκάφη;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία της και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.232 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 4 Μαρτίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται η διαδικασία εφαρμογής προγράμματος τυφλού ελέγχου (screening) αναφορικά με τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.233 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 4 Μαρτίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι μηχάνημα της μονάδας θεραπείας διαβητικών με ακτίνες λέιζερ στην οφθαλμολογική κλινική του Νοσοκομείου Λάρνακας, το οποίο λειτούργησε για δεκαπέντε χρόνια, τέθηκε εκτός λειτουργίας πριν από τρία χρόνια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί το μηχάνημα αφέθηκε εκτός λειτουργίας για τρία χρόνια;

2. Πότε προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να επιδιορθώσει/αντικαταστήσει το μηχάνημα; Εάν αυτό έγινε, πότε έγινε και ποιο ήταν το κόστος;

3. Πώς καλύπτονταν οι ανάγκες των ασθενών κατά την περίοδο που το μηχάνημα βρισκόταν εκτός λειτουργίας; Υπήρξαν οποιαδήποτε ιδιαίτερα προβλήματα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.234 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 4 Μαρτίου 2003.

«Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία καζίνου στην Κύπρο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια/πρόθεση για παραχώρηση αδειών. Αν όχι, γιατί αυτό δεν έγινε μέχρι σήμερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.235 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 4 Μαρτίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει οποιεσδήποτε συμφωνίες με άλλες χώρες για έρευνα και τεχνολογία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αν ναι, με ποιες χώρες έχει υπογράψει τέτοιες συμφωνίες και ποιο είδος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αφορούν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.236 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 4 Μαρτίου 2003.

«Σε ό,τι αφορά την ετοιμασία/εφαρμογή δεκάχρονου στρατηγικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη της ελεύθερης Αμμοχώστου, στα πλαίσια εφαρμογής της Στρατηγικής Τουρισμού 2000-2001/5, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Αν έχει ετοιμαστεί ή/και εφαρμοστεί στρατηγικό σχέδιο τουρισμού για την ελεύθερη Αμμόχωστο και, αν όχι, γιατί αυτό δεν έγινε κατορθωτό μέχρι σήμερα.

2. Για πόσες και ποιες περιοχές ξεκίνησε να ετοιμάζεται/εφαρμόζεται αυτό το σχέδιο.

3. Ποιοι έχουν την κύρια ευθύνη για την ετοιμασία και εφαρμογή του σχεδίου και ποιος ο ρόλος/ευθύνη του κράτους.

4. Ποιος αναμένεται να επωμισθεί το κόστος ετοιμασίας και το κόστος εφαρμογής του σχεδίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.240 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 8 Μαρτίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας υγειονομικού κέντρου στην περιοχή Λινόπετρας και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.245 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 18 Μαρτίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι η διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος μηχανογράφησης στο Υπουργείο Υγείας (κρατικά νοσηλευτήρια) βρίσκεται αρκετά πίσω σε σχέση με άλλα υπουργεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες θα είναι οι κύριες χρήσεις/προδιαγραφές του λογισμικού συστήματος των κρατικών νοσηλευτηρίων; Ποιες θα είναι οι βασικότερες λειτουργίες του;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία σχεδιασμού και εγκατάστασης του συστήματος και πότε αυτή υπολογίζεται να ολοκληρωθεί;

3. Σε ποια κρατικά νοσηλευτήρια έχει ολοκληρωθεί η μηχανογράφηση; Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία στο καθένα από αυτά που δεν έχει ολοκληρωθεί;

4. Πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα για τη μηχανογράφηση και πόσα υπολογίζεται ότι θα κοστίσει το όλο έργο;

5. Ο σχεδιασμός του συστήματος συμπεριλαμβάνει και την εκπαίδευση του προσωπικού; Πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα για εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη μηχανογράφηση; Πόσοι υπάλληλοι και από ποια τμήματα εκπαιδεύτηκαν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.246 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 18 Μαρτίου 2003.

«Όπως έχω πληροφορηθεί από απάντηση σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων προωθεί σχέδιο λειτουργίας Γραφείου του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στην ελεύθερη περιοχή της επαρχίας Αμμοχώστου για εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής. Αναφέρεται ότι η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του γραφείου θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία που θα προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί (έγκριση/προκήρυξη θέσεων κτλ.);

2. Πόσα άτομα θα προσληφθούν και ποια προσόντα χρειάζεται να πληρούν;

Πόσο υπολογίζεται ότι θα είναι το κόστος δημιουργίας/λειτουργίας του γραφείου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.251 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 26 Μαρτίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται η διαδικασία επαναχωρομέτρησης της κοινότητας Λιοπετρίου και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.252 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 26 Μαρτίου 2003.

«Αναφορικά με τη δημιουργία γυμνασίου στην κοινότητα Λιοπετρίου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε ξεκίνησε, πού ευρίσκεται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία;

2. Ποιες άλλες κοινότητες και πόσοι μαθητές υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετούνται;

Πόσο υπολογίζεται ότι θα είναι το συνολικό κόστος του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.253 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 26 Μαρτίου 2003.

«Αναφορικά με τα σχέδια τουριστικής αξιοποίησης του ποταμού Λιοπετρίου παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε άρχισε, πού ευρίσκεται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία;

2. Ποιοι φορείς (ή και υπηρεσίες), κρατικοί ή ιδιωτικοί, εμπλέκονται στην όλη προσπάθεια και ποιος είναι ο ρόλος/τομέας ευθύνης του καθενός; Συστάθηκε κάποια συντονιστική επιτροπή ή σώμα γι’ αυτό το σκοπό; Ποιοι συμμετέχουν και ποιος είναι υπεύθυνος/επικεφαλής;

3. Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου; Τι προβλέπεται σε αυτό (οργανόγραμμα, χρονικοί σταθμοί κτλ.);

4. Ποιο είναι το ποσό που δαπανήθηκε μέχρι σήμερα και πόσο υπολογίζεται ότι θα κοστίσει η όλη προσπάθεια; Ποιο μέρος του ποσού επωμίστηκε/θα επωμιστεί το κράτος; Ποιοι άλλοι θα συνεισφέρουν στην όλη προσπάθεια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.271 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Απριλίου 2003.

«Όπως πληροφορήθηκα από απάντηση του αρμόδιου υπουργείου σε κοινοβουλευτική μου ερώτηση, κατόπιν δέσμευσής μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να εναρμονίσουμε την εσωτερική νομοθεσία μας με τις πρόνοιες της οδηγίας του Συμβουλίου με αρ. 2000/43/ΕΚ και ειδικότερα του άρθρου 13 που προβλέπει σύσταση ανεξάρτητου οργάνου/φορέα σε θέματα ρατσισμού. Η θεσμοθέτηση του εν λόγω οργάνου/φορέα προωθείται μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με αρ. 56.283 και ημερομηνία 28 Αυγούστου 2002.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού ευρίσκεται η όλη διαδικασία και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.274 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Απριλίου 2003.

«Όπως έχω πληροφορηθεί, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου στελεχώνονται από δύο μόνο ψυχιάτρους, οι οποίοι καλούνται να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες ή/και χιλιάδες ασθενείς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Θεωρείται επαρκής η στελέχωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου; Αν όχι, υπάρχουν σχέδια για πρόσληψη επιπρόσθετου ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού;

2. Πόσες ήταν οι επισκέψεις ασθενών (ξεχωριστά για καθεμιά από τις δύο επαρχίες) στις εν λόγω υπηρεσίες τα πέντε τελευταία χρόνια και πόσες το πρώτο τρίμηνο του 2003;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.275 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 10 Απριλίου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην επαρχία Αμμοχώστου δεν υπάρχουν τακτικά δρομολόγια για μεταφορά εργαζομένων στις τουριστικές περιοχές που να πραγματοποιούνται βάσει των ωραρίων των ξενοδοχοϋπαλλήλων. Ως εκ τούτου, οι χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ιδιωτικά μέσα, με αποτέλεσμα όχι μόνο την οικονομική επιβάρυνση των ιδίων, αλλά και τη σπατάλη ενέργειας, τη ρύπανση της ατμόσφαιρας κτλ.

Υπάρχει αίτημα των ξενοδοχοϋπαλλήλων της επαρχίας Αμμοχώστου για εξασφάλιση σύγχρονων μεταφορικών μέσων και για τον καθορισμό της επαρχίας Αμμοχώστου ως αστικής περιοχής, με κέντρα μεταφοράς τον Πρωταρά και την Αγία Νάπα και συνεχή δρομολόγια για μεταφορά των εργαζομένων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια για απάμβλυνση/επίλυση του προβλήματος; Αν ναι, πότε αναμένεται να εφαρμοστούν;

2. Υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια για αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών γενικότερα στην επαρχία Αμμοχώστου;

Ποιο είναι το πρόγραμμα/πρόθεση της κυβέρνησης για αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών σε ολόκληρη την Κύπρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.348 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 27 Μαΐου 2003.

«Εξαιτίας των συχνών δυστυχημάτων που συμβαίνουν στο νέο δρόμο Παραλιμνίου - Αγίας Νάπα εγείρονται πολλά ερωτήματα ως προς την καταλληλότητα του εν λόγω δρόμου. Ορισμένα οφθαλμοφανή λάθη/προβλήματα που παρουσιάζονται φαίνεται να είναι τα εξής:

1. Η πυκνότητα κυκλοφορίας οχημάτων και ποδηλατιστών, η οποία επιβάλλει την περαιτέρω διαπλάτυνση του δρόμου.

2. Η ελλιπής και προβληματική προειδοποιητική σήμανση (πινακίδες και φώτα τροχαίας) στις παρόδους εισόδου/εξόδου από και προς το δρόμο.

3. Ενώ ο δρόμος είναι διπλής κατευθύνσεως, δεν υπάρχει καθόλου απόσταση/λωρίδα ασφαλείας μεταξύ του δρόμου και του πεζοδρομίου.

4. Απότομες και επικίνδυνες έξοδοι/είσοδοι από και προς το δρόμο.

5. Έλλειψη εξόδου/εισόδου εκεί όπου υπάρχουν πολλές κατοικίες και δημιουργία εξόδου/εισόδου σε σημείο/α όπου υπάρχει/ουν μόνο μία ή δύο κατοικίες κ.ά.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

α. Ποιοι εργάστηκαν στο σχεδιασμό και κατασκευή του εν λόγω δρόμου και πότε δόθηκε στην κυκλοφορία;

β. Πόσα δυστυχήματα (θανατηφόρα και μη) συνέβησαν από την ημερομηνία που ο δρόμος δόθηκε στην κυκλοφορία;

γ. Πόσες είσοδοι/έξοδοι υπάρχουν από και προς το δρόμο και βάσει ποιων κριτηρίων διανοίχτηκαν;

δ. Τι προβλέπουν οι κανόνες ασφάλειας/κατασκευής δρόμων για την απόσταση ασφαλείας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ του δρόμου και του πεζοδρομίου ή/και χαντακιού σε ένα δρόμο διπλής κατευθύνσεως;

ε. Υπάρχουν σχέδια ανακατασκευής του δρόμου; Εάν ναι, σε ποιο στάδιο ευρίσκεται η όλη διαδικασία και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.349 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 27 Μαΐου 2003.

«Έχω πληροφορηθεί ότι με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληγεί ανεπανόρθωτα το επάγγελμα του τελωνειακού πράκτορα ή εκτελωνιστή. Το εισόδημα αυτής της ομάδας των ελεύθερων επαγγελματιών αντλείται κατά κύριο λόγο από υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με τα τελωνεία και τις τελωνειακές διαδικασίες.

Για την αντιμετώπιση του οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος που δημιουργήθηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από ενέργειες της Ομοσπονδίας Εκτελωνιστών - CONFIAD, διέθεσε τριάντα εκατομμύρια ECU για την ενίσχυση των επηρεαζόμενων εκτελωνιστών μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και δραστηριοποίησής τους σε άλλους τομείς. Παράλληλα, τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη της ΕΕ εφάρμοσαν παρόμοιου τύπου προγράμματα και σε εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα, με τα οικονομικά αποτελέσματα και τις στατιστικές εμπορίου για το έτος 2001 η ΕΕ καλύπτει το 52% του εισαγωγικού εμπορίου της Κύπρου. Με τη διεύρυνση της ΕΕ το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει το 60%. Παράλληλα, ένα άλλο 20% θα εισάγεται μέσω ευρωπαϊκών λιμανιών. Κατά συνέπεια, θα αποκτά κοινοτικό καθεστώς το πρώτο λιμάνι εισαγωγής και ακολούθως θα μεταφέρεται στην Κύπρο χωρίς τελωνειακές διατυπώσεις.

Βάσει των πιο πάνω δεδομένων υπολογίζεται ότι, σύμφωνα με το ενιαίο εξωτερικό δασμολόγιο της ΕΕ, μόνο για το 20% των εισαγωγών της Κύπρου θα απαιτείται η κατάθεση τελωνειακής διασάφησης.

Στο μητρώο τελωνείου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι εγγεγραμμένοι 500 αδειούχοι τελωνειακοί πράκτορες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και 600 βοηθοί τελωνειακοί πράκτορες. Αν υπολογίσουμε και τους υπαλλήλους που απασχολούν οι επιχειρήσεις αυτές, τότε μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι από την 1η Μαΐου 2004 γύρω στις 500 εκτελωνιστικές επιχειρήσεις και 2000 εργαζόμενοι (οικογένειες) θα χάσουν το εισόδημά τους και όλα όσα επένδυσαν στις επιχειρήσεις τους.

Παράλληλα, ενώ το επάγγελμα δε φαίνεται να έχει κανένα μέλλον μετά την πλήρη ένταξή μας στην ΕΕ, οι Κύπριοι εκτελωνιστές καλούνται να επενδύσουν κατά μέσο όρο γύρω στις £1,500 για αγορά νέου εξοπλισμού (ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σύστημα λογισμικού) και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν στα πλαίσια της εφαρμογής του συστήματος μηχανογράφησης του τελωνείου “ΘΗΣΕΑΣ”, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2003.

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια για εισαγωγή προγραμμάτων αποζημίωσης, ενίσχυσης, επιμόρφωσης και ανάπτυξης των επηρεαζόμενων εκτελωνιστών;

2. Σε ό,τι αφορά την αγορά νέου εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού συστήματος) από τους εκτελωνιστές, υπάρχουν σχέδια για επιμόρφωση και παροχή οικονομικών διευκολύνσεων από το κράτος;

3. Έγινε ή πρόκειται να γίνει μελέτη του όλου ζητήματος από το κράτος; Αν έγινε, ποια ήταν τα ευρήματα αυτής της έρευνας;

4. Μελετήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την CONFIAD για εισαγωγή συγκεκριμένων προγραμμάτων σε κοινοτικό επίπεδο για ενίσχυση των εκτελωνιστών των 10 υπό ένταξη χωρών;

5. Αποσαφηνίστηκαν το τελωνειακό καθεστώς και οι διαδικασίες που θα τεθούν σε ισχύ με την πλήρη ένταξή μας στην ΕΕ;

6. Διευκρινίστηκε ο ρόλος και το καθεστώς των εκτελωνιστών και αποθηκαρίων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου;

7. Διευκρινίστηκε το δικαίωμα αντιπροσώπευσης στα τελωνεία στα πλαίσια του Τελωνειακού Κώδικα της κοινότητας; Αν ναι, ποιος θα είναι ο ρόλος των τελωνειακών πρακτόρων ως βασικών συνεργατών του κράτους στην είσπραξη δασμών και φόρων κατανάλωσης;

8. Διευκρινίστηκαν ζητήματα που έχουν σχέση με την είσπραξη ΦΠΑ, τους φόρους κατανάλωσης και τις τελωνειακές αποθήκες;

Ενημερώθηκαν οι Κύπριοι εκτελωνιστές σχετικά με το πώς επηρεάζεται το επαγγελματικό τους καθεστώς και ειδικότερα για τα ζητήματα που εγείρονται πιο πάνω λόγω της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ; Αν ναι, πότε και με ποιο τρόπο έγινε αυτή η ενημέρωση;»a

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.350 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Aμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 27 Μαΐου 2003.

«Έχω παρατηρήσει ότι σε πλαστική σακούλα μεταφοράς προϊόντων της υπεραγοράς E&S (ESEL-SPOLP) Λευκωσίας υπάρχει τυπωμένη διαφήμιση τσιγάρων στην οποία δεν αναγράφεται η προειδοποίηση του Υπουργείου Υγείας για το κάπνισμα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς και από ποιους γίνεται ο έλεγχος για την εφαρμογή της νομοθεσίας που υποχρεώνει τους διαφημιστές και εμπόρους καπνικών προϊόντων να τοποθετούν την εν λόγω προειδοποιητική σήμανση;

Πόσοι παρανομούντες καταγγέλθηκαν μέχρι σήμερα και σε πόσους επιβλήθηκαν ποινές; Ποια τα στατιστικά στοιχεία για το ύψος των ποινών που επιβλήθηκαν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.370 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Ιουνίου 2003.

«Όπως έχω πληροφορηθεί, μέσα στα κίνητρα που δίδονται στους απόδημους Κυπρίους, για να επαναπατρισθούν, συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα δωρεάν νοσηλείας για το πρώτο έτος επιστροφής. Για να επωφεληθεί όμως κάποιος επαναπατρισθείς από αυτό το δικαίωμα, πρέπει να έχει αποκτήσει/επανακτήσει και επισήμως την κυπριακή υπηκοότητα (λ.χ. έκδοση διαβατηρίου, ταυτότητας κτλ.). Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της επιστροφής και της έκδοσης των επίσημων πιστοποιητικών κυπριακής υπηκοότητας, πολλοί επαναπατρισθέντες (150-200 άτομα) δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν νοσηλεία (διάρκειας ενός έτους), αφού ακόμη δεν κατέχουν τα σχετικά επίσημα έγγραφα.

Υπάρχει αίτημα των συνδέσμων επαναπατρισθέντων Κυπρίων όπως τους εκδίδεται κάποιο ειδικό έντυπο που να βεβαιώνει ότι έχουν επιστρέψει και διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο και έχουν κάνει αίτηση για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν και ως αποδεικτικό στοιχείο για σκοπούς έκδοσης κάρτας δωρεάν νοσηλείας διάρκειας ενός έτους.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς και πότε σκοπεύει να λύσει αυτό το πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.455 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 8 Ιουλίου 2003.

«Σε σχέση με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για τον τουρισμό μέχρι το 2010, ειδικά για την περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου, το Υπουργικό Συμβούλιο, με σχετική απόφασή του, με αριθμό 57.135 και ημερομηνία την 21η Ιανουαρίου 2003, ενέκρινε το σχέδιο υλοποίησης (ενέργειες παγκύπριας και περιφερειακής εμβέλειας) που υπέβαλε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, μετά από διαβουλεύσεις με πέντε υπουργεία (Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παιδείας και Πολιτισμού, Συγκοινωνιών και Έργων και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος).

Με βάση την πιο πάνω απόφαση, παρακαλούνται τα πέντε αρμόδια υπουργεία όπως πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν μεριμνήσει, ώστε οι ενέργειες και τα μέτρα που εγκρίθηκαν να συμπεριληφθούν στους ετήσιους προϋπολογισμούς τους, αλλά και στο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης του κράτους για την περίοδο 2004-2006.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.007 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 15 Ιουλίου 2003.

«Σχετικά με το διαχωρισμό νέων οικοπέδων για πρόσφυγες στο συνοικισμό Φρεννάρους της επαρχίας Αμμοχώστου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Πόσα οικόπεδα θα διαχωριστούν και πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμα για παράδοση;
 2. Πόσες αιτήσεις υπάρχουν για παραχώρηση προσφυγικού οικοπέδου στο συνοικισμό Φρεννάρους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.008 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 15 Ιουλίου 2003.

«Σχετικά με το διαχωρισμό νέων οικοπέδων για πτωχές οικογένειες στην κοινότητα Φρεννάρους της επαρχίας Αμμοχώστου, έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει ετοιμάσει σχέδιο διαχωρισμού πενήντα τεσσάρων οικοπέδων.

Επειδή από τον προγραμματισμένο διαχωρισμό επηρεάζονται και ιδιωτικές ιδιοκτησίες, συμφωνήθηκε όπως οι ιδιοκτήτες τους υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για ανταλλαγή της επηρεαζόμενης γης τους με κρατική γη.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Σε ποιο στάδιο ευρίσκεται η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων των ιδιοκτητών των επηρεαζόμενων ιδιωτικών τεμαχίων για ανταλλαγή τους με χαλίτικη γη και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί;
 2. Πότε υπολογίζεται ότι θα καταστεί δυνατή η έναρξη/ολοκλήρωση των εργασιών για διαχωρισμό των υπό αναφορά οικοπέδων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.104 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Σεπτεμβρίου 2003.

«Η κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των μηχανοκίνητων οχημάτων που κυκλοφορούν στους δρόμους της Κύπρου, μεταξύ άλλων, ανεβάζει σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου, υποβαθμίζεται σημαντικά η ποιότητα ζωής του Κύπριου πολίτη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ιαπωνία, καθώς και σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, κυκλοφορούν από το 2002-2003 τα ηλεκτροβενζινοκίνητα αυτοκίνητα, τα λεγόμενα “hybrids” (υβρίδια) αυτοκίνητα. Οι μηχανές αυτών των οχημάτων λειτουργούν με ηλεκτρισμό (φορτιστή/μπαταρία) και βενζίνη (εσωτερική καύση) εναλλάξ. Αποτέλεσμα τούτου είναι να επιτυγχάνεται μέχρι και 50% εξοικονόμηση καυσίμων, ενώ ανάλογη είναι και η μείωση των ρύπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. Σε αντίθεση με τα καθαρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα hybrids χρησιμοποιούνται και συμπεριφέρονται όπως τα συνηθισμένα βενζινοκίνητα ή/και τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.

Υπό το φως των πιο πάνω, ορισμένες κυβερνήσεις, όπως η πολιτεία του Κολοράντο στις ΗΠΑ, έχουν ήδη προχωρήσει στη διά νόμου παροχή οικονομικών και άλλων κινήτρων για αυτούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τέτοια οχήματα. Σημειωτέον ότι τα κίνητρα αυτά καλύπτουν και οχήματα που κινούνται και με άλλου είδους μορφές ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετηθεί το ενδεχόμενο θέσπισης νομοθεσίας που να παρέχει οικονομικά ή άλλα κίνητρα για εισαγωγή ή/και χρήση/αγορά ηλεκτροβενζινοκίνητων αυτοκινήτων ή/και άλλων οχημάτων που λειτουργούν με πηγές ενέργειας που είναι φιλικότερες προς το περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.105 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 5 Σεπτεμβρίου 2003.

«Το Σεπτέμβριο του 2002 ειδική επιτροπή του Πανεπιστημίου Κύπρου παρέδωσε στον τέως Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ουράνιο Ιωαννίδη την τελική έκθεση για τη δημιουργία ιατρικής σχολής στην Κύπρο. Σύμφωνα με τις τότε τροχοδρομηθείσες διεργασίες, μέσα στο 2003 θα ξεκινούσε η στελέχωση της σχολής, με την προοπτική να λειτουργήσει το 2008.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Έχει προγραμματισθεί η πρόσληψη ακαδημαϊκού προσωπικού μέσα στο 2003;
 2. Ισχύει ο περσινός προγραμματισμός/σχεδιασμός (χρονοδιαγράμματα, πρόσληψη προσωπικού, στέγαση κτλ.) για τη δημιουργία ιατρικής σχολής; Εάν όχι, τι προνοούν οι νέοι σχεδιασμοί της κυβέρνησης;
 3. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και τους σχεδιασμούς, πότε υπολογίζεται ότι θα λειτουργήσει ιατρική σχολή στην Κύπρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.114 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 15 Σεπτεμβρίου 2003.

«Στην απάντηση ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2003 της Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνας Ακκελίδου στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.02.095, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2002, αναφέρεται ότι το Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει στη σύσταση ενδοϋπηρεσιακής πολυθεματικής επιτροπής, η οποία θα υποβάλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης στον τομέα της βίας που να στηρίζεται στις διεθνείς συστάσεις, όπως αυτές παρουσιάζονται στη μελέτη “Violence and Health” του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού ευρίσκονται η διαδικασία σύστασης της προαναφερθείσας επιτροπής, καθώς και ο καταρτισμός και τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής σχεδίου δράσης για αντιμετώπιση της βίας, σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.121 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 22 Σεπτεμβρίου 2003.

«Μέσα στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου οι βουλευτές υποβάλλουν διάφορες ερωτήσεις προς τα αρμόδια υπουργεία. Η διαδικασία αυτή είναι όντως ένας γρήγορος και πρακτικός τρόπος ενημέρωσης του κοινοβουλίου και του πολίτη για διάφορα θέματα, τα οποία, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα ήταν πολύ δύσκολο να εξεταστούν από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Κανονικά οι ερωτήσεις αυτές πρέπει να απαντώνται εντός τριάντα ημερών, αλλά εκ πείρας γνωρίζω ότι οι απαντήσεις δίδονται εντός ενός - δύο μηνών.

Παρά ταύτα παρατηρώ ότι το Υπουργείο Υγείας καθυστερεί πολύ να απαντήσει σε ερωτήσεις που υποβάλλουν βουλευτές μέσω αυτής της διαδικασίας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι υπάρχουν ακόμα και περσινές ερωτήσεις μου προς το Υπουργείο Υγείας οι οποίες παραμένουν αναπάντητες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που καθυστερεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που υποβάλλονται από βουλευτές στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.131 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 25 Σεπτεμβρίου 2003.

«Αναφορικά με τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας της λαϊκής ορχήστρας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσα άτομα εργοδοτούνται ή/και συνεργάζονται με την ορχήστρα και υπό ποιο καθεστώς;

2. Ποια η διαδικασία που ακολουθήθηκε και ποια τα κριτήρια για την πρόσληψη των μελών/συνεργατών της ορχήστρας;

3. Πότε, πώς και πού προκηρύχθηκαν οι θέσεις για την πρόσληψη των μελών/συνεργατών της ορχήστρας;

4. Ποιο το ποσό της αμοιβής του διευθυντή, του μαέστρου και των λοιπών συνεργατών της ορχήστρας;

5. Ποιος ο μέχρι σήμερα προϋπολογισμός της ορχήστρας (ανά έτος) και πόσα υπολογίζεται ότι θα είναι το 2004;

6. Υπάρχουν σχέδια, τρόποι ή/και διαδικασίες για συμμετοχή και άλλων καλλιτεχνών στην ορχήστρα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.143 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου του προσφυγικού συνοικισμού Κολοσσίου για δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσεως.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πού ευρίσκεται η όλη διαδικασία και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.144 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Σύμφωνα με γραπτή πληροφόρηση που είχα από το κοινοτικό συμβούλιο Αυγόρου, εκκρεμούν διάφορα αιτήματα ή/και έργα που αφορούν το οδικό δίκτυο της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πού ευρίσκεται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ολοκλήρωσης των εξής έργων ή/και αιτημάτων του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου, που αφορούν το οδικό δίκτυο της κοινότητας:

 1. Βελτίωση της συμβολής του δρόμου Ξυλοφάγου - Αυγόρου με το δρόμο Ορμίδειας - Αυγόρου (λεωφόρος Καρύων).
 2. Βελτίωση της συμβολής των οδών Μόδεστου Παντελή, Ξάνθου Σαμάρα, Σαλαμίνας και Αμμοχώστου.
 3. Αναβάθμιση του δρόμου Αυγόρου - Λιοπετρίου (οδός Μόδεστου Παντελή), κατασκευή πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου.
 4. Κατασκευή διαφόρων έργων με στόχο την κυκλοφοριακή ύφεση στη λεωφόρο Καρύων για την αποφυγή δυστυχημάτων.
 5. Αναγραφή του ονόματος της κοινότητας Αυγόρου σε καθοδηγητικές πινακίδες στο νέο αυτοκινητόδρομο Ορμίδειας - Αγίας Νάπας, καθώς και σε δευτερεύοντα οδικά δίκτυα και δρόμους στην κοινότητα.
 6. Βελτίωση του δρόμου Αυγόρου - Δάσους Άχνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.145 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού ευρίσκεται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας γηπέδου καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας και χειροσφαίρισης στην κοινότητα Αυγόρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.146 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού ευρίσκεται η διαδικασία διαχωρισμού και ολοκλήρωσης των έργων υποδομής των νέων οικοπέδων αυτοστέγασης εκτοπισθέντων στην κοινότητα Αυγόρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.147 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Στο παρελθόν προτάθηκε και έγινε μελέτη για χρήση του παλαιού νοσοκομείου Λάρνακας ως γηριατρικής κλινικής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Λήφθηκε οποιαδήποτε απόφαση για δημιουργία γηριατρικής κλινικής στο παλαιό νοσοκομείο Λάρνακας ή/και οπουδήποτε αλλού;

2. Τι χρονοδιαγράμματα τέθηκαν για υλοποίηση της απόφασης, εάν υπάρχει, για δημιουργία γηριατρικής κλινικής στο παλαιό νοσοκομείο Λάρνακας;

3. Τι είδους και σε ποιο βαθμό παρέχονται εξειδικευμένες γηριατρικές υπηρεσίες σε άτομα τρίτης ηλικίας από τα κρατικά μας νοσηλευτήρια (αριθμός γηριάτρων κτλ.);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.148 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται η διαδικασία εφαρμογής της αρχής του ιατρικού ελέγχου (medical audit) και πότε υπολογίζεται ότι θα εφαρμοστεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.149 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Το σύστημα τηλεπικοινωνίας των ασθενοφόρων του Νοσοκομείου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι δε λειτουργεί σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου. Ως εκ τούτου, η επικοινωνία των οδηγών και του πληρώματος των ασθενοφόρων, όταν αυτοί ευρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει λήψη, καθίσταται προβληματική έως ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα να τίθενται σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Το πρόβλημα αυτό είναι εις γνώσιν του Υπουργείου Υγείας εδώ και αρκετό καιρό. Όπως πληροφορήθηκα μπορεί να επιλυθεί άμεσα με την τοποθέτηση ενός πομπού, το κόστος του οποίου είναι πάρα πολύ μικρό. Παρά ταύτα, το πρόβλημα αυτό εξακολουθεί να υφίσταται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πότε περιήλθε εις γνώσιν του Υπουργείου Υγείας το γεγονός ότι το σύστημα τηλεπικοινωνίας των ασθενοφόρων του Νοσοκομείου Αμμοχώστου είναι προβληματικό και γιατί το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί μέχρι σήμερα;

2. Πόσο υπολογίζεται ότι είναι το κόστος του συστήματος/πομπού που πρέπει να τοποθετηθεί;

3. Πώς και πότε προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να επιλύσει το πρόβλημα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.150 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Αυγόρου όπως ενταχθεί ολόκληρη η κοινότητα Αυγόρου στο σχέδιο δανειοδότησης νεαρών ζευγαριών για απόκτηση στέγης σε χωριά της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης. Το κοινοτικό συμβούλιο προτείνει επίσης όπως παραχωρείται, κατά χάριν, και χορηγία ύψους ₤5.000.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν και πώς έχουν προωθηθεί/ικανοποιηθεί τα πιο πάνω αιτήματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.151 που υποβλήθηκε από τo βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά στις 6 Οκτωβρίου 2003.

«Όπως έχω πληροφορηθεί, οι δύο ενορίες της κοινότητας Κολοσσίου, του Αποστόλου Λουκά (αυτόχθονες) και του Αποστόλου Ανδρέα (πρόσφυγες), έχουν μεταξύ τους διοικητικές και άλλες διαφορές, οι οποίες προκύπτουν από τον καθορισμό των συνόρων της κάθε ενορίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν και πώς έχει διευθετηθεί το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.163, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

« Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα από το κοινοτικό συμβούλιο Φρεννάρους (επαρχία Αμμοχώστου), εκκρεμούν διάφορα αιτήματα ή/και έργα που αφορούν άμεσα το οδικό δίκτυο της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκεται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης των εξής έργων ή/και αιτημάτων του κοινοτικού συμβουλίου Φρεννάρους, που αφορούν το οδικό δίκτυο της κοινότητας:

1. Ασφαλτόστρωση/αναβάθμιση των δρόμων που ενώνουν το Φρένναρος με άλλες κοινότητες (Λαρνακόστρατα, δρόμος κτηνοτροφικής, δρόμος κοινοτικού γηπέδου προς Σωτήρα, δρόμος σκυβάλων).

2. Εφαρμογή μέτρων οδικής ασφάλειας στους δρόμους Φρεννάρους - Βρυσούλλων και Φρεννάρους - Σωτήρας.

3. Απαλλοτρίωση στο κέντρο της κοινότητας για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης και πλατείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.164, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκονται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναβάθμισης/βελτίωσης του παιδοκομικού και βρεφοκομικού σταθμού στην κοινότητα Φρεννάρους της επαρχίας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.165, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκονται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημιουργίας νέου κοιμητηρίου στην κοινότητα Φρεννάρους της επαρχίας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.166, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φρεννάρους για παροχή νερού σε όλους τους αγρότες από το Νότιο Αγωγό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι γεωργοί της επαρχίας Αμμοχώστου, ανά χωριό/δήμο, επωφελούνται σήμερα από το νερό του Νότιου Αγωγού;

2. Ποια είναι τα κριτήρια για παροχή νερού από το Νότιο Αγωγό για γεωργικούς ή/και άλλους σκοπούς;

3. Υπάρχουν σχέδια για παροχή νερού σε όλους τους αγρότες της κοινότητας Φρεννάρους;

4. Υπάρχουν αγρότες κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής σε ολόκληρη την περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου που έχουν ανάγκη/έχουν κάνει αίτηση για υδροδότηση από το Νότιο Αγωγό; Υπάρχουν σχέδια για ικανοποίηση αυτών των αναγκών/αιτημάτων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.167, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Όπως έχω πληροφορηθεί η καντίνα του Δημοτικού Σχολείου Φρεννάρους δεν πληρεί βασικούς κανόνες και πρότυπα υγιεινής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προβλήματα υγιεινής που εντοπίστηκαν στην καντίνα του Δημοτικού Σχολείου Φρεννάρους και πώς αυτά επιλύθηκαν ή θα επιλυθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.168, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού ευρίσκονται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανέγερσης δεύτερου δημοτικού σχολείου, καθώς και αίθουσας πολλαπλής χρήσεως στο υφιστάμενο δημοτικό σχολείο στην κοινότητα Φρεννάρους της επαρχίας Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.249, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου του προσφυγικού συνοικισμού Δρομολαξιάς για παροχή οικονομικής βοήθειας, γύρω στις £75.000, για δημιουργία κοιμητηρίου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Θα δοθεί οικονομική ή/και άλλου είδους βοήθεια για τη δημιουργία του εν λόγω κοιμητηρίου;

2. Πού ευρίσκεται η όλη διαδικασία και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.333, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Στις 22 Ιανουαρίου 2003 υπέβαλα ερώτηση που αφορά την εγγραφή και λειτουργία κλινικών εργαστηρίων στην Κύπρο, για την οποία δεν έλαβα καμία απάντηση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2004.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Απάντηση στην προαναφερθείσα ερώτηση με αριθμό 23.06.008.02.197.

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας για τα κλινικά εργαστήρια με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί;

3. Τι σχεδιασμοί υπάρχουν για στήριξη των κλινικών εργαστηρίων που ενδεχομένως να μην πληρούν τα νέα πρότυπα που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.334, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Όπως έχω πληροφορηθεί, ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων Κύπρου κατέθεσε συγκεκριμένες γραπτές εισηγήσεις προς το Υπουργείο Υγείας για τροποποίηση του περί Εγγραφής Επιστημόνων/Τεχνολόγων Τροφίμων και Διαιτολόγων Κύπρου Νόμου [Αρ. 31(Ι) του 1996].

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει μελετήσει και τοποθετηθεί επί των εισηγήσεων αυτών και αν και πότε υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο το σχετικό νομοσχέδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.335, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Από πολλές έρευνες που έχουν γίνει σε διάφορες χώρες του εξωτερικού (π.χ. ΗΠΑ και Σουηδία) προκύπτει ότι τα κινητά τηλέφωνα κατά τη χρήση τους, και όχι μόνο, εκπέμπουν ραδιενέργεια.

Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, η ραδιενέργεια, εάν εκπέμπεται καθημερινά και για μεγάλο χρονικό διάστημα στο ίδιο οργανικό σημείο του ανθρώπου (εγκέφαλος), μπορεί να προκαλέσει βλάβη, δημιουργώντας νεοπλασίες στα επιμέρους όργανά του.

Αυξημένες πιθανότητες πρόκλησης βλαβών στην υγεία υπάρχουν για τους νέους ανθρώπους, επειδή λόγω του νεαρού των κυττάρων τους είναι περισσότερο ευπρόσβλητοι.

Παρόμοιου τύπου επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία φαίνεται να προκαλούν και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας που είναι τοποθετημένες σε κατοικημένες περιοχές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Εάν και εφόσον έχουν αξιολογηθεί οι προαναφερθείσες μελέτες από τα αρμόδια τμήματα του κράτους, πόσο αναγκαία θεωρείται η ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης με την οποία να τίθενται συγκεκριμένοι κανόνες και να προβλέπονται οι ευθύνες για τις τηλεφωνικές εταιρείες, όταν προκαλείται βλάβη στην υγεία του χρήστη κινητής τηλεφωνικής συσκευής;

2. Σε ό,τι αφορά τους κινδύνους για την υγεία από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, πώς αξιολογούνται και πόσο αναγκαία θεωρείται η μη εγκατάστασή τους σε κατοικημένες περιοχές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.336, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Όπως με έχουν πληροφορήσει, τα διάφορα τεστ ή/και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι διάφοροι λογοπαθολόγοι-λογοθεραπευτές στην Κύπρο για σκοπούς διάγνωσης και αξιολόγησης προβλημάτων επικοινωνίας σε παιδιά και ενήλικες δεν είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.

Ως εκ τούτου, είτε μεταφράζονται από τον/την κάθε λογοπαθολόγο ξεχωριστά είτε χρησιμοποιούνται ως έχουν, δηλαδή στην αγγλική ή άλλη γλώσσα. Αποτέλεσμα τούτου είναι να παρατηρείται μία ανομοιομορφία και ενδεχομένως κακή εφαρμογή αυτών των μεθόδων.

Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά εγχειρίδια που υπάρχουν στην Ελλάδα, ενδεχομένως αυτά να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην Κύπρο, λόγω του ότι δε λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κυπριακής διαλέκτου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια από το αρμόδιο υπουργείο για συγγραφή ή/και μετάφραση διάφορων τεστ/μεθοδολογιών που χρησιμοποιούν οι λογοπαθολόγοι στην ελληνική γλώσσα;

2. Πού ευρίσκεται η διαδικασία τήρησης μητρώου λογοπαθολόγων Κύπρου, για την οποία προνοεί νομοθεσία του 2001, και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.337, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν και πότε υπολογίζεται ότι θα μονιμοποιηθούν η 5η, 6η και 7η σειρά εθελοντριών υπαξιωματικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.338, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου είναι το μοναδικό από τα δέκα υπουργεία υγείας των υπό ένταξη στην ΕΕ χωρών και από τα υπουργεία υγείας των υπόλοιπων δεκαπέντε χωρών μελών που δε διαθέτει τη δική του ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι σχεδιασμοί/διεργασίες δημιουργίας ιστοσελίδας για το Υπουργείο Υγείας και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.369, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι καθυστερεί αδικαιολόγητα (δύο έως τρεις μήνες) η πληρωμή επιδόματος ανεργίας σε πολλούς δικαιούχους της επαρχίας Αμμοχώστου, ενδεχομένως και άλλων επαρχιών της Κύπρου.

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι υπάρχουν δηλωμένοι άνεργοι στο Γραφείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αμμοχώστου στο Παραλίμνι που υπογράφουν από τον Οκτώβριο/Νοέμβριο του 2003 και που ακόμα δεν έχουν πάρει επιταγή επιδόματος ανεργίας.

Σημειωτέον ότι το πρόβλημα αυτό παρουσιάστηκε και τον περασμένο χειμώνα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Γιατί καθυστερεί η έκδοση/αποστολή των επιταγών ανεργιακού επιδόματος στους δικαιούχους της επαρχίας Αμμοχώστου;

2. Σε ποιες άλλες επαρχίες παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα;

3. Ποια τα σχέδια του αρμόδιου υπουργείου για οριστική επίλυση του προβλήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.379, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Οι επαγγελματίες ψαράδες Παραλιμνίου και της ευρύτερης περιοχής της ελεύθερης Αμμοχώστου αντιμετωπίζουν πολλά σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η επαγγελματική τους επιβίωση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι είναι οι δηλωμένοι επαγγελματίες ψαράδες στην επαρχία Αμμοχώστου;  Πόσοι υπολογίζεται ότι είναι οι μη επαγγελματίες οι οποίοι κατέχουν αλιευτικό σκάφος;

2. Τι μέτρα λαμβάνονταν μέχρι σήμερα για στήριξη και κατοχύρωση του επαγγέλματος του επαγγελματία ψαρά;

3. Τι σχέδια υπάρχουν για περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων στήριξης και κατοχύρωσης του επαγγέλματος;

4. Υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια για δημιουργία κυματοθραυστών ή άλλων κατασκευαστικών έργων στο λιμάνι;  Εάν ναι, πότε υπολογίζεται ότι θα υλοποιηθούν;

5. Θα ικανοποιηθεί το αίτημα των επαγγελματιών ψαράδων για αύξηση της χορηγίας/αποζημίωσης για ζημιές από δελφίνια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.406, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν και πότε προτίθεται να προχωρήσει στη χρηματοδότηση/δημιουργία πολυδύναμου κέντρου νεολαίας και ξενώνα διεθνούς χρήσης για τους νέους στο δήμο Δερύνειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.407, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Η εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓΕΣΥ) συνεπάγεται την εκτέλεση μιας σειράς έργων για τα οποία αρμοδιότητα έχει είτε το Υπουργείο Υγείας είτε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) είτε έχουν συναρμοδιότητα από κοινού.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκονται και ποια τα χρονοδιαγράμματα πλήρους υλοποίησης των εξής έργων:

1.Έργα που αφορούν το Υπουργείο Υγείας

α. Αναδιοργάνωση/αναδόμηση του Υπουργείου Υγείας.

β. Αναδιοργάνωση, αυτονόμηση ή ημιαυτονόμηση νοσοκομείων.

γ.  Εισαγωγή συστήματος πληροφοριών στην υγεία.

δ. Μηχανογράφηση υπηρεσιών υγείας δημόσιου τομέα.

ε.  Εισαγωγή προτύπων και επιπέδων στις κλινικές και τα εργαστήρια.

στ.Εισαγωγή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

ζ.  Εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στην υγεία.

η. Έλεγχος της απόδοσης των προμηθευτών.

2.Έργα που αφορούν τον ΟΑΥ

α. Ετοιμασία κανονισμών.

β. Θεσμός της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του οικογενειακού ιατρού.

γ.  Καθορισμός προσυμφωνηθεισών τιμών με τους διάφορους προμηθευτές.

δ. Σύσταση εξειδικευμένων σωμάτων και επιτροπών.

ε.  Σύσταση συμβουλευτικών επιτροπών.

στ.Ετοιμασία συμβάσεων για υπογραφή με τους προμηθευτές.

ζ.  Καθορισμός της αμοιβής και των εισοδημάτων των ιατρών, των οδοντιάτρων, των φαρμακοποιών και άλλων προμηθευτών. 

η. Σφαιρικός προϋπολογισμός.

θ. Αποστολή ασθενών στο εξωτερικό.

ι.   Καθορισμός των υπηρεσιών που θα προσφέρονται από το ΓΕΣΥ.

3.Έργα κοινής ευθύνης Υπουργείου Υγείας και ΟΑΥ

  α. Εισαγωγή του θεσμού της συνεχόμενης εκπαίδευσης στα επαγγέλματα υγείας.

  β. Εισαγωγή συστήματος πληροφοριών στην υγεία με τη βοήθεια της κοινωνίας της πληροφορικής.

  γ.  Εισαγωγή της νέας τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας και θεσμών για την ποιοτική διασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  δ. Εισαγωγή νέας πολιτικής για τα φάρμακα.

  ε.  Καθορισμός των επιπέδων φροντίδας των ασθενών.

  στ.Ταξινόμηση των ασθενειών σε ομοειδείς διαγνωστικές ομάδες.

  ζ.  Καθορισμός προτύπων και επιπέδων ιδιωτικών κλινικών/νοσοκομείων και όλων των άλλων προμηθευτών.

  η. Ιατρική περίθαλψη των πολιτών της ΕΕ που βρίσκονται στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.408, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Όπως έχω πληροφορηθεί, οι εργασίες του ερευνητικού και εκπαιδευτικού ιδρύματος/προγράμματος “Υγεία του Παιδιού” δεν έχουν αρχίσει για την τρέχουσα σχολική χρονιά, λόγω της μη εξεύρεσης των απαραίτητων κονδυλίων.  Μέχρι και πέρυσι, πέραν του 50% των εσόδων αυτού του οργανισμού προερχόταν από κρατική χορηγία.  Ως εκ τούτου, τουλάχιστο για φέτος, παρατηρείται ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον τομέα της πρόληψης χρόνιων νοσημάτων φθοράς (λ.χ. της παιδικής παχυσαρκίας) σε παιδιά του δημοτικού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1.Το κράτος θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί το ίδρυμα “Υγεία του Παιδιού”;

2.Πώς αξιοποιούνται τα στοιχεία και οι μελέτες του ιδρύματος από το Υπουργείο Υγείας;

3.Ποιοι άλλοι φορείς, άτομα ή/και οργανισμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αξιοποιήσουν τα στοιχεία και τις μελέτες του εν λόγω προγράμματος;

4.Κατέχει το Υπουργείο Υγείας και άλλα στοιχεία στον τομέα αυτό (λ.χ. για την παιδική παχυσαρκία), πέραν αυτών που έχει περισυλλέξει το ίδρυμα “Υγεία του Παιδιού”;

5.Λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι οι σχολιατρικές υπηρεσίες του κράτους ήδη αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα, κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού, σε περίπτωση μη συνέχισης του προγράμματος, με ποιους τρόπους το κράτος θα έρθει να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί (έρευνα και πρόληψη);

6. Τι στοιχεία/έρευνες κατέχει το Υπουργείο Υγείας σε ό,τι αφορά τους ψυχοκοινωνικούς και διατροφικούς παράγοντες εκδήλωσης της παιδικής παχυσαρκίας στα παιδιά των δημοτικών σχολείων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.409, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Όπως με έχουν πληροφορήσει, οι διάφορες υπηρεσίες του κράτους δε δέχονται πιστοποιητικά που προέρχονται από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα.  Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεώνονται να εξασφαλίζουν πιστοποιητικά από ιατρούς του δημοσίου.  Αυτά αφορούν πιστοποιητικά ασθενείας, πιστοποιητικά υγείας για άτομα που απευθύνονται για εργοδότηση στις κρατικές υπηρεσίες κτλ.  Αυτή η πρακτική, εκτός του ότι αποτελεί και διάκριση εις βάρος των ιατρών του ιδιωτικού τομέα, προσθέτει ακόμη μεγαλύτερο φόρτο εργασίας στο ήδη βεβαρημένο πρόγραμμα των κρατικών νοσηλευτηρίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να αλλάξει την πρακτική αυτή, έτσι ώστε να δέχεται και πιστοποιητικά που εκδίδονται από ιδιώτες ιατρούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.410, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Υπάρχει αίτημα του δήμου Δερύνειας για καλύτερη αστυνόμευση και ανέγερση νέου αστυνομικού σταθμού στην περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1.Υπάρχουν σχέδια ενίσχυσης της αστυνόμευσης στη Δερύνεια;  Εάν ναι, πότε, πώς και σε ποιο βαθμό θα γίνει αυτό;

2.Σε ποια σημεία/περιοχές του δήμου ευρίσκονται οι υποψήφιοι χώροι για ανέγερση νέου αστυνομικού σταθμού;  Ποιος από αυτούς θεωρείται επικρατέστερος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.411, ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Όπως με έχουν πληροφορήσει, μία ομάδα δεκαοκτώ νοσηλευτών που έχουν προσληφθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως πρακτικοί νοσοκόμοι πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί στην κλίμακα Α5+3.  Όπως ισχυρίζονται οι εν λόγω νοσηλευτές/τριες, σε γραπτή τους επιστολή, άλλοι νοσηλευτές που δεν έχουν παρακολουθήσει μαθήματα αναβάθμισης (βοηθοί νοσοκόμοι) και οι οποίοι εκτελούν ακριβώς τα ίδια καθήκοντα με αυτούς έχουν πάρει, μετά από κάποια χρόνια, με γνώμονα μόνο την υπηρεσία τους, την κλίμακα Α8+1.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1.Ισχύουν οι ισχυρισμοί των εν λόγω νοσηλευτών/τριών για άνιση μεταχείριση;

2.Τι σχέδια υπάρχουν για επίλυση του προβλήματος και πότε αυτά θα υλοποιηθούν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.413, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Ως γνωστό, στο Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, καθώς και σε άλλα αγροτικά νοσοκομεία ανά το παγκύπριο, δεν υπάρχουν γιατροί όλων των ειδικοτήτων. Ακόμα και οι ειδικότητες που προσφέρονται δεν είναι επί τακτικής βάσεως. Ως εκ τούτου, πολλοί ασθενείς είτε αναγκάζονται να μεταβαίνουν σε αστικά κέντρα υγείας είτε περιμένουν για βδομάδες, μέχρις ότου τους επισκεφθεί κάποιος ειδικός γιατρός.

Το πρόβλημα αυτό απαμβλυνόταν κάπως, ιδιαίτερα για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, από το γεγονός ότι γιατροί με παρόμοιες ειδικότητες μπορούσαν να εκδώσουν συνταγές και για φάρμακα που αφορούν άλλες ειδικότητες. Έτσι, πολλοί ασθενείς μπορούσαν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στα γενικά νοσοκομεία των πόλεων.

Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα από ασθενείς που επισκέπτονται το Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, η πιο πάνω πρακτική έπαψε να εφαρμόζεται. Μετά από πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, οι γιατροί υποχρεούνται να δίδουν συνταγές για φάρμακα που αφορούν μόνο τη δική τους ειδικότητα.

Ως εκ τούτου, πολλοί ασθενείς από την επαρχία Αμμοχώστου, αλλά και από άλλες απομονωμένες περιοχές αναγκάζονται να μεταβούν σε αστικά νοσηλευτήρια, για να πάρουν φάρμακα, εφόσον ο/η γιατρός της ειδικότητας που αφορά την ασθένειά τους δεν επισκέπτεται το Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσους και ποιους περιορισμούς θέτει η εν λόγω εγκύκλιος στη συνταγογραφία φαρμάκων; Ποιο το αιτιολογικό/ανάγκη της;

2. Πόσοι ασθενείς επηρεάζονται και ποιες κατηγορίες/ομάδες ασθενών εξαιρούνται από αυτή την απαγόρευση;

Τι προτίθεται να πράξει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για να διευκολύνει ειδικές περιπτώσεις ασθενών που απλά χρειάζονται ανανέωση συνταγής φαρμάκων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.461, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σχετικά με την επιδιόρθωση/βελτίωση δρόμων στην κοινότητα Σωτήρας Αμμοχώστου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακριβή χρονοδιαγράμματα των εξής έργων:

1. Ασφαλτόστρωση του δρόμου από Αγία Νάπα προς Σωτήρα στη συμβολή του δρόμου Αγίας Θέκλας - υποστατικών Καρβουνάρη.

2. Βελτίωση των οδών Σωτήρος-Γρίβα Διγενή και Παραλιμνίου στη Σωτήρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.462, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για ένταξη του δρόμου Σωτήρας-Δερύνειας στο κύριο οδικό δίκτυο και βελτίωσή του με εξ ολοκλήρου κυβερνητική δαπάνη, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι σχεδιασμοί/έργα για την κατασκευή του δρόμου Σωτήρας-Δερύνειας και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το όλο έργο;

2. Πόσο υπολογίζεται ότι θα είναι το συνολικό κόστος του έργου και πόση θα είναι η συνεισφορά του κράτους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.463, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Πληροφορούμαι ότι υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για κατασκευή ποδηλατοδρόμου/πεζοδρόμου παρά το δρόμο Αγίας Θέκλας-Σωτήρας. Ο ποδηλατόδρομος/πεζόδρομος αυτός θα συνδέσει την παραλιακή περιοχή με την κοινότητα Σωτήρας, θα διευκολύνει τη διακίνηση και θα συμβάλει σημαντικά στην οικονομική/τουριστική αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκονται τα σχέδια/έργα κατασκευής του εν λόγω ποδηλατοδρόμου/πεζοδρόμου και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.464, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σχετικά με το δρόμο Δεκέλειας-Πρωταρά, ο υπηρεσιακός δρόμος από τον κόμβο Λιοπετρίου μέχρι τον κόμβο Αγίας Θέκλας χωρίζεται στα εξής δύο σκέλη:

1. Κόμβος Λιοπετρίου - Ισόπεδος κόμβος Σωτήρας.

2. Ισόπεδος κόμβος Σωτήρας - Ανισόπεδος κόμβος Αγίας Θέκλας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα έργα κατασκευής των δύο σκελών του πιο πάνω δρόμου και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.465, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για κατασκευή υπόγειας ή υπέργειας διάβασης με αριστερόστροφες εξόδους μεταξύ της γέφυρας Λιοπετρίου και της εξόδου προς Σωτήρα (στο ύψος του Αγίου Στάθη).

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να προχωρήσει στην κατασκευή των εν λόγω διαβάσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.466, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για ανάληψη από το αρμόδιο υπουργείο της αποπληρωμής του δανείου, ύψους £1.130.000, που σύναψε το κοινοτικό συμβούλιο από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα για την κατασκευή του δρόμου-άξονα κατά μήκος της παραλιακής περιοχής Σωτήρας.

Παρ’ όλο που το έργο έγινε για να συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της παραλιακής περιοχής Σωτήρας, ουσιαστικά ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί μόνο την κυκλοφορία προς την Αγία Νάπα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να καλύψει τις δόσεις που ήδη έχει καταβάλει το κοινοτικό συμβούλιο και να αναλάβει εξ ολοκλήρου την αποπληρωμή του εν λόγω δανείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.467, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν και πότε προτίθεται να ενισχύσει οικονομικά το κοινοτικό συμβούλιο Σωτήρας στην προσπάθειά του για δημιουργία μουσείου λαϊκής κληρονομιάς και πολιτισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.468, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για αναβάθμιση/εξωραϊσμό και δημιουργία παραλίας στο βραχώδες παραλιακό μέτωπο της κοινότητας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν και πότε προτίθεται να εντάξει την παραλία Σωτήρας στο πιλοτικό πρόγραμμα που προωθείται από το κράτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.469, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για δημιουργία κολυμβητηρίου ολυμπιακών προδιαγραφών από το κράτος.

Σχετικό αίτημα υποβλήθηκε από το συμβούλιο προς το γενικό διευθυντή του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) στις 27 Ιανουαρίου 2000. Ο ΚΟΑ απάντησε γραπτώς στις 14 Φεβρουαρίου 2002 και ανέφερε ότι ο χώρος που επιλέχτηκε είναι ικανοποιητικός.

Εν τω μεταξύ, το κοινοτικό συμβούλιο υπέβαλε αίτηση προς το γενικό διευθυντή του Κτηματολογίου για παραχώρηση του χώρου (Αρ. Φακ.: Α.Δ.Χ. 81/2000).

Στις 25 Ιανουαρίου 2001 υπεβλήθη σχετικό αίτημα και προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ώστε να ληφθεί και η πολιτική απόφαση από το κράτος.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν και πότε προτίθεται να δημιουργήσει κολυμβητήριο ολυμπιακών προδιαγραφών στην κοινότητα Σωτήρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.470, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Όπως έχω πληροφορηθεί, το κοινοτικό συμβούλιο Σωτήρας εξασφάλισε άδεια για επιδιόρθωση του κοινοτικού γηπέδου (Αρ. Φακ.: Β10/2003). Το διοικητικό συμβούλιο του ΚΟΑ ενέκρινε και τη διάθεση του αναγκαίου ποσού για τις επιδιορθώσεις.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αν και πότε προτίθεται να παραχωρήσει το ποσό που απαιτείται, για να γίνουν το συντομότερο οι επιδιορθώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.471, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας Αμμοχώστου για ανέγερση κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών.

Ήδη έχει παρθεί απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τον ΚΟΑ για ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Σωτήρα. Συμφωνήθηκε όπως αυτή ανεγερθεί στο Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι διαδικασίες/έργα ολοκλήρωσης των εργασιών ανέγερσης της κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών στη Σωτήρα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.472, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σε ό,τι αφορά την ανέγερση του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας Αμμοχώστου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του όλου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.473, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας Αμμοχώστου για δημιουργία πολιτιστικού κέντρου-βιβλιοθήκης κτλ. στην κοινότητα.

Ήδη έχει συμπεριληφθεί στους κρατικούς προϋπολογισμούς του 2004 κονδύλι ύψους £52.000 για την ανέγερσή του.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακριβή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του όλου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.474, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Στο άρθρο 3 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρεται ρητά ότι οι επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας είναι η ελληνική και η τουρκική. Η Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω και της εκκρεμότητας του εθνικού μας ζητήματος, εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με επίσημη γλώσσα την ελληνική.

Παρά ταύτα, το σημερινό επίσημο κράτος, προφανώς διακατεχόμενο από αγγλολαγνεία ή/και ελληνοφοβία, έρχεται να υποβαθμίσει την ελληνική γλώσσα με προκλητικούς και απαράδεκτους τρόπους. Εμφανές και κραυγαλέο παράδειγμα τούτου, το οποίο βιώνει καθημερινά ο κάθε Κύπριος πολίτης, είναι η χρήση αγγλικών/λατινικών χαρακτήρων για αναγραφή ελληνικών λέξεων στις πινακίδες τροχαίας/οδικής κυκλοφορίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Γιατί χρησιμοποιούνται αγγλικοί/λατινικοί χαρακτήρες για την αναγραφή ελληνικών λέξεων σε πινακίδες της τροχαίας; Πότε και από ποιους λήφθηκε αυτή η απόφαση;

2. Πού αλλού και για ποιους λόγους το κράτος χρησιμοποιεί την αγγλική ή/και άλλες γλώσσες, αντί των επίσημων γλωσσών της Δημοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται από το σύνταγμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.496, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Όπως έχω πληροφορηθεί από το Σύνδεσμο Στήριξης Νεφροπαθών Λάρνακας-Αμμοχώστου, υπάρχει επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρονται στους νεφροπαθείς που επισκέπτονται το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Τα κυριότερα αιτήματα του συνδέσμου είναι τα ακόλουθα:

1. Μετακίνηση του μηχανοστασίου, έτσι ώστε ο χώρος να απελευθερωθεί και να αποδοθεί για κλινική χρήση.

2. Αύξηση των σταθμών αιμοκάθαρσης.

3. Πρόσληψη τέταρτου γιατρού.

4. Επιστροφή του δρ Αναστασιάδη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να ικανοποιήσει τα πιο πάνω αιτήματα του Συνδέσμου Στήριξης Νεφροπαθών Λάρνακας-Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.498, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το εάν, πώς και πότε προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα των τετρακόσιων περίπου πρακτικών νοσοκόμων για ταχύρρυθμη εκπαίδευσή τους, ώστε να αναβαθμιστούν σε νοσηλεύτριες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.538, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Όπως έχω πληροφορηθεί, το ύψος του ενοικίου που έχει καθορισθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την κρατική γη που προορίζεται για δημιουργία γηπέδου γκολφ στην ελεύθερη Αμμόχωστο ανέρχεται στις £111.000 (4% επί της αναθεωρημένης αγοραίας αξίας της γης, που είναι £2.770.000). Σημειωτέον ότι σύμφωνα με σχετική εκτίμηση που διενεργήθηκε από ιδιώτες εκτιμητές υπολογίζεται ότι η αγοραία αξία της εμπλεκόμενης γης είναι πολύ χαμηλότερη.

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, η ανάληψη του όλου έργου από ιδιωτική επενδυτική εταιρεία ενδεχομένως να είναι ασύμφορη, αν όχι και ζημιογόνα. Ως εκ τούτου, ελλοχεύει ορατός κίνδυνος μη υλοποίησης του έργου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε περίπτωση που δεν αναληφθεί οιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία, τι σκοπεύει να πράξει το κράτος, για να επιτύχει την υλοποίηση του έργου;

2. Υπάρχει ενδεχόμενο επανεκτίμησης του προτεινόμενου ενοικίου, έτσι ώστε και η επένδυση για δημιουργία του γηπέδου γκολφ να καταστεί βιώσιμη και κερδοφόρα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.539, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Στις τουριστικές περιοχές της ελεύθερης Αμμοχώστου, αλλά και ολόκληρης της Κύπρου, χιλιάδες τουρίστες παρενοχλούνται καθημερινά από εκατοντάδες κράχτες. Λόγω της ελλιπούς επιβολής του νόμου, οι διάφοροι κράχτες εισέρχονται ακόμα και μέσα στα διαμερίσματα όπου διαμένουν οι τουρίστες. Ως εκ τούτου, δημιουργείται μια πολύ αρνητική εικόνα για το τουριστικό προϊόν της Κύπρου.

Από τις 15 Μαρτίου 2002 το αδίκημα της άγρας πελατών/κραχτισμού ρυθμίζεται εξώδικα και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους £50. Παρά ταύτα, λόγω της αδυναμίας απόδειξης του σοβαρού αυτού αδικήματος, κανένας παραβάτης δεν έχει προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με γραπτή πληροφόρηση που είχα από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (12 Δεκεμβρίου 2002), ο Επίτροπος Νομοθεσίας ετοίμασε σχετικό νομοσχέδιο το οποίο ευρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για νομοτεχνικό έλεγχο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πότε υπολογίζεται ότι το νομοσχέδιο που ρυθμίζει το πρόβλημα της άγρας πελατών θα είναι έτοιμο, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων;

2. Δίδεται εξουσιοδότηση στις τοπικές αρχές (λ.χ. δημοτική αστυνομία), είτε μέσω του υφιστάμενου άρθρου του ποινικού κώδικα είτε μέσω της υπό επεξεργασία νομοθεσίας, για αντιμετώπιση του προβλήματος σε τοπικό επίπεδο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.540, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται η διαδικασία εκπόνησης πολεοδομικού σχεδίου για το δήμο Αγίας Νάπας και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.541, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Όπως έχω πληροφορηθεί, από το Μάιο του 2004 τα τέλη προσγείωσης στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου πρόκειται να εξομοιωθούν. Έτσι, η κατάργηση των δυσμενών διακρίσεων σε βάρος του αεροδρομίου Λάρνακας θα βοηθήσει άμεσα και στην τουριστική ανάπτυξη των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια τέλη θα ισχύουν στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από το Μάιο του 2004;

2. Σε περίπτωση που το ένα εκ των δύο αεροδρομίων καθορισθεί ως επαρχιακό-περιφερειακό (regional), μπορεί σε αυτό να ισχύσουν διαφορετικά τέλη;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.542, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Όπως με έχουν πληροφορήσει, η Υγειονομική Υπηρεσία Αμμοχώστου αδυνατεί να αντεπεξέλθει στον αυξημένο φόρτο εργασίας της. Ως εκ τούτου, οι διάφοροι επαγγελματίες, καταναλωτές και το κοινό της ελεύθερης Αμμοχώστου δεν εξυπηρετούνται επαρκώς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι υγειονομικοί επιθεωρητές είναι τοποθετημένοι στην επαρχία Αμμοχώστου;

2. Πόσα και τι είδους υποστατικά-επιχειρήσεις καλούνται να επιθεωρήσουν οι υγειονομικοί επιθεωρητές της επαρχίας Αμμοχώστου;

3. Σε πόσες επιθεωρήσεις (κατά μέσον όρο) το χρόνο προβαίνει ένας υγειονομικός επιθεωρητής;

4. Υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια ενίσχυσης του προσωπικού της Υγειονομικής Υπηρεσίας Αμμοχώστου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.543, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σε πρόσφατη συνάντηση που είχα με την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής πληροφορήθηκα ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου αδυνατούν να εξασφαλίσουν τελική έγκριση άδειας οικοδομής ή/και αλλαγής χρήσης, παρ’ όλο που τα δικά τους υποστατικά πληρούν όλες τις προδιαγραφές της νομοθεσίας. Ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ούτε και τελική άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας.

Το πρόβλημα φαίνεται να πηγάζει από το γεγονός ότι οι διάφορες αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας/οικοδομής ή αλλαγής χρήσης των υφιστάμενων κέντρων αναψυχής είναι υπό την αίρεση/έγκριση των ιδιοκτητών ή/και συνιδιοκτητών είτε του εμπλεκόμενου τεμαχίου γης όπου βρίσκεται κάποιο κέντρο είτε άλλων παρακείμενων καταστημάτων/επιχειρήσεων που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο. Αποτέλεσμα τούτου είναι, όταν ο ιδιοκτήτης της γης ή κάποιος ιδιοκτήτης παρακείμενου καταστήματος/επιχείρησης που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο δεν εγκρίνει την έκδοση άδειας είτε παρανομεί ή έχει άλλες διαφορές με το κράτος, ο ενδιαφερόμενος, παρά το ότι το υποστατικό του ιδίου πληρεί όλες τις πρόνοιες του νόμου, να μην μπορεί να εξασφαλίσει άδεια οικοδομής/λειτουργίας ή/και αλλαγής χρήσης. Κατ’ επέκταση, δεν μπορεί να πάρει ούτε και τη σχετική άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας.

Οι διαφορές και οι εκκρεμότητες που έχουν οι ιδιοκτήτες και συνιδιοκτήτες γης και κτιρίων ή/και καταστημάτων με το Τμήμα Πολεοδομίας, Κτηματολογίου ή/και άλλων υπηρεσιών του κράτους απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να διευθετηθούν. Εν τω μεταξύ, οι ιδιοκτήτες υφιστάμενων κέντρων αναψυχής έχουν όλη την καλή διάθεση να συμμορφωθούν, και αυτό πράττουν, με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Παρά ταύτα, οι κατά τα άλλα νόμιμοι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής δεν μπορούν να εξασφαλίσουν όλες τις σχετικές άδειες εξ υπαιτιότητας κάποιων άλλων, με αποτέλεσμα να καταγγέλλονται καθημερινά και να οδηγούνται σε οικονομικό μαρασμό.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Εάν και εφόσον τα υφιστάμενα κέντρα αναψυχής πληρούν τις πρόνοιες του νόμου, ως αυτοτελείς επιχειρήσεις, υπάρχει ενδεχόμενο οι αιτήσεις τους να εξετάζονται ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και διαφωνίες έχουν άλλοι ιδιοκτήτες ή/και συνιδιοκτήτες είτε της γης είτε παρακείμενου καταστήματος που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο;

2. Μπορεί να απλοποιηθεί περαιτέρω η διαδικασία εξέτασης/έκδοσης αδειών λειτουργίας, έτσι ώστε τα υφιστάμενα κέντρα αναψυχής να μπορέσουν να εξασφαλίσουν άμεσα την αναγκαία άδεια λειτουργίας;

3. Μπορεί η άδεια λειτουργίας να εκδίδεται για χρονικό διάστημα πέραν του ενός έτους;

4. Ενόψει και της επικείμενης τουριστικής σεζόν υπάρχουν οποιαδήποτε σχέδια από το κράτος για άμεση επίλυση του εν λόγω προβλήματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.544, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σε ό,τι αφορά την οικονομική ενίσχυση από το κράτος του τουριστικού προϊόντος των διάφορων επαρχιών, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσα χρήματα δόθηκαν για το σκοπό αυτό στην κάθε επαρχία ξεχωριστά για τα έτη 1990-2003;

2. Ποια ποσά υπολογίζεται ότι θα δαπανηθούν για προβολή/διαφήμιση για κάθε επαρχία ξεχωριστά εντός του 2004;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.545, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία μαρίνας στην Αγία Νάπα, πληροφορήθηκα ότι υπάρχει μόνο ένας ιδιώτης προσφοροδότης. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού φαίνεται να προβληματίζεται σοβαρά για τη βιωσιμότητα του όλου έργου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πού ευρίσκεται η όλη διαδικασία υλοποίησης του εν λόγω έργου και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί;

2. Σε περίπτωση που σταματήσει η ακολουθούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία, ποιοι εναλλακτικοί σχεδιασμοί υπάρχουν για υλοποίηση του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.546, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων ισχυρίζεται ότι, όπως εφαρμόζεται σήμερα ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος, υπερπροστατεύεται ο ενοικιαστής σε βάρος του ιδιοκτήτη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν οιαδήποτε σχέδια τροποποίησης του περί Ενοικιοστασίου Νόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.607, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Όπως έχω πληροφορηθεί, για άλλη μια τουριστική περίοδο η Αγία Νάπα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα αστυνόμευσης. Επαρκής αστυνόμευση σε μια τουριστική περιοχή όπως την Αγία Νάπα θα βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό στη μείωση της εγκληματικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών. Επίσης, θα συμβάλει στο μέγιστο δυνατό στην καταπολέμηση προβλημάτων όπως ο “κραχτισμός”, η ηχορρύπανση και η παραβίαση ωραρίου λειτουργίας από κέντρα αναψυχής. Τα όποια μέτρα πάρθηκαν στην αρχή της τουριστικής περιόδου δεν είναι αρκετά και, όπως μας τόνισε μέλος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Αμμοχώστου, για την πάταξη της ηχορρύπανσης, του “κραχτισμού” και της παραβίασης ωραρίων από κέντρα αναψυχής χρειάζονται έμπειροι αστυνομικοί οι οποίοι να γνωρίζουν την περιοχή.

Καλύτερη αστυνόμευση θα συμβάλει στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των τουριστών και, κατά συνέπεια, θα επιδράσει θετικά στην προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων να προβάλουν την περιοχή ως έναν ασφαλή τουριστικό προορισμό.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχουν σχέδια άμεσης ενίσχυσης της αστυνόμευσης στην Αγία Νάπα; Εάν ναι, πότε, πώς και σε ποιο βαθμό θα γίνει αυτό;

2. Επειδή το πρόβλημα αστυνόμευσης στην Αγία Νάπα παρατηρείται κάθε χρόνο και ειδικότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει κάποιος μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, ούτως ώστε το πρόβλημα ανεπαρκούς αστυνόμευσης να καλυφθεί πάνω σε μόνιμη βάση ή, εάν υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της αστυνομικής δύναμης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, ούτως ώστε αυτό να γίνεται άμεσα, έγκαιρα και με αποτελεσματικότητα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.633, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σε απάντηση, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2004, του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πεύκιου Γεωργιάδη αναφορικά με την ανέγερση κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών στη Σωτήρα και του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας αναφέρονται τα ακόλουθα:

“Έχουν ήδη ετοιμαστεί προσχέδια και αναμένεται η ετοιμασία τελικών σχεδίων και εγγράφων για προκήρυξη προσφορών μέχρι τον Ιούλιο του 2004 για την ανέγερση στον ίδιο χώρο του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας και της αίθουσας πολλαπλής χρήσης, η οποία θα περιλαμβάνει γήπεδο καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας.”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχουν όντως προκηρυχθεί οι προσφορές για την ανέγερση του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας και της αίθουσας πολλαπλής χρήσης στη Σωτήρα;

2. Πότε υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν και θα υλοποιηθούν τα έργα κατασκευής των δύο έργων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.634, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σε επιστολή μου ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2004 έχω αναφέρει ότι, σχετικά με πληροφορίες που είχα, το ύψος του ενοικίου που είχε καθοριστεί από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την κρατική γη που προορίζεται για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ στην ελεύθερη Αμμόχωστο ανερχόταν στις £111.000 (4% επί της αναθεωρημένης αγοραίας αξίας της γης, που είναι £2.770.000). Σημειωτέον ότι ανάλογη εκτίμηση, που εκπονήθηκε από ιδιώτες εκτιμητές, υπολογίζει ότι το κόστος της αγοραίας αξίας της εμπλεκόμενης γης είναι πολύ χαμηλότερο.

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, η ανάληψη του όλου έργου από ιδιωτική επενδυτική εταιρεία ενδεχομένως να είναι ασύμφορη, αν όχι και ζημιογόνος. Ως εκ τούτου, ελλοχεύει ο κίνδυνος της μη υλοποίησης του έργου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το όλο έργο θα αναλαμβανόταν από τον ΚΟΑ ως έργο αθλητικής υποδομής, με την προοπτική, μετά την ολοκλήρωσή του, να ενοικιαστεί σε ιδιωτική εταιρεία.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε περίπτωση που όντως ο ΚΟΑ αναλάβει την εκτέλεση του όλου έργου, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη διαδικασία δημιουργίας γηπέδων γκολφ στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου;

2. Σε περίπτωση που η όλη διαδικασία δεν αναληφθεί από τον ΚΟΑ, αλλά ούτε και από κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία λόγω του υψηλού κόστους, τι σκοπεύει να πράξει το κράτος, για να επιτύχει την υλοποίηση του έργου;

3. Υπάρχει ενδεχόμενο επανεκτίμησης του προτεινόμενου ενοικίου, έτσι ώστε η επένδυση για τη δημιουργία των γηπέδων γκολφ να καταστεί βιώσιμη;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.635, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Αναφορικά με την κατασκευή υπόγειας ή υπέργειας διάβασης με αριστερόστροφες κινήσεις μεταξύ της γέφυρας Λιοπετρίου και της εξόδου προς τη Σωτήρα (στο ύψος του Αγίου Στάθη), σε απάντησή του, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2004, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ανέφερε τα ακόλουθα:

“Κατόπιν αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ενέκρινε την κατασκευή υπέργειας διάβασης στη χιλιομετρική θέση 25+100 στον αυτοκινητόδρομο Δεκέλειας-Πρωταρά, στα πλαίσια αντισταθμιστικών μέτρων για την αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου με ταυτόχρονη κατάργηση της υφιστάμενης εισόδου και εξόδου. Το έργο περιλήφθηκε, μεταξύ άλλων, στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου για αξιολόγηση από το Γραφείο Προγραμματισμού. Αναμένεται η σχετική έγκριση του εν λόγω γραφείου για προώθηση του έργου.”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Το έργο έχει εγκριθεί από το εν λόγω γραφείο για προώθησή του; Αν δεν έχει εγκριθεί, πότε αναμένεται η έγκρισή του;

2. Σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι σχεδιασμοί/έργα για την κατασκευή της εν λόγω υπέργειας διάβασης στον αυτοκινητόδρομο Δεκέλειας-Πρωταρά και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το όλο έργο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.636, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σε ό,τι αφορά το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για ένταξη του δρόμου Σωτήρας-Δερύνειας στο κύριο οδικό δίκτυο και βελτίωσή του με εξ ολοκλήρου κυβερνητική δαπάνη, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι σχεδιασμοί/έργα για την κατασκευή του δρόμου Σωτήρας-Δερύνειας και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το όλο έργο;

2. Πόσο υπολογίζεται ότι θα είναι το συνολικό κόστος του έργου και πόση θα είναι η συνεισφορά του κράτους;

Επίσης, μετά από παράκληση του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως επισπεύσει την όλη διαδικασία και συμπεριλάβει το όλο έργο στο κύριο οδικό δίκτυο για βελτίωσή του με εξ ολοκλήρου κυβερνητική δαπάνη για τους εξής λόγους:

1. Με τη λειτουργία του γυμνασίου έχει αυξηθεί κατακόρυφα η κυκλοφορία του δρόμου.

2. Με την ολοκλήρωση του δρόμου Σωτήρας-Αγίας Θέκλας, ο δρόμος Σωτήρας-Δερύνειας λειτουργεί και ως δρόμος πρόσβασης της Δερύνειας προς τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου.

3. Σε περίπτωση επίλυσης του εθνικού μας προβλήματος και επιστροφής της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου, ο δρόμος Σωτήρας-Δερύνειας θα λειτουργήσει και ως δρόμος πρόσβασης από τις γύρω κοινότητες και τον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου προς την πόλη της Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.637, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας για ανάληψη της αποπληρωμής δανείου ύψους £1.130.000 από την κυβέρνηση για την κατασκευή του δρόμου-άξονα κατά μήκος της παραλιακής περιοχής Σωτήρας, το Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με απαντητική επιστολή του επάρχου Αμμοχώστου, μεταξύ άλλων αναφέρει τα ακόλουθα:

“Το αίτημα τέθηκε και κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών στη Σωτήρα, στις 17 Ιουνίου 2003, και δόθηκε η υπόσχεση ότι το αίτημα θα διαβιβαστεί στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, με εισήγηση να εξευρεθούν τρόποι ικανοποίησής του, αφού είναι παραδεκτό ότι ο δρόμος αυτός εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο την περιοχή Αγίας Νάπας.”.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο δρόμος αυτός κατασκευάστηκε ως πολεοδομικό έργο με τη συνεισφορά του κοινοτικού συμβουλίου Σωτήρας να καθορίζεται στο 25% και του κράτους στο 75%.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προτίθεται να καλύψει τις δόσεις που έχει ήδη καταβάλει το κοινοτικό συμβούλιο και να αναλάβει εξ ολοκλήρου την αποπληρωμή του δανείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.647, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Ενώ αναμενόταν η αναβάθμιση της γναθοχειρουργικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για εξυπηρέτηση των ασθενών των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου, έχω πληροφορηθεί τη διακοπή της λειτουργίας της εν λόγω κλινικής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους αποφασίστηκε η διακοπή της λειτουργίας της γναθοχειρουργικής κλινικής στη Λεμεσό;

2. Τι είδους γναθοχειρουργικές υπηρεσίες και με ποιους τρόπους αυτές θα παρέχονται στους ασθενείς των δύο επαρχιών που έχουν ανάγκη τη γναθοχειρουργική κλινική;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.648, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι αναμένεται να συμβάλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην επαρχία Αμμοχώστου. Είναι ένα έργο το οποίο για χρόνια τώρα ζητά η Αμμόχωστος. Σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπάρχει, η αποπεράτωση του νοσοκομείου τοποθετούνταν χρονικά τον Ιούνιο του 2004.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε τοποθετείται χρονικά η αποπεράτωση του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.097, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα από μέλη του δημοτικού συμβουλίου Παραλιμνίου, παρατηρείται καθυστέρηση στη διεκπεραίωση διάφορων έργων που αφορούν άμεσα το οδικό δίκτυο του δήμου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία διεκπεραίωσης/ικανοποίησης των εξής έργων/αιτημάτων του δήμου:

1. Ανακατασκευή και αναβάθμιση της λεωφόρου 1ης Απριλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρ’ όλο που έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι σχεδιασμοί, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έναρξη και διεκπεραίωση του όλου έργου.

2. Αναβάθμιση του δρόμου Σωτήρας-Παραλιμνίου.

3. Βελτίωση της λεωφόρου Κάππαρη (του παραλιακού δρόμου Παραλιμνίου), που αρχίζει με τον κυκλικό κυκλοφοριακό κόμβο στην περιοχή Αγίας Τριάδας στον Πρωταρά, καταλήγει στα όρια του δήμου Δερύνειας και προορίζεται να επεκταθεί μέχρι τη λεωφόρο Κένεντι στην Αμμόχωστο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.099, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σχετικά με τον υπό ανέγερση προσφυγικό συνοικισμό Ορμίδειας, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο ευρίσκεται το όλο έργο και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί η ανέγερση και θα γίνει η τελική παράδοση των νέων οικιών του προσφυγικού συνοικισμού Ορμίδειας στους πρόσφυγες;

2. Προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει στην τιτλοποίηση των προαναφερθεισών οικιών στους κατοίκους τους και, εάν ναι, πότε αναμένεται η τιτλοποίηση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.100, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα υπάρχει αίτημα της κοινότητας Ξυλοτύμβου όπως το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επιδοτήσει τη μεταφορά των μαθητών της κοινότητας προς και από το Γυμνάσιο Ξυλοτύμβου. Το εν λόγω γυμνάσιο βρίσκεται ενδιάμεσα των χωριών Ξυλοτύμβου και Ορμίδειας και η μεταφορά των μαθητών μπορεί να γίνει με τη χρήση λεωφορείων ή αυτοκινήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταφορά των μαθητών από την κοινότητα της Ορμίδειας, η οποία απέχει την ίδια απόσταση από το εν λόγω γυμνάσιο, επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ορθώς. Επομένως, το αίτημα των κατοίκων της κοινότητας Ξυλοτύμβου είναι όπως το εν λόγω υπουργείο περιλάβει στο πρόγραμμα επιδότησης μεταφοράς μαθητών στα σχολεία και τη μεταφορά των μαθητών από την κοινότητα Ξυλοτύμβου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην επιδότηση της μεταφοράς των μαθητών της εν λόγω κοινότητας προς και από το Γυμνάσιο Ξυλοτύμβου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.101, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σχετικά με τη δημιουργία μονάδας υγειονομικής ταφής απορριμμάτων για τις επαρχίες Αμμοχώστου και Λάρνακας, σε απάντηση ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2004, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε τα ακόλουθα:

“Το Υπουργικό Συμβούλιο, με την απόφασή του με αρ. 56.043, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2002, ενέκρινε τη δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και δύο διαμετακομιστικών σταθμών για τις επαρχίες Αμμοχώστου και Λάρνακας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ήδη ζητήσει προσφορές για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από ιδιωτικούς οίκους για την ετοιμασία χωροθετικής, περιβαλλοντικής και τεχνοοικονομικής μελέτης αναφορικά με την τοποθεσία του ΧΥΤΑ και των δύο διαμετακομιστικών σταθμών, καθώς και την ετοιμασία εγγράφων και τεχνικών προδιαγραφών για τη δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για κατασκευή των εν λόγω έργων.”.

Η διαδικασία προκήρυξης προσφορών για κατασκευή του ΧΥΤΑ και των δύο σταθμών υπολογιζόταν να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2003 και αναμενόταν ότι στις αρχές του 2004 θα άρχιζαν οι κατασκευαστικές εργασίες.

Σε δημοσιογραφικό δημοσίευμα, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2004, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ανδρέας Χρίστου ανέφερε ότι η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων θα δημιουργηθεί στην περιοχή του χωριού Κόσση, ότι πολύ σύντομα θα ζητηθούν προσφορές από μελετητές και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλει τόσο στη χρηματοδότηση της μελέτης όσο και στη χρηματοδότηση της κατασκευής του εν λόγω έργου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι διαδικασίες για δημιουργία μονάδας υγειονομικής επεξεργασίας απορριμμάτων για τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου στην περιοχή του χωριού Κόσση και πότε υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν και θα ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικές εργασίες του εν λόγω έργου;

2. Η επιβράδυνση που παρατηρείται θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση του όλου έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.124, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σχετικά με την ανέγερση του Γυμνασίου Λιοπετρίου, σε απάντησή του, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2003, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πεύκιος Γεωργιάδης ανέφερε τα ακόλουθα:

“Στο παρόν στάδιο η διαδικασία βρίσκεται στην ολοκλήρωση των τελικών αρχιτεκτονικών σχεδίων και των δελτίων ποσοτήτων. Τον επόμενο μήνα (Ιούνιος 2003) αναμένεται να συμπληρωθούν τα έγγραφα των προσφορών και να προκηρυχθούν οι προσφορές. Το όλο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2005 και το σχολείο να λειτουργήσει τη σχολική χρονικά 2005-2006”.

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχα από το κοινοτικό συμβούλιο Λιοπετρίου, παρατηρείται καθυστέρηση στην έναρξη των εργασιών για την ανέγερση του εν λόγω σχολείου και πιο συγκεκριμένα στην έγκριση της απαιτούμενης δαπάνης από το Γραφείο Προγραμματισμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι διαδικασίες για την ανέγερση του Γυμνασίου Λιοπετρίου;

2. Πότε υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν και θα ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικές εργασίες του εν λόγω έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.148, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Παρ’ όλες τις υποσχέσεις, τόσο γραπτές όσο και προφορικές, των αρμόδιων κυβερνητικών τμημάτων, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση όσον αφορά το θέμα της αξιοποίησης της περιοχής του ποταμού Λιοπετρίου.

Σχετικά με το εν λόγω θέμα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο ευρίσκεται το θέμα των ανταλλαγών ιδιωτικών και εκκλησιαστικών κτημάτων που αναμενόταν να προωθηθεί στις αρχές του 2004;

2. Ολοκληρώθηκε ή, αν όχι, σε ποιο στάδιο ευρίσκεται η μελέτη για αξιοποίηση και τοπιοτέχνηση της περιοχής;

3. Πότε υπολογίζεται να αρχίσουν οι διαδικασίες υλοποίησης της εν λόγω μελέτης;

4. Σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι διαδικασίες βελτίωσης από το Τμήμα Αλιείας του αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή και προτίθεται το εν λόγω τμήμα να καλύψει την απαιτούμενη δαπάνη;

5. Πόσο υπολογίζεται ότι θα είναι το κόστος του όλου έργου; Υπάρχει απόφαση το έργο να θεωρηθεί πολεοδομικό και ποιο μέρος του κόστους θα επωμισθεί το κράτος;

6. Πότε υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν και θα ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες κατασκευαστικές εργασίες (δρόμοι, τηλεφωνικό και ηλεκτρικό δίκτυο, υδατοπρομήθεια κ.λπ.) του εν λόγω έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.225, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Δερύνειας και μετά από πληροφόρηση που είχα από μέλη του δημοτικού συμβουλίου Δερύνειας διαπίστωσα ότι παρατηρείται καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της ανακατασκευής και αναβάθμισης της λεωφόρου Αμμοχώστου και της οδού Ελευθερίας. Η καθυστέρηση των εν λόγω έργων οφείλεται στην εμπλοκή των έργων του αποχετευτικού και στην από κοινού εκτέλεσή τους.

Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα, σε συνεδρία, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2004, μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών, του δημάρχου Δερύνειας, μελών του δημοτικού συμβουλίου Δερύνειας, του επάρχου Αμμοχώστου, καθώς και εκπροσώπων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Αναπτύξεων Υδάτων, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ανέφερε ότι, εφόσον το ρυθμιστικό και τα κατασκευαστικά σχέδια είναι έτοιμα, είναι πιθανόν, εάν υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός από το Τμήμα Δημοσίων Έργων και εάν ξεπεραστούν κάποια προβλήματα, μέχρι το τέλος του 2004 να προκηρυχθούν οι προσφορές. Τα προβλήματα στα οποία αναφερόταν ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως αφορούσαν το θέμα της μελέτης για τα έργα αποχέτευσης και το θέμα της μετάφρασης των όρων προσφορών στην ελληνική γλώσσα.

Σε συνέχεια της εν λόγω συνεδρίας για τα έργα της λεωφόρου Αμμοχώστου και της οδού Ελευθερίας, στις 5 Απριλίου 2004, αναφέρθηκε ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων αδυνατούσε λόγω φόρτου εργασίας να σχεδιάσει τα δίκτυα ύδρευσης και ως εκ τούτου θα απευθυνόταν σε ιδιώτες μελετητές. Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Δημοσίων Έργων ανέφερε ότι εκκρεμεί η ενσωμάτωση στα κατασκευαστικά σχέδια των εν λόγω έργων των σχεδίων του αποχετευτικού και τόνισε ότι το τμήμα του δε διαθέτει ούτε συνεργεία, αλλά ούτε και τις γνώσεις για εγκατάσταση των αγωγών αποχέτευσης. Τέλος αποφασίστηκε όπως το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προκηρύξει προσφορές για τη μετάφραση των όρων προσφοράς στην ελληνική γλώσσα και όπως ο έπαρχος Αμμοχώστου αναλάβει συντονιστικά να δει τα αρμόδια τμήματα, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Κατά συνέπεια, η εμπλοκή του αποχετευτικού στην ανακατασκευή και αναβάθμιση της λεωφόρου Αμμοχώστου και της οδού Ελευθερίας απαιτεί ένα πιο αποτελεσματικό και ουσιαστικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων, όχι μόνο για επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των εν λόγω έργων, αλλά και για μια πιο ομαλή, ασφαλή και όσο το δυνατό λιγότερη ταλαιπωρία του κοινού κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο ξεπεράστηκαν τα προβλήματα όσον αφορά το θέμα της μελέτης των έργων αποχέτευσης, καθώς και το θέμα της μετάφρασης των όρων προσφορών στην ελληνική γλώσσα.

2. Εάν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ανέλαβε να σχεδιάσει τα δίκτυα ύδρευσης ή εάν λόγω φόρτου εργασίας αποτάθηκε σε ιδιώτες μελετητές.

3. Κατά πόσο διευθετήθηκε η ενσωμάτωση στα κατασκευαστικά σχέδια των σχεδίων του αποχετευτικού.

4. Εάν έγιναν κάποιοι σχεδιασμοί για την εγκατάσταση των αγωγών αποχέτευσης, εφόσον το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανέφερε ότι δε διαθέτει ούτε τα συνεργεία, αλλά ούτε και τις γνώσεις για εγκατάσταση των αγωγών αποχέτευσης.

5. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχεδιασμοί/έργα για την ανακατασκευή και αναβάθμιση της λεωφόρου Αμμοχώστου και της οδού Ελευθερίας και πότε υπολογίζεται η ολοκλήρωση των έργων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.226, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην ακριτική κοινότητα Αχερίτου παρατήρησα μια άνευ προηγουμένου οχληρία και παραβατικότητα. Νεαροί αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα κατά τη διάρκεια της νύχτας σε κεντρικούς δρόμους με τα μοτοποδήλατα, τις αγωνιστικές μοτοσικλέτες ή ακόμη και με τα αυτοκίνητά τους, αναστατώνοντας ολόκληρη την κοινότητα. Με τη δραστηριότητά τους αυτή όχι μόνο θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους, αλλά προκαλούν και ανησυχία στους κατοίκους.

Επιπρόσθετα, η μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης προς και από τα κατεχόμενα, καθώς και ο ανεπαρκής έλεγχος στο οδόφραγμα έχουν ως συνέπεια την αύξηση του αριθμού τόσο των ατόμων που επιδίδονται στο λαθρεμπόριο όσο και των εγκληματικών στοιχείων που προβαίνουν σε διαρρήξεις και κλοπές στις ελεύθερες περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινότητα Αχερίτου και η ευρύτερη περιοχή της αστυνομεύεται από τον Αστυνομικό Σταθμό Δερύνειας, ο οποίος λόγω έλλειψης προσωπικού, ειδικά κατά τις καλοκαιρινές περιόδους, δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στην αστυνόμευση, όχι μόνο της Αχερίτου αλλά και των κοινοτήτων Σωτήρας, Φρεννάρους και Δερύνειας.

Σε μια άλλη εξέλιξη ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, απαντώντας σε επιστολή του κοινοτικού συμβουλίου, ημερομηνίας 22 Μαρτίου, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της μελέτης που η αστυνομία έχει ετοιμάσει για την εφαρμογή του θεσμού της κοινοτικής αστυνόμευσης έχει περιληφθεί πρόνοια για τη δημιουργία αστυνομικού σταθμού στην περιοχή.

Κατά συνέπεια, η δημιουργία αστυνομικού σταθμού στην κοινότητα Αχερίτου θα συνέβαλλε τα μέγιστα στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας για τη ζωή και τις περιουσίες των κατοίκων της εν λόγω κοινότητας, αλλά και στην καλύτερη αστυνόμευση των υπόλοιπων κοινοτήτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν όντως προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία αστυνομικού σταθμού στην εν λόγω κοινότητα και, εάν προτίθεται, σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες δημιουργίας του εν λόγω σταθμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.227, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στο δήμο Δερύνειας και έπειτα από πληροφόρηση που είχα από μέλη του δημοτικού συμβουλίου Δερύνειας διαπίστωσα ότι παρατηρείται καθυστέρηση στη διεκπεραίωση διάφορων έργων που αφορούν άμεσα το οδικό δίκτυο του δήμου.

1. Οδός Σταδίου (δρόμος προς Σωτήρα)

Όπως αναφέρθηκε, μετά την οριστικοποίηση και έγκριση του ρυθμιστικού σχεδίου απαιτείται η επίσπευση της ετοιμασίας των κατασκευαστικών σχεδίων και της ολοκλήρωσης του όλου έργου, καθώς με τη λειτουργία του Γυμνασίου και του Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Δερύνειας έχει αυξηθεί κατακόρυφα η κυκλοφορία του δρόμου. Η ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών γίνεται πιο επιτακτική μετά και την ολοκλήρωση του δρόμου Σωτήρας-Αγίας Θέκλας, καθώς ο δρόμος Δερύνειας-Σωτήρας λειτουργεί και ως δρόμος πρόσβασης των δημοτών της εν λόγω κοινότητας στον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί προς Λάρνακα και Λευκωσία. Τέλος, η επίσπευση της όλης διαδικασίας δεν αφορά μόνο θέμα αποσυμφόρησης του δρόμου, αλλά και θέμα οδικής ασφάλειας, αφού ο δρόμος αυτός χρησιμοποιείται και από παιδιά γυμνασίου και δημοτικού σχολείου.

2. Οδός Μακαρίου

Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα, κατά τη διάρκεια συνεδρίας, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2004, μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών, του δημάρχου Δερύνειας, μελών του δημοτικού συμβουλίου Δερύνειας, του επάρχου Αμμοχώστου, καθώς και εκπροσώπων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων αναφέρθηκε ότι το ρυθμιστικό σχέδιο έχει ετοιμαστεί και θα ακολουθήσει η ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων και ότι το έργο θα προταθεί για τον προϋπολογισμό του 2005.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει συγκεκριμένο κονδύλι στον προϋπολογισμό για πραγματοποίηση των πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.259, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Αναφορικά με την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος του δήμου Δερύνειας, σε συνεδρία, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2004, μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου και του δημάρχου Δερύνειας, αποφασίστηκε όπως το Τμήμα Δημοσίων Έργων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Αναπτύξεως Υδάτων και Πολεοδομίας και Οικήσεως, προχωρήσει στην ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες. Σύμφωνα με δημοσίευμα, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2004, ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ανέφερε ότι τα σχέδια του αποχετευτικού συστήματος Δερύνειας είναι έτοιμα και δόθηκαν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για συμπερίληψη του μέρους αυτού του αποχετευτικού συστήματος στα σχέδια των δρόμων του δήμου.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση του όλου έργου, αποφασίστηκε όπως το θέμα του ποσοστού επιχορήγησης του έργου από το κράτος μελετηθεί σε ανώτερο επίπεδο σε μεταγενέστερο στάδιο, έχοντας υπόψη την αδυναμία του δήμου να αναλάβει την όλη δαπάνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η δαπάνη του όλου έργου αναμένεται να ανέλθει γύρω στα £6 εκατομμύρια.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων ή, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί, σε ποιο στάδιο ευρίσκεται η όλη διαδικασία και πότε υπολογίζεται η ολοκλήρωση των εν λόγω σχεδίων.

2. Κατά πόσο το κράτος προτίθεται να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση του έργου ή, εάν δεν προτίθεται να πράξει κάτι τέτοιο, κατά πόσο αποφάσισε το ποσοστό επιχορήγησης του όλου έργου.

3. Σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι σχεδιασμοί/έργα για την κατασκευή του εν λόγω αποχετευτικού συστήματος και πότε υπολογίζεται η ολοκλήρωση του όλου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.260, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Με αφορμή το πρόσφατο θανατηφόρο δυστύχημα (προηγήθηκαν πολλά) στο δρόμο Αυγόρου-Ορμίδειας θεωρώ καθήκον μου να επανατονίσω την ανάγκη επίσπευσης των εργασιών για διαπλάτυνση και ευθυγράμμιση του μέρους του δρόμου που εμπίπτει στο έδαφος των βρετανικών βάσεων για αποφυγή άλλων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα, για τον εν λόγω δρόμο έχει ετοιμαστεί το ρυμοτομικό σχέδιο και το όλο θέμα χειρίζεται ο έπαρχος Λάρνακας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες βελτίωσης του δρόμου Αυγόρου-Ορμίδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.261, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Υπάρχει αίτημα του δήμου Δερύνειας για επίσπευση των διαδικασιών επιδιόρθωσης των κακοτεχνιών οι οποίες παρατηρήθηκαν στην κεντρική πλατεία του δήμου, καθώς και για ολοκλήρωση του όλου έργου.

Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα από μέλη του δημοτικού συμβουλίου Δερύνειας, σε συνεδρία, ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2004, μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και του δημάρχου Δερύνειας το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ανέλαβε την ευθύνη για τις κακοτεχνίες και δεσμεύθηκε για την ανάληψη οποιωνδήποτε πρόσθετων δαπανών θα προκύψουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών περί το τέλος Απριλίου-μέσα Μαΐου 2004.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκονται οι διαδικασίες υλοποίησης της δέσμευσης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών και άλλων προβλημάτων που προέκυψαν από τη χρήση ακατάλληλων υλικών και πότε υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθούν οι όποιες ατέλειες του όλου έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.262, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στον ακριτικό δήμο Δερύνειας έγινα δέκτης αρκετών παραπόνων για έλλειψη αστυνόμευσης τόσο στο δήμο όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Μέλη του δημοτικού συμβουλίου Δερύνειας μού ανέφεραν ότι ο εν λόγω αστυνομικός σταθμός αδυνατεί λόγω έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού να αστυνομεύσει σε ικανοποιητικό επίπεδο τον τομέα ευθύνης του, που είναι ο δήμος Δερύνειας, καθώς και οι κοινότητες Φρεννάρους, Σωτήρας και Αχερίτου.

Ακούγοντας με προσοχή τις εύλογες ανησυχίες που διατύπωσαν μέλη του δημοτικού συμβουλίου Δερύνειας, στη σκέψη μου ήρθε η ακριτική κοινότητα της Αχερίτου, στην οποία δυο βδομάδες πριν παρατήρησα μια άνευ προηγουμένου οχληρία και παραβατικότητα από νεαρούς που, κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε κεντρικούς δρόμους, ανέπτυσσαν μεγάλη ταχύτητα με μοτοποδήλατα, αγωνιστικές μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα, αναστατώνοντας ολόκληρη την κοινότητα και θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή άλλων ανυποψίαστων συνανθρώπων μας.

Σε απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 29 Απριλίου 2004, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.008.03.410 ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Δώρος Θεοδώρου ανέφερε τα εξής:

“Κατά το έτος 2004 το προσωπικό του σταθμού αυξήθηκε κατά δύο άτομα. Από εννέα μέλη σήμερα υπηρετούν στο σταθμό έντεκα. Κατά τη χειμερινή περίοδο, που ο τουρισμός στο Παραλίμνι και την Αγία Νάπα είναι μειωμένος, ο Αστυνομικός Σταθμός Δερύνειας θα ενισχύεται από το προσωπικό Αγίας Νάπας.

Τα σοβαρά εγκλήματα διερευνώνται από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων και τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα διερευνώνται από τον Κλάδο Τροχαίας, οι δε υποθέσεις ναρκωτικών διερευνώνται από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Έτσι, δίδεται στο προσωπικό περισσότερη ευχέρεια να δίδει βαρύτητα στην αστυνόμευση της περιοχής”.

Σε αντίθεση με αυτά, όπως πληροφορήθηκα, ο Αστυνομικός Σταθμός Δερύνειας στελεχώνεται από εννέα αστυνομικούς, μεταξύ των οποίων είναι και ο λοχίας υπεύθυνος του σταθμού, καθώς και ένας ειδικός αστυνομικός. Παράδοξο είναι και το γεγονός ότι στον εν λόγω αστυνομικό σταθμό, που αστυνομεύει τέσσερις κοινότητες με αρκετές ιδιαιτερότητες, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί υπάρχει μόνο ένας αστυνομικός χωρίς περίπολο. Όπως μου αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, όταν υπάρχει κλήση για έκτακτο περιστατικό από τις 10 το βράδυ και μετά, ο αστυνομικός υπηρεσίας πρέπει να αποταθεί στον Αστυνομικό Σταθμό Παραλιμνίου, για να σταλθεί αστυνομικός από το Παραλίμνι στη Δερύνεια, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον αστυνομικό στη Δερύνεια, και μετά να υπάρξει ανταπόκριση στο περιστατικό. Ακόμα και η μερική ενίσχυση του αστυνομικού σταθμού του δήμου κατά τη χειμερινή περίοδο δε θεωρείται αποτελεσματική στην καταπολέμηση της παραβατικότητας και στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στην περιοχή.

Κατά συνέπεια, η ενίσχυση του εν λόγω αστυνομικού σταθμού τόσο σε προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό θεωρείται επιτακτική ανάγκη και θα συνέβαλλε τα μέγιστα στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας για τη ζωή και τις περιουσίες των κατοίκων της εν λόγω κοινότητας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, η οποία βρίσκεται στη γραμμή αντιπαράταξης. Για ακόμα καλύτερη αστυνόμευση αίτημα του δήμου είναι η ανέγερση ενός σύγχρονου αστυνομικού σταθμού στο χώρο του παλιού αστυνομικού σταθμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχουν σχέδια μόνιμης ενίσχυσης της αστυνόμευσης στη Δερύνεια; Αν ναι, πότε, πώς και σε ποιο βαθμό θα γίνει αυτό;

2. Υπάρχει προγραμματισμός για ανέγερση νέου αστυνομικού σταθμού στη Δερύνεια; Αν ναι, κατά πόσο προορίζεται η ανέγερση του νέου σταθμού στο χώρο του παλιού αστυνομικού σταθμού;

3. Υπάρχει σχεδιασμός/προγραμματισμός για αναβάθμιση και ανανέωση του γραφειακού και άλλου εξοπλισμού στον εν λόγω σταθμό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.408, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Η πρόσβαση στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου θα γίνεται κατά κύριο λόγο από την οδό Ελευθερίας (κύριος δρόμος Παραλιμνίου-Δερύνειας) μέσω της οδού Ιπποκράτους και από την οδό Αγίας Μαρίνας (από τη Δερύνεια) μέσω της οδού Ασκληπιού. Όπως πληροφορήθηκα, ο δήμος Δερύνειας, στο κυκλοφοριακό σύστημα του οποίου ανήκουν οι πιο πάνω δρόμοι, ζήτησε όπως γίνει σχετική αναβάθμισή τους, δηλαδή επίστρωση του οδοστρώματος και κατασκευή πεζοδρομίων, για καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο των ασθενών όσο και των κατοίκων της γύρω περιοχής.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προγραμματίζεται η αναβάθμιση των εν λόγω δρόμων;

2. Εάν όντως υπάρχει τέτοιος προγραμματισμός, σε ποιο στάδιο ευρίσκεται;

3. Πότε υπολογίζεται να αρχίσουν και πότε να ολοκληρωθούν οι εργασίες αναβάθμισης των εν λόγω δρόμων;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.409, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα, η ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών, καθώς και η παράδοση του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου από τον εργολάβο υπολογίζονται στις αρχές Ιανουαρίου 2005. Παρά ταύτα, η παράδοση του εν λόγω έργου θα είναι εικονική, καθότι χώροι του νοσοκομείου θα είναι ημιτελείς, λόγω των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην κατακύρωση προσφορών για πακέτα ιατρικού εξοπλισμού, καθώς και στη μη παροχή των αναγκαίων οδηγιών στον εργολάβο, ούτως ώστε να μπορεί να προχωρήσει στην παράδοση ενός πιο ολοκληρωμένου έργου.

Αναφορικά με το θέμα της εγκατάστασης ιατρικού εξοπλισμού, σε σχετική επιστολή, με ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 2004 και αρ. φακ. 39/86, της κ. Στάλως Αριστείδου, εκ μέρους του διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, προς το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Υγείας αναφέρονται τα εξής:

“Μέχρι σήμερα για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου έχουν κατακυρωθεί τρία πακέτα εξοπλισμού, δηλαδή του αξονικού τομογράφου, της αιμοδιάλυσης και της αποστείρωσης, για τα οποία δόθηκαν ήδη οι αναγκαίες πληροφορίες προς τον εργολάβο και η εγκατάσταση έχει τροχοδρομηθεί.

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση για επικείμενη κατακύρωση άλλων πακέτων ιατρικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να δοθούν οι αναγκαίες οδηγίες για οικοδομικές ή άλλες εργασίες στον εργολάβο.”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αδικαιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται αναφορικά με την κατακύρωση προσφορών για πακέτα ιατρικού εξοπλισμού, αλλά και η συσκότιση που παρατηρείται γύρω από το όλο θέμα είναι πιθανό να μας οδηγήσουν στο να έχουμε ένα κτιριακά νέο και αναβαθμισμένο νοσοκομείο με υποβαθμισμένες ιατρικές υπηρεσίες.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία κατακύρωσης προσφορών για πακέτα ιατρικού εξοπλισμού (πόσα έχουν κατακυρωθεί, πόσα δεν έχουν κατακυρωθεί και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία);

2. Πόσο επηρεάζεται η αποπεράτωση και λειτουργία του νοσοκομείου από τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται όσον αφορά την προκήρυξη και κατακύρωση προσφορών και παραλαβή και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού;

3. Πότε τοποθετείται χρονικά η λειτουργία του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.418, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Μετά από ενημέρωση που είχα σχετικά με την εξασφάλιση του απαραίτητου ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, μετά λύπης μου παρατήρησα ότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην προκήρυξη προσφορών, καθώς και στην οριστικοποίηση των καταλόγων ξενοδοχειακού εξοπλισμού, ώστε να διαφανεί ποια εξαρτήματα θα πρέπει να εξασφαλιστούν μέσα στα πλαίσια του συμβολαίου κατασκευής του όλου έργου.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η έγκαιρη εξασφάλιση του απαραίτητου ξενοδοχειακού εξοπλισμού είναι αναγκαία για την αποφυγή άλλων καθυστερήσεων στην αποπεράτωση του όλου έργου, την ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου, καθώς και την αποφυγή οποιουδήποτε επιπρόσθετου κόστους.

Δεδομένων των πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία εξασφάλισης του εν λόγω εξοπλισμού στο νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, καθώς και σε ποιο στάδιο ευρίσκεται η διαδικασία προκήρυξης προσφορών και η οριστικοποίηση των καταλόγων του εν λόγω εξοπλισμού.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.419, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Αναφορικά με τα αιτήματα του κοινοτικού συμβουλίου Φρεννάρους για επίσπευση των διαδικασιών διαχωρισμού νέων οικοπέδων για πρόσφυγες στο συνοικισμό Φρεννάρους, αλλά και για φτωχές οικογένειες στην εν λόγω κοινότητα της επαρχίας Αμμοχώστου, σας αναφέρω τα εξής:

1. Όσον αφορά το αίτημα για διαχωρισμό νέων οικοπέδων για πρόσφυγες, σε απάντηση ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2003 ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ανδρέας Χρίστου ανέφερε ότι η έναρξη παραχώρησης των νέων οικοπέδων αυτοστέγασης θα καθίστατο εφικτή τους πρώτους μήνες του 2004. Παρά ταύτα, μετά λύπης μου διαπίστωσα ότι υπάρχει καθυστέρηση στη διαδικασία διαχωρισμού των εν λόγω οικοπέδων και, ενώ βρισκόμαστε στο τέλος του 2004, δεν έχει αρχίσει η διαδικασία παραχώρησης των νέων οικοπέδων αυτοστέγασης.

2. Όσον αφορά το αίτημα για διαχωρισμό νέων οικοπέδων για φτωχές οικογένειες στην εν λόγω κοινότητα, σε απάντηση ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2003 ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Ανδρέας Χρίστου ανέφερε ότι η διαδικασία των αιτήσεων των ιδιοκτητών ιδιωτικών τεμαχίων που επηρεάζονταν/επηρεάζονται από τον προωθούμενο διαχωρισμό οικοπέδων για φτωχές οικογένειες στην κοινότητα Φρεννάρους για ανταλλαγή με κρατική γη αναμενόταν να συμπληρωθεί σε ένα μήνα περίπου, δηλαδή περί τα τέλη Νοεμβρίου 2003. Ακολούθως, αναφερόταν ότι το όλο θέμα θα ετίθετο ενώπιον της αρμόδιας υπουργικής επιτροπής για εξέταση και προώθηση κατόπιν σχετικής εισήγησης στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης. Αναφερόταν επίσης ότι η έναρξη των εργασιών για διαχωρισμό των υπό αναφορά οικοπέδων προγραμματιζόταν εντός του πρώτου τετραμήνου του 2004 και η παραχώρηση των οικοπέδων στους δικαιούχους θα γινόταν, αφού συμπληρωνόταν η χάραξη του οδικού δικτύου. Παρά ταύτα, μετά λύπης μου διαπίστωσα ότι υπάρχει καθυστέρηση στην όλη διαδικασία και, ενώ βρισκόμαστε στο τέλος του 2004, δεν έχει αρχίσει η διαδικασία παραχώρησης των εν λόγω οικοπέδων στους δικαιούχους.

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως επισπεύσει την όλη διαδικασία διαχωρισμού νέων οικοπέδων για πρόσφυγες στο συνοικισμό Φρεννάρους και για φτωχές οικογένειες στην κοινότητα. Παρακαλείται επίσης το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη διαδικασία διαχωρισμού οικοπέδων για φτωχές οικογένειες στην εν λόγω κοινότητα και για πρόσφυγες στο συνοικισμό;

2. Πόσα οικόπεδα θα διαχωριστούν για πρόσφυγες και πόσα για φτωχές οικογένειες και πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμα για παράδοση;

                   3. Πόσες αιτήσεις υπάρχουν για παραχώρηση οικοπέδων σε άπορες οικογένειες στην κοινότητα Φρεννάρους και πόσες για προσφυγικές                        οικογένειες στο συνοικισμό Φρεννάρους;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.443, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σύμφωνα με γραπτή ενημέρωση που είχα από το Σύνδεσμο Αντιπροσώπων Ιατρικού και Επιστημονικού Εξοπλισμού Κύπρου, εγείρεται θέμα για την ημερομηνία έναρξης και λήξης της δωδεκάμηνης εργοστασιακής εγγύησης καλής λειτουργίας των μηχανημάτων που έχουν κατακυρωθεί για τα δύο νέα νοσοκομεία Λευκωσίας και Αμμοχώστου.

Όπως αναφέρει ο εν λόγω σύνδεσμος, οι κατασκευάστριες εταιρείες παρέχουν δωδεκάμηνη εγγύηση, η οποία αρχίζει να ισχύει από την άφιξη του εξοπλισμού στο χώρο όπου θα εγκατασταθεί. Η διεθνής πρακτική είναι να παρέχεται μία περίοδος “χάριτος” 2-3 μηνών μέχρι την ημερομηνία εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας των μηχανημάτων. Στην περίπτωση των νέων νοσοκομείων Λευκωσίας και Αμμοχώστου εξοπλισμός άρχισε ήδη να παραδίδεται και θα συνεχίσει να παραδίδεται για τους επόμενους μήνες.

Το θέμα που εγείρεται για την ημερομηνία έναρξης και λήξης της δωδεκάμηνης δωρεάν εγγύησης οφείλεται στο γεγονός ότι η λειτουργία των εν λόγω νοσοκομείων θα αρχίσει σε πολύ μεταγενέστερο στάδιο από την ημερομηνία παράδοσης του εξοπλισμού και στο ότι οι κατασκευάστριες εταιρείες δεν είναι διατεθειμένες να παράσχουν εγγύηση για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων που θα φυλάγονται στις αποθήκες των δύο νέων νοσοκομείων ή ακόμη θα εγκατασταθούν μήνες πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους στους πραγματικούς χώρους λειτουργίας τους. Στο τέλος της σχετικής επιστολής αναφέρεται ότι: “...η περίοδος δωδεκάμηνης Δωρεάν Εγγύησης θα αρχίσει 2 μήνες από την ημερομηνία άφιξης του εξοπλισμού στους χώρους των Νοσοκομείων και κατά συνέπεια η έναρξη των Συμβολαίων επταετούς Συντήρησης 12 μήνες μετέπειτα.”

Κατά συνέπεια, το μέγα θέμα που εγείρεται σε σχέση με την περίοδο έναρξης και λήξης της δωδεκάμηνης εγγύησης είναι η πιθανότητα με την έναρξη των εργασιών των Νέων Γενικών Νοσοκομείων Λευκωσίας και Αμμοχώστου μεγάλο μέρος του ιατρικού εξοπλισμού να μην καλύπτεται από οποιαδήποτε εγγύηση.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πότε τοποθετείται χρονικά η λειτουργία των δύο νέων νοσοκομείων;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται από το αρμόδιο υπουργείο, ούτως ώστε η παραλαβή και εγκατάσταση του εν λόγω εξοπλισμού να καλύπτεται από την εγγύηση;

3. Αν η παραλαβή και εγκατάσταση του εξοπλισμού δεν εξασφαλιστεί, ετοιμάζεται ήδη μελέτη για υπαλλακτική λύση-εγγύηση;» 

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.521, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φρεννάρους για δημιουργία ταχυδρομείου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία δημιουργίας του εν λόγω ταχυδρομείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.522, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα από μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Φρεννάρους, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση σχετικά με το αίτημα του εν λόγω συμβουλίου για αναβάθμιση του κοινοτικού γηπέδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε απάντηση, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2003, του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου, κατόπιν ερώτησής μου, με αρ. 23.06.008.02.141, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2002, πληροφορήθηκα ότι το κοινοτικό συμβούλιο Φρεννάρους για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου εξασφάλισε πολεοδομική άδεια στις 6 Μαρτίου 2003 και ότι ο πολιτικός μηχανικός των κοινοτικών συμβουλίων της επαρχίας Αμμοχώστου άρχισε την ετοιμασία στατικής μελέτης αναφορικά με το προτεινόμενο έργο, η οποία υπολογιζόταν να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2003. Στην απαντητική επιστολή αναφερόταν επίσης ότι το γραφείο του επάρχου Αμμοχώστου θα έδιδε κάθε δυνατή προτεραιότητα για την εξέταση και έγκριση άδειας οικοδομής, μόλις υποβαλλόταν η σχετική αίτηση για εξασφάλιση άδειας οικοδομής, καθότι το κοινοτικό συμβούλιο Φρεννάρους προτίθετο να εκτελέσει το όλο έργο με συμπληρωματικό προϋπολογισμό μέσα στον τρέχοντα χρόνο. Πάρα ταύτα, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εξασφάλιση άδειας οικοδομής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού ευρίσκονται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δημιουργίας του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.523, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σχετικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φρεννάρους για δημιουργία μεγάλου αντιπλημυρικού έργου βόρεια της κοινότητας, σε απάντηση, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2003, του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου πληροφορήθηκα τα ακόλουθα:

“Η μελέτη για την κατασκευή μεγάλου αντιπλημυρικού έργου στη βόρεια περιοχή της κοινότητας Φρεννάρους ετοιμάζεται από τον πολιτικό μηχανικό των κοινοτικών συμβουλίων και βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Σημειώνεται ότι η εκτέλεση του πιο πάνω έργου θα συνδυαστεί με την εκτέλεση αποχετευτικών έργων, η οποία αναμένεται να αρχίσει σε δυο περίπου χρόνια.”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία δημιουργίας του έργου.»  

 

Απάντηση      


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.524, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σχετικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φρεννάρους για παροχή νερού σε όλους τους αγρότες από το Νότιο Αγωγό, που αποτελεί αρδευτικό έργο των Κοκκινοχωριών, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι γεωργοί της επαρχίας Αμμοχώστου ανά χωριό/δήμο επωφελούνται από το έργο του Νοτίου Αγωγού, που αποτελεί αρδευτικό έργο των Κοκκινοχωριών;

2. Ποια τα κριτήρια για παροχή υδροδότησης για γεωργικούς ή/και άλλους σκοπούς από το Νότιο Αγωγό;

3. Υπάρχουν σχέδια για παροχή νερού σε όλους τους αγρότες της κοινότητας Φρεννάρους;

4. Υπάρχουν αγρότες κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής σε ολόκληρη την περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου που έχουν ανάγκη/αίτημα υδροδότησης από το Νότιο Αγωγό; Υπάρχουν σχέδια για ικανοποίηση αυτών των αναγκών/αιτημάτων;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.525, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Φρεννάρους για διαμόρφωση κεντρικής πλατείας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία για διαμόρφωση κεντρικής πλατείας στην εν λόγω κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.617, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα, υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Καλού Χωριού Λάρνακας για δημιουργία αποχετευτικού συστήματος. Όπως πληροφορήθηκα, στο συνοικισμό Δ΄, παρά το ότι έγιναν κάποιες εργασίες και ενώθηκαν οι λάκκοι των κατοικιών μεταξύ τους, ούτως ώστε τα απόβλητα να οδηγούνται μακριά από τις κατοικημένες περιοχές, παραμένει το πρόβλημα ότι υπερχειλίζουν οι λάκκοι προκαλώντας οχληρία και δυσοσμία σε όλη την κοινότητα.

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία δημιουργίας του εν λόγω αποχετευτικού συστήματος;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη και η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών;

3. Υπάρχει πρόθεση όπως γίνουν τα απαραίτητα βελτιωτικά έργα στο υφιστάμενο σύστημα στο συνοικισμό Δ΄ για απάμβλυνση του προβλήματος από την οχληρία και τη δυσοσμία;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.618, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα, υπάρχει αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Καλού Χωριού Λάρνακας για διαχωρισμό νέων οικοπέδων αυτοστέγασης. Η επίσπευση της διαδικασίας για διαχωρισμό των εν λόγω οικοπέδων θεωρείται αναγκαία, καθότι εξαντλήθηκαν τα διαθέσιμα οικόπεδα και αρκετά νεαρά ζευγάρια έχουν την ανάγκη για απόκτηση τέτοιων οικοπέδων. Το κοινοτικό συμβούλιο της κοινότητας έχει ήδη προτείνει συγκεκριμένη περιοχή, κρατικής ιδιοκτησίας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 300 μ. από την οικιστική περιοχή, γεγονός το οποίο καθιστά πιο εύκολη την παροχή νερού και άλλων υπηρεσιών.

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διαχωρισμού οικοπέδων στην εν λόγω κοινότητα;

                    2. Πόσα οικόπεδα θα διαχωριστούν και πότε υπολογίζεται να είναι έτοιμα για παράδοση;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.619, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Αναφορικά με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Καλού Χωριού για δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής, πληροφορήθηκα ότι, παρά το ότι υποδείχθηκε συγκεκριμένη κρατική γη για διαχωρισμό βιοτεχνικών οικοπέδων, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή επιβεβαιώνεται σε επιστολή, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2005, της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας προς το διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως. Παρά την αρχική επιστολή, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2004, και τις επανειλημμένες υπενθυμίσεις, στις 29 Μαρτίου 2004, 5 Μαΐου 2004, 30 Ιουνίου 2004, 20 Αυγούστου 2004 και 15 Νοεμβρίου 2004, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, δεν υποβλήθηκαν οι απόψεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Υπό το φως αυτών των δεδομένων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκεται η όλη διαδικασία δημιουργίας βιοτεχνικής περιοχής στο Καλό Χωριό και πότε υπολογίζεται η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.669, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα μετά τη λήξη του πρώτου κύκλου εφαρμογής των διάφορων προγραμμάτων του σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης, πάμπολλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γεωργοκτηνοτρόφοι δεν μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή προτάσεων/αιτήσεων για εξασφάλιση οικονομικής βοήθειας, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και διάθεσης γεωργικών προϊόντων.

Δοθέντων των πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην ανανέωση του κύκλου εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων και, αν ναι, πότε υπολογίζεται να επαναρχίσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ώστε τόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και οι γεωργοκτηνοτρόφοι να μπορέσουν να προχωρήσουν στους απαραίτητους σχεδιασμούς για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισμό της παραγωγής και διάθεσης γεωργικών προϊόντων,

2. κατά πόσο έγιναν ή γίνονται οι απαραίτητες διεργασίες για εξασφάλιση επιπρόσθετων κονδυλίων από την ΕΕ, αφού, σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα, το ποσό με βάση τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο εφαρμογής του σχεδίου υπερβαίνει κατά πολύ το εγκεκριμένο ποσό των £95 εκατομ., το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και την κυπριακή κυβέρνηση,

3. ποιο ποσό προτίθεται να συνεισφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία κατά τον επόμενο κύκλο εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων,

4. πόσες προτάσεις/αιτήσεις υποβλήθηκαν κατά τον πρώτο κύκλο εφαρμογής των προγραμμάτων και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αξιολόγησής τους.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.881, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Είναι γνωστό ότι η εταιρεία “Eurocypria” έχει αναθέσει σε ελβετική εταιρεία την αξιολόγηση δεκατεσσάρων υποψηφίων για τη θέση Ανώτερου Αεροσυνοδού του ιπτάμενου προσωπικού έναντι αμοιβής 7.000 ΛΚ.

Είναι επίσης γνωστό ότι η αξιολόγηση έγινε και ο κατάλογος με τη σειρά των επιτυχόντων έπρεπε να είχε δημοσιευθεί προ πολλών ημερών.

Επίσης, είναι γνωστό ότι στην Κύπρο διαρρέουν ακόμη και πολύ εμπιστευτικά έγγραφα. Έτσι, όλοι οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν “εμπιστευτικά” τη σειρά της επιτυχίας τους.

Γνωρίζουν επίσης ότι ο κατάλογος δε δημοσιεύεται, γιατί συνεχίζει η προσπάθεια κυβερνώντος κόμματος να φέρει πρώτους, και επομένως να προαχθούν, τους δύο τελευταίους ένεκα κομματικής ταυτότητας.

Παρακαλείται ως εκ τούτου το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει, αν τα πιο πάνω ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.962, ημερομηνίας 25 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Είναι γνωστά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα προσφυγικά σωματεία, τα οποία διεξάγουν τιτάνιο αγώνα για να κρατηθούν στη ζωή, διατηρώντας τη μνήμη των κατεχομένων αφενός και ενισχύοντας το αθλητικό ιδεώδες και την ευγενή άμιλλα αφετέρου, σε μια εποχή που οι νέοι καταδιώκονται από την απειλή των ναρκωτικών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένη πολιτική για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.963, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο κεφάλαιο “Αγροτική Πολιτική”, σελίδα 63, παράγραφος 5, αναφέρονται τα εξής: “λήψη μέτρων για μείωση του κόστους παραγωγής σαν μέσου για αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Πρωταρχικής σημασίας μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η μερική ή και ολική διαγραφή των αγροτικών χρεών”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο υλοποίησης βρίσκεται ο σχεδιασμός του για μερική ή/και ολική διαγραφή των αγροτικών χρεών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.964, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική του για τα δάνεια τα οποία συνάπτει το κράτος με το κοινό υπό μορφή έκδοσης ομολόγων τα οποία έχουν λήξει.

Παρακαλείται επίσης να ενημερώσει αν είναι ορθό και δίκαιο να διαγράφεται η οφειλή του κράτους, επειδή κάποιος αμέλησε να παρουσιάσει τις ομολογίες μετά τη λήξη τους, και αν θα δεχόταν το κράτος κατά τον ίδιο τρόπο διαγραφή των οφειλών των πολιτών προς αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.966, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας στο κεφάλαιο “Αγροτική πολιτική”, σελίδα 63, παράγραφος 5, αναφέρονται τα εξής: “Λήψη μέτρων για μείωση του κόστους παραγωγής ως μέσου για αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Πρωταρχικής σημασίας μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η μείωση της τιμής πετρελαίου στο πλαίσιο πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η τιμή του αγροτικού πετρελαίου δεν έχει μειωθεί στα 20 σεντ το λίτρο, όπως ήταν και οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 31,5 σεντ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.967, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι συνοικισμοί και ιδιαίτερα ο προσφυγικός συνοικισμός Αγίων Αναργύρων Α΄ στη Λάρνακα. Παρά ταύτα και παρά τις πολλές επισκέψεις και υποσχέσεις, δυστυχώς η κατάσταση παραμένει η ίδια και το επίπεδο διαβίωσης των προσφύγων, αντί να καλυτερεύσει, υποβιβάζεται από το κακό στο χειρότερο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί καθυστερεί η αναδόμηση του προσφυγικού συνοικισμού Αγίων Αναργύρων Α΄.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.054, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Το θέμα των αποζημιώσεων των κοινοταρχών και των μελών των κοινοτικών συμβουλίων των κατεχόμενων κοινοτήτων είναι ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί εδώ και αρκετά χρόνια. Η ανομοιομορφία, η υποβάθμιση και η ανισότητα που επικρατούν σχετικά με το θέμα αυτό έχουν δημιουργήσει το αίσθημα στους κοινοτάρχες των κατεχόμενων κοινοτήτων ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες κοινοταρχών. Το γεγονός ότι οι κοινοτάρχες μη κατεχόμενων κοινοτήτων παίρνουν και μηνιαία αποζημίωση και σύνταξη είναι ενδεικτικό της ανομοιομορφίας και της ανισότητας που επικρατούν.

Αποστολή των κοινοταρχών και των συμβουλίων των κατεχόμενων κοινοτήτων είναι η διατήρηση της οντότητας και της μνήμης των κοινοτήτων μέχρι την επιστροφή και επανεγκατάσταση στις πατρογονικές μας εστίες. Επομένως, κατά τη γνώμη μας, η αποστολή τους είναι εξίσου σημαντική με αυτή των άλλων κοινοταρχών και συμβουλίων των μη κατεχόμενων κοινοτήτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν θα υπάρξει διαφοροποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης έναντι των κατεχόμενων κοινοτήτων, όσον αφορά την αποζημίωση και άλλα ωφελήματα των προέδρων και των μελών των κοινοτικών συμβουλίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.058, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Ως γνωστό, το θέμα της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας για τις προσφυγικές οικίες εκκρεμεί από το 1998 και είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί τεράστια αναστάτωση στον προσφυγικό κόσμο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν και πότε προγραμματίζει η κυβέρνηση να προχωρήσει στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας για τις προσφυγικές οικίες και την παραχώρησή τους στους πρόσφυγες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.064, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Ως γνωστό, μετά τη μετατροπή του κυπριακού διυλιστηρίου σε τερματικό, το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε την παροχή £6 εκατομ. υπό μορφή αντισταθμιστικών έργων τα επόμενα έξι χρόνια για την πόλη της Λάρνακας.

Αντίθετα για την κοινότητα Λειβαδιών, μια κοινότητα άμεσα επηρεαζόμενη από τις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου, αποφασίστηκε μόνο η μείωση της συνεισφοράς της στην ανέγερση πάρκου παραλιακής περιοχής, γεγονός που αποτελεί δείγμα ανομοιομορφίας στην πολιτική της κυβέρνησης σε θέματα δήμων και κοινοτήτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένη πολιτική προώθησης αντισταθμιστικών έργων για την κοινότητα Λειβαδιών, έργα τα οποία θα βοηθήσουν στη συνολική αναβάθμιση της κοινότητας και της γύρω περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.067, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες καθόσον αφορά την άνετη ή εύκολη πρόσβασή τους σε διάφορους χώρους, όπως, μεταξύ άλλων, η πρόσβασή τους σε ξενοδοχεία.

Εάν η νομοθεσία μας δεν καλύπτει αυτό το θέμα, θα πρέπει να συμπληρωθεί. Αν όμως η νομοθεσία είναι επαρκής, τότε δεν υπάρχει εφαρμογή της και συμμόρφωση προς αυτήν. Εάν η κυβέρνηση δίνει κίνητρα για αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων, είναι λογικό να απαιτεί και την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένη πολιτική για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.068, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Ως γνωστό, διατίθενται ασθενοφόρα σε όλα τα στάδια ποδοσφαιρικών αγώνων Α΄ Κατηγορίας για κάλυψη των επειγόντων περιστατικών. Δυστυχώς, αυτή η πολιτική δεν ακολουθείται σε ποδοσφαιρικούς αγώνες πρωταθλημάτων Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας, με αποτέλεσμα για κάποια επείγοντα περιστατικά τραυματισμών στα στάδια να αναμένεται ασθενοφόρο για αρκετή ώρα και, ως εκ τούτου, να κινδυνεύουν ζωές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένη πολιτική αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει με την διάθεση ασθενοφόρων και για τα πρωταθλήματα της ΚΟΠ Β΄, Γ΄, Δ΄ Κατηγορίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.070, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Μετά το ναυάγιο του πλοίου “Ζηνοβία” και συνεπεία τούτου αυξήθηκαν τα αλιευτικά αποθέματα εντός των υφάλων του πλοίου. Επίσης, πολλές μεσογειακές χώρες χρησιμοποιούν τους τεχνητούς υφάλους στη θάλασσα για αύξηση των αλιευτικών τους αποθεμάτων.

Δοθέντος του ότι υπάρχει η δεδηλωμένη θέση του Συνδέσμου Ερασιτεχνών Ψαράδων να συμβάλουν με εθελοντική εργασία στην τοποθέτηση τεχνητών υφάλων, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένα σχέδια προς την κατεύθυνση αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.079 ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Είναι γνωστό ότι ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας είναι υποβαθμισμένος και υποστελεχωμένος, με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, που αυξάνεται το τουριστικό ρεύμα, να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της περιοχής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό για αντιμετώπιση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.080 ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Είναι γνωστό ότι η αναβάθμιση της λίμνης Παραλιμνίου θα βοηθήσει αποφασιστικά στη βελτίωση και ανάπτυξη του τουριστικού μας προϊόντος στην ελεύθερη Αμμόχωστο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει μελέτες για την τουριστική αξιοποίηση της λίμνης Παραλιμνίου και τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.081 ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Κατά την επίσκεψή μου στο δήμο Δερύνειας διαπίστωσα ότι ο δήμαρχος και το δημοτικό συμβούλιο έχουν έντονη την άποψη ότι πολλοί μεταλλικοί αγωγοί του υδρευτικού δικτύου έχουν φθαρεί από το νερό της αφαλάτωσης και έχουν καταστεί επικίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Γι’ αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη αντικατάστασής τους προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό για τη βελτίωση του υδρευτικού δικτύου στο δήμο Δερύνειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.090, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Είναι γνωστή και δεδομένη η σημαντική προσφορά των γραφείων του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, γιατί συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί η επαρχία Αμμοχώστου τυγχάνει δυσμενούς διάκρισης και στερείται των ζωτικών υπηρεσιών του ΚΟΤ, δεδομένου μάλιστα ότι η επαρχία Αμμοχώστου έχει περίπου το 40% της τουριστικής μας βιομηχανίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό δημιουργίας γραφείου ΚΟΤ στην επαρχία Αμμοχώστου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.126, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2005, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Είναι γνωστό ότι η νομοθεσία για τον έλεγχο του καπνίσματος έχει ψηφισθεί το 2002 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Δυστυχώς, παρατηρούμε ότι το κράτος αδυνατεί να εφαρμόσει όλες τις πρόνοιες της νομοθεσίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την απαγόρευση προμήθειας καπνού σε ανήλικο, την απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους χώρους, την απαγόρευση του καπνίσματος σε οχήματα δημόσιας χρήσης, σε κέντρα αναψυχής και σε χώρους εργασίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί υπάρχει αμέλεια στην εφαρμογή της πιο πάνω νομοθεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.218, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2006, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Αντώνη Καρά

«Από επίσκεψή μου στο συνοικισμό Κολοσσίου διαπίστωσα ότι οι κάτοικοι του συνοικισμού έχουν έντονη ανησυχία για την έξαρση του καρκίνου και τα αυξημένα κρούσματα που παρατηρούνται στο συνοικισμό αυτοστεγάσεως Κολοσσίου. Ειδικότερα, οι κάτοικοι του συνοικισμού υποστηρίζουν ότι, μεταξύ άλλων, πιθανές αιτίες είναι οι τεράστιες κεραίες εκπομπών από το Ακρωτήρι, η μόλυνση της ατμόσφαιρας από βιομηχανίες και ρυπογόνα οχήματα που είναι εκτός ελέγχου, τα ψεκασμένα χόρτα και φρούτα και το σύστημα διασωλήνωσης του δικτύου υδατοπρομήθειας λόγω φθοράς και σκουριάς.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό, για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.»

Απάντηση


                                                                                                           

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων