Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Χρίστος Μέσης

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.190, ημερομηνίας 11 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρίστου Μέση

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου να μετακινήσει οριστικά τους ξύλινους πασσάλους που βρίσκονται αποθηκευμένοι στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Μονής και, εάν ναι, για το χρόνο μετακίνησής τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.614, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρίστου Μέση

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το ύψος του ενοικίου της πρεσβευτικής κατοικίας στη Ρώμη και τους λόγους που επέβαλαν την επιλογή του εν λόγω κτιρίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.615, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρίστου Μέση

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με το ύψος του ενοικίου της πρεσβευτικής κατοικίας στη Μόσχα και τους λόγους που επέβαλαν την επιλογή του εν λόγω κτιρίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.622, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρίστου Μέση

«Η Γενική Ελεγκτής επισημαίνει στις ετήσιες της εκθέσεις την ανάγκη διερεύνησης του κόστους που προκύπτει από τις κτιριακές ανάγκες των διπλωματικών αποστολών του Υπουργείου Εξωτερικών και διαμόρφωσης ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τις μέχρι στιγμής ενέργειες του Υπουργείου Εξωτερικών για το θέμα αυτό. Παράλληλα, παρακαλείται όπως καταθέσει κατάλογο με το κόστος ενοικίασης των κτιρίων όλων των διπλωματικών αποστολών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.575, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρίστου Μέση

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για τους λόγους που καθορίζεται διαφορετικό ύψος ενοικίου για κάθε βιομηχανική περιοχή, με τους βιομηχάνους ορισμένων βιομηχανικών περιοχών να τίθενται έτσι σε άνιση θέση. Σε περίπτωση που υπάρχουν κριτήρια, παρακαλώ όπως μας αποσταλούν, καθώς και να μας αποσταλεί κατάλογος στον οποίο να φαίνεται το ύψος των ενοικίων ανά τετραγωνικό μέτρο σε κάθε βιομηχανική περιοχή

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.431, ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρίστου Μέση

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως μας ενημερώσει για το στάδιο που βρίσκεται η εξέταση της αίτησης του κοινοτικού συμβουλίου Ασγάτας, με αρ. ΑΔΧ 237/12, για την εκμίσθωση των ακόλουθων κρατικών τεμαχίων:

1. Τεμάχιο 1063, Φ. Σχ. 55/2, για τη δημιουργία εκδρομικού χώρου.

                    2. Τεμάχιο 684, Φ. Σχ. 55/10, για σκοπούς αναδάσωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.662, ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Χρίστου Μέση

«Παρακαλώ όπως στο πλαίσιο των νόμιμων διαδικασιών μού κοινοποιηθεί η γνωμάτευση του τέως Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με αρ. φακ. Γ.Ε.28/1961/Υ.2/3, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2012, αναφορικά με την απόφαση αρ. 69.414 του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2009, με θέμα την αποζημίωση ιδιοκτητών γης των οποίων οι περιουσίες απαλλοτριώθηκαν στην περιοχή των αρχαιοτήτων Αμαθούντας

Απάντηση


 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων