Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Νίκος Γεωργίου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.113, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

Ποιο είναι σήμερα το καθεστώς διαχείρισης των υποστατικών που ανεγέρθηκαν σε τουρκοκυπριακή γη στην περιοχή “Μακένζιˮ στη Λάρνακα;

Ποια είναι τα έσοδα που λαμβάνει το ταμείο του κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών από τις εκμισθώσεις των πιο πάνω υποστατικών;

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εξέτασης των υπεκμισθώσεων των πιο πάνω υποστατικών;

Πότε προβλέπεται με βάση τα δικά σας χρονοδιαγράμματα η λήψη ενεργειών και αποφάσεων από το υπουργείο σας για τον τερματισμό της αβεβαιότητας που υπάρχει στην περιοχή “Μακένζιˮ και επηρεάζει τον δήμο Λάρνακας, τους εκμισθωτές και τους υπεκμισθωτές των πιο πάνω υποστατικών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.114, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες περιπτώσεις παράνομων υπεκμισθώσεων τουρκοκυπριακών περιουσιών οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Ποιος έλεγχος διενεργείται για τη νομιμότητα κατοχής των τουρκοκυπριακών περιουσιών και πόσες συμβάσεις έχουν τερματιστεί λόγω παράβασης των όρων παραχώρησης των τουρκοκυπριακών περιουσιών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.115, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Πόσες ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα πωλήθηκαν σε αλλοδαπούς;

2. Πόσες ελληνοκυπριακές περιουσίες στα κατεχόμενα πωλήθηκαν μέσω προσφυγής στην “Επιτροπή Αποζημιώσεων”, που εδρεύει στο ψευδοκράτος;

3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για ενίσχυση της φερεγγυότητας των προσφύγων και αποτροπή τέτοιων δεδομένων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.116, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα:

1. Πόσες τουρκοκυπριακές περιουσίες έχουν εκμισθωθεί σε δήμους και κοινότητες με δικαίωμα υπεκμίσθωσης σε τρίτους;

2. Ποιο το σκεπτικό αυτής της πολιτικής και πώς εξυπηρετείται το συμφέρον των προσφύγων και κατ’ επέκταση το Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών;

Παρακαλώ στην απάντησή σας να αναφέρεται η κάθε σύμβαση ενοικίασης για τα ακόλουθα:

1. Για κάθε δήμο και κοινότητα (χρονολογία παραχώρησης, ετήσιο μίσθωμα, περίοδος ενοικιάσεως).

2. Οι υπεκμισθωτές είναι πρόσφυγες ή μη; Ποια η χρονολογία, ποιο το ετήσιο υπεκμίσθωμα και ποια η περίοδος υπεκμισθώσεως;

3. Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από τους δήμους και τις κοινότητες για την υπεκμίσθωση των Τ/Κ περιουσιών (π.χ. δημόσιες προσφορές, κατευθείαν ανάθεση). Οι διαδικασίες αυτές συνάδουν με τους όρους εκμίσθωσης των Τ/Κ περιουσίων προς τους δήμους;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.117, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου

«Σε πρόσφατη επίσκεψη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στις Κεντρικές Φυλακές διαπιστώθηκε ότι μεγάλος αριθμός κρατουμένων είναι παράνομοι αλλοδαποί. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση που λάβαμε από τη διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, τους τελευταίους τρεις μήνες υπάρχει αύξηση στον αριθμό των κρατουμένων κατά 35%, ο οποίος είναι πλέον διπλάσιος από τη χωρητικότητα των Κεντρικών Φυλακών. Αποτέλεσμα του υπερπληθυσμού είναι η δημιουργία προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία των φυλακών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού παράνομων αλλοδαπών που είναι κρατούμενοι, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι νομοθετικές και κανονιστικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει για την επίλυση του πιο πάνω ζητήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.130, ημερομηνίας 1ης Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου

«Κατά ή περί το 2019 ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών παραχώρησε δυνάμει σύμβασης μίσθωσης σε εκτοπισθέντες τρία τουρκοκυπριακά τεμάχια γης που βρίσκονται επί της λεωφόρου Φανερωμένης πλησίον του κυκλικού κόμβου στη Λάρνακα (συμβολή λεωφόρου Φανερωμένης με λεωφόρο 1ης Απριλίου).

Τα εν λόγω τεμάχια (συμπεριλαμβανομένων και άλλων πέντε που αφορούσαν υφιστάμενους διαχειριστές) προέκυψαν κατόπιν σχεδίου διαχωρισμού του αρχικού τεμαχίου με αρ. 1, Φ/ΣΧ 40/64W2, σε οκτώ νέα υπό δημιουργία οικόπεδα. Το σχέδιο το οποίο ετοιμάστηκε από την επαρχιακή διοίκηση και τον δήμο Λάρνακας περιλάμβανε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίησή του την κατασκευή οδικού δικτύου, ώστε να παρέχεται ικανοποιητική, λειτουργική και ασφαλής πρόσβαση στα υπό δημιουργία τεμάχια.

Τα εν λόγω τεμάχια παραχωρήθηκαν έναντι μηνιαίου ενοικίου και οι ενδιαφερόμενοι προχώρησαν στην υποβολή πολεοδομικών αιτήσεων για τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού, καταστημάτων και φρουταρίας, αντίστοιχα. Ο δήμος Λάρνακας ωστόσο δεν μπορεί να προχωρήσει στη χορήγηση των σχετικών πολεοδομικών αδειών και κατ’ επέκταση οι δικαιούχοι δεν μπορούν να προχωρήσουν στην ανάπτυξη των τεμαχίων, για να ασκήσουν το επιτήδευμά τους, λόγω της έκφρασης αρνητικών απόψεων από τον Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων, αφού η κατασκευή του οδικού δικτύου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του σχεδίου. Η μη κατασκευή του οδικού δικτύου εμποδίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης των τεμαχίων, αφού δε διαθέτουν ικανοποιητική και ασφαλή προσβασιμότητα. Αναπόφευκτα λοιπόν δημιουργείται η ανάγκη κατασκευής του οδικού δικτύου, όπως έχει σχεδιαστεί κατά τον διαχωρισμό του αρχικού τεμαχίου, για την ασφαλή πρόσβαση των πολιτών και την ομαλή ανάπτυξη της εμπορικότητας των επιχειρήσεων.

Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για τα ακόλουθα:

Με ποιο σκεπτικό παραχώρησε ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών τη μίσθωση των εν λόγω τεμαχίων χωρίς να εξασφαλιστούν εκ των προτέρων οι στοιχειώδεις εγκρίσεις για την κατασκευή οδικού δικτύου που θα διασφαλίζει την προσβασιμότητα στον χώρο και την ομαλή δραστηριότητα των προαναφερθέντων επιχειρήσεων;

Ποιες ενέργειες προγραμματίζει το υπουργείο για την κατασκευή του οδικού δικτύου και με ποια χρονοδιαγράμματα;

Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη των τεμαχίων επιφέρει κόστος και ταλαιπωρία στους δικαιούχους. Υπάρχει πρόθεση για αναστολή της πληρωμής των ενοικίων μέχρι τα τεμάχια να μπορούν να αδειοδοτηθούν;

Υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του υπουργείου να προχωρήσει σε επιστροφή μέρους των καταβεβλημένων μέχρι σήμερα ενοικίων και/ή σε εκπτώσεις στην καταβολή των ενοικίων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.191, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου

«Υπάρχει διαχρονικό πρόβλημα υποστελέχωσης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών σε επίπεδο λειτουργών (επιθεωρητές, γραμματειακό προσωπικό κ.λπ.), με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την αδυναμία ελέγχου της πραγματικής κατοχής, των παράνομων προσθηκομετατροπών και της υπεκμίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών σε τρίτους μη δικαιούχους.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να απαντήσει ποιος είναι ο προγραμματισμός για την πλήρωση θέσεων λειτουργών στο οργανόγραμμα της υπηρεσίας, έτσι ώστε να μπορέσει η υπηρεσία να ανταποκριθεί στον ρόλο και στην αποστολή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.192, ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου

«Σε περίπτωση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού, η πτυχή του περιουσιακού θα αποτελέσει καθοριστικό ρόλο.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν οι τουρκοκυπριακές περιουσίες στις ελεύθερες περιοχές είναι μηχανογραφημένες. Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, να μας ενημερώσετε κατά πόσο το πρόγραμμα μηχανογράφησης είναι επικαιροποιημένο με ακριβή στοιχεία και από ποιο έτος και αν υπάρχει συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, π.χ. Κτηματολόγιο, έτσι ώστε το σύστημα να εξυπηρετεί σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες της υπηρεσίας, περιλαμβάνοντας όλες τις λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών των ακινήτων, αλλά και των κατόχων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.197, ημερομηνίας 22 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου

«Έχει υποπέσει στην αντίληψη μου ότι αρκετοί αστυνομικοί σταθμοί στην ύπαιθρο είναι υποστελεχωμένοι. Υπάρχουν περιπτώσεις που σταθμοί της υπαίθρου στελεχώνονται από έναν και μόνο αστυνομικό. Συνεπεία τούτου, ευνόητα δημιουργούνται ζητήματα, όταν ο επί καθήκοντι αστυνομικός καλείται να διερευνήσει υποθέσεις και/ή καταγγελίες που προκύπτουν εκτός του σταθμού, όπως σε περιπτώσεις για διερεύνηση καταγγελιών κλοπής, συμπλοκής ή ατυχημάτων κ.λπ., με αποτέλεσμα ο αστυνομικός σταθμός στην ουσία να μη λειτουργεί και να μη δύναται να δεχθεί πολίτες που είτε επισκέπτονται τον σταθμό είτε τηλεφωνούν, για να υποβάλουν παράπονα και/ή καταγγελίες και/ή να ζητήσουν βοήθεια.

Πέραν των πραγματικών προβλημάτων της εύρυθμης λειτουργίας των αστυνομικών σταθμών της υπαίθρου που προκαλούνται συνεπεία της υποστελέχωσης, προκύπτουν και θέματα για το κύρος της αστυνομίας στα μάτια των πολιτών. Μπροστά στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών δε χωρούν εκπτώσεις.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες διορθωτικές ενέργειες και/ή σχεδιασμούς θα προβεί το αρμόδιο υπουργείο για την επίλυση αυτού του σοβαρού ζητήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.203, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου

« Έγινα δέκτης παραπόνων πολιτών σχετικά με την καθυστέρηση της εξέτασης αιτήσεων που σχετίζονται με κοινωνικά επιδόματα και συντάξεις. Αντιλαμβάνομαι ότι, πέραν της διεύρυνσης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η επαρκής στελέχωση των αρμόδιων τμημάτων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα. Σχετικά με τα εν λόγω αρμόδια τμήματα, υπάρχουν έντονα παράπονα ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα υποστελέχωσης, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται ο πολίτης και να μην υπάρχει η έγκαιρη εξέταση και πληρωμή των ανάλογων δικαιωμάτων στους δικαιούχους, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται.

Βάσει των ανωτέρω, παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός μάς πληροφορήσει σε ποιους σχεδιασμούς ή και ενέργειες σκοπεύει να προβεί στο επόμενο διάστημα για την επίλυση αυτού του σοβαρού προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.236, ημερομηνίας 24 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου

« Μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία παρατηρούνται ραγδαία μεγάλες ανατιμήσεις σε πάσης φύσεως προϊόντα, φαγώσιμα, οικοδομικά υλικά και καύσιμα. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιους προληπτικούς και άλλους ελέγχους έχει προβεί το υπουργείο σας, σχετικά με τις διαπιστώσεις σας, καθώς και σχετικά με τυχόν καταγγελίες που έγιναν. Επιπρόσθετα, ποια μέτρα λαμβάνει το υπουργείο για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας και δημιουργίας καρτέλ εις βάρος των καταναλωτών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.241, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου

« Το κτίριο του πρώην δημοτικού σχολείου στα Κλαυδιά της επαρχίας Λάρνακας παραχωρήθηκε στην ομώνυμη κοινότητα από τον Κηδεμόνα Τ/Κ περιουσιών κατόπιν σχετικού αιτήματος. Σκοπός της παραχώρησης είναι η στέγαση των εργασιών του κοινοτικού συμβουλίου για την εύρυθμη λειτουργία του, αλλά και η ανάδειξη ενός ιστορικού και αρχιτεκτονικής αξίας κτιρίου που βρίσκεται στον πυρήνα της κοινότητας.

Έχω ενημερωθεί ότι από την πλευρά της κοινότητας υποβλήθηκαν όλα τα αναγκαία έγγραφα στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση των σχετικών εκ του νόμου αδειών εδώ και τέσσερα χρόνια. Έκτοτε υπάρχει καθυστέρηση και μη ενημέρωση της κοινοτικής αρχής για την πορεία εξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία εξέτασης και πώς προχωρεί το ζήτημα.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων