Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Χρίστος Ορφανίδης

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.055, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των κυρτωμάτων οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο όλης της Κύπρου. Όπως αντιλαμβάνομαι, τα κυρτώματα αυτά δημιουργούνται στο πλαίσιο των μέτρων οδικής ασφάλειας που λαμβάνονται, με σκοπό να περιοριστεί η υπερβολική ταχύτητα, αλλά και να ενισχυθεί η σήμανση των διαβάσεων πεζών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τις διαδικασίες που ακολουθούνται για τη δημιουργία κυρτωμάτων οδοστρώματος.

2. Τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη η αρμόδια αρχή, ώστε να παραχωρήσει άδεια για δημιουργία κυρτωμάτων οδοστρώματος.

3. Κατά πόσο έχουν δημιουργηθεί κυρτώματα οδοστρώματος χωρίς τις σχετικές άδειες.

4. Αν τα κυρτώματα που δημιουργούνται πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρούνται διαφορές στην κατασκευή τους.

5. Κατά πόσο η δημιουργία μεγάλου αριθμού κυρτωμάτων οδοστρώματος έχει εξυπηρετήσει τους σκοπούς δημιουργίας τους.

                    6. Κατά πόσο υπάρχει εναλλακτικός τρόπος επίτευξης των στόχων που εξυπηρετούνται από τη δημιουργία των κυρτωμάτων οδοστρώματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.056, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Η λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στον τόπο μας είναι αναγκαία λόγω της λειψυδρίας που παρατηρείται. Δυστυχώς όλα τα στάδια παραγωγής αφαλατωμένου νερού έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι τα απόβλητα άλμης που παράγονται κατά την επεξεργασία του θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού. Σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων γύρω από τις μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούν εδώ και χρόνια παρατηρείται καταστροφή της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας.

Οι δύο μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούν στην επαρχία Λάρνακας εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες των επαρχιών Λευκωσίας και ελεύθερης Αμμοχώστου. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, οι ανάγκες των επαρχιών αυτών ανέρχονται στα 50 εκατομ. κυβ. μ. νερού το χρόνο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τα μέτρα προς όφελος της επαρχίας Λάρνακας τα οποία το κράτος έχει λάβει ή/και προγραμματίζει να λάβει ως αντιστάθμισμα της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης.

                   2. Κατά πόσο περιλαμβάνονται οποιαδήποτε αντισταθμιστικά μέτρα στις συμφωνίες ανάμεσα στο κράτος και τους ιδιώτες που διαχειρίζονται τις μονάδες             αφαλάτωσης και, αν ναι, ποια είναι αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.108, ημερομηνίας 29 Αυγούστου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες που αφορούν τη μετακίνηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου από την πόλη της Λάρνακας στο Παραλίμνι. Γενικότερα, τα σημεία στέγασης της δημόσιας υπηρεσίας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα για τους πολίτες, ώστε να αποφεύγεται η όποια ταλαιπωρία.

Δυστυχώς, τα τετελεσμένα της εισβολής έχουν διασκορπίσει τους κατοίκους της επαρχίας Αμμοχώστου σε όλη την Κύπρο με τους πλείστους να διαμένουν στις επαρχίες Λάρνακας και Λεμεσού. Η μετακίνηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου από τη Λάρνακα στο Παραλίμνι ενδεχομένως να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα πρόσβασης και κατ’ επέκτασιν ταλαιπωρία για τους πολίτες.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της πιο πάνω απόφασης.

2. Κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τον τόπο διαμονής των πολιτών που επισκέπτονται το κτηματολόγιο Αμμοχώστου και, εάν υπάρχουν, κατά πόσο η κυβέρνηση τα έλαβε υπόψη κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης.

3. Κατά πόσο θα συνεχίσει να λειτουργεί παράρτημα του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου στη Λάρνακα και, εάν ναι, το γραφείο αυτό θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες που προκύπτουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.130, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, υπάρχει ζήτηση στις τάξεις του αγροτικού κόσμου για εκμίσθωση κρατικής καλλιεργήσιμης γης. Η αύξηση της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα συνδέεται και με την αύξηση της καλλιεργήσιμης γης.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Την υφιστάμενη πολιτική που ακολουθεί το υπουργείο ως προς την εκμίσθωση κρατικής γης για σκοπούς καλλιέργειας.

2. Τους λόγους που οδήγησαν στην υφιστάμενη πολιτική.

3. Κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε αλλαγή της υφιστάμενης πολιτικής, ώστε να παραχωρείται περισσότερη κρατική γη για σκοπούς καλλιέργειας.

4. Εάν δεν υπάρχει πρόθεση να προχωρήσει σε αλλαγή της υφιστάμενης πολιτικής, τους λόγους για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.131, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες, οι αιτητές που έχουν εγκριθεί για συμμετοχή στα επενδυτικά μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι υποχρεωμένοι κατά την αγορά των μηχανημάτων και άλλων χρειωδών που περιλαμβάνονται στο σχέδιο βελτίωσής τους να καταβάλουν το ΦΠΑ, ώστε να καταστούν δικαιούχοι της κρατικής επιδότησης.

Λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί ακόμη στον τόπο μας και κατ’ επέκταση της περιορισμένης ρευστότητας στις τάξεις των γεωργών, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει εξετάσει το αρμόδιο υπουργείο το ενδεχόμενο μη άμεσης καταβολής του ποσού του ΦΠΑ αλλά συνυπολογισμού του κατά την τελική εκκαθάριση;

2. Εάν έχει εξετάσει το πιο πάνω ενδεχόμενο, πώς προτίθεται να προχωρήσει στο συγκεκριμένο θέμα;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.198, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την έκβαση των διαβουλεύσεων μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με τον ανάδοχο του έργου της ανέγερσης και επέκτασης της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Συγκεκριμένα, λόγω των καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση και παράδοση του έργου ενδεχομένως να προκύπτει η ανάγκη ενεργοποίησης ρητρών που απορρέουν από τη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε το σώμα για τις εν λόγω πρόνοιες του συμβολαίου και αν προτίθεστε να τις ενεργοποιήσετε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.288, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) έχει πραγματοποιήσει έρευνα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και την οικονομική διαχείριση της Αθλητικής Ομοσπονδίας Παραπληγικών και Αναπήρων Κύπρου και της Παγκύπριας Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Τζούντο/Ταεκβοντό. Μεταξύ άλλων η έρευνα ανέδειξε θέματα κακοδιαχείρισης των δύο ομοσπονδιών, διατήρησης ειδικών κρυφών λογαριασμών και άλλα. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ως πολιτικός προϊστάμενος του ΚΟΑ έχει ενημερωθεί για την εν λόγω έρευνα.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και, αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται;

                    2. Αν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα, ποια τα αποτελέσματά της και πώς προτίθεται να χειριστεί το θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.331, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που έγινε στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εξήγγειλε μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα και στροφή προς την έξυπνη γεωργία. Συγκεκριμένα, ο υπουργός αναφέρθηκε σε χρηματοδοτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και αρδευτικών συστημάτων για εξοικονόμηση νερού.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη λειτουργία του εν λόγω προγράμματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.332, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που έγινε στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρθηκε στις ελλείψεις που έχει εντοπίσει στη στελέχωση του υπουργείου με επιστημονικό προσωπικό. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην πρόθεσή του για πραγματοποίηση σχετικής μελέτης.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει πραγματοποιηθεί η σχετική μελέτη;

2. Εάν έχει πραγματοποιηθεί, ποιο το περιεχόμενο της;

3. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί, για ποιους λόγους δεν έχει πραγματοποιηθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.333, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Τα ζητήματα της εξυπηρέτησης των αγροτών είναι πολύ σημαντικά σε ένα κράτος που στοχεύει στην ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που έγινε στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρθηκε στη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Αγρότη.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πώς αξιολογείται η λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Αγρότη;

                    2 . Πώς σκοπεύει το υπουργείο να προωθήσει το ζήτημα της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των αγροτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.334, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που έγινε στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρθηκε στην ανάγκη για στροφή σε παραδοσιακές ποικιλίες αμπελοοινικών προϊόντων, καθώς δεν είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε την ποιότητα και τις τιμές που υπάρχουν στην παγκόσμια αγορά.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Με ποιο τρόπο το υπουργείο θα προσπαθήσει να κατευθύνει τους αγρότες προς αυτή την κατεύθυνση;

2. Έχουν δημιουργηθεί ή προτίθεστε να δημιουργήσετε σχετικά προγράμματα;

                   3. Σε περίπτωση που έχουν δημιουργηθεί, ποια τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.345, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Το Τμήμα Γεωργίας, ως αρμόδια αρχή, με επιστολή του, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2015, έχει άρει την αναγνώριση της Παγκύπριας Ομάδας Πατατοπαραγωγών “Η Κυπριακή Πατάτα Δημόσια Εταιρεία Λτδ” ως ομάδας παραγωγών στην κατηγορία “πατάτες νωπές ή διατηρημένες σε απλή ψύξη”.

Περαιτέρω, στις 5 Νοεμβρίου 2015, η Παγκύπρια Ομάδα Πατατοπαραγωγών “Η Κυπριακή Πατάτα Δημόσια Εταιρεία Λτδ” άσκησε ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος εναντίον της απόφασης για άρση της αναγνώρισής της ως ομάδας παραγωγών. Έκτοτε, εξ όσων έχω ενημερωθεί, η εν λόγω ομάδα πατατοπαραγωγών δεν έχει λάβει καμιά απάντηση σε σχέση με την ιεραρχική προσφυγή που έχει ασκήσει.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει εξετάσει την εν λόγω ιεραρχική προσφυγή;

2. Αν έχει εξετάσει την προσφυγή, ποια είναι η απόφασή του;

3. Αν δεν έχει εξετάσει την προσφυγή, για ποιους λόγους δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.346, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων έχω ενημερωθεί, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) έχει προβεί σε προσλήψεις προσωπικού κατά το έτος 2016.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις από τον ΚΟΑ κατά το έτος 2016;

2. Αν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις, πόσες προσλήψεις έχουν γίνει και ποιες θέσεις αφορούν;

                    3. Αν έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις, ποιες διαδικασίες έχουν ακολουθηθεί για τις προσλήψεις αυτές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.415, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αντιμισθία των συνεργατών τηλεπαρουσιαστών του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, οι οποίοι δεν εντάσσονται στο μόνιμο προσωπικό του ιδρύματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.446, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Ο δρόμος Δεκέλειας-Λάρνακας αποτελεί μια πολύ σημαντική οδική αρτηρία για την επαρχία Λάρνακας. Η μη ολοκλήρωση του δρόμου αποτελεί τροχοπέδη στις προσπάθειες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή της γ΄ φάσης του δρόμου Δεκέλειας-Λάρνακας;

2. Για ποιους λόγους δεν έχουν αρχίσει τα κατασκευαστικά έργα της γ΄ φάσης του δρόμου και πότε αναμένεται να αρχίσουν και να ολοκληρωθούν;

3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή της δ΄ φάσης του δρόμου Δεκέλειας-Λάρνακας;

                    4. Για ποιους λόγους δεν έχουν αρχίσει τα κατασκευαστικά έργα της δ΄ φάσης του δρόμου και πότε αναμένεται να αρχίσουν και πότε να ολοκληρωθούν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.464, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει λεπτομερώς τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις αμοιβές που αφορούν την απασχόληση ανταποκριτών και ειδικών συνεργατών του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων στην Κύπρο και το εξωτερικό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.465, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως με ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Αγκλεισίδων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.529, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημα του Συνδέσμου Γονέων Δημοτικού Σχολείου Χοιροκοιτίας σχετικά με τη λειτουργία Θερινού Σχολείου στο Δημοτικό Σχολείο Χοιροκοιτίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.605, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, μέχρι πρόσφατα δε γινόταν οικονομικός έλεγχος στην Κυπριακή Ομοσπονδία Γκολφ και στην Κυπριακή Ομοσπονδία Κανό Καγιάκ, λόγω κάποιων θεμάτων που υπήρχαν, τα οποία σήμερα δεν υφίστανται.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχουν πραγματοποιηθεί οι πιο πάνω έλεγχοι;

2. Εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι, ποια είναι τα αποτελέσματα;

                   3. Εάν δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι, πότε προγραμματίζονται να γίνουν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.627, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει πραγματοποιηθεί οικονομικός έλεγχος πρόσφατα στην Κυπριακή Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι;

2. Εάν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος, τότε ποια είναι τα αποτελέσματα;

                    3. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος, πότε προγραμματίζεται να γίνει

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.628, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων έχω ενημερωθεί, στον υδατοφράκτη Πολεμιδιών διάφοροι ψαρεύουν, ενώ γνωρίζουν την ακαταλληλότητα και ταυτόχρονα την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων ψαριών για την ανθρώπινη υγεία. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να ψαρεύουν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι μέτρα θα προβεί, ούτως ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο ψαρέματος στο συγκεκριμένο υδατοφράκτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.629, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Η Κυπριακή Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι πραγματοποιεί προπονήσεις αθλητών στον υδατοφράκτη Πολεμιδιών. Στη συνεδρία της επιτροπής Περιβάλλοντος, στις 8 Μαρτίου 2017, έγινε ξεκάθαρο ότι ο συγκεκριμένος υδατοφράκτης είναι ακατάλληλος για κάθε είδους δραστηριότητα λόγω της ρύπανσής του, που τον καθιστά επικίνδυνο για την υγεία και το περιβάλλον.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι μέτρα θα προβεί, ούτως ώστε να τερματιστούν οι οποιεσδήποτε δραστηριότητες διεξάγονται στον υδατοφράκτη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.654, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, πριν από μερικά χρόνια ο Υπουργός Εσωτερικών της προηγούμενης κυβέρνησης ενέκρινε ποσό ύφους 50.000 για πραγματοποίηση αντιπλημμυρικής μελέτης στην περιοχή του δήμου Αθηένου. Παράλληλα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων ετοίμασαν όρους προσφοράς για την πραγματοποίηση της εν λόγω μελέτης. Παρά την έγκριση του ποσού και την ετοιμασία των όρων προσφοράς, η μελέτη αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ και το σχετικό κονδύλι έχει απαλειφθεί.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να εγκρίνει:

1. σχετικό κονδύλι για πραγματοποίηση της εν λόγω μελέτης,

2. έκτακτο κονδύλι για πραγματοποίηση προσωρινών κατασκευαστικών έργων για περιορισμό του κινδύνου στις επηρεαζόμενες περιοχές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.655, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ετοιμάζεται να προχωρήσει στη ζήτηση προσφορών για την ετοιμασία μελέτης που αφορά τη δημιουργία νέας κτηνοτροφικής ζώνης στην περιοχή του δήμου Αθηένου.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πότε αναμένεται το αρμόδιο τμήμα να προβεί στη ζήτηση προσφορών;

2. Ποιοι είναι οι όροι και το περιεχόμενο της προσφοράς;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.656, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ζήτησε από το δήμο Αθηένου να προχωρήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ετοιμασία μελέτης που αφορά την κατασκευή της κεντρικής πλατείας του δήμου. Το έργο αυτό ωστόσο δε βρίσκεται στον τριετή σχεδιασμό του τμήματος.

Η κατασκευή της πλατείας στο δήμο Αθηένου είναι ένα έργο το οποίο έπρεπε να ολοκληρωθεί πριν από πολλά χρόνια, καθώς είχε προκηρυχθεί σχετικός διαγωνισμός, ενώ δόθηκε και έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο στο δήμο για σύναψη δανείου. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η πλατεία είναι αποκαρδιωτική.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Κατά πόσο προτίθεται να εντάξει στις προτεραιότητές του την κατασκευή της κεντρικής πλατείας στο δήμο Αθηένου.

2. Κατά πόσο προτίθεται να εντάξει το εν λόγω έργο στον τριετή σχεδιασμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.657, ημερομηνίας 15 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σύμφωνα με δημοσίευμα που αναφέρεται σε επιστολή του Υπουργού Εσωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών προσανατολίζεται στην επαναφορά του Σχεδίου Διάθεσης Οικοπέδων για οικογένειες Χαμηλών Εισοδημάτων. Το υπό αναφορά σχέδιο ανεστάλη το 2013 λόγω της δημοσιοοικονομικής κατάστασης, που οδήγησε στη μείωση των διαθέσιμων πιστώσεων στον προϋπολογισμό για την εφαρμογή των στεγαστικών σχεδίων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο πλαίσιο μελέτης και αναθεώρησης του εν λόγω σχεδίου, το Υπουργείο Εσωτερικών αξιολόγησε αιτήματα από διάφορα κοινοτικά συμβούλια ανά το παγκύπριο για διαχωρισμό νέων οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με το νέο σχέδιο και το περιεχόμενό του, τις περιοχές (κοινότητες, δήμους) που περιλαμβάνονται σε αυτό, καθώς και με το πότε αναμένεται να αρχίσει η εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.712, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Κατόπιν ενημέρωσης που έτυχα, στο Νοσοκομείο Λευκάρων εργοδοτούνταν δύο ιατροί και πλέον έχει παραμείνει ένας. Το Νοσοκομείο Λευκάρων εξυπηρετεί το δήμο Λευκάρων, καθώς επίσης τις γειτονικές κοινότητες και την Ορεινή Λάρνακα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να υπάρχουν δύο ιατροί στο νοσοκομείο, για να εξυπηρετούν άμεσα, καλύτερα και αποτελεσματικά τους ασθενείς.

Εν κατακλείδι, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που προτίθεται να προβεί για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.714, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σε συνέχεια της απάντησης στην ερώτηση 23.06.011.01.288, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και την οικονομική διαχείριση της Παγκύπριας Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Τζούντο/Ταεκβοντό, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υλοποιήθηκε η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για παραπομπή του πιο πάνω θέματος στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.734, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχει παρατηρηθεί ότι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού συμμετέχουν σε πολλές αποστολές στο εξωτερικό.

Αναφορικά με αυτό, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Σε ποιες αποστολές στο εξωτερικό έχουν συμμετάσχει μέλη του διοικητικού συμβουλίου (ΔΣ) του ΚΟΑ (από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους) από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και σήμερα;

2. Σε ποιες από αυτές τις συμμετοχές έχει καλύψει τα έξοδα ο ΚΟΑ, ποια ήταν αυτά τα έξοδα και με ποιες αποφάσεις του ΔΣ;

3. Σε ποιες από αυτές τις συμμετοχές έχει καλύψει τα έξοδα το Υπουργείο Παιδείας και ποια ήταν αυτά τα έξοδα;

4. Σε ποιες από αυτές τις συμμετοχές έχει καλύψει τα έξοδα η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας και ποια ήταν αυτά τα έξοδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.744, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων έχω ενημερωθεί, σε ορισμένες περιοχές υπάρχουν ποσότητες ραδονίου στο υπέδαφος, οι οποίες πιθανόν να επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία, και το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής του Υπουργείου Υγείας έχει πραγματοποιήσει σχετική έρευνα.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Έχει γίνει έρευνα για την ύπαρξη ραδονίου στο υπέδαφος;

2. Εάν έχει γίνει, τι έχουν δείξει τα ευρήματα της έρευνας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.745, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Τον Ιούνιο του 2016 μια ιδιωτική αποθήκη στην περιοχή Ορμίδειας (δρόμος Ορμίδειας-Αυγόρου) όπου φυλάσσονταν πατάτες κάηκε, με αποτέλεσμα αυτές να καταστραφούν. Διαδόσεις που κυκλοφορούν κάνουν αυτούς που υπέστησαν τις ζημιές να πιστεύουν ότι θα αποζημιωθούν από το κράτος.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Προτίθεται το υπουργείο να προβεί στις οποιεσδήποτε αποζημιώσεις;

2. Εάν θα υπάρξουν αποζημιώσεις, πότε θα λάβουν χώρα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.746, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Την 29η Δεκεμβρίου 2013 μετά από έντονη χαλαζόπτωση στην περιοχή Μαρωνίου-Ζυγίου οι λαχανοπαραγωγοί υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Οι εν λόγω ζημιές, αφού δεν καλύπτονται από τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Πλαίσιο Αποζημιώσεων, με απώτερο σκοπό να καλυφθούν από την κυβέρνηση.

Κατά συνέπεια, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να καλύψει τις ζημιές, ολικές ή μερικές, και, εάν ναι, τότε πότε θα ξεκινήσει η καταβολή της αποζημίωσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.756, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, των βουλευτών κ. Χρίστου Ορφανίδη και Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας και Λευκωσίας, αντίστοιχα

«Έχω πληροφορηθεί ότι στις περιοχές Κιτίου, Περβολιών, Δρομολαξιάς, Μενεού και Τερσεφάνου γίνεται υπεράντληση νερού, το οποίο μεταφέρεται σε άλλες περιοχές. Αποτέλεσμα της υπεράντλησης είναι η υποβάθμιση του υδροφορέα της περιοχής.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για την παύση της υπεράντλησης νερού από τις περιοχές αυτές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.775, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, κατά τη διάρκεια των εκσκαφών για το αποχετευτικό της Λάρνακας στην ενορία Χρυσοπoλίτισσας ανακαλύφθηκε ψηφιδωτό τεράστιας αρχαιολογικής αξίας και παγκόσμιας κληρονομιάς. Σύμφωνα με πρώιμες εκτιμήσεις, πρόκειται για έργο των ελληνιστικών ή ρωμαϊκών χρόνων, παγκόσμιας σημασίας και μοναδικότητας, που αναπαριστά τους άθλους του Ηρακλή.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τα μέτρα που έχει λάβει για προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του ψηφιδωτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.776, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Η παραμονή των εγκαταστάσεων των πετρελαιοδεξαμενών και δεξαμενών υγραερίου εγκυμονεί κινδύνους, που απειλούν ακόμη και την ασφάλεια των κατοίκων της Λάρνακας. Παράλληλα, η ύπαρξή τους στη συγκεκριμένη περιοχή δε συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή Οδηγία Seveso.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μετακίνησή τους;

2. Για ποιο λόγο παρατηρείται τέτοια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου;

3. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το υπουργείο για την επίσπευση της μετακίνησης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.777, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Με το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 8 Μαρτίου 2017, η Κυπριακή Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι, με επιστολή της, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2017, ενημέρωσε την επιτροπή ότι θα ανασταλεί κάθε δραστηριότητά της στον υδατοφράκτη Πολεμιδιών. Ως εκ τούτου, η ομοσπονδία ζήτησε να της παραχωρηθεί ο υδατοφράκτης Άχνας ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο φράγμα, ούτως ώστε να συνεχίσουν οι αθλητές τις προπονήσεις τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Τι προτίθεται να πράξει για το πιο πάνω ζήτημα αναλυτικά;

2. Ποιο υδατοφράκτη θα παραχωρήσει στην Κυπριακή Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.783, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχει παρατηρηθεί συσσώρευση αρκετών ηλεκτρικών πασσάλων στην περιοχή δίπλα από την ελεύθερη ζώνη εμπορίου παρά τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού στην επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε τι αποσκοπεί η συγκέντρωσή τους στο συγκεκριμένο σημείο;

2. Περιέχεται στην κατασκευή τους οποιαδήποτε βλαβερή ουσία για τον ανθρώπινο οργανισμό;

3. Τι προτίθεται να πράξει το υπουργείο και η αρμόδια αρχή σχετικά με το θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.784, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Η παλαιότερη απόφαση για τον εθνικό σχεδιασμό του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) ήταν μια σωστή κίνηση, όμως με το πέρασμα του χρόνου τα δεδομένα αλλάζουν. Κατά συνέπεια, ο εθνικός σχεδιασμός χρειάζεται επανασχεδιασμό και εκσυγχρονισμό, ούτως ώστε να προσαρμοστεί στα σημερινά στοιχεία.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε τι ενέργειες θα προβεί ο οργανισμός για επανασχεδιασμό του εθνικού σχεδιασμού και πότε;

2. Σε τι ενέργειες θα προβεί ο οργανισμός για επανασχεδιασμό ως προς την επιπλέον στήριξη στα ομαδικά αθλήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.785, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι ομοσπονδιακοί προπονητές σε διάφορες ομοσπονδίες εργάζονται ταυτόχρονα και σε ιδιωτικές σχολές ή λειτουργούν δικές τους ιδιωτικές σχολές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.786, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχουν σωματεία που οφείλουν μεγάλα χρηματικά ποσά στον ΚΟΑ τα οποία δεν έχουν ξεπληρώσει ακόμη και τα οποία αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου.

Η αποκοπή ύψους 10% δεν αρκεί για να καλύψει τα οφειλόμενα ποσά ούτε για να αποτρέψει τη δημιουργία νέων οφειλών.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο οργανισμός, για να εισπράξει τα οφειλόμενα προς αυτόν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.787, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, για ορισμένες αθλητικές ομοσπονδίες ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ καλύπτει ολόκληρο το ποσό για τα έξοδα του προσωπικού και του προπονητικού προσωπικού, ενώ για κάποιες άλλες ομοσπονδίες τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται πλήρως.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό και τον ΚΟΑ όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο οργανισμός για την κάλυψη των εξόδων του προσωπικού των ομοσπονδιών;

2. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο οργανισμός για την κάλυψη των εξόδων του προπονητικού προσωπικού των ομοσπονδιών;

3. Για ποιους λόγους για κάποιες ομοσπονδίες καλύπτονται πλήρως τα έξοδα αυτά, ενώ για άλλες όχι;

4. Ποιων ομοσπονδιών καλύπτονται πλήρως και ποιων δεν καλύπτονται πλήρως τα έξοδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.788, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Από τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και κυρίως με την κάθοδο χιλιάδων ξένων αθλητών το κράτος επωφελείται με πολλούς τρόπους, όπως για παράδειγμα με το ΦΠΑ. Παράλληλα, ο ΚΟΑ βασίζεται στην κρατική χορηγία.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο του προτίθεται να αναδείξει το πιο πάνω θέμα, ούτως ώστε να επωφεληθεί ο ΚΟΑ, αφού το κράτος μπορεί να έχει πολλαπλάσιο όφελος από τις δραστηριότητες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.789, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Το Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς (Κύκλος Α΄) στη Λάρνακα αντιμετωπίζει προβλήματα σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και λειτουργίας στο υφιστάμενο κτίριο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για το συγκεκριμένο θέμα και πότε αναμένεται να παρθούν αποφάσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.790, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Το Λύκειο Αγίου Γεωργίου στη Λάρνακα έχει ζητήσει εδώ και καιρό την ανέγερση νέου γηπέδου για καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του σχολείου και των μαθητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του γηπέδου και πότε αναμένεται να ξεκινήσει το εν λόγω έργο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.791, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Αναφορικά με το πρόγραμμα Γυμναστές στην Εθνική Φρουρά, που ξεκίνησε το 1999 και αποσκοπεί στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των στρατιωτών και του αξιόμαχου του στρατεύματος, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να μεταφερθεί το κόστος του πιο πάνω προγράμματος από τον ΚΟΑ στο Υπουργείο Άμυνας, ούτως ώστε να γίνεται καλύτερος και αμεσότερος έλεγχος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.799, ημερομηνίας 26 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Βάσει του νόμου, πρέπει να γίνεται έλεγχος στα πρατήρια νερού σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αναρτάται πιστοποιητικό καταλληλότητας ελέγχου ποιότητας. Συγκεκριμένα, στην περιοχή Αραδίππου έχει παρατηρηθεί ότι τα αναρτημένα πιστοποιητικά είναι ληγμένα.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι στα πρατήρια πώλησης νερού και κάθε πόσο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.805, ημερομηνίας 28 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχει παρατηρηθεί ότι στα ακρινά σημεία των αυτοκινητοδρόμων και στα σημεία εισόδου και εξόδου αυτών έχουν συσσωρευτεί ποσότητες χαλικιών. Λόγω των υψηλών ταχυτήτων που κινούνται τα οχήματα, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προκαλούνται θραύσεις στους ανεμοθώρακες των οχημάτων.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ούτως ώστε να υπάρξει καθαρισμός των αυτοκινητοδρόμων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.839, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχω πληροφορηθεί ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας έγινε πρόσληψη προσωπικού σε Κλίμακα Ε5 για χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών, το οποίο τώρα εργάζεται στο πλυντήριο του νοσοκομείου. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ισχύει η πιο πάνω πληροφορία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.840, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Η αυξημένη ποσότητα σκόνης στην ατμόσφαιρα προκαλεί αναπνευστικά και άλλα προβλήματα σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ανακοινώνονται καθημερινά οι σχετικές μετρήσεις;

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για ενημέρωση και προστασία των πολιτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.847, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε την ύπαρξη μιας μόνιμης ιατρικής θέσης για νεφρολόγο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Έχω πληροφορηθεί ότι ακόμη δεν ανέλαβε καθήκοντα κάποιος συγκεκριμένος ιατρός, επειδή πιθανόν να υπάρχουν αντιδράσεις στην απόφαση αυτή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι περίπου 40 συνάνθρωποί μας επηρεάζονται άμεσα, επειδή έχουν ανάγκη από μόνιμο νεφρολόγο στην περιοχή τους.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα αναλάβει τα καθήκοντά του ο διορισμένος νεφρολόγος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.848, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Γνωρίζοντας ότι υπάρχει φράγμα στη Χοιροκοιτία (φράγμα εκτροπής Μαρωνίου) και ότι το νερό διοχετεύεται στον υδατοφράκτη Διπόταμου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόση ποσότητα νερού έχει διοχετευτεί στον υδατοφράκτη τα τελευταία 5 χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.849, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Γνωρίζοντας ότι το περίσσευμα νερού από την αφαλάτωση του Βασιλικού διοχετεύεται στο φράγμα Καλαβασού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόση ποσότητα διοχετεύεται στο εν λόγω φράγμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.850, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών του κοινοτικού συμβουλίου Χοιροκοιτίας για μετατροπή του δρόμου από τα γραφεία του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων μέχρι την αίθουσα δεξιώσεων ΝΙΚΕΙΟ σε εμπορικό δρόμο.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Χοιροκοιτίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.851, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών από το κοινοτικό συμβούλιο Χοιροκοιτίας για ανάπλαση και επιδιόρθωση του κοινοτικού ιατρείου. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες ανάπλασης και επιδιόρθωσης του κοινοτικού ιατρείου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.852, ημερομηνίας 16 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών από το κοινοτικό συμβούλιο Χοιροκοιτίας για παραχώρηση νέου χώρου για τη δημιουργία παιδότοπου. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.884, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, οι οικονομικοί έλεγχοι σε κοινότητες είναι σπάνιοι.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιες κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας έχουν γίνει οικονομικοί έλεγχοι μέχρι στιγμής;

2. Ποια τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων;

3. Σε ποιες κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας προγραμματίζονται να γίνουν έλεγχοι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.898, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Μετά από σχετικό δημοσίευμα για την παράνομη παρέμβαση στην κοίτη του ποταμού Ακακίου και για την κατ’ επέκταση οικολογική καταστροφή της πανίδας και της χλωρίδας της περιοχής, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Ποιες ενέργειες θα γίνουν για τερματισμό της οποιασδήποτε παράνομης παρέμβασης;
2. Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για επαναφορά της περιοχής στην αρχική κατάστασή της;
3. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για καταγγελία των παραβατών;
4. Θα γίνει εκρίζωση των όποιων φυτειών έγιναν και πότε;»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.930, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Σύμφωνα με ενημέρωση της οποίας έτυχα, έχουν ανεγερθεί υποστατικά στον πυροσβεστικό σταθμό Ορόκληνης με σκοπό τη στάθμευση των πυροσβεστικών οχημάτων και την αποθήκευση εξοπλισμού. Τα εν λόγω υποστατικά βρίσκονται σε ιδιωτική και όχι κρατική γη.
 

Κατά συνέπεια, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Ισχύει η πιο πάνω πληροφορία;
2. Σε περίπτωση που αυτή ισχύει, σε ποια μέτρα θα προβεί, για να λυθεί το πρόβλημα;»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.931, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Σύμφωνα με ενημέρωση της οποίας έτυχα, αποφασίστηκε ο διορισμός οκτώ (8) επιμελητών/τριών σε σχολικές εφορίες και σχολεία σε μικρές κοινότητες.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Έχει αποφασιστεί να σταλεί επιμελητής στη σχολική εφορία και στο σχολείο Λευκάρων;
2. Εάν έχει αποφασιστεί η αποστολή επιμελητή, πότε θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτησή του στα Λεύκαρα;»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.946, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Σύμφωνα με ενημέρωση της οποίας έτυχα, υπάρχουν σχέδια για ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας και της υδατοκαλλιέργειας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων Αλαμινού και Μαζωτού.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Έχει αποφασιστεί η ανάπτυξη των πιο πάνω καλλιεργειών;

 2. Έχουν ληφθεί υπόψιν οι απόψεις των κοινοτικών συμβουλίων Αλαμινού και Μαζωτού;

 3. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1018, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Αναφορικά με τους οικονομικούς λογαριασμούς του Ιδρύματος Μουσείου Κώστα Αργυρού στο Μαζωτό, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των

Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Ποιο ακριβώς είναι το προσωπικό του Ιδρύματος Μουσείου Κώστα Αργυρού πλήρους και μερικής απασχόλησης και ποια τα καθήκοντά του;
   

 2. Ποιος είναι ο μισθός του κάθε υπαλλήλου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1019, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Είναι γνωστό ότι, αναφορικά με τα έργα τα οποία προγραμματίζονται να γίνουν στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου, Κύκλος Α΄, στη Λάρνακα, το θέμα βρίσκεται στη Γενική Εισαγγελία. Ως αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης, προκύπτουν θέματα ασφάλειας για τους μαθητές, αλλά και κτιριακών εγκαταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, δεν υπάρχει επαρκής περίφραξη στις μπροστά και πίσω όψεις του σχολείου και, ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος για τους μαθητές, αφού στην μπροστινή όψη είναι πολυσύχναστος δρόμος και στην πίσω όψη υπάρχουν μαζεμένες ακαθαρσίες και εστίες μικροβίων. Παράλληλα, η είσοδος εξωσχολικών με κακόβουλο σκοπό προκαλεί αυξημένα προβλήματα στις εγκαταστάσεις.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια μέτρα προτίθεται να προβεί για την άμεση επίλυση του θέματος για την ασφάλεια των μαθητών, που επείγει.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1031, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Κατόπιν ενημέρωσής μου, σε συνέχεια συνάντησης του κοινοτικού συμβουλίου Καλού Χωριού Λάρνακας με τον Υπουργό Άμυνας ζητήθηκε η βοήθεια του Υπουργείου Άμυνας στα πλαίσια των αντισταθμιστικών μέτρων για την οχληρία και άλλα άμεσα ή έμμεσα προβλήματα από τη λειτουργία του πεδίου βολής στο Καλό Χωριό Λάρνακας. Το κοινοτικό συμβούλιο Καλού Χωριού έχει ζητήσει την ανέγερση κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσης, αφού είναι κάτι το οποίο χρειάζεται για τις διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται το υπουργείο του να προβεί για το πιο πάνω ζήτημα, ανεξάρτητα από άλλα υπουργεία και υπηρεσίες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1032, ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Εξ όσων γνωρίζω, κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν υπάρχει υψηλή ποσότητα βροχόπτωσης, η περιοχή των Καμάρων στη Λάρνακα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πλημμυρών λόγω υπερχείλισης του καναλιού εκροής ομβρίων υδάτων. Η καθαριότητα της κοίτης του χειμάρρου που διασχίζει την κοινότητα του Καλού Χωριού Λάρνακας είναι θέμα ύψιστης προτεραιότητας, με στόχο να αποφευχθεί το πιο πάνω φαινόμενο και παράλληλα να προστατευθούν οι περιουσίες των κατοίκων.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται το υπουργείο του να προβεί για το πιο πάνω ζήτημα και συγκεκριμένα για το καθάρισμα της κοίτης του προαναφερθέντος χειμάρρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.013, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Η μη ύπαρξη αποχετευτικού συστήματος στην Τόχνη και η μη απορροφητικότητα από πλευράς εδάφους έχουν ως αποτέλεσμα τα λύματα να καταλήγουν στον ποταμό που διέρχεται από την κοινότητα.

Οι πιθανοί κίνδυνοι που αφορούν θέματα υγείας που εμπίπτουν από το πιο πάνω ζήτημα ποικίλουν. Για παράδειγμα αυξάνονται οι πιθανότητες ύπαρξης κρουσμάτων τύφου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, για να αποτρέψει τυχόν ασθένειες που μπορεί να προκύψουν από το πιο πάνω ζήτημα;

2. Τι ενέργειες θα πράξει για την άμεση και αποτελεσματική λύση του προβλήματος αυτού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.014, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Εξ όσων γνωρίζω στην κοινότητα της Τόχνης υπάρχουν αρκετές εγκαταλελειμμένες τουρκοκυπριακές κατοικίες οι οποίες βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Ορισμένες από αυτές είναι ετοιμόρροπες, ενώ άλλες είναι πραγματικές εστίες μολύνσεων, αφού μέσα φωλιάζουν διάφορα τρωκτικά και ερπετά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει αναφορικά με τις ετοιμόρροπες κατοικίες, για να αποτραπούν τυχόν δυσάρεστα συμβάντα σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάρρευσης;

2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει σχετικά με τις κατοικίες που εγκυμονούν κινδύνους σε θέματα υγείας και γενικότερα καθαριότητας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.015, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Κατόπιν πρόσφατης συνάντησης που είχα με το κοινοτικό συμβούλιο Τόχνης, έχω ενημερωθεί ότι υπάρχει αίτημα για δημιουργία γραμμικού πάρκου στην Τόχνη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη διαδικασία δημιουργίας γραμμικού πάρκου.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.016, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Μέσω του εγκεκριμένου προσωπικού ομοσπονδιών καταβάλλονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού οι ετήσιες χορηγίες για το προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιες ομοσπονδίες επιχορηγούνται;
2. Ποια ποσά δίνονται από τον οργανισμό σε κάθε ομοσπονδία;
3. Πόσα άτομα εργοδοτεί η κάθε ομοσπονδία;

Επίσης, παρακαλώ να μας αποσταλεί αναλυτικός πίνακας με τους μισθούς ανά εργαζόμενο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.085, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Εξ όσων γνωρίζω, στην περιοχή Βασιλικού εκπέμπονται ρύποι και έχουν γίνει ήδη μελέτες για το θέμα αυτό από το Τμήμα Περιβάλλοντος.
Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα των εν λόγω μελετών και κατά πόσο οι ρύποι προέρχονται από την Τσιμεντοποιία Βασιλικού ή από τον παραπλήσιο σταθμό της ΑΗΚ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.086, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Εξ όσων γνωρίζω, έχουν δοθεί οδηγίες για εκπόνηση μελέτης για τη χωροθέτηση περιοχών/ζωνών υδατοκαλλιέργειας εντός των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι παράλληλα και στρατηγική μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Σχετικά με τη μελέτη αυτή, παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εκπόνησή της;

2. Έχουν γίνει οποιεσδήποτε μελέτες σχετικά με τη θαλάσσια ζωή της περιοχής και τις πιθανές επιπτώσεις;

3. Η δημιουργία υδατοκαλλιέργειας θα συμβάλει στην παρουσία πιο μεγάλων ψαριών στην περιοχή ή κητών, όπως π.χ. δελφινιών;

4. Θα επιδράσει αρνητικά στην ανάπτυξη της φυσικής παραγωγής ψαριών στην περιοχή, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η αλίευση ψαριών από τους επαγγελματίες ψαράδες;

5. Υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των κοινοτήτων που επηρεάζονται;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.107, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Αναφορικά με την υπό ανέγερση νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Λάρνακας και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό και τα ιατρικά εργαλεία τα οποία θα χρειαστούν, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία προσφορών για τον εξοπλισμό και για τα ιατρικά εργαλεία που θα χρειαστούν για τη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.118, ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Εξ όσων γνωρίζω, είχε αποφασιστεί ότι θα υπήρχε διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χρήση του αθλητικού χώρου και της καφετέριας του παλαιού ΓΣΖ. Μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει καμία διαδικασία, για να υποβληθούν προσφορές. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το παλαιό ΓΣΖ βρίσκεται στο κέντρο της Λάρνακας και η εικόνα που παρουσιάζει είναι προσβλητική για την πόλη μας, ενώ έχει καταστεί και εστία τρωκτικών με άγρια βλάστηση και ακαθαρσίες.
Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία υποβολής προσφορών για το παλαιό ΓΣΖ.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.122, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Κατά την περσινή σχολική χρονιά είχε προκύψει θέμα με τη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία των Λευκάρων, επειδή κάποια από τα λεωφορεία που εκτελούσαν τα συγκεκριμένα δρομολόγια παρουσίαζαν τακτικά μηχανικά προβλήματα, έτσι ήταν αναγκαία η χρήση λεωφορείων που αντικαθιστούσαν τα λεωφορεία στα οποία παρατηρούνταν πρόβλημα.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πότε έγιναν οι έλεγχοι στα λεωφορεία από και προς τα σχολεία των Λευκάρων κατά την περσινή σχολική χρονιά 2016-2017;

2. Πότε έγιναν οι έλεγχοι στα λεωφορεία που αντικαθιστούσαν τα λεωφορεία από και προς τα σχολεία των Λευκάρων κατά την περσινή σχολική χρονιά 2016-2017;

3. Ποια τα αποτελέσματα των πιο πάνω ελέγχων;

4. Κάθε πόσο γίνονται έλεγχοι στα συγκεκριμένα λεωφορεία;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.123, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Κατόπιν επιστολής που έλαβα από το κοινοτικό συμβούλιο Ξυλοτύμβου, ενημερώθηκα για το αίτημά του για αναστολή της άδειας λειτουργίας του χοιροστασίου “Α/φοί Ανδρέου Λτδ και Αντριάνα Α. (Χοιροστάσια) Λτδ” για τους εξής λόγους:

1. Οι δεξαμενές αποθήκευσης λυμάτων του χοιροστασίου (αρ. φακ. Β480/98 και αρ. φακ. Β153/2010) δεν τηρούν κανέναν από τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που έχουν τεθεί.

2. Πρόσφατα έχει λειτουργήσει και δεύτερη δεξαμενή με προχειρότητα.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί για το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.134, ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Εξ όσων γνωρίζω σε συγκεκριμένο σημείο στον υπό κατασκευή δρόμο Κιτίου-Μαζωτού, ακριβώς μετά το εγκαταλελειμμένο τουρκοκυπριακό χωριό Σοφτάδες, μετά από βροχόπτωση παρατηρείται συσσώρευση νερού, λόγω του ότι διέρχεται ποταμός επί του συγκεκριμένου σημείου. Διαπίστωσα επίσης ότι δε δόθηκε ύψος στο δρόμο σε αυτό το σημείο και έχουν κατασκευαστεί οχετοί.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο έχει γίνει η οποιαδήποτε μελέτη επί του συγκεκριμένου σημείου, για να μην παρατηρηθεί μελλοντικά παρόμοιο πρόβλημα, και αν οι οχετοί που κατασκευάζονται είναι αρκετοί, για να μην παρουσιαστεί ξανά πλημμύρα στο προαναφερόμενο σημείο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.135, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας, στο εργαστήριο σχεδιασμού και τεχνολογίας, υπάρχουν δύο σοβαρά ζητήματα, που έχουν ως εξής:

1. Υπάρχει πρόβλημα με την αποχέτευση στην είσοδο του εργαστηρίου, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζει και να προκύπτουν κίνδυνοι, όπως για παράδειγμα το να γλιστρήσει κάποιος μαθητής ή ακόμη και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

2. Τα σκαλιά έχουν φθαρθεί με την πάροδο του χρόνου και είναι επικίνδυνα.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για την άμεση επίλυση των δύο πιο πάνω ζητημάτων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.136, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Αναγκαία έχει κριθεί η αντισεισμική αναβάθμιση στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας, όμως ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η οποιαδήποτε διαδικασία.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι πού βρίσκεται η διαδικασία για την αντισεισμική αναβάθμιση του Ευρυβιάδειου Γυμνασίου Λάρνακας;

2. Ποιο το χρονοδιάγραμμα;

3. Συγκεκριμένα, πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία αντισεισμικής αναβάθμισης;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.137, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας οι αθλητικοί χώροι είναι ελλιπείς. Παράλληλα, το γήπεδο αθλοπαιδιών εξωτερικού χώρου είναι σε λειτουργία από την ημερομηνία κατασκευής του σχολείου, χωρίς να έχει τύχει οποιασδήποτε αναβάθμισης.

Επίσης, σοβαρές ελλείψεις παρουσιάζονται γενικά στους αθλητικούς χώρους του σχολείου, όπως για παράδειγμα η μη ύπαρξη βαλβίδας ρίψεων, οι στυλοβάτες πετοσφαίρισης που τοποθετήθηκαν αρκετά χρόνια πριν και η μη ύπαρξη διαδρόμου με βαλβίδες για την τάφρο, καθώς και αθλητικών διαδρόμων για τα αγωνίσματα του στίβου.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε τι ενέργειες πρόκειται να προβεί για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του γηπέδου αθλοπαιδιών εξωτερικού χώρου;

2. Θα τοποθετηθεί βαλβίδα ρίψεων και, εάν ναι, πότε;

3. Θα κατασκευαστεί διάδρομος με βαλβίδες για την τάφρο του άλματος σε μήκος και, εάν ναι, πότε;

4. Θα κατασκευαστούν αθλητικοί διάδρομοι για τα αγωνίσματα του στίβου, και, εάν ναι, πότε;

5. Θα γίνει αντικατάσταση των παλαιών στυλοβατών πετοσφαίρισης με νέους και, εάν ναι, πότε;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.138, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας προκύπτουν θέματα που αφορούν την ασφάλεια των μαθητών και είναι τα εξής:

1. Δεν υπάρχει η κατάλληλη περίφραξη του σχολικού χώρου.

2. Στην εσωτερική αυλή του σχολείου σε διάφορα σημεία το τσιμέντο έχει φθαρεί και καθιστά το χώρο επικίνδυνο και επιρρεπή σε ατυχήματα.

3. Τα ηλεκτροφόρα καλώδια (τηλεφωνικές γραμμές και γραμμές παροχής ενέργειας) είναι εκτεθειμένα στα καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα στις βροχοπτώσεις, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την ασφάλεια τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, καθώς και του υπολοίπου προσωπικού που βρίσκεται στο εν λόγω γυμνάσιο.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε τι ενέργειες πρόκειται να προβεί για επίλυση του θέματος που αφορά την περίφραξη του σχολικού χώρου;

2. Τι προτίθεται να πράξει σχετικά με το φθαρμένο τσιμέντο, ούτως ώστε να μην είναι επικίνδυνος ο σχολικός χώρος;

3. Ποιο σχέδιο κάλυψης των ηλεκτροφόρων καλωδίων θα ακολουθήσει για αποφυγή οποιωνδήποτε δυσάρεστων γεγονότων;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.148, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Εξ όσων γνωρίζω, το κοινοτικό συμβούλιο Μαζωτού με επιστολή του, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2017, προς τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης έχει ζητήσει όπως συμπεριληφθεί η κοινότητα Μαζωτού στις ανομβριόπληκτες περιοχές.
Ο Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης με απάντησή του, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2017, ενημέρωσε το κοινοτικό συμβούλιο Μαζωτού ότι, κατόπιν εξέτασης του αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου, αποφάσισε ότι δε δικαιολογείται η κήρυξη της περιοχής ως ανομβριόπληκτης.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους δεν έχει κριθεί η περιοχή ανομβριόπληκτη.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.158, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Αντρέα Φακοντή
 

«Από το 2015 το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είχε εξαγγείλει την επεξεργασία μιας σύγχρονης, ενοποιημένης νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία. Από τότε έχουν παρέλθει δύο χρόνια, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει οποιοδήποτε βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.
 

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το υπουργείο έχει εγκαταλείψει την πολύ σημαντική αυτή προσπάθεια για τη δημιουργία μιας σύγχρονης, ενοποιημένης νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία και, εάν όχι, ποια χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί για την ολοκλήρωσή της.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.188, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Εξ όσων γνωρίζω, είχε διοριστεί μελετητής από το δήμο Αραδίππου, για να ετοιμάσει μελέτη, η οποία, όπως έχω πληροφορηθεί, στάλθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ώστε το εργοστάσιο επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίας 3 στην Αραδίππου να εξασφαλίσει τις κατάλληλες άδειες, για να λειτουργήσει.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει φτάσει η συγκεκριμένη μελέτη στο Τμήμα Περιβάλλοντος και, εάν ναι, ποια είναι η απόφαση του εν λόγω τμήματος.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.223, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Είναι γνωστό ότι έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων και της εταιρείας ΜΕΚΕΛ για δημιουργία βιολογικού σταθμού στην κοινότητα των Αγίων Βαβατσινιάς στη Λάρνακα.

Ο συγκεκριμένος βιολογικός σταθμός δεν έχει λειτουργήσει ποτέ με τις προδιαγραφές που προνοούσε το συμβόλαιο μεταξύ του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων και της εταιρείας ΜΕΚΕΛ.

Εξ όσων έχω πληροφορηθεί, λόγω της προβληματικής λειτουργίας του σταθμού προκαλείται έντονη δυσοσμία στην περιοχή. Παράλληλα, πληροφορήθηκα ότι, πριν πραγματοποιηθούν χημικές αναλύσεις στο νερό, γίνεται παρέμβαση με την πρόσμειξη πόσιμου νερού ύδρευσης, για να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα. Ακόμη και έτσι, τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων δείχνουν ότι η ποιότητα του επεξεργασμένου νερού είναι εκτός προδιαγραφών.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Κατά πόσο επιβεβαιώνεται ότι ο βιολογικός σταθμός λειτουργεί χωρίς τις πρόνοιες του συμβολαίου;

2. Όντως υπάρχει δυσοσμία;

3. Ποια είναι τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων;

4. Όντως έγινε η οποιαδήποτε παρέμβαση πριν από τη διεξαγωγή των αναλύσεων με απώτερο σκοπό την αλλοίωση των αποτελεσμάτων;

5. Ποιος επιβαρύνεται με τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του σταθμού;

6. Εφόσον ήταν εκτός πρόνοιας του συμβολαίου, γιατί το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων παρέλαβε το σταθμό;

7. Τι προνοούσε το συμβόλαιο σχετικά με την τραπεζική εγγύηση;

8. Εάν τα γεγονότα που προαναφέρονται συμβαδίζουν με την πραγματικότητα, σε ποιες ενέργειες προέβη το αρμόδιο τμήμα/υπουργείο; Έχει υποβληθεί κάποιο πρόστιμο στην εταιρεία και, εάν ναι, τι ύψους είναι αυτό;

9. Λειτουργεί στην Κύπρο παρόμοιος βιολογικός σταθμός, με την ίδια τεχνολογία;

10. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία και την υγεία των κατοίκων της κοινότητας, αφού λειτουργεί αρκετά χρόνια ο σταθμός;

11. Εάν έχει συμφωνηθεί η μετακίνηση του σταθμού,

α. ποια μέτρα και όρους προνοεί η συμφωνία μετακίνησης,

β. πότε θα ολοκληρωθεί η μετακίνηση και

γ. ποιος θα επιβαρυνθεί με το κόστος της μετακίνησης;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.248, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Όπως είναι γνωστό, στην Κύπρο αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα με την ελλιπή πληρότητα των φραγμάτων μας.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιο είναι το ποσοστό της σημερινής πληρότητας του κάθε φράγματος.»

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.249, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Όπως είναι γνωστό, δήμοι και κοινότητες χρωστούν ποσά στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιο είναι το ύψος των χρεών του κάθε δήμου παγκύπρια.

2. Ποιο είναι το ύψος των χρεών της κάθε κοινότητας της επαρχίας Λάρνακας.

3. Εάν είναι γνωστό, για τον κάθε δήμο πώς διαχωρίζονται τα χρέη (οικιακή χρήση, γεωργοκτηνοτροφική χρήση, κτλ).»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.268, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Έχω ενημερωθεί ότι στην περιοχή “Καψάλια” του Άγιου Θεόδωρου στη Λάρνακα έχει δοθεί άδεια λατόμησης σε ορισμένα τεμάχια. Τα εν λόγω τεμάχια βρίσκονται δίπλα από τεμάχια άλλων ιδιοκτητών.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αν έχει ληφθεί υπόψη, πριν να δοθούν οι εν λόγω άδειες, ότι θα επηρεαστεί η αξία των γειτονικών τεμαχίων της περιοχής.

2. Αν είναι εις γνώσιν των αρμόδιων ότι έχει επηρεαστεί η αξία των εν λόγω τεμαχίων.

3. Σε τι μέτρα θα προβεί το υπουργείο σχετικά με τη μείωση της αξίας των τεμαχίων.»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.269, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Σε δήμους και κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας έχει κατασκευαστεί αριθμός κυρτωμάτων.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Τον αριθμό των κυρτωμάτων που έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα στη Λάρνακα ανά δήμο, κοινότητα και υπόλοιπες περιοχές.

2. Τον αριθμό των κυρτωμάτων που βρίσκονται υπό μελέτη αυτή τη στιγμή, με σκοπό να κατασκευαστούν μελλοντικά σε δήμους και κοινότητες της Λάρνακας.

3. Τον αριθμό των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα για κατασκευή κυρτωμάτων σε δήμους και κοινότητες της Λάρνακας και πόσα από αυτά έχουν απορριφθεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.270, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Έχει έλθει στην αντίληψή μου ότι το Υπουργείο Γεωργίας, εδώ και αρκετές δεκαετίες, ζήτησε και μάζεψε παλαιά γεωργικά εργαλεία από αγρότες και άλλους με σκοπό τη δημιουργία Γεωργικού Μουσείου. Τα χρόνια πέρασαν και τα εργαλεία παραμένουν αναξιοποίητα στις αποθήκες του Υπουργείου Γεωργίας.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει τηρηθεί μητρώο των γεωργικών εργαλείων κατά την παραλαβή τους από το υπουργείο;

2. Κρατούνται ακόμη όλα τα γεωργικά εργαλεία τα οποία είχαν μαζευτεί τότε;

3. Σε ποια κατάσταση βρίσκονται σήμερα;

4. Ακολουθείται κάποια διαδικασία συντήρησης των εργαλείων;

5. Εάν ναι, κάθε πόσο γίνεται η συντήρησή τους;

6. To υπουργείο σκοπεύει να αξιοποιήσει τα γεωργικά εργαλεία και πότε;

7. Θα ανεγερθεί τελικά το Γεωργικό Μουσείο;

8. Εάν ναι, πότε υπολογίζεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανέγερσής του;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.274, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Μετά από πληροφορίες που έχω δεχθεί σχετικά με τις εταιρείες “Ruidoso Overseas Limited” (HE: 177939) και “Gering Limited” (HE: 150715) παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Κατά πόσο η εταιρεία “Gering Limited” έχει διαγραφεί από το αρχείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

2. Κατά πόσο μέτοχος στην εταιρεία “Ruidoso Overseas Limited” είναι η εταιρεία “Gering Limided”.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.289, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Με βάση την απάντηση του αρμόδιου υπουργού, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2017, στην ερώτηση ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2017 και με αριθμό 23.06.011.02.016 σχετικά με τις ετήσιες χορηγίες που καταβάλλονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού στο προσωπικό των αθλητικών ομοσπονδιών, έχω αντιληφθεί το εξής: Σε όλες τις ομοσπονδίες αναγράφεται το ετήσιο ποσό που λαμβάνει το κάθε πρόσωπο και το σύνολο της χορηγίας. Παραδόξως, για την ομοσπονδία ΚΟΕΑΣ αναγράφεται μόνο το σύνολο και το ετήσιο ποσό για 2 (δύο) από τα 6 (έξι) πρόσωπα.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που παραλείφθηκε η αναφορά για τα ετήσια ποσά που λαμβάνουν και τα 6 (έξι) πρόσωπα;

2. Το ετήσιο ποσό των 2 (δύο) προσώπων που αναγράφεται στην απάντηση συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο της χορηγίας για τον ΚΟΕΑΣ ή συμπεριλαμβάνεται σε άλλους σχεδιασμούς;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.290, ημερομηνίας 24 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Άμυνας εντάσσει στο έργο του διάφορα τεμάχια γης που ανήκουν σε πολίτες.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Δίνονται αντισταθμιστικά μέτρα στους ιδιοκτήτες των εν λόγω τεμαχίων;

2. Τι συμπεριλαμβάνουν αυτά τα μέτρα;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.294, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Εξ όσων γνωρίζω, θα ετοιμαζόταν μελέτη που αφορά αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή Καμάρων στη Λάρνακα.
 

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εν λόγω μελέτη;

2. Υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των μελετητών και της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας και, αν ναι, ποιες είναι αυτές;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.304, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στην Αθηένου, στις 30 Νοεμβρίου 2017, ειπώθηκε από τον ίδιο ότι θα δημιουργηθεί σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο συγκεκριμένο δήμο.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία της συγκεκριμένης σχολής;

2. Αν έχει γίνει κάποια μελέτη βιωσιμότητας για το εν λόγω έργο.

3. Αν έχει σημειωθεί ενδιαφέρον και από άλλο δήμο για τη δημιουργία σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Αν έχει σημειωθεί ενδιαφέρον και από άλλο δήμο για τη δημιουργία σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πώς αντιμετώπισε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το συγκεκριμένο αίτημα.

5. Αν έχει σημειωθεί ενδιαφέρον από άλλο δήμο και έχει εγκριθεί η δημιουργία σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ποιο στάδιο βρίσκεται και αν έχει γίνει μελέτη βιωσιμότητας για το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.305, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας επίσκεψης του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού στην Αθηένου, στις 30 Νοεμβρίου 2017, ειπώθηκε από τον ίδιο ότι η έναρξη κατασκευής αμφιθεάτρου στην Αθηένου προβλέπεται για το έτος 2019.
 

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η όλη διαδικασία που αφορά τη δημιουργία αμφιθεάτρου.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.317, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Εξ όσων έχω πληροφορηθεί, στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας είναι σε λειτουργία επιχείρηση λιανικής πώλησης οχημάτων.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Το καθεστώς λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας.

2. Κατά πόσο έχει παραχωρηθεί οποιαδήποτε άδεια σε επιχείρηση λιανικής πώλησης οχημάτων στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρνακας.

3. Εάν έχει παραχωρηθεί άδεια στην εν λόγω επιχείρηση, τότε κατά πόσο λειτουργεί νόμιμα.

4. Κατά πόσο έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές άδειες για τη συγκεκριμένη επιχείρηση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.318, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Όσον αφορά τη μετακίνηση του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου από τη Λάρνακα στο Παραλίμνι, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχουν γίνει εργασίες ή αγορές εξοπλισμού για το νέο κτίριο που θα στεγάσει το Κτηματολόγιο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι; Παρακαλώ όπως μας προωθήσετε τις προκηρύξεις με τις οποίες έχουν ζητηθεί τα πιο πάνω.

2. Εκτελούνται εργασίες ή γίνονται αγορές εξοπλισμού για το εν λόγω κτίριο χωρίς την απαραίτητη διαδικασία προσφορών; Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, σας παρακαλώ όπως απαντήσετε στα ακόλουθα:

α. Ποιο κονδύλι χρησιμοποιείται για την πληρωμή τους;

β. Υπάρχει περίπτωση αυτή η πράξη να αντιβαίνει στο νόμο;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.334, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Εξ όσων γνωρίζω, αγοράστηκε γη στο χωριό Τερσεφάνου με σκοπό την ανέγερση κοιμητηρίου Λάρνακας.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιον ή ποιους ανήκε η γη, όταν αγοράστηκε από το δήμο Λάρνακας;

2. Ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες της γης ήταν τα ίδια πρόσωπα τα τελευταία πέντε χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της γης από το δήμο Λάρνακας;

3. Πόση είναι η έκταση της γης που αγοράστηκε;

4. Έχει δοθεί η έγκριση από τον Έπαρχο Λάρνακας;

5. Έχει κοινοποιηθεί η συμφωνία στο Υπουργικό Συμβούλιο;

6. Να μας προωθηθεί η εν λόγω συμφωνία.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.341, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Σε συνέχεια της απάντησης, ημερομηνίας 28 Δεκεμβρίου 2017, που έλαβα σε ερώτησή μου, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, με αριθμό φακέλου 23.06.011.01.756, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο επιτρέπεται η μεταφορά νερού, από αδειοδοτημένη γεώτρηση, σε οποιοδήποτε άλλο κτήμα διαμέσου λάστιχων ή αγωγών μεταφοράς νερού.
 

Επίσης, εύχομαι να μη σημειωθεί ξανά τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην απάντηση του υπουργού, αφού θεωρώ πως εννέα ολόκληροι μήνες είναι αδικαιολόγητο χρονικό διάστημα.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.391, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Οι πλημμύρες που έλαβαν χώρα στην περιοχή “Καμάρες” στη Λάρνακα το Δεκέμβριο του 2014 επέφεραν πολλές καταστροφές στις περιουσίες των κατοίκων, σε οχήματα, υποστατικά και επιχειρήσεις.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Το συνολικό ποσό που ζήτησαν οι πλημμυροπαθείς ως αποζημίωση για τις περιουσίες τους.

2. Το ύψος της αποζημίωσης που δόθηκε από την κυβέρνηση στους πλημμυροπαθείς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.428, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχτηκε δωρεές ακινήτων από πολίτες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Αν έχουν γίνει δωρεές ακινήτων στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και, αν ναι, τότε να μας σταλεί αναλυτική πληροφόρηση.

2. Αν έχουν γίνει επιδιορθώσεις ή και κατασκευές σε αυτές τις δωρεές από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και, αν ναι, ποιο είναι το κόστος που ανέλαβε το ίδρυμα.

3. Αν αυτές οι δωρεές ακινήτων έχουν αξιοποιηθεί, δηλαδή αν έχουν ενοικιαστεί, και αν τα ενοίκια εισπράττονται κανονικά.

Παρακαλώ επίσης όπως μας σταλούν τα ενοικιαστήρια έγγραφα όλων των ακινήτων, εφόσον ενοικιάστηκαν.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.429, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Όπως είναι ήδη γνωστό, ο πλαστικός τάπητας στίβου στο στάδιο “Τάσος Μάρκου” στο δήμο Παραλιμνίου έχει παρουσιάσει πρόβλημα και χρειάστηκε η αντικατάστασή του.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Τι ποσά έχουν δοθεί από τον ΚΟΑ μέχρι στιγμής για την επιδιόρθωση του εν λόγω ζητήματος και με ποια δικαιολογητικά;

2. Τι ποσά έχουν εγκριθεί να δοθούν και με ποια δικαιολογητικά;

3. Έχει συμφωνηθεί να δοθούν επιπλέον χρήματα από το αρχικό ποσό που εγκρίθηκε από τον οργανισμό;

Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε όλα τα σχετικά έγγραφα, πρακτικά και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΚΟΑ που αφορούν το πρόβλημα με τον πλαστικό τάπητα στίβου στο στάδιο “Τάσος Μάρκου”.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.430, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Στην απάντηση στην ερώτησή μου ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2017 και με αριθμό φακέλου 23.06.011.02.016 σχετικά με τις ετήσιες χορηγίες που δίνονται από τον ΚΟΑ στις ομοσπονδίες συμπεριλαμβάνονται όλες οι χορηγίες αναλυτικά εκτός από αυτήν της ΚΟΕΑΣ.

Ως εκ τούτου, αναγκάστηκα να επαναλάβω την ερώτηση, συγκεκριμένα για την ΚΟΕΑΣ, στις 24 Νοεμβρίου 2017, με αριθμό φακέλου 23.06.011.02.289. Έλαβα απάντηση στις 28 Φεβρουαρίου 2018, που και πάλι δεν έδινε σαφή πληροφόρηση σχετικά με τη χορηγία που δίνεται από τον ΚΟΑ στο προσωπικό της ΚΟΕΑΣ.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια ποσά δίνονται από τον ΚΟΑ στην ΚΟΕΑΣ αναλυτικά;

2. Ποια ποσά δίνονται από τον ΚΟΑ στο προσωπικό της ΚΟΕΑΣ αναλυτικά;

3. Στην απάντηση του υπουργού γίνεται λόγος για αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων του ΚΟΑ. Παρακαλώ όπως μας σταλούν όλα τα πρακτικά και σχετικά έγγραφα από αυτές τις αποφάσεις.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.431, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Στην Παγκύπρια Ομοσπονδία Άρσης Βαρών υπάρχει εκλελεγμένο διοικητικό συμβούλιο με νόμιμες διαδικασίες όπως προβλέπει το καταστατικό.

Σε συνέχεια της συζήτησης που έλαβε χώρα στις 8 Μαρτίου 2018 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών σχετικά με τις παράτυπες ενέργειες που έγιναν από κάποια σωματεία, τα οποία έχουν προχωρήσει μάλιστα και σε εκλογική συνέλευση επιχειρώντας πραξικοπηματικά να ανατρέψουν το εκλελεγμένο διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια είναι η θέση του ΚΟΑ στο συγκεκριμένο θέμα;

2. Ποια είναι η απόφαση του ΑΔΕΑ για το πιο πάνω;

3. Ποια η θέση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (IWF) και του Προέδρου της κ. Tamas Ajian;

Θα σας παρακαλούσα όπως μας αποστείλετε όλα τα σχετικά έγγραφα και πρακτικά που αφορούν το πιο πάνω θέμα.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.460, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Με το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 8 Μαρτίου 2017 η Κυπριακή Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι με επιστολή της, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2017, ενημέρωσε την επιτροπή ότι θα ανασταλεί η κάθε δραστηριότητά της στον υδατοφράκτη Πολεμιδιών, αφού κρίθηκε ακατάλληλος και επικίνδυνος για την υγεία.

Εξ όσων έχω ενημερωθεί, η Κυπριακή Ομοσπονδία Θαλάσσιου Σκι ετοιμάζει αγώνες στο συγκεκριμένο φράκτη το καλοκαίρι του 2018.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ισχύει η πιο πάνω ενημέρωση που έτυχα;

2. Εάν ισχύει, ποια μέτρα προτίθενται να λάβει το υπουργείο, για να αποτραπεί η χρήση του φράγματος, εφόσον παραμένει ακατάλληλο για την υγεία;

3. Ποιες εναλλακτικές λύσεις θα δώσει, ούτως ώστε οι αγώνες να διεξαχθούν σε άλλα φράγματα;

4. Ποιες συνέπειες θα υποστούν αυτοί που αποφάσισαν και ενέκριναν τη διεξαγωγή αγώνων στον εν λόγω φράχτη;»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.461, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Σε συνέχεια της ερώτησης που έθεσα στις 6 Σεπτεμβρίου 2017 με αριθμό φακέλου 23.06.011.02.118 σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών για τη χρήση του χώρου και της καφετέριας του παλαιού ΓΣΖ και της απάντησης που έλαβα στις 6 Νοεμβρίου 2017, όπου με ενημερώσατε ότι ο ΚΟΑ βρίσκεται στη διαδικασία ετοιμασίας προδιαγραφών για την προκήρυξη διαγωνισμού προσφορών για ενοικίαση, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία υποβολής προσφορών για το παλαιό ΓΣΖ;

2. Ποιος είναι ο λόγος που παρατηρείται τόση καθυστέρηση (τεσσάρων μηνών από την απάντηση του υπουργού, έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ερώτησης και τρία ολόκληρα χρόνια από την απόφαση του ΔΣ του ΚΟΑ για την προκήρυξη προσφορών);»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.462, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι πραγματοποιούνται διάφορες εκθέσεις έργων από διοργανωτές σε διάφορους χώρους, όπως για παράδειγμα στην Παλιά Δημοτική Αγορά της Παλλουριώτισσας, και εισπράττονται χρήματα από τους συμμετέχοντες που εκθέτουν τις κατασκευές και τα έργα τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Οι διοργανωτές ενοικιάζουν το χώρο που πραγματοποιούνται οι εκθέσεις;

2. Εξασφαλίζονται οι σχετικές άδειες;

3. Διασφαλίζονται οι σχετικές πρόνοιες που αφορούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, αλλά και των επισκεπτών;

4. Αυτοί οι διοργανωτές είναι πιστοποιημένοι με κάποιο τρόπο;

5. Οι διοργανωτές δηλώνουν στο κράτος τις εισπράξεις τους από τις εν λόγω διοργανώσεις;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.468, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Στα ειδικά εντάλματα πληρωμής που εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών συμπεριλαμβάνεται επιπρόσθετο ποσό ύψους €151.300 και αφορά το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, συγκεκριμένα το ενοικιαζόμενο κτίριο όπου θα μεταστεγαστεί το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Τι εργασίες συμπεριλαμβάνονται στο επιπρόσθετο ποσό των €151.300;

2. Γιατί έχει αναλάβει το κράτος να επωμισθεί το επιπρόσθετο ποσό που προέκυψε, αφού δεν έχει υπολογισθεί και εγκριθεί στο αρχικό ποσό;

3. Παράλληλα, αφού το μηνιαίο ενοίκιο μειώθηκε, λόγω του ότι ανέλαβε το κράτος εργασίες στο κτίριο αξίας πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ (αρχικό ποσό), τότε γιατί δε θα αναλάβει ο ιδιοκτήτης το επιπρόσθετο ποσό που προέκυψε;

4. Σύμφωνα με παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή, το εν λόγω θέμα εκκρεμεί, μιας και παρουσιάζει νομικά κωλύματα. Οπότε, γιατί έχει προχωρήσει σε αυτή την απόφαση ο Υπουργός Οικονομικών;»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.469, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Με βάση το άρθρο 71(3) του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012, ποσοστό ύψους 2% από τις εισφορές που γίνονται στην Αρχή Στοιχημάτων δίνεται στον ΚΟΑ και ο ΚΟΑ κατανέμει το ποσοστό αυτό ως ακολούθως:

1. 1,5% στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

2. 0,5% στις υπόλοιπες ομοσπονδίες ομαδικών αθλημάτων.

Το 2016 τα πραγματικά έσοδα του ΚΟΑ από την Αρχή Στοιχημάτων ξεπέρασαν τα προβλεπόμενα κατά €161.692 και συνολικά άγγιξαν το ποσό των €661.692. Ο ΚΟΑ αιτήθηκε όπως τα επιπλέον αυτά χρήματα (€161.692) δοθούν σε προσφυγικά σωματεία και ως χαριστικές παροχές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Εάν εγκριθεί το πιο πάνω αίτημα του ΚΟΑ, κατά πόσο θα αντιβαίνει στον περί Στοιχημάτων Νόμο του 2012.

2. Για ποιο λόγο ο ΚΟΑ δεν επιθυμεί να δώσει το επιπλέον αυτό ποσό στις ομοσπονδίες που αναφέρονται στο σχετικό νόμο;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.476, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας της Βουλής που έλαβε χώρα στις 28 Μαρτίου 2018 και αφορούσε το θέμα της Διανελλείου Τεχνικής Σχολής στη Λάρνακα ενημερωθήκαμε ότι το Κτηματολόγιο, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών, επέλεξε οκτώ τεμάχια, για να προταθούν στη διαχειριστική επιτροπή της Διανελλείου, ούτως ώστε αυτή να επιλέξει το κατάλληλο, για να προχωρήσει στην ανταλλαγή της γης στην οποία βρίσκεται η Διανέλλειος Τεχνική Σχολή με αυτό. Κατάλογος των επιλεγμένων τεμαχίων γης στάλθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο όφειλε να ενημερώσει τη διαχειριστική επιτροπή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Με ποια κριτήρια, ποια δικαιοδοσία και για ποιους λόγους το Υπουργείο Εσωτερικών παρουσίασε στη διαχειριστική επιτροπή μόνο τα τέσσερα από τα οκτώ τεμάχια γης;

2. Ποια ήταν τα οκτώ τεμάχια γης που πρότεινε το Κτηματολόγιο και ποια ήταν τα τέσσερα που επιλέχθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.492, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Έχω πληροφορηθεί ότι το 2012 στην κοινότητα Αλαμινού δόθηκαν τουρκοκυπριακές κατοικίες σε μη εκτοπισθέντες για σκοπούς στέγασης, χωρίς όμως να πληρούν τα κριτήρια. Συγκεκριμένα, έχει δοθεί κατοικία σε άτομα που δεν είναι εκτοπισθέντες και που επιπρόσθετα διαθέτουν σπίτια ή και διαμερίσματα στη Λευκωσία, τα οποία ενοικιάζουν σε άλλα άτομα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ισχύει η πιο πάνω αναφορά;

2. Εάν γίνονται εξαιρέσεις στα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα άτομα που δικαιούνται τουρκοκυπριακή κατοικία, τι αφορούν οι εξαιρέσεις αυτές;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.512, ημερομηνίας 16 Απριλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2006, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εξουσιοδοτηθεί να προβεί σε διαχωρισμό οικοπέδων που θα παραχωρηθούν ως αντισταθμιστικά μέτρα στους δικαιούχους που διαμένουν σε κατοικίες τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας στην κοινότητα Κιβισίλι.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το που βρίσκεται σήμερα η όλη διαδικασία παραχώρησης οικοπέδων στους δικαιούχους.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.564, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Επιθυμώ να φέρω εις γνώση σας ότι σε υπόγεια διάβαση πεζών η οποία βρίσκεται στη λεωφόρο Λεμεσού στη Λάρνακα και συγκεκριμένα μεταξύ των φώτων τροχαίας του οικισμού Μακαρίου και Κρασσά, υπάρχει διαρροή νερού και η υπόγεια διάβαση είναι πλημμυρισμένη συνεχώς. Το νερό φτάνει το ύψος των 2 μέτρων. Πέραν της σπατάλης που παρουσιάζεται στο νερό, αφού χάνονται τόνοι καθημερινά, η διάβαση δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Γιατί αφέθηκε να φτάσει σε τέτοια κατάσταση η υπόγεια διάβαση;

2. Ποιος ο λόγος διαρροής του νερού;

3. Πότε θα επιληφθούν του θέματος οι αρμόδιοι;»

ΑπάντησηΕρώτηση με αρ. 23.06.011.02.565, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Έχει έλθει εις γνώση μου ότι το εξειδικευμένο φάρμακο με την ονομασία “Entresto” που χορηγείται σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια αποφασίστηκε από τους αρμόδιους και παραχωρήθηκε μόνο σε 10 ασθενείς. Οι ασθενείς που υποφέρουν από την εν λόγω ασθένεια είναι πολλαπλάσιοι.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Με ποια κριτήρια επιλέγηκαν οι συγκεκριμένοι 10 ασθενείς, για να λάβουν το φάρμακο;

2. Ποιος ο λόγος που δε δίνεται σε όλους τους ασθενείς, αφού το χρειάζονται;

3. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσετε, ούτως ώστε να παραχωρηθεί άμεσα σε όσους ασθενείς το χρειάζονται;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.586, ημερομηνίας 21ης Μαΐου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Εξ όσων γνωρίζω, ο αναδασμός γης γίνεται για αγροτικούς σκοπούς, όμως κάποιοι ιδιοκτήτες γης, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους καλλιεργήσιμη γη σε περιοχές αναδασμού, την αξιοποιούν για άλλες αναπτύξεις, που αντιβαίνουν στους σκοπούς του αναδασμού. Τελευταία, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων σε καλλιεργήσιμη γη.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια πρακτική ακολουθούν οι αρμόδιοι, ούτως ώστε να αποτρέπονται τέτοια γεγονότα σε καλλιεργήσιμη γη και ποια η πολιτική τους;

2. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε, για να αποτραπούν τέτοια περιστατικά μελλοντικά;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.636, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων σχετικά με τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι είναι οι εγγεγραμμένοι θερμοκηπιούχοι στην Παγκύπρια Οργάνωση Θερμοκηπιούχων Κύπρου;

2. Πόσοι υπολογίζονται ότι είναι οι θερμοκηπιούχοι στην Κύπρο γενικά;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.654, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Σχετικά με τον Κεντρικό Φορέα Στέγασης Κρατικών Υπηρεσιών, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πότε ιδρύθηκε ο εν λόγω φορέας και για ποιο σκοπό;

2. Με τι θέματα ασχολήθηκε όσο ήταν εν ενεργεία;

3. Ποιες αποφάσεις έλαβε;

4. Πότε τερματίστηκε η λειτουργία του;»

Απάντηση

 Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.655, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Παρατηρείται πολύ τακτικά και σε ανησυχητικό βαθμό να παρουσιάζονται προβλήματα και κατά συνέπεια να τίθενται εκτός λειτουργίας οι αξονικοί και οι μαγνητικοί τομογράφοι και άλλος νοσοκομειακός εξοπλισμός πρώτης ανάγκης στα δημόσια νοσηλευτήρια. Αντίθετα, τέτοια προβλήματα δεν παρουσιάζονται τόσο συχνά και σε τέτοιο βαθμό στον ιδιωτικό τομέα και τυχόν βλάβη τους τακτοποιείται άμεσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιος ελέγχει κατά πόσο γίνεται σωστά η συντήρηση του πιο πάνω νοσοκομειακού εξοπλισμού;

2. Ποιος ή ποιοι αποφασίζουν ότι, σε περίπτωση αντικατάστασης κάποιου εξαρτήματος, αυτό που τοποθετείται είναι το σωστό;»

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.003, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει αίτημα για ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου πλησίον της λεωφόρου Σταυροβουνίου στο Αλεθρικό. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το προαναφερόμενο αίτημα.
Κοινοποιώ έγγραφο σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.024, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης που αφορούσε λειτουργούς του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Κερύνειας για διοχέτευση πληροφοριών σχετικά με κτηματικές περιουσίες στα κατεχόμενα, επιθυμώ να αναφερθώ στο θέμα της μετακίνησης δεκάδων φακέλων εκτός Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου στη Λάρνακα, που φημολογείται ότι ανέρχονται σε σαράντα έως πενήντα φακέλους (box files).
Όλοι σήμερα αντιλαμβανόμαστε, μετά και από το κρούσμα που αφορούσε το Κτηματολόγιο Κερύνειας, ότι η διαχείριση του Επαρχιακού Κτηματολογίου Αμμοχώστου αφορά και γη η οποία βρίσκεται κάτω από την παράνομη κατοχή της Τουρκίας και ως εκ τούτου οι ανησυχίες για το περιεχόμενο αυτών των φακέλων εντείνονται.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε τι ενέργειες έχετε προβεί σχετικά με καταγγελία που αφορούσε τη μετακίνηση δεκάδων φακέλων από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου στη Λάρνακα;

2. Έχει προχωρήσει η διερεύνηση της εν λόγω καταγγελίας;

3. Εάν έχει προχωρήσει η διερεύνηση, τι αφορούσε το περιεχόμενο αυτών των φακέλων;

4. Έχετε εξακριβώσει σε ποιο χώρο έχουν μετακινηθεί οι φάκελοι;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.027, ημερομηνίας 6 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει αίτημα για εγγραφή αγροτικού δρόμου στην περιοχή “Λούρες” της Βορόκληνης Λάρνακας από το 2001. Η υπόθεση βρίσκεται στο Κτηματολόγιο Λάρνακας με αριθμούς φακέλων Δ.Α.Ε. 465/01 και Κ.Χ.Τ. 723/01.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται το προαναφερόμενο αίτημα εγγραφής του συγκεκριμένου δρόμου.

Σχετική απαντητική επιστολή από το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης σε παράπονο πολίτη επισυνάπτεται.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.028, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών στο Ζύγι, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πόσα παιδιά κάτω των 14 ετών φιλοξενούνται σε παρόμοια κέντρα φιλοξενίας;

2. Με ποιο τρόπο θα ταυτοποιείται η ηλικία των παιδιών που επιθυμούν να φιλοξενηθούν στο εν λόγω κέντρο, όταν υπάρχει αμφισβήτηση της ηλικίας η οποία δηλώνεται;

3. Με ποιο τρόπο θα διαχωρίζονται ηλικιακά τα παιδιά και τι διευθετήσεις θα γίνονται για τη διαμονή ανά ηλικία και ανά φύλο;

4. Έχει ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό ότι τα συγκεκριμένα παιδιά θα προέρχονται από διαφορετικές χώρες με διαφορετική κουλτούρα, αλλά και διαφορετικές θρησκείες μεταξύ τους;

5. Έχει προηγηθεί σχεδιασμός για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στο κέντρο;

6. Για πόσο καιρό θα παραμένουν τα παιδιά σε αυτό το κέντρο; Θα αποστέλλονται αλλού για διαμονή, αφότου γίνει η αξιολόγηση των αναγκών τους;

7. Σε περιπτώσεις όπου η διαμονή τους στο κέντρο είναι πέραν κάποιων εβδομάδων, τι διευθετήσεις έχουν γίνει για τη συμμετοχή τους σε σχολικές μονάδες;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.035, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, οι πολίτες κάνουν εισφορές για διάφορα γεγονότα, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τις εισφορές για τους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας, μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS) που στέλνονται στη Cyta.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Στη χρέωση του κάθε μηνύματος προστίθεται ΦΠΑ;

2. Εάν προστίθεται ΦΠΑ, τότε πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το συνολικό ποσό του ΦΠΑ που προκύπτει από τα μηνύματα εισφορών ως επιπρόσθετη συνεισφορά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.076, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, σε συγκεκριμένο υποκατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στην Ξυλοτύμπου η πρόσβαση από άτομα με αναπηρία δεν είναι δυνατή, αφού δεν υπάρχει ειδική ράμπα.

Αυτό το διάστημα γίνονται εργασίες υποδομής στο υποκατάστημα, χωρίς όμως να έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για δημιουργία, έστω και τώρα, αυτής της ειδικής ράμπας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι ενέργειες θα προβεί για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.100, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Οι φονικές πυρκαγιές που έλαβαν χώρα στις 23 Ιουλίου 2018 στην Αττική και κόστισαν τη ζωή σε δεκάδες συνανθρώπους μας συγκλόνισαν την κοινωνία. Η κοινότητα Μαρωνίου, εις ένδειξη συμπαράστασης στα θύματα της τραγωδίας αυτής, ανακοίνωσε πως μέρος των εσόδων από την προγραμματισμένη ετήσια χοροεσπερίδα, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2018 στο Μαρώνι, θα δοθούν στους πυρόπληκτους.

Παρακαλώ ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια ήταν τα συνολικά έσοδα της χοροεσπερίδας;

2. Ποιο ήταν το συνολικό κόστος της χοροεσπερίδας;

3. Τι ποσοστό έχει δοθεί στους πυρόπληκτους και πότε;

Παρακαλώ όπως σταλεί η αναλυτική κατάσταση των εξόδων και εσόδων από την εν λόγω χοροεσπερίδα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.141, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω και έχω επανειλημμένα δηλώσει, το κτίριο που στεγάζει το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι είναι κτισμένο πάνω σε λιμνάζοντα ύδατα, αφού η ευρύτερη περιοχή στον συγκεκριμένο χώρο είναι λιμνάζοντα ύδατα. Επίσης, ήδη παρουσιάζεται συσσώρευση υδάτων στον υπόγειο χώρο στάθμευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Γιατί δε λήφθηκε υπόψη το πιο πάνω σημαντικό δεδομένο, όταν γινότανε η αξιολόγηση του εν λόγω κτιρίου;

2. Εφόσον ήδη παρουσιάζεται συσσώρευση υδάτων, ακόμη και την καλοκαιρινή περίοδο, τι θα γίνει, όταν ξεκινήσουν οι βροχοπτώσεις;

3. Σε τι ενέργειες θα προβείτε, για να αποφευχθεί οποιοδήποτε δυσάρεστο περιστατικό το οποίο θα σχετίζεται με την ύπαρξη λιμνάζοντων υδάτων και τυχόν πλημμυρών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.142, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Λόγω του ότι το κτίριο που στεγάζεται το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι βρίσκεται σε λιμνάζοντα νερά, η ύπαρξη της υγρασίας σε όλο το κτίριο είναι εμφανής και επικίνδυνη.

Ήδη η υγρασία έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στα τοιχώματα του κτιρίου και είναι αναπόφευκτο κακό να επεκταθεί η ζημιά σε βάθος χρόνου και στα αρχεία που βρίσκονται εκεί.

Πιο σημαντικό απ’ όλα βέβαια είναι η υγεία των εργαζομένων στο εν λόγω κτίριο. Είναι σε όλους μας γνωστό το γεγονός ότι η ύπαρξη υγρασίας στον χώρο μας είναι ανθυγιεινή και επικίνδυνη, αφού προκαλεί διάφορα προβλήματα υγείας, όπως αλλεργίες, ασθματικές κρίσεις, ιγμορίτιδα, βρογχίτιδα και άλλα αναπνευστικά προβλήματα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε τι ενέργειες θα προβείτε, ούτως ώστε τα αρχεία να είναι σε ασφαλή χώρο, χωρίς να απειλούνται από την υγρασία;

2. Σε τι ενέργειες θα προβείτε σχετικά με την παρουσία υγρασίας στα τοιχώματα;

3. Πώς θα διαφυλάξετε την υγεία των εργαζομένων στο εν λόγω κτίριο από πιθανά προβλήματα που μπορεί να τους προκληθούν λόγω της υγρασίας;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.144, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει έλθει εις γνώσιν μου ότι στο κτίριο όπου έχει μετακινηθεί το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι δεν υπάρχει και ούτε έχει γίνει πρόβλεψη, για να εγκατασταθεί σύστημα πυρασφάλειας παρά μόνο σύστημα ανίχνευσης καπνού.

Ως εκ των πιο πάνω, οι ανησυχίες μου είναι ότι σε περίπτωση εκδήλωσης οποιουδήποτε ατυχούς περιστατικού πυρκαγιάς, και ιδιαίτερα στους χώρους όπου θα φυλάσσονται τα αρχεία του τμήματος, ο κίνδυνος καταστροφής είναι υπαρκτός, με ανυπολόγιστες συνέπειες και δυστυχώς χωρίς την οποιαδήποτε προειδοποίηση. Θεωρώ πως το ολοκληρωμένο σύστημα πυρασφάλειας θα έπρεπε να είναι από τις πρώτες προτεραιότητες των αρμοδίων, πριν καν να ολοκληρωθεί η μετακίνηση.
Είναι ευθύνη του κράτους η διαφύλαξη των μητρώων, που είναι ανεκτίμητης αξίας. Τα χάσαμε ήδη αυτά με την τουρκική εισβολή και κατοχή και τώρα υπάρχει πιθανότητα να τα χάσουμε και δεύτερη φορά με ευθύνη δική μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Γιατί έχει γίνει η μετακίνηση του γραφείου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος;

2. Σε τι ενέργειες θα προβεί για το πιο πάνω ζήτημα, ούτως ώστε να αποφευχθούν ατυχή περιστατικά;

3. Πότε θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος πυρασφάλειας;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.145, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Πρόσφατα το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου και το Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως μετακινήθηκαν από τη Λάρνακα στο Παραλίμνι.

Για τη μετακίνηση και λειτουργία των δύο τμημάτων έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες εργασίες και χρειάστηκε να αγοραστεί εξοπλισμός.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Αναλυτική ενημέρωση για οποιαδήποτε εργασία χρειάστηκε να γίνει για τις δυο υπηρεσίες και το κόστος της κάθε εργασίας.

2. Αναλυτική ενημέρωση για οποιοδήποτε εξοπλισμό χρειάστηκε να αγοραστεί για τις δύο υπηρεσίες και το κόστος της κάθε αγοράς.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.146, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στην οδό Πόντου στη Λάρνακα υπάρχει κτίριο στο οποίο μέχρι πρόσφατα στεγαζόταν νηπιαγωγείο. Σήμερα είναι εγκαταλελειμμένο και, εξ όσων γνωρίζω, χρησιμοποιείται από διάφορους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι διαμένουν στον χώρο, αλλά και από χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, ο χώρος έχει καταστεί εστία μόλυνσης και μικροβίων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε τι ενέργειες θα προβεί για το κλείσιμο του εν λόγω κτιρίου, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μη χρήση του από τον οποιονδήποτε;

2. Πώς θα εξωραϊστεί ο συγκεκριμένος χώρος;

3. Ποιο προβλέπεται να είναι το μέλλον του κτιρίου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.147, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Πρόσφατα το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου μετακινήθηκε από τη Λάρνακα στο Παραλίμνι.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει δοθεί πολεοδομική άδεια στο κτίριο στο Παραλίμνι;

2. Έχουν εκπληρωθεί όλοι οι όροι της πολεοδομικής άδειας;

3. Τι παρεκκλίσεις έχουν δοθεί με βάση και τις πρόνοιες της δήλωσης πολιτικής του δήμου Παραλιμνίου;

4. Οι παρεκκλίσεις αυτές συνάδουν με τη δήλωση πολιτικής του δήμου Παραλιμνίου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.148, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Πρόσφατα το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Αμμοχώστου μετακινήθηκε από τη Λάρνακα στο Παραλίμνι, σε κτίριο του οποίου η συμφωνία ενοικίασης ισχύει για εννέα χρόνια. Λόγω του ότι ο χώρος στάθμευσης του κτιρίου δεν ήταν αρκετός, χρειάστηκε η ενοικίαση παρακείμενου επιπλέον χώρου στάθμευσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει χρονική διαφορά μεταξύ της ισχύος του ενοικιαστήριου εγγράφου του κτιρίου και του ενοικιαστήριου εγγράφου του εν λόγω χώρου στάθμευσης;

2. Εάν υπάρχει χρονική διαφορά, τότε τι προτίθεται να πράξει, όταν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα από τυχόν άρνηση του ιδιοκτήτη του κτιρίου για συνέχιση της εξασφάλισης του επιπρόσθετου χώρου στάθμευσης, όταν λήξει η περίοδος ενοικίασής του;

3. Το θέμα με την έλλειψη χώρου στάθμευσης παραβαίνει τη διαδικασία δήλωσης ενδιαφέροντος όπως αυτή αρχικά εξαγγέλθηκε;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.149, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 εκδηλώθηκε φωτιά σε λεωφορείο της εταιρείας ΖΗΝΩΝ, στο σημείο της μηχανής, ενώ αυτό ήταν εν κινήσει. Για την κατάσβεση της φωτιάς χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Εκ πρώτης όψεως φάνηκε πως υπήρχε μηχανική βλάβη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιο δρομολόγιο εκτελούσε τη συγκεκριμένη ώρα το λεωφορείο;

2. Το λεωφορείο αυτό χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά μαθητών;

3. Υπήρχαν επιβαίνοντες τη στιγμή που έγινε το συμβάν; Υπήρχαν και μαθητές στο λεωφορείο;

4. Πότε έγινε ο τελευταίος μηχανικός έλεγχος του συγκεκριμένου λεωφορείου;

5. Ποια είναι η ηλικία του λεωφορείου αυτού;

6. Υπήρχαν πυροσβεστήρες στο εν λόγω λεωφορείο;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.172, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Όπως είναι γνωστό, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος στη Λάρνακα και συγκεκριμένα στην περιοχή Χρυσοπολίτισσας, αφού πολύ συχνά οι εργασίες διακόπτονται λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων και επέμβασης του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Το κόστος της ολοκλήρωσης του αποχετευτικού συστήματος είναι εξαιρετικά υψηλό και για κάθε καθυστέρηση ο δήμος Λάρνακας επωμίζεται επιπλέον χρηματικό βάρος.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι ενέργειες θα προβεί, ούτως ώστε να δοθεί μια λύση, για να μην επωμίζεται ο δήμος Λάρνακας το επιπλέον οικονομικό κόστος που προκύπτει λόγω των καθυστερήσεων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.173, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω, το Γυμνάσιο Δροσιάς στη Λάρνακα έχει υπερβεί τον μέγιστο αριθμό μαθητών που μπορεί να δεχθεί ανά σχολική χρονιά.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσοι μαθητές έπρεπε να φοιτούν στο εν λόγω σχολείο (μέγιστος αριθμός);

2. Πόσοι μαθητές φοιτούν σήμερα στο Γυμνάσιο Δροσιάς;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.174, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Όπως είναι γνωστό, η αποπεράτωση του έργου για επέκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας συνεχώς καθυστερεί και η ημερομηνία παράδοσής του παρατείνεται εδώ και χρόνια.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι ποιο σημείο βρίσκονται οι εργασίες στη νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

2. Πότε υπολογίζεται να είναι η ημερομηνία παράδοσης του έργου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.175, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου περίπτωση υπαλλήλου στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Αμμοχώστου ο οποίος από την αρχή του τρέχοντος έτους έως και σήμερα παρουσίασε ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία ξεπερνούν τις ημερολογιακές ημέρες άδειας ασθενείας που δικαιούται ανά έτος.
Η παραπομπή υπαλλήλου για εξέταση από το ιατροσυμβούλιο δεν αποτελεί απλά μια τυπική διαδικασία, αλλά συνιστά την άμεση, έγκαιρη και αναγκαία διαδικασία, ούτως ώστε να μπορούν να χορηγηθούν στον υπάλληλο επιπλέον ημέρες άδειας ασθενείας από αυτές που δικαιούται.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Βάσει της νομοθεσίας για τη Δημόσια Υπηρεσία (Χορήγηση Αδειών) που διέπει τους κανονισμούς και τις άδειες ασθενείας των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, ο οικείος προϊστάμενος του εν λόγω υπαλλήλου κατά πόσο έχει μεριμνήσει για την άμεση και χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση υποβολή αιτήματος προς τον Διευθυντή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας για τον διορισμό ιατροσυμβουλίου με σκοπό την εξέταση του υπαλλήλου και των σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών και εκθέσεων.

2. Κατά πόσο τα πιστοποιητικά ασθενείας του συγκεκριμένου υπαλλήλου προσκομίστηκαν αμέσως στην υπηρεσία του, όπως άλλωστε προβλέπουν οι κανονισμοί, στους οποίους αναφέρεται η αναγκαιότητα της έγκαιρης υποβολής τους.

3. Κατά πόσο τα συγκεκριμένα ιατρικά πιστοποιητικά ανέφεραν τη φύση της ασθένειας.

4. Κατά πόσο τα πιστοποιητικά συνοδεύονταν από ιατρική έκθεση σχετικά με το ιστορικό της ασθένειας όπως υποδεικνύουν οι κανονισμοί.

5. Κατά πόσο αυτά τα ιατρικά πιστοποιητικά αναφέρονταν σε ιατρική πρόβλεψη που θα χρειαστεί μέχρι και την πλήρη αποθεραπεία του υπαλλήλου, για να επανέλθει στην εργασία του, για σκοπούς διευκόλυνσης της εξέτασης από το ιατροσυμβούλιο, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί.»

Απάντηση 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.183, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στις 30 Ιουνίου 2017 ψηφίστηκε από τη Βουλή ο περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Σκοπός του εν λόγω νόμου είναι η πάταξη της λαθροθηρίας και η προστασία των άγριων πτηνών και θηραμάτων, καθώς η ρύθμισή της γίνεται με εξώδικο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Από τις 30 Ιουνίου 2017 έως και σήμερα πόσες καταγγελίες για λαθροθηρία έχουν γίνει και ποιο το συνολικό χρηματικό ποσό των εξωδίκων;

2. Πόσα από αυτά τα εξώδικα έχουν πληρωθεί και ποιο είναι το συνολικό ποσό από την είσπραξη των εξωδίκων αυτών;

3. Πόσα από αυτά τα εξώδικα δεν έχουν εισπραχθεί ακόμη;

4. Πόσες καταγγελίες έχουν γίνει συγκεκριμένα για τον μήνα Σεπτέμβριο του 2018 και ποιο το συνολικό χρηματικό ποσό των εξωδίκων που επιβλήθηκαν;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.188, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στις 2 Οκτωβρίου 2018 στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λεμεσού αρθρωτό όχημα με κατεύθυνση τη Λεμεσό ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα λόγω της αποκοπής του άξονα αυτού, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και τραυματίες.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πότε ήταν η τελευταία φορά που το εν λόγω αρθρωτό όχημα πέρασε από τους απαιτούμενους ελέγχους (ΜΟΤ);

2. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα του πιο πάνω ελέγχου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.196, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στην κοινότητα Αγκλεισίδων παρουσιάζεται τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τη χωρητικότητα του υφιστάμενου κοιμητηρίου. Το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού εδώ και χρόνια έχει στείλει αίτημα στις αρμόδιες αρχές για επέκταση του κοιμητηρίου, όμως παρατηρείται κωλυσιεργία στην επίλυση του θέματος.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για την άμεση επίλυση του πιο πάνω προβλήματος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.197, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Όταν η κυβέρνηση ανέλαβε την κατασκευή συνοικισμού στην κοινότητα Αγκλεισίδων πριν από κάποια χρόνια, προέκυψε η ανάγκη για δημιουργία αποχετευτικού συστήματος, του οποίου το κόστος λανθασμένα επωμίσθηκε το κοινοτικό συμβούλιο του χωριού και το οποίο σήμερα έχει αγγίξει τις €600.000. Το έργο έπρεπε εξ ολοκλήρου να διεκπεραιωθεί από την κυβέρνηση, αφού αφορούσε κυβερνητικό έργο.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε τι ενέργειες θα προβείτε, ούτως ώστε να διαγραφεί το πιο πάνω χρέος;

2. Ποιο ήταν το αρχικό ποσό και το ποσοστό που αποφασίστηκε να επωμισθεί το κοινοτικό συμβούλιο Αγκλεισίδων;

Παρακαλώ επίσης να αποσταλεί αντίγραφο με το αναλυτικό κόστος των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν τις δεκαετίες 1980 και 1990 και αφορούσαν το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.198, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλαμινούς έχει υποβάλει αίτημα για αναπαλαίωση του μεσαιωνικού κάστρου.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πιο πάνω θέμα;

2. Πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί η αναπαλαίωση του μεσαιωνικού κάστρου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.199, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Αλεθρικού έχει υποβάλει αίτημα για αναπαλαίωση τρικάμαρου γεφυριού.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πού βρίσκεται η σχετική μελέτη για το εν λόγω έργο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη της υλοποίησης του έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.200, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Αλεθρικού έχει αιτηθεί τη διαμόρφωση/διαπλάτυνση τμήματος της λεωφόρου Ομονοίας, που οδηγεί προς την Αναφωτίδα.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι πού βρίσκεται η σχετική μελέτη για το εν λόγω έργο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη του έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.201, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Αλαμινού έχει αιτηθεί τη διαπλάτυνση του κύριου δρόμου που οδηγεί από την κοινότητα Αλαμινού στην παραλία και τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου και πεζοδρόμου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι πού βρίσκεται η σχετική μελέτη για το εν λόγω έργο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη του έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.202, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Τερσεφάνου έχει αιτηθεί την ανάπλαση του παραδοσιακού πυρήνα του χωριού και ο αρμόδιος υπουργός έχει δώσει οδηγίες, για να συμπεριληφθεί το έργο στον προϋπολογισμό του 2018 με στόχο την έναρξή του εντός του 2018.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.203, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Σκαρίνου σε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό αιτήθηκε τη λειτουργία του βιολογικού σταθμού του διαμετακομιστικού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για το εν λόγω ζήτημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.204, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Οράς έχει αιτηθεί την επίσπευση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης και κατασκευής πάρκου/πλατείας εντός του πυρήνα της κοινότητας.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται η κατασκευή πάρκου/πλατείας εντός του πυρήνα της κοινότητας.

2. Πότε υπολογίζεται η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.205, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Οράς έχει αιτηθεί την παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για επιδιόρθωση της κατοικίας στην οποία σκοτώθηκε ο ήρωας του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959 Πετράκης Κυπριανού.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι πού βρίσκεται το πιο πάνω αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου.

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη εργασιών με στόχο την επιδιόρθωση της κατοικίας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.206, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Οδού έχει αιτηθεί την ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση του δρόμου Οράς-Οδού.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται το αίτημα για την ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση του δρόμου Οράς-Οδού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.207, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Οδού έχει αιτηθεί την αναπαλαίωση του κτιρίου όπου στεγαζόταν το δημοτικό σχολείο του χωριού.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται η αναπαλαίωση του κτιρίου που στεγαζόταν το δημοτικό σχολείο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.208, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω, στον Μαζωτό δεν υπάρχουν προσβάσεις από την κοινότητα προς την παραλία. Παράλληλα, ο αρμόδιος υπουργός έχει υποδείξει στο κοινοτικό συμβούλιο Μαζωτού να υποβάλει επιστολή και χωρομετρικό σχέδιο με τον προτεινόμενο δρόμο για δημιουργία πρόσβασης.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι πού βρίσκεται το εν λόγω έργο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησης του έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.209, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Λάγιας με αίτημά του ζήτησε τη λιθόστρωση του δρόμου προς την εκκλησία.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται το αίτημα που αφορά τη λιθόστρωση του δρόμου προς την εκκλησία;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησης του πιο πάνω έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.210, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Λάγιας με αίτημά του ζήτησε τη δημιουργία πάρκου σε μέρος του κρατικού τεμαχίου 224 το οποίο έχει προταθεί για διαχωρισμό και διάθεση οικοπέδων σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται το έργο που αφορά τη δημιουργία πάρκου σε κρατικό τεμάχιο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησης του πιο πάνω έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.211, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Δρυ με αίτημά του ζήτησε τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των παλαιών δημοτικών σχολείων και μετατροπής του σε πάρκο εναλλακτικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται το εν λόγω έργο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη της υλοποίησής του;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.212, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Δρυ με αίτημά του ζήτησε την αγορά πυροσβεστικού οχήματος, για να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα σε τυχόν πυρκαγιές και να αποτρέπει έγκαιρα την επέκτασή τους.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται η αγορά πυροσβεστικού οχήματος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.213, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Καλαβασού με αίτημά του ζήτησε την ανακατασκευή της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία θα εκτελεστεί ως πολεοδομικό έργο.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται η αίτηση για ανακατασκευή της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.214, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Καλαβασού έχει ζητήσει με αίτημά του την επιδιόρθωση της στοάς του μεταλλείου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που γίνονται για την επιδιόρθωση της στοάς του μεταλλείου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.215, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Βάβλας έχει ζητήσει με αίτημά του την ανέγερση πολυκέντρου νεότητας και χώρων αναψυχής.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο σημείο βρίσκεται το έργο που αφορά την ανέγερση πολυκέντρου νεότητας και χώρων αναψυχής;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησης του πιο πάνω έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.216, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Βάβλας έχει αιτηθεί την κατασκευή πλακόστρωτου εντός του πυρήνα της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε υπολογίζεται η έναρξη και πότε η ολοκλήρωση της κατασκευής πλακόστρωτου εντός του πυρήνα της κοινότητας Βάβλας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.217, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω, το κοινοτικό συμβούλιο Αναφωτίδας έχει αιτηθεί την εγγραφή δρόμου από την Αναφωτίδα προς την Απλάντα και το Αλεθρικό και η χωρομετρική εργασία είναι ολοκληρωμένη.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το εν λόγω έργο και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.218, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας σε συνάντησή του με τον αρμόδιο υπουργό ζήτησε την επιδιόρθωση ή την κατεδάφιση των εγκαταλελειμμένων και επικίνδυνων για την ασφάλεια τουρκοκυπριακών κατοικιών εντός της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκονται οι εργασίες για την επιδιόρθωση ή την κατεδάφιση των εγκαταλελειμμένων τουρκοκυπριακών κατοικιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.219, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Το κοινοτικό συμβούλιο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας αιτήθηκε την υιοθέτηση μέτρων περιορισμού της διάβρωσης του παραλιακού μετώπου της κοινότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται το θέμα που αφορά τον περιορισμό της διάβρωσης του παραλιακού μετώπου και πότε υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το πιο πάνω έργο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.220, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Μοσφιλωτής ζήτησε την ανέγερση πολυδύναμου κέντρου εντός της κοινότητας.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι ποιο σημείο βρίσκεται το εν λόγω έργο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησης του πιο πάνω έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.221, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Μοσφιλωτής αιτήθηκε τη δημιουργία κοινοτικής βιβλιοθήκης.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο σημείο βρίσκεται το εν λόγω έργο;

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησής του;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.222, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Μαρωνίου ζήτησε τη δημιουργία παραλιακού πεζοδρόμου. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησης του εν λόγω έργου και, εάν έχει ξεκινήσει, σε ποιο σημείο βρίσκεται.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.223, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Μαρωνίου έχει ζητήσει με αίτημά του τη διαμόρφωση του παραλιακού δρόμου Ζυγίου-Μαρωνίου-Ψεματισμένου-Αγίου Θεόδωρου, έτσι ώστε να περιλαμβάνει πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο. Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.224, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Ζυγίου ζήτησε την επίσπευση της κατασκευής παρακαμπτήριου δρόμου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιου σημείου βρίσκεται το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.225, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Ψεματισμένου ζήτησε τη δημιουργία κυκλοφοριακού κόμβου στη συμβολή των δρόμων Ζυγίου-Μαρωνίου-Ψεματισμένου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι ποιου σημείου βρίσκεται το πιο πάνω έργο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.226, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψευδά ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών εγγραφής για τον αγροτικό δρόμο Αγίας Μαρίνας και τον αγροτικό δρόμο “Ζούθκια”.

Ως εκ τούτου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής των πιο πάνω δρόμων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.275, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει έλθει στην αντίληψή μου ότι μετά την ολοκλήρωση εργασιών του αποχετευτικού συστήματος στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λάρνακα το Τμήμα Δημοσίων Έργων είχε αναλάβει να πραγματοποιήσει την ασφαλτόστρωση της λεωφόρου. Ωστόσο, μόνο ένα μέρος της λεωφόρου έχει ασφαλτοστρωθεί μέχρι σήμερα, παρά τις διαβεβαιώσεις που είχε ο δήμος Λάρνακας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ότι η ασφαλτόστρωση σε όλο το μήκος της λεωφόρου θα ολοκληρωνόταν εντός του 2018. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως δεν έχουν προκηρυχθεί προσφορές ακόμη, ενώ υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι θα πραγματοποιούνταν έγκαιρα με σκοπό την υλοποίηση του έργου εντός του τρέχοντος έτους.

Παράλληλα, αίτημα του δήμου Λάρνακας είναι να συμπεριληφθεί στο πιο πάνω έργο και η ασφαλτόστρωση της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου, αφού λόγω εργασιών του αποχετευτικού το οδόστρωμα χρειάζεται άμεση αναβάθμιση.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε θα προχωρήσει το Τμήμα Δημοσίων Έργων σε προκήρυξη προσφορών με σκοπό την ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης των λεωφόρων Γρίβα Διγενή και Γρηγόρη Αυξεντίου στη Λάρνακα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.276, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Ορμίδειας έχει αιτηθεί την ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου ο οποίος εμπίπτει στην παραλιακή περιοχή Ορμίδειας-Ξυλοφάγου και στα όρια των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας.

Εξ όσων γνωρίζω, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε πως το θέμα θα εξεταστεί μετά τον καθορισμό της Δήλωσης Πολιτικής στα όρια των βρετανικών βάσεων.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο βρίσκεται το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.277, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Το κοινοτικό συμβούλιο Ορμίδειας διαχειρίζεται το κοινοτικό νηπιαγωγείο, το οποίο αρχικά ήταν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όμως στη συνέχεια αποφασίστηκε το κλείσιμό του λόγω του ότι ήταν οικονομικά ασύμφορο.

Σημειώνεται επίσης ότι η γη στην οποία βρίσκεται χτισμένο το νηπιαγωγείο ανήκει στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου και το κοινοτικό συμβούλιο έχει ζητήσει την εκμίσθωσή της.

Έχω υπόψιν μου ότι η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας έχει υποδείξει στο εν λόγω συμβούλιο τον τερματισμό της διαχείρισης του νηπιαγωγείου, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει συμμορφωθεί.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, ώστε να εφαρμοστεί η υπόδειξη του επάρχου Λάρνακας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.278, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Μελετώντας την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τα έτη 2011 έως 2013, διαπίστωσα πως διάφορα έξοδα φιλοξενίας που καλύφθηκαν από το κοινοτικό συμβούλιο Καλαβασού δεν έφεραν φορολογικά τιμολόγια και δεν αναφέρθηκαν τα ονόματα των φιλοξενουμένων. Ο Γενικός Ελεγκτής στην εν λόγω έκθεσή του ζήτησε όπως ανακτηθεί το συνολικό ποσό από το κοινοτικό συμβούλιο.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει υλοποιηθεί η σύσταση του Γενικού Ελεγκτή.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.279, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι διάφορα οφειλόμενα ποσά που αφορούν κατανάλωση νερού συγκεκριμένων σπιτιών έχουν διαγραφεί στην κοινότητα Καλαβασού. Παράλληλα, γνωρίζω πως ο έπαρχος Λάρνακας διαφωνεί με την πιο πάνω τακτική και έχει ζητήσει όπως καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά από όλους τους προαναφερόμενους.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα ποσά μετά και από την υπόδειξη του επάρχου Λάρνακας.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.280, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Η ανάπλαση της πλατείας στην κοινότητα Καλαβασού, που υλοποιήθηκε το 2012, αλλά εξ όσων γνωρίζω δεν έχει παραδοθεί επίσημα, εγείρει κάποια ερωτήματα σε σχέση με τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για το έργο.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της πλατείας;

2. Από πού προήλθαν τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για την ανάπλαση της πλατείας;

3. Έχει επιβαρυνθεί χρηματικά το κοινοτικό συμβούλιο Καλαβασού και, εάν ναι, πόσο και για ποιο λόγο;

4. Ποιο ήταν το υπολογισμένο αρχικό κόστος;

5. Το τελικό κόστος έχει υπερβεί το αρχικό κόστος και, εάν ναι, πόσο και για ποιο λόγο;

6. Υπάρχουν οφειλόμενα ποσά για το εν λόγω έργο;

7. Ποιο ήταν το κόστος για τον μελετητή που εκπόνησε τη μελέτη για το πιο πάνω έργο;

8. Οφείλονται ακόμη χρήματα στον μελετητή και, εάν ναι, τι ποσό οφείλεται;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.282, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Μέσα από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το κοινοτικό συμβούλιο Ζυγίου διαφάνηκε πως το κοινοτικό συμβούλιο Ζυγίου έχει ιδρύσει το Ταμείο Χορηγιών Κοινότητας Ζυγίου το 2002, η λειτουργία του οποίου τερματίστηκε το 2016. Εκτός του ότι ο περί Κοινοτήτων Νόμος δεν επιτρέπει στα κοινοτικά συμβούλια να δημιουργούν χωριστά ταμεία, το εν λόγω κοινοτικό συμβούλιο έχει προβεί σε ενέργειες που δε δικαιολογούν τα έσοδα και έξοδα του εν λόγω ταμείου.
Συγκεκριμένα, τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού του ταμείου και όλες τις ενέργειες για έκδοση και υπογραφή επιταγών την είχε μόνο ο κοινοτάρχης Ζυγίου κατά τα έτη λειτουργίας του, δηλαδή από το 2002 έως και το 2016. Σημειώνεται πως δεν έγινε στο ταμείο κανένας οικονομικός έλεγχος.

Οι αποφάσεις του κοινοτικού συμβουλίου σχετικά με το ταμείο δεν εντοπίστηκαν πουθενά, ενώ για τα δεκατέσσερα χρόνια λειτουργίας του υπάρχουν μόνο δύο πρακτικά που αφορούν συγκεκριμένες πληρωμές.

Δεν εκδόθηκαν ποτέ αποδείξεις για τις εισπράξεις που έγιναν από το συγκεκριμένο ταμείο, ενώ υπάρχουν ορισμένες εισπράξεις που δε φέρουν καμία πληροφορία από που προήλθαν.

Δεν εκδόθηκαν ποτέ εντάλματα πληρωμής για τις πληρωμές που έγιναν από το ταμείο. Επίσης, έγιναν διάφορες πληρωμές χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Να σημειωθεί πως οι πληρωμές αυτές δεν ήταν εξουσιοδοτημένες από το συμβούλιο ούτε εγκεκριμένες από τον έπαρχο Λάρνακας. Οι πληρωμές δεν εμπίπτουν στον σκοπό της ίδρυσης του ταμείου, αλλά ούτε και στις αρμοδιότητες του κοινοτικού συμβουλίου, όπως για παράδειγμα πληρωμές που έγιναν για φιλοξενία κατοίκων σε εστιατόρια κ.ά.

Μεταξύ της χρονικής περιόδου 2002 έως 2012, το ταμείο παραχωρούσε χορηγίες σε φοιτητές του Ζυγίου, όμως από το 2003 και μετά δεν υπάρχουν πρακτικά του συμβουλίου που να καθορίζουν τα κριτήρια και το ποσό της κάθε χορηγίας. Παράλληλα, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εντοπίστηκαν ονόματα φοιτητών που έλαβαν χορηγίες ούτε πιστοποιητικά φοίτησής τους.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Αν μετά τον τερματισμό του πιο πάνω ταμείου υπήρχε υπόλοιπο, εάν ναι, τότε τι ύψους υπόλοιπο είναι και πού έχει μεταφερθεί;

2. Τι πληρωμές αφορούν τα δύο πρακτικά που εντοπίστηκαν;

3. Έχουν διερευνηθεί από που προήλθαν οι εισπράξεις που έγιναν στο ταμείο και δεν έφεραν καμία πληροφορία;

4. Σε τι ύψος ανέρχονται οι πληρωμές (αναλυτικά) που έγιναν από το ταμείο και αφορούσαν τα εξής;

 • ΕΚΕ Ζυγίου

 • Εισφορές σε εκκλησίες

 • Εισφορές σε πολιτικά κόμματα

 •  Εισφορές σε νηπιαγωγείο

 • Εισφορές σε κατηχητικό

 •  Πληρωμές για ασφαλτόστρωση δρόμου

 • Φιλοξενία κατοίκων σε εστιατόρια

 • Κατασκευή εικονοστασίου σε εκκλησία

 • Πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος για εκκλησία

 • Πληρωμές σε μέλος του κοινοτικού συμβουλίου για την παροχή υπηρεσιών στο συμβούλιο

5. Έχει διερευνηθεί το ποσό των φοιτητικών χορηγιών που δόθηκαν με βάση την καταλληλόλητα των ατόμων τα οποία έλαβαν τις χορηγίες;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.283, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Μελετώντας την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για τα έτη 2011 έως 2013 διαπίστωσα πως τα οδοιπορικά έξοδα τα οποία καλύφθηκαν από το κοινοτικό συμβούλιο Καλαβασού δεν έφεραν τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Γενικός Ελεγκτής στην εν λόγω έκθεσή του ζήτησε όπως ανακτηθεί το συνολικό ποσό από το κοινοτικό συμβούλιο, αφού δεν έφεραν αποδεικτικά στοιχεία.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει υλοποιηθεί η σύσταση του Γενικού Ελεγκτή.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.284, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι διάφορες εργασίες ανατίθενται σε άτομα τα οποία είναι λήπτες του ΕΕΕ από το κοινοτικό συμβούλιο Καλαβασού. Επίσης, το κοινοτικό συμβούλιο δε δηλώνει πουθενά τα εν λόγω άτομα και αντ’ αυτού η πληρωμή τους γίνεται μέσω τρίτων προσώπων.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι αρμόδιοι φορείς έχουν υπόψη τους το εν λόγω θέμα. Εάν όχι, τότε παρακαλώ όπως διερευνηθεί, ούτως ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.285, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω, ο Σύνδεσμος Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Μαρωνίου-Ψεματισμένου έχει αιτηθεί την επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου, αφού υπάρχουν προβλήματα στέγασης.

Τα αιτήματα του συνδέσμου γονέων είναι τα εξής:

1. Η κατασκευή αίθουσας εκδηλώσεων.

2. Η κατασκευή αιθουσών διδασκαλίας, αφού λόγω έλλειψης αιθουσών διδασκαλίας μερικές τάξεις στεγάζονται σε μικρές αίθουσες που αρχικά κτίστηκαν για σκοπούς αποθήκευσης υλικών και για κυλικείο. Επίσης, κάποιες άλλες τάξεις στεγάζονται σε λυόμενες κατασκευές σε απόσταση από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του χώρου. Η έλλειψη εργαστηρίων στο εν λόγω σχολείο αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, αφού η αίθουσα που χρησιμοποιείται για το μάθημα των Οικοκυρικών χρησιμοποιείται και ως κυλικείο, στεγάζοντας και τα υλικά/εργαλεία για το μάθημα της Τεχνολογίας.

3. Η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων, αφού ο μοναδικός αποθηκευτικός χώρος είναι λυόμενος, με αποτέλεσμα κατά την καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες υλικά που αποθηκεύονται εκεί να καταστρέφονται/αλλοιώνονται.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο σημείο βρίσκεται το πιο πάνω θέμα.

2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη και η ολοκλήρωση της κατασκευής της αίθουσας εκδηλώσεων.

3. Πότε υπολογίζεται η έναρξη και η ολοκλήρωση της κατασκευής επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας.

4. Πότε υπολογίζεται η έναρξη και η ολοκλήρωση της κατασκευής αποθηκευτικών χώρων.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.286, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι, μετά από απόφαση της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας, το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαζάρου (Κύκλος Α΄) έχει μετονομαστεί σε Δημοτικό Σχολείο Χριστόφορου Χριστοφίδη.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως προωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πρακτικά της συνεδρίας της Σχολικής Εφορείας Λάρνακας στην οποία συζητήθηκε το θέμα της μετονομασίας του δημοτικού σχολείου και πάρθηκε η σχετική απόφαση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.303, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω, η ανάπλαση της πλατείας στην κοινότητα Καλαβασού, που υλοποιήθηκε το 2012, περιλάμβανε και ξυλουργικές εργασίες, οι οποίες έγιναν από εταιρεία της οποία ιδιοκτήτης είναι ο κοινοτάρχης Καλαβασού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ευσταθεί ο πιο πάνω ισχυρισμός;

2. Εάν ναι, με ποια δικαιοδοσία ο κοινοτάρχης ως εκ της θέσεως που κατείχε, προέβη σε τέτοια ενέργεια; Είναι νόμιμη αυτή η ενέργεια;

3. Ποιο ήταν το κόστος των ξυλουργικών εργασιών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.304, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω έχει δοθεί χρηματικό ποσό από την κυβέρνηση για την αποκατάσταση του αστυνομικού σταθμού στην Καλαβασό. Το κοινοτικό συμβούλιο Καλαβασού προκήρυξε διαγωνισμό για το εν λόγω έργο χωρίς τις αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό και χωρίς καμία έγκριση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπήρξε απόφαση της κυβέρνησης για τη λειτουργία του εν λόγω αστυνομικού σταθμού;

2. Ποιο ήταν το ποσό το οποίο δόθηκε από την κυβέρνηση;

3. Έγιναν εκ μέρους της αστυνομίας, της Πολεοδομίας και της Πυροσβεστικής υποδείξεις για αλλαγές στις εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου;

4. Ανέλαβε το κοινοτικό συμβούλιο μέρος του κόστους; Εάν ναι, σε ποιο ύψος ανέρχεται το κόστος αυτό;

5. Εφόσον εκ του αποτελέσματος ο εν λόγω σταθμός δε λειτούργησε, γιατί η αστυνομία ενέκρινε την αποκατάστασή του;

6. Ποια είναι τα σχέδια για τη μελλοντική χρήση του σταθμού αυτού, αφού είναι εγκαταλελειμμένος και θα ερειπωθεί;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.305, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι το κοινοτικό συμβούλιο Ζυγίου έχει προχωρήσει σε αγορά οχήματος ιδιωτικής χρήσης για τις μετακινήσεις του προέδρου του κοινοτικού συμβουλίου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Είναι η πιο πάνω αγορά νόμιμη;

2. Ποιος είναι ο σκοπός της αγοράς του οχήματος;

3. Ποιο ήταν το κόστος αγοράς του οχήματος;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.333, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει έλθει εις γνώση μου ότι κατά τη διάρκεια ανασκαφών του αποχετευτικού συστήματος Λάρνακας έχουν ανευρεθεί διάφορα αρχαία κοσμήματα από χρυσό.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Έχουν αξιολογηθεί τα πιο πάνω ευρήματα;

 2. Ποια χρονική περίοδο έχουν κατασκευαστεί;

 3. Να προσδιοριστεί η ιστορία και η σημασία τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.334, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει έλθει εις γνώση μου ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών στο αποχετευτικό σύστημα Λάρνακας έχει ανευρεθεί το Ιερό των Καμιλαρκών, καθώς επίσης ένα νέο είδος τάφου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Να δοθούν λεπτομέρειες ως προς τη δημιουργία του Ιερού των Καμιλαρκών χρονολογικά και την αξία του.

 2. Να δοθούν λεπτομέρειες ως προς τη δημιουργία των εν λόγω τάφων χρονολογικά και την αξία τους.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.335, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στις 14 Νοεμβρίου 2018 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού συζητήθηκε το θέμα της ανάδειξης του σπάνιου και μοναδικού στο είδος του ψηφιδωτού στην οδό Αγίου Νεοφύτου στη Λάρνακα. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ενημέρωσε την επιτροπή ότι από τον Ιούνιο του 2017 έχει ολοκληρωθεί η γνωστοποίηση για απαλλοτρίωση συγκεκριμένης ακατοίκητης οικίας, με σκοπό να γίνουν ενέργειες για ανάδειξη του εν λόγω ψηφιδωτού. Εκπρόσωπος του Κτηματολογίου δήλωσε πως δεν προχώρησαν με τη διαδικασία απαλλοτρίωσης εντός δεκατεσσάρων μηνών όπως προβλέπεται λόγω του “φόρτου εργασίας”.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Γιατί το Κτηματολόγιο δεν προχώρησε στη διαδικασία απαλλοτρίωσης, αφού έγινε γνωστοποίηση για απαλλοτρίωση;

 2. Να δοθεί επαρκής επεξήγηση για τη δικαιολογία του “φόρτου εργασίας” που έδωσε η εκπρόσωπος το Κτηματολογίου.

 3.  Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία απαλλοτρίωσης και πότε θα ολοκληρωθεί;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.336, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω, το κοινοτικό συμβούλιο Ξυλοτύμβου έχει αιτηθεί την επίσπευση της κατασκευής του παρακαμπτήριου δρόμου που θα ενώνει την Ξυλοτύμβου με τον αυτοκινητόδρομο Δεκέλειας-Αγίας Νάπας, λόγω του ότι η διέλευση μεγάλων οχημάτων εντός της κοινότητας προκαλεί οχληρία και δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας.

Το εν λόγω έργο έχει εγκριθεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 54.729, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2001, ως αντισταθμιστικό μέτρο στα πλαίσια της αναβάθμισης του αυτοκινητόδρομου Δεκέλειας-Αγίας Νάπας.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Για ποιο λόγο έχει σημειωθεί τόσο μεγάλη καθυστέρηση;

 2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη του πιο πάνω έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.337, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Εξ όσων γνωρίζω, το κοινοτικό συμβούλιο Ξυλοτύμβου έχει αιτηθεί την επίσπευση της κατασκευής του υπολειπόμενου τμήματος αντιπλημμυρικού καναλιού, το οποίο ξεκινά από τον παλαιό δρόμο Λάρνακας-Αμμοχώστου και καταλήγει στο κέντρο της κοινότητας.

Το εν λόγω έργο έχει ήδη εγκριθεί ως αντισταθμιστικό μέτρο στο πλαίσιο της αναβάθμισης του αυτοκινητόδρομου Δεκέλειας-Αγίας Νάπας.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

 1. Γιατί έχει σημειωθεί τόση καθυστέρηση στην υλοποίηση του πιο πάνω έργου;

 2. Πότε υπολογίζεται η έναρξη υλοποίησης του έργου;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.360, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχει έλθει στην κατοχή μου η έκθεση-προσχέδιο της PwC σχετικά με τα έσοδα και τα έξοδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας για τα έτη 2011 και 2012. Η έκθεση παρουσιάζει σωρεία ατασθαλιών της ομοσπονδίας.

Η PwC έχει επισημάνει την ύπαρξη δύο τραπεζικών λογαριασμών. Οι τραπεζικές καταστάσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία ενός εκ των δύο λογαριασμών απουσιάζουν από τα αρχεία της ομοσπονδίας, κάτι το οποίο απαγορεύεται στις ομοσπονδίες που αφορούν ολυμπιακά αθλήματα και επιχορηγούνται από τον ΚΟΑ. Σε συνέχεια της έρευνάς της η εταιρεία διαπίστωσε πως το 2012 ιδιωτική εταιρεία προσέφερε στην ομοσπονδία αθλητικό εξοπλισμό αξίας €10.000, ο οποίος όμως αγνοείται. Οι παρατηρήσεις δυστυχώς συνεχίζονται, αφού η ομοσπονδία εξέδωσε τιμολόγιο με τη δικαιολογία της παραμονής αθλητών της Εθνικής Ομάδας Κύπρου σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο της πρωτεύουσας για προετοιμασία από την 1η Ιουνίου έως και την 4η Ιουνίου 2012, ενώ κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν ευσταθεί. Έχουν επιπλέον παρατηρηθεί δαπάνες για μετάβαση τεχνικού της IANSEO στη Γεωργία για προσωπικούς λόγους. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Εθνικού Αγώνα στην Κύπρο, του Πανευρωπαϊκού Αγώνα Εφήβων Τοξοβολίας 2011 και του GRAND PRIX το 2012 διαπιστώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, η απουσία τιμολογίων και αποδείξεων.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η έρευνα για εντοπισμό των τραπεζικών καταστάσεων και των αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν τους δύο ανευρεθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς και τα ελλιπή στοιχεία;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για το πιο πάνω θέμα, αφού θεωρείται παράνομη η ύπαρξη δύο τραπεζικών λογαριασμών, καθώς η ομοσπονδία επιχορηγείται από τον ΚΟΑ;

3. Ποιο είναι το χρηματικό ποσό που υπήρχε στους δύο τραπεζικούς λογαριασμούς;

4. Έχει ανευρεθεί ο αθλητικός εξοπλισμός αξίας €10.000 και, εάν ναι, πού βρισκότανε;

5. Εάν δεν έχει ανευρεθεί ο αθλητικός εξοπλισμός, τότε σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την ανεύρεσή του;

6. Σχετικά με την υποτιθέμενη διαμονή αθλητών σε ξενοδοχείο για την περίοδο 1/6/2012 έως και 4/6/2012, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, ούτως ώστε να εξακριβωθεί ποιοι και για ποιο λόγο διέμειναν την συγκεκριμένη περίοδο στο ξενοδοχείο και επιβαρύνθηκε η ομοσπονδία;

7. Για ποιο λόγο και με ποιου την έγκριση η μεταφορά του τεχνικού για προσωπικούς λόγους στη Γεωργία έχει καλυφθεί από την ομοσπονδία;

8. Έχουν βρεθεί τα τιμολόγια και οι αποδείξεις για τον Εθνικό Αγώνα στην Κύπρο, τον Πανευρωπαϊκό Αγώνα Εφήβων Τοξοβολίας 2011 και το GRAND PRIX το 2012;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.369, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στη συζήτηση που έλαβε χώρα στις 29 Νοεμβρίου 2018 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού με καλεσμένη την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έθιξα μεταξύ άλλων την ανάγκη για πρόσληψη επιπλέον προσωπικού στο Τμήμα Αρχαιοτήτων στην επαρχία Λάρνακας με σκοπό οι εργασίες για αποκάλυψη διάφορων αρχαιολογικών ευρημάτων να επιταχυνθούν και κατ’ επέκταση οι εργασίες για την ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος στη Λάρνακα να προχωρήσουν, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι κάτοικοι της Λάρνακας.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σχετικά με το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.370, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Στις 5 Δεκεμβρίου 2018 ενημερωθήκαμε σχετικά με την απόφαση δικαστηρίου για κατακύρωση του εμπορικού σήματος του χαλλουμιού σε ιδιωτική εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο αντί στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό είναι συνέπεια της κωλυσιεργίας και της αδιαφορίας όλων των εμπλεκομένων.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα εργασιών που ακολουθήθηκαν για το πιο πάνω θέμα;

2. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα εργασιών που έπρεπε να ακολουθηθεί για το πιο πάνω θέμα, ούτως ώστε να κερδίσουμε το εμπορικό σήμα;

3. Ποιοι και γιατί ευθύνονται για αυτή την αρνητική εξέλιξη;

4. Ποια μέτρα θα λάβετε σχετικά με τα άτομα τα οποία ευθύνονται;

5. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για το θέμα αυτό;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.381, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Γίνονται ενέργειες για μετακίνηση του Μουσικού Γυμνασίου και του Μουσικού Λυκείου της Λάρνακας από τα Γυμνάσιο Δροσιάς και Λύκειο Αγίου Γεωργίου, αντίστοιχα, στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο και στο Παγκύπριο Λύκειο, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στα μουσικά σχολεία φέρουν αντιρρήσεις για τη μετακίνησή τους, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως τα σχολεία που θα μετακινηθούν τα παιδιά τους δε φέρουν τους κατάλληλους εξοπλισμούς και αίθουσες.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο ευσταθεί ο ισχυρισμός των γονέων ότι δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένα τα σχολεία που προτάθηκαν για τη μετακίνηση των μαθητών αναφορικά με τις υποδομές και τις αίθουσες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο κλάδο μάθησης, ειδικά από ακουστικής άποψης.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.454, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Είναι γεγονός ότι μεγάλη έκταση γης στο δήμο Αθηένου ευρίσκεται υπό κατοχή ή αποτελεί μέρος της Νεκρής Ζώνης. Παράλληλα, υπάρχει γη στο ελεύθερο τμήμα του δήμου που θεωρείται χαλίτικη γη.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα δεκάρια χαλίτικης γης υπάρχουν στην ελεύθερη περιοχή της Αθηένου.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.460, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχω διαπιστώσει ότι κάθε χρόνο παρατηρείται μείωση της έκτασης της γεωργικής γης την οποία δηλώνουν οι καλλιεργητές στον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, με αποτέλεσμα τη μείωση των επιδοτήσεων προς αυτούς.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο παρατηρείται αυτό το φαινόμενο κάθε έτος.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.462, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

 

«Έχουν φτάσει κοντά μου παράπονα από διάφορους κατοίκους του δήμου Αθηένου ότι στους φόρους αποχετευτικού που πληρώνουν συμπεριλαμβάνονται και καλλιεργήσιμα κτήματα εντός του δήμου. Οι κάτοικοι το θεωρούν άδικο προς αυτούς.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια είναι η πολιτική του υπουργείου για τέτοιες περιπτώσεις.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.487, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Κατά διαστήματα δίνονται χορηγίες σε επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα και υπεύθυνοι για τη διαχείριση είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Γεωργίας και ο ΚΟΑΠ.

Έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι χορηγίες οι οποίες δόθηκαν για τον προαναφερόμενο σκοπό και αφορούσαν τη δημιουργία βιολογικών σταθμών σε χοιροστάσια δεν αξιοποιήθηκαν βάσει του σκοπού με τον οποίο παραχωρήθηκαν χρηματικά ποσά.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Γνωρίζετε περιπτώσεις που όντως δεν αξιοποίησαν τις χορηγίες για τον πιο πάνω σκοπό;

2. Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε σε περιπτώσεις όπου δε χρησιμοποιήθηκε το χρηματικό ποσό για τον ενδεικνυόμενο σκοπό, ούτως ώστε να ανακτηθούν τα χρηματικά ποσά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.488, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Όπως είναι γνωστό, με το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, στις 30 Ιανουαρίου 2019, ξέσπασε ντόρος σχετικά με την οργάνωση “Drug Free World” και συγκεκριμένα με την προέλευσή της.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει προσκληθεί η οργάνωση “Drug Free World” σε οποιαδήποτε εκδήλωση, ημερίδα, συνέδριο ή οτιδήποτε παρόμοιο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού;

                    2. Η εν λόγω οργάνωση έχει επισκεφθεί σχολεία; Eάν ναι, ποια σχολεία, σε ποιες ημερομηνίες, με ποιο σκοπό και ποιος της έδωσε την άδεια

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.497, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σε σχετικό ερώτημά μου με αριθμό φακ. 23.06.011.03.284 έλαβα απάντηση, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2019, από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία με ενημέρωσε για την επιτόπου επιθεώρηση που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του υπουργείου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα της επιτόπου επιθεώρησης που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.500, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Στην ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.03.304 έλαβα απάντηση, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2019, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο οποίος με ενημέρωσε σχετικά με τον πρώην Αστυνομικό Σταθμό Καλαβασού και τη χρήση του για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει διερευνηθεί και εξακριβωθεί η δήλωση του κοινοτικού συμβουλίου Καλαβασού ότι ο σταθμός χρησιμοποιείται όντως για πολιτιστικές εκδηλώσεις;

2. Πότε πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και τι αφορούσαν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.506, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχω υπόψη μου ότι στο παρελθόν είχαν διεξαχθεί στην Κύπρο ευρωπαϊκοί αγώνες beach volley, τους οποίους διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετόσφαιρας στο Παραλίμνι. Εξ όσων γνωρίζω, τα γήπεδα τα οποία κατασκευάστηκαν για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της διοργάνωσης έχουν εγκαταλειφθεί και δεν έχουν αξιοποιηθεί έκτοτε.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό κόστος της κατασκευής αυτών των γηπέδων και μας πληροφορήσει για τα αναλυτικά έξοδα που έγιναν για το έργο αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.507, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, ο δήμος Δερύνειας έχει πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη με θέμα τη δημιουργία περιφερειακού κολυμβητηρίου Αμμοχώστου στη Δερύνεια. Κατά τη συνάντηση αυτή συμφωνήθηκε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού θα καλύψει τα έξοδα της μελέτης βιωσιμότητας του έργου.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη βιωσιμότητας του προαναφερόμενου έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.508, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, ο δήμος Δερύνειας έχει αποταθεί στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) με σκοπό να λάβει επιχορήγηση για τη δημιουργία γηπέδων beach volley, κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του πιο πάνω έργου και αν ο δήμος Δερύνειας έχει υποβάλει τα αναγκαία στοιχεία που ζητήθηκαν από τον KOA, συμπεριλαμβανομένων των πιο κάτω:

1. Στοιχεία που αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

2. Αντίγραφο πολεοδομικής άδειας.

3. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

4. Αναθεωρημένη προεκτίμηση της δαπάνης των εργασιών από μελετητή εγγεγραμμένο στο ΕΤΕΚ.

5. Εγκεκριμένα σχέδια.

6. Συμπληρωμένη αίτηση επιχορήγησης από τον ΚΟΑ.

                   7. Βεβαίωση για την καταβολή χρηματοδότησης που αναλογεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.518, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σε συνέχεια της απάντησης του Υπουργού Εσωτερικών, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2019, σε σχετικό ερώτημά μου, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2018 και με αριθμό 23.06.011.03.335, όπως είναι από όλους αντιληπτό, η συνέχιση της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι κάτοικοι της περιοχής και όχι μόνο και σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα της ανάδειξης του ψηφιδωτού στη Λάρνακα επιβάλλει το θέμα να προχωρήσει άμεσα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το εξής:

1. Αν το Τμήμα Αρχαιοτήτων κρίνει αναγκαία την είσοδο στο τεμάχιο για την έναρξη των εργασιών για την ανάδειξη του ψηφιδωτού.

                   2. Εάν ναι, τότε πότε θα προχωρήσει σε διάταγμα επίταξης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.541, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Κατά διαστήματα λέγεται ότι παλαιότερα είχε δοθεί χρηματικό ποσό για το έργο που αφορά την επέκταση του παραλιακού μετώπου και τη διάνοιξη δρόμου από το Μακένζυ έως και τον φάρο των Περβολιών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχει οποιοδήποτε υπουργείο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, δώσει οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για τον πιο πάνω σκοπό;

                   2. Εάν έχει δοθεί τέτοιο ποσό, πότε δόθηκε, ποιο το ύψος του, από ποιον δόθηκε και που έχει παραδοθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.549, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης σχεδιάζει να χωροθετήσει νέα λατομική ζώνη στην επαρχία Λάρνακας και τείνει να καταλήξει στον Δελίκηπο. Επιθυμώ να επισημάνω ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι κρατική δασική γη και ανήκει στο δίκτυο “Natura 2000”. Πρόκειται για βιότοπο άγριας ζωής στον οποίο υπάρχει σημαντική άγρια πανίδα και χλωρίδα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.604, ημερομηνίας 19 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σχετικά με τον χώρο όπου θα κατασκευαστεί το νέο γήπεδο στη Λεμεσό, έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι στην εν λόγω τοποθεσία υπάρχουν δύο αγωγοί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων. Ο ένας είναι ο Νότιος Αγωγός και ο άλλος είναι ο αγωγός δυτικών χωριών Λεμεσού.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Κατά πόσο ήταν εις γνώσιν των αρμοδίων η ύπαρξη των δύο αγωγών κατά την επιλογή του συγκεκριμένου χώρου.

2. Δημιουργούνται οποιαδήποτε προβλήματα αναφορικά με τη συνέχιση του έργου λόγω της ύπαρξης των αγωγών;

3. Εφόσον υπάρχουν αυτοί οι δύο αγωγοί, τι μέτρα θα ληφθούν για τη στήριξή τους;

4. Πόση πρέπει να είναι η απόσταση ασφαλείας του περιφράγματος από τους αγωγούς;

                    5. Κατά πόσο είχε γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη κατά τη σύναψη του συμβολαίου μεταξύ του ιδιοκτήτη του έργου και του εργολάβου για τυχόν                        αποζημιώσεις, σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου εξ υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.606, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Από την 1η Ιουλίου 2018 ισχύουν οι περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Μείωση της Κατανάλωσης Λεπτών Πλαστικών Σακούλων Μεταφοράς) Κανονισμοί του 2017. Οι εν λόγω κανονισμοί επιβάλλουν τη χρέωση της λεπτής πλαστικής σακούλας προς €0,05 συν €0,01 ΦΠΑ στους καταναλωτές, με σκοπό την ελαχιστοποίηση της χρήσης της. Το κόστος της λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς για τους πωλητές της ανέρχεται σε €0,025 έως €0,03. Με το υπόλοιπο ποσό που απομένει από τα έσοδα πώλησης της σακούλας στους καταναλωτές (€0,020 έως €0,025) οι οικονομικοί φορείς που μετέχουν σε συστήματα διαχείρισης συσκευασιών υποχρεώνονται να διοργανώνουν εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αυξημένης κατανάλωσης λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, την ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών λύσεων από τους καταναλωτές και την ενημέρωσή τους για τις τιμές χρέωσης των ειδών σακούλας μεταφοράς στα σημεία πώλησής τους.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των πιο πάνω κανονισμών μέχρι και το τέλος του έτους 2018 πόσα χρήματα έχουν συνολικά εισπραχθεί από τη χρήση λεπτής πλαστικής σακούλας;

2. Οι οικονομικοί φορείς που μετέχουν σε συστήματα διαχείρισης συσκευασιών έχουν πραγματοποιήσει εκστρατείες ενημέρωσης, όπως υποχρεούνται βάσει των κανονισμών;

3. Εάν ναι, τότε ποιες εκστρατείες έχουν πραγματοποιηθεί και πότε;

4. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιήσει την οποιαδήποτε περιβαλλοντική εκστρατεία;

5. Με ποιον τρόπο η αρμόδια αρχή ελέγχει εάν οι πωλητές της λεπτής πλαστικής σακούλας στους καταναλωτές πραγματοποιούν ή όχι περιβαλλοντικές εκστρατείες;

6. Με ποιον τρόπο η αρμόδια αρχή ελέγχει εάν χρησιμοποιείται ολόκληρο το χρηματικό ποσό το οποίο πρέπει στις εν λόγω εκστρατείες;

                    7. Ποια τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, σε περιπτώσεις όπου οι πωλητές δε διοργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις, ως οφείλουν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.635, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχουν έρθει εις γνώσιν μου ανησυχίες των κατοίκων της κοινότητας Καλαβασού, έπειτα από πληροφόρηση της οποίας έτυχαν, ότι στον υδατοφράκτη Καλαβασού εισέρχεται νερό από παραπλήσιο ρυάκι το οποίο, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουν οι κάτοικοι, περιέχει κάδμιο και νικέλιο.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Έχουν γίνει οι απαραίτητες εξετάσεις για τις πιο πάνω υποψίες;

2. Εάν ναι, τότε πότε έγιναν, από ποιους και τι αποτελέσματα είχαν;

                    3. Ποια μέτρα λαμβάνετε, από τη στιγμή που πληροφορηθήκατε την καταγγελία, ούτως ώστε να αποτρέψετε την εισροή του νερού από το ρυάκι στον υδατοφράκτη, μέχρι να προχωρήσετε σε αναλύσεις του ύδατος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.654, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

Στα Λειβάδια Λάρνακας υπάρχει ποταμός ο οποίος διασχίζει τον δήμο και κατ’ επέκταση περνά από κατοικημένες περιοχές και εκπαιδευτήρια. Λόγω της πολυομβρίας, η άγρια βλάστηση και οι καλαμιώνες οι οποίοι βρίσκονται στον ποταμό έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις σε όλη την έκταση του ποταμού, ο οποίος καταλαμβάνει αρκετά χιλιόμετρα εντός των ορίων του δήμου, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έντονη παρουσία ερπετών, τρωκτικών και εντόμων, ενώ παράλληλα αποτελεί και εστία μικροβίων. Ο κίνδυνος της πιθανότητας να ξεσπάσει πυρκαγιά είναι μεγάλος και ο συνδυασμός αυτού με το ότι βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από κατοικίες, εκπαιδευτήρια και καταστήματα πρέπει να σημάνει συναγερμό στους αρμοδίους, για να προλάβουμε τα χειρότερα.
Εξίσου σημαντική βέβαια είναι η έλλειψη τοίχων αντιστήριξης, αφού αυτό καθιστά την περιοχή επικίνδυνη. Επίσης, σε αρκετά σημεία η έλλειψη περίφραξης του ποταμού εγκυμονεί κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα παιδιών τα οποία επισκέπτονται τον συγκεκριμένο χώρο.
Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας διαθέτει συνεργείο για καθαρισμό του ποταμού, όμως η ύπαρξη ενός και μόνο ενσκαφέα δεν ικανοποιεί τις ανάγκες για καθαρισμό στους καλαμιώνες και την άγρια βλάστηση στην τεράστια έκταση του ποταμού. Παρ’ όλες τις καλές προθέσεις της επαρχιακής διοίκησης όμως, ένα μόνο συνεργείο δεν είναι αρκετό, αφού μέχρι την ολοκλήρωση του καθαρισμού σε όλη την έκταση, θα μεσολαβήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα αρκετοί μήνες έως και ένα έτος.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Τι προτίθεται να πράξει, ούτως ώστε ο καθαρισμός των αντιπλημμυρικών καναλιών να επιτευχθεί άμεσα και ολοκληρωμένα;
2. Τι προτίθεται να πράξει σχετικά με τη μη ύπαρξη τοίχων αντιστήριξης;
3. Τι σκοπεύει να κάνει για την ελλιπή περίφραξη του χώρου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων όσοι διακινούνται στην περιοχή;»


Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.669, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη


«Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου διαθέτει μηχάνημα ηχοεντοπιστικού συστήματος SONAR (sound navigation and ranging). Σε δηλώσεις του ο διευθυντής του Ωκεανογραφικού Κέντρου κ. Γεωργίου ανέφερε ότι το εν λόγω σόναρ χρησιμοποιήθηκε δοκιμαστικά στη θαλάσσια περιοχή της Πόλης Χρυσοχούς πριν από δύο περίπου μήνες με σκοπό τον εντοπισμό αλιευτικών εργαλείων.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Έχει χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε αλλού το συγκεκριμένο σόναρ που διαθέτει το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου προηγουμένως και, εάν ναι, τότε για ποιο σκοπό, πότε και πού;
2. Ποια ήταν τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν στην Πόλη Χρυσοχούς και σε ποια βάθη κινήθηκε;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.671, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη


«
Με αφορμή το θέμα συζήτησης στη χθεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών σε κατοικημένες περιοχές σε αστικά κέντρα λόγω της μη εκρίζωσης των ξερών χόρτων που περιβάλλουν κατοικίες, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των πυρκαγιών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία πέντε χρόνια σε κατοικημένες περιοχές σε διάφορους δήμους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.709, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη


«Έχει έρθει στην αντίληψή μου ότι το 2018 παρατηρήθηκε αύξηση στις αιτήσεις διεθνούς προστασίας σε σύγκριση με το 2017. Επίσης, γνωρίζω ότι το τρέχον έτος η αύξηση στις αιτήσεις αυτές είναι δραματική σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός αιτήσεων το 2017 και πόση αύξηση υπήρξε το 2018;
2. Πόσες τέτοιες αιτήσεις έχουν υποβληθεί το 2019 μέχρι και σήμερα;
3. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός αυτών που βρίσκονται στη διαδικασία ασύλου (Υπηρεσία Ασύλου, Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων και διοικητικά δικαστήρια);
4. Πόσοι έχουν εισέλθει παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, με ποιους τρόπους και από ποιες χώρες;
5. Σε πόσα άτομα έχει παραχωρηθεί καθεστώς προστασίας στην Κύπρο τα τελευταία δέκα χρόνια;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.724, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη


«
Με το κλείσιμο του μεταλλείου στον Αμίαντο το κράτος ανέλαβε την αποκατάστασή του. Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Πόσα δεκάρια έχουν αποκατασταθεί έως και σήμερα;
2. Πόσα δεκάρια απομένουν για αποκατάσταση;
3. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της αποκατάστασης;
4. Ποιο είναι το κόστος έως και σήμερα και ποιο υπολογίζεται να είναι το συνολικό κόστος κατά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.725, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη


«Με το κλείσιμο του μεταλλείου στον Αμίαντο, εξοπλισμός, μηχανήματα και εργαλεία μένουν αχρησιμοποίητα.
Παρακαλώ τον αρμόδιο Υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι απέγιναν όλα τα εργαλεία, μηχανήματα και εξοπλισμός που υπήρχαν στο μεταλλείο του Αμιάντου.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.006, ημερομηνίας 8 Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη
 

«Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λάρνακα μετατρέπεται σε κέντρο ταλαιπωρίας για άτομα με ειδικές ανάγκες και όχι μόνο. Ο κάθε πολίτης που μεταβαίνει στο εν λόγω κέντρο, αντί να εξυπηρετηθεί, θα αντιμετωπίσει, πρώτιστα, δυσκολία στην εξεύρεση χώρου στάθμευσης. Μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι υπάρχουν χώροι στάθμευσης, αλλά ως συνήθως είναι κατειλημμένοι από άλλα οχήματα. Πέρα όμως από αυτό, όλοι -με γνώμονα τη λογική- μεταβαίνουν στην κεντρική είσοδο του κτιρίου, για να εξυπηρετηθούν. Δυστυχώς, εκεί διαπιστώνουν την έλλειψη της απαραίτητης ράμπας, ενώ η είσοδος για τα άτομα που τη χρειάζονται βρίσκεται στο πίσω μέρος του κτιρίου, άρα χρειάζεται να διανύσουν μια επιπρόσθετη απόσταση 200 μέτρων, όπου μεσολαβούν και άλλα κτίρια, για να μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτό. Παράλληλα, στην κεντρική είσοδο βρίσκεται πινακίδα η οποία παραπέμπει σε χώρο στάθμευσης αναπήρων στο πίσω μέρος του κτιρίου, αλλά όχι για είσοδο. Εννοείται ότι όποιος αντιμετωπίζει προβλήματα αναπηρίας δε σημαίνει ότι οδηγεί, άρα είναι αδύνατον να γνωρίζει ότι υπάρχει είσοδος στην πίσω πλευρά. Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό για το πιο πάνω θέμα.
Ως εκ των πιο πάνω παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Τι προτίθεστε να πράξετε για το εν λόγω ζήτημα, ούτως ώστε η πρόσβαση στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λάρνακα να είναι εύκολη και προσβάσιμη, όπως προνοούν οι νόμοι και οι υποχρεώσεις έναντι των πολιτών;
2. Πότε υπολογίζετε να διευθετηθεί το πιο πάνω θέμα;
3. Για ποιο λόγο υπήρξε τόση καθυστέρηση στη διευθέτηση του θέματος όλα τα προηγούμενα έτη;»
Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.019, ημερομηνίας 21ης Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχω γίνει λήπτης παραπόνου από άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, μερική ή ολική αναπηρία, καθώς και συνταξιούχους και ηλικιωμένους ότι η κινητή φωτογραφική κάμερα για έκδοση ταυτοτήτων, διαβατηρίων και άλλων εγγραφών που διαθέτει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη Λάρνακα είναι σε αχρησία εδώ και τέσσερις μήνες. Συνέπεια του πιο πάνω γεγονότος είναι η τεράστια ταλαιπωρία για όλον αυτόν τον κόσμο, ενώ διάφορα έγγραφα που χρειάζονται για διευθέτηση συντάξεων και άλλων θεμάτων δεν μπορούν να προχωρήσουν, λόγω της μη έκδοσης εγγράφων για τα οποία απαιτείται η φωτογράφιση των αιτητών.
Σε ένα κράτος δικαίου δεν έπρεπε να παρουσιάζονται τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι επιτακτική ανάγκη να λυθεί άμεσα το όλο θέμα.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί για επίλυση του πιο πάνω προβλήματος, το οποίο ταλαιπωρεί αφάνταστα τους συμπολίτες μου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.030, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Στην αποβάθρα Λάρνακας η οποία βρίσκεται στον χώρο της μαρίνας υπάρχουν εγκαταλελειμμένοι φάροι και ένας χειροκίνητος γερανός, ενώ σχετικές φωτογραφίες που το επιβεβαιώνουν επισυνάπτονται. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι, ενώ αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομίας της Λάρνακας, έχουν αφεθεί στην τύχη τους.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει, ούτως ώστε να συντηρηθούν οι φάροι και ο γερανός και κατ’ επέκταση να αναδειχθούν.»
Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.086, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Στην κοινότητα της Ορμήδειας, και συγκεκριμένα στην οδό Δημοκρατίας, κατασκευάστηκε διάβαση πεζών, όπου, όπως μπορείτε να διακρίνετε στις φωτογραφίες τις οποίες επισυνάπτω, ακριβώς επί της ζώνης ασφαλείας αυτής υπάρχει υποστατικό το οποίο συνορεύει επί της οδού και παρακωλύει την ομαλή διέλευση και την ορατότητα των πεζών που χρησιμοποιούν τη διάβαση, με ενδεχόμενες συνέπειες απρόβλεπτα και επικίνδυνα τυχόν συμβάντα. Παράλληλα, ο συνδυασμός της τοποθεσίας της διάβασης με την είσοδο/έξοδο οχημάτων που εξέρχονται από την κατοικία στην απέναντι πλευρά εμποδίζει την ορατότητα και κατά συνέπεια υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος που μπορεί να οδηγήσει και σε απώλεια ανθρώπινης ζωής.
Ταυτόχρονα, μια διάβαση πεζών πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί και τα ΑμεΑ. Η εν λόγω διάβαση δεν εξυπηρετεί άτομα με αναπηρίες, το αντίθετο μάλιστα. Λόγω του υποστατικού το οποίο βρίσκεται σε τοποθεσία που υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε να υπάρχει πεζοδρόμιο, δημιουργούνται κίνδυνοι, αφού, για να προχωρήσουν όσοι χρησιμοποιούν τη διάβαση, είναι αναγκασμένοι να εισέρχονται εντός του οδικού δικτύου, με τον κίνδυνο ατυχημάτων με απρόβλεπτες συνέπειες.
Επιπλέον, στο άδειο σήμερα οικόπεδο πλησίον της υφιστάμενης οικίας στην απέναντι πλευρά του δρόμου υπάρχει η πιθανότητα μελλοντικής ανέγερσης κατοικίας, άρα η είσοδος/έξοδος οχημάτων και σε αυτή την περίπτωση θα αυξήσει την επικινδυνότητα.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε κατά την επιλογή του συγκεκριμένου σημείου για ανέγερση της διάβασης πεζών και κατά πόσο ήταν ορθή;
2. Έχει ληφθεί υπόψη ότι η διάβαση πεζών πρέπει να είναι κατάλληλη και ελεύθερη και για ΑμεΑ;
3. Έχει ληφθεί υπόψη η ύπαρξη της οικίας στη διαδικασία επιλογής του σημείου;
4. Έχει ληφθεί υπόψη ότι μελλοντικά υπάρχει πιθανότητα ανέγερσης κατοικίας στο διπλανό άδειο οικόπεδο;
5. Έχει ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχει κατάλληλη ορατότητα και ελεύθερη διακίνηση επί του πεζοδρομίου, αφού υφιστάμενο υποστατικό παρεμποδίζει τα πιο πάνω;
6. Ποιο ήταν το ολικό κόστος κατασκευής της εν λόγω διάβασης πεζών και ποια η αναλυτική κατάσταση του κόστους;
Παρακαλούμε επίσης όπως μας σταλούν οι εκθέσεις που ετοιμάστηκαν επί του συγκεκριμένου θέματος, καθώς και τα αιτιολογικά των εγκρίσεων από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, την αστυνομία και όσων άλλων φορέων έχουν εμπλακεί στη διαδικασία αυτή.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.092, ημερομηνίας 24 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως προωθήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα πρακτικά των συνεδριάσεων του προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού για τους μήνες Δεκέμβριο 2018 και Ιανουάριο 2019.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.115, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Τον Δεκέμβριο του 2014 και τον Νοέμβριο του 2016 είχαν γίνει πλημμύρες στη Λάρνακα και συγκεκριμένα στην περιοχή “Καμάρες,” όπου επλήγησαν επαγγελματικά υποστατικά και σπίτια αξίας εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, οι εν λόγω πλημμύρες συνέβησαν συνεπεία των ομβρίων υδάτων που είχαν συσσωρευτεί στον ποταμό που έρχεται από την κοινότητα Καλού Χωριού και μετέφεραν διάφορα αντικείμενα και καλάμια με αποτέλεσμα τη φραγή των καναλιών και κατά συνέπεια τη συσσώρευση χιλιάδων τόνων νερού κατά μήκος του ποταμού.
Είναι επίσης εις γνώση μου ότι δόθηκαν εντολές για καθαρισμό των καναλιών εκείνη τη στιγμή και ως εκ τούτου οι χιλιάδες τόνοι νερού μετακινήθηκαν προς την οικιστική περιοχή των Καμάρων.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Οι πιο πάνω πληροφορίες που έχω ευσταθούν; Έχετε διενεργήσει κάποια έρευνα επί τούτου;
2. Εάν ισχύουν, τότε ποιος ευθυνόταν για τον καθαρισμό των καναλιών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή;
3. Ποια υπηρεσία ενήργησε εκείνη τη χρονική στιγμή για τον καθαρισμό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.116, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σε δημοσίευμα της εφημερίδας “Ο Φιλελεύθερος” αναφέρεται ότι η Αλβανία απαγόρευσε την εισαγωγή 74 946 τόνων βοδινού κρέατος από τρεις χώρες, επειδή ήταν ακατάλληλο για κατανάλωση ή περιείχε ρακτοπαμίνη, η οποία είναι απαγορευμένη σε 180 χώρες, ή δεν έφερε τα απαραίτητα πιστοποιητικά, σύμφωνα πάντα με το εν λόγω δημοσίευμα. Μια από τις τρεις χώρες, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ήταν και η Κύπρος. Το ακατάλληλο κρέας θα επιστραφεί στις χώρες από τις οποίες προήλθε.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Ευσταθούν τα πιο πάνω;
2. Εάν ευσταθούν τα πιο πάνω, ποια ήταν η ποσότητα η οποία εξήχθη από την Κύπρο;
3. Aυτή η ποσότητα ήταν κρέας το οποίο προέρχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, από τα κατεχόμενα ή από οπουδήποτε αλλού;
4. Επιστράφηκε πίσω στην Κύπρο το εν λόγω κρέας και, εάν ναι, πού κατέληξε;
5. Εάν επιστράφηκε πίσω, διασφαλίστηκε η μη διοχέτευσή του για κατανάλωση στην Κύπρο;
6. Εάν το αναφερόμενο βοδινό κρέας είναι παραγωγή από την Κυπριακή Δημοκρατία, ελέγξατε τις φάρμες που το παρήγαν;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.117, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σε συνέχεια των απαντήσεων που έλαβα μέχρι σήμερα στις επανειλημμένες ερωτήσεις, δηλώσεις και αναφορές μου σχετικά με τον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας προκύπτουν τα εξής:
1. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ζήτησε από το Τμήμα Δημόσιων Έργων στις 11 Μαρτίου 2015 όπως αυτό προχωρήσει στην ανάθεση της μελέτης για την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων σε ιδιώτες μελετητές. Το έργο εξαιρέθηκε από τη διαδικασία προεπιλογής έργων σύμφωνα με τον περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμο [Νόμος αρ.20(Ι) του 2014] για τα έργα του δημοσίου και το τμήμα προχώρησε στη ζήτηση προσφορών για ανάθεση της μελέτης στις 20 Σεπτεμβρίου 2016. Οι προσφορές κατοχυρώθηκαν και τα σχετικά συμβόλαια υπογράφηκαν στις 29 Δεκεμβρίου 2016. Η μελέτη θα είχε διάρκεια γύρω στα δύο χρόνια.
2. Σε απάντηση με αριθμό φακέλου 23.06.011.01.446, που έλαβα από τον τέως Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριο Δημητριάδη, αναφέρεται ότι οι απαλλοτριώσεις που έγιναν παλαιότερα ανακλήθηκαν και η διαδικασία θα επαναληφθεί για την Φάση Δ΄, η οποία αρχίζει από τον κόμβο προς Πύλα μέχρι τις εγκαταστάσεις του ΚΟΤ.
3. Γνωρίζω ότι ετοιμάστηκε ρυθμιστικό σχέδιο από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το οποίο στάλθηκε το Νοέμβριο του 2011 στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, για να προωθήσει τη διαδικασία. Έχω υπόψη μου ότι έχουν εκδηλωθεί κάποιες αντιδράσεις για τον όλο σχεδιασμό και αναστάλθηκε η διαδικασία σχεδιασμού.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη;
2. Εάν έχει ολοκληρωθεί, ποια είναι τα αποτελέσματα;
3. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία απαλλοτριώσεων;
4. Τι ενέργειες έχουν γίνει για τη διευθέτηση των αντιδράσεων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.118, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, η συνέχιση του δρόμου πρωταρχικής σημασίας που συνδέει τη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λάρνακα με τον παρακαμπτήριο δρόμο Αραδίππου προς Δεκέλεια (λεωφ. Αλέξανδρου Παναγούλη, Φάση Β΄) αποτελεί συνέχεια της Α΄ Φάσης, που έχει ήδη ολοκληρωθεί πριν από χρόνια. Η σημασία και η ολοκλήρωση του έργου είναι ουσιαστική, αφού θα αμβλύνει τον κυκλοφοριακό φόρτο του παραλιακού τουριστικού μετώπου Λάρνακας-Δεκέλειας, ενώ παράλληλα θα καταστήσει ευκολότερη την πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής στον αυτοκινητόδρομο.
Επίσης, αξιοσημείωτο το γεγονός ότι λόγω της μη ολοκλήρωσης του έργου σήμερα η διακίνηση οχημάτων διοχετεύεται σε εσωτερικό δρόμο όπου διακινούνται μαθητές και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων ασφάλειας.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο;
2. Πότε υπολογίζεται η ολοκλήρωση και παράδοση του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.119, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, ο δήμος Λειβαδιών έχει αιτηθεί την κατασκευή στίβου με ταρτάν (πλαστικό δάπεδο) στο υφιστάμενο ποδοσφαιρικό γήπεδο για τις ανάγκες των αθλητών του Γυμναστικού Συλλόγου “Ευαγόρας” (ΓΣΕ) και των μαθητών του Λυκείου Λειβαδιών.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πιο πάνω αίτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.124, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, την κοινότητα της Τόχνης εξυπηρετεί μόνο ένας κάτοχος άδειας αγροτικού ταξί, ο οποίος μάλιστα δεν είναι μόνιμος κάτοικος της Τόχνης. Παράλληλα, γνωρίζω ότι ο συγκεκριμένος έχει και την ευθύνη εξυπηρέτησης άλλων κοινοτήτων με άλλα ταξί. Επιπρόσθετα, ο ίδιος εξυπηρετεί και το ξενοδοχείο ALDIANA, το οποίο χρειάζεται συνεχώς εξυπηρέτηση. Τα πιο πάνω έχουν ως αποτέλεσμα τη μη επαρκή εξυπηρέτηση των κατοίκων της Τόχνης, Κυπρίων και μη.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, ούτως ώστε η εξυπηρέτηση των κατοίκων να είναι απρόσκοπτη;
2. Εφόσον υπάρχει ανάγκη για περισσότερα από ένα αγροτικά ταξί, τότε τι προτίθεται να πράξει για την παραχώρηση επιπρόσθετων αδειών λειτουργίας αγροτικών ταξί;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.143, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Από επιστολή του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2019 και αριθμό φακέλου 02.04.002.002, ενημερώθηκα ότι η κτηνοτροφική περιοχή Μαζωτού δημιουργήθηκε το 2002 σε ιδιωτική γη η οποία απαλλοτριώθηκε, αλλά και σε κρατική γη η οποία διαχωρίστηκε σε 15 οικόπεδα, ενώ ένα μικρό μέρος δε διαχωρίστηκε σε κτηνοτροφικά οικόπεδα.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Κατά πόσο η συμφωνία που υπογράφτηκε το 2002 προέβλεπε τη δημιουργία κτηνοτροφικών μονάδων μόνο για αιγοπρόβατα;
2. Εάν η συμφωνία ισχύει μόνο για αιγοπρόβατα και το αρμόδιο υπουργείο έχει δώσει άδεια για γαλακτοφόρες αγελάδες, αυτό σημαίνει ότι έχει παραβιαστεί η συμφωνία από τμήματα του υπουργείου. Τι προτίθεται να πράξει για αυτό ο αρμόδιος υπουργός;
3. Στην πιο πάνω επιστολή αναφέρεται ότι δόθηκαν σε ενδιαφερόμενο κτηνοτρόφο δυο οικόπεδα και είναι εις γνώση του υπουργού ότι δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτά τα δυο και ότι αποτάθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για οριοθέτηση νέων κτηνοτροφικών οικοπέδων. Εν αναμονή της νέας οριοθέτησης ή των νέων κτηνοτροφικών οικοπέδων, το κόστος αυτής της οριοθέτησης ποιος θα το αναλάβει και πώς δικαιολογείται αυτό το κόστος προς όφελος του ιδιώτη;
4. Στη συγκεκριμένη κτηνοτροφική περιοχή υπήρχε δεξαμενή για λούσιμο των αιγοπροβάτων από τους κτηνοτρόφους της περιοχής και το κόστος ανέγερσης αυτής, όπως πληροφορούμαι βάσει της συμφωνίας μεταξύ του αρμόδιου υπουργείου και των κτηνοτρόφων, το επωμίστηκαν οι κτηνοτρόφοι. Τώρα, ο ιδιώτης προχώρησε στην κατεδάφιση αυτής, γιατί τον ενοχλούσε. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο υπουργείο για αυτή την παράνομη πράξη και για την επανεγκατάσταση της δεξαμενής;
5. Στην επιστολή αναφέρεται ότι απαγορεύεται η αποκοπή πεύκων και ότι σε επιτόπια εξέταση από λειτουργούς του Τμήματος Δασών διαπιστώθηκε ότι έγινε εκρίζωση και απομάκρυνση δέντρων. Όμως, λόγω της απομάκρυνσης αυτών (δέντρων-τεκμηρίων) η εκτίμηση δεν είναι εφικτή. Πιστεύω ότι μπορεί το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει σε ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση της παράνομης αυτής ενέργειας. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε τι ποινές προβλέπεται να επιβληθούν για την παράνομη αυτή ενέργεια . Επιπλέον, εφόσον διαπιστώθηκε ότι όντως έγινε εκρίζωση πεύκων, που σύμφωνα με πληροφορίες που έχω κυμαίνονται από 40 έως 50, οφείλει το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει σε άμεση δενδροφύτευση και αποκατάσταση της ζημίας.
Παράλληλα, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως παρέμβει, μέχρις ότου απαντηθούν όλα τα πιο πάνω ερωτήματα, ούτως ώστε να τερματιστούν οι οποιεσδήποτε παράνομες ενέργειες και παραβιάσεις των νομοθεσιών, προτού μείνουν εκτεθειμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αλλά και το ίδιο το υπουργείο. Θεωρώ ότι η όλη διαδικασία που προχωρά το υπουργείο είναι στα μέτρα της νομιμοποίησης των παρανομιών.
Επίσης, παρακαλώ όπως μας αποσταλούν η συμφωνία η οποία υπογράφτηκε το 2002 με την οποία δημιουργήθηκε η κτηνοτροφική περιοχή Μαζωτού και οι συμφωνίες των αρμόδιων τμημάτων του αρμόδιου υπουργείου με τον ιδιώτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.149, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Στις 28 Μαΐου 2019 έλαβα απάντηση σε σχετικό ερώτημά μου, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2018, με αριθμό φακέλου 23.06.011.03.276, το οποίο αφορούσε την ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου ο οποίος εμπίπτει στην παραλιακή περιοχή Ορμίδειας-Ξυλοφάγου και στα όρια των βρετανικών βάσεων Δεκέλειας.
Ο Υπουργός Εσωτερικών με ενημέρωσε ότι επαφίεται στη διοίκηση των βρετανικών βάσεων η προώθηση της περιβαλλοντικής μελέτης στο Τμήμα Περιβάλλοντος για αξιολόγηση και έκδοση σχετικής περιβαλλοντικής γνωμάτευσης.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Κατά πόσο η διοίκηση των βρετανικών βάσεων προώθησε την περιβαλλοντική μελέτη στο Τμήμα Περιβάλλοντος για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικής περιβαλλοντικής γνωμάτευσης.
2. Αν, ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σχετική αξιολόγηση για την έκδοση της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης από το Τμήμα Περιβάλλοντος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.150, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σε συνέχεια της απάντησης που έλαβα, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2019, σε σχετικό ερώτημά μου με αρ. φακ. 23.06.011.03.635, από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, επιθυμώ να επισημάνω τα εξής:
1. Εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε, μέχρι να λάβω την απάντησή σας, αφού η αναμονή ξεπέρασε τους τέσσερις μήνες, για ένα θέμα που αφορά την ποιότητα νερού ενός υδατοφράκτη.
2. Εξ όσων έχω ενημερωθεί, τα παραπλήσια ρυάκια τα οποία διοχετεύουν νερό στον υδατοφράκτη Καλαβασού δεν είναι ένα, αλλά δύο.
3. Θεωρώ ότι δε λήφθηκε κανένα μέτρο και αφέθηκε να γίνεται μόλυνση ενός σημαντικότατου ταμιευτήρα νερού για τουλάχιστον δυο μήνες μετά την επισήμανση. Παράλληλα, δεν είναι αρκετό να διατηρούμε τη μόλυνση εντός των αποδεκτών ορίων. Διερωτώμαι κατά πόσο έχουν υπολογιστεί οι ποσότητες καδμίου και νικελίου που έχουν διοχετευτεί στον υδατοφράκτη. Η αύξηση της περιεκτικότητας του νερού σε βαρέα μέταλλα που μπορεί να αποφευχθεί, ανεξάρτητα αν είναι εντός ορίων, δεν είναι κατά κανέναν τρόπο αποδεκτή και οποιαδήποτε άλλη άποψη αντιβαίνει τις σύγχρονες αρχές για τη διαχείριση του περιβάλλοντος.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ως εξής:
1. Να μας σταλούν όλοι οι έλεγχοι που έχουν γίνει από την αρχή έως και σήμερα και τα αποτελέσματά τους λεπτομερώς, περιλαμβανόμενων των αναλύσεων και από τα δύο ρυάκια, το νερό του υδατοφράκτη, καθώς και αναλύσεις ιζημάτων στον υδατοφράκτη και ιδιαίτερα στην εκβολή των δύο ρυακιών.
2. Να αναφερθούν τα μέτρα που έχουν παρθεί για την προστασία των ερασιτεχνών ψαράδων που ψαρεύουν ακριβώς και γύρω από τα σημεία που εκβάλλουν τα δυο ρυάκια.
3. Να αναφερθεί κατά πόσο έχουν γίνει σχέδια ή/και ενέργειες για αντιμετώπιση του προβλήματος κατά την επερχόμενη περίοδο βροχών και ποια είναι αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.153, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Συνέπεια των όσων εξαγγέλθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2017 κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης στη Λάρνακα, όταν ο τέως πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοίνωσε επίσημα την ίδρυση της νέας σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, και συγκεκριμένα των Τμημάτων Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας που έλαβε χώρα τον Μάιο του 2018, ότι είναι οριστική η απόφαση της κυβέρνησης για τη δημιουργία των σχολών στο παλιό λεπροκομείο και ότι τα δύο αυτά πρώτα τμήματα θα λειτουργήσουν τον Σεπτέμβριο του 2019 σε ενοικιαζόμενους χώρους, ήταν η αναμονή και η προσδοκία μας πως αυτά θα λειτουργούσαν κατά το τρέχον έτος.
Η εξαγγελία αυτή δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι και σήμερα.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί η εξαγγελία αυτή;
2. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πιο πάνω εξαγγελία;
3. Για ποιο λόγο σημειώνεται τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.157, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις διαδικασίες κατακύρωσης προσφορών για την επεξεργασία ζωικών υποπροϊόντων που κατακυρώθηκε στην εταιρεία “Cypra Ltd”, χωρίς να έχει εργοστάσιο και τις σχετικές προβλεπόμενες άδειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.161, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Κατά την πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού στη Βουλή, ημερομηνίας 16 Οκτωβρίου 2019, συζητήθηκε και το θέμα που αφορά την ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας για τη λειτουργία των γυμναστηρίων. Από τα τουλάχιστον 700 γυμναστηρία που λειτουργούν αυτή τη στιγμή μόνο τα 108 είναι αδειοδοτημένα από τον ΚΟΑ, ενώ πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο συνήθως αφορά το ότι δεν κατέχουν πολεοδομική άδεια. Παράλληλα, γνωρίζω ότι παρατηρείται καθυστέρηση στην εξέταση και έκδοση των εν λόγω αδειών.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Ποιοι είναι οι κύριοι λόγοι οι οποίοι εμποδίζουν την έκδοση πολεοδομικής άδειας σε γυμναστήρια;
2. Για ποιο λόγο παρατηρείται η καθυστέρηση στην εξέταση και έκδοση των αδειών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.172, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Η συντήρηση του καμπαναριού της εκκλησίας του Αγίου Λεοντίου στα Περβόλια Λάρνακας χρήζει άμεσης διευθέτησης, αφού με την πάροδο του χρόνου το καμπαναριό έχει υποστεί σημαντικές ζημιές και θεωρείται πλέον επικίνδυνο για την ασφάλεια όσων επισκέπτονται την εκκλησία.
Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με την Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλική Αναστασιάδου στην παρουσία του κοινοτικού συμβουλίου Περβολιών τέθηκε το πιο πάνω ζήτημα, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η εν λόγω εκκλησία είναι υπό την προστασία του Τμήματος Αρχαιοτήτων.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια μέτρα θα λάβει για το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.190, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Το κοινοτικό συμβούλιο Περβολιών της επαρχίας Λάρνακας έχει υποβάλει αίτημα για την κατασκευή κυματοθραυστών στην παραλιακή περιοχή από τον φάρο Περβολιών μέχρι τις εκβολές του ποταμού Τρέμιθου.
Είναι γνωστό ότι το παραλιακό μέτωπο έχει υποστεί τεράστια καταστροφή και η θάλασσα καταβρόχθισε μεγάλα τμήματα του παραλιακού μετώπου. Το πλάνο που έχει ήδη σχεδιαστεί προνοεί την κατασκευή δεκαπέντε συνολικά κυματοθραυστών, όμως μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί μόνο έξι.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι πού βρίσκεται το δίκαιο αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για την κατασκευή των υπόλοιπων εννέα κυματοθραυστών και πότε υπολογίζεται η κατασκευή αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.195, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω μπάζα από διάφορες κατεδαφίσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή Πρωταρά και Αγίας Νάπας μεταφέρονται ως επί το πλείστον σε διάφορους μη εγκεκριμένους χώρους και απορρίπτονται. Συνεπεία αυτού είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αλλά και η άσχημη εικόνα που παρουσιάζεται. Πληροφορήθηκα επίσης ότι σύντομα θα αυξηθούν οι ποσότητες απόρριψης μπάζων. Πιστεύω ότι και αυτές οι ποσότητες θα μεταφερθούν σε μη εγκεκριμένους χώρους.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.200, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Μετά την ολοκλήρωση της α΄ φάσης του πεζόδρομου-ποδηλατοδρόμου στην κοινότητα Περβολιών γνωρίζω ότι υπήρξε σχεδιασμός και για τη β΄ φάση αυτού.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το πιο πάνω έργο;
2. Έχουν προκύψει αλλαγές στον σχεδιασμό και ποιες είναι αυτές;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.205, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχω γίνει λήπτης επιστολής από το Σύμπλεγμα Σκυβάλων Κοινοτικών Συμβουλίων Ορεινής Λάρνακας σχετικά με το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών.
Οι κοινότητες Κάτω Λευκάρων, Κάτω Δρυ, Οράς, Βάβλας και Λάγιας βρίσκονται σε υψόμετρο κάτω των 600 μέτρων, άρα το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών και ακριτικών περιοχών δεν τις καλύπτει. Θεωρώ φρόνιμο να έχετε υπόψη σας ότι στις πιο πάνω κοινότητες συνολικά έχουν απομείνει 400 κάτοικοι, κατά την πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι.
Υπάρχει ενδιαφέρον από νεαρούς να εγκατασταθούν σε αυτές τις κοινότητες, όμως λόγω του οικονομικού παράγοντα αυτό καθίσταται δύσκολο. Το σύμπλεγμα ζητά την ένταξη των προαναφερόμενων κοινοτήτων στο στεγαστικό αυτό σχέδιο κατ’ εξαίρεση, ούτως ώστε να μπορέσουν να αναζωογονηθούν αυτές οι μικρές κοινότητες.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει για το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.227, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Το ίδρυμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες “Άγιος Γεώργιος-Χριστάκη Χασάπη”, που λειτουργεί στη Λάρνακα, είναι γνωστό για την προσφορά του σε μια κατηγορία παιδιών που πρέπει να τυγχάνουν φροντίδας που το εν λόγω ίδρυμα παρέχει. Παράλληλα, είναι γνωστό ότι, για να μπορεί το ίδρυμα να λειτουργεί και να προσφέρει με αξιοπρέπεια, χρειάζεται οικονομική στήριξη μέσω διάφορων εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το ίδρυμα και που διοργανώνει το διοικητικό του συμβούλιο. Βασίζεται δε και στην κρατική χορηγία, που δίνεται πάντα καθυστερημένη και αυτό δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργικότητα του ιδρύματος. Για το 2019 -βρισκόμαστε ήδη στα τέλη Νοεμβρίου- αυτό το ποσό που έπρεπε να δοθεί μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να δοθεί ως κρατική χορηγία, ενώ ο προϋπολογισμός έχει εγκριθεί.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι προτίθεται να πράξει για το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.242, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Εξ όσων γνωρίζω, στις 5 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο δήμαρχος Λάρνακας.
Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:
1. Γιατί απορρίφθηκε ο χώρος του παλαιού Λεπροκομείου-Στέγη Άγιος Χαράλαμπος για τη δημιουργία πανεπιστημιακής σχολής, όπως είχε προηγουμένως υποδειχθεί και εξαγγελθεί;
2. Με ποια κριτήρια επελέγησαν οι δύο χώροι οι οποίοι προτάθηκαν στην πιο πάνω σύσκεψη και αφορούσαν στις περιοχές «Μακένζυ» και «Διυλιστήρια»;
3. Από ποιον ή ποιους έγινε η πρόταση για τους πιο πάνω χώρους;
4. Πριν από την πιο πάνω πρόταση λήφθηκε υπόψη το ότι στην περιοχή Μακένζυ χρειάζονται απαλλοτριώσεις, κάτι το οποίο οδηγεί σε χρονοβόρα διαδικασία, ενώ για την περιοχή των Διυλιστηρίων, πέραν του ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η κατεδάφιση των εγκαταστάσεων πετρελαίου και υγραερίου, χρειάζεται και αποκατάσταση του εδάφους για αρκετές δεκάδες μέτρα, αφού το χώμα της περιοχής είναι μολυσμένο και πρέπει να αφαιρεθεί;
5. Σε περίπτωση επιλογής της περιοχής των Διυλιστηρίων, μετά τις εργασίες για αποκατάσταση του εδάφους παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε αν έχει εξευρεθεί ο χώρος στον οποίο θα γίνει μεταφορά τόσο μεγάλης ποσότητας μολυσμένου χώματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.274, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

          «Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου ξήρανση χαρουπιών σε ολόκληρη την Κύπρο με απρόβλεπτες συνέπειες, που οδηγούν σε οικολογική καταστροφή. Αυτό είναι αποτέλεσμα των μη αποτελεσματικών μεθόδων ή και   δολωμάτων που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της ποντίκας, η οποία καταστρέφει τον φλοιό των δέντρων, με αποτέλεσμα την ξήρανση αυτών. Χιλιάδες δέντρα έχουν ήδη καταστραφεί. Φωτογραφικό υλικό επισυνάπτεται.

          Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1.         Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία των χαρουπιών;

2.         Έχει μελετηθεί η μέθοδος καταπολέμησης της ποντίκας με τη χρήση των υφιστάμενων δολωμάτων που είναι μη αποτελεσματική;»

Σημείωση:  Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.275, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

            «Έχω υπόψη μου ότι στα υπό ανέγερση νέα γήπεδα αντισφαίρισης του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας δεν υπήρξε πρόνοια για κατασκευή αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων για τους αθλητές και τους επισκέπτες των γηπέδων και κατά συνέπεια δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή αυτών.

          Όπως είναι σε όλους μας αντιληπτό, η απουσία αυτών των δυο χώρων από τα σχέδια κατασκευής αποτελεί σημαντική έλλειψη, αφού είναι απαραίτητοι χώροι και θα έπρεπε να ήταν στις προτεραιότητες αυτών που αποφάσισαν την πραγματοποίηση και την κατασκευή των γηπέδων του ομίλου.

          Είναι γνωστό ότι στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας διεξάγονται και αρκετοί διεθνείς αγώνες, οι οποίοι είναι κάτω από της εποπτεία της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ομοσπονδίας και η μη συμπερίληψη των αναγκαίων αυτών χώρων κάθε άλλο παρά τιμητικό είναι για εμάς, καθώς επηρεάζει αρνητικά την προβολή μας διεθνώς. Η υγιεινή έπρεπε να ήταν βασική προϋπόθεση στους σχεδιασμούς του έργου.

          Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1.         Για ποιον λόγο δεν έχει προβλεφθεί η κατασκευή των αποδυτηρίων και αποχωρητηρίων στα νέα γήπεδα αντισφαίρισης στην Λάρνακα;

2.         Μετά από αυτή τη διαπίστωση, ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για το πιο πάνω θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.379, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

          «Στο νοσοκομείο Λάρνακας παρατηρείται τα τελευταία χρόνια έλλειψη καρδιολόγων και έχω υπόψιν μου ότι στο παρελθόν έγιναν ενέργειες για κάλυψη των αναγκών.  Συγκεκριμένα, στις 16 Σεπτεμβρίου 2019 και στις 27 Σεπτεμβρίου 2019 προκηρύχθηκαν θέσεις για κάλυψη αναγκών στο νοσοκομείο.  Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και η θέση δόθηκε σε άλλο νοσοκομείο με μικρότερες ανάγκες.

          Η Λάρνακα εξυπηρετεί 30 000 επίσημους εγγεγραμμένους καρδιοπαθείς με πέντε ιατρούς στο τμήμα.  Για σκοπούς σύγκρισης, σας αναφέρω ότι το νοσοκομείο Αμμοχώστου με 9 000 επίσημους εγγεγραμμένους καρδιοπαθείς διαθέτει τέσσερις ιατρούς.  Αυτό αποδεικνύει τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει και καθιστά την ανάγκη συμπλήρωσης θέσεων στο νοσοκομείο Λάρνακας ακόμα πιο επιτακτική.

          Ως εκ των πιο πάνω, καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει σε ποιες ενέργειες θα προβεί άμεσα για επίλυση του όλου θέματος, για να τερματιστεί η αδικία εις βάρος των ασθενών της Λάρνακας, αλλά και για πιο καλή και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος στο νοσοκομείο Λάρνακας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.451, ημερομηνίας 6 Μαΐου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

          «Στον αρχικό σχεδιασμό της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου Λάρνακας προβλεπόταν η μεταστέγαση του τμήματος φαρμακείου σε αυτήν.

          Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κάτωθι:

1.         Η απόφαση έχει αλλάξει;

2.         Αν ναι, βάσει ποιας απόφασης;

3.         Αν δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση, πότε αναμένεται η μετακίνηση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.519, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

                Σημείωση:  Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.012, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Τα αστικά λεωφορεία οφείλουν να απολυμαίνονται, για να προστατεύσουν το κοινό από την πανδημία του κορωνοϊού.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1.Πώς γίνεται ο έλεγχος;

2.Γίνεται σε σωστά χρονικά διαστήματα;

3.Πώς ελέγχετε ότι τα χημικά που χρησιμοποιούνται στις απολυμάνσεις είναι διάρκειας 2 εβδομάδων όπως προβλέπεται;

4.Τα καινούργια αστικά λεωφορεία λέγεται ότι έχουν σύστημα αυτοαπολύμανσης.  Εάν αυτό είναι ορθό, πώς διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιούν τα σωστά χημικά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.013, ημερομηνίας 11 Αυγούστου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

                «Με το άνοιγμα των αεροδρομίων αρκετές αεροπορικές εταιρείες επανάρχισαν τις πτήσεις τους προς τα αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου.

                Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι κάποιες εταιρείες τηρούν τη διαδικασία των απολυμάνσεων σε κάθε πτήση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού είτε στις αναχωρήσεις από το εξωτερικό προς την Κύπρο είτε στις αναχωρήσεις από τα αεροδρόμιά μας προς το εξωτερικό.  Κάποιες δε εταιρείες δεν τηρούν την εν λόγω διαδικασία. 

                Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι μέτρα λαμβάνετε, ώστε να είναι απόλυτα ασφαλείς οι πτήσεις και, εάν κάποιες εταιρείες δεν τηρούν τα μέτρα, τι προτίθεστε να πράξετε.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.108, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχει δημοσιευτεί πρόσφατα ότι έχουν καταγγελθεί γύρω στα 13 500 πρόσωπα για παράβαση των διαταγμάτων που αφορούσαν ατομική προστασία από την επιδημία του κορωνοϊού.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των αλλοδαπών μεταναστών ή και αιτητών ασύλου που έχουν καταγγελθεί μέχρι σήμερα.»

Απάντηση


 
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.142, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Στην κοινότητα Ορμήδειας πλησίον της περιοχής “Ρομάντζο” λειτουργούσε λατομείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη συμφωνία του κλεισίματος του λατομείου, τι περιλάμβανε αυτή, κατά πόσο στη συμφωνία υπήρχε πρόνοια για αποκατάσταση του εδάφους με δενδροφύτευση και, εάν ναι, κατά πόσο το Τμήμα Δασών παρακολουθά την όλη διαδικασία αποκατάστασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.143, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Μετά την απόφαση του δικαστηρίου για κατεδάφιση της αίθουσας “Κτήμα Μακένζυ” το αρμόδιο υπουργείο με διαταγή του ανέλαβε τη φρούρηση του χώρου από το αστυνομικό σώμα από τις 17 Ιανουαρίου 2019 για περίοδο πέντε μηνών.

Όταν εκδιδόταν η διαταγή για εκτέλεση του ειδικού καθήκοντος, έπρεπε να υπήρχε το σχετικό κονδύλι. Πέρασαν έκτοτε δύο χρόνια και οι υπερωρίες των αστυνομικών ακόμη να καταβληθούν.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι πού ευρίσκεται το όλο θέμα σε συνάρτηση και με την αγωγή που κατατέθηκε στο δικαστήριο για τη μη καταβολή της υπερωριακής απασχόλησης των αστυνομικών που εργάστηκαν για τη φύλαξη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.151, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχει επιβληθεί πρόστιμο από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία το 2014 στην εταιρεία “Cypra Ltd” για ελλιπείς διαδικασίες στις εγκαταστάσεις της στην Κάτω Μονή ύψους €19.000 ευρώ.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Πληρώθηκε το πιο πάνω πρόστιμο;

2. Πληρώθηκε μειωμένο πρόστιμο από το αρχικό που επιβλήθηκε και, εάν ναι, ποιο ήταν το ύψος αυτού και γιατί μειώθηκε;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.152, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Το 2013, όταν γινόταν διαπραγμάτευση με την εταιρεία ”Sigan Management Ltd” για τα ζωικά απόβλητα, οι εκπρόσωποι του Γενικού Λογιστηρίου εισηγούνταν ότι οι τιμές της Sigan Management Ltd ήταν υψηλές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς μπορούσε το Γενικό Λογιστήριο να είχε μέτρο σύγκρισης, εφόσον δεν υπήρχε άλλη εταιρεία ή εργοστάσιο στην Κύπρο εκείνη την εποχή, για να κάνει σύγκριση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.153, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Η εταιρεία Cypra Ltd διατηρεί εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι εγκαταστάσεις αυτές ανεγέρθηκαν κατά παράβαση της αρχικής άδειας που παραχωρήθηκε από την τοπική αρχή, ποιά η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ανέγερση του εργοστασίου με όλες τις άδειες που απαιτούνται και πώς αυτές αποκτήθηκαν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.154, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την εγγυητική επιταγή που εκδόθηκε από την εταιρεία “Cypra Ltd”, κατασχέθηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και όδευε σε τράπεζα για εξαργύρωση κατά πόσο το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας παρενέβη με οδηγία και επιστράφηκε. Πού ευρίσκεται η εν λόγω επιταγή, που αποτελεί κρατική περιουσία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.155, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Η εταιρεία “Cypra Ltd” ή η θυγατρική της “Cypra Bioenergy Ltd” διατηρεί εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει ελεγχθεί αν το προσωπικό που εργοδοτείται εκεί είναι νόμιμο και πότε έχουν γίνει τέτοιοι έλεγχοι, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.156, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Cypra Ltd έχει θυγατρικές εταιρείες και, εάν ναι, ποιες είναι αυτές και σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.158, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει δοθεί οποιαδήποτε άδεια σε εργοστάσιο για παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο που προέρχεται από την επεξεργασία ζωϊκών και κτηνοτροφικών αποβλήτων από κρεοπωλεία, πτηνοσφαγεία και υπεραγορές σε περιοχή που έχει χωροθετηθεί ως κτηνοτροφική ζώνη στην Αραδίππου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.159, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Cypra Ltd έχει θυγατρική εταιρεία τη Cypra Bioenergy Ltd και σε ποιο τομέα δραστηριοποιείται αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.160, ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Το 2014 υπήρχαν δύο υποθέσεις σε επαρχιακά δικαστήρια κατά της εταιρείας “Cypra Ltd” από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας και το κοινοτικό συμβούλιο της Κάτω Μονής για ανυπακοή σε διατάγματα δικαστηρίου.

Δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να εντοπιστεί, για να του επιδοθούν τα εντάλματα δικαστηρίου, ώστε να αρχίσει η νομική διαδικασία.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα εντάλματα παραδόθηκαν, αν άρχισαν διαδικασίες στο δικαστήριο και ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.170, ημερομηνίας 21ης Δεκεμβρίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Μέσα από την ιχνηλάτηση των θετικών κρουσμάτων για τον κορωνοϊό γίνεται και ένα ερωτηματολόγιο και μέσα από τις απαντήσεις που δίνονται σχηματίζεται η συνολική εικόνα της υγείας τους.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα στοιχεία που έχει μέχρι σήμερα όσον αφορά τους καπνιστές και μη καπνιστές που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορωνοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, το ποσοστό μη καπνιστών που έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό ανέρχεται στο 90% και παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τα ακριβή στοιχεία που έχουν συλλεχθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.172, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σε συνέχεια της ερώτησης με αριθμό 23.06.011.01.655, που έχει σταλεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και της απάντησης που έλαβα, με την οποία πληροφορούμαστε ότι διενεργήθηκε διαγωνισμός αγοράς υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για ετοιμασία εμπεριστατωμένης μελέτης για την κτηνοτροφική ζώνη Αθηένου, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως αποστείλει στη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. την Πολεοδομική-Χωροταξική Μελέτη,

2. τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και

3. την Τεχνοοικονομική Μελέτη και τη Μελέτη Βιωσιμότητας που έγιναν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.235, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Το κοινοτικό συμβούλιο Ορμήδειας έχει προσλάβει προσωπικό για εργοδότηση στο κοινοτικό νηπιαγωγείο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πότε προσλήφθηκαν τα συγκεκριμένα άτομα;

2. Με ποιο καθεστώς εργοδότησης προσλήφθηκαν;

3. Πόσες προσλήψεις έχουν γίνει και σε ποιες χρονικές περιόδους έγιναν αυτές;

Επίσης, παρακαλώ όπως μας σταλούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων που αφορούν τις πιο πάνω προσλήψεις.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.001, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνάντησή του με τον δήμαρχο Αθηένου κ. Καρεκλά στις 30 Μαρτίου είχε ενημερωθεί για το θέμα της λειτουργίας του κέντρου υγείας στην Αθηένου. Όπως αναφέρθηκε, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Αθηένου, το υπό αναφορά κέντρο θα στεγάσει γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων για γρήγορη και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς ή άλλους προγραμματισμούς που αφορούν το εν λόγω έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.006, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Όπως είναι γνωστό, στις 7 Ιανουαρίου 2020, οι κάτοικοι της Καλαβασού αντιμετώπισαν άσχημες καιρικές συνθήκες και κατά συνέπεια καταστρεπτικές πλημμύρες που επηρέασαν τις περιουσίες τους.

Ζητείται από τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε και με ποιο τρόπο προτίθεται να αποζημιώσει τους πληγέντες, οι οποίοι επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.007, ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Όπως είναι γνωστό, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της πρώην Διανελλείου Σχολής αφορά στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας μετά από την τελευταία διευθέτηση που έχει γίνει.

Με την παρούσα ζητείται από τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την αξιοποίηση του χώρου αυτού και κατά πόσον έχουν γίνει οποιεσδήποτε μελέτες προς αυτή την κατεύθυνση για τη δημιουργία σχολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.017, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Είναι εις γνώσιν μου ότι στο μικρό μέρος της θαλάσσιας περιοχής της Τόχνης στην επαρχία Λάρνακας, λόγω της διάβρωσης που έχει παρατηρηθεί, αναδείχθηκε τοίχος και αρχαία αντικείμενα τόσο στο έδαφος όσο και σε μικρή απόσταση εντός της θάλασσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κατάφερα να συλλέξω, η περιοχή έχει την ονομασία “Λακκιά” και στην ύστερη Εποχή του Χαλκού και μεταξύ του 1300 - 1100 π.Χ. λειτουργούσε εκεί λιμάνι, που ενδεχομένως να σχετίζεται με τον πλησιέστερο αρχαίο οικισμό της Καλαβασού.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Κατά πόσο τα πιο πάνω είναι υπόψη του.

2. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την ανάδειξη του αρχαιολογικού αυτού χώρου.

3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.01.018, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις οφειλές σωματείων που ασχολούνται με ομαδικά αθλήματα και ομοσπονδιών προς τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) σε ό,τι αφορά ιδιόκτητους χώρους του και συγκεκριμένα:

1. ποια σωματεία και ομοσπονδίες οφείλουν προς τον ΚΟΑ και με ποια αιτιολογία οφειλής και

2. ποια η αναλυτική κατάσταση ανά έτος και ποσό των οφειλών προς τον ΚΟΑ.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.007, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σε συνέχεια της απαντητικής επιστολής του Υφυπουργού Τουρισμού σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.011.04.030 που έχω υποβάλει στις 30 Αυγούστου 2019, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

“Αναφορικά με το κατά πόσο το Υφυπουργείο Τουρισμού προτίθεται να συντηρήσει τους εγκαταλειμμένους παλιούς φάρους και τον παλιό χειροκίνητο γερανό που ευρίσκονται στην Μαρίνα Λάρνακας σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει ήδη αποστείλει επιστολή στο Τμήμα Αρχαιοτήτων, ως το αρμόδιο Τμήμα, με την οποία ζητά την καθοδήγησή του για τα πιο κάτω:

(α) κατά πόσο τα εν λόγω αντικείμενα έχουν οποιαδήποτε αρχαιολογική αξία και

(β) εάν το Τμήμα Αρχαιοτήτων θα μπορούσε να αναλάβει τη συντήρησή τους.

3. Ανάλογα με την απάντηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, το Υφυπουργείο Τουρισμού θα καθορίσει τις επόμενες ενέργειές του για το θέμα, με βάση και το διαθέσιμο νομικό πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση αγαθών που βρίσκονται στην ιδιοκτησία του Κράτους”,

τα ερωτήματά μου είναι πού βρίσκεται το όλο θέμα σήμερα και γιατί δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.008, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχει έλθει εις γνώσιν μου εδώ και αρκετό καιρό ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας παρουσιάζεται επανειλημμένα πρόβλημα λόγω της έλλειψης αναισθησιολόγων. Θεώρησα ότι μπορεί αυτό να διαρκούσε για μικρό χρονικό διάστημα και το όλο ζήτημα θα διευθετηθεί.

Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έγινε και ολοένα και πιο πολύ διευρύνεται το πρόβλημα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα για την οριστική επίλυση του ζητήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.009, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχουν περιέλθει εις γνώσιν μου τα πιο κάτω γεγονότα και παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά.

Μετά τα γεγονότα της 9ης Ιουλίου 1821, στις 13 Ιουλίου 1821 αποκεφαλίστηκε στη Λευκωσία ο εθνομάρτυρας Χατζηλίας από την κατεχόμενη σήμερα Λάπηθο (στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Κανάρη) μετά από διαταγή του Κουτσιούκ Μεχμέτ. Αφού προηγήθηκαν φρικτά βασανιστήρια, πρώτα του έκοψαν το χέρι του, μετά τη γλώσσα του και μετά τον αποκεφάλισαν.

Η ταφή του έγινε στον περιβάλλοντα χώρο του ιερού ναού του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, όπου υπήρχε και σχετική μαρμάρινη πλάκα με αναφορές για τον εθνομάρτυρα και η οποία για άγνωστους λόγους αφαιρέθηκε.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κάτωθι ερωτήματα:

1. Γιατί αφαιρέθηκε η μαρμάρινη πλάκα;

2. Πού ευρίσκεται η μαρμάρινη πλάκα σήμερα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.010, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού έχει απασχολήσει επανειλημμένα το θέμα του βοηθητικού γραμματειακού προσωπικού που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου που αφορά το συγκεκριμένο θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.019, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σε συνέχεια της απάντησης, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2019, του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.201, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη διαπλάτυνση δρόμου και τη δημιουργία ποδηλατοδρόμου και πεζοδρόμου στην Αλαμινό, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το εξής:

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ετοιμασία όρων προσφοράς για εξασφάλιση μελετητή, ο οποίος θα διενεργήσει ολοκληρωμένο σχεδιασμό του έργου, προκειμένου να γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός και να τεθεί η πρόταση υλοποίησής του;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.024, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σύμφωνα με την απάντηση, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019, της Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.223, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2018:

“[…] οι Τοπικές Αρχές έχουν αναλάβει να προσεγγίσουν τους ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων τεμαχίων για να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την εξασφάλιση της αναγκαίας γης για να μπορέσει το Κράτος να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου. […]”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο σημείο ευρίσκεται σήμερα η διαδικασία από μέρους των τοπικών αρχών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.058, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Στα διοικητικά όρια της κοινότητας Τρούλλων στην επαρχία Λάρνακας σύμφωνα με την παράδοση ευρίσκονται “τα σπήλαια του ΄Ηφαιστου” και σύμφωνα πάλι με τη μυθολογία ο “θεός της φωτιάς” έκτισε εκεί το εργαστήρι του, όταν εκδιώχθηκε από τον Όλυμπο.

Το κοινοτικό συμβούλιο αποτάθηκε στο αρμόδιο υπουργείο και στο Τμήμα Αρχαιοτήτων για εξωραϊσμό των σπηλαίων και ανάδειξη αυτών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει γίνει κάτι.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Τι γνωρίζει από την παράδοση και τη μυθολογία για τα συγκεκριμένα σπήλαια.

2. Σε τι ενέργειες έχει προβεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων σε ό,τι αφορά την ανάδειξη και τον εξωραϊσμό των σπηλαίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.059, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Είχα αποστείλει επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και στις τεχνικές υπηρεσίες του υπουργείου, στις 6 Δεκεμβρίου του 2016, την οποία σας επισυνάπτω, με την οποία ζητούσα να πληροφορηθώ σε τι ενέργειες έχει προβεί το αρμόδιο υπουργείο σχετικά με τις εργασίες της Β' Φάσης στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων που έχουν ανασταλεί.

Ως εκ των πιο πάνω παρακαλώ όπως με ενημερώσει ο αρμόδιος υπουργός σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία ολοκλήρωσης της αίθουσας πολλαπλής χρήσης και του στεγάστρου σε μέρος της αυλής του δημοτικού σχολείου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.060, ημερομηνίας 21ης Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλούνται τα αρμόδια υπουργεία όπως ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τα οποιαδήποτε σχέδια αφορούν την ασφάλεια των κατοίκων της ακριτικής κοινότητας Τρούλλων λόγω της αύξησης των φαινομένων λαθροθηρίας, λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης μεταναστών μέσω των κατεχόμενων περιοχών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.095, ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Η αίθουσα πολλαπλής χρήσης στο Περιφερειακό Γυμνάσιο και Λύκειο Λευκάρων χρειάζεται επισκευή, αφού η οροφή της ευρίσκεται σε κακή κατάσταση, έχει καταστεί επικίνδυνη για την ασφάλεια των μαθητών, των μαθητριών και των εκπαιδευτικών και η αίθουσα πλημμυρίζει σε κάθε βροχερή ημέρα.

Για τον πιο πάνω λόγο καλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για επίλυση του όλου θέματος, για να μπορεί η αίθουσα να χρησιμοποιείται με ασφάλεια;

2. Υπάρχει ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός για το όλο ζήτημα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.105, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Σε επίσκεψή του στις 30 Νοεμβρίου 2017 ο πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού είχε αναφερθεί στη δημιουργία γαλακτοκομικής σχολής στον δήμο Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκεται ο σχεδιασμός για τη δημιουργία της εν λόγω σχολής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.106, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τον προϋπολογισμό ανάπτυξης των 45 κοινοτήτων της επαρχίας Λάρνακας, καθώς και ποια ποσά περιλάμβανε τα τελευταία τρία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.107, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει τοποθετημένο μετρητή νερού ακριβώς μετά την έξοδο από τον αγωγό, όπου καταμετράται η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιεί η κάθε κοινότητα.

Μέχρι την είσοδο του νερού στις κοινότητες, οι οποίες μπορεί να είναι και αρκετά χιλιόμετρα μακριά, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο της διαρροής από σπάσιμο σωλήνων, γεγονός για το οποίο δεν έχουν ευθύνη οι κοινότητες, ώστε να χρεώνονται σ’ αυτές οι απώλειες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις χρεώσεις, ειδικότερα οι μικρές πληθυσμιακά κοινότητες.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετά την πιθανότητα τοποθέτησης μετρητή από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και στην είσοδο της κάθε κοινότητας, ούτως ώστε να υπάρχει ακριβής μέτρηση της κατανάλωσης της ποσότητας νερού από αυτές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.112, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, έχουν έλθει εις γνώσιν μου τα ακόλουθα:

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας υπάρχει έλλειψη εντατικολόγου και αναισθησιολόγου για ασθενείς με χρόνια νοσήματα.

Στο Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας παρατηρείται ότι δεν υπάρχει κατάλληλο και εξειδικευμένο άτομο για τη διενέργεια βιοψιών, όπου χρειάζεται να γίνουν.

Στην Πνευμονολογική Κλινική του υπό αναφορά νοσοκομείου υπάρχει έλλειψη αναισθησιολόγων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για οριστική επίλυση των πιο πάνω ζητημάτων για την υγεία των ασθενών και τη σωστή εξυπηρέτησή τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.127, ημερομηνίας 26 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Δεδομένου ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) καταρτίζει το μισθολόγιο που αφορά το μόνιμο προσωπικό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΣ), παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω θέματα:

1. Πόσοι υπηρετούν ως μόνιμο προσωπικό και ποια είναι τα καθήκοντα εκάστου;

2. Τι πόσα καταβάλλονται σε αυτό το προσωπικό ξέχωρα στον καθένα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.128, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι στο Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο Λάρνακας οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις δε διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πράγματι δε διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις;

2. Αν δε διαθέτουν, τι προτίθεται να πράξει περί τούτου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.129, ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Κατά την πρόσφατη συνεδρία της επιτροπής Οικονομικών όπου συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σε σχετική ερώτησή μου για την αναγκαιότητα εξεύρεσης νέων χώρων για στέγαση των ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Λάρνακα ο αρμόδιος υπουργός είχε δηλώσει ότι είχε ζητηθεί η εξεύρεση νέων χώρων με τη διαδικασία υποβολής προσφορών, αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε ενδιαφέρον για υπόδειξη τέτοιων χώρων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε και με ποια διαδικασία ζητήθηκε η εξεύρεση των εν λόγω χώρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.139, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Ο δρόμος από τα φώτα τροχαίας του Αστυνομικού Σταθμού Βορόκληνης μέχρι την είσοδο της κοινότητας Βορόκληνης εμπίπτει στη αρμοδιότητα του Τμήματος Δημοσίων Έργων και είναι ένας δρόμος που έχει μεγάλη κίνηση και χρήζει συντήρησης, καθώς και δημιουργίας καλύτερων συνθηκών προσβασιμότητας, χρήσης και φωτισμού.

Η συγκεκριμένη οδική αρτηρία έχω ενημερωθεί ότι δε συμπεριλαμβάνεται από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στο πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης της Επαρχίας Λάρνακας για το 2021-2022.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει την Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί, ούτως ώστε το δίκαιο αίτημα της κοινότητας να συμπεριληφθεί στο επόμενο πρόγραμμα 2022-2023.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.140, ημερομηνίας 14 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Μετά από επιτόπια επίσκεψή μου στην κοινότητα Βορόκληνης διαπίστωσα ότι η οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, κεντρική οδός της κοινότητας, δεν έχει σωστή πεζοδρόμηση και προσβάσεις για ΑΜΕΑ. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι σωστό και δυσχεραίνει την κυκλοφορία της κατηγορίας αυτής των συνανθρώπων μας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν γίνει οποιεσδήποτε μελέτες για την αναγκαιότητα κατασκευής προσβάσεων ΑΜΕΑ επί της συγκεκριμένης οδού και σε τι ενέργειες προτίθεται το αρμόδιο υπουργείο να προβεί για επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.147, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Είναι εις γνώση μου ότι κάθε χρόνο διδόταν από το Υπουργείο Μεταφορών Συγκοινωνιών και Έργων χορηγία προς το Μεσογειακό Ίδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων FSF-MED και γνωρίζω ότι το ποσό αυτό δεν προερχόταν από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά ζητούσε το υπουργείο να συμπεριληφθεί η χορηγία στα τέλη διαδρομής των αεροπορικών εταιρειών προς την Κυπριακή Δημοκρατία για χρήση του FIR Λευκωσίας και ότι τα τελευταία δύο χρόνια αυτό δεν έχει γίνει.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο ζητείται από το αρμόδιο υπουργείο το ποσό που αφορά τη χορηγία για το Μεσογειακό Ίδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων FSF-MED και, εάν ζητείται, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια δε δίδεται σ' αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.152, ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

« Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που δίνεται κάθε χρόνο ως χορηγία από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προς την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και πώς κατανέμεται αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.153, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) είχε ανακοινώσει το πρόγραμμα “Υιοθετήστε έναν Αθλητή στον Δρόμο για το Τόκιο”, το οποίο αγκαλιάστηκε από την κοινωνία με απόλυτη επιτυχία και μέσα από το πρόγραμμα εξασφαλίστηκαν χορηγίες για αθλητές που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο και ανακοινωθήκαν οι χορηγοί και οι αθλητές/τριες που έλαβαν χορηγίες.

Παράλληλα, κάποιοι χορηγοί έδωσαν χρηματικά ποσά στη ΚΟΕ για την αξιοποίηση και ενίσχυση της προετοιμασίας και οπουδήποτε αλλού αυτό θα ήταν ωφέλιμο προς όφελος της αποστολής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιες χορηγίες εισέπραξε η ΚΟΕ εκτός των υιοθετηθέντων αθλητών;

2. Πώς διανεμηθήκαν και αξιοποιηθήκαν επακριβώς οι χορηγίες που έλαβε;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.171, ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Επί της λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα πλησίον του κυκλικού κόμβου έχουν ενοικιαστεί σε άτομα που έχουν αιτηθεί στο παρελθόν διάφορα τεμάχια, εισπράττονται ενοίκια από τον δήμο και καταβάλλονται διάφοροι φόροι, όπως η αποκομιδή σκυβάλων.

Τα τεμάχια αυτά δεν μπορούν όμως να αξιοποιηθούν, λόγω του ότι δεν υπάρχει οδική σύνδεση. Έχουν δοθεί στο παρελθόν υποσχέσεις για τη διάνοιξη δρόμου από την πίσω πλευρά και έγιναν σχεδιασμοί από τον Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών εξ όσων γνωρίζω, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει προχωρήσει οποιαδήποτε εργασία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Μέχρι πού ευρίσκεται ο σχεδιασμός της διάνοιξης του δρόμου και πού οφείλεται η καθυστέρηση;

2. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.174, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Στο Δημοτικό Σχολείο Κιτίου παρατηρείται μεγάλο πρόβλημα με το κρύο λόγω έλλειψης εγκατάστασης θέρμανσης στις οκτώ αίθουσες του πάνω ορόφου, όπου φοιτούν 160 περίπου μαθητές, και ανεπάρκειας θέρμανσης στις κάτω αίθουσες, όπου κάποιες τάξεις έχουν διαφορετικές μεταξύ τους θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι μαθητές/τριες και να μη συγκεντρώνονται απόλυτα στα μαθήματά τους.

Έχω επίσης πληροφορηθεί ότι το αίτημα για εγκατάσταση θέρμανσης έχει τεθεί εδώ και είκοσι χρόνια περίπου επανειλημμένα, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ανταπόκριση από το αρμόδιο υπουργείο μέχρι σήμερα.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημέρωσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα για επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.190, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο ευρίσκεται το έργο κατασκευής του παρακαμπτήριου δρόμου Ζυγίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.205, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Έχει περιέλθει εις γνώσιν μου ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) έχει ζητήσει όπως ο χώρος στον οποίο στεγάζεται το Δασικό Κολέγιο Κύπρου μεταβιβαστεί στον οργανισμό.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Για ποιο σκοπό ο ΚΟΑ ζήτησε τον χώρο στον οποίο βρίσκεται το Δασικό Κολέγιο;

2. Είναι εις γνώσιν του Τμήματος Δασών η πρόθεση του ΚΟΑ;

3. Τι ενημέρωση υπάρχει και τι πρόκειται να γίνει στον συγκεκριμένο χώρο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.242, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Πληροφορήθηκα ότι τα μέλη του Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας δε δικαιούνται διατίμηση του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως δικαιούνται τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου, και αυτό αποτελεί δυσμενή διάκριση ατόμων που πάσχουν από την ίδια ασθένεια.

Θέλουμε να τονίσουμε ότι τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση του συνδέσμου Λάρνακας αισθάνονται ασθενείς δεύτερης κατηγορίας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση και να τερματιστεί η διάκριση για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.243, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Ο Σύνδεσμος Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος με μεγάλη προσφορά στα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση στην επαρχία Λάρνακας σε πολλούς τομείς, όπως κατ’ οίκον φροντίδα/φυσικοθεραπεία, ψυχολογική στήριξη κ.λπ.

Ενημερώθηκα ότι ο σύνδεσμος ζήτησε αύξηση της κρατικής χορηγίας, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στα έξοδα και να συνεχίσει το έργο του με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων μελών του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει πρόθεση το αρμόδιο υπουργείο να αυξήσει το ποσό της κρατικής χορηγίας του Συνδέσμου Ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση Λάρνακας;

2. Τι προτίθεται να πράξει το αρμόδιο υπουργείο για την αύξηση της κρατικής χορηγίας προς τον σύνδεσμο, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στο έργο τις ανθρώπινης προσφοράς προς τους συνανθρώπους μας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.248, ημερομηνίας 7 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Χρίστου Ορφανίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα πιο κάτω:

1. Σε πόσες καταγγελίες είχε προβεί ο Ουλαμός Πάταξης Λαθροθηρίας τα τελευταία πέντε χρόνια πριν από το κλείσιμο αυτού το 2019;

2. Σε πόσες καταγγελίες προέβη η αστυνομία για πάταξη της λαθροθηρίας μετά το κλείσιμο του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας;

3. Σε πόσες περιπτώσεις μετά το κλείσιμο του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας η αστυνομία προέβη, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας, σε καταγγελίες για πάταξη της λαθροθηρίας ανά έτος από το 2019;

4. Σε πόσες καταγγελίες έχει προβεί η Υπηρεσία Θήρας μετά το κλείσιμο του Ουλαμού Πάταξης Λαθροθηρίας;»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων