Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Χρίστος Σενέκης

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.014, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Χρίστου Σενέκη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το στρατηγικό σχέδιο που αφορά την πυρόσβεση και την πυροπραστασία.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της άσκησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου κρίνεται σκόπιμο όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών ενόψει της θερινής περιόδου.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων