Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Άγις Αγαπίου

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.001 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 19 Ιουλίου 2001.

« Επειδή επικρατεί η εντύπωση στην πόλη και επαρχία Λεμεσού πως υπάρχει αυξημένο ποσοστό σοβαρών ασθενειών σ’ αυτές σε σύγκριση με την υπόλοιπη Κύπρο, όπως π.χ. ιογενής μηνιγγίτιδα, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

 1. Ποιο είναι το ποσοστό των θεωρούμενων σοβαρών ασθενειών που παρατηρούνται στην πόλη και επαρχία Λεμεσού;
 2. Κάποιες από τις σοβαρές αυτές ασθένειες παρατηρούνται σε αυξημένο ποσοστό σε καθορισμένες περιοχές της πόλης και επαρχίας;
 3. Υπάρχει οποιαδήποτε επιστημονική εξήγηση για τα πιο πάνω φαινόμενα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.003 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 25 Ιουλίου 2001.

«Παρά το γεγονός πως η Βουλή, κατά τη συζήτηση του θέματος για τον έλεγχο της ταχύτητας, τόνισε με πολύ έντονο τρόπο πως η προειδοποίηση των οδηγών από την αστυνομία για την ταχύτητα των οχημάτων θα αποτελούσε ένα σωστό προληπτικό μέτρο, παρατηρείται και πάλι το φαινόμενο να διενεργείται έλεγχος της ταχύτητας σε στροφές ή σε άλλα επικίνδυνα σημεία του δρόμου με τους αστυνομικούς να ξεπετιούνται απότομα μπροστά στους οδηγούς και έτσι να δημιουργείται μεγαλύτερος κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο προτίθεται να δώσει ανάλογες οδηγίες στο τμήμα τροχαίας της αστυνομίας, έτσι που ο έλεγχος της ταχύτητας και του κατά πόσο γίνεται παράβαση άλλων κανονισμών τροχαίας να διενεργείται με κανονικό και ακίνδυνο τρόπο και να σκοπεύει στην ελάττωση της ταχύτητας, καθώς επίσης και στον περιορισμό του επικίνδυνου οδηγήματος και της παράβασης άλλων κανονισμών τροχαίας και όχι στην είσπραξη προστίμων και στην τιμωρία των οδηγών, όπως δυστυχώς φαίνεται να γίνεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.117 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

« Κατόπιν επισκέψεών μας σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού που συνορεύουν με χοιροστάσια και μάντρες, μας έχουν γίνει παράπονα για την οχληρία που προκαλείται από τα χοιροστάσια και τις μάντρες αυτές. Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

 1. Ποιο τμήμα είναι αρμόδιο, για να ελέγχει κατά πόσο τα χοιροστάσια και οι μάντρες συμμορφώνονται με τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς.
 2. Κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι πλήρως εξοπλισμένες, για να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Κατά πόσο υφίσταται στην πραγματικότητα πρόβλημα οχληρίας από χοιροστάσια και μάντρες που βρίσκονται κοντά σε κοινότητες και ποια μέτρα προτίθεται να πάρει το αρμόδιο υπουργείο προς επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.118 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

«Κατά την επίσκεψή μας στο χωριό Αψιού της επαρχίας Λεμεσού, μας έγινε παράπονο ότι η αυλή του σχολείου που βρίσκεται στο χωριό και λειτουργεί ως περιφερειακό σχολείο συνορεύει με γκρεμνό, χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε προστατευτικός τοίχος, με αποτέλεσμα τα παιδιά όλων των ηλικιών που χρησιμοποιούν την αυλή, τόσο κατά τις ώρες του σχολείου όσο και μετά, να βρίσκονται σε συνεχή κίνδυνο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί, για να επιληφθεί του θέματος, ιδιαίτερα μετά από το σχετικό υπόμνημα που έχει υποβληθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.119 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

«Κατά την επίσκεψή μας στα χωριά Ζωοπηγή και Λουβαράς της επαρχίας Λεμεσού, οι τοπικές αρχές μας πληροφόρησαν ότι το κτίριο του περιφερειακού σχολείου Καλού Χωριού που χρησιμοποιείται από τους μαθητές των κοινοτήτων της περιοχής παρουσιάζει κατασκευαστικά προβλήματα και η παράδοσή του δεν έγινε κανονικά λόγω της άρνησης των τοπικών αρχών να το παραλάβουν εξαιτίας των κατασκευαστικών προβλημάτων που παρουσιάζει.

Παρά ταύτα το σχολείο λειτουργεί κανονικά και συνεπώς παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για διαπίστωση τυχόν κατασκευαστικών προβλημάτων που παρουσιάζει το πιο πάνω σχολείο και επίλυσή τους, ιδιαίτερα μετά το υπόμνημα που έχει σταλθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.120 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

«Κατά τη διάρκεια περιοδείας σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού, μας έγινε παράπονο για το ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη επιχορήγηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε κοινότητες της υπαίθρου, που θα βοηθούσε, ώστε οι νέοι να παρέμεναν στην ύπαιθρο.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική που υπάρχει σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.121 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

«Κατά τη διάρκεια περιοδείας σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού, μας επισημάνθηκε ότι το αρδευτικό σύστημα των περιοχών αυτών είναι ανάγκη να αντικατασταθεί λόγω οξείδωσης των σωλήνων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει διαπιστώσει οξείδωση των σωλήνων στο αρδευτικό σύστημα κοινοτήτων της υπαίθρου στην επαρχία Λεμεσού και, σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, τι μέτρα προτίθεται να πάρει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.122 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

«Κατά τη διάρκεια επισκέψεών μας σε διάφορες κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού, μας έγινε παράπονο για το ότι δε γίνεται εγγραφή αγροτικών δρόμων ως δημόσιων δρόμων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Τη διαδικασία που ακολουθείται για εγγραφή αγροτικών δρόμων ως δημόσιων δρόμων, και

 2. αν υπάρχει καθυστέρηση στη διαδικασία για εγγραφή των αγροτικών δρόμων ως δημόσιων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.123 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

« Κατά την επίσκεψή μου στο χωριό Μανδριά της επαρχίας Λεμεσού, μου έχει υποβληθεί παράπονο ότι παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν τυγχάνουν της φροντίδας που πρέπει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απασχόλησή τους.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική που ακολουθείται και ποια συγκεκριμένα μέτρα παίρνονται, ούτως ώστε παιδιά με ειδικές ανάγκες που κατοικούν στην ύπαιθρο να απασχολούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.124 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

« Κατά την επίσκεψή μου στο χωριό Ακρούντα της επαρχίας Λεμεσού, μου υποβλήθηκε παράπονο ότι, ενώ δόθηκε υπόσχεση στην κοινότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών για κατασκευή γέφυρας μεταξύ του φράκτη Γερμασόγειας και της κοινότητας Ακρούντας, που κρίθηκε αναγκαία μετά τους σεισμούς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί στην κατασκευή της γέφυρας και εάν μπορούν να τεθούν συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια για πραγματοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.125 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

« Κατά την επίσκεψή μου σε κοινότητα της επαρχίας Λεμεσού, μου υποβλήθηκε παράπονο ότι σε ορισμένα δίκτυα υδατοπρομήθειας οι σωλήνες είναι κατασκευασμένες από αμίαντο και ότι υπάρχει υποψία ότι αυτό προκαλεί προβλήματα στην υγεία των κατοίκων.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο σωλήνες κατασκευασμένες από αμίαντο στο δίκτυο υδατοπρομήθειας, όπως π.χ. στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού, προκαλούν προβλήματα στην υγεία των κατοίκων της περιοχής και, εάν ναι, σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί για διόρθωση της κατάστασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.126 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

«Κατά την επίσκεψή μας στις κοινότητες Πύργου και Μανδριών της επαρχίας Λεμεσού μάς υποβλήθηκε παράπονο από τις τοπικές αρχές για το ότι η πρόσβαση που υπάρχει από τον κύριο δρόμο προς την καθεμιά από τις δύο αυτές κοινότητες είναι επικίνδυνη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν συνεχώς εκείνοι που επιχειρούν να εισέλθουν τόσο στο χωριό Πύργος όσο και στο χωριό Μανδριά.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μπορεί να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος για όσους επιθυμούν να εισέλθουν από την κύρια οδό είτε στο χωριό Μανδριά είτε στο χωριό Πύργος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.127 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Μαΐου 2002.

«Κατά την επίσκεψή μας στο χωριό Τριμήκληνη της επαρχίας Λεμεσού ο πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου μάς πληροφόρησε ότι ο Υπουργός Υγείας υποσχέθηκε την αναβάθμιση του ιατρικού κέντρου της κοινότητας.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην αναβάθμιση του ιατρικού κέντρου και, αν ναι, μέσα σε ποια χρονικά πλαίσια.»

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.008.01.134 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 30 Μαΐου 2002.

«Επειδή μου έχει υποβληθεί παράπονο σχετικά με το δικαίωμα επιδότησης που λαμβάνουν οι ψαράδες στην Κύπρο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την παροχή της επιδότησης στους ψαράδες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.001 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 26 Ιουλίου 2002.

«Τις τελευταίες ημέρες μου έχει καταγγελθεί ότι η παραλία της Λεμεσού από την περιοχή του ΓΣΟ και ανατολικά είναι πάρα πολύ λερωμένη από τα πλοία που χρησιμοποιούν την Κύπρο είτε παραμένοντας σε αγκυροβόλιά της είτε περνώντας από το νησί.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 1. Κατά πόσο έχει διαπιστωθεί ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής που αναφέρεται πιο πάνω και εάν ναι, κατά πόσο η ρύπανση αυτή είναι ανησυχητική για την υγεία των λουομένων.
 2. Ποια μέτρα μπορούν να παρθούν ή/και παίρνονται, ώστε τα πλοία που είτε περνούν είτε χρησιμοποιούν το θαλάσσιο χώρο της Κύπρου να μη ρυπαίνουν τις θάλασσές μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.002 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 26 Ιουλίου 2002.

«Επειδή μου έχουν υποβληθεί παράπονα για την άσχημη κατάσταση που παρουσιάζει το διαχωριστικό του παρακαμπτήριου δρόμου στη Λεμεσό, με την ύπαρξη αρκετών ακαθαρσιών (κάτι που δε μας τιμά ως λαό), γεγονός το οποίο έχω διαπιστώσει και προσωπικά, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Ποιο τμήμα είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα του χώρου αυτού;
 2. Τι μέτρα παίρνονται εναντίον των παραβατών που λερώνουν συστηματικά και κατά αδικαιολόγητο τρόπο το διαχωριστικό αυτό, ρίχνοντας διάφορα άχρηστα αντικείμενα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.030 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 2 Σεπτεμβρίου 2002.

«Κατά την αναχώρησή μου από το αεροδρόμιο Λάρνακας την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2002 διαπίστωσα με έκπληξή μου ότι, μετά τον έλεγχο των διαβατηρίων, ο έλεγχος των επιβατών και των αποσκευών που κρατούσαν γινόταν από μέλη ιδιωτικής εταιρείας και όχι από αστυνομικούς. Στη συνέχεια, όταν προσπάθησα να ρωτήσω στο γραφείο του υπεύθυνου Αξιωματικού Ασφαλείας με βάση ποια αρμοδιότητα ή εξουσία μέλη ιδιωτικής εταιρείας μπορούν να ασκούν έλεγχο, αστυνομικός με στολή, με πάρα πολύ ειρωνικό τρόπο, μου απάντησε ότι αυτοί είχαν πάει μόνοι τους.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 1. εάν μέλη ιδιωτικής εταιρείας μπορούν να ασκούν έλεγχο για θέματα ασφάλειας εντός του αεροδρομίου Λάρνακας και, εάν ναι, με βάση ποια νομοθεσία και με ποια αρμοδιότητα,
 2. σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβαίνει, ποιος έδωσε οδηγίες όπως μέλη ιδιωτικής εταιρείας προβούν σε έλεγχο επιβατών και αποσκευών κατά την είσοδό τους στο αεροδρόμιο μετά τον έλεγχο διαβατηρίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.104 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 15 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Άγιος Κωνσταντίνος, επαρχίας Λεμεσού, και τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προτίθεται να υλοποιήσει την υπόσχεση του πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Χριστόδουλου Χριστοδούλου για διαγραφή του δανείου αρδευτικού σχεδίου Πιτσιλιάς, Τ.662/1982, που παραχώρησαν προς την κοινότητα οι δανειστικοί επίτροποι;

2. Υπάρχει η δυνατότητα:

α. ενίσχυσης των σταθμών αναμετάδοσης της τηλεόρασης,

β. ύπαρξης νέας πολιτικής για κοστολόγηση εγκατάστασης ρεύματος σε νέες εγκαταστάσεις,

γ. βελτίωσης του οδικού δικτύου και πιο συγκεκριμένα του δρόμου Αγίου Κωνσταντίνου προς Καλό Χωριό και

δ. αύξησης των γραμμών τηλεφώνων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.105 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 15 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Άγιος Παύλος της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν να προωθήσουμε για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητά τους.

Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή:

1. η αντιπροσώπευση της κοινότητας στη Σχολική Εφορεία Καλού Χωριού που έχει την ευθύνη του περιφερειακού σχολείου,

2. η αύξηση των μαθημάτων που διδάσκονται από τα κρατικά φροντιστήρια της περιοχής πέρα από τα αγγλικά και τα μαθηματικά,

3. η μεταφορά ρεύματος στον υφιστάμενο σταθμό του ΡΙΚ για χρήση τηλεοράσεων και τηλεφώνων,

4. η επέκταση του παρακαμπτηρίου Καλού Χωριού μέχρι τον κύριο δρόμο (περιοχή Αγίου Φώτου),

η παραχώρηση οικονομικών πόρων προς την κοινότητα για απαλλοτρίωση περιοχών για σκοπούς εγγραφής δρόμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.106 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 15 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Άλασσα, στην επαρχία Λεμεσού, και τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα. Στα πλαίσια αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

1. Η δημιουργία οικοπέδων για παραχώρησή τους προς νέα ζευγάρια.

2. Η μείωση της ζώνης προστασίας του φράγματος Κούρρη.

3. Η αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού της πηγής Κεφαλόβρυσου, λόγω της κακής κατάστασής του, και η κατάργηση της υφιστάμενης πηγής, λόγω του ότι η χρήση της υποχρεώνει την κοινότητα να καταβάλλει αυξημένα ποσά για την κατανάλωση ρεύματος της διάτρησης.

4. Η υλοποίηση της υπόσχεσης του Υπουργού Εσωτερικών, κατά τη μετακίνηση του χωριού το 1985, για παροχή νερού από το φράκτη Κούρρη για άρδευση.

5. Η αξιοποίηση του εγκαταλειμμένου σχολείου της κοινότητας ως πολιτιστικού κέντρου και η παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για το σκοπό αυτό.

6. Η επιτάχυνση των διαδικασιών για παροχή αποζημιώσεων και η εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται να γίνουν ως αποτέλεσμα των πρόσφατων πυρκαγιών.

7. Η ύπαρξη καλύτερου ελέγχου στη συντήρηση του βιολογικού σταθμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.107 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 15 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Κάτω Αμίαντος στην επαρχία Λεμεσού και τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα. Στα πλαίσια αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

1. Η πραγματοποίηση των έργων που απαιτούνται για ολοκλήρωση του κοινοτικού γηπέδου.

2. Η παροχή γης για ίδρυση πάρκου.

3. Η επέκταση της υδατοπρομήθειας προς την περιοχή Καρβουνά-Κάρδαμα.

4. Η αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών και η παραχώρηση γης σε νεαρά ζευγάρια, για να μπορέσουν να παραμείνουν στο χωριό οι νέοι.

5. Η δημιουργία πεζόδρομων εντός της κοινότητας στον κύριο δρόμο, καθώς και στη βόρεια είσοδο, με τη διαπλάτυνση του γεφυριού, καθώς και η απαλλοτρίωση σπιτιών στη νότια είσοδο για βελτίωση του δρόμου για την ασφάλεια των πεζών.

6. Η αύξηση κονδυλίων για αναπτυξιακά έργα.

7. Η υλοποίηση υποσχέσεων για εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης και εξοπλισμού στο ιατρικό κέντρο.

8. Η ενίσχυση σήματος τηλεόρασης.

9. Η χρήση του εγκαταλειμμένου σχολείου ως κέντρου ψυχαγωγίας και πολιτιστικού οικήματος για τη νεολαία.

10. Η ενίσχυση του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, για να μπορεί να εξυπηρετεί πιο έγκαιρα και γρήγορα όσους γεωργούς υφίστανται ζημιές και δικαιούνται αποζημίωση.

11. Η κατάργηση της κοινότητας Πάνω Αμιάντου και η ενσωμάτωση της περιοχής στην κοινότητα Κάτω Αμιάντου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.108 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 15 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Σπιτάλλι της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν να προωθήσουμε για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητά τους.

Με βάση τα πιο πάνω, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή:

1. η μετακίνηση του πτηνοτροφείου που λειτουργεί στην περιοχή και προκαλεί οχληρία και η λήψη μέτρων για οριστικό κλείσιμό του,

2. η επέκταση των πολεοδομικών ζωνών για οικιστικούς σκοπούς για βοήθεια των κατοίκων της περιοχής,

3. η κατεδάφιση υφιστάμενου περιτειχίσματος για ευθυγράμμιση του δρόμου στην έξοδο προς την περιοχή Φασούλας για λόγους ασφάλειας,

4. η μετακίνηση πασσάλων ηλεκτρισμού και τηλεφώνων που παρέμειναν στο δρόμο και μετά τη διαπλάτυνσή του, προκαλώντας κίνδυνο στους πεζούς, χωρίς να επιβαρυνθεί η κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.109 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 15 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας σε κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού, οι κοινοτικές αρχές και οι κάτοικοι των περιοχών αυτών μας πληροφόρησαν ότι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ως πολιτιστικά κέντρα κτίρια σχολείων που δε χρησιμοποιούνται πλέον λόγω κατάργησης των σχολείων στις κοινότητες αυτές.

Με βάση τα πιο πάνω, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή:

1. η χρησιμοποίηση των κτιρίων των εν λόγω εγκαταλειμμένων σχολείων ως πολιτιστικών κέντρων,

2. η παροχή οικονομικής βοήθειας στην αντίστοιχη κοινότητα για υλοποίηση της πιο πάνω επιθυμίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.114 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 22 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Λιμνάτη, επαρχίας Λεμεσού, και της συνάντησής μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

Στα πλαίσια αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

1. Η υλοποίηση υπόσχεσης του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για καταβολή επιδότησης και/ή αποζημίωσης για τα έτη 2001 και 2002 που αφορά τα αμύγδαλα.

2. Η δημιουργία αντιπλημμυρικών έργων σε διάφορους χώρους εντός της κοινότητας, λόγω των προβλημάτων που παρατηρούνται, ιδιαίτερα όταν βρέχει.

3. Η μετακίνηση των πασσάλων της ΑΤΗΚ και ΑΗΚ που βρίσκονται εντός του δρόμου, με αποτέλεσμα να διατρέχουν κίνδυνο οι οδηγοί.

4. Η παροχή βοήθειας προς νεαρά ζευγάρια για παραμονή τους στην κοινότητα.

5. Η αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών.

6. Η δημιουργία νέου περιφερειακού σχολείου, με σκοπό τη μείωση του μεγάλου αριθμού των μαθητών του περιφερειακού σχολείου της Τριμήκληνης.

7. Παραχώρηση προς την κοινότητα για χρήση του εγκατελειμμένου κτιρίου που χρησιμοποιόταν ως σχολείο για πολιτιστικές εκδηλώσεις, με ταυτόχρονη παροχή οικονομικής βοήθειας για κάλυψη των εξόδων.

8. Η βελτίωση του οδικού δικτύου με επιτάχυνση της συμπλήρωσης του δρόμου Άλασσας-Λιμνάτη και συμπλήρωση του έργου Αγίας Ειρήνης-Τριμήκληνης.

9. Η άμεση λειτουργία της διάτρησης για παροχή νερού στην περιοχή “Τρύπες”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.115 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 22 Νοεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Άγιος Αμβρόσιος, στην επαρχία Λεμεσού, και τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

Στα πλαίσια αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

1. Η υλοποίηση σχεδίου για δημιουργία αποχετευτικού στην κοινότητα, όπως ήταν η υπόσχεση που δόθηκε από τους αρμοδίους.

2. Η αναθεώρηση των οικιστικών ζωνών.

3. Η παροχή οικονομικής βοήθειας προς νεαρά ζευγάρια για ανέγερση κατοικίας, καθώς επίσης και η παροχή προς αυτά της δυνατότητας, σε περίπτωση παροχής γης, υποθήκευσης της γης για εξασφάλιση οικονομικών πόρων για ανέγερση κατοικίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.158 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Σωτήρα Λεμεσού και τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να γίνουν τα ακόλουθα:

1. Η διαπλάτυνση και ευθυγράμμιση του δρόμου προς τον αυτοκινητόδρομο και ιδιαίτερα η άμεση λήψη μέτρων για την ευθυγράμμιση της επικίνδυνης στροφής.

2. Η ολοκλήρωση του νέου δρόμου προς Ζανακιά καθώς και η ολοκλήρωση του δρόμου προς τις αρχαιότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.159 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Σωτήρα Λεμεσού και τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η συντήρηση σχολικού κτιρίου που δε λειτουργεί πλέον με σκοπό τη μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο, με παροχή σχετικής οικονομικής επιχορήγησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.160 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Σωτήρα Λεμεσού και τη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να γίνουν τα ακόλουθα:

1. Η επέκταση της οικιστικής περιοχής, ενός αιτήματος της κοινότητας που εκκρεμεί από το 1995.

2. Η παραχώρηση χώρου στην τοποθεσία Εξάρχου για χρήση του ως σκυβαλότοπου τον οποίο θα διαχειρίζεται η κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.161 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Σωτήρα Λεμεσού και τη συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

1. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας για εγγραφή αγροτικών δρόμων.

2. Η βοήθεια προς την κοινότητα για εξασφάλιση άδειας παροχής νερού από το φράγμα Σύμβουλα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.162 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Σωτήρα Λεμεσού και τη συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

Στα πλαίσια αυτά παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατή η διευθέτηση επίσκεψης ιατρικής μονάδας στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.163 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Επταγώνεια της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να προωθήσω για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

1. Η διαγραφή χρέους για κατασκευή των χωμάτινων υδατοδεξαμενών του σχεδίου ενιαίας αγροτικής ανάπτυξης Πιτσιλιάς.

2. Η παροχή οικονομικής βοήθειας για ανόρυξη διάτρησης για το αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου-Πελεκάνους.

3. Η παροχή οικονομικής στήριξης στους μανταρινοπαραγωγούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.164 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Επταγώνεια της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν να προωθήσουμε για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητά τους.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατά τα ακόλουθα:

1. Η δημιουργία μόνιμου ιατρικού κέντρου που να λειτουργεί και ως περιφερειακό ιατρικό κέντρο.

2. Η δημιουργία ή παροχή οικονομικής βοήθειας για δημιουργία περιφερειακού γηροκομείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.165 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Επταγώνεια της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν να προωθήσουμε για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητά τους.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η έναρξη κατασκευής δρόμου Κελλακίου-Επταγώνειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.166 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 17 Δεκεμβρίου 2002.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Επταγώνεια της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με το κοινοτικό συμβούλιο και τους κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν να προωθήσουμε για επίλυση διάφορα θέματα/προβλήματα που απασχολούν την κοινότητά τους.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η παροχή οικονομικής βοήθειας σε νεαρά ζευγάρια για παραμονή τους στην περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.239 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Μαρτίου 2003.

«Αρκετοί οδηγοί μού έχουν υποβάλει παράπονα για το ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τη διατήρηση της σταθερότητας των οχημάτων τους, όταν χρησιμοποιούν τους δημόσιους δρόμους, ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι βροχερός.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει ασφάλεια στους δημόσιους δρόμους για τους οδηγούς;

2. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται, είτε για την κατασκευή νέων δρόμων είτε για την επιδιόρθωση και ανακατασκευή υφιστάμενων δρόμων, είναι κατάλληλα όσον αφορά την ασφάλεια των οδηγών;

3. Ο σχεδιασμός των νέων δρόμων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να φεύγει το νερό προς τα άκρα των δρόμων;

4. Έχουν υποβληθεί παράπονα και από άλλους φορείς αναφορικά με την ασφάλεια στους δημόσιους δρόμους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.247 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 19 Μαρτίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη περιοδεία μας σε χωριά της επαρχίας Λεμεσού που επλήγησαν από τη χαλαζοθύελλα το βράδυ της 17ης προς τη 18η Μαρτίου 2003, μας τονίστηκε ότι ο ΟΓΑ δεν καλύπτει αρκετές περιπτώσεις ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες. Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. Κατά πόσο υπάρχει ειδικό σχέδιο για παροχή άμεσης οικονομικής βοήθειας προς τους παραγωγούς για ζημιές από θεομηνίες που δεν καλύπτονται από τον ΟΓΑ.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο, κατά πόσο είναι δυνατή η μελέτη για δημιουργία τέτοιου σχεδίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.250 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 24 Μαρτίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στην κοινότητα Ανόγυρα της επαρχίας Λεμεσού διαπιστώθηκε ότι από τη χιονόπτωση στις 24 Φεβρουαρίου 2003 προέκυψαν σοβαρές ζημιές και καταστροφές στην παραγωγή και στα δέντρα χαρουπιών που υπάρχουν στην περιοχή. Λόγω του ότι το βασικό μέρος του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής προέρχεται από την πώληση χαρουπιών και των παραγώγων τους, όπως παστέλι και χαρουπόμελο, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Είναι δυνατή η παροχή άμεσης οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες παραγωγούς;

2. Τι μέτρα μπορούν να παρθούν από τις υπηρεσίες του αρμόδιου υπουργείου, ώστε να καλύπτονται παραγωγοί για ζημιές από φυσικά φαινόμενα, όπως χαλάζι, χιόνι ή/και ανέμους, που δεν καλύπτονται από το σχέδιο του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.284 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 16 Απριλίου 2003.

«Επειδή μου έχουν γίνει παράπονα από συμπατριώτες μας, μόνιμους κατοίκους Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας, ότι τα μη ενημερωτικού χαρακτήρα προγράμματα που μεταδίδει το ΡΙΚ, μέσω δορυφόρου, στις χώρες αυτές είναι πολύ χαμηλού επιπέδου, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Μπορεί να ασκηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος στο ΡΙΚ για την ποιότητα των προγραμμάτων του που μεταδίδονται μέσω δορυφόρου στους αποδήμους;

2. Ποιος είναι ο λόγος που το ΡΙΚ δε μεταδίδει μέσω δορυφόρου το κανονικό του πρόγραμμα;

Με βάση ποια κριτήρια καθορίζεται το πρόγραμμα που το ΡΙΚ εκπέμπει μέσω δορυφόρου στους αποδήμους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.442 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 4 Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ερήμη της επαρχίας Λεμεσού και έπειτα από συνάντηση που είχα με εκπροσώπους του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, μου αναφέρθηκαν τα πιο κάτω θέματα:

1. Πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας για διαμόρφωση/ανάπλαση των δρόμων στον ιστορικό πυρήνα της κοινότητας.

2. Μετατροπή της κοίτης του ποταμού Κούρρη από το χωριό Καντού μέχρι τη γέφυρα του δρόμου ΜΙ σε πάρκο, γιατί η κοίτη του ποταμού έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο και εστία μόλυνσης.

3. Συνεννόηση με το κοινοτικό συμβούλιο προτού παραχωρηθεί πολεοδομική άδεια προς την ΑΗΚ για κατασκευή αιολικού πάρκου στην περιοχή Ερήμης με αεροστρόβιλους ύψους εκατόν είκοσι μέτρων που θα ρυπαίνουν οπτικά και ηχητικά την περιοχή.

4. Συμπλήρωση των βελτιωτικών έργων μέχρι τη γέφυρα του ποταμού Κούρρη.

5. Μελέτη των απόψεων του κοινοτικού συμβουλίου για τις πολεοδομικές ζώνες της περιοχής.

6. Απομάκρυνση του χοιροστασίου και του βουστασίου που βρίσκονται στην περιοχή.

7. Ηλεκτροδότηση της κτηνοτροφικής περιοχής, για την οποία η κοινότητα πλήρωσε το ποσό της συνεισφοράς της, δηλαδή ποσό £4.400.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις και/ή απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.443 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 4 Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Ερήμη της επαρχίας Λεμεσού και έπειτα από συνάντηση που είχα με εκπροσώπους του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, μου αναφέρθηκαν τα πιο κάτω θέματα:

1. Η αντισεισμική αναβάθμιση και η γενική συντήρηση του κτιρίου του δημοτικού σχολείου της κοινότητας, όπως αναφέρονται στην επιστολή που στάλθηκε από το κοινοτικό συμβούλιο προς τον προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

2. Η κατασκευή κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών, καθώς και η παραχώρηση επιχορήγησης για αποπεράτωση του κοινοτικού γηπέδου.

Παρακαλείται, συνεπώς, το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

 • για το πότε μπορεί να προχωρήσει η αντισεισμική αναβάθμιση και συντήρηση του δημοτικού σχολείου της κοινότητας, όπως έχει ήδη εγκριθεί στον προϋπολογισμό για το έτος 2003 και

κατά πόσο είναι δυνατή η παροχή βοήθειας προς την κοινότητα για την κατασκευή κλειστής αίθουσας αθλοπαιδιών και/ή για την αποπεράτωση του κοινοτικού γηπέδου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.444 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 4 Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, μας πληροφόρησαν ότι παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην είσπραξη από το κοινοτικό συμβούλιο των δικαιωμάτων για εργασίες λατόμησης. Ως εκ τούτου, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τους λόγους καθυστέρησης στην αποστολή του χρηματικού ποσού στο κοινοτικό συμβούλιο για δικαιώματα λατόμησης.

2. Κατά πόσο υπάρχει περίπτωση συντόμευσης των διαδικασιών για αποστολή στο κοινοτικό συμβούλιο νωρίτερα του εν λόγω χρηματικού ποσού, λόγω του ότι η κοινότητα το έχει ανάγκη για έργα που πραγματοποιεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.445 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 4 Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, μας ζήτησαν να θέσουμε ενώπιον των αρμοδίων τα θέματα που αφορούν την ασφαλή διέλευση των βαρέων οχημάτων που κατευθύνονται από και προς τα λατομεία που λειτουργούν στην περιοχή τους, καθώς και τη συμπλήρωση του δρόμου Παρεκκλησιάς προς το σκοπευτήριο.

Καλείται συνεπώς το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα έλαβε ή προτίθεται να λάβει, για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των κατοίκων και ιδιαίτερα των πεζών της περιοχής από κίνδυνο που τυχόν να υπάρξει από τη διέλευση των βαρέων οχημάτων που κατευθύνονται από και προς τα λατομεία;

2. Έχει γίνει οποιοσδήποτε προγραμματισμός για τη δημιουργία μελέτης και έχει καθορισθεί χρονοδιάγραμμα για συμπλήρωση του δρόμου Παρεκκλησιάς προς το σκοπευτήριο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.448 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Ύψωνας της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής, μας ζητήθηκε να θέσουμε ενώπιον των αρμοδίων το θέμα που αφορά την παροχή βοήθειας για ανέγερση πολιτιστικού κέντρου.

Συνεπώς, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το πιο πάνω αίτημα της κοινότητας μπορεί να προωθηθεί και μέχρι ποιου σημείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.449 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Ύψωνας της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής, μας ζητήθηκε να θέσουμε ενώπιον των αρμοδίων τα πιο κάτω θέματα, που αφορούν:

1. τη μετακίνηση κτηνοτροφικών μονάδων που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της κοινότητας, καθώς και του χοιροστασίου,

2. τη χρήση νερού από το φράγμα του Κούρρη για πότισμα και τον περιορισμό του χώρου ελεύθερης βοσκής.

Συνεπώς, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα πιο πάνω αιτήματα της κοινότητας μπορούν να προωθηθούν και μέχρι ποιου σημείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.450 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Ύψωνας της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο, μέλη του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής μάς ζητήθηκε να θέσουμε ενώπιον των αρμοδίων τα πιο κάτω θέματα, που αφορούν:

1. Τη βελτίωση και διεύρυνση της οδού Μακαρίου Γ΄, που περνά μέσα από την κοινότητα με κατεύθυνση τα διάφορα θέρετρα, καθώς και τη θεώρησή του ως πολεοδομικό έργο, με σκοπό να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2004, όπως ήταν η σχετική υπόσχεση που είχε δοθεί στην κοινότητα.

2. Τη διαμόρφωση του κυκλοφοριακού κόμβου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πάφου (Αγ. Γεωργίου) και Μακαρίου Γ΄.

3. Τη βελτίωση του παλαιού δρόμου Λεμεσού-Πάφου, που διέρχεται την κοινότητα, καθώς και του παλαιού δρόμου Ύψωνα-Πλατρών, προς το φράγμα Κούρρη, ο οποίος παρουσιάζει αυξημένη κίνηση λόγω της λειτουργίας του γυμνασίου και των οικοπέδων του ΟΑΓ.

4. Την αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα πιο πάνω αιτήματα της κοινότητας μπορούν να προωθηθούν και μέχρι ποιου σημείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.451 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Φασούλλα της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο, μέλη του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής πληροφορηθήκαμε ότι δεν έχει ακόμη προχωρήσει η διαδικασία για ανέγερση πολυδύναμου γηροκομείου στο χώρο που παραχωρήθηκε από το Συμβούλιο Κοινωνικής Ευημερίας.

Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει και τα χρονικά πλαίσια που θα απαιτηθούν για προώθηση και ολοκλήρωση της ανέγερσης του πολυδύναμου γηροκομείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.452 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Φασούλλα της επαρχίας Λεμεσού και έπειτα από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, μου αναφέρθηκαν τα πιο κάτω:

1. Αιτήματα που αφορούν το οδικό δίκτυο της περιοχής και πιο συγκεκριμένα:

α. την αναβάθμιση του δρόμου Φασούλλας-Λεμεσού και την ένταξή του σε περιφερειακό οδικό δίκτυο,

β. την έγκριση του σχετικού κονδυλίου και την έναρξη έργων για συμπλήρωση του δρόμου Φασούλλας-Αψιού και

γ. τη συμπλήρωση της διαδικασίας για εγγραφή των αγροτικών δρόμων.

2. Αίτημα για αύξηση στον προϋπολογισμό της κοινότητας του ποσού για εκτέλεση αναπτυξιακών έργων.

3. Αίτημα για μείωση των τελών σύνδεσης νερού για ανέγερση ιδιωτικής κατοικίας, καθώς και εγκατάσταση επιπλέον ντεποζίτων νερού για κάλυψη των αναγκών όλων των κατοίκων της κοινότητας.

4. Αίτημα για κλείσιμο χώρου απόθεσης παζλ.

Παρακαλείται, συνεπώς, το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα πιο πάνω αιτήματα της κοινότητας μπορούν να προωθηθούν και μέχρι ποιου σημείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.459 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 9 Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Διερώνα της επαρχίας Λεμεσού και έπειτα από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, πληροφορήθηκα με έκπληξη ότι λύματα από τις γύρω περιοχές κατευθύνονται στον ποταμό Γερμασόγειας και καταλήγουν στο φράγμα Γερμασόγειας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην υγεία τόσο των κατοίκων της Διερώνας που ποτίζουν τα χωράφια τους από το νερό του ποταμού Γερμασόγειας όσο και των κατοίκων που υδροδοτούνται από το νερό του φράγματος Γερμασόγειας, όπου καταλήγουν τα λύματα.

Παρακαλείται, συνεπώς, το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Είναι δυνατή η παροχή οικονομικής βοήθειας προς τις κοινότητες της περιοχής για δημιουργία βιολογικού σταθμού που θα σταματήσει τη διαρροή λυμάτων προς τον ποταμό Γερμασόγειας;

2. Ποια μέτρα μπορούν να παρθούν στο μεταξύ, ώστε να σταματήσει η διαρροή λυμάτων προς τον ποταμό Γερμασόγειας;

3. Ποια προβλήματα υγείας μπορεί να δημιουργηθούν στους κατοίκους που είτε ποτίζουν τα χωράφια τους από το νερό του ποταμού Γερμασόγειας είτε υδροδοτούνται από το φράγμα Γερμασόγειας, λόγω των λυμάτων που κατευθύνονται στον ποταμό Γερμασόγειας και μέσω αυτού στο φράγμα Γερμασόγειας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.460 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 9 Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Διερώνα της επαρχίας Λεμεσού και έπειτα από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, μου αναφέρθηκαν τα πιο κάτω θέματα:

1. Επίσπευση των διαδικασιών για παροχή αποζημιώσεων από τον ΟΓΑ για ζημιές που καλύπτει ο ΟΓΑ.

2. Παροχή βοήθειας προς την κοινότητα για τη διάθεση των μανταρινιών.

Παρακαλείται, συνεπώς, το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για προώθηση και επίλυση των πιο πάνω θεμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.461 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 9 Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Διερώνα της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής, μας ζητήθηκε να θέσουμε ενώπιον των αρμοδίων τα πιο κάτω θέματα, που αφορούν:

1. τη δημιουργία νέου αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα,

2. την επανεξέταση κριτηρίων για παραχώρηση οικοπέδων σε νεαρά ζευγάρια για παραμονή τους στην κοινότητα,

3. την εγγραφή αγροτικών δρόμων.

Συνεπώς, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει για προώθηση των πιο πάνω θεμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.462 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 9 Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Διερώνα της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής, μας ζητήθηκε να θέσουμε ενώπιον των αρμοδίων το θέμα που αφορά την επιδιόρθωση του δρόμου Διερώνας-Ακρούντας, που απασχολεί για χρόνια τώρα τους κατοίκους, τόσο για την ανάπτυξη της κοινότητας όσο και για τη χρήση του με ασφάλεια από τους οδηγούς.

Συνεπώς, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η επιδιόρθωση του εν λόγω δρόμου και τι μέτρα μπορεί να παρθούν για ασφάλεια των οδηγών που χρησιμοποιούν τον εν λόγω δρόμο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.012 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Σιλίκου, στην επαρχία Λεμεσού, και συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε όπως προωθήσω τα πιο κάτω θέματα:

1. Βελτίωση οδικού δικτύου:

α. Ευθυγράμμιση και βελτίωση του δρόμου “Μονάγρι-Κουκά”, αφού θεωρηθεί πολεοδομικό έργο.

β. Ανύψωση του γεφυριού που συνδέει το Μονάγρι με τον Άγιο Γεώργιο για μεγαλύτερη ασφάλεια των οδηγών.

γ. Προσθήκη κιγκλιδωμάτων στα επικίνδυνα σημεία του κύριου δρόμου.

δ. Ολοκλήρωση της κατασκευής του δρόμου Σιλίκου-Λόφου.

ε. Ασφαλτόστρωση του δρόμου Αγίας Μαύρης-Σιλίκου.

2. Επανεξέταση των πολεοδομικών ζωνών, που θα επιτρέψει την ανάπτυξη της κοινότητας.

3. Επιχορήγηση της κοινότητας για κάλυψη των άμεσων αναγκών που αφορούν πρόσληψη προσωπικού, καθώς και απόκτηση οχήματος για τις ανάγκες της κοινότητας.

4. Μελέτη για απαλλαγή της κοινότητας από καταβολή των τόκων για δάνεια που εξασφαλίζονται για αναπτυξιακά έργα.

5. Κατασκευή δημόσιων αποχωρητηρίων.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις και/ή απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.013 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Άγιος Γεώργιος Σιλίκου, στην επαρχία Λεμεσού, και συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε όπως προωθήσω τα πιο κάτω θέματα:

1. Βελτίωση οδικού δικτύου:

α. Ευθυγράμμιση και βελτίωση του δρόμου “Μονάγρι-Κουκά”, αφού θεωρηθεί πολεοδομικό έργο.

β. Ανύψωση του γεφυριού που συνδέει το Μονάγρι με τον Άγιο Γεώργιο για μεγαλύτερη ασφάλεια των οδηγών.

γ. Βελτίωση της εξόδου προς τον κύριο δρόμο Λεμεσού-Πλατρών για την ασφάλεια των οδηγών.

δ. Αύξηση της επιχορήγησης για βελτίωση των αγροτικών δρόμων που χρησιμοποιούν οι αγρότες.

2. Μετακίνηση, το συντομότερο δυνατό, από την περιοχή όλων των μαντρών που είναι εγκατεστημένες εκεί χωρίς οποιαδήποτε άδεια. Οι μάντρες αυτές δημιουργούν προβλήματα οχληρίας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις και/ή απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.014 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Άγιος Γεώργιος Σιλίκου, στην επαρχία Λεμεσού, και συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να θέσω ενώπιον των αρμοδίων το αίτημα όπως η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου επανεξετάσει την απόφασή της για εγκατάσταση πυλώνων και καλωδίων ηλεκτρισμού υψηλής τάσης κατά μήκος του ποταμού Κούρρη, λόγω του ότι η εγκατάσταση θα επηρεάσει την ανάπτυξη της κοινότητας, καθώς και την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις και/ή απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στο θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.015 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου την 21η Ιουλίου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Άγιος Γεώργιος Σιλίκου, στην επαρχία Λεμεσού, και συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, μου ζητήθηκε να θέσω ενώπιον των αρμοδίων το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κοινότητα αναφορικά με την εξεύρεση νέων πηγών νερού για πότισμα.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις απόψεις και/ή απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στο θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.050 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Αυγούστου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και με κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν όπως προωθήσουμε τα πιο κάτω θέματα:

1. Να τεθεί ως θέμα προτεραιότητας η αλλαγή του δικτύου υδατοπρομήθειας, που είναι κατασκευασμένο από αμίαντο, και το έργο να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2004.

2. Να αναθεωρηθούν οι πολεοδομικές ζώνες.

3. Να αρδεύονται οι περιοχές εντός αναδασμού από νερό του ΣΑΛΑ.

4. Να επιταχυνθεί η διαδικασία σχεδιασμού για κατασκευή αποχετευτικού συστήματος.

5. Να συμπληρωθεί ο πεζόδρομος μεταξύ των ξενοδοχείων “St. Raphael” και “Meridien”.

6. Να βοηθηθεί η κοινότητα στην εξασφάλιση δανείων για έργα που πρέπει να γίνουν στην κοινότητα.

7. Να μετακινηθούν τα χοιροστάσια και να ληφθούν μέτρα εναντίον χοιροστασίων που δε λειτουργούν κανονικά και προκαλούν οχληρία.

Καλείται συνεπώς το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιες είναι οι απόψεις ή/και απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.051 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Αυγούστου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και με κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν όπως προωθήσουμε το αίτημά τους για παραχώρηση από την ΑΗΚ οικονομικής βοήθειας στην κοινότητα με τα ίδια κριτήρια που παραχωρήθηκε βοήθεια σε άλλες κοινότητες, λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί η λειτουργία του σταθμού.

Καλείται συνεπώς το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιες είναι οι απόψεις ή/και απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στο θέμα που αναφέρεται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.052 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Αυγούστου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και με κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν όπως προωθήσουμε την αναβάθμιση του κεντρικού δρόμου και τη λήψη μέτρων για ασφαλή είσοδο στην κοινότητα από τον κύριο δρόμο.

Καλείται συνεπώς το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιες είναι οι απόψεις ή/και απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στο θέμα που αναφέρεται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.053 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Αυγούστου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και με κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν όπως προωθήσουμε το αίτημά τους να υπάρχει δυνατότητα να γίνονται αιματολογικές αναλύσεις σε άτομα μεγάλης ηλικίας στο κοινοτικό ιατρείο και να μη χρειάζεται τα άτομα αυτά να επισκέπτονται τη Λεμεσό.

Καλείται συνεπώς το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιες είναι οι απόψεις ή/και απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στο θέμα που αναφέρεται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.054 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 7 Αυγούστου 2003.

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και με κατοίκους της περιοχής, μας ζήτησαν όπως προωθήσουμε τα πιο κάτω θέματα:

1. Την κάλυψη εξόδων για ανέγερση κοινοτικού νηπιαγωγείου σε χώρο που θα παραχωρήσει η κοινότητα, γιατί το υφιστάμενο κοινοτικό νηπιαγωγείο κρίνεται ακατάλληλο.

2. Τη δημιουργία περιφερειακού γυμνασίου στην περιοχή, για να καλύπτει τις ανάγκες των κοινοτήτων της ανατολικής Λεμεσού.

Καλείται συνεπώς το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιες είναι οι απόψεις ή/και απαντήσεις που μπορούν να δοθούν στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.138 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου στις 29 Σεπτεμβρίου 2003.

«Αναφέρομαι σε παράπονα πολιτών για το ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα καθυστέρησης, πληροφόρησης, καθώς και ταλαιπωρίας κάθε φορά που υποχρεώνονται να αποταθούν στο Τμήμα Αλλοδαπών (Αρχείο Πληθυσμού και Μετανάστευσης).

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο:

 1. Το τμήμα είναι κατάλληλα στελεχωμένο, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές υποχρεώσεις του,
 2. Υπάρχει η αναγκαία ενημέρωση των ατόμων που απευθύνονται στο τμήμα για υποβολή αιτήσεων,
 3. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι απλή ή ακολουθείται γραφειοκρατική διαδικασία,
 4. Υπάρχουν οι αναγκαίες εγκαταστάσεις, για να μπορούν να εξυπηρετούνται τα άτομα που απευθύνονται στο τμήμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.239, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Λόγω του ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρείται ή/και υπάρχει ισχυρισμός των αρμοδίων για αύξηση ενεργειών που δεν επιτρέπουν την ομαλή διεξαγωγή αθλητικών αγώνων σε διάφορους αθλητικούς χώρους (γήπεδα κ.λπ.), με αποτέλεσμα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να δηλώνει ότι είναι ανάγκη να ψηφιστεί ειδική νομοθεσία που να ρυθμίζει την ομαλή διεξαγωγή αθλητικών αγώνων, καλείται το αρμόδιο υπουργείο ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια υπηρεσία να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν εφαρμόζεται ο περί της Αντιμετώπισης της Βίας, της Ανάρμοστης Συμπεριφοράς και Συναφών Αδικημάτων στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 1994, αριθμός 5(Ι), που ρυθμίζει θέματα που αφορούν αντιαθλητικές εκδηλώσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.522, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού και μετά από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, τέθηκαν ενώπιόν μου τα πιο κάτω θέματα που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής:

1. Παροχή οικονομικής βοήθειας για δημιουργία αίθουσας πολλαπλής χρήσεως που θα βοηθήσει στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

2. Παροχή οικονομικής βοήθειας για συντήρηση του δημοτικού σχολείου που χρησιμοποιείται ως κέντρο νεότητας και μουσείο.

Παρακαλείται συνεπώς το αρμόδιο υπουργείο και/ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δώσει απαντήσεις για τα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.523, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Φοινί της επαρχίας Λεμεσού και μετά από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και κατοίκους της περιοχής, υποβλήθηκε αίτημα για δημιουργία γηροκομείου το οποίο να εξυπηρετεί τους κατοίκους της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο και/ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μπορεί να παραχωρηθεί βοήθεια προς την κοινότητα για ανέγερση γηροκομείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.524, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής τέθηκαν ενώπιόν μας τα πιο κάτω θέματα:

1. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για τη συμπλήρωση του δρόμου Πάχνας-Πραστειού;

2. Πότε θα συμπληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης των κτηνοτρόφων για τις ζημιές από τη θεομηνία;

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δώσει απαντήσεις για τα πιο πάνω θέματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.525, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής τέθηκαν ενώπιόν μας τα πιο κάτω θέματα:

1. Κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα παροχής οικονομικής βοήθειας για ανέγερση και λειτουργία περιφερειακού ιατρικού κέντρου σε ιδιόκτητη γη που ανήκει στην κοινότητα.

2. Παρατηρούνται ελλείψεις στα φάρμακα που διαθέτει το υγειονομικό κέντρο, ιδιαίτερα για διαβητικούς, με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται ασθενείς, μάλιστα μεγάλης ηλικίας, να μεταβαίνουν στη Λεμεσό για προμήθεια φαρμάκων, πράγμα που τους δημιουργεί τεράστια προβλήματα.

3. Σε περίπτωση άδειας είτε ιατρού είτε άλλου μέλους του προσωπικού του ιατρικού κέντρου δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία του ιατρικού κέντρου.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δώσει απαντήσεις για τα πιο πάνω θέματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.526, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο και μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής, τέθηκαν ενώπιόν μας τα πιο κάτω ερωτήματα, που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής:

1. Υπάρχει σχέδιο ενημέρωσης των αμπελουργών για θέματα που τους αφορούν και σχετίζονται ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση;

2. Μπορούν να διορθωθούν τα λάθη που έγιναν λόγω απειρίας κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης για εκταρική επιχορήγηση;

3. Για ποιο λόγο το Τμήμα Δασών ζήτησε από τους κατοίκους να φυτέψουν πεύκα;

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.280, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Φασούλλα της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, πληροφορηθήκαμε ότι η κοινότητα συνεχίζει να έχει προβλήματα από τη μη σωστή λειτουργία και/ή χρήση του σκουπιδότοπου που γειτνιάζει με την περιοχή.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατό να παρθούν μέτρα για τη σωστή λειτουργία του εν λόγω σκουπιδότοπου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.281, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Φασούλλα της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, πληροφορηθήκαμε ότι ο δρόμος από την εν λόγω κοινότητα προς τη Λεμεσό έχει καταστεί πολύ επικίνδυνος τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους οδηγούς οχημάτων.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατό να παρθούν μέτρα, ώστε να επιδιορθωθεί/αναβαθμιστεί ο εν λόγω δρόμος και να σταματήσει να αποτελεί κίνδυνο τόσο για τους πεζούς όσο και για τους οδηγούς οχημάτων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.282, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Ασώματος της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, πληροφορηθήκαμε ότι τουρκοκυπριακές περιουσίες που βρίσκονται εντός της κοινότητάς τους χρησιμοποιούνται από μη δικαιούχους.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνεται έλεγχος αν κάτοχοι τουρκοκυπριακών περιουσιών στην εν λόγω κοινότητα είναι δικαιούχοι χρήσης τουρκοκυπριακών περιουσιών και, αν όχι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.283, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Ασώματος της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, πληροφορηθήκαμε ότι ο δρόμος που ενώνει την κοινότητα με τη Λεμεσό είναι επικίνδυνος για τους πεζούς και τους οδηγούς οχημάτων, τόσο λόγω έλλειψης φωτισμού όσο και λόγω της κατάστασής του.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η βελτίωση του εν λόγω δρόμου, καθώς και τι μέτρα προτίθεται να πάρει για βελτίωσή του.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.284, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Ακρωτήρι της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής μάς ζητήθηκε όπως οι κάτοικοι ενημερωθούν επίσημα για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας για λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν λόγω του ότι η περιοχή εδαφικά θεωρείται μέρος των βρετανικών βάσεων, με αποτέλεσμα τη μη ένταξή της στην ενωμένη Ευρώπη.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατό να γίνει μία τέτοια επίσημη ενημέρωση, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υλοποιηθεί η εν λόγω ενημέρωση.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.285, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής πληροφορηθήκαμε ότι το δίκτυο υδατοπρομήθειας της κοινότητας δεν έχει διορθωθεί/αντικατασταθεί, παρά το ότι είναι κατασκευασμένο από αμιαντοσωλήνες, γεγονός που είναι παραδεκτό ότι δημιουργεί ή μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει για επίλυση του χρόνιου αυτού προβλήματος που αντιμετωπίζει η κοινότητα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.286, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής πληροφορηθήκαμε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία αποχετευτικού συστήματος, καθώς και η υλοποίηση της απόφασης για τη δημιουργία βιοτεχνικής ζώνης.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει πάρει οποιαδήποτε μέτρα και/ή αποφάσεις που αφορούν τα πιο πάνω θέματα και κατά πόσο υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.287, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Πύργος της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής πληροφορηθήκαμε ότι η περιοχή συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα οχληρίας λόγω της λειτουργίας χοιροστασίων που βρίσκονται στην περιοχή.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα εν λόγω χοιροστάσια λειτουργούν με άδεια και/ή πληρούν τους κανονισμούς που ψηφίστηκαν πρόσφατα, καθώς και ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν για εκείνα τα χοιροστάσια που είτε λειτουργούν χωρίς άδεια είτε δεν πληρούν τους κανονισμούς.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.351, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Καλό Χωριό της επαρχίας Λεμεσού και ύστερα από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, με πληροφόρησαν ότι λόγω των κριτηρίων νεαρά ζευγάρια δεν μπορούν να εξασφαλίσουν οικονομική βοήθεια, ούτως ώστε να παραμένουν στην κοινότητα, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός της να μειώνεται.

Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο και/ή η αρμόδια υπηρεσία όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατή η μελέτη αλλαγής των κριτηρίων για παροχή οικονομικής βοήθειας ιδιαίτερα σε νεαρά ζευγάρια, για να παραμένουν στην κοινότητά τους και έτσι να αντιμετωπιστεί η αστυφιλία.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.352, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Καλό Χωριό της επαρχίας Λεμεσού και ύστερα από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, με πληροφόρησαν ότι ο δρόμος Καλού Χωριού-Λεμεσού είναι πάρα πολύ επικίνδυνος για όλους όσοι τον χρησιμοποιούν καθημερινά και ότι απαιτείται άμεση ευθυγράμμιση και διαπλάτυνσή του σε ορισμένα σημεία, προτού θρηνήσουμε θύματα, γεγονότα τα οποία γνωρίζει και ο αρμόδιος υπουργός.

Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο και/ή η αρμόδια υπηρεσία όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατή η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε έργων για αναβάθμιση του εν λόγω δρόμου, πριν συμβεί οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.353, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Καλό Χωριό της επαρχίας Λεμεσού και ύστερα από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, με πληροφόρησαν ότι στο παρελθόν η κουμανταρία που παρήγε το χωριό διακρινόταν σε κατηγορίες, κάτι που δεν ισχύει σήμερα, καθώς επίσης και ότι ο ΟΓΑ δεν καλύπτει όλες τις ζημιές για τα γεωργικά προϊόντα.

Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο και/ή η αρμόδια υπηρεσία όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για το κατά πόσο είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση της κουμανταρίας και

2. για το κατά πόσο μπορεί να διευρυνθεί ο κατάλογος των ζημιών που καλύπτονται από τον ΟΓΑ, ώστε να συμπεριληφθούν και άλλες και ιδιαίτερα οι ζημιές από καύσωνα.»

   

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.354, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Καλό Χωριό της επαρχίας Λεμεσού και ύστερα από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, με πληροφόρησαν ότι το λεωφορείο το οποίο μεταφέρει μαθητές στο περιφερειακό σχολείο που βρίσκεται στο χωριό δε μεταφέρει τους μαθητές του χωριού, αν και η απόσταση που πρέπει να διανύσουν οι μαθητές μέχρι το σχολείο είναι ένα χιλιόμετρο με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων, καθώς και ότι το γήπεδο αθλοπαιδιών και το κοινοτικό γήπεδο είναι ανάγκη να αναβαθμιστούν με την κάλυψη του γηπέδου αθλοπαιδιών και την αντικατάσταση του πύργου φωτισμού για το κοινοτικό γήπεδο.

Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο και/ή η αρμόδια υπηρεσία όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο είναι δυνατή η παροχή άδειας στον οδηγό του λεωφορείου με την απαιτούμενη οικονομική επιχορήγηση για μεταφορά των μαθητών της κοινότητας στο περιφερειακό σχολείο, που λόγω του νεαρού της ηλικίας τους (7 έως 12 χρονών) αντιμετωπίζουν σοβαρούς κίνδυνους κατά τη μετάβασή τους στο σχολείο πεζοί λόγω του ότι ο δρόμος είναι επικίνδυνος και

2. κατά πόσο είναι δυνατή η παροχή οικονομικής βοήθειας για αναβάθμιση του γηπέδου αθλοπαιδιών και του κοινοτικού γηπέδου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.355, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Καλό Χωριό της επαρχίας Λεμεσού και ύστερα από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, με πληροφόρησαν ότι το ιατρικό κέντρο δεν είναι κατάλληλα στελεχωμένο, καθώς επίσης και ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός φαρμάκων, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς.

Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο και/ή η αρμόδια υπηρεσία όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα μπορεί να ληφθούν, ούτως ώστε το εν λόγω ιατρικό κέντρο να στελεχωθεί κατάλληλα και να εφοδιαστεί ικανοποιητικά με αριθμό φαρμάκων για την ομαλή του λειτουργία.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.356, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Τραχώνι της επαρχίας Λεμεσού και ύστερα από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, με πληροφόρησαν ότι ο δρόμος που κατευθύνεται προς το χωριό από την περιοχή Ζακακίου παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα ασφάλειας.

Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο και/ή αρμόδια υπηρεσία όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε μελέτη για την ασφάλεια του δρόμου και, εάν ναι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο, ώστε να καταστεί ο δρόμος ασφαλής. Επίσης, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, σε περίπτωση που δεν υπάρχει μελέτη για την ασφάλεια του εν λόγω δρόμου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.357, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Τραχώνι της επαρχίας Λεμεσού και συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής, με πληροφόρησαν ότι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το υγειονομικό κέντρο αντιμετωπίζει προβλήματα και χρειάζεται άμεση επιδιόρθωση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατή η άμεση επιδιόρθωση του κτιρίου και τι μέτρα προτίθεται να πάρει.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.358, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Τραχώνι της επαρχίας Λεμεσού και συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής, με πληροφόρησαν ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια μπροστά από τα σχολεία της περιοχής και ότι τα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές στα σχολεία είναι ακατάλληλα, με αποτέλεσμα να διατρέχουν άμεσο κίνδυνο οι μαθητές.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο είναι δυνατή η παροχή οικονομικής βοήθειας για κατασκευή πεζοδρομίων μπροστά από τα σχολεία, αφού η μη ύπαρξή τους δημιουργεί κίνδυνο για τους μαθητές και τους γονείς.

2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την αντικατάσταση των ακατάλληλων λεωφορείων που μεταφέρουν τους μαθητές.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.359, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Πραστειό της Αυδήμου και συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής, με πληροφόρησαν ότι τα κτίρια των σχολείων που στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν τόσο από τους Τουρκοκυπρίους όσο και από τους Ελληνοκυπρίους βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατή η παροχή οικονομικής βοήθειας προς την κοινότητα για επιδιόρθωση των εν λόγω κτιρίων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι τα δύο κτίρια παρουσιάζουν στοιχεία ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σημασίας και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν προς όφελος της κοινότητας, π.χ. ως μουσείο και ως χώροι για εκδηλώσεις.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.360, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Πραστειό της Αυδήμου και συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και με κατοίκους της περιοχής, με πληροφόρησαν ότι έλαβαν υπόσχεση από τον αρμόδιο υπουργό για εξασφάλιση οικονομικής βοήθειας για επιδιόρθωση του δρόμου του χωριού με πρέμιξ.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για παροχή της πιο πάνω οικονομικής βοήθειας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.361, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο Καλό Χωριό Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, πληροφορηθήκαμε ότι δεν υπάρχει λήψη σήματος για τα διάφορα τηλεοπτικά κανάλια λόγω του ότι είναι αδύνατοι οι πομποί, ότι υπάρχει εισήγηση από το κοινοτικό συμβούλιο του χωριού για επέκταση και αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών και ότι υπάρχει καθυστέρηση από χωρομέτρες του κτηματολογίου στην οριοθέτηση οικοπέδων.

Καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο είναι δυνατή η τοποθέτηση τηλεοπτικών πομπών, για να μπορούν οι κάτοικοι να έχουν λήψη σήματος για όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.

2. Κατά πόσο είναι δυνατή η επέκταση ή/και η αλλαγή των πολεοδομικών ζωνών, όπως είναι και η εισήγηση του κοινοτικού συμβουλίου.

3. Αν είναι δυνατή η επιτάχυνση της διαδικασίας από χωρομέτρες του κτηματολογίου για οριοθέτηση οικοπέδων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.399, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού και τη συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, πληροφορηθήκαμε για το ότι δεν υπάρχει ικανοποιητικός φωτισμός στο δημόσιο δρόμο Σωτήρας-Ζανακιάς, καθώς και για το ότι ο εν λόγω δρόμος χρησιμοποιείται από οδηγούς βαρέων οχημάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τους πεζούς που τον χρησιμοποιούν.

Συνεπώς, καλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η λήψη μέτρων για βελτίωση του φωτισμού στον πιο πάνω δρόμο, καθώς και για ασφαλή χρήση του από πεζούς.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.400, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Σωτήρα της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής μάς πληροφόρησαν ότι υπάρχει σκέψη για δημιουργία κτηνοτροφικής ζώνης στην περιοχή, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι απόψεις της κοινότητας.

Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε μελέτη για δημιουργία κτηνοτροφικής ζώνης στην περιοχή και κατά πόσο, προτού ληφθεί τελική απόφαση, θα ληφθούν υπόψη οι απόψεις των κοινοτήτων της περιοχής.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.401, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Ερήμη της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής μάς πληροφόρησαν για τα ακόλουθα:

1. Παρά το ότι έχει εγκριθεί η αντισεισμική αναβάθμιση και συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Ερήμης, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε απολύτως, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς στο αρμόδιο υπουργείο για τον κίνδυνο που διατρέχουν τα παιδιά που το χρησιμοποιούν.

2. Έχουν υποβληθεί όλα τα σχετικά στοιχεία προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) για την αποπεράτωση του κοινοτικού γηπέδου, καθώς και για επιδότηση για τα έργα στο γήπεδο καλαθόσφαιρας-πετόσφαιρας.

Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αντισεισμικής αναβάθμισης και συντήρησης του δημοτικού σχολείου, καθώς και αν είναι δυνατή η παροχή οικονομικής βοήθειας για τα έργα που πρέπει να γίνουν στο κοινοτικό γήπεδο και στο γήπεδο καλαθόσφαιρας-πετόσφαιρας.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.402, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Ερήμη της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής μάς πληροφόρησαν ότι, ενώ υπάρχει για αρκετά χρόνια τώρα αίτημα για απομάκρυνση του χοιροστασίου που συνορεύει με οικιστικές περιοχές της κοινότητας και που προκαλεί οχληρία, δεν έχει γίνει οτιδήποτε μέχρι σήμερα.

Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι δυνατή η απομάκρυνση του εν λόγω χοιροστασίου και, αν ναι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την ολοκλήρωση της απομάκρυνσής του.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.403, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στο χωριό Ερήμη της επαρχίας Λεμεσού και σε συνάντηση που είχαμε με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής μάς πληροφόρησαν ότι μετά την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου στα βόρεια της Ερήμης, όλα τα όμβρια ύδατα έχουν διοχετευθεί σε παλιά χαντάκια που έχουν κλείσει. Συνεπώς, είναι ανάγκη να κατασκευαστούν οχετοί όμβριων υδάτων, καθώς και να γίνουν βελτιωτικά έργα και να κατασκευαστούν πεζοδρόμια σε τμήμα του παλαιού δρόμου Λεμεσού-Πάφου.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα έργα αυτά μπορεί να γίνουν από το αρμόδιο υπουργείο ή κατά πόσο η κοινότητα μπορεί να τύχει οικονομικής βοήθειας για εκτέλεση των εν λόγω έργων.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.404, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Πεντάκωμο της επαρχίας Λεμεσού και ύστερα από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, με πληροφόρησαν ότι υπάρχει μελέτη αντικατάστασης των εναέριων καλωδίων της ΑΗΚ με υπογειοποίηση νέων καλωδίων, τα οποία όμως πιθανόν να πρέπει να περάσουν μέσα από ιδιωτική περιουσία που επηρεάστηκε από άλλα έργα, ενώ μπορεί να υπάρξει εναλλακτική λύση μέσα από άλλη περιοχή.

Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο και/ή η αρμόδια υπηρεσία όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο υπάρχει μελέτη αντικατάστασης των εναέριων καλωδίων της ΑΗΚ και, εάν ναι, κατά πόσο είναι δυνατή η υπογειοποίηση των καλωδίων με τέτοιο τρόπο, που να μην επηρεάζεται ιδιωτική περιουσία.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.04.405, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Άγι Αγαπίου

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στο χωριό Πεντάκωμο της επαρχίας Λεμεσού και ύστερα από συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου και κατοίκους της περιοχής, με πληροφόρησαν ότι θα ήταν προς όφελος της κοινότητας η επέκταση του παραλιακού δρόμου από το χωριό Ζύγι μέχρι το ξενοδοχείο “Hawaii”, καθώς επίσης και ότι ο παλαιός δρόμος από την αερογέφυρα Μονής-Πεντακώμου έχει γίνει επικίνδυνος και πρέπει να επιδιορθωθεί το συντομότερο.

Συνεπώς, παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο και/ή η αρμόδια υπηρεσία όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο είναι δυνατή είτε η επέκταση του πιο πάνω παραλιακού δρόμου είτε η έναρξη έργων για επιδιόρθωση του πιο πάνω δρόμου και αν είναι δυνατή η ύπαρξη οποιωνδήποτε χρονοδιαγραμμάτων.»

 

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων