Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής:  Πανίκος Λεωνίδου

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.184, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Πανίκου Λεωνίδου

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων παραλείπει ή/και αμελεί να προχωρήσει τη διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τεμαχίων γης που κηρύχθηκαν αρχαία μνημεία β΄ πίνακα από το 1966 και που ανήκουν στον αρχαιολογικό χώρο της Αμαθούντας.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προέβη και να εξηγήσει γιατί το θέμα παραμένει στάσιμο εδώ και πολλά χρόνια, παρά τις αποφάσεις που κατά καιρούς λήφθηκαν, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες της γης να αποστερούνται του δικαιώματος αξιοποίησης ή/και εκμετάλλευσης της ιδιοκτησίας τους, κατ’ αντίθεση με το άρθρο 23 του συντάγματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.236, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Πανίκου Λεωνίδου

«Με αφορμή την επιστολή μητέρας μαθήτριας που ζητά από το λυκειάρχη του σχολείου όπου φοιτά το παιδί της αυτό να απέχει από το μάθημα των Νέων Ελληνικών, όταν διδάσκονται λογοτεχνικά κείμενα Τουρκοκυπρίων, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής ποιο είναι το θεσμικό όργανο που εισηγήθηκε την εν λόγω πρόταση και τις συνθήκες υπό τις οποίες λήφθηκε η απόφαση για υλοποίησή της.

Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή πριν από την εφαρμογή της απόφασης. Τον καλούμε επίσης, στις περιπτώσεις που λαμβάνονται οποιεσδήποτε αποφάσεις για αλλαγή στη διδακτέα ύλη στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και της Ιστορίας, να ενημερώνεται προηγουμένως η Βουλή.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.265, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Πανίκου Λεωνίδου

«Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως μας πληροφορήσει για το πώς και με ποια διαδικασία αποφασίστηκε η τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας από τη Cyta στον πυρήνα του χωριού Ανώγυρας, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ενστάσεις και οι διαμαρτυρίες του κοινοτάρχη, του κοινοτικού συμβουλίου και των κατοίκων του χωριού.

Σε περίπτωση που η διαδικασία τοποθέτησής της συνεχίζεται, σας καλούμε όπως προβείτε σε όλα τα μέτρα που ο νόμος σας επιτρέπει για τη διακοπή ή και άμεση απομάκρυνσή της, αφού δεν έχουν προηγηθεί περιβαλλοντικές ή άλλες μελέτες που να αφορούν τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.434, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Πανίκου Λεωνίδου

«Κύριο και βασικό μέλημα ενός κράτους είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση αξιόπιστων συνθηκών και μεθόδων, προκειμένου η χώρα να αναπτύξει τον πρωτογενή τομέα και να αξιοποιήσει τον πλούτο των αγροτικών προϊόντων της. Επομένως, η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ένα τέτοιο μέτρο είναι η επαναφορά του θεσμού των αγροφυλάκων, ο οποίος θα συμβάλει στην αντιμετώπιση παράνομων και κακόβουλων δραστηριοτήτων που προκαλούν καταστροφή σε ιδιοκτησίες ατόμων που αδυνατούν να τις προστατεύσουν από μόνοι τους.

Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο επαναφοράς του θεσμού των αγροφυλάκων σε ειδικές περιοχές όπως λειτουργούσε και στο παρελθόν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.435, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Πανίκου Λεωνίδου

«Έχω πληροφορηθεί ότι η ανεξέλεγκτη βόσκηση ζώων στην περιοχή Μαλιάς και γύρω από την περιοχή αυτή στην επαρχία Λεμεσού προκαλεί σε κάποιες περιπτώσεις ανεπανόρθωτες ζημιές σε καινούριες αμπελοκαλλιέργειες, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται κατά κύριο λόγο νέοι αμπελουργοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη γεωργία.

Καλούμε τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που λαμβάνονται, εάν λαμβάνονται, προς αντιμετώπιση του προβλήματος

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων