Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Νίκος Νικολαΐδης

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.042, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα περίκλειστα οικόπεδα στις αστικές περιοχές και για τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για την επίλυσή του. Συναφώς, παρακαλώ ενημερώστε μας για το πού βρίσκεται η προώθηση του θέματος του αστικού αναδασμού από το αρμόδιο υπουργείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.067, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός, για να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την ενδεχόμενη πρόθεση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για την προτεινόμενη διαμόρφωση του οδικού δικτύου στην περιοχή υπόγειας διάβασης “Μαυρέλλη” στον παρακαμπτήριο δρόμο Λεμεσού-Πάφου, η οποία παραβιάζει το υφιστάμενο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.086, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Με επιστολή του, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2007 (Αρ. Φακ. 2.11.23.01), ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενημερώνει τον πρόεδρο και τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου Ακρωτηρίου ότι ο δρόμος που οδηγεί προς το χώρο που προγραμματίζεται να κατασκευαστεί η μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή της κοινότητας Ακρωτηρίου είναι εγγεγραμμένος και ότι η ασφαλτόστρωση του δρόμου θα προωθηθεί άμεσα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί η υλοποίηση του έργου και

                    2. κατά πόσο προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.235, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Σε επιστολή του διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων προς το κοινοτικό συμβούλιο Ύψωνα, με ημερομηνία 6 Ιουνίου 2008, Αρ. Φακ. 12.01.003.15, γίνεται δεκτή πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου για δημιουργία θεματικού πάρκου στην τοποθεσία που βρίσκεται η ερειπωμένη μονή του Αγίου Σύλα, αφού πρώτα αναδειχθούν τα κατάλοιπα της μονής. Επίσης, αναφέρεται η πρόθεση του Τμήματος Αρχαιοτήτων προς υλοποίηση του έργου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί καθυστερεί η υλοποίηση του έργου;

2. Προτίθεται η αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και πότε;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.660, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα πληροφορήθηκα από το κοινοτικό συμβούλιο Ασγάτας για σχετική καθυστέρηση από την αρμόδια αρχή στην καταβολή των λατομικών δικαιωμάτων που δικαιούται η κοινότητα.

Νοουμένου ότι τα λατομικά δικαιώματα είναι σημαντικό κονδύλι για την κοινότητα Ασγάτας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η αρμόδια αρχή, για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των λατομικών δικαιωμάτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.661, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχω ενημερωθεί ότι καθυστερεί η έναρξη των έργων για δημιουργία γυμνασίου στην περιοχή της κοινότητας Παρεκκλησιάς.

Νοουμένου ότι το γυμνάσιο αποτελεί αναγκαίο έργο για τους κατοίκους της Παρεκκλησιάς, αλλά και των επηρεαζόμενων κοινοτήτων παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία υλοποίησης του έργου, καθώς και πότε υπολογίζεται να αρχίσουν τα κατασκευαστικά έργα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.662, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Παρεκκλησιάς ενημερώθηκα σχετικά με αίτημα της κοινότητας για αλλαγή του συντελεστή δόμησης στην περιοχή του αναδασμού στα όρια της κοινότητας, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα ανέγερσης πέραν της μίας κατοικίας σε κάθε τεμάχιο. Επίσης, πληροφορήθηκα αναφορικά με αίτημα της κοινότητας για επέκταση των οικιστικών ζωνών στα νότια της κοινότητας. Επιπλέον, υπάρχει αίτημα για αύξηση του αριθμού των οικοπέδων που διαχωρίζει η κυβέρνηση σε χαλίτικη γη για οικιστικούς σκοπούς, έτσι ώστε να επωφεληθούν περισσότεροι κάτοικοι της κοινότητας.

Νοουμένου ότι τόσο η αλλαγή του συντελεστή δόμησης στην περιοχή αναδασμού και η ελεγχόμενη αύξηση των οικιστικών ζωνών στα κοινοτικά όριά της όσο και η αύξηση του αριθμού των οικοπέδων που παραχωρούνται από την κυβέρνηση για οικιστικούς σκοπούς αποτελούν σημαντικές κινήσεις προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της κοινότητας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Προτίθεται να αλλάξει το συντελεστή δόμησης στην περιοχή του αναδασμού στην κοινότητα Παρεκκλησιάς;

2. Προτίθεται να προχωρήσει στην επέκταση των οικιστικών ζωνών της κοινότητας;

                    3. Προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση του αριθμού των οικοπέδων που παραχωρούνται από την κυβέρνηση για οικιστικούς σκοπούς;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.663, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Ενημερώθηκα πρόσφατα ότι η κοινότητα Πύργου κατέθεσε ενστάσεις στην Επιτροπή Μελέτης Ενστάσεων αναφορικά με την τελευταία απόφαση για το τοπικό πολεοδομικό της σχέδιο. Απ’ ό,τι πληροφορήθηκα, το Πολεοδομικό Συμβούλιο απέρριψε σε μεγάλο βαθμό τις εισηγήσεις του κοινοτικού συμβουλίου.

Νοουμένου ότι η όσο το δυνατό καλύτερη διαμόρφωση του Τοπικού Σχεδίου της κοινότητας Πύργου είναι σημαντική για την ανάπτυξη της κοινότητας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

                    1. Η αρμόδια αρχή προτίθεται να εξετάσει σύντομα τις ενστάσεις αυτές;

2. Ποια είναι η διαφορετική φιλοσοφία του υπουργείου του που συνέβαλε στην απόρριψη των περισσότερων εισηγήσεων του κοινοτικού συμβουλίου;

                    3. Πώς συμβάλλει το υπουργείο στην ανάπτυξη της κοινότητας σε σχέση με το τοπικό πολεοδομικό της σχέδιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.664, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Ενημερώθηκα πρόσφατα ότι, παρά το γεγονός ότι έχει γίνει η σχετική προεργασία, η έναρξη των έργων για κατασκευή αποχετευτικού συστήματος στην κοινότητα Πύργου της επαρχίας Λεμεσού μετατέθηκε για το έτος 2015.

Νοουμένου ότι η κατασκευή αποχετευτικού συστήματος στoν Πύργο αποτελεί σημαντικό έργο για την κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιους λόγους η έναρξη των έργων κατασκευής του μετατέθηκε για το 2015, καθώς και σε ποια φάση βρίσκεται η όλη διαδικασία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.665, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχω ενημερωθεί ότι καθυστερεί η προγραμματισμένη έναρξη των έργων για δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής στα κοινοτικά όρια του χωριού Πύργος της επαρχίας Λεμεσού.

Νοουμένου ότι η δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής αποτελεί αναγκαίο έργο για την ανάπτυξη της κοινότητας Πύργου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Για ποιους λόγους καθυστερεί η έναρξη των έργων δημιουργίας βιοτεχνικής περιοχής στην κοινότητα Πύργου;

2. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία υλοποίησης της υποδομής για τη δημιουργία της βιοτεχνικής περιοχής;

                   3. Πότε υπολογίζεται να αρχίσουν τα έργα για τη δημιουργία της βιοτεχνικής περιοχής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.666, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Παρεκκλησιάς και Πύργου της επαρχίας Λεμεσού ενημερώθηκα ότι η έναρξη των έργων για αναβάθμιση του δρόμου που ενώνει τις δύο κοινότητες με τον παραλιακό δρόμο Λεμεσού ακόμα να αρχίσει.

Νοουμένου ότι η διαπλάτυνση και η ευθυγράμμιση του δρόμου αυτού αποτελούν σημαντικό αναπτυξιακό έργο για τις δύο κοινότητες, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Για ποιους λόγους καθυστερεί η έναρξη των έργων διαπλάτυνσης και ευθυγράμμισης του δρόμου;

2. Σε ποια φάση βρίσκεται η διαδικασία αναβάθμισης του δρόμου;

                    3. Πότε υπολογίζεται να αρχίσουν τα έργα αναβάθμισης του δρόμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.667, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έγινα κοινωνός αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Ασγάτας για δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής στα όρια της κοινότητας.

Νοουμένου ότι η δημιουργία βιοτεχνικής περιοχής αποτελεί αναγκαίο έργο για την ανάπτυξη της κοινότητας Ασγάτας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο συμπεριλαμβάνεται στους προγραμματισμούς της κυβέρνησης η υλοποίηση του εν λόγω έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.668, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έγινα κοινωνός αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Ασγάτας για κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου στα όρια της κοινότητας.

Νοουμένου ότι η κατασκευή του δρόμου αυτού, ο οποίος θα χρησιμοποιείται και από στρατιωτικά οχήματα που διακινούνται στην περιοχή λόγω της ύπαρξης αριθμού στρατοπέδων της Εθνικής Φρουράς, αποτελεί σημαντικό έργο για την κοινότητα Ασγάτας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα, καθώς και κατά πόσο η αρμόδια αρχή έχει θέσει χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση του έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.669, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έγινα δέκτης παραπόνων σχετικά με τη λειτουργία χοιροστασίου στην περιοχή της κοινότητας Μονής.

Νοουμένου ότι η σωστή λειτουργία των χοιροστασίων είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος και την όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων μιας περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Με βάση ποια νομοθεσία προβλέπονται συγκεκριμένοι όροι και κανονισμοί για τη λειτουργία των χοιροστασίων;

                    2. Γίνεται έλεγχος για τη σωστή λειτουργία των χοιροστασίων στην περιοχή της Μονής, ώστε η λειτουργία τους να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στους κατοίκους της περιοχής;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.842, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με εκπροσώπους του κοινοτικού συμβουλίου Κυπερούντας έγινα κοινωνός αιτήματος για μείωση του ποσοστού της συνεισφοράς της κοινότητας σε αναπτυξιακά έργα. Επίσης, απ’ ό,τι πληροφορήθηκα, η κοινότητα αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Νοουμένου ότι η κατασκευή αναπτυξιακών έργων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της κοινότητας και έχοντας υπόψη τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές της, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της αρμόδιας αρχής να προχωρήσει σε μείωση του ποσοστού συνεισφοράς της κοινότητας σε αναπτυξιακά έργα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.934, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Καλού Χωριού Λεμεσού για παραχώρηση του οικήματος του Συμβουλίου Κοινοτικής Ευημερίας Καλού Χωριού Λεμεσού (ΣΚΕ) στην κοινότητα. Το κοινοτικό συμβούλιο Καλού Χωριού ενημέρωσε το αρμόδιο υπουργείο για το αίτημα αυτό με επιστολές του, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2010 και 5 Οκτωβρίου 2011. Σημειώνεται ότι το κοινοτικό συμβούλιο έχει την πρόθεση να ανακαινίσει το κτίριο, αλλά και να αναλάβει το υπόλοιπο του χρέους της κατασκευής του.

Νοουμένου ότι το οίκημα του ΣΚΕ θα ανακαινιστεί και θα χρησιμοποιηθεί πιο αποτελεσματικά, σε περίπτωση που παραχωρηθεί στην κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από το αρμόδιο υπουργείο να παραχωρηθεί το οίκημα του ΣΚΕ στην κοινότητα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.935, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ακρούντας ενημερώθηκα για την πρόθεση του τοπικού κοινοτικού συμβουλίου να προωθήσει την κατασκευή κοινοτικού χώρου στάθμευσης στο κέντρο του χωριού.

Από ό,τι έχω ενημερωθεί, ήδη το έργο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο (Αρ. Φακέλου ΑΔΧ262/10). Παρ’ όλα αυτά εκκρεμεί το ζήτημα της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας σε κατοίκους του χωριού, οι οποίοι θα τους δοθούν ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση δικής τους γης στο χώρο που θα κατασκευαστεί ο κοινοτικός χώρος στάθμευσης.

Νοουμένου ότι η κατασκευή του έργου αυτού είναι σημαντική για την ανάπτυξη της κοινότητας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Η αρμόδια αρχή έχει πρόθεση να προχωρήσει στην υλοποίηση του έργου και στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης;

2. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.936, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ακρούντας, ενημερώθηκα για αίτημα του τοπικού κοινοτικού συμβουλίου για ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση του δρόμου Γερμασόγειας-Ακρούντας.

Νοουμένου ότι η διαπλάτυνση και η ευθυγράμμιση του δρόμου αυτού αποτελεί ένα σημαντικό έργο για τις κοινότητες της περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση του δρόμου;

2. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την ευθυγράμμιση και διαπλάτυνση του δρόμου;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.937, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ακρούντας ενημερώθηκα για το αίτημα του τοπικού κοινοτικού συμβουλίου για διαχωρισμό οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα στα όρια της κοινότητας.

Απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί, το κοινοτικό συμβούλιο Ακρούντας έχει προτείνει συγκεκριμένο τεμάχιο για το διαχωρισμό των οικοπέδων και το Τμήμα Πολεοδομίας έχει απαντήσει θετικά στο αίτημα από τις 12 Σεπτεμβρίου 2007 (Αρ. Φακ. ΔΛΛ/38). Από τότε δεν υπήρξε καμιά εξέλιξη για το θέμα.

Νοουμένου ότι ο διαχωρισμός οικοπέδων για οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα είναι ένα μέτρο που θα ικανοποιήσει τις στεγαστικές ανάγκες των εν λόγω οικογενειών της κοινότητας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η αρμόδια αρχή έχει πρόθεση να προχωρήσει στο διαχωρισμό των οικοπέδων και σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα αυτό.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.938, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου για επίσπευση των διαδικασιών για την ασφαλτόστρωση του δρόμου Αγίου Κωνσταντίνου-Αρακαπά.

Νοουμένου ότι η ασφαλτόστρωση του δρόμου αυτού αποτελεί σημαντικό έργο για τις κοινότητες της περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της ασφαλτόστρωσης του δρόμου αυτού;

2. Η αρμόδια αρχή έχει βάλει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την ασφαλτόστρωση του δρόμου;

3. Η αρμόδια αρχή είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην ασφαλτόστρωση έστω του πρώτου χιλιομέτρου του δρόμου από τον Άγιο Κωνσταντίνο μέχρι τον Αρακαπά; Το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα από τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου, χρησιμοποιείται καθημερινά από αγρότες της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.939, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Καλού Χωριού Λεμεσού για επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή του δρόμου Λεμεσού-Αγρού.

Νοουμένου ότι η κατασκευή του δρόμου αυτού αποτελεί σημαντικό έργο για τις κοινότητες της περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το θέμα της κατασκευής του δρόμου αυτού;

2. Η αρμόδια αρχή έχει βάλει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή των τμημάτων του δρόμου αυτού από την Παραμύθα μέχρι τη Γεράσα και από τη Γεράσα μέχρι το Καλό Χωριό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.951, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Γεράσας για μια πιο φιλελεύθερη πολιτική σχετικά με τις πολεοδομικές ζώνες της κοινότητας κατά την επανεξέταση του ζητήματος της διαμόρφωσής τους.

Νοουμένου ότι η όσο το δυνατό καλύτερη διαμόρφωση των πολεοδομικών ζωνών της κοινότητας Γεράσας είναι σημαντική ως προς την ανάπτυξή της, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να ακολουθήσει μια πιο φιλελεύθερη πολιτική κατά τη διαμόρφωση των πολεοδομικών ζωνών της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.952, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει δέκτης παραπόνων σχετικά με τη μη αποτελεσματική καταπολέμηση της ποντίκας στην κοινότητα Γεράσας από το αρμόδιο τμήμα. Νοουμένου ότι η ποντίκα προκαλεί ανεπανόρθωτες ζημιές σε καλλιέργειες στην περιοχή της κοινότητας Γεράσας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους δεν κατέστη δυνατή η αποτελεσματική καταπολέμηση της ποντίκας;

2. Τι προτίθεται να κάνει η αρμόδια αρχή για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.953, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει δέκτης παραπόνων για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην καταβολή οικιστικών δανείων από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Νοουμένου ότι η παραχώρηση δανείων από τον οργανισμό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις οικιστικές ανάγκες πολλών συμπολιτών μας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Γιατί παρατηρείται καθυστέρηση στην καταβολή δανείων από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης;

2. Υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε ελάφρυνση των χρονοδιαγραμμάτων για αποπληρωμή των δανείων που παραχωρούνται από τον εν λόγω οργανισμό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.954, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Γεράσας για παραχώρηση δύο παλαιών σχολικών κτιρίων στην κοινότητα. Το κοινοτικό συμβούλιο Γεράσας ενημέρωσε το αρμόδιο υπουργείο για το αίτημα αυτό με στόχο την πολιτιστική αξιοποίηση του κτιρίου.

Νοουμένου ότι τα δύο παλαιά κτίρια θα αξιοποιηθούν εποικοδομητικά από την κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από το αρμόδιο υπουργείο να παραχωρήσει τα δύο παλαιά σχολικά κτίρια στην κοινότητα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.976, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ακρούντας ενημερώθηκα για το αίτημα του τοπικού κοινοτικού συμβουλίου για την επέκταση του οδικού δικτύου προς τις κοινότητες Φοινικάρια και Μαθηκολώνη.

Νοουμένου ότι η επέκταση των υφιστάμενων χωματόδρομων θα διευκολύνει τους κατοίκους της κοινότητας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η αρμόδια αρχή έχει πρόθεση να προωθήσει την επέκταση του οδικού δικτύου που συνδέει την κοινότητα Ακρούντας με τα γειτονικά χωριά, Φοινικάρια και Μαθηκολώνη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.977, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Αρακαπά για παραχώρηση χαλίτικης γης, με στόχο την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας. Επιπλέον, εξ όσων έχω πληροφορηθεί από το κοινοτικό συμβούλιο Αρακαπά, τα κρατικά οικόπεδα που παραχωρήθηκαν ήδη από το κράτος έμειναν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητα.

Νοουμένου ότι η παραχώρηση κρατικών οικοπέδων σε πολίτες είναι μια πολύ σημαντική κοινωνική προσφορά του κράτους, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε περαιτέρω παραχώρηση χαλίτικης γης, για να κοπούν κρατικά οικόπεδα στην κοινότητα Αρακαπά;

2. Για ποιους λόγους τα υφιστάμενα κρατικά οικόπεδα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητα;

                   3. Υπάρχει πρόθεση να αλλάξουν τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία παραχωρούνται κρατικά οικόπεδα σε πολίτες, έτσι ώστε να γίνουν πιο ελκυστικά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.978, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Αρακαπά για επέκταση της οικιστικής ζώνης.

Νοουμένου ότι η επέκταση της οικιστικής ζώνης της κοινότητας συμβάλλει στη μείωση της αστυφιλίας και στην προσέλκυση νέων ζευγαριών, για να διαμένουν στην κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προωθήσει την επέκταση της οικιστικής ζώνης της κοινότητας.»  

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.979, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός των σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάζει το αποχετευτικό σύστημα της κοινότητας Αρακαπά και του αιτήματος της κοινότητας Αψιούς για δημιουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην κοινότητα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα από το κοινοτικό συμβούλιο Αψιούς, ήδη έχει προταθεί από την κοινότητα συγκεκριμένο τεμάχιο για την κατασκευή του σταθμού.

Νοουμένου ότι η κατασκευή σταθμού επεξεργασίας λυμάτων και νέου αποχετευτικού δικτύου αποτελούν σημαντικά έργα για τις δύο κοινότητες, αλλά και τη γύρω περιοχή, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην κατασκευή σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στην Αψιού και νέου αποχετευτικού δικτύου στον Αρακαπά και κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή των έργων αυτών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.980, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Αψιούς να δοθεί άδεια από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για ανόρυξη διάτρησης σε κατάλληλο σημείο έξω από το όριο της κοινότητας (περιοχή Κακομάλη ή Λουβαρά), για να μεταφέρεται το νερό στην Αψιού.

Νοουμένου ότι η κοινότητα Αψιούς δεν έχει αρδευτικό σύστημα, παρ’ όλες τις δοκιμαστικές διατρήσεις που έγιναν στην περιοχή, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει πρόθεση να δοθεί άδεια για ανόρυξη διάτρησης από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων;

                    2. Yπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για επίλυση του προβλήματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.981, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Αψιούς για επιδιόρθωση/αντικατάσταση των σωλήνων που μεταφέρουν νερό από την παλιά διάτρηση της κοινότητας.

Νοουμένου ότι η μεταφορά νερού είναι πολύ σημαντική και απαραίτητη προϋπόθεση για την υδροδότηση της κοινότητας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να παρασχεθεί βοήθεια από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για την επιδιόρθωση/αντικατάσταση των σωλήνων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.982, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Ακρούντας για τεχνική και οικονομική βοήθεια για αναβάθμιση του κοινοτικού γηπέδου. Η αναβάθμιση περιλαμβάνει διαπλάτυνση, περίφραξη, κατασκευή αποδυτηρίων και εγκατάσταση χορτοτάπητα. Η κοινότητα Ακρούντας γνωστοποίησε το αίτημά της στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού με επιστολή, ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2012.

Νοουμένου ότι η αναβάθμιση του κοινοτικού γηπέδου είναι σημαντικό έργο για την τοπική κοινωνία, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να βοηθήσει τεχνικά και οικονομικά στην αναβάθμιση του κοινοτικού γηπέδου Ακρούντας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.983, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Αρακαπά για τη βελτίωση του δρόμου Γερμασόγειας-Ακρούντας-Διερώνας-Αρακαπά.

Νοουμένου ότι η αναβάθμιση του δρόμου αυτού θα συμβάλει καθοριστικά στην ασφαλέστερη και γρηγορότερη διακίνηση των κατοίκων προς τη Λεμεσό, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε αναβάθμιση του δρόμου;

                    2. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση των έργων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.984, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Αρακαπά για εγγραφή των αγροτικών δρόμων της κοινότητας.

Νοουμένου ότι η εγγραφή των αγροτικών δρόμων είναι σημαντική για την κοινότητα παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να εγγράψει τους αγροτικούς δρόμους της κοινότητας Αρακαπά.»

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.010.01.985, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Ακρούντας ενημερώθηκα για δύο αιτήματα του τοπικού συμβουλίου. Το πρώτο αίτημα αφορά την υδροδότηση περιοχών στα όρια της κοινότητας που βρίσκονται εκτός οικιστικών ζωνών, σε προτεινόμενες παραθεριστικές ζώνες. Το δεύτερο αίτημα της κοινότητας είναι να χρεώνονται το πόσιμο νερό σε χαμηλότερη τιμή, ως αντισταθμιστικό μέτρο, επειδή κάτοικοι της κοινότητας παραχώρησαν δική τους γη για την κατασκευή του φράκτη Γερμασόγειας και επειδή αδυνατούν να αξιοποιήσουν οικιστικά τη γη τους που βρίσκεται κοντά στο φράκτη.

Νοουμένου ότι τα θέματα υδροδότησης είναι σημαντικά για την κοινότητα Ακρούντας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει πρόθεση η αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε ενέργειες για την υδροδότηση περιοχών που βρίσκονται σε προτεινόμενες παραθεριστικές ζώνες στα όρια της κοινότητας Ακρούντας;

                    2. Υπάρχει δυνατότητα για χαμηλότερη χρέωση του πόσιμου νερού στην κοινότητα Ακρουντας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.991, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Επισκοπής για την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων σε σημείο του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από κατοικημένη περιοχή, στην περιοχή της κοινότητας Επισκοπής.

Το αίτημα της κοινότητας χρονολογείται από το 2008 και το 2009 το Τμήμα Δημοσίων Έργων με επιστολή του, ημερομηνίας 26 Μαρτίου 2009, ενημέρωσε το κοινοτικό συμβούλιο ότι θα γίνουν σχετικές μετρήσεις για το θόρυβο που δημιουργείται στην περιοχή. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2010 το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την κοινότητα ότι θα προωθηθεί η ζήτηση προσφορών για την ετοιμασία κατασκευαστικών σχεδίων. Από τότε δεν παρατηρήθηκε καμία εξέλιξη. Το αίτημα της κοινότητας τέθηκε ξανά από το κοινοτικό συμβούλιο της Επισκοπής στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων με επιστολές του ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2012 και 12 Ιουνίου 2012.

Νοουμένου ότι η τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στο σημείο του αυτοκινητόδρομου που συνορεύει με την κατοικημένη περιοχή καθίσταται αναγκαία, λόγω της οχληρίας που δημιουργείται από τα τροχοφόρα οχήματα που διασχίζουν τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, και είναι απαραίτητη για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή για την τοποθέτηση των ηχοπετασμάτων;

2. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στην περιοχή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1002, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος του δήμου Ύψωνα για αποπεράτωση του δρόμου από τη Γ΄ Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα έως και το Βατί.

Νοουμένου ότι η αποπεράτωση του δρόμου αποτελεί ένα σημαντικό έργο για το δήμο Ύψωνα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει προς την αποπεράτωση του δρόμου αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1003, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος του δήμου Ύψωνα για βελτίωση της λεωφόρου Ηλία Καννάουρου στον Ύψωνα.

Νοουμένου ότι η αποπεράτωση του δρόμου αποτελεί ένα σημαντικό έργο για το δήμο Ύψωνα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει προς βελτίωση του δρόμου αυτού και αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1004, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Κολοσσίου για την ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα της κοινότητας.

Νοουμένου ότι η ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα της κοινότητας αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο για το Κολόσσι, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα της κοινότητας, καθώς και κατά πόσο υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα προς αυτή την κατεύθυνση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1005, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Κολοσσίου για αποπεράτωση της δεύτερης φάσης των πεζοδρομίων στις λεωφόρους Μακαρίου και Αποστόλου Λουκά στην κοινότητα.

Νοουμένου ότι το έργο αυτό αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό έργο για την κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση η αρμόδια αρχή να προχωρήσει προς την υλοποίηση του έργου και κατά πόσο υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωσή του.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1006, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Κολοσσίου για μείωση του ποσοστού συνεισφοράς της κοινότητας για την κατασκευή έργων. Το ποσοστό συνεισφοράς της κοινότητας είναι 30%.

Νοουμένου ότι οι κοινότητες, λόγω και της οικονομικής κρίσης, βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα μείωσης του ποσοστού συνεισφοράς της κοινότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1007, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Επισκοπής Λεμεσού για οικονομική βοήθεια από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για την κατασκευή οχετών για τα όμβρια ύδατα.

Το αίτημα της κοινότητας τέθηκε ήδη από το κοινοτικό συμβούλιο Επισκοπής στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με επιστολές, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2012. Η κατασκευή του έργου καθίσταται αναγκαία, αφού η κατάσταση όσον αφορά τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων έχει επιδεινωθεί λόγω του αυτοκινητόδρομου και της λειτουργίας συνοικισμών αυτοστέγασης βόρεια της κοινότητας. Μέρος του έργου έχει ήδη κατασκευαστεί.

Νοουμένου ότι η κατασκευή οχετών για τα όμβρια ύδατα αποτελεί ένα σημαντικό έργο για την κοινότητα Επισκοπής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να βοηθήσει οικονομικά στην αποπεράτωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1008, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος της κοινότητας Επισκοπής για δημιουργία εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου στην περιοχή της κοινότητας Επισκοπής.

Νοουμένου ότι η κατασκευή της εξόδου ειδικά τώρα, με την ανέγερση των συνοικισμών αυτοστέγασης βόρεια του εν λόγω δρόμου, επιβάλλεται, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην κατασκευή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι της κοινότητας Επισκοπής;

                    2. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.134, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Μονιάτη για εγγραφή των αγροτικών δρόμων στα όρια της κοινότητας.

Νοουμένου ότι η εγγραφή των αγροτικών δρόμων θα επιλύσει πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην εγγραφή των αγροτικών δρόμων στην κοινότητα Μονιάτη, με βάση κάποιο χρονοδιάγραμμα;

2. Υπάρχει πρόθεση από το αρμόδιο υπουργείο να προχωρήσει στην εγγραφή αγροτικών δρόμων σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου με τρόπο γρήγορο και συνοπτικό;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.135, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Μονιάτη για την κατασκευή γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου στην κοινότητα. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα, το κοινοτικό συμβούλιο έχει εξασφαλίσει όλες τις άδειες, για να προχωρήσει στην κατασκευή του γηπέδου. Παράλληλα, το κοινοτικό συμβούλιο αναμένει γραπτή δέσμευση από τον ΚΟΑ ότι θα επιχορηγήσει το έργο.

Νοουμένου ότι η κατασκευή του γηπέδου στο Μονιάτη θα συμβάλει στην προώθηση του αθλητισμού στην περιοχή, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να επιχορηγήσει το συγκεκριμένο έργο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.136, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Μονιάτη για επανδρωμένο ασθενοφόρο στην περιοχή όπου κατασκευάζεται ο πυροσβεστικός σταθμός στην κοινότητα.

Νοουμένου ότι η ύπαρξη επανδρωμένου ασθενοφόρου στο Μονιάτη, μιας κοινότητας που βρίσκεται σε κομβικό σημείο, θα συμβάλει αποτελεσματικά στην εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής της oρεινής Λεμεσού, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να λάβει πολιτική απόφαση, για να τοποθετηθεί επανδρωμένο ασθενοφόρο στην κοινότητα Μονιάτη.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.137, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Μονιάτη για αναλογικότερη και δικαιότερη κατανομή των κονδυλίων προς τις κοινότητες αναφορικά με τα λειτουργικά έξοδα των κοινοτικών συμβουλίων. Η κοινότητα Μονιάτη είναι μια κοινότητα με μεγάλο οδικό δίκτυο και με αποκεντρωμένη ανάπτυξη. Για αυτούς τους λόγους το κοινοτικό συμβούλιο θεωρεί ότι έπρεπε να τυγχάνει αυξημένης κρατικής χορηγίας σε σύγκριση με άλλες κοινότητες με λιγότερα λειτουργικά έξοδα.

Νοουμένου ότι η αναλογικότερη παραχώρηση κρατικών κονδυλίων συμβάλλει στη δικαιότερη κατανομή των κονδυλίων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να αναθεωρήσει τον τρόπο κατανομής των κρατικών κονδυλίων για τις κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.138, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Μονιάτη για αναβάθμιση του νεοσύστατου πυροσβεστικού σταθμού της κοινότητας σε περιφερειακό, έτσι ώστε να λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Απ’ ό,τι έχω πληροφορηθεί, ο πυροσβεστικός σταθμός έχει την υποδομή, για να γίνει περιφερειακός.

Νοουμένου ότι η ύπαρξη περιφερειακού πυροσβεστικού σταθμού στο Μονιάτη θα συμβάλει αποτελεσματικά προς αντιμετώπιση ενδεχόμενης πυρκαγιάς ή και ενδεχόμενου ατυχήματος στην περιοχή της ορεινής Λεμεσού, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να προωθηθεί το πιο πάνω αίτημα από την αρμόδια αρχή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.139, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος του κοινοτικού συμβουλίου Τριμήκληνης για τη δημιουργία διαμετακομιστικού περιφερειακού σταθμού για τα ΧΥΤΥ στην περιοχή της κοινότητας. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχα, έχει εντοπιστεί ο χώρος κατασκευής του έργου και υπάρχει η πρόθεση να κατασκευαστεί.

Νοουμένου ότι η δημιουργία ενός διαμετακομιστικού περιφερειακού σταθμού για τα ΧΥΤΥ αποτελεί σημαντικό έργο που θα μειώσει το κόστος για τους κατοίκους της περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.140, ημερομηνίας 27 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Ως γνωστόν, στις 24 Ιουνίου 2012 χαλαζοθύελλα έπληξε τις καλλιέργειες μιας σειράς κοινοτήτων της επαρχίας Λεμεσού, μεταξύ των οποίων και η κοινότητα Τριμήκληνης. Την περιοχή επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΟΓΑ, που κατέγραψε τις ζημιές, για να καταβληθούν αποζημιώσεις.

Νοουμένου ότι οι αποζημιώσεις αποτελούν σημαντικό κονδύλι για τους παραγωγούς της περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται η αρμόδια αρχή να καταβάλει τις αποζημιώσεις στους παραγωγούς.»

Απάντηση


ρώτηση με αρ. 23.06.010.02.211, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Είναι κοινά αποδεκτό ότι η επιχορήγηση διακοπών σε κυπριακά ξενοδοχεία από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι σημαντικό κοινωνικό μέτρο, που συμβάλλει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού και της οικονομίας γενικότερα.

Νοουμένου ότι το σχέδιο διακοπών που επιχορηγείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει θετικά αποτελέσματα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να επεκτείνει το σχέδιο αυτό και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων με την επιχορήγηση πενθήμερων διακοπών σε κυπριακά ξενοδοχεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.212, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός αιτήματος της κοινότητας Μανδριών στην επαρχία Λεμεσού για εγγραφή των αγροτικών δρόμων της κοινότητας.

Νοουμένου ότι η εγγραφή των αγροτικών δρόμων είναι σημαντική για την κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να εγγράψει τους αγροτικούς δρόμους της κοινότητας Μανδριών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.213, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα ενημερώθηκα για ζημιές που έγιναν από περονόσπορο σε καλλιέργειες σε περιοχή της κοινότητας Μανδριών στην επαρχία Λεμεσού.

Νοουμένου ότι οι ζημιές από περονόσπορο επηρεάζουν την παραγωγή στην περιοχή, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να καταγράψει τις ζημιές και να αποζημιώσει τους παραγωγούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.303, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Φοινιού για εγγραφή των αγροτικών δρόμων της κοινότητας.

Νοουμένου ότι η εγγραφή των αγροτικών δρόμων είναι σημαντική για την κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να εγγράψει τους αγροτικούς δρόμους της κοινότητας Φοινιού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.304, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έγινα κοινωνός αιτημάτων αριθμού κοινοτήτων για την ανάγκη είτε εγκατάστασης συστήματος παροχής δωρεάν δορυφορικού ίντερνετ μέσω της Hellas Sat είτε επέκτασης και ενίσχυσης του συστήματος.

Νοουμένου ότι η επέκταση και ενίσχυση του συστήματος παροχής δωρεάν ίντερνετ σε κοινότητες αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο προς εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων των κοινοτήτων όσον αφορά την πρόσβασή τους στο διαδίκτυο, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η λειτουργία του συστήματος και ποια προβλήματα αντιμετωπίζει;

                   2. Υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να επεκτείνει το σύστημα παροχής δωρεάν ίντερνετ;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.305, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έγινα κοινωνός του αιτήματος των κοινοτήτων Κάτω Πλατρών και Φοινιού για την ανάγκη κατασκευής νέου δρόμου που να συνδέει τις δύο κοινότητες, αφού ο υφιστάμενος δρόμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Νοουμένου ότι η κατασκευή του παρακαμπτήριου δρόμου Κάτω Πλατρών-Φοινιού θα είναι ένα σημαντικό έργο στην περιοχή, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην κατασκευή του δρόμου;

Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.306, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έγινα κοινωνός αιτήματος των κοινοτήτων Κάτω Πλατρών και Φοινιού για την ανάγκη αναθεώρησης των πολεοδομικών ζωνών των δύο κοινοτήτων, αφού ο υφιστάμενος καθορισμός των πολεοδομικών ζωνών δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής.

Νοουμένου ότι η αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών των δύο κοινοτήτων θα συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών στις δύο κοινότητες;

                    2. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.328, ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Όπως έχω ενημερωθεί, ο διευθυντής του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών έχει υποβάλει οικειοθελώς την παραίτησή του με ισχύ από την 1η Μαΐου 2012.

Το διοικητικό συμβούλιο με απόφαση ημερομηνίας 12 Μαρτίου 2012 εισηγήθηκε στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων να αναθέσει στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου Ανδρέα Κωνσταντινίδη την εκτέλεση των καθηκόντων του αναπληρωτή διευθυντή.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων με επιστολή του στις 18 Σεπτεμβρίου 2012 απάντησε αρνητικά στην εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου, με αποτέλεσμα το Συμβούλιο να μην μπορεί να λειτουργήσει ομαλά.

Νοουμένου ότι η άμεση πλήρωση ή έστω η αναπλήρωση της θέσης του διευθυντή είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του οργανισμού, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τι προτίθεται να πράξει σχετικά με την πλήρωση ή αναπλήρωση της θέσης του διευθυντή του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.511, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2013, των βουλευτών κ. Γιαννάκη Ομήρου, Γιώργου Βαρνάβα, Ρούλας Μαυρονικόλα, Φειδία Σαρίκα και Νίκου Νικολαΐδη, εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Πάφου και Λεμεσού, αντίστοιχα

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να καταθέσει στο σώμα κατάλογο όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που απέσυραν χρηματικά ποσά από κυπριακές τράπεζες και τα μετέφεραν στο εξωτερικό κατά το χρονικό διάστημα πριν από την απόφαση του Eurogroup για κούρεμα των τραπεζικών καταθέσεων.

Καλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει το σώμα κατά πόσο διενεργείται καθηκόντως έρευνα αν όσοι απέσυραν χρήματα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα πριν από την απόφαση του Eurogroup είχαν εκ των προτέρων πληροφόρηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.519, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Είναι γνωστό ότι η λειτουργία του σκυβαλότοπου στο Βατί στη Λεμεσό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις γύρω κοινότητες. Μετά από πρόσφατη επίσκεψη στην περιοχή Παλόδειας ενημερώθηκα από τους κοινοτάρχες της Παλόδειας και του Σπιταλλίου σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει για τις κοινότητες της περιοχής η λειτουργία του σκυβαλότοπου.

Έχω ενημερωθεί επίσης ότι οι κοινότητες που επηρεάζονται δυσμενώς έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν το δικό τους μερίδιο για τη λειτουργία του σκυβαλότοπου στο Βατί. Την ίδια στιγμή οι κοινότητες της περιοχής επωμίζονται επιπλέον έξοδα από τα προβλήματα που δημιουργεί ο σκυβαλότοπος.

Νοουμένου ότι ο σκυβαλότοπος στο Βατί δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και επιπλέον έξοδα στις γύρω κοινότητες και με την ύπαρξη στρατοπέδων στην περιοχή Παλόδειας-Παραμύθας-Σπιταλλίου αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης για τις κοινότητες αυτές, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην παροχή αντισταθμιστικών μέτρων στις κοινότητες που επηρεάζονται δυσμενώς από τη λειτουργία του σκυβαλότοπου στο Βατί, αλλά και από την ύπαρξη δύο στρατοπέδων και

                   2. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να εξετάσει την πιθανότητα οι κοινότητες που επηρεάζονται από τη λειτουργία του σκυβαλότοπου να                   μην είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν τη                    σχετική φορολογία για τη λειτουργία του, ως ένα από τα αντισταθμιστικά μέτρα που μπορεί να δοθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.520, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Παλόδειας για την ασφαλτόστρωση της οδού Αγίου Δημητρίου, δρόμος ο οποίος είναι χωματόδρομος και συνδέει την Παλόδεια με τη Μέσα Γειτονιά. Πρόκειται για μια απόσταση 1,7 χμ.

Νοουμένου ότι η ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου δρόμου θα αποσυμφορήσει την κύρια αρτηρία που ενώνει την Παλόδεια και τις κοινότητες βόρεια αυτής με την αστική Λεμεσό, δηλαδή το δρόμο Αγίας Φύλας-Παλόδειας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην ασφαλτόστρωση της οδού Αγίου Δημητρίου και

                    2. κατά πόσο υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα προς αυτή την κατεύθυνση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.521, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Παλόδειας για τη δημιουργία περιφερειακού ιατρικού κέντρου στην περιοχή.

Νοουμένου ότι η δημιουργία ενός περιφερειακού ιατρικού κέντρου θα βοηθήσει τόσο στην αποσυμφόρηση του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού όσο και στην παροχή ιατρικής περίθαλψης στις κοινότητες της περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στη δημιουργία περιφερειακού κέντρου στην περιοχή και

                    2. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να μελετήσει το ενδεχόμενο αναβάθμισης και αναδιαμόρφωσης του κέντρου του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ στην Παλόδεια,   ώστε να μετατραπεί σε περιφερειακό ιατρικό κέντρο                      παροχής πρωτοβάθμιων νοσηλευτικών υπηρεσιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.522, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Παλόδειας για δημιουργία αστυνομικού σταθμού στην κοινότητα, καθώς επίσης και πυροσβεστικού σταθμού στην κοινότητα Παραμύθας.

Νοουμένου ότι η δημιουργία αστυνομικού και πυροσβεστικού σταθμού στην περιοχή θα βοηθήσει τις κοινότητες της περιοχής προς αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στη δημιουργία αστυνομικού σταθμού στην Παλόδεια και πυροσβεστικού σταθμού στην Παραμύθα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.523, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Παλόδειας για ολοκλήρωση του δρόμου Νίκου Ευαγόρου, που συνδέει την κοινότητα με το στρατόπεδο της περιοχής.

Νοουμένου ότι η ολοκλήρωση του δρόμου θα βοηθήσει στη σύνδεση του στρατοπέδου με την κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της οδού Νίκου Ευαγόρου στην Παλόδεια και

                   2. κατά πόσο υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα προς αυτή την κατεύθυνση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.524, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Παλόδειας για κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές της κοινότητας για τις οποίες δε λήφθηκαν υπόψη αντιπλημμυρικές μελέτες στο παρελθόν.

Νοουμένου ότι τα αντιπλημμυρικά έργα είναι απαραίτητα για την κοινότητα, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να συμβάλει οικονομικά προς υλοποίηση του έργου αναλαμβάνοντας το κόστος και

                    2. κατά πόσο υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων και υλοποίηση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.201, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει δέκτης αιτήματος για δημιουργία λυκείου στο δήμο Μέσα Γειτονιάς. Νοουμένου ότι ο δήμος Μέσα Γειτονιάς, σύμφωνα με την απογραφή που έγινε το 2011, αριθμεί 14 000 κατοίκους και η δημιουργία λυκείου αποτελεί αναγκαίο έργο για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του δήμου, αλλά και των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας λυκείου στο δήμο Μέσα Γειτονιάς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.324, ημερομηνίας 21ης Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.544, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Αγρού έγινα κοινωνός αιτήματος για μείωση του ποσοστού της συνεισφοράς της κοινότητας σε αναπτυξιακά έργα. Όπως μου έχει αναφερθεί, ήδη ο Yπουργός Εσωτερικών έχει δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει σε μείωση του ποσοστού συνεισφοράς της κοινότητας από 20% σε 10%.

Νοουμένου ότι η κατασκευή αναπτυξιακών έργων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της κοινότητας και έχοντας υπόψη τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές της, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε μείωση του ποσοστού συνεισφοράς της κοινότητας σε αναπτυξιακά έργα, καθώς και πότε θα γίνει αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.545, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Κυπερούντας για ανάπλαση της παλιάς γειτονιάς, της πλατείας και των δρόμων που οδηγούν σ’ αυτή την κοινότητα.

Νοουμένου ότι τα έργα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και στην αναμόρφωση του κέντρου της κοινότητας, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση των έργων ανάπλασης και κατά πόσο υπάρχει πρόθεση για γρήγορη προώθηση της υλοποίησής τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.546, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός των σοβαρών ελλείψεων που παρουσιάζει και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Περιφερειακό Νοσοκομείο Κυπερούντας.

Νοουμένου ότι η αναβάθμιση του Περιφερειακού Νοσοκομείου Κυπερούντας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εξυπηρέτηση των κατοίκων των ορεινών περιοχών και όχι μόνο, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στο σχεδιασμό ενός στρατηγικού πλάνου για το νοσοκομείο, έτσι ώστε αυτό να αναβαθμιστεί, και παράλληλα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για δημιουργία πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην περιοχή, γεγονός που θα συμβάλει στην αναβάθμισή της

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.547, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί της κοινότητας Κυπερούντας λόγω της έλλειψης νερού και της ανυπαρξίας διατρήσεων. Το πρόβλημα έχει τεθεί υπόψη του Τμήματος Υδάτων.

Δεδομένου ότι η κοινότητα Κυπερούντας προωθεί συγκεκριμένα έργα για αντιμετώπιση του προβλήματος, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να συμβάλει οικονομικά στην προώθηση των έργων αυτών, καθώς και να αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα του συστήματος άρδευσης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.548, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος κοινοτήτων της ορεινής Λεμεσού για την ανάγκη κατασκευής του δρόμου Κάτω Μύλου-Αγρού.

Νοουμένου ότι το έργο αυτό βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και θεωρείται ώριμο, για να ξεκινήσουν τα έργα, και έχοντας υπόψη ότι θα βοηθήσει πολλές κοινότητες της περιοχής, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

1. Η κυβέρνηση έχει ως στόχο να προχωρήσει στην κατασκευή του δρόμου;

2. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του δρόμου αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.549, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος της κοινότητας Κυπερούντας για ανακατασκευή του κοινοτικού γηπέδου Κυπερούντας. Όπως έχω ενημερωθεί, η κοινότητα είχε πάρει διαβεβαιώσεις ότι ο ΚΟΑ θα έδινε ένα σημαντικό κονδύλι για την ανακατασκευή του γηπέδου και παράλληλα το κοινοτικό συμβούλιο προχώρησε στη σύναψη δανείου για τη δική του συνεισφορά. Τελικά, το έργο δεν προχώρησε.

Νοουμένου ότι η ανακατασκευή του γηπέδου θα συμβάλει στην προσέλκυση επαγγελματικών ποδοσφαιρικών ομάδων, γεγονός που θα φέρει έσοδα και θα αναβαθμίσει την περιοχή, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην επανεξέταση του αιτήματος της κοινότητας Κυπερούντας για ανακατασκευή του γηπέδου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.550, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Αγρού ενημερώθηκα για πρόταση της κοινότητας προς τις αρμόδιες αρχές να δώσει μέρος του κονδυλίου που χρειάζεται για αναβάθμιση του γηπέδου του γυμνασίου της κοινότητας, ώστε αυτό να μπορεί να αξιοποιηθεί από επαγγελματικές ομάδες ποδοσφαίρου.

Νοουμένου ότι το κοινοτικό συμβούλιο έχει κάνει αυτή την πρόταση, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της αρμόδιας αρχής να προχωρήσει σε μελέτη και αξιολόγηση της πρότασης της κοινότητας και κατά πόσο είναι έτοιμη να δώσει το δικό της μερίδιο για την αναβάθμιση του γηπέδου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.551, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός του αιτήματος των κοινοτήτων Κάτω Πλατρών και Φοινιού για την αναγκαιότητα κατασκευής δρόμου που να συνδέει τις δύο κοινότητες, αφού ο υφιστάμενος δρόμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής και παράλληλα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας τόσο των πεζών όσο και των τροχοφόρων.

Νοουμένου ότι η κατασκευή του παρακαμπτήριου δρόμου Κάτω Πλατρών-Φοινιού θα είναι ένα σημαντικό έργο στην περιοχή, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων:

1. κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει στην κατασκευή του δρόμου και

2. κατά πόσο υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του δρόμου αυτού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.552, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έγινα κοινωνός αιτήματος για μείωση του ποσοστού της συνεισφοράς της κοινότητας Κάτω Πλατρών σε αναπτυξιακά έργα. Νοουμένου ότι η κατασκευή αναπτυξιακών έργων είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη της κοινότητας και έχοντας υπόψη τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητές της, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της αρμόδιας αρχής να προχωρήσει σε μείωση του ποσοστού συνεισφοράς της κοινότητας σε αναπτυξιακά έργα και, αν ναι, πότε θα γίνει αυτό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.564, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Σε πρόσφατη συνάντησή μου με το κοινοτικό συμβούλιο Αγρού έγινα κοινωνός αιτήματος για αξιοποίηση του Αθλητικού Κέντρου Γλαύκος Κληρίδης, ώστε να καταστεί οικονομικά βιώσιμο.

Νοουμένου ότι το κοινοτικό συμβούλιο Αγρού έχει υποβάλει ήδη σχετική πρόταση στον ΚΟΑ, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση εκ μέρους της αρμόδιας αρχής να προχωρήσει σε μελέτη και αξιολόγηση της πρότασης της κοινότητας, έτσι ώστε το Αθλητικό Κέντρο “Γλαύκος Κληρίδης” να αξιοποιηθεί προς όφελος του τόπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.178, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός των προβλημάτων που προκαλεί στο διδακτικό πρόγραμμα των σχολείων μας ο μεγάλος αριθμός μετεγγραφών μαθητών από ορισμένες εκπαιδευτικές περιφέρειες σε άλλες.

Νοουμένου ότι το φαινόμενο των μετεγγραφών συνεχίζει να έχει αυξητική τάση, πολλές φορές αδικαιολόγητα, δημιουργώντας προβλήματα υποστελέχωσης ή υπερστελέχωσης σχολείων με μαθητές, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε λήψη διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και νομοθετικών μέτρων, για αντιμετώπιση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.179, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει κοινωνός των προβλημάτων που δημιουργούνται στις σχολικές μονάδες λόγω της αύξησης φαινομένων βανδαλισμών τόσο από μαθητές όσο και από εξωσχολικούς. Μετά από πρόσφατη επίσκεψή μας στη Σχολική Εφορεία Λεμεσού και σε αριθμό σχολείων στη Λεμεσό διαπιστώσαμε ότι το πρόβλημα είναι καθολικό και οξύνεται λόγω των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος μας.

Νοουμένου ότι η επίλυση αυτών των προβλημάτων θα συμβάλει στην καλή λειτουργία των σχολείων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε αναθεώρηση των προγραμμάτων πρόληψης και ασφάλειας των σχολικών μονάδων από αυτά τα φαινόμενα παραβατικότητας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.180, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι ο θεσμός του ενιαίου λυκείου, που εισήχθη στη μέση εκπαίδευση την περίοδο 2000-2001, έχει δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία και στη διοίκηση των σχολικών μονάδων, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται ο στόχος της αναβάθμισης της παιδείας μας.

Νοουμένου ότι η επίλυση αυτών των προβλημάτων θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία των σχολείων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε επαναξιολόγηση του θεσμού του ενιαίου λυκείου, ώστε να προωθηθούν νέες ρυθμίσεις που να εξυπηρετούν το στόχο για μια ποιοτικά και λειτουργικά αναβαθμισμένη παιδεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.277, ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Όπως έχω πληροφορηθεί, κάποιες εταιρείες δεν καταβάλλουν έγκαιρα τις οφειλές τους στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αποτέλεσμα το κράτος να επιβαρύνεται με αυτή την υποχρέωση έναντι των εργαζομένων.

Νοουμένου ότι η έγκαιρη αποπληρωμή των οφειλών αυτών είναι επιβεβλημένη για τη σωστή λειτουργία του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Πόσο υπολογίζεται το συνολικό ποσό των οφειλών των εταιρειών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων;

                    2. Τι προτίθεται να κάνει προς αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.316, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Πρόσφατα έχω γίνει δέκτης παραπόνων από πολίτες της Λεμεσού για καθυστερήσεις στη διεξαγωγή οφθαλμολογικών εγχειρήσεων στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται προφανώς στην υποστελέχωση του οφθαλμολογικού τμήματος του νοσοκομείου.

Νοουμένου ότι η υποστελέχωση του τμήματος αυτού δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από την αρμόδια αρχή να προχωρήσει σε επαρκή στελέχωση του οφθαλμολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, ώστε να απαμβλυνθεί το πρόβλημα και να βελτιωθούν οι συνθήκες εξυπηρέτησης των ασθενών

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.375, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη

«Έχω ενημερωθεί σχετικά με την απόφαση του αρμόδιου υπουργείου για τερματισμό της λειτουργίας του εργαστηρίου ορμονών στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Το εργαστήριο αυτό κρίθηκε απαραίτητο τα προηγούμενα χρόνια λόγω κυρίως των αναγκών για άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών, για την ασφάλεια του αποτελέσματος και λόγω της αύξησης της ζήτησης για αναλύσεις.

Νοουμένου ότι η επαρχία Λεμεσού παρουσιάζει αυξημένα ποσοστά προβλημάτων καρκίνου και θυρεοειδή και λόγω των προαναφερθέντων αναγκών, που συνεχίζουν να υφίστανται, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιο λόγο τερματίστηκε η λειτουργία του υπό αναφορά εργαστηρίου;

                    2. Υπάρχει πρόθεση από το αρμόδιο υπουργείο να προβεί σε ενέργειες επαναλειτουργίας του εργαστηρίου;»

 

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων