Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

Βουλευτής: Άριστος Δαμιανού

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.658, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο κατά τις περιόδους 1993-1998, 1998-2003 και 2003-2008 υπήρξαν οποιεσδήποτε εισφορές ιδιωτών στο κράτος οι οποίες παραδόθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών είτε από την εκάστοτε Προεδρία είτε απευθείας από τους ιδιώτες εισφορείς.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.431, ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τη λειτουργία, τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου όσον αφορά τη διαμεσολάβηση για χρηματοοικονομικές διαφορές

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.473, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος είναι ο αριθμός των προσφυγών που εκκρεμούν ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, πώς κατανέμονται οι καταχωρίσεις ανά έτος και πόσες εκδικάζονται ανά έτος.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.489, ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Στη Λευκωσία και πιθανόν και σε άλλες πόλεις υπάρχει πληθώρα ημιτελών οικοδομών, λόγω της οικονομικής κρίσης, στις οποίες δεν παρατηρείται κανένα μέτρο ασφάλειας ή προφύλαξης.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο οι οικοδομές αυτές είναι καταγραμμένες, αν έχουν επιθεωρηθεί και τι μέτρα ασφάλειας λαμβάνονται, ούτως ώστε να μην καταστούν επικίνδυνες.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.03.504, ημερομηνίας 17 Φεβρουαρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Τα τελευταία χρόνια έχουν λειτουργήσει πολλά υποστατικά στα οποία διαφημίζεται ότι αγοράζονται χρυσαφικά ή που προσφέρουν υπηρεσίες ως ενεχυροδανειστήρια.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων από ποιο νομικό πλαίσιο διέπονται, αν αυτό το πλαίσιο τηρείται και πώς ενημερώνεται ο κόσμος για το ποια υποστατικά λειτουργούν νόμιμα ή παράνομα.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.169, ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2014, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Κατά τη συζήτηση του περί Στοιχημάτων Νόμου του 2012 στην επιτροπή Νομικών της Βουλής, είχε κατ’ επανάληψη αναφερθεί από λειτουργούς του Υπουργείου Οικονομικών ότι θα κατατεθεί και νομοσχέδιο που ρυθμίζει κατ’ αναλογία και το ιπποδρομιακό στοίχημα.

Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.384, ημερομηνίας 23 Ιανουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Έχει έρθει σε γνώση μου ότι από ορισμένους αρχιαστυφύλακες έχει πρόσφατα αφαιρεθεί το επίδομα καθήκοντος και επιπρόσθετα τους έχει ζητηθεί να παραδώσουν τα διακριτικά τους. Πληροφορήθηκα επίσης ότι αυτή η απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί σε όλους τους αρχιαστυφύλακες οι οποίοι ασκούν τα ίδια καθήκοντα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μεμονωμένα αφαίρεση επιδόματος;

2. Αφαιρέθηκε από όλους τους αρχιαστυφύλακες που δεν ασκούν εποπτικό ρόλο; Αν ναι, να μας καταθέσει κατάλογο των αρχιαστυφυλάκων που να περιλαμβάνει τα καθήκοντά τους.

                   3. Γιατί αφαιρούνται ταυτόχρονα και τα διακριτικά τους

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.410, ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Εξ όσων γνωρίζω, σύμφωνα με τους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τον περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρυθμίσεις και Τέλη) Νόμο, και συγκεκριμένα το άρθρο 8(θ), οι καρκινοπαθείς εξαιρούνται από οποιοδήποτε τέλος για θεραπείες και υπηρεσίες που αφορούν τη συγκεκριμένη ασθένεια.

Όπως έχω αντιληφθεί, οι ασθενείς που επισκέπτονται το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου δεν εξαιρούνται από τα τέλη επίσκεψης, παρά το ότι μπορεί να πρέπει να επισκέπτονται το κέντρο αρκετές φορές το μήνα.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί συμβαίνει αυτό και αν σχετίζεται με το νομικό καθεστώς του εν λόγω ιδρύματος

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.190, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσες παραιτήσεις/παύσεις προσωπικού των Κεντρικών Φυλακών (συμπεριλαμβανομένων δεσμοφυλάκων, αρχιδεσμοφυλάκων, λειτουργών, επιθεωρητών) υπήρξαν από την 1/1/2013 μέχρι και σήμερα και να δώσει ονομαστικό κατάλογο των παραιτηθέντων/παυθέντων ατόμων

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.191, ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Έχει περιέλθει στην αντίληψή μου ότι έναντι του χώρου αφίξεων του αεροδρομίου Λάρνακας λειτουργεί πρακτορείο του ΟΠΑΠ.

Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιος έλαβε την απόφαση και έχει αδειοδοτήσει την εν λόγω τοποθέτηση, υπό ποιους όρους (να κατατεθεί η σύμβαση, αν υπάρχει) και με ποιο αντάλλαγμα για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Εκ δεύτερου, παρακαλώ να πληροφορηθούμε δυνάμει ποιας νομοθεσίας και με ποιου την απόφαση τοποθετήθηκαν μηχανές τυχερών παιγνίων σε διάφορους χώρους του αεροδρομίου.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.203, ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

Σημείωση: Η ερώτηση του βουλευτή είναι απόρρητη.

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.011, ημερομηνίας 21ης Ιουνίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Στη βάση της εξαγγελίας του Υπουργείου Υγείας για διάθεση ποσού 9 εκατομ. για αποστολή ασθενών στον ιδιωτικό τομέα, καλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πώς διανεμήθηκε το εν λόγω ποσό. Σε περίπτωση που ακόμα δεν έχει διανεμηθεί εξ ολοκλήρου, να μας ενημερώσει πώς διανεμήθηκε μέχρι στιγμής και σε ποια νοσηλευτήρια

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.196, ημερομηνίας 4 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσο κοστίζει στο κράτος η ανάθεση της αστυνόμευσης των αεροδρομίων σε ιδιωτική εταιρεία και από ποιο κονδύλι αντλείται το εν λόγω ποσό

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.260, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο η Αστυνομική Δύναμη Κύπρου έχει συνάψει συμφωνία με ιδιωτική εταιρεία/παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και, εάν αυτό ισχύει, να μας ενημερώσει για τους όρους της σύμβασης, το κόστος και τη διάρκειά της, καθώς και ποια είναι η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία.»

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.755, ημερομηνίας 4 Απριλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Παρακαλείται ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα οχήματα μάρκας ΚΙΑ έχουν αγοραστεί από την 1η Μαρτίου 2013 μέχρι και σήμερα, με ποιο κόστος και για ποιες υπηρεσίες. Επίσης, παρακαλείται να μας πληροφορήσει ποια διαδικασία ακολουθήθηκε και να μας παραθέσει τις συγκεκριμένες προσφορές.»

Απάντηση


 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.994, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού
 

«Καλείται ο αρμόδιος υπουργός να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων πόσα είναι τα μέχρι στιγμής έσοδα για τη Δημοκρατία από τη διαδικασία αδειοδότησης της λειτουργίας καζίνου. Επίσης, καλείται να πληροφορήσει το σώμα αν υπάρχουν μελέτες ως προς το όφελος για την οικονομία του κράτους και ως προς τις εκτιμήσεις για τα αναμενόμενα έσοδα ετησίως.»

 

Απάντηση


Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.125, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Παρακαλείται ο αρμόδιος υπουργός να δώσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων στοιχεία για τον αριθμό των ποινικών διώξεων και των καταδικών βάσει του περί Καταπολέμησης Ορισμένων Μορφών και Εκδηλώσεων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας μέσω του Ποινικού Δικαίου Νόμου του 2011.»

Απάντηση


     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων