Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Δημήτρης Δημητρίου 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.809, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Δημήτρη Δημητρίου

«Αναφορικά με τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου από την αστυνομία, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ισχύει ότι η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού γίνεται μόνο στη Λευκωσία και όχι στους κατά τόπους αστυνομικούς σταθμούς και για ποιο λόγο η αίτηση/έκδοσή του δε γίνεται και μέσω διαδικτύου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.571, ημερομηνίας 3 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Δημήτρη Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αποτελέσματα εφαρμογής της νομοθεσίας για την ηλεκτρονική υπογραφή.

Παρακαλώ όπως κοινοποιηθούν και στατιστικά στοιχεία, εφόσον υπάρχουν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.698, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Δημήτρη Δημητρίου


«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τη διαδικασία μελέτης και την πορεία υλοποίησης του νέου αρχαιολογικού μουσείου. Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και την ευθύνη παρακολούθησης του συντονισμού του. Επιπλέον, να γίνει ενημέρωση για την πορεία ανάπλασης του χώρου του παλαιού γενικού νοσοκομείου και τη διαδικασία μετακίνησης των υπηρεσιών που βρίσκονται εκεί.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.699, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Δημήτρη Δημητρίου


«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πορεία εγκατάστασης του συστήματος φωτοεπισήμανσης. Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και την ευθύνη παρακολούθησης και συντονισμού του.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.729, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Δημήτρη Δημητρίου


«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πορεία μετεγκατάστασης και αναβάθμισης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα για τους στόχους που έχουν τεθεί, για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και για την ευθύνη παρακολούθησης του συντονισμού του όλου έργου.
Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη αποτελεί τον κορυφαίο θεματοφύλακα και διαχειριστή της πνευματικής παρακαταθήκης της χώρας μας. Αποστολή της είναι να διαφυλάσσει στο διηνεκές τα τεκμήρια της επιστήμης και του πολιτισμού που δημιουργούνται στην Κύπρο ή διεθνώς και σχετίζονται με την Κύπρο, προσφέροντας ανοικτή και ισότιμη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη έχει τις ρίζες της στη δημιουργία της Κυπριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης το 1927. Με στόχο τα εκατό χρόνια από την ίδρυση του προπομπού της πρέπει να επανατοποθετήσουμε τον πολιτισμό στην κοινωνία μας στο νέο του σπίτι.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.730, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Δημήτρη Δημητρίου


«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των νέων συμβάσεων των μέσων μαζικής μεταφοράς.»
 

Απάντηση


 

 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων