Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Σάβια Ορφανίδου

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.357, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Σάβιας Ορφανίδου

«Με βάση πρόσφατα στοιχεία που έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, η Γυναικολογική/Μαιευτική Κλινική του Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα ως προς την ποιότητα των θαλάμων νοσηλείας, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Παρά τους σχεδιασμούς που έχουν γίνει ως προς την αναβάθμιση της εν λόγω κλινικής, παρατηρείται καθυστέρηση στην προώθηση των σχεδίων. Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία αναβάθμισης της εν λόγω κλινικής και των χρονοδιαγραμμάτων εντός των οποίων θα υλοποιηθεί, δεδομένης της έναρξης της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ με την ένταξη της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο σύστημα υγείας της Κύπρου τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.359, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Σάβιας Ορφανίδου

«Μετά από συναντήσεις με αρμόδιους φορείς έχω ενημερωθεί πως το Υπουργείο Υγείας προχώρησε στην κοστολόγηση της επέκτασης του πληθυσμιακού προγράμματος μαστογραφικού ελέγχου για την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου του μαστού με στόχο την κάλυψη γυναικών από 45 μέχρι 72 χρόνων.  Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος που έχει υπολογιστεί και πότε το πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή με βάση τα αναθεωρημένα ηλικιακά όρια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.360, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Σάβιας Ορφανίδου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1.         Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πορεία ανακαίνισης της υφιστάμενης Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) του νοσοκομείου “Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄” και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί;

2.         Η ανακαίνιση θα γίνει στη βάση ευρωπαϊκών προτύπων που ισχύουν σε άλλες μονάδες του εξωτερικού;

3.         Ποιοι είναι ο σχεδιασμοί για την επέκταση της ΜΕΝΝ, με στόχο την εκ βάθρων αναβάθμιση της μονάδας και την αντιμετώπιση του προβλήματος της στενότητας του υφιστάμενου χώρου;

4.         Πόσο είναι το υπολογιζόμενο κόστος για την εν λόγω επέκταση;

5.         Ποια είναι η πρόθεση ενίσχυσης της μονάδας με επιπρόσθετο ιατρικό προσωπικό, αλλά και με ιατρικό εξοπλισμό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.399, ημερομηνίας 27 Φεβρουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Σάβιας Ορφανίδου

          «Αναφέρομαι στη νομοθεσία για την εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ) και παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1.         Ποία η πρόθεση του υπουργείου να αναθεωρήσει το άρθρο 21 (5), ούτως ώστε, σε περίπτωση που μονήρες άτομο επιθυμεί να αποκτήσει παιδί με μεθόδους ΙΥΑ, να μη χρειάζεται να υποβάλλει αίτηση για έγκριση στο Συμβούλιο ΙΥΑ;

2.         Ποία η πρόθεση του υπουργείου να αναθεωρήσει τη διαδικασία για απόκτηση τέκνου με παρένθετη μητέρα, ούτως ώστε αυτή να εφαρμόζεται όχι μόνο σε ζευγάρια (όπως προνοείται στα άρθρα 22-25), αλλά και σε μονήρη άτομα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.470, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Σάβιας Ορφανίδου

            «Μετά από πρόσφατη ενημέρωση από οροθετικά άτομα, έχουμε πληροφορηθεί ότι λαμβάνουν επίδομα από το κράτος ύψους €300 μηνιαίως. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να αυξηθεί το εν λόγω επίδομα και, αν όντως υπάρχει, ποιο θα είναι το αναθεωρημένο ποσό του επιδόματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.497, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Σάβιας Ορφανίδου

          «Μετά από πρόσφατη ενημέρωση που είχα από τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυκλοφοριακής Διαχείρισης του δήμου Λευκωσίας σχετικά με τη διακίνηση στην πόλη, γίνεται εισήγηση για πεζοδρόμηση κάποιων δρόμων στην επαρχία Λευκωσίας για συγκεκριμένη μέρα ή μέρες εκάστου μηνός, ούτως ώστε να ενισχυθεί η βιώσιμη κινητικότητα και να αναπτυχθούν εναλλακτικοί τρόποι διακίνησης. 

          Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να μας ενημερώσει κατά πόσο υπάρχει πρόθεση για προώθηση του εν λόγω θέματος τόσο στην επαρχία Λευκωσίας όσο και σε άλλες επαρχίες/δήμους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.049, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Σάβιας Ορφανίδου

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει σχετικά με την πρόοδο για τη σύσταση διαχειριστικής επιτροπής για την Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή του Βασιλικού η οποία θα έχει συντονιστικό ρόλο για θέματα ασφάλειας, υγείας και διαχείρισης στην εν λόγω περιοχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.050, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Σάβιας Ορφανίδου

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για την πρόοδο σχετικά με τις εργασίες ανέγερσης του νέου Κυπριακού Μουσείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.065, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Σάβιας Ορφανίδου

«Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να μας ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαβούλευση σε σχέση με το νομοσχέδιο περί Κοινοτικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας, την οποία  κλήθηκαν να διεξάγουν οι εμπλεκόμενοι φορείς έπειτα από έκκληση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, ενώπιον της οποίας συζητήθηκε παλαιότερα και βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.127, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Σάβιας Ορφανίδου

«Ενημερωθήκαμε ότι στο ΓΕΣΥ έχουν ενταχθεί θεραπείες για παιδιά με διαγνωσμένες σπάνιες γενετικές παθήσεις, όπως και για περιπτώσεις παιδιών που τελούν υπό διερεύνηση για σπάνιες γενετικές παθήσεις.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για:

1. τον αριθμό των θεραπειών που θα δικαιούνται τα εν λόγω παιδιά σε ετήσια βάση,

2. το ποσοστό των υπαρχουσών διαγνωσμένων σπάνιων παθήσεων που είναι καταγεγραμμένες στην Κύπρο και οι οποίες θα καλύπτονται από το ΓΕΣΥ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.183, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2022, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Σάβιας Ορφανίδου

«Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που ακούσαμε την εξαγγελία του Υπουργού Υγείας για την επέκταση του πληθυσμιακού προγράμματος μαστογραφικού ελέγχου για την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου του μαστού από τα 50 στα 45 έτη.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η επέκταση του προγράμματος στα 45 έτη;

2. Υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω επέκταση του προγράμματος από τα 69 στα 75 έτη;»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων