Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Άννα Θεολόγου

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.023, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει κατά πόσο έχει επιβληθεί η φορολογία πετρελαίου και καυσίμων κίνησης ως η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/96/ΕΚ ορίζει, καθώς και αν το φορολογικό καθεστώς που προκύπτει εφαρμόζεται και στην Κύπρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.041, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Παρά τις εκκλήσεις των Κυπρίων πλοηγών για εφαρμογή της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου όσον αφορά την υπηκοότητα των πλοηγών (για σκοπούς ασφάλειας), η εταιρεία “P&O Marine Services” έχει φέρει 2 πλοηγίδες με πλήρωμα από την Ινδία και το Μπανγκλαντές, αντί να συμφωνήσει με τους Κύπριους πλοηγούς.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει τι μέτρα προτίθεται να λάβει για το πιο πάνω θέμα και αν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Κατά τη δική μου άποψη, η ιδιωτικοποίηση των λιμανιών πρέπει να προστατεύει την εργοδότηση πρώτιστα των Κυπρίων υπηκόων, τόσο από θέμα ασφάλειας αλλά και λόγω των δεδομένων της οικονομίας, και, αν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες, τότε να εργοδοτεί ξένο προσωπικό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.547, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2017, των βουλευτών κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου και Άννας Θεολόγου εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

«Στις 3 Φεβρουαρίου 2017 εξετάστηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων η πρόταση νόμου της κ. Θεολόγου, που αφορούσε τροποποίηση του νόμου της Αρχής Λιμένων. Κατά τη συζήτηση του θέματος η επιτροπή ενημερώθηκε για την έκδοση κανονισμών δυνάμει του περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου (ΚΔΠ 15/2012), οι οποίοι δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20 Ιανουαρίου 2012 και αφορούν τον προσδιορισμό και χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας (ΕΥΖΣ). Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η συντονιστική αρχή σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες προσδιορίζει τις ΕΥΖΣ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχουν υλοποιηθεί οι πρόνοιες των πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών και ειδικότερα αν έχουν καθοριστεί και ποιες είναι οι ΕΥΖΣ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.821, ημερομηνίας 4 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Έχω πληροφορηθεί ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, στα πλαίσια της ετήσιας γενικής συνέλευσής της, που θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο “Φιλοξενία”, θα διοργανώσει και εκδήλωση σε ξενοδοχείο στην κατεχόμενη Λευκωσία, το κόστος της οποίας συμπεριλαμβανόταν στο κονδύλι των €2 εκατομ. σχετικά με το κόστος της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το οποίο πριν τέσσερις μήνες κλήθηκε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών να αποδεσμεύσει.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στην εν λόγω αποδέσμευση εμπερικλείεται η πληρωμή του ξενοδοχείου για την εκδήλωση στην κατεχόμενη Λευκωσία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.845, ημερομηνίας 12 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Κατόπιν σχετικής ενημέρωσής μου για την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών-Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας (Αριάδνη), παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί έχει επιλεχθεί το εργαλείο “Silverlight” της εταιρείας “Microsoft” για το στήσιμο της ιστοσελίδας; H σελίδα, ως έχει δημιουργηθεί, πληρεί τα πρότυπα w3c;

2. Γιατί δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρακτικές HTML5 και αντ’ αυτών επιλέχθηκε το εργαλείο “Silverlight” της εταιρείας “Microsoft”;

3. Γιατί η ιστοσελίδα δεν ανταποκρίνεται σε smartphones και tablets;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.902, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Έχω πληροφορηθεί από την Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (Παράρτημα Τρίτο, Κ.Δ.Π. 165/2017) ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ασκώντας τις εξουσίες του, κήρυξε φυλακή το δωμάτιο υπ’ αριθμόν 302 του ιατρικού κέντρου “Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ” στην Παλόδεια.

Με βάση την πιο πάνω πληροφόρηση, παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν η εν λόγω κήρυξη του δωματίου θα επιφέρει οποιοδήποτε επιπλέον κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό και αν αυτό εμπίπτει στον προϋπολογισμό του κράτους για το έτος 2017.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1002, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2017, των βουλευτών κ. Άννας Θεολόγου και Γιώργου Περδίκη εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου και Λευκωσίας, αντίστοιχα

«Έχουμε πληροφορηθεί από τη γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής, που εκδόθηκε με βάση το άρθρο 15 των Περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμων του 2005 έως 2014, αναφορικά με την αξιοποίηση των χρυσοφόρων μεταλλευμάτων στη Μεταλλευτική Μίσθωση Σκουριώτισσας (αρ. μεταλλευτικής μίσθωσης: 4.2.6.1/MM32 G) ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος ενέκρινε άδεια για χρήση της μεθόδου της κυάνωσης και χρήση κυανιούχων διαλυμάτων για την εκχύλιση χρυσοφόρου μεταλλεύματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 5 Μαΐου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με τη γενική απαγόρευση της εφαρμογής τεχνικών εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους παραχώρησης της συγκεκριμένης έγκρισης, καθώς και για το λόγο προώθησης της χρήσης της εν λόγω ουσίας εν αντιθέσει με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο και μεταβιβάστηκε στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1015, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Έχω πληροφορηθεί ότι τα αιτήματα των αιτούντων βιοκαλλιεργητών για επιχορήγησή τους ως δικαιούνται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εξυπηρετούνται από το αρμόδιο υπουργείο σε σύντομο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα οι βιοκαλλιεργητές να μένουν εκτεθειμένοι οικονομικά και να πλήττεται το επάγγελμά τους με αυτό τον τρόπο γενικότερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης της καταβολής των επιχορηγήσεων στους βιοκαλλιεργητές από το Υπουργείο Γεωργίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.125, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Κατόπιν σχετικών παραπόνων παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως με ενημερώσει κατά πόσο τα κονδύλια που αποδεσμεύτηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών εν έτει 2014 και αφορούσαν τα ποσά αποζημιώσεων των πρώην υπαλλήλων των Κυπριακών Αερογραμμών, λόγω του τερματισμού των εργασιών της εταιρείας, έχουν πλήρως παραχωρηθεί στους πρώην υπαλλήλους των Κυπριακών Αερογραμμών.

Παρακαλώ όπως γίνει συγκεκριμένη αναφορά στην απάντησή σας αν έχουν παραχωρηθεί τα ποσά κάλυψης των ταμείων προνοίας των υπαλλήλων και κατά πόσο έχει παραχωρηθεί και η χαριστική αποζημίωση στους υπαλλήλους πέραν του ταμείου προνοίας τους, ως ήταν η πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.301, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Σε συνέχεια της απάντησής σας, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.125, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε γιατί είχαν εξαιρεθεί οι πιλότοι από την καταβολή των χαριστικών αποζημιώσεων και αν οι 7 από τους 930 στους οποίους δεν έχουν καταβληθεί οι χαριστικές αποζημιώσεις μπορούν να τις διεκδικήσουν.

Περαιτέρω, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε γιατί στην ιστοσελίδα του Υπουργικού Συμβουλίου δεν μπορούν να εντοπιστούν οι αποφάσεις ημερομηνίας 4 Φεβρουαρίου 2015 (αρ. αποφ. Ε78.287) και 11 Μαρτίου 2015 (αρ. αποφ. Ε78.481) στις οποίες αναφέρεστε στην απάντησή σας ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018 και παρακαλώ όπως προσκομιστούν σε συνάρτηση με την απάντησή σας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.302, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Κατόπιν εξέτασης του σχετικού προϋπολογισμού για το 2019 παρατηρώ ότι η σχετική θέση Στενογράφου Προεδρίας με Κλίμακες Α2 (4η βαθμίδα), Α5 και Α7(ii) πλέον δεν υφίσταται στον προϋπολογισμό για το 2019. Παρακαλώ όπως διευκρινιστεί γιατί δεν υφίσταται η συγκεκριμένη θέση και τι απέγινε το άτομο που εκτελούσε τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.458, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Κατόπιν εξέτασης του σχετικού προϋπολογισμού του 2019 θα ήθελα να ενημερωθώ κατά πόσο έχει συμπεριληφθεί κονδύλι στον προϋπολογισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων για στήριξη της Παιδοβουλής και, αν ναι, να παρατεθούν τα σχετικά στοιχεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.461, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι το πλακόστρωτο οδόστρωμα στην πλατεία Τροόδους αντικαταστάθηκε από άσφαλτο. Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τα ακόλουθα:

1. Πόσα στοίχισε η αρχική αγορά της πέτρας και κατά πόσο λήφθηκαν υπόψη οι κλιματικές συνθήκες στο Τρόοδος εξαρχής;

2. Δόθηκε έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Τμήματος Πολεοδομίας για την αντικατάσταση του οδοστρώματος λόγω του ειδικού χαρακτήρα του έργου, αφού προκύπτουν θέματα ασφάλειας, όπως η αύξηση της ταχύτητας των αυτοκινήτων;

3. Πόσα στοίχισε η αντικατάσταση του οδοστρώματος και πού έχει μεταφερθεί η πέτρα που αφαιρέθηκε;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.078, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει και να μας αποστείλει τον σχετικό κατάλογο των εταιρειών που απαρτίζουν την κοινοπραξία της οποίας η προσφορά για εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο έχει κατοχυρωθεί. Παρακαλούμε όπως στον κατάλογο περιληφθούν οι εταιρείες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία με προσφορές άνω των €20.000. Περαιτέρω, παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, για να κατοχυρωθεί ο διαγωνισμός του έργου σε αυτή την κοινοπραξία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.158, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός μάς ενημερώσει κατά πόσο η Κύπρος έχει εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1158/ΕΕ, η οποία κατήργησε την Οδηγία 2010/18/ΕΕ. Η εν θέματι Οδηγία αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, παραχωρώντας αμειβόμενη γονεϊκή άδεια και ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας στους εργαζόμενους γονείς, καθώς και άδεια φροντίδας στους φροντιστές.
Σε περίπτωση που δεν έχουμε προβεί ως Κυπριακή Δημοκρατία σε οποιαδήποτε διαβήματα, παρακαλώ όπως θέσετε τα χρονοδιαγράμματα εναρμόνισης με την εν λόγω Οδηγία, καθώς άπτεται του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού και του θεσμού της οικογένειας στο σύνολο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.504, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων έχω επισκεφθεί το λατομείο Ξυλοφάγου εντός των ελεγχόμενων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχω μείνει έκπληκτη από την περιβαλλοντική καταστροφή που έχει συντελεστεί. Ως εκ τούτου, παρακαλώ όπως με πληροφορήσετε τα πιο κάτω:

1. Πόσες άδειες επέκτασης έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα για το εν λόγω λατομείο; Η κοινότητα Ξυλοφάγου είναι σύμφωνη με τις αδειοδοτήσεις; Αν ναι, με ποιο αντιστάθμισμα;

2. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμιά αποκατάσταση του χώρου εντός του λατομείου όπως προνοούν οι όροι που αναφέρονται στην αδειοδότηση; Γιατί η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου σας συνεχίζει να εκδίδει άδειες, ενώ δεν ακολουθούνται οι όροι αδειοδότησης;

3. Τα λατομικά υλικά πώς διατίθενται; Μεταξύ άλλων παραχωρούνται ογκόλιθοι για την κατασκευή της μαρίνας Αγία Νάπας;

4. Πότε προγραμματίζεται ο τερματισμός των εργασιών του λατομείου, δεδομένου του τεράστιου όγκου που έχει μέχρι σήμερα αφαιρεθεί και της ανεπανόρθωτης οικολογικής καταστροφής που έχει συντελεστεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε μια εξαιρετικής σημασίας φυσική περιοχή με σημαντικά περιβαλλοντικά στοιχεία χλωρίδας, πανίδας και οικοτόπων;

Να σας πληροφορήσω ότι έχει ληφθεί αριθμός φωτογραφιών που επιβεβαιώνουν το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής, τις οποίες συμπεραίνω ότι δε χρειάζεται να σας τις αποστείλω, εφόσον ως αρμόδιος υπουργός πρέπει να έχετε ιδίαν γνώση και πληροφόρηση από τα αρμόδια τμήματά σας.

Αναμένω τις απαντήσεις σας στα πιο πάνω ερωτήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.505, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Πιο κάτω παρουσιάζεται η εικόνα όσον αφορά τα πρατήρια ΕΚΟ στην επαρχία Λεμεσού από τον Ύψωνα μέχρι τη Γερμασόγεια. Οκτώ στα δεκαοκτώ πρατήρια ΕΚΟ ανήκουν στη RAM OIL, ποσοστό μεγαλύτερο του 40%. Τα πρατήρια με την επωνυμία RAM OIL ανήκουν σε αδελφή εταιρεία της ΕΚΟ, όπως αναφέρεται σε προηγούμενη απόφασή σας. Τα υπόλοιπα πρατήρια ανήκουν σε πρατηριούχους που όμως βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης με την ΕΚΟ, καθώς δεν μπορούν να αγοράσουν από αλλού καύσιμα. Όλοι ή σχεδόν όλοι οι πρατηριούχοι ΕΚΟ έχουν πρατήρια RAM OIL σε ακτίνα μικρότερη από τα τρία χιλιόμετρα (ορισμός ενιαίας αγοράς σε προηγούμενή σας απόφαση). Να σημειωθεί ότι και άλλες εταιρείες ακολουθούν παρόμοια τακτική.

1. α. Μπορεί μια εταιρεία να είναι αποκλειστικός προμηθευτής και ταυτόχρονα και ανταγωνιστής των πρατηριούχων της;

1.β. Υπάρχουν καταγγελίες υπό εξέταση αναφορικά με το θέμα αυτό; Εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται;

1.γ. Αυτή η τακτική επηρεάζει ή όχι την είσοδο άλλων πρατηριούχων στην αγορά;

Α/Α

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

1.

RAM OIL

Αγίου Γεωργίου, Ύψωνας, Λεμεσός

2.

Ντίνος Αποστόλου Λτδ

Ηλία Καννάουρου 20, Ύψωνας

3.

RAM OIL

Κάθετος δρόμος νέου λιμανιού, Λεμεσός

4.

RAM OIL

Οδυσσέως Γεωργίου 2, Τραχώνι

5.

Άντης Κωνσταντίνου Λτδ

Λεωφόρος Ομονοίας 110, Λεμεσός

6.

Νικολάς Μοράρης

Λεωφόρος Πάφου 11, Λεμεσός

7.

RAM OIL

Φραγκλίνου Ρούζβελτ 29, Λεμεσός

8.

Μ.Γ.Α. Χρι. Γεωργίου

Λεωφόρος Μακεδονίας 28, Λεμεσός

9.

RAM OIL - Μακεδονίας

Σπύρου Κυπριανού 5, Λεμεσός

10.

Παμπίνος & Υιός Λτδ

Νίκου Παττίχη 17, Λεμεσός

11.

Παμπίνος Πετρελαιοειδή Λτδ

Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 7, Πολεμίδια

12.

RAM OIL - Αγίας Φυλάξεως

Αγίας Φυλάξεως 163, Αγία Φύλα

13.

RAM OIL - Λεωφόρος Μακαρίου Γ'

Λεωφόρος Μακαρίου Γ' 162, Λεμεσός

14.

Λεύκιος Νικολάου

Λεωφόρος Μακαρίου Γ' 204, Λεμεσός

15.

Goldhawk Trading Ltd

Λεωφόρος Γλάδστωνος 133, Λεμεσός

16.

RAM OIL - Άγιος Αθανάσιος

Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου 42, Άγιος Αθανάσιος

17.

Κυπριανού και Προκοπίου Λτδ

Λεωφόρος Σπύρου Κυπριανού, Γερμασόγεια 61, Γερμασόγεια

18.

GreenOil Ltd

Γεωργίου Καλογεροπούλου 50, Μέσα Γειτονιά

2. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στις εταιρείες πετρελαιοειδών όπως όλες οι εκπτώσεις που γίνονται σε πελάτες της λιανικής να αναγράφονται πάνω σε συμβόλαιο. Ισχύει κάτι τέτοιο; Στην Κύπρο ισχύει κάτι αντίστοιχο;

3. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στις εταιρείες πετρελαιοειδών να καταργήσουν τις όποιες υποστηρικτικές εκπτώσεις. Ισχύει κάτι τέτοιο; Στην Κύπρο τι ισχύει;

4. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη Επιτροπή Ανταγωνισμού επιβάλλει στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών τη χορήγηση εκπτώσεων όγκου (κλίμακας) χωρίς διακριτική μεταχείριση στις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ισχύει κάτι τέτοιο; Στην Κύπρο τι ισχύει; Μπορεί μια εταιρεία πετρελαιοειδών να προσφέρει σε έναν πρατηριούχο μικρότερη έκπτωση από έναν εταιρικό πελάτη, ενώ ο πρατηριούχος αγοράζει πέντε έως δέκα φορές περισσότερο καύσιμο;

5. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεώνει τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών να μη συνδέουν τη χορήγηση εκπτώσεων με την εξόφληση πιθανών επενδύσεων που πραγματοποιούνται από αυτές προς τις επιχειρήσεις λιανικής εμπορίας. Ισχύει κάτι τέτοιο; Στην Κύπρο τι ισχύει;

Αναμένω τις απαντήσεις σας σε σύντομο χρονικό διάστημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.574, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Λόγω των αυξημένων κρουσμάτων καρκίνου που παρουσιάζονται στην περιοχή Ιδαλίου και ειδικότερα στην ενορία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας αποστείλει για τα τελευταία είκοσι χρόνια τον καταγεγραμμένο απόλυτο αριθμό ανά έτος τόσο των ενεργών κρουσμάτων όσο και των αποβιώσαντων κατοίκων της περιοχής, όπως συλλέγονται από το αρχείο καρκίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.009, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Σας παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τον αριθμό των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων που έχουν εργαστεί ως έκτακτοι ή ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου ή αορίστου χρόνου πέραν των έξι μηνών στη δημόσια υπηρεσία πριν τον διορισμό τους ως μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.041, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Παρακαλείται ο Υπουργός Οικονομικών να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα συνολικά έσοδα που έχουν εισπραχθεί από τις ποινές βάσει του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα.

Αναμένω την απάντησή σας σε σύντομο χρονικό διάστημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.046, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Άννας Θεολόγου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των οχημάτων τύπου “Maserati” τα οποία έχουν εγγραφεί στη Δημοκρατία από το 2013 μέχρι και σήμερα.

Αναμένω την απάντησή σας σε σύντομο χρονικό διάστημα.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων