Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Ρούλα Γεωργιάδου

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.118, ημερομηνίας 9 Νοεμβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Γεωργιάδου

«Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών ημερομηνίας 2 Νοεμβρίου 2020, στην οποία συζητήθηκαν τα προβλήματα των οροθετικών ατόμων, προέκυψαν τα σοβαρά ζητήματα του ελέγχου των οίκων ανοχής, καθώς και του δικαιώματος του πελάτη στην ενημέρωσή του για το αν τα προσφέροντα σεξουαλικές υπηρεσίες άτομα είναι οροθετικά.

Η απάντηση η οποία δόθηκε από τον δόκτορα Δημητριάδη, διευθυντή της Γρηγορίου Κλινικής, αναφέρεται σε “μη ποινικοποίηση της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία” και συνεχίζει “Μα, εάν ήταν ποινικοποιημένη, δε θα υπήρχε πρόβλημα”.

Το ζήτημα υφίσταται και αφορά αφενός στην προστασία της ιδιωτικότητας του προσφέροντος σεξουαλικές υπηρεσίες ατόμου και αφετέρου την προστασία της ζωής του αγοράζοντος.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιες διαδικασίες διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγείας, έχοντας ως γνώμονα και το δικαίωμα του εκδιδόμενου ατόμου στα προσωπικά του δεδομένα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.192, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Γεωργιάδου

«Πάγιο αίτημα του συνδέσμου “Ασπίδα Ζωής” είναι η σύναψη συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου με εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού στα κληρονομικά μεταβολικά νοσήματα (ΚΜΝ) για κάθοδο παιδιάτρου και διαιτολόγου με εξειδίκευση στα ΚΜΝ κάθε έξι μήνες, για να παρακολουθεί τους ασθενείς. Πρόκειται για ειδικότητες που δεν υπάρχουν στην Κύπρο, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να αναγκάζονται να μεταβαίνουν στο εξωτερικό. Ο στόχος είναι να εκπαιδευτεί παιδίατρος και διαιτολόγος από την Κύπρο για απόκτηση της ειδικότητας.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί το υπουργείο για το εν λόγω ζήτημα, όπως και για την πλήρωση της θέσης Μεταβολιστή Παιδιάτρου, η οποία έχει προκηρυχθεί στις 24 Ιανουαρίου 2020.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.193, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Γεωργιάδου

«Σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 15 Ιουνίου 2020, υπήρξαν καταγγελίες σε σχέση με το γεγονός ότι μια γυναίκα μπορεί να αποταθεί σε εξειδικευμένα κέντρα και να λάβει το ποσό των €800-€1000, για να παραχωρήσει ωάρια. Λέχθηκε επίσης ότι μοιράζονται φυλλάδια σε φοιτήτριες για σκοπούς διαφήμισης και όχι ενημέρωσης.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας απάντησε ότι εποπτικό όργανο αυτής της διαδικασίας είναι το Συμβούλιο της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και ότι το ποσό αυτό καταβάλλεται στις δότριες ως “αποζημίωση”.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κριτήρια της συγκεκριμένης αποζημίωσης, το ποσοστό του κάθε κριτηρίου επί του συνόλου της αποζημίωσης και αναλυτικά τη διαδικασία που ακολουθείται σε σχέση με την παραχώρηση ωαρίων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.194, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Γεωργιάδου

«Μετά την υποβολή παραπόνου στην Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Σεπτέμβριο του 2017 από μητέρα παιδιού με αναπηρίες, η οποία υποστήριξε ότι ο χώρος της Παιδονευρολογικής Κλινικής του Μακάρειου Νοσοκομείου δε βρίσκεται εντός του κτιρίου του νοσοκομείου αλλά στον χώρο στάθμευσής του και αποτελείται από ένα λυόμενο κτίριο εντελώς ακατάλληλο για την ιατρική εξέταση και την αναμονή παιδιών με σοβαρά ιατρικά προβλήματα, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά με αναπηρίες, η επίτροπος προέβη σε διερεύνησή του.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται στην έκθεση της επιτρόπου, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2020, με επιστολή του, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2020, ο επιστημονικός διευθυντής του Μακάρειου Νοσοκομείου πληροφόρησε την επίτροπο ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων είχε προχωρήσει στην ανάθεση του έργου σε αρχιτεκτονικό γραφείο, ώστε να ετοιμαστούν οι όροι προκήρυξης του έργου, το οποίο περιλαμβάνει στο ισόγειο του νοσοκομείου το κτίριο των Πρώτων Βοηθειών και στον πρώτο όροφο τη λειτουργία της Παιδονευρολογικής Κλινικής, καθώς και της Κλινικής Γενετικής και Σπάνιων Νοσημάτων.

Με δεδομένο το γεγονός ότι έχουν περάσει ήδη επτά χρόνια (2013) από τη στέγαση της Παιδονευρολογικής Κλινικής του Μακάρειου Νοσοκομείου σε λυόμενες αίθουσες, η οποία θα αποτελούσε προσωρινή λύση, παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις σε σχέση με το έργο και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.195, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Γεωργιάδου

«Η εκδικητική πορνογραφία ή “διαδικτυακός βιασμός”, όπως επίσης αποκαλείται, είναι φαινόμενο διαδικτυακού εκφοβισμού, το οποίο αυξάνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις. Πρόκειται για τη μη συναινετική πορνογραφία, που περιλαμβάνει τη δημοσίευση σεξουαλικού περιεχομένου (βίντεο ή φωτογραφιών) χωρίς τη συναίνεση του ατόμου που εμφανίζεται στο πιο πάνω υλικό.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Είναι στον σχεδιασμό του υπουργείου ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας, ώστε το συγκεκριμένο αδίκημα να θεσπιστεί ως ποινικό, όπως έχει παρατηρηθεί σε διάφορες χώρες του κόσμου;
  2. Ποια στοιχεία προκύπτουν με βάση τις καταγγελίες των δύο τελευταίων χρόνων για το σχετικό θέμα;
  3. Με δεδομένο το γεγονός ότι τα θύματα δύσκολα προβαίνουν σε καταγγελίες, κυρίως λόγω της ντροπής και της αμηχανίας που τους προκαλεί η εμπλοκή τους, μπορεί να καταγραφεί το φαινόμενο στην Κύπρο στην πραγματική του διάσταση;
  4. Το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει τη δυνατότητα να “κατεβάσει” άμεσα το υλικό μετά από σχετική καταγγελία;
  5. Ποιες οι ενέργειες του αρμόδιου υπουργείου για την ενημέρωση, την πρόληψη, τη διαχείριση και γενικότερα την αντιμετώπιση του φαινομένου της εκδικητικής πορνογραφίας;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.196, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Γεωργιάδου

«Η παιδική πορνογραφία αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος και η δραματική αύξηση που παρατηρείται στις εν λόγω υποθέσεις είναι εξαιρετικά ανησυχητική. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων, έχει παρατηρηθεί 35% αύξηση στις υποθέσεις διακίνησης παιδικού πορνογραφικού υλικού από πέρυσι μέχρι φέτος.

Παρακαλούμε τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια στοιχεία προκύπτουν σε σχέση με τις υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας στην Κύπρο τα τελευταία τρία χρόνια;
  2. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει το υπουργείο σε συνεργασία με το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ώστε να εντοπίζει έγκαιρα τους διακινητές και να τους παραπέμπει στη δικαιοσύνη;
  3. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο, ώστε να οργανώσει εκστρατείες ενημέρωσης ειδικότερα των γονέων, αλλά και των παιδιών για την ορθή χρήση του διαδικτύου, έτσι ώστε να γνωρίζουν τους κινδύνους από την ανάρτηση φωτογραφιών παιδιών στο διαδίκτυο και να αποφεύγουν οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης συνυπάρχει με την τεχνολογική εξέλιξη.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων