Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής:  Ανδρούλα Βασιλείου

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.824, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρούλας Βασιλείου

«Η ομάδα G10 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που συστάθηκε το 2001 με στόχο τη διερεύνηση τρόπων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της φαρμακοβιομηχανίας στην Ευρώπη και ταυτόχρονα την ενθάρρυνση υψηλών επιπέδων προστασίας της υγείας, κατέληξε σ’ ένα πακέτο με δεκατέσσερις εισηγήσεις μετά από εντατική εργασία ενός χρόνου. Το Μάιο του 2002 δόθηκε στη δημοσιότητα η μελέτη αυτή και κυκλοφόρησε από την ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη και υποψήφια τότε κράτη μέλη με την παράκληση να δεσμευτούν και να υιοθετήσουν τις δεκατέσσερις εισηγήσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση της ομάδας G10.

Το 2004 διεξήχθη έρευνα από τη γνωστή εταιρεία ερευνών “Burson-Marstella”, ώστε να εξεταστεί κατά πόσο τα 25 κράτη μέλη της ΕΕ είχαν δεσμευτεί και υιοθετήσει τις εισηγήσεις των G10, σύμφωνα με την παράκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δυστυχώς, από τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, φαίνεται ότι η Κύπρος γνώριζε μεν για τα αποτελέσματα και τις εισηγήσεις των G10, αλλά βρισκόταν στον πάτο της λίστας των χωρών, δηλαδή ανάμεσα στις χώρες που δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για υιοθέτηση των εν λόγω εισηγήσεων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει αναθέσει σε ειδικούς τη μελέτη της έκθεσης και των εισηγήσεων των G10 και ποια είναι η θέση του σε σχέση με την παράκληση της ΕΕ για υιοθέτηση των εν λόγω εισηγήσεων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.874, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρούλας Βασιλείου

«Στις 16 Μαρτίου 2005 έγιναν συνεντεύξεις στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας για τη θέση του Διευθυντή Φυλακών. Λίγες μέρες αργότερα, με δηλώσεις του σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έκανε αναφορά σε αλλαγή του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Διευθυντή Φυλακών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το αποτέλεσμα της διαδικασίας των συνεντεύξεων στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ο διορισμός διευθυντή, καθώς και για τους λόγους που οδηγούν στην αλλαγή του σχεδίου υπηρεσίας για την εν λόγω θέση.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.919, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρούλας Βασιλείου

«Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 20Α(7) του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι 2004, το δικαστήριο έχει εξουσία να διατάξει όπως καταδικασθέν πρόσωπο στερηθεί του δικαιώματος κατοχής άδειας οδήγησης ή όπως αυτή ανακληθεί, αν το πρόσωπο αυτό έχει συσσωρεύσει στην άδεια οδήγησής του, μέχρι την ημερομηνία εκδίκασης του αδικήματος και κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από αυτή, δώδεκα ή περισσότερους βαθμούς ποινής.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε πόσες περιπτώσεις καταδικασθέντα άτομα είχαν συσσωρεύσει στην άδεια οδήγησής τους δώδεκα ή/και περισσότερους βαθμούς από την ημερομηνία εφαρμογής της εν λόγω διάταξης μέχρι σήμερα.

                    2. Σε πόσες από αυτές τις περιπτώσεις το δικαστήριο διέταξε τη στέρηση της άδειας οδήγησης του καταδικασθέντα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.05.137, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2005, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ανδρούλας Βασιλείου

«Μερικούς μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί εκκρεμεί ακόμη ο διορισμός της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία θα είναι αρμόδια να δεκτεί τις σχετικές αιτήσεις.»

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων