Αρχείο

    

Απάντηση 23.06.010.02.427

Απάντηση ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2013 του Υπουργού Οικονομικών κ. Μιχάλη Σαρρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.427, ημερομηνίας 31ης Ιανουαρίου 2013, της βουλευτού εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλας Μαυρονικόλα

«Επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα σε σχέση με την επιστολή σας με αρ. Ερ. 23.06.010.02.427 και ημερ. 11/2/2013:

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, μονογονεϊκή οικογένεια σημαίνει οικογένεια στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο, ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και που διαβιεί μόνος λόγω του ότι είναι άγαμος, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο.

Από τον Ιούνιο του 2012, με τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας παραχώρησης επιδόματος σε μονογονεϊκές οικογένειες από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων κυκλοφόρησε ειδικό έντυπο αίτησης για την παροχή αυτή. Στο έντυπο αίτησης που ζητούνταν διατάγματα ή αποφάσεις δικαστηρίου σχετικά με τη διατροφή και τη γονική μέριμνα, με τα οποία τεκμηριώνεται μερικώς ότι ο μονογονιός ζει μόνος με το εξαρτώμενο τέκνο του. Δεν περιέχονταν στο έντυπο απαίτηση υποβολής βεβαίωσης από τον οικείο κοινοτάρχη.

Επειδή κατά την περσινή περίοδο πολλοί μονογονείς είχαν προβάλει αδυναμία στην προσκόμιση των πιο πάνω επίσημων δικαιολογητικών και δεδομένου ότι ήταν η πρώτη χρονιά εφαρμογής της νομοθεσίας, η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων υπαλλακτικά τους προσέφερε τη δυνατότητα να αποταθούν σε κοινοτάρχη ώστε να εξασφαλίσουν δικαιολογητικό το οποίο βεβαιώνει τη διαμονή του μονογονιού.

Αναφορικά με διαδικασία συμπλήρωσης του νέου εντύπου αίτησης, σας πληροφορώ ότι δεν υποβάλλεται πλέον ξεχωριστό έντυπο για το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας και οι σχετικές πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται στο έντυπο αίτησης για το επίδομα τέκνου για το 2013. Για τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται τα οικονομικά δεδομένα της οικογένειας, δηλαδή το εισόδημα που αποκτήθηκε το 2012 και τα περιουσιακά τους στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, από τους μονογονιούς απαιτείται η υποβολή διαταγμάτων ή αποφάσεων αρμόδιου δικαστηρίου για τη γονική μέριμνα ή/και τη διατροφή και σε καμία περίπτωση δεν ζητείται βεβαίωση από τον οικείο κοινοτάρχη.»

 

 
 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων