Διεθνείς δραστηριότητες

    

Διεθνείς δραστηριότητες του Προέδρου της Βουλής

 

Οι διεθνείς δραστηριότητες του Προέδρου της Βουλής εντός Κύπρου περιλαμβάνουν, πέραν των συναντήσεών του με ξένους κοινοβουλευτικούς αξιωματούχους, στα πλαίσια διμερών κοινοβουλευτικών ανταλλαγών, και σημαντικό αριθμό συναντήσεων με αξιωματούχους ή/και εκπροσώπους ξένων κυβερνήσεων, καθώς και με άλλες προσωπικότητες του διεθνούς χώρου.

Οι δραστηριότητες του Προέδρου της Βουλής στο εξωτερικό αφορούν κυρίως στην πραγματοποίηση επίσημων επισκέψεων σε διάφορες χώρες, στα πλαίσια διμερών ανταλλαγών, καθώς και στη συμμετοχή του σε διεθνείς κοινοβουλευτικές δραστηριότητες, που πραγματοποιούνται στο επίπεδο των Προέδρων Κοινοβουλίων.

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων