Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.02.503

Απάντηση ημερομηνίας 13 Μαΐου 2013 της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.503, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην επιστολή του Αναπλ. Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με αρ. 23.06.010.02.503, ημερομηνίας 19/3/2013 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2. Σύμφωνα με τη Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τον υπολογισμό της σύνταξης λαμβάνονται υπόψη όλες οι ασφαλιστέες αποδοχές που είχε σε πίστη του ο ασφαλισμένος με βάση τις οποίες καταβλήθηκαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την περίοδο ασφάλισής του, είτε ως μισθωτός (ιδιωτικού/ημιδημόσιου/δημόσιου τομέα), είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο ή προαιρετικά ασφαλισμένος.

3. Με βάση τα πιο πάνω, η δαπάνη των συντάξεων η οποία έχει καταβληθεί από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά το ποσό το οποίο ο συνταξιούχος εξασφάλισε με βάση τις εισφορές του ως μισθωτός στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν μπορεί να υπολογιστεί χωριστά.

4. Για ενημέρωσή σας, σας διαβιβάζω τους συνημμένους Πίνακες στους οποίους φαίνεται:

(α) η ετήσια δαπάνη για τις συντάξεις που έχουν καταβληθεί σε όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τα έτη 1974 - 2012, και

(β) η ετήσια δαπάνη για κοινωνική σύνταξη κατά τα έτη 1995 - 2012.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση

Απάντηση ημερομηνίας 5 Iουνίου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.503, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας ημερ. 19.3.2013 με την οποία διαβιβάζεται Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.503 ημερ. 13.3.2013 που υπέβαλε ο Βουλευτής κ. Ζαχαρίας Κουλίας ζητώντας τα ακόλουθα στοιχεία για την απασχόληση στη δημόσια υπηρεσία:

(α) πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονταν στην υπηρεσία το 1974;

(β) πόσοι προσλήφθηκαν μέχρι το 2012 κατά υπουργείο κατά έτος;

(γ) πόσο αυξανόταν το κρατικό μισθολόγιο κατά έτος;

(δ) ποιο είναι το ύψος των συντάξεων που κατέβαλλε η Κυπριακή Δημοκρατία από το 1974 μέχρι και το 2012;

Λόγω του ότι τα ζητούμενα στοιχεία δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, σας αποστέλλονται τα πιο κάτω, τα οποία έχει ετοιμάσει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού:

(α) Συνοπτικός πίνακας απασχόλησης στο δημόσιο τομέα από το 2006-2013 (επισυνάπτεται ως Παράρτημα I).

(β) Αποτύπωση υπηρετούντων μονίμων, ωρομισθίων και εκτάκτων υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα στις 31.12.2012, κατά Υπουργείο/Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία (επισυνάπτεται ως Παράρτημα II).

(γ) Εξέλιξη μόνιμων θέσεων που υπάρχουν στον Προϋπολογισμό, κατά Υπουργείο/Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία, από το 1986 μέχρι το 2013 (επισυνάπτεται ως Παράρτημα III).

Τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν στους υπηρετούντες δημόσιους υπαλλήλους κατά Υπουργεΐο/Τμήμα/Ανεξάρτητη Υπηρεσία, από το 1974 μέχρι το 2012, στο κρατικό μισθολόγιο και στις συντάξεις έχουν ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Στατιστική Υπηρεσία, Γενικό Λογιστήριο και Διεύθυνση Προϋπολογισμών και Δημοσιονομικού Ελέγχου)

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.503, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2013, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία

«Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και, σε συνέχεια της ταυτάριθμης επιστολής μας ημερ. 4.6.2013, επιθυμώ να σας διαβιβάσω την απάντηση της Στατιστικής Υπηρεσίας με αρ. φακ. 05.22.001 και ημερ. 22.5.2013, η οποία δηλώνει τα ακόλουθα:

(α) Απάντηση στο ερώτημα 1(α): ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων το 1974 ανερχόταν σε 24,000.

(β) Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία προς απάντηση του ερωτήματος 1(β), το οποίο αφορά στις προσλήψεις που γίνονταν σε κάθε Υπουργείο από το 1974 μέχρι το 2012.»

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων