Διεθνείς δραστηριότητες

    

Η Yπηρεσία Διεθνών Σχέσεων της Βουλής

Το έργο της Βουλής των Αντιπροσώπων στον τομέα των διεθνών σχέσεων στηρίζει, από το 1978, σε συστηματική βάση, η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων.

Τα καθήκοντα των Λειτουργών Διεθνών Σχέσεων, σύμφωνα με το καθορισμένο Σχέδιο Υπηρεσίας, συνίστανται, μεταξύ άλλων:

  • Στην προώθηση της ανάπτυξης των πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και ευρύτερων σχέσεων της Δημοκρατίας στο Κοινοβουλευτικό επίπεδο.

  • Στην προώθηση της εγκαθίδρυσης, ανάπτυξης και προαγωγής των διμερών και πολυμερών διεθνών σχέσεων και της επικοινωνίας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ξένα κοινοβούλια και διεθνείς κοινοβουλευτικούς οργανισμούς.

  • Στην προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων επισκέψεων στην Κύπρο ξένων κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών και, αντίστοιχα, αντιπροσωπιών της Βουλής των Αντιπροσώπων που μετέχουν σε αποστολές στο εξωτερικό και συνοδεία των αποστολών αυτών.

  • Στην άσκηση καθηκόντων γραμματέα κοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών στο εξωτερικό.

  • Στην υποβολή εκθέσεων, συλλογή στοιχείων, διενέργεια έρευνας και επεξεργασία υλικού για θέματα που αφορούν τα καθήκοντά τους.

  • Στη σύνταξη έντυπου υλικού για ενημέρωση ξένων Κοινοβουλίων και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών.

Η σημερινή στελέχωση της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Εύη Χατζηγιάννη Διευθύντρια Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων 357 22 407304,407310
Μαρίνα Αδαμίδου Ανώτερη Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων 22 407378
Διονύσης Κόμπος Ανώτερη Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων 22 407379
Πανίκος Πουργουρίδης Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων Α’ 22 407377
Χριστιάνα Σολομωνίδου Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων Α’ 22 407381
Χαρά Παρλά Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων A' 22 407319
Δανάη Αγαθοκλέους Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων 22 407433
Γαβριέλα Μαραγκού Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων 22 407431
Σόφη Τσουρή Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων 22 407376
Αυγούστα Χρίστου Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων 22 407434
Γεωργία Νεοφύτου Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων 22 407286
Ελένη Γεωεγίου Λειτουργός Διεθνών Σχέσεων 22 407400
Μαρία Αγρότου Γραμματεία Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων 22 407304, 407310
Γιούλα Χριστοφή Γραμματεία Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων 22 407304, 407310
Δέσποινα Μιχαήλ Αρχείο Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων 22 407354
Κατερίνα Ευαγγέλου Αρχείο Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων 22 407366

 

Φαξ : 357 22 668611

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: international-relations@parliament.cy

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων