Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής:  Χριστιάνα  Ερωτοκρίτου

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.272, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι παρατηρείται δυσλειτουργία της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας κατά της Εμπορίας Προσώπων (ΠΣΟ), η οποία έχει εγκαθιδρυθεί και πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τον περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμο του 2007 [Ν. 87(Ι)/2007].

Ειδικότερα, ενώ η εν λόγω ομάδα αποτελούνταν βάσει των προνοιών του νόμου από έντεκα υπουργεία και τέσσερις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), έχουν σημειωθεί τρεις αποχωρήσεις ΜΚΟ, οι οποίες συνοδεύτηκαν από ποικίλες αντιδράσεις.

Ως εκ των πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Για ποιους λόγους αποχώρησαν οι ΜΚΟ και τι μέτρα λήφθηκαν, αν λήφθηκαν, διά να αποκατασταθεί η τάξη, ώστε να επανέλθουν και να επαναλειτουργήσει σωστά η ΠΣΟ;

2. Γιατί προεδρεύει της ομάδας ως εθνικός συντονιστής ο Υπουργός Εσωτερικών και όχι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αφ’ ης στιγμής οι σκοποί της σχετικής νομοθεσίας άπτονται ζητήματα που αφορούν ξεκάθαρα την πρόληψη και καταπολέμηση σοβαρών αδικημάτων;

                   3. Προτίθεται το αρμόδιο, στην παρούσα φάση, υπουργείο να εξετάσει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του εθνικού συντονιστή από τον Υπουργό Εσωτερικών       στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.060, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου
 

«Σημειώνεται η ύπαρξη παραπόνων όσον αφορά την αναξιοκρατική πρόσληψη εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και/ή προπονητών στα αθλητικά σχολεία μέσης εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα παρακάτω:

1. Για την πορεία εφαρμογής και λειτουργίας του θεσμού των αθλητικών σχολείων.

2. Ποιο είναι το καθεστώς εργοδότησης εκπαιδευτικών και/ή προπονητών που ισχύει στα αθλητικά σχολεία;

3. Υπάρχει σχέδιο υπηρεσίας ή ειδικά κριτήρια πρόσληψης εκπαιδευτικών και/ή προπονητών προσαρμοσμένα στους σκοπούς του θεσμού;

4. Υπάρχει κάποιο σύστημα αξιολόγησης των συμβασιούχων εκπαιδευτικών και/ή προπονητών που απασχολήθηκαν σε προηγούμενες σχολικές χρονιές στα σχολεία αυτά, ώστε να διαφαίνεται κατά πόσο είναι απαραίτητη ή όχι η απασχόλησή τους εκ νέου;

5. Δίνεται το δικαίωμα στους μαθητές-αθλητές να επιλέγουν τον εκπαιδευτικό και/ή προπονητή τους στη βάση της πορείας ανέλιξής τους;

6. Ζητείται η αξιολόγηση της προπονητικής συμπεριφοράς και συμβολής εκ μέρους των μαθητών-αθλητών;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.095, ημερομηνίας 31ης Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου
 

«Στις κοινότητες Πάνω και Κάτω Δευτεράς εκκρεμούν για δεκαετίες ορισμένα έργα, τα οποία προκαλούν προβλήματα στους κατοίκους λόγω της μη ολοκλήρωσής τους. Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα θέματα, τα οποία ταλανίζουν τις κοινότητες Πάνω και Κάτω Δευτεράς:
 

1. Περί το έτος 2010 κατακυρώθηκε προσφορά σε συγκεκριμένη εταιρεία για την ανακατασκευή της λεωφόρου Μακαρίου, της οποίας η ολοκλήρωση εκκρεμεί από το 1992. Παρά το γεγονός ότι το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Δευτεράς κατέβαλε ένα πολύ σημαντικό ποσό, για να ξεκινήσει το έργο, και παρά το γεγονός ότι στον κρατικό προϋπολογισμό του 2017 συμπεριλαμβάνεται το αναγκαίο ποσό (€500.000), για να προχωρήσει το έργο, η εξέλιξη του έργου παραμένει σε αδράνεια. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ισχυρίστηκε πως κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση των σχεδίων της ανακατασκευής. Συναφώς, τίθενται τα εξής ερωτήματα:

α. Γιατί παρατηρείται τέτοια αδικαιολόγητη και υπερβολική καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου;

β. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η πορεία εξέλιξης του έργου;

γ. Πότε προβλέπεται η παράδοση του έργου;

δ. Σε περίπτωση που δεν ξεκινήσει το έργο το 2017, υπάρχει πρόθεση να συμπεριληφθεί το αναγκαίο ποσό για το έργο στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018;

2. Στον κυβερνητικό συνοικισμό της Χρυσοσπηλιώτισσας ο δρόμος μπροστά από το Αθλητικό Κέντρο Σάκκης κατασκευάστηκε εξαρχής λανθασμένα περί το 1982 και ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη διαπλάτυνσής του. Προς επίτευξη του σκοπού, ο Έπαρχος Λευκωσίας ζήτησε από το κοινοτικό συμβούλιο Κάτω Δευτεράς να εκμισθώσει σε μηνιαία βάση το εν λόγω τουρκοκυπριακό τεμάχιο προς αποφυγή της απαλλοτρίωσης. Το αίτημα απερρίφθη από το κοινοτικό συμβούλιο. Συναφώς, τίθενται τα εξής ερωτήματα:

α. Γιατί το κοινοτικό συμβούλιο πρέπει να αναλάβει οποιοδήποτε κόστος, αφού πρόκειται για υποχρέωση του κράτους η οποία μπορεί να αναληφθεί διά της οδού των αναπτυξιακών έργων, τη στιγμή μάλιστα που η στένωση του δρόμου οφείλεται σε αποφάσεις των κρατικών αρχών;

β. Μελετήθηκε καθόλου κατά πόσο είναι η εφικτή εξεύρεση μιας άλλης λύσης;

3. To δίκτυο υδροδότησης στο συνοικισμό της Χρυσοσπηλιώτισσας είναι προβληματικό. Η αντικατάσταση των σωλήνων κρίθηκε απαραίτητη προ δεκαετίας και το κράτος προέβη σε προσωρινές κατασκευές προς άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων διά του αρμόδιου τμήματος, του Τμήματος Υδάτων. Έπειτα δόθηκαν υποσχέσεις από τις δημοτικές αρχές περί προώθησης των έργων, καθώς και περί χρηματοδοτήσεων, όμως ουδεμία ενέργεια έλαβε χώρα μέχρι σήμερα. Συναφώς, τίθενται τα εξής ερωτήματα:

α. Γιατί η ευθύνη για αποκατάσταση των βλαβών βαραίνει τα συμβούλια, αφ’ ης στιγμής πρόκειται για κυβερνητικό συνοικισμό;

β. Γιατί δεν έγινε ποτέ σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος και παρατηρείται στασιμότητα στην προώθηση των εργασιών;

γ. Πότε προβλέπεται η έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου;

4. Περί τα έτη 2000-2002 αναγγέλθηκε η δημιουργία γραμμικού πάρκου στον Πεδιαίο ποταμό ως συνέχειας του πάρκου που αρχίζει από το Στρόβολο και φτάνει μέχρι το φράγμα Ταμασσού. Συναφώς, τίθενται τα εξής ερωτήματα:

α. Γιατί παρατηρείται στασιμότητα στην εξέλιξη του έργου;

β. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η πορεία εξέλιξης του έργου;

γ. Πότε προβλέπεται η παράδοση του έργου;

δ. Τότε υπήρχε ενημέρωση ότι το έργο θα πραγματοποιούνταν με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα ποια είναι τα δεδομένα;»

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.528, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ενώ τα πτυχία των αποφοίτων των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ) της Ελλάδας αξιολογούνται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), γιατί δεν προσφέρεται η δυνατότητα εκπροσώπησης των αποφοίτων των ιδρυμάτων αυτών εντός του συμβουλίου;

2. Η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προσφέρει υποτροφίες σε Κυπρίους μαθητές για φοίτηση στα ΤΕΙ. Γιατί τα πτυχία και/ή οι τίτλοι των αποφοίτων δεν τυγχάνουν σωστής αναγνώρισης από τις κρατικές υπηρεσίες και ποιο είναι το αρμόδιο τμήμα ή υπηρεσία για το συντονισμό των κινήσεων των κρατικών υπηρεσιών και/ή των θεσμών μεταξύ τους;

3. Γιατί το ΕΤΕΚ στην ιστοσελίδα του χαρακτηρίζει τους αποφοίτους των ΤΕΙ ως αποφοίτους ανώτερης εκπαίδευσης αντί ως αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης αφ’ ης στιγμής σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος τα ΤΕΙ με τα πανεπιστήμια είναι πλήρως εξομοιωμένα μεταξύ τους ως φορείς της ακαδημαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης;
Σημειώνεται ότι η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι ακαδημαϊκού προσανατολισμού και περιλαμβάνει τόσο τα ΤΕΙ, αλλά και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ). Ως προνοείται στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος της Ελλάδος, δεν μπορεί να διαχωρίζεται η ανώτατη εκπαίδευση σε επαγγελματικού ή άλλου προσανατολισμού και ακαδημαϊκού προσανατολισμού. Όλη η ανώτατη εκπαίδευση είναι ακαδημαϊκού προσανατολισμού, όπως το έχει δηλώσει η Ελληνική Δημοκρατία στη Διαδικασία της Μπολόνια στην έκθεση του 2012-2015.

4. Ο κανονισμός ΚΔΠ 634/02 του ΚΥΣΑΤΣ προβλέπει ότι, περιπτώσει επανεξέτασης μιας περίπτωσης, το χρονικό περιθώριο ανταπόκρισης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 3 μήνες. Γιατί παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διαδικασία επανεξέτασης μιας περίπτωσης εκ μέρους του συμβουλίου του ΚΥΣΑΤΣ και παραβιάζεται αυτή η πρόνοια; Ποιος ασκεί την εποπτεία για την τήρηση των κανονισμών του ΚΥΣΑΤΣ;

5. Οι απόφοιτοι των αγγλικών πανεπιστημίων (τριετής φοίτηση) γίνονται δεκτοί από τον ΕΤΕΚ για εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο, με την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (master) ή με την παρακολούθηση και εξέταση σε κάποια μαθήματα επιπλέον του πτυχίου τους, ενώ οι απόφοιτοι των ΤΕΙ (τετραετής φοίτηση), τα οποία είναι αναγνωρισμένα ως ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι υποχρεωμένοι να αποκτήσουν νέο πτυχίο κατόπιν διετούς φοίτησης προς εξασφάλιση της εγγραφής τους;

Τα πτυχία των ΤΕΙ είναι τοποθετημένα στο 6ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, όπως ακριβώς είναι και τα τετραετή πτυχία των πανεπιστημίων της Κύπρου. Η κατοχή των πρώτων δεν επιτρέπει την απευθείας εγγραφή των κατόχων στο μητρώο του ΕΤΕΚ, ενώ με την κατοχή των δευτέρων θεωρείται δεδομένη η εν λόγω εγγραφή.

Οι τριετείς απόφοιτοι του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ), των οποίων τα πτυχία είναι τοποθετημένα στο 5ο επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ένα χρόνο μαθήματα σε πανεπιστήμιο της Κύπρου, ώστε να εξασφαλίσουν την “ισοτιμία και αντιστοιχία”. Οι τετραετείς απόφοιτοι των ΤΕΙ, των οποίων τα πτυχία είναι τοποθετημένα στο 6ο επίπεδο στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον δυο χρόνια μαθήματα σε πανεπιστήμιο της Κύπρου για τον ίδιο σκοπό.

Γιατί παρατηρούνται οι πιο πάνω διακρίσεις; Ποια είναι τα κριτήρια διαχωρισμού που εφαρμόζει το ΕΤΕΚ και το ΚΥΣΑΤΣ και ποια η βάση τους;

6. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας δεν επιτρέπει στους αποφοίτους των ΤΕΙ να γίνουν καθηγητές ή εκπαιδευτικοί σε λύκεια ή τεχνικές σχολές, που είναι θέσεις κλίμακας Α8 και πάνω. Η ανώτερη επιτρεπόμενη μισθοδοτική κλίμακα γι’ αυτούς είναι η Α5-Α7. Πώς είναι δυνατό να καθορίζεται η μισθοδοτική κλίμακα και περαιτέρω η κλίμακα επαγγελματικής ανέλιξης πτυχιούχων βάσει των κριτηρίων που θέτει το ΕΤΕΚ και/ή το ΚΥΣΑΤΣ, αν αυτά τα κριτήρια υφίστανται;

Πραγματοποιείται κάποιος έλεγχος για τις ικανότητες των ανθρώπων που αδικούνται με αυτή την πρακτική που ακολουθείται, καθώς και των ανθρώπων που ευνοούνται, αυτών που το ΕΤΕΚ και/ή το ΚΥΣΑΤΣ επιτρέπουν την είσοδο σε θέσεις μισθοδοτικής κλίμακας Α8 και πάνω;»
 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.140, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου

 

«Στον περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμο του 2016 [41(Ι)/2016] και συγκεκριμένα στο άρθρο 4, εδάφιο 3 αυτού προβλέπεται ότι “τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν Πρότασης του Υπουργού”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχουν καθορισμένα κριτήρια και απαιτούμενα προσόντα βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή και ο διορισμός των προσώπων που απαρτίζουν τη Συμβουλευτική Επιτροπή κι, αν υπάρχουν, ποια είναι αυτά.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.596, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου

          «Κατά τον Απρίλιο του 2020 το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) δέχτηκε επανειλημμένα δωρεές μεγάλης ποσότητας ψηφιακών συσκευών τύπου ταμπλέτας, οι οποίες θα διετίθεντο στα σχολεία παγκύπρια.

          Κύριος σκοπός ήταν η αξιοποίηση των εργαλείων αυτών από τους μαθητές και τις μαθήτριες της δημοτικής και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να διευκολυνθούν στο πλαίσιο του προγράμματος εξ αποστάσεως διδασκαλίας, καθώς και στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας των σχολείων με τους μαθητές και/ή με τους γονείς και τους κηδεμόνες τους.

          Παρ’ όλα αυτά, δεν τύχαμε περαιτέρω ενημέρωσης για την εξέλιξη του θέματος και ως εκ τούτου παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα παρακάτω:

1.         Πόσες ηλεκτρονικές ταμπλέτες δωρίστηκαν και πόσες διανεμήθηκαν;

2.         Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός των ταμπλετών που παρέλαβε το ΥΠΠΑΝ ως δωρεές, ενόσω τα σχολεία ήταν κλειστά λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας του κορωνοϊού;

3.         Έγινε καταγραφή από το ΥΠΠΑΝ για το ποιοι και πόσοι μαθητές δεν είχαν ηλεκτρονικές ταμπλέτες; Αν ναι, ποια τα αποτελέσματα της καταγραφής;

4.         Πόσες ταμπλέτες διανεμήθηκαν σε παιδιά που δεν είχαν;

5.         Μετά τη χαρτογράφηση που πραγματοποιήθηκε από το ΥΠΠΑΝ, παραμένουν ακόμα παιδιά που δεν έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακά μαθήματα μέσω ηλεκτρονικών ταμπλετών; Αν ναι, πόσα;

6.         Ποσά χρήματα προσέφεραν οι δωρητές στο σύνολο και πώς αυτά τα χρήματα διατέθηκαν για την αγορά ηλεκτρονικών ταμπλετών;

7.         Κατά τη νέα σχολική χρονιά θα έχουν όλοι οι μαθητές της δημοτικής και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην κατοχή τους ηλεκτρονικές συσκευές/ταμπλέτες; Αν όχι, ποιο είναι το πλάνο για την επίτευξη του στόχου αυτού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.221, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες τιμητικές πολιτογραφήσεις εγκρίθηκαν από το 2013 μέχρι σήμερα δυνάμει του άρθρου 111Α (1) του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου [141(Ι)2002], το οποίο αναστέλλει τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 1(α), (β) και (δ) του Τρίτου Πίνακα.

Πιο συγκεκριμένα, τα εν λόγω στοιχεία να αναγράφονται αναλυτικά ανά έτος, να περιλαμβάνουν τα ονόματα, την εθνικότητα, καθώς και τους λόγους για τους οποίους παραχωρήθηκε η πολιτογράφηση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.088, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό των προσώπων που λαμβάνουν διπλή ή τριπλή σύνταξη από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των ανεξάρτητων κρατικών υπηρεσιών, καθώς και πόσοι αφενός τυγχάνουν σύνταξης ως πρώην δημόσιοι υπάλληλοι και πρώην αξιωματούχοι και αφετέρου λαμβάνουν μισθό ως νυν αξιωματούχοι (π.χ. βουλευτές, υπουργοί, ευρωβουλευτές, δήμαρχοι, επίτροποι κτλ.), πόσοι δηλαδή παράλληλα με τον μισθό τους λαμβάνουν και σύνταξη από το δημόσιο. Διευκρινίζεται όπως στα στοιχεία που θα κατατεθούν περιληφθούν και άτομα που εμπίπτουν στον δημόσιο τομέα και στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων