Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Ευθύμιος Δίπλαρος 

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.027, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Ομάδα εκπαιδευτικών που εργάζεται σε σχολεία της υπαίθρου εισηγήθηκε όπως ο αριθμός των παιδιών που απαιτείται για τη δημιουργία συμπλέγματος τάξεων μειωθεί στα 15 παιδιά για σύμπλεγμα δυο τάξεων σε όλα τα μαθήματα εκτός ελληνικών και μαθηματικών και στα 10 παιδιά για σύμπλεγμα σε όλα τα μαθήματα. Ο αριθμός των παιδιών που απαιτείται σήμερα είναι 20 και ισχύει ο ίδιος αριθμός για σχολεία των πόλεων και της υπαίθρου.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του στο συγκεκριμένο θέμα και κατά πόσο υπάρχει ανάγκη για αναπροσαρμογή του αριθμού των παιδιών που απαιτούνται για τη δημιουργία συμπλέγματος τάξεων στα σχολεία της υπαίθρου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.041, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του όσον αφορά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για μείωση των θέσεων σχολικών βοηθών και συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2011-2012 στην επαρχία Λεμεσού.

Η απόφαση αυτή επηρεάζει σημαντικό αριθμό παιδιών και κατ’ επέκταση και τις οικογένειες τους, τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και βοήθεια κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε δημοτικά σχολεία, αλλά και σε σχολεία της μέσης και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες των παιδιών της επαρχίας, ο αριθμός των σχολικών βοηθών πρέπει να αναθεωρηθεί από 95 σε 130 για τη δημοτική εκπαίδευση και από 48 σε 75 για τη μέση εκπαίδευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.040, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να απορρίψει το αίτημα της Σχολικής Εφορείας Κολοσσίου, η οποία εισηγείται όπως το νέο περιφερειακό λύκειο Κολοσσίου πάρει το όνομα του πολιούχου αγίου της περιοχής και ονομαστεί “Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου”. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας είναι όπως το σχολείο ονομαστεί “Περιφερειακό Λύκειο Κολοσσίου”.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.061, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του όσον αφορά την πρακτική που ακολουθείται στα δημόσια σχολεία κατά τη λήξη κάθε σχολικού έτους αναφορικά με τα αχρησιμοποίητα βιβλία.

Γνωρίζουμε ότι μέρος των βιβλίων αυτών ανακυκλώνεται. Τι γίνεται με τα υπόλοιπα βιβλία που δεν αποστέλλονται για ανακύκλωση; Ποίο είναι το κόστος των βιβλίων τα οποία δε χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και κατέληξαν είτε στους κάδους ανακύκλωσης είτε αλλού;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.064, ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα που προέκυψε με την έναρξη της προπονητικής περιόδου της εθνικής ενόπλων πετόσφαιρας. Υπάρχουν καταγγελίες που αναφέρουν ότι η εθνική ενόπλων πετόσφαιρας δεν απαρτίζεται μόνο από στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους, αλλά και από πολίτες οι οποίοι, όπως φαίνεται, θα ακολουθήσουν την ομάδα στο ταξίδι της στη Βραζιλία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως εξετάσει το ζήτημα και ενημερώσει τη Βουλή για το ποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εθνική ενόπλων πετόσφαιρας και κατά πόσον ευσταθούν οι πιο πάνω καταγγελίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.068, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την απόφαση του δήμου Γερμασόγειας να προχωρήσει στην ετοιμασία σχεδίων με τα οποία θα συνδεθεί η οδός Δωδεκανήσου με το βοηθητικό δρόμο που εφάπτεται βορείως του παρακαμπτηρίου και συνδέει οικιστικές περιοχές του δήμου Γερμασόγειας και του δήμου Αγίου Αθανασίου.

Οι κάτοικοι της περιοχής, από ανακοίνωση του δήμου και σχετική επιστολή, ημερομηνίας 8 Φεβρουαρίου 2011, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως προς το διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, έχουν ενημερωθεί ότι ο δήμος προχωρεί σε σχεδιασμό του έργου και προωθεί την απαλλοτρίωση των επηρεαζόμενων κτημάτων για επανακατασκευή των προσβάσεων. Η σύνδεση του δρόμου αυτού είναι ανεπιθύμητη για τους κατοίκους της οδού Δωδεκανήσου λόγω της οχληρίας και της τροχαίας κίνησης που δημιουργείται από τις εκατοντάδες των αυτοκινήτων που διακινούνται καθημερινά διά της συγκεκριμένης οδού.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως εξετάσει το εν λόγω ζήτημα και ενημερώσει τη Βουλή κατά πόσο είναι απαραίτητη η υλοποίηση του πιο πάνω σχεδίου ή, εάν όχι, κατά πόσο θα μπορούσε να βρεθεί άλλη εναλλακτική λύση η οποία δε θα επηρέαζε το σύνολο των κατοίκων της περιοχής.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.087, ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που δύναται να λάβει το υπουργείο του σχετικά με τα ακόλουθα προβλήματα που υπάρχουν στο στρατόπεδο της Παλόδειας στη Λεμεσό:

1. Τα υπόστεγα των πυρομαχικών βρίσκονται πλησίον των εξεταστηρίων πυρομαχικών, όπου εργάζονται ωρομίσθιοι, και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ανάφλεξης.

2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων των πυρομαχικών παράγονται αναθυμιάσεις χωρίς να υπάρχει κατάλληλο σύστημα απαγωγής καυσαερίων, με αποτέλεσμα η υγεία όλων όσοι εργάζονται εκεί να εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο.

                   3. Δεν υπάρχει εξαερισμός του χώρου στα εξεταστήρια πυρομαχικών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.028, ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην κοινότητα Κοιλανίου και τη στέγαση τμημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στην κοινότητα Μονιάτη.

Μετά από περιφερειακή σύσκεψη κοινοτήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου του 2011 στην κοινότητα Πλατρών της επαρχίας Λεμεσού, προέκυψε ερώτημα που αφορά τη δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με έδρα το Δημοτικό Σχολείο Κοιλανίου. Συγκεκριμένα, οι υπεύθυνοι των τοπικών αρχών αναμένουν ενημέρωση από το αρμόδιο υπουργείο ως προς το πού βρίσκεται σήμερα το όλο ζήτημα, καθώς και για τη θέση του υπουργείου σχετικά με τη δημιουργία του εν λόγω κέντρου.

Επίσης, υπήρξε στο παρελθόν εισήγηση που αφορούσε τη στέγαση κάποιων τμημάτων του ΤΕΠΑΚ στην κοινότητα Μονιάτη, η οποία ωστόσο παραμένει εκκρεμής. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως εξετάσετε παράλληλα με το πρώτο και το συγκεκριμένο θέμα και όπως μας ενημερώσετε για τις αποφάσεις ή εισηγήσεις του υπουργείου σας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.064, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων για το ζήτημα που προέκυψε για τους αδιόριστους καθηγητές Μαθηματικών οι οποίοι κλήθηκαν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Κύπρου τη χρονιά 2009-2010. Αναμένοντας το διορισμό τους κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011, όπως ήταν άλλωστε η διαδικασία που για χρόνια ακολουθούσε το υπουργείο για σκοπούς πρόσληψης νέων εκπαιδευτικών, αρκετοί από αυτούς άφησαν τις όποιες άλλες επαγγελματικές τους δραστηριότητες, αφού, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕΥ, όσοι εκπαιδευτικοί δεν προσέλθουν στο πρόγραμμα, όταν και εφόσον κληθούν, τότε διαγράφονται από τον κατάλογο διοριστέων.

Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για το τι δύναται να πράξει το υπουργείο για τα 65 αυτά άτομα τα οποία βρίσκονται σήμερα στην ανεργία, σε μια περίοδο οικονομικά δύσκολη για αυτούς και τις οικογένειές τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.173, ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ύψος των μισθών και των επιδομάτων που καταβάλλονται από την Κυπριακή Δημοκρατία σε εμπειρογνώμονες (ανά υπηρεσία) που κλήθηκαν να αναλάβουν καθήκοντα σχετικά με την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.189, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την τοποθέτηση κεραίας ιδιωτικού σταθμού υψηλής ακτινοβολίας στο χώρο του φυλακίου του δασονομείου της Μονής, για την οποία οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται έντονα, επισημαίνοντας ότι είναι επιβλαβής για την υγεία τους. Σε διαβήματά τους προς τον περιφερειακό υπεύθυνο του δασονομείου έλαβαν την απάντηση ότι δε διατρέχουν κανένα κίνδυνο από την ακτινοβολία της υφιστάμενης κεραίας.

Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω αν οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους έκαναν εμπεριστατωμένες μετρήσεις οι οποίες να πιστοποιούν ότι η ακτινοβολία που εκπέμπεται δεν είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία, καθώς και κατά πόσο επιτρέπεται η τοποθέτηση της εν λόγω κεραίας σε δασικά φυλάκια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.194, ημερομηνίας 12 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα που προέκυψε αναφορικά με τον τρόπο κλήτευσης των εφέδρων του σώματος των Ομάδων Υποβρύχιων Καταστροφών (ΟΥΚ) της Εθνικής Φρουράς και τους λόγους για τους οποίους το αίτημα απορρίφθηκε από το Υπουργείο Άμυνας.

Το αίτημα του Συνδέσμου Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου αφορούσε την τροποποίηση του υφιστάμενου τρόπου κλήτευσης εφέδρων, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στη μονάδα να προβεί σε έκδοση φύλλων ατομικής πρόσκλησης (ΦΑΠ) για εθελοντική συμμετοχή των ΟΥΚ που υπάγονται στις Ομάδες Ανορθόδοξου Πολέμου (ΟΑΠ). Ο σκοπός του συγκεκριμένου αιτήματος είναι να διαφυλάξει το αξιόμαχο των έφεδρων βατραχανθρώπων με τη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένες ασκήσεις για μια συνεχιζόμενη και πλήρη εκπαίδευση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.199, ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα περιστατικά κλοπών που σημειώθηκαν παγκύπρια στα σχολεία, τα οποία, όπως έχουμε πληροφορηθεί, έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Οι παραβάτες φαίνεται να στοχεύουν κυρίως σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Θα θέλαμε λοιπόν όπως ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έλαβε το υπουργείο προς περιορισμό και αποφυγή αυτών των φαινομένων.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.237, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με ερώτημα το οποίο προέκυψε από ομάδα εκπαιδευτικών που απασχολούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση και οι οποίοι, σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, όταν διοριστούν ως συμβασιούχοι σε δημόσια σχολεία, θα προσληφθούν ως νεοεισερχόμενοι με μειωμένη μισθολογική κλίμακα, παρ’ όλο που αρκετοί από αυτούς έχουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία πέραν των πέντε χρόνων και έχουν μοριοδοτηθεί ανάλογα και από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.402, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα που αφορά στην ολοκλήρωση των έργων επιδιόρθωσης στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας στα Κάτω Πολεμίδια και συγκεκριμένα από τα φώτα της Βιομηχανικής Περιοχής Ύψωνα μέχρι τα φώτα του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού.

Το έργο αυτό παραμένει σε εκκρεμότητα, με αποτέλεσμα η καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλήρωση της επισκευής του συγκεκριμένου δρόμου να προκαλεί σοβαρά οικονομικά προβλήματα στους ιδιοκτήτες των καταστημάτων της περιοχής, αφού καθιστά πολύ δύσκολη την πρόσβαση των πελατών σ’ αυτά, αλλά και γενικότερα την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών τους.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.466, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα της καθυστέρησης καταβολής των αναδρομικών σε τριάντα μεταλλωρύχους που επηρεάστηκαν μετά τον τερματισμό των εργασιών του μεταλλείου στον Αμίαντο.

Το 2010 αποφασίστηκε μεταξύ της αντιπροσωπίας των μεταλλωρύχων και του αρμόδιου υπουργείου αναπροσαρμογή στους όρους συνταξιοδότησης των επηρεαζομένων, με δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης για αυτούς που συμπλήρωσαν τρία χρόνια εργασίας στο μεταλλείο κατά αναλογία των χρόνων υπηρεσίας τους. Όπως φαίνεται, ένα και πλέον χρόνο μετά ένας σημαντικός αριθμός μεταλλωρύχων δεν έλαβαν τα ωφελήματά τους, ως προαποφασίστηκε.

Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όπως ο αρμόδιος υπουργός μας ενημερώσει για τον ακριβή αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται από την καθυστέρηση αυτή, τους λόγους της καθυστέρησης, καθώς και το χρόνο καταβολής των οφειλομένων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.468, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόβλημα που προέκυψε στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο Τραχωνίου, αφού, μετά την ολοκλήρωση των έργων για αντισεισμική αναβάθμιση του σχολείου, ο σύνδεσμος γονέων και κηδεμόνων διαμαρτύρεται εντονότατα για τις παραλείψεις, οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Ο στεγασμένος διάδρομος ο οποίος φτιάχτηκε φέτος, ακριβώς για να προστατεύει τα παιδιά από τη βροχή, καθώς και κάποιες από τις σχολικές αίθουσες παρουσιάζουν ρωγμές, με αποτέλεσμα η βροχή να εισέρχεται στις τάξεις. Επίσης, το πίσω μέρος της αυλής του σχολείου μετατρέπεται σε μεγάλη λίμνη από τα νερά που μαζεύονται, αφού δε λήφθηκαν οι απαραίτητες πρόνοιες για αποτροπή της δυσάρεστης αυτής κατάστασης. Ανησυχίες υπάρχουν και για την περίφραξη του σχολείου, τμήμα της οποίας έχει πάρει επικίνδυνη κλίση, αφού η πιθανή κατάρρευσή της θέτει τα παιδιά σε πολύ μεγάλο κίνδυνο.

Οι παραβλέψεις και οι αλλαγές των όρων του συμβολαίου έχουν προκαλέσει σωρεία προβλημάτων στο εν λόγω σχολείο και, παρά τις επανειλημμένες ενέργειες των γονιών για διόρθωση και βελτίωση της κατάστασης, οι αρμόδιοι δεν έλαβαν κανένα μέτρο για επίλυση των προβλημάτων.

Θα ήθελα επίσης να σας επισημάνω ότι τόσο ο σύνδεσμος γονέων όσο και η διεύθυνση του σχολείου εδώ και δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη δημιουργία στεγάστρου στο προαύλιο, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν ένα καλυμμένο χώρο κατά τα διαλείμματά τους όπου θα προστατεύονται από τη βροχή, αλλά και τη ζέστη του καλοκαιριού. Παράλληλα, η δημιουργία σκεπάστρου θα τους δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιούν τις σχολικές τους εκδηλώσεις με ασφάλεια και προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Παρά τις οποιεσδήποτε δεσμεύσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, το σκέπαστρο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα.

Θα ήθελα ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το τι δύναται να πράξει το υπουργείο του για τη διόρθωση των προβλημάτων του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Τραχωνίου, οι μαθητές του οποίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζονται ως μαθητές δεύτερης κατηγορίας.

Σε μια ευρωπαϊκή Κύπρο τα σχολεία πρέπει να αποτελούν σημεία πολιτιστικής αναφοράς προσφέροντας στα παιδιά ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον μάθησης και δημιουργίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.478, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των αποχετευτικών έργων στις κοινότητες Ύψωνα, Κολοσσίου, Ερήμης, Επισκοπής και Τραχωνίου της επαρχίας Λεμεσού.

Η στασιμότητα που παρατηρείται στην υλοποίηση των έργων έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των κοινοτικών συμβουλίων, τα μέλη των οποίων αισθάνονται ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αδικαιολόγητα δεν προχωρούν στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου να συναφθεί το δάνειο υλοποίησης των έργων.

Σημειώνεται ότι η πραγματοποίηση των αποχετευτικών έργων εντάσσεται στα πλαίσια εφαρμογής της ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271 για κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων σε αγροτικές περιοχές με πληθυσμό πέραν των 2 000 κατοίκων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.481, ημερομηνίας 20 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόβλημα που προέκυψε αναφορικά με τις πλοηγίδες στο λιμάνι Λεμεσού, οι χειριστές των οποίων επανειλημμένα επιχείρησαν να προειδοποιήσουν την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την επικινδυνότητά τους, αφού η μια εξ αυτών, η πλοηγίδα “Ασπέλια”, κατασκευάστηκε το 1982 και σήμερα εκτός από μηχανικά προβλήματα παρουσιάζει και προβλήματα στο σκελετό της, γεγονός που την καθιστά ακατάλληλη για τη μεταφορά ανθρώπων από και προς τα πλοία.

Τόσο οι ίδιοι οι πλοηγοί όσο κα τα πληρώματα που μεταφέρουν βρίσκονται καθημερινά σε κίνδυνο όχι μόνο εξαιτίας της ακαταλληλότητας των πλοηγίδων, αλλά και εξαιτίας της άρνησης/καθυστέρησης κάποιων να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για απόσυρση των πεπαλαιωμένων πλοηγίδων και αγορά καινούριων. Αναφέρω επίσης περιπτώσεις ατυχημάτων και τραυματισμών που υπέστησαν πλοηγοί κατά την αποβίβαση και επιβίβασή τους σε πλοία.

Θα ήθελα επίσης να παρακαλέσω όπως ο αρμόδιος υπουργός πληροφορήσει τη Βουλή ποια ήταν η τελευταία φορά που επιθεωρήθηκαν από πλοηγική υπηρεσία οι πλοηγίδες, γιατί υπήρξε τόσο μεγάλη καθυστέρηση στο να εισακουστούν τα αιτήματα των πλοηγών και τι δύναται να πράξει το υπουργείο σε συνεργασία με την Αρχή Λιμένων Κύπρου, προκειμένου να αποκατασταθεί το εν λόγω πρόβλημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.486, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του όσον αφορά στα προγράμματα επιδοτήσεων των εσπεριδοκαλλιεργητών που χειρίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, οι πρόνοιες των οποίων φαίνεται να αποκλείουν τις μικρές καλλιέργειες και να ευνοούν μόνο τις μεγάλες καλλιέργειες και τις επιχειρήσεις.

Το Α΄ σχέδιο, για την περίοδο 2004-2008, επιδοτούσε με 50 ανά τόνο τα εσπεριδοειδή που διετίθεντο προς χυμοποίηση και αφορούσε μόνο τους καλλιεργητές που διέθεταν περισσότερα από τρία δεκάρια καλλιεργήσιμης γης. Το Β΄ σχέδιο, για την περίοδο 2009-2013, επιδοτούσε με 200 ανά δεκάριο και αφορούσε καλλιεργητές που διέθεταν από ένα και πλέον δεκάρια γης. Ωστόσο και παρά τις αλλαγές στις πρόνοιες του σχεδίου επιδότησης, οι μικροί καλλιεργητές που δε συμμετείχαν στο σχέδιο Α΄ εξαιρέθηκαν αυτομάτως και από το σχέδιο Β΄.

Θα ήθελα λοιπόν να πληροφορηθεί η Βουλή κατά πόσο η πρόνοια αυτή, που εξαιρεί τους μικρούς καλλιεργητές, εντάσσεται στα πλαίσια των ευρωπαϊκών Οδηγιών, καθώς και ποιους τρόπους μπορεί να εισηγηθεί το υπουργείο προς διευθέτηση του ζητήματος και άρση της διάκρισης που υφίστανται οι μικρομεσαίοι καλλιεργητές εσπεριδοειδών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.531, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του όσον αφορά στη λειτουργία παράνομων ιδιωτικών σχολείων στην επαρχία Πάφου, τα οποία εξαπατούν ανυποψίαστους γονείς. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, αυτά τα σχολεία λειτουργούν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, ξεγελούν τους πολίτες, οι οποίοι εγγράφουν τα παιδιά τους σ’ αυτά, και στη συνέχεια απευθύνονται στο υπουργείο για σκοπούς εξασφάλισης των σχετικών πιστοποιητικών.

Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποια μέτρα έλαβε το υπουργείο για αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού, ποιες ενέργειες, συστάσεις ή και καταγγελίες έγιναν εναντίον των διευθύνσεων των σχολείων αυτών και σε ποιο βαθμό αυτά συμμορφώθηκαν, πόσα σχολεία λειτουργούν παράνομα στην επαρχία Πάφου, αλλά και στην υπόλοιπη Κύπρο, καθώς και ποια είναι τα σχολεία αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.564, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα που προέκυψε κατά την εφαρμογή του νόμου που προνοεί για την έκτακτη εισφορά των μισθωτών στις βρετανικές βάσεις, αφού, όπως επικαλείται το αρχηγείο των βρετανικών δυνάμεων στην Κύπρο, οι βρετανικές βάσεις, μετά από ξεχωριστή συμφωνία που συνήψαν με την Κυπριακή Δημοκρατία, εξαιρούνται από την καταβολή του μεριδίου της εισφοράς που τους αναλογεί, υπό την ιδιότητά τους ως εργοδοτών, το οποίο αποτελεί το 50% της έκτακτης εισφοράς.

Διά της παρούσης θα ήθελα ο αρμόδιος υπουργός να επιβεβαιώσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ισχύει η σύναψη της πιο πάνω συμφωνίας και, εάν ισχύει η συμφωνία μεταξύ βρετανικών βάσεων και Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί εξαιρέθηκαν από τις συζητήσεις οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στις βρετανικές βάσεις. Επίσης, θα ήθελα να μας εξηγήσει ποιο μερίδιο της εισφοράς θα καλύπτουν οι εργαζόμενοι και πώς θα καλύπτεται το οφειλόμενο του εργοδότη στη συγκεκριμένη υπόθεση.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.691, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα που προέκυψε στο Α΄ Δημοτικό Τραχωνίου αναφορικά με την απόφαση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για αναστολή της απόφασης για κατασκευή σκεπάστρου στην αυλή του σχολείου.

Η αναστολή της κατασκευής του σκεπάστρου αποφασίστηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες μετά τη δέσμευση για κατασκευή κλειστής αίθουσας πολλαπλής χρήσης η οποία θα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών και του σχολείου γενικότερα.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει για τους σχεδιασμούς του υπουργείου και πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.826, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του σε σχέση με τις ανησυχίες καθηγητών της μηχανικής υπολογιστών, οι οποίοι παρά τα έξι και πλέον χρόνια υπηρεσίας τους συνεχίζουν να εργοδοτούνται από την εκπαιδευτική υπηρεσία υπό το καθεστώς εκτάκτων. Οι αλλαγές που επέρχονται στο εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να εντείνουν τους προβληματισμούς των πιο πάνω εκπαιδευτικών ως προς το ενδεχόμενο τερματισμού των υπηρεσιών τους.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται σύγκρουση μεταξύ των κλάδων μηχανικής υπολογιστών και ηλεκτρολογίας, αφού καθηγητές ηλεκτρολογίας καλούνται να αναλάβουν καθήκοντα τα οποία δεν εμπίπτουν στην ειδικότητά τους. Κάποιοι δε από αυτούς έχουν κληθεί για την προϋπηρεσιακή τους κατάρτιση, αφήνοντας έτσι σε αναμονή εκπαιδευτικούς του κλάδου μηχανικής υπολογιστών.

Διά της παρούσης θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως εξετάσετε το εν λόγω ζήτημα και απαντήσετε στο ερώτημα που προκύπτει αναφορικά με τη μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών που παραμένουν υπό το καθεστώς εκτάκτων πάρα τη μακρόχρονη υπηρεσία τους.

Επίσης, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως εξετάσετε το κατά πόσο υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των καθηκόντων των καθηγητών του κλάδου της μηχανικής υπολογιστών και των καθηκόντων των καθηγητών ηλεκτρολογίας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.855, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του όσον αφορά στην απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να αντικαταστήσει τη Δανία, μετά από παράκλησή της (αφού η Δανία δεν είναι μέλος του Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου), η οποία θα προέδρευε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης “Οίνοι και Αλκοόλες - Διεθνής Οργανισμός Αμπέλου και Οίνου”.

Ενώ η Κύπρος αποδέχθηκε, αρχικά, να προεδρεύσει εκ μέρους της Δανίας στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου, ακολούθως αναίρεσε την απόφασή της, με αποτέλεσμα να εκτεθούμε στα σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την έναρξη των εργασιών της Κυπριακής Προεδρίας.

Θα ήθελα να παρακαλέσω όπως μας ενημερώσει ποιος ήταν αρχικά υπεύθυνος για την απόφαση ανάληψης της προεδρίας της εν λόγω ομάδας και για ποιους λόγους ματαίωσε την απόφαση αυτή, αφήνοντας εκτεθειμένη την Κύπρο τόσο στα όργανα της ΕΕ όσο και απέναντι στη Δανία που υποχρεώθηκε εν τέλει να προεδρεύσει η ίδια στη συγκεκριμένη ομάδα εργασίας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.874, ημερομηνίας 24 Μαΐου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του όσον αφορά στο πρόβλημα που παρουσιάζεται με τα οικιστικά οικόπεδα γύρω από τα οποία μεγάλες εργοληπτικές εταιρείες προβαίνουν σε αναπτυξιακά και οικιστικά έργα, με αποτέλεσμα να αποκόπτεται οποιαδήποτε πρόσβαση προς αυτά. Οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων αυτών διαμαρτύρονται, γιατί στις πλείστες περιπτώσεις οι περιουσίες τους παραμένουν ανεκμετάλλευτες, αφού, μη έχοντας οδική πρόσβαση προς αυτές, τις αφήνουν αναξιοποίητες και αναγκάζονται να τις πουλήσουν στις εν λόγω εταιρείες σε εξευτελιστικές τιμές.

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως εξετάσετε το ζήτημα των περίκλειστων οικοπέδων και ενημερώσετε τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την άποψη και τους μελλοντικούς σχεδιασμούς του υπουργείου σας για επίλυση του προβλήματος και άρση της αδικίας που υφίστανται κάποιοι συμπολίτες μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.904, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του όσον αφορά στην καθυστέρηση της πληρωμής της υπερωριακής απασχόλησης των οδηγών ασθενοφόρων.

Όπως καταγγέλλουν οι οδηγοί ασθενοφόρων, το κράτος δεν έχει καταβάλει τις υπερωρίες των οδηγών από τις αρχές Δεκεμβρίου του 2011 μέχρι και σήμερα. Η ίδια καθυστέρηση παρατηρήθηκε και κατά το περσινό έτος, αφού οι υπερωρίες όλου του χρόνου πληρώθηκαν αρχές Δεκεμβρίου του 2011, μετά από έντονες πιέσεις των οδηγών που απείλησαν ακόμη και με απεργία, σε περίπτωση που δε λάμβαναν τα ωφελήματά τους.

Η ίδια καθυστέρηση πληρωμής παρατηρείται και φέτος, αφήνοντας οικονομικά εκτεθειμένους πολλούς από τους εργαζομένους στον εν λόγω τομέα. Οι οδηγοί δε θέλουν στην παρούσα φάση να λάβουν οποιαδήποτε απεργιακά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα και το αναγκαίο του ρόλου τους, αφού η άμεση παρέμβασή τους έχει γλιτώσει πολλούς συμπολίτες μας από το θάνατο.

Φέρνω λοιπόν εις γνώσιν σας το πιο πάνω θέμα και αναμένω την απάντησή σας ως προς το πότε θα προχωρήσετε στην πληρωμή της υπερωριακής απασχόλησης των οδηγών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.963, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη θέση του όσον αφορά στην άρνηση του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει στην αποδέσμευση κονδυλίου για καταβολή υπερωριακών αποζημιώσεων στους εξεταστές οδήγησης. Η απόφαση του υπουργείου προκαλεί αδικαιολόγητη και πολύμηνη καθυστέρηση τόσο στην εξέταση των μαθητευόμενων οδηγών όσο και στην επανεξέταση όσων απέτυχαν.

Φέρω λοιπόν εις γνώσιν σας το πιο πάνω θέμα και αναμένω την απάντησή σας και τις εισηγήσεις σας για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1028, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Διά της παρούσης παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως παρουσιάσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων τα στοιχεία του προϋπολογισμού που αφορούσαν στη λειτουργία του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης μέσα από το θεσμό του Ανοικτού Σχολείου στο Ειδικό Σχολείο Απόστολος Λουκάς”, που λειτουργεί ετησίως από τις 25 Ιουνίου μέχρι και τις 3 Αυγούστου, για παιδιά με ειδικές ανάγκες και αναλυτικά τα ποσά τα οποία δαπανήθηκαν σε μισθούς και σε άλλες εκδηλώσεις κατά τις καλοκαιρινές περιόδους των τελευταίων τριών ετών.

Θα ήθελα επίσης να παρακαλέσω όπως μας ενημερώσει για τα κριτήρια επιλογής βοηθών/συνοδών των παιδιών οι οποίοι απασχολούνται στο ειδικό καλοκαιρινό σχολείο κατά τα τελευταία τρία χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.170, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πρόβλημα που προέκυψε αναφορικά με τους κατόχους πτυχίων ΤΕΙ Ελλάδος, αφού η απόφαση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) για μη αναγνώριση των τίτλων σπουδών των ΤΕΙ ως αντίστοιχων προς τους τίτλους σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ αποκλείει τους αποφοίτους των ΤΕΙ από τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο διοριστέων καθηγητών.

Υπογραμμίζεται επίσης πως, ενώ τα πτυχία των ΤΕΙ αναγνωρίζονται ως ισότιμοι πανεπιστημιακοί τίτλοι, δεν αναγνωρίζονται ως αντίστοιχοι, γεγονός που προκαλεί σοβαρές αντιδράσεις από τους κατόχους πτυχίων ΤΕΙ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η απαίτηση της ΕΕΥ για αντιστοιχία των τίτλων σπουδών είναι ανεπίτρεπτη στο πλαίσιο του κοινού για όλους σχεδίου υπηρεσίας της θέσης του καθηγητή.

Επίσης σημειώνεται πως το ΚΥΣΑΤΣ έχει υπόψη του αυτή τη διάσταση του θέματος, αφού σε σχετική ανακοίνωσή του, κατά τη διαδικασία εκδίκασης της προσφυγής (υπόθεση αρ. 1408/2009) που κατέθεσαν απόφοιτοι των ΤΕΙ εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της ΕΕΥ, αναφέρει πως επαφίεται στην ΕΕΥ να αποφανθεί αν απαιτείται από το σχέδιο υπηρεσίας και αντιστοιχία.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως παραθέσει γραπτώς τη θέση του υπουργείου του αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.301, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το θέμα που αφορά στην πλήρωση των θέσεων Δικαστικών Επιδοτών στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, οι οποίες κενώθηκαν εδώ και αρκετό καιρό και παραμένουν ως έχει μέχρι σήμερα.

Η καθυστέρηση στην πλήρωση των συγκεκριμένων θέσεων έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των δικαστηρίων της επαρχίας Λεμεσού, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν εντάλματα κατασχέσεων ή εξώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι σήμερα η Λεμεσός είναι μια πολυπληθής επαρχία και οι υποθέσεις που καταλήγουν για εκδίκαση και επίλυση στο δικαστήριο έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια, οι κενωθείσες αυτές θέσεις φαίνεται να επιβραδύνουν ακόμη περισσότερο τη λειτουργία των δικαστηρίων.

Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όπως παρατεθούν στο σώμα η θέση του αρμόδιου υπουργού αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα και οι ενέργειες που μπορούν να γίνουν προς διευθέτηση του προβλήματος, το οποίο ταλαιπωρεί τις δικαστικές αρχές, τους δικηγόρους, αλλά και τους πολίτες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.331, ημερομηνίας 27 Νοεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού κ. Ευθύμιου Δίπλαρου

«Διά της παρούσης, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί που εργοδοτούνται για κάλυψη των αναγκών της σχολικής χρονιάς 2012-2013 στην προδημοτική, δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση θα επαναδιορισθούν τη νέα σχολική χρονιά και αν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ειδικότερα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, με βάση τους προϋπολογισμούς του 2013, για τον αριθμό συμβασιούχων (ή/και εκτάκτων) που προβλέπεται να διορισθούν την επόμενη σχολική χρονιά, 2013-2014, στην προδημοτική, δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση.

Επιπλέον, σας παρακαλώ όπως ενημερώσετε το σώμα σχετικά με:

1. τον αριθμό των μονίμων και συμβασιούχων (ή/και εκτάκτων) που υπηρετούσαν στην προδημοτική, δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2012,

2. τον αριθμό των μόνιμων εκπαιδευτικών που αφυπηρέτησαν (με κανονική ή πρόωρη αφυπηρέτηση) από την 1η Ιουλίου 2012 μέχρι σήμερα από την προδημοτική, δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση,

                    3. τον αριθμό των μονίμων και συμβασιούχων (ή/και εκτάκτων) που εργάζονται σήμερα στην προδημοτική, δημοτική, μέση και τεχνική εκπαίδευση.»

Απάντηση


 

 

 

 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων