Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.02.658

Απάντηση ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2014 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.658, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Άριστου Δαμιανού

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας προς το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, με αρ. φακ. 23.06.010.02.658 και ημερ. 18/6/2013 και σας παρουσιάζω πιο κάτω την απάντηση:

2. Κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, έχουν εξευρεθεί οι πιο κάτω εισφορές ιδιωτών στο Κράτος από το 2003 μέχρι σήμερα:

(α) Εισφορές ύψους €3.884.143,60, που συλλέχθηκαν από διάφορα νομικά και φυσικά πρόσωπα το 2007 και το 2008, με στόχο την παροχή βοήθειας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην Πελοπόννησο.

(β) Εισφορές ύψους €541.985,51 από διάφορα νομικά και φυσικά πρόσωπα μεταξύ 2008 και 2013 προς το Ταμείο Ευημερίας και Αλληλοβοήθειας Δυσπραγούντων Συνανθρώπων, που διατηρείτο στην Προεδρία.

(γ) Εισφορές συνολικού ύψους €3.651.000 από το Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα προς το Υπουργείο Υγείας, για τη λειτουργία του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Υγείας.

(δ) Εισφορές ύψους €302.149 από διάφορα νομικά και φυσικά πρόσωπα μεταξύ 2009 και 2013 προς το Ταμείο Υποτροφιών της Επιτροπής Βοηθείας Παιδιών της Κύπρου, το οποίο είναι ένα Ειδικό Ταμείο.

(ε) Δωρεά το 2003 ύψους €386.144 από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, για τη δημιουργία του βοτανικού κήπου Τροόδους, εις μνήμη αποβιώσαντος μέλους της οικογενείας.

(στ) Κληροδότημα Μαρίας Μάμα Κιζουρίδου το 2011, προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ύψους €40.634,50.

(ζ) Δωρεά της Τράπεζας Κύπρου το 2008, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ύψους €370.000, για την αγορά 17 μονοκάμπινων οχημάτων 4X4 και 17 αυτόνομων πυροσβεστικών συστημάτων.

(η) Εισφορές ύψους €479.173 από διάφορα νομικά και φυσικά πρόσωπα μεταξύ 2011 και 2013 προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών των άπορων μαθητών.

(θ) Χορηγίες που δόθηκαν το 2012 από διάφορα νομικά πρόσωπα προς τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, σε σχέση με την χορήγηση εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν, λόγω της Προεδρίας της EE, συνολικού ύψους €21.500.

(ι) Δωρεά ύψους €1.813.207,50 από τον ΟΠΑΠ, που δόθηκε το 2012 προς το Υπουργείο Υγείας για αγορά μαστογράφων.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία πριν το 2003, καθότι σύμφωνα με τις ισχύουσες Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, κύρια καθολικά και βιβλία ταμείου καταστρέφονται μετά την παρέλευση 10 ετών.»

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων