Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Βαλεντίνος Φακοντής

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.015, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νατάς μού τέθηκε το αίτημα της κοινότητας για καθαρισμό της κοίτης του ποταμού. Όπως γνωρίζετε, κάθε φορά που σημειώνεται πολυομβρία και υπερχείλιση των ποταμών και των φραγμάτων, προκαλούνται τεράστιες ζημιές τόσο στο αγροτικό οδικό δίκτυο όσο και στις ιδιωτικές περιουσίες.

Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη για τακτικό καθαρισμό της κοίτης του ποταμού τόσο στην κοινότητα Νατάς όσο και στις υπόλοιπες παραποτάμιες κοινότητες των ποταμών Έζουσας, Ξερού και Διαρίζου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για καθαρισμό της κοίτης του ποταμού στην κοινότητα Νατάς της επαρχίας Πάφου, αλλά και στις υπόλοιπες παραποτάμιες κοινότητες των ποταμών Έζουσας, Ξερού και Διαρίζου, όπου τα τελευταία χρόνια σημειώνονται τεράστιες ζημιές λόγω της υπερχείλισης των ποταμών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.016, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της διαδικασίας παραχώρησης των πιστοποιητικών μίσθωσης στους δικαιούχους στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης Τίμης (“μπλε κοτσιάνι”).

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης και παραχώρησης των πιστοποιητικών μίσθωσης στους δικαιούχους στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης Τίμης και ποια χρονοδιαγράμματα τίθενται για την ολοκλήρωσή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.017, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τίμης μού τέθηκε το αίτημα των κατοίκων τόσο της Τίμης όσο και γειτονικών κοινοτήτων για βελτίωση του οδικού φωτισμού στον δρόμο Τίμης-Αχέλειας.

Πρόκειται για έναν σημαντικό δρόμο για την περιοχή, καθώς συνδέει το αεροδρόμιο Πάφου και τις κοινότητες της ανατολικής περιοχής της επαρχίας Πάφου με το κέντρο της Πάφου. Επιπρόσθετα, στα τεμάχια που εφάπτονται του συγκεκριμένου δρόμου αναπτύσσονται εμπορικές δραστηριότητες αυξάνοντας περισσότερο την κυκλοφοριακή κίνηση στην περιοχή.

Ο ελλιπής οδικός φωτισμός στον δρόμο Τίμης-Αχέλειας αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών τροχαίων δυστυχημάτων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για βελτίωση του οδικού φωτισμού στον δρόμο Τίμης-Αχέλειας και ποια χρονοδιαγράμματα τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.018, ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

« Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Νατάς ενημερώθηκα ότι στην κοινότητα εκπέμπουν μόνο δύο τηλεοπτικά κανάλια. Αίτημα της κοινότητας είναι η ενίσχυση του σήματος των κεραιών, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι να απολαμβάνουν περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για ικανοποίηση του ως άνω αιτήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.063, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής της Δ΄ φάσης των κτιριακών υποδομών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου και ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.064, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων

σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ολοκλήρωσης του δρόμου από το αεροδρόμιο Πάφου προς την Πέγεια και συγκεκριμένα του τμήματος του δρόμου παρά τον ποταμό Έζουσας, καθώς και του τμήματος του δρόμου στον παραλιακό δρόμο Χλώρακα-Πέγειας, στην ολοκλήρωση των οποίων παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση.

Ειδικότερα, παρακαλώ όπως μας ενημερώσει κατά πόσο έχουν ολοκληρωθεί τα ρυθμιστικά σχέδια, έχουν εξασφαλιστεί οι συναινέσεις των αρμόδιων τμημάτων και έχει προωθηθεί η ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων, καθώς και για τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση των δύο τμημάτων του δρόμου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.065, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

« Η ανέγερση νέου γυμνασίου στην Πάφο για στέγαση του Νικολαΐδειου Γυμνασίου είναι επιτακτική και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

α. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ανέγερσης νέου γυμνασίου στην Πάφο για στέγαση του Νικολαΐδειου Γυμνασίου.

β. Κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και έχουν υποβληθεί οι σχετικές αιτήσεις για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας.

γ. Κατά πόσο έχει γίνει προεκτίμηση του συνολικού κόστους του έργου και, εάν ναι, ποιο το εκτιμώμενο κόστος.

δ. Ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση του έργου για ανέγερση νέου γυμνασίου στην Πάφο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.075, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

(α) Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η διαβούλευση για αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών τόσο στα Τοπικά Σχέδια όσο και στη Δήλωση Πολιτικής;

(β) Ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας αναθεώρησης των πολεοδομικών ζωνών;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.076, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Κατά πόσο προτίθεται να παρατείνει το Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής και κατά το έτος 2022.
  2. Εάν υπάρχει τέτοια πρόθεση, ποιο το ύψος του κονδυλίου το οποίο προϋπολογίζεται για το 2022 και το οποίο θα αφορά στο εν λόγω σχέδιο;
  3. Κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο επέκτασης του σχεδίου, ώστε να ενταχθούν στους δικαιούχους του σχεδίου και ιδιοκτήτες κατοικιών, υπό ανέγερση ή που πρόκειται να ανεγερθούν, οι οποίες βρίσκονται εντός γεωργικών ζωνών, νοουμένου ότι αυτές είτε έχουν εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είτε έχουν εξασφαλίσει κατά παρέκκλιση άδειες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.085, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Έμπας, το κοινοτικό συμβούλιο έθεσε το αίτημα για επίσπευση του έργου βελτίωσης της λεωφόρου Έμπας.

Πρόκειται για ένα έργο εξαιρετικής σημασίας για την περιοχή, καθώς ο εν λόγω δρόμος εξυπηρετεί δύο σχολεία, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Έμπας, συνδέει τις τρεις μεγάλες κοινότητες της περιοχής, τον Χλώρακα, την Έμπα και την Τάλα, ενώ ταυτόχρονα στη συγκεκριμένη λεωφόρο διοχετεύεται μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος από την πόλη της Πάφου, συνδέοντας στην ουσία το κέντρο της πόλης με τις δυτικές κοινότητες.

Για το συγκεκριμένο έργο το κράτος σε συνεργασία με το κοινοτικό συμβούλιο Έμπας έχουν ετοιμάσει το ρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο εξασφάλισε όλες τις εγκρίσεις.

Το κοινοτικό συμβούλιο έχει ολοκληρώσει την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων, των τεχνικών όρων, των δελτίων ποσοτήτων και την προεκτίμηση δαπάνης, η οποία υπολογίζεται στα €3,2 εκατομ.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, το έργο θεωρείται ώριμο, γι’ αυτό και κρίνεται επιτακτική η ανάγκη συμπερίληψης σχετικών κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2022, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες για βελτίωση της λεωφόρου Έμπας το συντομότερο δυνατόν.

Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο υπάρχει πρόθεση συμπερίληψης του έργου βελτίωσης της λεωφόρου Έμπας στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2022, ώστε να είναι εφικτή η προώθηση του εν λόγω έργου εντός του 2022.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.094, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο το εν λόγω υπουργείο μελετά τρόπους αξιοποίησης των παλαιών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου Πάφου, με τρόπο που να συμβάλει στην ενίσχυση του τομέα των αερομεταφορών και του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Εάν ναι, παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε για τους σχεδιασμούς του υπουργείου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.096, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

« Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με άτομα που δραστηριοποιούνται στη Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας, καθώς και με κατοίκους της κοινότητας Τρεμιθούσας μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της ολοκλήρωσης της κατασκευής του γεφυριού που συνδέει τη Βιομηχανική Ζώνη Τρεμιθούσας με τη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης.

Πρόκειται για ένα έργο για το οποίο η μελέτη ετοιμάστηκε από το 2007, ενώ τον Απρίλιο του 2012 υπογράφηκε το συμβόλαιο με τον εργολάβο για έναρξη των εργασιών στις 20 Ιουνίου 2012 και ολοκλήρωση του έργου εντός 26 εβδομάδων.

Λόγω απρόβλεπτων γεωλογικών προβλημάτων και των υψηλών απαιτήσεων του εργολάβου για ολοκλήρωση του έργου με βάση τις αναθεωρημένες μελέτες, το συμβόλαιο ακυρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2012.

Από τον Δεκέμβριο του 2012 δόθηκαν οδηγίες στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για ετοιμασία νέων δελτίων για τις υπολειπόμενες ποσότητες και τα αναθεωρημένα σχέδια για τις υπολειπόμενες εργασίες, ώστε να ζητηθεί νέα προσφορά για ολοκλήρωση της γέφυρας. Ωστόσο, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δεν προχώρησε τη διαδικασία προκήρυξης προσφορών για κατασκευή της εν λόγω γέφυρας.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζει να περιλάβει στους προϋπολογισμούς του υπουργείου του το έργο κατασκευής γεφυριού σύνδεσης της Βιομηχανικής Ζώνης Τρεμιθούσας με τη Βιομηχανική Περιοχή Μεσόγης και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για αποπεράτωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.108, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

« Όπως έχω ενημερωθεί, αίτημα του δήμου Γεροσκήπου είναι η επέκταση της περιόδου λειτουργίας του κολυμβητηρίου στον δήμο.

Το ολυμπιακών διαστάσεων κολυμβητήριο στον δήμο Γεροσκήπου λειτουργεί μόνο μερικούς μήνες τον χρόνο. Η επέκταση της λειτουργίας του ολόχρονα θα συμβάλει στην προώθηση του κολυμβητικού αθλητισμού, τοπικού και τουριστικού.

Για να μπορέσει να λειτουργήσει ολόχρονα το κολυμβητήριο του δήμου Γεροσκήπου, πρέπει να τύχει επιχορήγησης/επιδότησης από τον ΚΟΑ ή το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση του κολυμβητηρίου στον δήμο Πάφου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο επιχορήγησης/επιδότησης της λειτουργίας, ολόχρονα, του ολυμπιακών διαστάσεων κολυμβητηρίου στον δήμο Γεροσκήπου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.109, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Επισκοπής της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για αναστήλωση της παλιάς εκκλησίας του Αγίου Ιλαρίωνα, η οποία βρίσκεται εντός της πλατείας του χωριού.

Το αρχαίο εκκλησάκι χρήζει συντήρησης και ανάδειξης. Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο συντήρησης της παλιάς εκκλησίας του Αγίου Ιλαρίωνα στην κοινότητα Επισκοπής Πάφου και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.110, ημερομηνίας 15 Νοεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Επισκοπής της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για καθαρισμό της κοίτης του ποταμού. Η καθαριότητα της κοίτης του ποταμού είναι επιτακτική ανάγκη, καθώς, όσο πλησιάζουμε στη χειμερινή περίοδο, είναι σχεδόν βέβαιο ότι σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων θα προκληθούν πολλές ζημιές λόγω των πλημμυρών και της υπερχείλισης του ποταμού. Δυστυχώς, παρόμοιες καταστροφές προκλήθηκαν και τα προηγούμενα χρόνια.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται ο καθαρισμός της κοίτης του ποταμού στην κοινότητα Επισκοπής της επαρχίας Πάφου προς αποφυγή καταστροφών από πλημμύρες και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.146, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Παναγιάς της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα των κατοίκων της περιοχής, πρώτον, για στελέχωση του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Παναγιάς με νοσηλευτικό προσωπικό επί εικοσιτετραώρου βάσεως και, δεύτερον, για δημιουργία και λειτουργία σταθμού ασθενοφόρων είτε στην κοινότητα Παναγιάς είτε σε γειτονική περιοχή, ώστε να εξυπηρετεί σε συντομότερο χρόνο τις κοινότητες της ευρύτερης περιοχής.

Αναλυτικότερα, το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Παναγιάς εξυπηρετεί δώδεκα κοινότητες της περιοχής και εκεί απασχολούνται ένας ιατρός και ένας νοσηλευτής μέχρι τις 3:00 μ.μ. Λόγω της μεγάλης απόστασης της κοινότητας Παναγιάς από το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, καθώς και του αυξημένου αριθμού κοινοτήτων που εξυπηρετεί το κέντρο, κρίνεται αναγκαίο όπως το Αγροτικό Υγειονομικό Κέντρο Παναγιάς στελεχωθεί με νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να λειτουργεί επί εικοσιτετραώρου βάσεως. Επίσης, η δημιουργία και λειτουργία σταθμού ασθενοφόρων, ως υπήρχε και στο παρελθόν, κρίνεται αναγκαία λόγω της μεγάλης απόστασης μέχρι το νοσοκομείο Πάφου, καθώς και της σοβαρής καθυστέρησης που μπορεί να παρουσιαστεί στο οδικό δίκτυο που συνδέει την εν λόγω περιοχή με την πόλη της Πάφου (ένεκα της αυξημένης κίνησης και των πολλών στροφών). 

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

Μελετάται το ενδεχόμενο περαιτέρω στελέχωσης του Αγροτικού Υγειονομικού Κέντρου Παναγιάς με νοσηλευτικό προσωπικό σε εικοσιτετράωρη βάση, ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες των κατοίκων/ασθενών της περιοχής;

Μελετάται το ενδεχόμενο ενίσχυσης των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών με τη συνεχή παρουσία ασθενοφόρου στην περιοχή;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.173, ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Μεσάνων της επαρχίας Πάφου, μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για διαφοροποίηση των κριτηρίων επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στους κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται στην κοινότητα Μεσάνων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το κατά πόσο μελετάται το ενδεχόμενο διαφοροποίησης των κριτηρίων για επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται σε διάφορες κοινότητες που γειτνιάζουν με κοινότητες με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600 μέτρων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.175, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για προώθηση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης των δύο δωματίων στον χώρο του μοναστηριού του Αγίου Σάββα της Καρόνου και επίσπευση των εργασιών αναστύλωσης του χώρου.

Εκτιμάται ότι η αναστύλωσή του και η αξιοποίησή του ως πολιτιστικού

κέντρου θα συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προωθήσει την αναστύλωση του χώρου του μοναστηριού του Αγίου Σάββα της Καρόνου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας, ώστε αυτό να αξιοποιηθεί ως πολιτιστικό κέντρο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.176, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας της επαρχίας Πάφου ενημερώθηκα ότι, λόγω της σοβαρής διάβρωσης της κοίτης του ποταμού Διαρίζου, δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα προσπέλασης προς τις καλλιέργειες και προς το μοναστήρι του Αγίου Σάββα.

Ως προσωρινό, αλλά άμεσο, μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος, το κοινοτικό συμβούλιο Τραχυπέδουλας ζητά τη βελτίωση του περάσματος προς τον Άγιο Σάββα.

Περαιτέρω, αίτημα της κοινότητας είναι όπως προωθηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για διαμόρφωση της κοίτης του ποταμού και ανάπτυξη της παρόχθιας βλάστησης, μετά από επιστημονική μελέτη, καθώς και για κατασκευή γέφυρας στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το πέρασμα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετά τα ως άνω αιτήματα του κοινοτικού συμβουλίου Τραχυπέδουλας, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στις καλλιέργειες και στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.177, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για παραχώρηση νερού με τη μέθοδο της βαρύτητας στις παραποτάμιες κοινότητες από το φράγμα Αρμίνου για άρδευση των εκτάσεων των κοινοτήτων, ώστε να αποφευχθεί το κόστος λειτουργίας των διατρήσεων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να μελετήσει το ενδεχόμενο παραχώρησης νερού με τη μέθοδο της βαρύτητας στις παραποτάμιες κοινότητες από το φράγμα Αρμίνου με στόχο την άρδευση των κοινοτήτων αυτών και την αποφυγή του κόστους λειτουργίας των διατρήσεων, το οποίο με βάση τις σημερινές οικονομικές συνθήκες καθίσταται ασύμφορο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.178, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Τραχυπέδουλας της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου για λήψη μέτρων και συστηματικούς ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες για αποφυγή της ελεύθερης και ανεξέλεγκτης βόσκησης.

Πολύ συχνά παρουσιάζονται καταστροφές σε ιδιωτικές περιουσίες λόγω της ελεύθερης, ανεξέλεγκτης και παράνομης βόσκησης, ενώ λόγω της υπερβόσκησης προκαλείται απερήμωση, με όλες τις επιπτώσεις που αυτό δημιουργεί.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβαίνει σε συστηματικούς ελέγχους για αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.186, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Αρμίνου της επαρχίας Πάφου ενημερώθηκα για το πρόβλημα που παρατηρείται σε σχέση με την άρδευση των γεωργικών περιοχών της κοινότητας, εξαιτίας της μη ολοκλήρωσης υδραυλικών έργων, όπως για παράδειγμα της τοποθέτησης αγωγών και της κατασκευής ντεποζίτου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα που παρατηρείται σε σχέση με την άρδευση στην Αρμίνου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.187, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Σαλαμιούς της επαρχίας Πάφου μου τέθηκε το αίτημα για επιδιόρθωση του οδοστρώματος του δρόμου Χολετριών - Σαλαμιούς, το οποίο παρουσιάζει πολλά τεχνικά προβλήματα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προχωρήσει σε επιδιόρθωση του οδοστρώματος του δρόμου Χολετριών - Σαλαμιούς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.188, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Σαλαμιούς της επαρχίας Πάφου, μου τέθηκε το αίτημα για προώθηση των διαδικασιών και ολοκλήρωση του αναδασμού στην περιοχή.

Παρακαλείται o αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία αναδασμού στην κοινότητα Σαλαμιούς και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωσή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.189, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη συνάντησή μου με τον Σύνδεσμο Παράκτιας Αλιείας Πάφου, ενημερώθηκα για σειρά αιτημάτων των επαγγελματιών ψαράδων της Πάφου, τα οποία έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση του λιμανιού της Πάφου.

Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαία:

η αναβάθμιση της μπούκας του λιμανιού (είσοδος-έξοδος σκαφών), καθώς, όταν ο άνεμος είναι νοτιοδυτικός, τα σκάφη αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα κατά την είσοδό τους στο λιμάνι λόγω του κυματισμού στη λεκάνη του λιμανιού,

η τοποθέτηση αλυσίδας στη λεκάνη του λιμανιού για χρήση της ως αγκυροβολίου (για πρόσδεση των αγκυρών) και

η αναβάθμιση του καρνάγιου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προγραμματίζεται η αναβάθμιση του λιμανιού Πάφου, ώστε να αντιμετωπιστούν σειρά προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ψαράδες της Πάφου και, εάν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.198, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψη μου στην κοινότητα Γιαλιάς της επαρχίας Πάφου ενημερώθηκα για το αίτημα της κοινότητας για επιδιόρθωση του οδοστρώματος του δρόμου που οδηγεί προς το μοναστήρι Χρυσογιαλιώτισσας.

Το μοναστήρι της Χρυσογιαλιώτισσας αποτελεί πόλο έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες και γι’ αυτό η επιδιόρθωση του οδοστρώματος του υφιστάμενου δρόμου είναι σημαντική. Πρόκειται για ένα δρόμο μήκους 3-4 χιλιομέτρων.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προβεί στα αναγκαία έργα βελτίωσης του οδοστρώματος του δρόμου προς το μοναστήρι της Χρυσογιαλιώτισσας στην κοινότητα Γιαλιάς και, αν ναι, ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.199, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Στην κοινότητα Αργάκας της επαρχίας Πάφου εντοπίζεται πολύ σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης των παραλιών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προβαίνει για αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης των παραλιών στην κοινότητα Αργάκας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για προώθηση των απαιτούμενων έργων για επίλυση του προβλήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.200, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Έχω ενημερωθεί για το αίτημα της κοινότητας Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς για επίλυση του προβλήματος που παρουσιάζεται στην εγγραφή των αγροτικών δρόμων ως δημόσιων δρόμων.

Το πρόβλημα της εγγραφής των αγροτικών δρόμων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα όλων των κοινοτήτων της υπαίθρου. Η διαδικασία της απαλλοτρίωσης ή της συγκατάθεσης (υπογραφής) φαίνεται να μην επιλύει το πρόβλημα, καθώς για την απαλλοτρίωση δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κονδύλια, ενώ για την εξασφάλιση συγκατάθεσης υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις απροθυμία εκ μέρους των ιδιοκτητών.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για επίλυση του προβλήματος αυτού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.201, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στις κοινότητες Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Αργάκας και Γιαλιάς, μου τέθηκε το αίτημα για επίσπευση της ετοιμασίας της νέας δήλωσης πολιτικής για τις κοινότητες του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς.

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ετοιμασία της νέας δήλωσης πολιτικής για τις εν λόγω κοινότητες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.245, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κινούσας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για πρόσληψη συνοδού σχολικού λεωφορείου για τα τέσσερα παιδιά της κοινότητας που φοιτούν στο περιφερειακό νηπιαγωγείο.

Λόγω του ότι τίθεται θέμα ασφάλειας των τεσσάρων νηπίων της κοινότητας Κινούσας, τα οποία μεταβαίνουν με το σχολικό λεωφορείο στο νηπιαγωγείο, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετά το ενδεχόμενο πρόσληψης συνοδού για το εν λόγω σχολικό λεωφορείο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.246, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Κινούσας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για επίσπευση των διαδικασιών για εξωραϊσμό της πλατείας της κοινότητας.

Παρακαλείται o αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για εξωραϊσμό της πλατείας της κοινότητας Κινούσας και ποια τα χρονοδιαγράμματα που τίθενται για ολοκλήρωση του έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.247, ημερομηνίας 5 Απριλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Βαλεντίνου Φακοντή

«Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην κοινότητα Περιστερώνας της επαρχίας Πάφου μού τέθηκε το αίτημα για ενίσχυση της αστυνόμευσης τόσο στην κοινότητα Περιστερώνας όσο και στις κοινότητες του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να ενισχύσει την αστυνόμευση στην κοινότητα Περιστερώνας, καθώς και στις κοινότητες της περιοχής.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων