Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής:  Στέφανος Στεφάνου

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.263, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να παρέχει το συντομότερο δυνατό και λεπτομερώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων ενημέρωση σχετικά με πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, ως προς τις προθέσεις του κράτους για παραχώρηση του Μακαρείου Σταδίου Λευκωσίας σε συγκεκριμένη ποδοσφαιρική ομάδα της Λευκωσίας για μακρόχρονη εκμετάλλευση και χρήση.

Επιπρόσθετα, θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε ποιες είναι οι σκέψεις ή/και οι σχεδιασμοί σχετικά με το μέλλον του σταδίου. Παρακαλούμε επίσης όπως πληροφορηθεί δεόντως η Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ευρύτερης περιοχής του Μακαρείου Σταδίου και όπως δοθεί η σχετική πληροφόρηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, πριν δημιουργηθούν οποιαδήποτε τετελεσμένα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.955, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου
 

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.956, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου
 

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.957, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου
 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το συντομότερο δυνατό την επιστολή του ιδίου προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, με αρ. φακέλου ΥΔΔΤ 21.02.001/3Ε και ημερομηνίας 16 Μαΐου 2017, η οποία είναι σχετική με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του κρατουμένου Παναγιώτη Νεοκλέους.
 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όπως έχουμε την εν λόγω επιστολή το συντομότερο δυνατό, και δη πριν από τη διεξαγωγή της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, η οποία προγραμματίζεται περί τα μέσα Ιουνίου 2017.
 

Παρακαλούμε όπως τα εν λόγω έγγραφα αποσταλούν υπό τη μορφή εμπιστευτικής απάντησης.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.963, ημερομηνίας 15 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου
 

«Παρακαλούμε το Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου να αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων συνολική ενημέρωση σχετικά με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου από το 2013 και εντεύθεν βάσει των οποίων λήφθηκε απόφαση που καλούσε σε σύγκληση ιατροσυμβουλίου για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παρακαλούμε επίσης όπως σταλούν αυτούσιες οι εν λόγω αποφάσεις. Τέλος, ζητούμε να υποδειχθεί η νομοθεσία από την οποία έλκει την αρμοδιότητα το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίζει για θέματα σύγκλησης ιατροσυμβουλίων.
 

Ζητούμε όπως έχουμε όλα τα πιο πάνω στοιχεία το συντομότερο δυνατό και δη πριν τη διεξαγωγή της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολούθησης Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, η οποία προγραμματίζεται περί τα τέλη Ιουνίου 2017.»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.339, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου

 

«Έχουν έρθει ενώπιόν μας πληροφορίες ότι ακίνητα της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας (ΣΚΤ) τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ) έχουν ήδη πωληθεί σε τρίτους.

Μια τέτοια εξέλιξη μας ανησυχεί ιδιαίτερα, αφού μέχρι στιγμής δεν έχει διασαφηνιστεί ο ρόλος των νέων νομικών προσώπων που έχουν δημιουργηθεί [ΣΕΔΙΠΕΣ και Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ)] μετά τη διάλυση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας ούτε έχει ενημερωθεί σχετικά η Βουλή για το καθεστώς των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Παρακαλώ τον Υπουργό Οικονομικών όπως ενημερώσει τη Βουλή σχετικά με τα ακόλουθα:

1. Τις αρμοδιότητες της ΣΕΔΙΠΕΣ και της ΚΕΔΙΠΕΣ.

2. Τα περιουσιακά στοιχεία της κάθε εταιρείας (ακίνητα, συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, δάνεια, ρευστά διαθέσιμα).

3. Το αρμόδιο σώμα ή πρόσωπο που έχει την ευθύνη λήψης αποφάσεων για το χειρισμό των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

4. Την αποξένωση περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

5. Τις προθέσεις σας σε σχέση με το χειρισμό των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων.

6. Ακίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία πέραν των δανείων που έχουν μεταφερθεί στα πλαίσια της συμφωνίας της ΣΚΤ-Ελληνικής στην Ελληνική Τράπεζα.

Λόγω του οικονομικού μεγέθους της εν λόγω περιουσίας αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στα πιο πάνω ερωτήματα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.439, ημερομηνίας 15 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου

 

«Έχουν έρθει ενώπιόν μας καταγγελίες για αποστολή επιστολής από πλευράς της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΕΔΙΠΕΣ), η οποία ενημερώνει για τον τερματισμό ομαδικών ασφαλιστικών συμβολαίων σε δάνεια της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ). Στη σχετική επιστολή απευθύνεται προειδοποίηση στους δανειολήπτες να αποκαταστήσουν την ασφάλιση, αφού, σε διαφορετική περίπτωση, η ΣΕΔΙΠΕΣ θα προχωρήσει στη λήψη των σχετικών νομικών μέτρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την ασφάλιση των δανειοληπτών της πρώην ΣΚΤ, καθώς και για τους λόγους της άρσης των αντίστοιχων ομαδικών ασφαλίσεων.

Δεδομένου ότι η άρση των ομαδικών ασφαλίσεων είναι συνέπεια της διάλυσης της πρώην ΣΚΤ και της άρσης της τραπεζικής της άδειας, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί το συνολικό κόστος ασφαλιστικής κάλυψης ή -ακόμα χειρότερα- πολλοί δανειολήπτες να μην είναι ασφαλίσιμοι, πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα και πώς θα καλύψετε τους δανειολήπτες που επηρεάζονται;

Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.720, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου


«Έχουν έρθει ενώπιόν μας πληροφορίες ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας έχει αποφασίσει να τερματίσει τη λειτουργία του γραφείου της στην κοινότητα Ευρύχου. Στην κοινότητα και στην περιοχή υπάρχουν ανησυχίες ότι αυτή η εξέλιξη θα επηρεάσει αρνητικά την εξυπηρέτηση των κατοίκων στις περιφέρειες Σολιάς και Μαραθάσας.
Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή ποιες είναι οι προθέσεις του υπουργείου σχετικά με το εν λόγω γραφείο και ποιος είναι ο προγραμματισμός του υπουργείου σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας στην περιοχή Ευρύχου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.104, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου

«Σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών μας αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί στην εταιρεία ΣΕΔΙΠΕΣ-ΚΕΔΙΠΕΣ παρακαλούμε περαιτέρω τον αρμόδιο υπουργό όπως λάβει η Βουλή των Αντιπροσώπων ενημέρωση σε σχέση με τη διαδικασία υλοποίησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για αξιοποίηση ακινήτων της εταιρείας από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές, καθώς και τον τελικό κατάλογο ακινήτων που έχουν αγοραστεί από την Ελληνική Τράπεζα της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας στην Ελληνική Τράπεζα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.087, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για την εφαρμογή της οποίας έτυχε μέχρι σήμερα ο περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμος του 2017 [Ν. 47(Ι)/2017], ο οποίος ρυθμίζει την κινητικότητα στη δημόσια υπηρεσία και στους οργανισμούς δημόσιου δικαίου.

Συγκεκριμένα, επιθυμούμε να γνωρίζουμε τον συνολικό αριθμό των αποσπάσεων, τη διάρκεια της απόσπασής τους, πόσοι και ποιοι λειτουργοί της δημόσιας και της ευρύτερης δημόσιας υπηρεσίας έχουν αποσπαστεί, στη βάση ποιων αναγκών και κριτηρίων έχουν αποσπαστεί, από πού έχουν αποσπαστεί και πού έχουν μετακινηθεί και ποια καθήκοντα εκτελούν.

Θα θέλαμε επίσης να γνωρίζουμε ποια ήταν η άποψη της οικείας υπηρεσίας από όπου έγιναν οι αποσπάσεις, καθώς επίσης αν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι επαρκώς στελεχωμένες ή αν αιτούνται περαιτέρω στελέχωσης.

Παρακαλούμε όπως έχουμε τις απαντήσεις σας στο χρονικό διάστημα που απαιτούν οι σχετικοί κανονισμοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.114, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου

«Σε συνέχεια της ερώτησης με αριθμό 23.06.011.05.087, η οποία σας διαβιβάστηκε μέσω της Βουλής, επιθυμούμε να υποβάλουμε το πρόσθετο ερώτημα κατά πόσον εφαρμόστηκαν σε όλες τις περιπτώσεις αποσπάσεων οι πρόνοιες του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017 [Ν. 47(Ι)/2017], ο οποίος ρυθμίζει την κινητικότητα στη δημόσια υπηρεσία και στους οργανισμούς δημόσιου δικαίου.

Η ανάγκη για την υποβολή ερωτήματος προέκυψε από το γεγονός ότι σε πρόσφατη συνεδρία της επιτροπής Οικονομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 2 Νοεμβρίου 2020 έγινε παραδοχή από την αρμόδια αρχή ότι για την απόσπαση συγκεκριμένης λειτουργού στο Προεδρικό από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (βλέπε ομάδα Δαπανών 03550 “Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες”. Υποομάδα Δαπανών 03380 “Αντιμισθία”) δεν εφαρμόστηκε η διαδικασία που προβλέπει ο σχετικός νόμος.

Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η διενέργεια κοινοβουλευτικού ελέγχου για το αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες στις αποσπάσεις που έγιναν στη βάση του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου του 2017.

Παρακαλούμε όπως έχουμε την απάντησή σας στο χρονικό διάστημα που προνοούν οι σχετικοί κανονισμοί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.117, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου

«Παρακαλώ τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής όπως καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων το Μνημόνιο για την Ενίσχυση της Συνεργασίας Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σε Θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας, το οποίο υπογράφηκε στις 20 Οκτωβρίου 2020 από τον ίδιο και τον Υφυπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.144, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, κ. Στέφανου Στεφάνου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία παραχώρησης άδειας κατά παρέκκλιση για το σφαγείο CYPRA με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθεσε το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων;

2. Ποια είναι η θέση σας επί του θέματος;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.145, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου

«Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 26 Νοεμβρίου 2020 συζητήθηκε η Ετήσια Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018 [Έλεγχος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, Ειδική Έκθεση, 8.1.2020 (ΚΥ/01/2020)]. Στη συνεδρία ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος δήλωσε ότι το 2015 η φύλαξη των εγκαταστάσεων του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου είχε ανατεθεί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, εντούτοις οι εγκαταστάσεις έμειναν αφύλακτες και εκτεθειμένες, με αποτέλεσμα να καταστραφεί μέρος της περιουσίας του σφαγείου ή να κλαπεί (π.χ. μηχανήματα, κλιματιστικά, έπιπλα κ.ά.).

Τούτων λεχθέντων, παρακαλώ να με ενημερώσετε:

1. αν όντως η ευθύνη για τη φύλαξη του Σφαγείου Κοφίνου είχε ανατεθεί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και

2. γιατί τελικά το σφαγείο έμεινε χωρίς φύλαξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.204, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου

««Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως προς τον αριθμό αιτήσεων για υποθέσεις που αφορούν νομική αρωγή σε διαδικασία πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 6Ε του περί Νομικής Αρωγής Νόμο του 2002 [165(Ι)/2002], καθώς και πόσες από αυτές τις αιτήσεις έτυχαν έγκρισης.

Επιπρόσθετα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε ως προς το χρονικό διάστημα που κατά μέσο όρο χρειάζεται από την κατάθεση του αιτήματος νομικής αρωγής μέχρι και την έγκρισή του. Παρακαλούμε όπως το συντομότερο και δη εντός τριάντα ημερών, όπως προβλέπει η κοινοβουλευτική διαδικασία, αποσταλούν στη Βουλή τα ως ανωτέρω στοιχεία».

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.217, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Στέφανου Στεφάνου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με την πορεία υλοποίησης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ακινήτων της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς επίσης τις περιπτώσεις που είναι σε εκκρεμότητα, αν υπάρχουν.

Ιδιαίτερη αναφορά παρακαλώ όπως γίνει στο νομικό καθεστώς που διέπει την παραχώρηση των ακινήτων, τις δυνατότητες ανανέωσης της μίσθωσης και τη δυνατότητα για ανακαινίσεις/διαφοροποιήσεις χρήσης των συγκεκριμένων ακινήτων.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων