Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής:   Παύλος  Μυλωνάς

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.008, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με τις μετακινήσεις ανώτερων λειτουργών από τα επαρχιακά γραφεία του Φόρου Εισοδήματος. Γιατί μετακινούνται έμπειροι λειτουργοί που ασχολούνται με σοβαρές φορολογικές υποθέσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.027, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με την εξέλιξη της ποινικής δίωξης κατά του πρώην Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς αντιστράτηγου εν αποστρατεία κ. Πέτρου Τσαλικίδη.

Ο κ. Τσαλικίδης ήταν Αρχηγός του ΓΕΕΦ κατά την περίοδο της φονικής έκρηξης στο Μαρί, όπου έχασαν τη ζωή τους δεκατρείς συμπατριώτες μας. Γνωρίζουμε ότι η κυπριακή δικαιοσύνη είχε ασκήσει ποινική δίωξη κατά του κ. Τσαλικίδη, ο οποίος όμως επέστρεψε στην Ελλάδα και δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο. Εναντίον του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο όμως δεν εκτελέστηκε, αφού με απόφαση του Εισαγγελέα Στρατοδικείου Αθηνών, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2012, αποφασίστηκε η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του στην Ελλάδα και η μη εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψής του. Θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσει η κυπριακή πολιτεία αν παρακολουθεί το εν λόγω ζήτημα και πώς έχει εξελιχθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.103, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με τις πρόσφατες καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις αερογραμμές “Cobalt”. Γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας; Ποιοι έλεγχοι έχουν γίνει και από ποιους; Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των εν λόγω αερογραμμών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.102, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Σύμφωνα με τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο, που ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2011, επιβάλλεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 5% σε κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από δικαιούχο πρόσωπο ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής του για τα επόμενα δέκα χρόνια. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος παύσει να χρησιμοποιεί την κατοικία για τον πιο πάνω σκοπό πριν από την παρέλευση των δέκα χρόνων, οφείλει να καταβάλει το ποσό της διαφοράς στην Υπηρεσία ΦΠΑ. Υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι δικαιούχοι που έχουν καταβάλει το εν λόγω ποσό στην υπηρεσία ΦΠΑ δεν έχουν το δικαίωμα νέας αίτησης για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, με την αιτιολόγηση ότι έχουν ήδη επωφεληθεί από το 5%, παρά το γεγονός ότι έχουν επιστρέψει όλο το ποσό που τους αναλογούσε.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για το ζήτημα που προκύπτει σχετικά με αυτές τις περιπτώσεις. Από τη στιγμή που καταβάλλεται το απαιτούμενο ποσό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι εν τέλει δεν έχουν επωφεληθεί του μειωμένου συντελεστή. Για ποιο λόγο δεν τους δίνεται το δικαίωμα νέας αίτησης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.104, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για κατάργηση σε μεγάλο βαθμό της εργαστηριοποίησης των μαθημάτων Πληροφορικής, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και Οικιακής Οικονομίας στα γυμνάσια και Χημείας επιλογής στα λύκεια, καθώς για την κατάργηση του προγράμματος αλφαβητισμού στα γυμνάσια και ένταξή του στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΚΙΕ). Για ποιο ακριβώς λόγο έχει προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, από τη στιγμή που ο θεσμός της εργαστηριοποίησης έχει επιδείξει μέχρι σήμερα πολύ καλά μαθησιακά αποτελέσματα; Ποια ακριβώς είναι η εκπαιδευτική σκοπιμότητα αυτής της απόφασης;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.105, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με το ζήτημα που προκύπτει με το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας που καλούνται να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν κατέχουν τίτλους ιδιοκτησίας εξαιτίας πρόσφατης αγοράς του ακινήτου τους ή κωλυσιεργίας που επιδεικνύουν διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες ως προς την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα κενό στη νομοθεσία, εφόσον αυτή ορίζει πως για τους αγοραστές που δεν τους έχουν μεταβιβαστεί οι τίτλοι ιδιοκτησίας πρέπει οι πωλητές να συμπληρώνουν το έντυπο ΤΦ 318-2015, έτσι ώστε να μπορέσουν οι αγοραστές να το παρουσιάσουν στο Τμήμα Φορολογίας και να φορολογηθεί το ακίνητό τους. Δίνεται λοιπόν η δυνατότητα στους πωλητές και όχι στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, που είναι και το αρμόδιο τμήμα, να εκτιμήσουν την αξία του ακινήτου και σε τιμές του 1980 και σε τιμές του 2013. Υπάρχει η πρόθεση να διορθωθεί άμεσα αυτή η κατάσταση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.106, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με το παρακάτω ζήτημα.

Με βάση το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο, που τέθηκε σε εφαρμογή το 2012 και αφορούσε παροχή οικονομικής βοήθειας για απόκτηση ή συντήρηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε συγκεκριμένες περιοχές, σε κοινότητες στην ύπαιθρο, καθώς και σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη γραμμή αντιπαράταξης, έχουμε υπόψη μας περιπτώσεις πολιτών που προχώρησαν σε αγορά κατοικίας σε τέτοιες περιοχές και, αφού υπέβαλαν αμέσως τη σχετική αίτηση για την οικονομική στήριξη που παρείχε το κράτος, δύο χρόνια μετά έλαβαν την απάντηση ότι έχει ανασταλεί το συγκεκριμένο σχέδιο, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 29 Απριλίου 2013.

Οι ερωτήσεις μας είναι οι εξής:

1. Για ποιο λόγο οι υπηρεσίες του κράτους κωλυσιεργούν σε τέτοιο βαθμό, με αποτέλεσμα να ζημιώνονται αδίκως οι πολίτες και κυρίως ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού;

2. Εφόσον αποφασίστηκε να δοθούν κίνητρα στους πολίτες, έτσι ώστε να αναζωογονηθούν και να αναπτυχθούν οι μη αστικές περιοχές, πώς αυτή η απόφαση αποτρέπει την ερημοποίηση των εν λόγω περιοχών και τη μετοίκηση ακόμα περισσότερων νέων στην πόλη;

                   3. Πόσα ακόμα σχολεία πρέπει να κλείσουν, για να δοθούν κίνητρα για τη στήριξη της υπαίθρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.107, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με το ζήτημα που προκύπτει με τους αντικαταστάτες καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν επωφελούνται με κανέναν τρόπο από τις μονάδες μετάθεσής τους κατά τις μετακινήσεις τους.

Από τη στιγμή που σε κάποιες περιπτώσεις ο χρόνος κατά τον οποίο διατελούν κάποιοι καθηγητές ως αντικαταστάτες μπορεί να φτάσει και τη δεκαετία, από τη στιγμή που καλούνται να καλύψουν ανάγκες υπηρετώντας σε σχολεία ολόκληρης της Κύπρου, μετακινούμενοι κάποιες φορές σε σχολεία διαφορετικών επαρχιών ακόμα και μέσα στο ίδιο σχολικό έτος και επωμιζόμενοι οι ίδιοι τα έξοδα μετακίνησής τους, για ποιο λόγο δεν υπολογίζονται οι μονάδες μετάθεσής τους στην προϋπηρεσία τους

Απάντηση


 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.151, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει η πολιτεία για τη διαχείριση της Κρατικής Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων Άγιος Παντελεήμονας - Μέριμνα στη Λεμεσό. Γιατί δεν εγκρίνονται εδώ και λίγο καιρό νέες εισαγωγές στην εν λόγω στέγη; Μήπως έχει ληφθεί πολιτική απόφαση για τερματισμό της λειτουργίας της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.197, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με το ενδεχόμενο ανανέωσης του συμβολαίου συνταξιούχου διευθυντή που εργάζεται στο Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου, ενός οργανισμού ιδιωτικού δικαίου του οποίου τα έξοδα καλύπτονται από την πολιτεία. Η καταγγελία αυτή ισχύει και, εάν ναι, με ποια αιτιολογία θα ανανεωθεί το συμβόλαιο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.357, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με την επέκταση του δικτύου αποχετεύσεως στα σπίτια της αυτοστέγασης στην περιοχή Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό. Έχουμε ενημερωθεί ότι έχουν σταματήσει οι εργασίες στη συγκεκριμένη περιοχή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω υπερχείλισης λυμάτων, κυρίως κατά τη χειμερινή περίοδο. Ισχύει αυτή η καθυστέρηση της επέκτασης του δικτύου αποχετεύσεως και, αν ναι, για ποιο λόγο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.358, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Αναφέρομαι στην απάντηση του αρμόδιου υπουργού, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2016, στην ερώτηση με αρ. φακ. 23.06.011.01.151, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2016, αναφορικά με τη διαχείριση της Κρατικής Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων “Άγιος Παντελεήμονας-Μέριμνα” στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την απάντηση του υπουργού, “δεδομένων των υπηρεσιών που παρέχονται από τη Στέγη στις υπό αναφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, τις οποίες το κράτος έχει υποχρέωση να υποστηρίξει, δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για τερματισμό της λειτουργίας της Κρατικής Στέγης Ηλικιωμένων και Αναπήρων Άγιος Παντελεήμονας, ούτε έγινε οποιαδήποτε σκέψη σε σχέση με τέτοιο ενδεχόμενο”.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν υποβληθεί σε εμάς από πολίτες, το πιο πάνω δεν αληθεύει, εφόσον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που εξυπηρετούνταν από την εν λόγω στέγη έχουν λάβει κατά το τελευταίο διάστημα επιστολές με τις οποίες τους ζητούν να αποχωρήσουν από τη στέγη και να αναζητήσουν κάπου αλλού βοήθεια.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν κάτι τέτοιο ευσταθεί και, αν ναι, για ποιο λόγο τούς ζητείται να αποχωρήσουν, αφού δεν υπάρχει σκέψη για τερματισμό της λειτουργίας της στέγης αυτής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.433, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί αναφορικά με την απαίτηση των κοινοτήτων Μοναγρίου και Δωρού για παροχή νερού για σκοπούς άρδευσης από πηγή που βρίσκεται στην κοινότητα Σιλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, το νερό από τη συγκεκριμένη πηγή διατίθεται σε ιδιώτη, ενώ οι αρδευτικές ανάγκες των προαναφερόμενων κοινοτήτων είναι αυξημένες για διάφορους λόγους. Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν το αίτημα των κοινοτήτων Μοναγρίου και Δωρού έχει εξεταστεί και τι προτίθεται να πράξει για την ικανοποίηση των αναγκών των δύο κοινοτήτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.449, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για τα ακόλουθα:

1. Πόσες κεραίες κινητής τηλεφωνίας υπάρχουν σε όλη την ελεύθερη Κύπρο και πού;

                    2. Πόσες από αυτές έχουν την απαραίτητη πολεοδομική άδεια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.450, ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Μετά την ενημέρωσή μας σχετικά με τη δράση του Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ) Κούρρη-Ξυλούρικου, το οποίο αποτελεί έναν αναβαθμισμένο φορέα κοινωνικής φροντίδας και απευθύνεται στις δώδεκα κοινότητες της κοιλάδας Κούρρη-Ξυλούρικου (Άλασσα, Απαισιά, Κορφή, Λιμνάτη, Καπηλειό, Άγιο Μάμα, Τριμήκληνη, Λάνεια, Δωρό, Μονάγρι, Άγιο Γεώργιο και Σιλίκου), παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με τις προθέσεις της πολιτείας απέναντι σε αυτό.

Το συγκεκριμένο ΣΚΕ είναι ένας φορέας εθελοντικός ο οποίος προσφέρει κατ’ οίκον διανομή φαγητού, από την οποία επωφελούνται περισσότερες από είκοσι τέσσερις οικογένειες, κατ’ οίκον φροντίδα κατοίκων του συμπλέγματος, βρεφονηπιακό σταθμό κ.ά. Η χορηγία που λάμβανε από την πολιτεία ανερχόταν το 2015 σε €15.000. Το 2016 αποφασίστηκε η μείωσή της κατά €7.000, έτσι έλαβε μόνο €8.000.

Παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός μάς ενημερώσει για το σκοπό αυτής της μείωσης και για το αν προτίθεται να επιστρέψει αυτή την αποκοπή σε ένα φορέα με σημαντική δράση όσον αφορά στην πληθώρα των κοινωνικών προβλημάτων που ταλαιπωρούν τους συμπολίτες μας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.481, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με το ζήτημα που προκύπτει με τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Ο Υπουργός Εσωτερικών ως Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών έχει την ευθύνη της διαχείρισης αυτών των περιουσιών στις ελεύθερες περιοχές, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων. Έχοντας υπόψη το πιο πάνω, θα επιθυμούσαμε να μας αποστείλετε τα στοιχεία των ατόμων, οργανισμών κ.ά., είτε αυτά είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, που έχουν λάβει από το 1974 και εξής, είτε με εκμίσθωση είτε με παραχώρηση, τουρκοκυπριακές περιουσίες. Παρακαλούμε επίσης όπως σημειωθεί στη σχετική λίστα ποια από τα εν λόγω πρόσωπα είναι πρόσφυγες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.482, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό, καθώς και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να μας ενημερώσουν σχετικά με το δημόσιο επίδομα που δίνει η πολιτεία στους ηλικιωμένους που έχουν διάφορα κινητικά προβλήματα ή Αλτσχάιμερ και διαμένουν σε γηροκομεία. Έχουμε λάβει πληθώρα παραπόνων από πολίτες ότι έχει αποκοπεί το επίδομα που λαμβάνουν από το κράτος, με αποτέλεσμα να μην παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα σε άτομα που τη χρειάζονται. Αν αυτό δεν αληθεύει, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το επίδομα που δίνει η πολιτεία στα άτομα αυτά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.483, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες ενέκρινε και προτίθεται να επιχορηγήσει κατά το έτος 2017 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.588, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με την εξέλιξη του έργου για την κατασκευή κυματοθραύστη στην παραλία του Κουρίου. Γνωρίζουμε ότι έχει εγκριθεί κονδύλι ύψους €180.000 για τη μελέτη διάβρωσης της παραλίας και αναμένεται η εκπόνησή της από τον Κλάδο Θαλάσσιων Έργων. Γνωρίζουμε επίσης ότι το κοινοτικό συμβούλιο της Επισκοπής έχει ζητήσει την ετοιμασία πολεοδομικού σχεδιασμού από το Τμήμα Πολεοδομίας. Παρακαλούμε όπως ενημερωθούμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο αυτό και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.589, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Στην κοινότητα Επισκοπής Λεμεσού έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχουν αρκετά υποστατικά που αποτελούν τουρκοκυπριακές περιουσίες τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα και ετοιμόρροπα και εκφράζονται πολλά παράπονα από τους κατοίκους σχετικά με την επικινδυνότητά τους.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με τις προθέσεις του αρμόδιου υπουργείου για το πιο πάνω θέμα, εφόσον οι διαδικασίες που ακολουθούνται είτε για την ανάκτησή τους είτε για άλλους σκοπούς είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και περίπλοκες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.590, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για το αίτημα της κοινότητας Επισκοπής Λεμεσού για τη βελτίωση του παλαιού δρόμου Λεμεσού-Πάφου. Για το έργο αυτό το κοινοτικό συμβούλιο της Επισκοπής έχει ενημερωθεί ότι το υπουργείο προτίθεται να το περιλάβει στον προϋπολογισμό του 2018. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσει το αρμόδιο υπουργείο ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του για το πιο πάνω θέμα και τα χρονοδιαγράμματα που θέτει για την υλοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.591, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Έχουμε ενημερωθεί ότι στην κοινότητα Επισκοπής οι σωλήνες υδροδότησης είναι κατασκευασμένοι από αμίαντο. Η κοινότητα έχει καταθέσει επανειλημμένως αιτήματα αλλαγής τους.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν προτίθεται να τους αντικαταστήσει και, αν ναι, πότε σκοπεύει να το κάνει, καθώς οι σωλήνες από αμίαντο είναι αποδεδειγμένα εξαιρετικά επιβλαβείς για τη δημόσια υγεία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.695, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Μετά από επίσκεψή μου στο χωριό Ασώματος της επαρχίας Λεμεσού, πληροφορήθηκα από το κοινοτικό συμβούλιο ότι το χωριό αντιμετωπίζει σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα εξαιτίας της παρουσίας κουνουπιών, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Οι κάτοικοι της κοινότητας ζητούν τη διενέργεια αεροψεκασμών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.696, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Μετά από συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο του χωριού Ασώματος της επαρχίας Λεμεσού, μεταφέρω την παράκλησή του όπως προσληφθεί αμέσως γραμματέας μερικής απασχόλησης, εφόσον αυτή τη στιγμή δε διαθέτει προσωπικό, για να διεκπεραιώνει τις εργασίες του. Η κοινότητα οφείλει σήμερα €120.000 στην κοινότητα Τραχωνίου για την παροχή νερού, παρ’ όλο που τα ανείσπρακτα τέλη νερού προς το κοινοτικό συμβούλιο Ασωμάτου, εξαιτίας κυρίως της έλλειψης προσωπικού, έχουν ανέλθει στις €200.000 περίπου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί για να λυθεί αυτό το ζήτημα και κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε συμψηφισμό του οφειλόμενου ποσού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.697, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Το χωριό Ασώματος της επαρχίας Λεμεσού, ενώ αριθμεί σήμερα περισσότερα από εξήντα παιδιά, δεν έχει δημόσιο νηπιαγωγείο. Πέραν τούτου, στο δημοτικό σχολείο του χωριού παρατηρήσαμε ότι τοποθετήθηκαν δύο λυόμενες αίθουσες εντός της αυλής για τις ανάγκες του σχολείου. Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του για τα πιο πάνω θέματα, αν προτίθεται να μετακινήσει τα λυόμενα από το σχολείο, έτσι ώστε να κατασκευαστούν αίθουσες, και αν προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία δημόσιου νηπιαγωγείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.757, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Σε συνέχεια της συζήτησης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παρακολουθήσεως Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, στις 26 Ιανουαρίου 2017, με θέμα “Η αναγκαιότητα εξέτασης και ελέγχου του ενδεχομένου κακοδιαχείρισης και διασπάθισης δημόσιου χρήματος από τη διαχείριση των επιχορηγήσεων στις δημόσιες επιβατικές μεταφορές και η δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης ή/και ανασχεδιασμού του όλου συστήματος των δημόσιων επιβατικών μεταφορών”, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τα πιο κάτω:

  1. Για ποια έτη έχουν υποβληθεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τον κάθε ανάδοχο;

  2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων; Το υπουργείο ή η αναθέτουσα αρχή διαπίστωσε κατά τη διενέργεια του ελέγχου τυχόν υπερπληρωμές, όπως προέκυψε με τον ανάδοχο της γεωγραφικής περιοχής Πάφου, για τον οποίο έχουν ήδη γίνει σχετικές αναφορές κατά τη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή; Εάν ναι, ποιους αναδόχους, ποια έτη και ποια ποσά ανά έτος αφορούν οι υπερπληρωμές;

  3. Στο πλαίσιο των ελέγχων λήφθηκαν ή λαμβάνονται υπόψη περιπτώσεις οικονομικών απαιτήσεων από τρίτους ή από μετόχους των αναδόχων οι οποίοι έχουν εντάξει τα λεωφορεία τους στο στόλο των αναδόχων, που αφορούν ποσά ή/και αναγνωρισμένες οφειλές που δεν έχουν καταβληθεί και πώς αυτές πιθανόν να παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις;

Τέλος, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει για το τι προτίθεται να πράξει, ούτως ώστε να εξοφληθεί το ποσό των €378.665,11 πλέον ΦΠΑ, που φαίνεται στην επισυνημμένη κατάσταση που απέστειλε στις 10 Νοεμβρίου 2015 ο οικονομικός διευθυντής του ΟΣΕΛ, ο κ. Σαβίνος Χαραλάμπους, στο μέτοχο του αναδόχου της γεωγραφικής περιοχής Λευκωσίας, τον κ. Τάσο Μιχαηλίδη, από τον οποίο ζητήθηκε και ο οποίος εξέδωσε το επισυνημμένο τιμολόγιο, πώς αντιμετωπίζονται παρόμοιες περιπτώσεις από το αρμόδιο υπουργείο και πώς τα ποσά αυτά παρουσιάζονται στους λογαριασμούς που υποβλήθηκαν προς έλεγχο από τους αναδόχους.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.808, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

Έχω ενημερωθεί από ομάδα πολιτών ότι τα λεωφορεία της γραμμής 30 της ΕΜΕΛ έχουν εδώ και καιρό πάψει να περνούν από το κέντρο της Λεμεσού. Ενδεικτικά αναφέρω ότι ενενήντα τέσσερα συνολικά λεωφορεία από το ξενοδοχείο “Meridien” καταλήγουν στο Mall της Λεμεσού και κανένα από αυτά δεν περνά από το κέντρο της πόλης. Ενόψει και της τουριστικής περιόδου, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν προτίθεται να ακούσει τις εκκλήσεις των καταστηματαρχών των οδών Αγίου Ανδρέου, Ανεξαρτησίας κ.ά. όπως επανέλθουν τα λεωφορεία στο κέντρο της πόλης.

Επισυνάπτεται συλλογή υπογραφών σχετικά με το θέμα.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα, που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.827, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Έχουμε ενημερωθεί από ομάδα πολιτών ότι έχει υποβληθεί αίτηση στις αρμόδιες αρχές όπως παραχωρηθεί ο χώρος δίπλα από το Στρατόπεδο Γεώργιου Κατσαρή, σε κτήμα που εφάπτεται με οικίες, στην περιοχή της Ασγάτας για δημιουργία σχολής ιππασίας. Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν προτίθεται να συγκατατεθεί σε αυτό το αίτημα, διότι οι κάτοικοι της περιοχής που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το εν λόγω κτήμα ανησυχούν μπροστά σε μια τέτοια πιθανότητα και διαμαρτύρονται έντονα, εφόσον κάτι τέτοιο θα επηρεάσει δυσμενώς τη ζωή τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.853, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2017, στην ερώτησή μας με αρ. 23.06.011.01.483, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες ενέκρινε και προτίθεται να επιχορηγήσει κατά το έτος 2017 το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας αποστείλει τον κατάλογο των επιχορηγήσεων πολιτιστικών δραστηριοτήτων που έχουν εγκριθεί, καθώς και εκείνων που έχουν απορριφθεί, εφόσον μας είχε πληροφορήσει ότι αυτός θα είναι έτοιμος και μπορεί να τεθεί υπόψη μας στις αρχές Απριλίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1004, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά
 

«Μετά από καταγγελίες πολιτών, έχουμε πληροφορηθεί ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού δεν μπορεί να γίνει υπερηχογράφημα στους ασθενείς, καθώς η υπεύθυνη έχει μετατεθεί στη Λευκωσία. Ως αποτέλεσμα, οι εκατοντάδες γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν εξέταση μαστού αναγκαστικά πρέπει να πάρουν παραπεμπτικό, για να επισκεφθούν για το σκοπό αυτό ιδιωτικές κλινικές της Λεμεσού. Φυσικά, οι ιδιωτικές κλινικές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν αμέσως όλους τους ασθενείς, γεγονός που έχει σοβαρά αρνητικά αποτελέσματα στη δημόσια υγεία.
 

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με το τι προτίθεται να κάνει, για να λυθεί το σημαντικό αυτό πρόβλημα.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1029, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πορεία των έργων που πραγματοποιούνται στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσει για τα έργα που έχουν ήδη γίνει και για αυτά που είναι σε εξέλιξη ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετά και την αποκάλυψη αρχαιολογικών ευρημάτων στο χώρο. Επίσης, επιθυμούμε να ενημερωθούμε για οποιεσδήποτε επεμβάσεις πρόκειται να γίνουν στο ιστορικό κτίριο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο, καθώς και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν για την προστασία, τη διατήρηση και την ανάδειξη του ιστορικού αυτού κτιρίου.»

 

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.097, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά
 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει γιατί οι πρόσφατες διακρατικές συμφωνίες μεταξύ Κύπρου και Κίνας/Ρωσίας για αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών δεν περιλαμβάνουν τις αναγνωρισμένες ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά μόνο τα πανεπιστήμια. Με βάση τον περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμο του 2015, η ανώτατη εκπαίδευση είναι μία και ενιαία και τα πανεπιστήμια και οι αναγνωρισμένες ιδιωτικές σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.098, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά
 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει γιατί, ενώ ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμος του 2015 (Άρθρο 11) προϋποθέτει απλώς την “εμπεριστατωμένη ενημέρωση” του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), σε περίπτωση που ιδιωτική σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνάπτει συνεργασία με άλλο ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προσφορά προγραμμάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης, το διοικητικό συμβούλιο του φορέα με απόφασή του, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2017, αγνοεί παντελώς το νόμο και απαιτεί από τούδε και στο εξής τα προγράμματα δικαιόχρησης να υποβάλλονται για αξιολόγηση ωσάν να ήταν κυπριακά προγράμματα σπουδών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.150, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά
 

«Έχουμε πληροφορηθεί ότι στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο της Πάφου παρουσιάζεται σοβαρή έλλειψη προσωπικού, με αποτέλεσμα να μετακινείται εκεί προσωπικό από το επαρχιακό γραφείο της Λεμεσού, για να καλυφθούν οι ανάγκες. Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με το θέμα αυτό και να μας πληροφορήσει αν κάτι τέτοιο είναι αντιπαραγωγικό και αν δημιουργεί προβλήματα στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.357, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά
 

«Γνωρίζουμε ότι με τους νέους κανονισμούς των Παγκύπριων Εξετάσεων για την πρόσβαση στις διάφορες σχολές και τμήματα των ΑΑΕΙ λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των επεξεργασμένων βαθμολογιών των μαθημάτων που επιλέγονται από τον υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτησής του. Έπειτα κατανέμονται οι θέσεις στα ΑΑΕΙ της Κύπρου και προωθείται η βάση δεδομένων με τους βαθμούς κατάταξης και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για την κατανομή των θέσεων στα ελληνικά ΑΑΕΙ.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με την πολιτική που ακολουθείται, στην περίπτωση που κάποιος από τους υποψηφίους έχει δηλώσει περισσότερα από ένα πλαίσια πρόσβασης και σε μία δεύτερή του επιλογή ενδεχομένως κάποιο από τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε, ενώ δεν είναι υποχρεωτικό σε ένα από τα πλαίσια, ο βαθμός που πέτυχε μπορεί να του στοιχίσει τη θέση. Θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός αν υπάρχει το ενδεχόμενο να αποστέλλονται στην Ελλάδα περισσότεροι από ένας βαθμοί κατάταξης, δηλαδή ένας ανά πλαίσιο πρόσβασης.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.358, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά
 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σχετικά με την πολιτική που ακολουθούν τα κυπριακά δημόσια πανεπιστήμια όσον αφορά τους ώριμους φοιτητές. Θα επιθυμούσαμε να μας ενημερώσει, κυρίως το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τα προπτυχιακά προγράμματα τα οποία προσφέρει στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, εάν ακολουθείται μία συγκεκριμένη πολιτική ή αν προσφέρονται κάποιες διευκολύνσεις για φοιτητές που πρέπει παράλληλα να εργάζονται κατά τις πρωινές ώρες και ιδιαίτερα όσον αφορά τα προγράμματα πρακτικής κατεύθυνσης, όπου η παρουσία των φοιτητών στα μαθήματα και κυρίως στα εργαστήρια είναι υποχρεωτική και οι καθηγητές ως επί το πλείστον αποδέχονται μόνο δύο απουσίες.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.245, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2018, των βουλευτών κ. Παύλου Μυλωνά και Ζαχαρία Κουλία εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού και Αμμοχώστου, αντίστοιχα

 

Σημείωση: Η ερώτηση των βουλευτών είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.287, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

 

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αναφορικά με τις ενέργειές του σε σχέση με το σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα στο χωριό Βουλιαράτες της Βορείου Ηπείρου την Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής, άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας δολοφόνησαν τον Έλληνα ομογενή Κωνσταντίνο Κατσίφα εξαιτίας του ότι είχε υψώσει ελληνική σημαία στο χωριό κατά τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο. Η αλβανική αστυνομία, αφού εισέβαλε στην κατοικία του ασκώντας βία στα συγγενικά του πρόσωπα, τον εντόπισε και τον δολοφόνησε.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει αν προτίθεται να προχωρήσει σε καταγγελία του περιστατικού στους αρμόδιους ευρωπαϊκούς θεσμούς και γενικά σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.469, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά
 

       «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει για το εξής: Σε ανακοίνωσή της, ημερομηνίας 14 Απριλίου 2020, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δημοσιοποίησε την απόφασή της για αναστολή των προγραμματισμένων μεταθέσεων, με βάση το άρθρο 39(Α) του Περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, που έπρεπε να δημοσιοποιηθούν μέχρι τις 15 Απριλίου 2020. Ως εκ τούτου, με την πιο πάνω απόφαση δημιουργούνται αλυσιδωτές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας των μεταθέσεων. Δεδομένου ότι τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα αναμένεται να αρχίσουν τη λειτουργία τους νωρίτερα της προκαθορισμένης ημερομηνίας, καλείται η Επιτροπή να απαντήσει ποια μέτρα θα λάβει και σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ώστε να μη δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα στην έγκαιρη και σωστή στελέχωση των εκπαιδευτικών μονάδων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία οι τελευταίες μεταθέσεις πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου το αργότερο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.005, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν πόσα πληρώνει το κράτος σε νομικές αρωγές για αιτητές πολιτικού ασύλου και σε ποιους δικηγόρους ανατίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.221, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Παύλου Μυλωνά

«Στην έκδοση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας με τίτλο “Χριστόφορος Σάββα, Πρόωρα Παρών” προβάλλεται η ακόλουθη θέση:

Υστερόγραφο: Αν ζούσε το 1974, ο Σάββα θα γινόταν ο ίδιος ένα εσωτερικά εκτοπισμένο άτομο, ‘ένας πρόσφυγας’. Μέσα από μια στρατιωτική παρέμβαση (εισβολή, όπως αποκαλείται επίσημα από την ελληνοκυπριακή πλευρά, ειρηνευτική επιχείρηση, από την τουρκοκυπριακή πλευρά) και τη βίαιη απομάκρυνση 180 χιλιάδων Eλληνοκυπρίων, η Τουρκία ‘πέτυχε’ τον πλήρη διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων. Αναπνέουν ωστόσο τον ίδιο αέρα. Ο ίδιος ήλιος ανατέλλει και για τις δύο. Και δύει”.

Θεωρώ ότι η πιο πάνω θέση είναι επιεικώς απαράδεκτη και καταδικαστέα, δεδομένου ότι η διεθνής κοινότητα και το πλέον αρμόδιο σώμα, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, έχουν καταδικάσει επανειλημμένα με αποφάσεις και ψηφίσματα την καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία, χαρακτηρίζοντας κατηγορηματικά τη μονομερή παράνομη ενέργειά της ως εισβολή, αλλά και συνεχιζόμενη κατοχή σε ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος.

Με δεδομένο ότι η εν λόγω έκδοση αποτελεί εργαλείο προβολής του πολιτισμού μας, αλλά και μέσο διαφώτισης, το οποίο διανέμεται εκ μέρους του υπουργείου και άλλων φορέων του κράτους σε παγκόσμιο επίπεδο, μια τέτοια απαράδεκτη θέση διαστρεβλώνει την ιστορία και απενοχοποιεί την τουρκική εισβολή, εξισώνοντας τον θύτη με το θύμα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως τοποθετηθεί για τα πιο πάνω και μας ενημερώσει για τις ενδεχόμενες ενέργειές του.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων