Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.004, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από κατοίκους της κοινότητας Χλώρακας της επαρχίας Πάφου αναφορικά με αποκλεισμό των προσβάσεων προς τη θάλασσα από επιχειρηματίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ιδιοκτήτες μεγάλων τεμαχίων γης της περιοχής έχουν προχωρήσει στην περίφραξη των εκτάσεών τους, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των προσβάσεων προς τη θάλασσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για το πιο πάνω πρόβλημα και αν προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση λήψη μέτρων, ώστε το κοινό να μπορεί να έχει πρόσβαση στις παραλίες της περιοχής Χλώρακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.007, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016, κατατέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο. Μια από τις προτεινόμενες τροποποιήσεις δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά ηλικίας δεκατεσσάρων ετών και άνω να αποκτούν μαθητική κυνηγετική άδεια, την οποία θα χρησιμοποιούν, εφόσον συνοδεύονται από πρόσωπο το οποίο είναι κάτοχος ανανεωμένης άδειας κυνηγίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπουργείο του έχει κληθεί και εκπροσωπηθεί στη δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο, καθώς και ποιες είναι οι απόψεις του επί των προνοιών του νομοσχεδίου που αφορούν την παροχή μαθητικής κυνηγετικής άδειας σε παιδιά ηλικίας δεκατεσσάρων ετών και άνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.020, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η πολιτεία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη ζωής σε άτομα τα οποία εργοδοτούνται από το δημόσιο και ασκούν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου (πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες, πυροτεχνουργοί κτλ.).

Επιπρόσθετα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν κανονισμοί ή αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που διασφαλίζουν οικονομικά, αλλά και άλλως πως τους εργαζομένους που ασκούν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου, αλλά και τις οικογένειές τους στις περιπτώσεις ατυχημάτων εν ώρα εργασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.021, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Ο τομέας της παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, καθώς και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε επαγγελματική βάση στην Κύπρο αναπτύχθηκαν έντονα τα τελευταία χρόνια με την αδειοδότηση εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), που προσφέρουν ανάμεσα σε άλλα υπηρεσίες συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα και άλλα χρηματιστηριακά παράγωγα μέσω του διαδικτύου. Διαφαίνεται πως ο τομέας αυτός είναι από τους πλέον προσοδοφόρους για τη χώρα μας, συμβάλλοντας θετικά στην αντιμετώπιση της κρίσης, αφού δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, αλλά και υποστηρίζει την άμεση αναζωογόνηση του τραπεζικού συστήματος. Η αυξανόμενη αδειοδότηση των ΕΠΕΥ, η διεθνής τους παρουσία, η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας που χρησιμοποιούν, αλλά και ο μεγάλος αριθμός και η σύνθεση των πελατών τους, οι οποίοι διενεργούν τεράστιους όγκους συναλλαγών, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην αποτελεσματική εποπτεία και έλεγχό τους. Τα προβλήματα διαφάνηκαν έντονα μετά την άρση του κατώτατου ορίου συναλλαγών στο ελβετικό φράγκο, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας σε πολλές ΕΠΕΥ του τομέα, οι οποίες έμειναν εκτεθειμένες έναντι των πελατών τους, με επακόλουθο την κατάθεση χιλιάδων καταγγελιών και παραπόνων στις κυπριακές αρχές αναδεικνύοντας εκ νέου την αδυναμία εσωτερικού αποτελεσματικού ελέγχου. Στην περίπτωση μάλιστα της IronFX υπάρχει πληθώρα αναρτήσεων στο διαδίκτυο διεθνώς από πελάτες που θεωρούν ότι ξεγελάστηκαν, καθώς η εταιρεία κατακρατεί τα λεφτά τους και τα χρησιμοποιεί, για να καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με την περαιτέρω στελέχωση των εποπτικών αρχών με άτομα που κατέχουν εξειδικευμένες τεχνοκρατικές γνώσεις και προσόντα, ούτως ώστε η εποπτεία και ο έλεγχος να μην αναλώνονται στο τυπικό μέρος, αλλά να είναι ουσιαστικοί και εις βάθος, για να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα στελέχη των εποπτικών αρχών τυγχάνουν συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης υπό το φως των εξειδικευμένων και τεχνολογικά ανεπτυγμένων διαδικασιών που υιοθετούν οι ΕΠΕΥ, με σκοπό τη διαφύλαξη και παραμονή των ΕΠΕΥ στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.025, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου σχετικά με τα κατεστραμμένα υλικά από νάιλον και τούλι που προέρχονται από τις καλλιέργειες (θερμοκήπια κ.λπ.). Συγκεκριμένα, όπως πληροφορήθηκα, δε γίνεται περισυλλογή των κατεστραμμένων υλικών, με αποτέλεσμα οι γεωργοί αυτόβουλα να τα συγκεντρώνουν και να τα καίνε σε μεγάλες ποσότητες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει την επίλυση του προβλήματος που δημιουργείται με τη μη περισυλλογή των πιο πάνω κατεστραμμένων υλικών (π.χ. μέσω της ανάληψης της ευθύνης από τον παραγωγό/εισαγωγέα των πιο πάνω υλικών) και, αν ναι, με ποιο τρόπο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.027, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το 2008 ξεκίνησε η ετοιμασία των κανονισμών για τη ρύθμιση της λειτουργίας των υποστατικών πώλησης ζώων συντροφιάς (pet shops). Έχουν παρέλθει οκτώ χρόνια, αλλά το θέμα εξακολουθεί να μην έχει ρυθμιστεί και οι εν λόγω κανονισμοί να μην έχουν ακόμη κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία των κανονισμών που αφορούν τα υποστατικά πώλησης ζώων συντροφιάς (pet shops), αν έχει ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση για τους κανονισμούς, καθώς και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.034, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι πριν από δύο χρόνια περίπου συνελήφθη από τις αρχές της Ινδονησίας άτομο το οποίο εμπορευόταν άγρια ζώα. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, το οποίο και σας επισυνάπτω, το άτομο αυτό είχε διασυνδέσεις με κυκλώματα λαθρεμπορίου στη Ρωσία, στη Σιγκαπούρη, στην Ταϊλάνδη και στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι εις γνώση του το πιο πάνω περιστατικό, αν έχει διερευνήσει την πιο πάνω καταγγελία και αν έχει διαπιστωθεί ανάμειξη ατόμου το οποίο διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία σε υπόθεση λαθρεμπορίας ζώων.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.038, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής του γενικού διευθυντή της οργάνωσης “Σπίτι της Ελπίδας” (Hope for Children) στην οποία διατυπώνονται εισηγήσεις αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών. Ένα θέμα το οποίο θίγεται στην εν λόγω επιστολή αφορά το σχολικό εκφοβισμό. Η οργάνωση, όπως ενημερώθηκα, διοργανώνει δράσεις που αφορούν την πραγματοποίηση σεμιναρίων σε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, αλλά και ανίχνευση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο για την αντιμετώπιση και εξάλειψη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο, σε συνεργασία με την οργάνωση “Σπίτι της Ελπίδας”, θεσμοθέτησης και δημιουργίας ενός συστήματος που να ασχολείται με την πρόληψη και τη διαχείριση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.039, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής του γενικού διευθυντή της οργάνωσης “Σπίτι της Ελπίδας” (Hope for Children) στην οποία διατυπώνονται εισηγήσεις αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών. Ο γενικός διευθυντής της οργάνωσης στην Κύπρο κ. Joseph Varughese θίγει στην επιστολή του το θέμα της εφαρμογής του νόμου περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας. Σύμφωνα με την επιστολή, υπάρχουν κενά στην εφαρμογή του νόμου, με αποτέλεσμα την επαναθυματοποίηση των παιδιών θυμάτων και των οικογενειών τους. Η δημιουργία του Σπιτιού του Παιδιού στη βάση του ισλανδικού μοντέλου θα συνδράμει σε μεγάλο βαθμό στην πρόληψη, δίωξη και στήριξη των παιδιών τα οποία κακοποιούνται σεξουαλικά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει το “Σπίτι του Παιδιού” και ποια μέτρα λαμβάνονται, προκειμένου να εφαρμοστεί σωστά και ολοκληρωμένα ο νόμος περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.040, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής του γενικού διευθυντή της οργάνωσης “Σπίτι της Ελπίδας” (Hope for Children) στην οποία διατυπώνονται εισηγήσεις αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών. Μία εκ των εισηγήσεων αφορά τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία εξειδικευμένων δομών για ανήλικους παραβάτες που θα λειτουργούν με στόχο την αναμόρφωση, προετοιμασία και επανεισδοχή στην κοινωνία. Παράλληλα, γίνεται εισήγηση για δημιουργία εξειδικευμένου δικαστηρίου που θα επιλαμβάνεται μόνο υποθέσεις που αφορούν ανήλικους παραβάτες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει θετικά την εισήγηση της οργάνωσης και κατά πόσο προτίθεται να συνεργαστεί με αυτή, ώστε να προωθηθεί ένα σύστημα δικαιοσύνης φιλικότερο προς το παιδί για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τόσο του παιδιού θύτη όσο και του παιδιού θύματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.001, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Κάθε ιδιοκτήτης γης έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τα όρια του ακινήτου του. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και κατέχουν τίτλο ιδιοκτησίας και των οποίων οι τίτλοι βασίζονται σε σχέδιο που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας προσφέρεται η δυνατότητα από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μέσω της υποβολής αίτησης, να γνωρίζουν τα όρια των ακινήτων τους με την οριοθέτηση ολόκληρης ή μέρους της περιμετρικής γραμμής τους. Όπως πληροφορήθηκα, για κάθε ακίνητο που περιλαμβάνεται σε αίτηση διευθέτησης διαφοράς συνόρων που προέκυψε μετά από οριοθέτηση το τέλος για χωρομετρική εργασία που οφείλει να καταβάλει ο αιτητής ανέρχεται στα 120 ευρώ, ενώ για οριοθέτηση ακινήτου ανά ορόσημο εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, μέχρι 6 ορόσημα, το τέλος το οποίο καταβάλλεται από τον ιδιώτη ανέρχεται στα 50 ευρώ, επιπρόσθετα από 7 μέχρι 12 ορόσημα το τέλος ανέρχεται στα 30 ευρώ και επιπρόσθετα από 13 ορόσημα και πάνω το τέλος ανέρχεται στα 20 ευρώ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των υπαλλήλων που χρειάζονται για την ολοκλήρωση μίας χωρομετρικής εργασίας και τις ώρες που απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το τέλος που εισπράττει το κράτος με την προσκόμιση της αίτησης από τον ιδιοκτήτη ακινήτου ανταποκρίνεται στο κόστος που επωμίζεται το κράτος για την ολοκλήρωση της χωρομετρικής εργασίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.002, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος του ετήσιου κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και πετρελαίου στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τα τελευταία τρία χρόνια. Παρακαλώ επίσης τους αρμόδιους υπουργούς όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το κράτος για εξοικονόμηση ενέργειας και για μείωση του κόστους σε ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέλαιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.005, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τους περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευση Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Κατάλοιπων Φορτίου Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 771/2003) και συγκεκριμένα του κανονισμού 13 αυτών, δεν επιτρέπεται η λειτουργία ευκολίας υποδοχής χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια λιμάνια, καταφύγια, μαρίνες ή άλλους χώρους ελλιμενισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας υπάρχουν αδειοδοτημένες ευκολίες υποδοχής στερεών αποβλήτων και λυμάτων από πλοία και σκάφη αναψυχής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς άνω των 12 επιβατών που δε χρησιμοποιούν σημεία αναχώρησης και άφιξης τα οποία διαχειρίζεται το κράτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.006, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 και συγκεκριμένα τον κανονισμό 16 αυτών, ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να επιτρέψει την κατάταξη στη δύναμη της Πολιτικής Άμυνας οποιουδήποτε προσώπου άνω των δεκαέξι ετών το οποίο ζητεί να καταταγεί στη δύναμη εθελοντικά και να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως μέλος της. Μετά από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή της Σολέας, μη κυβερνητικές οργανώσεις αποτάθηκαν κοντά μου με αίτημα την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε να μπορούν οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος για κατάταξη στη δύναμη της Πολιτικής Άμυνας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να ικανοποιήσει το πιο πάνω αίτημα των μη κυβερνητικών οργανώσεων προωθώντας τροποποίηση των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.016, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το 1987 ενταφιάστηκε στη βιομηχανική περιοχή Κάτω Πολεμιδιών το τοξικό υγρό “Ασκαρέλ”. Από το 1987, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Γενικό Χημείο Κράτους, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το δημαρχείο Κάτω Πολεμιδιών διεξάγει συστηματικές ετήσιες επισκέψεις και δειγματοληψίες εδάφους και υπόγειων νερών.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι από το 1987 μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί πάρα πολλές ετήσιες επισκέψεις και δειγματοληψίες εδάφους και υπόγειων νερών και αναλύσεων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ένα ατύχημα δεν είναι αναστρέψιμο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής του ενταφιασμένου Ασκαρέλ στο εξωτερικό για διαχείριση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.017, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 19/07/2016 προκηρύχθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας διαγωνισμός με τίτλο “Συμφωνία Πλαίσιο για την προμήθεια Διαφόρων ειδών Ξυλείας και Γυψοσανίδων”. Επισυνάπτεται το έγγραφο του διαγωνισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT - Forest Law Enforcement, Governance and Trade), παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο λαμβάνεται υπόψη η εφαρμογή των πιο πάνω στη διαδικασία αγοράς ξυλείας από το κράτος.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.019, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τον κανονισμό 5 των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χώροι Υγειονομικής Ταφής) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 562/2003), το Υπουργικό Συμβούλιο λαμβάνει μέτρα, ώστε “όχι αργότερα από την 15η Ιουλίου 2016 τα βιοαποικοδομήσιμα αστικά απόβλητα που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής να μειωθούν στο 35% της συνολικής κατά βάρος ποσότητας των βιοαποικοδομήσιμων αστικών αποβλήτων που είχαν παραχθεί το 1995”.

Σε σχέση με τα πιο πάνω και με την εφαρμογή του περί Αποβλήτων Νόμου [185(Ι)/2011], παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:

1. Ποια μέτρα λήφθηκαν για μείωση της κατά βάρος ποσότητας των βιοαποικοδομήσιμων αστικών αποβλήτων στο 35% σε σχέση με την κατά βάρος ποσότητα που είχε παραχθεί το 1995;

2. Έχει επιτευχθεί ο πιο πάνω στόχος και ποιος ο προγραμματισμός του κράτους σε σχέση με την περαιτέρω μείωση της κατά βάρος ποσότητας των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων;

3. Προγραμματίζεται να ξεκινήσει χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων και πότε;

4. Εξετάζεται και προγραμματίζεται η εφαρμογή του συστήματος τιμολόγησης υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων “Pay as you throw”;

5. Πότε προγραμματίζεται να ξεκινήσει η χωριστή συλλογή για το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 του περί Αποβλήτων Νόμου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.028, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την παράνομη στάθμευση οχημάτων στην ανατολική πλευρά της ακτής Ολυμπίων στη Λεμεσό, δίπλα από την κοίτη του ποταμού Βαθιά. Σε επιτόπια επίσκεψή μου στην περιοχή έχω διαπιστώσει ότι, παρ’ όλο που υπάρχει πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης στην ακτή, εντούτοις υπάρχουν δεκάδες οχήματα σταθμευμένα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει προκειμένου να εφαρμοστεί η νομοθεσία.»

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.011.01.029, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Συμβάσεις 2012-2014 εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την ετοιμασία νέου σχεδίου δράσης το οποίο υπολογίζεται να τεθεί σε εφαρμογή αρχές του 2017. Όπως πληροφορήθηκα, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει ενημερώσει σχετικά τα υπουργεία. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, κατά την ετοιμασία των όρων προσφορών για προκήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια προϊόντων, υπηρεσιών και έργων πρέπει να ενσωματώνονται κριτήρια που να χαρακτηρίζουν το προϊόν, την υπηρεσία ή το έργο ως “πράσινο”. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την προμήθεια και χρήση βιολογικών τροφίμων, ο στόχος του σχεδίου δράσης ανέρχεται στο 50%. Το μέτρο αυτό αφορά το Υπουργείο Υγείας για χρήση βιολογικών τροφίμων στους παιδιατρικούς θαλάμους των δημόσιων νοσοκομείων, το Υπουργείο Άμυνας για χρήση τους στα στρατόπεδα και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για χρήση βιολογικών τροφίμων στα κυλικεία των σχολείων και των ιδρυμάτων ανώτερης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Στις τελευταίες δύο προκηρύξεις διαγωνισμών για προμήθεια τροφίμων στους παιδιατρικούς θαλάμους, στα στρατόπεδα και στα κυλικεία σχολείων και ιδρυμάτων ανώτερης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχει τεθεί ο συγκεκριμένος όρος για προμήθεια βιολογικών τροφίμων; Ποιο ποσοστό του όρου αυτού έχει ικανοποιηθεί;

2. Εάν ο στόχος που έχει τεθεί στο σχέδιο δράσης για προμήθεια και χρήση 50% βιολογικών προϊόντων δεν έχει επιτευχθεί, ποιοι οι λόγοι που οδήγησαν στην αποτυχία επίτευξης του στόχου αυτού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.030, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί από το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 22 Ιουλίου, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη σε οκτώ κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, και ζητά όπως μεταφέρουν την Οδηγία 2014/60/ΕΕ σχετικά με τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν χαρακτηριστεί ή οριστεί από ένα κράτος μέλος τα οποία έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η νέα Οδηγία αποτελεί αναδιατύπωση της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ και έχει ως στόχο να συμφιλιώσει τη θεμελιώδη αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων με την προστασία των εθνικών θησαυρών. Η Οδηγία θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 19 Δεκεμβρίου 2015 και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει κοινοποιήσει ακόμη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δύο μήνες στη διάθεσή της, για να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της Οδηγίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε η μεταφορά της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ στο εθνικό μας δίκαιο και πότε αναμένεται να κατατεθεί το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.031, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων, στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους, αναγκάζονται να απουσιάζουν ορισμένες μέρες το χρόνο για εργασιακούς λόγους στο εξωτερικό. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον συνολικό αριθμό των ημερών ανά έτος που οι γενικοί διευθυντές των υπουργείων απουσιάζουν για εργασιακούς λόγους στο εξωτερικό για τα τελευταία τρία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.052, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας αναφορικά με την καθυστέρηση που υπάρχει στην ετοιμότητα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να δεχθούν αιτήσεις αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με την καταγγελία, εξακολουθούν ακόμη να δίνονται εντολές για παραπομπή οφειλετών στο δικαστήριο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ευσταθεί η πιο πάνω καταγγελία και κατά πόσο οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν ξεκινήσει να λαμβάνουν αιτήσεις για διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.057, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης αιτημάτων από μη κυβερνητικές οργανώσεις, εθελοντικές ομάδες, αλλά και μεμονωμένα άτομα αναφορικά με την εφαρμογή προγράμματος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για εκπαίδευσή τους σε θέματα δασυπυρόσβεσης. Θεωρώ ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος θα συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει θετικά το πιο πάνω αίτημα και αν προτίθεται να προχωρήσει με την ετοιμασία και την εφαρμογή ενός προγράμματος εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων ομάδων και ατόμων σε θέματα δασοπυρόσβεσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.058, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 24 Μαρτίου 2011 τέθηκε σε ισχύ το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Η υπογραφή και η κύρωση του πρωτοκόλλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύει τα κράτη μέλη. Η εφαρμογή του είναι δεσμευτική για την Κύπρο, παρ’ όλο που δεν το υπέγραψε.

Δεδομένου ότι έχουν παρέλθει πέντε χρόνια από την ημερομηνία που έχει τεθεί σε ισχύ το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών της Σύμβασης της Βαρκελώνης και δεδομένου ότι η εφαρμογή του είναι δεσμευτική για όλα τα παράκτια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (είκοσι δύο κράτη μέλη), παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κυρώσει το πρωτόκολλο και να προχωρήσει με την ανανέωση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να είναι συμβατό με το πρωτόκολλο και τις διαδικασίες του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.059, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο, καθώς και χάρτες των δασικών περιοχών οι οποίες εκτείνονται μέχρι και εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.060, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Μαρτίου 2012 σχετικά με τις προετοιμασίες για την εμπορική εξάπλωση των έξυπνων συστημάτων μέτρησης, τα κράτη μέλη πρέπει να βρουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες τεχνικές και νομικές λύσεις, ώστε με το σχεδιασμό και τη λειτουργία των έξυπνων δικτύων και των έξυπνων συστημάτων μέτρησης να διασφαλίζεται το θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των μέτρων που χρειάζεται να ληφθούν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή και ποια μέτρα λαμβάνονται όσον αφορά τις πιο πάνω συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα και ιδιαίτερα την προστασία των προσωπικών δεδομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.061, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με το άρθρο 16 του περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμου, πρόσωπο το οποίο επιθέτει ανακριβείς εμπορικές περιγραφές σε αγαθά και προμηθεύει ή προτίθεται να προμηθεύσει τα αγαθά αυτά κατά τη διεξαγωγή εμπορίου παραπλανώντας το καταναλωτικό κοινό “διαπράττει αδίκημα και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £1.000 ή σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ή και στις δύο αυτές ποινές· σε περίπτωση όμως δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις £1.500 ή σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή και στις δύο αυτές ποινές”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατάλογο των προσώπων που καταδικάστηκαν τα τελευταία τρία χρόνια για σχετικό αδίκημα, καθώς και τις ποινές που τους επιβλήθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.062, ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Στην ερώτησή μας με αρ. 23.06.010.05.231, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2015, με την οποία ζητούσαμε να μας πείτε πώς τα θέματα επανένωσης, επαναπροσέγγισης και συμφιλίωσης επιτυγχάνονται ως ουσιαστικοί στόχοι, δεδομένων και των προσπαθειών του Προέδρου της Δημοκρατίας για επίλυση του Κυπριακού, απαντήσατε ότι ο υπό έμφαση στόχος για τη νέα σχολική χρονιά ήταν “η ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και η προώθηση της ισότητας και του σεβασμού, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της ρητορικής μίσους του Συμβουλίου της Ευρώπης”.

1. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε κατά πόσο έχετε διεξαγάγει οποιαδήποτε διοικητική/πειθαρχική έρευνα σε σχέση με το περιστατικό που αφορούσε άρνηση λυκειάρχη να επιτρέψει στη δικοινοτική χορωδία να παρουσιαστεί σε εκδήλωση του σχολείου, λόγω χρήσης της τουρκικής γλώσσας σε ένα από τα τραγούδια.

2. Δε θεωρείται ρατσιστική η συγκεκριμένη απόφαση και δε διαφαίνεται ότι οι πρώτοι που δεν υιοθετούν τους στόχους του υπουργείου είναι κάποιοι εκ των εκπαιδευτικών;

3. Δεν είναι ρατσισμός να απορρίπτεται η γλώσσα αυτών με τους οποίους ο Πρόεδρος προσπαθεί να εξεύρει πολιτική λύση στο κυπριακό πρόβλημα;

4. Πού κατέληξε η δημόσια εισήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας να ανέβει τουρκοκυπριακό θέατρο σε όλα τα σχολεία; Στο έργο θα γινόταν χρήση μόνο της ελληνικής γλώσσας;

5. Πώς διαχειρίζεστε τις δύο καταδικαστικές εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως σχετικά με συμπεριφορές εκπαιδευτικών που επιδεικνύουν ρατσιστικές προθέσεις και διαθέσεις και οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις αφορούν στο ίδιο πρόσωπο;

6. Ως μέλος της επιτροπής Θεσμών, της αρμόδιας επιτροπής για τις εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, δεν μπορώ παρά να επισημάνω ότι στις εκθέσεις της που αφορούν το υπουργείο σας υπάρχουν αναφορές για άρνηση συνεργασίας των λειτουργών σας με το γραφείο της. Τι μέτρα θα λάβετε, ούτως ώστε αυτό το φαινόμενο να εξαλειφθεί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.085, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 το οποίο ετοιμάστηκε από το Τμήμα Γεωργίας περιελάμβανε μεταξύ άλλων την εφαρμογή του καθεστώτος “Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστημάτων”. Οι κυριότεροι στόχοι του καθεστώτος ήταν η στήριξη των γεωργών με την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών και η επέκταση του πρασίνου. Παράλληλα, με την προώθηση του συστήματος αυτού έμμεσα ικανοποιήθηκαν και περιβαλλοντικές απαιτήσεις και ανάγκες όπως η βελτίωση του τοπίου, η προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η παροχή καταφυγίων για την πανίδα κτλ. Ένα από τα μέτρα που λήφθηκαν για την εφαρμογή του πιο πάνω καθεστώτος αφορούσε τη σύνδεσή του με το Εθνικό Δασικό Πρόγραμμα και συγκεκριμένα τις δράσεις που αφορούσαν τις δασώσεις και τη δασοκομία. Οι δράσεις αυτές χαρακτηρίστηκαν ως πολύ μεγάλης σημασίας και η εφαρμογή τους κάλυπτε τα κρατικά δάση, τη χαλίτικη γη και τη γεωργική και μη γη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επαναφέρει την εφαρμογή παρόμοιων δράσεων που περιλαμβάνουν τη

δάσωση χαλίτικης, γεωργικής ή μη γης. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπήρξε ενδιαφέρον για την υλοποίηση των πιο πάνω δράσεων και κατά πόσο η εφαρμογή του καθεστώτος “Εγκατάσταση Γεωργοδασοπονικών Συστημάτων” θεωρήθηκε επιτυχημένη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.087, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 29 Απριλίου 2011 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2011. Σκοπός των κανονισμών, όπως αναφέρεται και στον κανονισμό 3 αυτών, είναι η θέσπιση μέτρων για τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίησή τους. Έχω παρατηρήσει ότι, παρ’ όλο που υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, εντούτοις το μεγαλύτερο ποσοστό των μπάζων καταλήγει στην ύπαιθρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τα μέτρα τα οποία προτίθεται να λάβει για την αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη διαχείριση αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.

2. Τον αριθμό και τη μορφή των ποινών που έχουν επιβληθεί σε πρόσωπα τα οποία έχουν απορρίψει απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις στην ύπαιθρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.123, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας αναφορικά με τη λειτουργία εστιατορίου στην τοποθεσία “Λάρα” στις Κάτω Αρόδες της επαρχίας Πάφου. Σύμφωνα με την καταγγελία, το εστιατόριο βρίσκεται σε χαλίτικη γη η οποία εντάχθηκε στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ακάμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει διερευνήσει την πιο πάνω καταγγελία, αν το εστιατόριο διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την άρση της παρανομίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.125, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 14 Ιουλίου 2016 ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, που, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε τη μείωση της διάρκειας της πλήρους στρατιωτικής θητείας από είκοσι τέσσερις (24) μήνες, που ίσχυε, σε δεκατέσσερις (14) μήνες. Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής από την Πρωτοβουλία για την Αντίρρηση Συνείδησης στην Κύπρο, στην οποία υποβάλλεται το αίτημα για μείωση της διάρκειας της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας από τριάντα τρεις (33) μήνες σε δεκατέσσερις (14) μήνες, όπως ισχύει και στην περίπτωση της διάρκειας της πλήρους στρατιωτικής θητείας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το πιο πάνω αίτημα της Πρωτοβουλίας για την Αντίρρηση Συνείδησης τον βρίσκει σύμφωνο, ποιες είναι οι απόψεις του επί του θέματος και αν υπάρχει πρόθεση από το υπουργείο για μείωση της διάρκειας της εναλλακτικής κοινωνικής θητείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.126, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Μετά από την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή της Σολέας τον Ιούνιο του 2016 έγινα αποδέκτης γραπτής καταγγελίας αναφορικά με τη μη υποχρεωτική χρήση της ζώνης ασφαλείας σε οχήματα πυρόσβεσης. Μετά από έρευνα που έχω κάνει, διαπίστωσα ότι και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. Μεγάλη Βρετανία, η χρήση της ζώνης ασφαλείας σε πυροσβεστικά, αστυνομικά και άλλα οχήματα δεν είναι υποχρεωτική. Εντούτοις, όλα τα οχήματα φέρουν ζώνη ασφαλείας και εναπόκειται στον υπάλληλο το αν θα τη χρησιμοποιήσει ή όχι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τα πυροσβεστικά οχήματα και τα οχήματα της αστυνομίας έχουν ζώνες ασφαλείας και, εάν όχι, παρακαλώ όπως πληροφορηθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει στη λήψη μέτρων, ώστε όλα τα πυροσβεστικά και αστυνομικά οχήματα να φέρουν ζώνες ασφαλείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.135, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο και συγκεκριμένα με το άρθρο 9 αυτού, “σε κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου [...] και τα οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές και δέχονται επισκέψεις από το κοινό, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου αναρτάται σε περίοπτη, από το κοινό, θέση”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια από τα κτίρια στα οποία στεγάζονται δημόσιες αρχές διαθέτουν πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και αν το αναρτούν σε περίοπτη θέση, ευδιάκριτη από το κοινό, όπως προνοεί ο νόμος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.156, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από απάντηση του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη σε παλαιότερη ερώτηση του βουλευτή της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.010.05.344, αναφορικά με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος φωτοεπισήμανσης σε όλη την Κύπρο, πληροφορήθηκα ότι τα προκαταρκτικά έγγραφα διαγωνισμού για την εγκατάσταση συστήματος φωτοεπισήμανσης σε ολόκληρη την Κύπρο έχουν ολοκληρωθεί και ότι απόψεις επί του θέματος απέστειλε και η Νομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την προκήρυξη του διαγωνισμού και την εκτέλεση του έργου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την εφαρμογή του συστήματος φωτοεπισήμανσης σε ολόκληρη την Κύπρο και πόσο υπολογίζεται να κοστίσει η εκτέλεση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.157, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα κράτη μέλη θα έπρεπε να θεσπίσουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και να συμμορφωθούν με την Οδηγία μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης κατάθεσης του εναρμονιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή, αν έχει γίνει και ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και πότε αναμένεται να εγκριθεί το νομοσχέδιο από το Υπουργικό Συμβούλιο και να κατατεθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.167, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τον περί Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμο, “ζευγάρι” σημαίνει άντρα και γυναίκα που έχουν τελέσει νόμιμα γάμο ή διατηρούν σταθερή και μόνιμη σχέση. Ο νόμος, σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτού, εφαρμόζεται σε ζευγάρια και μονήρη άτομα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για να αντιμετωπίζεται η αδυναμία απόκτησης τέκνων με φυσικό τρόπο ή για να αποφεύγεται η μετάδοση στο τέκνο σοβαρής ασθένειας. Σύμφωνα με το ειδικό έντυπο το οποίο εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας, όσον αφορά στην επιδότηση υπογόνιμων ζευγαριών για σκοπούς εξωσωματικής γονιμοποίησης, στον κατάλογο των στοιχείων που πρέπει να προσκομίζεται μαζί με την αίτηση για επιχορήγηση εξωσωματικής θεραπείας περιλαμβάνεται και πιστοποιητικό γάμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους εξαιρούνται του δικαιώματος διεκδίκησης επιχορήγησης εξωσωματικής θεραπείας ζευγάρια που δεν έχουν συνάψει γάμο, αλλά και μονήρη άτομα, δεδομένου ότι ο νόμος το επιτρέπει.

Παρακαλώ επίσης όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να αφαιρέσει από τον κατάλογο των στοιχείων της αίτησης το πιστοποιητικό γάμου και κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει στην αλλαγή των εντύπων, ούτως ώστε και τα μονήρη άτομα να μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.225, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος σε σχέση με την καταβολή του επιδόματος φοιτητικής χορηγίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο υπολογισμού του ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος και αν στον υπολογισμό περιλαμβάνεται και η έκτακτη εισφορά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.226, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2016, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης ενημέρωσε την επιτροπή ότι έχει προχωρήσει με την τροποποίηση της άδειας που δίνεται για αλίευση με τη μέθοδο “γρι-γρι”, ώστε να επιτρέπεται η χρήση της και σε βάθος 35 μέτρων. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αρ. 1967/2006 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, η χρήση γρι-γρι απαγορεύεται εντός 300 μέτρων από την ακτή ή εντός αποστάσεως από την ακτή μέχρι της ισοβαθούς των 50 μέτρων, στην περίπτωση που το βάθος αυτό συναντάται σε μικρότερη απόσταση από την ακτή. Υπενθυμίζω ότι οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις και η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτική.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την τροποποίηση της άδειας αλίευσης, ώστε να επιτρέπεται η χρήση γρι-γρι σε βάθος 35 μέτρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.230, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατα στάλθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε σχέση με βιομηχανικά οικόπεδα σε κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές που εκμισθώθηκαν από το υπουργείο για την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κατάλογο που μας αποστάλθηκε, κατά την περίοδο 1ης Ιανουαρίου 2016 έως τις 30 Ιουνίου 2016 εκμισθώθηκε σε εταιρεία έκταση 1 522 τετραγωνικών μέτρων στη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης Πάφου έναντι ετήσιου μισθώματος ύψους €742,22. Επίσης, εκμισθώθηκε σε ιδιώτη στη Βιομηχανική Περιοχή Φρεννάρους έκταση 1 979 τετραγωνικών μέτρων έναντι ετήσιου μισθώματος €1.896,28.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το σκεπτικό και ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του ετήσιου μισθώματος στις κυβερνητικές βιομηχανικές περιοχές; Υπάρχει νομοθεσία ή απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου η οποία καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού;

2. Το ύψος του ετήσιου μισθώματος ανά τετραγωνικό μέτρο είναι σταθερό και παραμένει το ίδιο για όλα τα τεμάχια που βρίσκονται στην ίδια κυβερνητική βιομηχανική περιοχή;

3. Ποια είναι η συνήθης χρονική διάρκεια των συμβάσεων που συνάπτονται για εκμίσθωση κυβερνητικών βιομηχανικών περιοχών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.238, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2015, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.010.04.258 αναφορικά με τη διαχείριση οικιακών φαρμάκων, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Κύπρου, έχει ετοιμάσει σχετικό προσχέδιο κανονισμών. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το προσχέδιο συζητήθηκε στις 12 Ιουνίου 2015 σε συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Εντός του Οκτωβρίου του 2015 προγραμματιζόταν συνάντηση με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες για συζήτηση συγκεκριμένων προνοιών του προσχεδίου, καθώς και των παραγωγών για τον τρόπο πρακτικής εφαρμογής των κανονισμών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή οι πιο πάνω κανονισμοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.239, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την ύπαρξη καυσίμων στο ναυάγιο “Ζηνοβία”. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, παραμένουν στο ναυάγιο καύσιμα.Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση και αν θα τύχει χειρισμού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.250, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τη συνέχιση της παράνομης λειτουργίας σκυβαλότοπου στο Ακάκι. Στο χώρο, όπως πληροφορήθηκα, απορρίπτονται υλικά οικοδομής, οικιακά απορρίμματα, έπιπλα, ψόφια ζώα, συσκευασίες από υπεραγορές και φρουταρίες, χαρτοκιβώτια κτλ. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, από το σκυβαλότοπο εκπέμπεται καπνός είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Σημειώνεται ότι ο παράνομος σκυβαλότοπος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κτηνοτροφική περιοχή της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για τον τερματισμό της λειτουργίας του σκυβαλότοπου, καθώς επίσης για την αποκατάσταση του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.266, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Κατά την προκήρυξη ενός διαγωνισμού με βάση τον περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο στις πλείστες των περιπτώσεων το περιεχόμενο του συμβολαίου είναι γνωστό είτε λόγω του ότι επισυνάπτεται το περιεχόμενο του συμβολαίου είτε λόγω του κειμένου του περιεχομένου της προκήρυξης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους μετά την κατακύρωση των προσφορών και την υπογραφή του συμβολαίου σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό χαρακτηρίζεται εμπιστευτικό και δε γνωστοποιείται. Παραδείγματα συμβολαίων τα οποία χαρακτηρίστηκαν εμπιστευτικά, παρ’ όλο που το περιεχόμενό τους είχε γνωστοποιηθεί πριν από την υπογραφή τους, είναι το συμβόλαιο του ΟΕΔΑ Κόσης και το συμβόλαιο διαχείρισης των λιμανιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.267, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται τη διαφοροποίηση της πολιτικής για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας σε περιοχές της υπαίθρου στα πλαίσια αναθεώρησης του θεσμοθετημένου σχεδίου ανάπτυξης (Δήλωση Πολιτικής). Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, η επαναξιολόγηση της πολιτικής γίνεται για αποθάρρυνση της διάσπαρτης ανάπτυξης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή το αναθεωρημένο σχέδιο ανάπτυξης και τι περιλαμβάνουν οι αλλαγές που προωθούνται σε σχέση με το θέμα της ανέγερσης μεμονωμένης κατοικίας σε περιοχές της υπαίθρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.268, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί για την ανάπτυξη που προγραμματίζεται να γίνει στην περιοχή “Άη Βουνί” στο δήμο Πέγειας από την εταιρεία “George Vassiliou Ltd & Άλλοι”. Σύμφωνα με τη Δήλωση Πολιτικής που αφορά Ενοποιημένες Αναπτύξεις Μεγάλων και Σύνθετων Χρήσεων “τουλάχιστον το 70% της έκτασης του χώρου πρασίνου που παραχωρείται πρέπει να αποτελεί συμπαγή έκταση με καλή γεωμετρία”. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω λάβει, τα σχέδια ανάπτυξης της εταιρείας χωροθετούν όλη την έκταση του χώρου πρασίνου σε γκρεμό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει επισκεφθεί το χώρο όπου προγραμματίζεται να γίνει η ανάπτυξη και αν το 70% της έκτασης του χώρου πρασίνου στο σημείο που έχει χωροθετηθεί αποτελεί συμπαγή έκταση με καλή γεωμετρία, όπως αναφέρεται στη Δήλωση Πολιτικής. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει αναπτύξεις τα σχέδια των οποίων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χωροθέτησης του χώρου πρασίνου έτσι όπως αυτές αναφέρονται στη Δήλωση Πολιτικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.306, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν προωθείται η αδειοδότηση των επαγγελματιών ψαράδων, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν μικρό αριθμό τουριστών στα πλαίσια της προώθησης του αλιευτικού τουρισμού και ενίσχυσης του αλιευτικού τους εισοδήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.307, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό της κυβέρνησης όσον αφορά το λιμάνι της Λάρνακας, ενόψει και του προγραμματισμού της τοπικής αρχής για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και δεδομένου ότι όλη η περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας βρίσκεται σε οικιστική/τουριστική περιοχή.

Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο προτίθεστε να εφαρμόσετε τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμο του 2005 [Ν. 102(Ι)/2005] στα πλαίσια των διαδικασιών αλλαγής χρήσης του λιμανιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.308, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφορικά με το θέμα λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης στην κοινότητα Ορμίδειας της επαρχίας Λάρνακας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Κάθε φορά που γινόταν επέκταση της δυναμικότητας της μονάδας, γινόταν και η αντίστοιχη επέκταση του αγωγού μεταφοράς της παραγόμενης άλμης στην επεξεργασία του θαλασσινού νερού στη θάλασσα;

2. Προηγήθηκαν διαβουλεύσεις με την τοπική αρχή και μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον πριν από την υλοποίηση οποιωνδήποτε έργων στον αγωγό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.318, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί για τη λειτουργία του Προγράμματος των Θερινών Δημόσιων Σχολείων από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Όπως πληροφορήθηκα από την ιστοσελίδα του υπουργείου, κατά το έτος 2015-2016 λειτούργησαν δύο δημόσια νηπιαγωγεία, ένα στην Πάφο και ένα στην επαρχία Αμμοχώστου, και είκοσι οκτώ δημοτικά σχολεία σε όλες τις επαρχίες. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου, “το Πρόγραμμα των ΘΔΣ έρχεται να καλύψει μέρος του κενού που υφίσταται στην προσφορά δημιουργικής απασχόλησης κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ιδιαίτερα σε παιδιά που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού”. Εντούτοις, όπως διαπίστωσα τόσο από την ιστοσελίδα του υπουργείου όσο και από καταγγελίες γονέων παιδιών με αναπηρίες, σε καμία επαρχία δεν προσφέρεται πρόγραμμα ειδικής μονάδας για παιδιά με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η λειτουργία του Προγράμματος Θερινών Δημόσιων Σχολείων εφαρμόζεται σε πιλοτική βάση, ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της λειτουργίας του προγράμματος και κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό μαθητών με αναπηρίες σε όλες τις επαρχίες, με τη λειτουργία και την κατάλληλη στελέχωση ειδικής μονάδας στα θερινά σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.319, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με μπάζωμα του ποταμού που διέρχεται της κοινότητας Κισσόνεργας της επαρχίας Πάφου (σημείο 1: 34ο49΄50.29΄΄Ν 32ο24΄37.95΄΄Ε και σημείο 2: 34ο49΄΄51.97΄΄Ν 32ο24΄43.32΄΄Ε). Σχετικές καταγγελίες έχουν γίνει στο κοινοτικό συμβούλιο Κισσόνεργας που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, δεν έχει προβεί στη λήψη μέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την άρση της παρανομίας και αποκατάσταση του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.320, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με τη λειτουργία λατομείου μεταξύ των κοινοτήτων Ευρέτου και Σαραμά της επαρχίας Πάφου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι εργασίες του λατομείου γίνονται κατά τις βραδινές ώρες. Οι συντεταγμένες του σημείου στο οποίο βρίσκεται το λατομείο είναι οι ακόλουθες: 34 57΄ 13.52΄΄ Ν 32 31΄ 16.66΄΄ Ε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για τη λειτουργία του πιο πάνω λατομείου και αν έχουν εξασφαλιστεί οποιεσδήποτε άδειες για τη λειτουργία του. Σε περίπτωση που το λατομείο λειτουργεί παράνομα, παρακαλώ όπως μας ενημερώσει για τα μέτρα που θα λάβει για την άρση της παρανομίας και την αποκατάσταση του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.321, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί περιμετρικά του φράγματος της Σολέας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο χώρος έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος μόλυνσης του νερού του φράγματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι ενήμερος για την κατάσταση που επικρατεί και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τον εξωραϊσμό του χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.336, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί για το αίτημα ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια όπως το χάπι “Entresto” προστεθεί στο κρατικό συνταγολόγιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι γιατροί των κρατικών νοσηλευτηρίων συνταγογραφούν το συγκεκριμένο χάπι στους ασθενείς, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να το προμηθευτούν από τα κρατικά νοσηλευτήρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος της αγοράς του συγκεκριμένου φαρμάκου από τα ιδιωτικά φαρμακεία ανέρχεται στα €200 περίπου ανά είκοσι οκτώ χάπια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να εντάξει το συγκεκριμένο χάπι στο κρατικό συνταγολόγιο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, οι γιατροί των κρατικών νοσηλευτηρίων θεωρούν απαραίτητη τη χορήγησή του σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.337, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με μόλυνση της θαλάσσιας περιοχής που βρίσκεται κοντά στην περιοχή των διυλιστηρίων στη Δεκέλεια. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, υπάρχει αγωγός ο οποίος καταλήγει στη θάλασσα και από τον οποίο κατά τις βραδινές ώρες χύνονται στη θάλασσα υγρά απόβλητα και ίσως πετρελαιοειδή. Οι συντεταγμένες του σημείου όπου βρίσκεται ο αγωγός είναι 34º 58΄ 49.2΄΄ Ν και 33º 44΄ 54.4΄΄ Ε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να διερευνήσει την πιο πάνω καταγγελία και να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.340, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην περιοχή των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου δραστηριοποιούνται μη αδειούχα ταξί, καθώς και ταξί από τις κατεχόμενες περιοχές, τα οποία πραγματοποιούν παράνομα δρομολόγια στις ελεύθερες περιοχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, προκειμένου να παταχθεί αυτή η παρανομία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.341, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών από ιδιοκτήτες οικοπέδων πλησίον του νέου κοιμητηρίου Αγλαντζιάς για χρήση των οικοπέδων τους από το Τμήμα Δημοσίων Έργων χωρίς την εκ των προτέρων άδειά τους για κάτι τέτοιο. Όπως διαπίστωσα και από επιτόπια επίσκεψή μου στο χώρο, τα απόβλητα από τις εκσκαφές για τα κατασκευαστικά έργα στη λεωφόρο Λάρνακος κατέληξαν στα οικόπεδα αυτά.

Σύμφωνα με τους περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμούς του 2011 και συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Κανονισμό 5 αυτών, ο ιδιοκτήτης του έργου έχει την πλήρη ευθύνη για τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) και πρέπει πριν από την έναρξη εκτέλεσης οποιουδήποτε έργου να ετοιμάζει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης ΑΕΚΚ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει ετοιμαστεί σχέδιο διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων, όπως προνοείται από τον Κανονισμό 5 των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμών του 2011 και τι προβλέπεται σε αυτό; Παρακαλώ όπως μας επισυναφθεί το σχέδιο αυτό στην απάντηση του υπουργείου.

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να τερματιστεί η παρανομία αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.387, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Τόσο στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 όσο και σε προϋπολογισμούς προηγούμενων ετών, κάτω από το κεφάλαιο του Υπουργείου Εσωτερικών προνοούνται πιστώσεις ύψους €105.000 για την κάλυψη του κόστους υπηρεσιών που παρέχει το κοινοτικό συμβούλιο Πύλας στους Τουρκοκύπριους κατοίκους της κοινότητας. Σύμφωνα με το επεξηγηματικό υπόμνημα, οι πιστώσεις αυτές παραχωρούνται βάσει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 50.397 και ημερομηνία 8 Οκτωβρίου 1999.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το κοινοτικό συμβούλιο Πύλας στους Τουρκοκύπριους κατοίκους της κοινότητας, τον τρόπο υπολογισμού του ποσού που παραχωρείται στο κοινοτικό συμβούλιο, καθώς και αν εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθεώρησης της απόφασης. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.391, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης για την επεξεργασία του πόσιμου νερού στις κοινότητες της υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση;

2. Σε ποιες κοινότητες που έχουν δική τους γεώτρηση υπάρχει κεντρικός μετρητής νερού για εντοπισμό των απωλειών;

3. Πόσο συχνά γίνονται μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις, πώς κρίνονται τα αποτελέσματα και σε ποιες περιοχές διαπιστώθηκε ότι το πόσιμο νερό ήταν ακατάλληλο εντός του 2015 και 2016;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.458, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 20 Ιανουαρίου 2017 στην ολομέλεια της Βουλής κατατέθηκε το νομοσχέδιο “Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017”. Το νομοσχέδιο κηρύχθηκε ως επείγον και ψηφίστηκε αυθημερόν. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αύξηση των καταβλητέων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2017 κατά 0,81%, με σκοπό τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και την αποφυγή δυσμενούς διάκρισης μεταξύ όσων θα καταστούν συνταξιούχοι μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017 έναντι όσων θα καταστούν συνταξιούχοι από τις 2 Ιανουαρίου 2017 και εντεύθεν. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που διεξήχθη στην ολομέλεια τέθηκε η εισήγηση για μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού της σύνταξης των χαμηλοσυνταξιούχων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το λογισμικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να υπολογίσει αυξήσεις στις συντάξεις οι οποίες δεν είναι γενικές αλλά ανάλογες με το ύψος της σύνταξης, καθώς και αν προτίθεται να εξετάσει θετικά την υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.547, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2017, των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Άννας Θεολόγου εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

«Στις 3 Φεβρουαρίου 2017 εξετάστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων η πρόταση νόμου της κ. Θεολόγου, που αφορούσε τροποποίηση του νόμου της Αρχής Λιμένων. Κατά τη συζήτηση του θέματος η επιτροπή ενημερώθηκε για την έκδοση κανονισμών δυνάμει του περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου (ΚΔΠ 15/2012), οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20 Ιανουαρίου 2012 και αφορούν τον προσδιορισμό και χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας (ΕΥΖΣ). Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η συντονιστική αρχή σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες προσδιορίζει τις ΕΥΖΣ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υλοποιηθεί οι πρόνοιες των πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών και ειδικότερα αν έχουν καθοριστεί και ποιες είναι οι ΕΥΖΣ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.565, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί από πρόσφατο δημοσίευμα για την καύση άχρηστων αντικειμένων (επίπλων, κλαδεμάτων) από το Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου στην περιοχή της κοινότητας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το κοινοτικό συμβούλιο εξασφάλισε σχετική άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, ενώ είχε ενημερωθεί σχετικά και ο Πύργος Ελέγχου του Αεροδρομίου Λάρνακας. Ο λόγος που επελέγη αυτή η μέθοδος ήταν, για να εξοικονομηθεί ένα κονδύλι πέραν των €21.000. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η περιοχή πνίγηκε από μαύρους καπνούς δημιουργώντας αφόρητη κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους όρους της άδειας που παραχωρήθηκε στο Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου για την καύση άχρηστων υλικών περιλαμβανομένων και επίπλων, στα πλαίσια ποιου νόμου παραχωρήθηκε η εν λόγω άδεια, καθώς και αν εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν την παραχώρηση της άδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.575, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιες είναι οι περιοχές της Κύπρου για τις οποίες εξετάζεται το ενδεχόμενο ή εκπονείται μελέτη σχετικά με την κατασκευή έργων για την προστασία και βελτίωση των ακτών από τη διάβρωση;

2. Έχει μελετηθεί η διαθεσιμότητα του απαραίτητου λατομικού υλικού, σε σχέση μάλιστα με τις ανάγκες σε υλικό για τις προγραμματισμένες κατασκευές μαρίνων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.601, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η κυβέρνηση έχει ξοδέψει λεφτά για την ετοιμασία μελέτης για την ανάπτυξη της περιοχής Βασιλικού σε ενεργειακό κέντρο και έχουν γίνει επίσης και διάφορες διαβουλεύσεις. Παράλληλα όμως φαίνεται ότι προωθούνται και έργα που αφορούν την υδατοκαλλιέργεια στην περιοχή με νέες άδειες και υποδομές. Το κράτος ετοιμάζεται τώρα να κατασκευάσει νέες χερσαίες και λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιοχή για την υποστήριξη της υδατοκαλλιέργειας.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η μελέτη για το ενεργειακό κέντρο θεωρεί την υδατοκαλλιέργεια ασύμβατη με την ενεργειακή ανάπτυξη στην περιοχή, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

 1. Ποιοι οι μελλοντικοί σχεδιασμοί όσον αφορά την ενεργειακή αξιοποίηση του βιομηχανικού λιμανιού της περιοχής;

 2. Ποιοι οι μελλοντικοί σχεδιασμοί για το ενεργειακό κέντρο;

 3. Για ποιο λόγο προωθείται η υδατοκαλλιέργεια και γίνονται επενδύσεις στην περιοχή, ενώ αυτές είναι ασύμβατες με την περιοχή;

 4. Γιατί τα χρήματα δε χρησιμοποιούνται για αναβάθμιση του λιμανιού, για να εξυπηρετεί έστω και απλές ανάγκες των εταιρειών υδρογονανθράκων, εφόσον εκεί θα καταλήξουν κάποια στιγμή όλες αυτές οι δραστηριότητες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.610, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Μετά την καταστροφική πυρκαγιά που σημειώθηκε στην περιοχή Σολέας τον Ιούνιο του 2016, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την ετοιμασία έκθεσης αναφορικά με την αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών, καθώς και για υποβολή εισηγήσεων για βελτιωτικές αλλαγές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη σχετική έκθεση που ετοιμάστηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε για τη στήριξη των κατοίκων της περιοχής Σολέας, που πλήγηκε από την πυρκαγιά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.611, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες και αποτελούν σημαντικό μέσο βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, βελτίωσης του περιβάλλοντος και επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων, όπως είναι η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός. Η εφαρμογή τους έχει συνεισφέρει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη πολλών ευρωπαϊκών χωρών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ετοιμασίας νομοσχεδίου που αφορά τις κοινωνικές επιχειρήσεις και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.631, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Εδώ και μερικούς μήνες οι κάτοικοι πλησίον του λιμανιού της Λάρνακας κάνουν παράπονα για οχληρία και υψηλά επίπεδα θορύβου. Στο διαδίκτυο υπάρχει βίντεο το οποίο αποδεικνύει την εκτέλεση εργασιών ακόμη και αργά το βράδυ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμου 224/2004, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Ποιες άδειες έχουν δοθεί για εκτέλεση εργασιών που προκαλούν οχληρία και υπό ποιους όρους;

 2. Υπάρχει πρόθεση να ληφθούν σοβαρά υπόψη τα παράπονα των κατοίκων της περιοχής και να προωθήσουν μέτρα επίλυσης του προβλήματος;

 3. Δεδομένου του ότι υπάρχουν προβλήματα εδώ και πολλά χρόνια όσον αφορά τη λειτουργία του λιμανιού, υπάρχει πρόθεση σύστασης κοινής επιτροπής για επίλυση των προβλημάτων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.670, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 15 Φεβρουαρίου 2017 την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά (CETA). Η συμφωνία εγκρίθηκε με 408 ψήφους υπέρ, 254 κατά και 33 αποχές. Παρότι η συμφωνία εγκρίθηκε, υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες τόσο εντός όσο και εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί το νομοσχέδιο επικύρωσης της πιο πάνω συμφωνίας και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.671, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αρχή Λιμένων Κύπρου ενοικιάζει ρυμουλκό από ιδιωτική εταιρεία για τις ανάγκες του λιμανιού Λάρνακας, παρ’ όλο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, υπάρχουν δύο ρυμουλκά δικής της ιδιοκτησίας και πλήρως επισκευασμένα στο λιμάνι Λεμεσού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ισχύει η πιο πάνω πληροφόρηση, για τους λόγους για τους οποίους η Αρχή Λιμένων Κύπρου προχώρησε στην ενοικίαση ρυμουλκού από ιδιωτική εταιρεία, νοουμένου ότι υπάρχουν δύο ρυμουλκά δικής της ιδιοκτησίας στο λιμάνι Λεμεσού, καθώς και για το μέχρι σήμερα κόστος της ενοικίασης ρυμουλκού και για το μηνιαίο ενοίκιο που καταβάλλεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.681, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου έχει αποστείλει στους κατοίκους του Ζυγίου ενημερωτικό φυλλάδιο με διάφορες πληροφορίες, που αφορούν την επικινδυνότητα της περιοχής, αφού η περιοχή εμπίπτει στην Οδηγία Seveso για μεγάλης έκτασης ατυχήματα. Η Αρχή Ηλεκτρισμού μέσα από το φυλλάδιό της καλεί τους κατοίκους να εφοδιαστούν με κουτί πρώτων βοηθειών, με τρόφιμα έκτακτης ανάγκης, με φανάρι και μπαταρίες, φιλτρόμασκες προσώπου και πυροσβεστήρα. Το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο επισυνάπτεται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το ενημερωτικό φυλλάδιο στάλθηκε κατόπιν εγκρίσεως του αρμόδιου κυβερνητικού τμήματος και κατά πόσο θα σταλεί αντίστοιχου περιεχομένου επιστολή στους κατοίκους άλλων περιοχών που εμπίπτουν στην Οδηγία Seveso, π.χ. κοντά στα διυλιστήρια.

Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θεωρείται υποχρέωση των κατοίκων η ανάληψη των εξόδων αγοράς και συντήρησης του εξοπλισμού που αναφέρεται στην επιστολή της ΑΗΚ, αν μετά από την έκρηξη στο Μαρί έγινε αξιολόγηση της ανταπόκρισης των σχεδίων και των δράσεων και ποια τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό

Απάντηση


.Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.756, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, των βουλευτών κ. Χρίστου Ορφανίδη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας και Λευκωσίας, αντίστοιχα

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις περιοχές Κιτίου, Περβολιών, Δρομολαξιάς, Μενεού και Τερσεφάνου γίνεται υπεράντληση νερού, το οποίο μεταφέρεται σε άλλες περιοχές. Αποτέλεσμα της υπεράντλησης είναι η υποβάθμιση του υδροφορέα της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την παύση της υπεράντλησης νερού από τις περιοχές αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.829, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί για την προκήρυξη διαγωνισμού από τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου σε σχέση με την υλοποίηση και προβολή του σχεδίου “Youth Guarantee to Activate and Empower Youth in Cyprus”. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής εκστρατείας, οργάνωσης σεμιναρίων και διεξαγωγής ερευνών για την προώθηση και γνωστοποίηση του σχεδίου “Εγγύηση για τη Νεολαία” (Youth Guarantee). Το σχέδιο “Εγγύηση για τη Νεολαία” περιλαμβάνεται επίσης ως πρόνοια στο Μνημόνιο Συναντίληψης και η εφαρμογή του αποτελεί μία από τις υποχρεώσεις μας ως κράτους.

Τo πρόγραμμα “Εγγύηση για τη Νεολαία” απευθύνεται σε νέους ηλικίας δεκαπέντε έως είκοσι τεσσάρων ετών και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης εντός τεσσάρων μηνών από την αποχώρηση από το σχολείο ή την εγγραφή στον κατάλογο των ανέργων του μητρώου του γραφείου εξεύρεσης εργασίας. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων, υπάρχει σειρά δράσεων για την εφαρμογή του σχεδίου “Εγγύηση για τη Νεολαία” (βλ. Στόχο Πολιτικής 3 και αποτελέσματα 3.1-3.7) με προγραμματική περίοδο 2015 έως 2017.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο ακριβής μέχρι σήμερα αριθμός των νέων που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα;

2. Ποιο είναι το ποσοστό επίτευξης των στόχων του προγράμματος για τους νέους που έχουν λάβει μέρος;

3. Ποιο είναι το ποσοστό του προϋπολογισμού που έχει δαπανηθεί μέχρι σήμερα;

4. Γίνεται παρακολούθηση και έλεγχος της προόδου των νέων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα “Εγγύηση για τη Νεολαία”;

5. Υπάρχει πρόθεση επέκτασης του σχεδίου “Εγγύηση για τη Νεολαία” πέραν του 2017;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.835, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατα, αλλά και στο παρελθόν, πληροφορήθηκα ότι έχουν συμβεί δυστυχήματα με τη χρήση γεωργικών ανελκυστήρων που έχουν προκαλέσει τραυματισμούς και θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας για τη χρήση των οχημάτων αυτών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις νομοθεσίες που διέπουν τη χρήση και τα μέτρα ασφάλειας των γεωργικών ανελκυστήρων και τους λόγους για τους οποίους εντοπίζεται δυσκολία στην εφαρμογή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.836, ημερομηνίας 9 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Με βάση τη μέχρι σήμερα πρακτική, όταν εκτελείται ένα μεγάλο έργο, τοποθετείται σε περίοπτη θέση μια μεγάλη μεταλλική κατασκευή με όλες τις λεπτομέρειες του έργου, όπως το χρηματοδότη, το μελετητή, την εταιρεία κατασκευών κ.λπ.

Έχω παρατηρήσει ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου και την πάροδο πολλών ετών η μεταλλική κατασκευή, που σε πολλές περιπτώσεις έχει οξειδωθεί και κινδυνεύει να πέσει ή έχει ήδη πέσει στο έδαφος, δεν αφαιρείται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προγραμματίζεται η συλλογή των παλαιών αυτών κατασκευών, ώστε να σταλούν στην ανακύκλωση μετάλλων;

2. Εξετάζεται το ενδεχόμενο προώθησης μίας πολιτικής, ώστε να αφαιρούνται οι μεταλλικές αυτές κατασκευές μετά την πάροδο ορισμένων ετών; Προτίθεστε να προχωρήσετε με νομοθετική ρύθμιση του θέματος αυτού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.863, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2017, συζητήθηκε το θέμα με τίτλο “Η ανάγκη διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου για ενδυνάμωση της θέσης των αγροτών και των καταναλωτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.” Κατά τη συζήτηση του θέματος η επιτροπή πληροφορήθηκε μεταξύ άλλων για προβλήματα που υπάρχουν στην εφαρμογή του περί της ρύθμισης της Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Νόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου για τις λαϊκές αγορές και ποιες είναι οι απόψεις του υπουργείου όσον αφορά την επίλυσή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.864, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε πρόσφατη ημερίδα που οργανώθηκε από τη Συμμαχία Πολιτών σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ευρωπαίων Δημοκρατών με θέμα “Βία σε βάρος της γυναίκας-Πόσο δρόμο έχουμε ακόμα;” οι οργανώσεις κατά της εμπορίας προσώπων ανέφεραν ότι πλέον δεν τους δίνεται άδεια για διοργάνωση διαλέξεων σε στρατόπεδα σχετικά με το θέμα της εμπορίας προσώπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που οδήγησαν το υπουργείο του στην απόφαση να σταματήσει τη διεξαγωγή διαλέξεων σε στρατόπεδα από τις οργανώσεις κατά της εμπορίας προσώπων και αν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει ξανά τη διοργάνωση τέτοιων διαλέξεων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.882, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε πολλές χώρες αξιολογούν την αποδοτικότητα των πολιτικών που εφαρμόζονται τόσο για την προστασία του πληθυσμού από διάφορα χημικά (π.χ. φυτοφάρμακα) όσο και για το επίπεδο της υγείας του πληθυσμού πραγματοποιώντας αναλύσεις αίματος σε δείγμα του πληθυσμού της χώρας, με σκοπό τον εντοπισμό διάφορων χημικών ουσιών στο αίμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πρόθεση να προχωρήσει σε τέτοιου αναλύσεις σε δειγματοληπτικό αριθμό πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.883, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα όσον αφορά τη μονάδα Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης και Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Πεντακώμου:

 1. Πότε έπρεπε να παραδοθεί το έργο με βάση τα κατασκευαστικά συμβόλαια; Υπήρξαν αλλαγές στις εταιρείες που ανάλαβαν το έργο αρχικά;

 2. Πότε αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία, ποιους δήμους και κοινότητες αναμένεται να εξυπηρετεί και ποιες οι συμφωνημένες τιμές παραλαβής;

 3. Ποια υλικά θα διαχωρίζονται στη μονάδα και ποια η προγραμματιζόμενη διαχείριση του κάθε υλικού;

 4. Θα υπάρχουν άλλες μονάδες που θα λειτουργούν παράλληλα με τη μονάδα ΟΕΔΑ, όπως π.χ. μονάδα κομποστοποίησης φυτικών αποβλήτων, η οποία υπήρχε ως επιλογή στα συμβόλαια;

 5. Τι προνοείται στη σύμβαση όσον αφορά την ποιότητα και την τελική διαχείριση των υπολειμμάτων των αποβλήτων (SRF);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.885, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ (ΚΕΤΑΠ) έχει προκηρύξει προσφορά (βλ. Παράρτημα 1) για “μερική περιβαλλοντική αποκατάσταση συγκεκριμένου χώρου εντός των εγκαταστάσεων της στη Λάρνακα”.

Η γνωμάτευση με αριθμό φακέλου 02.10.011.004.004.001 που έχει εκδώσει το Τμήμα Περιβάλλοντος για την αποξήλωση των εγκαταστάσεων θέτει μεταξύ άλλων τους πιο κάτω ουσιώδεις, όπως τονίζεται στην έκθεση, όρους:

 1. Την υποχρέωση από την ΚΕΤΑΠ για ετοιμασία Περιβαλλοντικής Μελέτης Αναφοράς (Environmental Baseline Study) για όλο το χερσαίο και θαλάσσιο χώρο με την ολοκλήρωση της αποξήλωσης. Η έκθεση αυτή αναμενόταν να υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος τον Ιούλιο του 2017.

 2. Την υποβολή στο Τμήμα Περιβάλλοντος Σχεδίου Αποκατάστασης του Χώρου εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πιο πάνω έκθεσης.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Έχει εκπονηθεί και υποβληθεί η απαιτούμενη Περιβαλλοντική Μελέτη Αναφοράς (Environmental Baseline Study);

 2. Έχει ετοιμαστεί και υποβληθεί Σχέδιο Αποκατάστασης;

 3. Έχει εξασφαλιστεί οποιαδήποτε άλλη άδεια από την ΚΕΤΑΠ, για να προχωρήσει αποσπασματικά;

Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν προτίθεται να πάρει άμεσα μέτρα, για να σταματήσει την πιο πάνω ενέργεια του ΚΕΤΑΠ, στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι που αναφέρονται πιο πάνω και δεν έχει εξασφαλιστεί οποιαδήποτε άδεια από την ΚΕΤΑΠ, για να προχωρήσει αποσπασματικά.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.900, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω παρατηρήσει ότι διάφορες υπηρεσίες, αλλά και η Αστυνομία Κύπρου εκδίδουν ανακοινώσεις σχετικά με τις διάφορες εκστρατείες στις οποίες ετοιμάζονται να προβούν, παρέχοντας μάλιστα στο κοινό αρκετές λεπτομέρειες.
Επισυνάπτω δύο παραδείγματα που φανερώνουν ότι με τη λεπτομέρεια που περιέχεται στην ανακοίνωση δίνεται ουσιαστικά προειδοποίηση σε όσους θα ελεγχθούν.
Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς όπως επεξηγήσουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων το σκεπτικό πίσω από αυτές τις προειδοποιήσεις, καθώς και αν υπάρχει κάποιο νομικό κώλυμα για διενέργεια απροειδοποίητων ελέγχων.»
Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.901, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 5 Μαΐου 2017 το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προκήρυξε το “Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενεργείας από Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας για ίδια κατανάλωση”.

Η κατηγορία Α του σχεδίου, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου, αναφέρει τα πιο κάτω:

Κατηγορία Α: Φωτοβολταϊκά συστήματα (ΦΒ) δυναμικότητας μέχρι 5.2KW συνδεδεμένα με το δίκτυο με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) για όλους τους καταναλωτές. Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 23MW

 • Υποκατηγορία Α1: ΦΒ συστήματα για κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μόνιμες κατοικίες από ευάλωτους και ευπαθείς καταναλωτές (καταβάλλεται χορηγία ύψους 900 ευρώ/kW). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς από 1.1.2017: 1,2 MW.

 • Υποκατηγορία Α2: ΦΒ συστήματα για τις κατοικίες μη ευάλωτων καταναλωτών (χωρίς την καταβολή χορηγίας). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 8,8MW.

 • Υποκατηγορία A3: ΦΒ συστήματα για μη οικιακούς καταναλωτές (χωρίς την καταβολή χορηγίας). Συνολική Διαθέσιμη Ισχύς: 13 MW.”

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Γιατί η προκήρυξη για το 2017 έγινε σχεδόν στα μέσα του χρόνου, περιορίζοντας έτσι δραματικά τις εργασίες των εταιρειών φωτοβολταϊκών σε μόνο μερικούς μήνες το χρόνο;

 2. Για ποιους λόγους το πρόγραμμα υποκατηγορίας Α2 διακόπτεται και δεν είναι συνεχώς ανοικτό, εφόσον δεν υπάρχει θέμα κόστους ή/και προϋπολογισμού, περιορίζοντας έτσι τις αιτήσεις και τη διείσδυση των ΑΠΕ στην Κύπρο;

 3. Υπάρχει πραγματικός τεχνικός λόγος για τον οποίο το υπουργείο βάζει περιορισμούς στην ισχύ των συστημάτων ΦΒ, περιορίζοντας έτσι και τον αριθμό των αιτήσεων;

Συχνά βλέπουμε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να σπάζουν συνεχώς το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και δυστυχώς, πέρα από τις εγκαταστάσεις των ηλιακών θερμοσιφώνων από τη δεκαετία του ’60, έχουμε μείνει πολύ πίσω, παρά τις εξαιρετικές δυνατότητές μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.964, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα υποχρεούται να εκδίδει νόμιμα τιμολόγια και αποδείξεις είσπραξης, όπως προβλέπεται στον περί Βεβαιώσεων και Εισπράξεως Φόρων Νόμο και στον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο. Παράλληλα, για την ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης είναι απαραίτητη η εφαρμογή και λειτουργία φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ο οποίος να είναι εγκεκριμένος από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

 1. Υπάρχει κάποια σήμανση στην ταμειακή μηχανή, ούτως ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι η μηχανή που θα του εκδώσει την απόδειξη είναι νόμιμη; Έχει γίνει ποτέ εκστρατεία για έλεγχο των μηχανών;

 2. Έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στα ηλεκτρονικά στοιχεία που κατακρατούν οι χιλιάδες ταμειακές μηχανές;

 3. Υπάρχει σύστημα στις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι έτοιμο να εισάγει όλες αυτές τις ηλεκτρονικές πληροφορίες για έλεγχο και ποιος είναι ο προγραμματισμός για τη διαχείριση όλων αυτών των στοιχείων;

 4. Σκοπεύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν με άλλες λύσεις βασισμένες σε προηγμένης τεχνολογίας συστήματα;

 5. Εξετάζεται η εισαγωγή συστήματος αμοιβών σε πολίτες που καταγγέλλουν παρανομίες, εφόσον δεν υπάρχουν αρκετοί δημόσιοι λειτουργοί για διεξαγωγή των ελέγχων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.980, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το 2010 συμπληρώθηκε και δημοσιεύθηκε το ολοκληρωμένο Χωροταξικό Σχέδιο Λευκωσίας με στόχο τις “αειφόρες μεταφορές υψηλής ποιότητας”, όπως αναφερόταν τότε, με παρόμοια σχέδια να ετοιμάζονται και για άλλες πόλεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Γιατί μετά από επτά χρόνια ακόμη δεν έχουμε πετύχει την ανάπτυξη αειφόρου δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών με τις εξαιρετικά υψηλές ποιοτικές υπηρεσίες που αναφέρονταν στο σχέδιο;

 2. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του υπουργείου σε σχέση με την επέκταση του δικτύου των δημόσιων μεταφορών, τις μονοδρομήσεις, τη δημιουργία λωρίδων για λεωφορεία και την ηλεκτρονική ενημέρωση;

 3. Ποιος είναι ο προγραμματισμός του υπουργείου όσον αφορά την αναβάθμιση των στάσεων λεωφορείων; Υπάρχει πρόγραμμα αναβάθμισης των σημαντικών στάσεων στη Λευκωσία και στις άλλες πόλεις που χρησιμοποιούνται από σημαντικό αριθμό πολιτών και τουριστών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.981, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η βραχυπρόθεσμη ενοικίαση μέσω της ιστοσελίδας “Airbnb” έχει αρχίσει να προσφέρεται και στον τόπο μας. Η Airbnb είναι ουσιαστικά ιστοσελίδα καταχώρισης, εύρεσης και ενοικίασης καταλυμάτων, η οποία φέρνει σε επικοινωνία τον οικοδεσπότη με τον πελάτη και ταυτόχρονα είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας της κράτησης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προγραμματίζει να διαχειριστεί το θέμα της προσφοράς υπηρεσιών ενοικίασης μέσω του συστήματος “Airbnb”, καθώς και αν προτίθεται να προχωρήσει με νομοθετική ρύθμισή του, όπως έχουν πράξει και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.982, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πρόσωπο το οποίο παράγει βιοντίζελ από τηγανέλαια για ιδίαν χρήση υπόκειται σε οποιαδήποτε φορολογία, καθώς και με βάση ποια νομοθεσία επιβάλλεται η φορολογία αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1003, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης παραπόνων από κατοίκους του συνοικισμού αυτοστέγασης στην Αγία Φύλα για έντονη δυσοσμία, που προέρχεται από την εισροή των υγρών οικιακών αποβλήτων στους οχετούς των ομβρίων υδάτων. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αποταθεί τόσο στο Τμήμα Πολεοδομίας όσο και στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν ο οχετός ομβρίων υδάτων στον οποίο καταλήγουν τα υγρά οικιακά απόβλητα του συνοικισμού αυτοστέγασης της Αγίας Φύλας καταλήγει στη θάλασσα, καθώς και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την οριστική επίλυση του προβλήματος της δυσοσμίας που υπάρχει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1020, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε ορισμένες χώρες του εξωτερικού επιτρέπεται η κατ’ οίκον διδασκαλία του παιδιού για τις τάξεις του δημοτικού (home schooling).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η κατ’ οίκον διδασκαλία επιτρέπεται στην Κύπρο και, εάν ναι, υπό ποιους όρους αυτή επιτρέπεται. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1021, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η Αρχή Ηλεκτρισμού έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει να προετοιμάζεται για την εφαρμογή των έξυπνων μετρητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Θεωρείται ως θετικό βήμα η εφαρμογή των έξυπνων μετρητών τόσο σε παλιούς όσο και σε νέους καταναλωτές;

 2. Ποια είναι η πολιτική που θα εφαρμοστεί όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και ποιες οδηγίες έχουν δοθεί στην Αρχή Ηλεκτρισμού για το σκοπό αυτό;

 3. Ποιος είναι ο χρονικός προγραμματισμός της εφαρμογής των μετρητών στους καταναλωτές, νοουμένου ότι η Οδηγία 2009/72/ΕΚ αναφέρει στο Παράρτημα 1 ότι, εάν η ανάπτυξη έξυπνων μετρητών εκτιμηθεί θετικά, τουλάχιστον το 80% των καταναλωτών πρέπει να εξοπλιστούν με ευφυή συστήματα μέτρησης έως το 2020.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.010, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η Οδηγία 2014/52/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον όριζε τη 16η Μαΐου 2017 ως την τελευταία ημερομηνία μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης κατάθεσης του εναρμονιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, νοουμένου ότι, όπως έχουμε πληροφορηθεί, έχει περάσει ήδη από νομοτεχνικό έλεγχο από τη Νομική Υπηρεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.024, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από το 2008 μέχρι και σήμερα οι εκάστοτε υπουργοί Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μέσα από οκτώ διαφορετικές επιστολές αναφέρονται σε κανονισμούς λειτουργίας υποστατικών πώλησης ζώων συντροφιάς (pet shops) που ετοιμάζονται. Γίνονται μάλιστα αναφορές για διαβουλεύσεις και για βελτιώσεις, χωρίς όμως να βλέπουμε αποτελέσματα. Η κατάσταση με την πώληση ζώων έχει ξεφύγει και δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για την ευημερία των ζώων στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί για τόσα πολλά χρόνια η κατάθεση των σχετικών κανονισμών στη Βουλή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.025, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι ακολουθούνται διαφορετικές πρακτικές φύλαξης των αβγών τόσο μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε σχέση με τον τρόπο φύλαξής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αβγά δε φυλάσσονται στο ψυγείο για λόγους υγιεινής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πρακτική φύλαξης των αβγών που συστήνεται να ακολουθείται από τους Κυπρίους και ποιες οι συστάσεις προς τις υπεραγορές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.058, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Επειδή φαίνεται να υπάρχει μια συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ των πολιτών και των τοπικών αρχών σχετικά με τα δέντρα στα πεζοδρόμια, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή για τα ακόλουθα:

1. Με ποιο τρόπο κατανέμονται οι υπηρεσίες στα πεζοδρόμια σε σχέση με την επιφάνειά τους; Η κατανομή αυτή είναι σχετική με το πλάτος τους ή είναι πάντα η ίδια;

2. Ποια η δυνατότητα χρήσης του πεζοδρομίου από υπηρεσίες άλλες από τις τοπικές αρχές ή τους ημικρατικούς οργανισμούς;

3. Υπάρχει τώρα ιδιωτική εταιρεία που χρησιμοποιεί τα πεζοδρόμια; Υπάρχει πολιτική χρέωσης για κάτι τέτοιο;

4. Υπάρχει προκαθορισμένη θέση για τη φύτευση δέντρων σε πεζοδρόμια;

5. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για τις αποφάσεις της οποιασδήποτε πολιτικής εφαρμόζεται τώρα;

6. Έχει εξεταστεί ποτέ η κάθετη τοποθέτηση υπηρεσιών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.088, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατα, σε συζήτηση που έγινε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών αναφέρθηκε ότι έχουν μισθωθεί παραλίες σε πέντε ή έξι ξενοδοχεία για ιδιωτική χρήση.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχουν παραλίες που είναι μισθωμένες σε ιδιώτες; Ποιες είναι αυτές και σε ποιους έχει γίνει η μίσθωση;

2. Ποιο είναι το ποσό και η διάρκεια της μίσθωσης;

3. Με βάση ποια νομοθεσία έγινε η μίσθωση αυτή;

Τέλος, παρακαλώ όπως μας αποστείλετε τα ίδια στοιχεία που ζητούνται πιο πάνω και για όλες τις περιπτώσεις που μισθώθηκαν παραλίες σε ξενοδοχεία για ιδιωτική χρήση στο παρελθόν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.096, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατα έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών σε σχέση με τη μεταχείριση που τυγχάνουν ηλικιωμένοι οι οποίοι διαβιούν σε στέγες ενηλίκων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη συχνότητα διενέργειας ελέγχων στις στέγες ηλικιωμένων, ποια είναι τα προβλήματα που εντοπίζονται στη λειτουργία τους και ποια μέτρα λαμβάνονται, για να διασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες και τα ωφελήματα που αναφέρονται στο Χάρτη Δικαιωμάτων του Πολίτη προσφέρονται στους ενοίκους των στεγών ηλικιωμένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.114, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Δασών, κατά την περίοδο 2000 μέχρι 2012 είχαμε 338 πυρκαγιές. Μία από τις βασικότερες αιτίες πρόκλησης των δασικών πυρκαγιών όπως φαίνεται από τις στατιστικές του τμήματος είναι οι μεμονωμένες κατοικίες. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής το 9% των δασικών πυρκαγιών προκλήθηκαν από μεμονωμένες κατοικίες. Η έκταση της καμένης γης με αιτία πρόκλησης τη μεμονωμένη κατοικία με βάση τις στατιστικές ανέρχεται σε 859 εκτάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρ’ όλο που η μεμονωμένη κατοικία αποτελεί την πέμπτη κυριότερη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς, οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν από μεμονωμένες κατοικίες ήταν οι πιο καταστροφικές, καίγοντας μεγαλύτερες εκτάσεις, σε σχέση με αυτές που προκλήθηκαν από άλλες αιτίες. Στις στατιστικές που αναφέρονται πιο πάνω δεν περιλαμβάνεται η πυρκαγιά στην περιοχή Σολέας τον Ιούνιο του 2016, η οποία προκλήθηκε από μεμονωμένη κατοικία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει πρόθεση απαγόρευσης ανέγερσης μεμονωμένων κατοικιών εντός ή πλησίον του δάσους;

2. Γίνεται μελέτη καθορισμού όρων στις υπάρχουσες μεμονωμένες κατοικίες εντός ή πλησίον του δάσους, για να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.115, ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν τοπικές αρχές οι οποίες περιλαμβάνουν στους όρους προσφορών για συγκομιδή των σκυβάλων όρο για πλύσιμο του σκυβαλοφόρου οχήματος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει εκδώσει όρους με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται το πλύσιμο των σκυβαλοφόρων οχημάτων και τι περιλαμβάνουν οι όροι αυτοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.117, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών σχετικά με την απόρριψη αιτήσεων για παραχώρηση φοιτητικής χορηγίας. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις €59.000, λόγω καθυστερημένης καταβολής μισθών προηγούμενου έτους το ετήσιο εισόδημα ξεπέρασε τις €59.000, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η αίτηση για φοιτητική χορηγία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να επανεξετάσει ξεχωριστά τις περιπτώσεις αιτήσεων που απορρίφθηκαν για τις οποίες έχει ασκηθεί ιεραρχική προσφυγή, όταν η απόρριψη της αίτησης οφείλεται στο γεγονός ότι το ετήσιο εισόδημα υπερέβη τις €59.000 λόγω καταβολής συσσωρευμένων καθυστερημένων μισθών προηγούμενου έτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.140, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 29 Αυγούστου 2017 συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων αυτεπάγγελτο θέμα που αφορούσε την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης για κάλυψη των αναγκών της Πάφου σε περιόδους ανομβρίας. Λόγω δικαιολογημένης απουσίας μου από τη συνεδρίαση της επιτροπής ζήτησα από το συνάδελφο βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργο Περδίκη να υποβάλει εκ μέρους μου κάποιες σχετικές ερωτήσεις.

Όπως έχω παρατηρήσει από τα αποστενογραφημένα πρακτικά της επιτροπής, τα οποία μας έχουν αποσταλεί, οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν δεν έχουν απαντηθεί και ως εκ τούτου θα ήθελα να παρακαλέσω τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι η συνολική ποσότητα του νερού που παρέχεται για άρδευση από τα φράγματα της επαρχίας Πάφου στα γήπεδα γκολφ της περιοχής;

2. Ποια είναι η συνολική ποσότητα του νερού που παρέχεται για άρδευση από τα φράγματα της επαρχίας Πάφου στη γεωργία;

3. Ποια είναι η συνολική ποσότητα νερού που προβλέπεται να δοθεί για νέες αναπτύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη;

4. Ποια είναι η συνολική ποσότητα νερού που χρειάζεται για ύδρευση η επαρχία Πάφου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.141, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενημερωθεί για τη διάβρωση της ακτογραμμής που παρατηρείται στο σημείο από τις εκβολές του ποταμού “Χα Ποτάμι” μέχρι και το σημείο που βρισκόταν η Μονάδα Αφαλάτωσης στα Κούκλια. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτογραμμής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.166, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης επιστολής του κοινοτικού συμβουλίου Περβολιών προς τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριο Δημητριάδη, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2017, η οποία μου κοινοποιήθηκε, με θέμα τη διάβρωση που παρατηρείται στο παραλιακό μέτωπο Περιβολιών. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η διάβρωση του παραλιακού μετώπου καθιστά τη διέλευση από το χωμάτινο δρόμο στα Περβόλια και από τα παραλιακά τεμάχια ιδιαίτερα επικίνδυνη. Αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου είναι η κατασκευή κυματοθραυστών στην παραλιακή περιοχή Περβολιών-Κιτίου-Μαζωτού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εντάξει στον προϋπολογισμό του 2018 πρόνοια για την κατασκευή έργων για την προστασία της παραλιακής περιοχής Περβολιών-Κιτίου-Μαζωτού από τη διάβρωση. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη δημιουργία συνθηκών ασφαλείας για τους διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.240, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η θέση του υπουργείου σε σχέση με τα μικροδάνεια τα οποία αφορούν οικονομικές ενισχύσεις σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, αγρότες, καθώς και startup εταιρείες και κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με τη δημιουργία και υλοποίηση σχετικής πολιτικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.241, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτηση του συναδέλφου βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη με αρ. 23.06.010.05.319 αναφορικά με την ετοιμασία κανονισμών για τη λειτουργία των κατασκηνωτικών χώρων πληροφορήθηκα ότι η όλη διαδικασία ετοιμασίας των κανονισμών θα ολοκληρωνόταν περί τα τέλη του 2016.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία των πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών και πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.242, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτηση του βουλευτή κ. Ηλία Μυριάνθους με αρ. 23.06.011.01.177 αναφορικά με την παράνομη τοποθέτηση τροχόσπιτων και την παράνομη κατασκευή υποστατικών στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης, πληροφορήθηκα ότι «το ζήτημα αντιμετωπίζεται και στα πλαίσια υλοποίησης του διαχειριστικού σχεδίου της περιοχής “Natura 2000” του Ακάμα, μέσω του οποίου προτείνεται η δημιουργία μικρού κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή». Στην απάντησή του ο υπουργός ανέφερε παράλληλα ότι με την κατάλληλη διαχείριση ενός ορθά σχεδιασμένου για την περιοχή κατασκηνωτικού χώρου θα επιλύονταν στο μέγιστο βαθμό τα προβλήματα που παρατηρούνται σήμερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πού βρίσκεται το θέμα του κατασκηνωτικού χώρου στην περιοχή των Λουτρών της Αφροδίτης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.243, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφορικά με τη λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου “Κάλυμνος” στην Ακτή του Κυβερνήτη, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των

Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποια μέτρα προτίθεται το υπουργείο να λάβει για την αντιμετώπιση της μονιμότητας των κατασκευών και των παράνομων επεμβάσεων στον κατασκηνωτικό χώρο;

2. Υπάρχουν σχέδια αναδιοργάνωσης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του κατασκηνωτικού χώρου;

3. Ποια είναι η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του κατασκηνωτικού χώρου “Κάλυμνος”;

4. Υπάρχει ετήσια χρέωση που επιβάλλεται στους ενοίκους για την παραμονή τους στον κατασκηνωτικό χώρο; Επιβάλλονται άλλες χρεώσεις (π.χ. τέλος σκυβάλων);

5. Με ποιο τρόπο γίνεται η χρέωση κατανάλωσης ηλεκτρισμού και νερού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.244, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στην περιοχή της παραλίας του αεροδρομίου στην κοινότητα Μενεού στη Λάρνακα λειτουργεί ιδιωτικός κατασκηνωτικός χώρος με πέραν των εκατό μόνιμα εγκατεστημένων τροχόσπιτων. Ο χώρος δε διαθέτει αποχετευτικό σύστημα, ενώ η πληρότητα του χώρου φτάνει στους τετρακόσιους περίπου ενοίκους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει ο συγκεκριμένος χώρος εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια;

2. Διαθέτει ο συγκεκριμένος κατασκηνωτικός χώρος εγκεκριμένη άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού;

3. Σύμφωνα με τους περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Κανονισμούς, ανάμεσα στα όσα επιβάλλεται να έχει ένας νόμιμος κατασκηνωτικός χώρος είναι ύδρευση, ηλεκτροφωτισμό, πρόβλεψη διάθεσης λυμάτων και χώρο πρασίνου, έκτασης τουλάχιστον 25 τοις εκατόν της συνολικής έκτασης του συγκροτήματος. Διαθέτει ο συγκεκριμένος κατασκηνωτικός χώρος τα πιο πάνω;

4. Βάσει των ίδιων πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών ένας κατασκηνωτικός χώρος οφείλει να διαθέτει κτίριο εισόδου με προθάλαμο, γραφείο διεύθυνσης και χώρο φύλακα, κοινόχρηστα μαγειρεία, χώρο εστίασης και κοινούς χώρους υγιεινής. Ποιες από τις πιο πάνω εγκαταστάσεις διαθέτει ο συγκεκριμένος κατασκηνωτικός χώρος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.258, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στην κοινή συνάντηση των κοινοβουλίων Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ αναφέρθηκε από μέλος της ισραηλινής αντιπροσωπίας ότι το 90% των μετρητών νερού στο Ισραήλ είναι ψηφιακοί, με αυξημένη ευαισθησία για εντοπισμό διαρροών εντός της ιδιωτικής περιουσίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εξεταστεί η εφαρμογή μετρητών νερού υψηλής τεχνολογίας, έστω και σε εθελοντική βάση στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.271, ημερομηνίας 16 Nοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στην Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Ι αυτής, που αφορά τις γενικές απαιτήσεις για όλες τις κατηγορίες χώρων ταφής, αναφέρονται τα εξής: “4.2. Τα αέρια του χώρου ταφής πρέπει να συλλέγονται από όλους τους χώρους ταφής που λαμβάνουν βιοαποδομήσιμα απόβλητα, να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να χρησιμοποιούνται. Εάν τα συλλεγόμενα αέρια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας, πρέπει να καίγονται”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή αν στους σκυβαλότοπους που έχουν αποκατασταθεί (π.χ. στο Παραλίμνι, στην Αγία Μαρινούδα, στην Τερσεφάνου) τα αέρια συλλέγονται και καίγονται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.283, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατη έρευνα που έγινε για την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζεται ότι το 10% έως και 50% των οδομέτρων των αυτοκινήτων αλλοιώνεται, όταν αυτά πωλούνται μεταχειρισμένα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει ποτέ εξεταστεί η έκταση αυτής της παρανομίας στα εγχώρια ή εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα στην Κύπρο;

2. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία παίρνει η Κυπριακή Δημοκρατία, για να προστατευτούν οι καταναλωτές;

3. Εξετάζεται η πιθανότητα συνεργασίας με άλλες χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταπολεμηθεί αυτή η απάτη;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.284, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων συζητήθηκε το θέμα που αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αμπελοκαλλιέργειας. Η επιτροπή στα πλαίσια της συνεδρίασης πληροφορήθηκε ότι εισάγεται κρασί ή/και μούστος από το εξωτερικό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οινοποιεία που χρησιμοποιούν εισαγόμενη πρώτη ύλη επιχορηγούνται, κατά πόσο το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγή της νομοθεσίας για σήμανση των κρασιών αυτών και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο για την προώθηση των κυπριακών σταφυλιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.335, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχουμε ενημερωθεί ότι κατά την πρόσφατη ψηφοφορία για τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη βιολογική γεωργία στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας (Special Committee on Agriculture-SCA) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ψήφισαν εναντίον της συγκεκριμένης νομοθεσίας. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι είναι οι λόγοι για αυτή τη στάση των εκπροσώπων του εν λόγω υπουργείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.365, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στο άρθρο 23 του Κανονισμού 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και κάτω από τον τίτλο “Ενίσχυση για την παροχή οπωροκηπευτικών, μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και προϊόντων μπανάνας στα παιδιά” αναφέρεται στην παράγραφο 2 το εξής: “Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς διαμορφώνουν προηγουμένως, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, τη στρατηγική για την εφαρμογή του. Προβλέπουν επίσης τα συνοδευτικά μέτρα που είναι αναγκαία για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος, όπως ενδεχομένως ενημέρωση για τα μέτρα διαπαιδαγώγησης, με στόχο την ανάπτυξη υγιεινών διατροφικών συνηθειών, για τις τοπικές αλυσίδες τροφίμων και για την καταπολέμηση της κατασπατάλησης τροφίμων”.

Με βάση τα πιο πάνω και τα όσα αναφέρει ο κανονισμός, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως:

1. αποστείλει για ενημέρωση στη Βουλή των Αντιπροσώπων τη στρατηγική που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 23 του πιο πάνω κανονισμού,

2. ενημερώσει τη Βουλή για τη διαδικασία που ακολούθησε στην ετοιμασία της πιο πάνω στρατηγικής,

3. ενημερώσει τη Βουλή για τα μέτρα που έχουν παρθεί για ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση με στόχο:

(α) την ανάπτυξη υγιεινών διατροφικών συνηθειών,

(β) τις τοπικές αλυσίδες τροφίμων,

(γ) την καταπολέμηση της κατασπατάλησης τροφίμων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.366, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατα έλαβα παράπονα αναφορικά με την ανέγερση υποστατικών στην περιοχή “Καουλάτζη” στην παραλία “Σοφτάδες” της κοινότητας Κιτίου (Ν. 34.81731, Ε. 33.54822). Σύμφωνα με τις καταγγελίες, στην παραλία στεγάζονται τρεις σύλλογοι αετοσανίδων (kitesurfing) και πωλούν μεταξύ άλλων και οινοπνευματώδη ποτά χωρίς την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχουν εξασφαλιστεί άδειες για την ανέγερση των υποστατικών αυτών;

2. Είναι η πιο πάνω περιοχή εγκεκριμένη περιοχή λουομένων;

3. Έχει σηματοδοτηθεί η περιοχή στην οποία λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητες των συλλόγων στην παραλία και στη θάλασσα;

4. Ισχύει η πιο πάνω καταγγελία αναφορικά με την πώληση οινοπνευματωδών ποτών χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.367, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Την τελευταία πενταετία έχουν καταγραφεί και καταγγελθεί αυθαίρετες επεμβάσεις και παράνομοι εκβραχισμοί εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας στην επικράτεια της επαρχίας Αμμοχώστου. Οι πλείστες από αυτές τις αυθαίρετες και παράνομες επεμβάσεις έχουν δημοσιευτεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, αρκετές καταγράφονται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας “Διαχείριση παραλιών της Κύπρου” του Σεπτεμβρίου του 2014.

Οι αυθαίρετες και παράνομες επεμβάσεις εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας παρατηρούνται πλέον κατά μήκος ολόκληρης της ακτογραμμής του δήμου Παραλιμνίου. Από τα νότια προς τα βόρεια, παρατηρούνται αυθαίρετες επεμβάσεις και παράνομοι εκβραχισμοί με στόχο τη διαμόρφωση οργανωμένων παραλιών παροχής υπηρεσιών λουομένων από την τοπική αρχή, από την περιοχή “Νησιά”, αμέσως μετά το Κάβο Γκρέκο, μέχρι τις παραλίες “Da Costa”, “Fig Tree Bay”, “Crystal Springs”, “Σειρήνα” και την περιοχή “Κάππαρη” (τοποθεσίες “Λούμα”, “Γλυτζιά Νερά” και “Αρμυροπήγαδο”). Στην ακτογραμμή του δήμου Αγίας Νάπας παρατηρείται αυθαίρετη επέμβαση και παράνομος εκβραχισμός στην τοποθεσία “Άμμος του Καμπούρη” με στόχο τη διαμόρφωση τεχνητού ορμίσκου από ιδιωτική εταιρεία ανάπτυξης γης εντός της ζώνης ειδικής προστασίας (ΖΕΠ CY3000005) “Κάβο Γκρέκο”. Στην ακτογραμμή του δήμου Σωτήρας παρατηρούνται αυθαίρετες επεμβάσεις και παράνομοι εκβραχισμοί στις τοποθεσίες “Ποσειδώνας”, “Σειρήνες” και “Αγία Θέκλα” με στόχο τη διαμόρφωση οργανωμένων παραλιών παροχής υπηρεσιών λουομένων από την τοπική αρχή εντός της ζώνης ειδικής προστασίας (ΖΕΠ CY3000009) “Αγία Θέκλα-ποταμός Λιοπετρίου”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πόσες καταγγελίες αυθαίρετων και παράνομων επεμβάσεων εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας που αφορούν εκβραχισμό της ακτής και διαμόρφωση οργανωμένων παραλιών έλαβε η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου μεταξύ 1/1/2013 και 25/1/2018;

2. Σε πόσες από αυτές τις περιπτώσεις επιβλήθηκαν οποιεσδήποτε ποινές (π.χ. επιβολή προστίμου) ή/και ασκήθηκαν οποιεσδήποτε διώξεις;

3. Προτίθεται η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου να προβεί στην καταγραφή και αξιολόγηση όλων των αυθαίρετων και παράνομων επεμβάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί την τελευταία πενταετία κατά μήκος της ακτογραμμής της επαρχίας Αμμοχώστου (δήμοι Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας και Σωτήρας), καθώς και στην εκπόνηση εξειδικευμένης ακτομηχανικής μελέτης και ολοκληρωμένης μελέτης εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον, οι οποίες να εξετάζουν τόσο τις άμεσες όσο και τις αθροιστικές/συσσωρευτικές επιπτώσεις των αυθαίρετων και παράνομων επεμβάσεων εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας, με στόχο τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει ήδη προκληθεί;

4. Έχουν υποβληθεί αιτήσεις για κατασκευή πεζοδρόμων εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.368, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν τα αυξημένα περιστατικά αστέγων στη Λεμεσό και την καταγραφή θανάτων μεταξύ των ατόμων αυτών, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει καταγραφεί ο ακριβής αριθμός των αστέγων που υπάρχουν ανά επαρχία;

2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους αστέγους στην κατάσταση αυτή;

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την παροχή βοήθειας στα άτομα αυτά;

4. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ουσιαστική στήριξη των ανθρώπων αυτών, ώστε να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.369, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πριν από 4 με 5 χρόνια περίπου οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είχαν κάνει προεργασία για την ετοιμασία κανονισμών που θα αφορούσαν τη λειτουργία των καταφυγίων σκύλων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι κανονισμοί και πότε υπολογίζεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.370, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιες ομάδες αναγνωρίζει ως αγροτικές οργανώσεις και βάσει ποιας διαδικασίας έχουν αναγνωριστεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.388, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση προχώρησε με την αποξήλωση των εγκαταστάσεων των διυλιστηρίων στη Λάρνακα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον προγραμματισμό αναφορικά με τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου, εφόσον τα εδάφη της περιοχής είναι ρυπασμένα λόγω της μακρόχρονης χρήσης της περιοχής για επεξεργασία και φύλαξη πετρελαιοειδών. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη μελλοντική χρήση του χώρου.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.389, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός κτημάτων και κτιρίων τα οποία ανήκουν σε πολλούς ιδιοκτήτες και είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιοποιηθούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πρόθεση για θεσμοθέτηση διαδικασίας για τη διαχείριση τέτοιων περιουσιακών στοιχείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.390, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πολιτική που εφαρμόζεται όσον αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις προσώπων που έχουν εδώ και πολλά χρόνια αποβιώσει χωρίς να υπάρχει διεκδίκηση από νόμιμους κληρονόμους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.399, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις περιοχές όπου η Πυροσβεστική κλήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια να βοηθήσει πολίτες σε σοβαρές περιπτώσεις πλημμύρας, ανά έτος και ανά περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.400, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το Φεβρουάριο του 2018 λόγω έντονων βροχοπτώσεων πλημμύρησαν ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα στη Λεμεσό.

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί οι περιοχές αυτές δεν περιλαμβάνονταν στις Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων;

2. Ποιος είναι ο προγραμματισμός της κυβέρνησης, για να αποφευχθεί επανάληψη τέτοιων φαινομένων;

3. Προτίθεται η κυβέρνηση να προωθήσει αλλαγή πολιτικής στη διαχείριση των όμβριων υδάτων σε επίπεδο πόλης και σε επίπεδο ιδιωτικών τεμαχίων, καθώς και σύγχρονες πρακτικές που χρησιμοποιούν προηγμένες χώρες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.421, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφορικά με το θέμα της ασφάλειας και υγείας στα σχολεία, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κάθε πόσο καιρό διεξάγονται έλεγχοι για την επιθεώρηση των επιπέδων της ασφάλειας και υγείας στις σχολικές μονάδες;

2. Ορίζεται υπεύθυνος για την ασφάλεια και υγεία σε κάθε σχολική μονάδα;

3. Ποια είναι τα προσόντα των επιθεωρητών;

4. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τα ευρήματα των επιθεωρήσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.422, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει πολιτική όσον αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές που χρειάζεται να διαθέτουν τα σχολικά κτίρια και, εάν ναι, παρακαλώ όπως ενημερώσει σχετικά τη Βουλή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.427, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε την υποχρέωση να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το Νοέμβριο του 2016 το εθνικό σχέδιο δράσης με τους στόχους και τις δράσεις για την ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών καυσίμων. Η κριτική η οποία έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του επιτρόπου για τις μεταφορές για το σχέδιο που υποβλήθηκε από την Κύπρο είναι πολύ απογοητευτική. Στο σχέδιο που έχουμε υποβάλει αναφερόταν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ετοιμαζόταν για “technical assistance, in order to assess and formulate recommendations for the promotion and penetration of alternative fuels in the transport sector”.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έγινε δημόσια διαβούλευση για την ετοιμασία του σχεδίου δράσης;

2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για technical assistance;

3. Σκοπεύει να προχωρήσει η κυβέρνηση σε δημόσια διαβούλευση για τα ευρήματά της;

Παρακαλώ όπως αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πιο πάνω αναφερόμενη μελέτη με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.433, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει ξεκινήσει η κυκλοφορία αυτόνομων αυτοκινήτων με ή χωρίς οδηγό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει εξετάσει το θέμα της κυκλοφορίας των αυτόνομων αυτοκινήτων στο οδικό δίκτυο της Κύπρου, αν χρειάζεται τροποποίηση οποιασδήποτε νομοθεσίας, ώστε να είναι εφικτή η κυκλοφορία τους και ποια πολιτική θα ακολουθηθεί, δεδομένου ότι ένα τέτοιο αυτοκίνητο υπάρχει ήδη στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.463, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Μετά το πρόσφατο επεισόδιο με την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού στην κοινότητα Αγρού και σε συνάρτηση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την παροχή νερού σε μικρές κοινότητες κάτω των 5 000 ατόμων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Διατηρεί μητρώο το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) στο οποίο να καταγράφεται η τοποθεσία, ο τύπος, η ιδιοκτησία και άλλες πληροφορίες σχετικά με την παροχή νερού σε κοινότητες κάτω των 5 000 ατόμων;

2. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να υποχρεώνει ιδιώτες παροχής πόσιμου νερού να δίνουν τις πληροφορίες που απαιτεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για καταγραφή στο μητρώο; Πόσες πληροφορίες καταγράφει το ΤΑΥ στο μητρώο αυτό και σε ποιους το διαθέτει;

3. Υπάρχει ελάχιστο πρότυπο και γίνεται ανάλυση ρίσκου για κάθε μικρό δίκτυο, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά όπως αυτό της περίπτωσης του Αγρού και να υπάρχει ετοιμότητα και προγραμματισμένη αντίδραση, όταν εμφανίζονται προβλήματα;

4. Είναι όλα τα πιο πάνω ευρήματα καταγεγραμμένα μαζί με ετήσιες αναφορές και είναι διαθέσιμα στο κοινό;»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.464, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος εκδίδει τα τελευταία χρόνια έκθεση για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο στην έκθεση για την Κύπρο γίνεται αναφορά σε εκατοντάδες πρόωρους θανάτους λόγω της σκόνης και άλλων ρύπων. Εξαιτίας της σοβαρότητας του θέματος που περιλαμβάνει και θέμα δημόσιας υγείας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει υπόψη του την πιο πάνω έκθεση και ποια είναι η άποψή του για τα ευρήματα και τις αναφορές που γίνονται για την Κύπρο;

2. Ποιος είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο;»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.465, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς προτίθεται να ρυθμίσει το θέμα της άδειας κυκλοφορίας των κλασικών οχημάτων και κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με την παραχώρηση άδειας κυκλοφορίας χωρίς καταβολή τελών για τις Κυριακές και τις δημόσιες αργίες ή/και με την έκδοση άδειας κυκλοφορίας καθορισμένης διάρκειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.474, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρατηρείται ότι σε αρκετούς νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας υπάρχουν πρόνοιες που καθορίζουν το ύψος του διοικητικού κόστους που οφείλει να καταβάλει αιτητής για την εξέταση αίτησής του για έκδοση άδειας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στον υπολογισμό του διοικητικού κόστους συνυπολογίζονται και ποσά όπως π.χ. η χρέωση αστυνόμευσης ή επιθεώρησης ή άλλα κόστη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.493, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει δημοσιεύσει την πρόθεσή του να προκηρύξει δημόσια σύμβαση για συμφωνία-πλαίσιο στις 7 Μαΐου 2018 με τίτλο “Ανοικτός διαγωνισμός με σκοπό τη σύναψη αριθμού συμφωνιών-πλαίσιο για την προμήθεια πλαστικών τσαντών, διάφορων παρασκευασμάτων και άλλων ειδών καθαρισμού, αντιβακτηριδιακών χεριών, παρασκευασμάτων με απολυμαντικές ιδιότητες, προϊόντων μιας χρήσης και καλλυντικών προϊόντων”.
Επειδή ανάμεσα στα προϊόντα της προκήρυξης περιλαμβάνονται χιλιάδες λεπτές πλαστικές τσάντες, παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει ενημερωθεί το Γενικό Λογιστήριο ότι στην Κύπρο από την 1η Ιουλίου 2018 θα απαγορεύεται η δωρεάν διάθεση πλαστικών τσαντών μεταφοράς στα ταμεία και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε εκστρατεία για τη μείωση των πλαστικών;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για τη μείωση της χρήσης των πλαστικών σακούλων;

3. Ποιοι είναι οι λόγοι που οι προδιαγραφές που καταγράφονται για τις βιοδιασπώμενες τσάντες δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των αληθινά βιοδιασπώμενων σακούλων;

4. Υπάρχει πρόθεση για εξέταση των πρακτικών και των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν, ούτως ώστε να μειωθεί η αγορά και η χρήση πλαστικών από το κράτος;»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.494, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Όσον αφορά τα ψηλά κτίρια στην ακτογραμμή της Λεμεσού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε πόσα κτίρια έχει δοθεί άδεια απόρριψης υγρών αποβλήτων στη θάλασσα και με ποιους όρους;

2. Έχει γίνει ανάλυση δειγμάτων για τη σύνθεση των αποβλήτων; Υπάρχει επίβλεψη και παρακολούθηση στο χώρο των κατασκευών, αλλά και στους υποθαλάσσιους σωλήνες απόρριψης;

3. Ποιες είναι οι ποσότητες; Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι άδειες που έχουν δοθεί;

4. Πώς αναμένεται να επηρεαστεί η ποιότητα των νερών για τους λουομένους και τη θαλάσσια ζωή από την απόρριψη υγρών αποβλήτων στη θάλασσα;

5. Έχει γίνει κάποια περιβαλλοντική μελέτη για το αθροιστικό αποτέλεσμα των αδειών που δίνονται ή έχουν δοθεί ή οι άδειες δίνονται μία μία;

6. Ποιος είναι ο αριθμός των κτιρίων για τα οποία υπολογίζεται να δοθούν άδειες στο μέλλον;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.495, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα σχέδια που υπάρχουν τώρα σε ισχύ και που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, τα νεαρά ζευγάρια και τα νεαρά κυρίως άτομα που μένουν μόνα τους να βρουν ιδιόκτητη στέγη ή τουλάχιστον στέγη με χαμηλό ενοίκιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.496, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Την 31η Μαρτίου 2018 μπήκε σε εφαρμογή ο ευρωπαϊκός Κανονισμός 2015/758, που αφορά τις απαιτήσεις έγκρισης τύπου για την ανάπτυξη του συστήματος “eCall” που βασίζεται στην υπηρεσία 112 σε οχήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Είναι έτοιμη η Δημοκρατία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συστήματος αυτού όπως αυτές καθορίζονται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό; Έχει εξοπλιστεί η αστυνομία με σύστημα GPS navigation;

2. Θα εκδοθούν οδηγίες στους οδηγούς για το πώς πρέπει να ενεργούν σε περίπτωση δυστυχήματος ή χειροκίνητης ενεργοποίησης του συστήματος;

3. Δεδομένου ότι ορισμένα αυτοκίνητα ήδη έχουν ενσωματωμένο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, καταγράφηκαν μέχρι σήμερα κλήσεις που έγιναν μέσω του eCall;

4. Προτίθεται το υπουργείο να ενθαρρύνει τους ιδιοκτήτες οχημάτων να εγκαταστήσουν το εν λόγω σύστημα στα αυτοκίνητά τους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.497, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Μετά την πρόσφατη πυρκαγιά σε κτίριο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας έχουν δημιουργηθεί ερωτηματικά αναφορικά με την ασφάλεια των δικαστηρίων.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για τη διαχείριση και την ασφάλεια των εγγράφων/πληροφοριών που υπήρχαν στο συγκεκριμένο κτίριο και ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για το κτίριο του Ανώτατου Δικαστηρίου, καθώς και για τα υπόλοιπα κτίρια των δικαστηρίων.

Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε ποια από τα διεθνή πρότυπα ασφάλισης εγγράφων εφαρμόζονται ή προγραμματίζεται να εφαρμοστούν στα δικαστήρια και πότε αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.508, ημερομηνίας 13 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 10 Απριλίου 2018 οι υπουργοί είκοσι τεσσάρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τους υπουργούς της Κύπρου, της Ρουμανίας, της Κροατίας και της Ελλάδας, υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας για μια ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπέγραψε το πιο πάνω σύμφωνο συνεργασίας και αν υπάρχουν άλλα σχέδια για την προετοιμασία της χώρας μας ως προς αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς και την εκμετάλλευση ευκαιριών που προσφέρονται από την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.555, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πριν από δύο χρόνια περίπου ήρθε στο φως της δημοσιότητας η ιστορία ενός δίχρονου αγοριού το οποίο πάσχει από ένα σπάνιο αναπνευστικό σύνδρομο, το σύνδρομο συγγενούς κεντρικού υποαερισμού, και το οποίο ζει στο Μακάρειο Νοσοκομείο από την ημέρα της γέννησής του. Παρ’ όλο που το παιδί χρειάζεται αυξημένη φροντίδα, εντούτοις, όπως επιβεβαιώνουν οι γιατροί, η κατάστασή του δε δικαιολογεί τη μόνιμη παραμονή του στο νοσοκομείο. Πριν από δύο χρόνια, όταν το θέμα είχε δημοσιοποιηθεί, η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας είχε προβεί σε δηλώσεις και ανέφερε ότι οι υπηρεσίες είχαν κινήσει τις διαδικασίες τόσο σε σχέση με τους γονείς όσο και σε σχέση με τον εντοπισμό οικογένειας η οποία θα μπορούσε να αναλάβει το παιδί το ταχύτερο δυνατό. Ανέφερε επίσης ότι το παιδί είχε τεθεί ως προτεραιότητά τους. Σε σχετικές δηλώσεις προέβη και η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας. Δύο και πλέον χρόνια μετά την αρχική δημοσιοποίηση του θέματος το παιδάκι εξακολουθεί να διαμένει στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τους λόγους για τους οποίους το παιδί εξακολουθεί να διαμένει στο Μακάρειο Νοσοκομείο, γιατί δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί σε ανάδοχη οικογένεια και ποιες ήταν οι μέχρι σήμερα ενέργειες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, η διευθύντρια των οποίων έχει την κηδεμονία του παιδιού, για την κοινωνική ενσωμάτωση του παιδιού και την εκπαίδευσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.556, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετά την εισαγωγή του θεσμού της προηγμένης άδειας οδήγησης (Advanced Drivers License).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.583, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν εκφράσει παράπονα για το νομοθετικό κενό, αλλά και τη δυσκολία που υπάρχει τόσο στη διεκδίκηση των απλήρωτων ενοικίων και αποζημιώσεων για ζημιές που έγιναν στην περιουσία όσο και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να προχωρήσει σε έξωση του ενοικιαστή λόγω μη καταβολής των ενοικίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να προχωρήσει με τροποποίηση του σχετικού νόμου, ώστε να καλυφθεί το κενό που υπάρχει και, εάν όχι, παρακαλώ όπως μας ενημερώσει ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων να διεκδικήσουν τα οφειλόμενά τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.604, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις με αριθμό 273/90, που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Αλιείας Νόμου, απαγορεύεται μεταξύ άλλων την περίοδο από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου μέσα στη θαλάσσια περιοχή της Λάρας η αγκυροβόληση σκάφους ή η διέλευση οποιουδήποτε πλωτού μέσου μέχρι και τα 20 μέτρα από την ακτογραμμή.

Μετά το πρόσφατο περιστατικό, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, όπου πλοίο αγκυροβόλησε στην προστατευόμενη παραλία της Λάρας, όπου εκκολάπτονται χελώνες, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης των πιο πάνω κανονισμών, ώστε να απαγορεύεται ολόχρονα η αγκυροβόληση σκάφους ή η διέλευση οποιουδήποτε πλωτού μέσου στην εν λόγω περιοχή.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.605, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού αναφέρθηκε από τον πρόεδρο της επιτροπής ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ρυθμίσει νομοθετικά τη στρέβλωση που προέκυψε μετά την ψήφιση εναρμονιστικού νόμου για την επιβολή φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 19% στα οικόπεδα, ενώ για την αγορά ολοκληρωμένης κατοικίας σε οικόπεδο καταβάλλεται ΦΠΑ 5%.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το εν λόγω νομοσχέδιο και κατά πόσο θα έχει αναδρομική ισχύ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.607, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων βάσει ποιων κριτηρίων τίθενται οι προδιαγραφές για τη δημιουργία μιας νέας παιδικής χαράς σε δημόσιο χώρο, πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια σ’ αυτήν και κατά πόσο πραγματοποιείται έλεγχος ότι αυτός που την παραλαμβάνει έχει την τεχνική επάρκεια, ώστε να διατηρήσει το χώρο ασφαλή για χρήση από παιδιά κατά τα επόμενα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.608, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 23 Μαρτίου 2018 υπέβαλα κοινοβουλευτική ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.464) με την οποία ζητούσα να πληροφορηθώ, μεταξύ άλλων, για την άποψη του υπουργείου για τα ευρήματα και τις αναφορές που γίνονται για την Κύπρο στην έκθεση που εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη. Στην εν λόγω έκθεση, όπως ανέφερα και στην ερώτησή μου, γίνεται αναφορά για την Κύπρο σε εκατοντάδες πρόωρους θανάτους λόγω της σκόνης και άλλων ρύπων. Στην απάντησή της η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου ανέφερε μόνο ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας παρακολουθεί τις εκθέσεις που εκδίδει ο ΕΟΠ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την άποψη του υπουργείου του για την έκθεση του ΕΟΠ και ιδιαίτερα για τα ευρήματα και τις αναφορές που γίνονται για την Κύπρο όσον αφορά τους πρόωρους θανάτους λόγω της σκόνης και άλλων ρύπων. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ειδικά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.631, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Με κοινοβουλευτική μου ερώτηση (αρ. 23.06.011.02.368) προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 6 Φεβρουάριου 2018, ζητούσα όπως πληροφορηθώ αναφορικά με τον ακριβή αριθμό των αστέγων που υπάρχουν ανά επαρχία, τους λόγους που οδήγησαν τους αστέγους στην κατάσταση αυτή, τα μέτρα που λαμβάνονται για την παροχή βοήθειας στα άτομα αυτά και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ουσιαστική στήριξή τους, ώστε να επανενταχθούν στον κοινωνικό ιστό. Στην απάντησή της η υπουργός δεν ενημέρωσε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον ακριβή αριθμό των αστέγων ανά επαρχία, καθώς και για τους λόγους που οδήγησαν τους αστέγους στην κατάσταση αυτή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων
για τα δύο πιο πάνω αναπάντητα ερωτήματα, καθώς και για τον αριθμό των αστέγων ανά επαρχία για τα τελευταία δέκα χρόνια.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.632, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται για υιοθεσία παιδιού στην Κύπρο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία νομοσχεδίου για τροποποίηση του περί Υιοθεσίας Νόμου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων;

2. Σε περίπτωση που μητέρα, πατέρας ή οικογένεια έχουν αποφασίσει να δώσουν το βρέφος για υιοθεσία αμέσως μετά τη γέννησή του, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ανάληψης της φροντίδας του βρέφους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας μέχρι την εξεύρεση κατάλληλης οικογένειας για υιοθεσία; Εάν ναι, είναι ενήμεροι οι γυναικολόγοι για τη δυνατότητα αυτή και έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τη μητέρα, τον πατέρα ή την οικογένεια;

3. Σε περίπτωση που μητέρα σκέφτεται το ενδεχόμενο της άμβλωσης, είναι ενήμεροι οι γυναικολόγοι και έχουν αναλάβει την υποχρέωση να πληροφορήσουν την έγκυο για την πιθανότητα άμεσης ανάθεσης του βρέφους στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.644, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Την 31η Οκτωβρίου 2018 τίθεται σε ισχύ «Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος». Κατά τη συζήτηση του νόμου στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εντοπίστηκαν μια σειρά από άλλες νομοθεσίες που πρέπει να αλλάξουν, προτού ο πιο πάνω νόμος μπει σε εφαρμογή. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η ετοιμασία των τροποποιητικών κανονισμών και νομοθεσιών, ούτως ώστε να μην υπάρξει νομοθετική σύγκρουση, όταν ο νόμος τεθεί σε εφαρμογή.

Στον πιο πάνω νόμο εμπεριέχονται ποινές για νέα αδικήματα ποδηλατιστών και οδηγών. Η διορία εφαρμογής, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018, δόθηκε, όχι μόνο για να ετοιμαστούν οι τροποποιήσεις που αναφέρονται πιο πάνω, αλλά και για να γίνουν εκστρατείες ενημέρωσης των ποδηλατιστών και οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων
αν είναι έτοιμο το υπουργείο να ξεκινήσει τις ενημερωτικές εκστρατείες και ποιος είναι ο προγραμματισμός του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.069, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου για το έτος 2016, τα καθυστερημένα έσοδα για τα τέλη πώλησης νερού σε τοπικές αρχές ανέρχονται στα €43 εκατομ. πλέον τόκων. Ανάμεσα στις προτάσεις που παρατέθηκαν για επίλυση του θέματος των οφειλών των τοπικών αρχών περιλαμβάνεται και η πρόταση για μελέτη των τελών πώλησης ύδατος των τοπικών αρχών, ώστε να διαφανεί αν προκύπτει ανάγκη αναθεώρησής τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι τα μέτρα που λήφθηκαν ή πρόκειται να ληφθούν, ώστε να εισπραχθούν τα οφειλόμενα τέλη από τις τοπικές αρχές;

2. Έχει το αρμόδιο τμήμα προχωρήσει σε διενέργεια μελέτης αναφορικά με την ενδεχόμενη ανάγκη αναθεώρησης των τελών και ποια είναι τα συμπεράσματα της μελέτης;

Εάν όχι, προτίθεται το αρμόδιο τμήμα να προχωρήσει με τη διεξαγωγή μελέτης;

3. Το ύψος των τελών που επιβάλλονται καλύπτει επαρκώς το κόστος αγοράς νερού, λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων των τοπικών αρχών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.070, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τους περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, Τέλη ή άλλα Χρηματικά Ανταλλάγματα) Κανονισμούς (ΚΔΠ 48/2017), τα τέλη παροχής νερού καθορίζονται αναλόγως της πηγής και χρήσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν με τα καθορισμένα χρηματοοικονομικά τέλη κα τέλη περιβάλλοντος υπάρχει επαρκής ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος. Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει επικαιροποίηση της εκτίμησης κόστους των διάφορων υπηρεσιών ύδατος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.071, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με την έκθεση επανεξέτασης, αναθεώρησης και επαναχαρακτηρισμού των συστημάτων υπόγειων υδάτων που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων το 2014, το 76% των συστημάτων υπόγειων υδάτων βρίσκεται σε κακή ποσοτική κατάσταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ της άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων, σύμφωνα και με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ που αφορά τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων; Η τιμολόγηση του νερού στην Κύπρο διασφαλίζει τον πιο πάνω στόχο;

2. Τηρείται ενιαίο συγκεντρωτικό μητρώο με όλες τις αδειοδοτημένες γεωτρήσεις και τις ποσότητες που αντλούνται από αυτές;

3. Έχει πρόσφατα διεκπεραιωθεί μελέτη που να καταδεικνύει την κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων; Ποια είναι τα αποτελέσματα της μελέτης; Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει μελέτη τα τελευταία δύο χρόνια για την κατάσταση των υπόγειων υδροφορέων, προτίθεται το αρμόδιο τμήμα να προχωρήσει με σχετική μελέτη;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.072, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στην ειδική έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου για το έτος 2016 αναφέρεται ότι στην περιοχή της κοινότητας Αναλιόντα έχουν βρεθεί να λειτουργούν διατρήσεις χωρίς εγκατεστημένο ή με χαλασμένο υδρομετρητή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται γενικότερα η χρέωση κατανάλωσης νερού από διατρήσεις και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για τον όσο το δυνατό πιο ακριβή υπολογισμό και είσπραξη των απαιτούμενων τελών περιβάλλοντος και πόρου από αυτή την πηγή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.073, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο και τους κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, στα καθήκοντα των συνδετικών λειτουργών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η “σύνταξη και υποβολή, μέσω του οικείου επιθεωρητή, προς την Επαρχιακή Επιτροπή, τουλάχιστον ανά εξαμηνία, εκθέσεων αναφορικά με κάθε παιδί για το οποίο έχουν ευθύνη, οι οποίες περιλαμβάνουν αναφορά στις απόψεις του γονέα του παιδιού, της διεύθυνσης του σχολείου, του διδακτικού προσωπικού και κάθε άλλου εμπλεκομένου στην παροχή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο κάθε παιδί”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στην έκθεση που ετοιμάζει ο συνδετικός λειτουργός για το κάθε παιδί του οποίου έχει την ευθύνη περιλαμβάνει και τις προσωπικές επαγγελματικές του απόψεις και εισηγήσεις για την ειδική εκπαίδευση του παιδιού και το επίπεδο του προβλήματός του.

Στην περίπτωση που στην έκθεση περιλαμβάνονται όσα αναφέρονται πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει κατά πόσο η εκάστοτε Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχωρούν με την υλοποίηση των εισηγήσεων που αναφέρονται στην εν λόγω έκθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.074, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι εντός των περιοχών του δικτύου “Natura 2000”, στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας/Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΤΚΣ/ΕΖΔ CY2000005) και στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ CY2000015) “Βουνοκορφές Μαδαρής-Παπούτσας”, σε πολεοδομική ζώνη προστασίας των υδάτων και πολεοδομικό καθεστώς προστατευόμενου τοπίου (Ζ3-ΠΤ) και σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικής φυσικής καλλονής στην τοποθεσία “Πλατύ” στην κοινότητα Αγρού (Τεμάχιο 663, Φύλλο/Σχεδίου 38/49), έχουν διεξαχθεί εκτεταμένες επεμβάσεις (διάνοιξη δρόμου και εκχέρσωση βουνοκορφής) και χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές και επιχωματώσεις) χωρίς περιβαλλοντική έγκριση ή/και πολεοδομική/οικοδομική άδεια.

Οι παράνομες εργασίες έχουν επιφέρει άμεση απώλεια γεωργικής γης υψηλής φυσικής αξίας, σημαντική υποβάθμιση φυσικών οικοτόπων και σημαντική όχληση ειδών πτηνοπανίδας, καθώς και αλλοίωση του προστατευόμενου τοπίου “Βουνοκορφή Πλατύ-Άλωνα”. Επιπλέον, χωρίς να χορηγηθεί περιβαλλοντική έγκριση ή/και πολεοδομική/οικοδομική άδεια, έγινε χάραξη και διάνοιξη μη εγγεγραμμένου χωμάτινου αγροτικού δρόμου ο οποίος διαπερνά τρεις πολεοδομικές ζώνες προστασίας της φύσης (Ζ1), των υδάτων (Ζ3), καθώς και των υδάτων και του τοπίου (Ζ3-ΠΤ) και οδηγεί στο συγκεκριμένο τεμάχιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1) Είναι ενήμερες οι καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές για τις παράνομες επεμβάσεις εντός των περιοχών του δικτύου “Natura 2000” (ΤΚΣ/ΕΖΔ CY2000005 και ΖΕΠ CY2000015 “Βουνοκορφές Μαδαρής-Παπούτσας”) και των πολεοδομικών ζωνών προστασίας (Zl, Ζ3 και Ζ3-ΠΤ “Βουνοκορφή Πλατύ- Άλωνα”);

2) Ποια μέτρα προτίθεται το υπουργείο να λάβει για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς και της αλλοίωσης του τοπίου που έχει προκληθεί;

3) Έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε έρευνα, για να εντοπιστούν οι παρανομούντες και, εάν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν εναντίον τους;

4) Πώς διασφαλίζεται η εφαρμογή του σχετικού διατάγματος (ΚΔΠ 292/2015) για την προστασία και τη διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής στην περιοχή “Natura 2000” στον ΤΚΣ/ΕΔΖ “Βουνοκορφές Μαδαρής-Παπούτσας” όσον αφορά τα μέτρα προτεραιότητας που αναφέρονται για τη διατήρηση τύπων φυσικών οικοτόπων και ειδών άγριας ζωής, τον περιορισμό ή/και την απαγόρευση ενεργειών για αποφυγή της υποβάθμισης της περιοχής και αλλοίωσης του τοπίου, καθώς και όσον αφορά τις σχετικές απαγορεύσεις ενεργειών που οδηγούν στην απώλεια φυσικών οικοτόπων και μεμονωμένων δέντρων, καθώς και τα μέτρα διατήρησης των στοιχείων του παραδοσιακού ανθρωπογενούς τοπίου, όπως ξερολιθιές φυτοφράκτες, αμπελώνες, κλπ;

5) Πώς εφαρμόζονται οι πρόνοιες της ισχύουσας “Δήλωσης Πολιτικής για τη Ρύθμιση και τον Έλεγχο της Ανάπτυξης και την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Ύπαιθρο και στα Χωριά” για τα προστατευόμενα τοπία και τις περιοχές του δικτύου “Natura 2000”, καθώς και τα για έργα δημόσιων υποδομών σε προστατευόμενο τοπίο σε περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής και σε περιοχές του δικτύου “Natura 2000”;

6) Πώς προτίθενται να χειριστούν τα αρμόδια υπουργεία την ήδη υποβληθείσα αίτηση του κοινοτικού συμβουλίου Αγρού και της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού για εγγραφή του παράνομου χωμάτινου αγροτικού δρόμου στο δημόσιο οδικό δίκτυο, χωρίς να υποβληθεί σε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και χωρίς να χορηγηθεί η απαραίτητη άδεια κατασκευής δρόμου πριν από τη χάραξη και διάνοιξή του, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι διαπερνά δύο περιοχές του δικτύου “Natura 2000” και τρεις πολεοδομικές ζώνες προστασίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.075, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το άρθρο 5Α του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμου [Ν. 142(Ι)/2006] αναφέρει: “5Α-(1) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 όλα τα νέα κτίρια αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας ενώ, από την 1η Ιανουαρίου 2019, όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους πρέπει να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Εφόσον δεν έγινε τίποτα σημαντικό στον τομέα αυτό μέχρι τώρα, έχει τουλάχιστον περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2019 κονδύλι για την ενεργειακή αναβάθμιση των κυβερνητικών κτιρίων;

2. Έχουν ενημερωθεί οι δημόσιες αρχές για τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από το νόμο και υπάρχει οποιοσδήποτε σχετικός προγραμματισμός;

3. Έχει ληφθεί πολιτική απόφαση και δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες, ούτως ώστε όλα τα νέα δημόσια κτίρια που θα ανεγείρονται από τώρα και στο εξής να είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας;

4. Υπάρχει σχεδιασμός, ώστε να δοθούν τα κατάλληλα εργαλεία και κίνητρα για αναβάθμιση των ιδιωτικών κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.085, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε ορισμένες χώρες, πέρα από τη συνηθισμένη άδεια οδηγού, λειτουργεί και το σύστημα “Advanced Driving Lessons”, το οποίο οδηγεί συχνά και στην έκδοση “Advanced Drivers License” μετά από σχετική εξέταση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπουργείο εξετάζει την εισαγωγή τέτοιων μαθημάτων ή/και την έκδοση αντίστοιχης άδειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.101, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2017, η Κύπρος καλείται να άρει τους περιορισμούς σε ορισμένες κανονιστικές ρυθμίσεις επαγγελμάτων οι οποίες δεν είναι συμβατές με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κυπριακή Δημοκρατία αναφορικά με τη μη αναγνώριση της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της μηχανικής και της αρχιτεκτονικής η οποία αποκτάται σε άλλα κράτη μέλη. Επιπρόσθετα, στο δελτίο τύπου αναφέρεται ότι οι εθνικοί κανόνες της Κύπρου δε σέβονται πλήρως την αρχή της αυτόματης αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό από αρχιτέκτονες όπως ορίζεται στο άρθρο 49 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει λάβει σχετικά διορθωτικά μέτρα και αν έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα που λήφθηκαν. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κυπριακή Δημοκρατία και αν έχει εκδικαστεί η υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.102, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Ένα από τα μεγάλα προβλήματα στην προώθηση της ανακύκλωσης των αποβλήτων από κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές είναι η έλλειψη προδιαγραφών των υλικών που προκύπτουν μετά από διαχείριση των πιο πάνω αποβλήτων, ούτως ώστε τα υλικά που παράγονται να μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην οικοδομική βιομηχανία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα του καθορισμού των προδιαγραφών των πιο πάνω υλικών, το οποίο συζητείται από τότε που εγκρίθηκαν οι σχετικοί κανονισμοί το 2011.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.114, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε συνέχεια της μαζικής αποστολής μηνυμάτων από συγκεκριμένο υπουργείο στις αρχές Σεπτεμβρίου και δεδομένης της υποχρέωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας για εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για το GDPR, με βάση τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία συμμορφώθηκε και με την πρόσφατη ψήφιση του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων Αυτών Νόμου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει γίνει αναβάθμιση των ηλεκτρονικών κυβερνητικών συστημάτων, ώστε να μπορούν οι συνδρομητές να κάνουν εγγραφή/διαγραφή και ό,τι άλλο απαιτούν ο ευρωπαϊκός Κανονισμός και ο νόμος;

2. Έχει γίνει ενημέρωση των λειτουργών στα υπουργεία για τις νομικές υποχρεώσεις που υπάρχουν όσον αφορά το περιεχόμενο του μηνύματος που αποστέλλεται και τις επιλογές διαγραφής κτλ. από τη λήψη μηνυμάτων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.159, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο [Ν. 73(Ι)/2016], κριτήριο για επιλογή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αποτελεί το επίπεδο περιβαλλοντικής και κλιματικής του επίδοσης [Παράρτημα VII (1)(β)], ενώ για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς λαμβάνεται υπόψη το κόστος σε εξωτερικές περιβαλλοντικές παρενέργειες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας [άρθρο 68 (2)(β)].

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα σχετικά με τις σχολικές εφορίες και τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν:

1. Έχουν οι σχολικές εφορίες δημιουργήσει Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις όσον αφορά τις προσφορές τις οποίες κατακυρώνουν; Σε περίπτωση που έχουν δημιουργήσει σχέδιο δράσης, παρακαλούμε όπως μας αποσταλεί ένα αντίτυπο.

2. Γίνονται προκηρύξεις από τις σχολικές εφορίες με πρόνοιες από πράσινες συμβάσεις για τις ανάγκες των σχολείων τους (π.χ. σε εξοπλισμό, γραφική ύλη και τρόφιμα);»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.169, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατα στην επιτροπή Περιβάλλοντος ακούστηκαν έντονα παράπονα για την οχληρία που προκαλείται στους κατοίκους της Ορούντας και Κάτω Μονής από την επαναλειτουργία των χοιροστασίων στην περιοχή. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα σχετικά με τη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων:

1. Στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ο οποίος απορρέει από τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόμο του 2002, δεν ορίζονται περιβαλλοντικά αποδεκτές μέθοδοι για απομάκρυνση των στερεών και υγρών αποβλήτων από μια κτηνοτροφική μονάδα. Προγραμματίζει το υπουργείο αναβάθμιση του σχετικού κώδικα, ώστε να θεσμοθετηθεί η διαδικασία απομάκρυνσης στερεών και υγρών αποβλήτων από μια κτηνοτροφική μονάδα;

2. Πόσο συχνά διεξάγονται επιθεωρήσεις από τους αρμόδιους λειτουργούς σε κτηνοτροφικές μονάδες μετά την έκδοση της Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων; Κάθε πόσο αναθεωρούνται οι όροι της άδειας απόρριψης και για πόσα περιστατικά τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν επιβληθεί ποινές ή έχει ανακληθεί η ισχύς της άδειας απόρριψης λόγω έλλειψης συμμόρφωσης της μονάδας με τους όρους της άδειας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.187, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Με αφορμή την εποχή συγκομιδής των ελιών που πλησιάζει και τα επαναλαμβανόμενα ερωτήματα από πολλούς πολίτες αστικών περιοχών, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα σε σχέση με τις παρόδιες ελιές:

1. Τι υποδεικνύουν οι πιο πρόσφατες χημικές αναλύσεις όσον αφορά την περιεκτικότητα των παρόδιων ελιών σε ρύπους; Είναι η περιεκτικότητά τους σε βαρέα μέταλλα και άλλες τοξικές ουσίες ασφαλή για ανθρώπινη κατανάλωση;

2. Τι έχει να προτείνει το αρμόδιο υπουργείο στους πολίτες αστικών περιοχών όσον αφορά την ασφάλεια συγκομιδής και κατανάλωσης των παρόδιων ελιών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.242, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Επειδή συχνά έρχονται θέματα στη Βουλή των Αντιπροσώπων που αφορούν τη θάλασσα και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πρόοδο της ετοιμασίας του σχεδιασμού που προβλέπεται στον περί Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2017 [Νόμος αρ. 144(Ι) του 2017].»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.273, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στην Κύπρο λόγω πολεοδομικών περιορισμών απαγορεύεται η εγκατάσταση οικιακών ανεμογεννητριών σε κατοικημένες περιοχές. Αξίζει να τονιστεί ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό επιτρέπεται.

Έχοντας υπόψη τη σοβαρή ανάγκη για περισσότερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού, αλλά και τη συνεχώς αυξανόμενη τιμή του ηλεκτρισμού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται η αφαίρεση των εμποδίων που τίθενται για τις οικιακές ανεμογεννήτριες και, αν ναι, ποιοι όροι θα τίθενται για την εγκατάστασή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.274, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε απάντηση ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2016 του πρώην Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.058, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2016, επιβεβαιώνεται ότι το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών της Σύμβασης της Βαρκελώνης είναι δεσμευτικό για την Κύπρο, αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει και κυρώσει το εν λόγω πρωτόκολλο.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος με διαγωνισμό (αρ.: ΤΠ 13/2015) προχώρησε στην ανάθεση σύμβασης για την ετοιμασία Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός που έχει ανατεθεί με σύμβαση για τη Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών;

2. Προτίθεται το υπουργείο να προχωρήσει σε δημόσιες διαβουλεύσεις, προτού εφαρμόσει το πρωτόκολλο;

3. Με βάση τον προγραμματισμό, πότε αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η σύμβαση και το πρωτόκολλο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.281, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Ο τερματισμός των εργασιών της αεροπορικής εταιρείας “Cobalt” την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο επιβατικό κοινό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς μπορούν οι επιβάτες οι οποίοι έκλεισαν τα εισιτήριά τους από ταξιδιωτικά πρακτορεία της Κύπρου ή του εξωτερικού για πτήσεις μεταγενέστερες της 17ης Οκτωβρίου να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται;

2. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που επιβάτες έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους με τραπεζική κάρτα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δεν έχουν την έδρα τους στην Κύπρο; Πώς μπορούν να λάβουν τις αποζημιώσεις τους;

3. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η εν λόγω αεροπορική εταιρεία, ποια μέτρα έλαβε, για να προειδοποιήσει και να διαφυλάξει το κοινό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.243, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Τον τελευταίο καιρό τα επεισόδια σκόνης έχουν αυξηθεί σε συχνότητα, διάρκεια και ένταση. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Έχει προετοιμαστεί το υπουργείο για τα επόμενα συμβάντα;

2. Έχουν γίνει ενέργειες για την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού, ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση της ζέστης, για τις περιπτώσεις που τα παιδιά θα μένουν κλειστά σε μια σχολική αίθουσα όλη μέρα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.244, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με την αλλαγή της ώρας, ένα θέμα που απασχολεί πολύ έντονα πολλούς στην Κύπρο, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο είναι το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναμένεται να παρθούν τελικές αποφάσεις;

2. Μέσω ποιας διαδικασίας θα διαμορφωθεί η τελική θέση της Κύπρου στο θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.271, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των σκύλων που εισήχθησαν στην Κύπρο ανά χρόνο την τελευταία πενταετία, καθώς και τα σημεία από τα οποία έγινε η εισαγωγή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.281, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Ο τερματισμός των εργασιών της αεροπορικής εταιρείας “Cobalt” την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο επιβατικό κοινό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς μπορούν οι επιβάτες οι οποίοι έκλεισαν τα εισιτήριά τους από ταξιδιωτικά πρακτορεία της Κύπρου ή του εξωτερικού για πτήσεις μεταγενέστερες της 17ης Οκτωβρίου να διεκδικήσουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται;

2. Τι γίνεται στις περιπτώσεις που επιβάτες έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους με τραπεζική κάρτα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δεν έχουν την έδρα τους στην Κύπρο; Πώς μπορούν να λάβουν τις αποζημιώσεις τους;

3. Δεδομένου ότι η κυβέρνηση γνώριζε εκ των προτέρων τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε η εν λόγω αεροπορική εταιρεία, ποια μέτρα έλαβε, για να προειδοποιήσει και να διαφυλάξει το κοινό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.298, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε απάντηση, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2017, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.722, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη, αναφέρεται ότι μέσα στο 2017 αναμενόταν να γίνει η ανάθεση της σύμβασης σε συμβούλους μελετητές για την αποκατάσταση είκοσι σκυβαλότοπων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Έχει γίνει η κατακύρωση σε συμβούλους και πότε αναμένεται να τεθούν τα σχέδια που θα εκπονηθούν σε δημόσια διαβούλευση, προτού υλοποιηθούν;

2. Περιλαμβάνονται όροι που αφορούν τη συλλογή νερού της βροχής για άλλη χρήση και για δημιουργική χρήση της επιφάνειας των σκυβαλότοπων που θα αποκατασταθούν με συμβατές κατασκευές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.323, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις προθέσεις του υπουργείου όσον αφορά την υιοθέτηση και τις πρόνοιες της σύμβασης του FARO για την αειφόρο διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομίας (cultural sustainability).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.324, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε ανακοίνωση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας με την ευκαιρία της πρώτης κυνηγετικής εξόρμησης (01/11/2018) αναφέρεται ότι “ανασταλτικό παράγοντα στην περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης των θηραμάτων διαδραμάτισε η παράλληλη αύξηση του πληθυσμού της αλεπούς”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Είναι παράνομη ή όχι η θανάτωση της αλεπούς;

2. Αντιλαμβάνεται η Υπηρεσία Θήρας ότι με την περίληψη της πιο πάνω φράσης στην ανακοίνωσή της ωθεί τους κυνηγούς να σκοτώνουν ανεξέλεγκτα αλεπούδες;

3. Έχει γίνει επιστημονική μελέτη για τους αριθμούς και τη γενική κατάσταση με την αλεπού στην Κύπρο; Περιλαμβάνονται σε αυτή και μέτρα περιορισμού του αριθμού των αλεπούδων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.325, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εντάξει πρόνοιες στις διάφορες σχετικές νομοθεσίες τους που αποσκοπούν στην ευημερία των γονιών και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ), όπως για παράδειγμα τα εξής:

1. Στην Ελλάδα, στην Κροατία και στην Ισπανία οι γονείς ΑΜΕΑ έχουν το δικαίωμα σε μειωμένο ωράριο εργασίας, ενώ στη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν την ικανότητα να εργάζονται ευέλικτες ώρες ή και με μερική απασχόληση, αναλόγως των αναγκών φροντίδας του παιδιού τους.

2. Στο Βέλγιο και στην Ελλάδα παραχωρείται από έναν μέχρι τέσσερις μήνες περισσότερη γονική άδεια σε γονείς ΑΜΕΑ, μέχρι το παιδί να φτάσει σε συγκεκριμένη ηλικία, αναλόγως της σοβαρότητας της αναπηρίας του. Στην Ελλάδα δε παραχωρούνται επιπλέον 22 ημέρες άδειας εργασίας στους γονείς ΑΜΕΑ.

3. Στην Εσθονία και τη Σερβία οι γονείς ΑΜΕΑ έχουν τη δυνατότητα να αφυπηρετήσουν πέντε χρόνια νωρίτερα από το καθορισμένο όριο, ενώ στην Ελλάδα η αφυπηρέτηση για τέτοια περιστατικά μπορεί να ξεκινήσει στα 62 χρόνια, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια ετών ασφάλισης ή ημερών εργασίας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται το υπουργείο να προχωρήσει στην ενσωμάτωση τέτοιων κατάλληλων προνοιών ευημερίας για τους γονείς και κηδεμόνες ΑΜΕΑ στην κυπριακή νομοθεσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.344, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η κυβέρνηση ορθώς έχει προωθήσει τις διαδικτυακές συναλλαγές με τους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να πραγματοποιούν τις διάφορες πληρωμές τους χωρίς ταλαιπωρία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έγινε διαπραγμάτευση για τις χρεώσεις της JCC και αν αυτές εμπίπτουν στη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.384, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι διά νόμου υποχρεωτική η κατευθείαν παροχή πόσιμου νερού στα διαμερίσματα. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο το θέμα εξετάζεται από το υπουργείο σας. Η παροχή πόσιμου νερού θα μειώσει την ανάγκη αγοράς εμφιαλωμένου νερού από τους ενοίκους και θα συνεισφέρει στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στην τελευταία ετήσια έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους για το 2017 σχετικά με τον έλεγχο δειγμάτων τροφίμων ζωικής προέλευσης για την παρουσία υπολειμμάτων αντιβιοτικών, παρουσιάζεται σταθερή διαχρονική υπολειμματικότητα αντιβιοτικών στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, με τα μη συμμορφούμενα δείγματα να φτάνουν περίπου το 10%. Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, σε αναφορές που αναλύουν την πώληση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ουσιών σε είκοσι έξι ευρωπαϊκές χώρες (Sales of Veterinary Antimicrobial Agents in 26 EU Countries 2013, 2014 and 2015) η Κύπρος καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών για χρήση σε εδώδιμα ζώα για τα έτη 2013 και 2015.

Πώς ο αρμόδιος υπουργός σχολιάζει το γεγονός ότι, ενώ σε ευρωπαϊκές έρευνες η Κύπρος φαίνεται να υπερτερεί με διαφορά άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην κατανάλωση κτηνιατρικών φαρμάκων, η έρευνα που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο δεν καταδεικνύει τα οποιαδήποτε ανησυχητικά στοιχεία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.429, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με πληροφορίες που προέκυψαν μετά από σχετική έρευνά μου αναφορικά με τη λειτουργία των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, η οποία βασίστηκε κυρίως στη δημοσιευμένη αξιολόγηση του θεσμού από Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Ιούλιος 2017), φαίνεται ότι ο εν λόγω θεσμός αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει αξιολογηθεί η λειτουργία του θεσμού, ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής για την απάλειψη των προβλημάτων που εντοπίζονται, καθώς και ποιες αναπροσαρμογές θα προωθηθούν στη βάση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.430, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις Κ.Δ.Π. 256/94 όπου καθορίζονται τα σχέδια υπηρεσίας των σχολικών βοηθών περιλαμβάνεται ένας υπερβολικός φόρτος εργασίας, αλλά και όροι απαράδεκτοι με βάση τα σημερινά δεδομένα, όπως π.χ. ακαθόριστο ωράριο ή ακόμα και υποχρέωση να βάφουν έπιπλα.
Στις 11 Νοεμβρίου 2009, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ανέφερε σε απάντησή του στην ερώτηση του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη με αρ. φακ. 23.06.009.03.597 ότι όσον αφορά στους σχολικούς βοηθούς οι λειτουργοί του Υπουργείου Παιδείας έκαναν διαβουλεύσεις για τα σχέδια υπηρεσίας, τα καθήκοντα και το ωράριο σχολικών βοηθών και ετοίμασαν προτάσεις για αλλαγές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους το υπουργείο δεν είχε προχωρήσει τότε με την αλλαγή των πιο πάνω όρων στα σχέδια υπηρεσίας, καθώς και ποια είναι η πρόθεση του υπουργείου σχετικά με το πιο πάνω θέμα, το οποίο επείγει εδώ και πολλά χρόνια. Τέλος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως κοινοποιήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το τελικό κείμενο το οποίο στάλθηκε, όπως αναφέρεται στην απάντηση του υπουργού στην ερώτηση του κ. Νίκου Τορναρίτη, στα μέλη της επιτροπής για τους όρους εργασίας των σχολικών βοηθών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.455, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά τις δίτροχες μοτοσικλέτες που κάνουν κατ’ οίκον παράδοση φαγητού (delivery services):

1. Η τροποποίηση που γίνεται σε αυτές στην Κύπρο για τη μεταφορά του φαγητού είναι νόμιμη και, αν όχι, γιατί κυκλοφορούν τόσες πολλές χωρίς την επιβολή ποινών;

2. Έχει το υπουργείο προγραμματίσει μέτρα, για να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.456, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ανακοίνωση σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό εκπόνηση Σχεδίου Περιοχής για την περιοχή Εγκαταστάσεων Αποθηκών Πετρελαιοειδών και Υγραερίου στην Αστική Περιοχή Λάρνακας και Λειβαδιών, με την οποία καλεί το κοινό να υποβάλει απόψεις σχετικά με το περιεχόμενο της μελέτης.

Το άρθρο 14 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου 102(Ι)/2005 αναφέρει ότι πρέπει να γίνεται και δημόσια διαβούλευση όσον αφορά το περιεχόμενο της μελέτης, προτού υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος για εξέταση. Αυτή είναι πρακτική που ακολούθησε πολλές φορές το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως στο παρελθόν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έγινε, και πότε, η δημόσια διαβούλευση που προβλέπει ο νόμος και ποια κυβερνητικά τμήματα, τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις καλέστηκαν και παρευρέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.457, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το Τμήμα Δημοσίων Έργων συχνά βγαίνει σε προσφορές για τον καθαρισμό, κλάδεμα και μάζεμα ακακιών και δέντρων από τους αυτοκινητόδρομους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο, πέρα από την αναφορά στο κείμενο της σύμβασης, γίνεται από το τμήμα οποιοσδήποτε έλεγχος για το αν αυτά πραγματικά καταλήγουν σε αδειοδοτημένες μονάδες και ποιες είναι οι μονάδες στις οποίες καταλήγουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.475, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 19 Μαρτίου 2018, έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, την παραχώρηση προσωρινής άδειας γεωργικής χρήσης γης σε 11 300 καλλιεργητές οι οποίοι επιδοτήθηκαν από τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών χωρίς να έχουν άδεια χρήσης της γης.

Δεδομένου ότι η προσωρινή αυτή άδεια λήγει στις 19 Μαρτίου 2019, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οι κατάλληλες προετοιμασίες, ούτως ώστε να γίνεται ορθολογιστικός χειρισμός μέσα στα πλαίσια του νόμου και να επιδοτούνται πλέον οι νόμιμοι κάτοχοι της γης ή άτομα που έχουν άδεια χρήσης της γης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.483, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά τα λατομεία της περιοχής Σταυροβουνίου:

1. Πόσα χρόνια λειτουργούν τα λατομεία στην περιοχή;

2. Ποιο είναι το ύψος του ποσού που εισπράχθηκε ετησίως τα τελευταία πέντε χρόνια;

3. Ποια έργα έχουν γίνει στην περιοχή μέχρι τώρα με το 25% των εισοδημάτων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2(β) του όγδοου Παραρτήματος των Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων 108/2011;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.484, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα δημοσιεύματα που εμφανίζονται όλο και πιο συχνά για τη διαφθορά, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν εξετάζεται η εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή, τουλάχιστον σε ορισμένα ευάλωτα τμήματα, του προτύπου ISO 37001:2016.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.499, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά τη διακίνηση ελαστικών των οχημάτων:

1. Ποια είναι η ποσότητα των ελαστικών που εισάγεται στην Κύπρο ετησίως τα τελευταία δέκα χρόνια και ποια είναι η ποσότητα των ελαστικών αυτών που επανεξάγεται;

2. Υπάρχουν ξεχωριστές στατιστικές για εισαγωγή μεταχειρισμένων ελαστικών και, εάν ναι, πόσα εισάχθηκαν;

3. Είναι ενήμερη η κυβέρνηση ότι με τη συμφωνία ιδιωτικοποίησης των λιμανιών οι ανακυκλωτές δεν είναι σε θέση να συλλέγουν στοιχεία αναφορικά με το πότε και ποιος έχει εισαγάγει ελαστικά και ότι ως εκ τούτου δυσχεραίνεται η διαδικασία της ανακύκλωσης ελαστικών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.513, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση που έχουμε λάβει, κεντρικός αγωγός ύδρευσης της περιοχής Αυγόρου διασχίζει σε πολύ μικρό βάθος τον χώρο κάτω από τον παιχνιδότοπο του Β΄ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Αυγόρου. Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σε επικοινωνία του πριν από έναν χρόνο με το σχολείο το ενημέρωσε πως η ύπαρξη της οποιασδήποτε υποδομής στον συγκεκριμένο χώρο αποτελεί δημόσιο κίνδυνο και πως πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε θωράκιση του αγωγού, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος και η πιθανότητα έκρηξής του.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υφιστάμενη κατάσταση και για οποιεσδήποτε ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί ή προγραμματίζονται να γίνουν για ρύθμισή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.532, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει κατατεθεί στο εν λόγω υπουργείο αίτηση για λειτουργία κοιμητηρίου ζώων και κατά πόσο θα εξέταζε θετικά την αδειοδότηση λειτουργίας κοιμητηρίων ζώων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.542, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από παλαιότερη απάντηση του πρώην Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.01.306, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, αναφορικά με την αδειοδότηση των επαγγελματιών ψαράδων, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν μικρό αριθμό τουριστών στα πλαίσια της προώθησης του αλιευτικού τουρισμού και ενίσχυσης του αλιευτικού τους εισοδήματος, πληροφορήθηκα ότι “το πλαίσιο που θα διέπει τον αλιευτικό τουρισμό θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, με στόχο την εφαρμογή του εντός του 2017”. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, στο πλαίσιο του αλιευτικού τουρισμού θα καθορίζονταν ειδικοί όροι και κριτήρια τα οποία θα διασφάλιζαν την ασφάλεια των επιβατών στα αλιευτικά σκάφη, αλλά και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί και τεθεί σε εφαρμογή το πλαίσιο αλιευτικού τουρισμού, καθώς και τι προβλέπεται σε αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.550, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα προγράμματα που προσφέρονται για την απασχόληση των ασθενών στις ψυχιατρικές πτέρυγες του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, καθώς και αν τα προγράμματα αυτά προσφέρονται σε καθημερινή βάση.

Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε για τα προγράμματα στήριξης και συμβουλευτικής που παρέχονται από το Κέντρο Ημέρας Λεμεσού, καθώς και για τα κριτήρια που χρειάζεται να πληρούνται, για να μπορεί ένας ψυχικά ασθενής να ενταχθεί σε αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.580, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί από κατοίκους της περιοχής Πυργών και Κόρνου, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην περιοχή παραλαμβάνει και θάβει μεγάλες ποσότητες στάχτης/υπολειμμάτων καύσης από το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Έχουν γίνει αναλύσεις και είναι γνωστή η σύνθεση των υπολειμμάτων καύσης;

2. Έχουν ακολουθηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες και έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες άδειες για την ταφή;

3. Υπάρχει αδειούχος μεταφορέας αυτού του τύπου αποβλήτων;

4. Έχει αξιολογηθεί ο κίνδυνος ρύπανσης των υπόγειων υδάτων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.581, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατα υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ του κοινοτικού συμβουλίου Κιτίου και του μελετητικού γραφείου “Δ. Μιχαήλ και Συνεργάτες Λτδ” για την εκπόνηση μελέτης εξωραϊσμού μέρους της κοίτης του ποταμού Τρέμινθου. Σύμφωνα με δημοσίευμα το έργο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πεζοδρόμο, ποδηλατόδρομο, φύτευση, φωτισμό, γέφυρα για οχήματα κ.ά. και το κόστος του υπολογίζεται να ανέλθει στο €1.500.000.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν είναι ενήμερος για την υπογραφή της πιο πάνω σύμβασης, εάν έχει γίνει οποιαδήποτε διαβούλευση για την αναγκαιότητα του έργου και ποια είναι η θέση του υπουργείου σε σχέση με την υλοποίηση του πιο πάνω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.616, ημερομηνίας 7 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω, όσον αφορά τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων:

1. Υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της παράδοσης γεωργικών προϊόντων από τον γεωργό στον μεταπωλητή και της πληρωμής του γεωργού;

2. Υπάρχει συγκεκριμένη μερίδα γεωργών που είναι πιο ευάλωτοι στις καθυστερήσεις πληρωμών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.644, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012 παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας “LIFE+ DEMOCOPHES, Demonstration of study to coordinate and perform human biomonitoring on a European scale”.

Στην έρευνα αυτή τα δείγματα από τρίχες που λήφθηκαν από μητέρες ηλικίας μέχρι 45 ετών στην Κύπρο έδειξαν δύο φορές πιο υψηλά επίπεδα υδραργύρου από τον μέσο όρο άλλων χωρών. Οι μετρήσεις κατατάσσουν την Κύπρο στην τρίτη χειρότερη από τις δεκαεφτά χώρες που έλαβαν μέρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια μέτρα λήφθηκαν από τότε, για να προστατευθεί ο πληθυσμός;

2. Συνεχίζει ακόμη η συμμετοχή του κρατικού χημείου στο πιο πάνω πρόγραμμα;

3. Γίνονται αναλύσεις για παρακολούθηση των επιπέδων υδραργύρου σε ψάρια της θάλασσας ή των ιχθυοτροφείων;

4. Ποιες ενέργειες γίνονται για τη σωστή πληροφόρηση του κοινού όσον αφορά τις πηγές των βλαβερών αυτών χημικών και τη σωστή διατροφή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.648, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Στα πλαίσια αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους πολλές χώρες εφαρμόζουν σχέδια αναδάσωσης μεγάλων εκτάσεων σε τακτική βάση.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:
1. Υπάρχει σχεδιασμός για αναδάσωση περιοχών πέρα από τις καμένες περιοχές; Έχουν γίνει τέτοιες αναδασώσεις;
2. Υπάρχει σχέδιο με το οποίο να δίδεται βοήθεια σε οργανώσεις, για να κάνουν αναδασώσεις με υπόδειξη εγκεκριμένων περιοχών, παροχή δεντρυλλίων κ.λπ., με στόχο να επιταχυνθεί ο σχεδιασμός του κράτους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.649, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω, όσον αφορά στους εκδρομικούς χώρους του Τμήματος Δασών:
1. Υπάρχουν κανονισμοί που πρέπει να εφαρμόζουν οι επισκέπτες, όσον αφορά στην οχληρία όπως για παράδειγμα δυνατή μουσική;
2. Υπάρχει διαδικασία με την οποία μπορεί κάποιος να καταγγείλει τέτοιες περιπτώσεις;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.653, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Πόσοι μαθητές εγκατέλειψαν το σχολείο πριν από την ηλικία της υποχρεωτικής φοίτησης ανά επαρχία τα τελευταία πέντε χρόνια;
2. Ποια είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται σε κάθε περίπτωση μαθητή ο οποίος εγκαταλείπει το σχολείο;
3. Τηρείται κατάλογος των ατόμων αυτών με βάση τον τρόπο που προσεγγίζονται για παροχής στήριξης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.700, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2008 συστάθηκε επιτροπή για να καθορίσει μεταξύ άλλων το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (Cyprus Qualifications Framework), το οποίο θα βασιζόταν πάνω στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Έκτοτε έχουν εκδοθεί μια σειρά από εκθέσεις, αλλά ακόμη δεν έχει επίσημα εφαρμοστεί οτιδήποτε ούτε και γίνεται αναφορά σε οποιαδήποτε νέα νομοσχέδια.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Για ποιο λόγο υπάρχει η πολύχρονη αυτή καθυστέρηση;
2. Έχει τεθεί τελικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του κυπριακού πλαισίου καθορισμού προσόντων;
3. Με ποιο τρόπο και διαδικασίες θα καθοριστεί η τελική του μορφή;
4. Η υιοθέτηση του πλαισίου αυτού προϋποθέτει οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.701, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά την αδειοδότηση χρήσης πυροτεχνημάτων:
1. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους μπορεί μια αίτηση να απορριφθεί; Ποιοι είναι αυτοί;
2. Συνοδεύεται η άδεια από όρους; Ποιοι είναι αυτοί;
3. Είναι ενήμερο το υπουργείο για την οχληρία που προκαλείται στους περίοικους, αλλά και την τεράστια αναστάτωση που προκαλείται ιδιαίτερα σε σκύλους της περιοχής από τα βεγγαλικά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.741, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Σύμφωνα με έρευνα του Συνδέσμου Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου του 2017, από το σύνολο των δημόσιων κτιρίων που εμπίπτουν στον περί Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημοσίων Κτιρίων με Έργα Τέχνης Νόμου του 2009 εξήντα (60) και πλέον κτίρια του δημοσίου δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί με τη νομοθεσία.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Πόσα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες των υπουργείων έχουν ανεγερθεί από το 2004 μέχρι και σήμερα και το κόστος ανέγερσής τους.
2. Πόσα κτίρια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από υπουργεία έχουν ανεγερθεί από το 2004 μέχρι και σήμερα και το κόστος ανέγερσής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.742, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Με αφορμή την απάντηση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2018, στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.02.632, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο έχει αποσταλεί επιστολή προς τον Παγκύπριο Ιατρικ ό Σύλλογο για ενημέρωση των ιατρών της ειδικότητας μαιευτικής-γυναικολογίας για τη δυνατότητα άμεσης ανάληψης της φροντίδας βρέφους από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Παρακαλώ όπως μας αποσταλεί αντίτυπο της επιστολής.

2. Κατά πόσο έχει ενημερωθεί από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο για τα μέτρα που έχουν λάβει οι ιατροί για πληροφόρηση των εγκύων ως προς την πιθανότητα άμεσης ανάθεσης του βρέφους στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.743, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Αναφορικά με τον περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο [Ν. 127(Ι)/2018], παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω:
1. Κατάλογο των έργων για τα οποία έχουν γίνει δημόσιες διαβουλεύσεις με βάση τη Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου, το 2018, μέχρι σήμερα.
2. Κατάλογο του Μητρώου Εγγεγραμμένων Μελετητών Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 35 του νόμου.
3. Κατάλογο των Μελετών Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για Ψηλά Κτίρια, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 30(β) του Πρώτου Παραρτήματος της νομοθεσίας, έστω και αν δεν έχει ακόμη εκδοθεί γνωμοδότηση για αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.753, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Από το σύνολο των δημόσιων κτιρίων που εμπίπτουν στον περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης Νόμο του 2009 εξήντα (60) και πλέον κτίρια του δημοσίου δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί με τη νομοθεσία. Η εφαρμογή της νομοθεσίας θα σήμαινε μέχρι σήμερα αγορά έργων τέχνης αξίας πέραν των δύο εκατομμυρίων ευρώ.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω ως προς την εφαρμογή της πιο πάνω νομοθεσίας:
1. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής στοιχείων και υπολογισμού του κόστους ανέγερσης κτιρίων τα οποία εμπίπτουν στην πιο πάνω νομοθεσία;
2. Έχουν υποβληθεί εισηγήσεις από το αρμόδιο υπουργείο προς το Υπουργικό Συμβούλιο σχετικά με την τοποθέτηση έργων τέχνης σε υπό κατασκευή δημόσια έργα, κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου; Παρακαλούμε όπως μας αποσταλεί αντίτυπο της σχετικής επιστολής.
3. Πόσο τοις εκατόν των κτιρίων που αναφέρονται στο μητρώο δημόσιων κτιρίων, όπως μας έχει αποσταλεί τον Αύγουστο του 2018, έχει εμπλουτιστεί με έργα τέχνης μέχρι σήμερα; Παρακαλώ όπως μας αποσταλούν τα ανανεωμένα μητρώα δημόσιων κτιρίων και μητρώα έργων τέχνης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.754, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Στις εργασίες της συνεδρίας της μόνιμης επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Μιλάνο και όπου έχω παρευρεθεί, ομιλητής ανέλυσε τα πλεονεκτήματα που έχει μια σύγχρονη μέθοδος στοχευμένης απελευθέρωσης γόνων με σκοπό τον εμπλουτισμό των θαλάσσιων αποθεμάτων. Ο ομιλητής μάλιστα ανέλυσε πώς χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ταϊβάν, οι Φιλιππίνες, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Νορβηγία εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη μέθοδο για αύξηση του θαλάσσιου αποθέματός τους με επιτυχία και αποτελεσματικότητα, μιας και απαιτεί μόνο το ένα τέταρτο του κόστους λειτουργίας θαλάσσιων ιχθυοτροφείων.
Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο ο αρμόδιος υπουργός έχει εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου στην Κύπρο, την πιθανότητα συμμετοχής σε ένα τέτοιο πρόγραμμα μαζί με άλλες χώρες της Μεσογείου και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για να διερευνήσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου αυτής στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.004, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή με τίτλο “Αλλαγή Πολεοδομικών Ζωνών Πέγειας 2018” γίνεται αναφορά και στην παραλία “Καφίζη” και υποδεικνύεται ότι σε αυτήν έγιναν παράνομες επεμβάσεις.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν διερευνηθεί οι παραβιάσεις στην παραλία και γιατί μετά και τις αναφορές του Γενικού Ελεγκτή κηρύχθηκε ως παραλία λουομένων, εφόσον αυτή δημιουργήθηκε παράνομα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.016, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:
1. Ποια είναι η έκδοση του προτύπου επαγγελμάτων που είναι εγκατεστημένη στο ηλεκτρονικό σύστημα των Γραφείων Εργασίας; Είναι αυτή η πιο πρόσφατη;
2. Υπάρχει η δυνατότητα για προσθήκη επιπλέον επαγγελμάτων και, αν ναι, με ποια διαδικασία αποφασίζεται αυτό;
3. Υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση ή και ενημέρωση όσον αφορά την ονομασία τίτλων σπουδών που δίνονται από κυπριακά πανεπιστήμια με το σύστημα κωδικών που εφαρμόζει το υπουργείο για πιο εύκολη εγγραφή προσώπων στους καταλόγους ανέργων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.027, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω σχετικά με τη στέγαση ξένων εργατών στην Κύπρο:
1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την παραχώρηση άδειας για μεταφορά στην Κύπρο ξένων εργατών; Υπάρχει υποχρέωση του προσώπου το οποίο λαμβάνει την άδεια να προσφέρει και στέγαση;
2. Ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται στους χώρους όπου διαμένουν οι ξένοι εργάτες, ώστε να διασφαλίζονται ανθρώπινες συνθήκες διαμονής (π.χ. χώρος σε τετραγωνικά μέτρα ανά άτομο); Πώς διασφαλίζεται ότι στους χώρους αυτούς δε δημιουργούνται γκέτο;
3. Η στέγαση αριθμού ξένων εργατών σε εμπορευματοκιβώτια έχει στο παρελθόν προβληματίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.033, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά τους σχεδιασμούς του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό:
1. Έγιναν απαλλοτριώσεις περιουσιών στην περιοχή που προβλέπεται να γίνει η δημιουργία του κέντρου, ποιο είναι το κόστος μέχρι στιγμής και τι περιλαμβάνει;
2. Πώς η κυβέρνηση χειρίστηκε τους κατοίκους στο χωριό Μαρί και ποιο το μέλλον τους ενόψει των ενεργειακών σχεδιασμών;
3. Υπάρχουν πλάνο/φάσεις/οδικός χάρτης/προϋποθέσεις υλοποίησης των σχεδιασμών του ενεργειακού κέντρου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.034, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2015 αναφέρονται τα ακόλουθα: “Η Δημοκρατία κατέχει οικόπεδο με μακροχρόνια μίσθωση για περίοδο 99 χρόνων (2004-2103) στην Καμπέρα (για το οποίο το 2004 καταβλήθηκε ποσό ύψους AU$800.000) που προορίζεται για την ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας. Μέχρι σήμερα δεν έχει ανεγερθεί η πρεσβευτική κατοικία, διότι το οικόπεδο θεωρήθηκε ακατάλληλο λόγω του εντοπισμού μετάλλων μολύβδου στο υπέδαφός του.”.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά την εξέλιξη του θέματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.047, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά τους νέους που ετοιμάζονται να επιλέξουν κλάδο σπουδών και να συμπληρώσουν την αίτηση για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε πανεπιστήμια:
1. Έχουν υπόψη τους οι μαθητές τους αριθμούς των ανέργων ανά κλάδο σπουδών και τους αριθμούς ανά ειδικότητα στους καταλόγους της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, καθώς και τα στοιχεία ανεργίας του Τμήματος Εργασίας;
2. Έχουν πρόσβαση και γνώση των προϋποθέσεων που θέτουν τα διάφορα επαγγελματικά σώματα, για να μπορεί κάποιος να κάνει εγγραφή, ώστε να ασκεί το επάγγελμα στην Κύπρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.048, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά την εργοδότηση ιδιαίτερα των νέων:
1. Υπάρχει σύσταση από πλευράς υπουργείου όσον αφορά το αν πρέπει πρόσωπο που πρώτη φορά εργοδοτείται να υπογράφει συμβόλαιο ή όχι και, αν ναι, τι πρέπει να έχει υπόψη του;
2. Υπάρχει σύσταση από την κυβέρνηση προς νεοπροσληφθέντες για τα εργασιακά δικαιώματά τους, το μέγιστο των ωρών εργασίας ανά ημέρα, τις εργάσιμες μέρες ανά εβδομάδα, άδειες κ.λπ.;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.067, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πιο κάτω που απορρέουν από τον περί Διαχείρισης της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών Νόμο [Νόμος αρ. 8 (Ι) του 2011]:
1. Την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην οδική ασφάλεια όσον αφορά το έργο της λεωφόρου Αγλαντζιάς όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 5 του πιο πάνω νόμου.
2. Τον αριθμό των ατόμων που έχουν πιστοποιηθεί ως ελεγκτές οδικής ασφάλειας και την εκπαίδευση την οποία έτυχαν, για να πιστοποιηθούν.
3. Τα δέκα χειρότερα σημεία και άλλες σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 7 του πιο πάνω νόμου για την κατάταξη και διαχείριση της ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.111, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν καταρτιστεί σχέδια εκκένωσης κατασκηνωτικών και εκδρομικών χώρων, καθώς και χώρων με μεγάλη επισκεψιμότητα (κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες) στην περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για το περιεχόμενο των σχεδίων αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.171, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από την απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργου Σαββίδη στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.011.03.741 αναφορικά με τον αριθμό των κτιρίων που έχουν ανεγερθεί από το 2004 μέχρι και σήμερα και το κόστος ανέγερσής τους παρατήρησα ότι κανένα από τα κτίρια τα οποία στεγάζουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως δε συμπεριλαμβάνεται στο μητρώο έργων τέχνης σε δημόσια κτίρια, όπως αυτό έχει ετοιμαστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στις
8 Αυγούστου 2018.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε εμπλουτισμό με έργα τέχνης των κτιρίων που αναφέρθηκαν στην απάντησή του, όπως προνοείται από τον περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με έργα Τέχνης Νόμου του 2009, και πότε προτίθεται να το πράξει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.228, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 12 και 15 Οκτωβρίου 2019 δημοσιεύθηκαν άρθρα στην εφημερίδα “Χαραυγή” και κυκλοφόρησε βίντεο που καταγράφουν και παρουσιάζουν να γίνεται οργανωμένη μεγάλης κλίμακας παγίδευση πουλιών με δίκτυα σε περιοχή της επαρχίας Λάρνακας.
Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να πληροφορήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έχουν λάβει οι διωκτικές αρχές (Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και Αστυνομία Κύπρου) μετά από τη δημοσίευση αυτών των άρθρων, καθώς και για τις ενέργειες που έχουν ληφθεί γενικά κατά των οργανωμένων και μεγάλων παγιδευτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.229, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Μια από τις σοβαρές αλλαγές που έγιναν στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων νόμο αφορούσε την έκδοση εξωδίκων.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την πρόοδο εφαρμογής της νέας νομοθεσίας, τον αριθμό των εξωδίκων που έχουν εκδοθεί και το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε, καθώς και τον αριθμό εκείνων που έχουν πληρωθεί ή εκκρεμεί η πληρωμή τους.
Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσει για τον αριθμό των περιπτώσεων που έχουν οδηγηθεί στο δικαστήριο λόγω μη εξόφλησης των εξωδίκων, καθώς και τις δικαστικές ποινές που επιβλήθηκαν έναντι του αρχικού ποσού τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.247, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου αναφέρεται κάτω από τον τίτλο “Οφέλη” ότι: “Μέσα από τη χρήση του φυσικού αερίου αναμένεται να υπάρξει μείωση στο κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος για όλους τους καταναλωτές”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει γίνει μελέτη που να αποδεικνύει τα πιο πάνω; Eάν ναι, παρακαλώ όπως αυτή μας αποσταλεί.

2. Πώς αναμένεται το European Green Deal να επηρεάσει τους σχεδιασμούς της νέας Επιτροπής της ΕΕ και ιδιαίτερα τους νέους στόχους για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, εφόσον η ΕΕ στοχεύει πλέον σε μηδενικούς ρύπους μέχρι το 2050;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.310, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το τελευταίο σχέδιο δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, όπως είναι αναρτημένο στη σελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος, αφορά τα έτη 2012-2014. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Βάσει ποιου σχεδίου λειτουργούσαν οι αναθέτουσες αρχές του δημοσίου και οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου τα τελευταία πέντε χρόνια όσον αφορά την προώθηση και εφαρμογή των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων;

2. Από το 2012 έχουν υποβληθεί σχέδια δράσης στο Τμήμα Περιβάλλοντος από οργανισμούς δημοσίου δικαίου και, αν ναι, από ποιους;

3. Πότε αναμένεται να αναθεωρηθεί το σχέδιο δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, μέχρι ποιο έτος θα καλύπτει και με ποια διαδικασία θα γίνει;

4. Ποιες είναι οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αναθέτουσες αρχές του δημοσίου και οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου όσον αφορά την προώθηση και εφαρμογή του σχεδίου δράσης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.418, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων όσον αφορά την προώθηση της ποδηλασίας, τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων και ποδηλατολωρίδων, την ενημέρωση οδηγών μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τους ποδηλάτες και άλλες πρόνοιες, όπως αυτές προβλέπονται στον περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμο του 2018 (19(I)/2018).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.419, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά τους προγραμματισμούς του υπουργείου για την υιοθέτηση των προνοιών της Οδηγίας 2018/833, η οποία αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και η οποία έχει ως τελευταία ημερομηνία υιοθέτησης στο εθνικό μας δίκαιο τις 10 Μαρτίου του 2020.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.420, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν εκφράσει παράπονα για το υφιστάμενο σύστημα κάρτας για χρήση σε σταθμούς φόρτισης, μια κάρτα η οποία εκδίδεται από την ΑΗΚ και για την οποία ο ιδιοκτήτης πληρώνει μηνιαία συνδρομή ανεξαρτήτως χρήσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται η μεταρρύθμιση του υφιστάμενου συστήματος σε ένα νέο, πιο ελκυστικό σύστημα για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.433, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Νοουμένου ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η παροχή πόσιμου νερού σε διαμερίσματα είναι υποχρεωτική και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι πλείστες πολυκατοικίες χρησιμοποιούν πλαστικά ντεπόζιτα στο ισόγειο, για να ξεπεράσουν τα προβλήματα με την πίεση του νερού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Είναι επιτρεπτές τέτοιες συνδέσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα το πόσιμο νερό να περνά μέσα από πλαστικά ντεπόζιτα;

2. Έχουν εκδοθεί οδηγίες όσον αφορά τέτοιου είδους συνδέσεις;

3. Υπάρχει σύσταση όσον αφορά τις προδιαγραφές τέτοιων πλαστικών ντεπόζιτων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.485, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων:

1. Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια, για να διαπιστωθεί αν τα κτίρια για τα οποία υποβλήθηκε πολεοδομική αίτηση έχουν κατασκευαστεί με βάση τις προδιαγραφές του ΠΕΑ που είχαν δηλώσει στην αίτησή τους;

2. Πόσοι έλεγχοι έχουν γίνει όσον αφορά τα αντίστοιχα κτίρια για μεγάλης έκτασης ανακαινίσεις;

3. Εφαρμόζεται η έκδοση του ΠΕΑ κτιρίων που ενοικιάζονται; Γίνονται έλεγχοι και ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές για το θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.487, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως γίνεται μια πλήρης αναφορά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ιππόδαμος», ένα έργο με προϋπολογισμό ύψους €12 εκατομ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις λεπτομέρειες, την πρόοδο και πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου. Παρακαλώ επίσης τον υπουργό όπως μας ενημερώσει για τους λόγους καθυστέρησης υλοποίησης του έργου, δεδομένου ότι η διάρκεια του έργου υπολογιζόταν στους είκοσι τέσσερις μήνες με επιπρόσθετους έξι μήνες πιλοτική εφαρμογή και άλλους έξι μήνες για επιχειρησιακή λειτουργία και έναρξη υλοποίησης εντός του 2013.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.507, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω που αφορούν την υλοτόμηση:

1) Πόσα άτομα έχουν καταγγελθεί τα τελευταία πέντε χρόνια για παράνομη υλοτόμηση;

2) Όσοι επαγγελματίες ή μη κάνουν βαθύ κλάδεμα σε δέντρα (π.χ. στις πόλεις) δικαιούνται να εμπορεύονται την ξυλεία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.508, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά τα πιο κάτω σχετικά με τις εξαφανίσεις ανηλίκων:

1. Πόσες τέτοιες εξαφανίσεις συμβαίνουν κάθε χρόνο τα τελευταία δέκα χρόνια και πόσες από αυτές σχετίζονται με παιδικές στέγες;

2. Ποιος είναι ο αριθμός των παιδιών που έχουν εντοπιστεί;

3. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εξαφάνισης και της εύρεσης των παιδιών που εξαφανίζονται;

4. Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι που εγκατέλειψαν την παιδική στέγη ή το σπίτι;

5. Ποιος είναι ο αριθμός των παιδιών που δεν έχουν ανευρεθεί και είναι Ελληνοκύπριοι, πολίτες Ευρωπαϊκών χωρών, πολίτες τρίτων χωρών και παιδιά με μεταναστευτικό βιογραφικό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.509, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά τη μηχανογράφηση των πρακτικών (στενοτύπιση) στα δικαστήρια:

1. Με ποιο τρόπο γίνεται η ανάθεση του συμβολαίου; Με ανοικτή δημόσια σύμβαση ή με διαπραγμάτευση; Πότε έχει ξεκινήσει η εν λόγω διαδικασία;

2. Ποιο είναι το ετήσιο συνολικό κόστος της σύμβασης και ποια τα ποσά που αφορούν:

α. την παροχή προσωπικού από την εταιρεία προς τα δικαστήρια και

β. την αγορά υπηρεσιών από την εταιρεία για λήψη πρακτικών και γραμματειακές υπηρεσίες στα δικαστήρια;

3. Παρακαλώ όπως αποσταλούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων οι απόψεις που έχουν εκφραστεί από τη Νομική Υπηρεσία.

4. Ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά το μέλλον της υπηρεσίας αυτής στα δικαστήρια; Θα γίνει πρόσληψη προσωπικού ή θα συνεχιστεί η αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.510, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αυτή την εποχή πολλές κατοικίες ετοιμάζουν τις πισίνες τους για την καλοκαιρινή περίοδο και αδειάζουν το νερό της πισίνας στους δρόμους.

Νοουμένου ότι το νερό της πισίνας περιέχει χλωρίνη, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ορθότητα αυτής της πρακτικής και, εάν η πρακτική αυτή δε θεωρείται ορθή, ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για πάταξη του φαινομένου.

Παρακαλώ επίσης όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά την ίδια πρακτική με νερά των υπογείων που ρίχνονται στους δρόμους.

Παρακαλώ όπως έχετε υπόψη ότι στις παράλιες πόλεις τα νερά των υπονόμων καταλήγουν στη θάλασσα και στο εσωτερικό στα υπόγεια νερά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.523, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στην 5η Έκθεση Προόδου, βάσει του άρθρου 22 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την περίοδο 2017-2018 αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), αναφέρονται τα εξής: “Η μεγάλη αύξηση που σημειώθηκε το 2018 οφείλεται στη συμπερίληψη στοιχείων αναφορικά με την ενέργεια από ΑΠΕ στις αντλίες θερμότητας και στοιχείων αναφορικά με τη χρήση ξυλείας για σκοπούς θέρμανσης η οποία συλλέγεται απευθείας από τους καταναλωτές. Τα συγκεκριμένα δεδομένα προήλθαν από μελέτες που έχουν διεξαχθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος και τη Στατιστική Υπηρεσία.”.

Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς όπως αποστείλουν αντίγραφα των πιο πάνω εκθέσεων για ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.524, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει επέλθει συμφωνία μεταξύ τους για τις αναφορές που γίνονται στη Νέα Βιομηχανική Πολιτική 2019-2022 όσον αφορά τη σύσταση της Επιτροπής Ορυκτών (Mineral Commission).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.529, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί για την καταστροφή μεγάλου μέρους του περιβλήματος και της μορφολογίας της Λίμνης Ροδαφινιών στην παραλία του Χλώρακα, με αποτέλεσμα η εικόνα που παρουσιάζει να είναι πολύ διαφορετική από αυτή της φυσικής της μορφής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει με μελέτη, ώστε να διενεργηθούν εργασίες που θα επαναφέρουν τη λίμνη στην προτέρα της κατάσταση. Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης του οχετού που έχει τοποθετηθεί μέσα στη λίμνη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.530, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των χελιών, τα οποία θεωρούνται είδος προς εξαφάνιση και αλιεύονται παράνομα στην περιοχή της κοινότητας Χλώρακας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, παράλληλα με την παράνομη αλίευση των χελιών έχει κατασκευαστεί τσιμεντένιο γεφύρι μέσα σε αργάκι το οποίο εμποδίζει τη διέλευση των χελιών λόγω του μεγάλου ύψους του οχετού από τη στάθμη του νερού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.534, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά τα πιο κάτω σχετικά με την εφαρμογή “Cyprus Bus”:

1. Πόσα στοίχισε στο δημόσιο η εφαρμογή αυτή και με ποια διαδικασία επιλέγηκε η εταιρεία που έκανε την ανάπτυξη;

2. Υπάρχει ποσό ετήσιας συντήρησης και ποιο είναι αυτό;

3. Έχει αξιολογηθεί η εφαρμογή και ποιο είναι το μέλλον της;

4. Το υπουργείο θεωρεί ικανοποιητικό τον αριθμό των εγκαταστάσεων που έγιναν μέχρι τώρα στα κινητά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.537, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελίας αναφορικά με παράνομη παρέμβαση από ιδιώτη σε παραλία η οποία βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της κοινότητας Μενεού (κοντά στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Υδατοκαλλιέργειας Κύπρου στο Μενεού), με αποτέλεσμα η παραλία πλέον να μην είναι προσβάσιμη στο κοινό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μου η παρέμβαση έχει γίνει αυθαίρετα και χωρίς την εξασφάλιση οποιασδήποτε άδειας. Η ακριβής θέση της τοποθεσίας είναι 34.839843, 33.612389 (σημείο GPS).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για παύση της παρανομίας και επαναφορά της παραλίας στην προτέρα της κατάσταση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.546, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατα κοινοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων από τις αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Παναγροτικός”, “Νέα Αγροτική Κίνηση” και “Ευρωαγροτικός” επιστολή που απευθυνόταν στους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με θέμα “Δραστηριότητες γεωργών σε αγροτικές περιοχές και αναδασμό”. Στην επιστολή θιγόταν το θέμα των μεμονωμένων κατοικιών εντός γεωργικής γης και το γεγονός ότι οι γεωργοί αντιμετωπίζουν προβλήματα για δραστηριότητές τους που ενοχλούν τους κατοίκους των μεμονωμένων κατοικιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να επανεξετάσει την πολιτική που ακολουθείται για το θέμα της ανέγερσης μεμονωμένων κατοικιών εντός γεωργικής γης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.572, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Μετά και από την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση του εργοστασίου “Άστρασολ”, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Με την καταγραφή νέων ασθενών συλλέγονται και μηχανογραφούνται στοιχεία που αφορούν και τη συνήθη διαμονή των ασθενών;

2. Χαρτογραφεί το υπουργείο τα περιστατικά καρκίνου, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί πιθανά προβλήματα σε συγκεκριμένες περιοχές;

3. Είναι τα στοιχεία αυτά διαθέσιμα στο κοινό και σε ερευνητές, με τρόπο που να μην παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.573, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν για τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας έγινε δημόσια διαβούλευση όπως προβλέπει η Σύμβαση του Άαρχους και αν έχουν εφαρμοστεί οι όροι του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Σχέδια και/ή Προγράμματα Νόμου [Ν. αρ. 102(Ι)/2005].»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.021, ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω σχετικά με τη φορολόγηση του καπνού που χρησιμοποιείται στον ναργιλέ:

1. Η φορολογία εφαρμόζεται με βάση το βάρος ή το καθαρό βάρος του καπνού, εφόσον σε αυτό συχνά υπάρχουν βαριά πρόσθετα;

2. Εξετάζει το υπουργείο οποιεσδήποτε αλλαγές στον υπολογισμό της φορολογίας;

3. Υπάρχουν επιτρεπόμενα πρόσθετα ή συστάσεις προς τους καπνιστές, όσον αφορά τα διάφορα πρόσθετα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.035, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί για την έκδοση άδειας ανέγερσης συμπλέγματος οικοδομών στην περιοχή του κόλπου του Πηλού στην κοινότητα Χλώρακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο πριν από την έκδοση άδειας για ανέγερση συμπλέγματος οικοδομών έχει ετοιμαστεί περιβαλλοντική μελέτη, δεδομένης της φυσικής βλάστησης και πανίδας της περιοχής, και ποια ήταν η γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής, καθώς και εάν έχει διασφαλιστεί η ζώνη προστασίας της παραλίας. Παρακαλώ επίσης όπως ενημερωθούμε κατά πόσο θα συνεχιστεί ο υφιστάμενος πεζόδρομος μπροστά από τον θαλάσσιο κόλπο του Πηλού, όπως προνοούν τα αρχικά σχέδια και, εάν ναι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.036, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε σχέση με τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να διαφοροποιήσει τη διαδικασία έκδοσής τους, ώστε να εκδίδονται μόνο μετά από έλεγχο ότι εφαρμόστηκε στο κτίριο ό,τι είχε υποδειχθεί στα σχέδια και όχι πριν ακόμη κατασκευαστεί το κτίριο, όπως ισχύει σήμερα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.039, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από παλαιότερη συνάντηση, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.02.241 αναφορικά με την ετοιμασία κανονισμών για τη λειτουργία των κατασκηνωτικών χώρων πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Δασών ετοίμασε σχετικό νομικό πλαίσιο στη βάση της υφιστάμενης δασικής νομοθεσίας με τίτλο “Κανόνες Λειτουργίας των Κατασκηνωτικών Χώρων”. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το κείμενο θα στελνόταν στη Νομική Υπηρεσία εντός του 2019.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εν λόγω κανονισμοί και αν αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων πριν το τέλος του 2020.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.040, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Εθνική Αρχή Ασφάλειας προτίθεται να προχωρήσει σε έρευνα σχετικά με τη διαρροή εγγράφων σχετικά με τις πολιτογραφήσεις που είναι διαβαθμισμένα ως εμπιστευτικά σε ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.044, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το Υπουργείο Υγείας, στα πλαίσια της ανάγκης αντιμετώπισης του προβλήματος των παιδικών ατυχημάτων και δηλητηριάσεων, προχώρησε στην επανασύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων και Δηλητηριάσεων. Το 2016 η υπό αναφορά επιτροπή εκπόνησε Σχέδιο Δράσης για τα Παιδικά Ατυχήματα και τις Δηλητηριάσεις, η υλοποίηση του οποίου είχε ως στόχο τη μείωση κατά 30% της παιδικής θνησιμότητας, της συχνότητας και της βαρύτητας των παιδικών τραυματισμών με χρονικό ορίζοντα το 2020.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ποιες δράσεις έχουν ληφθεί στα πλαίσια του υπό αναφορά σχεδίου δράσης και σε ποιο βαθμό έχει επιτευχθεί ο στόχος της συντονιστικής επιτροπής για μείωση κατά 30% της παιδικής θνησιμότητας, της συχνότητας και της βαρύτητας των παιδικών τραυματισμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.045, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Παιδικά Ατυχήματα και τις Δηλητηριάσεις του Υπουργείου Υγείας πληροφορήθηκα ότι δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα καταγραφής παιδικών ατυχημάτων και δηλητηριάσεων. Σύμφωνα με την αρμόδια για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης συντονιστική επιτροπή, κρίνεται αναγκαία η ενιαία και συλλογική καταγραφή τέτοιων στοιχείων, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για το θέμα και να εξευρεθούν στη συνέχεια τρόποι αντιμετώπισής του. Όταν δημοσιεύτηκε το υπό αναφορά σχέδιο δράσης (Νοέμβριος 2016), στοιχεία για τα παιδικά ατυχήματα και τις δηλητηριάσεις τηρούνταν από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και από την Αστυνομία Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ έχει δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής παιδικών ατυχημάτων και δηλητηριάσεων και, εάν όχι, αν υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.048, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το τελευταίο διάστημα έχω παρακολουθήσει δηλώσεις του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν στις οποίες αναφέρεται στην ανάγκη θεσμοθέτησης του διεθνούς αδικήματος του “écocide” (“οικολογική καταστροφή” ή “οικοκτονία” στα ελληνικά), ώστε να αποτελεί μέρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου.

Αυτό το ζήτημα δεν είναι καινούριο, καθότι είχε τεθεί από τα πρώτα έτη ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (1945), συζητήθηκε αρκετά τη δεκαετία του 1970, ενώ έντονες συζητήσεις είχαν γίνει και κατά την ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου το 1998, ώστε να περιληφθεί το αδίκημα του écocide ως το πέμπτο αδίκημα που θα είχε δικαιοδοσία το εν λόγω δικαστήριο να εξετάζει. Το θέμα αυτό απασχόλησε και συζητήσεις κατά τη Σύνοδο του COP21.

Ο Πρόεδρος Μακρόν έχει επαναφέρει το ζήτημα πολύ πρόσφατα αναφέροντας στις 29 Ιουνίου 2020 ότι θα ηγηθεί πρωτοβουλίας, ώστε το écocide να αναγνωριστεί και να καταστεί διεθνές ποινικό αδίκημα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η Δημοκρατία είχε συμμετοχή σε κάποιες από αυτές τις συζητήσεις στα διεθνή φόρα και ποια η θέση της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.051, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ατυχήματα και τις Δηλητηριάσεις στα Παιδιά, η αρμόδια για την υλοποίησή του συντονιστική επιτροπή σημείωσε την ανάγκη εκπόνησης εθνικής πολιτικής η οποία θα καθιστά τα μαθήματα κολύμβησης απαραίτητο μέρος του αναλυτικού προγράμματος των δημόσιων σχολείων ως ένα μέτρο πρόληψης των ατυχημάτων στο νερό. Όπως πληροφορήθηκα από το σχέδιο δράσης, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας τα προηγούμενα χρόνια παρείχε εκπαίδευση σε μαθητές σχολείων παραθαλάσσιων περιοχών όσον αφορά στους κινδύνους στο νερό και υπήρχε στόχος να ενταχθεί σχετικό μάθημα σε όλα τα σχολεία της Κύπρου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν παρέχεται ακόμη σε μαθητές παραθαλάσσιων περιοχών εκπαίδευση σχετικά με τους κινδύνους στο νερό και αν έχουν ενταχθεί τέτοιας μορφής μαθήματα στο αναλυτικό πρόγραμμα όλων των δημόσιων σχολείων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.052, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί για τις μαζικές υλοτομήσεις της μαύρης πεύκης (pinus nigra) στο δάσος Προδρόμου από το Τμήμα Δασών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχουν κοπεί περισσότερα από εκατόν πενήντα δέντρα, αρκετά εκ των οποίων ήταν αιωνόβια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000 ως ειδική ζώνη διατήρησης και ζώνη ειδικής προστασίας και ότι η μαύρη πεύκη αποτελεί τύπο οικοτόπου προτεραιότητας και απειλείται σε ευρωπαϊκό έδαφος με εξαφάνιση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Προτίθεται το Τμήμα Δασών να προχωρήσει στην εκκοπή και άλλων δέντρων στην περιοχή αυτή;

2. Ποιοι οι λόγοι λήψης της απόφασης για εκκοπή δέντρων μαύρης πεύκης και στη βάση ποιου σχεδίου λήφθηκε η απόφαση αυτή;

3. Είναι σωστή η πρακτική εγκατάλειψης των κλάδων και των κορυφών από την κόμη των αιωνόβιων πεύκων που υλοτομήθηκαν εντός του δάσους, δεδομένου ότι αυτά μπορεί ευκολότερα να διαβρωθούν από έντομα με κίνδυνο προσβολής όλου του δάσους, ενώ παράλληλα αυξάνεται ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς;

Παρακαλώ επίσης όπως μας αποστείλετε τον συνολικό αριθμό των δέντρων που αποκόπηκαν και την ηλικία αυτών, τον αριθμό εξ αυτών που πωλήθηκαν, το ποσό που εισέπραξε το Τμήμα Δασών από την πώληση αυτή, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που προέβησαν στην αγορά των υλοτομημένων δέντρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.066, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Ένας μεγάλος αριθμός λειτουργιών του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποστηρίζεται από μηχανογραφικά συστήματα διάφορων τεχνολογιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

 1. Στο υπουργείο εφαρμόζονται διαδικασίες διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, όπως π.χ. τα ISO ή ισοδύναμα;
 2. Πόσα και ποια συστήματα υφίστανται;
 3. Ποια από αυτά είναι διαδικτυακής τεχνολογίας;
 4. Για ποια από τα πιο πάνω συστήματα υλοποιούνται/εφαρμόζονται μέτρα ελέγχου ασφάλειας πληροφοριών, κυβερνοασφάλειας, διαχείρισης κινδύνου κ.λπ. βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων, όπως π.χ. τα ISO ή ισοδύναμα;
 5. Πώς διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία όλων των συστημάτων που υφίστανται στο υπουργείο σας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.073, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις 10 Αυγούστου σημειώθηκε έκρηξη σε αυτοκίνητο εταιρείας που μετέφερε φωσφίνη σε κύριο δρόμο της Λεμεσού. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κύπρος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις πρόνοιες της συμφωνίας για τη μεταφορά επικίνδυνων υλικών - ADR, παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω αναφορικά με το επεισόδιο:

1. Έχει η συγκεκριμένη εταιρεία ορίσει σύμβουλο ασφαλείας για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων;

2. Είχε ο οδηγός πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων;

3. Ήταν το όχημα συμβατό με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα παραρτήματα της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR);

4. Είχε το όχημα πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.078, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η Οδηγία (EE) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης έχει ως τελευταία ημερομηνία εφαρμογής τον Δεκέμβριο του 2021.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των προνοιών της Οδηγίας, πολλές χώρες έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις, ενώ σε άλλες χώρες υπάρχουν έντονες συζητήσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τον προγραμματισμό του υπουργείου σε σχέση με τις διαβουλεύσεις και την ετοιμασία του νομοσχεδίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.099, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Μετά από παράπονα που έχω λάβει σχετικά με τη μεταφορά ζώων συντροφιάς σε αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Υπάρχει επίσημη απαγόρευση να μεταφέρονται ζώα συντροφιάς στα λεωφορεία; Εάν ναι, αυτή η απαγόρευση ισχύει για όλα τα ζώα ανεξαρτήτως μεγέθους;

2. Σε περίπτωση που υπάρχει απαγόρευση, υπάρχει πρόθεση για αλλαγές στους όρους της απαγόρευσης, ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά σε συγκεκριμένα ωράρια; Εξετάζει το υπουργείο την πλήρη άρση της απαγόρευσης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.102, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα ζευγάρια που αιτούνται τεκνοθεσία εξετάζονται για τον ιό HIV.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το αποτέλεσμα της εξέτασης επηρεάζει την τελική απόφαση για έγκριση του αιτήματος και, εάν ναι, παρακαλώ όπως εξηγηθούν οι λόγοι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.103, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με καταγγελίες που έχω λάβει, κατά τη διαδικασία πρόσληψης στη δημόσια υπηρεσία οι υποψήφιοι υποχρεούνται να κάνουν εξέταση για τον ιό HIV.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η πιο πάνω πληροφόρηση ευσταθεί και, εάν ναι, ποιοι είναι οι λόγοι που χρειάζεται η συγκεκριμένη εξέταση για πρόσληψη στη δημόσια υπηρεσία.

Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο το αποτέλεσμα της ιατρικής εξέτασης επηρεάζει κατά οποιονδήποτε τρόπο την απόφαση για πρόσληψη των υποψηφίων στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και με ποιο τρόπο διασφαλίζεται η εχεμύθεια των αποτελεσμάτων σε περίπτωση οροθετικού προσώπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.115, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει ειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2018/843/ΕΕ ως όφειλε.

Η καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης των προνοιών της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο ήταν η 10η Ιανουαρίου 2020. Η Οδηγία αυτή τροποποιεί την Οδηγία 2015/849/ΕΕ, που έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μεσώ του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου, του περί του Αμετάκλητου του Διακανονισμού στα Συστήματα Πληρωμών και στα Συστήματα Διακανονισμού Αξιογράφων Νόμου, του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου και του περί Ανάκαμψης ΚΕΠΕΥ και Λοιπών Οντοτήτων υπό την Εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και για Συναφή Θέματα Νόμου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιοι αρμόδιοι φορείς έχουν αναλάβει την τροποποίηση της κάθε νομοθεσίας ξεχωριστά, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το κάθε νομοσχέδιο ξεχωριστά και τους λόγους για τους οποίους έχει καθυστερήσει η κατάθεση των σχετικών νομοσχεδίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.116, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει την επιβολή χρηματικών κυρώσεων, διότι η Κυπριακή Δημοκρατία παρέλειψε να κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων περί προστασίας της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών (Οδηγία 2016/943). Η Οδηγία για το εμπορικό απόρρητο εναρμονίζει τη νομική προστασία του εμπορικού απορρήτου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και διασφαλίζει επαρκές και συνεκτικό επίπεδο αστικής έννομης προστασίας και αποζημίωσης στην ενιαία αγορά, σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου. Η προθεσμία που είχε καθοριστεί για εναρμόνιση με την Οδηγία έληξε στις 9 Ιουνίου 2018. Η επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου τον Ιούλιο του 2018 και απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη τον Ιούλιο του 2019.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιοι οι λόγοι καθυστέρησης εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την πιο πάνω αναφερόμενη Οδηγία;

2. Υπάρχουν και άλλα εναρμονιστικά νομοσχέδια που καθυστερούν και, εάν ναι, γιατί;

3. Προγραμματίζεται κάποιο σύστημα διασφάλισης ότι αυτό δε θα ξανασυμβεί;

4. Πότε αναμένεται να κατατεθεί το πιο πάνω εναρμονιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.148, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από παλαιότερη απάντηση, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2015, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη σε ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη με αριθμό 23.06.010.04.258 αναφορικά με τη διαχείριση οικιακών φαρμάκων, πληροφορήθηκα ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Κύπρου ετοίμασε σχετικό προσχέδιο κανονισμών. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, το προσχέδιο συζητήθηκε στις 12 Ιουνίου 2015 σε συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σε απάντηση, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017, του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτησή μου με αριθμό 23.06.011.01.238, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2016, αναφερόταν ότι οι κανονισμοί αναμενόταν να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές του 2017, αφού πρώτα ολοκληρώνονταν οι διαβουλεύσεις με τους άμεσα εμπλεκόμενους και αποστέλλονταν στη συνέχεια στη Νομική Υπηρεσία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί πέντε χρόνια μετά δεν έχουν κατατεθεί ακόμη οι σχετικοί κανονισμοί για την ανακύκλωση φαρμάκων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.168, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλείται όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω, όσον αφορά τον εσωτερικό έλεγχο που υπάρχει στα υπουργεία:

1. Το προσωπικό που υπηρετεί είναι μόνιμα εκεί ή εναλλάσσεται με άλλα άτομα του υπουργείου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα;

2. Τυγχάνει εκπαίδευσης το προσωπικό για τη δουλειά που αναλαμβάνει;

3. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες το σύστημα λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου κρίνεται ικανοποιητικό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.179, ημερομηνίας 7 Ιανουαρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά την πρόοδο και τον προγραμματισμό των αλλαγών του νομοθετικού πλαισίου για τα αδειούχα γυμναστήρια και πότε αναμένεται να κατατεθεί αυτό στη Βουλή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.215, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Τους τελευταίους μήνες έχουν παρατηρηθεί αρκετά περιστατικά παράνομου πυροβολισμού άγριων πουλιών, όπως μελισσοφάγων και αρπακτικών πουλιών. Πρόσφατο είναι και το θλιβερό περιστατικό με τον πυροβολισμό φλαμίνγκο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

Ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται και θα ληφθούν για την αντιμετώπιση και την πάταξη αυτού του φαινομένου;

Ποια είδη και ποιος ο αριθμός των πουλιών άγριας πανίδας που έχουν φιλοξενηθεί και λάβει φροντίδα στο Κέντρο Περίθαλψης και Αποκατάστασης της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας τα τελευταία 5 χρόνια ανά έτος και πόσα από αυτά δέχθηκαν θεραπεία λόγω πυροβολισμού;

Πόσες καταγγελίες/υποθέσεις έχουν προκύψει για το συγκεκριμένο αδίκημα του παράνομου πυροβολισμού προστατευόμενων, μη θηρεύσιμων, άγριων πουλιών τα τελευταία 10 χρόνια ανά επαρχία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.225, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των υιοθεσιών που έγιναν τα τελευταία δέκα χρόνια ανά έτος, καθώς και ανά έτος τον μέσο όρο των μηνών που διήρκησε η διαδικασία της υιοθεσίας μέχρι την ολοκλήρωσή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.226, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2021, όπου εξετάστηκε το θέμα της ανάγκης ανέγερσης νέου γυμνασίου στον δήμο Παραλιμνίου λόγω υπερπληθυσμού, αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες στο Γυμνάσιο Δερύνειας, έτσι ώστε από τον Σεπτέμβριο του 2021 να μετατραπεί σε εξατάξιο σχολείο και να συστεγάζει και τις τάξεις του λυκείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο αριθμός των δημόσιων σχολείων που λειτουργούν ως εξατάξια και σε ποιες περιοχές βρίσκονται αυτά;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν το υπουργείο στη λήψη απόφασης για συστέγαση του κάθε γυμνασίου και λυκείου σε κάθε περιοχή ξεχωριστά;

3. Υπάρχει σχεδιασμός του υπουργείου για μετατροπή περαιτέρω σχολείων σε εξατάξια;

4. Με ποιο τρόπο το υπουργείο διασφαλίζει την ομαλή συνύπαρξη των μαθητών και ιδιαίτερα των μαθητριών γυμνασίου με τους μαθητές λυκείου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.227, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των εκτρώσεων που έχουν διενεργηθεί μέσω του γενικού συστήματος υγείας από την ημερομηνία ένταξης των γυναικολόγων σε αυτό ανά μήνα. Σε περίπτωση που έχουν καταγραφεί οι λόγοι, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε συγκεντρωτικά και για αυτούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.233, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες την τοποθέτηση συρματοπλέγματος μήκους 11 χμ. κατά μήκος της γραμμής αντιπαράταξης, με στόχο, όπως αναφέρει, να ελέγξει τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές προς τις ελεύθερες περιοχές. Ήδη οι εργασίες έχουν ξεκινήσει και μέχρι στιγμής έχει τοποθετηθεί συρματόπλεγμα μήκους 2 χμ. στην περιοχή Αστρομερίτη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Ποιοι λόγοι οδήγησαν την κυβέρνηση στο να λάβει αυτή την απόφαση; Έχει προηγηθεί κάποια μελέτη που να αποδεικνύει ότι το εν λόγω μέτρο θα βοηθήσει στην αναχαίτιση της παράτυπης μετανάστευσης;

2. Πόσο αναμένεται να κοστίσει το συγκεκριμένο έργο και από ποιο κονδύλι του προϋπολογισμού για το έτος 2020 ή 2021 εξασφαλίστηκαν οι σχετικές πιστώσεις;

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενημερωθεί σχετικά με την υλοποίηση του εν λόγω έργου και, εάν ναι, ποια ήταν η απάντησή της; Εάν υπάρχει επίσημη καταγεγραμμένη απάντηση, παρακαλώ όπως κατατεθεί.

4. Έχει προηγηθεί διαβούλευση με τις κοινότητες της περιοχής από το έδαφος των οποίων θα περνά το συρματόπλεγμα για την οριοθέτησή του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.002, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας  Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τα θέματα χρηματοδότησης διαφόρων σε δήμους και κοινότητες για τα πιο κάτω:

 1. Γίνεται η οποιαδήποτε παρακολούθηση όσον αφορά τη μετέπειτα χρήση των χώρων αυτών;
 2. Γίνεται σχετική αξιολόγηση για το είδος των έργων που αποδίδουν ή που πρέπει να αποφεύγονται;
 3. Στις περιπτώσεις κατ τέτοια έργα καταλήγουν σε αχρηστία ή σε άλλη άσχετη χρήση ή εκμετάλλευση υπάρχει οποιαδήποτε επίπτωση ή προσπάθεια διόρθωσης των προβλημάτων που ενδεχομένως προκύπτουν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.008, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Με βάση τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 2020 [105(Ι)/2020], που ήταν αποτέλεσμα πρότασης νόμου, δόθηκε δικαίωμα να εγγραφούν αυτοκίνητα που για λόγους τεχνικούς ή λόγω ηλικίας δεν ήταν δυνατό να εγγραφούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσα οχήματα έχουν εγγραφεί με βάση τον πιο πάνω τροποποιητικό νόμο.

2. Αν το υπουργείο προτίθεται να επιτρέψει τα οχήματα αυτά να λάβουν μέρος σε μελλοντικό πρόγραμμα απόσυρσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.015, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Το 2015 σταμάτησε η λειτουργία του Δασικού Κολεγίου στον Πρόδρομο. Ακολούθως, το 2019, λήφθηκε απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για αναβαθμιση του Δασικού Κολεγίου σε σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και επαναλειτουργία του προγράμματος σπουδών της δασοπονίας. Ενδιαφέρον για εκπόνηση σχετικού πτυχιακού προγράμματος εξέφρασε και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Δεδομένου ότι στο πρόγραμμα σπουδών του Δασικού Κολεγίου περιλαμβανόταν και η κατάρτιση για δασοπυρόσβεση και έχοντας υπόψη την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά στα ορεινά χωριά της επαρχίας Λάρνακας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προχωρήσει και με ποιο τρόπο η απόφαση για το μέλλον του Δασικού Κολεγίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.001, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τον αριθμό των εγγεγραμμένων δικαιούχων στο σύστημα πληροφορικής του ΓΕΣΥ.

2. Τον αριθμό των μαγνητικών τομογραφιών (MRI) που έγιναν από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ΓΕΣΥ μέχρι σήμερα.

3. Τον αριθμό των εγγεγραμμένων στο ΓΕΣΥ κέντρων που διενεργούν εξέταση MRI.

4. Την ύπαρξη συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου για αποφυγή κατάχρησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.014, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Πρόσφατα κοινοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων επιστολή της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημόσιων Υπαλλήλων-Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Δασών, με ημερομηνία 21η Ιουλίου 2021, με θέμα την υποστελέχωση του Τμήματος Δασών. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η υποστελέχωση του τμήματος ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους και βρίσκεται σε δραματικά και επικίνδυνα επίπεδα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πού βρίσκεται η διαδικασία πλήρωσης των είκοσι οκτώ (28) θέσεων Δασικού Λειτουργού (πρώτου διορισμού) η αποπαγοποίηση των οποίων έχει εγκριθεί από πέρσι.

2. Κατά πόσο προτίθεται να αποστείλει αίτημα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για αποπαγοποίηση των τριάντα τριών (33) κενών θέσεων Δασικού Λειτουργού (πρώτου διορισμού) και να προωθήσει τη διαδικασία πλήρωσής τους.

3. Αν προτίθεται να επαναφέρει τις είκοσι τρεις (23) θέσεις Δασικού Λειτουργού (πρώτου διορισμού) και τις τέσσερις (4) θέσεις Συντηρητή Δασών οι οποίες καταργήθηκαν κατά την περίοδο 2012-2015.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.036, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφορικά με τις εγκαταλελειμμένες κατοικίες στις πόλεις, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Υπάρχει οποιαδήποτε μελέτη που να καταγράφει τους κύριους λόγους για τους οποίους υπάρχουν εγκαταλελειμμένες κατοικίες στις πόλεις;

2. Έχει γίνει ποτέ καταμέτρηση των εγκαταλελειμμένων κατοικιών ανά πόλη;

3. Υπάρχει οποιαδήποτε πολιτική που να στοχεύει στην επιδιόρθωση και χρήση τέτοιων κατοικιών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.037, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπουργείο του εφαρμόζει ήδη ή ετοιμάζει οποιαδήποτε πολιτική με ειδικές πρόνοιες για τους αυτοεργοδοτούμενους χωρίς σταθερό εισόδημα, όπως για παράδειγμα τους καλλιτέχνες, όσον αφορά τα θέματα φορολογίας, κοινωνικών ασφαλίσεων και διασφάλισης ελάχιστου εισοδήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.047, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Κύπρο για τη μετατροπή αυτοκινήτων που κινούνται με βενζίνη ή πετρέλαιο σε ηλεκτρικά με βάση τα διάφορα έτοιμα συστήματα μετατροπής που υπάρχουν στην αγορά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.053, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε απάντηση του Υπουργού Εσωτερικών στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.721 αναφερόταν ότι το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2019, αποφάσισε όπως παραχωρηθεί κρατική γη για ανέγερση της Κυπριακής Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά τον προγραμματισμό του υπουργείου του για την ανέγερση της εν λόγω βιβλιοθήκης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.054, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα παρακάτω όσον αφορά τα επεξεργασμένα λύματα και το κάθε συμβούλιο αποχετεύσεων:

1. Ποια είναι η ποσότητα επεξεργασμένων λυμάτων που παράγεται ετήσια;

2. Ποιες είναι οι ποσότητες λυμάτων διατίθενται στη γεωργία, για το πράσινο κ.λπ. και ποιες απορρίπτονται;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.055, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του υπουργείου όσον αφορά την κυκλοφορία των ηλεκτρικών σκούτερ στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.056, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά τα κρούσματα φυματίωσης στην Κύπρο, αν αυτά έχουν σχέση με συγκεκριμένη περιοχή και ποια μέτρα λαμβάνονται, για να μην εξαπλωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.057, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όσο το δυνατόν λεπτομερώς, για τη μέθοδο υπολογισμού του κόστους αγοράς της κιλοβατώρας από τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων που αδειοδοτήθηκαν πρόσφατα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.061, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

« Στις 24 Μαρτίου 2011 τέθηκε σε ισχύ το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών της Σύμβασης της Βαρκελώνης. Η υπογραφή και η κύρωση του πρωτοκόλλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύει τα κράτη μέλη. Η εφαρμογή του είναι δεσμευτική για την Κύπρο, παρ’ όλο που δεν το υπέγραψε.

Δεδομένου ότι έχουν παρέλθει δέκα χρόνια από την ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ το πρωτόκολλο και δεδομένου ότι η εφαρμογή του είναι δεσμευτική για όλα τα παράκτια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (είκοσι δύο κράτη μέλη), παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να προχωρήσει με την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να είναι συμβατό με το πρωτόκολλο και τις διαδικασίες του και να τεθούν σε εφαρμογή οι πολεοδομικοί περιορισμοί που προβλέπονται από το πρωτόκολλο».

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.051, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ημερομηνία έναρξης του αποχετευτικού έργου στην κοινότητα Μουτουλλά, καθώς και για τη διαδικασία διαχείρισης, επεξεργασίας και διοχέτευσης των λυμάτων.

Καλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες προς επίλυση των εμποδίων που προκαλούν στην αναβάθμιση του πυρήνα του χωριού οκτώ σπίτια που έχουν πρόβλημα με τα λύματα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.052, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αιτήσεων που έχει λάβει το αρμόδιο τμήμα του υπουργείου από κατοίκους ορεινών περιοχών για το Σχέδιο Ενεργειακής Αναβάθμισης Υφιστάμενων Κατοικιών και τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί, για να λάβουν χρηματοδότηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.071, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα παιδιά φοιτούν φέτος στη δημοτική εκπαίδευση και πόσα από αυτά προσδιορίζονται ως άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.072, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Βελτίωση της Ποιότητας του Αέρα, ποια μέτρα έχουν ήδη υλοποιηθεί και πότε ήταν η τελευταία φορά που αυτό έχει επικαιροποιηθεί, ποια μέτρα προγραμματίζονται για υλοποίηση το 2022 και αν έχουν περιληφθεί πρόνοιες στον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

Παρακαλώ όπως σταλεί η τελευταία του έκδοση στη Βουλή για ενημέρωση των βουλευτών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.073, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις όσον αφορά το καθεστώς του καλλιτέχνη και πιο συγκεγκριμένα:

1. αν μετά τον διορισμό της η συμβουλευτική επί του θέματος επιτροπή συνέρχεται σε συσκέψεις και αν έχει συμπληρώσει το έργο της,

2. αν έχει λυθεί το πρόβλημα όσον αφορά την κρατική συνεισφορά του 50% των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε κάθε καλλιτέχνη, το οποίο είχε εγείρει το Υπουργείο Εργασίας,

3. πότε αναμένεται το σχετικό νομοσχέδιο να μπει σε δημόσια διαβούλευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.077, ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από ό,τι έχω ενημερωθεί, μέσα στα πλαίσια του ελέγχου της στολής εκπαιδευτικός εξέταζε και τα στρώματα ρούχων κάτω από τη στολή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν σαφείς οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά τον τρόπο ελέγχου της στολής και ποιες είναι αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.111, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η κυπριακή κυβέρνηση προσφέρει υποτροφίες σε πολίτες τρίτων χωρών, για να σπουδάσουν στην Κύπρο, και, αν ναι, σε πόσα άτομα δίνονται κάθε χρόνο και σε ποια ιδρύματα σπουδάζουν συνήθως;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.119, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι καταναλωτές (οικιακοί ή εμπορικοί) έχουν μέχρι τώρα χρησιμοποιήσει την δυνατότητα που δίνει η Οδηγία 2009/28/ΕΚ για τις εγγυήσεις προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.123, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

« Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα όσον αφορά τη λειτουργία των συστημάτων επεξεργασίας γκρίζων νερών στα σχολεία:

1. Πόσα τέτοια συστήματα έχουν εγκατασταθεί στα σχολεία;

2. Πόσα από αυτά είναι ακόμη σε λειτουργία;

3. Γίνεται έλεγχος των συστημάτων που είναι σε λειτουργία όσον αφορά την ποιότητα του νερού; Πώς αξιοποιείται το παραγόμενο νερό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.124, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Επειδή στην EE έχει ξεκινήσει διαβούλευση για αναθεώρηση των συστάσεων των κρατών μελών για τις διατροφικές πληροφορίες που δίνουν τα κράτη μέλη, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Γίνεται έρευνα, για να διαπιστωθούν τα διατροφικά προβλήματα, οι συνήθειες και η φυσική κατάσταση του πληθυσμού; Αν ναι, πόσο τακτικά και πού δημοσιεύονται τα αποτελέσματα;

2. Με ποιους τρόπους το αρμόδιο υπουργείο ενημερώνει το κοινό για τη σωστή διατροφή; Υπάρχει δημοσιευμένη κυβερνητική σύσταση όσον αφορά θέματα όπως η άσκηση, η ημερήσια λήψη αλατιού, σακχάρων, αλκοόλ κ.λπ.;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.135, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2022 η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας διέθεσε κάτω από το άρθρο 04600, που αφορά αποζημιώσεις και έξοδα αγωγών, ποσό ύψους €9.021.456 για το έτος 2020, ενώ είχε προϋπολογίσει για το έτος 2021 ποσό ύψους €16.400.000.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιο τρόπο έχουν διατεθεί τα κονδύλια αυτά για τα έτη 2020 και 2021, επισυνάπτοντας κατάλογο αποδεκτών, σημείωση του ποσού που έχει εκταμιευθεί για κάθε περίπτωση και μικρή περιγραφή για τον λόγο που έχει καταβληθεί κάθε ποσό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.142, ημερομηνίας 15 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως απαντήσει στα πιο κάτω όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων του Κέντρου Υγείας Πύργου Τυλληρίας:

1. Πώς γίνεται η διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων;

2. Πώς τυγχάνουν επεξεργασίας τα υγρά λύματα (μπάνια, αποχωρητήρια κ.λπ.) και πού καταλήγουν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.149, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στα πλαίσια της ευρύτερης μεταρρύθμισης της δικαστικής υπηρεσίας επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της όχι μόνο όσον αφορά τη θεσμική της πτυχή, αλλά και σε θέματα που άπτονται τεχνικών ζητημάτων, όπως είναι και η εισαγωγή της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο έχουν αναδειχθεί οι αδυναμίες της λειτουργίας των δικαστηρίων σε ζητήματα όπως είναι η φύλαξη τεκμηρίων, θέματα ασφάλειας και υγείας λειτουργών της δικαιοσύνης κ.ά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν γίνει οποιεσδήποτε ενέργειες για εισαγωγή διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων λειτουργίας στη δικαστική υπηρεσία και, εάν ναι, ποια είναι αυτά και ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.158, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν γίνεται έλεγχος και, αν ναι, με ποιο τρόπο για την εφαρμογή της εγκυκλίου που αφορά τις ειδικά διαμορφωμένες εξετάσεις παιδιών ΑμεΑ στα σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.167, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά τη λειτουργία των μονάδων ΟΕΔΑ Κόσης και Πεντακώμου:

Υπάρχει καταγραφή και αρχείο των οχημάτων που μεταφέρουν απόβλητα από κοινότητες και δήμους;

Γίνεται έλεγχος κατά πόσο ορισμένα οχήματα παραδίδουν σε τακτικά διαστήματα απόβλητα; Υπάρχει διαδικασία ελέγχου για μη παράδοση αποβλήτων;

Τηρούνται στατιστικά για την παραγωγή αποβλήτων ανά υποστατικό ή ανά άτομο ανά δήμο, κοινότητα ή σύμπλεγμα;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.168, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Έχω ενημερωθεί ότι οι αποστολές ασθενών στο εξωτερικό και η παραπομπή ασθενών σε γιατρούς και νοσηλευτήρια εκτός ΓΕΣΥ στην Κύπρο παραμένουν αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, αν και η σχετική αρμοδιότητα εμπίπτει στις ευθύνες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν παραβιάζεται ο νόμος που διέπει το ΓΕΣΥ και, εάν ναι, τους λόγους που αυτό συμβαίνει για σειρά ετών χωρίς να έχει διευθετηθεί το θέμα.

Επιπλέον, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν μελετά απόσπαση εξειδικευμένου προσωπικού που έχει την συγκεκριμένη τεχνογνωσία και εμπειρία από το Υπουργείο Υγείας στον ΟΑΥ, ώστε να διορθωθεί άμεσα αυτή η στρέβλωση και να μεταφερθεί η συγκεκριμένη τεχνογνωσία και στο υφιστάμενο προσωπικό του ΟΑΥ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.184, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε επιστολή της προς τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή, στις 20 Μαΐου 2020, η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων κ. Στέλλα Κυριακίδου αναφέρει την αποκοπή της ουράς των χοίρων ως ένα σοβαρό πρόβλημα ευημερίας των ζώων φάρμας στην Κύπρο, μια πρακτική που παραβιάζει, όπως αναφέρεται στην επιστολή, ευρωπαϊκή νομολογία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την απάλειψη του προβλήματος και αν η πρακτική αυτή συνεχίζει ακόμη να εφαρμόζεται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.185, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Τα προβλήματα με τη λειτουργία σκοπευτηρίου στην Αλυκή Λάρνακας επαναλαμβάνονται και στη Λίμνη Παραλιμνίου με νεκρά φλαμίνγκο να φέρουν σκάγια που φαίνεται να προέρχονται από το σκοπευτήριο που λειτουργεί εκεί. Παράλληλα, πολλά απόβλητα απορρίπτονται παράνομα και καταλήγουν μέσα στη λίμνη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει και πότε, ώστε να επιλυθούν τα συγκεκριμένα προβλήματα το συντομότερο δυνατόν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.193, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά τα προβλήματα που παρουσιάζονται σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για το οποίο έχει ήδη εδώ και καιρό προκηρυχθεί σύμβαση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.195, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σε σχέση με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και της γερμανικής εταιρείας “Berater der Offentlichen Hand GmbH (PD)” για την αναβάθμιση του επιχειρησιακού πλάνου που ετοιμάστηκε το 2019 για την υλοποίηση της ψηφιακής ατζέντας του υπουργείου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα ακόλουθα:

Τι έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και τι παραμένει να υλοποιηθεί από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου;

Ποιο είναι το πλάνο του συγκεκριμένου έργου;

Ποιοι είναι οι μέτοχοι της συγκεκριμένης εταιρείας που εκμισθώθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για τη διεκπεραίωση του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.213, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω που αφορούν τη Λίμνη Παραλιμνίου:

1. Επιτρέπεται το κυνήγι στην προστατευόμενη περιοχή “Natura” της λίμνης; Η ενημέρωση προς το κοινό με τους χάρτες κυνηγίου που έχουν δημοσιευθεί καλύπτει μέρος της λίμνης; Νοουμένου ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει το κυνήγι κοντά σε σπίτια, κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονα παράπονα.

2. Λειτουργεί ακόμη το σκοπευτήριο και ποιος είναι ο προγραμματισμός σχετικά με τον καθαρισμό από σκάγια, για να μη χάσουμε και άλλα πουλιά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.224, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η τροποποίηση του περί Σκύλων Νόμου και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.225, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει γίνει ποτέ μελέτη που να παρουσιάζει με στοιχεία τις χρεώσεις που προστίθενται στα αγροτικά προϊόντα μέχρι να φτάσουν από τον παραγωγό στον καταναλωτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.226, ημερομηνίας 22 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων εργάζονται αυτή την περίοδο στην Υπηρεσία Ενέργειας, πόσοι εξ’ αυτών αποτελούν μόνιμο προσωπικό, ποιος ο αριθμός των κενών θέσεων και ποιος είναι ο μελλοντικός προγραμματισμός σε ό,τι αφορά τη στελέχωση της υπηρεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.232, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Δεδομένου ότι το κράτος δεν έχει ακόμη επιλύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γονείς σε σχέση με τη φύλαξη των παιδιών κάτω των τριών ετών, αλλά και τη φύλαξη των παιδιών κατά τις περιόδους που τα δημόσια σχολεία είναι κλειστά, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής οικονομικής στήριξης σε όλους τους γονείς για την εξεύρεση λύσεων εντός των περιόδων που αναφέρονται πιο πάνω.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.233, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το είδος και την ποσότητα του εξοπλισμού που υπάρχει για τη μέτρηση των αέριων ρύπων στα πλαίσια εφαρμογής του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου του 2010 [Ν. 77(I)/2010]. Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε για την ονομασία των αέριων ρύπων που μπορούν να μετρηθούν με τον εξοπλισμό που διαθέτει το αρμόδιο τμήμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.238, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν συσταθεί η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή και οι Επαρχιακές Επιτροπές, όπως προβλέπεται στον περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμο, ποια είναι τα μέλη τους και αν έχουν ξεκινήσει να συνεδριάζουν.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων