.

 

 

 

 

 

 

      Δραστηριότητες Προέδρου

    

Ανακοινωθέντα

 

Δημοσιογραφική Διάσκεψη του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου για την παρουσίαση της νέας Ιστοσελίδας της Βουλής - Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013 - 12.00 μ.

 

Η κοινωνία της πληροφορίας, με τη ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, δημιουργεί νέα δεδομένα και ευκαιρίες, τόσο για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής όσο και για την εμβάθυνση της δημοκρατίας μέσω της έκφρασης των πολιτών.

 

Η χρήση των τεχνολογιών αυτών αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη διαβούλευση, την ηλεκτρονική δημοκρατία, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, θέλοντας να συμβάλει αποφασιστικά σε αυτή την επιδίωξη, παραδίδει σήμερα στο διαδίκτυο τη νέα αναβαθμισμένη και εμπλουτισμένη ιστοσελίδα της, στην οποία έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία, όχι μόνο στην πληροφόρηση αλλά και τη συμμετοχή του πολίτη.

 

Με την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας της Βουλής, εισάγονται νέες τεχνολογίες, που σκοπό έχουν να διευκολύνουν το έργο των Βουλευτών από τη μια, και από την άλλη να δώσουν πληροφόρηση και βήμα έκφρασης στους πολίτες.

 

Πρόθεση και στόχος μας παραμένει η παρακολούθηση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και η συνεχής βελτίωση όλων των μέσων που διαθέτουμε προς όφελος της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της συμμετοχής ενεργών πολιτών από τη μια, και από την άλλη τη διευκόλυνση της εργασίας των Βουλευτών και των υπηρεσιών της Βουλής, για να καταστεί ακόμα πιο αποδοτική. Από τις προσφερόμενες σήμερα εξελίξεις της τεχνολογίας, επιλέξαμε εκείνες που θα διευκολύνουν το στόχο αυτό.

 

Στη νέα ιστοσελίδα, εισάγονται τεχνολογικές καινοτομίες όπως: το blog, στο οποίο κάθε πολίτης θα μπορεί να εκφράζει άποψη σε διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, το σημείο «νομοθετώ» όπου κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εκφράσει άποψη σε συγκεκριμένο νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου, και η «διαβούλευση» όπου οργανώσεις, κοινωνικά σύνολα και ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να εκφράσουν θέσεις και απόψεις σε θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης. Με αυτό τον τρόπο εφαρμόζεται έμπρακτα η αμφίδρομη επικοινωνία Βουλής και πολιτών.

 

Επιπρόσθετα, εισάγονται μορφές έγκαιρης πληροφόρησης, όπως η ειδοποίηση προς κινητό τηλέφωνο Βουλευτών και δημοσιογράφων κάθε φορά που ανεβαίνει στο διαδίκτυο νέα ημερήσια διάταξη ολομέλειας και επιτροπών, το RSS  με το οποίο ο καθένας θα μπορεί να λαμβάνει στο κινητό ή τον υπολογιστή του όλες τις πρόσφατες αναρτήσεις στην ιστοσελίδα, το news letter, live streaming συνεδριάσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων και μια πρόσβαση γενικής επικοινωνίας.

 

Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός κάθε εργαλείου δουλειάς, αποτελεί σοβαρό απαιτούμενο για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου κάθε οργανισμού, πολύ περισσότερο για το κοινοβούλιο μιας χώρας που οφείλει να ενημερώνει και να επικοινωνεί αμφίδρομα με τους πολίτες.

Η ιστοσελίδα της Βουλής των Αντιπροσώπων, εμφανίστηκε στο διαδίκτυο για πρώτη φορά το 2000. Παρόλο ότι έχει αναρτηθεί από τότε τεράστιος όγκος υλικού, ήταν από καιρό εμφανής η ανάγκη αναβάθμισης τόσο του λογισμικού όσο και του περιεχομένου της.

 

Η καινούργια ιστοσελίδα που σήμερα εμφανίζεται, αποτελεί κράμα πληροφοριακής και αρχειακής ιστοσελίδας, αλλά ταυτόχρονα δίνει μεγάλη σημασία στην αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες, είτε με τον καθένα χωριστά είτε με τα οργανωμένα σύνολα τους.

 

Το αρχειακό υλικό που αναρτάται, έχει σαν στόχο, τόσο την πληροφόρηση του πολίτη όσο και την άμεση ενημέρωση των Βουλευτών και διέπεται από τους γενικότερους νόμους και κανονισμούς τους σχετικούς με την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων.

 

Το καθαρά πληροφοριακό υλικό, αποσκοπεί στην παρουσίαση του έργου και κάθε δραστηριότητας της Βουλής που διεξάγεται μέσα και έξω από το κοινοβούλιο.

Έχει ληφθεί πρόνοια για περισσότερες αναβαθμίσεις, όπως η ζωντανή αναμετάδοση συνεδριάσεων, συνεδρίων ή εκδηλώσεων και η ανάρτηση video, η εμφάνιση κατά τακτά διαστήματα quick vote, και άλλα.

 

Κάποιες από αυτές τις αναβαθμίσεις θα εμφανιστούν σταδιακά στη βάση των δυνατοτήτων και των πόρων που απαιτούνται, καθώς συνεπάγονται και κάποιο πρόσθετο οικονομικό κόστος. Τεχνικά έχει ληφθεί πρόνοια να είναι δυνατές ανά πάσα στιγμή.

 

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η παλιά ιστοσελίδα θα διατηρηθεί στο διαδίκτυο και θα είναι προσβάσιμη μέσω της νέας ιστοσελίδας, κυρίως για να είναι προσβάσιμος ένας πολύ μεγάλος όγκος υλικού που περιέχεται σε αυτή και που καλύπτει την περίοδο 2000 – 2013.

 

Σήμερα κάνουμε ακόμα ένα βήμα εκσυγχρονισμού. Προσβλέπουμε στη συνεργασία και τη συμμετοχή των ανθρώπων του τόπου μας. Ο κάθε πολίτης έχει φωνή και δικαιούται να ακούγεται. Η Βουλή των Αντιπροσώπων θέλει να ακούει αυτή τη φωνή.

 

Η νέα ιστοσελίδα, δεν είναι όμως η μοναδική προσθήκη στα εργαλεία δουλειάς που προστίθενται.

 

Το πρόγραμμα η-Συνεργασία, (ηλεκτρονική συνεργασία) που έχει αναπτυχθεί από το Τμήμα Πληροφορικής, θα βοηθήσει σημαντικά τόσο τους Βουλευτές, όσο και τους λειτουργούς της Βουλής που χρειάζονται να έχουν πρόσβαση σε υλικό οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε μέσα και έξω από την Κύπρο. Αυτό θα βοηθήσει τόσο στην εύκολη, γρήγορη και έγκαιρη πρόσβαση στο υλικό αυτό, όσο και στην εξοικονόμηση πόρων με την σταδιακή εγκατάλειψη των εντύπων.

 

Έχουν παράλληλα αναπτυχθεί προγράμματα που θα διευκολύνουν τους ερευνητές των αντιστοίχων ηλεκτρονικών αρχείων που βρίσκονται υπό δημιουργία, στη Βιβλιοθήκη και το Φάκελο Κύπρου.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων