Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Χάρης Γεωργιάδης 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.247, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χάρη Γεωργιάδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο ευσταθούν δημοσιεύματα στον τύπο για πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενους επενδυτές για συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο των Κυπριακών Αερογραμμών.

Συγκεκριμένα, καλείται ο υπουργός να ενημερώσει για τα εξής:

1. Έχει ληφθεί πολιτική απόφαση ή/και υπάρχει πρόθεση από πλευράς κυβέρνησης να παραχωρήσει μερίδιο των Κυπριακών Αερογραμμών σε ιδιώτη στρατηγικό επενδυτή;

2. Ποια διαδικασία ακολουθείται για τη διαπραγμάτευση της παραχώρησης των μετοχών, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη διαφάνεια και τα συμφέροντα της εταιρείας, των εργοδοτουμένων, των μετόχων και του κράτους;

                   3. Τυγχάνει η όλη διαδικασία παρακολούθησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με δεδομένο ότι η εταιρεία είναι εισηγμένη στο ΧΑΚ;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.248, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χάρη Γεωργιάδη

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πρόοδο του εξαγγελθέντος στις 16 Μαΐου 2011 σχεδίου παροχής κινήτρων στις αεροπορικές εταιρείες και στους διοργανωτές ταξιδιών για την έναρξη νέων δρομολογίων ή και την ενίσχυση των υφιστάμενων, με στόχο την πραγματοποίηση πτήσεων σε ολόχρονη βάση, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας του τουρισμού μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.296, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χάρη Γεωργιάδη

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να ετοιμάσει και καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο για θέσπιση συμφώνου συμβίωσης που θα ρυθμίζει και τις σχέσεις ατόμων ίδιου φύλου, λαμβάνοντας υπόψη το πνεύμα και το γράμμα των αποφάσεων και ψηφισμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και των εκθέσεων της Πολιτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με δεδομένο ότι στα πλείστα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογο σύμφωνο συμβίωσης έχει ήδη θεσπιστεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.548, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χάρη Γεωργιάδη

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.010.01.296, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2011, και επειδή δεν έχει ληφθεί ακόμη απάντηση, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να ετοιμάσει και να καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο για θέσπιση συμφώνου συμβίωσης που θα ρυθμίζει και τις σχέσεις ατόμων ίδιου φύλου, λαμβάνοντας υπόψη το πνεύμα και το γράμμα των αποφάσεων και ψηφισμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης και των εκθέσεων της Πολιτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με δεδομένο ότι σε πλείστα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογο σύμφωνο συμβίωσης έχει ήδη θεσπιστεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.847, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χάρη Γεωργιάδη

«Αντιλαμβάνομαι ότι, με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εντός της Κύπρου στη γενική αεροπορία ως αεροταξί, δηλαδή στη χρήση ελικοπτέρων και μικρών αεροσκαφών (μέχρι 19 επιβάτες) για μεταφορά τουριστών και άλλων επιβατών, αποθαρρύνονται από το γεγονός ότι η εξασφάλιση άδειας λειτουργίας των εν λόγω εταιρειών γενικής αεροπορίας προϋποθέτει έκδοση άδειας αερομεταφορέα (AOC), η οποία έχει υψηλό κόστος απόκτησης και συντήρησης σε σχέση με τα αναμενόμενα λειτουργικά έσοδα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η τροποποίηση του περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμου, με τρόπο που να ενσωματώνει την προσφορά υπηρεσίας αεροταξί κάτω από το άρθρο 107, κάτι το οποίο θα επιτρέψει την ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας, η οποία πιθανόν να είναι υποβοηθητική για τον τουρισμό και να επιφέρει προοπτικές απασχόλησης και ανάπτυξης

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.344, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χάρη Γεωργιάδη

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων