Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Αννίτα Δημητρίου 

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.029, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει ξεχωριστή επαρχιακή επιτροπή εξέτασης παραπόνων ασθενών για την επαρχία Λάρνακας και ξεχωριστή για την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου; Προτίθεται να δημιουργήσει ξεχωριστές;

2. Πόσα παράπονα έχει εξετάσει η κάθε επαρχιακή επιτροπή εξέτασης παραπόνων ασθενών μέχρι σήμερα ξεχωριστά κατά επαρχία;

Επισυνάπτω κατάλογο με τις υφιστάμενες επαρχιακές επιτροπές εξέτασης παραπόνων ασθενών.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.011, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποια έργα υλοποιούνται και βρίσκονται σε εξέλιξη από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην επαρχία Λάρνακας και πότε θα παραδοθούν;

2. Ποια άλλα έργα δρομολογούνται;

                    3. Ποιο αναμένεται να είναι το κόστος όλων των έργων αναλυτικά; Υπάρχουν συγχρηματοδοτούμενα έργα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.012, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία κατασκευής του παραλιακού δρόμου Λάρνακας-Δεκέλειας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.020, ημερομηνίας 26 Ιουλίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της νέας πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας και για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.127, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.128, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Χοιροκοιτίας για τοποθέτηση οδικού φωτισμού και δημιουργίας πεζοδρομίων στον κυκλοφοριακό κόμβο Χοιροκοιτίας λόγω του νεολιθικού οικισμού, αλλά και των κέντρων αναψυχής και καταστημάτων, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί και η κοινότητα ως τουριστικός προορισμός.

Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα και για τα υπόλοιπα αιτήματα που αναφέρει το κοινοτικό συμβούλιο Χοιροκοιτίας σε επιστολή που έχει αποστείλει στις 9 Αυγούστου 2016 στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η οποία επισυνάπτεται.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.181, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.203, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, αλλά και άλλες κρατικές υπηρεσίες σε σχέση με την εμφάνιση του καταρροϊκού πυρετού προβάτων (Νόσος της κυανής γλώσσας-blue tongue);

2. Πώς η πολιτεία θα στηρίξει τους κτηνοτρόφους και κατά πόσο θα προβεί σε αποζημίωση των κτηνοτρόφων που επηρεάστηκαν.

                    3. Προγραμματίζονται ψεκασμοί σε χώρους με λιμνάζοντα νερά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.223, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες φορές έχει συνεδριάσει ο Εθνικός Φορέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και αν έχει προβεί σε μακροχρόνιο σχέδιο δράσης και πολιτικής για την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας. Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα για τις αποφάσεις του φορέα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.301, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με το αίτημα του Συνδέσμου Γεωργοκτηνοτρόφων Τρούλλων αναφορικά με την καταβολή ενοικίων για καλλιέργεια χαλίτικης γης. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του συνδέσμου

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.302, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με την αντισεισμική αναβάθμιση του κτιρίου του δημοτικού σχολείου της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου Λάρνακας. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του προέδρου της σχολικής εφορίας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.317, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω ζητήματα, που προέκυψαν στις 7 Νοεμβρίου 2016, κατά την εξέταση του θέματος Η παντελής έλλειψη και η ανάγκη δημιουργίας προσβάσιμων κέντρων στήριξης για ανήλικους χρήστες ναρκωτικών στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, δεδομένων των αυξημένων περιστατικών που παρατηρούνται και της παραβίασης των δικαιωμάτων της συγκεκριμένης ομάδαςαπό την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών (αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αννίτας Δημητρίου, Στέλλας Κυριακίδου και Μαριέλλας Αριστείδου):

1. Πόσες και ποιες θεραπευτικές κοινότητες και κέντρα στήριξης λειτουργούν σήμερα στην Κύπρο για εφήβους;

2. Υπάρχουν εξειδικευμένες θεραπευτικές κοινότητες για ανηλίκους στην Κύπρο;

3. Με ποια ποσά χρηματοδοτούνται ετησίως από τον κρατικό προϋπολογισμό;

4. Υπάρχει μελέτη του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου (ΑΣΚ) για τη δημιουργία νέων δομών απεξάρτησης ανηλίκων;

5. Ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με τη στήριξη των ανήλικων χρηστών που διαμένουν στις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου;

6. Ποιο είναι το ποσό που διατίθεται από το ΑΣΚ στην πρόληψη και ποιο στη θεραπεία;

7. Ποιοι είναι οι εθελοντικοί φορείς που υποστηρίζονται από το ΑΣΚ και με ποια ποσά αναλυτικά;

8. Οι φορείς της δομής πρόληψης/θεραπείας που στηρίζονται οικονομικά από το ΑΣΚ παρουσιάζουν ελεγμένους λογαριασμούς;

9. Πότε ελέγχθησαν για τελευταία φορά οι δομές πρόληψης και θεραπείας στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, πότε τους επισκέφθηκε τελευταία φορά εκπρόσωπος του ΑΣΚ και είχε συνάντηση με το διοικητικό συμβούλιο του φορέα, ώστε να διαπιστωθεί και η λειτουργία του φορέα;

10. Στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του ΑΣΚ ανέφερε ότι καλύπτεται το ποσό οδοιπορικών από και προς τα προγράμματα στήριξης σε ανηλίκους από τις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου. Ποιο είναι το συγκεκριμένο ποσό που δόθηκε, για ποια περίοδο και πόσοι ανήλικοι επιχορηγήθηκαν κατά επαρχία;

11. Πόσοι ανήλικοι χρήστες ναρκωτικών από τις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου έχουν επισκεφθεί και έχουν υποστηριχθεί από τα κέντρα “Περσέας” και “Προμηθέας” κατά επαρχία τα τελευταία πέντε χρόνια;

12. Πόσοι ανήλικοι εξαρτημένοι από νόμιμες ουσίες (αλκοόλ, κάπνισμα) ή άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές (τζόγος, διαδίκτυο) από τις επαρχίες Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου έχουν επισκεφθεί και έχουν υποστηριχθεί από τα κέντρα “Περσέας” και “Προμηθέας”;

13. Πόσοι προσήλθαν για βοήθεια στους σύμβουλους καθηγητές των σχολείων για χρήση ουσιών τα τελευταία πέντε χρόνια κατά επαρχία και κατά ηλικία; Γίνεται έλεγχος κατά πόσο υποστηρίχθηκαν από ειδικούς;

                     14. Ποια προληπτικά προγράμματα διοργανώνονται στη δημοτική και μέση εκπαίδευση για τις εξαρτησιογόνες ουσίες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.323, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί, έτσι ώστε να απομακρυνθούν άμεσα οι εταιρείες πετρελαιοειδών από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας και πότε αναμένεται να απομακρυνθούν

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.344, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2016, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του υπουργείου του σε σχέση με την ανέγερση αίθουσας πολλαπλής χρήσης στο Δημοτικό Σχολείο Τρούλλων, η οποία προβλεπόταν στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα σε σχέση με τα ερωτήματα και τις εισηγήσεις του συνδέσμου γονέων του Δημοτικού Σχολείου Τρούλλων. Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.403, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια αντιπλημμυρικά έργα είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν στην επαρχία Λάρνακας και τι ποσά θα διατεθούν. Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα για τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και τα ποσά που έχουν διατεθεί γι’ αυτά.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.404, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τις ενέργειές του για άμεση μετακίνηση γηπέδου του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας από τον αρχαιολογικό χώρο Κιτίου-Παμπούλα για τη διεξαγωγή ανασκαφών από το Τμήμα Αρχαιοτήτων για την αποκάλυψη του αρχαίου λιμανιού του Κιτίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.405, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Υπάρχει πρόθεση για επαναδιαπραγμάτευση των προνοιών της σύμβασης με τις ανάδοχες εταιρείες για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές;

2. Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί;

3. Ποιοι διενεργούν το φυσικό έλεγχο επί του εδάφους όσον αφορά την πραγματική μεταφορική δραστηριότητα και ποια είναι τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα κατά έτος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.406, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Μετά από σχετική απαντητική επιστολή, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2016, (Υ.Μ.Ε.Ε.: 15,21,1) του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε ερωτήματά μου στα πλαίσια εξέτασης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2017, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσες και ποιες κυβερνητικές κατοικίες ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία; Να γίνει περιγραφή του κτιρίου/κατοικίας και να δοθούν στοιχεία για το εμβαδόν και το χρόνο ανέγερσής τους.

2. Από ποιους γινόταν και γίνεται χρήση μέχρι σήμερα και βάσει ποιων αποφάσεων; Να δοθούν τα ονόματα των χρηστών.

3. Ποια η ημερομηνία έναρξης και λήξης του συμβολαίου; Να αναφερθεί αν υπάρχει πρόνοια παράτασής του προς όφελος των υφιστάμενων χρηστών.

4. Ποιο το ύψος του μισθώματος;

5. Τι ποσό έχει εισπραχθεί από το κράτος από κάθε χρήστη ξεχωριστά μέχρι σήμερα κατά έτος;

6. Καταβάλλονται τα ενοίκια;

7. Ποια έξοδα έχουν πραγματοποιηθεί από το κράτος για αυτές τις κατοικίες;

8. Ποια είναι η σημερινή αξία του κάθε κτιρίου/κατοικίας; Αυτή συνάδει με το ύψος του μισθώματος;

9. Ποια νομικά μέτρα έχουν ληφθεί εναντίον όσων δε συμμορφώνονται με τις συμβατικές υποχρεώσεις και ποιος ο βαθμός συμμόρφωσής τους;

Τέλος, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός όπως επισυνάψει αναλυτική κατάσταση των δημόσιων κτιρίων που ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, όπου να φαίνεται η αξία του κάθε κτιρίου και από ποιον χρησιμοποιείται.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.420, ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσοι κτηνίατροι έχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του κτηνιάτρου στη χώρα μας;

2. Πώς εποπτεύεται η εφαρμογή της νομοθεσίας σε σχέση με την υποχρεωτική τοποθέτηση microchip σε σκύλους;

3. Πόσα καταφύγια αδέσποτων ζώων λειτουργούν στην Κύπρο και πόσα ζώα μπορούν να φιλοξενήσουν; Πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές;

4. Πόσα καταστήματα κατοικιδίων λειτουργούν στη χώρα μας; Καταγράφονται τα ζώα που πωλούνται;

5. Πόσες άδειες κατοχής σκύλων έχουν εκδοθεί από τους δήμους και τις κοινότητες τα τελευταία δύο χρόνια ανά επαρχία;

6. Πόσα έσοδα έχουν οι δήμοι από την άδεια κατοχής σκύλων;

7. Ποια είναι η πολιτική του κράτους για τη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων και τη στείρωση των ζώων; Υπάρχουν οποιαδήποτε προγράμματα για στειρώσεις;

8. Σε πόσους ελέγχους έχει προβεί η Υπηρεσία Θήρας σε κυνηγούς, για να διαπιστωθεί αν τα σκυλιά που μεταφέρουν φέρουν microchip;

9. Πόσα πιστοποιητικά στείρωσης επικίνδυνων φυλών σκύλων έχουν εκδοθεί από κτηνιάτρους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.439, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε συνέχεια της ερώτησής μου με αριθμό 23.06.011.01.203 και ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2016, κατά πόσο έχουν διατεθεί τα εμβόλια για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού και, αν όχι, πότε αναμένεται, καθότι προβλέπεται επιδείνωση της επιδημίας τους επόμενους μήνες. Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.440, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Έπειτα από επίσκεψή μου στο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών Κ.Α΄ και Κ.Β΄ Λάρνακας διαπίστωσα αρκετά προβλήματα, κάποια εκ των οποίων αφορούν και θέματα ασφάλειας και υγείας, αλλά και καλύτερης λειτουργίας των δύο κύκλων του συγκεκριμένου σχολείου. Επισυνάπτω σχετικές επιστολές και σημειώματα και παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί για άμεση επίλυση των προβλημάτων

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.536, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Ποιες πολιτικές έχουν εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα για εξοικονόμηση πόρων από πλευράς κράτους όσον αφορά τη διαχείριση του δημόσιου στόλου οχημάτων;

2. Υπάρχει η πολιτική να εφαρμοστούν και ανάλογα μέτρα (λ.χ. GPS και έξυπνο δαχτυλίδι καυσίμων) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα;

3. Πόσα οχήματα διαφόρων τύπων είχε η Δημοκρατία, κατά υπουργείο, από το 2008 μέχρι και σήμερα; Έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε μελέτη ή προγραμματίζεται η αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων, τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον, είναι ενεργοβόρα και το κράτος δαπανά τεράστια ποσά για επισκευή και συντήρησή τους;

                   4. Ποιο είναι το ετήσιο ποσό που έχει δαπανηθεί από το κράτος, από το 2008 μέχρι και σήμερα, για επισκευή, εφοδιασμό με καύσιμα και συντήρηση των οχημάτων που παραχωρούνται στους                   δικαιούχους αποκλειστικής χρήσης και μη αποκλειστικής χρήσης, με βάση τους περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου                    Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2014; Η πολιτική της αγοράς ή της ενοικιαγοράς νέων αυτοκινήτων για τους εν λόγω δικαιούχους θα επιφέρει εξοικονομήσεις στα δημόσια οικονομικά;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.537, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί ή η κυβέρνηση έχει ήδη υλοποιήσει από την ημερομηνία εξόδου μας από το μνημόνιο, έτσι ώστε να επιτύχουμε την ένταξή μας στην επενδυτική βαθμίδα. Έχει επηρεαστεί οικονομικά το κράτος από την καταψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχεδίων τα οποία είχαν ως σκοπό την ένταξή μας στην επενδυτική βαθμίδα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.538, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος Yπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τα έργα που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας το καλοκαίρι του 2015, καθώς και αυτά που βρίσκονται στους κρατικούς προϋπολογισμούς για το 2016 και το 2017 υλοποιούνται κανονικά.

Παρακαλώ να προσκομιστεί κατάλογος έργων με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.539, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια μέτρα λαμβάνει το κράτος για το κλείσιμο παράνομων σκυβαλότοπων;

2. Ποια είναι τα πράσινα σημεία που λειτουργούν σε κάθε επαρχία, ποιος τα διαχειρίζεται και από πότε λειτουργούν;

                   3. Πού συλλέγονται τα διάφορα ρεύματα αποβλήτων σε κάθε επαρχία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.540, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια έσοδα και άλλα παρεμφερή οφέλη υπολογίζεται να έχει η κυπριακή οικονομία μέσω του σχεδίου πολεοδομικών κινήτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και που έχουν ως σκοπό την περαιτέρω ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας στην Κύπρο

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.541, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

  1. Ποια μέτρα έχει λάβει η παρούσα κυβέρνηση που αποσκοπούν στη δικαιότερη κατανομή του τουρκοκυπριακού κλήρου που βρίσκεται στις περιοχές που ελέγχονται από τις αρχές της Δημοκρατίας, έτσι ώστε ο κλήρος αυτός να αξιοποιείται από μεγαλύτερο αριθμό Ελληνοκυπρίων προσφύγων ή άλλων δικαιούχων και να αποτρέπεται η εκμετάλλευσή του από μη δικαιούχους;

  2. Ποια είναι η ακριβής έκταση της χαλίτικης γης στις περιοχές που ελέγχονται από τις αρχές της Δημοκρατίας από το 1974 μέχρι και σήμερα; Παρακαλώ τα στοιχεία να μας δοθούν για κάθε έτος ξεχωριστά και κατά επαρχία

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.542, ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με τα προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια και την περίφραξη τα οποία αντιμετωπίζει το Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης. Παρακαλώ επίσης να ενημερωθεί το σώμα για τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σε σχέση με την ανέγερση νέου σχολείου στην κοινότητα της Βορόκληνης. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από το Δημοτικό Σχολείο Βορόκληνης και παρακαλούμε όπως απαντηθούν όλα τα θέματα που έχουν τεθεί από τη διεύθυνση του σχολείου

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.574, ημερομηνίας 21ης Φεβρουαρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το πλοίο γενικής υποστήριξης ΑΛΑΣΙΑ τα ακόλουθα:

1. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται και ποιο το κόστος συντήρησής του;

2. Το λιμάνι της Λάρνακας θα είναι ο μόνιμος χώρος ελλιμενισμού του εν λόγω πλοίου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.598, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για τη Διανέλλειο Σχολή στη Λάρνακα και σε σχέση με την επιτακτική ανάγκη ανέγερσης νέας τεχνικής σχολής στη Λάρνακα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.599, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσους αστυνομικούς και πυροσβεστικούς σταθμούς έχουμε κατά επαρχία;

2. Ποιοι σταθμοί ενοικιάζονται, με ποιο ποσό και από πότε;

3. Πόσων χρονών είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις κάθε σταθμού;

4. Πότε αναμένεται να ανεγερθεί νέος πυροσβεστικός σταθμός στη Λάρνακα;

5. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του κράτους σε σχέση με ανέγερση νέων κτιριακών υποδομών που αφορούν την Αστυνομία Κύπρου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.630, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια λατομεία λειτουργούν νόμιμα σε κάθε επαρχία (ονομαστικά) και ποια λειτουργούν παράνομα. Επίσης, σε πόσα μεταλλεία έχει γίνει περιβαλλοντική αποκατάσταση, σε πόσα θα γίνει και πότε; Tέλος, να επισυναφθεί ο κατάλογος των μεταλλείων και λατομείων από το 1974 μέχρι και σήμερα

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.669, ημερομηνίας 20 Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο υπουργείο, για να δίνονται περισσότερες θέσεις πρακτικής εξάσκησης σε Κυπρίους φοιτητές ή φοιτήτριες της μαιευτικής που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Κύπρου ή της Ελλάδας;

2. Πόσες θέσεις δίνονται για πρακτική στα δημόσια νοσηλευτήρια; Υπάρχει πρόθεση να δίνονται θέσεις και σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές;

3. Πόσους φυσιολογικούς τοκετούς πρέπει να παρακολουθήσει κάθε εκπαιδευόμενος στην Κύπρο και πόσους στο εξωτερικό

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.728, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το υπουργείο του σχετικά με τη μείωση των τιμών των φαρμάκων και με ποιο τρόπο καθορίζονται οι τιμές.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.729, ημερομηνίας 31ης Μαρτίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβούν για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ακριτικός δήμος Αθηένου.

Πιο συγκεκριμένα, παραθέτω τα πιο σοβαρά ερωτήματα-προβλήματα και παρακαλώ όπως απαντηθούν:

1. Επαναφορά του ειδικού στεγαστικού σχεδίου που ίσχυε παλαιότερα για την Αθηένου:

Μετά την εισβολή του 1974 το κράτος είχε εγκρίνει, αρχικά για την ακριτική Αθηένου και μετέπειτα και για τις ακριτικές περιοχές των Τρούλλων, του Μάμμαρι και της Δένειας, ειδικό στεγαστικό σχέδιο για τα νεαρά ζευγάρια, καθώς και για τη συντήρηση υφιστάμενων κατοικιών. Πότε αναμένεται το συγκεκριμένο σχέδιο να επανέλθει;

2. Έγκριση ειδικού αναπτυξιακού σχεδίου για την Αθηένου:

Πότε αναμένεται να εγκριθεί το ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο για την Αθηένου, ώστε να μπορέσει να εκτελέσει έργα τα οποία σήμερα αδυνατεί, όπως η βελτίωση του οδικού δικτύου της, η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και πάρα πολλά άλλα;

3. Παραχώρηση ειδικής κρατικής χορηγίας:

Αντιλαμβανόμαστε ότι η κρατική χορηγία παραχωρείται σε όλους τους δήμους και διαμοιράζεται με ειδικά κριτήρια, τα οποία είναι συμφωνημένα προ πολλού. Ο δήμος Αθηένου ζητά όπως, αφού ληφθεί υπόψη η ειδική περίπτωση της Αθηένου, το δυσβάστακτο χρέος του δήμου Αθηένου και η υψηλή φορολογία που επιβάλλεται στους κατοίκους, καθώς δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά έσοδα στο δήμο όπως συμβαίνει με άλλους δήμους, προωθηθεί η έγκριση ειδικής κρατικής χορηγίας, ως ειδική περίπτωση δήμου, χωρίς κανέναν άλλο παρόμοιο παγκύπρια. Αυτό θα βοηθήσει το δήμο σε μερική μείωση των φορολογιών και σταδιακή ελάφρυνση του χρέους του, ενώ το κόστος για το ίδιο το κράτος θα είναι μηδαμινό.

4. Με ποιο τρόπο το αρμόδιο υπουργείο θα συνδράμει στην κατασκευή της κεντρικής πλατείας της Αθηένου;

5. Ποιες δράσεις έχει λάβει η πολιτεία σε σχέση με την ετοιμασία μελέτης και κατασκευής επείγοντων αντιπλημμυρικών έργων στο δήμο Αθηένου;

6. Ποιες ενέργειες θα γίνουν από το αρμόδιο υπουργείο, για να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής για την προωθούμενη νέα κτηνοτροφική ζώνη Αθηένου;

7. Δρόμος εισόδου στην Αθηένου (στα νότια):

Τα σχέδια πριν από την εισβολή του 1974 προνοούσαν την κατασκευή δρόμου τεσσάρων λωρίδων προς τη Λάρνακα. Μετά τα σχέδια εγκαταλείφθηκαν. Παρ’ όλο που ο δρόμος αποτελεί τον κύριο δρόμο εισόδου στην Αθηένου από Λευκωσία και Λάρνακα, δεν έχει προωθηθεί οποιαδήποτε διαμόρφωσή του τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι η πολιτική του αρμόδιου υπουργείου σε σχέση με την αναβάθμιση του δρόμου εισόδου στην Αθηένου (στα νότια), που είναι δρόμος αρμοδιότητας του Τμήματος Δημοσίων Έργων;

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή που μας είχε παραδοθεί κατά τη συνάντηση που είχε ο δήμαρχος Αθηένου με τους βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας και παρακαλώ όπως απαντηθούν όλα τα ζητήματα που μας έχουν τεθεί.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.778, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το υπουργείο και το αρμόδιο τμήμα (Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων) σε σχέση με την ασφάλεια των φραγμάτων. Επισυνάπτονται οι παρατηρήσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και παρακαλώ να απαντηθούν όλα τα θέματα που έχουν επισημανθεί στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2015

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.865, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει μητρώο ευρημάτων από αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν διεξαχθεί στην επαρχία Λάρνακας, καθώς και πού βρίσκονται αποθηκευμένα τα ευρήματα και πόσες συντηρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Εάν υπάρχει μητρώο, να κατατεθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.866, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να καταθέσει κατάσταση με τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν εξασφαλίσει τα δημόσια πανεπιστήμια, στην οποία να καταγράφονται τα κονδύλια που έχουν εξασφαλιστεί κατά τμήμα, το προσωπικό που έχει εργοδοτηθεί, καθώς και με ποιο τρόπο τα αποτελέσματα/πορίσματα έχουν αξιοποιηθεί και κοινοποιηθεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.867, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει σε πόσες καταγγελίες έχει προβεί η αστυνομία σε σχέση με τη ρίψη άχρηστων αντικειμένων από αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια. Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα για τις πυρκαγιές που έχουν προκληθεί από ρίψη αποτσίγαρων και κατά πόσο οι ποινές είναι αποτρεπτικές για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν προαναφερθεί

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.868, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις δεντροφυτεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ανά επαρχία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.869, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες που έχει προβεί το υπουργείο του σε σχέση με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην Κύπρο. Επίσης, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την ανάπτυξη του τουρισμού και αγροτουρισμού στην επαρχία Λάρνακας

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.870, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει τρόπος να επικοινωνούν οι πολίτες, και ειδικά πολίτες με ακουστικές αναπηρίες, που δεν μπορούν να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες τηλεφωνικώς (αστυνομία, πρώτες βοήθειες, πυροσβεστική), μέσω γραπτού μηνύματος για επείγοντα περιστατικά

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.871, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους σχεδιασμούς του κράτους σε σχέση με τη μεταστέγαση δημόσιων υπηρεσιών από ιδιωτικά κτίρια, καθώς και πότε υπολογίζεται να γίνουν οι πρώτες μεταστεγάσεις

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1008, ημερομηνίας 3 Ιουλίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου
 

«Στις 29 Φεβρουαρίου παραλήφθηκε και εγκαταστάθηκε το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης φυλακισμένων, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πενήντα πομπούς ραδιοσυχνοτήτων που εφαρμόζονται στον κατάδικο υπό μορφή βραχιολιού. Λόγω περιορισμών τόσο στη νομοθεσία όσο και σε θέματα άμεσης ανταπόκρισης δεν κατέστη δυνατή η αξιοποίησή του, αλλά και λόγω του ότι το συγκεκριμένο σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνο στη Λευκωσία.
 

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα εξής:

  1. Με ποια διαδικασία πραγματοποιήθηκε η αγορά του συγκεκριμένου συστήματος;

  2. Είχε ληφθεί υπόψη ότι δεν μπορούσε να λειτουργήσει το συγκεκριμένο σύστημα παγκύπρια αλλά μόνο στη Λευκωσία;

  3. Αυτοί οι πενήντα πομποί ραδιοσυχνοτήτων, αλλά και το λειτουργικό σύστημα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης φυλακισμένων πόσα έχει στοιχίσει στο κράτος;

  4. Μπορούν να αξιοποιηθούν με κάποια αναβάθμιση και ποιο είναι το κόστος;

  5. Έχει διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχουν ευθύνες για την αγορά αυτού του συστήματος που δε θα λειτουργήσει, όπως έχει λεχθεί σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου την 1η Ιουνίου 2017;

  6. Πότε θα λειτουργήσει το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής παρακολούθησης φυλακισμένων”, με ποιο κόστος και πόσο αναμένεται να συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων και στην αποσυμφόρηση των Φυλακών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.003, ημερομηνίας 21ης Ιουλίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το συντομότερο τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την εύρυθμη λειτουργία του Νεφρολογικού Τμήματος και του Τμήματος Αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, δεδομένου ότι στα συγκεκριμένα τμήματα ο κύκλος εργασιών έχει υπερδιπλασιαστεί.

Παρακαλώ όπως ενημερωθεί το σώμα για ποιο λόγο έχει παρθεί η απόφαση για κάλυψη του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου για δύο επιπλέον μέρες με νεφρολόγο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, τη στιγμή που στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου δεν υπάρχουν λίστες αναμονής, ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας έχει πολλαπλασιαστεί ο φόρτος εργασίας.
Επισυνάπτεται σχετική επιστολή.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.048, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα αντισταθμιστικά μέτρα που θα δοθούν στις κοινότητες της περιφέρειας Βασιλικού σε σχέση με τη βιομηχανική ανάπτυξη που σημειώνεται στη συγκεκριμένη περιοχή και σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί τα αρμόδια υπουργεία ως προς τα αιτήματα των κοινοτήτων σε σχέση με την ασφάλεια και υγεία, αλλά και για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή του προέδρου της συντονιστικής επιτροπής.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.049, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με το πολύ λογικό αίτημα για ίδρυση περιφερειακού γυμνασίου στην Αναφωτίδα, όπου θα εξυπηρετήσει όλες τις κοινότητες που γειτνιάζουν με την κοινότητα Αναφωτίδας.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή από τον πρόεδρο του κοινοτικού συμβουλίου Αναφωτίδας με όλα τα δεδομένα που δικαιολογούν τη λειτουργία περιφερειακού γυμνασίου στην Αναφωτίδα.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.050, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο υπάρχει η πρόθεση από το υπουργείο του για μετακίνηση/μεταστέγαση του ΚΕΝ Λάρνακας, αλλά και του στρατοπέδου που βρίσκεται πλησίον της αλυκής της Λάρνακας, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού και της αναδιάρθρωσης της Εθνικής Φρουράς και λαμβανομένου υπόψη του ότι και τα δύο στρατόπεδα βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, εμποδίζοντας την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση τόσο της πόλης όσο και της ποιότητας ζωής των πολιτών γενικότερα.»

Απάντηση

 


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.051, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Πόσα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) λειτουργούν σήμερα;

2. Από πότε λειτουργεί το κάθε κέντρο και πόσους πολίτες έχει εξυπηρετήσει μέχρι σήμερα;

3. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του κράτους για λειτουργία νέων ΚΕΠ στην επαρχία Λάρνακας και στις υπόλοιπες επαρχίες;

4. Υπάρχει σχεδιασμός λειτουργίας ΚΕΠ για τους πολίτες στις ορεινές περιοχές της Κύπρου, αλλά και για πολίτες που είναι απομακρυσμένοι από τα αστικά κέντρα;

5. Ποιες υπηρεσίες προσφέρονται τώρα από τα ΚΕΠ και κατά πόσο αναμένεται να ενταχθούν και άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες;

6. Πόσα άτομα εργοδοτούνται σε κάθε ΚΕΠ και με ποιο καθεστώς;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.153, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2017, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου
 

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.467, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου
 

«Μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο όσον αφορά την καθυστέρηση που παρατηρείται στη λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού, παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω θέματα:

1. Πότε αναμένεται να λειτουργήσει το Σπίτι του Παιδιού και πού οφείλεται η καθυστέρηση που παρατηρείται;

2. Ποιες υπηρεσίες θα προσφέρει το Σπίτι του Παιδιού; Να κατατεθεί αναλυτικό πλαίσιο λειτουργίας και προσφερόμενων υπηρεσιών.

3. Πόσες καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων έχουν καταγραφεί τα τελευταία δέκα χρόνια και πόσες από αυτές έχουν οδηγηθεί στο δικαστήριο; Ποιο είναι το θεραπευτικό πλαίσιο που ακολουθείται για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων και ποιο είναι το θεραπευτικό πλαίσιο σε περιπτώσεις που η καταγγελία γίνεται μετά την ενηλικίωση του παιδιού;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.524, ημερομηνίας 23 Απριλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς αντιμετωπίζει η πολιτεία το σημαντικό ζήτημα των οροθετικών ατόμων. Ειδικότερα, παρακαλείται να απαντήσει στα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική/πολιτική για το συγκεκριμένο ζήτημα και, αν ναι, ποιο υπουργείο είναι αρμόδιο;

2. Δίδεται κάποιο επίδομα σε αυτά τα άτομα; Έχουν ενταχθεί σε κάποια κατηγορία χρόνιων ασθενειών/ευπαθών ομάδων; Τι είδους στήριξη παρέχεται αυτή τη στιγμή από το κράτος;

3. Πώς ανταποκρινόμαστε στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και στις αντιδράσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων;

4. Σε ποια προγράμματα και εκστρατείες προβαίνει το κράτος σχετικά με την επιμόρφωση του κοινού σε σχέση με το AIDS/HIV;

5. Υπάρχουν/διατηρούνται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα περιστατικά HIV/AIDS που διεγνώσθησαν τα τελευταία χρόνια; Ποια διαδικασία ακολουθείται προς ανίχνευση του ιού;

6. Έχει εξεταστεί το θέμα της έλλειψης προσωπικού στη Γρηγόριο Κλινική;

7. Το κράτος εξετάζει τρόπους απαλλαγής των οροθετικών ως ευπαθούς ομάδας από τα νοσήλεια;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.584, ημερομηνίας 17 Μαΐου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου
 

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί σε συνεργασία με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το φωτισμό του οδικού δικτύου. Επίσης, να κατατεθεί ποιο είναι το κόστος για τον οδικό φωτισμό κατά έτος τα τελευταία δέκα χρόνια και σε ποιους δήμους ή κοινότητες έχουν αντικατασταθεί οι λαμπτήρες με σύγχρονους λαμπτήρες LED ή με άλλους οικολογικούς λαμπτήρες.»
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.603, ημερομηνίας 31ης Μαΐου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί τα αρμόδια τμήματα και φορείς μετά από τη σχετική συνεδρία της επιτροπής Εσωτερικών, στις 26 Φεβρουαρίου 2018, με θέμα τα έργα ανάπλασης της παραλίας Βορόκληνης (διαμόρφωση οχετού Βερκή). Επίσης να ενημερωθεί το σώμα κατά πόσο έχει εκπονηθεί διαχειριστικό σχέδιο διαχείρισης, όπως είχε ζητηθεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, για επίλυση του προβλήματος. Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα που μας έχουν κατατεθεί.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.
 

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.685, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την επίσπευση της συντήρησης και ανάδειξης του σημαντικού μνημείου της Λάρνακας που γειτνιάζει με το Γυμνάσιο Δροσιάς, του υπόγειου τάφου του Αγίου Θεράποντα.
Επισυνάπτονται σχετικές επιστολές.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.686, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου
 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί σε σχέση με την επιδότηση της αγοράς θρυμματιστών κλαδιών από γεωργούς και αγροτικές κοινότητες.

Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα σε ποιες άλλες ενέργειες/μέτρα προτίθεται να προβεί, για να περιοριστεί το ανεξέλεγκτο καψάλισμα κλαδιών με συνεπακόλουθο την πρόκληση πυρκαγιών, καθώς και για την ενημέρωση που τυγχάνουν οι γεωργικές-αγροτικές οργανώσεις της Κύπρου σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.687, ημερομηνίας 9 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί σε σχέση με την οχληρία, ηχορρύπανση και ατμοσφαιρική ρύπανση που βιώνουν καθημερινά οι κάτοικοι της περιοχής πλησίον του αυτοκινητοδρόμου Ριζοελιάς-Αγίας Νάπας παρά την έξοδο Πύλας (περιοχή “Βεργί”).

Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα για τα πιο κάτω:

1. Πότε πραγματοποίησε ειδικές μετρήσεις περιβαλλοντικού θορύβου το Τμήμα Περιβάλλοντος; Οι έλεγχοι διεξήχθησαν και κατά τις περιόδους του καλοκαιριού, όπου η κίνηση είναι υπεραυξημένη λόγω τουρισμού;

2. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κατά πόσο επηρεάζεται η υγεία των κατοίκων της περιοχής;

3. Για ποιο λόγο αποκόπηκαν δένδρα που ήταν κατά μήκος του συγκεκριμένου δρόμου από διάφορες υπηρεσίες τα τελευταία δώδεκα χρόνια; Υπάρχει σχεδιασμός νέας δεντροφύτευσης για δημιουργία φυσικού ηχοπετάσματος, αλλά και απορρόφησης των καυσαερίων;

4. Πόσοι έλεγχοι ταχύτητας έχουν πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή τα τελευταία πέντε χρόνια και πόσες παραβιάσεις ταχύτητας έχουν καταγραφεί;

Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός όπως καταθέσει τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου για μεγάλους οδικούς άξονες της επαρχίας Λάρνακας.
Επισυνάπτεται σχετική αλληλογραφία.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.701, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με την εγγραφή αγροτικού δρόμου στην κοινότητα Ψευδά, στην περιοχή “Ανώγια”, για να μπορεί το κοινό, αλλά και οι μαθητές μας να επισκέπτονται το κρησφύγετο αγωνιστών της ΕΟΚΑ το οποίο πρόσφατα έχει αναστηλωθεί με τη βοήθεια δωρητών. Η εγγραφή του συγκεκριμένου δρόμου θα εξυπηρετήσει και πολλούς γεωργούς, καθώς και κτηνοτρόφους της περιοχής.
Επισυνάπτονται σχετικές επιστολές.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.702, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Η κοινότητα της Βορόκληνης είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή, η οποία το 2021 βάσει υπολογισμών θα ξεπεράσει τους 10 000 κατοίκους. Αυτή η εξέλιξη έχει ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των μαθητών τόσο στο δημοτικό σχολείο όσο και στο δημόσιο νηπιαγωγείο και την προδημοτική.

Για τους πιο πάνω λόγους ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός σε ποιους σχεδιασμούς έχει προβεί σε σχέση με την άμεση προώθηση των διαδικασιών για την κατασκευή δεύτερου δημοτικού σχολείου και δεύτερου δημοτικού νηπιαγωγείου.»

 

Απάντηση

 


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.004, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με τις αυξημένες ανάγκες συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων του δημοτικού σχολείου και του νηπιαγωγείου της Βορόκληνης.

Επισυνάπτεται σχετική επιστολή της Σχολικής Εφορείας Βορόκληνης προς τη γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.005, ημερομηνίας 23 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχουν επιλυθεί τα προβλήματα του κτιρίου της ΑΗΚ στη Λάρνακα, ορισμένα από τα οποία αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί σε σχέση με την καταλληλότητα του συγκεκριμένου κτιρίου και την αναγκαιότητα μεταστέγασης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.007, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο γίνονται συστηματικοί έλεγχοι σε κυλικεία σταδίων. Συγκεκριμένα, να ενημερωθούμε για τα ακόλουθα:

1. Εκδίδονται αποδείξεις από ταμειακή μηχανή όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία;

2. Πόσοι υγειονομικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια ανά στάδιο;

3. Πόσες παραβιάσεις της νομοθεσίας έχουν καταγραφεί;

4. Ποιοι έχουν την αρμοδιότητα των ελέγχων;

5. Υπάρχουν ανώτατες τιμές πώλησης συγκεκριμένων προϊόντων που διατίθενται σε κυλικεία σταδίων;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.015, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ερωτήματα που αφορούν τον κλάδο των επαγγελματιών οδηγών ταξί:

1. Πόσες άδειες οδικής χρήσης αστικών ταξί είναι σε ισχύ ανά επαρχία;

2. Πόσες άδειες οδικής χρήσης ταξί υπάρχουν για μεταφορά ΑΜΕΑ;

3. Ποιο είναι το τέλος της άδειας οδικής χρήσης των ταξί; Θεωρείται ικανοποιητικό;

4. Υπάρχει πρόθεση να δοθούν νέες άδειες ταξί;

5. Πόσα παράπονα έχουν κατατεθεί γραπτώς από πολίτες της Δημοκρατίας ή από τουρίστες για υπηρεσίες ταξί και ποιες είναι οι ποινές που έχουν επιβληθεί;

6. Έχουν πραγματοποιηθεί επαγγελματικά επιμορφωτικά σεμινάρια από οποιοδήποτε φορέα (Αρχή Αδειών, ΚΟΤ, ΤΟΜ κτλ.) για τους οδηγούς ταξί, τα οποία να αφορούν την εξυπηρέτηση και συμπεριφορά των οδηγών έναντι των πελατών τους;

7. Πόσες άδειες οδικής χρήσης αγροτικών ταξί είναι σε ισχύ;

8. Πόσες άδειες μεταβιβάστηκαν σε άλλα πρόσωπα τα τελευταία χρόνια και με ποιο κόστος;

9. Υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο για εφαρμογή ενός σχεδίου απόσυρσης παλαιών οχημάτων ταξί που εκπέμπουν υψηλούς ρύπους;

10. Το υπουργείο προωθεί πολιτική για δημιουργία δημόσιων χώρων στάθμευσης ταξί (“πιάτσες”) σε όλες τις επαρχίες;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.016, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί σε σχέση με τις επισημάνσεις του διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς στην περιοχή Βασιλικού τις οποίες κατέθεσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, στις 11 Ιουλίου 2018, με θέμα “Η συλλογή, η διαχείριση και η χωροθέτηση των σημείων φύλαξης των ανακυκλώσιμων ελαστικών: ζητήματα και κίνδυνοι για την ασφάλεια και υγεία.”

Επισυνάπτεται το σχετικό σημείωμα που είχε καταθέσει στα μέλη της επιτροπής ο διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.017, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες οργανωμένες παραλίες υπάρχουν ειδικές ράμπες πρόσβασης στη θάλασσα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα (ΑμεΑ) και κατά πόσο υπάρχει προγραμματισμός για δημιουργία και άλλων διευκολύνσεων σε οργανωμένες παραλίες για αυτή την κατηγορία των συνανθρώπων μας.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.018, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.011.01.598 προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ημερομηνίας 1ης Μαρτίου 2017, η οποία επισυνάπτεται, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί σε σχέση με την αξιοποίηση του τεμαχίου της Διανελλείου Τεχνικής Σχολής.

Η επίλυση του πιο πάνω προβλήματος το συντομότερο δυνατό θα ενισχύσει την εικόνα της Λάρνακας, αφού το συγκεκριμένο τεμάχιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικό σκοπό, ως έχει και η απαίτηση της πόλης της Λάρνακας.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.019, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Πόσους μαθητές έχουμε με απώλεια ακοής και πόσοι από αυτούς φοιτούν στη Σχολή Κωφών και πόσοι σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία; Να δοθούν στοιχεία κατά επαρχία, όπως και σε ποια σχολεία φοιτούν.

2. Ποια είναι η πρακτική για τη μετακίνηση αυτών των μαθητών από την οικία τους προς τη Σχολή Κωφών; Υπάρχει συνοδός;

3. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την επαγγελματική αποκατάσταση αυτών των συμπολιτών μας, όταν βγουν στην αγορά εργασίας; Είναι επαρκή τα υφιστάμενα μέτρα;

4. Με ποιο τρόπο υποστηρίζονται οι φοιτητές με απώλεια ακοής που φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια ή κολέγια; Για τους τυφλούς ισχύει το ίδιο;

5. Παρέχεται σε αυτά τα άτομα από το κράτος υπηρεσία διερμηνείας από εγκεκριμένους επαγγελματίες διερμηνείς νοηματικής γλώσσας;

6. Ποια είναι η διαδικασία πιστοποίησης γνώσης της κυπριακής νοηματικής γλώσσας και από ποια νομοθετική ρύθμιση διέπεται;

7. Πόσοι είναι κάτοχοι του πιστοποιητικού γνώσης της κυπριακής νοηματικής γλώσσας;

8. Πόσοι μαθητές υποστηρίζονται με υπηρεσία διερμηνείας νοηματικής γλώσσας και με ποια διαδικασία προσλαμβάνονται οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες διερμηνείς; Να κατατεθούν τα ποσά που έχουν διατεθεί σε κάθε επαγγελματία ξεχωριστά και αν κρίνονται ικανοποιητικά για επιβίωση αυτών των επιστημόνων.

9. Υπάρχουν αντικαταστάτες των διερμηνέων σε περίπτωση κωλύματος;

10. Ποια είναι τα καθήκοντα των διερμηνέων; Ποιος αξιολογεί τις υπηρεσίες αυτές;

11. Είναι υποστηρικτικό και παιδαγωγικό τα παιδιά με απώλεια ακοής να αλλάζουν κάθε χρόνο διερμηνέα;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.031, ημερομηνίας 9 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο θα εγκατασταθούν πυλώνες και ηλεκτρική γραμμή υψηλής τάσης στην περιοχή του Πειραματικού Σταθμού Ζυγίου του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών κοντά στις κοινότητες Τόχνης και Ζυγίου. Επίσης να ενημερωθεί το σώμα κατά πόσο η εγκατάσταση των πυλώνων θα επηρεάσει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του συγκεκριμένου σταθμού.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.032, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα εξής:

1. Ποια μέτρα λαμβάνονται για την αποσυμφόρηση της τροχαίας κίνησης που παρατηρείται στην είσοδο της Λευκωσίας ειδικά τις πρωινές ώρες, αλλά και τις άλλες ώρες που υπάρχει υπεραυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση;

2. Λαμβάνεται υπόψη στην ανέγερση των νέων κυβερνητικών κτιρίων των διάφορων κυβερνητικών υπηρεσιών η εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, αλλά και το προσωπικό που εργάζεται στη δημόσια υπηρεσία που πηγαινοέρχεται καθημερινά από τις άλλες επαρχίες, αλλά και από την επαρχία Λευκωσίας;

3. Έχει υπολογιστεί ο αριθμός των οχημάτων που διέρχονται καθημερινά από το κέντρο της Λευκωσίας;

4. Ποια είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων που αναμένουν για αρκετή ώρα να περάσουν το κέντρο της Λευκωσίας και αντίστροφα;

5. Έχουν υπολογιστεί οι εργατοώρες που χάνονται ανά έτος από αυτή την κυκλοφοριακή συμφόρηση;

6. Υπάρχει πρόθεση για μεταστέγαση κάποιων υπηρεσιών εκτός του κέντρου της πρωτεύουσας για τους συγκεκριμένους λόγους που προαναφέρονται; Ποιοι σχεδιασμοί έχουν γίνει μέχρι σήμερα για μεταστέγαση κυβερνητικών υπηρεσιών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.033, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει η πρόθεση να δημιουργηθούν ειδικοί κλιματιζόμενοι χώροι για το κοινό στις στάσεις των λεωφορείων παρά τα δημόσια νοσοκομεία. Η δημιουργία κλιματιζόμενων χώρων επιβάλλεται λόγω του κλίματός μας, αλλά και γιατί θα εξυπηρετηθούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ειδικότερα οι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας και επηρεάζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.034, ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω ερωτήματα που αφορούν την ανακύκλωση ελαστικών:

1. Πόσοι τόνοι και σε ποιους χώρους βρίσκονται μεταχειρισμένα ελαστικά; Ποια μέτρα λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος στους συγκεκριμένους χώρους και ποια τα μέτρα πυρασφάλειας;

2. Ποιες είναι οι ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών που παράγουμε κάθε χρόνο;

3. Ποιες είναι οι ποσότητες που μπορεί με τη διεργασία της καύσης-αποτέφρωσης να χρησιμοποιήσει το Τσιμεντοποιείο Βασιλικού κάθε χρόνο;

4. Ποιος επιβαρύνεται με το κόστος ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ελαστικών;

5. Ποιο είναι το κόστος ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών στο εξωτερικό;

6. Η διεργασία της καύσης-αποτέφρωσης που χρησιμοποιείται στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού πόσο ρυπογόνα είναι για το περιβάλλον; Υπάρχουν άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν άλλες εξελιγμένες τεχνολογίες για ανακύκλωση μεταχειρισμένων ελαστικών;

7. Υπάρχει άλλος τρόπος ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ελαστικών πιο φιλικός στο περιβάλλον; Στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ ποιες είναι οι πολιτικές ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ελαστικών;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.064, ημερομηνίας 28 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους οργανωμένους κατασκηνωτικούς χώρους που λειτουργούν σήμερα στην Κύπρο και για το κατά πόσο γίνονται συστηματικοί έλεγχοι σε αυτούς από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα ζητούμε να ενημερωθούμε για τα ακόλουθα:

1. Ποιο ακριβώς είναι το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργούν οι εν λόγω κατασκηνωτικοί χώροι (νόμοι, κανονιστικές πράξεις);

2. Ποιος είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος κάθε κατασκηνωτικού χώρου;

3. Υπάρχουν σχεδιασμοί ασφάλειας και υγείας οι οποίοι πρέπει να τηρούνται στους συγκεκριμένους χώρους; Ποιοι είναι οι αρμόδιοι για την εφαρμογή τους;

4. Πώς στελεχώνεται κάθε οργανωμένος κατασκηνωτικός χώρος και ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας ελέγχου;

5. Πόσοι κατασκηνωτικοί χώροι λειτουργούν σήμερα και πόσα άτομα μπορούν να φιλοξενηθούν σε αυτούς;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.067, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσα άτομα έχουμε με προβλήματα όρασης με ή χωρίς πολλαπλές αναπηρίες κάτω των δεκαοκτώ ετών και πόσα άνω των δεκαοκτώ ετών;

2. Με ποιο τρόπο υποστηρίζονται από την πολιτεία;

3. Οι φοιτητές με προβλήματα όρασης που φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια ή σε κολλέγια με ποιο τρόπο υποστηρίζονται από την πολιτεία;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.068, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποια ήταν τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων από τις οργανωμένες παραλίες τους φετινούς μήνες και ποια τα αντίστοιχα ποσά την περσινή χρονιά, σε ποιες οργανωμένες παραλίες υπάρχουν κάλαθοι ανακύκλωσης και κατά πόσο υπάρχει η πρόθεση να μπουν σε όλες τις οργανωμένες παραλίες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.127, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ως προς το αίτημα του κοινοτικού συμβουλίου Οράς για επανεκτίμηση της κατάστασης του οδικού δικτύου Οράς-Χοιροκοιτίας. Η βελτίωση-συντήρηση του συγκεκριμένου δρόμου είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Επισυνάπτεται σχετική επιστολή. Παρακαλώ όπως το πιο πάνω απαντηθεί το συντομότερο, γιατί συντρέχουν λόγοι ασφαλείας των κατοίκων της περιοχής.»

 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.290, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.291, ημερομηνίας 31ης Οκτωβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιοι αρχαιολογικοί χώροι-μουσεία δεν είναι επισκέψιμοι για το κοινό λόγω έργων συντήρησης και για πόσο χρονικό διάστημα θα παραμείνουν κλειστοί;

2. Να κατατεθούν τα ωράρια λειτουργίας των μουσείων-αρχαιολογικών χώρων και να ενημερωθεί το σώμα κατά πόσο έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε έρευνα για τις ώρες και τις μέρες που λειτουργεί κάθε μουσείο και αρχαιολογικός χώρος και αν είναι ικανοποιητικό το ωράριο λειτουργίας.

3. Ποιες ήταν οι εισπράξεις του Τμήματος Αρχαιοτήτων για το κάθε μουσείο και αρχαιολογικό χώρο ξεχωριστά και πόσοι έχουν επισκεφθεί τον κάθε χώρο ξεχωριστά τα τελευταία πέντε χρόνια; Οι αναφορές να γίνουν ξεχωριστά για κάθε έτος μεταξύ 2012 και 2017 και κατά αρχαιολογικό χώρο και μουσείο.

4. Πόσα δελτία εισόδου έχουν εκδοθεί για περίοδο μιας (1) ημέρας, τριών (3) ημερών και (7) ημερών τα τελευταία πέντε χρόνια;

5. Υπάρχουν ενδείξεις για το ποσοστό των τουριστών που επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς μας χώρους;

6. Υπάρχει ικανοποιητική προβολή των αρχαιολογικών μας χώρων στους πολίτες της Δημοκρατίας, αλλά και στους τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.300, ημερομηνίας 1ης Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Πόσες δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές και σχολικές βιβλιοθήκες λειτουργούν και με ποιο ωράριο;

2. Υπάρχουν βιβλιοθήκες που δε λειτουργούν λόγω έργων συντήρησης ή για κάποιους άλλους λόγους; Εάν ναι, ποιες είναι και πότε αναμένεται να επαναλειτουργήσουν;

3. Πόσα βιβλία διαθέτει η κάθε βιβλιοθήκη ξεχωριστά;

4. Ποιες βιβλιοθήκες έχουν τέλος συνδρομής και ποιο είναι αυτό;

5. Ποιες βιβλιοθήκες επιχορηγούνται και με ποιο ποσό;

6. Πόσα μέλη έχει εγγεγραμμένα η κάθε βιβλιοθήκη στο μητρώο της (εκτός των σχολικών);

7. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες χωροθέτησης και σχεδιασμού της Κρατικής Βιβλιοθήκης και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανέγερσή της;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.321, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός σε ποιες ενέργειες θα προβεί σε σχέση με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην περίπτωση μετεγγραφής αδελφιών που εξασφάλισαν θέσεις σε ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς δεν υπάρχει η ευχέρεια αίτησης μετεγγραφής κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας φοιτητών που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. Με την επίλυση του πιο πάνω προβλήματος θα διευκολυνθούν ιδιαίτερα οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα από άσκοπα και αχρείαστα έξοδα.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.322, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο έχει συσταθεί και λειτουργήσει η αρμόδια επιτροπή για τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τα ωδεία. Να διευκρινιστεί αν σε αυτή την επιτροπή συμμετέχει και η Αστυνομία Κύπρου.

Έχουμε ενημερωθεί ότι η Αστυνομία Κύπρου τόσο αυτεπάγγελτα όσο και κατόπιν καταγγελιών παραπέμπει στο δικαστήριο συγκεκριμένα ωδεία, ενώ έχει διαπιστωθεί και σε συζήτηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας στην παρουσία της Αστυνομίας Κύπρου ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ωδείων, παρά μόνο ο περί Φροντιστηρίων Νόμος, παρ’ όλο που φυσικά τα ωδεία δεν είναι φροντιστήρια.

Υπό το φως των πιο πάνω, παρακαλώ όπως ενημερωθεί η Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε θα της προωθηθεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.328, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ποιο κάτω:

1. Υπάρχει σχεδιασμός για αντιμετώπιση των πλημμυρών;

2. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του κράτους;

3. Ποιος εκπονεί τις υδρολογικές μελέτες και από ποιον αξιολογούνται;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.329, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή της Οδηγίας για τα αστικά λύματα (91/271/ΕΟΚ), και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και ποια μέτρα λαμβάνει το κράτος για την πλήρη εφαρμογή τους; Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις μας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

2. Από το ανακυκλωμένο νερό που προκύπτει από τα αστικά λύματα ποιο είναι το ποσοστό που επαναχρησιμοποιείται στη γεωργία ή άλλού και ποια μέτρα λαμβάνει το κράτος για την πλήρη αξιοποίησή του; Ποιοι είναι οι μελλοντικοί σχεδιασμοί για την πλήρη αξιοποίηση του ανακυκλωμένου νερού;

3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη μη πλήρη εφαρμογή των απαιτήσεων της Οδηγίας;

4. Ποιο ποσοστό του πληθυσμού θα έπρεπε να εξυπηρετείται από αποχετευτικά συστήματα βάσει της Οδηγίας και ποιο είναι το σημερινό;

5. Σε ποια μέτρα έχουν προβεί τα συμβούλια αποχετεύσεων για την άμεση σύνδεση των υποστατικών με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχετεύσεως που είναι σε λειτουργία; Ποιο ποσοστό του πληθυσμού που καλύπτεται από αποχετευτικά συστήματα δεν έχει συνδεθεί με δίκτυο (αναλυτικά αριθμός κατά συμβούλιο); Ποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.330, ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ποιοι είναι οι προγραμματισμοί του κράτους για τη συνεχιζόμενη και παρατεταμένη ανομβρία και ποια μέτρα έχει λάβει.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.343, ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Η μονάδα 3 του Ηλεκτροπαραγωγικού Σταθμού Βασιλικού θα μπορούσε να λειτουργήσει κανονικά εδώ και μήνες, αλλά χωρίς τη μονάδα αποθείωσης;

2. Οι μονάδες που καλούνται (του Η/Σ Δεκέλειας) να καλύψουν τη ζήτηση είναι πολύ περισσότερο ρυπογόνες και σίγουρα πολύ πιο κοστοβόρες. Έγιναν προσπάθειες από μέρους της ΑΗΚ, για να πείσει τους καθ’ ύλην αρμόδιους, έτσι ώστε να δοθεί άδεια για περισσότερες ώρες λειτουργίας της μονάδας 3 προς όφελος του καταναλωτή;

3. Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί τα αρμόδια υπουργεία προς την αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να δοθεί εξαίρεση στην ΑΗΚ και να μπορεί να λειτουργεί τη μονάδα 3 χωρίς την αποθείωση, με δεδομένο ότι η ΑΗΚ προχωρεί σε αποκατάσταση της ζημιάς στη μονάδα αποθείωσης; Τι επιχειρήματα πρόβαλε η ΑΗΚ προς τα αρμόδια υπουργεία, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί τη μονάδα 3 χωρίς την αποθείωση;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.376, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των πλημμυρών στους δήμους και στις κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας;

2. Πότε έχουν εκπονηθεί οι υδρολογικές μελέτες για τον κάθε δήμο και κοινότητα ξεχωριστά και πότε θα υλοποιηθούν τα μέτρα που προβλέπονται από αυτές; Πότε αναμένεται να επανεξεταστούν;»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.377, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν τηρούνται τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα σχετικά με την ανέγερση της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου Λάρνακας. Αν ναι, παρακαλώ να σημειωθεί η ημερομηνία παραλαβής της πτέρυγας και, αν όχι, να επεξηγηθούν οι λόγοι και οι σχετικές ενέργειες από την πλευρά των κρατικών υπηρεσιών.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.382, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιες επιπτώσεις στις εξαγωγές θα έχει η υπόθεση της απώλειας εμπορικού σήματος του χαλλουμιού στη Μεγάλη Βρετανία; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το αρμόδιο υπουργείο, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές συνέπειες για τις εξαγωγές χαλλουμιών;

2. Ποιες είναι οι ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων που εξάγουμε κάθε χρόνο στη Μεγάλη Βρετανία; Να δοθούν στοιχεία για τα τελευταία πέντε χρόνια.

3. Ποιες είναι οι ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων που εξάγουμε κάθε χρόνο στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλες χώρες; Να δοθούν στοιχεία για τα τελευταία πέντε χρόνια.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.383, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Σε πόσους ελέγχους έχουν προβεί οι κρατικές υπηρεσίες για την εισαγωγή, χρήση και εμπορία της γαλακτόσκονης;

2. Πόσες αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε τυροκομία για τη χρήση γαλακτόσκονης τα τελευταία δέκα χρόνια και ποια ήταν τα αποτελέσματα;

Παρακαλείται επίσης ο αρμόδιος υπουργός να καταθέσει το σχέδιο δράσης για τους ελέγχους εισαγωγής, χρήσης και εμπορίας γαλακτόσκονης και να δώσει τα στοιχεία για τις ποσότητες γαλακτόσκονης που έχουν εισαχθεί τα τελευταία δέκα χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και για το πού έχουν διατεθεί αυτές οι ποσότητες.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.412, ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2018, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

 

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω ερωτήματα:

1. Ποια είναι η πολιτική του κράτους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ποιος είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια;

2. Ποια κίνητρα δίνονται για εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων σε οικιστικές μονάδες, αλλά και σε επιχειρήσεις και ποια προγράμματα βρίσκονται σε ισχύ και ποια προγραμματίζονται στο μέλλον;

3. Υπάρχουν σχεδιασμοί για εγκατάσταση κοινών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε διαμερίσματα και πολυκατοικίες;

4. Πόση ενέργεια παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα που βρίσκονται σε κατοικίες;

5. Υπάρχουν κίνητρα για τους ιδιοκτήτες των οικιακών μονάδων, για να εξοικονομούν την ενέργεια που δε χρειάζονται και για ποιο λόγο διαγράφεται η επιπλέον ενέργεια που παράγεται μία φορά τον χρόνο; Υπάρχει περίπτωση αλλαγής πολιτικής;

6. Πόση ενέργεια παράγεται από παραγωγούς ΑΠΕ (αναλυτικά για κάθε κατηγορία);

7. Υπάρχει πρόγραμμα επιχορήγησης για ευάλωτες ομάδες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων και ποιες επιδοτήσεις έχουν δοθεί μέχρι σήμερα για αυτές τις ομάδες;

8. Ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του κράτους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μέσω:

α) της εκμετάλλευσης αιολικής ή ηλιακής ενέργειας ή βιομάζας ή βιοαερίου,

β) της εκμετάλλευσης γεωθερμικής ενέργειας,

γ) της εκμετάλλευσης της ενέργειας από τη θάλασσα,

δ) της εκμετάλλευσης υδάτινου δυναμικού ή συνδυασμού των πιο πάνω;

9. Ποια μέτρα λαμβάνονται για τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μονάδες παραγωγής ενέργειας;

10. Η Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ που αφορά την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει ξεπεράσει τους υποχρεωτικούς στόχους που μας έχουν τεθεί μέχρι το 2020;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.512, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό του υπουργείου η ανέγερση της αίθουσας πολλαπλής χρήσης για το Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής και, εάν ναι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί. Να σημειωθεί ότι υπήρχαν υποσχέσεις για έναρξη των εργασιών ανέγερσης πολλαπλής αίθουσας από το 2010. (Επισυνάπτονται σχετικές επιστολές.)

Επίσης, ερωτάται ο υπουργός πότε αναμένεται να λειτουργήσει ο ανελκυστήρας στο συγκεκριμένο σχολείο για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών. (Επισυνάπτονται σχετικές επιστολές.)»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.543, ημερομηνίας 18 Μαρτίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ποιους τρόπους έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να πληροφορηθούν για τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.

Επίσης, έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι υπάρχει ειδική γραμμή ενημέρωσης. Παρακαλώ όπως ενημερωθούμε για ποιο λόγο έχει διαφορετική χρέωση από τις αστικές κλήσεις, ποιος λαμβάνει τα έσοδα από τις συγκεκριμένες κλήσεις και κατά πόσο είναι κερδοφόρα η συγκεκριμένη υπηρεσία.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.578, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας των Κέντρων Θαλασσαιμίας τα τελευταία δέκα χρόνια; Έχει τροποποιηθεί το ωράριο μέχρι σήμερα;

2. Ποιες ώρες στελεχώνονται τα Κέντρα Θαλασσαιμίας από ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό ανά επαρχία;

3. Από ποια μέχρι ποια ώρα πρέπει να προσέλθει στο κέντρο ο ασθενής, για να προβεί σε μετάγγιση;

4. Έχει πραγματοποιηθεί ποτέ διαβούλευση με τους ασθενείς για τις ώρες και μέρες λειτουργίας των κέντρων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προσωπική ζωή τους και η καθημερινότητά τους;

5. Το προσωπικό που στελεχώνει τα Κέντρα Θαλασσαιμίας απασχολείται και σε άλλα τμήματα παράλληλα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στις μεταγγίσεις;

6. Να κατατεθούν τα στοιχεία στελέχωσης ξεχωριστά του κάθε Κέντρου Θαλασσαιμίας (αριθμοί ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και άλλου προσωπικού).»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.599, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων τα ακόλουθα σε σχέση με τη λειτουργία παιχνιδότοπων:

1. Ποιες άδειες πρέπει να έχει ένας παιχνιδότοπος, για να λειτουργεί;

2. Κάθε πόσο πρέπει να ελέγχονται οι παιχνιδότοποι, για να διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των παιδιών και των θαμώνων; Ποια μέτρα λαμβάνονται; Υπάρχουν κανονισμοί για τα θέματα ασφάλειας και υγείας;

3. Πόσοι παιχνιδότοποι λειτουργούν σήμερα, καθώς και πόσες επιθεωρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και από ποιους;

4. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία παιχνιδότοπων; Χρειάζεται βελτίωση το νομοθετικό μας πλαίσιο;

                    5. Πραγματοποιούνται διαπιστεύσεις από τις διευθύνσεις των παιχνιδότοπων σε σχέση με την εκπαίδευση του προσωπικού; Ποιοι κάνουν τις αξιολογήσεις και κάθε πόσο;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.605, ημερομηνίας 22 Απριλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το πότε αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η υλοποίηση της επέκτασης του Δημοτικού Σχολείου Μαρωνίου.

Επίσης πότε αναμένεται να υλοποιηθούν τα προγραμματιζόμενα έργα ανέγερσης, επεκτάσεων, βελτιώσεων, αντισεισμικής/γενικής αναβάθμισης σχολικών μονάδων που έχουν προϋπολογιστεί για το 2019-21

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.646, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι στα συστήματα συναγερμού των σχολείων μας για τη λειτουργία τους και κατά πόσο γίνεται αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και προβληματικών συστημάτων συναγερμού. Επισυνάπτεται σχετικό δημοσίευμα που αφορά το σύστημα συναγερμού της Νέας Τεχνικής Σχολής Λάρνακας και παρακαλώ να ενημερωθούμε για τις ενέργειες που έγιναν ή θα γίνουν για την αντικατάστασή του.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.659, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου
 

«Με γνώμονα την αποτελεσματική και άμεση επίλυση του προβλήματος που παρατηρείται στις σχολικές αίθουσες κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω θέματα:
1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα σχολεία μας και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί;
2. Ποιο είναι το συνολικό κόστος της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων, της αναβάθμισης των ηλεκτρικών φορτίων των σχολικών εγκαταστάσεων και της τοποθέτησης κλιματιστικών στις αίθουσες; Ποιοι προγραμματισμοί έχουν γίνει μέχρι σήμερα;
3. Ποιες μελέτες έχουν γίνει σε σχέση με την απόδοση των μαθητών και εκπαιδευτικών τους μήνες που παρατηρούνται οι υψηλές θερμοκρασίες;
Θεωρώ επιβεβλημένη και άμεση προτεραιότητα την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών για την τοποθέτηση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας, με σκοπό την καλύτερη απόδοση των εκπαιδευτικών, αλλά και των μαθητών μας.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.673, ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου


«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ανάδειξη του ψηφιδωτού δαπέδου της ρωμαϊκής περιόδου στην οδό Αγίου Νεοφύτου στη Λάρνακα και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αρχαιολογικές εργασίες. Επίσης, να ενημερωθούμε αν έχει εξασφαλιστεί το απαραίτητο προσωπικό για την άμεση ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών (να δοθούν στοιχεία).»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.687, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου


Σημείωση:
Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.688, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου


«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα (αναλυτικά) που έχουν λάβει και λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές σε σχέση με την αυξημένη παρουσία κουνουπιών λόγω της φετινής πολυομβρίας. Υπάρχει εκπονημένο σχέδιο άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση του πιο πάνω προβλήματος; Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα για το ποιος συντονίζει και εποπτεύει τις διάφορες δράσεις παγκύπρια, αλλά και σε επαρχιακό επίπεδο.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.689, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου


«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αριθμό 23.06.011.01.404, ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2017, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μετακίνηση του γηπέδου του Ομίλου Αντισφαίρισης Λάρνακας από τον αρχαιολογικό χώρο Κιτίου-Παμπούλα και πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι ανασκαφές για την αποκάλυψη του αρχαίου λιμανιού του Κιτίου.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.704, ημερομηνίας 28 Ιουνίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου


«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για ποιο λόγο εκκρεμεί από το 2016 η κατάθεση νομοσχεδίου με το οποίο τροποποιείται “Ο περί Πωλήσεως Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος (ΚΕΦ. 144)”. Έχει λεχθεί σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, στις 20 Ιουνίου 2019, ότι το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Παρακαλώ όπως ενημερωθεί το σώμα για το πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση.»
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.745, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου


«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, νοουμένου ότι για πολλοστή φορά σημειώθηκε θανατηφόρο δυστύχημα στον δρόμο Κόρνου-Κοφίνου (επισυνάπτεται σχετικό δημοσίευμα για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της 11ης Ιουλίου 2019). Χρειάζεται να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε να μην επαναληφθούν κι άλλα δυστυχήματα στον συγκεκριμένο δρόμο.»


Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.747, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου


«Παρακαλείται ο αρμόδιος υφυπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις τελευταίες εξελίξεις σε συνέχεια της συζήτησης του θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων “Η αναγκαιότητα ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα και κατ’ επέκταση με την υπόλοιπη Ευρώπη. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Νίκου Τορναρίτη και Αννίτας Δημητρίου) (Αρ. φακ. 23.04.035.186-2018)”.
Επίσης, να κατατεθεί η σχετική μελέτη βιωσιμότητας της ακτοπλοϊκής σύνδεσης και να ενημερωθεί το σώμα για τις επόμενες ενέργειες του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.»


 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.751, ημερομηνίας 22 Ιουλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πότε αναμένεται να σταλθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που να ρυθμίζει τη χρήση και την κυκλοφορία ηλεκτρικών μηχανών-σκούτερ (δίκυκλα και τρίκυκλα). Η νομοθετική ρύθμιση επιβάλλεται λόγω των συχνών ατυχημάτων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια.
Επισυνάπτεται αντίγραφο σχετικού δημοσιεύματος για το τελευταίο περιστατικό που σημειώθηκε στη Λάρνακα.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.
 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.758, ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου
 

Σημείωση: Η ερώτηση της βουλευτού είναι εμπιστευτική.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.003, ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου


«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αρ. 23.06.011.03.688, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2019, ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αυξημένης παρουσίας κουνουπιών παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και για την ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται κυρίως από το τσίμπημα κοινών κουνουπιών.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.074, ημερομηνίας 17 Σεπτεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον αριθμό, τον τρόπο και από ποιους διεξάγονται οι έλεγχοι των σχολικών κυλικείων. Επίσης να ενημερωθεί το σώμα κατά πόσο ισχύουν δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο ότι στην επαρχία Λάρνακας 65% των περιπτώσεων δεν συμμορφώνονται προς τις θεσπισθείσες τιμές.
Σε τέτοιες περιπτώσεις ποιες κυρώσεις και πρόστιμα επιβάλλονται; Επισυνάπτονται τα σχετικά δημοσιεύματα.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.
Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.109, ημερομηνίας 3 Οκτωβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε συνέχεια των ερωτήσεών μου με αριθμό 23.06.011.01.203, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2016, και με αριθμό 23.06.011.01.439, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2017, ποιοι είναι οι προγραμματισμοί της αρμόδιας υπηρεσίας για την έγκαιρη αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού των προβάτων (νόσος της κυανής γλώσσας-blue tongue). Επίσης να ενημερωθεί το σώμα εάν έγινε προγραμματισμός για έγκαιρη διάθεση εμβολίων στους κτηνοτρόφους, σε περίπτωση που παρουσιαστούν κρούσματα του καταρροϊκού πυρετού.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.193, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη διαδικασία που ακολουθείται για τη μετονομασία των σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, ζητούμε να ενημερωθούμε με ποια κριτήρια γίνεται η μετονομασία, ποιοι την αποφασίζουν, ποιοι την επικυρώνουν και πόσες μετονομασίες σχολείων είχαμε μέχρι σήμερα (αναλυτικά). Επίσης, να κατατεθεί στη Βουλή η θεσμοθετημένη διαδικασία, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία, παρακαλώ να ενημερωθεί το σώμα αν υπάρχει πρόθεση για θεσμοθέτησή της.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.206, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Η Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη και Διαχείριση της Βίας στο Σχολείο 2018-
2022, η οποία παρουσιάστηκε στις 12 Οκτωβρίου του 2018, περιλάμβανε στο κεφάλαιο “Δημιουργία Συστημάτων Πληροφόρησης” στη σελίδα 16 την πιο κάτω δράση:
“Ετοιμασία πρότασης για πιλοτική εφαρμογή σε δημοτικά σχολεία του θεσμού του συμβούλου, τα καθήκοντα του οποίου θα ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς δημοτικής, οι οποίοι κατέχουν μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της συμβουλευτικής. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν:
1. συμβουλευτική μαθητών/τριών και των γονιών/κηδεμόνων τους,
2. τήρηση αρχείου,
3. συνεργασία στο σχολείο για την ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών και
4. ενημέρωση και συνεργασία με άλλους ειδικούς.”
Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγκεκριμένη πρόταση και πότε αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή η συγκεκριμένη δράση που αφορά τον θεσμό του συμβούλου σε δημοτικά σχολεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.221, ημερομηνίας 25 Νοεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους προγραμματισμούς του υπουργείου του για τα πιο κάτω:
1. Για την ανέγερση της αίθουσας πολλαπλής χρήσης του Παγκυπρίου Λύκειου Λάρνακας.
2. Για τη νέα τεχνική σχολή στη Λάρνακα.
3. Για τη λειτουργία της σχολής γαλακτοκομίας/τυροκομίας στην Αθηένου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.240, ημερομηνίας 3 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Σε συνέχεια της ερώτησής μου με αριθμό 23.06.011.03.033 και ημερομηνία 10 Αυγούστου 2018, παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει ο προγραμματισμός για το 2020 να δημιουργηθούν στάσεις-σταθμοί με κλιματιζόμενη αίθουσα επιβατών έξω από όλα τα νοσοκομεία σε όλες τις επαρχίες, δηλαδή κάτι ανάλογο με τον σταθμό του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Επίσης να ενημερωθεί το σώμα πότε λειτούργησε ο κλιματιζόμενος χώρος
επιβατών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και ποιο είναι το κόστος του.
Όπως έχω αναφέρει στην ερώτησή μου, η δημιουργία κλιματιζόμενων χώρων επιβάλλεται λόγω του κλίματος μας, αλλά και γιατί θα εξυπηρετηθούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ειδικότερα οι συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας και επηρεάζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Επισυνάπτονται η ερώτηση και η σχετική απάντηση.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.273, ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2019, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

          «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο ισχύουν δημοσιεύματα του ελλαδικού τύπου, σύμφωνα με τα οποία τα πανεπιστήμια της Ελλάδας (ΑΕΙ) θα ορίζουν τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών, αλλά και τη βάση εισαγωγής στα τμήματά τους. 

          Επίσης, να ενημερωθεί το σώμα:

1.         αν θα ισχύσει αυτή η πολιτική,

2.         από πότε και κατά πόσο θα επηρεάσει τις θέσεις που δίνονται σε Κυπρίους υποψηφίους και

3.         σε ποιες ενέργειες θα προβεί ο αρμόδιος υπουργός.

          Επισυνάπτεται σχετικό δημοσίευμα.»

Σημείωση:  Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους στάλθηκε στον αρμόδιο υπουργό.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.300, ημερομηνίας 21ης Ιανουαρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

          «Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζουν παραλιακές κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας και ειδικά τα παραλιακά μέτωπα της Ορόκλινης, των Περβολιών και του Μενεού από τη διάβρωση της ακτογραμμής.

          Επίσης να κατατεθεί ο προγραμματισμός κατασκευής κυματοθραυστών στη θαλάσσια περιοχή της Λάρνακας για τα επόμενα χρόνια.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.403, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

            «Μετά κι από το πρώτο επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα κορωνοϊού στη Θεσσαλονίκη, παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να ενημερώσουν αναλυτικά τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα που έχουν λάβει και λαμβάνουν σε σχέση με αυτή την εξελισσόμενη επιδημία από τον νέο κορωνοϊό COVID-19.

Είναι σε ετοιμότητα οι αρχές του κράτους να αντιμετωπίσουν παρόμοια περιστατικά στην Κύπρο;  Γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στα οδοφράγματα; Έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό; Ακολουθούμε τα πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων  ECDC;»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.486, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

             «Παρακαλείται ο Υπουργός  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την πορεία εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας.

          Να ενημερωθεί επίσης το σώμα ποιος/-α υπεύθυνος/-η παρακολουθεί όλα τα θέματα και τις δράσεις που περιλαμβάνονται στην εθνική στρατηγική και ποιος/-α υπεύθυνος/-η εποπτεύει τη διαδικασία από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας,  Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.  Επίσης, παρακαλώ όπως ενημερωθώ ποιοι είναι οι μηχανισμοί παρακολούθησης.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.577, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

          «Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιας Αρχής είναι η αρμοδιότητα συντήρησης του δρόμου που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Λάρνακας με τον ακριτικό δήμο Αθηένου (μέσω του τμήματος παλαιού δρόμου Λευκωσίας-Λάρνακας, μέσω Πυροΐου) και πότε αναμένεται η αρμόδια αρχή να προβεί σε νέα επικάλυψη του οδοστρώματος ή και ανακατασκευή του λόγω της κακής κατάστασής του.  Να σημειωθεί ότι σε ορισμένα σημεία υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκληθούν ατυχήματα λόγω της κατάστασης του οδοστρώματος.»   

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.086, ημερομηνίας 19 Οκτωβρίου 2020, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Αννίτας Δημητρίου

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1.Πώς κατανέμονται οι κενές θέσεις που δημιουργούνται στα δημόσια πανεπιστήμια, λόγω των θέσεων που παραχωρούνται από τα ελληνικά πανεπιστήμια μέσω της διαδικασίας των Παγκύπριων Εξετάσεων;

2.Πώς διαφυλάσσεται η διαδικασία για να μην υπάρχει διπλοκράτηση θέσεων, με αποτέλεσμα να στερούνται της πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου οι υποψήφιοι φοιτητές μας;

3.Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το πόσες θέσεις δίνονται αρχικά και πόσες χάνονται ανά πρόγραμμα σπουδών τα τελευταία πέντε χρόνια στα δημόσια πανεπιστήμιά μας . Ποια μέτρα λαμβάνονται για αποφυγή αυτού του φαινομένου;

4.Πόσες θέσεις έχουν δοθεί ανά πρόγραμμα σπουδών από τα ελληνικά πανεπιστήμια σε υποψηφίους από την Κύπρο τα τελευταία τρία χρόνια και πόσες από αυτές δεν έχουν πληρωθεί (να δοθούν αναλυτικά στοιχεία ανά τμήμα);»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων