Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής:  Αριστοτέλης Μισός

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.535, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αριστοτέλη Μισού

«Στο επισυναπτόμενο έγγραφο αναφορικά με τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των βουλευτών περιγράφεται η διαδικασία υπολογισμού της ετήσιας σύνταξης και του εφάπαξ ποσού που θα λαμβάνει κάθε βουλευτής που έχει υπηρετήσει μια ή δύο συμπληρωμένες θητείες. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και τις πρόνοιες του νομοσχεδίου για περιορισμό στο 50% των απολαβών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον τρόπο υπολογισμού της ετήσιας σύνταξης και του εφάπαξ ποσού που θα λάβει κάποιος βουλευτής του οποίου η υπηρεσία θα τερματιστεί πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας.»

Απάντηση


 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων