Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Μάριος Μαυρίδης

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.084, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το ποσό που αναμένεται να εισπράξει η Κυπριακή Δημοκρατία από δάνεια ή άλλες οφειλές τρίτων προς το κράτος, π.χ. δάνεια προς τους δήμους, δάνεια προς τα συμβούλια αποχετεύσεων και προς τα συμβούλια υδατοπρομήθειας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.085, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες και πόσες υποχρεώσεις έχει η Κυπριακή Δημοκρατία προς τρίτους οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο επίσημο δημόσιο χρέος του κράτους (π.χ. οι εγγυήσεις που παρέχει για τα δάνεια των δήμων ή τα λεφτά που οφείλει για τις απαλλοτριώσεις).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.227, ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα της επαναξιολόγησης της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας με βάση τις τρέχουσες τιμές.

Συγκεκριμένα, θα θέλαμε πληροφορίες για τα εξής:

1. Ποια είναι η μεθοδολογία αναθεώρησης της αξίας των ακινήτων;

2. Πώς γίνεται η εκτίμηση της αξίας της γης και η εκτίμηση της αξίας των υποστατικών;

3. Ποια είναι η διαδικασία και ποια τα χρονοδιαγράμματα;

4. Γιατί καθυστερούν οι αναθεωρήσεις αξίας; Γιατί δε γίνεται αναθεώρηση της αξίας της γης με βάση τις αντικειμενικές αξίες, όπως γίνεται στην Ελλάδα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, για να μπορεί το κράτος να αυξήσει άμεσα τα έσοδά του;

5. Υπάρχουν ηλεκτρονικά οι αξίες της γης και των κτιρίων για τυχόν επεξεργασία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.238, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο δεν μπορούν να μετακινηθούν οι παροχές ρεύματος και οι μετρητές σε κυβερνητικούς οικισμούς όπως στο συνοικισμό Λινόπετρας.

Πολλοί πρόσφυγες οι οποίοι διαμένουν σε κυβερνητικούς οικισμούς εκφράζουν συχνά παράπονα ότι στα σπίτια τους υπάρχουν και άλλοι μετρητές ρεύματος και διακόπτες εκτός από τους δικούς τους, με αποτέλεσμα, όταν δημιουργούνται προβλήματα σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αμέσως να επηρεάζονται και τα δικά τους σπίτια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.249, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που δαπανήθηκε και/ή προγραμματίζεται να δαπανηθεί από το κράτος για τους πρόσφυγες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.266, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αλλάξει το σύστημα με το οποίο παραχωρούν δάνεια στους πρόσφυγες στους οποίους το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει κυβερνητικά οικόπεδα αυτοστέγασης.

Σημειώνεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναφέρουν στους πρόσφυγες τη δικαιολογία ότι θα πρέπει να έχουν τίτλο ιδιοκτησίας του οικοπέδου που τους παραχωρήθηκε, κάτι που προηγουμένως δε γινόταν. Πώς ένας πρόσφυγας θα μπορέσει να πάρει τίτλο ιδιοκτησίας, προτού κτίσει το σπίτι του, από τη στιγμή που η κυβέρνηση δίνει τον τίτλο ιδιοκτησίας, αφότου κτίσει το σπίτι του; Επίσης, πώς θα κτίσει το σπίτι του, αν δεν του παραχωρηθεί δάνειο; Οι πρόσφυγες έχουν την επίσημη βεβαίωση από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον έπαρχο της εκάστοτε επαρχίας και είναι με βάση αυτήν που έδιναν προηγουμένως οι τράπεζες δάνεια στους πρόσφυγες. Τώρα γιατί έχει αλλάξει αυτή η τακτική; Δεν μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να ασκήσει κάποια πίεση;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.267, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις περικοπές στα στεγαστικά σχέδια για τους πρόσφυγες και τις εξοικονομήσεις που υπολογίζει να κάνει το κράτος, παρουσιάζοντας λεπτομερή στοιχεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.268, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό ποσό της δαπάνης που έχει διατεθεί για τους πρόσφυγες διαχρονικά, αν είναι δυνατό, σε χρήματα και σε είδος. Οι πληροφορίες να περιλαμβάνουν τις κατηγορίες δαπανών ανά έτος. Σε σχέση με τις οικιστικές μονάδες και τα οικόπεδα, παρακαλώ να υπολογιστεί η αξία τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.269, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί σε συνοικισμούς όπου έχουν ήδη παραχωρηθεί τίτλοι ιδιοκτησίας άτομα που έχουν παραβιάσει τους κανονισμούς της πολεοδομίας έχουν εξασφαλίσει τίτλο ιδιοκτησίας, ενώ κάποιοι άλλοι με ανάλογες παρανομίες δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας. Υπάρχει δηλαδή κάποια διάκριση ανάμεσα σε οικογένειες που ζουν στην ίδια γειτονιά; Αυτό επηρεάζει το περί δικαίου αίσθημα.

Επίσης, γιατί η τρέχουσα πολεοδομική αμνηστία δεν καλύπτει τους κυβερνητικούς οικισμούς και τις αυτοστεγάσεις, καθώς και τι σκοπεύει το αρμόδιο υπουργείο να πράξει για το πιο πάνω θέμα;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.427, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος της ετήσιας χορηγίας που προσφέρει το κράτος στις κατεχόμενες κοινότητες και δήμους, καθώς και κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμός της κάθε κοινότητας ή δήμου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.428, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για όλες τις αποσπάσεις δασκάλων και καθηγητών που έχουν γίνει στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τα τελευταία 20 χρόνια, χωρίς όμως να γίνονται αναφορές σε ονόματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.429, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για όλες τις αναβαθμίσεις κλιμάκων που έχουν γίνει στη δημόσια υπηρεσία τα τελευταία 20 χρόνια, για τους λόγους για τους οποίους έχουν γίνει και για τις σχετικές μελέτες που στηρίζουν τις αναβαθμίσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.430, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η νομοθεσία περί πλεονάζοντος προσωπικού αφορά τη δημόσια υπηρεσία, καθώς και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ημικρατικούς οργανισμούς και τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή κατά πόσο θα μπορούσε να απολυθούν εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα λόγω πλεονάζοντος προσωπικού

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.432, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τον κατώτατο μισθό στην Κύπρο:

1. Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού του κατώτατου μισθού, ποια η μεθοδολογία, ποιες οι πηγές για τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται κ.λπ.;

2. Σε ποια επαγγέλματα εφαρμόζεται η νομοθεσία για τον κατώτατο μισθό και πόσους εργαζομένους αφορά;

3. Η νομοθεσία για τον κατώτατο μισθό προβλέπει την καταβολή 13ου μισθού;

4. Πώς ελέγχεται η καταβολή του κατώτατου μισθού και ποιες είναι οι ποινές που προβλέπει η νομοθεσία για τους παραβάτες;

5. Πώς υπολογίζεται ο κατώτατος μισθός σε άλλες χώρες της Ευρώπης;

                   6. Υπάρχουν κάποιες μελέτες που να καταδεικνύουν κατά πόσο το ύψος του κατώτατου μισθού επηρεάζει την απασχόληση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.433, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας επιτρέπει αγοραπωλησίες κτηματικής περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές μεταξύ Κυπρίων πολιτών, κατά πόσο χρεώνει μεταβιβαστικά και φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και, αν ναι, με ποιο τρόπο. Παρακαλώ όπως κατατεθούν στοιχεία που αφορούν τέτοιες συναλλαγές από το 1974 μέχρι και σήμερα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.479, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς έχει αξιοποιηθεί το κονδύλι που περιλαμβάνεται στο άρθρο 04339 του Κεφαλαίου 20.01 Υλοποίηση μέτρων στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισηςστους προϋπολογισμούς του 2010 (€4.826.985) και 2011 (€4.000.000). Παρακαλώ όπως δοθεί λεπτομερής κατάλογος με τις δαπάνες που διενεργήθηκαν από το πιο πάνω κονδύλι.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.482, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η κυβέρνηση συνεχίζει να πληρώνει ενοίκιο για το Διανέλλειο κτίριο στη Λάρνακα (114.000 σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς για το 2012), αφού δε χρησιμοποιείται καθόλου.

Τι σκοπεύει να κάνει το υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα; Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από το υπουργείο, γιατί δεν έχει ήδη επιστραφεί στους ιδιοκτήτες του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.563, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα του Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής, στο οποίο συνεισφέρουν οι εργοδότες σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των αποδοχών των υπαλλήλων τους για παραχώρηση κοινωνικών παροχών στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όταν επιβάλλονται φόροι κατανάλωσης και ΦΠΑ. Πόσα χρήματα μαζεύει το ταμείο κάθε χρόνο από το έτος ίδρυσής του και πώς αξιοποιούνται αυτά τα χρήματα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.571, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί, από πρόσφατη ανακοίνωση της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, για το ψήφισμα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο οποίο επισημαίνεται ότι στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τυφλοί και τα άτομα με μειωμένη όραση έχουν εξαιρετικά μειωμένη πρόσβαση στα βιβλία, καθώς το 95% όλων των δημοσιευμένων έργων δε μετατρέπεται ποτέ σε προσβάσιμη σε αυτούς μορφή, όπως η γραφή “Braille”, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία ή η ακουστική έκδοση.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, ούτως ώστε οι τυφλοί να αποκτήσουν πρόσβαση σε δημοσιευμένα έργα και βιβλία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.574, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ανείσπρακτες από την αστυνομία επιδικασμένες εισφορές για παράλειψη πληρωμής εισφοράς στα ταμεία του κράτους (ιδιαίτερα στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων) από εργοδότες ή αυτοεργοδοτουμένους.» 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.575, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πού βρίσκεται το νομοσχέδιο για τις συντάξεις χηρείας. Το εν λόγω νομοσχέδιο αφορά περιπτώσεις όπου παραχωρείται σύνταξη χηρείας σε νεαρές που παντρεύονται ηλικιωμένους, καθώς και περιπτώσεις για τις οποίες πρέπει να γίνει διαμοιρασμός της σύνταξης χηρείας σε δύο ή περισσότερες γυναίκες που έχουν συνάψει γάμο με τον ίδιο άνδρα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.576, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποσά που πληρώνει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων. Ως γνωστόν, η ασφάλεια ευθύνης εργοδότη είναι υποχρεωτική, όμως, όταν συμβαίνει ένα εργατικό ατύχημα, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση και από τον εργοδότη του και από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αφού είναι ασφαλισμένος από τον εργοδότη του, γιατί να πληρώνει και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.353, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την κατανάλωση ενέργειας σε καύσιμα και ηλεκτρισμό, τηλεφωνικά τέλη, τέλη internet και τέλη νερού όλων των υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών, είτε αυτές είναι δημόσιου δικαίου είτε ιδιωτικού, που εξετάζονται στον προϋπολογισμό του κράτους, για τα τελευταία 10 χρόνια.

Επίσης θα θέλαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο γίνονται τεκμηριωμένες προσπάθειες εξοικονόμησης όλων των πιο πάνω από τα υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες και με ποιους τρόπους. Παρακαλώ όπως κατατεθούν σχετικά στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας σε κιλοβατώρες και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για εξοικονόμηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.356, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο το επίδομα ανεργίας τυγχάνει εκμετάλλευσης τόσο από Κυπρίους όσο και από αλλοδαπούς με βάση το Χάρτη των Δικαιωμάτων του Πολίτη, σύμφωνα με τον οποίο ένας άνεργος που έχει εξαντλήσει το δικαίωμά του σε επίδομα ανεργίας (156 ημέρες) δικαιούται να ξαναπάρει επίδομα με τη συμπλήρωση 26 εβδομάδων απασχόλησης από την τελευταία ημέρα επιδότησής του. Τι κόστος επωμίζεται το κράτος λόγω της εκμετάλλευσης αυτής και ποιες είναι οι προθέσεις της αρμόδιας αρχής για επανεξέταση της νομοθεσίας; Παρακαλώ επίσης όπως μας παρέχετε πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες εργαζομένων-ανέργων που εκμεταλλεύονται το ανεργιακό επίδομα διαχρονικά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.497, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα:

1. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει προκηρυχθεί η τρίτη άδεια κινητής τηλεφωνίας;

2. Ποια ήταν η δέσμευσή μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πιο πάνω θέμα;

3. Έχουν ασκηθεί πιέσεις, για να μην προκηρυχθεί η τρίτη άδεια κινητής τηλεφωνίας;

4. Πόσοι παροχείς θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, αν αυτός φιλελευθεροποιηθεί;

5. Ποιες είναι οι εμπειρίες άλλων χωρών για το πιο πάνω θέμα και πόσοι παροχείς υπάρχουν σε άλλες χώρες της ΕΕ;

6. Αναμένεται ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αν ανοίξει η αγορά κινητής τηλεφωνίας;

7. Αναμένεται ότι θα μειωθούν οι τιμές των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, αν ανοίξει η αγορά;

8. Στις υπόλοιπες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (εκτός από την κινητή) η αγορά είναι πλήρως ανοικτή;

                    9. Ποιο ήταν το κέρδος ανά έτος για τους υφιστάμενους παροχείς εξαιτίας της καθυστέρησης προκήρυξης νέας άδειας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.498, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι είναι οι λήπτες δημόσιου βοηθήματος και τι ποσό δαπανάται για το επίδομα αυτό τα τελευταία δέκα χρόνια. Παρακαλώ όπως τα στοιχεία δοθούν ανά κατηγορία (μονογονιοί, συνταξιούχοι, άτομα με αναπηρία κ.λπ.). Παρακαλώ επίσης, αν είναι δυνατό, να αποσταλούν στοιχεία για τις ηλικίες των ληπτών δημόσιου βοηθήματος, καθώς και για τη χρονική διάρκεια που το λαμβάνουν.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.499, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιο το όριο της φτώχιας και πώς αυτό υπολογίζεται και διαμορφώνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού;

2. Πόσα άτομα ή οικογένειες στην Κύπρο ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας;

3. Πόσοι συνταξιούχοι και πόσα παιδιά ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας;

                    4. Τι ποσό δαπανάται από το κράτος για συμπληρωματικό βοήθημα για στήριξη των συνταξιούχων που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχιας;»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.632, ημερομηνίας 29 Μαΐου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι είναι οι λήπτες σύνταξης χηρείας σε αριθμούς (δηλαδή πόσες γυναίκες, πόσοι άντρες και το σύνολο αυτών). Πόσοι από τους λήπτες είναι χήρες/χήροι δημόσιων υπαλλήλων και πόσοι ιδιωτικών υπαλλήλων; Παρακαλώ επίσης, αν είναι δυνατό, να μας αποσταλούν στοιχεία για τις ηλικίες των ληπτών σύνταξης χηρείας, καθώς και για τη χρονική διάρκεια που λαμβάνουν τη σύνταξη αυτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.669, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα (μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, εφάπαξ, ταμεία προνοίας, ενοίκια, τόκοι, μερίσματα, κέρδη από πωλήσεις μετοχών, εισοδήματα από ασφαλιστικά συμβόλαια, φιλοδωρήματα κτλ.) είναι φορολογητέα ή όχι.

Παρακαλώ επίσης να μας ενημερώσετε τι συμβαίνει με τα μη χρηματικά εισοδήματα, δηλαδή εκείνα σε είδος (αυτοκίνητα, σπίτια, ταξίδια, τηλέφωνα, χαμηλότοκα δάνεια κτλ.). Τι προνοεί η νομοθεσία και γιατί μέχρι τώρα κάποια από αυτά ήταν και παραμένουν αφορολόγητα με την ανοχή του κράτους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.670, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

 «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι φοιτητές είναι λήπτες φοιτητικού πακέτου, καθώς και το ποσό που δαπανάται από το κράτος για το πακέτο αυτό τα τελευταία πέντε χρόνια. Παρακαλώ επίσης όπως μας σταλθούν τα στοιχεία για τους φοιτητές που λαμβάνουν φοιτητική χορηγία στην Κύπρο και στο εξωτερικό ξεχωριστά.»

Απάντηση


  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.130, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα των αλλοδαπών που καταγγέλλουν τους εργοδότες τους για διάφορους λόγους και λαμβάνουν χρήματα από το κράτος, ενώ αναμένουν εκδίκαση της υπόθεσής τους. Παρακαλώ όπως ενημερωθώ για το μέγεθος του προβλήματος και πιο συγκεκριμένα για τα εξής:

1. Πόσοι αλλοδαποί καταγγέλλουν τους εργοδότες τους κάθε χρόνο;

2. Πόσα πληρώνει το κράτος κάθε χρόνο;

3. Πόσο διαρκεί κατά μέσο όρο η εκδίκαση μιας υπόθεσης;

4. Σε ποιο ποσοστό των εκδικασμένων υποθέσεων δικαιώνεται ο εργαζόμενος;

5. Τι κυρώσεις επιβάλλονται στους αλλοδαπούς, αν τελικά οι καταγγελίες δεν ευσταθούν;

6. Τι κάνουν οι αλλοδαποί ενώ αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους;

7. Πόσοι από αυτούς παραμένουν στην Κύπρο και πόσοι πληρώνονται από κράτος;

                   8. Πόσο κοστίζει στο κράτος η εκδίκαση των υποθέσεων (διοικητικό κόστος της κυβέρνησης, το κόστος της δικαστικής διαδικασίας κ.λπ.)

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.131, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ατόμων που λαμβάνουν κοινωνική σύνταξη ανά κατηγορία φύλου τα τελευταία 10 χρόνια και κατά πόσο γνωρίζουμε την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση των δικαιούχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.185, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία για το ποσό που απαιτείται για την κατοχύρωση των ταμείων προνοίας του ωρομίσθιου προσωπικού της κυβέρνησης, καθώς και αν τα χρήματα αυτά είναι διαθέσιμα. Θα εκτιμηθεί, εάν παρατεθεί πίνακας με τους αριθμούς των εργαζομένων και το κόστος κατοχύρωσης για τα τελευταία δέκα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.186, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία για το απαιτούμενο ποσό των επαγγελματικών ταμείων συντάξεως της κυβέρνησης και των ημικρατικών οργανισμών ξεχωριστά το οποίο η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να καλύψει. Επιπλέον, θα θέλαμε να πληροφορηθούμε αν τα χρήματα αυτά είναι διαθέσιμα.

Θα εκτιμηθεί, εάν μας παραθέσετε πίνακα με αριθμούς εργαζομένων και κόστος κάλυψης για τα τελευταία δέκα χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.197, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των κοινοτικών εργαζομένων στην Κύπρο για κάθε έτος (ανά χώρα προέλευσης) από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004), καθώς και για τη χρονική διάρκεια παραμονής τους στην Κύπρο. Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε κατά πόσο οι κοινοτικοί εργαζόμενοι που πολιτογραφούνται ως Κύπριοι καταγράφονται στα στοιχεία σας ως κοινοτικοί. Παρακαλούμε επίσης όπως οι ίδιες πληροφορίες μάς αποσταλούν και για τους αλλοδαπούς για τα τελευταία είκοσι χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.221, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσοι είναι οι λήπτες σύνταξης χηρείας (κυβερνητικής σύνταξης και σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων) που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό (γυναίκες και άντρες ξεχωριστά). Παρακαλούμε επίσης όπως μας σταλούν στοιχεία για το ποσό που δαπανάται για τις εν λόγω συντάξεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.220, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχουν στοιχεία για τη συχνότητα με την οποία το ανεργιακό επίδομα καταβάλλεται σε αιτητές (ανά χώρα προέλευσης) τα τελευταία δέκα χρόνια. Θα εκτιμηθεί αν μας παραθέσετε πίνακα με τη συχνότητα που παρατηρείται το φαινόμενο καταβολής επαναλαμβανόμενου ανεργιακού επιδόματος ανά χώρα προέλευσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.238, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ανά κατηγορία ποσά των εισροών και εκροών του Σχεδίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τα τελευταία δέκα χρόνια. Εφόσον οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρακαλούμε όπως μας αποσταλθούν οι εκθέσεις αυτές σε ηλεκτρονική μορφή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.239, ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο φορολόγησης όλων των ειδών εισοδημάτων που προκύπτουν από τα ακόλουθα:

1. Μισθούς.

2. Συντάξεις.

3. Ωφελήματα σε είδος και άλλα ωφελήματα.

4. Φιλοδωρήματα.

5. Ταμεία προνοίας.

6. Εφάπαξ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

7. Ρευστοποιήσεις ασφαλιστικών συμβολαίων.

8. Τόκους.

9. Μερίσματα.

10. Εμπράγματα και μη κεφαλαιουχικά κέρδη από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

11. Αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις και από το κράτος.

12. Κρατικές χορηγίες.

13. Τυχερά παιχνίδια.

Παρακαλούμε επίσης όπως μας ενημερώσετε για τον τρόπο φορολόγησης των αμοιβών των συμβούλων σε διοικητικά συμβούλια κυβερνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, αλλά και για άλλα εισοδήματα που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.241, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό και το ύψος των απολαβών των δημόσιων υπαλλήλων, για κάθε κλίμακα χωριστά, πριν από τις περικοπές του μνημονίου, συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού. Παρακαλούμε επίσης όπως μας ενημερώσει για τον αριθμό και το ύψος των μισθών του ωρομίσθιου προσωπικού, των υπαλλήλων των ανεξάρτητων υπηρεσιών, καθώς και των υπαλλήλων της Κεντρικής Τράπεζας, για κάθε κλίμακα χωριστά.

Θα μας ήταν χρήσιμο, εάν επισυνάπτατε και κατάλογο με τις μισθολογικές κλίμακες του δημοσίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.258, ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της πρακτικής επιβολής νοσηλίων για τις επισκέψεις και για τα φάρμακα στα κρατικά νοσηλευτήρια, καθώς και για τυχόν μείωση της προσέλευσης στα εν λόγω νοσηλευτήρια. Παρακαλείται επίσης όπως μας αποστείλει στοιχεία για τυχόν εξοικονομήσεις από την εφαρμογή της νέας αυτής πρακτικής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.276, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ισχύουσες νομοθεσίες και πρακτικές σε χώρες της ΕΕ όσον αφορά την αποζημίωση πλεονάζοντος προσωπικού και την παροχή ανεργιακού επιδόματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.277, ημερομηνίας 4 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία εγκατάστασης συσκευών φωτοεπισήμανσης σε φώτα τροχαίας ή οπουδήποτε αλλού, η οποία ως γνωστόν έχει παγιοποιηθεί, καθώς και για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την υλοποίηση του σχεδίου. Θα θέλαμε επίσης να ενημερωθούμε για την αποτελεσματικότητα και τα οφέλη που θα προκύψουν από την εγκατάσταση των συστημάτων φωτοεπισήμανσης με βάση τις μελέτες που διεξήχθησαν επί του θέματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.285, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ακινήτων για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί τίτλοι ιδιοκτησίας ανά επαρχία και ανά κατηγορία αιτίας που δεν έχουν εκδοθεί. Παρακαλούμε επίσης όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειες που προβήκατε ή που προτίθεστε να προβείτε για την επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.359, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί η Κύπρος δεν έχει ενταχθεί ακόμη στην άνευ συνόρων Ζώνη Schengen. Παρακαλώ να μας ενημερώσει κατά πόσο έχει γίνει σχετική μελέτη η οποία να αναλύει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την ένταξή μας στην εν λόγω ζώνη και, εάν έχει γίνει, να μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα.

Παρακαλώ επίσης να μας ενημερώσετε για το είδος της άδειας παραμονής που χορηγείται σε τουρίστες που προέρχονται από τρίτες χώρες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.367, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους κανονισμούς χορήγησης άδειας ασθενείας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και για τον αριθμό των ληπτών ετησίως. Παρακαλούμε επίσης όπως, σε περίπτωση ύπαρξης σχετικής μελέτης, αυτή μας αποσταλεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.368, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου παρέχει υποτροφίες σε σπουδαστές τεχνικών επαγγελμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και, εάν όχι, να διευκρινιστεί ο λόγος. Παρακαλούμε επίσης να μας αποστείλετε πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του ιδρύματος, να μας ενημερώσετε για τον αριθμό των ληπτών υποτροφίας, τα ποσά που προσφέρονται ετησίως και σε ποιες ειδικότητες προσφέρονται, καθώς επίσης και για την επαγγελματική σταδιοδρομία των σπουδαστών οι οποίοι έτυχαν οικονομικής στήριξης από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.379, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα έργα τα οποία έχουν εγκριθεί και υλοποιηθεί στα πλαίσια των ευρωπαϊκών κονδυλίων κατά την περίοδο 2007-2013, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διαμόρφωση άποψής μας ως προς τον τρόπο αξιοποίησής τους. Παρακαλούμε επίσης όπως μας αποσταλεί κατάλογος με τα ολοκληρωμένα και μη έργα, τα ποσά που δαπανήθηκαν, καθώς και το ποσοστό χρηματοδότησης του κάθε ταμείου χωριστά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.392, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η δημιουργία ολοκληρωμένου οδικού δικτύου για ποδήλατα σε όλες τις πόλεις είναι στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης. Δεδομένου ότι το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμε ότι η υλοποίηση ενός τέτοιου έργου θα αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμη για τους κατοίκους του νησιού μας. Παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσετε για την ύπαρξη τέτοιων ολοκληρωμένων δικτύων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.512, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους κανονισμούς χορήγησης του εκπαιδευτικού επιδόματος, το οποίο λαμβάνουν κυρίως διπλωμάτες που εργάζονται εκτός Κύπρου. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε τι ακριβώς είναι το επίδομα αυτό και σε ποιους χορηγείται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.513, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι άδειες ασθενείας τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τους εργαζομένους στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο τα στοιχεία για τις άδειες καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων κατά τρόπο που να μπορούν να τύχουν επεξεργασίας και να διαπιστωθεί αν κάποιοι εργαζόμενοι εκμεταλλεύονται συστηματικά το δικαίωμα αυτό. Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε για τις διαδικασίες ελέγχου της αυθεντικότητας των πιστοποιητικών που προσκομίζονται για τη χορήγηση άδειας ασθενείας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.529, ημερομηνίας 6 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δυνατότητα χρήσης του καυσίμου “liquid propane gas” για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο. Παρακαλείται επίσης όπως μας ενημερώσει κατά πόσο αυτή η επιλογή είναι εφικτή και συμφέρουσα στον Κύπριο καταναλωτή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.530, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει ηλεκτρονικό αρχείο, παρόμοιο με αυτό που διατηρεί το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, διά του οποίου οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε παλιές εφημερίδες και περιοδικά μέσω διαδικτύου. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο, παρακαλώ ενημερώστε μας αν περιλαμβάνεται στα άμεσα σχέδια της κυβέρνησης η δημιουργία μιας τέτοιας βάσης δεδομένων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.532, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα:

1. Υπάρχουν κανόνες για την αγορά και πώληση (λιανική και χονδρική) ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιώτες οι οποίοι χρησιμοποιούν το δίκτυο ηλεκτροδότησης (όχι σε νομικό πλαίσιο);

2. Ποιες είναι οι δυνατότητες απορρόφησης μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας που παράγονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το δίκτυο ηλεκτροδότησης;

3. Γιατί στην Κύπρο δεν εφαρμόζεται η τεχνολογία της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (electricity storage) με τη χρήση μπαταριών; Η τεχνολογία αυτή εφαρμόζεται σε άλλες χώρες;

4. Τι είναι το επονομαζόμενο “smart grid” (έξυπνο δίκτυο) και πώς αυτό εξυπηρετεί τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας;

5. Έχουν γίνει προσπάθειες για δημιουργία ενός έξυπνου δικτύου ηλεκτροδότησης;

                    6. Tι εφαρμόζεται σε άλλες χώρες σχετικά με το “smart grid” και ποιο το όφελος από την εφαρμογή του

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.557, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποσό που αναμένεται να αντλήσει η Κύπρος από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο 2014-2020, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν τα χρήματα αυτά. Θα θέλαμε επίσης να ενημερωθούμε για τα ποσά ανά κατηγορία (άσυλο, μετανάστευση και ένταξη) που δαπανήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και για το ποσοστό συγχρηματοδότησης από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.686, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο που υπολογίζεται το κόστος αποφυγής της ΑΗΚ, το οποίο προκύπτει από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρακαλώ να αποσαφηνιστεί κατά πόσο το κόστος αποφυγής βασίζεται στο οριακό ή το μέσο κόστος παραγωγής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.702, ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των φορολογούμενων φυσικών και νομικών προσώπων που έλαβαν ως επιστροφή φόρου από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ποσό μικρότερο των 200 κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. Παρακαλώ όπως μας δοθεί ο συνολικός αριθμός των ατόμων και του ποσού επιστροφής ανά έτος. Παρακαλώ επίσης όπως μας ενημερώσετε για το επιτόκιο και το συνολικό ποσό τόκων που επωμίζεται το κράτος για τις οφειλές του προς τους φορολογουμένους ανά έτος κατά τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.710, ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιο είναι το μέσο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έκδοση πολεοδομικής άδειας για έργα για τα οποία έχουν παραδοθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Παρακαλώ όπως ενημερωθούμε για τη διαδικασία έκδοσης άδειας και για το πού παρατηρούνται καθυστερήσεις, εάν υφίστανται

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.134, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για όλες τις περιπτώσεις μίσθωσης κρατικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, με λεπτομέρειες που αφορούν τους όρους μίσθωσης, όπως αξίες περιουσιακών στοιχείων, ύψος ενοικίων, χρονικές περίοδοι κ.λπ. Για την κάθε περίπτωση να αναφερθεί κατά πόσο η παραχώρηση έγινε με ανταγωνιστικούς όρους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.149, ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί από το κράτος κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Παρακαλούμε επίσης όπως πληροφορηθούμε παράλληλα για τις τιμές, το εμβαδό, το είδος του ακινήτου και το λόγο απαλλοτρίωσής του, καθώς και ποια χρήση έχουν σήμερα το απαλλοτριωμένα ακίνητα και πόσα από αυτά παραμένουν ανεκμετάλλευτα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.154, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ακίνητη ιδιοκτησία (τουρκοκυπριακή περιουσία ή άλλη) που παραχωρείται από το κράτος σε πρόσφυγες για επαγγελματικούς σκοπούς υπενοικιάζεται σε τρίτους, για τον αριθμό των περιπτώσεων αυτών, καθώς και για τις ενέργειες που προτίθεται να προβεί για αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.249, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα καταστήματα στους προσφυγικούς συνοικισμούς, καθώς και τα τουρκοκυπριακά υποστατικά παγκυπρίως λειτουργούν κανονικά και πληρώνουν κανονικό αγοραίο ενοίκιο. Υπάρχουν παράπονα για καταστήματα που παραμένουν κλειστά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, χωρίς να χρησιμοποιούνται για το σκοπό που ενοικιάζονται. Παρακαλώ επίσης όπως μας παραχωρηθεί κατάλογος με λεπτομέρειες με όλα τα στοιχεία (περιοχή, είδος καταστήματος, ενοίκιο κ.λπ.). Επιπρόσθετα, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την πολιτική που ακολουθεί το κράτος για το πιο πάνω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.294, ημερομηνίας 2 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ασθενών στους οποίους δίδεται επιδότηση για οξυγόνο, καθώς και το κόστος που επωμίζεται το κράτος για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Παρακαλούμε επίσης να μας ενημερώσετε κατά πόσο προτίθεστε να επιδοτείτε τους ασθενείς για τους συμπυκνωτές οξυγόνου οικιακής χρήσης, οι οποίοι λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, και αν έχει υπολογιστεί το κόστος μιας τέτοιας επιδότησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.344, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη σύνθεση των άμεσων και έμμεσων φορολογικών εσόδων. Όσον αφορά τον άμεσο φόρο, θα θέλαμε πληροφορίες για το ποσοστό των εσόδων που πηγάζει από το φόρο εισοδήματος και τον εταιρικό φόρο. Όσον αφορά τον εταιρικό φόρο, θα θέλαμε να ενημερωθούμε για τα ποσά και τα ποσοστά των φόρων που εισπράττονται από εταιρείες διεθνών δραστηριοτήτων που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο, καθώς και από κυπριακές εταιρείες. Παρακαλούμε επίσης όπως διαχωρίσετε σε κατηγορίες τους φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Τέλος, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα διάφορα τέλη που εισπράττει το κράτος, όπως για παράδειγμα τέλη για τις εταιρείες, μεταβιβαστικά τέλη κ.λπ. Αν είναι δυνατό, θα επιθυμούσαμε όπως οι πιο πάνω πληροφορίες αφορούν τα τελευταία πέντε χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.382, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπήρξαν καταγγελίες για μη έκδοση αποδείξεων αγοράς αγαθών ή/και υπηρεσιών, η οποία είναι υποχρεωτική όπως προνοεί ο περί Βεβαίωσης και Είσπραξης Φόρων και Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος. Εάν υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες, θα θέλαμε να ενημερωθούμε κατά πόσο έχουν διερευνηθεί οι περιπτώσεις, καθώς και για τις ποινές που επιβλήθηκαν στους παραβάτες

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.537, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπήρξε ενδιαφέρον και αξιοποίηση, τόσο από τον εμπορικό όσο και από τον τουριστικό τομέα, του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο, το οποίο εξήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών το 2013. Παρακαλούμε όπως μας δοθούν στοιχεία για τις περιπτώσεις που το σχέδιο έτυχε εφαρμογής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.538, ημερομηνίας 21ης Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε προτίθεται να άρει το μέτρο του 10% στην εισδοχή αλλοδαπών φοιτητών που αιτούνται να φοιτήσουν στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου, θέμα το οποίο συζητήθηκε και πρόσφατα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.597, ημερομηνίας 28 Μαΐου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των πολυκατοικιών σε προσφυγικούς συνοικισμούς στις οποίες δεν έχουν εγκατασταθεί ακόμη ανελκυστήρες, καθώς και για τον αριθμό των ηλικιωμένων ατόμων που επηρεάζονται από αυτό. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε ποιοι είναι οι σχεδιασμοί σας ως προς το πιο πάνω θέμα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.614, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κόστος τοποθέτησης ανέργων (ανά άτομο) σε θέσεις εργασίας. Αν είναι δυνατόν, να μας αποστείλετε ξεχωριστούς πίνακες με τον αριθμό των ατόμων που τοποθετήθηκαν σε θέσεις εργασίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Παρακαλώ επίσης να μας πληροφορήσετε για το μέσο χρόνο αναμονής των ανέργων στον κατάλογο, καθώς και για την τυπική απόκλιση του χρόνου αναμονής (standard deviation) (για παράδειγμα, αν το 40% των ανέργων ανέμενε τρεις μήνες, μέχρι να βρει δουλειά, το 30% για ένα χρόνο και το 40% περισσότερο από ένα χρόνο). Όλα τα πιο πάνω στοιχεία να αφορούν το κάθε έτος ξεχωριστά για τα τελευταία δέκα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.658, ημερομηνίας 1ης Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό ποσό που η Κύπρος εισέφερε στην ΕΕ, καθώς και για τα συνολικά ποσά που απορρόφησε από τα ταμεία της ΕΕ ανά κατηγορία τα τελευταία δέκα χρόνια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.667, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Κυπριακή Δημοκρατία εφαρμόζει την Οδηγία της ΕΕ για το υπέρμετρο βάρος. Υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο κοινοτικοί οι οποίοι δεν εργάζονται επίσημα και δημιουργούν πολλά προβλήματα στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Παρακαλώ να μας πληροφορήσετε για τις ενέργειές σας σε ό,τι αφορά το πιο πάνω θέμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.033, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των εργατών από τρίτες χώρες που παραμένουν παράνομα στην Κύπρο.

Πόσοι εργάτες από τρίτες χώρες ζητούν release (βεβαίωση αποδέσμευσης) από τους εργοδότες τους, πόσοι από αυτούς παραμένουν παράνομα στην Κύπρο και πόσοι εγκαταλείπουν τη χώρα εθελοντικά;

Θα θέλαμε επίσης πληροφορίες για τον αριθμό των παράνομων εργατών που συλλαμβάνονται για απέλαση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.130, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει εκπονηθεί αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας για το επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο της κυβέρνησης για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά και τις τελευταίες ρυθμίσεις που έχουν γίνει το 2012. Αν υπάρχει τέτοια μελέτη, παρακαλώ όπως μας αποσταλεί αντίγραφο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.233, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν δείκτες απόδοσης και αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας Κύπρου και συγκρίσεις με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τελευταία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.234, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να προσκομίσει στοιχεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα οποία αφορούν την επιβατική κίνηση των λεωφορείων ανά επαρχία και την ανάλογη χρηματοδότηση του κράτους από το 2010 και μετά. Οι μαθητικές διαδρομές να παρουσιαστούν ξεχωριστά.

Παρακαλούμε επίσης να μας πληροφορήσετε αν υπάρχουν στοιχεία ή κάποια μελέτη για το κόστος ανά επιβάτη, ανά δρομολόγιο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.383, ημερομηνίας 29 Φεβρουαρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ελλείμματα που παρουσιάζουν τα ταμεία προνοίας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά πόσο τα ελλείμματα αυτά επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν το δημόσιο χρέος και ποιες προσπάθειες κάνει το κράτος για αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από το έλλειμμα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.384, ημερομηνίας 2 Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους κανονισμούς χορήγησης ανεργιακού επιδόματος σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στην Κύπρο για παράδειγμα ένας πολίτης έχει δικαίωμα για πρώτη φορά σε ανεργιακό επίδομα μετά από εισφορές δύο ετών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ακολούθως, ο πολίτης έχει ξανά δικαίωμα στο επίδομα μετά από εισφορές έξι μηνών, δηλαδή είναι δυνατό το ανεργιακό επίδομα να χορηγείται ανά εξαμηνία εισφορών και για σειρά ετών. Ποιες πρακτικές χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.006, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη σύνθεση των εσόδων του κράτους και τις βασικές κατηγορίες σε ποσά και σε ποσοστά επί του συνόλου. Όσον αφορά τα έσοδα από τον εταιρικό φόρο, παρακαλώ όπως γίνει διαχωρισμός μεταξύ εγχώριων εταιρειών και εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1030, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον οικονομικό αντίκτυπο της άρσης της παγοποίησης των προαγωγών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και για το κόστος του κρατικού μισθολογίου, όταν αυτό είναι πλήρως στελεχωμένο σύμφωνα με τη δομή του.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.395, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα της απασχόλησης με αγορά υπηρεσιών για κάλυψη αναγκών σε κυβερνητικές υπηρεσίες στις περιπτώσεις που οι συνθήκες και οι όροι απασχόλησης του αναδόχου στην πράξη είναι τέτοιοι, που οδηγούν στο συμπέρασμα της ύπαρξης σχέσεως εργοδότη-εργοδοτουμένου και ως αποτέλεσμα αρκετά πρόσωπα ενδέχεται να κινηθούν νομικά εναντίον του κράτους.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.625, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των ληπτών του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος οι οποίοι είναι ικανοί για εργασία. Συγκεκριμένα, ζητούνται ετήσια στοιχεία από το 2014 μέχρι σήμερα για τον αριθμό των ληπτών του επιδόματος και για το χρονικό διάστημα που οι λήπτες λαμβάνουν το επίδομα. Η ερώτηση αφορά μόνο τα άτομα που λαμβάνουν το επίδομα και είναι ικανοί για οποιαδήποτε εργασία. Για παράδειγμα, αριθμός Χ ατόμων λαμβάνει το επίδομα για τέσσερα χρόνια, αριθμός Υ ατόμων για τρία χρόνια και ούτω καθεξής

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.626, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

« Έχω γίνει δέκτης παραπόνων από πολίτες αναφορικά με την εκμετάλλευση χώρων πρασίνου και άλλων χαλίτικων τεμαχίων γης. Για παράδειγμα, σε οικιστικές περιοχές πολλοί κάτοικοι εκμεταλλεύονται παράνομα χώρους πρασίνου που γειτνιάζουν με τις κατοικίες τους.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία διαχείρισης των χώρων πρασίνου και άλλων χαλίτικων τεμαχίων γης. Η ερώτηση αφορά και τους συνοικισμούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.627 ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχει λάβει για την καλύτερη διαχείριση των καταστημάτων στους συνοικισμούς, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πρόσφυγες, αλλά και για να αποφεύγονται στρεβλώσεις και αδικίες. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε πόσα καταστήματα λειτουργούν και πόσα παραμένουν κλειστά από τους ενοικιαστές και κατά πόσο τα ενοίκια έχουν αναπροσαρμοστεί. Επίσης, θέλουμε πληροφορίες για την οικονομική δραστηριότητα των καταστημάτων ανά συνοικισμό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.628, ημερομηνίας 8 Μαΐου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιος έχει την ευθύνη για την καθαριότητα, διαμόρφωση χώρων πρασίνου, κατασκευή και συντήρηση δρόμων των προσφυγικών συνοικισμών και πώς αυτές οι δραστηριότητες χρηματοδοτούνται από το κράτος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.697, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Κερύνειας κ. Μάριου Μαυρίδη


«Με δεδομένες τις εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή του 2016 και 2017 για τον ΚΟΑ, βάσει των οποίων η λειτουργία του Κέντρου Αθλητικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ) κρίθηκε οικονομικά ασύμφορη, παρακαλούμε όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει πρόθεση να υιοθετήσει τις συστάσεις του Γενικού Ελεγκτή για ανάθεση των υπηρεσιών που προσφέρει το ΚΑΕΚ στον ιδιωτικό τομέα και, εάν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία.»

Απάντηση


 

 

 

 

 

[008_02/shared/page/pg_right.htm]
[008_02/shared/page/pg_bottom.htm] [008_02/shared/global/global_bottom.htm]