Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Γιαννάκης Αγαπίου 

Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.008 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιαννάκη Αγαπίου στις 13 Σεπτεμβρίου 2000.

«Λόγω του ότι τον τελευταίο καιρό αυξήθηκαν τα ατυχήματα που συμβαίνουν σε δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές, που σε μερικές περιπτώσεις ήταν και θανατηφόρα, δεδομένης και της σημασίας που οι δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές έχουν τόσο για τον τουρισμό όσο και για τον ντόπιο πληθυσμό, και εξαιτίας των κινδύνων που υπάρχουν για την ασφάλεια και υγεία αυτών που τις χρησιμοποιούν, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα τα εξής:

α. Πόσες δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές υπάρχουν στην Κύπρο και πόσες κατανέμονται κατά επαρχία;

β. Κατά πόσο υπάρχουν δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ή που δεν έχουν ανανεώσει τέτοια άδεια.

γ. Κατά πόσο διεξάγεται κανονικά από τους αρμοδίους η υπό του νόμου και των κανονισμών προβλεπόμενη επιθεώρηση.

δ. Αν κατά τα τελευταία χρόνια έχουν ανακληθεί άδειες λειτουργίας ή έχει διαταχθεί το κλείσιμο τέτοιων δεξαμενών, και πόσων, συνεπεία μη συμμόρφωσης με το νόμο και τους κανονισμούς.

ε. Κατά πόσο έχουν κατηγορηθεί ενώπιον δικαστηρίου, και πόσα, πρόσωπα που διατηρούν ή διαχειρίζονται δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές, για παράλειψη συμμόρφωσης με το νόμο και τους κανονισμούς.

στ. Κατά πόσο το αρμόδιο υπουργείο θεωρεί ικανοποιητικό τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατασκευή, τη διαχείριση, τη χρήση, την ασφάλεια, την καθαριότητα και την εποπτεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.007.05.010 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιαννάκη Αγαπίου στις 28 Σεπτεμβρίου 2000.

«Με βάση στοιχεία που παραθέτει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Υπαλλήλων Τμήματος Ευημερίας της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., τα κρατικά γηροκομεία “Άγιος Παντελεήμονας” και “Μέριμνα Λεμεσού” αντιμετωπίζουν πρόβλημα διοικητικής στελέχωσης και βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση σε σύγκριση με τα κρατικά γηροκομεία άλλων πόλεων. Παρατίθενται στοιχεία με βάση τα οποία τα κρατικά γηροκομεία Λεμεσού στελεχώνονται με το 50% και κάτω των αναγκών τους και των προβλέψεων του κρατικού προϋπολογισμού.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα για την κατάσταση των πιο πάνω κρατικών γηροκομείων και να απαντήσει στους ισχυρισμούς για πρόβλημα στελέχωσής τους και, αν η κατάσταση είναι όπως περιγράφεται ανωτέρω, να πληροφορήσει το σώμα τι προτίθεται να πράξει για την επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


 

 

 

 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων