Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Αδάμος Αδάμου

Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.328 που υποβλήθηκε από τη βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ελένη Μαύρου, το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Γιώργο Χατζηγεωργίου και το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αδάμο Αδάμου στις 13 Μαΐου 2003.

«Καλείται το αρμόδιο υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατάσταση που επικρατεί στον αποτεφρωτήρα του κτηνιατρείου Αθαλάσσας και ποια είναι τα σχέδια για αλλαγή της κατάστασης αυτής.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.02.440 που υποβλήθηκε από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αδάμο Αδάμου στις 3 Ιουλίου 2003.

«Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αναισθησιολογικά τμήματα των νοσοκομείων Λευκωσίας και Λάρνακας, ως αποτέλεσμα της ελλιπούς στελέχωσής τους και ιδιαίτερα μετά την παραίτηση δύο αναισθησιολόγων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.182, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Αδάμου Αδάμου

«Σε επίσκεψή μου στο δήμο Ιδαλίου έχω παρατηρήσει ότι ο κύριος δρόμος που ενώνει το δήμο με τις κοινότητες Πέρα Χωρίου, Νήσου και Λυμπιών (λεωφ. Γ. Γρούτα, Χαλκάνωρος, Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ) και ο οποίος είναι ο πιο εμπορικός δρόμος είναι κατάσπαρτος από κυρτώματα (11 συνολικά), τα οποία δεν πληρούν ούτε τις προδιαγραφές (πολύ μεγαλύτερα και ψηλότερα). Αποτέλεσμα του πιο πάνω φαινομένου είναι οι κάτοικοι του δήμου και των άλλων κοινοτήτων να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο δρόμο για τη μετάβασή τους στη Λευκωσία. Χρησιμοποιείται κυρίως η οδός Λευκωσίας, η οποία διασχίζει κατοικημένη περιοχή και οδηγεί στη Λευκωσία μέσω της βιομηχανικής περιοχής του Δαλιού, με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλη συμφόρηση κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες.

Παρακαλείται το αρμόδιο υπουργείο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει όσον αφορά το ζήτημα με τα κυρτώματα γενικότερα, αλλά και ειδικότερα πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το πιο πάνω πρόβλημα που παρουσιάζεται εδώ και αρκετό καιρό στο δήμο Ιδαλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.108, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ΑΗΚ έχει ανεγείρει υποσταθμό στη Γεροσκήπου σε πολύ κοντινή απόσταση από οικία (έξι μέτρα), μέσα σε χώρο πρασίνου και παρά την αντίθετη εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2006 (Αρ. Φακ.: Α/Π 2448/2007), που καλούσε σε επανεξέταση του θέματος.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που προτίθεται να προβεί για συμμόρφωση της ΑΗΚ με την εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.618, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2012, των βουλευτών κ. Αδάμου Αδάμου και Στέλλας Μισιαούλη, εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού και Λευκωσίας, αντίστοιχα

« Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πάγιο αίτημα των καρδιοπαθών για κάλυψη από το κράτος όλων των εξόδων τους για αγορά φαρμάκων. Θέλουμε να γνωρίζουμε ποια είναι η πολιτική του αρμόδιου υπουργείου σε αυτό το θέμα, καθώς και τι προτίθεται να κάνει ο αρμόδιος υπουργός για τους καρδιοπαθείς που έχουν μπλε κάρτα νοσηλείας και καλούνται να πληρώσουν πάρα πολύ υψηλά ποσά για την αγορά των φαρμάκων τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.650, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Μετά από παράπονα πολιτών που ήρθαν σε γνώση μου, θα ήθελα να γνωρίζω γιατί δεν υιοθετείται η σύγχρονη πολιτική καθαρισμού οικοπέδων, που εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αφορά στην εκκοπή των χόρτων με σύγχρονες μεθόδους, όπως είναι η χρήση της χορτοκοπτικής, αντί των τρακτέρ. Η Κύπρος, παρ’ όλες τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και συστάσεις, επιμένει να επιβαρύνει την ήδη βεβαρημένη ατμόσφαιρά μας με επιπλέον σκόνη, η οποία δημιουργείται από τον καθαρισμό των οικοπέδων και αγροτεμαχίων με τρακτέρ.

Επίσης έχω ενημερωθεί ότι το Τμήμα Δασών στην υποπεριφέρεια Λεμεσού έχει καθαρίσει όλο το δάσος Πολεμιδιών με τη μέθοδο της χορτοκοπτικής, η οποία είναι και η μόνη ενδεδειγμένη μέθοδος. Γιατί δεν αναλαμβάνουν και οι υπόλοιποι δήμοι τον καθαρισμό των οικοπέδων τους με τη μέθοδο αυτή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.654, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Μετά από παράπονα που μου έγιναν, θα ήθελα να γνωρίζω αν εφαρμόζονται οι περιβαλλοντικές νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τις απαιτήσεις των συμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των φορέων του. Συγκεκριμένα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως με ενημερώσει κατά πόσο εφαρμόζεται η νομοθεσία για θέματα ανακύκλωσης στις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας υλικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.034, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Μετά από παράπονα που ήρθαν σε γνώση μου από κατοίκους της κοινότητας Παλόδειας, έχω πληροφορηθεί ότι το κοινοτικό συμβούλιο και η εκκλησία της κοινότητας προβαίνουν σε παράνομες ταφές και ανοίγματα λάκκων, προκειμένου να γίνει παράνομη επέκταση υφιστάμενου κοιμητηρίου, χωρίς πολεοδομική και οικοδομική άδεια και χωρίς άδεια για περίφραξη, σε τεμάχιο το οποίο συνορεύει με οικιστική ζώνη. Από τη στιγμή που το υφιστάμενο κοιμητήριο είναι πλήρες, θα ήθελα να γνωρίζω αν έχει εξευρεθεί νέος χώρος για ανέγερση κοιμητηρίου και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ο αρμόδιος υπουργός για τις παρανομίες που έγιναν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.037, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Μετά από παράπονα που ήρθαν σε γνώση μου από κατοίκους και δημοτικούς συμβούλους της περιοχής Λακατάμιας, παρά το γήπεδο του σωματείου ΘΟΙ έχουν κοπεί 5-6 δέντρα και ανάμεσά τους ένας πεύκος 20-30 χρόνων, προκειμένου να γίνει επέκταση των γηπέδων futsal.

Θα ήθελα να γνωρίζω αν δόθηκε άδεια για την κοπή δέντρων (Τμήμα Δασών) και, αν όχι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ο αρμόδιος υπουργός

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.346, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Από πληροφορίες και δημοσιεύματα ήρθε εις γνώσιν μου ότι το Τμήμα Δασών Πάφου έχει προβεί στην αποκοπή δέντρων στο γνωστό Camping Site στο Λατσί της Πόλης Χρυσοχούς. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί συνέβη αυτό και ποιοι λόγοι επέβαλαν την αποκοπή των δέντρων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.220, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τους ρευματοπαθείς στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας της Βουλής των Αντιπροσώπων και σε δική μου ερώτηση στους παριστάμενους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας γιατί εργοδοτούμε παιδορευματολόγο από το εξωτερικό και όχι από τους Κυπρίους συναδέλφους, μου δόθηκε η απάντηση ότι δεν υπάρχει Κύπριος ειδικός παιδορευματολόγος. Στο γραφείο μου όμως έχει έλθει επιστολή διαμαρτυρίας από Κύπρια ρευματολόγο με ειδίκευση στα παιδιά, η οποία καταγγέλλει ότι αγνοείται συστηματικά και ότι με επανειλημμένες επιστολές που έχει αποστείλει στο Υπουργείο Υγείας υποδεικνύει αυτό τον παραγκωνισμό.

Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε αν όλα αυτά που καταγγέλλει η παραπονούμενη (Ελπίδα Μηνά Αρ. Φακ. Υ.Υ. 5.29.02.15 και Ι.Υ. 13.15.001) τα έχετε εξετάσει, καθώς και για τη λογική της μη εργοδότησής της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.447, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Το θέμα των γηπέδων futsal του σωματείου “Ανόρθωσις Αμμοχώστου” στη Λάρνακα έχει απασχολήσει σε επανειλημμένες συνεδριάσεις την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί, χωρίς να έχουν υλοποιηθεί, πάρα πολλές προτάσεις και από την επιτροπή Περιβάλλοντος και από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και δεσμεύσεις εκ μέρους του σωματείου. Φαίνεται ότι, παρά τις υποσχέσεις εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας και του σωματείου, πολλά πράγματα δεν έχουν υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή πώς σκοπεύει να λύσει το πρόβλημα οχληρίας που προκαλείται από τη λειτουργία των γηπέδων futsal, για να δοθεί και μια απάντηση στις συνεχείς διαμαρτυρίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.674, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Ποια περιβαλλοντικά μέτρα και μέτρα υγιεινής έχουν ληφθεί στην κοίτη του ποταμού Πεδιαίου (π.χ. πολυκατοικία “Bridgehouse”) λόγω της δημιουργίας ελών, των κουνουπιών και της αφόρητης δυσοσμίας; Υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης και ασθενειών, επειδή πλήθος κόσμου διακινείται καθημερινά στην περιοχή και υπάρχουν και μικρά παιδιά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.198, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Τα εργοστάσια επεξεργασίας χρυσού συνιστούν βαριά βιομηχανία. Η ίδια η περιβαλλοντική μελέτη που κατατέθηκε από την εταιρεία KHRYSANERA LTD καταγράφει τη χρήση τοξικών στοιχείων στη διαδικασία απόπλυσης με αποτέλεσμα την παραγωγή διάφορων χημικών αποβλήτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Πώς εκδόθηκε πολεοδομική άδεια για τέτοια ανάπτυξη σε β΄ βιομηχανική περιοχή;

2. Συνάδει αυτό με το τοπικό σχέδιο Αραδίππου και των γύρω περιοχών;

3. Πώς έγινε αλλαγή χωροταξικού σχεδίου;» 

                                                                                                                             Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.199, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2015, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες φορές έχει χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία “Air Ambulance” κατά τα έτη 2014-2015, ποιες διαδικασίες υπάρχουν ως προς τη λήψη της απόφασης, ποιος είναι ο προϋπολογισμός, εάν υπάρχει, και πόσα χρήματα έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα για την εν λόγω υπηρεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.172, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Έχω γίνει δέκτης παραπόνων για την εικόνα που παρουσιάζουν εδώ και πολύ καιρό οι λεκάνες των υδατοφρακτών της επαρχίας Λεμεσού. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα καθαριότητας που λαμβάνονται από πλευράς των αρμόδιων τμημάτων του υπουργείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.448, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2017, των βουλευτών εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Γιώργου Τ. Γεωργίου και Αδάμου Αδάμου

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, το Υπουργείο Υγείας έχει καταλήξει μετά από διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς στο τελικό προσχέδιο του τροποποιητικού νομοσχεδίου που τιτλοφορείται Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμος. Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται το θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.462, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα αποτελέσματα της εκτίμησης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την πρόσφατη πυρκαγιά στο σύστημα αποθείωσης στο εργοστάσιο της ΑΗΚ στο Βασιλικό. Ποιες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις από την επιβάρυνση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα στην ευρύτερη περιοχή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.554, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου
 

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός με ενημερώσει κατά πόσο έγινε κάποια ενέργεια για περίληψη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κονδυλίου που να αφορά την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ). Το κονδύλι αυτό έχει αποκοπεί από το 2012, θέτοντας σε κίνδυνο τη λειτουργία της ΟΠΟΚ, θέμα το οποίο είχα θίξει με προσωπική μου επιστολή και πέρυσι, λαμβάνοντας την απάντηση ότι αρμόδιος υπουργός θα επιλαμβανόταν του θέματος.

Παρακαλώ όπως ενημερωθώ κατά πόσο με τη νέα σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου ο αρμόδιος υπουργός θα επιληφθεί του θέματος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.602, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου
 

«Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει άμεσα τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο ισχύουν οι πληροφορίες που αναφέρονται σε δημοσιεύματα για προτιθέμενες αναπτύξεις και διαχωρισμούς οικοπέδων πολύ κοντά στον καταρράκτη του Μιλλομέρη, μια περιοχή ευαίσθητη περιβαλλοντικά και με αναγνωρισμένη αξία και μοναδικότητα, για την οποία ζητούμε όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων ενδελεχώς κατά πόσο διεξήχθη μελέτη για πιθανή περιβαλλοντική επιβάρυνση από διαχωρισμούς οικοπέδων και ενδεχόμενες αναπτύξεις πέριξ της περιοχής.

2. Τα κριτήρια που συνυπολόγισε η αρμόδια κρατική υπηρεσία, ώστε να δοθεί άδεια διαχωρισμού οικοπέδων, καθώς και αν επιτρέπεται σε περιοχές με αυτά τα ειδικά χαρακτηριστικά οικοδόμηση κατοικιών ή άλλων καταλυμάτων.

3. Αν υπήρξε διαβούλευση με τις τοπικές αρχές για τις υπό αναφορά εγκρίσεις.

4. Ποιες δυσκολίες προκύπτουν όσον αφορά την απρόσκοπτη πρόσβαση του κοινού προς τους καταρράκτες ένεκα των εργασιών που φαίνεται ότι εκτελούνται επί του παρόντος.

Παρακαλούμε όπως οι απαντήσεις σταλούν το συντομότερο δυνατό στη Βουλή.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.005, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Ύστερα από πρόσφατα δημοσιεύματα για τη δημιουργία παραλίας λουομένων στην προστατευόμενη περιοχή χελωνών στην Αργάκα, παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πραγματική εικόνα και τις προθέσεις του υπουργείου του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.152, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Αδάμου Αδάμου

«Η εταιρεία Hellenic Copper Mines (HCM) ασχολείται με την παραγωγή χρυσού και αργυρού από την αξιοποίηση χρυσοφόρων αποθεμάτων με τη χρήση κυανιούχου νατρίου και της δόθηκε άδεια εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων με αρ. 2017.001. Σύμφωνα με τον Περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμο του 2009, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός, καθώς και οι υπηρεσίες πώς δόθηκε η παρούσα άδεια, χωρίς πρώτα να εναρμονιστεί το εθνικό δίκαιο με τους πιο κάτω κανονισμούς:
1. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών σε Περιπτώσεις Παρουσίας Κυανίου σε Λίμνη Τελμάτων και περί Διασπώμενου με Ασθενές Οξύ Κυανίου) Κανονισμοί του 2019.
2. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Επιθεωρήσεις) Κανονισμοί του 2019.
3. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας (Χρηματικές Εγγυήσεις) Κανονισμοί του 2019.
Επίσης, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός και παρακαλώ να μας ενημερώσει αν έχει δοθεί οποιαδήποτε παράταση ή ανανέωση των σχετικών αδειών τους τελευταίους μήνες.
Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε για το ποια είναι η διαδικασία αδειοδότησης τέτοιων εγκαταστάσεων και αν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η πολεοδομική άδεια, καθώς και υπό ποιο καθεστώς δόθηκαν οι παρούσες άδειες.
Επίσης, γίνεται λόγος για παραγωγή νικελίου. Αν αυτό ισχύει, ενημερώστε μας αν δόθηκε επιπρόσθετη άδεια.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων