Αρχείο

    

Ερωτήσεις κατά Βουλευτή

 

Βουλευτής: Κώστας Κωνσταντίνου

 

 

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.393, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Κώστα Κωνσταντίνου

 

«Έχω πληροφορηθεί ότι στην κοινότητα Στατού-Αγίου Φωτίου έχει εκριζωθεί ένα ολόκληρο δασικό πάρκο κατά παράβαση των όρων της άδειας υλοτομίας που έχει παραχωρηθεί και χωρίς οι αρμόδιοι λειτουργοί του Τμήματος Δασών να έχουν προβεί σε οποιεσδήποτε παραστάσεις για την επιβολή κυρώσεων στο κοινοτικό συμβούλιο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα κάτωθι:

1. Η παραχώρηση από το Τμήμα Δασών της άδειας υλοτομίας με αρ. Α.Υ. ΔΠΠ 98/2018, ημερομηνίας 20/7/2018, για υλοτομία των δώδεκα από τα δεκαεπτά πεύκα που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο πάρκο κατόπιν υπόδειξης του προέδρου της κοινότητας ήταν η ενδεδειγμένη και δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του κινδύνου πτώσης δέντρων από δυνατούς ανέμους, όπως έγινε και στο παρελθόν, π.χ. κοπή των επικίνδυνων πεύκων κοντά σε σπίτια, αραίωση των υπολοίπων και αποκοπή των κορυφών τους;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το υπουργείο σας για την παράβαση των όρων της πιο πάνω άδειας υλοτομίας, όπου εκριζώθηκαν και τα δεκαεπτά πεύκα του πάρκου;

3. Μπορεί το υπουργείο σας και το αρμόδιο τμήμα να διασφαλίσει την απουσία κινδύνου πτώσης δέντρων και πρόκλησης ατυχημάτων στα υπόλοιπα πάρκα της κοινότητας μετά τη διαπίστωση του λειτουργού του Τμήματος Δασών ότι ο κίνδυνος πτώσης πεύκων στην κοινότητα περιοριζόταν στα δώδεκα πεύκα του συγκεκριμένου μόνο πάρκου;»

 

Απάντηση

 


 

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων